APRESIASI SENI VISUAL Apresiasi adalah perkataan pinjaman daripada bahasa Inggeris iaitu

APPRECIATE yang bermaksud penghargaan. Penghargaan atau apresiasi seni merupakan satu bentuk tindakan yang melibatkan dua deria utama iaitu deria penglihatan dan deria sentuh. Produk seni seperti catan, lukisan , poster, logo, cetakan dinikmati melalui deria penglihatan. Manakala produk seni seperti arca, kraf, binaan, timbulan dan sebarang produk yang bersifat 3-D dinikmati melalui deria sentuhan dan penglihatan. Untuk menikmati produk seni dengan lebih berkesan, penguasaan terhadap laras bahasa seni tampak adalah amat penting. Laras bahasa seni adalah seperti unsur-unsur seni, prinsip rekaan, bahan, alat, teknik dan gayaan, terminologi serta simbol. Proses pembacaan produk seni sama ada secara lisan atau bertulis dengan menggunakan laras bahasa tampak tertentu disebut sebagai proses pe mahaman dan kritikan seni.
Mata pelajaran: Pendidikan Seni Visual Tahun : 4K Masa: 8.15 – 9.15 pagi Tema: Penghasilan seni visual Tajuk: Kaligrafi

Set induksi

Guru murid

meminta Murid yang dipilih untuk mendeklamasikan pantun dipaparkan meminta Murid supaya menerangkan ciriciri yang terdapat tulisan Pelbagai garisan melintang, garisan yang

mendeklamasikan pantun Langkah 1 Guru murid

memerhatikan pantun

yang pada

dipaparkan dalam pantun menegak. menegak yang unik Langkah 2 Guru mengenalkan Murid cuba Berus Kertas ink menjawab soalan kegunaan alat dan guru berdasarkan jenis kertas pengalaman mereka Langkah 3 Penutup Apresiasi Cara-cara menulis kaligrafi . titik.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful