You are on page 1of 3

Zeynel A. A.

SARIBOĞA
Cevher hazırlama Tesis tasarımı
Tiknerler
Soru 1. 2400 m3/gün, %15 katı içeren bir konsantrenin
koyulaştırılacağı
tikner
tasarımı
için
yapılan
çökelme
deneyinde, başlangıç yüksekliği 30 cm, çökelek oluşma zamanı
16dk ve sonuç yüksekliği 8,4 cm olarak belirlenmiştir. Buna
göre tikner alanını, çapını, yüksekliğini, sonuç katı oranı
(Xn)’i ve temiz su miktarını belirleyiniz.
Cevap 1.
Qp = 2400 m3/gün
ρ = 2,8 g/cm3
XF = %15
HO = 30 cm
tS = 16 dk
Hn = 8,4 cm

H = ? (m) Tiknerin Yüksekliği
A = ? (m2) Tiknerin Alanı
D = ? (m) Tiknerin Çapı
XN = ? (%)
VTemiz = ? (m3/h)

Qp = 2400 m3/gün = 100 m3/h

Pulp Yoğunluğu

(δF) =

100
100
≅ 1,106
XF
= 15 + (100 −15 )
t/m3
+ (100 − X F )
2,8
∂C

∂C ( Cevherin Yoğunluğu ) , XF (Beslemenin Katı Oranı)

Beslemedeki Pulp Miktarı (MP) =
(Qp) x (δF) =
(100 m3/h) x (1,106 t/m3) = 110,6 t/h
Beslemedeki Katı Miktarı (FK) =
(Mp) x (XF) =
(110,6 t/h) x (0,15) = 16,59 t/h

XF

15

(C0)= X F
= 15
+ (100 − X F )
+ (100 − 15)
∂C
2,8

0,166

C0 (Başlangıç Katı Konsantrasyonu), ∂C ( Cevherin Yoğunluğu ),
XF (Beslemenin Katı Oranı)

Ver 1,2

1

A. Hiçbir madde yoktan var olmaz. (Sonuç Katı Konsantrasyonu).59 * 100/42.5929 t/m3 (Başlangıç Katı Konsantrasyonu).30 = CN C0 H0 CN HN CN x 0. cm2). (Başlangıç Katı Yüksekliği.93 + (100 − X N ) 2. m).30 π ise D =10. XN (CN)= X N + (100 − X N ) ∂C XN 0.6 – (16.2 2 .635m A (Tiknerin Alanı. var olan da yok olmaz.166 × 0. D = C0 × H 0 16 4×A 0.166 x 0.084 = 0. Kynch Hocamız bu sözü kendine göre yorumlamış ve aşağıdaki formülü bulmuş… C0 x H0 = CN x HN buradan 0.5929 = XN buradan XN = %42. XN (Sonuç Katı Oranı. (Sonuç Katı Yüksekliği. m). %) VTemiz = (MP) . D (Tiknerin Çapı). h).8 CN (Sonuç Katı Konsantrasyonu). t/m3 ). C0 (Başlangıç Katı Konsantrasyonu).59 ×   2 = A =  60  = 88.95 t/h Ver 1. m). ∂C ( Cevherin Yoğunluğu. H0 (Başlangıç Katı Yüksekliği. tS (Saat cinsinden çökelek oluşma zamanı. Q (Beslemedeki Katı Miktarı. SARIBOĞA   Q ×tS 16 . t/h).Zeynel A.93) = 71.(QN) = 110.83m ya çapı.

XF (Beslemenin Katı Oranı) %15 katı. m).93   +   15 42 . 16. H0 (Başlangıç Katı Yüksekliği.59 t/h katı besleme 71.192 m H (Tiknerin Yüksekliği. m). %).95 t/h temiz su %42. 3 0 × + = 2.65 t/h koyulaşmış pulp Ver 1. SARIBOĞA H = 100 − X F 100 − X N  +  X XN  F  1 2 C 0 ×H 0 × + δS  ∂C     100 −15 100 −42 . XN (Sonuç Katı Oranı.Zeynel A. A.2 3          . C0 (Başlangıç Katı Konsantrasyonu). 1 6 6 × 0 .93    1 2 0 . t/m3 ).8 1         H = 0.93 katı oranında 38. ∂C ( Cevherin Yoğunluğu.