You are on page 1of 4

1

Sfântul Ignatie Teoforul, episcop al Antiohiei – iubitorul de Hristos şi purtătorul de Dumnezeu, teologul slujirii episcopale, al unităţii Bisericii şi al realităţii euharistice
Viaţa. Sfântul Ignatie este caracterizat ca unul din sufletele cele mai puternice şi, de asemenea, cele mai smerite şi mai pătrunse de dragostea lui Dumnezeu, pe care Biserica l-a avut vreodată1. Actele martiriului său nu s-au păstrat, iar Actele Romei şi Actele Antiohiei au un caracter legendar, fiind considerate, astfel, ca lipsite de valoare istorică2. Din mărturiile pe care le avem de la Eusebiu de Cezareea, Fericitul Ieronim şi Origen, precum şi din Epistolele sale şi cea a Sfântului Policarp către Filipeni, putem să reconstituim zelul său duhovnicesc şi călătoria la Roma, dar nu avem amânunte în legătură cu originea sa, educaţia şi episcopatul său3. Caracteristic la Sfântul Ignatie sunt cele două nume ale sale: Ignatie care vine de la latinescul ignis = foc şi îl caracterizează pe omul aprins şi înflăcărat de dragostea pentru Hristos; Teoforul, care vine de la grecescul Θεοφόρος şi înseamnă purtător de Dumnezeu sau cel purtat de Dumnezeu. Aceste sensuri se referă la două interpretări legate de viaţa Sfântului Ignatie. Prima traducere a termenului grecesc printr-un sens activ, purtător de Dumnezeu, arată gradul înalt de viaţă duhovnicească la care ajunsese Sfântul Ignatie. Cea de a doua traducere, cu sens pasiv, cel purtat de Dumnezeu, s-ar referi la faptul că Sfântul Ignatie ar fi fost chiar pruncul pe care l-a luat în braţele Sale Mântuitorul, dându-l exemplu de smerenie şi nevinovăţie ucenicilor (Matei 18: 2-4). Acest lucru este susţinut de către Anastasie Bibliotecarul şi Simeon Metafrastul4. După Părintele Dumitru Fecioru, probabil că primul nume îl are din familie, al doilea din botez5. Faptul că a fost condamnat să moară prin aruncarea la fiare, arată că nu era de origine romană. Se crede că era de origine siriană6. Cele mai vechi tradiţii îl prezintă ca pe cel de al II-lea urmaş al Sfântului Apostol Petru la scaunul Antiohiei7, după Evodiu8. Alte tradiţii îl consideră ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, ca şi Sfântul Policarp al Smirnei9. Conform altor tradiţii, Sfântul Ignatie a fost hirotonit episcop al Antiohiei chiar de Sfântul Apostol Petru, care l-a lăsat în locul lui, iar o tradiţie târzie (Constituţiile Apostolice VII, 46) relatează că Sfântul Ignatie a fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Pavel10. Teologul grec Papadopulos consideră că Sfântul Ignatie a fost al doilea episcop al Antiohiei şi că episcopatul lui începe din anul 7011. A fost condamnat la moarte pe timpul împăratului Traian, de către legatul Siriei, ceea ce explică rugămintea sa făcută romanilor de a nu interveni în favoarea sa pe lângă împărat12.
Voicu, Patrologie, I, p. 82. Voicu, Patrologie, I, p. 82. 3 Voicu, Patrologie, I, p. 82. 4 Voicu, Patrologie, I, p. 83. 5 Pr. D. Fecioru, «Introducere la Sfântul Ignatie Teoforul», în Scrierile Părinţilor Apostolici, PSB 1, Bucureşti 1979, p. 147 (= Fecioru, Sfântul Ignatie Teoforul) 6 Voicu, Patrologie, I, p. 83. 7 Antiohia este cetatea în care ucenicii Domnului au fost numiţi mai întâi creştini (Proloagele. Vieţile Sfinţilor şi cuvinte de învăţătură pe luna decembrie, Craiova f.a., p. 77). 8 Voicu, Patrologie, I, p. 83. 9 Proloagele. Vieţile Sfinţilor şi cuvinte de învăţătură pe luna decembrie, Craiova f.a., p. 77. 10 Fecioru, Sfântul Ignatie Teoforul, p. 147. 11 Papadopoulos, Patrologie, I, p. 171. 12 Voicu, Patrologie, I, pp. 83-84.
2 1

când pe apă. Sub împăratul Teodosie cel Tânăr (408-450). adică 24 august15. astfel că Biserica Occidentală actuală pe Papadopulos consideră că martiriul său a avut loc între anii 107-117. Sfântul Ignatie Teoforul. Sfântul Ignatie a scris din Smirna către efeseni. 85. Învăţătura. De la Dyrrachium. 88). până la Roma. în faţa porţii Dafne. Patrologie. La Smirna. Opera. Patrologie. iar la 20 decembrie. Tralli. Patrologie. La 18 decembrie 107. 89). Magnezia şi Trallia. Actele martirice ne spun căi fiarele i-au mâncat carnea şi i-au zdrobit oasele mici. suferind multe chinuri din partea respectivilor soldaţi14. când pe uscat. iar din Troada către filadelfieni. Vieţile Sfinţilor şi cuvinte de învăţătură pe luna decembrie. care înseamnă ortodoxă. fiind singur datată: în ziua a noua înainte de calendele lui septembrie. Proloagele. La aceste sărbători au fost omorâte 11. În drumul către Roma. Sfântul Ignatie a primit vestea că persecuţia a încetat în Siria. I. Patrologie. Patrologie. Voicu. Filadelfia şi Smirna se aseamănă între ele. el devine grâul lui Hristos17. călătoreşte. depuse într-un sanctuar. iar cea de IV-a era adresată Bisericii din Roma. iar serbările au durat 123 de zile. vin delegaţiile Bisericilor din Efes. 172). trallieni şi romani. din Antiohia spre Roma. care făcuse parte din delegaţia Efesului venită la Smirna. I. Rămăşiţele iau fost adunate şi transportate în Antiohia. Epistolele către Efes. 84. I. 16 Războiul cu daco-geţii s-a terminat în 106. trecând prin Filipi şi Tesalonic. Cât priveşte conţinutul. unde episcop era Sfântul Policarp. 18 Voicu. p. ajunge la Smirna. smirneni şi Sfântul Policarp. I. Biserica Ortodoxă îl cinsteşte la 20 decembrie19. care primeau ca hrană condamnaţi la moarte. Ø Foloseşte termenul Biserică catolică. 78. adresate Bisericilor din Filadelfia şi Smirna şi episcopului Policarp. rămânând întregi oasele mari. trei adresate Bisericilor ai căror delegaţi veniseră întru întâmpinarea sa. Întreagă i-a rămas şi inima pe care scria Hristos. p. fiind influenţat de critica protestantă (Papadopoulos. pe calea alpiană. iar de acolo. Convoiul porneşte din Seleucia Siriei. Sfântul Ignatie a scris patru Epistole. p. trece prin Filadelfia. 89. Călătoria Sfântului Ignatie a fost planificată astfel încât să sosească la Roma către sfârşitul spectacolelor oferite de împăratul Traian în cinstea victoriei contra daco-geţilor16. Craiova f. I. pe jos. I..a. 14 Voicu. I. Patrologie. 15 Fecioru. unde se aflau şi în timpul călătoriei Fericitului Ieronim în Orient. iar în secolul al VI-lea au fost transportate la Roma. Patrologie. Sfântul Ignatie a fost însoţit de diaconul Burrus. 19 Biserica Romano-catolică îl cinsteşte la 1 februarie (Voicu. convoiul de martiri traversează Macedonia pe Via Egnatia până la Dyrrachium (Durazzo). 13 . doi dintre însoţitorii Sfântului Ignatie. p. p.000 de fiare sălbatice. 148. Încredinţat unei gărzi alcătuite din zece soldaţi sau leoparzi. păstrătoare a Tradiţiei. cum îi numeşte Sfântul Ignatie. El scrie acum ultimele trei epistole. Magnezia. Din acestea putem desprinde următoarele puncte: Ø Supunerea faţă de ierarhie. De la Troada. magnezieni. unde se face un lung popas. convoiul călătoreşte spre Troada. au fost aruncaţi la fiare Zosim şi Rufus. p. drept credincioasă. Sfintele Moaşte au fost mutate în oraşul Dafne. p. călătoria a continuat pe apă până la Brindisi. adică prelungindu-se şi în anul 107 (Voicu. De la Smirna. în biserica Sfântul Clement18. 89. 17 Voicu. În Troada.2 Martiriul are loc în 10713. p. p.

p. căci. 2). Epistola către Filadelfieni IV. Epistola către Sfântul Policarp V. 2)23. Lectură: Epistola către Efeseni II. Patrologie. ar fi ştiut mai mult de această Biserică. Biserică catolică. Epistola către Efeseni VII. Fecioru. dacă Sfântul Ignatie ar fi avut convingerea că Biserica Romei stă în fruntea Bisericilor. 21 20 . Cinstirea Duminici. nu vorbeşte de el. p. 24 Papadopoulos. nu este şi păstrătoarea Tradiţiei nealterate şi a dogmelor ortodoxe în integritatea lor20. Epistola către romani: se arată viaţa duhovnicească a întregii epoci a Sfinţilor Martiri. 168. cu sensul de ortodoxă. I. Sfântul Ignatie Teoforul. Epistola către Romani VII-VIII. 154. care ne ajută la Înviere. În plus. Ce înseamnă a fi creştin. Biserica Latină sau Romanocatolică susţine autoritatea Bisericii din Roma asupra celorlalte Biserici creştine. Îndemnul de a se feri de erezii: iudaizanţii. Apoi. p. Patrologie. nu în poftă. Patrologie. cuvintele acestei adresări nu exprimă altceva decât cuvinte pentru câştigarea bunăvoinţei creştinilor din Roma. p. ci creştinilor din Biserica Romei21. XX. Lectură: Epistola către Trallieni II. · Biserica depăşeşte stadiul iudaismului şi elenismului. I. ci teologic. 22 Vezi Fecioru. Epistola către Filadelfieni VII. Importanţa Euharistiei şi efectele ei: învăţătura nemuririi. IX. sobornicească (Epistola către Magnezieni X. adică a înlocui sau traduce cuvântul «dragoste» cu «Biserică» înseamnă a forţa sensul cuvintelor. a traduce cuvintele «care stă în fruntea dragostei» prin «care stă în fruntea Bisericii». pentru declararea celor patru texte ale Noului Testament ca Evanghelii (Epistola către Smirneni VII. 151-152. chiar dacă este cea mai numeroasă.3 nedrept se numeşte catolică. nici nu se adresează lui. de a-i îndupleca să-i împlinească dorinţa şi cererea. Pe baza adresării din Epistola către Romani. 170. Sfântul Ignatie Teoforul. Însă. 23 Papadopoulos. pp. Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Epistola către Sfântul Policarp: se prezintă misiunea şi rolul episcopului. naşterea lui Hristos din ea şi moartea Domnului (Epistola către Efeseni XIX. Epistola către Romani III. Vorbeşte despre Căsătorie. X. I. care s-au săvârşit în tăcerea lui Dumnezeu: Fecioara Maria. care trebuie să se facă cu aprobarea episcopului. Ø Este primul Părinte şi Învăţător al Bisericii şi primul mare teolog după Apostoli24. drept slăvitoare. cu premize şi Voicu. docheţii susţineau că Hristos a avut trup aparent. dar aşa el nu ştie nici numele episcopului Romei. adică prin efortul teologic de arătare a adevărului de care sunt legate. Ø Prin Sfântul Ignatie Teoforul: · Biserica nu mai abordează problemele ei ocazional şi practic. 3)22 şi Evanghelie. antidot împotriva morţii. pentru a fi în Domnul. XIV. VIII. ebioniţii şi cerintienii negau divinitatea lui Hristos şi respectau ritul iudaic. Sfântul Ignatie arată că teologia Bisericii reprezintă un drum aparte. Diavolul nu a cunoscut trei taine răsunătoare. Consideraţii privind învăţătura Sfântului Ignatie Teoforul: Ø Este primul scriitor creştin care introduce în terminologia creştină cuvinte noi: Creştinism (Epistola către Romani III). Epistola către Smirneni VII-VIII. 90.

I. Patrologie. îmi descoperă ceva (Epistola către Efeseni XX. Ø Sfântul Ignatie arată că teologul creştin poate folosi limbajul climatului spiritual contemporan lui (iudaic. Patrologie. I. preotul şi diaconul28. Patrologie. pp. gnostic. pe care trebuie să le caute fiecare în spaţiul adevărului bisericesc25. Patrologie. p. Ø Pentru prima dată se prezintă în mod distins episcopul. pp.4 posibilităţi de dezvoltare. 168-169. 168-169. 26 25 . I. 27 Papadopoulos. 1. spunea el. Papadopoulos. cât şi învăţătura sa de iluminarea şi povăţuirea lui Dumnezeu. Răspunsul Sfântului Ignatie la problemele ivite privind adevărul dumnezeiesc era rezultatul iluminării. fără a fi influenţat esenţial de către acesta26. I. Papadopoulos. Epistola către Filadelfieni VII). Lectură: Epistola către Efeseni XX. 1) 27. El îşi exprima părerea asupra problemelor de viaţă şi de mântuire numai dacă Domnul. p. 28 Papadopoulos. 170. 171. Ø Este primul scriitor bisericesc care dependentă atât teologia sa. elen).