You are on page 1of 4

THE RAVEN CORBUL Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and Stînd, cîndva, la miez de noapte

, istovit, furat de weary, şoapte Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, Din oracole ceţoase, cărţi cu tîlc tulburător, While I nodded, nearly napping, suddenly there came a Piroteam, uitînd de toate, cînd deodată-aud cum tapping, bate, As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. Cineva părea că bate – bate-n uşa mea uşor. “'Tis some visiter, I muttered, tapping at my chamber door, ,,E vreun trecător – gîndit-am – şi-a bătut Only this and nothing more”. întîmplător. Doar atît, un trecător." Ah, distinctly I remember, it was in the bleak December, O, mai pot uita vreodată ? Vînt, decembrie cu And each separate dying ember wrought its ghost upon the zloată, floor. Jaru-agoniza, c-un straniu dans de umbre pe covor, Eagerly I wished the morrow; vainly I had sought to borrow Beznele-mi dădeau tîrcoale – şi niciunde-n cărţi From myabooksasurcease of sorrow, sorrow for the lost vreo cale Lenore, Să-mi aline greaua jale – jalea grea pentru Lenore – For the rare and radiant maiden whom the angels name Fata fără-asemuire – îngerii îi spun Lenore – Lenore, Nume-n lume trecător. Nameless here for evermore. And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain În perdele învinse roşul veşted de mătase Thrilled me, filled me with fantastic terrors never felt before; Cu-o foşnire de nelinişti, ca-ntr-un spasm chinuitor; So that now, to still the beating of my heart, I stood Şi-mi spuneam, să nu mai geamă inima zvîcnind de repeating teamă: "'Tis some visiter, entreating entrance at my chamber door, ,,E vreun om care mă cheamă, vrînd să afle-un Some late visiter entreating entrance at my chamber door; ajutor – This it is and nothing more. Rătăcit prin frig şi noapte vrea să ceară-un ajutor – Nu-i decît un trecător." Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer, Astfel liniştindu-mi gîndul şi de spaime dezlegîndu"Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore; l But the fact is I was napping, and so gently you came ,,Domnule – am spus – sau doamnă, cer iertare, vă rapping, implor; And so faintly you came tapping, tapping at my chamber Podidit de oboseală eu dormeam, fără-ndoială, door, Şi-aţi bătut prea cu sfială, prea sfios, prea temător; That I scarce was sure I heard you", here I opened wide the Am crezut că-i doar părere!" Şi-am deschis, door, netemător, Darkness there and nothing more. Beznă, nici un trecător. Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing, Doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before; But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!" This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!", Merely this and nothing more. Back into the chamber turning, all my soul within me burning, Soon again I heard a tapping something louder than before. "Surely," said I, "surely that is something at my window lattice; Let me see, then, what thereat is and this mystery explore, Let my heart be still a moment and this mystery explore”; 'Tis the wind and nothing more. Şi-am rămas în prag o vreme, inima simţind cum geme, Năluciri vedeam, cum nimeni n-a avut, vreun muritor; Noapte numai, nesfîrşită, bezna-n sinea-i adîncită, Şi o vorbă, doar şoptită, ce-am şoptit-o eu: „Lenore!” Doar ecou-adînc al beznei mi-a răspuns şoptit: ,,Lenore!'' Doar ecoul trecător. Întorcîndu-mă-n odaie, tîmplele-mi ardeau văpaie, Şi-auzii din nou bătaia, parcă mai stăruitor. ,,La fereastră este, poate, vreun drumeţ strein ce bate... Nu ştiu, semnele-s ciudate, vreau să aflu tîlcul lor. Vreau, de sînt în beznă taine, să descopăr tîlcul lor!'' Vînt şi nici un trecător.

M-am gîndit: .. şi vise. spoke only That one word. not a feather then he fluttered. umflat în pene. de-altele-i Caught from some unhappy master whom unmerciful neştiutor. Spuse Corbul: .. în goană. bădăran şi cobitor – of yore Vorba "Never – Nevermore" Meant in croaking "Nevermore. sinistru. Şi-am vorbit: ." Spuse Corbul: .Nevermore. stînd pe-un bust strălucitordoor. auzindu-l cum rosteşte plainly. se-opri din Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door.Nevermore''. Fancy unto fancy. strigoi de smoală dintr-al nopţii-adînc Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian sobor! shore?" Care ţi-e regalul nume dat de-al Iadului sobor?'' Quoth the Raven: "Nevermore. nevermore. mulţi prieteni. a intrat un Corb. şi nădejdi ucise. pe bust. ghastly.S-au dus. Însă nu ştiu om pe lume să primească-n casăFor we cannot help agreeing that no living human being anume Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber Pasăre ce-şi spune-un nume – sus. I betook myself to linking Gînduri rînduiam. zbor – Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber Pasăre. Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken. thou. "Doubtless. "what it utters is its only stock and store. sure no craven. chinuitor.. little relevancy bore. desnădejdea-n suflet Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust strînsă.E-o vorbă numai. pe bust. ţanţoş şi încrezător. adusese. L-au purtat fără-ncetare cu-ăst refren chinuitor – Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore Bocetul Nădejdii-nfrînte i-a ritmat. Mult rămase. ca o stană." I said. totuşi intri cuGhastly grim and ancient Raven wandering from the Nightly ndrăzneală..n-a mişcat nici fulg. and door. stayed he. But the Raven still beguiling all my sad soul into smiling. solemn. Perched. In there stepped a stately Raven of the saintly days of yore. "Though thy crest be shorn and shaven. parcă-un zîmbet miBy the grave and stern decorum of the countenance it wore. Then. spectral. Though its answer little meaning. "art Cum privea. ca-n zbor – Va pleca şi el.Nevermore''.. Sufletul şi-l îmbrăcase c-un cuvînt sfîşietor." Then the bird said "Nevermore. shore. mulţi. Till I scarcely more than muttered: "Other friends have flown before. with many a flirt and Geamul l-am deschis o clipă şi. croncănită-ntîmplător." said I. not a minute stopped or N-a-ncercat vreo plecăciune de salut sau sfiiciune. nici pană.Ţi-e creasta cheală.'' Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so Mult m-am minunat. zbor. door. with mien of lord or lady. upon the velvet sinking. cobitor – What this grim." spune: . Of 'Never. thinking what this ominous bird of yore. as if its soul in that one word he did outpour Nothing farther then he uttered. sitting lonely on that placid bust. and nothing more. Corbul răscolindu-mi. fireşte. But the Raven. and sat. străvechiul timpului stăpînitor. and ominous bird Cioclu chel. lîngă bustul sclipitor. de nu stafie. But. Disaster L-a-nvăţat vreun om. cum s-a dus Nădejdea-n zbor''. doruri. On the morrow he will leave me." Dar. Jilţul mi l-am tras alături. c-un foşnet grav deflutter. as my Hopes have flown before. însă. pe care Marile DezastreFollowed fast and followed faster till his songs one burden amare bore. Sus. Corb bătrîn. Uluit s-aud că-ncearcă vorbă cugetată parcă. Pînă-am spus: . ca mîine. when. Then the ebony bird beguiling my sad fancy into smiling.'" Doar cuvîntul: «Nevermore»''. Printre negurile-mi dese. Not the least obeisance made he. din zbor. gaunt. Corb ce-şi With such name as "Nevermore. Lîngă vorba ce-o rostise Corbul nopţii. oprită-n door. perched above my chamber Chiar pe bustul albei Palas – ca un Domn stăpînitor. Chiar şi-o vorbă fără noimă. aripă. Ci făptura-i de tăciune şi-a oprit.Open here I flung the shutter.. ungainly." . în neagra-i sihăstrie. alta nu părea că ştie.

Cea mai pură-ntre fecioare – îngerii îi spun Lenore It shall clasp a sainted maiden whom the angels name – Lenore. Whether Tempter sent. învins de frică.să uiţi de plîngeri. Unde spaima e regină – spune-mi. Desolate. I implore. pe care pala rază-l lumina uşor – Dar pe care niciodată nu-l va mîngîia.Nevermore!'' . .Nevermore!'' Lenore?" Quoth the Raven: "Nevermore!" "Be that our sign of parting.Nevermore!'' "Prophet!" said I. sau pe ţărmul Nopţii-n zbor! Nu-mi lăsa nici fulg în casă din minciuna-ţi veninoasă! Singur pentru veci mă lasă ! Pleacă de pe bust în zbor! Scoate-ţi pliscu-nfipt în mine. Îl priveam cum mă fixează. vraci. the air grew denser. On this home by Horror haunted. profet cu neagră pană. lîngă-un ţărm fără lumină.. tell me truly. with my head at ease reclining On the cushion's velvet lining that the lamp-light gloated o'er. by these angels he Domnul îngeri'' – hath sent thee Eu mi-am spus – . "Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore! Leave no black plume as a token of that lie thy soul has spoken! Leave my loneliness unbroken! quit the bust above my door! Take thy beak from out my heart.Tu. is there balm in Gilead?. Is there.. I implore!" Quoth the Raven: "Nevermore!" . on this desert land enchanted. yet all undaunted. bird or fiend!" I shrieked. nevermore! Nemişcat." Corbul : . spune-mi te implor. oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Bea licoarea de uitare. tell me. Tell this soul with sorrow laden if. dacă eşti iscoditor.Fie-ţi blestemat cuvîntul! Piei. profet cu neagră pană. Ea. by that God we both Spune-mi. şi de dusa ta Respite. vraci. “Prophet!” said I. tell me. Sufletu-ntîlni-va oare. însă negrăind nimică. "thing of evil! prophet still. oracol. oracol. and take thy form from off my door!" Quoth the Raven: "Nevermore!" . if bird or devil!.This I sat engaged in guessing. "thing of evil! prophet still.Nevermore''. adore.. pe tăria bolţii şi pe Domnul iertător.. pierduta mea Lenore! Then. or whether tempest tossed thee here ashore. c-un clinchet. unseen censer Nevăzuţi pluteau. upstarting.. pleacă la Satan. But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er She shall press. uită gîndul la Lenore !'' Lenore!" Spuse Quoth the Raven: "Nevermore. methought." I cried. Este-n Galaad – găsi-voi un balsam alinător?'' Spuse Corbul: . perfumed from an Şi-am simţit deodată-o boare. Quaff. în Edenul plin de floare. mîngîiat de căptuşeala Jilţului. îţi trimite "Wretch. This and more I sat divining. if bird or .. uşor. Sol al Beznei sau Gheenei. Şi simţeam iar îndoiala. but no syllable expressing To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core. sau satană. Fata căreia şi-n ceruri îngeri îi spun Lenore?'' Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Spuse Corbul: . paşi de înger pe Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on the tufted covor. în zbor!'' Spuse Corbul: . În noroasa mea ruină.Tu. ca să nu mai sîngeri.Ţie. "thy God hath lent thee. respite and nepenthe from thy memories of Lenore! Lenore. floor.. cu beznele şi vîntul. within the distant Aidenn.. By that Heaven that bends above us. sau devil! satană. Piei în beznă şi furtună. pînă-n gînd străbătător. ah. din căţui aromitoare.

ochi de demon ce visează. şi stă întruna. pe todeauna. pînditor. Lampa îşi prelinge-o rază de pe pana-i pe covor. And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming. On the pallid bust of Pallas. Corbul stă. Ştiu. Sus. deasupra uşii mele. And the lamp-light o'er him streaming throws his shadows on the floor. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor Shall be lifted . just above my chamber door. pe albul bust. never flitting.And the Raven. still is sitting. . Niciodată – NEVERMORE!.NEVERMORE! Şi de-atunci. Ochii veşnic stau de pază. still is sitting. eu n-am să scap din umbra-i nemişcată pe covor.