You are on page 1of 37

Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „S” I Silabe şi logatomi: 1.

Exerciţii cu silabe directe- prelungit: ssse, sssi, sssă,ssssâ, sssa, ssso, sssu; neprelungit: se, si, să, sâ, sa, so, su; repetate: sese, sisi, săsă, sâsâ, sasa, soso, susu; 2.Exerciţii în poziţie intervocalică: ese, ăsă, âsâ, asa, oso, usu,; cu vocale diferite: ase, esa, isa,osa, usa, ăsa; asi, esi, ise, ose, use, ăse; aso, eso, iso, osi, usi, ăsi; asu, esu, isu, osu, uso, ăsu; 3. Exerciţii cu silabe inverse- prelungit: esss, isss, ăsss, asss, osss, usss; neprelungit: es, is, ăs, îs, as, os, us,; 4. Exerciţii în logatomi: ses, sis, săs, sâs, sas, sos, sus,; 5. Exerciţii în combinaţii consonantice: sche, schi, scă, scâ, sca, sco, scu; scre, scri, scră, scrâ, scra, scro, scru; sfe, sfi, sfă, sfâ, sfa, sfo, sfu; sme, smi, smă, smâ, sma, smo, smu; spe, spi, spă, spâ, spa, spo, spu; sple, spli, splă, splâ, spla, splo, splu; ste, sti, stă, stâ, sta, sto, stu; stre, stri, strâ, stra, stro, stru; sne, sni, snă, snâ, sna, sno, snu; sle, sli, slă, slâ, sla, slo, slu,; 6. Exerciţii de diferenţiere: se-ze; es-ez; ese-eze; ses-zez; sez-zes si-zi; is-iz; isi-izi; sis-ziz; siz-zis să-ză; ăs-ăz; ăsă-ăză; săs-zăz; săz-zăs sa-za; as-az; asa-aza; sas-zaz; saz-zas so-zo; os-oz; oso-ozo; sos-zoz; soz-zos su-zu; us-uz; usu-uzu; sus-zuz; suz-zus 7. Exerciţii în combinaţii cu diftongi: sea, sia, sie, sio, soa; 8. Structuri verbale progresive prin adiţie: se s - se - ser; set; sec; - sere, sete, seca, se...; ca - se; va - se; me-se; de-se; pa-se; vi-se; tre-se; _ se...; me-se-rie; ve-se-lă; po-se-dă; ca-se-rie; _se_...; mă-ta-se; _ _ se...; si s - si - ...................... - silă, sită, sine, si...; co-si; vop-si; do-si, gă-si; _si;...; de-si-gur, _ si _;...; pă-ră-si, _ _ si;...; să s - să - ..................... - sărac, săpun, sărit, să...; văr-să; coa-să; roa-să; groa-să, dea-să; _ să...; pa-să-re; _ să _...; fru-moa-să; _ _ să...;

sâ sa

so su II Cuvinte

s - sâ - sâc, sân, ...... - sârg, sâni, sârbi, sârmă, sâ...; s - sa - sac, sat, sap; - sapă, sare, sanie, sabie,sa...; ca-sa, ma-sa, pa-sa, ra-sa; _ sa...; văr-sa-te, ca-sa-te, lă-sa-te, pa-sa-te; _ sa_...; fru-moa-sa, a-lea-sa; _ _ sa...; s - so - soc, sol, soi; - soia, soare, somn, sodă, so...; fa-so-le, _ so _...; s - su - suc, sur, sus; - surd, suiş, supă, surori, su...; ră -su -net, _ su _...;

1. Cuvinte cu „s” iniţial - monosilabice : sec, set, semn, sâc, sân, sârg, sac, sat, sap,sar, soc, sol, somn, soi, sub, suc, sur, sug, sun, sul, surd, - bisilabice: sete, sere, secret, seră, select, sită, silă, Sică, Sile, sifon, sirop, sărat, sărut, săpun, sărac, sârbă, sârmă, sală, salam, salut, sare, sate, sapă, Sava, soră, sodă, sobă, soldat, sondă; sută, sumă, supă, sunet,; -polisilabice: semafor, secure, secundă, seringă, sirenă, silabă, simpatie, sănătate, săturat, sâmbătă, sâmbure, sacoşă, salată, sanie, salvare, sonerie, sorcovă, surâde, supărat; -cu grupe consonantice: schemă, schimbă, scări, scândură, scară, scapă, scade, scoală, scor, scurmă, scufundă, scrobit, scrum, sfetnic, sfios, sfătos, sfârâie, sfadă, sfoară, smerit, smoc, smucit, speriat, speranţă, spital, spirt, spălat, spăn, spart, spaţiu, spadă, spate, spală, spaghete, sport, spune, splendid, splină, stea,steag,stimă,stilou,stăpân stârneşte, stârpeşte, stau, star, stol,stup, streaşină, strigă, strănut, străbun, stradă, stropitoare, strungar, struţ snop, sleit,slinos,slăbuţ,slabă,sloi,slugă,

2. Cuvinte cu„s” median - monosilabice: vest, test, pisc, plisc, chist, disc, vâsc, pasc, nasc, trosc! must, gust, -bisilabice: mese, dese, desen, nisip, visa, risca, vopsi, lipsi năsuc, păsat, râsul, casă, masă, lasă, rasă, coase, dosar, mosor, cosor, farsor, bursuc, dânsul; -polisilabice: meserie, desigur, profesor, risipit, pisică, misiune, căsătorie, păsărele, răsaduri, măsura, casare, pasaje, pasăre, fasole, mătase, mirosi, folosi, musafir, busolă, pensulă, insulă, -cu grupe consonantice: caschetă, baschet, descheiat, deschis, basca, pescar, cascadă, viscol, descoperi, ascuns, biscuit, discret, discriminare, basme, cosmetice, Cosmin, casma, basma, cosmonaut, aspecte, conspecte, conspiraţie, castel, mesteca, pastilă, pistil, pastăi, asta, castan, castor, pistol, costum, destul, castravete, castron. 3. Cuvinte cu„s” final -monosilabice: des, ies, fes, ness, vis, zis, pis! râs, plâns, as, nas, las, nas, pas, vas, ras, os, cos, dos, ros, tos, dus, fus, rus, pus, -bisilabice: ales, cules, Paris, abis, apăs, vărs, compas, rămas, pufos, ploios, voios, miros, ghebos, bărbos, apus, cactus, -polisilabice: călduros, serios, scorburos, inimos.

Savu stă acasă.coş creste-creşte sută-şută sale . Cosmin este serios.Zica varsă .muşcă pisc .zeu Sica .vaze rasă . E soare şi senin astăzi. Sarea se scoate din salină. Silviu scapă salata în supă.naş peste . Soarele străluceşte sus pe cer. dar sfios.pişc las .zer vase . Masa este pusă.peşte sură-şură sale.III Propoziţii: simple (cu „s” în toate cele trei poziţii) Sandu este vesel. Seara se lasă peste sat.zare sac .rază .pază oase . Costel s-a dus. -dezvoltate: Sanda a scris o scrisoare sorei sale. Savu a sădit un salcâm.laş cos.şale paste-paşte Siret-şiret s-z sare . Sorin are o salopetă nouă.zac groasă-groază seamă.zeamă seu . Sandu a sosit aseară. Sică coase. Sică se spală în silă. Steagul este sus.varză soc -şoc muscă .duş nas . Sacul este spart. Stai în sat? Vasile este sănătos. V Cuvinte paronime s -ş scoală-şcoală dus .oaze ser .zale pasă . Să-mi scrii scrisoarea! Pisica se spală.

ploaie. floarea soarelui.monosilabice: la. tunel. ăle. bicicletă. căţel. zlu. liliac. 2. gli. ălu. ochelari. Exerciţii în combinaţii consonantice: bla.. milos. mal. . elă.cu vocale diferite: ale. ăl. fla.. chel. ile. hli. inele. leş. lemn. lins. hlo. clă. lebădă. bivol.. mli. lichid. plapumă. hlă. vlă. drapel. .Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „l” I Silabe şi logatomi 1. ali. lă. sul. hlu. leu.l. colac. clo. clu. fle. . li. mlo. leafă. lopeţi. labă. loc. papagal.. ble. Exerciţii în silabe inverse: al. elev. . loz. lege. cleşte. 3. lan. fasole. plan. zle. oli. pli. lacăt.l l. pla. ălă. ili. ăla. lol. Exerciţii în poziţie intervocalică: ala. Exerciţii în silabe directe: la. pătrunjel. slo. sle. lumînare.. pol. club. tablă. vli. hamal. ula. 4. . 3. gla. cle. vlo. zla. medalion. leşin. fli flo. blat. ol.polisilabice: ghiocel. slă. umbrelă. lată. ele. cămilă. lume. vilă. uli. vesel. leac. leagăn. fulgi. plânge. . mlu. liber. vle. ule. lalele. alo.. plu. el. vale.. lat. ple..monosilabice: clar. zlă. locomotivă. coleg. vla. lil. sli. lună. clor. elo. mâl.bisilabice: ladă. flori. sla. Exerciţii în logatomi: lal. lacom.. lel. lac. mle. elu. lul. Cuvinte cu „l” final -monosilabice: val.l l. alune.. Cuvinte cu „l” median . căluţ. felinar. lamă. plo. vlu. găleţi. el. îl. slu. legat. ela. olă. cli. lipit. alu. lighean. plantă. 2. blă. viţel. lene. bibliotecă. flă II Cuvinte 1. hotel. mlă. 5. îlâ. cal. ilo. olo. ulu. cla. clei. bli.. -bisilabice: canal. fel. sătul. rol. blu.bisilabice: sală.l l. mla. -pronunţat fără vocale: l. . elefant. lor. glo. lo. ilă. lână. zlo. ălo. hla. -cu aglomerări de consoane: tablou. plă. glu.polisilabice: laringe. glă. guler. lin. vulpe. dulap. miel. lu. hală. bloc. ul. ulă. Cuvinte cu „l” iniţial . baltă. livadă. plug. zli. flu. le. olu. ilu. leneş.polisilabice: pelican. plai. ole. fular. ila. moale. lâ. loto. ulu. ola. hle. ăli. şoricel. gol. copil. gle. eli.

Copilul aleargă.are lob .rege lampă . Ea căntă: tra. Elevii sunt veseli. Culeg şi aleg.. Lasă căţelul să latre! Ale mele sunt lulelele! Alina are un şal cu buline galbene.ramă coroană . Calul e pe celălalt mal.III Propoziţii . Globurile sclipesc la lumina lămpii. la.Rică ale .simple Lampa luminează.rob clamă .coroană Lică . -dezvoltate Lili ia multe lalele. Au plecat de la şcoală spre casele lor.rac cal . Laura are lalele galbene şi roşii. Localul e gol. Lazăr şi Călin s-au luat la luptă. Lili călăreşte. IV Fraze În localitatea Valea Largă se cultivă multe legume. la. la. Liliacul lui Lucian e violet.car lege .cramă lupă .. la. la. Alege bilele. Lică e lacom. Sandalele lui Alin sunt albastre. V Cuvinte paronime lac .rupă .Toţi localnicii sunt la cules E lume multă.rampă lamă . Lola ia la bal un şal.

pro.oro lol . tere. Exerciţii cu silabe directe: ri. ura. tri. sră. ra.ir ili . cro. evr. ur. 4. zru. ădr. ţru. zre. şre. orrr. dră. zrâ. oru.ara lal . Ex.ra al .irrr. bră. Ex în logatomi (cu consoane -loc apropiat de articulare) lera. vro. g. crâ. oror. ăr. rrro. grâ.ro ol . rrrâ. ărrr. ro. nera. era. ref. 9. gri. ivr. dri. ira. şro. udr. iro. rrrră. tera.ru ul . neri. îvr. hro. tra.rul . rrre. nero.rur lur . şru. ter. în silabe închise cu alte consoane: rar. drâ. sri. 8. errr. cu grupări consonantice: pra. îrrr. ere. fro. şra. rara. ră. şră. cri. tru. dra. teri. tre. urrr. ruru. ovr.rer ler . ţra. uro. zră. vră. edr. ără. hrâ.cu vocale diferite: are. ore. pri. tro. rără. roro. arrr. gro. rit. ubr. sro. aru. odr. ari. în poziţie intervocalică: ara. bro. ora. h . adr. dru. ru. Exerciţii cu prelungirea sunetului: rrri. tră.ur ulu .ror lor . ţro. Exerciţii cu silabe indirecte . bra. re.rel li . ţri. dro. dre. ce se rostesc mai greu datorită deficitului de aer: abr. jră. ţră. fră.neprelungit . idr. fre. vre. zri. . cru.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „r” I Silabe şi logatomi 1. ţrâ. rârâ. de diferenţiere. cu silabe directe repetate: riri. vri.ral le -re el . jrâ. mur. sre. or. far.ere lel . jra. ar. şri. Ex.uru lul .cra.ir. avr. rrru. rî. fru. leri. Ex. gră. lere.ri il . cră. cre. gre. rere. pre. zro. gar. ori. ror. iru. dere.ril lo . er.or olo. îbr. lero. eri. res. 5. iri. ăbr.ar ala . 7. sru.prelungit . dero. rir. 2. 6. hră. pră. 3. jre. uru. rap. jro. eru.rir lir . hru. hra. jru. -pentru evitarea pericolului de contaminare la „r” uvular sau velar se vor prelungi consoanele c. brâ.er ele . teru. gra. deri. vrâ. frâ. nere. trâ. fra. vru. ero. rer. îr.rar lar . hre. zra. ebr. -grupări consonantice în final. ure. Ex. pru. îrâ. uri. Ex. ire. rrra. bru.asocieri mai dificile: sra. jri.iri lil . aro. fri. bre. srâ. ţre. .de sunetul „l” la . . ăvr. obr. ibr. gru.rol lu . vra. uvr. hri. dera. bri.

trâmbiţă. sar. fir. cărunt. popor. V Cuvinte paronime cremă . rufe.ciucur. rit. fur. .rade.clemă rasă . -bisilabice: arid. orb. rădăcină. rotundă. jar. caravană. româneşte.glas var .sale gras . acru. rait. robinet. cară. cer.lasă aramă . zer. secer. rom. bara. cor. cartofi. Are sare? Rochiţa e murdară. -cu grupări consonantice: carte. cere. rod. rouă. gogoşar. cărare respiraţie. ruşinos. tare. revistă. canar. Aurel vrea un măr roşu.polisilabice: colindător. porc. rad.val . ser. . ară. nara. -polisilabice: carioca.cârd. III Propoziţii -simple Radu râde. radio. Mircea poartă o servietă maro.. jur. mare. revedere. răcoare. rânduri. Azor. Cioara croncăne: cra! cra! cra! Marina a prins o buburuză. satur. Drapelul are trei culori. roz. zarzavat. cântar. nor. ger.curg. rimă. barză. paner. cârn. cocor. poros.moale Cerul e albastru. arc. chefir. mătur. rup. bucur. . cerc. măr. iar. E tare frig afară. răsadniţă . barbă. aviator.luptă sare .monosilabice: rid. ramă. rece. roi.polisilabice: ridiche. Adriana stropeşte castraveţii din grădină. Vara e foarte călduroasă. gara. roabă. car. rai. hartă. ruptă. rât. pahar. dur. Camera e mare. vara. rapid. parc. Cuvinte cu „r” median -monosilabice: circ. felinar. Azor latră. ros. umăr. rază. Traian scrie o scrisoare. Vaporul a ancorat în port. zidar. Propoziţii dezvoltate Respiri prea repede! Corina sare cu coarda. amar. rac. şarpe. castraveţi. ardei. râu. rus. român. răni. rar. ras. rest. horă. cort. ruşine. râvnit. rumen. râd. raţă. Petrişor. far. rug. Rică are carie. Cuvinte cu „r” final -monosilabice: şir.alamă rupă .bisilabice: ridic.II Cuvinte Cuvinte cu „r” iniţial . radio. dor. ren. calendar. tremură. par.clapă ruptă . rumen. pere. -bisilabice: zefir. ridică. Afară e ger. penar. tur. varză. dar. por. patruped. repară. verzi. rele. Zidarul e foarte harnic. Rana e dureroasă. mere. crapă . lor.lupă moare . Grigore lucrează în grădină.raniţă. Cer un pahar. frig.

.... aţo. ţăţ... iţi... Silabe inverse eţ.Schema materialului verbal pentru consolidarea africatei „ţ” I Silabe.. ţ㸠ţâ..aţ. ţărm. în poziţie intervocalică: eţe.. ţar ţol.ţu ţe .ţ.şă ţâ ..şu II Cuvinte Cuvinte cu „ţ” iniţial -monosilabice:...ţa to .ţ.... ţoţ. eţâ.. ţeavă... ţipăt......ş ses zez ţeţ şeş sis ziz ţiţ şiş sas zaz ţaţ şaş sos zoz ţoţ şoş sus zuz ţuţ şuş te . -polisilabice: ţelină.. 3... oţe. uţu.su ţe .... eţă..cu vocale diferite: aţe. ţigan.şâ ţa ..so ţu .se ţi . ţeţ.. iţa. -bisilabice: ţeapă.. ţ. ţ. în logatomi:.. oţi. ţărână.s t..... eţa. oţ.s t. uţo.pronunţare fără vocale: ţ... ţep.. ţâţ ...ţi tă .. oţo.......... de diferenţiere: s .. uţâ.. ţăruş ţară. iţu..ţe ti . Unirea sunetelor componente prin dispariţia progresivă a pauzei t.... .să ţâ . uţa. ţi.. aţâ.şa ţo .... ţepi.ţo tu .....ţ.. ţărancă.. iţâ.... ţiţ. oţu. ţintă..... 7.s t. îţ .. ţin...si ţă . 6.. ţap. eţi.. oţă.s t. ăţ..... aţă.ţâ ta ...... ţel. ţigară.. Ex....z şi ţ ... ţip. Ex.... ăţă.. Silabe directe ţe.... oţâ.... 2. îţâ aţa. ţu..şe ţi ..ţă tâ ... uţă.sâ ţa ..şo ţu ... ţuţ.. eţo.....sa ţo .. . ţ. ţăran.. ţ.. ţes.. logatomi 1. ţa.... oţa.ţ. iţe..s t-s ts 2.. uţ. iţo.. aţi..s t.. ţârâi.. uţe..şi ţă ...ţ. iţ. aţu... ţaţ..... Ex. iţă. ţo.. eţu.

gheaţă. Ţăranca ţine fetiţa în braţe ca să-i dea ţâţă. Ghiţă lasă băţul în colţ şi se ţine de jilţ. dorinţă. Miţa are aţă. Propoziţii dezvoltate Lângă bălţi sunt mulţi ţânţari. lecţie.cel ţeapă . . -bisilabice: maţe.cu grupe consonantice: jilţ.şes moţ . Cuvinte cu „ţ” final . Ţaţa ţipă cât o ţine gura.Cuvinte cu „ţ” median -monosilabice: aţă. înţepa.monosilabice: zaţ. Cuţitul e ascuţit. IV Cuvinte paronime aţe . balanţă. căţel. părinţi. puţ. aţe. Ţicu are viţel. mulţumiţi. .bisilabice: coteţ. oţet.plăci munţi . căluţ. III Propoziţii Propoziţii simple Lenuţa ţipă. băţ. struţ. Siţa şi-a boţit rochiţa. cuţit. Dănuţ e un băieţel drăguţ. ameninţa.jar ţol .munci ţar . Ţineţi hoţul! Beţi ţuică? Ţăranul ia cuţitul. hoţ. colţ. drăguţ. agăţ. Siţa s-a înţepat în ac când ţesea cu aţă o perniţă. -polisilabice: încălţa.sol ţes . porţelan. viţel. câlţ. raţe. viţă. încălţăminte. soţ. faţă.şine ţel . Nuţu ţine ţeava pentru instalaţie. laţ.ceapă plăţi . moţ.ace ţine . Dănuţ. Un băţ e la puţ. beţe. certaţi. podeţ. maţ.moş .

Ex. şpe. uşu.monosilabice: şoc.şşşa. şi. 2. ştri. şă-şă. şanţ. şme. ş.şarpe.. şuş. uşo. şni. se face pauză. işa.ş. şpi.şşşo. oşu. şemineu. şale. işe. şugubăţ... ş-ă. şna.. şne. şe-şe. şte. eşâ. şşşă. -neprelungit . ş-â. de diferenţiere -ş cu s: şa-sa şe-se şi. Ex.. eşi. şerif. şchi. şi-şi.şa. îş. Ex. uşă. şşşu. şalău.ş.is oş-os uş-us aş-aj eş-ej iş-ij oş-oj uş-uj aşa-asa eşe-ese işi . şapte. logatomi 1. şină. -neprelungit .oş. şă. şerveţel. şpu. ştre.. şcu. şobolan.. în poziţie intervocalică: oşo. şâş -pronunţare fără vocale: ş. ştru. ş. oşe. apoi se deschide brusc: ş-o. Ex. şche. şi.. 4. ş-a. oşă. şta. şoşon. şpă.. 2. şurub şase. şiroaie. uşe. în combinaţii consonantice: şpa. eşu.Schema materialului verbal pentru consolidarea sunetului „ş” I Silabe.ş. şmi. şcoală. şu. şo-şo. aşâ. iş. şa. şâ. -se pronunţă consoanele cu maxilarele strânse. şah. şmecher . işu. şal. şşşâ. oşi. -polisilabice: şopârlă. ş-e. şmă. -cu grupe consonantice: şnur.. şnă.ş. şantier. ştro. aşe. şir. eşe. ştră. şiret. şnu. şubă. oşâ. işo.prelungit . ş-u. şto.. işi. -cu vocale diferite: oşa. şcă şma.je şi-ji şo-jo şu-ju aş-as eş-es iş . îşşş.prelungit . işâ. ş.. şmo. şterge.. ăş. eşă. şno. şşşe.şade.oşşş. aş. ştrand. şca. aşă. uşi. şoricel. în silabe inverse ... şa-şa. şalupă. în logatomi: şoş. şiş.şerpi. şapcă. 6.. -bisilabice: şopti. şpaclu. uşşş.şo.. ş-i. eşşş. şăş. aşu.. şut. în silabe directe . aşa. ştă. ăşşş.. şmu. Ex. aşşş. şe.. eş. şco. şniţel. şaş. îşâ. şti. 5. uş. ăşă. aşi.isi oşo-oso uşu-usu aşa-aja eşe-eje işi-iji oşo-ojo uşu-uju şaş-sas şeş-ses şiş-sis şoş-sos şuş-sus şaş-jaj şeş-jej şiş-jij şoş-joj şuş-juj şas-saş şes-seş şis-siş şos-soş şus-suş şaj-jaş şej-jeş şij-jiş şoj-joş şuj-juş II Cuvinte Cuvinte cu „ş” iniţial . şiroi. aşo. işă. ştu. eşa. şpo. şarade. şâ-şâ.. Ex.ş. uşa. ş. şşşi. şeş. şură. eşo.si şo-so şu-su -ş cu j: şa-ja şe. işşş. şef. ştra. şu-şu..

moş. derdeluş. Poştaşul aduce poşta la şcoală. Muşc dintr-o roşie. creşte. oraş. ţăruş. Am caişi şi vişini.şale scoală. covoraş. Naşa ia faşa. meşter. . cocoş. Coşul e uşor dacă laşi şase roşii. linişte. copilaş. Verşi gogoşile pe făraş! Anuşca doreşte nişte cireşe. paşnic . Copilaşul are şal şi şoşoni. În tufiş e un cocoş roşu.Cuvinte cu „ş” median -bisilabice: uşor. Moşul e şofer. cireşe. vişin. vişine. IV Cuvinte paronime -cu s . III Propoziţii Propoziţii simple Şalul e roşu. duş. veşted. leneş.muşte paste-paşte pisc-pişc Siret-şiret soc-şoc sută-şută -cu ş . cărăbuş. naş. codaş. tufiş. tovarăş. Şade pe şină. -polisilabice: cocoloş. La duş e un moş. -polisilabice: roşie. cuşcă. păpuşa. frişcă. morişcă. tuş caş.coş peste-peşte sură-şură sale. aşez. cleşte. Mişu.borş. fişă. guşă.zale . roşu. Ştefan este poştaş. cosaş.paznic şale . Lăbuş e la culcuş. leş. orăşel. culcuş. Cuvinte cu „ş” final -monosilabice: coş.şcoală creste-creşte muscă. meşă. Fă aşa şirul! Creşti peşti? Propoziţii dezvoltate Şerban e un şcolar pus pe şotii.gălbenuş. Am prins şurubul cu un cleşte. acoperiş. puişor. caşcaval. tuşi. puşcă. moşneag. maşină. golaş. deşi. praştie. făraş. mătuşa. duşman. -cu grupe consonantice: poştaş. peşte. păşi. ţăruş. Mă laşi păgubaş? Copilaşul are şoşoni. Ştiu nişte poveşti. bogătaş. coşar.ş: cos. Pe gheţuş e alunecuş. ceaşcă. cloşcă. cămaşă. creşă.z: Nuşa priveşte şaşiu. mănuşă. umeraş. aşa. -bisilabice: cocoş. Nuşa.. gheţuş.

jghe. jjjă. -cu „j” urmat de consoane: grajd. je. j . jenă.. jale. Dej. jir.ă. Jenică.. jumări jalon.. ojă. ji.oj. abajur. jambon. oji. jă. jaj. îngrijorat. j. jgu. jdo.a. grijă.u. 5. ejo. -polisilabice: pijama. -bisilabice: joacă. ijă. canotaj. în silabe directe . 2. ruj. ije. . just.. Ex. uja. -neprelungit . jeton.j cu z jo-zo oj-oz ojo-ozo joj-zoz joz-zoj ju-zu uj-uz uju-uzu juj-zuz juz-zuj ja-za aj-az aja-aza jaj-zaz jaz-zaj je-ze ej-ez eje-eze jej-zez jez-zej ji-zi ij-iz iji-izi jij-ziz jiz-zij II Cuvinte Cuvinte cu „j” iniţial -monosilabice: joi. uje. etajeră. pilotaj. oju.j. jet. oje. Ex.. judec. Ex. jeleu. eji.ajjj. ijo. major. jij. jăj.monosilabice: Gorj. eje. -neprelungit . pasaj.. jilav. j . cojoc. tijă. ijjj.jo.. în poziţie intervocalică: ojo. juraţi. Cuvinte cu „j” median . jeli. -cu grupe consonantice: jgheab. jur. ju.. iju. -polisilabice: bobinaj. ujjj. Ex. ăj. ăjă. ij.pronunţare fără vocale: j. vâjâie.aja. în combinaţii consonantice: jga.. coajă. jucători.ojjj. j . deranja. jej. . j. jde.o.. curaj. joc. bagaj. în silabe indirecte. ujo. viraj. bej. -rostirea consoanelor cu maxilarele strânse şi deschidere bruscă şi largă la vocale: j . jdi. eja.jjjo. aji.prelungit . Japonia. Bujor. Jianu. aj. jalnică.. garaj. bojdeucă. jghi. Jeana. ăjjj. jda. uj. grijuliu. . ija. Joseni. . ajut. ujă. jjje. eju. aje. jjja.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „j” I Silabe. Ex. bâjbâi. uju. pojar. bujie. 6. baraj. j . 3. dirijor. jeleuri. iji. jerseu. 4. j. jgo. juj. jder. stejar. ej. -polisilabice: Joiana. gâtlej. în logatomi: joj. mijloc. jdu. jar. Ex. -cu vocale diferite: oja.. jos.prelungit. jucării. gaj. ajo. jjji.. mojic. tejghea. îj. j . Cluj. încuraja. ejă.. jetoane. jiantă. jjjjâ. ejjj. logatomi 1.j.bisilabice: etaj.Janina. uji.e. ja. Cuvinte cu „j” final . judecător.bisilabice: mojar.i. jjju. ajă. aju.j.vrej. de diferenţiere . jug.j.monosilabice: coji.. vârtej. marcaj.

Jean a fost la Blaj.prăşit jale .şir joc . Joci joi? Jean are cojoc. Jenică s-a julit.III Propoziţii Propoziţii simple Dirijează Bujor. Jivinele trăiesc în junglă. Judecătorul a judecat just. Jenica s-a bandajat unde s-a julit. Au ajuns la jumătatea jocului.zar jale .zale . Jur împrejur e jale. Jungiul mă jenează. Joi a dirijat noul dirijor.şale cu j şi z: jar .şoc jură . Roji l-a dojenit. Joiana e în grajd. Ajută-mă la bagaje! Jurnalul e din Dej.şură japcă . Cluj şi Lugoj. Bujor s-a sprijinit în cârje. IV Cuvinte paronime cu j şi ş: jir . S-au mânjit cu ruj pe obraji. Deja a ajuns în prejma oraşului Cluj. Propoziţii dezvoltate Juju se joacă cu jucăria Jeanei.şapcă prăjit . Jenică e de strjă la baraj.

Ex. azi. z. uze. uzi -bisilabice:. zău za. ezzz. barză. bază Azor. zdrobit. zme. zmo. în logatomi: zez. zlă. ăz. zicătoare. -bisilabice: zebră... zni. zno. zzzi. frunzuliţă. ozu. zle. ăză. zăz. zi. poznă. mazăre.. în silabe directe . izmă. ozi. zi. cazonă. 4.. zna. -polisilabice: cazarmă. zulufi. dezordonat. bazin. pază... văzut. zmi.prelungit . zel.. zdu. ozo. zbiară. zor.z.monosilabice: zer. zloată. azu. zile. uz. aze. ziarist.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „z” I Silabe şi logatomi 1. zâ.. zmeură. zvon. zece. zdi.zoologică. zzza.. izzz. zăduf. îz. zurgălăi.ez. zadarnic. .pronunţare fără vocale: z. Cuvinte cu „z” median -monosilabice: brazi. în combinaţii consonantice: zba. zda.. 2.zonă. ezu. zăvoi. zaţ. -cu „z” urmat de consoană: zmeu.. cozonac. zăcăminte. zeamă. Ex. înzidit. paznic. cazemată. oza. zână zahăr. depozit.. zdă. aza. zbă. ozzz. deziderat. zli.. zuz. magazin. izbucni. zbo. buze. zne. zdo. zo. zimbru. . zlu. zice.. Zimnicea. oză uza.varză. în poziţie intervocalică: eze. ză. iza. izu. zestre.zzze. zid. zob. zaz. zac. zmă. ziuă. zlo.. ziz. oze. zde. zzză. în silabe inverse . Zamfir. znă. raze. zale. ăzzz.. zla.. zâmbeşte zarzăre. vază. 3.neprelungit . izbândă. iz. z. izmă. . oz.. zburdalnic. azo. blonzi. z. az. cizmă. zare. uzo.. II Cuvinte Cuvinte cu „z” iniţial . Ex. azzz. Ex.neprelungit . ghiozdan. zidar. iză. zorele.prelungit -. azvârli. cazane. .ze. za. zu.. de diferenţiere: ze-se ez-es eze-ese zez-ses zes-sez zi-si iz-is izi-isi ziz-sis zis-siz za-sa az-as aza-asa zaz-sas zas-saz zo-so oz-os ozo-oso zoz-sos zos-soz zu-su uz-us uzu-usu zuz-sus zus-suz 6.z. zeu. -polisilabice: zecimale. bezea. Ex.. uză. zbor. . izo. uzină. pauză. ize. izbi. difuzor. zbu. uzu. buzunar. cazan. zbi. lăzi. ozon. azur. căzut. zma. uzi. bazate. zbucium. z. zoz. uzzz. zic.z. 5.cu vocale diferite: eza. znu. zar. zzzo. fazan. cazma.. zăpadă. zootehnie. ezi. -cu grupe consonantice: izvor. zzzu. zmu.z. zugrăvit. eză. ază. pupăză.z. zgardă. duzină. zbe.. zzzâ. înzestrată. ezo. zumzet. izi. zefir.. Ex.

zum. crez. III Propoziţii Propoziţii simple Zidarul lucrează. roz. iaz. pervaz.Sica vaze . Zoica pune în zeamă zarzavat. zum. Zum. Zoiţa! Azi e zi de pauză. iz. creez.oase zer . Zizi mi-a spus că pleacă în zorii zilei la Mizil. Zarul e pe ziar. zum. macaz.rasă . -polisilabice: aragaz. Zum. haz.sac groază . refuz. zum Zum.Cuvinte cu „z” final -monosilabice: caz. Zâmbeşte. Fac haz de necaz.sare zac .sale pază . troleibuz. Dă-i zor. Bicaz. aviz. moloz. colorez. zum. miez. Brânza are zer. Zino! A zidit un zid.ser zeu . De zece zile vânez fazani. abuz. Zum. gaz. autobuz. Păstrez puţin orez pentru supă. titirez. zum. praz. obraz.seu rază . desenez. orez.seamă Zica . IV Cuvinte paronime zare . Roza e în poză. treaz. Vezi de orez! A căzut un loz. uz. firez.pasă oaze . Zumzet vesel de albine Zumzăie pe câmp. zum.vase varză . Te razi sau nu te razi? Visez că vânez un bizon.groasă zeamă . -bisilabice: necaz. zum. ovăz. vânez. Propoziţii dezvoltate Azor e pe răzor. loz.varsă zale .

ă-ci-ă. e-ce. ceainic. uciu.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea africatei „ce„ şi „ci” I Silabe. icii. a-ci. ceece. ceafă. e-ci-e. Ex. cerb. ciu. Ex. ceo. ce-ă. ci-a-ci. cea. e-ce-e. 5. cio. 4. cenuşă. cec. ă-ce. oceu. ci-u. ce-u. ici. îci. îce. aci. 2. ă-ci. ce-î. ce-e. u-ce-u. ciaci. e-ci. ci-e. ice. ceâ. ciă. în poziţie intervocalică -separat: a-ce-a. cioci. . u-ci. 3. -unit: ceace. ci-o. -bisilabice: cere. ci-ă. ăci. ceai. ăce. cieci. i-ci-i. cep. ăceă. uci. ceuce. ciăci. ăciă. uce. cealaltă. logatomi 1. ă-ce-ă. -polisilabice: cerneală. -unit: ace. ceaun. i-ce-i. ceu. cercetat. cee. cercel. în silabe directe . ciuci. icei. ce-o. ci-e-ci. î-ci. cie. ciâ. Ex. i-ce. ecie. ceice. a-ci-a. -unit: acea. ecee. ciici. eci. cerc. oce. ceva. ceapă. ceâce. o-ce-o. în logatomi -separat: ce-a-ce. ciâci. Cuvinte cu „ce” iniţial -monosilabice: ce. ceaţă. ci-ă-ci. Ex. ceas. ceăce. ceoce. acia. ci-a. ci-i-ci. cu consoane: ce-b ceb ci-b cib ce-c cec ci-c cic ce-d ced ci-d cid ce-f cef ci-f cif ce-g ceg ci-g cig ce-h ceh ci-h cih ce-j cej ci-j cij ce-l cel ci-l cil ce-m cem ci-m cim ce-n cen ci-n cin ce-r cer ci-r cir ce-s ces ci-s cis ce-ş ceş ci-ş ciş ce-t cet ci-t cit ce-ţ ceţ ci-ţ ciţ ce-v cev ci-v civ ce-x cex ci-x cix IICuvinte A. cia. cer. oceo. cel. o-ce. ci-u-ci. ci-o-ci. ce-i-ce.cu pauză: ce-a. ece. cei. cei. oci. o-ci-o. ce-i. ocio. î-ce. ce-u-ce. u-ci-u. ceartă. ci-i. -unit cu vocale: cea. în silabe inverse -separat: a-ce. Ex. ceară. o-ci. ce-e-ce. u-ce. cerdac. ceă. celofan. ce-o-ce. ci-î. i-ci.

rădăcină. Marcel îşi petrece cele zece zile de concediu în Cecenia. . cerceluş. duci. fericit. maci. ciripi. cizmar.saşi cină . citire. Cere cercei. bănci. arunci. cireadă. cioară.monosilabice: taci. şepci. cioc. cireş. măceşe. face. ciuperci. III Propoziţii Cerul e cenuşiu.polisilabice: cinema. picior.sapă saci . cruce. furci. adâncime. -polisilabice: întoarce. ciocolată. IV Cuvinte paronime cine . duce. muncitor.bisilabice: papuci. melci. maci. macin. B. ciulin. cizme. De când s-a chircit şi zbârcit. trece. Ce de ghiocei! Piciul are bici. faci. ciur. zice. cineva. -polisilabice: seceră. Mircea. Duci la Tecuci doi saci de nuci. Cine macină? Ce ceaţă? Faci băşici. vaccin. sălcii. daci. boboci.duş cioc . vecină. cinci. cimpoi. arici. . . mici. tace. lucios. dulce. cauciuc. bărci. ciocan. Cici a găsit cinci ciuperci. raci. saci. cojoace. accidenta.Cuvinte cu „ci” iniţial . coace. vecin. fiice.şine ceapă . Cerceluş e dulce. cinematograf. săraci. Cuvinte cu „ce” median -bisilabice: secer. încearcă. furci. cicoare. . ace. zici. vecinul e tare pocit şi sucit. răscruce. pace. bicicletă. cioban.polisilabice: măcina. hărnicie. toarce. ciomag. roci.şerb coci .monosilabice: ci. circ. circula. copaci. cină. piersici. Cuvinte cu „ci” median . ciob. recent. coci.şină cerb .coş duci . Nu-mi place ceea ce face. Ai cincizeci de curci. Cuvinte cu „ci” final . cip!. început. briceag. Începe întrecerea! Piersicile nu-s dulci. Purceaua are zece purcei.bisilabice: cifre. ciorap. sucit. Duci ciocanul! Ce zăpăceală! Macii sunt mici. ciupit. C. cincinal. cine. fecior. joci. ciot.bisilabice: acid. încoace. rece. place. pisici.şoc . felicitare. Cuvinte cu „ce” final -bisilabice: zece. surcea. răcit. vecernie.

î-gi. ge-î. giugi. igi. ogeo. gem. gi-e-gi. gi-î. -unit: age. ge-i-ge. o-ge-o. gio. geamantan. -unit: agea. geă. giâ. geamăt. Gelu. gei. ge-o. ă-ge-ă. gi-o. gie. egie. e-gi-e. egee. gi-o-gi. oge. ge-i. geoge. î-ge. -polisilabice: Georgeta. igei. ugiu. geam. generaţie. uge. get. geuge. i-ge. ă-ge. giu. geamuri. giogi. i-gi. în silabe directe . o-gi-o. geăge. geâge. Cuvinte cu „ge” iniţial -monosilabice: ger. i-ge-i. cu consoane: ge-b geb gi-b gib ge-c gec gi-c gic ge-d ged gi-d gid ge-f gef gi-f gif ge-g geg gi-g gig ge-h geh gi-h gih ge-j gej gi-j gij ge-l gel gi-l gil ge-m gem gi-m gim ge-n gen gi-n gin ge-r ger gi-r gir ge-s ges gi-s gis ge-ş geş gi-ş giş ge-t get gi-t git ge-ţ geţ gi-ţ giţ ge-v gev gi-v giv ge-x gex gi-x gix IICuvinte A.Schema şi materialul verbal pentru corectarea africatei „ge„ şi „gi” I Silabe. a-gi-a.cu pauză: ge-a. 4. ugi. o-ge. ăgi. giigi. îgi. u-ge. Ex. în poziţie intervocalică -separat: a-ge-a. ăgeă. e-ge. gia. geo. gi-ă-gi. geige. gi-i. George. ge-u-ge. u-gi-u. gi-e. ge-u. ă-gi. -unit cu vocale: gea. agia. Geta. ige. geâ. 5. Ex. Ex. ge-ă. geu. gi-i-gi. u-gi. logatomi 1. giegi. o-gi. gi-u. genunchi. giă. ege. . ogio. gi-u-gi. geantă. igii. ge-o-ge. geege. ă-gi-ă. gi-a-gi. în logatomi -separat: ge-a-ge. geros. gemeni. în silabe inverse -separat: a-ge. ogi. Ex. giagi. ge-e. îge. giăgi. ăgiă. gel. ogeu. 2. Gerilă. agi. ge-e-ge. gen. geană. ăge. a-gi. gee. e-gi. egi. gi-ă. i-gi-i. -bisilabice: gene. 3. gi-a. -unit: geage. giâgi. u-ge-u. e-ge-e. Ex.

regi. regină. ginere. sânge. Cuvinte cu „gi” median .dragi ginere . atinge. Gicu. fragi.şoc draci . ungi. învinge.şerb maci . Gicu e inginer. degera. desagi.coş duci . margine. IV Cuvinte paronime rece . .bisilabice: colegi. magiun. merge. Culegi ferigi? Fuge de lege. III Propoziţii Gelu ia gemul. ferigi. curge. Cuvinte cu „gi” final . Gina.magi lunci . . Mergi la Gigi? Gelu o împinge pe Geta. Crengile fagilor s-au lungit. gir.ger cel .polisilabice: girafă. -polisilabice: alege.doage cerb .lungi reci .Gina cine . lege. degetar. împinge. Geta ia geanta.şine saci . Bagi fragii în pungi. Pe Gigi îl dor gingiile. alergi. culegi. Fugi sub fagi. magi. Eugenia. covrigi. geamgiu. înfige. minge. seringi.saşi coci . Giurgiu. culege. Angela.Cuvinte cu „gi” iniţial . frigider. . giulgiu. Gelu şi Georgeta sunt gemeni. Cuvinte cu „ge” median -bisilabice: cuget. legi. gălăgie. Cuvinte cu „ge” final -bisilabice: fuge. mărgele. rege. inginer.bisilabice: argint. dragi. muget. colege. -polisilabice: degete. ajungi. damigeană. plânge. Eugen. Virgil. mulge.monosilabice: gin. . Gică! Şterge geamul! Gică şi Gineta sunt colegi. fulger. cârlige. fugi. lungi.bisilabice: Gică. Gigi a venit la Giurgiu cu gingiile umflate.polisilabice: pagină. crengi. diriginte.gel toace . C.fraţi . răget.duş cioc . gimnastică.rege cer. deget. ninge. stinge. belciuge. B. mingile. Gelu vrea să bage degetul în gem.regi cina . giuvaer. gimnastă.monosilabice: mingi. rugină. ager. George a spart geamul cu mingea.ţinere fragi . verigi. Georgeta n-are mărgele. linge. gingie.

polisilabice: mamifer. zmi. morun. smi. ămo. ămi. mim. ami.polisilabice: comandă. zme. mor. îm. zma. mormoloc. mai.polisilabice: III Propoziţii Lampa luminează. vamă. pumn. umi.m m. ume. sme. săpăm. cum. Cuvinte cu „m” iniţial . moţ. amu. mut. marinar. gmi. gmă. merit. mic. mână. ima. emo. ime. Exerciţii în poziţie intervocalică: ama. mat. imu. mal. emu. domn. spumă. morar. ăm. emi. mânz. om. chem. masă.m. şamotă. gmu. ramă. cam. zmu. dâmb. mi. mură. muiat. umu. memrane. măr. Fram. ăma. Mâine merg la medic. mape. om. cmo. mâl. număr. marmură. ome. smă. milă. mumie. mâner. ămă. mimică.. 2. mâine. moş. mulţime. Exerciţii în logatomi: mam. mom. meu. imă. monument. mu. merituoşi. oma. momeală monument.. mulţumit. mân. câmp. 3. mă. familie. mişcă. mâţă. La vamă e lume multă. geam. miez. rimă.. mutat. mâ. .m m. -cu aglomerări de consoane: lemn. vom. motor. mei.bisilabice: mare. miel. mosor. humă. sumă. Mă mir! Îl chem pe Matei la muncă. mecanică. smu. masaj. Ia din pom un măr! Mi-e milă de mine! Motanul lacom a mâncat un morun mare. Mânzul muşcă. model.. mireasă. umu. . muzeu. -pronunţat fără vocale: m. rom. somn. caramele. lacom. tărâm. muzică. . pom. .Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „m” I Silabe şi logatomi 1. mem. omă. -bisilabice: pilim. mă. me.bisilabice: amar. miros.monosilabice: . maior. Mân mânzul la câmp. cme. ăme. ema. mine. muc... Cuvinte cu „m” final -monosilabice: am. gmo. Exerciţii în combinaţii consonantice: cma. lume. comă.. emă. zidim. 4.. 3. omi. em. ămu. . cmu. omo. umă. mo. .monosilabice: mac. cărăm. cmă gma.cu vocale diferite: ame. medic. ghem. ham. mum. Exerciţii în silabe directe: ma. smo. imi. gme. îmâ. număraţi. um.. Cumpără un salam mare. amo. mujdei.m m. urcăm.. metal. Exerciţii în silabe inverse: am. umăr. uma. compas. imo. miligram. zmo. omu. cremă. film. cmi. eme. zmă. II Cuvinte 1. urăm. mere. lamă. sma. 2. Cuvinte cu „m” median . 5.

noră. fină. con. bnă. ina. sno. noroc. bna. condus. no. numărat. unu. vin.polisilabice: camion. jenă. nuc. a muncit un an în lan! Ninge! Ninge! Mâine e senin în zona noastră. zni. nebun. sni. Exerciţii în silabe inverse: an.. sne. ton. ini.baston. Sărman ţăran. ăn. . nu. uni. tun. Nu aud nimic! N-am nasture la palton.. canotaj. pne. bno. renumit. neted. oni. ăni. onă. ună. gno. Ţin în mână un baston. bun. snă.n n. ăne. bon. lan. gnă. ănu. gnu. Exerciţii în poziţie intervocalică: ana. 3. on. 2. nevinovat. Nanu ia nota nouă la pian. ăno. III Propoziţii Cine vine? Vine naşul la fin. sună. non. senin. -cu aglomerări de consoane:cnez. 5. mină. ban. fân. sun. un. zne. cnu. nea. cni. nepot. Cuvinte cu „n” final -monosilabice: an. nâ. Exerciţii în logatomi: nan. 3. enă. mână. pnu. nuntă. pni. cne. pna..n n. nufăr. sna.. eno. inu. demn. nin. nul. neghină. nucă.. en. ren.polisilabice: canastră. lină. han. zna. one. snoavă. Cantemir. navă. una. . bni. ona. tună.monosilabice: na.. nu. unu.. snu. venin. năvod. chimion. -bisilabice: anin. necaz. Nina. Exerciţii în combinaţii consonantice: cna. . zno. nen. noian. fin. anu.cu vocale diferite: ane. nod. din. înâ. nă. nas. eni. enu. znă. ănă.bisilabice: cană. neg.n. pneu. ăna. revelion. zână. gni. rundă. cnă gna. Zina mănâncă alune. nor. nămol. N-am nisip în pantof. ten. ine. lemn. Ce lână bună are bunica! La Nimigea a nins. Stan.n n..monosilabice: . ne. II Cuvinte 1. Exerciţii în silabe directe: na. ină. . ni. 4. nit. 2. inimos..Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „n” I Silabe şi logatomi 1. pnă. ena. bne. vană. ino. Nana. -pronunţat fără vocale: n. ne. neatins. ani. Cuvinte cu „n” iniţial . znu. pno. nisip. în. chin. ocnă. . naş.polisilabice: naţie. notă. . Nina n-are alune. lână.pantă. Dan. Cuvinte cu „n” median . lună. gne. nene. magnetofon. învins. ono. bună. cno.. onu. renegat.bisilabice: nară. nap. nun. nou. une. ene. nani. bnu. ano. norocos.

nai mor .nor mare .an nod .Nică cană .n-are mică .moi mai .IV Cuvinte paronime mama .mod noi .nana am .camă coamă .coană .

cap.polisilabice: papară.. pericol. pirat. pune. pepene. nap.polisilabice: lopată. sap. Cuvinte cu „p” median . opă. pieptănat. copac. pic. Pipăie postavul din dulap. Păun a pus pulpa de pui în supă. 5. pat. ipe. poză. pop. îpâ. spectacol. pitic..monosilabice: apt.. lup. pojar. Exerciţii în poziţie intervocalică: apa.bisilabice: pahar. pană. Exerciţii în silabe directe: pa. repetent. pirpiriu şi plăpând. epă. pep. upu. Poştaşul aduce un plic. popor. chip. ăpe. ăpă. capot. pipăit. ipo. snop. par. ope.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „p” I Silabe şi logatomi 1. popas.p p. Exerciţii în combinaţii consonantice: pra. Poza e pe dulap. capace. ăpo. epo. cep. Dacă sapi după napi o să rupi sapa.. îp. pe. reper. upă. rapsodie. spin. pă. up. Cuvinte cu „p” final -monosilabice: ţap. po. piept. pro. rup. pol.. apă. Cuvinte cu „p” iniţial . pin. upu. Pe pat e o plapumă. opu. opo. Exerciţii în silabe inverse: ap. E drapelul patriei! . dop. pace.p. epi. apu. popular. -cu aglomerări de consoane: sporit. . Plec poimâine la Predeal. opi. Crap în patru piatra. pară.cu vocale diferite: ape. 3. pu. păp. 2. ipi. pică. prâ. upe. spă. ep. pere. păr. papara şi papricaşul. puţin. pas. 2. Petre ia pere pădureţe din pădure. opa. . Exerciţii în logatomi: pap. pe. Pe patinuar este un hop mare Pleci la petrecere? Posteşti până poimâine? Lui Puiu îi plac papanaşii. ţip. poporul. pră. E copt porumbul? Potopul s-a potolit. pod.bisilabice: capă. pi. paraşută. strop.p p. . Petre s-a luptat piept la piept cu Pavel. poznă. II Cuvinte 1. op. -pronunţat fără vocale: p. ăpi.polisilabice: III Propoziţii În dulap e un nap. api. spe.... spate. por.monosilabice: pa. ipa.. spi. dar a prăpădit păpuşoiul. spo. pip. purece. Profesorul a pus popândăul pe pupitru. upa. piper. rupt. . hop. pai. epa. 3. pre. pâ.. -bisilabice: dulap. epu. ăp. pupic. pene. . Umple un pahar cu apă! Picki e pipernicit. putere. clopoţel. pipotă. ăpu. apo. . spumă. epe. plop. ipu. pun. plapumă. copil. ăpa. pilă. spa. pui. 4. pom. păpuşă. În spatele spitalului e un plop. papuc. ipă. papricaş. Rup un par. pri.p p. căprioară. capră. pup. upi. prăpăd. pete. În pădure e un lup. copt. pată. puţ. pru. spu.

eb. abo.. box. îlb. tub. răzbeşte. bou. . ebă. Cuvinte cu „b” final -monosilabice: slab.b b. Exerciţii în logatomi: bab. 3. erb. balon. ibi. Să fierb un porumb? Bag un şurub în tub? Porumbelul e alb şi slab. buză. Barbu s-a dus cu barca la baltă să prindă bibani. bru. sobă. boroboaţă. debit. ibo. bunică. bogat.polisilabice: balenă. bec. boală. băiete! Broaştele se bălăcesc în baltă. ulb. ibe. baie. olb. bre. ubu. băb. cub. Ciorba fierbe. ban. zbu. ăbă. bivol. roabă. Băiatul bălan coboară din autobus. -bisilabice: şurub. beţiv. beţe. cuib. bilă.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „b” I Silabe şi logatomi 1. ibă. bo. sub. zbă. 4. beat. Exerciţii în silabe directe: ba. îb. beb. zob. tobă. 3.. îrb. elb. Gabi are bani în buzunar. roboţel.. erbicide. Gabi. bâ. be. porumb III Propoziţii Bine. ăb. obe. 5. bob. Rebenciuc. Belvedere. abu. ăbe. butoi. zbor. arb. bon. ub. ghebos. obi. Cuvinte cu „b” iniţial . bară. bălan. iba. ăba.bisilabice: balon. obo. bră. colb.monosilabice: . 2. cabană. bub. Exerciţii în combinaţii consonantice: bra.. rambursabil.monosilabice: bag. brad. zbiri. ubă. ebu. zbate. ube. băieţi. bere. oba.. buchet. ilb. ăbu. şubă. bici. ob. ubi. abi. Bebeluşul are biberon. alb.polisilabice: rabatabil. zbe. Ciobanul face brânza bună. ebo. baton.bisilabice: babă. -pronunţat fără vocale: b. bob. ubu. bacalaoreat. îbâ. bi. bun. bri. uba. bir. brâ.b b.cu vocale diferite: abe. obu. . 2. zbo. obă. arbore. balustradă. zba. zbi.. bat. buzunar.b b. Exerciţii în poziţie intervocalică: aba.. . cub. Baba dă băieţilor boabe de porumb Pe bufet e un buchet de brânduşe.. Berbecul se bate bine. ibu. strâmb. binişor. bivoliţă. -cu aglomerări de consoane: brumă. ăbo. bu. Exerciţii în silabe inverse: ab.. ebe. irb. bea. Un cub a căzut sub pat. ăbi.b. bagaj. biberon. bucătărie. război. bilet. bufet. rebeli. Cuvinte cu „b” median . labă. bă. orbi. urb. . bib. eba. orb.. II Cuvinte 1. bro. rob. bine. ebi. . bal. bâtă. bomboană. bocanc. bot.

bază poală .babă prună .bile pun .grabă parcă .bufni pile .bară pază .boală par .barcă pară .bere grapă .bar pată .brună .bată pufni .IV Cuvinte paronime pere .bun papă .

fo. Ex. suferi. ef. tufiş. fac. fro. efă. preface. furtună. înflorit. fre. scufiţă. fuf.. în silabe directe . ufo.prelungit .. foc.. afă. -bisilabice: pilaf. cufăr.f. flo. ifa. fav-vaf fev-vef fiv-vif fov-vof fuv-vuf . fof. ofi. fular. uf.. fră. . afi. în poziţie intervocalică: afa.. filozof. fffă. fle. Ex. fotoliu. puf. ofu. ofe. firavă.f..f. foarfecă. ficat. fren. f. fri. portofoliu. Cuvinte cu „f” median -monosilabice: moft.. ufe. fier. efe.f.fffa.. ăf. focă. fif. 5. fete. efi. fffu. flu. f. în logatomi: faf. fel. fus. cofă. fra. fli. frâ. fe.. efa. fată. Cuvinte cu „f” final -monosilabice: jaf. fes. 4. de diferenţiere: fa-va af-av afa-ava faf-vav fe-ve ef-ev efe-eve fef-vev fi-vi if-iv ifi-ivi fif-viv fo-vo of-ov ofo-ovo fof-vov fu-vu uf-uv ufu-uvu fuf-vuv 6.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „f” I Silabe şi logatomi 1. ăfă. fustă. ferm. of. Ex. -polisilabice: familie. fântână. tufă. chef. fef. fragi. ofă ufa. of. fffe. fax. ifi. fum. ufă. if. . f. îf.prelungit . . frişcă. cafenea. -bisilabice: face. nufăr. rufă. afo. fără.f. fân. fidea. ufu. . fură. felicitare. fotograf. în combinaţii consonantice: fla. f. efo. şef. efu. flămând. fluture. cofetărie.neprelungit . cartof.. pămătuf. faimă. -polisilabice: rafală. Fram. fă. fericită. farfurie. fochist. II Cuvinte Cuvinte cu „f” iniţial . umflat. fulare.neprelungit . firişor. fotă. pantof. Ex. Ex.. -cu „f” urmat de consoană: flanelă. fin.afff. flă.af. offf. fâ. foi. afu. 2. cearceafuri. sidef. Ex. 3.. fag. fug. ifff. flâ.monosilabice: far. frământă. -cu grupe consonantice: refren.pronunţare fără vocale: f.fa. fu. făraş. în silabe inverse .. ife. ifă. fur. buf. fad. ufi. coif. fan. ifo.cu vocale diferite: afe. fanfară. filmat. fotografie. -bisilabice: ceafă. fru. fffi. efff. ofo. ufff. ifu. ăfff. fffâ. frână. ofa. praf.. cearceaf. -polisilabice: paragraf. fffo. fix. făf. fi.. fiu.

A furat cofa din tufiş.III Propoziţii Fac foc.voi fin .vată filă .var facă .vilă fii . Fugi. Ia pilaf cu furculiţa. În faţa fanfarei e mare forfotă. Foarte frumoasă e fapta lui Filip. Trandafir are o fotografie cu toată familia.vază Fota Frusinei e foarte frumoasă. Filip are un coif de fier. Firul e foarte fin.vin far . Ai pus făină în pilaf? Fifi îşi face funde frumoase. Fii fericit! .vină fag . Fata şi-a ferit faţa de fum. Funda ta e foarte frumoasă. Face fum. Fifi.vag fază . Pantofii sunt în cufăr.vii foi . Ştefan tremură de frică în faţa lui Fănel.vacă fină . IV Cuvinte paronime fată . ce cartof! N-am chef de aşa şef! Fina şi-a făcut cearceafuri fine. dar nu fă buf! Of. Pufoaica are puf.

ivu. vu. vlo. -polisilabice: vatelină. ive..neprelungit . vânăt. vle. Cuvinte cu „v” median -monosilabice: -bisilabice: avar. vuv. vvve. vând. . Ex. divin. covor. vată. vvvi. avea. navă. beţiv. vodevil. vro. uvu. vrute. tavă. vrâ. eva. văl. vru. vi.v. -bisilabice: nărav.. mov. viţel. vă. grav.. voce. viv. în silabe inverse . în logatomi: vav. Ex. vrăbiuţe. II Cuvinte Cuvinte cu „v” iniţial . vâsc. uva. vlăstar. vest. ăvvv.. vev. vesel. oval. vvvu. 2.. val. vvvă.. vapoare. evoca. uvi. ovi. revin. . Cuvinte cu „v” final -monosilabice: brav. evo. verde. Ex.. vvvo. vri. -cu „v” urmat de consoană: vrea. viu. varicelă. vagon. avuţie. ov. vânătoare. ovu. ve. îv. vrabie. uve. vecină.prelungit . vom. ove. vitrină. lavă.. ovvv. vie. vâ. covată. avu. vecin. văv. Ex. var. vulpe. văruit. evvv. uv. 4. voinic. vis. vapor. ova. voios. ivo. în combinaţii consonantice: vla. Sava.. vulcane.prelungit .v.vvva. avo. vorbe. vlu. uvvv. văd.avvv. uvo.v. ovă.. tiv. evu. divan. 3. văcar. avi. în silabe directe . uvă. vişin. vra. evi. v. vvvâ. 5. bolnav. vagoane.v. vară. ăvă. ăv. iva...pronunţare fără vocale: v. vre. Ex. de diferenţiere: va-fa av-af ava-afa vav-faf vaf-fav ve-fe ev-ef eve-efe vev-fef vef-fev vi-fi iv-if ivi-ifi viv-fif vif-fiv vo-fo ov-of ovo-ofo vov-fof vof-fov vu-fu uv-uf uvu-ufu vuv-fuf vuf-fuv 6.monosilabice: vai. azvârlit. bivol. v. veveriţă. ev. variaţii. vin. zugrav. vizită. ivi. eve. vas. -polisilabice: livadă. vâr. pavilion. vilă. Vlad. vli. vad. elev. pleşuv. voioşie. ivă. avion.av. -polisilabice: emotiv. vo. în poziţie intervocalică: ava.. uscăţiv .va. revedere. viţă.cu vocale diferite: ave. Ex. iv. ivvv. avă. vră. vânat.. vlă. evă. morcov. ovo. viaţă. v. -bisilabice: vale. .. vor.v. vov.neprelungit . avut. Sovata. pasiv. voi. v. vlâ. covoraş.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „v” I Silabe şi logatomi 1. avid. virusat. .

Văd vaca vecinilor. Convinge-l să înveţe! Vânzătoarea a vândut câteva volume de versuri scrise de Vasile Voiculescu. Beţivul e vorbăreţ şi guraliv. Am avut un vis grozav! Tava mov e ovală. Octav e zugrav. . Vineri vine Vivi la noi în vizită. Un vultur pleşuv s-a tot învârtit pe lângă vânat. să vezi vulpea! Victor serveşte pe tavă vânatul. deşi e vinovată. Vera e veselă. Savu a venit valvârtej la vale. Am avut un covor vopsit în mov. Vii la viţa de vie? Vom vopsi vitrina cu vopsea verde. Vasile e bolnav grav.III Propoziţii Vine vara. Vino.

Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „h” I Silabe şi logatomi 1.neprelungit .. ăhhh. hrâ.. hrean. hhhi. . hre. huh. ehă. he. uho. -cu „h” urmat de consoană: hrană. Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! . h. hih.. ştii să joci şah? Hai după halviţă! Hangiul de la „Hanul Homer” e harnic. halva. uhu... îh. iho. hhhu. haz. .. Cuvinte cu „h” median -monosilabice: -bisilabice: Aha!.neprelungit . şah. hro. Mihai ia halva şi.h. horă. oh. duh. ăhă. ohi. homar. oha. harnic. uhi. ehi. hap! În horă s-a prins şi un ceh. humă. hăţ. Ex. . hrubă. hră. uhe. Bihor. pahar. în logatomi: hah. hop.. heh. han.prelungit . . ehu. -polisilabice: harnică. în silabe inverse .ahhh. hol. ahă. h. haită. hăh. h. horn. hotar. hhhă. hhhâ.h. hoh. uh. ohe. hâ. hu. Ehei!.hhha.. ihhh. Oho.. în silabe directe . halat.cu vocale diferite: ahe. Ex. rahat.ha.hintă.heliu. hamal. în combinaţii consonantice: hra. ihă. iha. Are Horaţiu halat? În haltă la Buhuşi am prins un hoţ. ăh. eha. hhho.. -bisilabice: hală. hru. 5.h. 3.. Haide în hamac să ne dăm huţa. oh. hap. hoţ.. hâd. Hruşcă. hal. ohă.. hri. Cuvinte cu „h” final -monosilabice: Ah!. uhhh. ho. hm. hi. Hagi i-a venit de hac hoţului. hă.. eho. Ex. hhhe. hartă. har.h.ah. oho. A pus haina şi halatul în hol. heliograf. II Cuvinte Cuvinte cu „h” iniţial . ihu. uhă. Ex. 2. puhoi. câh. ham. Puhoiul distruge holdele.prelungit . ehe. Horaţiu. ih. ihe. ohu. ceh. uha. -polisilabice: pahare. h. 4. L-a înhămat cu hamuri şi hăţuri. hei. bihoreancă. în poziţie intervocalică: ava. ehhh.monosilabice: hai. -bisilabice: valah -polisilabice: III Propoziţii Halal hamal! Hai la Huşi! Horia a chicotit! Mihai e în Bihor. Ex. zahăr. huţa. Mihai. eh. ahi.h. ahu. Hilda a vărsat un pahar cu zahăr.pronunţare fără vocale: h. hamac. aho.. hotel. ohhh. ihi. Oho!.

5.. sto. tiz. urât. ita. lată. stu. sărat. 4. clopot. tri.torc. ito. ten. eti. astru.. Cuvinte cu „t” final -monosilabice: sat. turn. ăte. utu. itu. ît. ut. et. tuş. durut. rest. tac! tic.monosilabice: star. timbru. ati. pachet. Toba e a lui Anton. rată. rât. parchet. tel. temă. tre. ătu. atu. tipar. . ete.polisilabice: cataramă. stă. televizor. ste. pat.. pilot.. mestec. tuburi. Veta. tijă. şervet. cât. tot. vată. bat. Exerciţii în silabe inverse: at. chit. iti. tut.t. tic. otu. Exerciţii în silabe directe: ta. ato. ite. Cuvinte cu „t” median . cusut. tifon. săpat. bâtă. tăieţei.. . lat. uti. trist. 2. tot. stol. Acest caiet e ordonat şi curat. IV Propoziţii E fata ta? Toto cântă la tobă. tâ.monosilabice: tanc. . tro. A luat o sută. tac! A trecut prin sat. vot. etă. ti.t t. tavă. căzut. etu. păţit. tânăr. bot. vită. telefon.pârât. pălit. târât. ită. -pronunţat fără vocale: t. Treci prin localitatea Tulcea? Patul e prea lat şi trebuie vârât mult la perete. eto. trâ. cot. E tava ta? Ceasul face: tic.bisilabice: fată. utu. ăt. pastă.polisilabice: căutat. Titu raşchetează parchetul. . tiribuşon. turc. tă. tovarăşă. vârât. Tataia a fumat tot tutunul.polisilabice: tabere. Exerciţii în combinaţii consonantice: sta. ote..cu vocale diferite: ate. tacâm. murat. nit. Tutu a intrat tiptil şi a furat tocul. tonă.. tom. lut. ută. sută.bisilabice: tare. tit. Pit. 3. tact. tunde. tac. tuşe. Pe cutie e desenat un robot. tub. tra. toc. tu. tufiş. stop. Exerciţii în logatomi: tat. roată. tiparniţă. ajutat. tocană. cotă. târât . tabiet. bată. tifos. . tip. -cu aglomerări de consoane: gostat. ute. te. tur. repetent. ăto. ătă. Tita a trecut în clasa a III-a. robot. sită.t t. trotuar. lopată. 2. toca. mut. tuneluri. tărâm. telegraf. oto.. tufă. otă. tet. stâ. taxă. atent. tun. toiag. tră. tu. pastramă. 3. socot. tru. Exerciţii în poziţie intervocalică: ata. lot. Ai pictat un tablou cu anotimpul toamna? Să bat nitul cu un topor? Tita a căzut şi s-a lovit la cot. patine.t t. cută. Cuvinte cu „t” iniţial . Pe taior e o pată tare urâtă. tace. topor. oti. II Cuvinte 1. tir. îtâ. sti. tai. cat. -bisilabice: palat. tab. tăcută. net. eta. . tarabă.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „t” I Silabe şi logatomi 1... clocot. stea. ot. to. uta. ăti. ota. ăta. tos. castraveţi. perete. stau. tău. făcut.

ădi.cu vocale diferite: ade. pod. eda. 5. deget. Exerciţii în poziţie intervocalică: ada. Dinu. Exerciţii în silabe directe: da. udă. dud. duc. Panduru. .d d. deloc. Văd după pod un dulău vagabond. ida. Dulăul dă din coadă. idu. duş. aş dori să-l prind. rade. 2. Adu-mi repede din dulap ghidul. Cuvinte cu „d” median . dâ. Mă duc la duş dar nu mă ud.. uda. doborâ. Mă duc să-l văd duminica.bisilabice: Ada. dig. cadran. dreg. surd. Dumitru s-a dus în codru după ghindă. zidar. sodă. dod. ded. ede. sud. ed. rad.polisilabice: vagabond. ode. De unde să dau un desert cald? Săndel e rudă cu Radu. dră. du. Dănuţ. Vlad.. da. Dacia. edă. îd. ădu. ido. -cu aglomerări de consoane: candelabru. dor. vând. du. dulap.monosilabice: dac.. îdâ. cade. Mai la sud e un vad. ide. Duduie tractorul: du.. . aud. 4. oda. Unde e zidarul cu dalta? Dudu e în pod. Cine doarme după divan? Râd când îl văd dansând. odu. Exerciţii în combinaţii consonantice: dra.d.polisilabice: cădere. udă. udu. doi.. Dacia era ţara dacilor. din. Rada. dar. de. -pronunţat fără vocale: d. adu. dinozaur. decupa. vede. dus.d d.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „d” I Silabe şi logatomi 1. des. dărâma. neted. comod . ădă.. udu. dop. ado. dulău. brad. di. Doi dinţi cad din cauza dulciurilor. udi. . -bisilabice: Arad. nod. Deseori mă doare degetul. did. drag.monosilabice: jder . dâră. râde.. ăd. dre. dro. dă. Exerciţii în logatomi: tat. adu. Cuvinte cu „d” final -monosilabice: vad. odo.polisilabice: datornic. dos. odă.blând. dru. Daria s-a dus să ia doi dovleci. dri. cald. od. odi. 2. ud. rudă. dat. desen. divan. ud. Exerciţii în silabe inverse: ad. Didina e în dud. durabil.bisilabice: dacă. Dă-mi două dude că-s flămând! Îţi dau un desen în dar. zid.. cad. Mi-e dor de Dan. dărâm. ăde. do. dată. degete. blond.d d. mapamond. iar în nord pod Când îl văd fugind. Dan. dator. du. edi.. ăda. Cuvinte cu „d” iniţial . de. şade.. adi. idă. 3. Radu vinde dulapul din debara. edo. du. cada. dolofan. Duc în pod lada de brad. du. . idi. dobor. IV Propoziţii Mă duc des la Deva. ădo. II Cuvinte 1. E în Deva. edu. ude. 3. . drâ.

drepte vatră .pod spate .dună tac .vadră lată .doamnă topor .IV Cuvinte paronime tuş .clădite trepte .dată tună .dobor vată .vadă clătite .dac toamnă .ladă pot .roade .spade roate .duş tată .

deschide. usuc. curm. clu. sec. parchet. sâc. .polisilabice: cabană. che. Costache. curios. boboc. pică. cosit. joc. cli. cheie. copil coleg. nucă. un colac şi un chec.. ciocan. suc.. frică. pachet. copăcel. cafea. cafeluţă. Caută acul în carul cu fân! . acrit. cle. chef.. În cuptor coc un cozonac cu nucă. II Cuvinte 1. cârnaţ. vacă. curte. oco. hamac. boschet.c c. zic. butuc.c. ştachetă. manechin.. echi. . recunoscut. cale. Cocoşul cântă: Cucurigu! Cucurigu! Rică ia o nucă. Chira. corn. ocu. urechi. 4. tabacheră. caş.c c. ecă. cules. rac. cuvios. uche. ăchi. chibrit. ăche. chiflă. . îcâ. cheiţă. uc. car.bisilabice: acar. căluţ. deloc. ică. cu. 2. co. rachetă. fachir. clo. cră. Lică. ăcu. câ. În coş e un caş. racolat. chitară. chenar. soc.. Achim. cre. rochie. coteţ. pachet. 5. chi. sacre. bunic... curajos. cuib. Exerciţii în silabe directe: ca. curaj. Cuvinte cu „c” iniţial .. berbec. cântar. curea. 3. bojoc. cârmă. baschet. chimen. ico. pereche. cal. toc. închide. cunoscut. cos. Luca. ucu. chef. local. cuier. ucu.monosilabice: ca. mac. uchi. chipiu. cât. chic. Cuvinte cu „c” median . foc. . Rica. cântar. cârpă. buchet. strachină. caiet. cam. clă. cru. coş. coc. duc. îmbrac. nuc. caravană. Enache..cu vocale diferite: ache. Exerciţii în silabe inverse: ac.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „c” I Silabe şi logatomi 1. oca. Caietul şi cartea copilului cel mic e la colegul de bancă. rechin. ochelari. ridichi. cub. şmecher. ucă. crâ. aco. Chirilă. ducă. Cuvinte cu „c” final -monosilabice: ac. sac. chec.polisilabice: IV Propoziţii Tac şi fac. ocă. copt. Mă duc la nuc. chist. cântăreţ. tac. ecu. oche.bisilabice: cană. cri. mic. paznic. acu. bec. câine. iche. chel. chip. Chiriac. cuminte. ureche.. cuc. cad. chec.polisilabice: acadea. conace. noroc. Exerciţii în poziţie intervocalică: aca. Acarul e sărac. ibric. chit.c c. gândac. uca. ocolit. oc. ăco. curat. 3. Exerciţii în combinaţii consonantice: cra. ochi. Exerciţii în logatomi: cac. cheamă. achi. . îc. cu. aduc. -pronunţat fără vocale: c. car. ăcă. ica. jachetă. cap. eche. -bisilabice: arac. cro. smochină. ridiche. zac. decupat. bucheţel. voinic.. -cu aglomerări de consoane: recrutat. caz. eca. decorat. icu. ichi. cla. ec. fac. chin. pachete. ăca. 2. că.monosilabice: ochi . descusut. păcat. casă. Costică a căzut şi acum are un cucui cât o nucă. văcar. clâ. sărac. ăc. eco. făclie. chem. colb.

ăgă. privighetoare.g g. Gheorghiţă înghite o gumă. glâ. ug. IV Propoziţii Fug după găină. dig. ghicitoare. egu.. groasă. 2. egă. măgar.. rug. gre. neg.. Gardul din crengi de fag e lung. îg. triunghi. ogu. unghie. ăgu. Neghiniţă. mugur. Cuvinte cu „g” iniţial . gug. glă. Anghel. ugă. Gheorghiţă. iga. reglat. grabă. aghi.Schema şi materialul verbal pentru consolidarea sunetului „g” I Silabe şi logatomi 1. glu. pârghie. glo. tejghea. Merg să dreg strungul. 4. Arghir are îngheţată cu gust de frăguţe. buzdugan. -pronunţat fără vocale: g. gu. ăghe.. 5. ghig. . 3. gheţuş. glugă. înghit. -bisilabice: aleg. pagubă. ega. garaje. 3. eg. guler. -cu aglomerări de consoane: regret. lighean. îngrădit. burghiu. gâ. gla. grijă. gură. te rog! Gogu l-a înghiontit pe Arghir. Cuvinte cu „g” final -monosilabice: fag. Gherghina face gogoşi. ăghi. îgâ. igo. Exerciţii în logatomi: gag. gră. gâdil.cu vocale diferite: aghe. ighi. Alungă măgarul! În amurg vin gâştele din crâng. ogo. înghiţite. ăg. leg. olog. . Gogu e în gang. Aleg un fag şi-mi leg murgul de el. gâză. II Cuvinte 1. Câte unghiuri are un triunghi. eghi. galoşi. grâ. goană. Cuvinte cu „g” median . rogojină. . ago. ughi. ghirlandă. ughe. gât. ighe. gonit. ghi. golan. fug. gheaţă.. oghe. gă. ghe. ghiocel. rogojină.. gheg. gologan. grâne. ego. ghem.polisilabice: garoafă. gol. igă. un drept.? Vasilache culege un bucheţel de ghiocei pentru bunica lui.g. gunoi. grozav. bag. banchet. gheretă. Exerciţii în silabe directe: ga.polisilabice: topogan. gata. Bagă-l în gură. pogoane. Exerciţii în poziţie intervocalică: aga. ăgo. răguşit. grasă. gătit.monosilabice: gard. go. alerg. . gaz.. eghe. Ghetele şi ghetuţele stau de veghe. gal.g g. ghiară. Fug pe dig.. îngheţ. gog. ugu. gheţar. gherghef. ghici. gru. gheb. găsit. oga. coleg. 2. îngheţată. gri. oghi. gripă. gli. frânghie. greier. rog.. bagă. Privighetoarea are glas îngeresc. gro. Exerciţii în silabe inverse: ag.bisilabice: gară. glandă. uga. Anghelina. agu. ăga. garaj. gle. Ai ghicit ghicitoarea lui Anghel? Gâsca face: ga! ga! ga! Ghiţă bagă gunoiul în groapă. Gerghina a golit găleata cu gogoşari. igu. guşă. legat. Exerciţii în combinaţii consonantice: gra.g g. briceag. ghetuţe. neghină. ugu. ogă. jug.bisilabice: agăţ. ghicit. og.. . gumă. ghid.

gât luncă .gară caz .IV Cuvinte paronime creier .goală fac .gând cât .gaz cocoşi .stângă .fag coarne .gogoşi coală .lungă stâncă .greier cară .goarne când .