RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5

Mata pelajaran Tahun Tarikh Hari Masa Bilangan murid Tema

: : : : : : :

Sains 5

8.30 – 9.30 pagi (1 jam) 30 orang (15 lelaki, 15 perempuan) Menyiasat Bumi dan Alam Semesta : : : Kejadian Empat Musim. Memahami kejadian empat musim.

Bidang pembelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran

Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 1. Menyatakan keempat-empat musim yang berlaku sepanjang tahun berdasarkan video. 2. Membandingbeza ciri-ciri yang terdapat pada keempat-empat musim melalui aktiviti main peranan. 3. Dapat menggambarkan sekurang-kurangnya tiga ciri setiap musim melalui lukisan. Pengetahuan sedia ada: Murid telah mempelajari mengenai putaran Bumi mengelilingi matahari pada sesi pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Kemahiran proses sains: Kemahiran berfikir : Memerhati, meramal, berkomunikasi Membandingbeza, membuat urutan,

Sikap saintifik dan nilai murni : 1. Bersyukur kepada Tuhan. 2. Bekerjasama. Bahan bantu mengajar: 1. Komputer riba 2. Pemancar LCD 3. Video 4. Lembaran kerja (jadual, kertas lukisan, lampiran dialog) 5. Sampul surat Fasa/Masa Isi Kandungan Aktiviti Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1. Murid menonton video dan memahami kandungan video. Catatan

Orientasi (7 minit)

Video: 1. Guru “Four Seasons in a menayangkan Year” video.

BBM: Komputer riba, Pemancar LCD, Video.

Soalan : 1) Nyatakan musim yang terdapat dalam video? 2) Apakah aktiviti yang dijalankan semasa musim panas? 3) Pernahkah anda merasai salah satu musim tersebut? 4) Apakah yang berlaku semasa

2. Guru bertanyakan soalan kepada murid berdasarkan video tersebut.

2. Murid memberi jawapan terhadap soalan yang diberi oleh guru berdasarkan video tersebut.

KPS: -Memerhati.

musim bunga terjadi? 5) Apakah pakaian yang sesuai dipakai semasa musim sejuk?

Pencetusan idea (10 minit)

1. Musim bunga: 2. Musim Panas: 3. Musim Luruh: 4.Musim Sejuk:

Penstrukturan Semula Idea (25 minit)

Soalan : Jika kamu ingin melancong bersama keluarga, pada bulan berapakah kamu dapat menikmati suasana musim - Musim Bunga - Musim Panas - Musim Luruh - Musim Sejuk.

1. Guru memberikan jadual kepada murid dan memberi masa selama tiga minit dan berbincang secara berpasangan.

1. Murid menanda jadual yang diberi oleh guru dan berbincang secara berpasangan.

BBM: Jadual

KPS: -Meramal KB: -menghubungkait dan membuat urutan

2. Guru menggunakan kotak misteri untuk memilih beberapa murid secara rawak bagi membentangk an jadual mereka. 1. Guru membahagika n murid kepada empat kumpulan mewakili setiap musim.

2. Murid yang terpilih membentangkan jadual mereka.

1.Murid dibahagikan kepada empat kumpulan mewakili setiap musim.

BBM: Sampul surat dan lampiran dialog KPS: -memerhati Kemahiran berfikir: -menghubungkait.

2. Guru

2. Wakil dari

meminta wakil dari setiap kumpulan untuk mengambil satu sampul yang mengandungi dialog untuk dilakonkan. 3. Guru memberi masa selama tiga minit untuk membuat persediaan bagi setiap kumpulan.

setiap kumpulan mengambil satu sampul yang mengandungi dialog untuk dilakonkan dari guru.

Sikap saintifik dan nilai murni : - Bekerjasama

3.Setiap kumpulan membuat persediaan bagi persembahan lakonan.

4. Setiap 4. Guru kumpulan meminta mempersembah setiap kan lakonan di kumpulan samping mempersemb menyiapkan peta ahkan lakonan minda sementara berdasarkan kumpulan lain pemerhatian. mencatat maklumat penting dalam bentuk peta minda. 5. Setiap kumpulan 5. Guru membentangkan meminta peta minda setiap tersebut. kumpulan membentangk an peta minda.

Aplikasi Idea (13 minit)

1. Guru meminta

1. Murid melukis gambaran

BBM: Kertas lukisan

setiap kumpulan untuk membahagika n kertas lukisan kepada empat bahagian dan diminta untuk melukis gambaran keempatempat musim. 2. Guru meminta murid membandingb eza jadual dengan lukisan mereka. 3. Guru menggunakan kotak misteri untuk memilih dua orang murid secara rawak bagi membuat perbandingan. 4.Guru bertanyakan soalan mengenai aplikasi pengetahuan empat musim Refleksi (5 minit) Menyanyi Lirik lagu. 1. Guru bertanya kepada murid tentang apa yang telah

keempat-empat musim di atas kertas lukisan.

KPS: Berkomunikasi

2. Murid membandingbez a jadual dengan lukisan mereka.

3. Murid yang terpilih menyatakan perbandingan antara jadual dengan lukisan mereka.

1. Murid menyatakan bahawa mereka telah mempelajari :

BBM: Komputer riba, Pemancar LCD, Video.

dipelajari. 2. Guru menayangkan klip video lagu dan meminta murid menyanyi bersamasama.

i. terdapat empat musim di dalam setahun ii. ciri-ciri keempat-empat musim

KPS: Berkomunikasi Kemahiran berfikir: membandingbeza

2. Murid menyanyi bersama guru.

Sikap saintifik dan nilai murni : 1. Bersyukur kepada Tuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful