TEST ENZIME 1. Realizaţi conexiunile necesare dintre coloanele A şi B . (1,5p) A. Clase de enzime 1. Ligaze 2. Oxidoreductaze 3. Transferaze 4. Izomeraze 5. Hidrolaze 6.

Liaze B. Exemple de enzime a. Fosfataze b. Catalizează formarea unor legături cu ajutorul energiei eliberate de ATP c. Decarboxilaze d. Mutaze e. Transaminaze f. Oxidare biologică.

2. Completaţi următoarele spaţii libere, cu cuvintele de mai jos, astfel încât frazele să aibă sens: (1,5p) Minimă, aminoacizi, enzime, maximă, uniformă, izoenzime, neuniformă, icter mecanic, cancer de prostată. a. Enzimele simple sunt de natură proteică fiind alcătuite din .......................... b. Prin acţiunea unei..................... asupra unei reacţii catalitice nu se formează produşi secundari. c. Specificitatea de substrat .............................a enzimelor apare atunci când acţiunea se realizează asupra unui anumit substrat. d. Enzimele se găsesc în toate celulele organismului distribuţia celulară fiind.................................... e. Forme moleculare multiple, cu structuri diferite, care catalizează aceeaşi reacţie enzimatică poartă numele de .................................... f. Fosfataza acidă creşte în ............................... 3. Definiţi enzimele şi precizaţi particularităţile acestora faţă de catalizatori: (3p) 4. Completaţi urmîtoarele spaţii libere din tabel cât şi din definiţia de mai jos: (3p) Lactatdehidrogenaza (.................) este o enzimă ............................. formată din 2 tipuri de subunităţi ....................... şi ....................... LDH1 HHHM PLĂMÂN HMMM LDH5

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.