Qadariah latar belakang Penamaan aliran qadariyah didasarkan pada pandangan kelompok bahasa Dalam ini yang percaya

akan tidak adanya intervensi tuhan terhadap perbuatan manusia. Kata qadaraberasal dari arab, bahasa artinya kemampuan, inggris, sering act (kebebasan kekuatan, dengan dan memutuskan. istilah free kebebasan disebut

will atau free berbuat).

berkehendak

arti qadariyah secara terminologis adalah satu aliran yang percaya akan kebebasan manusia bertindak dan menentukan pilihan perbuatan tanpa peranan tuhan. Setiap manusia adalah pencipta bagi perbuatannya, dengan demikian, kita dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. manusia memiliki qudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dapat memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka adalah golongan yang menyatakan perbuatan itu daripada hamba bukannya daripada allah. Fahaman ini muncul apabila mereka menyeleweng hadis nabi muhammad yang berpesan mengenai supaya qada’ jangan dan terlalu banyak sehingga membicarakan qadar

dipengaruhi oleh syaitan. kemunculan Secara pasti, tidak dapat diketahui secara tepat aliran kemunculan qadariyah dan ia menjadi perdebatan di kalangan ahli sejarah. Pendapat yang terkenal, mengatakan bahawa fahaman ini pertama kali muncul pada akhir zaman sahabat

Susan adalah penganut fasafah nasrani mazhab nestorian yang mendirikan sekolah aliran dan filsafat di gundisapur. 105 h/722 m) ma’bad dan aljuhani yang dipercayai pernah berguru dengan hasan al-basri. Dari susan inilah ma’bad dan ghailan mengambil faham tersebut. Pendapat yang menyandarkan kepada orang-orang yang berpendapat bahwa manusia adalah pencipta dan memiliki kekuatan mutlak terhadap apa yang akan diperbuatnya. Faham qadariyah dikatakan berasal dari orang iraq bernama susan yang beragama kristian. disabitkan pujian dan celaan. tanpa intervensi apapun dari tuhan. Masyarakat arab yang cenderung fatalis. Ghailan ad-dimasyqi berasal dari damaskus. terdapat dua pendapat tentang penamaan aliran qadariyah. 1. kemudian memeluk agama islam.sekitar tahun 70 h/689 m. (perbuatan-perbuatan konsepnya : kerana perbuatan-perbuatan kita adalah bebas. 2. oleh ma’bad al-juhani (w. Mazhab nestorian ini mengadoptasi fasafah yunani epikureanisme kepada merekalah (abiquriyyun). kehidupan yang serba sulit. faktor alam yang tidak mendukung untuk lepas dari faham tersebut. Adalah orang-orang yang berkeyakinan bahawa qudrah manusia bukan pada penciptaan perbuatan tetapi pada pemilihan dan pelaksanaan perbuatan tersebut. Ada dua sebab utama yang dapat dikategorikan menjadi sebab munculnya faham dan aliran qadariyah yaitu : 1. . 80 h/699 m) dan ghailan adalah ad-dimasyqi seorang tabi’i (w. dan berdekatan dengan dengan tersebut) basrah. dan kembali lagi ke kristian.

tersebar wilayah mendapat larangan dari khalifah umar bin abdul aziz. bani umayyah.2. ma’bad al-juhani terlibat umayyah. Ada dialog singkat sebelum dia dibunuh : “manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. tapi ghailan dihukum mati oleh khalifah hisyam bin malik (724-743 m). terbunuh Faham dalam Beliau gubernur pada tahun pada ini gerakan politik menentang wilayah Ghailan ke pemerintahan ibn albani menjadi namun memihak sajistan satu 80h. menganut dan menekankan faham fatalis. penyebaran faham ini dapat berlangsung lama. Secara politik. Setelah umar bin abdul aziz wafat. Dan manusia sendiri yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri” fahaman takdir diciptakannya difahami bagi alam sebagai semesta ketentuan beserta allah yang isinya seluruh sejak azali. al-juhani ad-dimasyqi damaskus. luas kepada ‘abdurrahman kekuasann ma’bad umayyah. asy’as. manusia sendirilah yang melakukan perbuatan-perbuatan baik atas kehendak dan kekuasaannya sendiri. serta menjadikannya legitimasi kekuasaan yang dipegang. Seseorang diberi ganjaran baik dengan balasan . Hadirnya qadariyah dianggap sebagai berlawanan dgn kerajaan muawiyyah seiring perjalanan penyebaran faham ini. pemerintah yang berkuasa ketika itu. penerus aliran qadariyah stlh terbunuhnya ma’bad al-juhani. Dan pertempuran.

tidak Tapi dapat potensi mengangkat yang ada.surga kelak di akhirat. kekuatan mengangkat dengan menggunakan keyakinan aliran ini. Dan seseorang akan diberi ganjaran seksa di neraka. semua ini atas pilihan manusia sendiri. beban alat. atas bukan pilihan dan akhir tuhan. Kemudian.semua tindakan ini atas yang pilihan manusia sendiri. bukan pilihan akhir tuhan. dengan potensi yang diberikan tuhan. Sejauh mana kebebasan yang dimiliki membatasi imajinasi manusia? Dimana batas akhir kreatifitas manusia? Qadariyah adanya yang disandarkan tuhan kepada dan orang-orang yang meyakini pilihan sunnatullah sebagai alternative-alternatif mempunyai diciptakan manusia kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatan tersebut. manusia dapat mengembangkan sunnatullah yang ada. Contoh. . Tidaklah pantas manusia menerima siksaan atas tindakan salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuannya sendiri. Kreativiti/kemampuan manusia? Siapa yang manusia inilah daya yang menjadi asas manusia manusia seperti dapat yang berfikir ditakdirkan gajah. Tidaklah pantas manusia menerima siksaan atas salah dilakukan bukan keinginan kemampuannya sendiri. Dan kerana inilah manusia ditentukan baik dan buruk atas pilihan mereka sendiri dan bukan dengan campurtangan allah swt.

demi allah saya selepas tidak mahu bercakap lagi perkara dia itu. ma’abad dia adalah sarjana ajaran tabiin yang Namun.” Namun. kedua menyerah kalah. khalifah umar meninggal dunia. Saya datang dalam keadaan jahil lalu kamu mengajar saya. pada peringkat dipercayai. kalifah umar memanggilnya supaya berdebat dengan imam al-auza’ i. Khalifah berdebat hisyam dengan bin abdul malik memanggilnya Kali yang supaya dia imam al-auza’i. qadar. ghilan al-dimasyqi Dia mengikut fahaman ini dan meneruskan penyebarannya awal. membawa yang terpesong kerana menjadi orang yang pertama menyeleweng mengenai selepas ma’abad iaitu pada zaman umar bin abdul aziz. Akhirnya dia menyerah kalah dan berkata kepada khalifah.juhani Al-zahabi menyebut di dalam bukunya mizan al-iktidal. “wahai amirul mukminin. kembali semula menyebarkan ajarannya. Mendengar fahaman ghilan. . saya datang dalam keadaan sesat lalu kamu menunjukkan kepada saya jalan yang benar.Tokoh Ma’abad al.

Kami itu mengikut maka mereka hasan tanpa pengetahuan imam qadariah makrifah. dia berdegil menyebarkan ajarannya. . Pada mulanya dia adalah pengikut fahaman muktazilah sebelum beralih kepada fahaman nabi isa.Walau bagaimanapun. Fahamannya melampau sehingga membawa fahaman tansukh (berpindah roh) dan bertuhankan Seterusnya fahaman dengan menafikan qadak dengan qadar daripada allah. “kami menguji hasan dan kami dapati dia tidak mempunyai dan terbatal.” ilmu. Dengan berani dia berkata. Oleh kelayakannya menganut menjadi qadariah.” Akhirnya. “qadar baik dan jahat itu daripada hamba. Tidak lama kemudian mereka meninggalkan al-hasan dengan menyatakan. khalifah hisyam memerintah supaya dia ditangkap dan dijatuhkan hukuman bunuh. Pecahan : al-khabitiah Mereka adalah pengikut ahmad bin khabit. Pecahan : al-hamariah: Golongan ini pada mulanya menjadi pengikut jaafar as-sadiq semasa al-hasan yang menjadi salah seorang imam mazhab imamiah masih hidup.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful