USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3, conf dr arh I.

Kisilewicz

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Bucureşti FACULTATEA de ARHITECTURĂ

METODE SI TEHNICI CONTEMPORANE DE CONSERVARE
Conf. dr. arh Ileana KISILEWICZ
1

USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3, conf dr arh I.Kisilewicz

NOTE de CURS Restaurare 3

Conţinutul tematic al disciplinei 1. Managementul proiectului de conservare. Definirea cadrului juridic care reglementează intervenţiile asupra monumentelor istorice şi a imobilelor din zone construite protejate, precum şi reglementări privind patrimoniul mobil în România. 2. Etapele programului de conservare. Fazele proiectului de conservare de la cercatările analitice, fixarea primelor concluzii până la stabilirea ordinii operaţiilor de intervenţie. Proiectul de conservare si releveul de degradare: definiţii şi metode grafice. Definirea altor instrumente de înregistrare a stării de degradare şi adaptarea lor la scara şi tipologia obiectului avut în observaţie. 3. Morfologia suprafeţelor de arhitectură. Recunoaşterea materialelor naturale şi compozite utilizate în structurile şi pe suprafeţele de arhitectură; caracteristici fizice specifice şi modul de valorificare a calităţilor estetice în istoria arhitecturii. 4. Anamneza cauzelor de degradare şi evaluarea efectelor. Metoda Rolf Snethlage şi ierarhizarea formelor de degradare specifice în funcţie de amploarea şi gravitatea lor. 5. Rolul cercetărilor interdisciplinare în definirea stării de conservare a monumentelor istorice. Colaborarea interdisciplinară dintre arhitect şi specialităţi. Experienţa arhitecţilor interbelici. 6. Metode distructive si nedistructive de înregistrare a formelor de degradare. Observaţii vizuale, instrumente de măsurare specifice, măsurători pe baza unor eşantioane. Înregistrarea formelor de degradare şi detalierea reprezentării în funcţie de exigenţele proiectului. 7. Metode de restaurare. Soluţii de restaurare, conservare, reabilitare şi punere în siguranţă împotriva prăbuşirilor accidentale – studii de caz 8. Monitorizarea şi întreţinerea curentă. Metode de monitorizare a operaţiilor de restaurare pe şantier. Monitorizarea stării de consevare, măsuri de protecţie, măsuri depunere în siguranţă, metode de întreţinere curentă şi extraordinară după încheierea lucrărilor.

2

USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3, conf dr arh I.Kisilewicz

Bibliografie recomandata studentilor Reviste de specialitate Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice Revista Monumentelor Istorice Cărţi ALESSANDRINI, G., BELTRAMI, C., CORDARO, M., TORRACA, G., - Pattine, pellicole, patinature, In: Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali dell'architettura, Edizioni de Luca, Roma, 1998, p.259-268 ARCOLAO, Carla - Le ricette del restauro. Malte, intonaci, stucchi dal XV al XIX secolo, Marsilio, Venezia, 1998 ASHURST, John – Conservation of ruins, Butterworth – Heinemann Editor, London, 2007 ASHURST, John si ASHURST, Nicola – Practical buiding conservation, vol.I – Stone masonry, vol.II – Brick, terracota earth, Gower Technical Press, 1990. BAER, N.S., SNETHLAGE, R.(editori) - Saving our architectural heritage: The conservation of historic stone structures, London, 1997 BRANDI, Cesare – Teoria restaurarii, Editura Meridiane, Bucuresti, 1996 CAMUFO, Dario, BERNARDI, Adriana - Microclimatic factors affecting the Trajan Column, In: The science of the total environment, 128, p.227-255, 1993. CARBONARA, Giovanni – Restauro architettonico, UTET Editore, Milano, 2007 CARBONARA, Giovanni –Restauro dei monumenti. Guida agli elaborati grafici, Liguori Editore, Napoli, 1997. CRIŞAN, Rodica – Reabilitarea locuirii urbane tradiţionale, Editura Paideia, Bucureşti, 2004 CURINSCHI VORONA, Gheorghe – Arhitectură. Urbanism. Restaurare., Editura Tehnică, Bucureşti, 2006

3

61-134.9. Madrid. MARTIN. Francisco (ed.). Reed Book Services Ltd.3. Ioan – Monumentele istorice din România (1850 – 1950). Padova. 117-121. GIUFREDI.Le scuole di Venezia. Roma. Contribuţii privind restaurarea monumentelor istorice. Firenze. Centre International d’etudes pour la conservation des biens culturels. R. 1990. vol. Virgil – Memoria arhitecturii. Rome. tecniche. K. Francis G. B.Weathering forms .Lessico dei materiali lapidei.. MINGARRO MARTIN.A history of architectural conservation. 1992 GINOUVES. 1981 POLIZU.Degradacion y conservacion del patrimonio arquitectonico. Roma. 2006 POPESCU. 1999 LAZZARINI. Terisio . FORTINI.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. JUKKA . Butterworth-Heinemann. Bucureşti.). In: Natursteinkonservierung in der Denkmalpflege. vol. Materiali . Munchen. Ottavio . Cause accertamenti. Ecole Francaise de Rome.. 1986. Rene.L'architettura pratica. conf dr arh I. 2002 ROCCHI. Paul – Degradarea constructiilor. VITTORI. In: Endeavour. A. Bucureşti. 1970. Bucureşti. 1833 4 . 1998. New series. Giuseppe – Istituzioni di restauro dei beni architettonici. Antiquarium di Monte Romano. p. 2001 PIGNATI.. collaudi. Editura Fundaţiei România de Mâine. diagnosi.M.classification and mapping. . vol IV. CEDAM. – Sedimentary rocks.. Laurenzi Tabasso Marisa . M. Conservation of building and decorative stone. MARIOTTINI. Editura Universitară “Ion Mincu”. 1995. 1996 OPRIŞ. Applicazioni.1. prevenzioni.Il restauro della pietra. KOWNATZKI. Edizioni de Luca. Lorenzo. MAMILLAN. In: Diagnosi e progetto per la conservazione dei materiali dell'architettura. Alinea Editore. FERRONI. Giuseppe . Marco.. Roland (ed. 1985. VALADIER. . pp.191-202 FITZNER. HEINRICHS. Editorial Complutense. . Augusto – Il cantiere di restauro.Dictionnaire methodique de l'architecture greque et romaine.. Marc – Pathologie et restauration des constructions en pierre. Hoepli.Kisilewicz DEL MONTE. Electa. 1985 DIMES. Editura Vremea.Air pollution and stone decay: the case of Venice. Band 80. p. Patrizia -Tecnica edilizia romana. Milano. 1998 JOKILEHTO. Milano. Oxford. no.

consolidare. Motivatia conservarii Ce factori ne obliga sa abordam conservarea? degradari provocate de: catastrofele. conf dr arh I.Kisilewicz ZBIRNEA. are ca obiectiv mentinerea sub control (stoparea) proceselor de degradare a materiei. starea de degradare avansata sau de colaps. Conservarea Definitia conservarii (cfr. Venezia. se refera la ansamblul actiunilor menite sa prelungeasca viata mostenirii culturale si naturale. consolidarea si protectia materialului originar. reabilitare). restaurare. In sens larg. In Romania exista programe de punere in siguranta si in valoare a monumentelor istorice. In sensul definit pot face obiectul unei operatii de conservare atat obiectele sau imobilele cu valoare de patrimoniu cat si cele cu o valoare artistica minora si care nu sunt protejate din punct de vedere al legii.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. tratamentul conservativ se limiteaza la eliminarea cauzelor degradarii (in masura in care este posibil). In sens restrans. cataclismele. Annuario del Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica. 2001. curatarea. cu referire directa la obiectul depatrimoniu. I tagliapietra e la loro arte.Rasegna veneziana. conceptul general implica diverse masuri si tipuri de tratament (v.Crisan) Conservarea. (Programul National de Restaurare – unde sunt propuse lucrari de salvare. conservare si restaurare pentru: 5 . c. Ileana .prezervare. R. scopul primordial al interventiei astfel denumite fiind cel de a pastra autenticitatea si integritatea resursei culturale.

etc. monumente istorice. si institutiile care se ocupa de monitorizare.) Cine declanseaza procesul de conservare ? entitati publice: administratia – locala sau centrala.. definitia m. monitorizarea starii de conservare a m. 6 . entitati private: fundatii culturale. Stabilesc: la m.i.. chiriasi. Legile de protejare a monumentelor istorice 422/2001 si a bunurilor mobile 182/2000. corporatii industriale. componente artistice. drepturile si obligatiile proprietarului m.. categoriile de importanta si modul de dobandire al acestei calitati.Kisilewicz situri arheologice. fundatii.i. conf dr arh I. Cum se reglementeaza juridic operatiile de conservare/protejare ? Cu ajutorul instrumentelor juridice. obligatiile autoritatilor publice si modul in care se pot implica in operatii de protectie.. Cine plateste operatiile de conservare? se constituie parteneriate pentru marile obiective de interes public intre proprietarii m.i. . bancare. persoane fizice – proprietari. .i.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. parteneriate intre autoritatile locale/centrale.i. corporatii si persoane fiizice.. modul de selectare a solutiilor de conservare dpdv legal si tehnic..

inventarierea si clasarea o Pastrarea. categoriile de bunuri . programe culturale locale sau centrale de reabilitare si punere in valoare. o Clasificare:  Tezaur  Fond o Cercetarea.semnificatie:  arheologice. Stabilirea programelor de conservare In Romania. Etapele unui program de conservare In domeniul conservarii monumentelor istorice multe lucrari care se realizeaza respecta normativele legale pentru executia lucrarilor publice. conservarea. etc. Se stabilesc obiectivele de conservat/restaurat pentru un an fiscal in functie de: lista de propuneri. parteneri interesati.  etnografica.  stiintifica.  artistica. istorico-documentare.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Bunurile conservate fiind la randul lor in proprietate publica (ex: edificii cu valente istorico-artistice aflate in proprietate publica si amplasate fie in zone centrale istorice fie in ansambluri istorice. 7 .) pot fi atat laice cat si religioase sau militare. copierea o Circulatia bunurilor clasificate in patrimoniu. conf dr arh I.Kisilewicz - la bunuri mobile o definitia patrimoniului cultural national mobil.

Proiectul de conservare parcurge 3 etape: I. privind: cauzele si efectele degradarilor si capacitatea portanta. b. Acesta este compus din urmatoarele: 8 . Lucrarile de conservare sunt supuse unor norme speciale care influenteaza direct toate fazele de realizare a lucrarii: Faza I – dupa selectarea obiectivului care va fi conservat in baza unei argumentari privind starea fizica. Toate datele adunate avand scopul final de atingere a obiectivelor de conservare a monumentului istoric. realizarea proiectului. realizat conform normelor in vigoare. Proiectul de conservare.Kisilewicz Apartenenta monumentelor la domeniul public beneficiaza de avantajul unei finantari din fonduri publice si/sau private. importanta si posibilitatile economice locale si regionale – se realizeaza proiectul. respectarea graficului de lucrari.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. pune la dispozitia antreprenorilor si conservatorilor: cunostinte aprofundate asupra monumentului istoric. Faza II – executia lucrarilor proiectate Faza III – inspectia si receptia finala a lucrarilor + eventuale completari si corectari de detaliu acolo unde studiile preliminare nu au anticipat necesitatea acestora. solutii de remediere a degradarilor si de stopare a cauzelor. Proiectul preliminar – este o faza necesara obtinerii resurselor financiare pentru realizarea si punerea in opera a proiectului. Executia lucrarilor se face respectand urmatoarele principii: a. conf dr arh I. economia de mijloace. Toate in vederea garantarii calitatii lucrarilor.

toate calculele structurale. II. . antemasuratoare pentru fiecare tip de lucrari. Proiectul definitiv – aprofundeaza toate aspectele atinse in faza preliminara.calcule economice defalcate pe specialitati. fizice. . descrierea cladirii indicand puncte cardinale si cote de nivel/etaje. incarcarile si impingerile suplimentare. inghet excesiv. . cablu). starea zidurilor si a acoperisului.contractul cu antrepriza. amenajari ale terenului din imediata vecinatate. . canal. . electricitate. etc.planul de siguranta privind prevenirea accidentelor si evacuarea lucratorilor.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. geodezice.toate cercetarile stiintifice necesare determinarii starii fizice in functie de complexitatea monumentului istoric (cercetari geologice. exitenta vegetatiei si a animalelor/pasarilor. lipsa de consitenta a solului in zona fundatiilor. zonele prabusite. efectele unor accidente provocate intentionat sau nu de catre oameni. Scara pieselor poate varia de la 1/50 – 1/20 – 1/1. instalatii. tehnicile de executie.) . descrierea amplasamentului si a pozitiei cladirii intr-un ansamblu.programul de lucrari si coordonarea specialitatilor. insolatie excesiva. descrieri detaliate privind: fundatiile. umiditatea. Proiectul de executie contine toate piesele scrise si desenate necesare punerii in opera a lucrarilor. rezumatul cercetarilor si analizelor. gaze. sprijinirile si structuri de protectie. termice. .toate calculele pentru instalatii si conectarea la utilitatile publice(apa. chimice. schite si scheme desenate pentru interventiile propuse. conf dr arh I. expertiza tehnica structurala. Este compus din: . 9 . dar si analiza metodelor si solutiilor alese pentru interventie. releveul monumentului istoric in care sunt indicate materiale existente. mobilierul fix. III. releveul de degradare la care sunt marcate atat degradarile superficile cat si cele structurale.Kisilewicz raport complet (realizat de preferinta la fata locului) privind: observatiile inregistrate privind fenomene naturale: vanturi dominante. efecte indirecte ale unor lucrari realizate in vecinatate. straturi de finisaj. evaluarea sumara a costurilor globale. schimbarea de functiune sau abandonul. necesarul de materiale. planul de intretinere al cladirii. precum si costurile. accentuand aportul cercetarii stiintifice si a evaluarilor economice.caiete de sarcini pentru antreprenori si conservatori.

conf dr arh I. Orice lucrare de restaurare va fi urmata in viitor de o alta lucrare de restaurare care va adopta alte metode si tehnici de operare. Desenele vor fi in permanenta insotite de indicatia asupra scarii grafice. util publicarii desenelor. reprezentarea grafica a tuturor informatiilor culese “in situ”. Ca o prima necesitate este necesar. fotografierii si arhivarii lor. (localitatea). arce. Exista numeroase conventii grafice raspandite. desenarea si reprezentarea la scara a elementelor unei constructii. Schita in care sunt reprezentate la scara aceste elemente. anul si punctele cardinale. Releveul insumeaza doua momente diferite si care se desfasoara succesiv: masurarea sau relevarea. Nu se diferentiaza total de releveul fotografic.Kisilewicz Releveul (cf. iar unele au capatat caracter de norma. desenatorul. saintelegem complet atat starea fizica a edificiului. 10 . ale unui ansamblu de constructii sau ale unui detaliu constructiv. Diferentele in grosime ale liniilor vor viza doar diferentierea dintre liniile de sectiune si liniile marcand zonele nesectionate (bolti. Desenele se realizeaza doar in tus si creion tare: H si 2H. Releveul este un instrument stiintific.pe de alta parte pentru interpretarea critica data observatiilor obiective si pentru acea necesara intelegere a obiectului istoric pe care se bazeaza. Pe de o parte pentru rigoarea geometriei data de masurile precise. in scopul obtinerii unui rezultat optim. Din cele doua operatii rezulta desene explicite si absolut clare prin intermediul unui desen de mana. Releveul este important pentru completitudinea datelor pe care le inregistreaza si la care apeleaza cei care il cerceteaza. un sistem de axe si cote de nivel. Plansele vor contine totdeauna date de referinta privind titlul lucrarii. pe hartie alba groasa cu porozitate redusa. Putand astfel sa reprezentam ipoteze constructive. lucrarile realizate anterior cat si releveele realizate cu ocazia acelei etape. lizibila.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Sunt necesare conditii speciale pentru realizarea releveului. proprietarul. DEX) Masurarea. a redarii fidele a imaginii si uneori poate fi abstract prin schematismul cu care sunt reprezentate zonele decorate. inainte de deschiderea noii lucrari. finisaje si zone degradate. pavimente). Desenul va fi realizat cu o linie nu prea subtire.

Rolf Snethlage a dezvoltat o tehnica de reprezentare a degradarilor pentru suptafetele din piatra. a propus si o clasificare a formelor de degradare. Carbonara) Surprinde toate etapele de degradare existente in momentul observatiei. Fotografiile realizate se realizeaza frontal la cote prestabilite atent conform unui plan prestabilit. Releveul de degradare (cf. Se utilizeaza in permanenta in zona vizata un martor de scara/scarar cu gradatii vizibile bicolore. de la 1 la 5. demonstrand astfel ca releveul este un instrument de neinlocuit. folosind o sursa de lumina laterala sau in penumbra totala. camere foto macro. Presune instalarea urmatorului echipament: schela metalica de inaltimea si deschiderea obiectivului. Un instrument omniprezent intr-o astfel de actiune este trepiedul. Fotografiile sunt realizate de la o distanta egala fata de obiectiv. capacitate de cercetare istorice si o constiinta critica. sprijinirea pe rezultatele obtinute prin intermediul altor discipline cum sunt: chimia. Este o metoda ne-distructiva aplicabila pentru orice tip de material. sau o macara cu brat mobil.Kisilewicz Activitatea de restaurare presupune atentie. surse de lumina artificiale. familiarizarea cu problemele din domeniul protejarii monumentelor istorice. fizia. Suprapunerea mai multor tipuri de degradare se marcheaza simbolic si se explica in legenda. Pe de o parte sunt de neinlocuit cunostintele generale de istoria arhitecturii si capacitatea de aprofundare cu ajutorul noilor mijloace de cercetare. concentrare si verificari sistematice. conf dr arh I. prof. computer si programe specifice de prelucrarea imaginilor. Se executa succesiv 11 .fotografiile vor avea arii de suprapunere utile montajului care se realizeaza dupa. in functie degravitatea degradarii. Releveul fotografic (cf.prof. Evaluarea rezultatelor stiintifice vor capata o mai mare consistenta in momentul in care releveul este complet. amplasat in marginea zonei evitand acoperirea detaliilor. biologia sau geologia.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Carbonara) Este o metoda de inregistrare a datelor foarte complexa din punct de vedere al exigentelor tehnice pe care le impune pentru obtinerea unor rezultate de calitate.

si alte componente. cromatice. pittori et scultori italiani. De architettura Filarete. Fotografiile se realizeaza fie frontal fie in planuri razante in functie de scopul urmarit. Padova. structural sau functional al cladirii. Grecia. 1886. da Cimabue insino a'tempi nostri Francesco Griselini.ex. deaceea acestui tip de releveu ii sunt rezervate valorile figurative: perspective spatiale. 1568. Vite dei piu celebri architetti e scultori veneziani Ernesto Belavitis. Rocile magmatice 12 . Nozioni teoriche pratiche sul taglio delle pietre insegnate… Este deja cunoscuta clasificarea moderna a rocilor in 3 mari clase referinduse la modalitatea de formare si prezenta lor pe scoarta terestra: magmatice. Venezia. 1778. foita de aur. Le vite dei piu celebri architetti. Un documentar fotografic nu va putea surprinde toate informatiile de ordin stilistic. Tratatele antice si medievale trateaza cu multa atentie piatra si modurile de utilizare in arhitectura: Vitruviu. 1771. In clasificarea epocilor preistorice. magneziu. pe langa mici cantitati de siliciu. Morfologia suprafetelor de arhitectura Suprafete din piatra. decorative. Firenze. epoca pietrei este prima epoca istorica. antichitate. tratamente de suprafata. Calciul este o substanta constituenta atat pentru piatra cat si pentru scheletul uman.Kisilewicz fotografii cu si fara flash in functie de profunzimea dedetaliilor si a gradului de reflexie a suprafetelor. 1461-4.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Venezia. Dizionario delle arti e de'mestieri Tommaso Temanza. Fotografiile executate se fac din pozitii relevante pentru surprinderea imaginilor dorite. Firenze. sedimentare. metamorfice. conf dr arh I. Trattato di architettura Giorgio Vasari.

ultra bazice <45%. Mineralele constitutive sunt in echilibru si intr-o asociere stabila in conditii date.Mica(M) . 2 .reprezinta o familie de silicati minerali care se diferentiaza între ei prin compozitia chimica. Rocile formate din magmă la adâncimi mari. Rocile magmatice contin o mare cantitate de dioxid de siliciu (SiO2) si pot fi clasificate in functie de cantitatea prezenta.Kisilewicz Sunt acele roci formate prin consolidarea magmei la diverse niveluri ale crustei terestre.X(Al. Cele mai cunoscute sunt biotitele si muscovitele. Dimensiunea fragmentelor marturiseste intensitatea si durata interactiunii cu o alta forta. Si)4°8 X = Na. dioritul şi sienitul fac parte din această categorie. bazice 45-55%. conf dr arh I.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Sienitele si trahitele provin din magme sarace in silice si au o textura uniforma cu cristale mici (se prelucreaza usor). 1 . intermediare 55-65%. Sunt cele mai abundente minerale sunt atacabile chiar de o ploaie usor acida generand saruri solubile (K. Tuful este o roca piroclastica formată din cenuşa vulcanică. Granitul. Cele mai cunoscute sunt: bazaltul. Sunt roci cristaline sau sticloase care nu demonstreaza un mod secundar de formare. Granitul provine din magme bogate in silice(Si) si are o structura granulara caracterizata de aschii de mica. Ca) si argile. Granitul (intrusiv) si porfirul (efuziv) sunt caracterizate de asocierea cuarţului 1 cu feldspaţii2 alcalini si mica3. Ba. 3 . Rocile magmatice formate prin solidificarea şi răcirea magmei la suprafaţa pământului se numesc vulcanice. prin răcire lentă se numesc plutonice. Prin distrugerea lor se genereaza Q si M. Na.Feldspatii(F) . Bazaltul este format din piroxen si feldspaţi care cristalizează foarte fin. Au o clivare perfecta si sunt rezistente la atacul chimic si la degradare. andezitul şi trahitul.Cuartul(Q) este dur nu poate fi distrus mecanic sau chimic cu usurinta. 13 . Rocile magmatice se impart in: acide >65% SiO2. Ca. K.

Numuliti . roci heterogene continand agregate si ciment/legant matricial.Kisilewicz Rocile sedimentare Sunt roci formate ca urmare a degradării chimice şi fizice a rocilor cauzată de factori diverşi: oxidarea . 5 14 . a transportului şi depunerii aluviunilor aduse de apele curgătoare. se numesc si endogene. rocilor sedimentare: aluvionare sau clastice. numuliti4. mica. mixte.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3.Litificarea este reprezentata de ansamblu de reactii fizico-chimice suferite de sedimentele care se transforma in roci coerente. chimice sau O alta clasificare . Geneza rocilor sedimentare se formeaza ca urmare a degradarii altor roci (de orice natura) până la crearea altor sedimente si a solutiilor. feldspati. metamorfice sau sedimentare. elaborarea si depunerea sedimentelor. Clasificare după textura: 4 . si apoi litificate. diageneza si litificarea5 sedimentelor Clasificarea organogene. Au o geneza secundara pentru ca deriva direct sau indirect din roci vulcanice. conf dr arh I. transportul. Compozitie curenta: cuart.rocile conglomerate.

Arenitele/gresiile sunt caracterizate de o lipsa de maturitate in textura si structura mineralogica.F. Argilele provin din roci bogate in F neconsolidate. Granulele sunt extrem de angulare provenind din fragmente ale altor roci. Se divid după vechime: oligomictic6. granulele sunt in contact unele cu celelalte iar cimentul matricial este >15% din volumul rocii.rezulta in general in urma miscarilor unor placi ale litosferei una impotriva celeilalte. in masuri diferite dau efecte diferite. Alabastrul (stalactite sau stalacmite) sunt produse de precipitarea. Se formeaza in depozite marine la presiuni mari. Calcarenitele sunt gresii la care domina granulele calcaroase. Granulele nu se ating unele pe celelalte dar sunt inconjurate de un ciment matricial fin. 6 7 au la baza litotipuri foarte stabile: cuartitele realizate din mai multe litotipuri diferite sunt in general instabile 8 caracterul sedimentar se manifesta si prin existenta straturilor sedimentare. Paraconglomeratele.m. unde matricea ocupa <15% din volumul rocii. nu pot fi considerate niciodata mature. sunt sedimente depuse in timpul transportului de mase.M. Structura rocii se modifica dand nastere unor cristale de dimensiuni mari sau prin recristalizarea unor noi minerale si care sunt stabile in noul ambient. Compuse din Q au matrici calcito-/silicoargiloase. polimictic7. incluzand Q. Provin dintr-o modificare de roci petrecute la temperaturi joase si la presiuni deosebit de inalte . P. 15 . Factorii de metamorfoza sunt presiunea si temperatura adeseori cei doi factori sunt concomitenti. Roci metamorfice Marmurele se produc in urma unor procese metamorfice petrecute la temperaturi inalte (oricum rocile de origine sunt de natura calcaroasa). dizolvarea si depunerea altor roci… Rocile metamorfice R. conf dr arh I. Sisturile argiloase contin 50% calcar si sunt argile consolidate. Structura instabila este extrem de alterabila.Kisilewicz Ortoconglomeratele. a sensului de depunere. Calcarul este litotipul cel mai utilizat in arhitectura data fiind usurinta prelucrarii. Travertinul se formeaza prin sedimentare in mediu marin sau fluvual.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Tipuri de roci sedimentare8: Nisipurile roci nelitificate.

Cand ne referim la prelucrarea pietrei trebuie gandit diferit de zidarie sau orice alta operatie in constructie. Alegerea si utilizarea pietrei. provine din procesul metamorfic pe care il sufera rocilor (care pot fi de diferire naturi). conf dr arh I.Kisilewicz Marmura . pentru: zidarii. Indemanarea .USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3.sunt persoane care prelucreaza piatra cu usurinta cu care altii deseneaza. Exista o stransa legatura intre varietatea de pietre. M. Conditii necesare si suficiente • Economicitatea materialului in functie de cantitatea necesara. regiunea geografica si arhitectura locala creata de-a lungul timpului.procesul diagenetic are loc la 200 . Sunt flexibile in lucru si capabile sa se adapteze usor situatiilor neprevazute. desen chiar!). Deaceea sunt indispensabile instrumentele de prelucrare si de inlaturare a materialului. Are o structura granulare datorata recristalizarii calcitelor si o structura sistoasa datorata presiunii orientate. Ex: Fortificatii facute din piatra de rau in evul mediu 16 . placaje sau decoratii. Fiecare pas in prelucrare implica o schimbare de forma si o eliminare de material in acelasi timp. temperatura magmei. Nu se poate face abstractie de faptul ca in timpul prelucrarii artistul se adapteaza materialului (instrumente.800°C.

Kisilewicz • Distanta fata de sursa. La Venetia piatra de Istria era adusa de la carierele de pe coasta dalmata. In arhitectura renascentista dar mai ales cea baroca marmurele colorate dominau aparatul decorativ fapt ce conducea la un import masiv de marmure policrome la preturi fabuloase si deaceea in cantitati insuficiente. Este vorba de o serie de operatii in aparenta simple care utilizeaza energia umana si pe cea animala dar mai ales ingeniozitatea. Escavarea cu discuri diamantate. Cautandu-se modalitatile de desprindere a blocurilor din masa fara a-i provoca fracturi interne. In evul mediu pana prin in secolul XII dificultatile de exploatare si mai ales de trasport ale pietrei determina o cautare a carierelor apropiate. Metode moderne: extragerea obisnuita.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. 17 Escavarea cu aer comprimat. avand litotipuri de duritate medie si cele care ofereau facilitatii transportului (pe calea apei fiind cea mai lesnicioasa). In evul mediu. se restabileste legatura intre materialele locale si santier. ajungandu-se la exploatarea pietrelor cu duritate ridicata precum granitul si porfirul. conf dr arh I. finisaje de serie sau foarte fine. Exigentele proiectarii . Dupa secolul XIII imbunatatirea tehnicilor de extractie conduce la o marire a diversitatii materialelor extrase. incet. folosit in Belgia pentru . In perioada augustiniana marmura de Cararra (ca proprietate romana) era sursa comuna de material de sculptura. zidarii structurale. sitului de construit. Marmurele utilizate pe scara larga in antichitate (in blocuri mari) sunt la fel de apreciata in evul mediu fiind reciclate pietrele provenind de la ruine sau cele rezultate din demolarea unor monumente antice. granit. • • Economicitatea transportului (mijloace si costuri implicite). in general fara explozibil. Extragerea Metodele de extractie specifice antichitatii se pastreaza pana in secolul XIX. Exemple: Pietrele silicioase: gresia si gneiss-ul. Calcarele pentru usurinta prelucrarii au fost deseori utilizate in diverse scopuri: pavimentari. se face in functie de calitatile pietrei. apar des utilizate la realizarea pavimentelor.alegerea anumitor litotipuri in functie de rezistenta si de efectele plastice dorite.

Schitarea volumului final.piatra deja montata. la Venetia.elementele se definitivau in cariera aproape integral.VI i. 18 . Etape in prelucrarea pietrei ANTICHITATE .USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. apar atelierele de sculptura unde soseau blocuri de piatra taiate in cariera. iar cele din metal se bat cu ciocanul . se foloseau instrumente de prelucrare din piatra (bazalt) apoi instrumente metalice (cupru si bronz). incepand cu antichitatea elenistica. Perioada imperiului roman. se folosesc in permanenta ghidajele realizate din lemn sau din arama(furnizate de catre arhitect). Se practica decuparea blocurilor cu fierastraul atunci cand se extrage material pretios: marmura.astfel se realizeaza o despicare a pietrei.C. Se fixeaza cuiele in gauri: cele din lemn se acopera cu apa. dupa norme riguros respectate. In Egipt obeliscurile din porfir sunt decorate in relief. Pana in sec VII i.C. Extragerea blocului   Cuie de lemn sau din metal Ciocane Blocurile de regula se desprind in lungul straturilor sedimentare sau (dupa caz) in lungul fisurilor prexistente. Sec. si adanci de 25 cm. Pot aparea devieri in profunzime dupa microfisuri necunoscute. EVUL MEDIU . La montarea pieselor. in locul final. Din secolul XIII. VII . chiar si piesele de decor izolate. conf dr arh I. Finisajul se facea aproape integral in atelier.Kisilewicz - Escavarea cu fir elicoidal: in mici si in mari mase. 2. Se specializeaza instrumentele si se perfectionaza cele perforatoare. 1. Se deseneaza conturul de dizlocat pe fiecare plan si se practica gauri in lungul desenului la o distanta de maxim 30cm. putea sa fie in continuare prelucrata. Apar primele obiecte decorate in Grecia.

Piatra se pune in opera putin fasonata si in asize naturale. In evul mediu timpuriu sunt folosite foarte mult instrumentele abrazive. Poate fi folosita ca instrument de finisaj. Compase.  Rascheta Folosita mai ales in prelucrarea marmurei la realizarea detaliilor foarte fine. Zidariile de piatra se fac in continuare cu pietre neregulate.    Nivela.  Ciocane <bush hammer> Utilizat la prelucrea granitului si la suprafetele/finisajele finale in arhitectura. era folosit din plin la replicarea unor piese celebre sau chiar a acelor fragmente care urmau sa fie inlocuite.   Echere. Sec. Nu se foloseste prea mult in sculptura  Dalta lata Folosita la degrosari.  Dalta dintata Folosita la finisaje pentru obtinerea unor texturi dorite in suprafata.Kisilewicz Dupa caderea imperiului roman. metalul devine mai rar. fiind mereu acoperite de tencuieli.  Dalta ascutita 85% din piatra prelucrata la o statuie se lucreaza cu acest instrument. Fir cu plumb. 19 . XIX.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. lemn metalice sau pneumatice. in cazul zidariilor. conf dr arh I. Se toceste usor si poate da rezultate diferite de-a lungul unei zile de lucru. IX. Sec. Scade calitatea si numarul instrumentelor. Se lucreaza cu ea fiind asezata in unghiuri ascutite. Prelucrarea pietrei se face partial mecanic. Apar instrumente de prelucrare mai fine.  Dorn/dalta cu cap rotund Folosit in finisaje finale Abrazive  Fierastraie Folosit atat la extragerea blocurilor cat si la formarea volumului dorit. Se perfectioneaza instrumentele de prelucrare a pietrei moi si apar instrumente speciale specifice detaliilor gotice. XIII. Marker Perforatoare  Ciocane Piatra. Sec.

Se foloseau masticuri preparate dupa diverse retete (rasina de pin.  Lustruirea Cu folie de plumb si alti produsi din ce in ce mai fini. Punerea in opera 1. O practica difuza fie pentru pietre noi cat si pentru cele vechi era ceruirea.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. 4.Kisilewicz  Abrazivi Folositi si cunoscuti de catre antici erau folositi in slefuirea suprafetelor finale dar si la extragerea blocurilor: piatra poce si gresia. Integrarea volumului. apoi lustruirea cu praf de os si stofa. Ultimul lustru dat cu inalbitor (era o solutie de oxid de staniu sau pulbere de oase calcinate sau oxid de fier in cazul marmurelor colorate). ceara. 3. Ridicarea si deplasarea. pulbere de marmura) sau ( sulf. conf dr arh I. Integrarea partilor lipsa. Definitivarea volumului  Gradinarea  Martelarea  Daltuirea/sculptarea  Rotunjirea (frecarea cu pietre abrazive sau cu nisip)  Finisarea (frecarea cu terecota sfaramata) Dupa finisare se stucheaza golurile si se refiniseaza cu piatra ponce. 20 . rasina naturala. ceara. pulbere de piatra). Mai ales in antichitate in Egipt si Grecia antica. Bucatilor mari din piatra a beneficiat de solutii ingenioase si studiate.

Şcolile veneţiene Erau organizate. de un ajutor in caz de imbolnavire si putea lasa chiar o pensie urmasilor. Primul capitolat al unei meserii apare in 852. prestarea unor servicii in ajutorul comunitatii/asociatii si respectarea unor reguli de comportament civic si profesional. Asociarea avea ca scop unirea micilor patrimonii. piatra ca material devine mai rara iar forta de munca necesara deplasarii si prelucrarii este simtitor diminuata. impreuna cu instrumentele meseriei. era inscrierea intr-una dintre aceste scoli. conf dr arh I. fie erau dedicate cultului unui sfant. Solidarizarea blocurilor de piatra intre ele a aparut necesara in tarile caracterizate de miscari tectonice ale solului: Grecia. la putina vreme dupa fondarea Venetiei (811 d.). in varianta laica. Culmea este atinsa odata cu goticul. administrarea si protejarea lor in comun. fie independent). ca asociatii la Venetia. Dimensiunile blocurilor scad simtitor in marime. apar si aici retete de succes si tehnologii respectate foarte strict (udarea prealabila a pietrei peste care se aplica mortarul si apoi tencuiala). in caz contrar era considerat "tradator" si pedepsit ila intoarcere. Devine importanta compatibilitatea mortarului cu piatra. Rolul era acelasi. la Florenta si la Roma acelasi tip de asociatii de mestesugari se numea confraternitate sau companie. dupa modelul fraternitatilor religioase catolice. Inscrierea prevedea plata unei taxe anuale. 21 .C. O conditie necesara pentru obtinerea dreptului de a exercita o meserie la Venetia (fie in cadrul unui atelier. Se scriu multe tratate de stereotomie si se ajunge la recordul fatadelor autoportante. imperiul roman   Agrafe din lemn sau din bronz innecate in plumb topit Pene in dubla coada de randunica Din evul mediu tencuielile si mortarele inlocuiesc in buna masura agrafele de solidarizare a pietrelor. In schimb cel inscris beneficia de dreptul de libera practica a meseriei (strict acelei pentru care se inscriesese). in caz de deces prematur.Kisilewicz   Santuri sapate pe fetele verticale Din prelucrare rezultau profile laterale care inlesneau agatarea si transportarea blocului de piatra. Este tratata cu atentie sensul de punere in opera al pietrei dupa sensul de sedimentare.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. 2. mestesugarului ii era interzis sa paraseasca Venetia. erau fie specializate pe meserii. De cele mai multe ori. Scolile. Nu este un caz singular. Acestea reuneau oamenii de diverse cetatenii: venetienilor cat si strainilor stabiliti in oras.

Unii sculptori. in acest caz proprietarii fiind obligati sa faca cel putin 5 voiaje/an si daca reuseau sa depaseasca acest numar de transporturi. la demontarea elementelor structurale sau decorative numere si semne care aveau rolul ordonarii in asamblaj al pieselor . Atelierul. detalii de arhitectura. dar cei mai importanti. jgheaburi.pentru ca printre lucratori 22 . pentru a putea reprinde dreptul de a lucra era obligat sa se renscrie intr-una dintre scoli si sa plateasca o taxa speciala.  Nici un tamplar sau un zidar nu avea dreptul sa execute lucrari de pietrarie. materialul rezultat prin diferenta era achizitionat de catre stat. Fapt ce nu permitea sculptorilor depozitarea si vanzarea concomitenta Normarea In general dimensiunile pietrelor aduse de la carierele de pe coasta dalmata erau fixe:o lungime de 4 piciaore (136 cm. trepte  Nu era permisa amestecarea pietrelor de calitati diferite intr-un acelasi produs (erau atenti la piesele structurale). era recomandata pentru realizarea glafurilor la ferestre.  Era interziza prelucrarea pietrelor cu calitati necunoscute sau inferioare celor prelucrate deobicei  Piatra de Istria.  Orice pietrar care a parasit Venetia. Constructia barcilor putea fi subventionata de catre stat. era in curtea casei. arce si colonete.) Pietrele se incarcau pe barci care puteau duce pana la 12t. spre deosebire de cel al pictorilor. faceau proiecte de arhitectura integrale: • • • • Andrea Palladio Bartolomeo Buon Michelangelo Buonarotti Bernini Erau si sculptori si arhitecti in acelasi timp. fantani. balcoane. Acea dimensiune a condus la o modulare a detaliilor de arhitectura realizate in piatra de Istria! Numerotarea si semnele conventionale Se gasesc frecvent. inca din 1318. la intoarcere. Productia curenta a acestor ateliere era cea de cornise.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. trepte.Kisilewicz Regola d'arte pentru sculptori si pietrari care stipula (obligatia de a da sfaturi competente clientului in achizitionarea materialelor in functie de rolul si locul punerii lor in opera)  Era interzisa acceptarea unei comenzi care a fost deja comisionata altui pietrar. conf dr arh I.

Resturile unui tratament protectiv (var si legant organic care in timp a produs oxalatii de calciu). se apeleaza la agrafarea lastrelor cu sisteme asemanatoare celor contemporane. Finisajele si protectia lor Tehnicile romane conduc la perfectionarea finisajelor din piatra de pana la 1 cm grosime . In acelasi timp finisajul de suprafata putea induce valente cromatice diferite de cele ale pietrei de dedesubt. conf dr arh I. 23 .lucru ce permitea o montare a placilor prin intermediul mortarelor. In cazul blocurilor de grosime de peste 3cm. Obiectivele acestor procedee. Iar semnele ii ajutau sa ordoneze piesele.Kisilewicz erau putini cei care stiau sa scrie si sa citeasca. Straturile protective aveau rolul sa protejeze suprafetele de piatra de atacul atmosferic pe care il aveau de suportat. Sunt tratamentele cu diluanti transparenti (uleiuri) care aveau rolul intensificarii culorii pietrei. in buna masura abandonate incepand cu secolul XIX erau variate. insa raman posibile in continuare doua ipoteze care pot explica prezenta lor: a) b) Colonizarea licheniana. Instrumente Se foloseau sabloanele si ghidajele mobile pentru controlul profilelor (standard) sculptate. armonizand de multe ori bucatile noi integrate in paramente vechi.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. macar simuland pietrele mai pretioase. In renastere proiectarea fatadelor (imbracate cu piatra) autoportante era o practica curenta mai ales la Venetia (unde terenul si casele cu structuri elastice) nu permit structuri rigide si greoaie.amintind lucrul pe panza. Un caz particular il reprezinta insa straturile de pictura aplicate suprafetelor de piatra (incepand cu antichitatea continuand in renastere cu tehnici diferite) straturi preparate cu alb de zinc. Oxalatii de calciu . culori pe baza de ulei . sau creeind impresia unui material uzat/mai vechi.au fost determinati pe suprafete sculptate ale unor monumente antice. In alte cazuri grosimea tencuielii egaleaza lastra de piatra niveland asperitatile pietrei ajungandu-se in acest fel la tehnicile stucului.

conf dr arh I. . denumirile unor zone. Suprafete din zidarie de caramida. fluviale. Compararea materiei prime cu arhitectura locala demonstreaza o stransalegatura intre utilizarea argilei si sursa de provenienta. care din pacate se prafuiau in timp si se intunecau. potasiu. Calitatea caramizilor depindea de: 24 extragerea materiei prime. Cr.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Dpdv mineralogic argila contine cuart. caolinite. Argila este materia prima din care se fabrica caramida si este o substanta minerala cu granulatie foarte fina – de origine sedimentara (argile marine. Dpdv chimic argila este compusa din siliciu. plumb. lacustre.. apa. Cuptoarele moderne sunt din zidarie au cos de fum si gura de alimentare cu combustibil. Materialele moi si care aveau alveole naturale (travertin. Fe. clorite. manuscrise si documente referitoare la cuptoarele de ardere a caramizilor. cernerea argilei si separarea materilei fine de cea grosiera. O analiza amanuntita ar trebui sa ateste legatura exacta intre informatiile date de hartile geologice. fier. ambele tipuri sunt utilizate pana in zilele noastre. alumina si calciu. ilite.Kisilewicz In cursul secolului XIX au fost utilizati silicatii si fluorsilicatii (Cu. Alte patine pe baza de ulei sau ceara aveau rolul obtinerii unor suprafete lucioase. calcite. sodiu. realizarea amestecului: pulbere de argila. morenice). Mg) ca si protectivi.. tuf) erau adeseori stucate (fie pentru a crea deformatii mai interesante. Utilizarea Utilizarea caramizilor nearse sau arse poate fi pusain legatura cu functiunea finala si rapiditatea de executie. titan.mangan. fie pentru a imita materiale mai pretioase precum marmura. baterea in forme pentru eliminarea bulelor de aer. Dimensiuni uzuale Prelucrarea argilei paie vibrarea. balast-nisip. smectite. exista si magneziu. feldspati. Arderea avea loc in intervalul a cateva zile. sulf in diferite cantitati. Cuptoarele traditionale erau sapate in pamant si acoperite cu material lemnos si apoi cu pamant.

Tipologia Caramida Compozitia caramizilor moderne nisip Argila Var nestins Oxid de fier Apa 25-30% . tigla. caramizi cu tratamente speciale “a vista” si smaltuite. Cornise. variatii cromatice de la galben la brun). (puteau rezulta fisuri sau vitrificari pe anumite portiuni.Kisilewicz - calitatea componentelor din amestecsi proportiile dintre ele. Culoarea variaza de la brun roscat la brun violet.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Pasta de argila si nisip contine 10-15% apa sau chiar 20-25%. pozitia in cuptorul de coacere si tempertura. Oxid de magnesiu 1% sau : Nisip Caramizi extrudate. Coloane. 25 . Pavimente. olane. calitatea si materialul formelor. zidarie. Forma era conditionata de locul de montaj si calitatea detaliului cerut de proiect. Caramida glazurata/smaltuita Este folosita pentru placarea suprafetelor decorative. Caramizile preformate se lasa la uscat 20-40 ore la 50-150° C Culoarea caramizii depinde de continutul de minerale si de reactiile chimice generate la temperaturi de coacere dar si de atmosfera din cuptorul de ardere. caramizi pt. alte detalii arhitecturale sau functionale. Roz – concentratie mare de fier. caramizi pt. Galben – concentratie mare devar. pt. detalii decorative. conf dr arh I.pasta presata in forme si arsa la 900-1000° C 50-60% 20-30% 2-5% 5-6% caramizi pt.

Cimentul – coacerea marnelor la 1350-1400C – calcar argilor. Material deumplutura – paie. Varul piatra de calcar se coace la 800-900C si obtinem var aerian utilizat la mortare si tencuieli.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. dar si alte tipuri de calcare cu continut mare de argila >22% . nisip. tratate. avand rol de montaj al zidariei. nisip. Coacerea duce la formarea desilicati si aluminati de calciu – clinker care sunt macinati pana la stadiul de pulbere. Palladio indica dozarea mortarelor in functie de provenienta materiei prime. Leganti – pamant argilos. creste aderenta materilului la stratul suport si influenteaza timpul de intarire Astazi in terminologia curenta toate amestecurile pe bazade argila sau ipsos. Mortar = amestec avand calitati plastice compus din leganti si material de umplutura. Necesita viteza in modelare si aplicare.Kisilewicz Suprafete tencuite. apa in diverse proportii. de interior – este pe baza de ipsos + var si se usuca repede. material organic. Vitruviu da primele indicatii de folosire a mortarelor in diferite tipuri de zidarii. pietris. nisip sunt denumite mortare.cimentul Portland. ciment. Stucatura – se realizeaza din mortar usor modelabil obtinut din amestecuri cu agregate foarte fine. sau ciment cu material de umplutura (agregate) pietris. caramida Plasticitatea amestecului este data de prezenta in compozitie a unei cantitati de apa. de exterior – este pe baza de var + nisip sau caramida macinata se usuca lent. peparcursul a cca. 26 . 12 luni procesul este lent si de durata. var. Adaugarea unor materiale de umplutura pot influenta lucrabilitatea pastei. Produsul se macina si se foloseste in amestec cu var. 3p nisip cariera + 1p var stins 2p nisip de rau + 1p var stins+ 1p caramida pisata Ipsosul = sursa este piatra de ipsos (selenit) se coace in cuptoare la 110-160C. Stingerea se face in gropi in care este adus varul si este acoperit cu nisip. ipsos. conf dr arh I. Piatra de calcar se coace la 1000-1200C ne da varul hidraulic utilizat pentru moratre si tencuieli care se intaresc in contact cu apa. Dupa coacere rezulta var nestins. Necesita indemanare pentru ca pasta este mai greu modelabila. daca se doreste obtinerea unui var pt tencuieli fine. Aici in contact cu apa meteorica. policrome. spartura de piatra.

fiindu-i apreciate calitatile elastice. conf dr arh I. dupa perfectionarea laminoarelor industriale apar grinzile laminate la toate tipurile de cladiri. in a doua etapa fonta obtinuta se reincalzeste. Lemnul – este materialul de origine organica folosit pe scara larga in orice regiune geografica.. pavilioane expozitionale. decorarea exterioarelor si interioarelor locuintelor si altor cladiri. 0. poduri. masa topita este supusa vibratiilor in scopul reducerii cantitatii de carbon si ulterior pasta rezultata este prelucrata prin procedee mecanice menite sa elimine zgura si sa usureze prelucrarea. Producerea otelului din minereu.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Grinzile laminate erau folosite in special in combinatie cu lemnul si caramida. capitele sau la elementele cu solicitari mecanice reduse: trepte. Din carbonatul de fier continand cca. structuri portante – locuinte. Incalzirea minereului in contact cu carbonul degajat de materialele de ardere lemn sau carbune conduceau la formarea carbonatului de fier. a ramas un mestesug rudimentar pana in secolul al XV-lea. Procedeul se desfasoara in doua etape: in prima etapa prin topire se obtine direct fonta.2-2% carbon rezulta otelul Din carbonatul de fier continand peste 2% carbon rezulta fonta Metoda moderna de obtinere a otelului este metoda reducerii indirecte. Fonta datorita capacitatii reduse la intindere dar cu o buna capacitate la compresie este folosita in special la elementele decorative: balustrade. Deja la inceputul secolului XX structurile metalice pentru poduri rutiere si feroviare deschid o noua epoca in constructiile civile.Kisilewicz Aspectul betonului aparent depinde de compozitie si modul depunere in opera. Odata cu 1840. Bucuresti. Este folosit la: fundatii – pentru zonele cu terenuri bogate in apa si nisip: Venetia. Incepand cu secolul al XVIII-lea fierul forjat a inceput sa fie utilizat la elementele cu rol structural la cladiri de mari dimensiuni.. Structurile metalice de mici dimensiuni apar la jumatatea secolului XIX la serele de flori. calorifere. prin metoda reducerii directe. Metale. Nisip + ciment Portland + apa Mortare pe baza de ciment – se intaresc mai repede si sunt rezistente la uzura mecanica. 27 .

inserat intr-un mediu determinat.forma. daca parametrii ambientali se modifica in timp schimbarea provoaca ca efect pierderea echilibrului. Lemnul taiat in padure in elemente cu sectiune mare se foloseste neuscat la structurile portante fie pentru schele pe santier.daca ne referim la o roca in cariera sau la un monument. Compozitie: 40% carbon si 42% oxigen. transportat si reciclat.dpdv subiectiv . Deteriorarea .Clima. Exemple: metalul oxideaza.asuma un rol fundamental in definirea raportului de interactiune ambient/obiect . piatra se patineaza sau se exfoliaza. zona geografica si anotimpul in care este taiat. Transformarile inevitabile care insotesc aceste procese constau in schimbari mai mult sau mai putin rapide. EXTRINSECI . Mecanismele care stau la baza proceselor de alterare9 sunt evident aceleasi. Diagnosticarea degradarii pietrei este posibila in baza cunoasterii : litotipului si a caracteristicilor intrinseci. si de aici apare nevoia unei noi reechilibrari a materialului cu ambientul. fundatii in constructii. stalpi. (dar evidente!). si ca urmare se face alegerea tipului de interventie conservativa motivata de aceste cunostinte. Anamneza cauzelor degradarii In cazul specific al pietrei degradarea priveste atat materialul pus in opera cat si cel din cariera. realizat in piatra. vernis-ul unui tablou se ingalbeneste/intuneca. morfologiei. Diagnosticarea (folosind terminologia medicala) s-a facut incepand cu anii '60. 9 IMPUSI .Este o faza importanta a ciclului geochimic al rocilor si are ca efect producerea de solutii si sedimente. contine 17-60% apa in functie de specie. si conduc la ceea ce numim in mod obisnuit alterare. ale caracteristicilor originare ale materialului. tinde sa atinga punctul de echilibru in raport cu acel ambient. intr-un ambient determinat. Alterarea . dar pot avea efecte diferite . varsta. Degradarea pietrei depinde de urmatorii factori: INTRINSECI .Kisilewicz Lemnul este usor de prelucrat. fie pentru grinzi. conf dr arh I.textura.Orice material. Deteriorarea .Este o faza importanta a ciclului geochimic al rocilor si are ca efect producerea de solutii si sedimente. 28 . Lemnul taiat pe scara industriala in elemente cu sectiune mica se folosesc dupa uscare pentru suprafete de finisaj si mobilier.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. proceselor si cauzelor de alterare. abia atins. patologiei. ceramica se acopera cu diverse incrustazii.compozitia chimica si mineralogica/ petrografia si caracteristicile fizice: .

actiunea temperaturii. actiunea apei: porozitatea. porozitatea. d. ascensiunea capilara. Rocile cu elemente mari se distrug fizic foarte repede. dand astfel un sens preferential degradarii: decojirea. Textura rocilor sedimentare este formata din planuri paralele de stratificare.) 1. care foarte rar se dezintegreaza in fragmente de dimensiunea sedimentelor originare. actiunea vantului. cele cu elemente mici se desfac in fragmente poliminerale (cazul rocilor metamorfice si sedimentare). forma componentelor minerale. rezistenta la flexiune.Microclima (pozitia edificiului in functie de punctele cardinale. permeabilitatea.Kisilewicz - structura. Degradarea fizica conduce la o diminuare/pierdere a clastelor marind astfel suprafata disponibila degradarii chimice. textura. permeabilitatea. fie microclimatul din spatii inchise). . difuziunea termica. rezistenta la lovituri. 29 . c. rezistenta la compresiune. direct sau indirect responsabil pentru cei extrinseci. Factorii care influenteaza degradarea fizica sunt: compozitia mineralogica a rocii. utilizarea obiectului. actiunea inghetului: mecanisme de degradare.Poluarea tamosferica. tratamentele datorate restaurarilor anterioare. exfolierea. coeficientul de imbibare cu apa. duritatea. rezistenta la uzura. e. granulometria. conf dr arh I. - tratamentele de suprafata/finisajele. direct responsabil pentru factorii impusi.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. vantul. b. granulometria. . Degradarea fizica a avut loc atunci cand rocile s-au fragmentat fara ca acestea sa fi suferit modificari chimice.Vibratiile si alte stresuri ambientale (Omul este responsabil pentru factorii intrinseci.mecanisme fizice a. . Acest fenomen este specific climelor reci unde degradarea este legata de ciclul inghet-dezghet sau climelor foarte calde si uscate unde insolatia provoaca fisuri (clima desertica). ploaia. densitatea. Agenti exteriori . manevrarea mecanica.

Rocile compacte au o rezistenta superioara celor poroase.provoaca o crestere de volum si exercita presiuni ridicate in interiorul rocii poroase (care rezista putin. Apa ca lichid ce umezeste suprafetele de piatra este absorbita in interiorul capilarelor cu o forta invers proportionala diametrului capilarelor insele. plantele crescand in fisuri. (Gresiile cu matrice silicioasa sunt mai rezistente spre deosebire de cele cu matrice calcaroasa. fie la o largire a capilarelor α microfracturi viitoare fisuri. miscarile tectonice. Oricarui stadiu de hidratare ii corespunde un volum specific si ca urmare cand trecerea de la o faza la alta are loc in interiorul spatiilor poroase ale materialelor. exercitate asupra peretilor capilarelor. la fortele taietoare si la tractiune). structura/textura.curbari. Daca temperatura apei din capilare scade vaporii de apa care intai condenseaza si apoi ingheata transformandu-se in gheata . conf dr arh I. Variatiile de temperatura.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. asa cum s-a afirmat. σ = E⋅ε = E∆l/l Rosturile lasate intre blocurile de piatra au rolul de a impiedica o degradare prematura a pietrelor. Cristalizarea sarurilor. Rocile cu compozitie mineralogica asemanatoare. De exemplu: In mediul acid rocile carbonatice sunt usor degradate spre deosebire de cele silicioase.crescand volumul cu 9%. 40-50°C/zi produce cresteri de volum blocurilor masive de piatra. In prezenta apei degradarile se accentueaza provocand exfolieri. acestea la randul lor rezista mult mai bine decat cele cu matrice argiloasa). aceasta poate conduce la verificarea fenomenului de crestere a volumului implicit a eforturilor de incarcare a structurii in interior. Pasajul de la starea de nesaturatie la conditia de cristalizare spontana se poate verifica chiar daca concentratia ramane constanta. iar in placile subtiri . Alte cauze ale degradarii fizice: sarurile solubile in apa si cristalizarea sarurilor .Kisilewicz Inghetul si dezghetul. In procesul de deteriorare. Eforturile mecanice. conduc fie la o depasire a rezistentei materialului α adica la fisuri. de o mare importanta sunt caracteristicile rocii precum: compozitia chimico-mineralogica. 30 . Rocile cu textura izotropica (distributie omogena a componentelor) nu prezinta directii preferentiale de fractura sau de alterare.

si migrarea solutiei in reteaua poroasa a zonei interne. conf dr arh I. deja uscat. al materialului. alveolarea10 nu este studiata sau cel putin nu sunt rezultate ale studiilor comparative privind alterarea provocata de alte substante care vin contact cu piatra: uleiurile. in consecinta.porozitatea ridicata/nivel de salinitate ridicat/turbulente ale aerului puternice in contact cu suprafata pietrei faciliteaza ciclurile frecvente de cristalizare-dizolvare. Daca viteza de difuzare a vaporilor este inferioara vitezei de migrare a solutiei aceasta poate ajunge pana la suprafata externa. in general la materialele foarte poroase.Kisilewicz Intr-o piatra continand o solutie salina.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Morfologia alterarii provocata de sarurile solubile  ♣ cristalizarea. Exfolierea si desprinderea crustelor superficiale deseori intalnite la materialele poroase alterate din cauza sarurilor solubile sunt provocate tocmai de formarea subflorescentelor si de concentrarea. Este vorba in primul caz de eflorescente si in al doilea de subflorescente. cristalizarea realizandu-se in profunzime. Fenomenul este reglat de doua mecanisme concomitente: difuzarea vaporilor de apa prin stratul extern. precipitarea sarurilor cauzate de evaporarea apei poate aparea in interiorul structurii poroase sau pe o suprafata externa. a eforturilor de suprafata. unde va incepe sa cristalizeze In caz contrar echilibrul intre cele doua fenomene se poate face la o anumita distanta de la suprafata externa. Varianta Pauly . catre cele externe care se usuca. sarea. rugina. hidratare-deshidratare/turbulentele 31 . 10 degradare profunda care provoaca dezintegrari foarte grave. inca umeda.

Ph-ul are o mare importanta. oricarei specii rocioase terestre. Reactiile hidrolitice care au loc in natura intre silicati si apa sunt guvernate de legi chimice ale solutiilor si de echilibrul realizat in roca intre energia eliberata si de potentialul de oxido-reducere. apoi uscate de caldura radiata de soare suporta o oxidare. 32 .USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. in rocile magmatice. chimic. In clime temperate umede domina apele usor acide sau cele neutre. in climele moderate rezultatul degradarii este reprezentat de un amestec al celor doua actiuni. Intr-un prim stadiu al alterarii chimice aceste ape produc un atac asupra feldspatilor.d. • in climele temperate o mare importanta.) Un fenomen comun.mecanisme fizico-chimice a. o are cantitatea de precipitatii anume cantitatea de apa si timpul de contact al pietrei cu apa. Rocile umezite de precipitatii. d. care in timp se pierd.v.p. topografia si activitatea biologica si sunt in functie de tipul rocii. Efecte vizibile nedorite ale hidratarii de aer spulbera acumularile de material incoerent/fenomen care provoaca o actiune abraziva asupra suprafetelor de material. conf dr arh I. Rezultatele acestei interactiuni variaza in intensitate cu clima. vaporii de apa prezenti in atmosfera) • • in climele extreme se pot diferentia degradarile chimice de cele fizice. (in zonele polare. (in mare parte dintre cazuri) pentru apa care intra in reactie cu mineralele care au valori cuprinse intre 3 si 9. Relativ la precipitatii conteaza foarte mult nu numai cantitatea de apa care vine in contact cu roca dar s-a observat ca efectele de alterare cresc in relatie cu porozitatea rocii. formand solutii usor alcaline. solutie salina sau materiale solubile. Alterarea fizica in schimb poarta materialul litic la un reziduu de material rocios (care d. degradarea fizica conduce la o fracturare a rocilor pe cand in clime tropicale. poluarea urbana actiunea sarurilor solubile Alterarea chimica.d.v. Rezulta dintr-o profunda modificare a rocii initiale care se transforma in material argilos. alterare chimica este maxima). chimic este stabil. Factorii de alterare: Clima (temperatura. b. deci cu volumul de apa care poate patrunde si cu timpul de contact.p.Kisilewicz 2. de deteriorare este oxidarea. Agenti exteriori . timpul geologic.

Variatiile de temperatura ale aerului in functie de cota de la sol.creeaza alte formatii calcaroase de tipul . conf dr arh I. In mod normal temperatura se diminueaza incetincet cum ne departam de sol. influenteaza puternic miscarea verticala si deci capacitatea de dispersie a poluantilor.mecanisme biologice a. Nu e usor de cuantificat influenta poluarii atmosferice fata de alte cauze de alterare a materialelor lapidee. dar si de caracteristicile topografice si de conditiile meteorologice care influenteaza dispersia si transportul poluantilor la scara locala sau la distanta. alabastrului. Poluarea atmosferica. Cauzelor ambientale de alterare care pot fi considerate pana la urma naturale.cresterea volumului si fisurarea rocii. Calitatea si cantitatea poluantilor intr-o zona determinata nu depinde doar de tipul sursei. . . 3.albirea stratului superficial si pulverizarea lui. actiunea bacteriilor Degradarea biologica. Fara indoiala ca aceasta provoaca efecte vizibile si rapide in timp. Tema biologului: . Daca dimpotriva. li se alatura de decenii o alta cauza de natura entropica reprezentata de poluarea aerului. Deteriorarea provenind de la agenti exteriori . fiind deosebit de periculoase pentru marmure si pietrele calcaroase.Kisilewicz . temperatura ramane constanta sau creste cu inaltimea (conditiile de izotermie!). Procesul de disolutie a rocilor carbonatice care are loc – in prezenta apei conduce la: .USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Actioneaza diferit in functie de natura pietrei si este foarte activa in climele calde si umede.identificarea agentilor deterioranti.variatia cromatica a oxizilor care fac parte din compozitia rocii. 33 . care prin dizolvare devin stalactite si stalacmite. Conditiile normale de vant si de turbulenta a aerului favorizeaza indepartarea orizontala fata de sursa a substantelor emise.travertinului. miscarile verticale sunt puternic blocate si provoaca o stagnare a poluantilor. la randul lor. .distrugerea formatiilor calcaroase.

apa.alegerea biocidului si evaluarea eficacitatii. dimensiunea particulelor si porozitatea suprafetei pietrei si asperitatile. Crustele negre au la baza reactia intre gips si dioxidul de sulf. Medii prielnice: lumina. prezenta turbulentelor de aer. Poluantii11 naturali si artificiali identificati in cazul pietrei sunt: compusii sulfului(SO2. vegetatia.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. fie sub fragmentele deja dizlocate. unele saruri. Eficienta depinde de: intensitatea precipitatiilor. fie indirect/stropire. 11 . 34 . Degradarea accelerata a monumentelor urbane cu suprafete placate cu piatra in ultimii ani a fost atribuita cresterii rapide a poluarii atmosferice. Lichenii apar in medii putin poluate si sunt usor de recunoscut dupa culorile vii. Se face fie prin contact direct/spalare. Importanta caracteristicilor suprafetelor rugozitatea. HF. HCl. etc. pasarile. Algele si celelalte microorganisme se fixeaza pe pietrele poroase sau deja degradate. Depunerea depinde de. conf dr arh I. °t apei. Depuneri uscate si umede din aerul poluat pe suprafata pietrei Depunerea uscata Este o acumulare pe suprafata pietrei de particule purtate de curentii de aer. in mediul urban emisia de SO2 depaseste de cateva ori pe cea produsa de natura.definirea conditiilor ambientale care favorizeaza dezvoltarea microorganismelor. Depunerea umeda. mecanice si biologice. chimice. Efectul de termoforeza = Particulele antrenate de curentul cald la contactul cu suprafata rece a pietrei (deja fiind cunoscuta conductivitatea scazuta a pietrei) prin condensarea aerului acestea se vor lipi de suprafata. In ultimile decenii expansiunea aglomerarii urbane si concentrarea industriilor adiacente au condus la o crestere masiva a nivelului agresiv al impuritatilor in aer. H2S si aerosolii sulfati). pH. Concluzie: mediile Chimia poluarii aerului: Toate rocile si materialele expuse intr-un mediu deteriorant se degradeaza continuu ca un rezultat al proceselor fizice..SO2 .este cel mai activ poluant. compusii azotului (NO2). anhidrida carbonica. dimensiunea picaturilor. . organiemele macroscopice. CO2.Kisilewicz . oxigenul. In mediul rural poluarea produsa de oameni este in limite normale. Ciupercile.

Insolatia si vantul Acesti factori influenteaza racirea sau incalzirea pietrei creeand spatiu condensului sau evaporarii umezelii. O ploaie molcoma lasa si mentine un film umed timp in care poluantii gazosi au intrat deja in reactie. mica. conf dr arh I.Kisilewicz este). Mecanisme de deteriorare a pietrei Procese de condensare Pe timpul zilei fixarea poluatilor pe piatra va fi mai mare pe partile reci ale pietrei expuse poluantilor. Racirea pietrei noaptea sta la baza condensului apei pe o suprafata uscata. Temperatura si umiditatea ridicata inregistrata pe suprafata poate promova deasemenea depunerea depozitelor de particule.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3.o suprafata de condens dimpotriva. ceata) O ploaie intensa poate inlatura sau dilua impuritatile scazand agresivitatea lor. cantitatea de poluant este foarte mare pe cand cea de apa implicata este 35 . Temperatura aerului Cele mai multe reactii chimice se desfasoasa la temperaturi in crestere. Clasificarea mecanismelor si depozitelor de gaze si particule Umiditatea (precipitatii. aceste solutii poluante concentrate precum si produsii lor de reactie pot ramane pentru mult timp pe suprafata pentru ca nu sunt "indepartati". Aerosolii higroscopici cresc umiditatea si se fixeaza prin atractie gravitationala sau ca o alternativa vantul ii antreneaza intr-o actiune abraziva. Cand se formeaza condensul fluxul de particule si de gaz in zona creste. 2. - prezenta tratamentului de finisaj (cat de lipicios o suprafata cu puternice evaporari va fi dificil atacata de cruste/depuneri . Vantul Miscarea aerului deasemenea determina energia cinetica a particulelor abrazive si gradul impactului asupra pietrei. Prezenta umezelii pe suprafata pietrei este periculoasa din doua motive: 1. racirea si incalzirea pietrei afecteaza rata de crestere a depunerilor ca si procesele de evaporare si condensare.

USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. . Acest lucru marcheaza vizibil zonele de contact adapostite de ploaie. comparate cu restul pietrei sunt diferite: densitatea mare. In timpul uscarii succesive. Concluzii: Geometria fatadelor influenteaza zonele de depunere a crustelor. Grosimea crustei poate fi mare.variatiile de volum . permeabilitatea scazuta la apa si o totala sau partiala inlocuire a CaCO3 cu CaS (sulfat de calciu). conf dr arh I. Cand SO2. Suprafetele direct expuse ploii au un aspect stralucitor data fiind inlaturarea constanta (de catre ploaie) a produsilor de deteriorare.diferentele in dilatarea termica a gipsului fata de calcit. praful se acumuleaza ca o stratificare incoerenta fie ca o pulbere lipicioasa si aderenta la piatra sau chiar ca o incrustatie. din urmatoarele motive: . Cicluri repetate de umed/uscat cauzeaza absorbtia apei in piatra deschizand canale in crusta asa cum trec printre granulele de calcit. substantele dizolvate se depun pe canale si pe suprafata.reducerea permeabilitatii mareste retentiile de apa si toate efectele asociate. . dar cu o rata mica de crestere. sulfatarea incepe si astfel o cantitate de solid este dizolvata. Compozitia chimica si proprietatile fizice ale crustei. Depunerile scad dinspre partea superioara spre partea inferioara a cladirii. Diferenta este marita de crusta neagra de exterior (cauzata de fum si particule carbonatice) care tind sa absoarba o cantitate mare de radiatii fata de straturile albe din piatra si fata de incapacitatea de transfer termic al pietrei. iar in faza gazoasa particulele vor fi captate usor de catre suprafata. H2SO4 si particulele de praf intra in contact cu suprafata de calcit. Crusta de gips incorporeaza particule aduse de aer.gipsul are un volum mai mare decat volumul de calcit generand crapaturi si pori de suprafata insotite de tensiuni in suprafata. Apa se evapora si cristale de saruri solubile (gipsul!) sunt depozitate pe suprafata pietrei. praf apoi se lipesc dar raman in continuare poroase. În procesul de umezire solutiile acide penetreaza in interiorul pietrei la o adancime care depinde de porozitatea pietrei si de cantitatea de solutie disponibila pe unitatea de suprafata. Aceasta diferentiaza si viteza de degradare a pietrei. Alternanta umed/uscat este intalnita in orele de maxima insolatie. Aceste arii au aspect nealterat 36 .Kisilewicz In faza lichida poluantii vor avea o aderenta mai mare. In locurile adapostite de ploaie. Cristalele de gips sunt repede erodate de apa datorita solubilitatii lor marite. cenusa.

complicand starea pietrei. au culoarea neagra intensprovine din poluare. ele. decoeziv asupra crustei. Apar in absenta crustelor negre pe suprafetele intens umezite prin recristalizarea calcitelor. de 1-10mm. eliberanduse astfel de prezenta oricarei particule de carbon. In acest fel piatra sufera procese de sulfatare in mediul urban CaCO3 + H2SO4 + H2O ↔ CaSO4 ⋅ 2H2O + CO2↑ SO2 este responsabil pentru formarea crustelor negre 2CaCO3 ⋅ 2SO4-. Procesul de deterioarare in ariile albe mentin aspectul aparent al pietrei dar rezulta o erodare a pietrei. Crustele Albe.Kisilewicz dar defapt sunt acoperite de un strat subtire de calcit recristalizat. sensul cresterii grosimii. Aspectul crustelor negre: pietrei. in general combustibili) in ipsosul format pe suprafetele de piatra ca urmare a umezirii acestora.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. conf dr arh I. 37 . Aspectul: este inselator: suprafetele total libere de deterioranti. Morfologia si geneza crustelor: Crustele Negre. Sulfatarea este practic absenta datorita produsilor de deteriorare formati pe suprafata pietrei si indepartati de actiunea mecanica a ploii. dar si de la pelicula de apa formata pe suprafata nu actioneaza in sens se constata o activitate chimica constanta evoluand in umezirea constanta a suprafetelor.+ 4H2O ↔ 2CaSO4 ⋅ 2H2O + 2CO3-NO2 (amoniacul) nu apare in crustele negre dar joaca un rol important in procesul de degradare: asprirea suprafetelor (doar ca sarurile de azot nu lasa urme ale prezentei lor fizice). Sunt rezultatul fixarii particulelor de carbon (prezente in aer de la poluantii casnici sau industriali. apar pe suprafetele de piatra intens spalate de apa sunt formate din particule de carbon legate cu ipsos intre indica prezenta unui strat deteriorat strans legat de straturile meteorica.

diferente de structura. locale. insa nu se constata un proces chimic activ. b. c. Deteriorarea provenind din defecte naturale ale pietrei a. fisuri interne. b. heterogeneitatea materialului . greseli de proiectare asocierea de materiale incompatibile. straturi moi (prezenta argilelor in structura).Kisilewicz - prezenta lor este semnalul unei intense deteriorari. care se pot apar in zone protejate de turbulente de aer si de ploaie si compacta dar nu interactioneaza cu straturile pietrei.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Utilizarea eronata a unui material a. (Usor de recunoscut la pietrele sedimentare unde componentele cu duritate mare sunt puternic reliefate) Crustele Gri sunt depozite de murdarie nepericuloase. alegerea pietrei cu calitati neconcordante functiunii de destinatie. care nu modifica geometria pietrei. conf dr arh I. c. manifestata printr-un consum al pietrei. 38 .

USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3, conf dr arh I.Kisilewicz

Punerea in opera defectuoasa12 a. asize naturale de stratificare neobservate la punerea in opera, b. c. d. e. f. g. h. prezenta apei de cariera, microfisuri cauzate de socuri/lovituri de extractie sau/si de transport, prelucrarea cu instrumente neadecvate, corodarea partilor metalice - care au menirea solidarizarii elementelor, proasta distributie a mortarului de jonctiune, mortare incompatibile cu piatra, rosturi prea stranse. Investigatii tehnice distructive In domeniul restaurarii operelor de arta se impune inaintea oricarei operatii de restaurare realizarea unei serii de investigatii menite sa largeasca gama de informatii referitoare la materialelor care compun obiectul in studiu. Toate aceste investigatii au menirea de a conduce restauratorul catre alegerea unor metode de restaurare care sa conduca la stoparea procesului de degradare, implicit a pierderii obiectului de arta. De aici apare necesitatea unei documentari preliminare operatiilor de salvare si de restaurare. Indiferent de valoarea in sine pe care o are obiectul sau monumentul cercetarea trebuie condusa cu atentie. Cercetarea incepe cu: relevee fotografice si de detaliu, cercetarile de arhiva - care pot furniza informatii referitoare la operatii executate anterior,

12

- Degradarea pietrei prelucrate 1. fortele concentrate pentru extragerea blocului din cariera, 2. incorecta punere in opera si alegerea gresita a litotipului pus in opera sau alaturarea de pietre cu caracteristici contrastante, 3. efectele prelucrarii - folosirea unor instrumente de prelucrare inadecvate, prea dure, 4. punerea in opera - corecta/incorecta in functie de textura rocilor sedimentare sau metamorfice (care trebuiesc mereu puse cu straturile de sedimentare in sens orizontal. Se fac si exceptii din motive: estetice (placaje mult mai aspectoase) sau pentru usurinta extragerii si a prelucrarii. - alaturarea a doua materiale incompatibile: agrafe din fier utilizate la montarea sau restaurarea unor placi desprinse, alternarea pietrelor de culori diferite poate conduce la o colorare nedorita a celor deschise din vecinatate, - in cazul dilatarilor (insolatia pe fatadele puternic luminate) lipsa spatiilor de dilatare poate conduce la fisurari sau dizlocari grave.

39

USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3, conf dr arh I.Kisilewicz

ajungandu-se la efectuarea unor analize care vor ilustra morfologia macroscopica lucru care va conduce in buna masura la alegerea metodelor de interventie apropriate. Cercetarile de natura petrografica furnizeaza urmatoarea gama de informatii: stabilirea sursei materialului, compozitia mineralogica si chimica (cantitativa si calitativa) a materialului si a crustelor negre sau de murdarie care o acopera, se va ajunge astfel la o diagnosticare complexa, care va putea fi completata cu un studiu al altor variabile (ale pietrei si ale ambientului) care conduc la o interventie fara derogari si care poate fi condusa in mod optim Exemple: Pentru spalarea de fatade pot fi foarte importante examenele vizand caracteristicile tehnice ale materialului de baza dar si a crustelor care trebuiesc indepartate. Pentru punerea la punct a consolidarii si a protectiei este important studiul structurii poroase a materialului si a capacitatii de absorbtie a apei. Etape generale Extragerea esantioanelor: o prisma de min. 2/3/1 cm de piatra, sau fragmente de crusta, pulberi, tratamente, organisme biotice, se doreste o extragere de esantioane care sa nu afecteze opera de arta, si deaceea se apeleaza la fragmente deja desprinse si care in general nu sunt fragmente de decoratie, in cazul petelor - prin impachetari locale se pot extrage in forma de solutie poluantii! Dupa prelevare este de dorit o tratare cat mai rapida a esantionelor pentru ca acestea sa nu-si modifice morfologia sau starea de agregare. Analize mineralogico-petrografice. O determinare cu ochiul liber poate fi facuta de catre un specialist in cazul zonelor libere de cruste sau nealterate.

40

USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3, conf dr arh I.Kisilewicz

Studiul microscopic de sectiuni subtiri 20-30µ, conduc la clasificarea rocii si localizarea sursei prin stabilirea: Compozitiei mineralogice, Textura/microstructura, Microfauna fosila prezenta, Granulometria (roci sedimentare)

* - analize difractometrice cu raze X, pot impiedica curatarile energice (daca este vorba de pietre argiloase) si mecanismul de degradare, indicand: - prezenta argilei in compozitie, - determinarea fazelor cristaline, prezente in crustele negre sau in depozitele superficiale. * - analize la microscopul stereoscopic, - determina structura mineralogica, - grosimea crustei negre, omogeneitatea acesteia, stratificarea, interferenta altor factori. Analize chimice. Completeaza in mod util analizele petrografice prin determinarea caracteristicilor materialelor deteriorante sau a rezidurilor , (eventuale!), ramase din interventiile precedente. Acestea pot confirma sau anula anumite decizii in alegerea produselor folosite. Pentru rocile calcaroase se identifica in mod necesar prezenta si cantitatea de:Ca, Mg, Fe, Al, Si, Na, K, P. Pentru rocile silicioase se identifica in plus cantitatea de: Ti, Mn. Urmeaza analize aprofundate si de durata: Analizele in mediu umed/uscat, Microanalize, Analiza sarurilor solubile, a crustelor negre, a petelor.

Analize biologice Alte masuratori. Daca apar semne ale unui flux de vapori de apa migrand in zidaria de piatra se pot face teste corespunzatoare relative la cantitatea si compozitia apei. O structura poate fi considerata sanatoasa chiar daca prezinta 8-10% apa. Metode de masurare a umiditatii

41

higrotermice in interiorul si in exteriorul cladirii. 42 . precum si a capacitatii materialului. (determinarile de laborator care implica o prelevare de probe .USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3.Kisilewicz - m. poate furniza urmatoarele informatii: textura materialului (cristalina/granulara/alta). care de multe ori se reduce la aplicarea unei bariere de vapori sau a unei hidrofobizari. test de absorbtie capilara si a ratei de evaporare. masurarea cantitatii de apa din zidarie.deci teste distructive). masurarea diferentelor de temperatura intre aer si structura. Analize Tehnice Nedistructive Investigatii vizuale . Informatiile furnizate de aceste masuratori ajuta la o prescriere cat mai apropiata a metodei de restaurare. determinarea sarurilor solubile in apa. conf dr arh I. test de absorbtie higroscopica la temperatura camerei.folosind o lupa.

pierderilor de fragmente depinzand de . ciobirea.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. 4. 3. suprafata. Aceste cartari pot acoperi aproape 100% din investigatiile utile cercetarii inlaturand astfel investigatiile distructive si care implica pierderi materiale. Formele de degradare sunt descrise dupa forma/aspect. Criterii de ordonare (dupa Snethlage) Pierderi de material Degradarea in profunzime a stratului paralel cu scoarta.Kisilewicz - dimensiunea componentelor ( ). in functie de prezenta depozitelor si a materialelor detasabile. Deaceea este utila realizarea unei scheme apropiate ideii de releveu care sa indice locul in care a fost inregistrata degradarea. degradarea alveolara. modificarile de culoare si de geometrie a suprafatei.suprafata umezita reliefeaza prezenta lor/ compactitatea /friabilitatea/ culoarea/ transparenta/ rugozitatea/ fracturi prezente) Inregistrarea observatiilor Cartarea formelor de degradare este o metoda care permite inregistrarea formelor de degradare a pietrei extinderea si distributia formelor aparente de degradare. Acesta metoda de inregistrare s-a generalizat deja. Schimbarea morfologica a suprafatei exterioare a pietrei 1. conf dr arh I. 2. altele: (prezenta mineralelor/ fosilelor . Clasificarea formelor de degradare Formele si cauzele pot fi identificate cu exactitate si cuantificate doar in urma unor investigatii ample si de durata. in Europa. 43 pierderilor crustei pierderilor unor elemente nedefinite de pierderilor de fragmente. datorate 1. si s-a dovedit ca fiind o metoda utila in evaluarea degradarilor si a cantitatii de lucrari necesare. structura pietrei. 2.

Kisilewicz 3. cauze necunoscute. Colorarea/Depozite Decolorarea colorarea. cauze naturale. conf dr arh I. microkarst (corodarea elementelor solubile). 5.depozite aderente la suprafata pietrei Colonizari biologice . 2. 6. poluanti din apa. tocirea. 3. 7. crusta neagra modificand aspectul geometric al crusta alba. 4. crusta alba modificand aspectul geometric al crusta colorata crusta colorata modificand aspectul geometric Pierderi de depozite de saruri Cruste . al suprafetei. 5. spalarea/decolorarea. 1.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. 3. suprafetei. murdarie de pasari. degradare depinzand de structura pietrei degradarea componentelor. 1. ciupirea. Murdarirea 1. cauze directe antropogenice eflorescente subflorescente crusta neagra. cauze constructive. suprafetei. 4. 8. 2. 2. 4.microopganisme si plante inalte 44 . 3. 2. 4. reliefarea componentelor. Pierderea de elemente compacte poluanti din atmosfera. cauze antropogenice. 1. 6.

2. conf dr arh I. Una singura sau in retea.Kisilewicz 1. 2.individuale sau intersectate. independente de structura pietrei 45 . monostrat multistrat stratul aparent finisat (striurile) un strat multistrat exfoliere despicare Detasarea dupa conturul sculptat Detasarea elementelor de piatra in functie de structura pietrei Detasare de cruste impreuna cu elemente din piatra Dezintegrare granulara pana la despicare Despicare dupa conturul sculptat Despicare cu sfaramare Dezintegrare granulara cu sfaramare Sfaramare cu despicare Sfaramare dupa conturul sculptat Despicare dupa conturul sculptat Fisuri/deformari . Pierderea sarurilor din cruste Colonizarea biologica a crustelor Detasarea materialului Dezintegrare granulara 1.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. 1. 2. Decolorarea crustelor Murdarirea crustelor colonizare microbiologica colonizare cu plante inalte. in pulbere. Fisuri 1. 3. 2. 1. 3. in nisip. 2. in mici agregate Sfaramarea in fragmente poliminerale Despicarea Desprinderea in elemente mici 1.

. Incercandu-se ca fiecare forma sa fie marcata distinct si corespunzator gravitatii degradarii.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. .degradari usoare. Forma ideala de documentare o reprezinta fotografiile de dimensiuni mari.si este important de inregistrat acest lucru.degradari moderate. conf dr arh I.Kisilewicz 2. . Conditiile (necesare si suficiente) unei astfel de documentari sunt schelele care faciliteaza vizitarea intregii suprafete.degradari grave. In mod normal pe suprafata unei pietre diversele forme de degradare sunt suprapuse in diverse moduri .degradari foarte usoare. cartarea se face in tehnici la alegere avand ca suport un releveu (la o scara convenabila si extrem de detaliat) a elementelor interesante pentru studiu. In plus suprafata este (palpata) si masurata cu atentie pentru identificarea unor fragmente care nu sunt vizibil detasabile. Ilustrarea. . 46 . dependente de structura pietrei Fisuri dependente de structura pietrei pana la despicare O cartare exacta este o harta completa.degradari foarte grave. Deformatii plastice Evaluarea rezultatelor . toate formele individuale de degradare sunt inregistrate ca urmare a unui eaxamen vizual complet si atent.

frecventa. Vor fi urmarite: extinderea.Kisilewicz Evaluarea cantitativa si calitativa a degradarilor este usurata de materialul realizat (foto + cartare). mai departe ele sunt o baza pentru interpretarea complexului de factori care le provoaca… 47 . O inregistrare directa a categoriilor de degradare pe releveu nu este oportuna. Rezultatele cartarii aduc informatii calitative si cantitative cercetarii si mai tarziu deciziei de luat in restaurare. material cu care vine in contact. Trebuie facuta o evaluare distincta pentru detaliile arhitecturale intrinseci . Rezultatele sunt importante pentru evaluarea. mediu. Corelarea este stricta pentru cate un material. O concluzie imediata se poate forma folosind lista categoriilor de degradare care indica nivelul de gravitate.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. distributia si corelarea cu orice fenomen. conf dr arh I.cat si pentru ansamblu. pentru ca acestea nu sunt obiective.

.efecte ce conduc inevitabil la o accelerare a degradarii materialului. sa fie gradabil si selectiv. neatentie. . abraziuni puternice si marirea porozitatii superficiale . conf dr arh I. Criterii generale de aplicare: . spalarea/curatarea de cruste si consolidarea finala. dar intalnite in practica: 48 . in functie de depozitele gasite. protectia. Criterii secundare.procesul de curatare trebuie sa fie bine controlat in orice etapa. din - ireversibila.in procesul de curatare nu este de dorit folosirea unor materiale daunatoare conservarii pietrei. modificari.curatarea nu trenuie sa produca. alte depuneri.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. microfracturi. trebuie urmata cu atentie si in urma unor decizii justificate de studii stiintifice.Kisilewicz Metode de restaurare Operatii in procesul de restaurare: preconsolidarea. Spalarea/curatarea de cruste in general si a altor depuneri este o operatie delicata in sine si se pot vatama/distruge. - Preconsolidarea – doar pentru foarte degradate si afectate de atac biologic si cruste. detalii importante. la randul ei.

Pentru suprafetele plane si putin denivelate se pot folosi si pietrele ponce sau hartia abraziva foarte fina prinse pe lemn de balsa. Unele saruri sau argile absorbante (sepiolitele) joaca rolul unor medii disperdente si absorbante. provoca migrarea sarurilor in profunzime. Curatarea cu apa atomizata 49 . Trebuie lucrat cu economie de apa pentru a nu: mari porozitatea unor roci.metode speciale Curatarea mecanica Este o operatie deosebit de delicata care obliga operatorul la alegerea instrumentelor potrivite si la organizarea lucrului pe un interval foarte lung. Metode comune de curatare a crustelor negre: Spalarea cu jet de apa la presiune mica .Kisilewicz . patarea suprafetelor curatate cu oxizi de fier. pentru a evita umezirea inutila si periculoasa a zidariilor retrostante. conf dr arh I. Este util in cazul crustelor solubile (formate din saruri) si se face in general cu apa normala de robinet.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. geamuri). Sablajul controlat Aceasta metoda trebuie folosita ca o complementara a primei metode si limitand-o numai la suprafetele cu incrustatii cu aderenta mare si duritate deosebita Spalarea chimica Pentru aceasta metoda a fost adoptata o gama restransa de substante.5-4 atm. Curatarea crustelor . cresteri nedorite de plante si microorganisme.economicitatea operatiei (metode industriale si uniformizarea interventiei. Instrumente: Foarte adaptate sunt instrumentele folosite de dentist (flexibile si versatile).2. In acest caz de spalare trebuie asigurata o buna evacuare a apelor utilizate si nu in ultimul rand o protejare a suprafetelor invecinate acestor operatii (tamplarii. murdaria fiind indepartata aproape complet.

dar care in precedenta a fost asigurat de o preconsolidare. pana si cantitatea de abraziv. Mecanismul de reactie nu a fost bine pus in evidenta. Aceasta metoda poate fi folosita si la indepartarea petelor de grasime sau de rugina. pana acum! Curatarea cu laser Este o metoda promitatoare dar foarte costisitoare. conf dr arh I. Curatarea cu ultrasunete Instrumentul folosit este de mare precizie si este foarte util in indepartarea straturilor de murdarie de pe obiectele tratate policrom. Operatia trebuie precedata de o degresare prealabila sau de inlaturarea unor depuneri de ceara. Curatarea cu impachetari biologice Aceasta metoda a fost pusa la punct pentru curatarea sculpturilor aflate in aer liber si pe suprafata carora s-au format cruste groase si dure. clorura de metilen) in scopul maririi capacitatii de umezire a pietrei. Marele avantaj al folosirii acestuia consta in faptul ca actioneaza selectiv si sigur. deoarece permite o diferentiere intre materiale de naturi si consistente diferite. In Belgia au fost experimentati si alti abrazivi:pulberi din samburii de caise sau cojile de nuca. de aceea materialul se aplica in picaturi. Este avantajoasa lipsa actiunii mecanice de exercitata la nivel superficial. Se aplica in etape succesive pana la inmuierea completa a crustei. folosindu-se diluantii oportuni (acetona. Acest lucru permite folosirea lui la orice tip de piatra chiar unul degradat. Capacitatea de dizolvare si inmuiere este deosebit de mare. Pasta se lasa 24-48 ore sa reactioneze si se inlatura cand incepe suprafata sa se usuce. Curatarea cu argile speciale Metoda foloseste doua argile (sepiolita si atapulgine) in cazul unor curatari de cruste.Kisilewicz Apa atomizata este antrenata de o instalatie speciala. de pe suprafete situate la inaltimi mari si deci dorindu-se eliminarea folosirii unei mari cantitati de apa. Pentru incetineala instrumentului este de recomandat folosirea lui la obiecte de dimensiuni reduse. Se trece la o spalare atenta a pietrei dupa inlaturarea argilei.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. nederanjand straturi care 50 . de consistenta scazuta. Curatarea cu instrumente aeroabrazive Presiunea jetului este reglabila.

In cazul crustelor de grosime deosebita este mult mai economica o inlaturare mecanica <grosiera> si o aplicare de rasini care sa finalizeze operatiunea doar pentru straturile aderente. citratii in schimb este mult mai complicata eliminarea acestor pete de pe pietrele calcaroase. favorizand selectivitatea. Petele de rugina. Se pot forma astfel de pete in suprafata sau in profunzime. fluoruratii. deja preconsolidate Curatarea de incrustatii calcaroase.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Pana in trecutul recent erau cunoscute tratamentele cu materiale organice (uleiuri de in. de presiune si alti factori. nuci si castane. In cazul pietrelor cu porozitate elevata se recomanda impachetarile cu pudra de hartie imbibata in apa deionizata. Petele provocate de substante organice. conf dr arh I. Un alt avantaj consta in posibilitatea utilizarii pe suprafate degradate. si care automat provoaca o reflectare a razelor. Acestea sufera un proces rapid de invechire si de oxidare care are ca efect modificari de culoare. CaCO3 + H2O + CO2 ↔ Ca(HCO3)2 Aceasta reactie este influentata de temperatura. In cazul pietrelor silicioase se foloseste cu relativ succes acidul fosforic. a caror inlaturare este dificila. mai ales in pietrele poroase.Kisilewicz trebuiesc pastrate. formand stalactite si depozite de incrustatii. acoperita cu folii impermeabile si lasate pana la uscarea completa a stratului de tratament Consolidarea 51 . Pentru a alege produsul cel mai adaptat este nevoie sa distingem pietrele calcaroase de cele silicioase. Extragerea sarurilor solubile. Din cand in cand este recomandata umezirea suprafetei in lucru pentru punerea in evidenta a culorilor. Mecanismul (desi nu este un instrument mecanic) se bazeaza pe o ardere superficiala a straturilor de culoare inchisa pana la nivelul in care intalneste straturi de culoare diferita. ceruri grase) care intr-adevar au salvat integritatea pieselor vizate dar au si provocat patari ale suprafetelor. A fost pusa la punct o metoda de inlaturare a incrustatiilor avand la baza rasinile cu schimb ionic.

Structura interna. Metode de aplicare a consolidatilor O operatie reusita depinde in buna masura de profunzimea de penetrare a solutiei consolidante si de distributia in interiorul materialului in acelasi timp. Cu alte cuvinte este foarte greu de stabilit pentru fiecare litotip. mai ales cand se opereaza pe elemente de dimensiuni notabile "in situ" si nu in laborator. Apare in timp o albire data de prezenta hidroxidului. lucru care poate limita raza de aplicabilitate la pietrele deschise la culoare. conf dr arh I. care la randul ei depinde de: concentratia solutiei. tipul de solvent.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Tratamentul creste in eficenta odata cu porozitatea materialului. Daca tratamentul se face "in situ" solutia se aplica pana la saturarea straturilor superficiale. Pentru a preveni o prea rapida evaporare a solutiei trebuie adaugata o anumita cantitate de glicerina.Kisilewicz - este un tratament care are ca scop imbunatatirea caracteristicilor de coeziune si de adeziune intre componentele pietrei. care valori pentru porozimetrie si distributie a porilor. timpul de contact. Este un tratament care se poate aplica numai in laborator in conditii speciale 90°C pentru o zi. Si aici posibilitatile de extragere a consolidantului sunt partiale. Consolidanti anorganici Hidroxidul de bariu. in urma consolidarii.o tratare uniforma si eficienta. In general rezultatele date sunt optime si se realizeaza o compatibilitate cu caracteristicile pietrei. presiunea si temperatura la care se lucreaza. - - IN PRACTICA .EVIDENT ca pe langa eficacitate se doreste un produs reversibil (solubil). 52 . este cea optima si catre care se tinde cand se efectueaza consolidarea . se va modifica in sensul impermeabilizarii la apa si la solutiile saline sau acide (daca se reuseste si impermeabilizarea atunci consolidarea are si un rol protector). Se doreste imbunatatirea rezistentei mecanice a materialului la tractiune si compresiune. este dificil de realizat. in sensul consolidarii si impermeabilizarii.

conf dr arh I. silicati anorganici si organici In prezenta apei acestia se hidrolizeaza dand loc formarii de siliciu hidratat care precipita ca material amorf si se poate lega. unele fiind lineare celelalte tridimensionale. Unii polimeri se dizolva chiar la temperatura ambientului in solventi organici. Rezultate pozitive au fost obtinute si cu materiale calcarose. Fluoruratul de Ca e un materil cu o solubilitate scazuta. prin intermediul legaturilor electrostatice. la reticulii polari ale mineralelor costituente sau pot condensa cu eventualele grupuri oxidrilice ale acestor materiale. la suprafetele polare ale… Consolidanti pe baza de siliciu 1. mai ales pentru arenarie. Consolidanti organici O prima clasificare a polimerilor organici poate fi facuta pe baza structurii moleculelor. Silicatul de etil este foarte des folosit astazi. fiind recomandate ca adezivi structurali. Alumina precipita in porii materialului lapideu si adera la peretii acestora. prin intermediul legaturilor secundare de tip electrostatic. cu care are o afinitate chimica deosebita. Rasinile termoindurente sunt puternic adezive. Fluosilicati Sarurile cele mai des folosite sunt cele de Mg si Zn. Natura chimica a silicatilor oraganici si anorganici le permite doar o actiune consolidanta dar nu si una impermeabilizatoare. Apoi nu sufera polimerizari odata intrati in structura interna a pietrei. In acest caz totdeauna dupa o consolidare de acest tip urmeaza aplicarea unei substante care impermeabilizeaza piatra.Kisilewicz Aluminatul de potasiu. Sunt flexibile si sunt tinute impreuna de legaturi secundare.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. In timp rezultatele optice inregistrate in urma tratamentului au fost de alterare cromatica. 53 . genul electrostatic. in prezenta apei. Forta de adeziune este la fel de mare ca si cea de coeziune intre moleculele consolidantului. mentinand tratamentul ireversibil. In stare solida moleculele sunt dispuse dezordonat. Materialele termoplastice pot fi deformate prin incalzire dar si prin aplicarea timp indelungat a unei forte de presiune.

si destul de fluizi la temperatura ambientului. POLIETILGLICONI. tractiune si flexiune) este un adeziv structural. Sunt solubili in apa si in diversi solventi organici. RASINI FLUORURATE. Au proprietati mecanice optime (rezista la compresiune. rezista la apa si la solventi organici. Rezistenta mecanica si proprietatile adezive sunt destul de bune. RASINI EPOXIDICE. aspect farinos. POLIOXIEETILENE. Este un consolidant reversibil si adecvat tratarii obiectelor care se gasesc in ambiente inchise/controlate. Sunt sensibile la apa. Sunt folositi mai mult la consolidarea lemnului imbibat cu apa. 6. RASINI ACRILICE sunt solubile in solventi oportuni. POLIURETANI. individuand rolul jucat de diversii parametrii ambientali si modul in care au interactionat intre ei si cu suprafata de piatra. Acesta este ultimul tratament la care este supus materialul corelat cu gesturi exterioare care incearca o imbunatatire a conditiilor de ambient sau eliminarea cauzelor care au provocat modificari de aspect. la agentii chimici si la lumina.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Chiar si atunci trebuie evitata expunerea rasinii la lumina pentru a se evita transformarile de culoare ulterioare. Pentru o alegere corecta a tipului de protectie este suficienta o intelegere corecta a tipului de deterioranti care au provocat acele modificari. Trebuie anticipat care vor fi consecintele unei solutii de protectie in viitorul apropiat pentru a se putea evita o alterare "cu bune intentii" inutila. rezista bine la invechire. mai putin la radiatiile solare . Din pacate aceste 54 . RASINI POLIESTERE.Kisilewicz 1.provocandu-le o degradare superficiala. Protectia Acest tip de interventii au ca scop transformarea cat mai lenta a suprafetei de piatra. 3. 4. Puterea adeziva este destul de buna dar fiind polimer termoplastic nu sunt adezivi structurali. Sunt destul de stabili dpdv de vedere chimic si la lumina. Marea lor stabilitate chimica conferita de fluor le da o rezistenta marita la ultraviolete. conf dr arh I. Au o viscozitate ridicata care impiedica o patrundere buna in straturile profunde ale pietrei. Sunt folosite ca adezivi de catre marmisti. 2. 5. Sunt folositi pe scara larga in scopuri industriale si foarte putin la nivel artizanal. Au o buna rezistenta chimica. Nu sunt suficient de cunoscuti si adaptati restaurarii inca. Au proprietati mecanice bune si sunt buni adezivi.

stabilitatea la agentii chimici. care are insa dezavantajul mascarii suprafetei de interes. conservate in ambiente controlate. . . Sau la suprafetele placate cu material de culoare inchisa: granit.permeabilitate la vaporii de apa. .stabilitate la radiatiile UV. S-a demonstrat ca timpul de eficienta este limitat si ca o refacere periodica a stratului protector este indicata. Aplicarea poate fi contraindicata la structuriile care au un flux de absobtie al apei din pamant. .impermeabilitate la apa lichida. Ceara microcristalina sunt folosite pentru materialele compacte.absenza de subprodusi daunatori. .influenta minima asupra proprietatilor optice ale monumentului/obiectului. Fixarea fragmentelor desprinse .USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3.usurinta aplicarii. 55 .se poate face prin insertia unor tije sau/si cu aplicarea unui adeziv. aspect apos. conf dr arh I.reversibilitate sau la rigoare usoara indepartare cand protectivul si-a pierdut eficacitatea. calcarul de Verona un amestec util este acela de acril-silicon. Cea mai simpla si eficienta protectie o constituie aplicarea unui strat de tencuiala. pelicula netrasparenta. mai ales la poluantii acizi din atmosfera. . marmure.Kisilewicz masuri nu sunt aplicabile sau total eficiente in cazul constructiilor de mari dimensiuni sau in cazul sapaturilor arheologice. . intens. Desigur aplicarea este extrem de limitata! Exigente impuse unui protectiv: . Materiale: pentru calcare precum: piatra de Istria. Dupa aplicare primul efect care apare este aspectul lucios al suprafetei.

In orice caz insertia de tije in interiorul fragmentelor este o operatie traumatizanta pentru material. In acest mod se reduce posibilitatea de patrinderea apei si a altor solutii agresive. Pentru reconjugarea unor fragmente de greutate limitata sunt folosite tije realizate din rasini . In caz contrar se poate constat dupa un timp reaparitia fisurilor si agravarea lor. unde ar putea crea pete inestetice. folosite mai tarziu. Aceasta consta in perforarea unei sectiuni de material deci o reducere a sectiunii solide.consolidate cu fibre de sticla. Acum se prefera folosirea tijelor de titaniu sau de otel inoxidabil care dau absoluta garantie a stabilitatii chimice in timp. pentru a asigura o buna aderenta si posibilitatea de extragere si inlocuire. cu rezistenta mecanica modesta. nu sunt imune la oxidare. prelucrata cu "spirale". sunt usoare si stabile dpdv chimic. conf dr arh I. ! Operatiunea se efectueaza cu multa atentie si se poate extinde ca aplicare si la fisuri mai mici. cum ar fi o rasina acrilica un mortar cu pulbere de piatra… Stucarea Are ca scop acoperirea lacunelor prezente pe suprafate. In momentul in care folosim rasini epoxidice ca adezivi. ca urmare a cresterii de volum ca o consecinta a formarii oxizilor pe suprafata tijei. pete. Tija modelata special.Kisilewicz Tijele din fier au fost folosite inca din antichitate pentru solidarizarea pietrelor intre ele. reducand contactul cu apa. Nici tijele de alama sau bronz. este fixata in locul respectiv prin intermediul unui adeziv epoxidic. Acestea au o buna rezistenta dpdv mecanic. Din pacate oxidarea acestui metal in prezenta apei a provocat in multe cazuri daune considerabile: fracturi. Rasina poate juca chiar un rol protector asupra tijei. si ele se stie ca sunt sensibile la razele UV. trebuie avut grija ca adezivul sa penetreze suficient in profunzime in fragmentele care urmeaza sa fie reconjugate. fara a provoca daune excesive.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Oricum trebuie stiut ca acesta operatie modifica aspectul obiectului 56 . In cazul lipirii materialelor foarte poroase. In acest scop partea cea mai apropiata d suprafata poate fi inchisa cu un produs mai stabil la raze UV.epoxidice si poliesterice . trebuie evitat ca acestea sa ramana pe suprafata pietrei.

Inlocuirea In cazul unei deteriorari foarte grave care nu permite suporta nici o operatie de consolidare sunt constransi la o inlocuire completa a unor fragmente de piatra. conf dr arh I.stabil dpdv chimic. Daca se aplica un protectiv se va aplica si pe fragmentele noi. Operatiunea este cu atat mai mult ceruta cand este vorba de elemente structurale. Pasta pentru stucatura este un amestec de "inert" si legant si care trebuiesc sa intruneasca caracteristici de culoare. Dpdv mecanic aceste stucaturi nu sunt optime. 6. Ca inert este folosit in generat pulberea din aceeasi piatra cu un eventual adaos de pigment inorganic .Kisilewicz Locurile unde se aplica o stucatura trebuie bine justificat. Diferentierea fragmentelor originale de cele noi puse in opera. Criterii generale cerute unei operatii de inlocuire: 5. Granulometria pulberei este decisa de la un caz la altul. Dintre acestea se alege din cand in cand produsul cel mai adaptat problemelor din 57 . (Dimensiunea bobului poate fi controlata prin trecerea pulberei prin site de dimensiuni stabilite). Nu este o codificare generalizata si oricum se trateaza de la caz la caz. Raportul inert/legant influenteaza porozitatea. Controlul Materialelor Metodele de interventie sunt extrem de variate si gama este in continua largire. chiar si aspectul.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. culoarea. pentru a obtine tonul de culoare dorit. Stucaturile total anorganice folosesc ca legant varul stins sau pulberea de var nestins. identitatea sau asemanarea foarte mare cu litotipul original (textura. in functie de caracteristicile de porozitate si omogenitatea ale pietrei. porozitate si rezistenta mecanica cat mai apropiate de piatra tratata. in functie de: caracteristicile obiectului (materiel si gravitatea golurilor). porozitatea). rezistenta mecanica si contractarea stucaturii. Oricum stucatura aplicata pe materiale compacte cer o granulometrie fina. Legantul poate fi un adeziv organic sau substante anorganice. pe cand cele cu bobul gros si poroase sunt necesare pulberi cu granulatie mare si neomogene.

deja asumate intr-o experienta anterioara. expunerea esantioanelor unui proces de invechire artificiala (mai putin cei pe care se testeaza curatarea). 58 . evaluarea rezultatelor. nu suficienta si determinativa pentru o alegere corecta. eficacitatea si nocivitatea produsului. repetarea masurilor efectuate. pentru o evaluare a rezultatelor care se pot obtine cu unul sau mai multe sisteme de tratament pe un litotip dorit. Metodologiile de control se diversifica in functie de tratament. Cunoasterea unor detalii/caracteristici tehnice ale materialelor este o conditie necesara dar. exercitand o vatamare minima a suprafetei materialului. aplicarea tratamentului. Acesta evaluare poate satisface doua aspecte. in esenta fiind conform urmatoarei scheme: procurarea unei serii de campioni/esantioane disponibile pentru experiment.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Controlul metodelor de curatare Eficacitatea unui sistem de curatare se poate defini ca o capacitate de inlaturare a incrustatiilor si a depozitelor de materiale straine prezente pe suprafat pietrei. din pacate. Este cunoscut faptul că rezultatele obtinute in laborator nu au o valoare absoluta. masurarea parametrilor fizici si chimici asupra esantioanelor tratate. Cazurile atat de dificile care apar "in situ" obliga la o prima proba "ad hoc" efectuate in conditii operative controlate si repetabile. In general se pleaca de la criterii de baza. Este de amintit ca sunt diferente notabile intre testele facute in laborator si cele pe santier. Sau intre cele aplicate pe esantioane si cele aplicate pe m2 pe care-i reprezinta obiectul supus tratamentului. conf dr arh I.Kisilewicz "situ". dar este destul de usor de alcatuit o lista de operatii care nu trebuiesc efectuate sau de produse a nu se folosi. Nu exista un remediu general. Cand nu se detin referinte relative la o aplicare anterioara este absolut necesar efectuarea unor probe de laborator. dar permit o estimare relativa la rezultatele pe care le poate da un produs in raport cu altul/sau de un esantion tratat fata de unul netratat.

rugozimetru. dupa efectuarea testului. (sablarea) verificarea naturii abrazivului . dimensiunea ciobiturii cu un tub microscopic.prin diferenta rezulta cantitatea de crusta indepartata. arheologului. restauratorului.Important!) caracteristicile metodei.natural sau artificial (?): dimensiunea si forma particulelor pentru o estimare a efectului pe care-l poate produce pe diferite materiale. cel putin…! Informatii (necesare!) pentru alegerea sistemului de curatare: compozitia chimico-mineralogica. - - 59 . experiente anterioare. (la curatarea cu produse chimice!) individuarea componentelor. (F. masurarea porozitatii/porilor deschisi dispozitiv cu mercur imersia in apa la presiunea atmosferica controlul de laborator sectiuni subtire ale abrazivilor si ale suprafetelor curatate. La sfarsitul operatiunii se cantareste materilalul rezultat . capacitatea de absorbtie a apei . sclerometrul Martens se masoara. conf dr arh I.Kisilewicz Esantionul la randul lui trebuie supus evaluarii unui specialist in domeniu! (judecata multicriteriala trebuind sa asume punctele de vedere ale arhitectului. caracteristici tehnice.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Verificarea suprafetei de curatat duritatea. razuirea manuala sablarea cu nisip umed cu o cantitate fixa de nisip se fectueaza proba de curatare. masurarea pH-ului si conductibitatea electrica in conditii de solutie. istoricului de arta.modificata!.

oricum conductibilitatea este superiora stadiului anterior… Nu se stie inca intre ce limite se pot mentine valorile proprietatilor masurate pentru ca un sistem sau altul de curatare sa fie considerat mai bun! Chiar daca consolidarea si protectia sunt operatiuni cu finalitate distincta. Verificarea in timp a comportamentului tratamentelor este de dorit.USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. sunt putine: auscultarea dinamica (se bazeaza pe conpararea masuratorilor efectuate inainte si dupa aplicarea tratamentului. 60 .cristalizarea sarurilor. conf dr arh I. Se poate face o evaluare generica a omogenitatii distributiei produsului si a penetrarii in pori.dupa aplicarea unui produs care are in acelasi timp calitati de consolidant si izolator hidric/sau un complex de substante diferite aplicate alternativ si cu roluri distincte (de consolidant si izolator hidric). . Factorii externi de mediu pot actiona "capricios" si crea reactii necontrolate sau neanticipate.inghet/dezghet. foarte des controlul eficacitatii lor vin efectuate considerand rezultatul .de obtinut . O prima limitare a studiului este simularea invechirii materialului. Modul in care s-a modificat culoarea suprafetei omogena/neomogena dupa tratament. O suprafata curatata se scufunda in apa deionizata pentru 24ore. cicluri de: . capacitatea de absorbtie a apei.tratarea cu anhidrida sulfuroasa. studiul colorimetriei. folosite. Controlul "in situ: este doar partial. . Gama conditiilor de expunere (a esantioanelor tratate) este urmatoarea: . Metodele nedistructive.reproducerea unor cauze de degradare. Solutia astfel obtinuta se supune unei electrolize (?).Kisilewicz - conductibitatea electrica. Prin aplicarea unei pipete gradate si masurarea volumului de apa absorbit in timp. Controlul in laborator: prima problema de rezolvat este a procurarii esantioanelor disponibile studiului.

Kisilewicz .USH Facultatea ARHITECTURĂ Note de curs Restaurare 3. Expunerea esantioanelor la cicluri umed/uscat. si apoi la alegerea aceluia care se comporta mai bine in conditii de mediu! Coeficientul de dilatare termica sau de saturare hicrica poate elimina multi produsi care intrunesc celelalte calitati de stabilitate chimica si fizica. luate în proporţii diferite în funcţie de caracteristicile materialului şi de scopul final al tratamentului. radiatii solare… Toate aceste masuratori au menirea de a aprofunda cunostintele relative la modul in care reactioneaza produsul. Judecata poate lua în considerare diversele caracteristici ale comportamentului.simularea unor cauze reale de alterare: presupune termene de studiu indelungate.expunerea la razeUV . ceata. conf dr arh I. Nici in acest caz nu s-au stabilit limitele de acceptabilitate la care sa face referinţă. 2011 61 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful