LISTA PERSOANELOR RESPONSABILE DE CONDAMNAREA MOLDOVEI DE CĂTRE CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Chişinău, martie 2012 Nr. 1.

denumirea cererii Bordeianu v. Moldova hotărârea numărul din cererii 11/01/2011 49868/08 violările constatate compensaţiile acordate Suma totala - EUR 10,000 Prejud. moral - EUR 10,000 Suma totala - EUR 6.000 Prejud moral - EUR 5,000 Cost. și chelt. - EUR 1,000 Suma totala - EUR 6500 Prejud moral - EUR 6500 Suma totala - EUR 4.000 Prejud moral - EUR 2.000 Cost. și chelt. - EUR 2,000 Suma totala - EUR 0 persoanele vinovate de condamnare (conform funcţiei la ziua comiterii abaterii) Oficiul de executare Dondușeni

2.

Lipencov v. Moldova

3

Muhin v. Moldova

4.

Ignatencov v. Moldova

violarea art. 8 CEDO - neexecutarea timp de aproximativ 4 ani a unei hotărâri judecătorești privind stabilirea custodiei in favoarea reclamantei asupra fiicei sale și întoarcerea fiicei către reclamant. 25/01/2011 27763/ 05 violarea art. 3 CEDO - omisiunea de a acorda asistenta medicala reclamantului; investigarea neadecvata a plângerii de maltratare; violarea art. 5 CEDO - reținerea penala a reclamantului peste termenul prevăzut de lege. 25/01/201 30599/05 violarea art. 6 § 1 CEDO - neexecutarea unei 1 hotărâri judecătorești definitive privind acordarea spațiului locativ; violarea art. 13 CEDO - lipsa unui remediu efectiv la nivel național pentru a remedia situația reclamantului 08/02/2011 36988/07 violarea art. 5 § 3 CEDO - motivarea insuficienta a mandatului de arest

Procuratura sec. Ciocana – C.Sîrbu, procuror Comisariatul de Poliţie sec. Ciocana -- D. Pencov, ofiţer de urmărire penală Judecătoria sec. Ciocana – Iu. Obadă, judecător de instrucţie
Parlamentul Republicii Moldova, Consiliul municipal Chişinău

Au admis demersul de eliberare a mandatului de arest: Judecători neidentificați din cadrul judecătoriei sec. Buiucani, și Curții de Apel Chișinău a) răspunsul Procuraturii Generale din 15.06.2004 in persona adjunctului Procurorului General al RM Nicolae Oprea, care a respins petiția lui Rotaru Veaceslav care se plângea pe conditii inumane de detenție in penitenciare. Plângerea sa respins ca neîntemeiată.; b) raspunsul Procuraturii Generale din 09.11.2004 in persona adjunctului Procurorului General al RM Nicolae Oprea, care a respins petiția lui Rotaru Veaceslav care se plângea pe conditii inumane de detenție in penitenciare, pe supraîncărcarea celulelor, si ca a fost contaminat de la altele persoane, cu care era deținut in celula de tuberculoza. Plângerea sa respins ca neîntemeiata; c) răspunsul adjunctului Procurorului General al RM Stoianoglo Alexandu din 06.12.2004, care a respins plângerea lui Rotaru pe lipsa asigurării tratamentului medical adecvat.

5.

Rotaru v. Moldova

15/02/2011 51216/ 06

violarea art. 3 CEDO - detenția reclamantului în condiții inumane, care au dus la îmbolnăvirea de tuberculoza, timp de mai mult de 7 ani; violarea art. 13 CEDO - lipsa unui remediu efectiv la nivel national în privinta încalcarii dreptului garantat de art. 3 CEDO

6.

Bisir și Tuluș v. Moldova

17/05/2011 42973/ 05

violarea art. 3 CEDO - investigarea inadecvata a plângerii de maltratare; violarea art. 8 CEDO - percheziția a domiciliului reclamantilor pe timp de noapte, când nu era vorba de un delict flagrant violarea art. 5 § 1 CEDO - detentia ilegala in arest contraventional timp de 3 zile; violarea art. 5 § 5 CEDO - acordarea de către instantele de judecata nationale a unei compensatii insuficiente pentru lipsirea ilegala de libertate Hotărârea principala din 08/04/2008 violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO in urma invalidării licențelor companiei reclamante de a presta servicii internet; CtEDO a radiat cererea de pe rol in urma declaratiei unilaterale a Guvernului

7.

Ganea v. Moldova

17/05/2011 2474/ 06

Suma totala - EUR 18,600 Prejud moral - EUR 17,400 Cost. și chelt. - EUR 1,200 Suma totala - EUR 6.000 Prejud moral - EUR 6,000 Suma totala – EUR 130.000 Prejud mater și moral - EUR 120,000 Cost, și chelt. - EUR 10.000

Au asistat la maltratarea reclamantului: L.Cociu, procuror din Procuratura Generală și L.Crucichevici, colaborator MAI

Persoane neidentificate din cadrul Comisariatului de poliție Soroca Judecători neidentificați, Curtea de Apel Chișinau,Curtea Supremă de Justiție.
1. Invalidarea ilegală a licenţei – Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Telecomunicaţiilor şi Informaticii, Director Iurie TABIRTA; 2. Au menţinut decizia de invalidare – Grigore ZUBATI, judecător, Curtea de Apel Chişinău, şi Vera MACINSKAIA, Svetlana NOVAC, Dumitru VISTERNICEAN, judecători, Curtea Supremă de Justiţie (ultimul a formulat o opinie separată, argumentând încălcările care au fost comise în privinţa companiei).

8.

Megadat.com SRL v. Moldova

17/05/2011 21151/ 04

9.

Mocanu v. Moldova

17/05/2011 12708/05

10. Ipate v. Moldova

21/06/2011 23750/ 07

violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea unei hotărâri judecătorești irevocabile in favoarea reclamantului timp de peste 6 ani violarea art. 3 CEDO - maltratarea reclamantului de către colaboratorii Penitenciarului nr. 13 mun Chișinău; investigarea neadecvata a plângerii de maltratare violarea art. 6 § 1 CEDO - examinarea cauzei civile a reclamantului intr-un termen excesiv de lung

Suma totala - EUR 0

Primăria orașului Cahul

11. Oculist și Imaș v. Moldova

28/06/2011 44964/05

12. Avram si Alții v. Moldova

05/07/2011. 41588/ 05 violarea art. 8 CEDO - acordarea de către instantele de judecata rationale a unei compensatii insuficiente pentru ingerința in viata privata a reclamantilor, in urma filmării reclamantilor și difuzării înregistrării video la televiziunea nationala 05/07/2011 8999/07 violarea art. 6 § 1 CEDO - casarea achitarii și condamnarea reclamantului in apel fara audierea martorilor de către instanta de apel

Suma totala - EUR 15,100 Prejud moral - EUR 15,000 Cost. si chelt. - EUR 100 Suma totala - EUR 5.800 Prejud moral - EUR 4.800 Cost, și chelt. - EUR 1,000 Suma totala - EUR 24,300 Prejud. moral - EUR 23,000 Cost. și chelt. - EUR 1,500 Suma totala - EUR 5.000 Prejud. moral - EUR 2.000 Cost, si chelt. - EUR 3,000

Persoane neidentificate din cadrul Penitenciarul nr. 13 mun. Chișinău

Judecători neindentificați din cadrul judecătoriei Rîșcani, Curții de Apel Chișinău și Curtea Supremă de Justiție

13. Dan v. Moldova

I. Turcan, judecator, Judecatoria Centru mun. Chisinau S. Arnaut, D. Manole, E Conoval, judecatori, Curtea de Apel Chisinau N. Cernat, S. Filincova, O. Adam, E. Covalenco, A. Cobaneanu, judecatori, Curtea Suprema de Justitie Au casat sentința de achitare a reclamantului, judecătorul Curtii de Apel Chisinau - A. Țurcanu, Gh. Iovu și L.Catană cadrul; au respins recursul judecătorii Curții Supreme de Justiție – Martînenco M., Alerguș C. și S. Furdui.

14. Haritonov v. Moldova

05/07/201 15868/ 07 1

violarea art. 3 CEDO - detentia în condiții proaste

Suma totala - EUR 5.200 Prejud. moral - EUR 4,000 Cost. și chelt. - EUR 1.200

15. Dragostea CopiilorPetrovschi-Nagornii v. Moldova 16. Vartic si Altii v. Moldova

13/09/2011 25575/08

20/09/2011 13012/07, 13339/07, 13355/07și 13368/07 27/09/2011 7359/06

violarea art. 6 § 1 CEDO - casarea hotărârii judecătorești irevocabile in favoarea reclamantului in urma admiterii neregularnentare a cererii de revizuire violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO neexecutarea hotararilor judecatorești privind acordarea spatiului locativ intre 12 și 19 luni violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - casarea hotararii judecatorești irevocabile in favoarea companiei reclamante in urma admiterii neregulamentare a cererii de revizuire violarea art. 5 § 1 CEDO - detentia ilegala a reclamantului timp de 11 zile; violarea art. 5 § 5 CEDO - acordarea de catre instantele de judecata nationale a unei compensatii insuficiente pentru lipsirea ilegala de libertate violarea art. 5 § 1 CEDO - detentia ilegala a reclamantului timp de 41 zile intr-o institutie psihiatrica; violarea art. 3 CEDO - suferintele cauzate prin detentia in institutie psihiatrica violarea art. 6 § 1 CEDO - nemotivarea suficienta a hotărârii judecătorești de atragere a reclamantului la raspundere contraventionala violarea art. 6 § 1 CEDO - omisiunea instantei de recurs de a cita adecvat reclamantul violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea de către о companie de stat a unei hotarari judecatorești definitive prin care a fost obligata de a executa un contract

17. Agurdino SRL v. Moldova

Chestiunea privind satisf acția echitabila a fost rezervata pentru о hotarare separata Suma totala - EUR 5300 Prejud moral - EUR 4,800 Cost. și chelt. - EUR 500 Chestiunea privind satisfacția echitabila a fost rezervata pentru о hotarare separata Suma totala - EUR 7.000 Prejud. moral - EUR 6.000 Cost, și chelt. - EUR 1,000 Suma totala - EUR 20,274 Prejud. moral - EUR 20,000 Cost, și chelt. - EUR 274 Suma totala - EUR 2,200 Prejud. moral - EUR 1,200 Cost, și chelt. - EUR 1,000 Suma totala - EUR 3.200 Prejud. moral - EUR 3.200 Chestiunea privind satisfactia echitabila a fost rezervata pentru о hotarare separata

În timpul detenţiei sale, reclamantul a fost deţinut în perioadele 24 mai - 2 august 2006 şi 23 august - 6 septembrie 2006 în izolatorul de detenţie al Direcţiei Generale de Combatere a Corupţiei şi Crimei Organizate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, în perioadele 2 - 23 august 2006 şi 06 septembrie 2006 - 17 ianuarie 2007 în Penitenciarul nr. 13 şi în perioada 9 - 21 februarie 2007 în izolatorul de detenţie a Comisariatului General de Poliţie din Chişinău Au casat hotărârea judecătorească irevocabilă judecătorii Curții Supreme de Justiție – V.Macinscaia, T. Vieru și G. Stratulat.
Parlamentul Republicii Moldova, Consiliul municipal Chişinău

Judecători neindentificați din Curții Supremă de Justiție

18. Cristina Boicenco v. Moldova

27/09/2011 25688/09

Organele de urmărire penale, Procuror din cadrul procuraturii sec.Buiucani

19. Gorobeț v. Moldova

11/10/2011 30951/10

Medicul psihiatru (A.G.)din cadrul spitalului r. Rîșcani Procurorul r.Rîșcani Judecatori neidentificati din cadrul Judecatoriei Rîșcani A pronunțat hotărârea de atragere la răspundere a reclamantei, judecătorul judecătoriei Soroca - . V. Nicitov, au respins recursul reclamantei, judecătorii Curții de Apel Bălți – Gh. Scutelnic, A. Revenco și R. Burdeniuc Judecatori neidentificati din cadrul judecatoriei sec. Centru, Curtii Supreme de Justitie. Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor şi Dezvoltării Informaţionale.

20. Fomin v. Moldova

11/10/2011 36755/06

21. Rassohin v. Moldova

18/10/2011 11373/ 05

22. Norma SRL v. Moldova

03/11/2011 38503/08

23. Stog și Аltii v. Moldova

03/11/2011 6811/08, 6934/08, 9212/08 și 12199/08

violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO neexecutarea hotararilor judecatorești privind restabilirea in functie și plata salariului intre 9 și 20 de luni; violarea art. 13 CEDO - lipsa unui remediu efectiv la nivel national pentru a solutiona situatia reclamantilor Federatia Rusa este responsabila de: violarea art. 3 CEDO - conditiile inumane și degradante de detentie ale dlor Andrei Ivantoc și Tudor Popa; violarea art. 5 și 13CEDO - detentia ilegala a dlor Andrei Ivantoc și Tudor Popa timp de aproape 3 ani și lipsa unui remediu efectiv in acest sens; violarea art. 8 CEDO - ingerinta in drepturile dnei Eudochia Ivantoc și dlui Victor Petrov la viata privata și corespondenta. Nu a fost constatata vreo violare in privinta Republicii Moldova violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - casarea hotarârii judecatorești irevocabile in favoarea reclamantului in urma admiterii neregulamentare a cererii de revizuire violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea de catre Serviciul Vamal timp de 15 luni a hotararii judecatorești definitive privind transmiterea catre reclamant a unui automobil violarea art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO retragerea licentelor companiei reclamante care dădea dreptul de instruire auto

24. Ivantoc și Altii v. Moldova și Federatia Rusa

15/11/2011 23687/ 05

Suma totala - EUR 7.079 Prejud. mater. - EUR 1.079 Prejud. moral - EUR 5,200 Cost, și chelt. - EUR 800 Federatia Rusa este obligata sa achite reclamantilor: Suma totala EUR165.240.4 Prejud mater, și moral -EUR 160,000 Cost, și chelt. - EUR 5.240.4

Ministerul Educatiei al Republicii Moldova, Parlamentul Republicii Moldova.

În privința Republicii Moldova, nu a fost constatată nici o violare a Convenției.

25. Cojocaru v. Moldova

15/11/2011 35252/04

26. Mistreanu v. Moldova

15/11/2011 27261/ 04

Suma totala - EUR 3.690 Prejud mater. - EUR 780 Prejud moral - EUR 2,000 Cost, și chelt. - EUR 910 Suma totala - EUR 0

Au casat hotărârea judecătorească irevocabilă judecătorii Curții Supreme de Justiție – A. Pascari, A. Cobăneanu și G. Stratulat.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova

27. Bercut SRL v. Moldova

06/12/2011 322471/07

28. Taraburca v. Moldova

06/12/2011 18919/10

Violarea art. 3 CEDO - maltratarea reclamantului in custodia politiei in timpul evenimentelor din aprilie 2009; investigarea inadecvata a plangerii de maltratare violarea art. 6 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - neexecutarea intre 13 si 39 de luni a hotararilor judecatorești irevocabile in favoarea reclamantilor privind plata unor sume de bani; violarea art. 13 CEDO (in privinta cererii nr. 39377/09) - lipsa unui remediu efectiv de a solutiona pretentia reclamantului

29. Burea și Altii v. Moldova

13/12/2011 55349/ 07, 16968/09, 19750/09, 32465/09 și 39377/ 09

Suma totala - EUR 13.000 Prejud mater. - EUR 9.000 Prejud moral - EUR 4.000 Suma totala - EUR 16.500 Prejud moral - EUR 15,000 Cost, și chelt. - EUR 1.500 Suma totala - EUR 6.573 Prejud mater. - EUR 1,473 Prejud moral - EUR 4,800 Cost, și chelt. - EUR 300

Camera Licențierii de Stat Prima instanţă, Curtea de Apel Chișinău: V. Bogoroş. Instanța de recurs: V. Macinskaia, D. Vition, V. Clevadî Persoane neidentificate din Comisariatului de politie sec. Botanica cadrul

Executor- A. Grosu Consiliul raionului Briceni- dl.Cerevatîi Judecătoria Briceni - E. Tverdohleb, judecător Curtea de Apel Bălţi- Iulia Grosu, Aliona Corcenco, Dumitru Corolevschi

30. Ojog și Altii v. Moldova

13/12/201 1988/06 1

violarea art. 6 § 1 CEDO și a art. 1 Protocol nr. 1 la CEDO - casarea hotararii judecatorești irevocabile in favoarea reclamantilor in urma admiterii neregulamentare a cererii de revizuire violarea art. 3 CEDO - maltratarea reclamantului in custodia politiei; omisiunea de a acorda asistenta medicala adecvata reclamantului; investigarea neadecvata a plangerii de maltratare

Chestiunea privind satisfacfia echitabila a fost rezervata pentra о hotarare separata Suma totala - EUR 16.042 Prejud moral - EUR 15,000 Cost, si chelt. - EUR 1.042 Total: EUR 337,558

Judecatori neidentificati din cadrul Curtii de Apel Economice Economice și a Curtii Supreme de Justitie

31. Pascari v. Moldova

20/12/201 53710/09 1

Persoane neidentificate din Comisariatului de politie Singerei

cadrul

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful