ARIA CURRICULARĂ : LIMBĂ ŞI COMUNICARE DISCIPLINA : LITERATURĂ PENTRU COPII – OPŢIONAL TIPUL : opţional la nivelul disciplinei CLASA : a III

-a CURRICULUM : la decizia şcolii NR. DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ : 1 oră NR. TOTAL DE ORE : 34 ore ÎNV. :

PLANIFICARE ANUALĂ

NR. CRT. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE Legende populare Texte despre părinţi, bunici şi copii Basmele copilăriei Anotimpurile în poezie Texte despre sărbătorile de iarnă Texte despre hărnicie şi lene Pe urmele marilor scriitori Texte despre călătorii şi aventuri Texte cu personaje - animale Copilul şi copilăria Jocuri didactice. Concurs TOTAL

NUMĂR ORE SEM. I SEM. II 2 4 2 3 2 4 17 3 3 3 3 2 3 17

OBS.

______________________________________________________________________________________________________________________

PLANIFICĂRI

Clasa: a II-a

2

______________________________________________________________________________________________________________________

,,Marea artă a unui educator, constă în cizelarea manierelor şi informare minţii; el trebuie să sădească în elevul său bunele obiceiuri şi principiile virtuţii şi ale înţelepciunii; să-i dea treptat o viziune asupra omenirii şi să dezvolte în el tendinţa de a imita tot ceea ce este excelent şi demn de laudă.”

JOHN LOCKE

3

.8 Capitolul 1 Limba şi literatura română………………………………………………....…….3.…....11 1. Obiective cadru………………………………………………….. Planificare unităţilor de învăţat……………………………………………………. Proiectarea unităţilor de învăţare………….2..………..7 Calendar …………………………………………………….……………..22 2.……. Obiective de referinţă…………………………………………...…………23 2.4.……..1.. Obiective de referinţă…………………………………………....….. Obiective cadru………………………………………………….……..….………….12 1...….21 2..…26 4 .…...4.…..…. Planificare calendaristică…………………………………….2..….24 2.10 1.…………………….18 Capitolul 2 Matematică……………………………………………………………….Clasa a II-a…………………………………………...1.3..……………………….………….……………………. Planificare calendaristică…………………………………….6 Schema orară ..______________________________________________________________________________________________________________________ CUPRINS Structura anului şcolar ……………………………...….……………….………………………………….…….……………….....9 1.

……………..……….38 4..…………..………. Obiective de referinţă……………………………….4.. Planificare unităţilor de învăţat………………………………………………………..………………………………………..3. Planificare unităţilor de învăţat…………………………………………………….………….……………………………………………. Obiective cadru…………………………………………………....46 5.……….....48 5..………………….………….…... Planificare calendaristică……………………………………..……………………33 3.2. Obiective de referinţă………………………………………….1.41 4.3.………………….3.______________________________________________________________________________________________________________________ Capitolul 3 Ştiinţe ale naturii………………. Obiective cadru………………………………………………….……………. Planificare calendaristică……………………………………..1. Planificare unităţilor de învăţat………………………………………………………. Planificare calendaristică…………………………………….....47 5.31 3..4.2.....35 Capitolul 4 Educaţie plastică……………..40 4..…….…………….……………………....……………………………………….…..4.…….30 3......42 Capitolul 5 Educaţie muzicală……………..1.…….45 5..39 4..……………………..2.32 3. Obiective de referinţă………………………………………….. Obiective cadru…………………………………………………..50 5 .

3..53 6..……………..68 7.72 6 ...…61 Capitolul 7 Abilităţi practice….... Planificare calendaristică……………………………………...………………….….….…..……. Planificare unităţilor de învăţat…………………………….……………….. Obiective cadru………………………………………………….………………….………….….…………………………………………….……………………...…………….3. Planificare unităţilor de învăţat……………………………………………….…………………….69 7....…………....………………….1.………….……………………………………….. Planificare calendaristică………………….….55 6.______________________________________________________________________________________________________________________ Capitolul 6 Educaţie fizică……..……...……………………………………….…71 7.54 6.. Obiective cadru…. Obiective de referinţă………….1..………………………………..2.2.....70 7.…….56 6.………..4...4.. Obiective de referinţă………………………………………….

13. 12. 17. 14. 4. 7. Crt 1. 22. 2. Limbă si comunicare Limba şi literatura română Limba modernă (1) II. Matematică si Ştiinţele naturii Matematică Ştiinţe ale naturii III. Tehnologii Abilitaţi practice VII. Plan CN CNA CE CES Total 7-8 7-8 4-5 3-4 1 1 1 2-3 1-2 1-2 2-3 2-3 1-2 1-2 1-3 1-3 18 20 7 7 4 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 - - 1 1 - 1 1 7 7 5 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 19 -curriculum nucleu -curriculum nucleu aprofundat -curriculum extins -curriculum elaborat în şcoală 7 . Om si societate Educaţie civică Istorie Geografie Religie IV. 15. Consiliere si orientare VIII. 9. calculatorul Nr. Educaţie fizică si sport Educaţie fizică VI. 18. Discipline opţionale Prietenul meu. Arte Educaţie plastică Educaţie muzicală V. minim de ore pe săptămână Nr. 8. 20. 3. 21. 11. 6. 10. 16. 23. Aria curriculară Disciplina I. maxim de ore pe săptămână CN CNA CE CES Cf. 5.______________________________________________________________________________________________________________________ SCHEMA ORARĂ CLASA a II-a Nr. 19.

al II-lea TOTAL MANUAL Limba şi literatura română AUTORII Marcela Peneş EDITURA Ana 8 .______________________________________________________________________________________________________________________ 1 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ARIA CURRICULARĂ Limbă şi comunicare DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE Limba şi literatura română Nucleu NR. I Sem. 3. 2. SEMESTRUL NR. CRT. 1. ORE Sem.

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 3. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 9 .______________________________________________________________________________________________________________________ 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. OBIECTIVE CADRU 1.1.

-să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text citit 3. O2 Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 2. -să –şi adapteze vorbirea în funcţie de partenerul de dialog 2. silabe.5. -să utilizeze convenţii ale limbajului scris (semnul de exclamaţie. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ O1 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral 1.3. -să manifeste interes faţă de mesajul partenerului de dialog. -să desprindă informaţii de detaliu dintr-un mesaj ascultat 1.5. enunţuri 4. -să manifeste interes pentru lectură.3.1.2.2. -să redea prin cuvinte proprii. lizibil şi îngrijit textele 4. -să sesizeze intuitiv structurile corecte sau incorecte dintr-un enunţ oral 1.2. -să utilizeze sensul cuvintelor noi în enunţuri proprii 4. -să redacteze texte scurte pe baza unui suport vizual şi a unui şir de întrebări 4. -să semnaleze prin replici adecvate înţelegerea mesajului interlocutorului 1. cuvinte. O3 Dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului scris ( citire/lectura ) 3. linia de dialog. -să citească în ritm propriu un text nou de mică întindere 3.3. cu sprijin. -să citească fluent.5. O4 Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă 4. virgula.1. -să manifeste interes pentru redactarea corectă şi îngrijită a textului 10 .4.1.4. corect şi expresiv un text cunoscut de mică întindere 3.3. -să pronunţe clar şi corect enunţuri 2. -să scrie corect litere. un paragraf/fragment dintr-un text citit 2.1. -să manifeste o atitudine degajată în comunicarea orală cu persoane cunoscute.2. două puncte) 4. -să identifice elemente de bază ale organizării textului în pagină 3.4.2.5. -să distingă sensul cuvintelor într-un enunţ 1. -să scrie corect.______________________________________________________________________________________________________________________ 1.6. -să îmbine enunţuri într-un mesaj propriu 2.4.

Recunoaşterea personajelor.4. Scrierea de mână.Recapitulare. Scrierea caligrafică a unor texte. Virgula.Comunicarea scrisă.4.3.1. Unit. “A sosit toamna”. . 4.2. Textul. 1.Alfabetul. Nr. ghe. 4. 3.3.4. . Cărţile”.Aşezarea textului în pagină. . 3.Comunicarea orală şi scrisă: Propoziţia. 1. 2. Două puncte. .5.2. Evaluare.4. 2. Crt 1.1. 1.Texte suport: “La şcoală”. 1. .1. Copieri. 2.4. Exersarea acordului sau a dezacordului în legătură cu un fapt. 2. chi.1. În familie 11 . 1.2. 4.Comunicare orală după imagini şi întrebări.4.5. .4.1.Comunicare orală. alineatul. “Telefonul”. 3.Comunicarea scrisă. “Puişorii”. Conţinuturi . . 3. . 3. . Utilizarea cuvintelor noi în alte contexte. Semnul exclamării. Autorul. Toamna mândră. 2. “Banul muncit”. . Linia de dialog. Cuvântul – element de cominucare. Rolul ilustraţiilor.Textul literar. Evaluare. . 3. . PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr. 3.5. darnică 1. 2.Cartea. “Toamna în muşuroi”.3.Texte suport: “Familia mea”. titlul.Recapitulare. 4. Intonaţia propoziţiei. ore Săpt 2. 4. 3. Grupurile de litere che.4. . 4. “Toamnă”. de ref.5. “Dumbrava minunată”.2. ghi. Punctul.1.3.Texte suport: “Alfabetul toamnei”. de învăţare Perioada postalfabetară Ob. 2.5. transcrieri de texte de mică întindere.______________________________________________________________________________________________________________________ 1.

4.3. 3. Sunete şi litere.3. Unit. . . Evaluare. Intonarea propoziţiei.4. Cuvinte cu înţeles opus. ci. . II 6. 1.Elemente de construcţie a comunicării. 4. Sem. “La săniuş”. 3. 4.Texte suport.5. 2. fluentă. 1. ghe. . . Nr. Povestirea orală a textului. Hai la joacă! 1. “Fetiţa cu părul azuriu”.4. Evaluare.1.Comunicare orală. Crt 4. “Uite.4.Elemente de construcţie a comunicării.5.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.Comunicarea orală.Recapitulare. 3. 3. Vocale şi consoane. Noţiuni de fonetică: Silaba.1. 2. 4. che. “Iarna”.Citirea corectă. . într-un.Textul narativ. Evaluare. Alcătuirea de propoziţii şi dialoguri după imagini.4. . 3. ore Săpt 1. 4. . “Povestea unui om leneş”. ghi. . ge. Conţinuturi .5.4. (*Delimitarea textului în fragmente logice) .3.3. 5.Texte suport: “Iarna pe uliţă”.Texte suport: “În Ţara proştilor”.5. Despărţirea cuvintelor în silabe.Comunicarea scrisă.2. 12 .4. chi. 3. 2. 1.Comunicarea orală. 3. Cuvântul. 3. 3. Cartea cu poveşti 1. .Comunicarea scrisă.Recapitulare. 2.1. .2. de ref.2.4. 3. vine Moş Crăciun!”. “Cu sania”. “Degeţica”.1. Ortografia: Scrierea grupurilor de litere: ce. . Întrebări şi răspunsuri. . 2. Cuvinte cu înţeles asemănător.3. de învăţare Bucuroşi de oaspeţi? Ob. “La grădina zoologică”. Ortografia: Scrierea cuvintelor într-o. gi. “Crăiasa Zăpezii”.2. Colinde.3. Lexicul. “o sperietoare”.3.Recapitulare.

“Lupul şi mielul”.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.Recapitulare.Recapitulare.1. Crt Unit. Salutare.3.Texte suport: “Au sosit cocorii”.3. 13 .2.Comunicarea scrisă. 1. .4.1. Ortografia. ie. de ref. “Cuza Vodă şi sultanul”.2.4. 3. Povestirea orală a textului.1.4.6.1. Întrebări şi răspunsuri.Texte suport: “Strămoşii noştrii”.Comunicarea scrisă. primăvară! 1. Citirea corectă.1. 4.2.Comunicarea orală: Exprimarea părerilor proprii. . 4.Comunicare orală. 3.2. Scrierea imaginativă. 2. de învăţare Ob. . ore Săpt 7. 4. fluentă. Povestirea orală a textului. . . 2. 4. Evaluare. 2.2.2.1. “Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia”.2.Textul narativ. . 4. 4. 2.3. “În gară”.4. Alcătuirea unui text scurt după imagini şi întrebări. Nr. Din bătrâni se povesteşte… 1. fluentă. 2. 3. .3. . Ortografia. 2. Alcătuirea unui text scurt după imagini şi întrebări. 2. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin consoana “m” înainte de “p” şi “b”. 3. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin diftongii oa. Evaluare. Conţinuturi . ea. ua.1. ia. .3. Citirea corectă. 4. 3. 4. 8.Textul narativ. 1. uă Scrierea imaginativă.

.Textul narativ.3. Citirea corectă. Desprinderea învăţăturii unui text.1. 3. . . Povestirea orală a textului.Recapitulare.2. 4.3. “Premiul întâi”. Nr. de ref.5. 3.Comunicarea scrisă. . 1.Recapitulare. Evaluare. 1. 1.Texte suport: “Doi prieteni”. 4. 2. 4. Ortografia.3.4. 2. Crt 9. Scrierea corectă a cuvintelor care conţin literele “â” şi “î” Scrierea imaginativă. . .Elemente de construcţie a comunicării: Noţiuni de fonetică: Alfabetul. 4. 1. . ore Săpt 10.2. Conţinuturi .Textul narativ.2. Evaluare. 4. dulce vară. 2. Semestrul al II-lea TOTAL 14 . 2. 2. Vară.5. 4.4.4. 2.Comunicarea orală: Dialogul.4.Comunicarea scrisă. Unit. Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o şi dintr-un Scrierea funcţională: Biletul. fluentă. Citirea corectă.Texte suport: “Cioc! Cioc! Cioc!”.1. vară.2. 3. săpt.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.5. bine ai venit! 1. . “Apolodor”.1.2. fluentă.1. Povestirea orală a textului. 1. 4. 2. 2. .3.Comunicarea orală: Desprinderea învăţăturii unui text.4. Ortografia. . de învăţare În lumea necuvântătoarelor Ob.6.2. Nr ore Semestrul I Nr. Alcătuirea unui text scurt după imagini şi întrebări.5.

a II-a.Recapitulare .Aşezarea textului în pagină . 4. ore Data Activităţi de Resurse învăţare -exerciţii de citire “la prima vedere” în gând şi cu voce tare.______________________________________________________________________________________________________________________ 1.1. 4.2. Editura Ana 15 .Lumea animalelor: Să cunoaştem câtmai multe animale. de sesizare a elementelor semnificative ale unui mesaj ascultat.4. 2. Omul ocroteşte animalele . 1. 2.. 7.1. 10. II .3. 3.Comunicarea orală după imagini şi întrebări .1. 1. 4. 6.Test de evaluare. 1.Text suport: “A sosit toamna” . 3.4. 2.1.5.5.4.4. 9. cls.5. . 1.1.Evaluare Ob.2. 4. 1.4. 2. . selectivă -exerciţii de evaluare a propriului scris după criterii date -exerciţii.2. 8.Deşteaptă -te.3. I. Marcela Peneş.Lumea plantelor: Plantele au viaţă. 4. 1. 2. 3. Editura Ana (activităţi transdisciplinare) 1. ref.Aşezarea textului în pagina de caietului .2. Detalii de conţinut PERIOADA POSTALFABETARĂ . 3. TOAMNĂ MÂNDRĂ. 1. I şi caietul elevului sem. Marcela Peneş.4. Nr.Comunicarea orală: dialogul .6. II. 2.La şcoală.1. 2. 4. a II-a. 5.Text suport: “Toamna în muşuroi” . prin formularea de întrebări şi de răspunsuri referituoare la mesajul ascultat -exerciţii de identificare a cuvintelor şi a expresiilor noi dintr-un text citit sau audiat -“Învăţăm pe teme”. DARNICĂ . 1. române! . Editura Ana -caietul elevului sem. 11. manual pentru cls. 4. -“Limba şi literatura română”.Text suport: “Toamnă” . 3. 3.2. 5. 4.Text suport: “Alfabetul toamnei” . 3. 6.1. Plantele medicinale. Marcela Peneş. crt. PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Nr.Text suport: “Cărţile” .

(-) Două puncte(:) .3. Detalii de conţinut ÎN FAMILIE . 11. Semnul exclamării. C. 6. Editura Paralela 45 1.Intonarea propoziţiei.. 3. Florian B.Text suport: “Crăiasa Zăpezii” H. Florin G. 2.5. ref..Evaluare Ob. ..3.Linia de dialog. 8. 1. 2. 4.1.Text suport: “Telefonul” .Text suport: “Iarna” Nicolae Labiş .Cuvântul .Colinde . 4. -exerciţii de identificare a cuvintelor cunoscute şi a celor necunoscute dintr-un context dat -exerciţii de determinare a sensului unor cuvinte dintr-un context dat -exerciţii de alcătuire de enunţuri cu noile cuvinte -“Să dezlebăm tainele textelor literare”.5. 4. 2. Maria G. Intonarea propoziţiei (punctul. A. 10. 3. Andersen .Text suport: “Banul muncit”. Editura Ana 3. 2. 8.Evaluare BUCUROŞI DE OASPEŢI? .4. 3.4.3.2. 4.Dialogul după imgine .4. 11.4.4. Nr. Carmen I. 7. 4.Recapitulare . 7.Text suport: “Uite.Text suport: “Cu sania” după Ion Agârbiceanu . 2. vitezei proprii de a vorbi 1. 5. 2..______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. “Îndrumător” Marcela Peneş. semnul întrebării) .Text suport: “Dumbrava minunată” .Cuvinte cu înţeles asemănător . Daniela B. 2. 10. 3. 1. ore Data Activităţi de Resurse învăţare -exerciţii de construire a unor enunţuri pe baza unui set de cuvinte şi a unui şir de întrbări -exerciţii şi jocuri de dicţie -exerciţii de pronunţare clară şi de artculare corectă a cuvintelor -exerciţii de reglare a intonaţiei.Text suport: “Puişorii” Grigore Vieru .5. 4. 1.4. 9. crt. 1. 4. vine Moş Crăciun” Otilia Cazimir .4.5.1.2.1.1. 9.Cuvinte cu înţeles opus . 3. Editura Carminis 16 . 3. 3. -“Limba română”. III. 4.Recapitulare . 6. Foarte Bine. Mitru .Virgula .Text suport: “Familia mea” . 1.4.Propoziţia.3.2. 3. 5. IV.

ore Data Activităţi de Resurse învăţare -exerciţii de identificare a vocalelor. 3.Evaluare -exerciţii de construire a unor texte orale scurte.2. 2. 4. 4.Text suport: “O sperietoare” Frank Baum . 3.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. de Dan A.Text suport: “În ţara proştilor” Alexei Tolstoi . 1. . 2. editura Ana “Îndrumător” Marcela Peneş.Recapitulare . 10.3. 5. 8. crt. 4.3. 5.Recapitulare .Text suport: “Iarna pe uliţă” George Coşbuc . ghe.La bibliotecă . -“Carte de ortograme penrtu cls. V.1.3.2.Text suport: “Degeşica” Hans Cristian Andersen .Sunetul şi litera.Silaba . 1. 2. 1. Nr.Text suport: “La grădina zoologică” Marin Sorescu . 6.3. 3.Text suport: “Fetiţa cu părul azuriu” Alexei Tolstoi -Grupurile de litere che. 7. 9. I-IV”. . 3. 17 . 3. -“Rebusuri şi integrame şcolare cls.1. ghi. editura Adan.4. 10.Într-o. Editura Ana VI.Evaluare Ob.3.Grupurile de litere ce. CARTEA CU POVEŞTI .Text suport: “La săniuş” Mihail Sadoveanu .5. 6. 3.Text suport: “Povestea unui om leneş” Ion Creangă . chi. 3. 2. într-un . 4. 2. Vocale şi consoane.Text suport: “Doi fraţi cuminţi” Elena Farago .2.4. ci . 3. 8. 9.1. 2.4.Grupurile de litere ge. 7.Întrebări şi răspunsuri . 11 Detalii de conţinut HAI LA JOACĂ! . ref. 4. a consoanelor şi a silabelor dintr-un cuvânt dat -exerciţii de identificare a grupului de sunete în cuvinte date -exerciţii de identificare a sunetelor reprezentate prin grupuri de litere 1. I-IV”.5. 3.5. gi . pe baza unui şir de ilustraţii sau de benzi desenate -exerciţii de ordonare logică a enunţurilor -întrebări şi răspunsuri referitoare la paragraful/ fragmentul citit 1.

5. a întâmplărilor prezentate într-un text narativ -“Să dezlebăm tainele textelor literare”. 7.1. VII.4.3. 3. ua.3.1.Text suport: “Au sosit cocorii”. 4.1. 4. 6. 3.. PRIMĂVARĂ! .Text suport: “Cuza-Vodă şi sultanul” Dumitru Almaş . ea.4. Carmen I. 8. 1. Editura Carminis 1. 7.1. 3. 4.3. 3. Detalii de conţinut SALUTARE. uă.Text suport: “La Paşti” George Coşbuc .3.Grupurile de sunete oa. 2. 3.Evaluare Ob. 2. Cezar Petrescu . crt.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.Text suport: “Ştefan cel Mare şi Vrâncioaia”.2. ore Data Activităţi de Resurse învăţare 1. Nr. . 2. Editura Ana VIII.Povestirea orală a unui text narativ . 4.Recunoaşterea personajelor . 1. ia. 18 .2.Primăvara.Text suport: “Primăvara” Vasile Alecsandri . 2. -exerciţii de citire conştientă a unor texte date prin formulări de răspunsuri la întrebările puse -exerciţii de identificare şi de relatare. Alcătuirea unui text scurt.4. 4.Recapitulare .Recapitulare .2. ref. 2. 4.3. 2.1. 3.Grupurile de sunete ie.Evaluare 1. 1. 4. Alexandru Vlahuţă . 2. 2. 3. 6. a textului propriu-zis -exerciţii de recunoaştere a alineatelor -exerciţii de sesizare a aşezării în pagină a textului în raport cu ilustraţia -Culegere de exerciţii gramaticale pentru clasele I-IV “Îndrumător” Marcela Peneş.2.1. .2. 4. 2. într-o succesiune logică. 4.2. 5.2.6. 8. 4. DIN BĂTRÂNI SE POVESTEŞTE .Text suport: “Strămoşii noştri” . a autorului.4. .1. -exerciţii de identificare a titlului.Exprimarea propriilor păreri “Limba românească” .

. dictare. 1. Florian B. Anton Pann . 3. 6. 3. 9. DULCE VARĂ.3. 1. 1.2. 2.5. 6. I şi caietul elevului sem. 4.5.Biletul .1. 2. 7. VARĂ. 5.O carte când citeşti… Ob.Text suport: “La mijloc de codru ” Mihai Eminescu . 4.. ore Data Activităţi de Resurse învăţare 1.2.6. copiere a propoziţiilor pentru folosirea majusculei şi a semnelor de punctuaţie -exerciţii de evaluare a propriului scris după criterii date -exerciţii –joc de cuvinte “Îndrumător” Marcela Peneş. II . 1.4.Text suport: “Cioc! Cioc! Cioc!”. 10.1. -exerciţii de dezvoltare a unor enunţuri -formulări de răspunsuri şi de întrebări -exerciţii de scriere. 3. Detalii de conţinut ÎN LUMEA NECUVÂNTĂTOARELOR . 2. Editura Ana 19 .1.4. 2. 1.2. 2. crt. 8.5.Recunoaşterea personajelor . Emil Gârleanu .Text suport: “Doi prieteni”.Evaluare VARĂ.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.Povestirea orală a unui text narativ . IX. 4.Evaluare .Text suport: “Apolodor”.4.. 4.2.Dialog despre Ciobănilă . BINE AI VENIT! . Editura Ana -caietul elevului sem. ref. 2.5.Recapitulare . 1.Alfabetul . 3. Foarte Bine. completarea convorbirii . 7.2. 2.Recapitulare . 2. 4. 1. Nr.Scrierea cu “â” şi “î” .3. Florin G. -exerciţii de recunoaştere a personajelor din anumite texte narative -exerciţii de delimitare a textuluui în fragmente logice -“Limba română”. 11. 5. 2.Vara.3. Daniela B. 4. 3. dintr-un . 4.Text suport: “Premiul întâi” Marin Preda .3.4.2. 4. Maria G.Dintr-o. Marcela Peneş. 2. Gellu Naum . Editura Paralela 45 X.1.4. 4.

al II-lea TOTAL MANUAL Matematică AUTORII Ştefan Pacearcă şi Mariana Mogoş EDITURA Aramis 20 . ORE Sem. 1. SEMESTRUL NR. 2. I Sem. 3.______________________________________________________________________________________________________________________ 2 MATEMATICĂ ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE Matematică Extins NR. CRT.

Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme 3.______________________________________________________________________________________________________________________ 2. Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic 4. OBIECTIVE CADRU 1. Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii 2.1. Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate 21 .

= 1. -să extragă informaţii din tabele şi liste.2.să rezolve probleme care presupun cel puţin două operaţii de adunare sauscădere 2.7.______________________________________________________________________________________________________________________ 2. -să exploreze modalităţi variate de compunere şi descompunere a numerelor 2. -să utilizeze unităţi de măsură pentru timp şi unităţi monetare 2.2.cu numere naturale de la 0 la 100 fără şi cu trecere peste ordin . zeci şi unităţi). precum şi următoarele unităţi de măsură standard: metrul. numere naturale de la 0 la 1000.8.1. -să sesizeze asocierea dintre elementele a două categorii de obiecte (şiruri. -să rezolve probleme care presupun o singură operaţie dintre cele învăţate *. -să manifeste o atitudine pozitivă pentru aflarea rezultatelor unor exerciţii şi probleme 4. -să exprime oral. -să efectueze operaţii de adunare şi de scădere: .2. -să scrie. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ O1 Cunoaşterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii 1.6. să citească. în cuvinte proprii.10. să colecteze datele obţinute prin observare directă.5. -să stabilească poziţii relative ale obiectelor în spaţiu 2. -să recunoasă formele plane şi spaţiale. capacitatea sau masa unor obiecte folosind unităţi de măsură nestandars adecvate. –să manifeste disponibilitate în utilizarea numerelor şi a calculelor în viaţa cotidiană 22 .1. -să formuleze.9. -să continue modele repetitive reprezentate prin obiecte sau numere 2.1.3. să clasifice figuri geometrice sau obiecte după criterii variate 2.11. etape ale rezolvării unor probleme O4 Dezvoltarea interesului si a motivaţiei pentru studiul si aplicarea matematicii in contexte variate 4. -să estimeze ordinul de mărime al rezultatului unei operaţii pentru a limita erorile de calcul 2. -să înţeleagă sistemul zecimal de formare a numerelor (din sute. să compare şi să ordoneze numerele naturale ma mici decât 1000. utilizând simbolurile: <.1. utilizând obiecte pentru justificări 1. –să măsoare şi să compare lungimea.4.2. numere mai mici ca 1000) pe baza unor regului date 2.3. oral şi scris exerciţii şi probleme cu numere. să reprezinte datele în tabele 2.cu numere naturale de la 0 la 1000 fără şi cu trecere peste ordin O2 Dezvoltarea capacitatilor de explorare/investigare si rezolvare de probleme 2. >. care se rezolvă printr-o singură operaţie 2. litrul O3 Formarea si dezvoltarea capacitatii de a comunica utilizând limbajul matematic 3.

ordonare.Numere naturale de la 0 la 30: formare. de învăţare Numere naturale de la 0 la 100 Ob.5.Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii de acelaţi ordin .adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin -terminologia secifică: termen.______________________________________________________________________________________________________________________ 2.Aflarea termenului necunoscut .adunarea şi scăderea cu trecere peste ordin 23 .2.9. scăzător.3. citire.Operaţii cu numere naturale în concentrul 0-100 -adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin . Conţinuturi . 2.*Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii Nr. 3.1.9.Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentru 0-30 .1.1. comparare. 2. 1. descăzut. citire. sumă. ordonare. Numere naturale de la 100 la 1000 1. rotunjire . scriere. 1. “cu atât mai puţin”.6. 2. 2. ore 1. .1. “cu atât mai mult”. Unit. rotunjire . rotunjire .3.Numere naturale de la 100 la 1000: formare. 2. 2. 1. scriere.7. scriere. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Săpt Nr.7.3. ordonare. 2. 1.1. rest sau diferenţă .10. 4. comparare. 2. citire.5.6. 2.Numere naturale de la 0 la 100: formare. 2. 2. 2. 2. de ref. comparare.10.Operaţii cu numere naturale în concentrul 100-1000 -adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin . Crt 1.2.1.

2.1. ziua. dreptunghi -interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice -exerciţii de observare a unor obiecte cu forme spaţiale de cub. luna -monede şi bancnote 4.9. 4.10.1.4. 4.1.Unităţi de măsură: -unităţi de măsurat lungimea: m.Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii 24 .1. Crt 2.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. sferă. “cu atât mai mult”. 1.5.Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii de acelaţi ordin . 2. 2.3. triunghi. 2. de învăţare Numere naturale de la 100 la 1000 Ob.Elemente intuitive de geometrie . Elemente intuitive de geometrie 2. cerc.Operaţii cu numere naturale în concentrul 100-1000 -terminologia secifică: termen.7. săptămâna. sumă. 3.1. 2. 2. 2.*Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii Nr. 2. minutul.forme plane. .Măsuri folosind etaloane neconvenţionale . 1.Numere naturale de la 0 la 1000 .10. 2. 2.1.1. 1.1. .5.Operaţii cu numere naturale în concentrul 100-1000 .7. Recapitulare finală 1. de ref.3.6. Unit. 2. 3. 3.2.1. Măsurare. 2.1.10.2. *ciboid .11. 3.9. 5. 2. Conţinuturi .1. 2.6. descăzut. 3. 1. Unităţi de măsură 2. ore Săpt 1.1. 2. pătrat.2. “cu atât mai puţin”.1. 4. rest sau diferenţă . cm -unităţi de măsurat capacitatea: l -unităţi de măsură pentru timp: ora. scăzător.Aflarea termenului necunoscut .3.

4.4.Adunarea şi scăderea nr.Test de evaluare . Editura Aramis -“Matematică”. 2. 11. 2. N de la 0 la 30 fără trecere peste ordin . partea I şi partea a II-a.Aflarea numărului necunoscut .Adunarea şi scăderea nr. ref.1.3. 3. N formate din zeci . 9.Recapitulare: adunarea în concentrul 0-100 -Recapitulare:scăderea în concentrul 0-100 -Recapitulare: probleme .9. 6. 10. etc. 15. Mariana Mogoş. 2.5. 2. Detalii de conţinut NUMERE NATURALE DE LA 0 LA 100 . 1. 3. 2. 8.. a II-a. N de la 0 la 30 fără şi cu tercere peste ordin -rezolvarea de probleme -“Matematică”. 7. din 3 în 3. 14. manualul pentru cls. 2. a II-a. 5.Adunarea şi scăderea nr.1.Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100 . N de la 0 la 30 cu trecere peste ordin . Ştefan Pacearcă.Probleme .Adunarea nr. 12. cls. 2.2. 1. “înainte” şi “înapoi”cu şi fără sprijin în obiecte -compararea şi ordonarea utilizând modele semnificative -exerciţii de adunare şi scădere cu nr.7.10. caietul elevului. Nr.1.6.Scăderea nr.______________________________________________________________________________________________________________________ 2.Numere naturale de la 30 la 100 . Mariana Mogoş. 13.1. crt. -exerciţii de numărare a obiectelor în care grupele de câte 10 se înlocuiesc cu un alt obiect -exerciţii de numărare din 1 în 1.Numere naturale de la 0 la 30 . N de la 0 la 30 cu trecere peste ordin . ore Data Activităţi de Resurse învăţare 1.Compararea numerelor naturale de la 0 la 100 . PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Nr. Ştefan Pacearcă. 16.Recapitulare . N formate din zeci şi unităţi Ob. din 2 în 2. 4. Editura Aramis 25 . 1. I.

ref.2. 1. 2. 2. 8. 3. când suma unităţilor este >10 -Scăderea nr.Formarea.1. cls.9. -estimarea rezultatului unei operaţii cu numere folosind rotunjiri la sute sau zeci ale numerelor date -recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care cer efectuarea unor adunări sau scăderi -exerciţii de completare a unor tabele de valori 1.3. scrierea şi citireanr. 2. N formate din zeci şi unităţi . N de la 30 la 100 cu trecere peste ordin . 2. 19. 9. a II-a. 4. crt. Florian B. 1.Adunarea a două nr.Scăderea nr.1.1.Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor şi al unităţilor ..10.3.Scăderea nr. rezolvare de exerciţii simple -rezolvare de probleme cu date numerice Matematică.1.Adunarea a două nr.Compararea şi ordonarea numerelor naturale .Test de evaluare . Daniela B.. a II-a.7. 2. 22. 3.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. 25. 4. 4.Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor . Constanţa Badea. 1.Recapitulare . 18. Nr. 2.10.7. Ileana Dumitru şi Emilia Păunescu. 6. N de la 100 la 1000 .6. când suma unităţilor este 10 . Maria G. 2. 21. NUMERE NATURALE DE LA 100 LA 1000 . 2. 1. 24. N fără trecere peste ordin . Florin G. N fără trecere peste ordin .5. 2. 7. 2.9. Editura Carminis II.1. 23.6. Editura Paralela 45 26 . Detalii de conţinut . 2. Teste de evaluare pentru cls.2.Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor 1.1. 2. -Mate 2000+2.Probleme – cel puţin două operaţii Ob.Probleme – o singură operaţie .Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor -Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor . 2. 5. 17.Adunarea nr.1. 20.5. ore Data Activităţi de Resurse învăţare -exerciţii de descompunere a numerelor în sumă de numere mai mici -exerciţii de aflare a termenului necunoscut. 1.1. 3.Aflarea termenului necunoscut .

dreptunghi. ziua. ref. minutul. 2. 4.Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi sutelor . 4.Probleme – recapitulare . ore Data Activităţi de Resurse învăţare -crearea de probleme utilizând tehnice variate -reprezentarea datelor prin diagrame simple Matematică pentru învăţători.Test de evaluare . Editura Sigma Primex 27 . paharul. a lungimii.Măsurări folosind etaloane neconvenţionale . 2.Unităţi de măsurat masa: kilogramul .Figuri geometrice: pătrat. con. creionul. luna . 2. crt. 1. 3. triunghi. 13. 3.Unităţi de măsură penrtu timp: ora. cerc . săptămâna.Test de evaluare MĂSURAREA.1. 3. 3. cuburi.Test de evaluare 2.Probleme – cel puţin două operaţii Ob. -decuparea unor figuri geometrice desenate -recunoaşterea şi descrierea verbală a formei obiectelor din mediul înconjurător -exerciţii joc de măsurare cu palma. M. 6. bile. 1. cuboid . masei sau capacităţii unor obiecte -identificarea şi utilizarea instrumentelor de măsură potrivite -plasarea în timp a unor evenimente -Exerciţii şi probleme de matematică pentru elevii cls. 2. 2. 2. 4.Unităţi de măsurat capacitatea: litrul . 2.10.3. 2. 5. Editura Didactică III.Monede . 1. sferă. 14. UNITĂŢI DE MĂSURĂ.1.3. Angelica Călugăriţa IV.5. Tâlvan. 11. I-IV. Gheorghe Herescu.1.Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice .Unităţi de măsurat lungimea: metrul .2.Aflarea termenului necunoscut .1. Mihaela Singer. .11. Detalii de conţinut . 10. 1.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.2.1. ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE . Nr. 5. 12.Corpuri geometrice: cub. Exerciţii de antrenament şi dezvoltare pentru clasele a II-a şi a III-a. Ioan Aron.1.Recapitulare . 7. cilindru. 1.

6. 4. 1. 5. 2. 3.Elemente intuitive de geometrie .1. 4.Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii Ob. ordonare. 1. 2. caiet de vacanţă 28 . Editura Carminis “Vreau să ştiu mai bine!”. -recunoaşterea situaţiilor concrete sau a expresiilor care presupun efectuarea unor comparări corelate cu operaţii de adunare.1.Probleme care se rezolvă prin cel mult două operaţii .10.1.Operaţii cu numere naturale în concentrul 0-1000 (adunarea şi scăderea) .1. scădere (“cu atât mai mult”. 7.Nunere naturale de la 0 la 1000: formare. Nr. V.6.3. 2. crt. rotunjire . comparare.Unităţi de măsură .2.7.5. 3. 2. ore Data Activităţi de Resurse învăţare 1.Test de evaluare . Detalii de conţinut RECAPITULARE FINALĂ . Aurelia Arghirescu şi Florica Ancuţă. 2. 1.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. sccriere. “cu atât mai puţin”) -crearea de probleme “Secretele matematicii”. ref. 2.9. 2.

______________________________________________________________________________________________________________________ 3 CUNOAŞTEREA MEDIULUI ARIA CURRICULARĂ Matematică şi Ştiinţe ale naturii DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE Cunoaşterea mediului Nucleu NR. CRT. al II-lea TOTAL MANUAL Cunoaştrea mediului AUTORII Tudora Piţilă şi Cleopatra Mihăilescu EDITURA Aramis 29 . ORE Sem. 2. I Sem. 1. 3. SEMESTRUL NR.

înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici. explorare şi înţelegere a realităţii din mediul înconjurător 2.______________________________________________________________________________________________________________________ 3. OBIECTIVE CADRU 1. Formarea unor atitudinii pozitive faţă de mediul înconjurător prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat şi exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a acestuia 30 . pentru a descrie fenomene observate în mediul înconjurător 3. Dezvoltarea capacităţii de observare.1. Cunoaşterea.

1.3. 3.2. -să utilizeze un limbaj specific ştiinţelor naturii în descrierea unor vieţuitoare. 31 . -să utilizeze simboluri şi informaţii referitoare la fenomene observate în mediul înconjurător. -să descrie caracteristici ale mediului natural.2. -să formuleze întrebări în legătură cu fenomenele observate.1. -să identifice căi prin care poate contribui la menţinerea unui mediu sănătos.1.______________________________________________________________________________________________________________________ 3.2. -să participe la acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. prin stimularea interesului fata de păstrarea unui mediu echilibrat si exersarea unor deprinderi de îngrijire si ocrotire a acestuia 3. explorare si înţelegere a realităţii din mediul înconjurător 1. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ O1 Dezvoltarea capacităţii de observare. 2. pentru a descrie fenomene observate in mediul înconjurător 2. -să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din mediul apropiat. -să enumere şi să descrie câteva acţiuni proprii pentru păstrarea igienei locuinţei şi a clasei. 3.1. O3 Formarea unei atitudini pozitive fata de mediul înconjurător. înţelegerea si utilizarea in comunicare a unor termeni specifici. -să observe şi să denumească efectele unor fenomene din natură asupra vieţuitoarelor O2 Cunoaşterea . * să identifice asemănări şi deosebiri între vieţuitoare din diferite zone geografice 1.3.2.1. fenomene din mediul înconjurător 2.

2. Plantele 1. Crt Unit.______________________________________________________________________________________________________________________ 3. Animalele 1.3.2.1. Evaluare 32 .         Alcătuirea unei plante În grădina de legume Cereale În livadă În pădure Plante din alte zone ale lumii De ce au nevoie plantele? Recapitulare. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr.1. de învăţare Ob. 2. 2.1. Evaluare 3. de ref.       Alcătuirea unui animal Animale domestice Animale sălbatice Animale din alte zone ale lumii De ce au nevoie animalele? Recapitulare. Evaluare Nr. Elemente ale mediului natural 1.     Conţinuturi Unde ai fost în vacanţa mare? La munte La câmpie Recapitulare. ore Săpt 1.2.

3. Evaluare 33 . Recapitulare  Recapitulare. 2.    Igiena locuinţei Igiena clasei Recapitulare.1. 2. de învăţare Ob. Protejarea mediului înconjurător 2.    Poluarea mediului înconjurător Protejarea mediului înconjurător de către copii Recapitulare.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.1. Efectele unor fenomene ale naturii asupra vieţuitoarelor Anotimpurile şi vieţuitoa-rele Recapitulare. 2. 3. 3. 3. 3. Educaţie pentru sănătate 3.1.2. Crt Unit.    Conţinuturi Nr.3. Evaluare 5.2. Evaluare 6.3. Fenomene ale naturii 1.1. Evaluare 7. de ref. ore Săpt 4.2.

______________________________________________________________________________________________________________________

3.4. PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
Nr. crt.
I.     

Detalii de conţinut
Elemente ale mediului natural Unde ai fost în vacanţa mare? La munte

Ob. ref.

Nr. ore

Data Activităţi de Resurse învăţare
-drumeţie pentru recunoaşterea localităţii natale şi a formelor de relief specifice; -recunoaşterea pe desene, machete, imagini a formelor de relief: câmpii şi munţi; -ilustraţii -machetă cu formele de relief Cunoaşterea mediului, caietul elevului, partea I, Editura Aramis

1.

2. 3. 4. 5.

1.1. La câmpie Recapitulare. Evaluare

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.         

Plantele Alcătuirea unei plante În grădina de legume Cereale În livadă 2.1. În pădure Plante din alte zone ale lumii De ce au nevoie plantele? Recapitulare. Evaluare

1.2.

-recunoaşterea plantelor din - imagini mediul apropiat; -ex. de - plante descriere a presate plantelor cunoscute; -planşe

-fişe

34

______________________________________________________________________________________________________________________

Nr. crt. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.       

Detalii de conţinut Animalele Alcătuirea unui animal Animale domestice Animale sălbatice Animale din alte zone ale lumii De ce au nevoie animalele? Recapitulare. Evaluare

Ob. ref.

Nr. ore

Data

Activităţi de învăţare

Resurse

1.2.

2.1.

recunoaşterea animalelor din mediul apropiat; -ex. de descriere a animalelor cunoscute;

-imagini -animale împăiate

IV. 1.    

Fenomene ale naturii Cum sunt influenţate vieţuitoarele de anotimpuri Anotimpurile şi vieţuitoarele Recapitulare. 2.3. Evaluare

1.3. 2.1. 2.2.

2.

3. 4.

- ex. de descriere verbală a unor fenomene ale naturii observate; - identificarea fenomenelor naturale specifice fiecărui anotimp; -jocuri, concursuri. - observarea reacţiilor omului la factorii de mediu; - reguli generale de igienă: numirea lor şi recunoaştere pe imagini.

- imagini ale fenomene -lor naturale; - imagini specifice fiecărui anotimp; - jetoane cu fenomene ale naturii.

V.    

Educaţie pentru sănătate Igiena locuinţei 3.1. Igiena clasei 3.2. Recapitulare. 3.3. Evaluare

-planşe,

1. 2. 3. 4.

-imagini.

35

______________________________________________________________________________________________________________________

Nr. crt. VI.

Detalii de conţinut Protejarea mediului înconjurător    

Ob. ref.

Nr. ore

Data

Activităţi de învăţare - identificarea pe imagini sau în viaţa cotidiană a acţiunilor săvârşite de copii asupra mediului înconjurător; - activităţi de colectarea deşeurilor;

Resurse

- imagini cu teme adecvate - unelte necesare - saci pentru colectarea deşeurilor - reviste, planşe imagini

1.

Poluarea mediului înconjurător Protejarea mediului înconjurător de către copii Recapitulare. Evaluare

2.1. 3.1. 3.2.

2.

3. 4.

VII.  

Recapitulare.

1. 2.

Recapitulare. Evaluare

- utilizarea unor unelte şi materiale necesare activităţii de curăţare a mediului(colţu l viu al clasei, grădina şcolii, curtea şcolii, aleile din jurul şcolii,spaţii de joacă, parcuri);

Cunoaşterea mediului, caietul elevului, partea a II-a, Editura Aramis

36

CRT. SEMESTRUL NR. ORE Sem. I Sem. 1. 3. al II-lea TOTAL 37 .______________________________________________________________________________________________________________________ 4 EDUCAŢIE PLASTICĂ ARIA CURRICULARĂ Arte DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE Educaţie plastică Nucleu NR. 2.

OBIECTIVE CADRU 1. Recunoaşterea tipurilor de culori . Cunoaşterea şi utilizarea elementelor de limbaj plastic 4. Realizarea unor compoziţii 38 . a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice 1.1. a nonculorilor şi a formelor în mediul înconjurător şi pe imagini 3. Cunoaşterea şi utilizarea materialelor.______________________________________________________________________________________________________________________ 4.

Cunoaşterea şi utilizarea materialelor. placă) şi tehnicile de lucru (acuarelă. Recunoaşterea tipurilor de culori a nonculorilor şi formelor în mediul înconjurător şi pe imagini 2. lut. 39 . -să folosească diverse materialele (tuburi. 1. în diferite contexte precum şi amestecurile dintre culorile din steaua culorilor. mixtă. O4. a instrumentelor de lucru şi a unor tehnici specifice artelor plastice 1. tempera.2. 2. colaj. -să obţină amestecurile din culorile din steaua culorilor 4. carioca. -să recunoască grupele de culori. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ O1.* să utilizeze diferite tehnici de modelaj O2. hârtie.1.2. 3.).1. -să realizeze compoziţii decorative şi compoziţii plastice folosind elemente de limbaj plastic studiate.2. -să realizeze pete de culoare folosind tehnici specifice picturii.2. -să compună un spaţiu plastic folosind elementele de limbaj şi amestecurile studiate. Realizarea unor compoziţii libere 4.______________________________________________________________________________________________________________________ 4.1. guaşă.2. O3. pastile. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj plastic 3. *să recunoască forme spaţiale din mediul înconjurător.1. pastel. plastilină.

Culori principale. .1.1. Compoziţii plastice şi decorative 1.1. Alb şi negru 3.Steaua lui Itten. 4. Tehnicile picturii 1. . de ref. 3. decolorare.1. Conţinuturi .Compoziţii figurative şi nonfigurative folosind diverse tehnici de lucru şi materiale .4. . .Culori secundare.1.Recunoaşterea şi folosirea instrumentelor şi tehnicilor specifice artelor plastice.Semnificaţia culorilor. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr.______________________________________________________________________________________________________________________ 4.1. Crt.Nonculorile 4. vizite 5.1. 4.2.2. 2. 2.Fuzionare.Compoziţii figurative şi nonfigurative realizate cu diferite materiale şi tehnici de lucru. Nr. . suflare . .3. . stropire. presare. 1.Compoziţia suprafeţei decorative . de învăţare Materiale şi tehnici de lucru specifice artelor plastice Ob.Compoziţia spaţiului plastic . 2.Expoziţii . 3. 4. Unit. 6. 1.1.4. 2. ore Săpt 1. Grupe de culori 2.Nuanţele 4. 40 . Amestecul culorilor . 1.3.1.2.

.“Mere” -”Vaza cu flori” -Culori reci: -“Covor de frunze” -“Flori de toamnă” . 6.2.1. Detalii de conţinut MATERIALE ŞI TEHNICI DE LUCRU SPECIFICE ARTELOR PLASTICE .identificarea culorilor (în reproduceri de artă. GRUPE DE CULORI .Pensule şi materiale -“Ne jucăm cu culorile” -Tehnica acuarelei – “Fructe” “Legume” Ob. 1. pe planşe).3. . de amestecare a 2 culori principale pentru obţinerea unei culori secundare. 1. .ex. în natură. 4. 1.4.______________________________________________________________________________________________________________________ 4. -recunoaşterea şi folosirea instrumentelor şi tehnicilor specifice artelor plastice -foi -pensule -acuarele -planşe model II.Culori principale: “Lumea poveştilor” “Mingi” . 5. 3. 2.explicarea termenilor: culori primare sau principale. Nr.Evaluarea lucrărilor 2. ore Data Activităţi de învăţare Resurse 1.explicarea termenilor: culori secundare sau culori binare. . ref.1. 2. 4. -foi -pensule -acuarele -planşe model -steaua culorilor 41 . 2.Steaua lui Itten: “Steaua culorilor” 2.1. .4.Culori secundare: “Toamna târzie” .Semnificaţia culorilor: -Culori calde: . PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Nr crt I.

1. .ex.ex de recunoaştere a tehnicilor folosite pe diferite imagini. 4.explicarea termenului nuanţă . .4.Decolorare : „La săniuş” . 2. 6. ore Data Activităţi de învăţare Resurse 3. AMESTECUL CULORILOR .1.Evaluarea lucrărilor 3. 1. . Nr.1. IV. -recunoaşterea nuanţelor pe diferite suporturi: în natură. .suport de lucru: coli albe V.1. albume cu reproduceri. 3. . ref.familiarizarea cu materialele şi modul de folosire al acestora.Fuzionare : „Covor ţărănesc” .Nonculorile: “Ziua şi noaptea” “Tabla de şah” .explicarea termenilor întrun limbaj adecvat. -albume cu reproduceri de artă .Nuanţele: “Pătrate colorate” “Flacăra vie” “Bandă cromatică” .Evaluarea lucrărilor Ob. 1. 1. de obţinere a nuanţelor.Suflare : „Tapet” . 2. Detalii de conţinut ALB ŞI NEGRU .Evaluarea lucrărilor 1. pe reproduceri de artă.1.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr crt III. TEHNICILE PICTURII . -foi -pensule -acuarele -planşe model 42 . 2.identificări ale -foi nonculorilor pe diverse -pensule suporturi plastice şi în -acuarele natură. 4. 4.Presare : „Material pentru rochia mamei” “Fluturaşi” . 5.Stropire : „Decor” . .1.

1. 4.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr Crt VI.Compunerea suprafeţei decorative “Primăvara” “Copilăria” . -acuarele 4.1. -planşe model 3. Nr. Detalii de conţinut COMPOZIŢII PLASTICE ŞI DECORATIVE . grupelor de culori. Vizite. 2.Expoziţii.ex.Evaluarea lucrărilor Ob. .Compunerea spaţiului plastic “Jucării” “Animale” “În aşteptarea vacanţei” .observarea unor lucrări plastice din albume de artă pentru identificarea procedeelor folosite. -pensule 3.. -muzeu 43 . .conversaţii pe marginea lucrărilor obţinute în scopul îmbogăţirii vocabularului specific educaţiei plastice. de folosire a tehnicilor şi materialelor de lucru după propria imaginaţie. ore Data Activităţi de învăţare . Resurse -foi 1. . ref. a mesajului sugerat de acestea etc.

3. al II-lea TOTAL 44 . 1.______________________________________________________________________________________________________________________ 5 EDUCAŢIE MUZICALĂ ARIA CURRICULARĂ Arte DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE Educaţie muzicală Nucleu NR. 2. ORE Sem. CRT. I Sem. SEMESTRUL NR.

1. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate 2. Exprimarea prin muzică 45 . OBIECTIVE CADRU 1.______________________________________________________________________________________________________________________ 5.

să diferenţieze sursa sonoră şi direcţia de propagare a sunetului.2.3. să recunoască auditiv. să evidenţieze prin mişcare elementele de limbaj muzical întâlnite în melodia cântecului. 2.5. vocal şi *vocal-instrumental. 2.4 să acompanieze cântecele. 1.1 să utilizeze nuanţa adecvată în cântarea colectivă. 2. 2.5 *să clasifice cântecele învăţate. potrivit conţinutului de idei şi caracterului melodiei. după structura ritmică şi după cea melodică. Exprimarea prin muzică 2. O2. respectând disciplina impusă de cântarea în colectiv. Valorificarea în practica muzicală vocală şi instrumentală a elementelor de limbaj muzical receptate 1.6. cu acompaniamentul instrumentului muzical. mânuit de cadrului didactic. să reproducă un repertoriu de cântece receptate după auz. cântecele învăţate. înălţime). durată. 46 .3 *să cânte în grup şi individual. 1.2 să cânte în aranjamente armonico-polifonice simple.7 *să improvizeze spontan combinaţii muzicale melodice. prin utilizarea mijloacelor de exprimare specifice altor discipline. 1. 1.4. însoţite de mişcare. să diferenţieze sunetele vocale de cele instrumentale.1. *să delimiteze prin mişcare diferenţiată strofa de refrenul cântecului. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ O1. 2.7. marcând ritmul şi timpii egali ai măsurii 2. 1.______________________________________________________________________________________________________________________ 5.2. să diferenţieze în cântare calităţile sunetelor muzicale (intensitate.6 să îşi exprime impresia faţă de muzica audiată. 1.

2.2.4. 2.7. . semnal de început. 1. . Melodia 2.Sunete cântate-vorbite. . 1.6.Sunete sonore din natură şi din mediul înconjurător.______________________________________________________________________________________________________________________ 5.3. Conţinuturi Nr. 1. .Deprinderi specifice de cânt (emisia naturală. .Jucării muzicale.1.2. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Semestrul I Nr. .3.Deprinderi de cântare în colectiv (ton. 2. Cântare vocală 1. 47 . de ref.instrumentale.Sunete vocale . 1. Timbrul 1.Genuri muzicale: folclorul obiceiurilor de iarnă. Crt Unit. 2.6. 2.6.1. . Cântare instrumentală 1. . sincronizarea). de învăţare Ob. 3. ore Săpt 1.6.2. 4. 2. .1. dicţia).Cântarea cu acompaniament.Percuţie corporală.

4.Procedee armonico-polifonice: grupe alternative. . . Nr. solist .Marcarea structurilor ritmice. 7. Ritmul 1. dialog. de învăţare Ob.Sunete înalte .ritmică.mediu. 48 .2. Crt Unit. .Mişcarea pe muzică ( liberă. lanţ. .1. 1. 6.6. 2.6. 1.______________________________________________________________________________________________________________________ Semestrul al II-lea Nr. Melodia 1. de ref. .7. Interpretarea 1. pe timpii măsurii).1.Audiţia interioară.joase.Sunete lungi şi scurte. 2.Recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece.3.Marcarea timpilor egali ai măsurii.Legătura dintre text şi melodie.3. .cor. .Nuanţe: tare – încet . . Conţinuturi . ore Săpt 5.6. .7.4. 1. . 1. 2.Structurile melodice din cântece. 1. 1.

6. 3. pasăre sură” .3.marcarea ritmului melodiei prin sunete produse de unele părţi ale corpului: bătăi din palme. 1. 2. -jocuri muzicale -manualul -cântece II.cântare colectivă. 2.Jucării muzicale: “Cucule. muzicale.6.Deprinderi de cântare în colectiv Cântecelele: “Dragă vrăbiuţă” “Hora din banat” “Trageţi hora” “Cloşca” Ob. ref. . 1. . 2.4.Deprinderi specifice de cânt (emisia naturală. structurii ritmice a cântecelor. instrumente lemn. dicţia). -exerciţii ritmicomelodice 1.ex de redare fragmentară sau integrală a cântecelor din repertoriul propus. pocnet. rea acestora în lipici.2. tropăit. 2. CĂNTAREA INSTRUMENTALĂ .7.1. Nr. respectând conţinutul de idei şi caracterul melodiei. 1. 2.Cântare cu acompaniament. . crt.4. 1. . ore Data Activităţi de Resurse învăţare . PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Nr. 2. aţă marcarea etc. Detalii de conţinut CÂNTARE VOCALĂ .utiliza becuri. respectând intonaţia corectă.materiale confecţionarea diverse: unor sârmă.Percuţie corporală “Dacă vesel se trăieşte” “Nu lăsa pe mâine” . 49 . I.______________________________________________________________________________________________________________________ 5.

audierea unor lucrări de factură diferită.Marcarea timpilor egali ai măsurii. “Primăvara” .ex. -casetofon .Sunete lungi şi scurte.7. 1.1. 1. . IV. 2. 1.Folclorul obiceiurilor de iarnă Cântecele: “Colindătorii” “Moş Crăciun” TIMBRUL .1. Detalii de conţinut MELODIA .mijloace . “Primăvara a sosit” .2.Genuri muzicale Cântecele: “Săniuţa” “Ninge” .Marcarea structurilor ritmice. 1.4. 2. 1. 1.povestirea audioorală inspirată video de muzică. voci de copiivoci de adulţi). crt III. vocaleinstrumentale. . 3. 2. 1. 1.Sunete sonore din natură şi din mediul înconjurător. . 2. ref. 2. 4. . “Ninge” Ob. 5. de diferenţiere a sunetelor (cântate sau vorbite.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. “Iepuraşul” . . ore Data Activităţi de Resurse învăţare .Recunoaşterea auditivă a structurilor ritmice din cântece.Sunete vocale – instrumentale.6.exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul melodiei. Casetofon Instrumen -te activitate frontală 1.Audiţia interioară.audierea unor piese din muzica cultă (15 minute). de tehnică vocală. “Vulpea şi raţa” .jucării muzicale 50 . “Cântă!” .audierea unor creaţii folclorice legate de obiceiurile de iarnă. 3. RITMUL . .sesizarea structurii ritmice a cântecului.Sunete cântate-vorbite. V.ex. Nr. “Cântec de iarnă” .6. .6.

1.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. . a unor sunete de înălţimi diferite ( sunete înalte – sunete joase). pe timpii măsurii).4.Mişcarea pe muzică (liberă.audiţie muzicală. Detalii de conţinut MELODIA .audierea unor lucrări de factură diferită. .3.1. 2.exerciţii de tehnică vocală.mijl. 2. 1. 1.audierea comparată.ritmică. 2.Sunete înalte . “Bătuta” “Ceasul” “Greieraşul” “Vara” 1.frontală şi pe grupe 51 . 1.7. dialog. solist .activitate frontală şi individuală 1. crt VI.2. “Moara” .marcarea prin percuţie corporală sau cu ajutorul jucăriilor muzicale a structurii ritmice a cântecului.3. prin jocuri. -casetofon . 3. 1. ref. . 2. “Glasul instrumentelor” .exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul melodiei.asocierea mişcărilor corporale cu înălţimea sunetelor.cor. “Primăvara a sosit” .joase. lanţ. 2.6.1. V. audiovideo . Resurse 1. 3.Legătura dintre text şi melodie. ore Data Activităţi de învăţare .Structurile melodice din cântece “Cântecul tobei” “Muzicanţii” “Dogarul” Ob. Nr.jucării muzicale act.Nuanţe: tare–încet-mediu.6. . . “Soldaţii” “Clopoţelul” . . . INTERPRETAREA .Procedee armonicopolifonice: grupe alternative.

al II-lea TOTAL 52 . 1.______________________________________________________________________________________________________________________ 6 EDUCAŢIE FIZICĂ ARIA CURRICULARĂ Educaţie fizică şi sport DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE Educaţie fizică Nucleu NR. 2. I Sem. ORE Sem. CRT. SEMESTRUL NR. 3.

Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu 2. OBIECTIVE CADRU 1.______________________________________________________________________________________________________________________ 6. Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază. în funcţie de un sistem de reguli acceptate 53 . Practicarea independentă a exerciţiilor fizice. a jocurilor şi a diferitelor sporturi 5. Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere. aplicativ utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente 4. Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posibile de la acestea 3.1.

3. -să selecteze diferite exerciţii fizice.1. -să aplice în activităţile practice deprinderile motrice de bază şi pe cele utilitaraplicative 3. -să execute exerciţiile fizice însuşite.4 . -să respecte regulile de igienă personală şi colectivă şi pe cele specifice efortului 1.1.1. perimetre.3. -să adopte poziţii corecte ale coloanei vertebrale şi ale segmentelor corpului în raport cu aceasta. -să aplice măsuri adecvate pentru menţinerea stării de sănătate 1. diametre) O3 Extinderea fondului propriu de deprinderi motrice de bază.2. greutate. -să evite principalele accidente care pot să apară pe parcursul desfăşurării diferitelor tipuri de activităţi sportive O2 Armonizarea propriei dezvoltări fizice şi prevenirea instalării abaterilor posilibe de la aceasta 2. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ O1 Menţinerea stării optime de sănătate şi creşterea capacităţii de adaptare la factorii de mediu 1. pentru practicarea lor independentă O5.1. -să aplice deprinderile motrice sportive însuşite 3. în situaţii statice şi dinamice 2. -să execute un complex de dezvoltare fizică predat. a jocurilor şi a diferitelor sporturi 4. aplicativ utilitare şi sportive elementare şi dezvoltarea calităţilor motrice aferente 3.1.2. în condiţii complexe O4 Practicarea independentă a exerciţiilor fizice. -să manifeste iniţiativă în colaborarea cu colegii. Manifestarea spiritului de echipă şi de întrecere.2. -să recunoască regulile simple stabilite pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor practice 5. -să identifice principalele cauze care pot genera abateri de la postura corectă 2. pe parcursul activităţilor practice 54 .______________________________________________________________________________________________________________________ 6.2.2.3. în funcţie de un sistem de reguli acceptate 5. potrivit posibilităţilor individuale. alcătuit din patru exerciţii 2.-să îşi aprecieze evoluţia principalelor indicatori de dezvoltare fizică )talie.

______________________________________________________________________________________________________________________ 6. procedeul ghemuit Aruncarea mingii de oină de pe loc Gimnastică acrobatică Joc sportiv Susţinerea probelor de evaluare Septembrie Octombrie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Complex de dezvoltare fizică 55 .3. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Semestrul I Unităţi de învăţare Capacitate de organizare Dezvoltare fizică armonioasă Viteza Îndemânare Calităţi motrice Forţa Rezistenţa Deprinderi motice de bază Deprinderi aplicativutilitare Alergare de durată în tempo moderat Alergare de vireză Atletism cu start de jos Săritura în lungime cu elan.

procedeul ghemuit Aruncarea mingii de oină de pe loc Gimnastică acrobatică Joc sportiv Susţinerea probelor de evaluare Noiembrie Decembrie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Alergare de viteză 25 m Îndemânare 56 .______________________________________________________________________________________________________________________ Semestrul I Unităţi de învăţare Capacitate de organizare Dezvoltare fizică armonioasă Viteza Îndemânare Calităţi motrice Forţa Rezistenţa Deprinderi motice de bază Deprinderi aplicativutilitare Alergare de durată în tempo moderat Alergare de vireză Atletism cu start de jos Săritura în lungime cu elan.

______________________________________________________________________________________________________________________ Semestrul I Unităţi de învăţare Capacitate de organizare Dezvoltare fizică armonioasă Viteza Îndemânare Calităţi motrice Forţa Rezistenţa Deprinderi motice de bază Deprinderi aplicativutilitare Alergare de durată în tempo moderat Alergare de vireză Atletism cu start de jos Săritura în lungime cu elan. procedeul ghemuit Aruncarea mingii de oină de pe loc Gimnastică acrobatică Joc sportiv Susţinerea probelor de evaluare Semestrul al II-lea Februarie Ianuarie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Gimnstică acrobatică 57 .

procedeul ghemuit Aruncarea mingii de oină de pe loc Gimnastică acrobatică Joc sportiv Susţinerea probelor de evaluare Martie Aprilie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Forţa 58 .______________________________________________________________________________________________________________________ Semestrul al II-lea Unităţi de învăţare Capacitate de organizare Dezvoltare fizică armonioasă Viteza Îndemânare Calităţi motrice Forţa Rezistenţa Deprinderi motice de bază Deprinderi aplicativutilitare Alergare de durată în tempo moderat Alergare de vireză Atletism cu start de jos Săritura în lungime cu elan.

procedeul ghemuit Aruncarea mingii de oină de pe loc Gimnastică acrobatică Joc sportiv Susţinerea probelor de evaluare Mai Iunie X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Retistenţă Joc sportiv 59 .______________________________________________________________________________________________________________________ Semestrul al II-lea Unităţi de învăţare Capacitate de organizare Dezvoltare fizică armonioasă Viteza Îndemânare Calităţi motrice Forţa Rezistenţa Deprinderi motice de bază Deprinderi aplicativutilitare Alergare de durată în tempo moderat Alergare de vireză Atletism cu start de jos Săritura în lungime cu elan.

2. Cojocaru. 2. 1.4. 3.2.______________________________________________________________________________________________________________________ 6. 60 .1. şi pe loc Editura repaus Aramis II. -dialog însoţit de explicaţii şi exemplificări -dialog pe tema echipamentului adecvat privind proiectarea 2. 1.1. I-IV. 2. Leapşa cu ghemuire -Formaţii de adunare în linie. 4.3.4. activităţilor de .2.2.1. .alinierea în linie şi în coloană -complexe de exerciţii pentru dezvoltarea fizică -Jocuri pentru cls. 1. două rânduri Lucian S. 3.Formaţii de deplasare în coloană de câte unul şi de câte doi.. pe două rânduri -Mers şi alergare – învăţare cu accent pe execuţia corectă Jocuri: Cursa pe numere ARUNCAREA LA ŢINTĂ SĂRITURA ÎN LUNGIME FORŢA .1. 5. 1. I. influenţele benefice ale exerciţiului fizic asupra sănătăţii. enunţarea normelor de tehnica securităţii în orele de educaţie fizică -Repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate -Învăţarea alinierii în adâncime şi spre dreapta. 1. Editura Aramis 2. rând şi pe Cls. ref.3. DEPRINDERI MOTRICE DE BAZĂ -Prezentarea regulilor de igienă individuală. 5. 1. Nr. crt. Ob. 4. 3. Detalii de conţinut CAPACITATEA DE ORGANIZARE.Mers şi alergare – învăţarea corectă a tehnicii Jocuri: Roşu şi negru. I-IV. întoarceri prin săritură. PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Nr. 3. la stânga şi la dreapta . ore Data Activităţi de Resurse învăţare -teren de sport -fluier -Ghid metodologic 1.1.poziţiile drepţi Oancea I.formaţii de predareadunare în învăţarelinie pe un evaluare. . Jocuri: Găseşte-ţi locul.

şezând.Învăţarea poziţiilor: stând depărtat. Editura Aramis şi 6.Complex de exerciţii pentru influenţarea selectivă a aparatului locomotor – învăţare .2. Nr. Găseşte-ţi locul.. Jocuri cunoscute. .1. 13. -atenţionări corectări sistematice 4. 2. 9. de pe unul şi ambele picioare Ob. culcat Jocuri: Cine aleargă mai corect. 3. 8.3.Lecţie de evaluareAruncarea cu două mâini de jos la ţintă orizontală.Trecerea din linie pe un rând în formaţii de lucru în semicerc şi cerc . pot fi Sergiu C. .2. crt.Sărituri – învăţare cu accent pe desprindere. 5. . .Alergarea de viteză – învăţare cu accent pe poziţia corpului şi lucrul cu braţele .Trecerea din coloană câte unul în formaţii de semicerc şi cerc . ref. .Aruncare şi prindereînvăţare cu accent pe aruncarea tip azvârlire Jocuri: Mingea prin tunel.2.1. 12. 3.Învăţarea unor exerciţii pentru influenţarea evoluţiei corecte şi armonioase a organismului Jocuri: Cine aleargă mai repedse. -recomandări generale şi individuale 61 . 10. -întreceri individuale pe echipe 11.învăţare . 5.3. valorificate Nicolae C calităţile şi Jeni L.3. ore Data Activităţi de Resurse învăţare -alergari de viteză cu -teren de structură şi pe sport direcţii variate 4. 7. 2. 1. -fluie 1. -ştafete şi jocuri dinamice şi parcursuri aplicative -Metodica predării educaţiei fizice şi -identificarea sportului unor tipuri de în ciclul activităţi în care primar.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. deprinderile Editura însuşite Gheorghe Alexandru şi -Jocuri pentru cls..Alergare cu călcâiele la şezut – învăţarea tehnicii corecte . 3. I-IV. 3.învăţare tehnicii corecte Jocuri: Mingea prin portiţă.Startul de sus şi lansarea din start.1. Detalii de conţinut .

2.2. Editura Aramis de 3.Săritura în lungime de pe loc – învăţarea cu accent pe elanul din îndoirea genunchilor Jocuri: Cine sare mai departe. Jocuri cunoscute 3.Dezvoltarea forţei dinamice la nivelul musculaturii abdomenului şi spatelui. 14. 2. III. 3. Oancea I. Cls. Jocuri: Minge de pe pod -Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit. 1. Nr. cu învingerea greutăţii propriului corp -Jocuri pentru cls.Echilibrul – învăţarea menţinerii echilibrului în condiţii mai dificile . I-IV. Cojocaru. Jocuri: Lupta cocoşilor -Probă de evaluare: extensii ale trunchiului din poziţia aşezat cu sprijin pe mâini. -Rulări laterale şi pe spaterepetare cu accent pe poziţia corectă a segmentelor corpului -Forţă. -întreceri individuale pe echipe metodologic şi privind proiectarea 16..1.1. ref. Lucian S.dezvoltarea forţei dinamice la nivelul musculaturii abdomenului şi spatelui. -efectuarea de exerciţii localizate la nivelul diferitelor grupe musculare.2. Detalii de conţinut Jocuri: Cursa iepuraşilor.repetare cu accent pe capacitatea de stăpânire a aparatului locomotor în condiţii neobişnuite -Forţă. 3. -atenţionări corectări sistematice şi -saltea -Ghid 1.1.3.4. oblic înapoi. 1. 5.2. I-IV.3. . Jocuri cunoscute GIMNASTICĂ ACROBATICĂ Ob. ore Data Activităţi de Resurse învăţare 15.Lecţie de evaluare – săritura în lungime de pe loc. 4. Editura Aramis 5.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. . -identificarea unor tipuri de activităţi în care pot fi valorificate calităţile şi -teren deprinderile sport însuşite -fluier activităţilor de predareînvăţareevaluare. -recomandări generale şi individuale 2. 4. crt. 62 .

crt.ridicări ale picioarelor din culcat dorsal.Probă de evaluare Rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit. 63 . 12. 10.învăţarea corectă a tehnicii de execuţie. Nr. 1.3. 3. 4. Editura nivelul diferitelor grupe Aramis musculare. 9. Statuile -Încheierea situaţiei pe semestrul I Ob.dezvoltarea forţei dinamice la nivelul musculaturii abdomenului. cumpăna pe un genunchi cu sprijinul palmelor pe sol -Forţa. -efectuarea de Lucian S. rostogoliri înainte din ghemuit în ghemuit -Forţa. Jocuri cunoscute -Semisfoara.2.4. ref. 2. -ştafete şi parcursuri aplicative -fluier 2. -identificarea unor tipuri de activităţi în care pot fi valorificate calităţile şi deprinderile însuşite -Ghid metodologic privind proiectarea 5.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.3. podul de jos. activităţilor de predareînvăţareevaluare. 13. -recomandări generale şi individualizate 14. Jocuri cunoscute -Podul de jos.2. Jocuri: Mingea peste graniţă . 6. rostogolire înainte din ghemuit în ghemuit.1. 1. Jocuri: Statuile -Probă de evaluare.dezvoltarea forţei dinamice la nivelul membrelor Jocuri: Voinicii. 7.repetare cu accent pe poziţia corectă a segmentelor corpului -Forţa.dezvoltarea forţei dinamice la nivelul membrelor.1. cu învingerea greutăţii -teren de propriului corp sport 11. 8. exerciţii localizate la Cojocaru..1. 3. Oancea I.2. Detalii de conţinut -Podul de jos. Cls. I-IV. ore Data Activităţi de Resurse învăţare 3.

. 3. pasarea în handbal cu o mână de la umăr –învăţare cu accent pe tehnica braţului aruncător .2. crt. 8. 5.dezvoltarea îndemânării în acţiuni motrice individuale .Îndemânare.1. Editura Gheorghe Alexandru 4. 7.Târâre – învăţare cu accent pe exersare pe genunchi şi antebraţe Jocuri: Alergarea cangurului. 2.1. ref.3. -coardă 64 . Detalii de conţinut SĂRITURA LA COARDĂ .1. 1. 1.Căţărarea – coborârea – învăţare cu accent pe suprafeţe înclinate . -fluier 10. 3. Nicolae C Jeni L.Prinderea.1.Îndemânare – învăţare cu accent pe depladsarea unor obiecte Jocuri: Câte 1. 3. -Metodica predării educaţiei fizice şi sportului în ciclul primar. 2. 6.coordonarea acţiunilor motrice realizate individual -teren de sport -fluier 3.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. 4. 3.2. . .Sărituri – repetarea săriturilor la coardă .Transport – învăţare cu accent pe apucarea cu ambele mâini a obiectelor uşoare Joc: Veveriţa şi ogarul.1.1. 3. IV. Nr. . -teren de sport 9. 5. . 2.2.2. 4.3.3. Sergiu C. 5. 3..Repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate -Căţărarea – coborârea – învăţare cu accent pe realizarea prizei corecte Joc: Veveriţa săritoare.4. ore Data Activităţi de Resurse învăţare 1.Probă de evaluare: Sărituri la coardă alternative pe loc Jocuri cunoscute Ob. . 2. 3.

. I-IV. 2. aplicative Lucian S. 3.Dribling simplu şi multiplu din mers – învăţarea împingerii mingii în lateral. ref. şi parcursuri Cls. 2.3. . crt. 3.3. 3.2. . 5.dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie la nivelul întregului corp .2. distanţa de perete – 3 m –repetări Jocuri: Mingea pe pod. 1.2. 1.2. aruncarea mingii într-un perete cu o mână Ob.3.Viteza – dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare -Dribling din mers. 2. 10 m. -atenţionări corectări sistematice 2. activităţilor de predare-ştafete şi jocuri dinamice învăţareevaluare. 1.1.1. 4. Cojocaru. Oancea I. ore Data Activităţi de Resurse învăţare 1. 6. 10 m. I-IV.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. 5. -întreceri individuale pe echipe şi -Jocuri pentru cls.Viteza – dezvoltarea vitezei de reacţie şi deplasare . 2.2. -Probă de evaluare: Dribling din mers.pasarea în handbal cu o mână de la umăr – repetare cu accent pe tehnica de execuţie Jocuri: Culesul cartofilor.Prindere . -alergări de viteză cu structură şi pe direcţii variate -Ghid metodologic privind proiectarea 3.1. 4. 3. Nr. -identificarea Editura unor tipuri de activităţi în care Aramis pot fi valorificate calităţile şi deprinderile însuşite 7. V. Editura Aramis şi -teren de sport -fluier 9. 5.3.dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie la nivelul întregului corp -Dribling simplu şi multiplu de pe loc – învăţarea tehnicii execuţiei Jocuri: Castelul.Viteza. aruncarea mingii într-un perete cu o mână de deasupra umărului şi reprinderea ei. pe sol Jocuri: Ogarul şi iepurele . -minge 65 .Viteza. Detalii de conţinut HANDBAL .1. 8.1.

Dribling din mers – repetare.Aruncarea mingii de oină de pe loc – învăţarea cu accent pe aruncare cu braţ.Săritura în lungime de pe loc . -întreceri individuale pe echipe 9. Editura Aramis -recomandări generale şi individuale 66 . 13. Lucian S. 6. 10. . Jocuri pentru şi cls. activităţilor de predareînvăţareevaluare. 1. .______________________________________________________________________________________________________________________ Nr.2. pasă – învăţare cu accent pe pasa cu o mână de deasupra umărului Jocuri. 2. 4.Alergare de durată în tempo moderat . 3. ore Data Activităţi de Resurse învăţare -alergări de viteză cu -teren structură şi pe sport direcţii variate -fluier -ştafete şi jocuri dinamice -minge şi parcursuri aplicative -Ghid metodologic de 1. 4. 1. 12.Transport – învăţare cu accent pe transportul obiectelor uşoare . . picior opus în faţă . Jocuri: Partizanii.Repetarea exerciţiilor de front şi formaţii învăţate .2. 14. pasă – învăţare cu accent pe execuţia corectă . Nr. 5. cu Editura Aramis 5. Oancea I.1. crt. -identificarea unor tipuri de activităţi în care pot fi valorificate calităţile şi deprinderile însuşite privind proiectarea 3. I-IV. -jocuri bilaterale reguli simplificate 7.Încheierea situaţiei pe semestrul al II-lea Ob. 8. 2. I-IV. Detalii de conţinut ALERGARE DE DURATĂ . Cojocaru.Alergare de durată în tempo moderat – învăţarea tehnicii. 145F . Cls.1.Dribling din mers. 3. Jocuri: Cine aruncă mai departe.3.Dribling pe loc.3. 3. 2.Aruncarea mingii de oină de pe loc – repetare cu accent pe aruncarea tip azvârlire cu un braţ .1.Probă de evaluare: Alergare de durată 2B. Mingea la căpitan.Alergare de durată .Alergare de durată în tempo moderat – învăţarea tehnicii Jocuri: Mingea zburătoare. ref.. .1. VI. 11.4.

I Sem. 3. 1. al II-lea TOTAL CAIETUL Abilităţi practice AUTORII Marcela Peneş EDITURA Aramis 67 . 2.______________________________________________________________________________________________________________________ 7 ABILITĂŢI PRACTICE ARIA CURRICULARĂ Tehnologii DISCIPLINA CURRICULUM NUMĂR ORE Abilităţi practice Nucleu aprofundat NR. ORE Sem. SEMESTRUL NR. CRT.

Proiectarea. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 3. OBIECTIVE CADRU 1.1. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 2. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 1.______________________________________________________________________________________________________________________ 7. Dezvoltarea simţului practic –gospodăresc şi estetic 68 .

4. -să aprecieze intuitiv calitatea unor materiale folosite sau a unui produs finit O3.2. 2.1.2. 4. -să-şi exprime părerile despre modul în care se poate realiza un produs dat sau o compoziţie. Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs 3.4.-să identifice şi să clasifice materiale din natură şi materiale sintetice în funcţie de caracteristicile lor.______________________________________________________________________________________________________________________ 7. cu tehnici şi materiale diferite şi să găsească utilitate obiectelor realizate. 2. 4. Dezvoltarea simţului practic 4. 69 . 3. -să coopereze cu colegii dintr-o echipă la realizarea unor produse complexe O4. 1.3.1.1. -să sesizeze diferenţele dintre diverse tipuri de compoziţii decorative. confecţionarea şi evaluarea unor produse simple 2. -să aplice tehnici de prelucrare a materialelor utilizând instrumente şi ustensile adecvate 1.1. -să-şi dezvolte deprinderi practic-gospodăreşti.-să se familiarizeze cu modalităţi de îngrijire a animalelor de casă sau de curte O2. Proiectarea. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ O1.2. -să descopere posibilităţi de utilizare a diverselor materiale. -să-şi dezvolte comportamente şi atitudini igienice corecte faţă de propria persoană şi faţă de alte fiinţe şi obiecte.3.2. Cunoaşterea şi utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale şi ustensile 1.3.2. -*să găsească variante de realizare a aceluiaşi produs. -să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple şi/sau complexe.

2. 1. 4. 3. Ştim gospodărie? 1.Expoziţie de lucrări: „Inventăm. 2. materiale textile .2. Darurile naturii 1. 1. vopsire. . 1. 2. 6.Pregătirea micului dejun: prepararea unor sucuri naturale. 2. 2. 2. Ştim gospodărie? 1. Unit.3. Conţinuturi .Activitati cu materiale din natura .3.Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei 5.1.2. Origami . decupare dupa conturul trasat si lipire. .2.2. . învăţăm”. 2. Ne jucăm construim obiecte făurim 1.Compoziţii folosind materiale din narură.Pregătirea micului dejun: prepararea unor sucuri naturale. materiale sintetice şi materiale refolosibile). Crt 1.1.1.Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei. 4.2. 4. vopsire. 70 . 1.1.1. hârtia Ob. fire si materiale textile Tehnica Tangram. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr.3.2.2. 1. lipire. asamblare Nr.3.1. . 4.Tehnici de lucru: trasare dupa sablon. 3. ne jucăm. lipire. ore Săpt 2.Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite cu ajutorul materialelor diverse ( materiale din natură. . .2.Identificarea materialelor . 2. 4.2.1. fire. .1.2. 2. 2.2. 1. Hartia.1. 3. 2.Tehnici de lucru: decupare. asamblare .1.______________________________________________________________________________________________________________________ 7.1.Tehnici de lucru: decupare. de ref. de învăţare Darurile naturii -activitati cu materiale din natura Activităţi cu materiale sintetice Fire.Activitati cu materiale sintetice.

ACTIVITĂŢI CU MATERIALE SINTETICE Activitati cu materiale sintetice..2.. 2. vopsire.Fructe de toamnă” -. . cârcei de viţă de vie.2.2. . Hartia.. 2. aţă -vată sau lână 1. fire si materiale textile -Tehnica TANGRAM. de ţesere cu benzi de hârtie.Fluturele” -. pene etc.explicarea şi demonstrarea modului de lucru. ref. 1. asamblare Compozitii decorative: -. lipire.. 8..excursie sau drumeţie în vederea colectării materialelor: nuci. II.Palmieri” -. seminţe diferite.flori.ex.realizarea fâşiilor (benzilor) de hârtie.4.Podoabe de Crăciun” -Evaluarea lucrărilor -hartie glace materiale colorate -nasturi -hartie creponată -ac. .1. frunze.Covoraşul” -.Legume de toamna” -. 5.. Detalii de conţinut DARURILE NATURII Identificarea materialelor Activitati cu materiale din natura Tehnici de lucru: decupare. fire Tehnici de lucru: trasare dupa sablon. I.. 2.______________________________________________________________________________________________________________________ 7. 3.. Nr.Flori din seminţe” -. 4. 5.Morişca -. 2.. 3. 7. scoici.Strugurele” -. 4. 71 .Litere -Tehnica ORIGAMI. decupare dupa conturul trasat si lipire. individuale de realizare a tehnicilor.ex. . crt. PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Nr. 6.Covoraş din frunze” -Evaluarea lucrărilor Ob.explicarea şi demonstrarea fiecărei tehnici. 2. ore Data Activităţi de Resurse învăţare . .2. -realizarea unor podoabe pentru Crăciun -seminţe -frunze presate -lac carton -coala de desen -aracet -acuarele 1.1. 2.. 1.

. . 2.1. . Detalii de conţinut STIM GOSPODĂRIE? .fructe diverse . crt.1.scoici. 2. coli albe 72 . 4. rolul în alimentaţie.acuarele . III. ore Data Activităţi de Resurse învăţare .lipici . 3.suport de lucru: carton colorat. IV. vopsire. -„Felicitări”.Compoziţii folosind materiale din narură.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. asamblare Compoziţii decorative: 1.reamintirea tehnicilor învăţate: decupare lipire. dovleac.2.imagini.prezentarea instrumentelor de stors fructe: .2.reguli de folosire şi protecţie .2. seminţe mac.Pregătirea micului dejun: prepararea unor sucuri naturale . 2. 1.jetoane 1. ref. DARURILE NATURII . planşe .materiale colectate .1. . 3. 4.cuţit .conversaţii privind utilizarea sucurilor de fructe.2. Nr.discuţii privind necesitatea utilizării obiectelor de îmbrăcăminte şi încălţăminte în condiţii de igienă.2.studierea materialelor disponibile: frunze şi flori presate.pahare . asamblare.Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei Ob. 2. scoici . fasole. lipire. frunze presate -„Inimioare pentru mama” -„Hora fetiţelor şi băieţeilor” -Evaluarea lucrărilor 1. vopsire . 2.Tehnici de lucru: decupare. 4.

planşe . 4.Aplicarea tehnicilor de lucru însuşite cu ajutorul materialelor diverse ( materiale din natură.conversaţii privind importanţa fructelor în alimentaţie .jetoane 73 .1.2.cuţit .prezentarea fructelor folosite pentru salată.______________________________________________________________________________________________________________________ Nr. 5. 6. .“Barza” .2.imagini.“Perniţa de ace” .identificarea materialelor necesare realizării unor jucării. Prepararea salatei de fructe Igiena hainelor de vară 1. . 4.Evaluarea lucrărilor ŞTIM GOSPODĂRIE? Ob. VI. materiale sintetice şi materiale refolosibile).imagini.“Pisicuţa pe capac” . 1. . 4. ne jucăm. 8. 7. Detalii de conţinut NE JUCĂM. planşe . 2.cuţit .2. OBIECTE FĂ .organizarea expoziţiei „Jucării pentru copii” 1. 3.“Soportul de creioane” . 9.pahare . .1.“Gărgăriţa” .observarea dirijată a unor jucării. 2. 2. . . .discuţii privind utilitatea obiectului obţinut.2. Nr. Expoziţie de lucrări: „Inventăm.jetoane URIM .“Clownul mobil” . 1. ore Data Activităţi de Resurse învăţare .1. 3.2. .3. CONSTRUIM.1.realizarea unor lucrări la alegere. 2.“Suportul de orar” .pahare . 2. ref. 1. din imaginaţie sau după un suport dat.fructe diverse . crt.fructe diverse . învăţăm”.“Covoraş la gherghef” .foarfece.materiale diverse . V. lipici 1.

______________________________________________________________________________________________________________________ 74 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful