UTICAJ MOTIVA POSTIGNUĆA NA AKADEMSKO DOSTIGNUĆE

Motiv postignuća se definiše kao tendencija da se ulaže napor kako bi se ostvarilo nešto vredno, čime bi se osoba istakla pred drugim ljudima( Mek Klilend). Ako se motiv za postignućem manifestuje u mnogobrojnim aktivnostima, opravdano je da će postojati korelacija izmedju razvijenosti motiva za postignućem i odreĎenih oblika ponašanja. Gledano s pozicije teorije postignuća, ljudsko ponašanje objašnjava se željom za uspehom u nekoj aktivnosti ili sferi života. Potrebe i motivi usvojeni su odgojem i učenjem, u osnovi su im emocionalna stanja, a ne biološka uslovljenost. Pa tako težnja za zadovoljstvom nakon uspeha deluje kao motivacija koja odreĎuje neke naše životne orijentacije. Motiv postignuća ključni je faktor svake trajne aktivnosti koja zahteva velika ulaganja vremena i energije. Izvršena su mnoga istraživanja kojima je proveravano da li postoji takva korelacija izmedju razvijenosti motiva za postignućem i odreĎenih oblika ponašanja. Neki autori utvrdili su vezu sa školskim uspehom(meĎu ostalima i Mek Klilend, 1953), prema nekim nalazima ta korelacija je dosta visoka, a prema drugima, ona je niska. Ima meĎjutim i podataka da takva korelacija izmedju razvijenosti motiva za postignućem i školskog uspeha ne postoji. Ovo je upravo razlog odabira teme našeg istraživanja.Motiv postignuća u okviru ovog rada biće sagledan i povezan sa Maslovljevom teorijom samoaktualizacije, što je po ovoj teoriji i cilj ili svrha života pojedinca.Cilj istraživanja je da utvrdimo postoji li korelacija izmedju motiva postignuća i akademskog uspeha. Refernece: Nikola Rot-Osnovi socijalne psihologije, dr.Ante Fulgosi-Psihologija ličnosti (1981), Mirjana Franceško,Jasmina Kodžopeljić i Vladimir Mihić-Neki socio-demografski i psihološki korelati motiva postignuć (2002) na http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0048-5705/2002/004857050201065F.pdf. Mersija Čašić, Amela Kofrc, Samija Kurtović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful