TITLUL CURSULUI: FILOSOFIE AUTORI: Prof.univ.dr. Vasile Macoviciuc Asist.univ.dr.

Octavian Rujoiu INTRODUCERE Această sinteză de curs este elaborată pentru studenţii de la ID din Academia de Studii Economice. Obiectivele principale sunt concretizate în competenţele pe care le veţi dobândi după parcurgerea şi asimilarea cursului de Filosofie sunt următoarele: lărgirea orizontului de cultură generală; întemeierea filosofică şi unificarea valorică a cunoştinţelor şi atitudinilor; familiarizarea – mai ales prin frecventarea unei bibliografii – cu marile direcţii actuale de reflecţie asupra omului, ştiinţei şi culturii; limpezirea unor principii şi interpretări generale menite să faciliteze asimilarea disciplinelor specializate în investigarea ştiinţifică a problemelor şi realităţilor socio-culturale, economice, politice şi umane contemporane. Cursul de Filosofie este structurat în cinci unităţi de învăţare (sau capitole), urmate de cîte o lucrare de verificare a cunoştinţelor, care va fi transmisă tutorelui desemnat. Evaluarea cunoştinţelor se va realiza sub două forme: a. evaluarea continuă, pe baza unor sinteze/referate/lucrări (maximum patru pagini) referitoare la una din teme pentru fiecare unitate de învăţare; b. evaluarea finală, realizată printr-un test susţinut după parcurgerea tuturor unităţilor de învăţare. Recomandăm şi folosirea manualului Filosofie. Tematizări contemporane, Editura ASE, 2010 (coord. Vasile Macoviciuc). Criteriile de evaluare constau în: 1. Punctajul obţinut la cele 5 lucrări de verificare de la finalul fiecărei unităţi de învăţare reprezintă 50%; 2. Punctajul obţinut la verificarea finală (examen scris) reprezintă 50%. CUPRINSUL CURSULUI: UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I: FILOSOFIA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ Cuprins: 1. Obiective 2. Continutul unităţii de învăţare 2.1. Viaţă cotidiană şi trebuinţe metafizice 2.2. Cunoaşterea ştiinţifică şi filosofia. Critica scientismului 2.3. Filosofie şi artă

2 2.4. Filosofie şi mit. Problema sacrului 2.5. Filosofia şi problema condiţiei umane 3. Sarcini de învăţare 4. Criterii de (auto)evaluare 5. Lucrare de verificare 6. Bibliografie UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II: PROBLEMATICA OMULUI ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ Cuprins: 1. Obiective 2. Continutul unităţii de învăţare 2.1.Critica metafizicii în filosofia lui Friedrich Nietzsche 2.2. Existenţialismul 2.3. Pragmatismul 2.4. Psihanaliza 3. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare 4. Răspunsuri la testele de autoevaluare 5. Lucrare de verificare 6. Bibliografie UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III: PROBLEMA CUNOAŞTERII Cuprins: 1. Obiective 2. Continutul unităţii de învăţare 2.1. Disputa empirism-raţionalism. Criticismul kantian 2.2.. Niveluri de cunoaştere şi tipuri de abstractizare 2.3. Ştiinţa – obiect al interpretării şi reconstrucţiei filosofice 2.4. Falsificaţionismul lui Karl R. Popper 2.5. Thomas Khun şi epistemologiile post-popperiene 2.6. Spirit ştiinţific modern şi obstacole epistemologice 3. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare 4. Răspunsuri la testele de autoevaluare 5. Lucrare de verificare 6. Bibliografie UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV: PROBLEME DE FILOSOFIA RELIGIEI Cuprins: 1.Obiective 2. Continutul unităţii de învăţare 2.1. Religia interpretată ca filosofare 2.2. Structura dogmatică a marilor religii 3. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare 4. Răspunsuri la testele de autoevaluare 5. Lucrare de verificare 6. Bibliografie UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V: VALORI ŞI TEORII MORALE

3

Cuprins: 1.Obiective 2. Continutul unităţii de învăţare 2.1. Tipuri de concepţii morale 2.2. Binele moral 2.3. Normele morale şi convingerea morală 2.4. Succesul, fericirea şi sensului vieţii 2.5. Bioetica 2.6. Etica lui Robert Misrahi 2.7. Gandirea de grup şi comportamentul etic în organizaţii 3. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare 4. Răspunsuri la testele de autoevaluare 5. Lucrare de verificare 6. Bibliografie BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

Obiective: În urma studiului conţinutului acestei unităţi de învăţare. Viaţă cotidiană şi trebuinţe metafizice 2. oferind modele de viaţă demnă. repere şi criterii valorice. religia şi ştiinţa) 2. Termenii filosofiei greceşti. Filosofia şi problema condiţiei umane 3. 224).locul filosofiei între celelalte forme ale culturii (arta.1. Critica scientismului 2. Illinois. religie. la gânditorii 1 greci filosofia mai este definită şi în alte moduri. phrónesis: înţelepciune practică. Bibliografie 1. Filosofie şi artă 2.Peters. pp. Cunoaşterea ştiinţifică şi filosofia.S. Analiza semantică a unor termeni din Noul Testament. din punctul de vedere al obiectului. Etimologic. o manifestare specializată a spiritului uman. filosofia este „cunoaştere a celor ce sunt ca fiind ceea ce sunt” – deci a temeiului existenţelor. precum şi Wiliam Barclay. Alături de această accepţiune. a se consulta Francis E.specificul cunoaşterii de tip filosofic .. . Continutul unităţii de învăţare Filosofia este – alături de ştiinţă. Continutul unităţii de învăţare 2. Filosofie şi mit. Obiective 2. (philosophía – p.5. veţi dobândi cunoştinţe cu privire la: . a realităţii ultime. Wheaton.4 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE I: FILOSOFIA ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ Cuprins: 1. Lucrare de verificare 6.4.3. sophía: înţelepciune teoretică – p. 68–81. filosofia este „dragoste de înţelepciune”. esenţiale prin care se legitimează tot ceea ce există. Din punctul de vedere al scopului imediat. 223. precum şi „cunoaştere a celor divine şi omeneşti”. Criterii de (auto)evaluare 5.A. „filosofia este pregătire pentru moarte”.obiectul. Societatea Misionară Română. necondiţionate. 1993. metodele. artă – un domeniu specific al culturii. Problema sacrului 2. Sarcini de învăţare 4. 253. 367–370. nu putem 1 Pentru a interpreta satisfăcător sensurile etimologice ale filosofiei. prudenţă – p. Astfel. întrucât nu trăim oricât. 1992.2.rostul cugetării filosofice în viaţa omului de astăzi . a naturii celor ce sunt –. U. scopurile şi tematica filosofiei . Humanitas.statutul filosofiei în cultura contemporană .

Apăsat de griji şi speranţe. Problematizarea – când. p. fiind. exteriorizând credinţe şi deprinderi eficiente. uneori până la confundare. Editura ştiinţifică. Bucureşti. deci. În general. nu-şi îngăduie maturizarea gustului pentru speculaţie.1. adică la autoperfecţionare spirituală şi împlinire 2 morală. Traducere. 2. Bucureşti. orizontul interogaţiilor sale privitoare la om şi lume se întretaie strâns. la chestiunea antropologică. calitativ altceva. doar în măsura în care acestea cer un oarecare efort spre a fi integrate în împărăţia obişnuinţelor ocrotitoare. note şi comentarii de Gabriel Liiceanu. bibliographie et chronologie par Alain Renaut. Kant. 1969.601). 3 Primele trei întrebări sunt formulate de I. pe cât îi stă omului în putinţă” . la care ulterior va adăuga „4) Ce este omul?” Primele trei probleme corespund ontologiei. conţinut şi soluţii. câmpul filosofiei este cuprins în următoarele întrebări: „1) Ce pot şti? 2) Ce trebuie să fac? 3) Ce-mi este îngăduit să sper?”. p. a patra este introdusă pentru prima dată în Cursul de logică din perioada ultimă a vieţii – Cf. 3 acestea se raportează. cum şi câtă este – se iveşte la marginea evenimentelor mai deosebite (în bine sau în rău) şi. 1993. moralei şi religiei. gnoseologia (teoria generală a cunoaşterii). În viziunea lui Kant. cu sfera trebuinţelor – ca nivel. în ultimă instanţă. Introducere în filosofie. de cele mai multe ori. antropologia (preocupată de sinteze discursive pe baza grupului de ştiinţe socio-umane). Viaţă cotidiană şi trebuinţe metafizice Antrenat în şi de probleme curente.5 trăi oricum. . judecă în termeni de acţiune. De obicei.Kant în Critica raţiunii pure (Cf. 29–63. pp. Traduction. praxiologia (teoria generală a acţiunii) ş. Editura Academiei. sub presiunea situaţiilor de viaţă. Însă filosofia este o sferă a creaţiei spirituale specializate care se îndepărtează sensibil de problematizările şi opiniile conştiinţei comune. axiologia (teoria generală a valorilor).a. studiu introductiv. omul obişnuit se deprinde să trateze viaţa firesc. Paris. Aceste teme de reflecţie sunt abordate sistematic şi în termeni conceptuali în cadrul domeniilor specializate ale filosofiei: ontologia (teoria generală a existenţei). 1977. Definiţia provenită din scopurile şi aspiraţiile mai îndepărtate ale filosofiei îndeamnă fiinţa umană la „asemănare cu divinitatea. Antropologie du point de vue pragmatique. Flammarion. multe din întrebările filosofiei sunt puse şi soluţionate de către oameni în cadrele gândirii şi experienţei cotidiene. 4. Desigur. 2 Aceste accepţiuni sunt sintetizate riguros în: David. présentation.

mai ales. pe cât posibil. Instinctul de autoconservare funcţionează suficient de bine. aici. meritând a fi trăită chiar şi în lipsa unor motive adânci. Nu e vorba în această atitudine de o incapacitate. Jocul cu argumentele prea abstracte sperie. mai mult o calitate decât o infirmitate: viaţa este considerată şi tratată ca valoare în mod intuitiv. atentează la securitatea interioară. Împrejurările – multiple. e situată mai presus decât toate ideile despre ea. confuze. inventând situaţii fără ieşire. Calea ideii i se pare – ceea ce nu e total incorect – că duce la relativism. nu de puţine ori. credinţele.6 croind planuri – îndrăzneţe doar cât să fie realizabile. şi nu pentru a satisface o curiozitate pur cognitivă. viziunile generale sunt preţuite tocmai pentru că justifică această opţiune vitală reflexă. viaţa. complexe în consecinţe – obligă la acţiune . ocolit. Asemenea filoane de robusteţe din simţul comun arareori pot fi ignorate de opticile spirituale specializate. Înălţimea ce subţiază legătura ideii cu viaţa zilnică tulbură. nici dezlănţuire pasională. Ceea ce nu acceptă însă este relativismul. ameţeşte. Ideile. oare. Acest om are simţul relativităţii. este unică. nu se surprind. îndemnându-i să-şi întoarcă faţa de la viaţa efectivă care. totuşi. uzura cotidiană a sufletului şi povara multor activităţi îl iniţiază în fragilitatea celor omeneşti şi în puterile hazardului. deci. distrage de la acte trăite ca obligaţii şi de aceea va fi. instabile. Mediul înconjurător este perceput şi interpretat pe baza funcţiei lui practice. {i ce poate fi mai dureros pentru făptura umană decât să fie pusă în situaţia de a alege într-o lume căreia i se demonstrează uniformitatea valorică? Ce panică poate fi mai mare decât cea avută atunci când valorile – în care te-ai încrezut sau pe care trebuie să le urmezi – îşi pierd evidenţa? Ce rosturi mai poţi avea într-o lume fără relief sufletesc şi fără puncte de sprijin certe? Există suficiente motive pentru care mulţi oameni consideră – sau numai se comportă astfel – că prea multă teorie despre existenţa umană nu poate aduce decât prilejuri de îndoială – sau chiar necazuri –. reflecţiile ascuţite şi inteligente ale celui mai obişnuit om? Este. dar. mult mai convins şi temeinic decât cel mai amarnic filosof pesimist. căci energiile fizice şi sufleteşti sunt orientate spre scopuri care aşază gândul în cumpănire. sub acest aspect este. Sensul vieţii nu este obsesie. clatină credinţe.

7 imediată. Vieţii cotidiene îi este specifică o legătură nemijlocită între teorie şi practică, între cunoştinţe şi acţiune; trăim sub impulsul satisfacerii trebuinţelor; de aceea, alegerea scopurilor şi a mijloacelor nu poate fi suspendată la nesfârşit pentru a face loc reflecţiei deliberative; se apelează la cunoştinţe şi instrumente valorice deja fixate şi cu eficienţă verificată. Din aceste motive, subiectivitatea curentă oscilează şi combină decizii bazate pe motive momentane, efemere, incerte, fluide, cu decizii derivate din temeiuri rigide, arareori fixate conceptual (tradiţie, obicei). Conştiinţa comună se comportă în raport cu lumea receptacular: Cunoaşterea realului – înţeleasă ca oglindire a acestuia în simţurile şi gândirea omului – rămâne la stadiul constatării şi descrierii necritice a unor corelaţii empirice, a constatărilor factuale, a unor moduri de manifestare exterioară, fenomenică. Realismul bazat pe „logica simţurilor” se îmbină cu preocuparea pentru latura normativă a vieţii şi acţiunii. „Simţul comun – remarcă Lucian Blaga – apare ca o realitate psihologică spirituală. Simţul comun reprezintă o medie just echilibrată de reacţiuni intelectuale proprii unei colectivităţi umane, aceasta înţeleasă mai curând ca masă omogenă, difuză şi fără limite precise, decât ca o organizare diferenţiată şi de un profil deplin caracterizat. Simţul comun se constituie în virtutea unor idei asimilate de individul uman, încetul cu încetul, prin convieţuirea cu semenii săi. Simţul comun este deci în individ un exponent al sociabilităţii acestuia şi se manifestă într-o seamă de atitudini şi judecăţi ce implică anume norme adoptate de colectivitatea umană. Colectivitatea se supune unor astfel de norme de obicei fără a-şi da seama de ele. Cu cât normele implicite ale reacţiunilor intelectuale angajează o colectivitate mai vastă, cu atât simţul comun devine un factor mai redutabil în viaţa de toate zilele a individului uman, ce face parte din colectivitate.”
4

Nu există, desigur, o stare pură şi permanentă a simţului comun. Deşi formele specializate de manifestare spirituală (ştiinţa, filosofia, arta) depăşesc normele, judecăţile şi prejudecăţile curente, ele modifică, prin asimilare, conţinuturile vieţii şi gândirii cotidiene. De pildă, fără ca simţul comun să aibă luări de poziţie ştiinţifică, el este şi poate fi pătruns de
4

Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică, în Opere, vol.8, Minerva, 1983, p. 81.

8 achiziţiile ştiinţei. Opiniile obişnuite îşi pot încorpora idei şi atitudini specifice unui sistem filosofic, în măsura în care se bucură de popularitate. Cu toate acestea însă simţul comun nu-şi depăşeşte condiţia: e receptiv la dimensiunea practic-aplicativă, la consecinţele ce-şi dovedesc utilitatea umană în nemijlocirea vieţii. Criteriul de validare este experienţa. Bunul-simţ este starea înţeleaptă a simţului comun. El codifică experienţe, tradiţii, opinii cu autoritate, deprinderi cu eficienţă dovedită, evidenţe empirice, aptitudinea de a se mula pe situaţia dată, sagacitate raţională şi pătrundere intuitivă, prudenţă în anticiparea consecinţelor posibile, măsura ferită de excese, gustul pentru armonia ce înlătură stridenţele, judecată corectă şi precizie în situaţii şi chestiuni ce se prezintă complicat, stufos. Autenticul bun-simţ nu e cel care se rezumă la calcul şi reţinere, inocenţă şi echilibru modest, ci acela care emană dintr-un prea plin de experienţă. Îndoiala nu-i lipseşte, dar nici nu-i prisoseşte. El merge simplu, suplu şi drept la ţintă. Vede clar şi simplu, fără a se complica. Are doar autoritate înainte de a soluţiona ceva, dar nu dovezi, căci nu putem fi siguri că ar putea fi întemeiat doar prin generalizarea experienţelor repetate şi concordante: conţinuturile sale sunt suficient de eterogene şi provin din surse diferite. Cu toate acestea, tinde spre o sinteză a instrumentelor de rezolvare/depăşire a situaţiilor şi/sau chestiunilor problematice, dar această sinteză nu este una de ordin cognitiv, nu atinge o coerenţă explicativinterpretativă, ci doar o credibilitate practic-utilitară: pe căi multiple, se urmăreşte cumpănirea scopurilor şi mijloacelor spre efectul anticipat. Este, de fapt, un utilaj intelectual cu funcţie adaptativă, eficient în toate compartimentele vieţii. Complexitatea şi adâncimea reflecţiei comune sunt puse în slujba vieţii şi nu a fiinţei pur raţionale. Filosofarea este trăită, fără a miza pe organizarea conceptuală. Lumea accesibilă – spaţial, temporal, uman – este mediul familiar în care se urmăreşte împlinirea – lăuntrică şi sub forma prestigiului: fericirea şi gloria. Dincolo de aceste margini se întind mistere, taine, lumea mitului, spaţiul metafizic al credinţei, ordinea transumană, energiile sacre ş.a.m.d. care înlănţuie şi protejează condiţia omenească. Simplificarea scenariilor interpretative din nevoi vitale capătă pregnanţă

9 simbolică şi produce un binevoitor conservatism psiho-atitudinal. Codul de normalitate pune în ordine lumea şi viaţa omului, acceptând evidenţele existenţiale: sensul şi non-sensul, fericirea şi nefericirea, plăcerile şi suferinţele. Fixările afective pe ceea ce este dezirabil sunt cumpănite, fără excese pătimaşe. Rigorile acţiunilor curente decurg din intenţii, scopuri şi nevoi ce trebuie finalizate; participarea sufletească ia forma unei bune dispoziţii, ca auxiliar al automatismelor voinţei; satisfacţiile mai intense vor fi ataşate rezultatelor, însă de obicei fără stridenţe emoţionale. Sobrietatea şi asprimea comportamentală exprimă tendinţa simţului comun şi a bunuluisimţ de a se angaja pe axa neutră: nici entuziasm exploziv, nici dezamăgire totală, ci o distanţare vigilentă pentru ca stările interioare să fie stăpânite: luciditatea nu este stânjenită şi se evită eventuale surse de suferinţă inutilă. Distanţarea afectivă menţionată măreşte capacitatea de valorificare spontană, reflexă, robustă a prilejurilor de fericire; fără a se confunda planurile şi fără a căuta justificări logice, simţul comun este oricând dispus şi priceput la „expediţii de pradă”; profită de contexte, ocazii, clipe de bucurie intensă; nu ocoleşte şansele de satisfacţie şi plăcere în numele unor mize care dispreţuiesc momentul, ci chiar şi le inventează ori de câte ori acestea nu pun în pericol ducerea la bun sfârşit a treburilor presante. Aşadar, scepticismul simţului comun nu exclude, ci presupune – ca pentru o bună echilibrare – aplecarea ludică, epicureică, priceperea degustării intense a clipei. Această aptitudine de a fi fericit prin expansiunea vieţii înseşi – plăceri curente, răgazuri sufleteşti, odihnă ş.a. – este filtrată ritual şi simbolic în calendarul sărbătorilor. Filosofia are, în raport cu simţul comun şi bunul-simţ, o funcţie integratoare şi o misiune ordonatoare. Dacă în interiorul cotidianului se fixează generalizări în prelungirea experienţei colective şi se cristalizează luări de poziţie în marginea acestora, filosofia are preponderent tentă explicativă unitară şi un arsenal argumentativ ce depăşeşte interesul pentru finalizarea practică imediată. De aceea, devine calitativ altceva decât înţelepciunea care îşi trage seva doar din orizontul gândirii cotidiene. Lipsa de transparenţă a tezelor filosofice în faţa vieţii nemijlocite este consecinţa unui efort constructiv: se elaborează modele de inteligibilitate a lumii şi

repere valorice spontan preţuite. Nu poate fi vorba. Se vede totul cu alţi ochi. soluţiile empirice. pitorescul uman şi atmosfera afectivă şi valorizatoare în care se mişcă personajele. indiferent de imaginea prealabilă pe care o are fiinţa umană cu privire la sine – nu se conturează chiar întâmplător. Temeiurile sale trebuie căutate la alte niveluri. Soluţiile existenţiale sunt mânuite efectiv. aici.d. învăţăminte obţinute pe cont propriu şi habitudini de grup. de obicei. dorinţe şi temeri ş. în sfera utilajului spiritual. unitatea se dizolvă: întrucât dispersia conţinuturilor ce alcătuiesc soluţiile empirice cotidiene e făcută după liniile de forţă ale intenţionalităţii pragmatic-vitale. în manieră apodictică. Contactele cu viaţa şi mediul sunt suficient de complexe. fragmente de înţelepciune ş. aşa încât mijloacele intelectuale ce intră în acţiune într-un moment sau altul pot fi străine unele altora ca provenienţă şi nivel de competenţă. cu o doză variabilă şi labilă de conştientizare. Există o dispunere graduală a soluţiilor pe care oamenii le conferă problemelor ce le sunt apropiate sub raport sufletesc. Astfel.a. presiunea unor deprinderi afective şi mentale nu poate fi atât de uşor stăvilită pe cât ne place deseori să credem. proprii simţului comun şi bunului-simţ.a. precipitări de obişnuinţe în jurul unor focare de interes. Stilul de viaţă exteriorizat pe scena convieţuirii sociale – căci. Unitatea acestor elemente este dată doar de coexistenţa lor în spiritualitatea colectivă: împreună alcătuiesc tabloul specific. Coexistă credinţe şi convingeri. în practica vieţii. se poate cu uşurinţă constata că pot convieţui .m. Viaţa însăşi se prezintă într-o altă lumină. sunt lăstarii unei anumite selecţii naturale. soluţiile existenţiale se identifică cu practica însăşi a vieţii. pilde.d. sunt generalizări neintenţionate de experienţă colectivă îndelungată. propuse.10 omului. E atins un alt strat de adâncime. ci de aglomerări de cunoştinţe. Credinţele şi motivaţiile curente sunt supuse unei operaţii de scurtcircuitare intelectuală. de valenţe explicative şi de coerenţă logică. în fond. dau tuşele de culoare locală. cunoştinţe mai temeinice şi valori impregnate prin forţa educogenă şi sugestivă a climatului de fiecare zi.m. valoarea lor constă mai ales în faptul că au rezistat probelor la care viaţa colectivă le-a supus. operate în funcţie de mobiluri şi interese arzătoare. Dincolo de acest sistem de referinţă.

se opun în semnificaţii şi finalităţi. cum spune Blaga. Soluţiile teoretice – de natură filosofică. deschizându-se orizonturi de aspiraţie valorică prin care ambiguitatea mijloacelor intelectuale de nivel comun ar putea fi înlăturată. Sunt tonifiante şi limpezi. afective. din acestea pot fi trase consecinţe practice prin asimilarea lor de către structurile interioare. Sau la înţelepciunea povăţuitoare a bătrânului care a trecut prin multe şi a învăţat de la viaţă binele şi căile prin care poate fi făcut. Simţul comun este. lene intelectuală. De fapt. Filosofia dislocă sufletul şi spiritul din convenţiile de normalitate rutinieră. fără însă ca să se izoleze de adâncimile . Să ne gândim doar la conciziunea proverbelor şi cum se potrivesc situaţiilor. ci de un efort de individualizare sub semnul unor principii filosofice. Soluţiile teoretice însă nu sunt direct aplicabile. “luat în răspăr”. Filosofia lămureşte principii. Făptura umană poate doar să-şi elaboreze. pe de o parte. fără ca să izbucnească vreun conflict. nu e vorba de simpla mânuire a unor soluţii deja existente. să-şi modeleze soluţii existenţiale în deschiderea unei concepţii filosofice (sistematice). în contextul discuţiei noastre – îşi încorporează problematica omului. cedări în faţa clipei ş. cu credinţe religioase. –. amăgiri. în conştiinţa comună stau alături păreri ateiste şi luări de poziţie spontan-materialiste.a. naivităţi. dar filosofia nu oferă modele intuitive şi nici sfaturi de orientare în imediatitatea vieţii. confort sufletesc. disociind adevăratele interogaţii de cele false. o recuperează. pe de altă parte.11 neproblematic atitudini şi idei care. Se anulează conţinuturile eteroclite ale conştiinţei cotidiene. de aceea. sunt utile şi eficiente. distanţarea reflexivă şi discernământul valoric se rup de anumite orizonturi şi straturi ale vieţii cotidiene – care ţin de speranţe fără acoperire. mituri şi superstiţii. voliţionale şi raţionale. Se discern anumite structuri fundamentale ale lumii spre a propune un proiect de umanitate. din punct de vedere logic. Soluţiile empirice facilitează integrarea într-un orizont valoriconormativ mulat pe exigenţele nemijlocite ale vieţii. şi le inserează în registre interpretative de maximă generalitate. Deci. aspiraţia către autenticitate însoţeşte orice reflecţie a omului asupra propriei sale condiţii. ignoranţă. de pildă. depăşit şi corectat în ceea ce are iluzoriu.

Astfel. 2. temeiuri serioase nu are nici convingerea unor savanţi că filosofia este istoriceşte depăşită. desuetă. a filosofiei de a fi „regină a ştiinţelor”. Pe de altă parte. Critica scientismului Filosofia şi ştiinţa sunt considerate. curiozitate. iar tâlcurile sale ar putea fi asumate de ştiinţă. suferinţe ş. de fapt. libertatea. eşec. pretenţia. La fel de puţin înzestrată ne apare ştiinţa atunci când se manifestă pe un teren care. deci. filosofia însăşi trebuie să aibă o receptivitate crescută faţă de noutăţi şi achiziţii explicative de ordin ştiinţific. rămânând simple exerciţii meticuloase de inteligenţă: ierarhia valorică este iluzorie (în fapt) şi imposibilă (de drept). şi. de la experienţe uzuale către teorie este necesar pe măsură ce se dovedeşte lămuritor. specializate însă în ceea ce priveşte preocupările. dacă filosofia s-ar preocupa numai de întemeierea şi verificarea discursului său după exigenţe ştiinţifice. limpezeşte şi/sau construieşte lumea sensurilor ideale. de mediul social-istoric. Ceea ce filosofia tratează în termeni de „problemă” rezultă printr-o conceptualizare – impulsionată de uimire. de multe ori nemărturisită.a. Disputele dintre cele două tipuri de opinii sunt lipsite de perspectivă. şi-ar trăda prin aceasta tocmai misiunea şi vocaţia înăuntrul unei culturi: aceea de a oferi un anume tip de înţelepciune – care întemeiază.12 vieţii şi omenescului. de pildă. reperele . nu poate concura ştiinţa în privinţa performanţelor cognitive ce se referă la realităţi umane şi cosmice. – a unor conţinuturi de viaţă imediată. Căci. ca manifestări spirituale specifice. angoase. pentru a-şi menţine creditul psiho-cultural. se dovedeşte vană în momentul în care cercetarea ştiinţifică probează că poate spera şi ajunge la performanţe de cunoaştere riguroasă fără ca să apeleze nemijlocit la îndrumare filosofică. de a stăpâni şi coordona din sfere înalt-speculative eforturile ştiinţelor particulare. Cunoaşterea ştiinţifică şi filosofia. cel puţin de la Renaştere încoace. în peisajul gândirii contemporane opinii unilaterale. temele supuse investigaţiei şi finalităţile umane.m. aparţine filosofiei: sensul vieţii. care încearcă să instituie o ierarhie valorică între aceste două tipuri de creaţie culturală.d. Saltul de la „trăit” la „problemă”. împreună. legate prin multiple şi complexe fire una de cealaltă. fericirea. desigur. Filosofia. prin tradiţie şi specific. Nu lipsesc.2.

13 axiologice ale demnităţii umane, raporturile om-lume receptate în termeni valorici ş.a.m.d. Deşi aparţine cunoaşterii teoretice, filosofia se diferenţiază de ştiinţă atât în ceea ce priveşte obiectul de studiu, cât şi tipul de cunoaştere. La o primă aproximare, putem afirma că are un obiect de maximă generalitate. O teză, teorie sau concepţie filosofică se referă la lume în totalitatea ei, oferă o imagine globală asupra existenţei ca atare. „Oricât de generale ar fi unele probleme pe care şi le pune omul de ştiinţă – remarcă D.D. Roşca – şi oricât de vaste ar fi unele generalizări pe care le face el, acestea sunt totuşi parţiale în substanţa lor, adică ele nu privesc realitatea, existenţa, ca totalitate. (...) Altfel spus, imaginea elaborată de ştiinţă despre realitate este constituită din fragmente de cunoaştere, oglindind porţiuni ale existenţei care, oricât ar fi de extinse, sunt totuşi numai porţiuni ale ei.”
5

(tiinţele particulare studiază anumite sfere, domenii ale realităţii – bine precizate în cazul ştiinţelor constituite şi aflate în dezvoltare continuă sau mai puţin precise, cum este situaţia ştiinţelor de graniţă. Ele forează până la un anume grad de adâncime: de pildă, fizica cuantică vizează un nivel mai profund de organizare a materiei decât mecanica clasică. În acelaşi timp, îşi decupează obiectul printr-o prismă specifică, surprinzându-i anumite faţete: de exemplu, omul ca fiinţă bio-psiho-socială este obiectul de studiu al mai multor ştiinţe (psihologia generală şi socială, antropologia ştiinţifică, anatomia şi fiziologia ş.a.m.d.) care recurg la unghiuri analitice distincte. Atunci când şi filosofia îşi propune investigarea unei zone particulare, bine determinată, a existenţei sau soluţionarea unor probleme cu sferă redusă de cuprindere (de pildă, libertatea, ordinea şi dezordinea în microcosmos, evoluţia omului), sunt angajate presupoziţii, afirmaţii, trimiteri explicite sau implicite la teze ce aparţin unei imagini totalizatoare asupra existenţei. O problemă particulară capătă soluţii filosofice numai prin integrarea sa – evidentă sau implicită – în contexte explicative mai largi, angajând reflecţii asupra lumii în integralitatea sa. Putem spune că filosofia se deosebeşte de ştiinţă, în primul rând, prin obiectul de studiu; filosofia este atrasă de ansamblul existenţei, constituit din tot ceea ce există sau ar
5

D.D. Roşca, Oameni şi climate, Editura Dacia, Cluj, 1971, pp. 197–198.

14 putea să existe, în timp ce ştiinţele îşi restrâng interesul teoretic la un anume domeniu de realitate. „Aria unei probleme filosofice – spune L. Blaga – constituie totdeauna, fie explicit, fie implicit totul existenţei (lumea), iar zarea interioară a unei probleme filosofice rămâne totdeauna într-un mare grad nedeterminată; din contra, o problemă ştiinţifică are totdeauna o arie circumscrisă şi o zare interioară complex determinată.” Dar, chiar
6

atunci când filosofia îşi concentrează atenţia asupra unei realităţi distincte, ea nu devine, prin acest act, ştiinţă, ci rămâne tot filosofie, după cum ştiinţa nu poate fi erijată în filosofie, nu se substituie acesteia, atunci când aspiră să vorbească despre aspecte universale (de exemplu, teoria generală a sistemelor). Cunoaşterea de tip ştiinţific tinde să fie cât mai obiectivă, cât mai adecvată domeniului de realitate pe care îl vizează. Datele experimentale sunt astfel interpretate şi generalizate încât cunoştinţele să surprindă realitatea aşa cum este ea. Teoriile ştiinţifice se constituie prin reelaborarea trăsăturilor de forţă ale fragmentului de existenţă studiat, în aşa fel încât modelul teoretic îi descrie şi explică invarianţii structurali, mecanismul funcţional, legităţile prin care se dovedeşte a fi supus devenirii. Pentru a-şi atinge ţelul, ştiinţa presupune o desubiectivizare, o dezantropomorfizare a procesului de cunoaştere. Desigur, omul care face ştiinţă este un om „total”, „întreg”, în sensul că ia contact cu realitatea printr-o multitudine de facultăţi psihice: este înzestrat cu structuri raţionale, imaginative, afective şi voliţionale, cu anumite conţinuturi subiective (sentimente, valori, atitudini etc.) ce-l caracterizează ca individualitate, ca unicat uman. Însă, atunci când face ştiinţă, elementele de subiectivitate sunt „puse între paranteze”, sunt lăsate de-o parte, sunt înlăturate. În schimb, sunt solicitate intens structurile raţionale, logice (şi prospective, când e cazul) pentru a interpreta cât mai fidel sectorul real studiat. Sensibilitatea, opţiunile valorice, modul de a înţelege omul ş.a.m.d. nu sunt anihilate, ci doar stăpânite raţional; ele nu sunt activate pentru că ar interveni ca factori perturbatori în explicarea realului. De aceea se şi spune despre ştiinţă că este „rece”. În mod deliberat, ea face abstracţie de
6

Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică, ed.cit., p.104.

15 factorul uman. Trebuie observat, totuşi, că tot ceea ce, aici, am numit subiectivitate (conţinuturi şi structuri subiective) are un rol hotărâtor în geneza cercetării ştiinţifice: alegerea obiectului, chiar selecţia faptelor şi informaţiilor, ataşamentul afectiv al omului de ştiinţă de ceea ce face ş.a. Are, de asemenea, un rol important în ceea ce priveşte finalitatea şi finalizarea umană a rezultatelor cercetării, în motivaţia umanistă şi întrebuinţarea socială a acestora. Dar cunoştinţele ştiinţifice au doar conţinuturi raţionale cu miză explicativă. Dovadă a faptului că termenii ştiinţifici au semnificaţii precise, riguroase, univoce, denotative. Deci, în substanţa teoriei nu există adaosuri subiective, ci doar sensuri cognitive prinse în relaţii argumentative şi lanţuri demonstrative, menite să reproducă – la nivelul abstractizărilor constructive, nu doar reflectorii – structura şi dinamica obiectului real. De aceea, într-o lucrare ştiinţifică nu afli nimic deosebit despre maniera în care creatorul său a conceput viaţa: era optimist sau pesimist, credea că fiinţa umană e capabilă să confere sens propriilor acte sau credea în predestinare, era sensibil sau nu. Recunoşti, eventual, omul de ştiinţă după stilul de redactare: plăcut, accesibil sau mai greoi, dar aceste constatări sunt simple accesorii, pentru că stilul facilitează sau îngreunează receptarea, dar, în măsura în care este ştiinţific, nu stânjeneşte cu nimic semnificaţiile raţionale şi demonstraţia riguroasă a textului ştiinţific. Ceea ce contează în ştiinţă sunt semnificaţiile pe care limbajul le vehiculează, conţinuturile raţionale pe care le transmite; prin urmare, desubiectivizarea cunoaşterii permite ca aceleaşi înţelesuri ştiinţifice să fie traduse în limbaje relativ diferite – de la cele formale până la cele de popularizare, fără a se trăda capacitatea explicativă. Aspirând spre maxima obiectivitate a cunoştinţelor – fapt pentru care, de pildă, nu întâmplător ştiinţele socio-umane au avut mult timp ca aspiraţie şi ideal rigoarea explicativă a ştiinţelor naturii –, ştiinţa conţine şi transmite constatări, descripţii, explicaţii. În această afirmaţie, ca şi în cele imediat anterioare, am operat, în mod deliberat, idealizări teoretice, pentru a detaşa în stare pură tendinţele, mărturisite sau nu, care fundează orice iniţiativă teoretică de natură ştiinţifică. În cercetarea ştiinţifică efectivă nu există obiectivitate pură. Cunoaşterea nu este pur spectaculară,

De aceea. direct sau indirect. nu indică şi nici nu sugerează cum trebuie trăită viaţa spre a fi demnă. disciplinele umaniste sunt fascinate de modelul ştiinţelor „tari”. ştiinţa acumulează soluţii certe şi general acceptabile. contrazicând-o. Aşadar. În situaţii care se abat de la această afirmaţie. Ceea ce devine relevant însă în contextul de faţă este şi faptul că o lege şi/sau o teorie ştiinţifică nu propun convingeri. obiectivitatea deplină e urmărită şi procesual atinsă prin atenuarea intervenţiei deformatoare a factorului subiectiv. ordonarea şi constatarea faptelor. riguroase. nu spun nimic privitor la atitudinile ce merită a fi adoptate faţă de sine. ci cuprinde elemente de valorizare. receptive la criterii şi norme de validare ştiinţifică. – sunt luări de poziţii afectiv–volitiv–raţionale ce se manifestă înaintea. morale etc. descoperirile şi invenţiile teoretico-ştiinţifice produc mutaţii în raporturile practice ale omului cu natura. de adecvare a acestora la stările de fapt pe care le constată şi explică. Aceasta înseamnă că dimensiunea valorică este ataşată ştiinţei. în prelungirea sau în apropierea cunoştinţelor ştiinţifice. De fapt.16 înregistrativă. ideologice. însă. cel puţin în selecţia. raţional şi teoretic. s-ar părea că se află ştiinţele sociale. în ultimă instanţă. ci. şi în cazul acestora. lume şi oameni. prin ştiinţă urmărim să cunoaştem realitatea cât mai obiectiv pentru a o putea stăpâni cât mai eficient din punct de vedere rămân . au impact decisiv asupra eficienţei acestor raporturi. Aria sa tematică este legată strâns de stadii şi cerinţe ale practicii umane sau anticipă necesităţi şi stări ale acesteia. că vrea să cunoască de dragul cunoaşterii. Ea îşi pune totdeauna probleme bine delimitate sau delimitabile pe care le rezolvă în termeni controlabili experimental. Cu toate acestea. extinzându-şi progresiv domeniul de investigaţie. Datorită particularităţilor sale cognitive şi metodologice. eventual matematice. Atitudinile valorice – umaniste. în faţa. dar nu aparţine substanţei spirituale ce defineşte cunoaşterea ştiinţifică. Oricât de mult ar trăi savantul cu iluzia că face doar cercetare fundamentală. cunoaşterea ştiinţifică are o finalitate practic-utilă imediată sau mediată. mai devreme sau mai târziu. precise şi obiective. dimpotrivă. opţiunile ideologice trebuie operate înăuntrul ştiinţificităţii doar în măsura în care nu slăbesc acţiunea exigenţelor de obiectivitate a cunoştinţelor.

p. Editura Univers. Opere sociologice. Editura Academiei. Ea clarifică şi propune idealuri umane. a înţelege rostul existenţei noastre şi valoarea ei. Nunta. Vara. în continuare vom cita numai din această ediţie. iată întâia lecţie pe care o profesează filosofia. căci a explica universul nu înseamnă a găsi numai nişte principii ultime.17 practic.” Aşadar.” 9 O concepţie filosofică despre lume întemeiază un anumit mod de a înţelege şi interpreta locul şi rosturile omului în univers. Aceste două tendinţe ale sufletului ne îndeamnă să căutăm o concepţie unitară şi ultimă despre lume. Mitul lui Sisif. Trei introduceri la devenirea întru fiinţă. ci aceste principii trebuie să fie nişte valori care să se impună spiritului omenesc în genere. universul din care facem parte. RAO International Publishing Company. despre om: construieşte modele teoretice prin care arată ce ar trebui şi cum ar trebui să fie omul. Petre 7 Andrei precizează: „Cunoştinţa omenească în genere tinde către două scopuri: 1. 9 A.167. Constantin Noica menţionează: „Omul nu trebuie părăsit prea repede. vine după aceea. 2. Filosofia este. dacă spiritul are nouă sau douăsprezece categorii. Punctul arhimedic al oricărei creaţii filosofice îl 7 8 Constantin Noica. Editura pentru literatură universală. vol. sau în volumul Faţa şi reversul. aşa cum ar trebui pusă într-un anume moment istoric. empirică a lucrurilor.105. 1969. . forma superioară a conştiinţei de sine proprii fiinţei umane – aşa cum este sau poate fi pusă. Camus. din aceste motive. soluţii de valoare. Omul revoltat. Mitul lui Sisif. 1973. atunci când formulează teze generale cu 8 privire la determinaţiile existenţei.I. p. independent de noi. p. criterii. filosofia vorbeşte. Bucureşti. Albert Camus ne convinge că „a hotărî dacă viaţa merită sau nu să fie trăită înseamnă a răspunde la problema fundamentală a filosofiei. 1994. atitudini. necontrazise. a explica lumea.7. repere şi semnificaţii valorice. Petre Andrei.38. pe care să le putem considera absolut valabile. în care să credem şi pe care le considerăm chiar ca ceva obiectiv. Conceperea lumii nu se reduce însă numai la o explicare cauzală. Aceasta este ţinta ultimă a cunoaşterii ştiinţifice. legitimând astfel anumite luări de poziţie sufletească şi spirituală. dacă lumea are trei dimensiuni. conştientizează statutul existenţial al acestuia în raport cu tot ce îl înconjoară.” În acelaşi sens. în fond. Restul. Vizând tocmai acest aspect. mai ales. 1984. dar. valori prin care să legitimăm toate construcţiile minţii. p.

deosebite fundamental de spiritul ştiinţei. Intervin. la fel de rezistente în faţa unei analize critice a procedurilor cognitive. în aceste cazuri. chiar opuse. evoluează spre un scop final stabilit de puterea divină. idealuri şi/sau ideologii. deci. aceeaşi consistenţă. din perspectiva unor filosofii ateiste. Roşca de a dezvălui. o filosofare care îşi trage seva dintr-o credinţă religioasă prealabilă poate să aprecieze că întregul univers. Aceste conţinuturi spirituale. De pildă. Menţionăm. ci le foloseşte pentru fundamentarea unor atitudini. de interpretări filosofice ale unor achiziţii ştiinţifice din perspectiva unor opţiuni prealabile. în aşa fel încât sunt invocate pentru a susţine teze filosofice deosebite. ca argumente decisive pentru a susţine că omul este rezultatul unei evoluţii fireşti. De fapt. Generalizarea cunoştinţelor ştiinţifice şi a achiziţiilor din celelalte practici social-istorice este făcută.a. întrucât acestea diferă de la gânditor la gânditor. Dar. poziţiile şi orientările filosofice nu au aceeaşi valabilitate. valorici ş. prisme valorice. şi nici nu-şi pot subsuma consecinţe de aceeaşi amploare.D.18 reprezintă condiţia umană. deci întrucât structurile atitudinale aparţin sferei opţiunilor subiective. prin raportare la acest sistem de referinţă. nu sunt totdeauna evidente: deseori sunt resimţite în etica ce se ataşează unei ontologii. experienţele şi cunoştinţele sunt depăşite prin salturi logice stimulate de factori subiectivi (emoţionali. aceleaşi rezultate ştiinţifice pot fi supuse unor interpretări variate. conţinuturi subiectiv-valorizatoare. ca argumente în favoarea unor convingeri. pe scara lumii naturale. pot fi identificate prin analiza morfologică şi funcţională a ideaţiei filosofice. în Existenţa .). nu sunt egal de îndreptăţite. în acest sens. de la o epocă la alta. însă. în filosofie. presupoziţii. Tezele filosofice sunt generalizări care nu pot fi controlate şi justificate până la ultimele consecinţe şi argumente raţionale. inclusiv omul. în aceste extrapolări. filosofia nu ia niciodată ştiinţele ca fiind numai ceea ce ele sunt şi îşi propun să fie. fără intervenţia unui factor divin. Este vorba. În schimb. cu toate că asupra aceluiaşi model ştiinţific sunt posibile şi se conturează efectiv multiple viziuni totalizatoare – care îşi absorb cunoştinţele pentru a-şi întemeia tezele şi atitudinile –. efortul lui D. şi. concluziile antropologiei ştiinţifice sunt considerate. aşadar.

19 tragică, idealul uman pe care-l presupun şi îl propun acele filosofii care interpretează varietatea caleidoscopică a lumii pornind de la un principiu unic, de la o esenţă ce defineşte stratul autentic, originar, incoruptibil, absolut, atemporal etc. al existenţei, din care este dedus (sau poate fi dedus) ansamblul caracteristicilor concrete ale existenţelor individuale. De pildă, ideea ordinii universale absolute nu surprinde numai lumea aşa cum este ea, ci exprimă şi o dorinţă umană; omul doreşte ca lumea să fie perfect ordonată şi elimină hazardul din raţiuni subiective. Astfel: dacă acceptăm că există o ordine absolută în univers, cu ale cuvinte, că totul funcţionează şi se dezvoltă conform unor legi implacabile, necesare şi univoce, înseamnă că realitatea se comportă raţional în structura ei intimă, este rezonabilă în raport cu omul şi nu opune rezistenţă încercării umane de a o conceptualiza, de a o înţelege (este, deci, inteligibilă). Raporturile omului cu o asemenea lume sunt neproblematice în măsura în care, prin cunoaştere şi acţiune, se integrează în ordinea firii. Aşadar, se legitimează un ideal uman optimist, robust, chiar dacă naiv: postularea unei ordini universale satisface nevoia de siguranţă interioară, instinctul de autoconservare; este afirmată familiaritatea omului cu lumea, căci fiinţa omenească se simte, psihologic şi spiritual, la ea acasă într-un mediu care nu-i creează surprize, pe care îl poate cunoaşte şi anticipa. Este, aici, o viziune despre lume şi om specifică anumitor tipuri de societăţi: lente, închise, stabile, cu tradiţie puternică. Am observa că, la polul opus, ideea dezordinii universale, a haosului ce domină lucrurile şi viaţa omului, aparţine, de obicei, perioadelor istorice care, sub raportul stărilor psiho-sociologice, al mentalităţilor, predispun la nelinişti, incertitudine, sesizarea absurdului, tragicului, angoasei. Filosofia captează totdeauna în structurile sale conceptuale aspiraţii, moduri de a percepe, pricepe, valoriza şi asuma lumea, istoria, viaţa. Direct, discret sau în secret, ea motivează valori, stări psihologice, proiecte speculative de umanitate. În capitolul introductiv din Existenţa tragică, D.D. Roşca precizează că întrebări de genul: „ce este existenţa ca totalitate?”, „cum poate fi integrată în viaţa umană pentru ca aceasta să merite a fi trăită?” nu pot, din principiu, să capete soluţii definitive. Importantă este însă măsura în care eforturile de răspuns fixează formule controlabile

20 raţional, în termeni ce nu eludează contextele culturale şi istorice. Valoarea unei sinteze filosofice este hotărâtă de perspectiva spirituală pe care o deschide, de profunzimea stratului de conştiinţă pe care îl angajează; în acest sens acţionează conţinuturi prereflexive, dispoziţii afective, accente valorico-atitudinale, năzuinţe ş.a. prin care sunt retopite fapte de experienţă curentă, cunoştinţe, fragmente din istoria gândirii etc. pentru a elabora arhitectura interioară a sintezei respective. „Iată de ce o mare filosofie este, alături de icoana intelectuală a lumii, şi un mod aparte de a reacţiona în faţa existenţei considerate ca totalitate, un mod particular de a simţi, o expresie integrală a unei personalităţi spirituale.”
10

De aceea, în orice sinteză

filosofică este important nu numai fondul cunoştinţelor înglobate, ci şi adaosul subiectiv, întrucât se ambiţionează motivarea unei atitudini moralestetice în faţa lumii şi a vieţii. Scopul implicit sau explicit este acela de a propune o ierarhie valorică. „Se poate face ştiinţă fără preocupări şi cultură filosofică, dar nu se poate face filosofie serioasă fără o riguroasă
11

disciplină ştiinţifică a

inteligenţei” – precizează D.D. Roşca. Desigur, filosofia propune idealuri umane, criterii valorice pentru viaţa demnă, jaloane prin care existenţa individuală capătă sens. Însă realismul proiectelor axiologice, precum şi utilitatea lor de principiu rezultă, cumva, din ştiinţificitatea încorporată în premise şi în textura ideatică a unei sensibilităţi filosofice determinate. De aceea, afirmaţia lui D.D. Roşca, anterior citată, este valabilă şi se aplică oricărei orientări şi oricărui sistem. Nu de puţine ori, opere monumentale – seducătoare încă prin atitudinile pe care le promovează şi cu mare energie spirituală – sunt depăşite pe măsura progresului ştiinţific, prezentând, eventual, numai interes istorico-teoretic. De pildă, ideea de substanţă, care desemna un substrat ultim şi invariabil a tot ceea ce există (Aristotel), atomismul – bazat pe ideea de atom ca element indivizibil ş.a.m.d. – au fost înlăturate ca interpretări eronate o dată cu descoperiri legate de structura atomului. Determinismul mecanicist a fost pus sub semnul întrebării de cauzalitatea statistică proprie microcosmosului. Filosofia care ignoră spiritul ştiinţific nu poate avea decât valoare ornamentală înăuntrul unei culturi.
10 11

D.D. Roşca, Însemnări despre Hegel, Editura ştiinţifică, 1967, p. 7. D.D. Roşca, Existenţa tragică, Editura ştiinţifică, 1968, p. 23.

21 Filosofia are nevoie de ştiinţă, dar aceasta nu înseamnă că orice interpretare filosofică a unor rezultate ştiinţifice este permisă. Sunt valabile acelea care nu denaturează conţinuturile cognitive şi explicaţiile procurate de ştiinţă, ci, dimpotrivă, îşi construiesc imaginile despre lume şi proiectele de umanitate în prelungirea spiritului ştiinţific şi a valorilor acestuia. În egală măsură, şi ştiinţa actuală are nevoie de filosofie. Argumentele în favoarea acestei afirmaţii sunt multiple. {tiinţa de astăzi nu mai poate fi privită doar ca mijloc, riguros controlat sub raport metodologic, de procurare de cunoştinţe, ci ca un fenomen socio-cultural care determină destinul societăţilor contemporane, întrucât modifică profund viaţa socială, determinând, printr-o proiecţie exterioară în creaţii tehnice, modul de viaţă, reprezentările despre lume şi sistemele de valori. Tehnologia este, de fapt, o mediaţie concretă, materială, în care se încorporează ştiinţa; este „faţa vizibilă a fenomenului “ştiinţă”.” de însuşi progresul
12

Simptomatică pentru imperativul depăşirii fragmentarismului generat ştiinţific este şi audienţa de care se bucură interdisciplinaritatea. Valenţele integratoare – teoretico-interpretative şi metodologice – ale filosofiei reuşesc însă situarea eforturilor ştiinţifice într-o perspectivă umană, umanistă şi umanizatoare. În această privinţă, trebuie observat că ştiinţele particulare, utile pentru orientarea în lumea empirică, sunt neputincioase în faţa problemelor grave pe care şi le pune omul atunci când se interoghează asupra condiţiei sale, asupra sensului vieţii, a şanselor şi limitelor ce-i aparţin. Prin aceasta, ştiinţa nu este subapreciată, ci recunoscută la adevărata sa valoare. Căci, arată Malraux, „omul nu se pregăteşte pentru el însuşi prin ştiinţă, nici pentru iubire prin ginecologie.”
13

De altfel, ştiinţa însăşi, fără a se afla sub protecţia strictă a vreunei viziuni filosofice, prefigurează modele de inteligibilitate care schimbă radical imaginea tradiţională despre cosmos, om, lucruri, structura materiei ş.a.m.d., cu numeroase implicaţii şi complicaţii antropologice, epistemologice şi social-culturale. Deci, ştiinţa însăşi se propune şi impune spre asimilare filosofică, tocmai pentru a-i fi explicitate semnificaţiile cognitive şi umane. „Funcţia metafizică, proprie filosofiei – precizează
12 13

Jean Ladrière, Les enjeux de la rationalité, Unesco, 1977, p. 15. André Malraux, Omul precar şi literatura, Editura Univers, 1980, p. 220.

nu sunt considerate de el decât ca tehnici care permit descrierea faptelor şi stabilirea legilor. „se lasă să fie cuprins în ispita unei expansiuni şi încearcă a lua în stăpânirea sa teritorii care prin însăşi natura lor îi sunt exterioare. „filosoful îşi face bucuros o imagine pozitivistă despre ştiinţă şi o reduce la un catalog de fapte şi de legi. ed.” Filosofia însăşi ar trebui să 14 renunţe la tratarea minimalizatoare a strategiilor ştiinţifice. pentru că este o coordonare a tuturor valorilor. inclusiv a valorilor cognitive. depăşindu-le. Este însă vorba de scientism doar atunci când. Înţelepciunea şi iluziile filozofiei. .cit.145. Procedeele ştiinţei. p.22 Piaget –. o dată cu transferul de optică şi metodologie. fie unor iniţiative fericite care anticipau posibilitatea ştiinţelor ce aveau să se constituie. Performanţele actuale în această direcţie nu pot fi contestate. până la un punct. se intentează şi o anexare a noului teritoriu.. „o anomalie a spiritului ştiinţific” 16 – arată Lucian Blaga. ibid. Acesta desemnează o carenţă. de asemenea. Însă. uneori. ibid. Pe de altă parte şi fără exagerare. deseori. perspective şi metode consolidate într-un anumit domeniu de cercetare asupra altor domenii. atunci când e redusă la simplul transfer de atitudini.. „anomalia scientistă ia fiinţă în general prin aceea că spiritul ştiinţific devine ofensiv dincolo de limitele sale fireşti”. fapt pe care-l confirmă istoria ideilor ulterioare lucrărilor lor. 1970. forma scientismului. p.126. Despre conştiinţa filosofică. chiar dacă soluţiile la temele respective sunt întemeiate filosofic. ajunge la o înţelepciune şi nu la o cunoaştere.” Această 17 depăşire a limitelor poate avea loc în forme latente şi. pp. prin aceea că.. nu e mai puţin adevărat că aportul ştiinţei este şi trebuie să fie considerabil şi evaluat prin ceea ce el efectiv este. în 14 15 16 17 Jean Piaget.” 15 Or. fertile. 143. însă fără a rămâne pe planul exclusiv al cunoaşterii. Capacitatea de rezistenţă a ştiinţelor în faţa spiritului tutelar sau speculativ al unor filosofii a luat. se poate susţine că tot ceea ce a fost produs ca valabil de filosofie pe tărâmul cunoaşterii înseşi – şi nu intenţionăm câtuşi de puţin să-i contestăm imensa importanţă – s-a datorat fie unei reflecţii asupra ştiinţelor deja constituite sau pe cale de a se constitui. Orice ştiinţă are un domeniu legitim asupra căruia formulează legi şi teorii valabile într-un anumit sistem de referinţă. p. Lucian Blaga. Editura ştiinţifică.126–127.

Rezultatul nu poate fi decât Darwin un cu reducţionism nepermis şi păgubitor. deci. pentru a-i cunoaşte valoarea. limitele şi structurile specifice. pentru ca filosofia însăşi să fie conştientă de avantajele conlucrării cu puterile ştiinţei. mai ales în epoca actuală. În forma sa mai evidentă. 18 indispensabil culturii actuale pentru a-şi controla acele energii centrifugale care dispersează câştigurile gândirii specializate şi slăbesc articularea 18 Jean Hyppolite. Excesele inverse. printre altele.a. trebuie să se raporteze la ştiinţă nu numai pentru a-şi procura informaţii noi şi cunoştinţe riguroase.a. Scientismul este evident atunci când omul de ştiinţă. . în „efortul de totalizare” . specializat într-o ramură. în general. sunt la fel de neavenite.23 lipsa acestor intenţii anexioniste. De exemplu. în faptul că ştiinţa caută să se substituie filosofiei. scientismul alterează adevăratele raporturi dintre ştiinţă şi filosofie. Figures de la pensée philosophiques. în anumite privinţe. teoria lui privire la evoluţia speciilor – încă valabilă. pe o accepţiune restrictivă a semnificaţiei şi cu o evidentă ambiţie de unificare a ştiinţelor –. cu mijloace ştiinţifice. îşi revendică dreptul şi capacitatea de a explica fenomene şi procese situate în afara preocupărilor sale cu ajutorul ideilor şi teoriei din câmpul său ştiinţific. e vorba de un proces normal şi profitabil. El porneşte dinspre ştiinţă. Totuşi. politice ş. un model explicativ de natură ştiinţifică fiind erijat în teorie cu generalitate filosofică. de pildă. în sistemul său de referinţă – şi-a dovedit limitele atunci când a fost utilizată pentru a explica mecanismele vieţii economice. Într-o măsură ce nu poate fi neglijată. iar. 1037. ci şi. sau evoluţia istorică. „umanism”. ea nu poate să cuprindă (nu are acces la) specificul vieţii sociale. reamintesc filosofiei exigenţele autoreflexivităţii critice de tip formulate într-o altă manieră de Kant. inovaţiile metodologice de tipul structuralismului – fie şi cu interpretările concluzive Foucault – îndeamnă la o regândire filosofică a unor teme tradiţionale: „om”. presiunile scientiste obligă filosofia la evoluţie. Această anomalie constă. „valoare” ş. II. deşi nu pot fi susţinute convingător. Quadrige/PUF. 1991. reacţiile antimetafizice ale empirismului logic – bazate pe reducerea gândirii la probleme de limbaj. Actualitatea filosofiei constă. din principiu. scientismul aparţine încercărilor de a soluţiona. pornite dinspre filosofie. p. probleme de ordin filosofic.

224. nu este mai puţin evident că reflecţia filosofică are puterea (şi menirea) de a restitui şi explicita adevăratele semnificaţii ale puterilor cunoaşterii ştiinţifice înăuntrul culturii contemporane. idealul trebuie să ofere omului un model de strădanie şi realizare care se sprijină dialectic pe sine. Bucureşti.24 globală a valorilor. angajându-se constructiv în înţelegerea şi interpretarea lumii şi omului din perspectiva unor categorii afective şi sensuri dezirabile care generează întregul unei culturi. deoarece ar înceta să fie ideal. dar trebuie să fie. Demersul esenţialmente sapienţial propriu filosofiei – caracterizat prin înţelegerea atotcuprinzătoare şi autoangajarea personală – poate intra în dialog cu dimensiunile cognitive ale ştiinţei implicate în dezvăluirea ordinii cosmice. o întreagă galerie de mari gânditori – de la Kierkegaard şi 20 19 E. O introducere critică în problema cunoaşterii. vol. Pe scurt. „Putem spune că idealul trebuie să ofere un scop dezirabil în ultimă instanţă.1-3. Science and humanism: the sapiential role of philosophy. El trebuie să fie teoretic şi practic.24. de asemenea. dacă ştiinţa însăşi – în şi prin nucleul său teoretico-metodologic – nu pare a fi capabilă să furnizeze o bază adecvată pentru sentimentul de răspundere şi de valoare care animă întreaga sa strădanie. umanizator. însă. capabil de a fi urmărit şi de a fi realizat permanent. De altfel. Căci. El trebuie să fie pertinent întregului intercorelat al realităţii. ştiinţei trebuie să i se recunoască rangul valoric pe care îl merită. transformând omul şi făcându-l să fie ceea ce doreşte să fie. Cognitio. pentru aceasta. Cantore. 1970. precum şi analiza modurilor în care cunoaşterea ştiinţifică este receptată de spiritele filosofice. Reflecţia epistemologică şi cea ontologică pot desprinde sensuri umane latente în chiar structura cunoaşterii ştiinţifice. demers valorizator şi proiect uman. nr. refuză rigorile de originare şi întemeiere ale cunoaşterii propriu-zise.” 19 Ca sinteză teoretică. Dar el nu trebuie să poată fi atins vreodată la modul absolut. aceeaşi problemă. p. spiritual şi material. 20 Pentru distincţia dintre cunoaşterea obiectivă şi cea la care poate aspira filosofia. care să afecteze şi să atragă întreaga personalitate a omului. El trebuie să fie întotdeauna accesibil efortului omului. filosofia depăşeşte terenul strict al cunoştinţelor dobândite ştiinţific. în: .67–76. a se consulta Mircea Flonta. contrar utopiei sau himerei. ştiinţa însăşi trebuie valorificată din perspectiva unui ideal de omca-atare pe care numai filosofia îl poate propune. pp. în Dialectica. Editura ALL. Sub raportul consecinţelor umane. 1994.

J. 2. prin P. Strategiile artistice au ca miză tocmai dezintelectualizarea termenilor lingvistici. Imagini ale ştiinţei. societate. om. natură. mai recent. Nostalgia originilor. ambiguitate. Problema sacrului Mircea Eliade apreciază că. Editura Academiei Române. religiile sunt viziuni globale despre existenţa reală şi virtuală - .” univers. 21 Mircea Eliade. expresivitaea sa teoretică este totdeauna deosebită ca structură şi intenţionalitate . inclusiv a conceptelor. de unele variante ale structuralismului.4. discursiv. Discursul filosofic apelează la categorii. Ricoeur. sensurile valorice şi totalizările filosofice sunt totdeauna fixate conceptual. imaginarul. intuiţia.a. astfel încât dispoziţia contemplativă este amplificată şi tensionată. Filosofie şi mit. de filosofia analitică şi. refuzând reducţionismele scientiste practicate de pozitivism. se valorifică o fertilă complementaritate a interpretării filosofice cu progresele cunoaşterii ştiinţifice. 1994. Mircea Flonta. Filosofie şi artă Individualizarea (personalizarea) ideaţiei filosofice – de la vibraţia sa inconfundabilă şi stil până la tipul de întemeiere şi articulare discursivă – capătă dimensiunea artisticităţii. Heidegger şi Gadamer – pledează pentru rosturile specifice ale filosofiei în cultura contemporană. se actualizează –. abstracţii fără suport intuitiv. pp. K.3. Însă deosebirile dintre filosofie şi artă în privinţa modurilor specifice de a-şi apropria sub raport spiritual dimensiunile reale şi ideale ale omenescului sunt evidente. spiritul omenesc a surprins deosebirea dintre ceea ce se relevă ca real. apariţiile şi dispariţiile lor întâmplătoare şi lipsite de sens. în acelaşi timp. pluralitate a liniilor de sens în receptări subiective – multiple şi. şi ceea ce nu posedă aceste calităţi. aparat critic. Jaspers. Apel. pp. 2. în orice cultură. 5–6. argumente sistematice. bogat şi semnificativ. fără a urmări finalizarea unui interes expres de cunoaştere. Prin experienţa sacrului. Bucureşti. Dacă sensurile generale (sau chiar universale) ale unei opere de artă transpar în şi prin concreteţea semnificantă a imaginilor – şi prin care lumea unică. 21 Prin amploare tematică şi menire axiologică. viziunea restituie limbajului un câmp semantic disponibil la echivoc. Humanitas. legitime –. puternic. În acelaşi timp.25 Nietzsche la existenţialiştii francezi. 137–158. „conştiinţa unei lumi reale şi semnificative este strâns legată de descoperirea sacrului.O. 1994.de expresivitatea artistică. imaginară a operei în cauză apare. Habermas ş. adică fluxul haotic şi primejdios al lucrurilor.

haotică şi ameninţătoare. ca element 22 în structura conştiinţei.” De 23 fapt. 6–7.. Aşa cum vom arăta în capitolul referitor la religie (interpretate ca filosofare). înţeles) în tot ceea ce [i]se întâmplă. „viaţa umană capătă sens prin imitarea unor modele paradigmatice revelate de fiinţe supranaturale” . pentru a fundamenta/justifica rostul fiinţei umane. şi nu doar în legătură cu „primitivii”. o interpretare a rosturilor specifice condiţiei umane în raport cu universul. tâlc. Religia se impune ca antropologie legitimată în raport cu transcendenţa. polarizează două regimuri existenţiale. precum şi pentru omul societăţilor 22 23 ibid. pp. acele sensuri. marile religii propun. . Fiinţele divine sunt principii ale ordinii şi binelui. ci are o coerenţă interioară asumată/sugerată prin ideea de destin. structural şi genetic. şi conţine modele de viaţă demnă. Credinţa religioasă anulează hazardul din lume şi din viaţa individuală. „religioasă” – şi acest lucru este adevărat la modul general.. proiecte de umanitate autentică. mitul este o protofilosofie articulată ca pedagogie a sensului. aşa încât „reflecţia filosofică a fost confruntată de la bun început cu o lume a sensului care era. sensul şi adevărul într-o lume necunoscută. Dialectica sacrului a precedat şi a servit drept model pentru toate mişcările dialectice descoperite după aceea de spiritul omenesc. deci. experienţa sacrului amplifică orizonturi existenţiale vertebrate valoric. Actul credinţei e cel prin care se instituie/asumă un proces de automodelare psihospirituală şi morală a omului. experienţa sacrului a netezit calea gândirii sistematice. simboluri.26 Trebuinţele umane vizate sunt multilple şi complexe: nevoia de interpretare unitară a lumii. Cursul vieţii individuale nu mai este perceput ca simplă însumare de experienţe. într-o primă şi ultimă instanţă. p . Aşa cum subliniază Mircea Eliade. fapt ce are efecte reconfortante şi creează sentimentul de securitate interioară. „Pentru primitiv. orientalii sau presocraticii. ibid. Lumea divină propune. pe baza unor principii/temeiuri aflate dincolo de aparenţele experimentale multiple şi episodice. fiinţa umană e tentată să caute sens (rost. Cuplul categorial sacru-profan. „sacrul” pune întotdeauna problema unei lumi semnificative în care viaţa omului este înzestrată cu sens. 6. valori şi modele de exemplaritate care pot fi obiect necondiţionat al devoţiunii. Revelând fiinţa. În felurite aşezări culturale. Cel puţin intuitiv.

Bucureşti. aspirând la obiectivitate critică. necesitatea făuririi uneia noi. Editura Dacia. incoruptibilă. motivaţii. la polul opus. a unei practici ştiinţifice a lansat evoluţia culturii pe un drum cu sens unic: o traiectorie pe care progresismul ştiinţific al secolului al XIX-lea vedea ducând fără greş la o înflorire uluitoare a omenirii. sentimentul absurdului şi inutilităţii. pe când noi. o teorie închegată asupra universului simbolic prin care omul percepe. la o realitate care le transcende. 1991. rituală. fără iluzii. p. mesajul cel mai profund al ştiinţei: definirea unei noi şi unice surse de adevăr. condusă de legi riguroase. Totodată. necondiţionată. determinantă. Această dualitate (omul şi. însă. Societăţile moderne au acceptat bogăţia şi puterile pe care ştiinţa li le descoperea. plină de sens. artistică. „Sacrul” – în ipostază religioasă. oferind etaloane. la Mircea Eliade. Autorul analizează. în continuare. deoarece participă.144-145). printre altele. la fel alegerea. Ele îi datorează bogăţia lor. să se nutrească din sistemele de valori pe care le şi profesează. societăţile noastre încearcă. Jacques Monod. sisteme deja ruinate până-n temelii de însăşi această ştiinţă” (pp. “În trei secole. Un obiect sau o acţiune dobândesc o valoare. descrie natura ca pe o maşină stupidă. prin aceasta. cerinţa unei revizuiri totale a bazelor eticii. constituind o tradiţie încă activă 24 25 Mircea Eliade. anumite consecinţe psiho-culturale ale ştiinţei moderne. singurătatea şi disperarea. dar nu în suflete. vedem deschizându-se la picioarele noastre o genune a tenebrelor. neevidentă. puterea lor şi certitudinea că. Sacrul este un simulacru cultural al Absolutului. 146. într-un fel sau altul. lumea obiectivă) cultivă angoasa. abia dacă au ascultat. modele de exemplaritate. obiectele lumii exterioare nu au o valoare intrinsecă autonomă. devin reale. Dacă „sacrul” presupune şi afirmă – ca ideal şi practică a vieţii – o familiaritate a omului cu ceea ce îl înconjoară.” 24 Analiza şi explicitarea experienţelor intime ale „sacrului” conturează. . poate să angajeze viitorul întregii ei descendenţe. bazată pe postulatul obiectivităţii. Încercarea labirintului. Dar n-au acceptat. repere şi imperative experienţelor umane de fiecare zi. salvată de la degradare temporală. dacă omul vrea. Se poate spune că anumite filoane mitologice şi religioase sunt încapsulate de istoria şi practica filosofiei. pricepe şi valorizează universul şi propria sa condiţie. Înarmaţi cu toate puterile şi bucurându-se de toate bogăţiile pe care le datorează ştiinţei. şi-a cucerit locul în societate: în practică. 1990. scepticismul valoric şi dezorientarea psihologică. Hazard şi necesitate. p. autentică. ştiinţa. mâine îi vor fi accesibile bogăţii şi puteri mult mai mari. Omul – „asemeni unui ţigan” – trăieşte la marginea unui univers ce rămâne 25 indiferent la speranţe şi suferinţe. Humanitas. unei rupturi totale cu tradiţia animistă.27 tradiţionale. în evoluţia biologică a unei specii. Societăţile moderne sunt construite pe ştiinţă. mitică. Cluj-Napoca. astăzi. şi. morală – desemnează un strat de existenţă originară. 124. inconştientă la origine. aşa cum o “alegere” iniţială. ştiinţa modernă a spulberat misterul: cu ochi rece. abandonarea definitivă a “vechii alianţe”. supusă unui determinism lipsit de farmec şi surprize creatoare.

Aristotel 27 De altfel. Spinoza ş. “Dacă oamenii s-au îndeletnicit cu filosofia spre a evita neştiinţa. pentru explicarea lor. e limpede că au năzuit spre cunoaştere pentru a dobândi o pricepere a lucrurilor. 1980. Mit şi Metafizică. vieţii. Bucureşti.. iar plăsmuirile metafizice nu pot înlătura (ci pot. Marele Anonim. pentru că ea orientează orice gândire. 1996. 1988. doar controla) conţinuturile şi structurile mitico-magice. Intervenţia valorii consacră angajarea omului în lume. Timişoara. Introducere în filosofie. metafizica trebuie înţeleasă ca o mitologie secundă. Editura Eminescu.246. O perspectivă românească asupra teoriei culturii şi valorilor.). fie ca elemente structurale deghizate. tot aşa spunem şi despre această ştiinţă că ea singură este liberă. cit. în ultimă instanţă. eventual. Despre acest aspect al filosofiei sale – Gheorghe Vlăduţescu. şi nu în vederea unui folos oarecare” (ibidem). p. ce reglează fiinţa în lume şi care se sustrage oricărei captări directe a gândirii. Cf.. ed. Hegel. principiul ultim al afirmaţiilor noastre. Lucian Blaga. Interpretarea universului. pp. Dacă mitologia este o primă metafizică. apelând la generalităţi progresive – „acela (. ca scenarii/conţinuturi interpretative şi valorizatoare ce suplinesc actele cognitive propriu-zise atunci când inteligenţa se izbeşte de (sau ricoşează faţă de) misterele adânci ale existenţei.” 26 Miticul şi magicul se insinuează mai totdeauna în generalizările metafizice – fie ca ornamente şi efecte de stil. Despre conştiinţa filosofică.432–453. însuşi – considerând mirarea drept imbold etern al cunoaşterii filosofice – subliniază că – pe măsură ce se înaintează de la problemele situate mai la îndemână spre realităţi mai ample. Bucureşti. cit. Raţiune şi credinţă. Blaga construieşte scheme interpretative care joacă funcţiile unor mituri filosofice. scenarii valorizatoare care. De altfel.134–144 (Miticul şi magicul în filosofie). conştiinţa mitică intervine ca un focar al formelor umane.. De aceea şi iubitorul de mituri e oarecum un filosof. în vol. „Sensul precedă imaginea. îndeplinesc funcţiile existenţiale proprii mitului. Coordonatori: Gh. pp. pentru că numai ea e cultivată pentru ea însăşi. 107–124. 55. între teologie şi filosofie?. Ion Mihail Popescu. Ea tinde să se identifice cu conştiinţa valorilor. De aceea am fi . p. “Precum spunem despre om că e liber când există pentru el. Considerând că spiritul uman nu poate lua vacanţă metafizică.” 26 27 28 Iar dacă menirea filosofiei este de a satisface „nedumerirea că Georges Gusdorf. istoriei şi omului angajează presupoziţii de ordin emoţional-afectiv şi practic.a. ed. pp. intenţia precedă reflecţia. Vlăduţescu şi Septimiu Chelcea. nu pentru altul. II. 28 Aristotel. Editura ştiinţifică şi enciclopedică.28 în zonele prereflexive ale ideaţiei filosofice. Editura “Amarcord”.) care se îndoieşte şi se miră recunoaşte prin chiar aceasta că nu ştie. căci mitul a fost născocit pe baza unor întâmplări minunate. Blaga dezvăluie componente mitico-magice nemărturisite în sisteme filosofice care se delimitează explicit de orice intruziuni non-logice în demersul reflexiv (de pildă. Redusă astfel la esenţial – subliniază Georges Gusdorf –. Metafizica.. unitatea antropologiei şi a cosmologiei în supunerea lor comună faţă de un principiu transcendent ce defineşte condiţia umană.

tendinţe ideale. Mitul reprezintă prima formă a acestei adaptări spirituale a comunităţii umane la mediul său. ci ca o interogaţie existenţială. Jaspers.. spontaneitate emoţională şi volitivă ş. metodologice şi existenţiale.d. conţinuturile intelectuale sunt propuse şi primite ca instanţe deliberative şi surse de siguranţă subiectivă. asumare. ataşament. “funcţia filosofiei nu este diferită de funcţia mitului. structurează şi însoţeşte permanent judecăţile de valoare.. El procură o primă interpretare a lumii. pe lângă proiectele valorice care capătă deseori conturul unor mituri (fie şi prin ricoşeu. p. conţinuturi pre-reflexive. Kierkegaard. p. pe seama sa.56 30 Georges Gusdorf. Mit şi metafizică. . demersul statornicirii persoanei. G. Primejdia constă atunci în faptul că raţiunea se propune ca o posibilitate aparentă de scăpare. Marcel. cel puţin la nivel de intenţie. se impune o linie de gândire în care primează divinitatea în ipostaza de experienţă existenţială şi nu ca transcendenţă pură. K. cu mijloacele sporite ale reflecţiei. O dată sfărâmat primul unanimism comunitar.. ca o punere în discuţie a gânditorului însuşi. În general. o primă instalare în spaţiu şi în timp. putem 29 accepta că. Cunoaşterea umană este totdeauna solidară cu şi îmbibată de presupoziţii psiho-culturale.29 lucrurile sunt astfel cum sunt” .m. de la Heraclit la Descartes şi la Kant. n.” Tocmai pentru a ocoli o asemenea 30 substituire de planuri. fixare afectivă. 56). gânditorul reia. angajare interioară. Omul pierdut în lume şi în timp descoperă necesitatea de a face o breşă printre circumstanţe. năzuinţe. de a înlătura îndoiala şi spaima. p. cum este „Supraomul” lui Nietzsche). ed. de a-şi stabili locul său propriu în universul infinit. firea omului e împletită în multe chipuri cu robia” (subl. Într-adevăr. asentiment. strict disjunctă ordinii umane. 247. credinţa face posibile. iar înrădăcinarea persoanei în realitatea umană trece drept un accident sau o neînţelegere. Aceeaşi intenţie animă opera gânditorilor. credinţa este o structură atitudinală complexă opusă îndoielii cognitive. cit. Universul discursului se substituie spaţiului concret al existenţei. Prin adeziuni. Este suficient să facem trimiteri la operele lui S. tensiuni ale voinţei. energii obscure. Putem spune că. impulsuri. 29 ibid.a. presiuni poate îndreptăţiţi să spunem că posesiunea ei depăşeşte măsura omenească. în calitate de componentă spirituală indispensabilă vieţii. Problema nu intervine ca un joc. în filosofia modernă. dispoziţii emoţionale.

Spre deosebire de cunoştinţele propriu-zise. în raţiune statornică. 31 32 J. 33 Constantin Noica. susceptibile de a deveni „cunoştinţe” de îndată ce vor fi demonstrate. în maniere specifice chiar de către oamenii de ştiinţă.. p. „înţelepciunea” activează – implicit sau explicit – două elemente suplimentare: „(1) un factor de decizie sau de angajare. dacă vrem să trăim conform „sensului” adoptat. Această problematizare de limită a inteligibilităţii este însuşită. şi de a satisface nevoia de “mântuire” a omului. pp. credinţa într-o multiplicitate de valori. primejduite de iraţional. oricare ar fi ele. suntem siliţi să le admitem cu titlul de credinţă. fără a aştepta această verificare. şi condiţiile cunoaşterii” . David Bohm sugerează corespondenţe de structură între ideea de ordine implicată – subiacentă realităţii imediate. deseori. Filosofia este o „sinteză raţionată între credinţe. ceea ce presupune depăşirea frontierelor cunoaşterii efective prin opţiuni instituitoare de sens. 1981. cit. concurează religia sub aspectul puterii de a face inteligibil ansamblul existenţei. filosofia reaşează lumea în ceea ce trebuie să fie ea. Piaget. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. Devenirea întru fiinţă. Cu fiecare act de-al ei.30 vitale.. arată C. şi (2) un ansamblu de ipoteze. De pildă.” 32 Pendulând între năzuinţă şi orgoliu. ed. . altfel spus. puritatea discursului raţional poate fi construită şi legitimată doar în sisteme de referinţă constrângătoare pentru analiza epistemologică. Filosofia. Piaget – „implică o luare de poziţie vitală”. ibid. singurul susceptibil de a conferi un „sens” vieţii şi omului. la enunţurile filosofice. este o înţelepciune. 240–241. 26. p.” 33 Religia relevează (revelează) nivelul autentic al existenţei prin situarea credinţei ca sursă de certitudine absolută tocmai acolo unde raţiunea omenească se îmbibă cu îndoieli şi suportă marile ei provocări şi umiliri: polarizarea tensionată existenţial finitudine umană – infinit (sau „nefinire”. intrarea în ordine. trebuinţe acţionale şi adaptative. dar pe care. de ce nu. Noica. Referindu-ne. cum spune Eminescu). filosofia – mai ales cea cu pretenţii de sistem închis – imită şi. dintr-un asemenea unghi. este evident că acestea – aşa cum subliniază J.232. Bucureşti. Înţelepciunea şi iluziile filozofiei. reprezintă „convertirea raţiunii. un exerciţiu 31 reflexiv întru căutarea adevărului (nicidecum o posesiune a acestuia). în semnificaţia nemijlocit existenţială a polarizării şi ierarhiei valorice.

Humanitas.. asigură . sugerând o realitate incomensurabilă ce se ascunde îndărătul aparenţelor. convingerile şi idealurile umane pot fi propuse/modelate prin mijloace/forme care se substituie filosofării. 1994. 244. aici intervine o diferenţă majoră: în timp ce miturile autentice şi creaţiile de natură artistică. orientându-l spre o acţiune specifică – aceea de cumpărare a produsului. Pe fondul unei asemenea crize socio-culturale. p. 1992. se formează noi obişnuite mentale şi tipuri de reacţie afectivă care distrug viaţa cotidiană prin orbirea sufletului. distrugându-le aura. caracterul antropomorfic al dogmelor religioase – apreciază că „religiozitatea cosmică constituie impulsul cel mai puternic şi mai nobil al cercetării ştiinţifice”: „Cunoaşterea existenţei a ceva de nepătruns pentru noi.” 34 Prin ştiinţă. istoria. a manifestărilor celei mai adânci raţiuni şi a celei mai luminoase frumuseţi. Einstein – refuzând religia fricii. Ştiinţa a grăbit simplificarea lor.. impactul psiho-spiritual. 36 Ibid. simboluri prin intermediul cărora oamenii descifrează. înţeleg. Însă. Publicitatea. Cum văd eu lumea. 35 Neexistând în viaţa socială curentă o modă a gândirii ştiinţifice – ci doar o folosire a rezultatelor sale tehnice –. Traduit de l’allemand par Laurent Jospin.Flonta (cf.31 situată dincolo de cadrul spaţio-temporal în care ne apar fenomenele.15. Introduction à la philosophie. 240. . dar cu putere de lege ce asigură recurenţa şi stabilitatea a ceea ce este manifestat – şi viziunea budistă a vidului. religiile morale şi. fără să 34 Albert Einstein. Viziunile tradiţionale despre lume şi viaţă continuă să supravieţuiască 36 şi să ofere grile. aşa cum vidul budist implică faptul că nimic nu este permanent şi stabil. La rândul său. lumea. îşi aproprie viaţa. Fiinţa însăşi nu mai este o pozitivitate veşnică şi nu există o Esenţă finală. Éditions Payot & Rivages. lumea este demitizată ireversibil. p. interesante şi utile precizări asupra „religiozităţii cosmice” în note şi postfaţă semnate de M. 244–245). în general. „Vechea magie a fost înlocuită de către o gândire fără idei. 35 Karl Jaspers. „Dar – continuă Jaspers – demitizarea lumii este alterată dacă se aduce într-însa o stare de spirit obţinută prin moştenirea experienţei tehnice” . atmosfera şi forţa de convingere. inhibă procesul imaginativ. ordinea implicată pune accentul pe totalitate ca flux perpetuu.pe de o parte. reactualizarea practicilor magice şi a viziunilor animiste nu poate să însemne decât o lipsă de loialitate a omului faţă de sine însuşi prin trădarea şi/sau dispreţul raţiunii. această cunoaştere şi acest simţământ constituie adevărata religiozitate. anumite axe care.16. ce sunt accesibile raţiunii noastre numai în formele lor cele mai primitive. de pildă. mai ales pp. matrici. pp. cvasi-magică” . insesizabilă observaţional.

o interpretare concluzivă: . prin intermediul unui act .]. De aceea. o canalizare a dorinţei. Roy.32 îngrădească circulaţia imaginilor. adică să ne implicăm în elaborarea fantasmatică.Apărând ca soluţie a enigmei [. Logica latentă este relativ simplă: exploatează întrebările existenţiale – care. 2003.. se operează astfel o reducere.94. Trei.. Consumatorul i se încredinţează precum cetăţeanul providenţei” . Spaţiul publicitar există şi o dată cu el visul ca transgresiune a realului este abolit. ca deus ex machina. 80. pp. produsul capătă deodată statut de erou. publicitatea îi reduce întreaga viaţă psiho-socio-culturală la consum: . în cazul publicităţii este vizată acţiunea. creându-i individului o stare de tensiune – şi oferă produsul drept răspuns. inhibarea şi transformarea ei în pulsiune. F. a factualului. Deci să nu sugereze în nici un caz vreo îndoială” . Ibid. publicitatea nu face decât să ne elibereze. p. adică trecerea la act. dacă nu primesc răspuns.217. În faţa angoaselor latente ale epocii. Fericirea ca obligaţie. Produsul este eliberator: . drept răspuns întrebărilor-angoasă.71.. Publicitate şi psihanaliză.. pentru ca apoi să fie activată frustrarea. ca protectorul permanent. Dacă mitul priveşte imaginaţia. publicitatea este orientată spre 38 cumpărare. p. prin intermediul consumului. în sensul curent din sociologie. În concluzie.trebuie cu orice preţ să prezinte cumpărarea drept soluţie. trezirea dorinţei.Y.se va presupune astfel că fiecare va regăsi căldura familiei într-o tartă.L. Spaţiul publicitar există pentru că există acţiune..Nu mai este nimic de zis: se consumă sensul.concret” – cel de cumpărare – se realizează 39 transgresarea realului. dacă în cazul mitului ne este trezită dorinţa. deturnarea acesteia către o acţiune specifică. Ed.închizând” aspiraţiile individului în lucruri. . ne obligă să creăm. nu mai este nimic de reflectat: se contemplă soluţia” . publicitatea propune un alt tip de soluţie decât cea a miturilor: . el apare ca salvatorul nesperat.. să se realizeze” . 132.. temporar. adică. 40 Principalele etape specifice actului publicitar sunt: ridicarea unei întrebări cu potenţial angoasant. publicitatea ascunde dorinţele şi pune în evidenţă pulsiunile – deoarece numai acestea îşi pot găsi satisfacere în lumea reală. Trei. p. Astfel. Propunând rezolvarea problemelor existenţiale prin cumpărarea unor obiecte.posibilei fantasme i se substituie actul concret.. . dând senzaţia că răspunde la întrebări existenţiale. o eliberează pe căi propice împlinirii fantasmatice a dorinţei”. amplifică dorinţa. având în vedere scopurile 37 mercantile spre care este orientată.. Bucureşti 2002.. Ibid. . Putem spune că publicitatea oferă. J. Ed.. un act orientat. o transpunere în pulsiune. va trăi sentimentul de 37 38 39 40 D. devin factor angoasant. de tensiunea creata de ele. Brune. Haineault . Bucureşti. Psihologia şi sociologia publicităţii. pentru ca în final esenţialul mesajului publicitar.

publicitatea îndeplineşte una din 44 funcţiile esenţiale ale miturilor: oferirea de modele de gândire şi de comportament pentru toate situaţiile semnificative – . Astfel se creează şi se menţine un dezechilibru dinamic care te face să nu mai trăieşti decât în vederea consumului. şi. Nici un moment în viaţă nelegat de un produs din care să-şi tragă semnificaţia” . pur şi simplu: cum s-ar spune. Efectul? .] nimic nu se întâmplă în afara actelor de consum.. Pentru toate situaţiile semnificative. în schimb. urmând câţiva paşi: produsul este transformat într-un erou salvator. Prin urmare. 116.. a exista înseamnă a saliva” .. publicitatea vine în întâmpinarea tendinţei individului de a căuta în lumea exterioară un răspuns verosimil la întrebările care îl frământă.. pe de o parte. Ea capătă.. Ibid. Orice refuz de a o face echivalează practic cu autoexcluderea din societate” . ne ritualizează existenţa cotidiană [. Gândirea pe care doreşte să ne-o impună publicitatea este structurată pe aceleaşi coordonate. p. nu ar mai apela în continuare la consum pentru a-şi umple golurile existenţiale”. oferă modele exemplare pentru toate activităţile semnificative. pe de altă parte. pentru orice problemă – cotidiană sau eternă –.. răspunsul-produs e pregătit” . având în vedere că toate valorile cu care este 41 înzestrat produsul nu sunt transferate asupra individului prin simplul act de cumpărare (aşa cum i se promite).. stăpânirea romanescă a destinului familiei.la orice oră din zi şi din noapte. Ibid. şi.23. de acum înainte industria are.. fiind frustrat încontinuu. pe de altă parte. concretul şi intră într-un univers sacru pe care îl stăpâneşte datorită identificării cu fiinţa supraumană. ea singură. p. rezolvă situaţiile problematice. rezolvă situaţiile problematice.Produsele..publicitatea ne indică în chip minuţios comportamentele de imitat. Urmându-le (imitându-le). acesta este şi scopul publicităţii: dacă individul ar fi satisfăcut. Ibid. cumpărarea acestuia devine model exemplar de comportament. p.. pe de o parte.reînnoirea poftelor anesteziază frustrările. . 43 Gândirea mitică atribuie unui personaj suprauman (zeu. consumatorul va fi în permanenţă deziluzionat.. 10. se va deschide către lume graţie unui slip şi chiar îl va întâlni pe Dumnezeu într-o farfurie” . individul . din 45 41 42 43 44 45 Ibid. ne punctează. 42 În acest mod. pentru orice nevoie pe care încă n-o resimţim. . întotdeauna produsele. devine şi erou civilizator – în sensul că stabileşte un model exemplar de comportament. Dar. 53.33 sărbătoare într-o pereche de pantofi.transcende” imediatul. De fapt. 134. p. capătă statutul de act semnificativ. p. Ibid. deoarece. erou sau strămoş) funcţia de a performa o serie de comportamente care. Ceea ce se produce în viaţa familială este produsul. dorinţa lui de a cumpăra va fi permanent relansată: .

. aceleaşi virtuţi socializatoare pe care le au şi miturile – . să simţim. În ceea ce priveşte caracteristicile acestui . Propune o transformare magică a sinelui şi a noii identităţi şi asociază schimbarea din comportamentul de consum. În cazul în care este promovat un produs. 46 O a doua funcţie. 13. op. în care toate problemele individului dispar în mod miraculos. întrucât . Evadarea din real are loc în momentul în care individul 47 imită gestul exemplar şi cumpără.Logica” pe care o promovează publicitatea este structurată pe următoarele mesaje-cheie: cumpăraţi şi vă veţi bucura de: dispariţia tuturor problemelor cu care vă confruntaţi.Publicitatea oferă imaginea utopică a unui <eu> mai 49 nou.... obţinut prin achiziţionarea anumitor produse. unul de factură sacră. cum se întâmplă în cazul societăţilor tradiţionale. accesul la regimul existenţial în care aceasta trăieşte. Bucureşti. cit. să spunem. p. 297. Considerăm. astfel.propune pentru consum mai mult o mitologie şi o ordine de valori decât un produs” . pe care publicitatea o exploatează.alt regim existenţial”. 2001. fie întruchipând un tip uman valorizat pozitiv (macho-man. Ibid. Kellner.. şi în care fiecare dorinţă ne este îndeplinită imediat. p. Publicitatea are. p.contribuie la educarea noastră.altfel” decât restul oamenilor şi care are calităţi .Mesajul a numeroase reclame se învârte.34 acest motiv. Kellner.star” (a unei vedete a culturii media – care este deja percepută în mentalul colectiv drept o persoană care trăieşte . rezolvate fiind de produsul-soluţie. cu metamorfoza într-o nouă persoană” . nu vom merge atât de departe încât să spunem că este. F.. este aceea de a-i oferi individului posibilitatea de a transcede imediatul şi de a se integra unui alt regim de existenţă – . Individul nu are de ce să se mai teamă: pentru a se integra unei alte realităţi el nu trebuie decât să cumpere. Brune. 39. Brune.. . obişnuit (în sensul că este 46 47 48 49 50 D. capacitatea de a întemeia imaginea despre realitatea autentică. identificarea cu .. deseori în jurul unei propuneri de genul evadaţi din real” .. cit. să gândim. Personajul-model devine un fel de divinitate care ni se prezintă fie sub chipul 50 unui . D. Institutul European. . din modă şi din înfăţişare. op.. .. F. Ed.indivizi la care câmpul conştiinţei 48 a fost înlocuit de câmpul publicitar” .fiinţa supraumană” care promovează produsul. arătându-ne cum să ne comportăm şi ce să credem. p. 15. 168. cit. specifică miturilor. într-adevăr. femeie fatală şi altele). Pe această cale. are loc organizarea haosului provocat de dorinţele. Spectatorii/cumpărătorii riscă să devină . op... mai atractiv. p.. că el capătă forma unui univers al abundenţei.superioare” celor ale marei mase de oameni). transferul tuturor valorilor cu care este înzestrat produsul asupra dumneavoastră. mai degrabă. ce să ne sperie şi ce să dorim – şi ce să nu” . Cultura media. mai plin de succes şi de prestigiu.. anxietăţile şi lipsa de siguranţă a individului.

omogenă prin postularea unei esenţe unice – ca singură realitate autentică. Roşca. întrucât oferă soluţii existenţiale. se grăbeşte spre generalizări de amploare. cum ar fi cazul detergenţilor). 2. cunoaşterea integrală a Marelui Tot al Existenţei. se propune un personaj reprezentativ pentru grupul ţintă. extinzându-şi aplicabilitatea dincolo de domeniul specific: cel al creşterii funcţionalităţii şi al sustenabilităţii capacităţilor competitive specifice organizaţiilor. îşi asumă şi oferă scenarii arhetipale nu numai pentru activitatea profesională. ştiinţa managementului şi managementul ştiinţific capătă virtuţi paradigmatice. din felurite unghiuri spirituale. de a explica totalitatea şi varietatea caleidoscopică a lumii pornindu-se de la un principiu unic. Filosofia şi problema condiţiei umane Ţinta ultimă a filosofiei. de a edifica o imagine coerentă. care depăşesc sfera controlabilă a experienţei umane. cu aspiraţiile-i specifice. dacă nu mereu. dacă acceptăm necesara acumulare în timp.5. spre sinteze globale. Dacă. este nerealizabil. inteligibilă – din care sunt deduse toate elementele concret-individualizate ale Existenţei. implicit a ştiinţelor particulare. se bazează pe credinţa că universul este. în structura lui intimă. existenţa unui acord fundamental şi total între esenţa realităţii exterioare şi gândire. Acest fapt poate fi constatat în mereu reluatele încercări. Alături de homo oeconomicus şi de mitul reuşitei în stil american. ci şi moduri personale de a percepe. depăşind şi extrapolând dogmatic şi necontrolat un anume tip de experienţă cognitivă: o raţiune de fapt şi nu una logică face imposibilă deducţia integrală a existenţei dintr-o lege unică – respectiv infinitatea spaţio-temporală (cu devenirea ce i se ataşează). Acest ideal. a fost de cele mai multe ori. cu alte cuvinte.D. filosofia. idealul cunoaşterii integrale implică presupoziţii hazardate sub raportul rigorii şi testabilităţii. mai precis. managementul depăşeşte reducţionismul tehnico-birocratic către o întemeiere antropologică. Se postulează. Or. cu orice preţ. în această nouă ipostază. raţional şi inteligibil. Într-o lume în care valorile utilităţii ocupă un loc dominant în sistemul valorilor vieţii. „Omul. conchide D. viaţa şi istoria. tinde. unitară.35 folosit zi de zi. când a căutat să explice . pricepe şi valoriza lumea. pentru simplul motiv că anticipă orice experienţă posibilă. ştiinţa înaintează mai prudent. de cele mai multe ori.

şi. fiind. postulând-o integral raţională şi. instinctul de autoconservare. A crezut că fenomenele lumii exterioare pot fi deduse unele din altele. ed. raporturile de coexistenţă şi succesiune fiind semnele exterioare ale unor legături interioare invariabile între fenomene. moral. A crezut. derivă astfel îndemnul spre cunoaşterea valorilor spirituale. de fapt.36 lumea care e în afară de el. exprimă dorinţe umane.cit. . a atribuit implicit acestei lumi în afară de el structura pe care o are lumea inteligibilă a ideilor. întocmai ca ideile logice. În structura lor intimă. în structura ei intimă. asemenea propriilor sale idei. cunoaşterea dezinteresată în sensul absolut al termenului a rămas 51 52 D. Prin ideea raţionalităţii integrale a existenţei se atribuie acesteia un sens. sunt „nemărginit de optimiste şi de reconfortante. nu „vrea” să facă omului şicane. 63–64. Asemenea afirmaţii. Dacă lumea este. sistem. când a formulat pe faţă sau numai în taină idealul de cunoaştere de care am vorbit. 52 până azi. fiind receptat ca simplă prelungire a biologicului.” „Dacă e adevărat că. Se crede. sunt decretate ca fiind atemporale.D. în plan logic. ea este şi inteligibilă.” Prin urmare. în consecinţă. Roşca. relaţiile omului cu lumea sunt neproblematice. aceste postulate justifică afirmaţii de ordin practic. în măsură şi mai mare. ibidem. un rost vieţii umane de pe poziţii naiv-optimiste. lumea 51 e concepută ca având o ordine desăvârşită ce poate fi reconstituită. că realitatea este. că poate stabili lanţuri deductive pe care le va lega – mai curând sau mai târziu. „se comportă” rezonabil. Existenţa tragică. aici. omul simţindu-se ca la el acasă. Implicit. se acceptă că actul cultural este necesar. supratemporale: temporalitatea este eliminată.D. pp. fapt care îl tonifică şi-i satisface nevoia de securitate interioară prin care vorbeşte. că totul – lumea şi omul – posedă un sens ferm. întrucât înlănţuirile cauzale sunt de implicare reciprocă. cu luciditate sau numai instinctual. Roşca. îmbogăţire şi aprofundare a acestuia. schimbările de conţinut fiind doar aparente. familiar cu ceea ce îl înconjoară. p. fără dificultăţi insurmontabile. arată ironic D. o finalitate. prelungiri în plan intelectual ale unor convingeri şi credinţe ce satisfac instinctul de autoconservare. situate în fruntea ierarhiei culturale şi justificate în şi prin chiar legile inexorabile ale firii. raţională. de fapt. întrucât par a se manifesta aidoma unei necesităţi logice. 53. nu importă! – într-un lanţ unic.

presupoziţii şi implicate afective necontrolate critic. Pe care o credem. A trăi înseamnă a interpreta dintr-un punct de vedere uman.” 53 La fel de neîntemeiat este şi postulatul invers: iraţionalitatea funciară a lumii. şi că fundamentul prim al celei mai abstracte viziuni despre lume e clădit din secrete elemente finaliste. într-un anumit sens. credinţa poate fi. a da 53 ibidem.Mai ales din transpunerea acestora. de altfel. epocile tulburi produc stări de incertitudine acută. ci a gânditorului: om de ştiinţă sau filosof. orice cunoaştere (filosofie ori ştiinţă pozitivă) examinată cu atenţie se va dezvălui ca fiind. sentimentul dezrădăcinării şi angoasa lipsei de sens. prezentată drept creaţie a inteligenţei absolut dezinteresate. p. 54 Louis Lavelle. Paris. Le moi et son destin. într-o lume opacă. De obicei.. E.” 54 Cunoaşterea nu reuşeşte să fie o imagine total dezinteresată a existenţei. notează Louis Lavelle. şi aici. în loc de a fi un elan obscur către un obiect necunoscut. „misticismul. compensatoriu. despre alianţa animistă a omului cu lumea şi năruirea acesteia sub impactul ştiinţei contemporane – Ilya Prigogine şi Isabelle Stenghers. instinctul asigură triumful sau ruina. inevitabilă. cf. de asemenea. a unei ordini investitoare de sens. 63. Editura politică. un refugiu de compensaţie. despre activismul şi semnificaţia proiecţiilor antropomorfice din filosofarea tradiţională. să căutăm să nu pierdem nici un moment din vedere că voinţa de a fi integral raţională nu e a existenţei înseşi. ambiţia. potrivnică. Noua alianţă.. 1936. căci. egoismul. şi pp. 1984. este..165. dimpotrivă. o predispoziţie antropomorfică a fiinţei umane. singurătate interioară. Ceea ce vrem însă este ca. obscură. se poate abdica de la independenţa (autonomia) personală plină de insecuritate prin acceptarea unei autorităţi. Omul speră să obţină pe o astfel de cale realizarea nădejdilor lui milenare. p. Departe de noi gândul de a combate această stare de fapt.163–164. Éditions Montaigne.. conştiinţa disperă şi scapă controlul asupra unităţii vieţii. Bucureşti. anxietatea este urmată de frenezia pasiunilor.37 un ideal. se va dovedi a fi construită şi din transpunerea în lumea exterioară a dorinţelor noastre secrete. o pătrundere a tuturor puterilor sufletului de către o prezenţă care le întăreşte şi le lămureşte. luând cunoştinţă de ea. Fernand Aubier. . şi el include o totalizare – irealizabilă! – a experienţei. animistă: imaginea despre lume.

134. în raport cu noi. deci. Editura Minerva. fie că situează aceste chestiuni exclusiv în planul subiectivităţii individuale. ci pentru a impulsiona responsabilitatea pătrunsă de fior liric. La D. „expresia ideală a unui acord între eu şi lume care poate fi oricând realizat. 55 Tudor Vianu. p. . sensul autentic fiind imposibil. sensul vieţii umane fiind deja dat. şi raţională şi iraţională. este „expresia posibilităţii unei adaptări satisfăcătoare între lucruri şi conştiinţă”. Atitudinile presupun totdeauna un adaos mintal. sentimentul tragic al existenţei şi neliniştea metafizică presupun asumarea demnă a precarităţilor ce ţin de condiţia noastră. tragicul de substanţă este diluat în corsetul sfâşierilor interioare. trebuinţa secretă de confort interior –.D.8. precum şi cele sunt menţionate de noi mai sus. vol. Roşca. Acestea sunt mai mult reacţii psihologice decât luări de poziţie în faţa realităţii.” 55 Cele două soluţii unilaterale de mai sus decretează fie necesitatea valorilor şi culturii ca inclusă în însăşi structura raţională a lumii. Soluţiile ontologice criticate de D. datorită lipsei de comunicare dintre om şi lume. tragicul condiţiei umane este anulat prin decretarea unei raţionalităţi integrale a lumii – omul fiind integrat într-o necesitate universală. implică elementul de valoare. de altfel. arată Tudor Vianu. cu o robusteţe necontrolată. inutile în raport cu ordinea universală – prin care se conferă un rost vieţii. o interpretare a concluziilor menţionate printr-o prismă subiectivă. orice raport subiect-obiect. deci nu introdus şi construit de om. cum îl îndeamnă. angajând tensiuni generatoare de eroism intelectual. curaj moral. şi rezonabilă şi absurdă nu justifică nici atitudinile naiv-optimiste.38 realităţii şi vieţii un sens în raport cu noi şi pentru noi înşine. în al doilea caz. În primul caz. dar nu pentru a le îngloba. Imperativul eroic este esenţialmente moral: depăşeşte indiferenţa. Faptul că existenţa este. subiacentă întrebarea: „Cum posibile valorile?” Valoarea. îndemnându-l spre construirea sensurilor precare – gratuite. Opere. frustate de repere valorice salvatoare. negându-le orice consistenţă. De aceea. Roşca. 1979. optimismul agresiv şi deznădejdea.D. deznădejdea angoasantă. iar. nobleţe sufletească şi gesturi creatoare. dar nici pesimismul. Fereşte omul de iluzii şi/sau confort sufletesc. au. inclusiv cel cognitiv.

pp. Editura . Bucureşti. experienţă. 4. Lucrare de verificare. 51-61. V. cap. 3. Jaspers. cap. 5-15. Ce deosebiri există între filosofarea religioasă şi filosofia propriu-zisă? 6.să prezinte. cap. care e de dorit să fie mai degrabă abstract. Editura ALL. pp. 2. (coord. 5-15. 2004. 4. Nevoia de sacru şi publicitatea. Limitele cunoaşterii filosofice.să aibă un titlu care să reflecte conţinutul . Jaspers. Bibliografie 1. 4. 3. pp.). Originile filosofiei. Blaga. Filosofie. pp. Karl Jaspers. 2003. 3. L. 126-136. Despre conştiinţa filosofică. Bucureşti.să evalueze din punct de vedere logic şi epistemic validitatea argumentării din textul studiat . Bucureşti. Editura Humanitas. Bucureşti. Bertrand Russell. 1986.să identifice conceptele fundamentale care apar în textul studiat şi să le expliciteze ..să identifice problemele tratate de textul studiat. Editura Politică.39 Ireductibilul existenţial al umanului e dat de iniţiativa-creatoare-devalori.să respecte cerinţele privitoare la limbajul utilizat în expunere. Macoviciuc. ştiinţă. Texte filosofice. 5. ştiinţă. o evaluare personală a conţinutului de idei al textului şi eventuale puncte de vedere diferite asupra problematicii abordate . Lucian Blaga. în volumul K. Filosofie. în volumul K. 2. Jaspers. Problemele filosofiei. teoretic decât figurat. Editura Humanitas. Sarcini de învăţare Prezentaţi într-un text/referat/eseu de maximum patru pagini ideile principale conţinute în una dintre următoarele lucrări: 1.. Bucureşti. 51-61. Sugestii de subiecte posibile şi teme de reflecţie În ce constă specificul cunoaşterii de tip filosofic? Raporturile dintre filosofie şi ştiinţă. 14. Tematizări contemporane. 2003. în încheiere. răspunsurile pe care autorul acestuia le formulează şi argumentele pe care le aduce în spijinul soluţiilor propuse . experienţă.să înceapă cu o introducere care să prezinte pe scurt problematica abordată în conţinut . Instituirea universului istoric şi cultural este indiciul transcenderii naturii şi biologicului prin umanizare. Criterii de (auto)evaluare Textul în cauză trebuie să respecte următoarele cerinţe: . 1986. Despre conştiinţa filosofică. Filosofie. Originile filosofiei. Texte filosofice. Editura Politică. K. pp.

4. Limitele cunoaşterii filosofice. Lucrare de verificare 6. veţi dobândi cunoştinţe cu privire la: .locul reflecţiilor despre om şi condiţia umană în gândirea filosofică actuală . clasicitatea greacă tratează lumea şi viaţa ca . Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare 4. Bibliografie 1. Continutul unităţii de învăţare Cele două modele ontologice relevate de analizele lui D.D. 14. Existenţialismul 2. mitul raţionalităţii integrale a existenţei şi.2.viziunea psihanalitică asupra naturii umane 2. Bucureşti. Pragmatismul 2. B. 2004. credinţa într-o dezordine totală a lumii. Răspunsuri la testele de autoevaluare 5.40 ASE. Conţinutul unităţii de învăţare 2. Problemele filosofiei.1. pp.semnificaţia filosofiei lui Nietzsche pentru cultura postmodernă . 11-66. Obiective În urma studiului conţinutului acestei unităţi de învăţare.Critica metafizicii în filosofia lui Friedrich Nietzsche 2. Astfel. pp. cap. Obiective 2.concepţia pragmatistă despre om . 126-136. Bucureşti 2010.3. Psihanaliza 3. Roşca – respectiv. cu toate consecinţele lor axiologice şi existenţiale – permit interpretări de adâncime ale unor secvenţe istorice din filosofia europeană. la polul opus.concepţia existenţialistă asupra condiţiei umane . UNITATEA DE ÎNVĂŢARE II: PROBLEMATICA OMULUI ÎN FILOSOFIA CONTEMPORANĂ Cuprins: 1.. Russell.4. Editura ALL.

d. orientarea existenţialistă exprimă angoasele şi incertitudinile omului contemporan. De la S. Pe lângă gândirea politică liberală. de altfel.m. Ciclul elenistic năruie tocmai mitul raţiunii atotputernice. instituţia religioasă – respectiv. biserica în calitate de instrument al fixării eficiente psiho-social a credinţei – va deveni infailibilă. vor apărea contribuţii ce se integrează unei ontologii a subiectivităţii. Filosofia greacă este vertebrată de credinţa în caracterul infailibil al raţiunii. trebuie reţinute reflecţiile lui Blaise Pascal privind fragilitatea fiinţei umane. Ieşirea din criză se va face prin lansarea unui nou model cultural. Dacă raţiunea se dovedeşte din ce în ce mai neputincioasă şi incapabilă să ofere certitudini existenţiale. Kierkegaard la existenţialişti şi filosofia existenţei. ca existenţe raţionale şi inteligibile. Fenomenologia lui Husserl caracterizează omul ca fiinţa dătătoare de sens. epicureismul şi scepticismul sunt încercări târzii de a salva căderile într-un relativism din ce în ce mai problematic. acestea vor fi procurate pe calea credinţei în Dumnezeu. structurat de credinţa creştină. analiza kantiană a structurilor a priori ale sensibilităţii. se consideră că omul însuşi se diferenţiază de celelalte specii tocmai prin dimensiunea spirituală care poate impune vieţii sufleteşti şi trupului anumite autoconstrângeri care asigură devenirea sub semnul virtuţii. pitagoreici. Platon. Descartes. stoicismul.a. intelectului şi raţiunii care fac posibilă cunoaşterea ş. Perspectiva teologică asupra condiţiei umane începe să fie înlocuită de o antropologie laică deschizătoare de noi şi variate orizonturi interpretative. încrederea în raţiune şi ideea de ordine universală sunt invocate doar ca mijloace de compensare şi de sustragere de la agresiunea unui haos extern spre a obţine autonomia voinţei şi vieţii personale. În timp. În gândirea este filosofică modernă în şi contemporană tema subiectivităţii predominantă abordarea umanului. se acceptă un Logos care articulează armonic existenţa universală. îndoiala metodică a lui R.41 texte. Pe un asemenea filon. Aristotel – în interpretări metafizice. Renaşterea idealizează antichitatea grecoromană. Acest cult al raţiunii universale şi omeneşti este prezent la eleaţi. care acordă un statut şi un rol privilegiat individualităţii. într-un alt plan. subiectivitatea este abordată în termenii îndoielii existenţiale. după diagnosticul lui Nietzsche privind . De altfel. cosmogonice şi morale.

Urmează. Foucault anunţă «moartea omului». de semiotică. fără subiect şi fără individualitate. cât în varianta. «moartea semnului» (J. Pe de altă parte. dispariţia marilor discursuri teoretice totalizante (J. pătimaşe şi/sau obtuze. Disoluţia omului ca subiect schimbă paradigma realului.42 „moartea lui Dumnezeu” – în sensul eroziunii culturale a forţei simbolice oferite de credinţa religioasă şi ca refuz al oricărei metafizici –. filosoficoideologică – postulează că omul concret este un «mit». Metoda structurală şi structuralismul au performanţe de netăgăduit în studiul «aptitudinii umane de a semnifica». . ci prin entuziasmul provocat de structuralism şi. Dacă. Bănuim chiar o complementaritate de adâncime. greu controlabilă. Lacan în structurile psihologice ale inconştientului (care este organizat ca un limbaj). tradiţia umanistă – renascentistă.m.a. Derrida). O schimbare radicală de perspectivă şi problematică în modul de a concepe ordinea omenescului se produce nu atât prin reflecţiile epistemologice de tipul filosofiei analitice.d. Posibilele joncţiuni paradigmatice rămân a se împlini. în prelungire. este evident că umanismul şi. prin Heidegger. iar J. omul se desparte de paradigmele absolutului şi intră în criză în raport cu sine însuşi. Lyotard) ş. Nu credem că între interpretările existenţialiste şi noile strategii teoretico-metodologice de tipul structuralismului ar trebui făcută o opţiune definitivă. Este vorba de perspective ştiinţificizante care dislocă întreaga tematică a filosofiei conştiinţei. astfel încât subiectivitatea se estompează înăuntrul unui câmp de individuaţii impersonale. «moartea sensului» – prezentă. Lévi-Strauss în codurile culturale. chiar dacă filosofările post-structuraliste nu par a fi deloc încurajatoare. acesta este conceput de Gilles Deleuze ca fiind un câmp anonim. de altfel. subiectivităţii şi sensului prin studiul sistemelor de semne. în avalanşă. o «invenţie» culturală recentă. ca elaborare – intră în umbră prin accentul pus pe investigarea Fiinţei. structuralismul – nu atât în ipostaza sa metodologică. dincolo de suprafaţa polemicilor mai mult sau mai puţin ocazionale.-F. în general. Althusser îl dizolvă în structurile sociale (în care primează relaţiile de producţie). filosofia umanului trebuie să depăşească stadiul literaturizării şi al hermeneuticilor precritice. şi în variantele laice ale existenţialismului-.

122). eu îl cobor. tot în comparaţie cu neantul. funcţiei decisive a inconştientului în dinamica vieţii psihice. Editura ştiinţifică. este evident că. Puterea sa de înţelegere păstrează.” Registrul tragic al fiinţei umane este adâncit de 56 meditaţia kierkegaardiană privind «angoasa» şi «disperarea». Prin Hobbes – «Homo homini lupus» – şi David Ricardo – cu distanţa dintre «homo oeconomicus» şi «homo moralis» (sau «sufletul frumos». Dacă se laudă. omul începe să fie definit ca «animal cu complexe». de fapt. acelaşi rang ca şi corpul în imensitatea naturii. Se poate spune că starea de insuficienţă a omului în raport cu omenescul din sine însuşi relevată în paradigmele filosofice ale contemporaneităţii oscilează între simbolul Golgotei şi mitului lui Sisif. Bucureşti. El este infinit de îndepărtat de ambele extreme. omul este «fiinţă – pentru (întru) – moarte». pe acelaşi filon.d. «ambiguitatea» (Simone de Beauvoir). cum va spune Hegel) – se indică un primat al valorilor utilităţii în sistemul valorilor vieţii. dar în cu totul alte contexte. un punct de referinţă îl reprezintă caracterizările paradoxale pe care le propune Blaise Pascal: „Ce himeră mai este şi acest om? Ce noutate. 56 . Prin Freud. cu tendinţa de fixare definitivă pe ultimul termen. «paradoxul» (Sartre). Din perspectiva lui Heidegger. iar fiinţa lui nu stă mai aproape de nimicnicia din care este scoasă decât de infinitul în care-i înghiţită. mărire şi lepădătura Universului. îngrămădire de incertitudine şi de eroare. ce îngrămădire de contradicţii?! Judecător al tuturor lucrurilor. imbecil vierme de pământ. calea parcursă Pascal. ce este omul în natură? Nimic în raport cu infinitul. 125). „Iată adevărata noastră stare. în consecinţă.a. iar reflecţia teologică a oscilat între umilirea omului şi şansele sale de îndumnezeire.43 Dacă anticii – mai ales prin Platon şi Aristotel – au impus gândirea umanului în termenii înălţători ai imboldului către virtute – inclusiv în ipostaza de „făptură politică”. se prefigurează «supraomul» lui Nietzsche în opoziţie cu «turma». nici finalitatea. consacrat de pragmatism. 133. supus refulărilor instinctuale şi. un lucru de mijloc între nimic şi tot. veşnic disperată că nu le poate cunoaşte nici principiul de bază.m. «absurdul» (Camus) ş. Este ceva ce limitează cunoştinţele noastre într-un fel de margini peste care nu trecem. deci de fiinţă care practică o moralitate publică în vederea cultivării individualităţii cetăţii –. ce monstru. ce haos. p. Este. îl laud şi-l contrazic mereu până ce reuşeşte să înţeleagă că este un monstru de neînţeles. „La urma urmei. Cugetări. 1992.” (p. în ordinea lucrurilor inteligibile. de se coboară. pe fondul interesului aparte acordat de Renaştere individualităţii. Tot ce poate face ea este de a descifra ceva din ceea ce aparţine lucrurilor de mijloc. incapabili de a şti totul şi de a ignora totul în mod absolut” (p. depozitar al adevărului.

distruge tot ceea ce aparţine unei asemenea deveniri pline de iluzii şi pune în lumină falsul existenţial. sarcina noastră autentică. din nevoi vitale. Oamenii mici – notează Nietzsche – gândesc şi cred că oamenii mari sunt mari în acelaşi fel în care ei înşişi sunt mici. „însă. vertijul angoasei evidenţiind fără tăgadă tot ceea ce este vis. Cei care nu-şi înţeleg viaţa decât ca punct în dezvoltarea unei rase. ceea ce nu înseamnă însă că ar fi lipsite de o coerenţă de ansamblu care singuralizează profilul unei gândiri de o imensă actualitate.a. epuizarea marilor discursuri universalizante din etică.44 de la Kierkegaard – pentru care credinţa. instituţiile ascund. criza sensului şi a identităţii umane.m. însă. a unui stat sau a unei ştiinţe şi vor deci să se integreze deplin în istoria devenirii. Critica metafizicii în filosofia lui Friedrich Nietzsche Ideile filosofice ale lui Friedrich Nietzsche (1844–1900) nu sunt articulate în sistem. 2. 57 Ibid.. nu au înţeles marea lecţie a existenţei. creator. Acest sfârşit de secol se află sub semnul diagnosticului nietzscheean – mai ales prin sentimentul dezolant al accelerării proceselor de relativizare şi chiar disoluţie a valorilor. 57 omul este dispus la a se minţi. prin eschivă. miraj în propria noastră viaţă. şi dacă. prin care Nietzsche sugerează posibilitatea depăşirii simplului nihilism şi a mediocrităţii umane. . Chemarea cosmică a omului nu poate fi înăbuşită la nesfârşit.1. prin de-mistificarea cunoaşterii ştiinţifice. participând la istorie şi nimic mai mult. ştiinţă şi filosofie ş. 53. se dispersează şi diluează. p. frustrându-se prin minciună de aptitudinea sa metafizică. amplificată de experienţele tragice ale interiorităţii. are un fond disperat. Întreaga problemă a sensului vieţii se concentrează în jurul întrebării: „unde se sfârşeşte animalul. respectiv faptul că eterna devenire este un joc de marionete în care omul uită de sine. îşi uită menirea. nu este mai puţin adevărat că fondul autentic al stărilor de lucruri este din când în când perceput. Lipseşte deocamdată acea luciditate tăioasă care să valorifice patosul [re]constructiv. unde începe omul?” Dacă. în acelaşi timp. pe de altă parte. Omul eroic. este indiciul saltului către autenticitate – a Camus – pentru care sfidarea absurdului este unica sursă de fericire şi sens.d.

59 Nietzsche încearcă. pesimismul lui Schopenhauer izvorăşte din mediocritatea şi ura în care se complace epoca. Critica brutală – din Ecce homo – a religiei creştine este motivată de autor printr-o intenţie validă teoretic: „autodepăşirea moralei prin sinceritate”. nu suntem capabili să contribuim cu ceva la naşterea unui om eliberator. de fapt. Nietzsche afirmă răspicat o teză care va căpăta configuraţii originale:„scopul dezvoltării unei specii rezidă acolo unde ajunge la propria sa limită şi se transformă într-o specie superioară. refuzând atmosfera pesimistă din ideaţia lui Schopenhauer.45 simţim că suntem prea slabi pentru a suporta timp mai îndelungat aceste clipe de acomodare la ceva mult mai profund. lucrarea omului asupra omenescului din sine însuşi desăvârşeşte natura. Natura are nevoie de tipurile umane performante pentru a accede la propria sa limpezire. p. apreciază că..” Oamenii 58 autentici depăşesc orizonturile animalităţii. cunoaştere de sine. 58 59 60 Ibid. Prin acest mod de a înţelege rosturile omenescului. Ibid.m.. prefigurând opţiuni decisive pentru propria sa filosofie. şi printr-o constatare psihologică suficient de credibilă: „condiţia de existenţă a celor buni este minciuna: altfel spus.. luminare. filosoful. p. 58. artistul şi sfântul sunt tipuri exemplare în care natura simte că-şi atinge scopul. 60 obsedate de prosperitate ş. şi că nu suntem oameni către care aspiră natura pentru eliberarea (délivrance) sa.a. în noi înşine şi în afara noastră. Schopenhauer a descoperit un nou ciclu de obligaţii menit să pregătească naşterea. ci pe o gândire fundamentală structurată de trăirea culturii. noul ideal comunitar nu se mai bazează pe forme şi legi exterioare. voinţa de a nu vedea cu orice preţ cum este alcătuită de fapt realitatea”. o interpretare liberă a ideilor schopenhaueriene. Ibid. .d. a filosofului. criteriile valorice. 57. p. deci pentru împlinirea unui ţel metafizic: „umanizarea finală şi supremă către care aspiră şi conspiră întreaga natură pentru a se elibera de sine însăşi” .” şi nu în masa de exemplare comode. Astfel. prin condiţia noastră obişnuită. 54. artistului şi sfântului.

” 64 Atunci când devine doar „simbolul unui toiag al ostenelii. Nietzsche – fără a face risipă de nuanţe şi fără a fi total[mente] limpede până la capăt – precizează că ceea ce refuză este „noţiunea de Dumnezeu falsificată” 62 în/prin creştinismul moral care devitalizează: „prin milă se înmulţeşte şi sporeşte irosirea puterilor pe care suferinţa o aduce vieţii” . Ecce homo. Traducere de Al. . 63 Ibid. Cluj. 19.p. „Dumnezeul sărmanilor. de pildă. ascunzând „părţile înspăimântătoare ale realităţii.. miza sa este antimetafizică.. 72. Editura Eta. Amurgul idolilor. p. Nietzsche. 1991. p. 469. 27. aparentă. 1991.. fie în felul creştinismului. – şi atunci vor deveni neapărat buni. Tema 61 62 Fr. p. fie în felul lui Kant (a unui creştin şiret în cele din urmă) nu-i decât o idee sugerată de décadence – un simptom al vieţii în declin. Editura Centaurus..46 simbolurile. însă.. cit. „ruina unui Dumnezeu.. credinţele induc „minţirea instinctelor”. nedemonstrabilă). Nietzsche. „Dumnezeul slabilor” anesteziind voinţa şi 63 energiile vieţii. Îl apreciază. sau sunt neputinţa putinţei. al bolnavilor prin excelenţă” „degenerează până ajunge în contrazicere cu viaţa”..” „A separa lumea într-una «adevărată» şi una «aparentă». pe Heraclit în măsura în care acesta consideră că fiinţa este o ficţiune goală: „Lumea «aparentă» e unica: lumea «adevărată» nu-i decât un adaos mincinos. „Într-adevăr. 18..” 65 Ni se pare. Nietzsche. – şi atunci vor fi Dumnezeii unui popor. p. 67 Ibid. 10. Dar nu! O dată cu lumea adevărată am lichidat-o şi pe cea aparentă!” 67 Acest prag reflexiv rămâne într-o indeterminare ce insinuează îngrijorarea faţă de ceea ce urmează. p.. ceea ce respinge este dedublarea lumii: lumea „aceasta”. 64 Ibid. 65 Ibid. 66 Fr.. p. poate?. Şahighian.” Virulenţa critică este înlocuită cu o luciditate 66 gravă pe măsură ce este inevitabilă concluzia: „Lumea adevărată am lichidat-o: Ce lume a mai rămas? Cea aparentă. 471. nu e altă alternativă pentru Dumnezei: sau sunt chiar VOINŢA PUTERII. Antichristul. o scândură de izbăvire pentru toţi acei ce se îneacă”.” 61 În alte lucrări. p. al păcătoşilor.. Bucureşti. ed. Fr. că dincolo de cruzimea critică şi stufoşenia verbului nietzscheean se află un soi de nelinişte tragică şi chiar o spaimă faţă de consecinţele verdictului său: „Dumnezeu a murit!” De fapt. gravitatea gestului pare a fi însoţită de o aură tragică. şi o altă realitate (absolută. 466.

fu întâmpinat cu hohote de râs. în schimb devine copleşitoare spaima faţă de consecinţele „morţii lui Dumnezeu”. p. 69 Gilles Deleuze. „Propoziţiile speculative – notează Gilles Deleuze – pun în joc ideea de Dumnezeu din punctul de vedere al formei sale. Sau stă ascuns? Se teme de noi? S-a urcat pe o corabie? A emigrat? – râdeau şi strigau cu toţii. Presses Universitaires de France. Genealogia moralei. p. abia perceptibil. 1988. Bibliothèque de philosophie contemporaine. Am să vă spun eu! Noi l-am ucis – voi şi eu! Noi toţi suntem ucigaşii lui!»”68 Tensiunea dramatică a textului nu mizează pe simple efecte spectaculare. cu devenirea. Ceea ce pentru atei este prilej de umor ieftin. ea face să depindă existenţa lui Dumnezeu de o sinteză. cu istoria. S-a rătăcit ca un copil? spune altul. angajează la Nietzsche seisme care dislocă falii sufleteşti şi reaşează straturile de conştiinţă. Humanitas. Diagnosticul „Dumnezeu a murit!” este unul existenţial şi istoric. traducerea versurilor de Simion Dănilă. Dumnezeu nu există sau există. Însă formula «Dumnezeu este mort» este de o cu totul altă natură. Ştiinţa voioasă [“la gaya scienza”]. Nebunul sări drept în mijlocul lor şi îi străpunse cu privirea. operează sinteza ideii de Dumnezeu cu timpul. 1994. cu omul. Dumnezeu a devenit Om şi Omul a devenit Dumnezeu. traducere de Liana Micescu. condiţia tragică pe care trebuie să şi-o asume fiinţa umană atunci când ocupă locul rămas gol. „Nebunul. tot pe atâta cât ideea sa implică sau nu implică contradicţia. ci pe zguduirea viscerală a spiritului în faţa unui diagnostic: „moartea lui Dumnezeu”. sentinţa „Dumnezeu rămâne mort” semnifică faptul că temeiurile seculare ale vieţii şi criteriile 68 Friedrich Nietzsche. . «Unde a plecat Dumnezeu? strigă el. Sentimentul vinovăţiei este difuz. – N-aţi auzit de acel nebun care ziua în amiaza mare aprinsese un felinar şi alerga prin piaţă strigând neîncetat: «Îl caut pe Dumnezeu! Îl caut pe Dumnezeu!» Cum acolo se aflau mulţi care nu credeau în Dumnezeu. Nietzsche et la philosophie. Formula «Dumnezeu este mort» nu este o propoziţie speculativă. propoziţia dramatică prin Sub raport cultural. filosofic şi moral.47 „morţii lui Dumnezeu” capătă la Nietzsche expresii parabolice. Amurgul idolilor.” 69 ci o propoziţie dramatică. Nietzsche sugerează cu o luciditate tăioasă gravitatea gestului şi răspunderii omeneşti.129-130. Oare s-a pierdut? spuse unul. Citatul este din Ştiinţa voioasă. Această expresie spune în acelaşi timp: Dumnezeu a existat şi el este mort şi el va învia. excelenţă. 175.

orizontul simbolic se năruie: „Binele”. pentru că au fost clădite pe ea. .” 72 Nietzsche îşi mustră contemporanii de reflecţie pentru că cedează aparenţelor. 212... 72 Ibid.. căci din ele sclipea un Dumnezeu. răsturnări care ne stau în faţă” vestind rigorile unei „logici a spaimei” . Nietzsche. pentru omul contemporan. „Fiinţa” decad în spaţiul relativizărilor. la fel. dar. Nietzsche vizează ruptura de model cultural şi tendinţă seculară: „o adâncă şi veche încredere s-a preschimbat în îndoială”. printr-o neevidentă. vorba de umbrele ce însoţesc personajul principal – 70 simulacre şi urme în care cei captivi şi nostalgici caută sprijin. pentru că existau oracole şi semne tainice şi se credea în preziceri”. mulţuminduse cu imagini surogat ale simbolului sacru. de pildă întreaga noastră morală europeană”.” Nu este. p. instanţa absolută a validării structurilor atitudinal-valorice în faţa lumii şi vieţii. p. Acele „umbre” pe care le aruncă „moartea” lui Dumnezeu asupra Europei se referă. rezemate pe ea sau împletite cu ea. după ce temelia acestei credinţe s-a zdruncinat. eroziunea temporală a unei stări originare prin a cărei palidă invocare oamenii îşi justifică mediocritatea. p. această accepţiune a „umbrei” este folosită de Nietzsche pentru a sugera vlăguirea credinţei. „Adevărul”. toate hotărârile şi perspectivele unui viitor îndepărtat. cit. „toate evenimentele străluceau într-altfel. însă. „Dumnezeu rămâne mort!”. „Cel mai de seamă eveniment din ultima vreme – că «Dumnezeu a murit». totuşi. destrămări. tocmai la sfera consecinţelor – abia perceptibile – ce trebuie deduse cu necesitate dintr-un diagnostic hiperlucid: „Dumnezeu a murit!”. „toate trebuie să se prăbuşească acum. 143. un „şir lung de dărâmări. Ibid. le pictăm neîncetat – dar ce putem face noi deocamdată faţă de splendoarea culorilor acelei vechi meşteriţe! – vreau să spun vechea omenire. „noi am dat lucrurilor o culoare nouă. iar credinţa în Dumnezeul creştin a ajuns de necrezut – începe deja să-şi arunce primele umbre asupra Europei. pentru cei vechi. 212. Dumnezeu a încetat să mai reprezinte principiul întemeierilor ultime. strictă conexiune.48 „adevărului” au dispărut. distrugeri. ed. Ştiinţa voioasă. „lumea şi coloritul 71 tuturor lucrurilor s-a schimbat”. fiind „încă prea stăpâniţi de primele urmări ale acestui 70 71 Fr.

.49 eveniment” : senzaţia unei libertăţi încurajatoare. 213.” . O societate bine organizată adoarme pasiunile – 73 74 Ibid. cit. „Lipsa de sens a suferinţei şi nu suferinţa a fost blestemul care a apăsat până acum omenirea – iar idealul ascetic îi oferea un sens!” Nietzsche acordă patosului distanţei o valoare de principiu în evoluţia umanităţii. adică tocmai înălţarea tipului «Om». ca să dăm unei formule morale un sens supramoral”. 75 Fr. 124. care aşteptăm de asemenea pe culmile muntoase. aşezaţi între azi şi ieri. „moralitatea este instinctul de turmă individual. Nietzsche... născuţi dezlegători ai ghicitorilor. 212–213. ed. 186. Dincolo de bine şi de rău. Iminenta destrămare 73 a tablei de valori este întâmpinată de Nietzsche cu un disconfort profetic: „până şi noi. dorinţa de a realiza noi şi noi distanţări în interiorul sufletului însuşi. Ibid. ed.. mai tainic. cit. cum se face că întâmpinăm ivirea acestei întunecări fără un interes adevărat şi în primul rând fără grijă şi teamă pentru noi?” 74 De fapt. în 76 timp ce firile nobile sunt nechibzuite. Nu este vorba de alimentarea unei iluzii umanitariste. mai cuprinzătoare. pp. are nevoie de sclavagism. de aceea. ci de constatarea unui adevăr crud: „toate înălţările tipului «Om» au fost şi vor fi şi de acum înainte opera unei societăţi aristocratice. „prin morală individul e instruit să devină o funcţie a turmei şi să-şi atribuie valoarea numai ca funcţie”. mai rare. p. .” 75 Imoralitatea moralei publice. înrădăcinat în deosebirile dintre clase. permanenta «depăşire de sine a omului». mai ample. p. a unei societăţi care crede într-o lungă scară a ierarhiei şi a diferenţelor valorice dintre un om şi celălalt şi care. noi primii şi prematurii născuţi ai secolului care vine şi cărora umbrele ce urmează să învăluie în curând Europa ar fi trebuit de fapt să li se înfăţişeze încă de pe acum. urmând nu doar avantajul şi scopul. mai îndepărtate. 76 Fr. p. ci pasiunea. Aprecierea şi ierarhia acţiunilor corespund unor trebuinţe şi criterii comunitare. dezinteresul. întrucât „fără patosul acesta n-ar putea lua naştere nici celălalt patos. acest principiu capătă o dimensiune fundamentală pentru chiar evoluţia speciei. sunt dinamitate chiar temeiurile vieţii şi cunoaşterii. într-un sens sau altul. şi încrustaţi între contradicţia dintre azi şi mâine. Ştiinţa voioasă. Nietzsche. de a produce stări din ce în ce mai elevate.

a. ca siguranţă a sa.) pe care le declanşează utilitatea practicării lor pentru ceilalţi. să nu uite. ea încearcă să determine la individ un mod de a gândi şi de a acţiona care. iar la limită devin handicapuri adaptative. ci trebuie să se întemeieze pe o critică lucidă a înseşi aprecierii morale. înclinaţie şi pasiune. ci din unghiul afectelor (de admiraţie. Lipsa de putere şi voinţa vlăguită nu pot fi suplinite de nici o valoare morală. cărările şiretlicului şi uşile dosnice. de către/prin convenţiile morale practicate de o colectivitate dată. Aristocratul trăieşte cu o anume francheţe a gesturilor şi cu o încredere şi sinceritate faţă de sine însuşi. să domnească în el şi asupra lui.50 dacă nu cumva le extirpă. să se umilească.. Pledoaria lui Nietzsche are ca obiect tocmai modelarea de sine a individualităţii puternice. impulsuri obscure ş. castitatea. îi place tot ceea ce este ascuns ca o lume a sa. p. pe de altă parte. să fie dăunătoare posesorilor lor. pe de o parte. să aştepte. Virtuţile sunt apreciate nu din punctul de vedere ale efectelor pe care le au pentru cel care le posedă. laudă etc. să se ascundă.” 77 Nihilismul nietzscheean vizează cu predilecţie. devenind astfel o problemă asumată personal – cu tot cortegiul dificultăţilor şi dezvăluirilor ce decurg de aici.m. spre utilitatea publică. stimă. Morala nu poate fi redusă la repertoriul imperativelor şi la matricea normativă. împotriva ultimului său avantaj. dreptatea etc. însă. dar spre «binele general». predispoziţiile exprese sau tacite de simulare a personalizării acestor valori. care îşi urmează calea. manipulabilă. 52. Excesul necompensat de tendinţe contrare face ca hărnicia. nici naiv. tendinţele de a transforma valorile morale în proteze existenţiale. pietatea. obedienţa. întrucât se atrofiază preocuparea propriei protecţii.d. nici franc şi loial faţă de sine însuşi. „Omul resentimentului nu este nici sincer. devenit obicei. şi. . el se pricepe să păstreze tăcerea. însă mai totdeauna în spatele vituţilor sunt energii inconştiente. spiritul său îndrăgeşte ascunzişurile. Sufletul său priveşte cruciş. Moralitatea este – în esenţa ei – o chestiune a interiorităţii. Rasa unor asemenea oameni ai resentimentului va sfârşi în mod necesar prin a fi mai prudentă decât orice rasă aristocratică şi va 77 Ibid.„Educaţia procedează în general aşa: printr-o serie de atracţii şi avantaje.

o concluzie: „omul real reprezintă o valoare mult mai înaltă decât omul «dezirabil» dintr-unul sau altul din idealurile cunoscute. «adevărul». Nietzsche deconstruieşte valorile metafizicii tradiţionale – dezvăluind „marea şcoală a calomniei”: „universul aparent şi universul născocit – iată opoziţia. Genealogia Moralei. În acest fel întreaga existenţă se vulgarizează: căci în măsura în care masa domină. ea tiranizează excepţiile. evaluarea devine obtuză. întrucât „valoarea unui om în sine este subapreciată. “orice «dorinţă» de asemenea natură devenită dominantă a coborât până acum nivelul de valoare umană.” . 82.” 78 În măsura în care uniformizează valoarea oamenilor. marea ispită a nimicului. morala este imorală şi neagă viaţa. p. menirea sa fiind tocmai aceea de a „menţine vie încrederea în om” .. astfel că acestea îşi pierd credinţa în ele însele şi devin nihiliste. umflându-şi nevoile în valori cosmice şi metafizice. cit. Acesta este universul care trebuie demontat” pentru a prefigura „o nouă ordine a valorilor. “aptitudinea omului de a postula valori a fost până acum prea puţin dezvoltată pentru a aprecia cum se cuvine valoarea umană şi nu numai «dezirabilă»”.51 preamări prudenţa într-o cu totul altă măsură: anume ca o condiţie existenţială de prim ordin. ed. în timp ce la aristocraţi prudenţa capătă uşor o aură fină de lux şi rafinament. «Dumnezeu». Aforisme şi scrisori. Nietzsche. de gâtul tuturor oamenilor propriile ei condiţii de menţinere şi dezvoltare”. insul este comparat cu alţi oameni.. “masa”. “sărăcia şi mentalitatea încuiată se dau de gol – şi astăzi încă – mai ales atunci când omul doreşte”. forţa şi încrederea omului în viitor”. 92-93. 315. Fr. cit. fără însă a fi vorba de proiectarea unui imperativ: 80 „Omul aşa cum ar trebui să fie: asta sună tot atât de fad ca şi cum ai spune: «un copac. p. suflarea otrăvită aruncată asupra realităţii.” 82 Critica dualităţilor metafizice şi reevaluarea tuturor valorilor întemeiază la Nietzsche nostalgia unui proiect al ultraomenescului: Supraomul ca model 78 79 Fr. printre altele. 80 Ibid.. p. Este o rămăşiţă a teleologiei naive: valoarea omului raportată numai la oameni”. Or „omul unei specii superioare” se afirmă pe sine în propria-i singurătate. refuzându-şi etaloanele mediocrităţii.. în chip de lege. aşa cum ar trebui să fie». cu ajutorul cărora o categorie particulară de omeni voia să agaţe. În acest fel. “Specia inferioară (“turmă”. ed. aproape contestată.. “idealul a fost până acum forţa propriu-zis denigratoare a omului şi universului. “societatea”) îşi pierde modestia.” 81 Ibid.” 81 Punctul de vedere nietzscheean susţine. iar actele sale sunt judecate în funcţie de folosul comunitar. Ultimul se numea până acum «universul real». aprecierea morală a valorii unui om operează numai cu criterii sociale. p. “Toate «dorinţele» legate de fiinţa umană au fost nişte excese absurde şi primejdioase. p. 82 Ibid. 83.. 63-64. Nietzsche.” 79 În opinia lui Nietzsche. aproape trecută cu vederea.

-. existenţa-pentru-sine (proprie umanului) se defineşte ca "fiind ceea ce ea nu este şi ca nefiind ceea ce este. . consideră aceşti filosofi. 33. operând alegeri succesive. precum şi "filosofia existenţei" . al creaţiei de sine. Gallimard.refuză 83 84 metaumană prin care se anulează Cf."84. îşi modelează propria esenţă.Kierkegaard (1813-1855) şi împlinită ca orientare distinctă de către J. Umanitatea se caracterizează prin proiect. "Originalitatea existenţialismului . lipsită de contradicţii şi devenire. Existenţialismul Filosofia existenţialistă .2. puterea deprinderii de real. de la sistemele speculative la o filosofare care îşi asumă tragicul existenţial. A. ce pot să ştiu?.a.Camus (1913-1959). schiţarea unei ordini viitoare. Omul nu are modul de a fi al lucrurilor.afirmă Nicolas Herpin .a. dată odată pentru totdeauna.52 de autenticitate şi exigenţă mediocritatea omului actual. Este astfel depăşită imaginea tradiţională a unei esenţe umane imuabile. La philosophie.dezvoltată pe termenul culturii germane de M. J. concepând libertatea ca dimensiunea definitorie prin care omul."83 Omul.este de a fi arătat că răspunsurile la întrebările: ce este omul?. ce este lumea?.Marcel (1889-1973). îşi acomodează obiectivul pentru a distinge în masa amorfă a omenirii individul concret şi .Sartre (1905-1980). ocupă un loc privilegiat în univers. L'Être et le Néant. . de la filosofia conceptului la cea a subiectivităţii.după cum afirmă Sartre .Sartre. 2. de Beauvoir ş. refuzul unei situaţii date. Les dictionnaire Marabout. S.prefigurată în opera lui S.Jaspers (1883-1969) ş. 1943. Ni se pare că nu întâmplător o astfel de reflecţie iradiază din şi se concentrează spre existenţa umană trăită. Mutaţia iniţiată de această orientare filosofică constă în saltul de la filosofia naturii la cea a omului. p.Heidegger (1889-1976).P. G. absolute. ce este Dumnezeu? sau în formularea lor kantiană: ce trebuie să fac?.P.realizează o trecere de la problematica tradiţională a filosofiei la întrebări actuale cu privire la condiţia umană. ci el este ceea ce se face. imuabilă. ce-mi este permis să sper? depind întotdeauna de ideea pe care o avem despre existenţa umană. Filosofia existenţialistă situează omul sub semnul posibilului. K. Existenţa naturală ("existenţa-însine" în limbajul sartrian) este inertă.

creaţie. contradicţii. fragilitate. prin amploare şi tip de abordare teoretică. Realitatea umană .afirmă Heidegger . proiect. contingenţa fiinţei umane. fiind. 1967. solitudinea şi incomunicabilitatea dintre subiectivităţi. Calea îndoielii sistematice a raţiunii este singura legitimă pentru a avea acces la o certitudine totală: subiectivitatea personală redusă la dimensiunile sale raţionale. L'Être et le temps. . 28. proiect. dar şi în prelungire oarecum. p. Tema subiectivităţii. “dubito ergo cogito. sfâşieri tragice. tema este prefigurată de Socrate prin îndemnul "cunoaşte-te pe tine însuţi" şi prin recunoaşterea îndoielii “ştiu că nu ştiu nimic”. Prin delimitare critică faţă de Descartes. critica puterilor raţiunii şi dovedirea limitelor constitutive ale cunoaşterii ştiinţifice. libertatea şi caracterul dilematic al alegerilor umane.f. Putem trăi autentic. Omul este definit prin paradox. Descartes tratează subiectivitatea în termenii îndoielii metodice. Temele care primează în reflecţiile existenţialiste: ondiţia alienată a omului. existenţialiştii vorbesc despre îndoiala existenţială. Gallimard. devenire.53 idealismul oficial în numele "tragicului vieţii". tragicul finitudinii şi iminenţa morţii. Existenţialiştii practică o filosofie a omului înţeles ca subiectivitate şi singularitate. Ea este prezentă în ideaţia lui B. cogito ergo sum”. după cum poate şi să nu le afirme. de aceea. fragilitatea omului. aparţine culturii moderne şi contemporane. dar şi inautentic. tema neantului. viaţa umană ca ipoteză.are "posibilitatea de a fi ea însăşi sau de a nu fi ea însăşi . însă înţelegerea sa reprezintă în raport cu infinitul ceea ce este corpul în ordinea naturii. nr. distincţia inautentic-autentic. dar viaţa concretă poate să afirme aceste trăsături ale speciei. Pascal care discută despre fiinţa umană ca paradox: omul este totul şi este nimic. În istoria gândirii filosofice.. raţiunea sa este sursă de puteri. dacă îndoiala metodică este a raţiunii şi se referă la incertitudiniile minţii în faţa unor adevăruri 85 M."85 [4] Aceasta înseamnă că esenţa omului constă în istoricitate. angoasa. faptul că fiecare este şi rămâne claustrat în propria sa interioritate. convenţională. dar şi de umilinţă. omul este sfâşiat de ispitele infinitului mare şi ale infinitului mic: nu poate să nu cunoască ce este el şi ce este lumea. iar comunicarea trădează trăirile.Heidegger.

În raport cu interogaţiile omului. viaţa nu poate fi tratată ca o simplă distracţie. refuză optimismul şi pesimismul care nu sunt atitudini filosofice. şi dincolo de părerea sa despre sine. surprinderea caracteristicilor prin care omul se diferenţiază. ci se întreabă cum este posibilă (cum este cu putinţă) cunoaşterea. concretizare a unor principii universal valabile în explicarea atare). raţiunea se dovedeşte neputincioasă. Este vizată individualitatea. preocupată să-şi descopere şi asume limitaţiile. intelectului şi raţiunii care sunt condiţii subiective de posibilitate a oricărei cunoaşteri şi experienţe reale cu obiectele. centrându-şi interesul explicit pe individual. ci mai curând expresii temperamentale şi etichete ataşate unor interpretări ale lumii şi omului în termeni spectaculari. pentru aceasta nu trebuie să ai talent şi aptitudini speciale. analizează structurile a priori ale sensibilităţii. El nu mai procedează ca empiriştii şi raţionaliştii care sunt preocupaţi să identifice sursele cunoaşterii veritabile. precum şi în modul de a înţelege şi de a practica filosofia. Din punct de vedere existenţialist. (regională) a umanului: discursul aplicat asupra ireductibilului fiinţei umane. Fiecare ins îşi pune cu sau fără vrerea sa sub semnul întrebării propria sa viaţă şi ceea ce el însuşi este dincolo de ceea ce cred alţii despre el.54 plurale din care trebuie ales ceea ce este sigur şi în mod evident adevărat. În acelaşi timp. În acest sens. Existenţialismul produce o ruptură în modul de a înţelege omul. În locul unei filosofii a naturii ei sugerează reflecţia sistematică asupra condiţiei umane. dar nu se împarte. fiind mereu o sarcină . accentul este pus pe tragic şi pe gravitate în modul de a aborda omul. îndoiala existenţială structurează întreaga personalitate. se singularizează în raport cu existenţa ca atare. Existenţialiştii refuză discursul speculativ şi general despre esenţa omului. În locul ontologiei existenţei ca tradiţionale (potrivit căreia omul era tratat ca existenţialismul preferă ontologia particulară exemplificare. precarităţile constitutive. calitatea de om se distribuie tuturor indivizilor. sursele de incertitudine şi suferinţă. contemplativi. Kant abordează subiectivitatea în contextul unei analize critice a cunoaşterii.

viaţa sufletească este inertă. chiar la Heidegger. inautentic-autentic se referă la faptul că omul concret acceptă sau nu starea de alienare. acceptă să fie masificaţi. ci de producerea unor rupturi interioare. ocolind suferinţele. În acest sens. se dezindividualizează. fisuri în modul de a înţelege şi practica viaţa. prin şi printre ceilalţi. alienat într-o lume ostilă. reprezentând însă ricoşeuri în faţa problematizărilor grave. trecerea de la inautentic la autentic se produce numai în/prin salt. insensibile: în nici un fel lumea nu este pe măsura omului şi. potrivit stilului comun de gândire. Rutina. ei sunt numai ceea ce sunt şi nimic altceva. Nu poate fi vorba de o progresie cumulativă. opacă. confortul şi anonimatul vieţii cotidiene joacă o funcţie compensatorie. în/printre lucruri indiferente. Deci. Starea de alienare este surprinsă prin cuplul categorial inautentic-autentic. continuă. De pildă. proiectat. lipsită de contradicţii şi devenire. întrucât se pierde pe sine în. este dispus sau nu la eforturi de individualizare. inautenticitatea este înţeleasă. obezitatea minţii. răspunzător la modul absolut de modul în care îşi înţelege şi asumă omenescul din sine însuşi. potrivnică. existenţialismul consideră că omul se află aruncat.55 individuală şi o responsabilitate personală. prin analogie cu parabola religioasă despre căderea omului în păcat. Acest stil de viaţă duce la dispariţia surselor de tragic: prin integrarea în convenţiile generale ale masei. Aceşti termeni nu au în mod expres un sens valoric şi nu vizează în mod explicit ierarhii valorice între diferitele stiluri de viaţă. izgonirea lui (datorită propriei sale alegeri) din starea paradisiacă. Omul este prin natura lui o făptură alienată. sunt făpturi tautologice. adevărată a omenescului. indiferentă. el capătă linişte psihologică. Totuşi. de obicei se moare. au o suficienţă sufocantă faţă de ei înşişi. autenticul sugerează structura originară. . Ca termeni tehnici. cel puţin ca punct de pornire. cel ce trăieşte sub semnul anonimatului: este şi rămâne un oarecare printre alţi oarecare. există tendinţa ca omul însuşi să nu fie pe măsura omenescului din el însuşi. Inautentic este omul depersonalizat. fiecare ins este totdeauna faţă în faţă cu sine însuşi. trăiesc aidoma lucrurilor. Cei mai mulţi oameni trăiesc în inautenticitate: se integrează profund şi total în stilul vieţii colective. cu viaţa şi moartea sa. îşi asumă grav sau nu omenescul. nefamiliară. de aceea.

marile oboseli sufleteşti provocate de inutilitatea eforturilor şi de rutină. Simpla frică/teamă este o stare afectivă provocată de cauze precise. Tensiunile spirituale şi fisurile sufleteşti sunt definitive. fără circumstanţe atenuante. Cei mai mulţi oameni ocolesc din instinct sau autosuficienţă angoasa. dincolo de buna dispoziţie este evidentă uneori o agitaţie interioară prin care se evită tragicul evidenţelor. de aceea ea este difuză. boli incurabile. provocată de şi prin îndoielile spiritului. Rupturile interioare sunt definitive: omul invadat de angoasă nu mai poate reveni la vechiul stil de viaţă ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Evită să rămână singuri şi să-şi asume disconfortul unei cunoaşteri de sine. măcinând la modul pervers sufletul şi mintea. Angoasa (= spaima constitutivă a omului care se întreabă asupra autenticităţii sale) îşi poate avea sursa în: uniformitatea vieţii cotidiene. De aceea. Deci le este teamă să înfrunte lucid întrebările cruciale. paradoxale. identificabile. perverse.a. are sau nu viaţa vreun rost? Aceste interogaţii şi altele asemănătoare marchează saltul spiritual către autenticitate. cursul mecanic al zilelor. încercările absolute la care este supus omul şi cărora nu le poate face faţă: catastrofe naturale şi istorice. trăiri structurate tragic. întrebările schimbătoare de destin: cine sunt. Angoasa cuprinde stări psihologice şi spirituale ambigue. a ceea ce efectiv suntem. tensiuni interne legate de fiinţa proprie pe fondul unei hiperlucidităţi în/prin care insul îşi formulează făţiş. senzaţia vanităţii. confuză. fugind astfel de ei înşişi. respectiv afecte şi dorinţe confuze. deci pentru satisfacerea instinctului de autoconservare şi a capriciilor. conştientizarea propriilor limitaţii şi a . Desprinderea definitivă de inautenticitate se produce prin angoasă. Totuşi. Decisive sunt însă situaţiile limită. Spaima însă nu are un obiect precis. sentimentul absurdului la care avem acces printr-o simplă schimbare de optică afectivă în abordarea vieţii. întrucât o simt ca periculoasă pentru confortul cotidian. ambiguă. obţinându-se o schimbare radicală de regim existenţial. Omul începe să fie structurat de o spaimă viscerală.56 Calităţile de om sunt folosite pentru simpla adaptare eficientă şi confortabilă la mediu. marile umiliri ale voinţei şi aspiraţiilor. ş. speranţe şi imposibilitatea satisfacerii lor. oamenii evadează în verbiaj (vorbărie) sau în divertisment. ce pot să sper şi să fac.

datorită luptei pentru existenţă şi/sau unui accident genetic. În rest însă. omul îşi descoperă şi ţine să-şi asume caracterul său contingent. Sentimentul de contingenţă este întărit de ştiinţa contemporană: dacă omul a apărut prin selecţie naturală. omul conştientizează că nu este necesar lumii şi că nu este dorită naşterea sa. ne-necesară lumii. îşi dă seama că este o făptură aleatorie datorată hazardului. deci este un accident în ordinea neamului. naturii. calităţi. Facticitatea se referă mai ales la acele determinaţii. Există un tragic provocat de caracterul aleatoriu al vieţii. Prin angoasă conştientizează lucid şi trăieşte tragic aceste incertitudini vitale. omul ar putea să fie. pentru ce există. actul creaţiei este oarecum gratuit. Conştientizarea lucidă a acestei evidenţe este sursă de angoasă. tragicul provocat de dispariţia celor apropiaţi sau de conştientizarea propriei morţi ca o prezenţă permanentă. după cum dispariţia sa nu afectează în nici un fel cursul istoriei şi mersul legic al universului. aptitudini prin care omul se integrează în ordinea existenţei obiectuale. toată viaţa sa este structurată de o incertitudine totală. din aceste motive. care le este rostul sau când anume îl vor afecta la modul definitiv. "ţigan al universului" (Jacques Monod).57 precarităţilor omeneşti în general. Contingenţa vieţii umane este recunoscută şi în variantele religioase ale filosofiei existenţialiste: Dumnezeu este absolutul însuşi. nimeni şi niciodată nu este sigur în privinţa rostului vieţii şi însăşi calitatea de om este o sarcină fără de capăt. Viaţa sa este definitiv sub semnul provizoratului. după cum se putea şi să nu fie. inactivă (absentă). însă momentan. înseamnă că este o fiinţă de periferie. Omul nu ştie de ce. . secvenţial. speciei. infinitatea intensivă şi extensivă a existenţei reale şi virtuale suficientă sieşi. istoriei. dar nu-şi poate explica de unde provin. însuşiri. simte prezenţa şi activismul unor pericole iminente. Sartre surprinde contingenţa omului în/prin ceea ce el numeşte facticitatea fiinţei umane. Ca urmare a angoasei. fiind aidoma unui lucru. În contextele unei ideaţii ateiste. de unde. Adevăratul credincios este cel care are o singură certitudine: faptul că Dumnezeu există. Deci fiinţa supremă nu are nevoie de om pentru a-şi dovedi atotputernicia şi atoatăprezenţa. descoperirea şi asumarea finitudinii. poate să fie.

adică o existenţă-în-sine. aceasta . condiţii concrete) omul este ceea ce este. trecut. subiectivitate. inconfortabilă pentru că îşi refuză viaţa vegetativă. mai mult proiect decât concretizare a acestuia. Omul se află sub semnul posibilului. într-un fel sau altul este pus întotdeauna în faţa alternativelor. întrucât nu poate să nu fie liber: vrea. ci este ceea ce nu este. Existenţa-pentru-sine caracterizează sfera umanului care este calitativ altceva: negativitate.58 Însă. dar şi. aidoma lucrurilor. trecut. Este vorba de contradicţii care nu pot fi depăşite. Deşi liber. întrucât nu se pretează la soluţii. deci. dar este şi deschidere către viitor. produc tensiuni interioare care obligă la o existenţă creatoare. ştie sau nu ştie. întrucât nu mai poate schimba nimic. aşa încât omul decade definitiv. în măsura în care sunt numai ceea ce sunt şi nimic altceva. la polul opus se află o altă evidenţă: moartea vine cu certitudine matematică şi transformă viaţa în destin. trăieşte într-un prezent ambiguu. moarte. trecut-viitor. omul se desprinde de existenţa-în-sine. Prin anumite determinaţii ale sale (corp. de împrejurările concrete asupra cărora nu poate decât arareori şi în măsură nesemnificativă să decidă. inerţie. fiind ceea ce nu este. Însă. trup. Pe de o parte. la polul opus. existenţă inertă. omul trebuie să ţină cont de situaţie. Este osândit la libertate. contradicţii. omul este corp. în sens mai larg. Facticitatea surprinde. libertate). incertitudine. situaţie concretă. fisuri interioare. nu vrea. doar ceea ce este: corp. libertate-condiţii concrete sunt irezolvabile. moarte. Prin anumite determinaţii (spirit. identitate cu sine. Adică: mai mult putinţă de a fi decât realitate încheiată. viaţămoarte. are un trecut încheiat aidoma unui lucru. acele componente prin care omul este. Alegerea devine povară. ireversibil la starea de lucru. Deci: omul nu este ceea ce este. absenţa contradicţiilor şi a devenirii. facticitatea se referă la constituţia/structurarea antinomică a omului. obiectele. inconsistent. pentru că nu există criterii sigure prin care să aprecieze valoarea şi/sau adevărul alegerilor. obiectivitate-subiectivitate. aceasta caracterizează lucrurile. opacitate. îşi refuză definitiv condiţia de lucru. Fiinţa[area] poate fi înţeleasă prin: masivitate. fiind obligat să aleagă. spirit. În terminologia lui Sartre. osândă. Tensiunile corp-spirit. subiectivitate. obiect. natura. devenire.

întrucât tensiunile sale reale sunt surprinse prin concepte inerte. satisfăcându-şi capriciile.59 înseamnă că omul. În evoluţia către autenticitate. din principiu. vârste sufleteşti. Atunci când viaţa devine problemă. El refuză filosofia conceptului de origine hegeliană. Din aceste motive. nu poate fi conceptualizată. caută sistematic plăcerea. Ideile lui Kierkegaard sunt expres antispeculative. dar nu există. Atributul existenţei aparţine doar celor care încearcă evadarea din convenţii şi caută autenticitatea. Omul estetic trăieşte clipa. Nimicul. dar ca şi cum nu ar fi. Deci ea introduce şi proliferează Neantul în propria viaţă şi în lume. Kierkegaard este adeptul unei filosofări modelate de o tradiţie culturală protestantă. din aceste motive. conştiinţa este înţeleasă ca permanentă negare a calităţii de lucru. modele. unicitatea omenească. Nu întâmplător adevărul omenesc este văzut ca exprimat simbolic de către mitul crucificării: Iisus sângerând pe cruce. ca imaginaţie creatoare ce refuză realităţile date. care tensionează viaţa sufletească. trăiesc). omul este. dar care implică o responsabilitate absolută. singularul. De aceea pune accent pe singular. formulându-şi întrebările grave (serioase) ale vieţii. considerând că punctul de pornire al reflecţiei trebuie să-l constituie existenţa concretă. liniştea sufletească. există mai multe praguri. prin conştiinţa sa. generale. moduri de a fi. raţionale. este Neant. Deci existenţa nu poate fi redusă la simpla vieţuire. prezenţă. În acest caz. este structural ambiguă. încearcă să profite de prezent. Omul este ceea ce el însuşi face din sine. viaţa omului devine “o pasiune inutilă” şi un risc nemotivat. Calitatea de om este trăită şi. Cei mai mulţi oameni sunt (au concreteţe. El este preocupat să restituie prin filosofare dimensiunile credinţei autentice. confortul vital. de aceea . Golul. Or aceasta. pe singularitatea omenească. refuzând religiozitatea mediocră. satisfacţia afectivă. Existenţa aparţine numai celor care refuză mediocritatea curentă şi confortul interior. omenescul se caracterizează prin starea de insuficienţă permanentă. adică o permanentă absenţă de sine însuşi. tipuri. întrucât lipsesc criteriile sigure ale opţiunilor. ea este oarecum trădată. îşi asumă o îndoială permanentă cu consecinţe tragice sub raport sufletesc.

În acest context. tipul exemplar). În starea de inocenţă (necunoaştere. ajungi la scandal logic. or credinţa însăşi stimulează şi amplifică incertitudinea. ignoranţă) spiritul doarme şi visează în om. se alienează în clipă. Angoasa şi disperarea sunt permanentizate datorită faptului că spiritul (=cunoaşterea de sine autentică) nu poate să facă sinteza dintre trup şi suflet. conflictul dintre aceşti termeni polari nu pot fi anulate. fiind umilită. Este vorba de două regimuri existenţiale total distincte. momentului. Alegând pe Dumnezeu. dar de fapt. Între om şi Dumnezeu există o totdeauna o diferenţă calitativă infinită. angoasa şi disperarea sunt stări psiho-spirituale permanent active. îşi asumă omenescul la o altă intensitate numai dacă se măsoară cu etaloanele divinului. oamenii şi lumea în funcţie de plăcere-neplăcere. Dumnezeu este totdeauna altceva. Această nelinişte întotdeauna îşi activează angoasa în chiar starea de inocenţă. Discordanţa. dar nici nu poate atinge o unitate consistentă a eternităţii cu vremelnicia şi păcătoşenia propriei persoane. Dacă vrei să înţelegi absolutul. Omul religios se alege în mod absolut.60 este nestatornic. Singura relaţie este cea a credinţei. receptează viaţa. A-i atribui omului calităţi şi energii divine este o nebunie. Atributul păcătoşeniei este singurul care nu poate fi aplicat lui Dumnezeu.strict individuală. fără a fi posibilă trecerea firească dintr-un orizont în altul. pe Dumnezeu. ale absolutului. Raţiunea ajunge la paradoxuri. disjuncte. el este prizonierul clipei. Calitatea de om este o sarcină individuală. Între om şi Dumnezeu separaţia este absolută. tensiunea. altcumva şi altundeva decât omul. ca spaimă . Autenticitatea este dată tocmai de relaţia personală a omului cu absolutul. respectiv omul nu poate să suprime ceea ce este vremelnic în sine însuşi. De ce? De obicei omul se măsoară cu o măsură omenească (modelul ideal. omul alege absolutul şi se alege în mod absolut. are iluzia că valorifică intens posibilităţile pe care viaţa i le pune la îndemână. În realitate. Disperarea se prezintă. Deci este suficient pentru a sesiza hotarul de netrecut dintre umanitatea profană şi sacrul religios. A reduce sacrul divin la însuşiri omeneşti este o blasfemie. însă omul se descoperă pe sine altfel. finit-infinit. Imaginarul proiectează sfera posibilului care nelinişteşte. vremelnic-eternitate. din aceste motive.

din care gândirea nu mai face parte. pp. Trecutul gândit prin intermediul posibilului îşi arată precaritatea. Clipa este punctul în care eternitatea străpunge şi iluminează timpul. 1990. care va influenţa gândirea viitoare. Propoziţiile negative în care-şi fixează critica permit afirmarea unor principii noi care vertebrează filosofia pragmatistă: „1.” 86 Certitudinile pragmatice se obţin prin: imitaţie socială. Sufletul şi gândirea tind către producerea convingerii. un efect asupra naturii noastre datorat gândirii. Fiecare este răspunzător la modul absolut de ceea ce face şi de ceea ce nu face. Peirce pune sub semnul întrebării anumite presupoziţii metafizice de origine carteziană. Peirce. 2. Viitorul este posibilul în stare pură. Calitatea de om este doar o ipoteză pe care insul şi-o asumă în preocuparea sa pentru sens. trecutul însuşi. a unei deprinderi”. a doua. de a fi ceva de care suntem conştienţi. Singura soluţie autentică la care poate avea acces omul este implicarea în “clipă”. întrucât niciodată actualizarea unui posibil nu epuizează posibilul însuşi.61 existenţială şi suferinţă fără de capăt. deşi definitiv încheiat. deci disperarea oricum nu dispare. “Rezultatul final al gândirii este exerciţiul voinţei. 139–140. a treia. aceasta are trei proprietăţi: „prima. provizoratul. de a implica instituirea în natura noastră a unei reguli de acţiune – sau. iniţiindu-se astfel probe de eficienţă. . Totuşi. Editura Humanitas. Un loc aparte se rezervă metodei ştiinţifice prin care ieşim din interiorul cunoştinţelor pentru a intra în complicitate cu faptele. puterea instituţiilor ş.m. ci întreaga cunoaştere a lumii interne este derivată prin raţionare ipotetică din cunoaşterea pe care o avem despre 86 Charles S. dar convingerea nu este decât un stadiu al acţiunii mentale. Convingerea – ca “gândire în repaus” – presupune totuşi o dialectică permanentă a certitudinii şi îndoielii. nu poate fi vorba de o soluţie definitivă. Semnificaţie şi acţiune. Existenţialismul refuză convenţionalismul valoric şi moral. ni se dezvăluie sub semnul posibilului.a. perseverenţă în acţiunea proprie. Din această cauză. de a potoli frământarea declanşată de îndoială şi.Nu avem o capacitate de Introspecţie. pe scurt. fără a putea preciza ceea ce anume este posibil. Clipa este termenul prin care Kierkegaard vorbeşte despre un prezent intensificat prin sfera posibilului pe care îl cuprinde. Pragmatismul Cunoştinţele sunt apreciate în funcţie de capacitatea lor de a ne orienta în experienţă.d.3.

62 faptele externe. 3. ci realul aşa cum se prezintă şi există pentru noi. se refuză posibilitatea cunoaşterii pure a Ego-ului. el este un semn în relaţie cu un gând oarecare. care serveşte ca semn. el este semn într-o privinţă sau calitate oarecare care îl pune în relaţie cu obiectul său.” 88 Prin intermediul semnelor gândim/cunoaştem nu o realitate în sine. un semn. aşadar. noi înşine. Ibid. acest real inepuizabil există. însoţită de ideea comunităţii de cunoaştere. sau altă reprezentare. Rezultă însă din propria noastră existenţă (care este dovedită de ocurenţa ignoranţei şi a erorii) că tot ceea ce este prezent pentru noi este o manifestare fenomenală a noastră înşine. pp. care îl interpretează. Prin urmare. Nu avem un concept al incognoscibilului absolut. în acelaşi timp.. Nu avem o capacitate de Intuiţie. întemeiază semiotica. trei referinţe: în primul rând. Ceea ce nu o împiedică să fie un fenomen a ceva din afara noastră întocmai aşa cum un curcubeu este.. luarea în ecuaţie a funcţiilor pe care le joacă totdeauna cunoştinţele deja dobândite. un concept. în al doilea rând. independent de voinţa şi capriciile umane. în schimb. propunându-se. .” Disputa dintre adevăr şi falsitate este permanentă. însă el ne este accesibil prin raţionare.” 87 Consecinţele acestor teze sunt lămuritoare pentru întreg spectrul filosofiei pragmatiste. morala intenţiei. a unei comunităţi fără limite precise şi capabilă de o creştere definită a cunoaşterii. se precizează raportul dintre gândire şi semne în termenii fermi ai exprimabilităţii. resimţindu-se şi în unele opţiuni epistemologice actuale. atât manifestarea soarelui. în acelaşi timp. “Ori de câte ori gândim. fără îndoială. avem prezent în conştiinţă un sentiment. are. 69–70. cu care este echivalent în gândul respectiv. în al treilea rând. apărem ca un semn. cât şi a ploii. Or. 4. admiţându-se cognoscibilitatea de principiu a lumii. care să ne 87 88 Ibid. ca atare. atunci când gândim. el este un semn pentru un obiect oarecare. „Nu există nimic. Analiza semnului – structural şi tipologic –. se respinge ideea unui început absolut în cunoaştere. 81–82. cunoaşterea de sine prin autoanaliză. ci orice cunoştinţă este determinată logic de cunoştinţe anterioare. o imagine. aşa cum suntem în momentul respectiv. pp. Nu avem capacitatea de a gândi fără semne. 2. „Originea însăşi a conceptului realităţii arată că el implică în mod esenţial ideea unei comunităţi.

p. Universul semnelor are o autonomie ce permite ca subiectivitatea umană să fie înţeleasă ca semioză nelimitată. Atunci. 143 . În felul acesta. p. „Întocmai cum realitatea unui lucru oarecare este ceea ce ajungem să ştim că este el în starea ideală în care am dispune de informaţia completă. Maxima pragmatică este formulată astfel: „Ideea pe care o avem despre ceva este ideea pe care o avem despre efectele sale sensibile”. deşi nu putem fi niciodată absolut siguri că într-un caz particular dat le cunoaştem astfel. tot astfel gândul este ce este doar în virtutea faptului că se adresează unui gând viitor.. se poate spune că însuşi “omul este un semn exterior”.”89 În această deschidere. Peirce integrează provocările infinitului într-un optimism gnoseologic şi acţional. în valoarea sa de gând. care.” 90 Se poate bănui în opţiunea lui Peirce un ideal religios dislocat şi resemnificat în cadre scientiste. această perspectivă îngăduie să deosebim ideile clare de conceptele obscure/confuze.”91 89 90 91 Ibid. 106 Ibid. aşadar. p.63 împiedice să cunoaştem lucrurile exterioare. fixând regula pragmatică:“să se determine ce efecte care ar putea avea relevanţă practică raţional imaginabilă socotim că are obiectul conceptului nostru. aşa cum sunt ele în realitate şi este foarte probabil să le cunoaştem în felul acesta în nenumărate cazuri. aşa încât realitatea depinde de decizia ultimă a comunităţii. 103 Ibid. existenţa gândului în momentul actual depinde de ceea ce urmează să se petreacă de aici înainte. deşi e mai dezvoltat.. Dacă la Kierkegaard infinitizarea de sine aparţine planului existenţial – şi de aici rezultă o suspiciune în privinţa puterilor raţiunii –. doar o existenţă potenţială. dependentă de gândirea viitoare a comunităţii. îi este identic. Dacă “orice gând este un semn” – ceea ce dovedeşte că şi “omul este un semn” –. Peirce configurează semioza – idee preluată de semiotica actuală – prin care abordează subiectivitatea umană în termenii segmentării culturale – reale şi posibile – a universului înconjurător. el are. conceptul pe care-l avem despre aceste efecte reprezintă întregul concept pe care îl avem despre obiect. iar “fiecare gând este un semn exterior”..

la fel cum «justul» constă în ceea ce este avantajos pentru conduita noastră” . p.. în rezumat. Metoda se îmbină însă cu o teorie genetică a 94 adevărului 95 care înţelege adevărul ca instrument al acţiunii: „ideile adevărate sunt cele pe care putem să ni le asimilăm.. 179 Ibid. mai întâi... „adevărul unei idei nu este o proprietate care şi-ar găsi existenţa inerentă şi ar rămâne inactivă. Ideea este. Paris. succesul ş. James. constă exclusiv în relevanţa sa imaginabilă asupra conduitei vieţii. de fapt. Îşi dobândeşte adevărul său prin munca pe care o efectuează. adică semnificaţia raţională a unui cuvânt sau a unei expresii. având ca scop şi ca rezultat verificarea sa. p.” Potrivit lui W. “adevărul trăieşte din credit. prin travaliul care constă în a se verifica ea însăşi. Adevărul este un eveniment care se produce pentru o idee. Ibid.d. Le pragmatisme. procurate de o cunoştinţă sunt dislocate din sensurile lor uzuale: „Întreaga semnificaţie intelectuală a unui simbol oarecare constă în totalitatea modurilor de conduită raţională care. să le întărim cu (să le sprijinim pe – n.n. 99 92 93 94 95 96 97 98 99 Ibid. putem să le validăm.n. p. ea este înapoiată adevărată de către anumite fapte. Întrucât acest tip de validare este legat de .m. p.” Mai precis: „valoarea practică 96 a ideilor ţine deci. 1918.a. un ghid procesualitatea unei experienţe plurale şi mereu incomplete. 203 William James. 74 Ibid. „«adevărul» constă pur şi simplu în ceea ce este avantajos pentru gândirea noastră. de importanţa practică pe care obiectul lor o are pentru noi” 97 . p. p.) consecinţele sale practice” .. folosinţa. 185 Ibid.64 Calea metodologică deschisă de Peirce este [re]precizată astfel:“un concept. Aceasta devine adevărată. majoritatea timpului” 98 pentru mişcarea gândirii şi acţiunii în realitatea nemijlocită. 190 Ibid. p. pp. 203 .. 187 Ibid. 56–57.. metoda pragmatică constă în 93 încercarea de „a interpreta orice concepţie după (în funcţie de – n. în funcţie de toate împrejurările şi dorinţele posibile. Flammarion. ar decurge din acceptarea simbolului.) adeziunea noastră şi putem să le verificăm”.” 92 Utilitatea.

ci semnifică o corespondenţă între ideile noastre şi consecinţele. pragmatismul. categorii. dependente de multiplicitatea experienţelor în care este antrenat spiritul uman. Metoda pragmatică. instrumente eficiente generate de voinţa de a trăi şi puse în slujba acesteia. principii prime. subliniază W. întemeiată pe faptul că activitatea spirituală nu reflectă stări de fapt obiective: ideile. 64 . Pragmatiştii afirmă că nu există un adevăr esenţial. Pragmatiştii apelează la practică drept criteriu de verificare a cunoştinţelor noastre. ci funcţie de utilitatea consecinţelor pentru individul în cauză. în funcţie de subiecţii umani care le constată. ci este produs de însuşi procesul experienţei. Este afirmat aici un relativism al adevărului şi valorilor morale. fiind redusă la efectele favorabile pe care le procură omului. realitatea este redusă la câmpul experienţei [inter]subiective. pe fondul unei viziuni pluraliste asupra lumii şi adevărului. spre rezultate. necesităţi presupuse pentru a ne orienta spre lucrurile ultime. James. consecinţe. succesul. Ca atare. Acest principiu metodologic se clădeşte pe o viziune pluralistă a existenţei. În acelaşi mod este gândită şi dimensiunea faptului moral: o conduită este bună nu prin motivaţie şi substanţa socială pe care le activează. el nu este anterior verificării. presupune doar o confruntare a ideilor cu modul concret în care acestea satisfac aşteptările şi dorinţele umane. al unei propoziţii constă în utilitatea la care acestea ne conduc. fapte” 100 . dar practica are un înţeles specific. ci adevăruri. John 100 Ibid. concepţiile. rezultă că nu există un adevăr. efectele obţinute în acţiune.. p. eficienţa pe care ni le procură prin aplicarea lor în acţiune. constă în „a deturna privirile noastre de la lucrurile prime. atâtea adevăruri”. de aceea. nici de fals înaintea verificării sale. Adevărul unei teorii. ci adevăruri existenţiale.65 Conceptul de adevăr nu mai desemnează corespondenţa dintre conţinutul cognitiv-informaţional al enunţurilor noastre şi stările de fapt obiective la care se referă. folosinţa. ci adevărul sau falsul sunt calităţi pe care noi i le conferim în funcţie de rezultatele. pare a susţine comuna convingere: “câţi oameni. în varianta construită în special de James. un enunţ nu are calitatea nici de adevăr. dacă adevărul este echivalent cu utilul. şi. Prin urmare. valorile sunt “invenţii”.

în perspectivă. Valoarea nu mai exprimă o esenţă. nimic nu separă judecăţile de valoare de concluziile altor discipline (precum chimia sau biologia). ci însuşi gândul care învăluie. Impresiile şi opţiunile spontane nu afirmă prin ele însele valoarea morală. Utilitatea nu mai este judecată în sfera arbitrarului subiectiv. 101 John Dewey. Dewey încearcă o omogenizare a unor elemente oarecum distincte: cunoaşterii. pentru un scop viitor.” 101 Vorbirea nu este simplă comunicare şi/sau numai comunicare. Ele indică doar o situaţie problematică. sub raport metodologic. marcând astfel o orientare constantă a conduitei. Mai mult chiar. în «exprimarea» unui gând preexistent. şi. anticiparea consecinţelor. deprinderi. nu constă în ceea ce ne preocupă pentru că ne satisface. pot fi o rezolvare a acesteia. o asemenea perspectivă operează de la sine o unificare a proceselor cognitive cu judecata de valoare în faptele întreprinse. ci în planul mai larg al vieţii sociale.“Esenţa limbajului nu constă în exprimarea a ceva preexistent. 179 . desigur. deci. tocmai pentru că sunt propulsate de instincte. aici. ci aparţine lucrurilor atrase într-o relaţie cu trebuinţele omului. şi. Valoarea este identificată nu cu dorinţa. valori. valoarea este doar un fapt de un fel aparte. gândirea alegerii efectuate şi postulate ca mijloc. dar o mai atentă disecare a situaţiei problematice relevă că aceasta necesită o desprindere a variantelor de alegere. ci cu ceea ce este dezirabil. obişnuinţe. ci în ceea ce trebuie să avem în vedere pentru că procură satisfacţii ce depăşesc stricta eficienţă personală. relativismul lui James este depăşit. cu atât mai puţin. în aceste condiţii. 1929. ci cu ceea ce trebuie dorit. Şi. valoros sau lipsit de valoare în strictă dependenţă de măsura în care acesta este capabil să deschidă perspective spre soluţionarea unor viitoare stări problematice.66 Dewey este mai nuanţat. valoarea implică o funcţie normativă drept consecinţă firească a faptului de cunoaştere. Experience and Nature. tatonează. starea de fapt indicând ceea ce anume trebuie făcut. Sigur. fapte. “Binele” nu mai este echivalent cu dorinţa unui om sau a altuia. p. pe lângă conţinutul cognitiv. Londra. Deci ea cere o satisfacere prin emiterea unei judecăţi de valoare în care aprecierea modului optim de atingere a unui scop se îmbină cu calificarea respectivului scop ca bun sau rău. înfruntă interogativ realitatea empirică.

Această primă demonstraţie este legată de numele lui Copernic.67 Metoda pragmatică stă la temelia unei concepţii filosofice pentru care realitatea nu este ceva dat o dată pentru totdeauna. iar teoria lui Darwin îi demonstra evoluţia prin lupta pentru existenţă şi selecţia naturală a unor antropoide superioare. a cărui măreţie abia dacă ne-o putem imagina.4. departe de a fi centrul universului. Cea dintâi a avut loc atunci când s-a demonstrat că pământul. neputând săşi integreze spontaneitatea şi imprevizibilul vieţii. psihanaliza relevă funcţia crucială a inconştientului în dinamica vieţii psihice. cu toate că ştiinţa alexandrină enunţase deja ceva asemănător. iar viitorul este indeterminat. falsifică şi sărăcesc structura eterogenă a existenţei. William James. devenire. Paris. ci proces. 174. de aceea.) mai bine cu experienţa morală şi «dramatică» a vieţii” 2. Psihanaliza Psihanaliza iniţiată de S. static. un curs de fapte în plină desfăşurare. Traduit par Roger Picard. Acest pluralism „se potriveşte (se împacă – n. Freud (1856–1939) îşi propune studierea unui nou continent teoretic: cel al inconştientului. tensiuni şi eforturi prin care se refuză dezertarea. soluţiile moniste sunt considerate ca inexacte. În viziunea lui James. . De aceea. ştiinţa a adus egoismului naiv al umanităţii două puternice dezminţiri. faptul că omul nu este atât de raţional pe cât îi place să creadă. creaţia umană este posibilă. 1914. Psihanaliza nu este în primul rând o filosofie. deci. întrucât simplifică şi schematizează plenitudinea realităţii.n. dar a influenţat puternic modul de a gândi filosofic asupra omului. Introduction à la Philosophie. nu reprezintă decât o părticică neînsemnată a sistemului cosmic. o asumare de riscuri. fiind o aventură tragică. p. Freud însuşi îşi considera concepţia ca fiind a treia mare umilire a omului: după ce teoria heliocentrică a exilat fiinţa umană la periferia universului. Freud însuşi precizează: “În decursul secolelor. contradictorii şi sterile. închis. care a redus la zero pretenţiile omului la un loc 102 102 . universul are o imperfecţie procesuală. creaţie continuă. Cea de-a doua dezminţire a fost adusă de cercetarea biologică.

68 privilegiat în ordinea creaţiei divine. conform acesteia. cercetările asupra cazurilor clinice dezvăluie adevăruri valabile şi pentru (la) omul sănătos. 80. studiu introductiv şi note Dr. actele ratate şi visele. ci doar cantitative. Sensul acestora nu este evident nici măcar în viziunea psihanalitică. stabilindu-i descendenţa din regnul animal şi dovedind neputinţa de a nega natura sa animală. Bucureşti. orice dorinţă anticipă ideal obiectul care o satisface. Psihopatologia vieţii cotidiene.” 103 Metoda lui Freud este iniţial o terapeutică şi o psihologie. Freud apreciază că Sigmund Freud. dar conţine miezul unei interpretări filosofice a omului. adică nevrozele isterice. cit. 250. termenul «sens» este înlocuit (echivalent) cu termenii «finalitate» sau «tendinţă». 1980. lucrări care au provocat rezistenţa cea mai înverşunată din partea contemporanilor. Introducere în psihanaliză. normalitatea psihicului este mai mult o convenţie psiho-socio-culturală. prin urmare. non-logice. se consideră că toate manifestările psihice ale omului sunt intenţionale. necunoscută până atunci. Se porneşte de la premisa că între „normal” şi „patologic” nu există diferenţe calitative. ci şi cele clasate până atunci ca neraţionale. O a treia dezminţire va fi adusă megalomaniei umane de către cercetarea psihologică contemporană. Această ultimă revoluţie în ştiinţă s-a petrecut în zilele noastre. Edit. legate de anumite grade de intensitate. p. În viziunea lui Freud. Impulsul a venit dinspre psihopatologie. De altfel. Didactică şi Pedagogică. având un sens care le orientează spre un anume conţinut.. ed. Introducere în psihanaliză. Prelegeri de psihanaliză. Orice manifestare psihică are un sens. propunând o tematică nouă. Freud. Traducere. care îşi propune să demonstreze eului tocmai faptul că el nu este stăpân în propria sa casă. dar. p. Leonard Gavriliu. fiind obligat să se mulţumească cu informaţii rare şi fragmentare în legătură cu ceea ce se petrece în viaţa psihică de dincolo de limitele conştiinţei. . 103 104 În consecinţă. Încercând o sinteză asupra contribuţiilor lui Freud în analiza modului de funcţionare specifică a psihicului uman. ale lui Wallace şi predecesorilor lor. pot fi şi trebuie să fie tălmăcite. respectiv stabilirea psihodiagnosticului în cazul nevrozei isterice de către Charcot – fapt care a condus la constituirea unei noi metode de tratament. În al doilea rând. 104 S. nu numai acţiunile raţionale au sens. ca urmare a lucrărilor lui Charles Darwin. scop. putem desprinde anumite presupoziţii sau enunţuri de bază. a culturii şi a istoriei.

dacă sunt supuse unui examen psihanalitic. Freud consideră că întreaga noastră viaţă psihică funcţionează după principiul plăcerii şi evoluează spre afirmarea nestingherită de sine. Uneori. asupra vieţii psihice a individului. 568. ansamblul activităţii noastre psihice are drept scop să ne procure plăcerea şi de a ne face să evităm neplăcerea. dar în mod sigur plăcerea este legată de diminuarea. S. perfect motivate şi determinate de raţiuni care scapă conştiinţei.) şi anumite acte în aparenţă neintenţionate se dovedesc a fi. Omul social tinde să-şi reprime instinctele după criterii morale. în inconştient. Freud înţelege întreaga psihică a omului în termenii determinismului. cit. ceea ce conduce la izbucnirea periodică a zestrei ereditar-biologice inconştient sau conştient reprimate.. ed.” 106 În al treilea rând. suferinţa este exact inversul 105 106 107 S. Dar ce rămâne astfel nemotivat dintr-o parte. prin urmare. Principiului plăcerii i se opune principiul realităţii.. în special a celor de ordin moral. p. efectul comportamental sau fiziologic nu-şi mai revendică în manieră conştientă cauza. compus din totalitatea interdicţiilor sociale. De minima non curat praetor (Conducătorul nu se îngrijeşte de mărunţişuri). “după toate aparenţele. şi rezultă că determinismul psihic se realizează fără lacune de continuitate. p.. cit.. în mediul istoric dat. îşi are motivele în altă parte. precum şi ipostaza lor interiorizată (autocenzura). refuzând hazardul intrapsihic. atenuarea sau stingerea masei excitaţiilor acumulate în aparatul psihic.69 “motivaţia conştientă nu se extinde asupra tuturor deciziilor noastre motorii. Freud. se produc presiuni permanente dinspre sfera instinctelor. Ibid. 299 . Individul natural (opus individului cultural) îşi cere dreptul la afirmare. fiind reglată în mod automat de principiul plăcerii. Freud. Psihopatologia vieţii cotidiene.. 577. nu pot fi cunoscute condiţiile generice ale plăcerii şi neplăcerii. ceea ce echivalează cu obţinerea maximei plăceri şi recunoaşterea fiecărei existenţe umane ca unice. În acelaşi timp. Introducere în psihanaliză.” 105 Această idee este întemeiată pe analiza unui material faptic amplu şi semnificativ – cazuri clinice şi fenomene ce ţin de psihopatologia vieţii cotidiene.” 107 Desigur. irepetabile. „anumite insuficienţe ale funcţiilor noastre psihice (. p. ed. Aceasta este localizată în faptul că.

. Sunt supuse analizei freudiene acele activităţi psihice care nu sunt finalizate efectiv şi care sunt stocate pentru a fi apoi reafirmate.) procesul datorită căruia un act susceptibil de a deveni conştient. Putem de asemenea califica drept fenomen de refulare situaţia în care actul psihic inconştient nu este nici măcar admis în sistemul preconştient vecin. 290. revenind neproblematic ori de câte ori există interesul de a repeta satisfacţia ce decurge din ea. p.) Refularea este un proces pur psihologic pe care îl caracterizăm încă şi mai bine dându-i calificativul de topic. principiul realităţii „are şi el drept scop plăcerea. dar o plăcere care.. gândirii şi voinţei. Din ideile de mai sus. p. 300.. legată de ipoteza noastră privind compartimentele psihice sau. fără a nega funcţiile conştiinţei.. adică de a face parte din preconştiinţă. (. ele dispar din conştiinţă. exilate în inconştient.” dintre „vâscozitatea libidoului” 110 109 Refularea se datorează ciocnirii şi instanţele care îi interzic manifestarea.. Pe de altă parte. Prin acest termen dorim să stabilim că noţiunea de refulare este o noţiune spaţială. are avantajul de a oferi certitudinea pe care ne-o dă contactul cu realitatea şi conformarea la exigenţele sale. Definiţia pe care o dă ea psihicului arată că acesta se compune din procese care aparţin domeniilor sentimentului. . amânată şi atenuată. 293. iese în evidenţă faptul că. Dorinţele interzise sunt refulate. „Refularea este (.. Ibid.” 108 Freud nu se interesează de analiza actelor psihice care sunt satisfăcute şi care nu marchează serios individul – deoarece o dorinţă satisfăcută dispare din sfera psihicului fără a lăsa urme. dar nu şi din viaţa psihică. Psihanaliza trebuie de altminteri să afirme 108 109 Ibid. putem spune că refularea decurge din faptul că aparatul psihic se compune din mai multe compartimente distincte. Interiorizarea actelor reprimate este rezultatul interdicţiilor morale. cenzura stopându-l şi făcându-l să ia calea întoarsă. 110 Ibid. Nu există nici un raport între noţiunea de refulare şi aceea de sexualitate. „nu se poate ca psihanaliza să nu obiecteze împotriva echivalării psihicului cu conştientul. depozitate. devine inconştient.70 plăcerii.. p. dacă vrem să renunţăm la această reprezentare grosieră.

453. povestiri a conţinuturilor refulate. p.71 că există o gândire inconştientă şi o voinţă inconştientă. Întrucât anumite dorinţe au fost refulate şi nu au primit satisfacţii. narativizarea. Interpretarea viselor. Inconştientul dinamic modifică total conţinutul şi semnificaţia dorinţelor refulate.” 113 Spre deosebire de preconştient – care este pentru Freud tot o variantă a inconştientului –. fuziunea. p.” 112 Conştientizarea propriu-zisă depinde de intensitatea şi distribuţia unei anumite funcţii psihice: atenţia. Experienţa clinică impune o evidenţă: „activităţile cele mai complexe ale gândirii pot avea loc fără cooperarea conştiinţei. regizarea. deoarece refulările se produc spontan. substituirea şi transferul. Ştiinţifică. învestirea sa cu alte înţelesuri. fără însă a-l atinge. nevroze. fără deliberare raţională.. „Sistemul preconştient stă ca un ecran între sistemul inconştient şi conştiinţă. atrase în sfera conştientizării – chiar dacă lacunar – sau înăbuşite. ele primesc soluţii fictive. n. întrerupte. acestea sunt „deghizate” pentru ca satisfacerea lor să nu fie din nou împiedicată de autocenzură. reflex. Traducere. 1993. inconştientul propriu-zis (cel dinamic) nu poate fi analizat direct. Aceste imagini deformate re-intră în viaţa psihică prin acte ratate. între conştientul propriu-zis şi conştiinţă. Inconştientul funcţionează după alte legi decât cele ale logicii. p. Această funcţionare cuprinde procese ca: amalgamarea. 3) dinamic – structură psihică distinctă.a. 2) descriptiv – inconştientul ca teritoriu de legătură. caracterizată de permanente transformări ce tind spre un echilibru ideal. Edit. nevroze ş. Bucureşti. Inconştientul dinamic este o structură psihică deosebită de gândirea propriu-zisă. 67. inconştientul are trei ipostaze: 1) cenzurant – autocenzura. 468. preambul la versiunea în limba română şi note de dr. plecând de la manifestările sale (vise.m. 113 Ibid.) 111 În contextul teoriei lui Freud.d. simbolizarea: resemnificarea unui anumit conţinut. Leonard Gavriliu. Sigmund Freud. simbolice care aparent nu au nici o 111 112 Ibid. acte ratate)..” (subl. fără graniţe precise. prin urmare este o zonă „aconştientă” şi din principiu neconştientizabilă. se formulează ipoteze privind modul funcţionării sale. . condensarea. Acest fapt legitimează acceptarea preconştientului (å inconştientul descriptiv) ale cărui conţinuturi pot fi neglijate. deplasarea. nu au fost finalizate. re-organizarea sub forma unor anecdote.

Pe de altă parte. p.” 115 Într-o nouă topică – deschisă la aplicaţii dincolo de spaţiul psihologiei –.” 114 Prelucrată de către inconştientul dinamic. 387. Prin această amânare se fixează obiectul dorinţelor şi este impulsionată evoluţia psihică normală. Acest proces de desfigurare este identic cu acela care conduce la naşterea simptomelor isterice. Aceste manifestări ale inconştientului au astfel un dublu conţinut: cel manifest şi cel latent (neevident. Prin urmare. atât de vag încât adesea anevoie îl putem povesti. „conţinutul manifest al visului. Supraeul conţine ipostazele principiului realităţii: idealul social şi idealul moral. Însă. Eul este rezultatul echilibrului dinamic dintre Supraeu şi Sine: un compromis între 114 115 S. care produc disconfort. Aceste energii tind spre satisfacere imediată. ea va fi înlocuită de o alta care devine substitutul său. avem ansamblul ideilor onirice latente. Prelegeri de psihanaliză.. majoritatea manifestărilor instinctuale sunt însă reprimate sau amânate. dar deghizată în aşa fel încât este de nerecunoscut. prin acest proces de refulare se acumulează tensiuni interioare. tălmăci în cuvinte. ea pândeşte o ocazie de a se manifesta şi curând apare la lumină.. Conţinutul latent este chiar dorinţa care a fost refulată în inconştient în urma interzicerii de către autocenzură a rezolvării ei.72 legătură cu obiectul iniţial al dorinţei. Eul şi Supraeul. cit. înclinaţii. Omul este conceput ca „stratificat” pe trei niveluri: Sinele. „trebuie să distingem două lucruri: pe de o parte. dorinţe obscure. Sinele se organizează în jurul instinctelor (tendinţe. Freud. despre care presupunem că prezidează visul din străfundul inconştientului. Între Sine şi Supraeu există o tensiune permanentă. visul aşa cum ne apare el nouă. în acelaşi timp. ed. apetituri. poate fi deci considerat ca realizarea deghizată a impulsurilor refulate. 393. De aceea. . „dorinţa refulată continuă să subziste în inconştient. cu tendinţă de excludere reciprocă. cum îl evocăm dimineaţa. idealul privind propria persoană. Freud acordă o atenţie aparte Erosului şi instinctelor de agresivitate şi distructivitate. Ibid. care trebuie descoperit prin interpretarea celui manifestat). preferinţe).” Rezultând printr-un contrast de forţe psihice. respectiv Thanatosului. p. Este ceea ce noi vom numi conţinutul manifest al visului. energii rebele în faţa tentativelor de disciplinare. pe care îl cunoaşteţi din amintirile prezente la trezirea din somn.

” 116 Prin urmare. . De aceea. Traducere din limba germană de George Purdea şi Vasile Dem. Fără îndoială. Astfel rezultă anularea funcţiilor Supraeului şi suspendarea Eului – adică manifestarea nevrozei. Zamfirescu. civilizatorii şi un sentiment de siguranţă. p. noi vedem în el instanţa care exercită un control asupra tuturor proceselor parţiale şi care. adică spre exteriorizarea excitanţilor. ca instanţă adaptativă. Dincolo de principiul plăcerii. care extirpă anumite potenţe creatoare în om. reorientează şi sedimentează energiile primitive ale fiinţei umane. operând cu teste de realitate. Cultura şi civilizaţia au funcţii represive faţă de manifestări instinctuale. Freud aplică analiza psihanalitică unor creaţii culturale. chiar dacă adoarme în timpul nopţii. morale. Ruperile acestui echilibru fragil reprezentat de Eu sunt totdeauna în favoarea Sinelui. Instinctele amânate şi nesatisfăcute se organizează compact şi invadează haotic. religioase. Cuvânt înainte de Vasile Dem. 1992. această condiţie a insului civilizat. se reuşeşte amplificarea şi diversificarea formelor de represiune exercitate asupra Sinelui. culturale etc. de asemenea. el fiind cel care domină căile de acces către motilitate. Evoluţia istorică a civilizaţiei nu pare a fi dublată de un progres uman echivalent. ale Supraeului. Astfel.73 pulsurile iraţionale ale Sinelui şi convenţiile sociale. În acelaşi timp. În acelaşi timp. între anumite limite. Editura “Jurnalul Literar”. Freud afirmă că starea “normală” (adică predominantă) a omului civilizat este angoasa. Freud însuşi consideră că viaţa în mediul cultural asigură individului avantaje adaptative. O dată cu dezvoltarea societăţilor. considerându-le expresii ale refulărilor personale. dar li se ia orice posibilitate de a se manifesta sau exprima. manifestările psihice ale omului. De acest eu se leagă conştiinţa. modelat de cultură. eul este sfâşiat de o dublă teamă: faţă de Sine şi faţă de Supraeu. „Noi – precizează Freud – ne reprezentăm procesele psihice ale unei persoane ca alcătuind o structură coerentă pe care o numim eul persoanei respective. nu încetează nici atunci să cenzureze visele. 102. indispoziţia. violent. chiar energiile instinctuale posedă o mare plasticitate. putând fi redirecţionate şi re-semnificate în funcţie de obiective care depăşesc întru 116 Sigmund Freud. controlul instinctelor este necesar şi dezirabil. Zamfirescu. Tot acest eu este şi cauza refulărilor prin care anumite tendinţe psihice nu numai că sunt eliminate din conştiinţă.

Paris. Trad. prezentă în fiecare” . Buchet-Chastel.m.74 totul sfera trebuinţelor primare. structuri de sensibilitate. Bucureşti. 40-41. mult mai importante şi semnificative sunt refulările de ordin social. Adler (1870–1937) dezvoltă ipoteza unui inconştient social. 1958. Paris. A.. . Bernson et Cahen. Jung. 40. – o zestre ereditară moştenită istoric şi asimilată cultural ce condiţionează psihicul individual (inclusiv inconştientul personal). 1961. detaşându-se de Freud. Este vorba de constructe ipotetice cu valoare teoretico-interpretativă.” „Arhetipurile sunt. pattern-uri comportamentale ş. acestea 118 produc efecte valorico-simbolice. apreciază că. scheme imaginative. ce se referă la arhetipuri. nu se poate decât infera existenţa sa ca urmare a efectelor exercitate asupra conştiinţei de către procesele inconştiente. în timp ce C. întrucât 120 „observaţia nu poate avea acces imediat în domeniul inconştient al sufletului – în caz contrar nu ar fi inconştient. Presupunem că sunt de o natură psihică comparabilă cu cea a conţinuturilor conştiente. p. 83. „idei originare sau elementare” . „reprezentări colective”. Trad. modele simbolice. 120 Ibid. comentarii şi note de Vasile Dem Zamfirescu. Dacă Freud accepta un determinism intrapsihic strict. În prelungirea lui Freud şi în polemică deschisă cu aceasta. Inconştientul colectiv „formează 117 baza psihică de natură supraindividuală. Yves Le Lay et Dr. Jung. Buchet-Chastel. Jung –.G. pp. „motive” (mitologice). alcătuită din arhetipuri: „forme cu răspândire universală”. 121 Cu toată valoarea sa ipotetică. În lumea arhetipurilor.d. factori şi motive care aranjează colectiv este conceput ca structură generativă a gândirii simbolice.. Jung. 81. Editura “Jurnalul Literar”. p. pp. 121 C. 21-22. Problemes de l’âme moderne. 1994. Cahen. 118 Ibid. Adler şi C.G. „În ce constă factorii inconştienţi? Nu ştim nimic în această privinţă. însă nu avem nici o certitudine cu privire la acest subiect. despre care se va putea spune că 117 C. alţi autori – precum A. prin elementele psihice în anumite imagini. p. inconştientul definiţie. Psychologie et religion. Jung (1875–1961) are în vedere ideea de inconştient colectiv. „conceptul de 119 inconştient nu este decât o simplă şi comodă ipoteză de lucru” .G. Jung se situează în planul unei psihologii comprehensive. prefaţă. 119 C. „categorii ale imaginaţiei”. Traducere din limba germană.G.a.G.” Prin urmare. întrucât nu percepem decât efectele lor. dincolo de refulările instinctuale.

şi să transpunem metafizica într-o metapsihologie. pe ştiinţa retransformă psihologie inconştientului. cit. În calitate de condiţii date a priori. 102. de origine inconştientă. la bine şi la rău. 124 C.” 124 În dezvoltarea psihică şi în adaptarea socială a fiecărui om sunt active o serie de componente arhetipale: Sinele – compus din potenţialităţile arhaice ale speciei ce tind către individuaţie. în bună parte. Ele există [în mod] preconştient. 1961. 123 S. interpretează miturile prin constante imaginative şi categorii ale gândirii simbolice.” Jung. . sunt gândite prin analogie cu mitul: „înţeleg prin arhetipuri forme sau imagini de natură colectivă. ne-am putea lua sarcina să descoperim miturile referitoare la paradis şi la păcatul originar. persona – arhetipul de conformare socială. la Dumnezeu. trebuind să fie chemată care aici în o ajutor) construirea într-o unei realităţi a suprasensibile. Complexe. umbra – un 122 Jolande Jacobi. De pildă. familiar biologului. Eul – identitatea personală conştientă. Archétype.” 122 De aici rezultă la Jung instrumente mult mai potrivite de analiză a valorilor culturale. Freud. ed. şi formează probabil dominantele structurale ale psihicului în general. Psihopatologia vieţii cotidiene. individuale. Psychologie et religion. Delachaux et Niestlé. însă în aşa fel încât nu se poate să fie recunoscute decât prin efectul produs. concepţia mitologică despre lume. centrul de continuitate al existenţei individuale. analogia cu paranoia. Freud afirmă: „socot că. arhetipurile însele. p. 123 în schimb. reprezintă cazul special de pattern of behavior. 580. Jung. care produce la orice fiinţă vie calitatea specifică.G. rolurile asumate pe arena publică. 31.. nu este altceva decât o psihologie proiectată în lumea exterioară. măştile care asigură integrarea şi succesul. care animă până şi religiile cele mai moderne. Symbole. p. p. Cunoaşterea obscură a factorilor şi faptelor psihice ale inconştientului (cu alte cuvinte: percepţia endopsihologică a acestor factori şi a acestor fapte) se referă (e greu să spunem altfel.. renunţânduse din start la identificarea conţinuturilor refulate şi la ideile de sublimare sau compensaţie din teoria lui Freud. Neuchâtel-Paris. la nemurire etc. întrucât nu pot fi investigate în mod nemijlocit. cit.75 sunt arhitipice. care se manifestă practic în lumea întreagă ca elemente constitutive ale miturilor şi în acelaşi timp ca produse autohtone. ed. Adoptând acest punct de vedere.

anima şi animus – principii arhetipale adecvate sexului feminin şi. Angoasă în civilizaţie. Charles S. în încheiere. Jung. Lucrare de verificare Teme/întrebări care pot fi. subiecte la lucrarewa finală: Tipuri umane (sfere existenţiale) în concepţia lui Kierkegaard. Humanitas. 24-33. vol. Freud. În ce constă autenticitatea umană? 125 cf. 4.m. Editura Ştiinţifică. o evaluare personală a conţinutului de idei al textului şi eventuale puncte de vedere diferite asupra problematicii abordate .să identifice conceptele fundamentale care apar în textul studiat şi să le expliciteze . 289-364. pp. respectiv. teoretic decât figurat. care e de dorit să fie mai degrabă abstract.să înceapă cu o introducere care să prezinte pe scurt problematica abordată în conţinut . 3.a. Karl Jaspers. într-un text redactat sub formă de referat.d. ascunse. 2. 1990. Traducere de Oana Vlad. mai pe larg – Anthony Stevens. Cum să facem ca ideile să ne fie clare. I. 1991. Bucureşti.76 corespondent al inconştientului personal freudian. 131-157. . în volumul K. Editura Politică. 3.să aibă un titlu care să reflecte conţinutul . pp.să respecte cerinţele privitoare la limbajul utilizat în expunere. Răspunsuri la testele de autoevaluare Textul referatului trebuie să aibă în jur de 5 pagini şi să respecte următoarele cerinţe: . Jaspers.S. în S. 5.să prezinte. 1986. Semnificaţie şi acţiune. ideile pricipale conţinute în una dintre următoarele lucrări: 1. asimilate ca imagini ale sufletului despre sexul opus ş. 70–84. Peirce.să identifice problemele tratate de textul studiat. Exigenţa necondiţionată. Texte filosofice. Editura Humanitas. din această unitate de învăţare. pp. Bucureşti.să evalueze din punct de vedere logic şi epistemic validitatea argumentării din textul studiat . Sigmund Freud. pp. în C. energii şi conţinuturi refuzate. masculin. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare Prezentaţi pe scurt. 125 Psihanaliza formulează ipoteze şi interpretări care deschid noi perspective în studiul comportamentului uman în general şi al celui economic în special. 1996. Bucureşti. Opere. Peirce. Bucureşti. răspunsurile pe care autorul acestuia le formulează şi argumentele pe care le aduce în spijinul soluţiilor propuse .

Originile filosofiei. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE III: PROBLEMA CUNOAŞTERII Cuprins: 1. pp. vol. (coord. Ştiinţa – obiect al interpretării şi reconstrucţiei filosofice 2. Niveluri de cunoaştere şi tipuri de abstractizare 2. 289-364. I. 24-33. Bucureşti. Macoviciuc. Editura ASE.4. Popper 2. Mitul lui Sisif. 1976.6.S. Falsificaţionismul lui Karl R.. Bibliografie 1. Editura Politică.5. pp. Paradigmă şi revoluţie ştiinţifică în concepţia lui Thomas Khun 2. 1990. pp. Disputa empirism-raţionalism. Bucureşti 2010. 131-157. Lucrare de verificare 6. Obiective 2. Editura Univers. Jaspers.3. Bucureşti. filosofică) problematica surselor cunoaşterii problema adevărului problema validităţii cunoştinţelor temeiurile cunoaşterii ştiinţifice . Semnificaţie şi acţiune. Continutul unităţii de învăţare 2..77 Sensuri ale utilităţii în interpretare pragmatistă. 1986. 1991. A. Camus. Peirce. Obiective. În Eseuri. V. 4. 6. Editura Humanitas.1. C.2. Editura Ştiinţifică. Enunţuri de bază (presupoziţii teoretice) în psihanaliza lui Freud.. Ipoteze teoretice privitoare la inconştient. Criticismul kantian 2. Bucureşti. Jaspers. Freud. 159-270. Opere. În urma studiului conţinutului acestei unităţi de învăţare.. S. 5. Filosofie. veţi dobândi cunoştinţe cu privire la: diferitele accepţiuni ale conceptului de cunoaştere (comună. Tematizări contemporane. Texte filosofice. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare 4. 2. pp. 3. Răspunsuri la testele de autoevaluare 5. Bibliografie 1. în volumul K. K.). ştiinţifică. Spirit ştiinţific modern şi obstacole epistemologice 3.

Locke. David Hume ş. Criticismul kantian Gnoseologia (teoria generală a cunoaşterii) şi epistemologia (teoria generală a cunoaşterii ştiinţifice) urmăresc să clarifice chestiunile privitoare la posibilităţile omului de a cunoaşte realitatea. propunând o reconstrucţie logică a unui anumit domeniu de realitate. de obicei. nimic nu este dat în intelect în legătură cu lucrurile. pe bază experimentală. la mijloacele de obţinere şi verificare a cunoştinţelor. au . descriind lucruri. cu metode specifice. cunoaşterea vizează modul în care ni se prezintă nouă obiectul. nu porneşte niciodată de la zero. Subiectul epistemic este un model prin care desemnăm totalitatea aptitudinilor. condiţiilor pe care trebuie să le întrunească omul real pentru a fi capabil de cunoaştere. relaţii şi încercând să le explice/interpreteze.1. sau prin procedee analoge geometriei (deducţie logică?). Deci. ea lucrează asupra unui set de cunoştinţe şi imagini nespecializate. scheme intuitive etc. J. Obiectele sunt agresive. Ştiinţa. stări. prejudecăţi. Empirismul (F. subiectul este pasiv: el receptează pur şi simplu acţiunea obiectelor asupra propriilor sale simţuri. Bacon. cu lumea exterioară. proprietăţi. Dintr-o asemenea perspectivă. teorii. Continutul unităţii de învăţare 2. este sursa tuturor cunoştinţelor umane. ea este întotdeauna fixată în şi prin limbaj (noţiuni. Obiectul cunoaşterii nu se identifică cu obiectul real. care sunt deja active într-o cultură. judecăţi. judecăţi. Una din problemele cruciale ale teoriei cunoaşterii este următoarea: cum iau naştere cunoştinţele veritabile? în ce constă originea cunoştinţelor?. adică totalitatea structurilor senzorial-perceptive şi raţionale normal dezvoltate. Disputa empirism-raţionalism. Feuerbach. Cunoaşterea este o relaţie specifică între subiect şi obiect: un proces de producere de idei. decât dacă în prealabil a fost dat în simţuri. cu alte cuvinte contactul nemijlocit al simţurilor cu realitatea.a.) apreciază că există un început absolut în cunoaştere: experienţa.78 2. În opinia lui Locke. Omul este o “tabula rasa” pe care experienţa o umple cu impresii şi cunoştinţe. cum trebuie să procedăm pentru a obţine cunoştinţe valoroase: ca în ştiinţele naturii. raţionamente). ci este un decupaj operat asupra realităţii dintr-un anumit unghi.

imaginea cunoaşterii înţeleasă ca simplă copie. Este. fie cunoaşterea a priori (a cărei valabilitate se stabileşte pe baza unor criterii raţionale).) apreciază că utilitatea filosofiei ar trebui să conste în efortul de clarificare a sensului termenilor din comunicarea inter-umană. în viziunea empiristă. numai acele cunoştinţe care se verifică direct sau indirect prin observaţie nemijlocită. nici pe cale logică. ca sesizare. prin apel la legile gândirii corecte. Empiriştii actuali (“Cercul de la Viena” al lui R. este analitică. Empiriştii susţin că sunt adevărate sau false. În afara acestor cunoştinţe. Carnap etc. Ea nu pune de la sine nimic în conţinuturile cognitive. fie cunoaşterea sintetică a posteriori (pentru care adevărul se stabileşte experimental. Structurile raţionale nu fac altceva decât să introducă ordine în cunoştinţele procurate de simţuri. asemenea cunoştinţe sunt considerate ca fiind a posteriori (experimentale) şi sintetice (întrucât aduc spor de cunoaştere şi informaţii asupra realului). În această categorie intră cunoştinţele logico-matematice. realitatea se imprimă în mintea omului aidoma unui sigiliu pe ceară. adevărul sau falsitatea lor se stabileşte prin simplă analiză logică. reproducere a realului sau. sunt false cunoştinţe. filosofia trebuie să fie o semantică logică. în faptul că raţiunea umană este pur constatativă. reflectare. prin confruntare cu realitatea). Tot ceea ce este în afara acestor criterii este falsă cunoaştere. imediată. empiriştii acceptă existenţa unei cunoaşteri a priori (care este independentă de orice experienţă reală sau posibilă) care. deci au valoare de adevăr. logica şi matematica sunt simple instrumente auxiliare. observare a operaţiilor prin care intelectul prelucrează conţinuturile dobândite prin stimulare din exterior. deci. Deci. filosofia şi-a pus întrebări şi a formulat răspunsuri de natură speculativă şi indecidabile din principiu.79 iniţiativa. pe de altă parte. întrucât enunţurile filosofice nu pot fi apreciate ca adevărate sau false nici pe calea experienţei. cu valoare metodologică. în locul ontologiei. aici. Spontaneitatea şi iniţiativa combinării ideilor simple poate fi sursă de eroare. . deci a mers pe căi greşite. cunoştinţele de acest tip putând fi sau tautologii sau contradicţii logice. Acest rol pasiv al subiectului constă. De pildă. În aceste condiţii. În diferite variante contemporane ale empirismului. Are sens. însă.

judecăţi. supoziţii de ordin cognitiv. Ele ne oferă o certitudine practică. cunoştinţe. simţurilor virtuţi. prin impresie va înţelege „toate trăirile noastre mai vii. cu mici excepţii – au iluzia unei cunoaşteri observaţionale pure. Empiriştii – clasici şi moderni. Impresiile sunt deosebite de idei. generalizările empirice nu au necesitate logică. întrucât acestea intră în modelul de ştiinţă exemplară (autentică) pe care îl vizează această epistemologie. impresii (impressions). or. capacităţi raţionale. iubim. Bucureşti. ipotezele cosmologice actuale etc. o cunoaştere pur constatativă. sau dorim. deşi adevărat. toate ideile noastre sau trăirile mai slabe sunt reproduceri ale impresiilor noastre sau ale trăirilor noastre mai vii. fixează o eroare: anumite modele teoretice de bună calitate nu sunt verificabile experimental (teoria relativităţii. implicit. propoziţiile care traduc datele experimentale şi observaţionale sunt formulate în funcţie de anumite ipoteze. vedem sau pipăim. de care devenim conştienţi când reflectăm asupra oricăreia dintre senzaţiile sau pornirile amintite mai sus. când ştiinţele trec printr-o fază analitico-experimentală.). p. El face o distincţie între gânduri (thoughts) sau idei (ideas) şi. sau voim. absolutizând criteriul experienţei în stabilirea adevărului. care sunt trăiri mai puţin vii. în perioada Renaşterii.” 126 În acelaşi timp. dar nu una raţională. pe care le avem când auzim. pe de altă parte. Empirismul însuşi începe să-şi conştientizeze limitele. Adepţii acestei orientări surprind temeiul experimental (factual) pe care trebuie să-l aibă orice ştiinţă riguroasă. deci. A fost şi rămâne o epistemologie a ştiinţelor empirice ale naturii şi. Cercetare asupra intelectului omenesc. însă. Aceste concluzii sunt pregătite prin chiar modul în care Hume formulează punctul de vedere empirist. „întreaga materie a gândirii derivă fie din simţirea noastră 126 Cf. a ştiinţelor de tip experimental. Acordă. Respectiv. David Hume. Nu există. 1987. în general. cunoştinţele observaţionale sunt nesigure şi controversabile. 99 . sau urâm. întrucât. cultural şi afectiv care precedă respectiva observaţie. criteriul experienţei este prea îngust. Empiriştii supraapreciază rolul senzorialului şi subapreciază funcţiile componentelor raţionale în procesul de cunoaştere. deşi libertatea intelectului omenesc pare nelimitată. Întrun sens oarecum diferit de cel uzual.80 Orientarea empiristă a apărut în zorii epocii moderne. Editura ştiinţifică şi enciclopedică.

în virtutea zestrei sale naturale. nu pot fi indicate impresiile primare care să întemeieze necesitatea raporturilor cauzale. “tari. dar nu necesare. Acestea sunt o condiţie a actului de cunoaştere şi nu derivă din experienţă. spune Hume. fie din cea internă” . În fond. Mai mult.” Principalii reprezentanţi ai orientării raţionaliste sunt: Descartes. omul poate să surprindă. De pildă. cunoştinţele autentice se obţin prin intuiţie intelectuală. În general. Subiectul are rol activ în cunoaştere. Spinoza.100 Ibid. în viziunea raţionaliştilor. în sensul că structurile sale mentale construiesc cunoştinţele. Şi la empirişti şi la raţionalişti prekantieni se poate observa că este susţinută ideea unei cunoaşteri nemijlocite: cunoştinţele se obţin imediat.. şi Secţiunea VII. 127 128 Ibid. raţionaliştii consideră cunoştinţele factuale (experimentale) ca fiind incerte şi doar foarte probabile.a. . Cf. considerăm că şi în viitor se va întâmpla astfel. De aceea. între respectivele fenomene apreciem că există relaţii cauzale.103. p. raţionaliştii susţin că nu există un început absolut în cunoaştere. p. întrucât experienţa de până acum a arătat că după noapte vine zi. În prelungirea acestor precizări. este vorba numai de extrapolări ale experienţei trecute. Leibniz. raţionalismul are ca model de ştiinţă exemplară matematica şi fizica teoretică. Oricând se poate ivi o experienţă care să contrazică generalizările anterioare. De aici rezultă ca normă epistemologică 127 “să cercetăm din ce impresie este derivată presupusa idee” 128 cu care operăm necritic. fiind o epistemologie a ştiinţelor riguroase. Kant ş. printr-un soi de iluminare raţională. generale şi esenţiale. Cunoştinţele observaţionale au la bază credinţe şi obişnuinţe rezultate în urma unor experienţe repetate şi concordante. În viziunea raţionaliştilor prekantieni. Cunoştinţele logico-matematice sunt.. Or. însă. adevărurile clare şi distincte asupra realităţii. necesare. întrucât înainte de şi pentru a putea cunoaşte trebuie să existe structurile raţionale. ele nu mai trebuie verificate şi sunt luate ca axiome de la care pornind se construieşte ştiinţa teoretică pe cale deductivă (la fel ca în geometria euclidiană). şi când răsare soarele aerul se încălzeşte.81 externă. întrucât aceste cunoştinţe sunt în mod evident adevărate. necesare.

Astfel fundamentează apriorismul.Kant. p. Structurile a priori ale sensibilităţii şi raţiunii umane. 1969. nici o cunoaştere nu precedă în noi experienţa şi cu ea începe orice cunoaştere”. el este rezultatul constructivităţii raţionale. „cronologic. „Intelectul nu poate intui nimic.82 prin contact direct cu obiectul. aşadar. conştientizării şi remodelării informaţiilor senzorial-perceptive de către structurile a priori ale sensibilităţii şi intelectului. 92 . Critica raţiunii pure. Editura ştiinţifică. contact nemijlocit pe calea simţurilor (la empirişti) sau prin intermediul raţiunii (la raţionalişti). ele procură materia primă. propune o soluţie de sinteză. sunt sterile. structurile a priori ale sensibilităţii şi intelectului – în calitate de condiţii logice ale oricărei experienţe posibile – prelucrând activ informaţiile furnizate de simţuri. iar conceptele pure ale intelectului oferă forma oricărei cunoaşteri (reale şi posibile). „dar. dar conţinutul cognitiv nu derivă total din experienţă. Cunoştinţa este un model ideatic al realului. în afara informaţiilor senzorial-perceptive. 129 I. Sensibilitatea constă în capacitatea de a primi reprezentări. de temeiul actului de cunoaştere). informaţii asupra realului. ci cum este posibilă cunoaşterea.” 129 Cunoaşterea presupune. iar intelectul se afirmă ca o capacitate de a cunoaşte un obiect cu ajutorul acestor reprezentări. Simţurile prin ele însele nu produc cunoaştere. dacă orice cunoaştere a noastră începe cu experienţa. Deci: cu toate că orice cunoaştere începe cu experienţa. iniţiind orientarea criticistă. acestea sunt „oarbe”. În acest sistem de referinţă (când e preocupat de condiţiile posibilităţii cunoaşterii. Bucureşti. iar simţurile nu pot gândi nimic. aceasta nu înseamnă totuşi că ea provine întreagă din experienţă”. care neagă existenţa unui punct zero în cunoaştere. Numai prin faptul că ele se unesc poate izvorî cunoaşterea. El nu întreabă cum se obţine cunoştinţele. produc senzaţii prin acţiunea lor asupra organelor de simţ astfel încât obţinem o materie primă ce devine conţinut al cunoaşterii prin organizarea de către (prin) formele sensibilităţii (spaţiul şi timpul). o conlucrare între senzorial şi raţional. cunoştinţa este un produs. rezultat în urma prelucrării. fără intervenţia raţiunii. Kant este adeptul unui raţionalism moderat: „Nu încape nici o îndoială că orice cunoaştere a noastră începe cu experienţa”. Deci prin sensibilitate obiectele ne sunt date. Kant schimbă datele problemei.

senzorialul şi raţionalul nu sunt niveluri deosebite de cunoaştere. 2. fixând acele conţinuturi care ţin de diferenţele specifice ale claselor de obiecte şi fiinţe. reflectă schematic. senzaţii pure nu avem nici în condiţii de laborator. trăsături disparate ale obiectelor). Dacă în cunoaşterea perceptivă rol preponderent au senzaţiile şi percepţiile. Raţionamentele sunt înlănţuiri logice. ceea ce presupune conlucrarea dintre simţurile umane. Ca atare. procese. Momentul senzorial-perceptiv cuprinde: senzaţia (prin care reflectăm. sintetic şi global un obiect în lipsa acestuia. reprezentarea – în timp ce percepţia presupune prezenţa efectivă a obiectului. cu ajutorul informaţiilor fixate în memorie. Pentru a deveni cunoştinţe perceptive. Judecata constă în enunţuri care afirmă sau neagă ceva despre altceva. analogice. În timp ce percepţiile depind de aptitudinile şi disponibilităţile momentane ale subiectului. noţiunea reproduce trăsăturile ce caracterizează clasele de obiecte. este necesară intervenţia raţionalului care permite surprinderea. bogate în determinaţii şi incomunicabile. fiind. independentă de informaţiile procurate de simţuri. Ele sunt independente de orice experienţă şi fac posibilă orice experienţă cu obiectele reale (sunt a priori) şi. noţiunile iau naştere prin procese de analiză şi sinteză. unitatea şi interacţiunea a două laturi sau momente: componente senzorial-perceptive şi raţionale. Niveluri de cunoaştere şi tipuri de abstractizare Orice proces de cunoaştere presupune prezenţa. de aceea.2. fenomene. La nivel raţional. percepţia reproduce trăsături specifice unui anumit obiect în totalitatea lui globală. deductive. reprezentarea. conştientizarea şi comunicarea conţinuturilor informaţionale prin intermediul unui limbaj cu valoare intersubiectivă. în fapt. abstractizare şi generalizare. o formă de obţinere pe calea simţurilor a informaţiilor primare. pentru că simţurile umane se pot suplini unele pe altele. traducerea. nivelul teoretic presupune doar constructivitate logică. ci doar părţi constitutive ale acesteia. cunoaşterea perceptivă presupune intrarea acestor conţinuturi într-o convenţie colectivă (limbajul) menită să reţină numai ceea ce este inteligibil şi pentru . Ponderea lor este însă diferită la diferite niveluri de abstractizare. prin termeni lingvistici. ne procură informaţii despre obiectele reale ca obiecte oarecare (de aceea sunt sintetice). Obiectul cunoaşterii perceptive îl constituie bogăţia fenomenică a lumii înconjurătoare detectată pe calea contactelor directe cu obiecte. prin intermediul unui simţ. Ele pot fi inductive. Percepţia este doar o stare psihologică. Percepţiile le trăim aidoma sentimentelor. Se surprind acele trăsături prin care se produce individualizarea unui obiect înăuntrul clasei sale.83 Meritul lui Kant este de a fi arătat că toate cunoştinţele logicomatematice sunt sintetice a priori. coerente de judecăţi. totodată.

deci comunicabil. termenii de corp absolut solid. există la acest nivel iluzia unei cunoaşteri care este simplă reproducere mentală a realului. să se tragă concluzii cu privire la „toţi”. întrucât presupune identificarea obiectului. condiţionată de cunoaşterea anterioară. presupunem că şi în viitor se va întâmpla la fel). şi în ştiinţele experimentale nivelul empiric este caracterizat doar printr-o probabilitate logică şi experimentală foarte mare (în cel mai fericit caz). ele pot fi oricând răsturnate. momentul cunoaşterii perceptive presupune intervenţia efectivă a unor niveluri superioare de cunoaştere (empirică şi teoretică) care o fac posibilă. În experimentul real. Cunoştinţa empirică cuprinde noţiuni şi legităţi care au corespondent în realitate. Acest salt logic poate fi infirmat oricând de experienţa viitoare. întrucât raţiunea extrage din mulţimea experienţelor trăsăturile comune şi repetabile. Într-o primă fază. dar nu are certitudine logică. Întrucât generalizările empirice sunt făcute pe baza unei experienţe umane limitate şi în funcţie de anumite trebuinţe ale practicii concrete. De aceea. respectiv. gaz ideal etc. De exemplu. se foloseşte inducţia amplificatoare. cunoaşterea perceptivă este o recunoaştere. Un spor de rigoare se poate obţine în cunoştinţele de tip ştiinţific. Nivelul cunoaşterii teoretice cuprinde noţiuni. După această fază de identificare. şi nu întotdeauna trăsăturile comune pe care le reţin sunt şi esenţiale. Ea presupune trecerea din experienţa reală în experimentul mintal. De obicei. cunoaşterea empirică este doar foarte probabilă. întrucât generalizările sunt făcute prin prelucrarea riguroasă a protocoalelor de observaţii. pornind de la „unii”. dar nu necesară. Cunoaşterea perceptivă este. care presupune ca. însă nu . a asemănărilor. transferul asupra obiectului individual a trăsăturilor comune tuturor obiectelor din respectiva clasă de obiecte. urmează o cunoaştere efectivă. În măsura în care ataşăm anumitor situaţii reale proprietăţi specifice enunţurilor teoretice. legea inerţiei a fost formulată până la Newton în strictă legătură cu experienţa reală: distanţa parcursă de un mobil este proporţională cu forţa care îl acţionează. enunţuri şi sisteme explicative care nu au corespondent în realitatea imediată (teoria relativităţii. Ne dă o certitudine practică (în sensul că. Nivelul empiric al cunoaşterii presupune o abstractizare de tip analitic. De aceea. De aceea. deja constituită. încadrarea lui într-o clasă şi. dacă până acum s-au repetat anumite fenomene. deci. cu toate acestea. ajungem la judecăţi care totdeauna sunt în mod necesar false din punct de vedere logic. a notelor comune.). acţiunea forţei de frecare poate fi redusă sensibil. Din punct de vedere genetic. în sensul că au referinţe perceptibile. Abstractizarea teoretică este de tip constructiv. respectiv traducerea în limbaj a acelor note distinctive care sunt caracteristice obiectului individual (care acţionează asupra organelor de simţ). acest nivel se formează prin identificarea.84 ceilalţi. pe calea unor experienţe repetate şi concordante.

îmbinate prin elemente de subiectivitate. pentru a-i surprinde structura şi funcţionalitatea. numai logic posibilă: un corp rămâne în repaos absolut sau se mişcă rectiliniu şi uniform la infinit cât timp asupra sa nu acţionează o forţă exterioară. introducerea unei convenţii lingvistice căreia îi vor fi ataşate. din punct de vedere funcţional. Este necesară. Acest tip de abstractizare presupune constructivitatea logică a subiectului. conţinuturi noţionale (de nivel empiric). în asemenea cazuri. nu este posibilă identificarea. Cu cât forţa de frecare este mai mică. Generalizările sunt făcute în funcţie de interesele imediate. compusă din cunoştinţe fragmentare şi nesistematice. 2. Abia pe această cale este posibilă explicarea sistematică şi necesară a realului. Legea inerţiei este formulată pentru această situaţie. Ştiinţa – obiect al interpretării şi reconstrucţiei filosofice Filosofia a cercetat ştiinţa pentru a-i oferi modele ideale. în experienţa cu anumite obiecte. De aceea. De aceea. pentru legea inerţiei). aşa încât legităţile şi invarianţii reali sunt surprinşi în stare pură. este lipsită de rigoare. Din punct de vedere genetic. se trece în experimentul mintal. nivelurile empirice şi teoretice se constituie în prelungirea unei cunoaşteri perceptive. are conţinuturi reflectorii. Cunoaşterea comună este nespecializată. trebuie ca să li se ataşeze condiţiile concrete de manifestare. Pentru ca idealizările teoretice să poată explica efectiv anumite stări şi situaţii concrete. ci numai în măsura în care această cunoaştere este indispensabilă pentru depăşirea unor situaţii problematice. .85 anihilată. Legătura nemijlocită dintre teorie şi practică face ca mediul imediat să nu fie cunoscut în mod dezinteresat. cu atât distanţa parcursă este mai mare. nivelul teoretic face posibilă şi necesară cunoaşterea de nivel empiric şi perceptiv. de acţiunile individuale şi colective. concepându-se situaţia-limită în care forţa de frecare este egală cu zero. Acest fapt se vede cel mai bine atunci când. Ea permite surprinderea în stare pură a unor raporturi şi regularităţi care în realitate se manifestă numai ca tendinţe. Construirea de modele logico-teoretice ale realului face abstracţie sistematic de factorii perturbatori (forţele de frecare. pornind de la anumite ramuri ştiinţifice care aveau oarecare exemplaritate (de pildă. Este preponderent constatativă şi descriptivă. Astfel. singura care permite contactul nemijlocit cu realitatea.3. Între nivelurile cunoaşterii există raporturi complexe. prin generalizări ulterioare.

În condiţiile actuale. pentru a ieşi din construcţii a priori şi a se apropia mai eficient de practica efectivă a savantului. apariţia unor noi probleme şi arii problematice pe care însuşi progresul ştiinţific le generează. crizele de creştere care au produs mutaţii în fizica modernă. din nevoia de a ieşi din anumite situaţii problematice în care. În special în această ultimă direcţie se conturează cel puţin două aspecte. viaţă. impulsul spre filosofia ştiinţei a pornit. generic vorbind. mai ales. În primul rând.d. Univers. ci ca pivot ce . renunţând la a pune accentul pe o normativitate exterioară disciplinelor particulare. este evident că ştiinţa actuală modifică radical imaginile tradiţionale despre om. stiluri de inteligibilitate cu funcţii preponderent descriptiv-explicative. trebuie avut în vedere faptul că în ştiinţa modernă au avut şi au loc mari transformări interne. prin chiar evoluţia sa. probabil. de multe ori. solicitând soluţionări de ordin metateoretic. în ceea ce se numeşte „filosofia ştiinţei” reprezintă un orizont problematic de mare actualitate în reflecţia filosofică. fenomenul include înnoiri tematice. lume. Cercetările integrate. ştiinţa a ajuns: de pildă. deseori. opţiunea pentru un model explicativ în condiţiile în care există mai multe teorii concurente cu privire la acelaşi domeniu de realitate.a. dar.m. acest spirit ştiinţific se cere conştientizat teoretic. cercetare şi interpretare ştiinţifică. revitalizarea unor interogaţii de ordin gnoseologic care au însoţit mereu gândirea filosofică. valoarea cognitivă şi verificarea unor teorii ştiinţifice în care elementele de constructivitate teoretică depăşesc ceea ce acceptă modul filosofic clasic de a înţelege procesul de cunoaştere a realităţii ş. Impactul – receptat. ea proiectează modele de raţionalitate ştiinţifică. interpretative. mai ales atunci când e nevoie de o imagine clară asupra a ceea ce se întâmplă în structura explicaţiei ştiinţifice. În al doilea rând.86 matematica şi fizica teoretică). este atât de profund încât ştiinţa nu mai poate fi privită doar ca o simplă variabilă a vieţii şi muncii spirituale. În multe din aspectele sale. de climat psiho-social şi de sensibilitate axiologică etc. De aceea. deplasarea dinspre tradiţionala teorie generală a cunoaşterii înspre investigarea specializată a cunoaşterii ştiinţifice. care aparţin revoluţionării stilului de gândire. ca brutal – modificator de structuri culturale şi ierarhii de valoare.

nu se poate să se ignore consecinţele umane şi statutul social-economic. psihologia genetică ş. cu un demers interpretativ-explicativ capabil să îndrume sau să coordoneze însăşi evoluţia ştiinţei în albia anumitor exigenţe de ordin general-filosofic.d.m. sau poate fi orientat ca instrument metodologic şi clarificator spre aspectele procesuale – autoconstituante – ale ştiinţei înseşi. prin implicaţiile pe care le generează. anumite achiziţii cognitive cu statut teoretic (logica matematică. în chiar căutările ştiinţei de a se autodesăvârşi. gândirea filosofică se adecvează mai mult şi eficient structurii şi funcţiilor practicii ştiinţifice. tehnologic. filosofia oferă un ideal de ştiinţificitate. deja constituită.a. Mai întâi.d.m. El se adecvează din punct de vedere teoretic-descriptiv la ştiinţa deja existentă. iar acesta (în funcţie de cele două accente care îl direcţionează) poate fi prezentat în formele imperativ-normative. ci exterior ei. Or. se prefigurează două ipostaze relativ distincte în care şi prin care filosofia se implică în studierea ştiinţei actuale. o anume filosofie se găseşte încorporată. crizele ş. Apelând la asemenea mijloace. Acest demers teoretic nu este interior ştiinţei. modalităţile de constituire şi testare a enunţurilor.a. Aşadar. în prelungirea practicii ştiinţifice. motivaţiei ş. sau poate fi angajat. De aceea.d. ci asupra ştiinţei.a. teoria generală a sistemelor. Ea aparţine nucleului valoric pe care şi prin care savantul se angajează. cibernetica. adică setul neomogen al ideilor directoare. politic şi cultural pe care ştiinţa actuală le are.87 angajează grav şi decisiv condiţia umană – sub toate aspectele sale – în orizonturi imprevizibile de progres civilizatoriu. privit ca obiect pentru a-i surprinde structura interioară. stările de normalitate.) oferă metode şi instrumente riguroase care pot fi cu succes aplicate ştiinţei înseşi ca obiect de studiu. cu sau fără intenţia expresă a omului de ştiinţă. solicită o conştientizare şi integrare filosofică. perspectivelor. nemaifiind un exerciţiu teoretic gratuit. . ca etaj metateoretic. nu are loc în ştiinţă. arătând că trebuie şi cum trebuie să fie ştiinţa autentică. Acestea pot fi prealabile cercetării sau se sedimentează pe parcurs. semiotica) sau empiric (psihosociologia. În egală măsură. Mai semnificativă este însă filosofia instaurată ca reflex interpretativ şi/sau explicativ asupra unui anumit tip de ştiinţă. aceste aspecte.m. în cercetarea propriu-zisă. Prin urmare.

confruntarea legilor cu experienţa. şi complementare prin ceea ce spun efectiv despre statutul cunoaşterii ştiinţifice. logica ştiinţei urmăreşte studiul formelor şi mijloacelor logice utilizate în expunerea. structurile. exterioare disciplinei sau disciplinelor avute în atenţie. atitudini. centrul de interes al filosofiei ştiinţei este constituit din acele probleme care se referă direct la structura explicaţiei ştiinţifice. Anumite aspecte din acestea se pretează la delimitări formale şi tratări de sine stătătoare. abordarea unei discipline particulare sau a unui grup de discipline din perspectivă filosofică trece dincolo de acestea. nu se iese din orizontul domeniului vizat. este decupat. doar aspectul “anatomic” al cunoştinţelor. Conţinuturile studiate vor căpăta astfel o nouă relevanţă. fundamentele ştiinţei.88 Filosofia ştiinţei cuprinde o gamă largă de preocupări. fiind deopotrivă de îndreptăţite prin ceea ce îşi propun să spună. din această perspectivă. pentru a fi relevante. în cazul în care analiza de acest tip descoperă cerinţe. În măsura în care conţinuturile acestor categorii tematice sunt supuse unor cunoaşteri generale şi valorizatoare. Cu alte cuvinte. sisteme de referinţă şi criterii de inteligibilitate filosofică. lumea descrisă în/şi prin ştiinţă. în acest caz. tehnica lor logic-formală de structurare. trebuie aduse. atrase şi lămurite în orizontul reflecţiei teoretico-filosofice. cadrul conceptual în care se mişcă argumentarea şi explicaţia. pentru că vor fi formulate (mai bine zis reformulate) în termenii perspectivei filosofice care pune în joc un set de opţiuni şi linii directoare deja existente. Cu toate acestea. articulaţia logică a ideilor de bază (definiţii. Ceea ce este clar e faptul că ştiinţa însăşi. De pildă. propoziţii. Însă. deci discursului filosofic. simte nevoia să fie încorporată în contexte explicative de natură filosofică. Chiar dacă se formalizează. apelând la coordonate. Aceste întreprinderi ar putea fi grupate în trei segmente problematice: rolul ştiinţei în societate. ele aparţin filosofiei ştiinţei. critici şi căi de refundamentare a consistenţei teoriilor. făcută din unghiul unor preconcepţii filosofice. reguli de inferenţă) etc. Analiza ştiinţei. perspective şi demersuri cognitive prin care ştiinţa este studiată ca fenomen spiritual specific integrat în ansamblul vieţii social-culturale. funcţiile şi semnificaţiile sale. în comunicarea şi în elaborarea teoriilor ştiinţifice. Dimensiunile. va reuşi confirmarea sau remodelarea .

sunt introduse şi aplicate concepte care. teoria ş. având. tinzând spre o cunoaştere valabil structurată a cunoaşterii ştiinţifice. o descrie. poate fi generală – aplicată şi aplicabilă ştiinţei în genere.m. puncte de interferenţă cu metaştiinţa. de funcţionare a experimentului şi verificării etc.d.d. În funcţie de sfera de extindere. reconstrucţiile formalizante. Epistemologia. atunci când se apleacă asupra modului specific de elaborare a structurilor explicative. fie ca ramură limitată în sfera filosofiei ştiinţei. aparţin discursului filosofic aplicat asupra discursului ştiinţific.). o concepţie despre lume ce are implicaţii în planul înţelegerii statutului existenţial al omului. explicaţie. maniera de verificare ş. priveşte ştiinţa.). lege. adevărul.). Această imagine prealabilă. analizează şi reconstruieşte într-o manieră obiectivă. model etc. de regulă. astfel. concepte ca: teorie. nu figurează în corpusul enunţurilor ştiinţifice. măsură. Dar aceste metodologii . ca demers metateoretic. cât şi atunci când. Tocmai de aceea filosofia ştiinţei aparţine filosofiei. despre ştiinţă pe care filosofia o pune în acţiune atunci când studiază ştiinţele particulare angajează. detectându-i-se specificitatea în raport cu altele.m. atât atunci când teoreticianul adaptează conţinuturile unei ştiinţe anume la un model conceptual deja constituit şi inteligibil (cu răspunsuri privind ce este cunoaşterea. într-un discurs de sine stătător. Modelul circumscris de teoria ştiinţei aduce un spor de claritate asupra ştiinţelor ce figurează în extensiunea sa ca obiecte de studiu filosofic. adică cu perspectivele ştiinţifice de clarificare şi reconstrucţie a ştiinţei (de pildă.89 unor ipoteze privitoare la natura intimă a cunoaşterii ştiinţifice. Ea şi-a asimilat instrumente riguroase de ordin ştiinţific (logica matematică. În ambele cazuri. Epistemologia este considerată fie ca disciplină autonomă. ipoteza. direct sau indirect. de aceea. verificare. obiectivul e tocmai fundamentul cunoştinţelor ştiinţifice şi. se descrie şi explică mecanismul structural şi teoretic al unei ramuri ştiinţifice anume. semantica etc. în măsura în care propune modelele ideale şi exemplare de ştiinţificitate – sau de ramură. pentru a-l explica în forme satisfăcătoare sub raport logic şi teoretic. logica.a. deşi nu definitivă.a. experiment. construcţiile axiomatice şi formale etc.

riguroasă sau manipulatorie – a unor soluţii epistemologice de către societate ş. exercită o presiune orientativă. mediul polemic care solicită anumite delimitări şi/sau insistenţe problematice. deşi aceasta este greu sesizabilă. Enunţurile ştiinţifice – începând de la cele observaţionale şi . Dacă modul ştiinţific de a face epistemologie are un caracter mai riguros. ştiinţific şi ideologic. tehnic şi aplicat. invers. Această stare se datorează unor factori precişi: climatul intelectual. opţiunile epistemologice produc efecte cu ecou îndepărtat.90 sunt încorporate şi.4. valorice şi valorizatoare de generalitate crescută. sunt doar câţiva din parametrii care generează maniere felurite de înţelegere şi soluţionare a problematicii epistemologice. în sfera concluziilor sau tipurilor de abordare angajate.d. mai ales. prin toate aspectele sale. În timp ce primul aparţine etajului autoreflexiv al unei ştiinţe fiind legat nemijlocit de cerinţele cercetării efective. fiind dispus şi predispus la integrarea ştiinţei în contexte explicative mai cuprinzătoare. Şi. Blanché. În condiţiile în care ştiinţa însăşi a renunţat la poziţia de simplu factor al vieţii spirituale. Falsificaţionismul lui Karl R. instanţele social-culturale şi ideologice de control şi/sau acceptare. ca diversificată. 2. stilul filosofic este mai detaşat de obiectivele şi necesităţile practicii curente a omului de ştiinţă. deşi nu direct şi nu în forme explicite.m. mediul social. atât în privinţa ariei tematice cât şi. chiar la o analiză sumară. disponibilităţile de receptare – fidelă sau eronată.. Epistemologia actuală ni se prezintă. În general. la fel de puţin evidente. racordarea la felurite teze sau teorii revendicate filosofic. cel filosofic situează ştiinţa în orizonturi cognitive. fiind angajată în chiar mersul vieţii materiale şi tehnice. pe măsura ce se trece de la stilul ştiinţific spre cel filosofic de abordare a fenomenului “ştiinţă” – potrivit distincţiei lui R. tradiţia filosofică. Popper Popper consideră că problema întemeierii cunoaşterii nu poate primi soluţii mulţumitoare. deci. subordonate unei interpretări cu rigori şi consecinţe de ordin filosofic. Aceste propagări ale epistemologiei în zone în care nu pare a fi direct interesată cresc. se accentuează.a. impactul ideologic al epistemologiei există.

fiind incompletă. Deci confirmările observaţionale ale unor legi teoretice nu probează nimic: indică doar faptul că aceste legi au rezistat testelor şi deci nu au fost (încă) infirmate. Accentul este pus nu pe confirmarea cunoştinţelor. nu poate oferi temeiuri de necontestat. de fapt. mai ales în ceea ce priveşte refuzul existenţei constatărilor observaţionale pure.91 până la cele generale. fixează în limbaj date observaţionale. iar aceste observaţii nu sunt niciodată pure. în opinia sa. o ipoteză. doar constatative. Aşadar. Dacă enunţurile de bază nu sunt niciodată suficiente şi concludente pentru adevărul unei teorii. ci pe infirmarea lor. criteriul care stabileşte statutul ştiinţific al unei legi sau teorii îl constituie falsificabilitatea. adică incompatibilitatea. încă neîntemeiată în nici un fel – o anticipare. se verifică valabilitatea enunţurilor generale. dar nu pot fi validate. Popper afirmă că metoda inductivă este un mit. întrucât. dovedeşte falsitatea cunoştinţelor teoretice. este. după părerea mea – precizează K. cunoştinţele ştiinţifice nu pot fi confirmate prin (de către) enunţurile de bază – care sunt. consecinţe. Teoria sa despre metoda deductivă a testării este vădit entiempiristă. inducţia ştiinţifică trebuie întotdeauna suspectată de un regres la infinit. pe cale logic-deductivă. stabilindu-se astfel ce . a selecţiei lor pe baza rezultatelor testelor. în măsura în care întreţine iluzia întemeierii cunoaşterii de la simplu la complex. divorţul dintre enunţuri generale şi informaţiile observaţionale. „Metoda testării critice a teoriilor. pe baza principiului inducţiei. Însă întotdeauna infirmarea. a validării teoreticului prin empiric şi observaţional. a ipotezelor şi sistemelor teoretice prin recurs la enunţuri singulare. culminând cu legile teoretice – sunt pur şi simplu acceptate de comunitatea de cercetare. propoziţii simple ce traduc. În construcţia epistemologică popperiană. Popper – întotdeauna următoarea: din ideea nouă. ele oferă – în schimb – informaţii sigure pe baza cărora o teorie se dovedeşte falsă. ci sunt predeterminate de cunoştinţe anterioare. Aceeaşi dificultate este întâlnită şi atunci când. testate riguros pentru a le întemeia şi dovedi adevărul. concepută înăuntrul unei concepţii deductiviste. un sistem teoretic sunt deduse. Aceste consecinţe sunt comparate unele cu celelalte şi cu alte enunţuri.

tot deductiv: din sistemul teoretic vor fi desprinse (prin utilizarea unor enunţuri deja admise) predicţii uşor aplicabile. Popper. mai mult. în măsura în care se au în vedere acele consecinţe practice derivate sau derivabile ce se ataşează enunţurilor teoretice. prin care sistemul este cercetat din punctul de vedere al consistenţei sale interne. sunt falsificate. însă. Popper. rezultă că. Relaţiile fundamentale care stau la baza aprecierii (evaluării) pe care o numesc coroborare sunt compatibilitatea şi incompatibilitatea. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. „Numim o teorie coroborată atât timp cât ea a trecut cu succes aceste teste. acest fapt va afecta şi sistemul din care au fost deduse. Sistemul teoretic care rezistă testelor deductive severe este coroborat. sau. compatibilitate. derivabilitate. deci cele care primesc verdictul pozitiv în aplicaţii. dacă teoria ce urmează a fi testată. procedeul în cauză este. de la enunţurile singulare la adevărul teoriei.77 . compararea cu alte teorii. adică primesc un verdict negativ.” 130 Acest ultim test este comun şi variantelor empiriste. 1981. Consecinţele verificate. vin în contradicţie cu acestea. răsturnată. nici măcar „probabilitatea”. la K. mai devreme sau mai târziu. tautologică. inclusiv contemporane. pe moment. teoriilor din care sunt deduse. dacă. în cazul că ar trece cu succes testele. Pot fi deosebite patru direcţii de realizare a testării unui sistem teoretic: compararea logică a consecinţelor una cu alta. examinarea formei logice a teoriei cu scopul de a stabili dacă ea are caracterul unei teorii a ştiinţei empirice. de exemplu. între altele. p. Incompatibilitatea o consider o falsificare a teoriei. în 130 Karl R. contradicţie) există între ele. nu pot dovedi nimic despre „adevărul”. deci nu se poate infera. ar putea fi evaluată ca un progres ştiinţific. dacă consecinţele singulare vor fi verificate prin aplicaţii practice şi experimente. în sfârşit. dar pozitivitatea testării poate fi. deci dacă nu este. în timp ce la empirişti accentul cade pe verificabilitate – din aceste motive orizontul elaborărilor teoretice ale ştiinţei fiind redus la nivelul inducţiei –. este şi trebuie acceptat pentru că încă nu a fost depăşit de dezvoltarea progresivă a cunoaşterii. Logica cercetării. o pondere aparte au cele care nu pot fi deduse din alte construcţii teoretice deja admise.92 relaţii logice (de exemplu echivalenţă. testarea teoriei prin «aplicarea empirică» a consecinţelor derivate din ea. pe cale inductivă. pentru a stabili. Dar. nu avem motive să le respingem.

1972. se iese din “jocul” ştiinţific. este o idee limită”. derivate din aceeaşi teorie. ci doar „presupuse” a fi adevărate. căutând să le aplicăm şi să le confirmăm. nu sunt certitudini. De aceea. The Growth of Scientific Knowledge. raţionalitate şi progresul cunoaşterii ştiinţifice. London. în timp ce atitudinea critică este printre cele gata să schimbe legile. p. (Această remarcă este valabilă şi pentru toate sistemele “metafizice”. atunci când se renunţă la testarea în continuare a enunţurilor ştiinţifice. Testarea teoriilor concurente conduce la selecţia acelora care au rezistat severităţii sistematice a testelor. specifică variantelor verificaţioniste.110 133 K. simplul fapt că o teorie nu a fost încă falsificată nu poate fi considerat ca suficient. scopul lor este căutarea 131 132 Ibid. mai mult: ceea ce e considerat ca „dat” al experienţei.Popper. p. urmărirea ei trebuie abandonată în favoarea creşterii cunoaşterii. Căci se pot oricând construi un număr oricât de mare de teorii care sunt compatibile cu orice sistem dat de enunţuri de bază acceptate. chiar până la punctul de a neglija infirmările. Popper se îndepărtează net de ceea ce numeşte atitudinea dogmatică. dar trebuie operată înlocuirea lor cu alte ipoteze. „Atitudinea dogmatică este legată în mod evident de tendinţa de a verifica legile şi schemele noastre conceptuale. fiind surprins în limbajul observaţional. Popper. desigur. Teoriile şi enunţurile ştiinţifice nu pot fi declarate ca „adevărate”. iar „certitudinea obiectivă pur şi simplu nu există”134. infirmarea unei teorii. Adevăr.50 134 K. să le testeze.)”131 Iată de ce. Prin urmare. Prin aceasta. justificaţioniste sau inductiviste.”133 Pentru Popper. până se atinge falsificarea lor.93 timp ce numai compatibilitatea nu justifică atribuirea unui grad pozitiv de coroborare teoriei. să le falsifice. dacă este posibil. Objective Knowledge. Logica ştiinţei.79 . în vol. Popper. în concepţia lui K. 1963. 257 Karl R. abandonate fără temeiuri. 1979. p. p. sunt ajustări afectate de caracterul ipotetic al teoriilor pe care vor să le confirme. London. să le respingă. An Evolutionnary Approach.. dovedind că „am învăţat din greşelile noastre şi am sporit astfel cunoaşterea noastră ştiinţifică” . 132 Testarea are ca scop respingerea. Popper. Conjectures and Refutations. întreaga cunoaştere ştiinţifică are un caracter ipotetic: legile şi teoriile ştiinţei nu oferă adevăruri stabilite în mod sigur pe date pozitive de observaţie. considerându-le ca definitiv verificate. ipotezele confirmate nu pot fi. „certitudinea absolută.

51 137 Karl R. Adevăr.. Nu are. şi sugestiile din p. nici un raport cu problema cunoaşterii. Post-scriptum à La Logique de la découverte scientifique.. „Aceasta o facem numai atunci când a fost găsit un efect reproductibil care falsifică teoria.” 137 Popper încearcă să expliciteze diferenţele dintre «falsificabil» – ce se referă la ceea ce poate fi respins în manieră empirică – şi «falsificabilitate» – care indică respingerea empirică. Paris. sau presupuneri. “Noi căutăm adevărul. W.” 138 Deci anumite enunţuri sau teorii sunt falsificabile dacă există cel puţin un falsificator potenţial. Popper. acest concept pur tehnic se referă la K. Popper. Traduction de Alain Boyer et Daniel Andler. . este luat în sensul unui criteriu 135 136 de demarcaţie. cit. chiar atunci când nu ne mai simţim în stare să ne îndoim în privinţa lor”136. decât în cele mai îndepărtate consecinţe logice. prin urmare. că falsificarea nu este făcută de către enunţuri de bază răzleţe. Logica cercetării. Menţionăm. ed. şi. dar suntem totuşi călăuziţi de ideea de adevăr ca principiu normativ.” 135 Ca atare. de regulă.94 adevărului. deşi nu există criterii generale pe baza cărora am putea recunoaşte adevărul – poate cu excepţia adevărului tautologic –. ea este falsă. “toate legile. în schimb. iar acestea nu pot fi depistate. Popper. în op. ed. descoperirea sa având numai o valoare normativă. dacă a fost formulată şi coroborată o ipoteză empirică de un nivel mai scăzut de generalitate. «Falsificabil». I. Conjectures and Refutations. adică un enunţ de bază posibil care să fie în contradicţie logică cu ele. cit. 2 cf. Bartley III. respectiv la nivelul enunţurilor – test sau al enunţurilor de observaţie. Le réalisme et la science.117 K. acesta fiind doar un ideal care direcţionează cercetarea. toate teoriile rămân esenţialmente experimentale. p. “falsifiabilité” = “réfutabilité empirique”. dar s-ar putea să nu ştim când l-am descoperit. p. 1: “falsifiable”=“empiriquement réfutable”. Termenul tehnic «falsificabilitate» este „un concept pur logic şi se raportează numai la structura logică a enunţurilor şi claselor de enunţuri. Hermann éditeurs des sciences et des arts. sau ipoteze. este important de a nu pretinde ca enunţul de bază să fie adevărat. cit. p. cu alte cuvinte. ca termen logico-tehnic. însă. raţionalitate şi progresul cunoaşterii ştiinţifice. care descrie un asemenea efect. Preocuparea este de a le găsi punctele vulnerabile. nu avem nici un criteriu al adevărului. iar falsificarea efectivă să fie de o asemenea evidenţă încât să constrângă pe oricine să admită că teoria vizată este efectiv respinsă şi că. 1990. există ceva în genul unor criterii ale progresului spre adevăr. dacă se recunoaşte că unul sau altul din rezultatele experimentale eventuale constituie respingeri. Popper. Éditions établie et annotée par W. 118 138 Karl R.

” 139 140 141 141 „Orice critică raţională a unei Ibid. Popper sunt foarte tranşante. au doar unitate administrativă. termenul «falsificabil» poate fi privit şi în sensul că teoria în discuţie ar putea să fie falsificată în mod definitiv. Dar a testa o teorie înseamnă a încerca să-i găsim punctele slabe. disciplină. iar când se vizează o teorie “în mod demonstrabil falsificabilă” 139 este mai indicat termenul «falsificare». Botanica. la fel ca şi a testa o piesă a unei maşinării. „Teoriile ştiinţifice se deosebesc de mituri numai prin aceea că ele sunt criticabile şi modificabile în lumina criticii. ci doar probleme şi de dorinţa de a le rezolva. Karl R. chimia ş. Le réalisme et la science. al doilea sens – o problemă experimentală.. nu există o materie. de regulă. 26. nu există o metodă pentru descoperirea ştiinţifică. ed. p. înseamnă a încerca să o strici. o teorie despre care ştim dinainte că nu poate fi stricată sau respinsă nu este testabilă.. Iar o teorie este testabilă numai dacă poate fi (în principiu) respinsă.a. 120-121. Primul sens surprinde posibilitatea logică a unei falsificări de principiu.. termenul de «falsificabilitate». în sens strict. p. acest criteriu activează o presupoziţie: „a testa o teorie. se foloseşte. Mitul contextului. „Acordul între teorie şi observaţie nu foloseşte la nimica atâta timp câţ teoria nu este testabilă şi atâta timp cât acordul nu este stabilit ca rezultat al unor încercări serioase de a o testa. p. Criteriul falsificabilităţii sau respingerii (criterion of refutability) separă teoriile empirice de cele ne-empirice. 1998. În fapt. nu există de fapt o metodă ştiinţifică. efectivă şi concludentă a falsificării unei ipoteze. Karl R. Totodată. ca principiu al testabilităţii. Adică a încerca să o respingem. Este evident că o teorie falsificabilă în primul sens nu este numaidecât falsificabilă în al doilea sens. cit. sau să determine dacă o ipoteză este posibilă sau probabil adevărată. aptă să decidă dacă o teorie este adevărată – potrivit unei metode de verificare –. Editura Trei. ramură a cunoaşterii (=cercetării). nici reprezentate ca probabile. de pildă. în manieră concludentă şi demonstrabilă (“în mod demonstrabil falsificabilă”). Dar ele nu pot să fie verificate. 4. Când e vorba de falsificatorii potenţiali.95 “falsificabilitatea în principiu”. . apreciind că. se bazează pe o relaţie logică între teoria în cauză şi clasa enunţurilor de bază (sau de falsificatori potenţiali) pe care îi descriu. Popper. Popper. Astfel. deci." 140 Unele din explicitările lui K.

dimpotrivă. deşi ştiinţa este practicată de către indivizi. 4. p. Ibid.46 . Eu am încercat să insist. şi în alte domenii: istoria 142 143 ibid. atât pentru faptul că are virtuţi operaţionale pentru practica ştiinţifică imediată. cel puţin ca terminologie. Însă ştiinţa este. şi să implice logic explicandum-ul.” 144 Modul său e a înţelege şi de a practica filosofia ştiinţei are o largă audienţă. profund marcată de idei metafizice. în timp ce altele – enunţurile explicative propriu-zise – formează explicaţia în sensul strict al termenului. respingere sau falsificabilitate.Kuhn. Semnul distinctiv al teoriei ştiinţifice constă doar în testabilitate. Thomas Khun şi epistemologiile post-popperiene Thomas S. trebuie să fie adevărat. 1982.. Între ştiinţele empirice şi speculaţiile pseudo-ştiinţifice. 152. în acelaşi timp. asupra faptului că. în orice caz. explicans-ul trebuie să fie testabil independent. posedă anumite date independente care pledează în favoarea sa.” 143 Însă Popper nu crede în existenţa explicaţiilor ultime. Kuhn sesizează că „investigaţiile tradiţionale asupra metodei ştiinţifice urmăreau să descopere un set de reguli care să permită fiecăruia dintre cei care le urmează să realizeze o cunoaştere bine întemeiată. mai ales în ipostaza de idei regulative pentru evoluţia ştiinţei înseşi. nu este stabilit ca adevărat. în general. „Scopul ştiinţei este de a descoperi unele explicaţii satisfăcătoare pentru tot ceea ce ne uimeşte şi pretinde o explicaţie. Explicaţia este un ansamblu de enunţuri. cât şi pentru că s-a impus. 2. Tensiunea esenţială. totuşi. cunoaşterea ştiinţifică este intrinsec un produs de grup şi că nici eficienţa sa specifică nici modul în care se dezvoltă nu vor fi înţelese fără o raportare la specificitatea grupurilor care o produc.5. Bucureşti. non-ştiinţifice sau metafizice demarcaţia nu este riguroasă. din care unele descriu o stare de lucruri ce urmează a fi explicat (explicandum-ul). constituind explicans-ul explicandum-ului.. chiar dacă.” 142 Adevărul (absolut) este doar un scop şi deopotrivă o normă implicită a eficienţei critice. p. 144 Thomas S. Editura ştiinţifică şi enciclopedică. p.96 teorii constă în a supune criticii pretenţia sa de a fi adevărată şi capabilă să rezolve problemele pentru soluţionarea cărora a fost imaginată.

Dacă testele empirice nu validează enunţurile derivate din teorie. Teoria sa va căuta să umple exact această fisură. În acelaşi sens acţionează şi nucleul semantic al conceptului de „paradigmă” care are unele zone de indeterminare în semnificaţii.97 literaturii. privitoare la ce trebuie să fie ştiinţa. Kuhn propune un mod nou. de opţiuni epistemologice şi metodologicinstrumentale. Pentru el este clară o concluzie: există o discrepanţă între filosoful ştiinţei. eventual normative. Interferenţa acestor linii semantice este profitabilă pentru analiza multor alte domenii extraştiinţifice. Există suficiente lui K. Conceperea dezvoltării ştiinţei ca o succesiune de perioade dominate fiecare de o tradiţie şi punctate de întreruperi necumulative se pretează la ajustări relevante pentru sfere de activitate culturală foarte diferite. care oferă modele. dar şi pentru înţelegerea naturii activităţii în ştiinţele deja mature. cu implicaţii destructurante şi restructurante pentru filosofia ştiinţei. dând mai mult credit afirmaţiilor făcute de oamenii de ştiinţă. întrucât acest concept este elaborat în contextul unei analize multidimensionale a ştiinţei. a muzicii. sociologice: paradigma ca „matrice disciplinară” ce asigură coeziunea unei comunităţi ştiinţifice. are loc abandonarea acesteia. metodologia istoriei ştiinţei. el are dimensiuni teoretico-metodologice: paradigma ca sistem de aplicaţii standard al unei teorii. istorice: paradigma ca realizare ştiinţifică exemplară ce determină o tradiţie coerentă într-o disciplină anume. unde subiectivitatea are un cuvânt de spus. contact ambii între teoria că sa şi falsificaţionismul Popper. consideră pentru caracterizarea naturii şi dinamicii unei ştiinţe naturale conceptul de teorie ştiinţifică este central. . puncte de Astfel. chiar atunci când acestea nu au putut fi integrate de viziunile speculative asupra ştiinţei. de a vedea ştiinţa. este supusă testării. adică se determină raportul logic dintre propoziţiile teoriei şi cele observaţionale. formată dintr-un sistem de enunţuri. istoria politicii şi ideologiilor etc. şi modul în care cercetarea ştiinţifică a fost practicată în diferitele epoci. culturi sau cum este practicată astăzi. radical deosebit de cele care au circulat în literatura epistemologică. Astfel. Aceasta. ceea ce la Popper se numeşte falsificare.

au asimilat aceeaşi literatură tehnică. oamenii de ştiinţă consideră fundamentele practicii lor ştiinţifice ca fiind asigurate şi în afara oricărui pericol. p. Editura ştiinţifică şi enciclopedică.98 Criteriile logice şi empirice decid în situaţia teoriilor rivale. Anomaliile create de situaţii neasimilabile paradigmatic creează. întrucât se identifică sub raport teoretic. dar „de îndată ce a dobândit statutul de paradigmă. Acesta este stadiul de ştiinţă normală: ştiinţa.. De aceea. în măsura în care cunoaşterea tacită pe care o includ orientează soluţionarea de noi probleme şi. aşa cum rezultă din funcţionarea şi aplicarea concretă a matricii disciplinare (paradigma). cu alte cuvinte. Structura revoluţiilor ştiinţifice. Aceste probleme şi rezolvări exemplare au o funcţie normativă. ni se prezintă ca o „încercare perseverentă şi pasionată de a «potrivi» natura în tiparele conceptuale oferite de educaţia profesională” . adaptarea neproblematică la diferite situaţii experimentale. De fapt. este posibil ca acea veche să fie considerată ca un caz particular al celei mai noi. 146 Ieşirea din criză se produce numai prin inventarea unei noi teorii. au. de aceea. ştiinţa normală e aidoma unui joc de puzzle sau rezolvării cuvintelor încrucişate. ele prefigurează soluţii concrete. p. spune Kuhn. 146 Ibid. Paradigmele sunt modele de practică ştiinţifică acceptate şi considerate ca exemplare de grupul disciplinar. . 1976. În cazul succesiunii unor teorii. ajung la o relativă deplinătate a comunicării şi consensului. o teorie ştiinţifică este invalidată numai dacă există o alternativă să-i ia locul”. 122. Bucureşti. într-o anumită măsură. de aceea. în lucrările clasice şi în manuale. Cei care practică o anumită specialitate ştiinţifică (grupul ştiinţific sau comunitatea) se disting prin următoarele caracteristici: au avut o formaţie şi iniţiere profesională asemănătoare. dacă sunt “severe şi îndelungate”. concepţia lui 145 Thomas S. Kuhn. stări de incertitudine: atacă paradigma şi solicită schimbarea ei.48. aceleaşi referenţialuri teoretico-metodologice şi de psihologia cercetării. Anumite probleme sunt din principiu rezolvabile. 145 Aplecarea sistematică asupra domeniului de obiecte ce cade sub incidenţa paradigmei duce la acumulări factuale şi performanţe cognitive menite să precizeze mai puternic paradigma însăşi. Deci. întâlnindu-se. noul se lasă asimilat de paradigmă fără dificultăţi aparte. în general.

după el. este greu de presupus că ştiinţa normală – care poate sfârşi în rutină profesională – nu este preocupată de măsura în care corespunde spiritului critic şi raţional manifestat de adevărata ştiinţă.” 147 Din imprecizia înţelesurilor paradigmei au rezultat numeroase aspecte subiectiviste în interpretarea progresului ştiinţific. ajuns până aici. respinsă concepţia lui Popper despre progresul ştiinţific înţeles ca apropiere de adevăr. Modelele teoretice sunt. aplicării sau chiar elaborării teoriei ştiinţifice. Din nefericire. Pe de altă parte. un progres incontestabil. Progresul există. am permis extinderea aplicării termenului la toate angajamentele împărtăşite în comun ale grupului. fiind. ca activitate raţională. Este. ed. p.359 . cit. „El a fost introdus în Structura revoluţiilor ştiinţifice pentru că eu.99 Kuhn este o reacţie violentă împotriva viziunilor cumulaţioniste asupra cunoaşterii ştiinţifice. examinând apartenenţa cercetărilor la o comunitate ştiinţifică. Curăţat însă de sensuri neavenite. Această teză a lui Kuhn omite faptul că între teorii succesive există o zonă de comunicare în care argumentele decid pentru cea care are funcţii explicative mai puternice. numai înăuntrul unei paradigme. ca atare. Aceste exemple constituiau paradigmele grupului ştiinţific şi. Kuhn. rupturile violente şi trecerile la noi structuri teoretice fiind marcate de incomensurabilitate. acest 147 Thomas S. întrucât au presupoziţii diferite. Simptomatică este chiar revenirea lui Kuhn asupra termenului „paradigmă”. independente şi incomensurabile. ştiinţa. nu am putut descoperi suficiente reguli împărtăşite în comun care să explice caracterul neproblematic al activităţii de cercetare desfăşurate de către grup. ceea ce nu înseamnă. deci. opţiunea pentru construcţii aprioriste. în calitate de istoric şi autor al cărţii. trebuie investigată epistemologic şi din perspectiva unor modele de inteligibilitate. erau esenţiale pentru o cercetare caracterizată prin continuitate. chiar dacă aspectele psihosociologice pot fi şi sunt relevante în privinţa genezei. Tensiunea esenţială. De aceea. Am tras concluzia că exemple împărtăşite în comun de practica ştiinţifică fructuoasă ar putea înlocui lipsa regulilor. prin aceasta. nicidecum. sisteme explicative diferite şi vizează domenii de realitate fără legătură profundă unele cu altele. la toate componentele a ceea ce vreau acum să numesc matrice disciplinară.. aşadar.

1987. Paris. Noţiunea «program de cercetare» introdusă de Lakatos este flexibilă şi eficientă în a surprinde acele dominante care orientează. Popper. ci tratate ca structuri deschise care prin anumite «chei» şi prescripţii interne . lucrările comune ale oamenilor de ştiinţă. mitizate. Euristica negativă nu acceptă nici o respingere sau modificare a nucleului dur. însă.100 termen este capabil să surprindă o stare de fapt care nu poate fi contestată: atât elaborările teoretice. Chalmers. 148 Tratarea teoriilor ca structuri stabile provine din convingerile sedimentate istoric de eficienţa explicativă a unor paradigme. precum şi din indispensabila preocupare de a stăpâni aria semantică a termenilor ştiinţifici prin definiţii. p.propun «programe» de cercetare. stimulând extinderea şi reorganizarea teoriilor periferice prin instrumente matematice şi/sau mijloace experimentale din ce în ce mai complexe. Traduit de L'anglais par Mechel Biezunski. cât şi testarea adevărului lor se desfăşoară în contexte social-istorice şi psiho-sociale. Un program de cercetare are un nucleu dur . de aceea. Alan F. într-o anumită perioadă. Lakatos pune accent pe elementul convenţional prezent într-un program de cercetare şi pe necesitatea acceptării nucleului dur de către membrii unei comunităţi ştiinţifice. Qu'est -ce que la science ? [Récents dévelopement en philosophie des sciences. şi. supunerea sa la teste observaţionale trebuie să-i urmărească în mod sistematic confirmarea. Feyerabend]. Euristica negativă exprimă tocmai exigenţa menţinerii intacte a nucleului dur pe toată durata 148 Alan F. Éditions La Decouvérte. Chalmers sesizează că „nici accentul pus de inductivismul naiv pe derivarea inductivă a teoriilor pornind de la observaţie. Aceste structuri organizate logic şi conceptual nu trebuie.pe baza căruia se constituie şi dezvoltă o centură protectoare compusă din ipoteze auxiliare. nici schema falsificaţionistă a conjecturilor şi respingerilor nu sunt capabile să surprindă geneza şi dezvoltarea teoriilor efectiv complexe".alcătuit dintr-un set restrâns de principii şi ipoteze generale . Euristica pozitivă este formată din reguli şi linii de conduită care prefigurează direcţiile dezvoltării programului de cercetare. Lakatos.107 . îşi integrează totdeauna referenţialuri colective. menite să blocheze eventualele falsificări. acest nucleu este nefalsificabil numai prin decizia metodologică a protagoniştilor. Kuhn. îşi [auto]reglează dezvoltarea şi extensia.

13. şi trebuie. 1979.d. Contre la Méthode. oricât de veche şi absurdă ar fi. Paul Feyerabend . ştiinţă normală. Seuil. Th. 48. ş.Popper încearcă să introducă prin falsificaţionism un nou criteriu apt să separe «ştiinţa» de «non-ştiinţă». el are serioase îndoieli cu privire la posibilitatea circumscrierii unor rigori universal valabile ale metodei ştiinţifice. sau cauzează. 150 Ibid. o asemenea idee este prejudiciabilă ştiinţei. să fie organizată după reguli fixe şi universale este în acelaşi timp utopică şi dăunătoare. Euristica pozitivă.101 desfăşurării unui program de cercetare. Este utopică întrucât implică o concepţie prea simplă despre aptitudinile omului şi circumstanţele care le încurajează. Baudouin Jourdaut et Agnès Schlumberger. 151 Ibid p. Printre altele. totuşi. criză. 150 Demistificarea metodei provine din „convingerea că anarhismul" Punând sub . Sensurile paradigmei pot fi integrate într-o viziune mult mai subtilă şi fertilă prin ideea «programului de cercetare» a lui Lakatos.de formaţie fizician . apreciază că o teorie nu este efectiv ştiinţifică decât dacă (şi în măsura în care) este susceptibilă de a fi respinsă prin testări empirice. astfel încât să poată spori puterea explicativă şi capacitatea predictivă a nucleului dur în faţa fenomenelor reale. noi crize.m. p. care să nu fie capabilă să facă să progreseze cunoaşterea noastră". o nouă ştiinţă normală. Kuhn rezumă evoluţia ştiinţei în anumite faze: pre-ştiinţă.prezent mai ales în filosofia politică . Acest pluralism metodologic sfârşeşte prin Feyerabend întrun soi de «dadaism» epistemologic: „nu există idee. „Ideea că ştiinţa poate. Paris.a. dezvoltarea. pp. trad. . Structurile teoretice îşi integrează în variate opţiuni epistemologice deschiderea către practica şi istoria ştiinţei. 332333. revoluţie. şi singura «regulă» care supravieţuieşte este «Totul este bun»."149 K.pune sub semnul întrebării înseşi preocupările epistemologiei actuale în sensul identificării unor rigori ale metodei ştiinţifice. întrucât neglijează condiţiile fizice şi istorice complexe care influenţează în realitate schimbarea ştiinţifică". "Toate metodologiile îşi au propriile limite. în schimb. Esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance."este cu certitudine un excelent remediu pentru epistemologie şi pentru filosofia ştiinţelor". 149 151 Paul Feyerabend. operează transformări în centura protectoare pentru a-şi integra respingerile observaţionale. Şi este dăunătoare prin faptul că tentativa de a impune anumite reguli nu reuşeşte să ne sporească calificările profesionale decât în detrimentul umanităţii din noi.

Bachelard se delimitează de empirismul tradiţional – care tratează ideea ca rezumat al unor experienţe lipsite de orice prealabile raţionale – şi de raţionalismul platonician – care nu admite conjuncţia aplicativă a ideilor cu lucrurile. deci fenomenul investigat este resimţit ca ipotetic. Spirit ştiinţific modern şi obstacole epistemologice G. 2. chiar dacă acestea sunt nedefinitive. o anume ştiinţă. întrebarea esenţială se referă la noile structuri conceptuale: noţiunile şi legile mai au suport/corespondent ontic. obiectele abia transpar prin metafore. Descoperirile legate de structura atomului. instituind astfel o categorie raţională de experienţe. astfel încât. provizorii.a. desemnează lucruri şi/sau stări reale? Ştiinţa secolului al XIX-lea era reală prin obiectele sale de studiu şi ipotetică prin legăturile stabilite între acestea. nu există îndoieli în privinţa lumii la care se referă. Bachelard (1884-1962) constată şi interpretează filosofic rupturile în şi prin care s-a constituit spiritul ştiinţific actual. Descoperirile contemporane din fizică obligă la schimbări de perspectivă.Feyerabend reabilitează şi legitimează în climat post-modern mizele cognitive şi culturale ale poeziei şi mitului. la limită. – observă Bachelard – ne iniţiază într-o lume necunoscută ale cărei mesaje sunt redactate în „hieroglife”. În acest sens. cu intenţii exprese de cunoaştere. îndoielile se referă cu precădere la statutul ipotezelor formulate.6. Regiunile cunoaşterii ştiinţifice sunt determinate prin acte . Sub raport epistemologic. enunţurile ştiinţifice sunt interpretate ca fiind simple convenţii raţionale menite să întemeieze explicaţii. de aceea. P. ridicând astfel bariere psihologice şi dificultăţi de interpretare. organizarea lor lasă impresia de simbol al realităţii. fizica a fost o ştiinţă pivotală. în timp ce reflecţia îi conferă un sens. pentru a le cultiva disponibilităţile (auto-)polemice (în raport cu alte domenii şi cu propria istorie) şi autoritatea în faţa experienţelor noi.102 semnul întrebării primatul valoric al cunoaşterii ştiinţifice. energie ş. Linia raţionalistă a lui Bachelard vizează sporirea puterii de aplicaţie şi de extindere astfel încât să devină indispensabilă oricărei examinări a sectoarelor particulare specifice experienţei ştiinţifice pentru a le identifica autonomia. Paradigma raţionalităţii ştiinţifice este astfel inserată în cadre mult mai largi de percepţie/valorizare culturală şi de conceptualizare epistemologică.

Bachelard. în mod intim. insuficient dezvoltată) miză antropologică. acest autor consideră „raţionalismul aplicat” – însoţit de „materialismul tehnic” pe care îl produce şi întemeiază – ca având o poziţie privilegiată. Cercetând condiţiile psihologice ale progresului ştiinţei. definibil prin creativitate spirituală şi tehnică. din păcate. nici de a învinui slăbiciunea simţurilor şi spiritului uman: în chiar actul de cunoaştere.. ajunge la convingerea că „problema cunoaşterii ştiinţifice trebuie pusă în termeni de obstacole”. se poate ajunge. chiar ideea materialităţii lumii ţine de instrucţia culturală. De fapt. empirismul) este făcută de Bachelard şi cu o mărturisită (dar. de la raţionalismul aplicat la cultul naiv al ideii (idealism). artificial. Ca principiu epistemologic de corecţie şi organizare a experienţelor ştiinţifice. În opinia lui Bachelard. 152 Ibid.103 reflexive ce se detaşează net de orizonturile atitudinal-cognitive ale simţului comun. Celelalte perspective filosofice se obţin prin diminuări şi unilateralizări succesive. Idealism Convenţionalism Formalism Raţionalism aplicat şi Materialism tehnic Pozitivism Empirism Realism Această schemă 152 surprinde cele două dimensiuni pe care se mişcă spiritul ştiinţific actual: constructivitatea raţională şi experimentarea. precizând că „nu este vorba de a considera obstacole externe. întrucât în funcţie de acest reper pot fi înţelese toate celelalte tentative de filosofia ştiinţei. În funcţie de stilul de angajare a gândirii ştiinţifice. obţinută în contra Naturii prin re-semnificarea culturală a tot ceea ce (ne) este dat ca natural. Faptul brut devine fapt ştiinţific. şi de la materialismul tehnic la realismul naiv. Respingerea celor două tendinţe (raţionalismul universalist şi. „integrant”) explicitat de Bachelard restituie spiritului ştiinţific norma unui echilibru dinamic şi fertil între teorie şi experienţă. precum complexitatea şi instabilitatea fenomenelor. Ordinea cunoaşterii este nu doar ne-naturală. apar. puterea omului aparţine spaţiului culturii – înţeles ca mediu nenatural (“contra Naturii”). „integrat”. ci expres anti-naturală. pe de altă parte. raţionalismul „regional” („aplicat”. p. prin degradare. Asemenea argumente – generoase din punct de vedere antropologic – justifică poziţia centrală acordată raţionalismului aplicat şi materialismului tehnic.6 .

Bachelard.” Întrucât pe opinii nu se poate clădi nimic consistent şi sunt un obstacol serios. totul este construit raţional. ea îşi interzice să le cunoască. Indicând obiectele prin utilitatea lor. nimic nu vine de la sine.” În faţa realului. sufletul nu poate fi ingenuu. blocându-se. aici vom dezvălui cauzele de inerţie pe care le vom denumi obstacole epistemologice. „un obstacol epistemologic se încrustează pe (aderă puternic la) o cunoaştere ne-interogată. El este chiar foarte bătrân. 17 . dăinuind numai răspunsurile. De aceea.16. La formation de l’esprit scientifique. disecă minuţios modul în care forţele psihice antrenate nemijlocit în producerea. De fapt. ştiinţa se opune din principiu părerilor curente. A accede la ştiinţă înseamnă a reîntineri spiritual. transmiterea şi receptarea ideilor se convertesc în valori epistemologice. rezolvările. tulbură. Deprinderile intelectuale care fură utile şi sănătoase pot. ea nu raţionează: traduce trebuinţele în cunoştinţe. Astfel.n) vom identifica raţiunile stagnării şi chiar ale regresului. activitatea spirituală se închirceşte. ed. se întoarce în starea iniţială de repaos. soluţiile date într-un anume moment/context istoric. Aici (în acestea – n. Pentru un adevărat spirit ştiinţific nu există cunoaştere decât ca răspuns la întrebări precise şi riguros formulate. întrucât are vârsta prejudecăţilor sale. întrebări rupte total de orizonturile interogative şi de părerile cunoaşterii comune. De fapt. încetineli şi tulburări. „opinia gândeşte prost.” 153 Bachelard studiază noţiunea de obstacol epistemologic cu argumente din istoria diferitelor ştiinţe şi din practica educaţiei. stânjeneşte ceea ce avem ca obligaţie şi dorinţă de a cunoaşte. în măsura în care întrebarea abstractă şi făţişă se uzează. a accepta o mutaţie bruscă ce trebuie să conteste un trecut. p. este imposibil să se elimine fragmentele de cunoaştere uzuală. cit. spiritul nu este niciodată tânăr. ştiinţa începe prin a le distruge formulând probleme. credinţa în ceea ce deja se ştie întunecă. În faţa misterului acestui real.” Descoperirea realului este întotdeauna procesuală şi recurentă. „când se înfăţişează culturii ştiinţifice. să împiedice cercetarea. în cele din urmă. deci. nimic nu este dat.. Chiar o cunoaştere dobândită prin efort ştiinţific poate să decadă. De fapt. 153 prealabilele psihologice şi presupoziţiile cognitive G.104 printr-un soi de necesitate funcţională.

2. pasiuni. stabil.m. psihanaliza obstacolelor epistemologice formulată de Bachelard aminteşte de doctrina idolilor din Noul Organon al lui Fr. limitare a orizontului explicativ. Obstacolul “realist” – constituit prin puterea de seducţie a ideii de substanţă. această extensie substanţializată a elanului vital maschează.d.a. 3.a De fapt. formele inferioare ale psihicului – inspiră sentimente. Experienţa primă iniţială – plasată înaintea şi deasupra criticii – pune omul în faţa unui dat – perceput ca fiind clar. ea propune o adevărată psiho-terapie şi o pedagogie a cercetării ştiinţifice. valorizare inadecvată ş. prefigurând prin ele însele anumite sedimentări ideatice. Postularea continuităţii . împotriva a ceea ce în noi înşine şi în afara noastră se integrează impulsurilor primare şi instrucţiunii Naturii. Bacon. printr-un impuls antropomorfizant. Obstacolul animist se cristalizează în jurul energiilor vieţii care sunt atribuite spontan. modul în care Bachelard descompune analitic diferitele presupoziţii care stau la temelia ideii de progres continuu în istoria ştiinţei. 1. Interesant de observat ar fi. instinctul valorizator al omului şi aparţine unei îndelungi tradiţii în legătură cu puterile magice. care pare limpede şi simplă – creează subterfugii naive şi certitudini posesive în legătură cu bogăţia realului sub presiunile unui complex al micului profit. Bachelard propune o sistematizare categorială a surselor de obstacol epistemologic. întrucât spiritul ştiinţific se formează contra Naturii. în acelaşi sens. sigur – în prelungirea căruia se constituie o cunoaştere fragilă îmbibată de iluzii. seducţii afective. Libidoul – energiile instinctuale. 4. de fapt.105 funcţionează adesea ca bariere în calea înaintării cunoaşterii şi comunicării. generalizare necontrolată. Acest obstacol – contextualizabil psihosocio-cultural – trebuie înlăturat prin critică lucidă. deviaţii şi substituiri ale voinţei de putere ş. compensaţii. tuturor regnurilor existenţiale. dorinţe inconştiente: descripţiile naive întreţin o familiaritate romanţată cu realitatea nemijlocită. Acestea sunt întotdeauna surse active de eroare. (auto-)iluzionare. Bachelard are în vedere multe alte tipuri de obstacole epistemologice care trebuie depăşite pentru a institui un spirit ştiinţific adevărat.

credinţa în trecerea lentă de la certitudinile simţului comun la/către nivelurile ierarhizate ale cunoaşterii ştiinţifice. Le matérialisme rationnel. Bucureşti. discontinuităţile sunt atenuate.106 crescătoare a cunoaşterii este posibilă numai prin estomparea discontinuităţilor evidente. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare Prezentaţi pe scurt. Problemele filosofiei. Trei concepţii despre cunoaşterea umană. 2004. în Th. 154 Cf.Popper şi de epistemologiile post-poperiene: Th. pp. Russell. se conferă istoriei unitatea şi continuitatea unei cărţi al cărei text înaintează din aproape în aproape. făcând «să se spargă» în mod necesar epistemologia tradiţională” . Filosoful nu merge mai departe. P. 3. Editura ALL. dimpotrivă. Nagel.a. rupturile. iluzia continuităţii de limbaj. Oare ce înseamnă toate astea?. 209 . în K.R. fără a sesiza că limbajul ştiinţific este într-o stare de revoluţie semantică permanentă. pp. G. ideile pricipale conţinute în una dintre următoarele lucrări: 1. ci. Thomas Nagel. 3. PUF. 2. În consecinţă “iată axioma epistemologică consacrată de adepţii continuităţii: deoarece debuturile sunt lente. I Lakatos. evenimentele sunt percepute ca desfăşurându-se după schemele unei povestiri. Bachelard. El crede că este inutil să trăiască vremurile noi. 1119. Cum putem cunoaşte ceva?. 1953. Bertrand Russell. Cea mai energică este însă prejudecata unei continuităţi istorice nefisurate. prin credinţa în evoluţia cumulativă a cercetării depuse de o masă de anonimi până la punctul în care omul de geniu impune adevărul final. Editura ALL. Karl Popper. Mitul continuităţii 154 cumulative a cunoaşterii ştiinţifice este definitiv spulberat de falsificaţionismul lui K. are obligaţia de a o legitima şi întări. Bucureşti. progresele sunt continue. în care progresele ştiinţifice tocmai explodează din toate părţile. prejudecata curentă că ştiinţa nu trebuie să se rupă de cunoaşterea comună. Fayerabend ş. p. în B. chiar dacă pentru aceasta este nevoită să critice şi să corijeze anumite deprinderi intelectuale. într-un text redactat sub formă de referat. de pildă. Cunoaşterea prin experienţă nemijlocită şi cunoaşterea prin descriere.Kuhn. 39-51. 2004.

4. o evaluare personală a conţinutului de idei al textului şi eventuale puncte de vedere diferite asupra problematicii abordate . Răspunsuri la testele de autoevaluare Textul referatului trebuie să aibă maximum patru pagini şi să respecte următoarele cerinţe: . Conjecturi şi infirmări. pp.R. Bucureşti. 133-162. Lucrare de verificare Subiecte posibile: Există o cunoaştere nemijlocită? Ce deosebiri există între percepţie şi cunoaşterea perceptivă? Abstractizarea analitică şi cunoaşterea empirică. 3951.. Creşterea cunoaşterii ştiinţifice. Th.107 Popper. 3. 2001.. Creşterea cunoaşterii ştiinţifice. Ce sunt obstacolele epistemologice? 6. Bucureşti 2010. Popper. în încheiere. Editura Trei. Falsificaţionismul lui Karl R. Bibliografie 1. Popper. Editura ASE. 2. pp. Filosofie. Tematizări contemporane. Abstractizarea constructivă şi cunoaşterea teoretică. 133-162.să aibă un titlu care să reflecte conţinutul . . pp.să respecte cerinţele privitoare la limbajul utilizat în expunere. răspunsurile pe care autorul acestuia le formulează şi argumentele pe care le aduce în spijinul soluţiilor propuse .să înceapă cu o introducere care să prezinte pe scurt problematica abordată în conţinut . 2004. K. Oare ce înseamnă toate astea?. Macoviciuc.să identifice conceptele fundamentale care apar în textul studiat şi să le expliciteze . Epistemologii post-popperiene. Conjecturi şi infirmări. Editura ALL.). Editura ALL. care e de dorit să fie mai degrabă abstract. Bucureşti. 4. pp. 311-393. 5. Russell. (coord.să prezinte. B. pp. Editura Trei. 2001.să identifice problemele tratate de textul studiat. 11-19. Nagel. Problemele filosofiei. teoretic decât figurat. Bucureşti. V. 2004.să evalueze din punct de vedere logic şi epistemic validitatea argumentării din textul studiat . Bucureşti.. Revoluţia ştiinţifică în interpretarea lui Thomas Kuhn.

Religia interpretată ca filosofare Sacralizarea este atitudinea prin care se acordă credit psihologic necondiţionat unor realităţi considerate ca absolute. norme.Obiective În urma studiului conţinutului acestei unităţi de învăţare. Structura dogmatică a marilor religii 3.2. ele sunt obiecte de devoţiune necondiţionată. Conţinutul unităţii de învăţare 2. Religia interpretată ca filosofare 2. Continutul unităţii de învăţare 2. Răspunsuri la testele de autoevaluare 5. necondiţionat. fiind practicată şi în legătură cu . Sacralizarea are sens larg. funcţionează şi evoluează numai în raport cu un orizont simbolic (valori. Întotdeauna existenţa umană concretă. înţelesuri) care este absolut.108 UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IV: PROBLEME DE FILOSOFIA RELIGIEI Cuprins: 1. originar. semnificaţii.1.Obiective 2.1. Lucrare de verificare 6. Bibliografie 1. Faţă de reperele sacre nu se acceptă îndoiala şi contraargumentele. veţi dobândi cunoştinţe cu privire la: diferitele accepţiuni ale conceptului de valoare morală problematica fundamentelor moralei diferitele tipuri de teorii morale diverse accepţiuni ale ideii de bine raportul dintre normele morale şi comportamentul moral 2. imperativ "sfânt" pentru acţiune. inalterabil şi considerat ca scop suprem al actelor concrete. individuală şi colectivă. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare 4.

această semnificaţie s-a pierdut. mitizarea actuală a unor evenimente istorice.) care sunt semne ale divinităţii. motive ornamentale etc. în măsura în care vor fi specializate conţinuturile şi formele spectaculare. magia este sincretică. ea va evolua spre artă. procese. Ea cuprinde mai multe indicii. ale lumii profane. Nivelul sacru cuprinde totdeauna ceea ce este autentic. precară sub raport valoric.m. Pe de altă parte. acte. Religiile introduc o dedublare a lumii. situaţii ş. semnificaţii care depăşesc realitatea nemijlocită. În ambele cazuri.) sunt. a omului. creatori.). astăzi. faţete şi "arătări" parţiale ale divinităţii. sub forma unui spectacol gratuit. Cea religioasă are un anume specific ce constă în conţinuturile şi valorizările aparte pe care le propune. Sacrul este. însă iniţial au fost ritualuri cu semnificaţie magică. dincolo de lumea reală. dansuri. receptate numai prin dimensiunea lor spectaculară . personalităţi. pe de altă parte. Religia se deosebeşte de magie şi mitologie. Prin . utilitară. modelul absolut a cărui exstenţă nu depinde de nimic. De aceea. creatori. orientative şi de supraveghere continuă în raport cu lumea reală. lumea imediată. Obiceiurile folclorice (cântece. în sensul că se întruchipează. indivizi umani. personalităţi. Hierofania nu e niciodată totală. cu adevărat semnificativ.109 conţinuturi laice (idealizarea unor evenimente istorice.d. care are conţinuturi din surse foarte diferite şi cu semnificaţii eterogene. în afara acesteia (este transcendentă). ocupaţii într-o succesiune logică şi semnificativă fără ca aceasta să aibă o finalitate practică.d. se face vizibilă prin anumite fenomene reale (procese naturale. pentru că este caracterizată printr-o fuziune a valorilor. Magia este un utilaj spiritual specific societăţilor arhaice ( şi cu îndelungată supravieţuire istorică). iar în alte religii se situează în straturile de adâncime inaccesibile direct. făpturi. mitizarea actuală a unor personaje ş. în unele religii.estetică. divinitatea e caracterizată prin hierofanie. Prin anumite componente ale sale. Sacrul religios desemnează lumea divină (divinităţi) care are funcţii creatoare.a.a. ceremoniale. lumea divină populată cu personaje. se arată. profană.m. valoros. Nivelul sacrului religios devine accesibil doar prin intermediul anumitor ritualuri şi tehnici spirituale. rezultând în receptare o artă populară. nu orice sacralizare este de tip religios. De obicei ritualurile imitative reproduc. imperceptibile.

unele ritualuri de medicină populară). cel al sacrului şi cel al profanului. Lumea mitului exprimă nevoia umană de orientare şi fundamentare valorică a lumii. deşi există diferenţe (cea mitică fiind sacră). Lumea divină este postulată prin intermediul credinţei. asigură coeziunea de grup. E vorba de procese ca: obţinerea unei concentrări acute cu rezultate benefice. repere. fiind de aceea. atitudini şi valorizări concrete. spirite etc. au funcţie integrativă şi orientativă. Ele propun explicaţii şi interpretări cu privire la anumite domenii şi ipostaze ale existenţei în directă legătură cu realitatea psiho-culturală a colectivităţilor umane aflate în faze concrete de evoluţie istorică. care pot fi considerate ca prime ipostaze istorice-culturale ale experimentului psihologic. logice. motivaţii. declanşarea autosugestiei şi implicarea fenomenelor de sugestie şi sugesttibilitate. Lumea mitică propune explicaţii şi modele exemplare anumitor trebuinţe concrete de ordin colectiv. sensuri şi justificări valorice pentru viaţa individuală şi colectivă. distincte de realitatea umană şi naturală. anumite ritualuri antrenează raporturi cauzale.a. în măsura în care semnificaţiile lor sunt practicate efectiv. au eficienţă. Credinţa este un fenomen psihologic indispensabil vieţii umane.110 conţinuturile de cunoaştere efectivă a realităţii (pe calea experienţei selective). Între lumea mitului şi cea reală.m. vieţii şi actelor umane. funcţia autoreglatoare pe care psihicul o are în raport cu sine şi cu structurile biologice ş. Religiile operează o netă separare. până la dedublare. respectiv acelea prin care sunt invocate şi implorate anumite forţe. Numai anumite elemente din ritualul magic vor evolua spre religie. obiective. Miturile nu sunt încă religii decât într-un sens foarte larg. Ea constă în fixarea afectivă a anumitor . sunt raporturi de comunicare şi resemnificare în ambele sensuri. Orice ritual magic este eficient în măsura în care antrenează procese şi tehnici psihologice complexe. Miturile au funcţionalitate valorică. semnificaţiile mitice sunt direct legate de experienţa grupurilor sociale şi exprimă în forme idealizare. a celor două niveluri de existenţă.d. De aceea. Specializarea acestor conţinuturi demonologice (demonice) vor circumscrie religiozitatea ca tip de spiritualitate sensibil deosebită de magie. Prin ele se concretizează opţiuni. la baza originii istorice a experimentului ştiinţific (de pildă.

de aceea. o credinţă în stare pură căreia. 2. apare ca un soi de contract. De aceea. prin aceasta raţiunea nu este anihilată. este nevoie. întrucât sunt preluate anumite certitudini fără a fi testate. divinitatea e invocată mai ales în situaţii problematice şi în raport cu anumite interogaţii care pentru fiinţa umană sunt şi par indisolubile (problema infinitului. chiar ştiinţa (şi filosofia) sunt practicate sub formă de credinţe. Credinţa religioasă. Aceste credinţe sunt însă deschise la experienţă. Prin aceasta se obţine sentimentul de securitate interioară. Mai mult. explicaţii. Religia răspunde unor trebuinţe umane foarte complexe: 1. fiind. raportul cu divinitatea. La celălalt pol. în acest caz. De obicei. principii şi temeiuri ale existenţei umane şi universale. Credinţa de tip religios este cea prin care se postulează existenţa şi experienţa divinităţii şi a lumii divine. decretul afectiv are. direct sau indirect. deci. nevoi de ordin gnoseologic . "Crede şi nu cerceta" trebuie interpretat în sensul că este necesar să accepţi şi să crezi în existenţa divinităţii. ci doar completată cu planul sensibilităţii. întrucât actul raţional (al cunoaşterii şi explicaţiei) este insuficient şi neconcludent în raport cu absolutul. de conţinuturile spirituale pe care le postulează şi modurile efective de manifestare. simboluri.cunoaşterea realităţii dincolo de aparenţele sale. ca dincolo de argumentele raţionale să existe un ataşament afectiv faţă de lumea divină. La un pol este credinţa ce utilizează semnificaţii şi experienţe laice.). de cele mai multe ori. semnificaţii valorice. nevoi de ordin spiritual şi psihologic (nevoia de ideal. Credinţa. scurtimea vieţii. justiţia morală etc. scopuri). acest tip de credibilitate nu e dezinteresat. tolerantă şi eficientă sub raport adaptativ în viaţa cotidiană. valori. fără a anula problemele concrete ale vieţii (interese. funcţionează în forma acordării de credit şi încredere fără verificare. ci are mereu finalităţi practice şi implicaţii imediate pentru viaţa individului. judecăţi/prejudecăţi. respectiv de siguranţă în raport cu viaţa şi lumea. teze.111 cunoştinţe. . naivă şi robustă. poate avea diferite grade de intensitate. fixată numai pe conţinuturile ideatice şi valorice ale concepţiei religioase. în funcţie de gradul de elaborare. i se ataşează stări de tip mistic şi exteriorizări ce suspendă dialogul. la nivelul vieţii cotidiene. religiile oferă imagini globale şi unitate ale lumii. se situează o credinţă intensă.

112 de compensare psihologică, de purificare interioară ş.a.m.d.). Marile religii propun proiecte de umanitate autentică. Lumea divină e înzestrată cu atribute şi calităţi omeneşti idealizate. Lumea divină este o formă spirituală prin care omul se cunoaşte pe sine însuşi şi îşi propune repere de autoperfecţionare, etaloane absolute ce au menirea de a propulsa experienţa profană a omului. Actul credinţei e cel prin care se instaurează un proces de automodelare psihospirituală şi morală a omului. Lumea divină propune, deci, şi conţine modele de viaţă demnă, o interpretare a rosturilor specifice condiţiei umane în raport cu universul. Sunt, aici, repere axiologice şi criterii valorice. Mai mult: este oferită o motivaţie temeinică actelor umane. De aceea, religia a avut şi are o forţă simbolică ce s-a dovedit eficientă istoric şi ferment de mare creaţie spirituală. Lumea divină este şi o instanţă morală, în sensul că propune anumite tipuri de conduită, exclude altele, împarte recompense şi pedepse, fiind un soi de frână morală. Religiile propun, în acelaşi timp, soluţii la o serie de dorinţe umane, iluzorii (nemurirea, de pildă). Scurtimea vieţii individuale, care este o sursă de reflecţie tragică, este anulată prin ideea unei vieţi de apoi. Religiile şi mitologiile sunt, de obicei, antitragice, pentru că anulează, convertesc, deturnează sau re-semnifică toate acele situaţii care generează trăirile tragice. Cel puţin intuitiv, fiinţa umană e tentată să caute sens (rost, tâlc, înţeles) în tot ceea ce i se întâmplă. Credinţa religioasă anulează hazardul din lume şi din viaţa individuală, fapt ce are efecte reconfortante şi crează sentimentul de securitate interioară. Fiinţele divine sunt principii ale ordinii şi binelui. Lor li se opun principiile destructurante ale dezordinii şi haosului. Lumea are o finalitate, un scop ultim de natură divină. Cursul vieţii individuale nu e simplă însumare de experienţe, ci are coerenţă interioară sugerată prin ideea de destin. Sub raport practic şi spiritual, lumea divină are funcţii compensatorii. Prin actul credinţei sunt invocate puteri absolute exact atunci când puterea umană este neputincioasă. Compensaţiile de ordin sufletesc sunt vizibile în experienţa religioasă a unor secte: deficitul afectiv al raporturilor interumane din lumea conteporană generează experienţe religioase care practică un soi de psihoterapie de microgrup social. Sub raport psihologic, credinţa religioasă are funcţii purificatorii şi

113 chiar curative (terapeutice), pentru că antrenează şi declanşează procese complexe de ordin psihic: sugestie, autosugestie, reechilibrarea stărilor sufleteşti, funcţiile autoreglatorii ale concentrării, efectele unei interpolări ce îndeamnă la cunoaştere de sine lucidă şi la eforturi de automodelare. Religiile satisfac şi trebuinţe umane de ordin estetic nu numai prin ritualurile pe care le practică, ci mai ales prin modul în care soluţionează trebuinţele de ordin sufletesc prin intermediul formulelor artistice. Filosofia specializată este, de obicei, caracterizată prin fondul său interogativ, mai ales prin modul în care problematizează, soluţiile fiind provizorii, relative şi valabile doar în anumite sisteme de referinţă. Filosofarea religioasă este caracterizată prin atenţia acordată soluţiilor, pe care le propune ca fiind definitive, stabile, absolute. În filosofarea de acest tip, trebuie făcută o distincţie între problemele pe care le abordează şi, pe de altă parte, soluţiile acestor probleme. Problematica generală şi umană este aceeaşi în filosofie şi religie. Diferă, însă, procedurile interpretative, instrumentele de investigare teoretică, mijloacele conceptuale şi argumentative, precum şi soluţiile propuse. Religiile, de obicei, postulează aceste soluţii şi le canonizează în sensul că circumscriu rigori, norme, valori, stiluri de viaţă ş.a.m.d. precise şi ca fiind singurele valabile. Ca filosofare, religia vizează: probleme de ordin cosmogonic/cosmologic cu privire la origine, structura, evoluţia şi finalitatea universului; probleme de ordin ontologic, prin antropologic. care explică natura existenţei şi a omului; factori fundamentali prin care lumea apare ca unitară; probleme de ordin În acest sens, concepţiile religioase sunt modele ale cunoaşterii de sine a omului. Toate aceste tipuri de probleme filosofice sunt soluţionate astfel încât au o dimensiune teleologică (în sensul că se acreditează ideea unei finalităţi în dezvoltarea universală, a unor scopuri ultime, la scara umană şi a întregii existente). Prin implicaţii şi consecinţe valorice, o concepţie religioasă are funcţii modelatoare, proiective şi propulsive. Religia este, ca manifestare spirituală, un mijloc de autoconstituire, autoconstruire şi perfecţionare a omului (ca individ, colectivitate şi specie) în raport cu repere generale ale existenţei exterioare.

114 Religia relevează (revelează) nivelul autentic al existenţei prin situarea credinţei ca sursă de certitudine absolută tocmai acolo unde raţiunea omenească se îmbibă cu îndoieli şi suportă marile ei provocări şi umiliri: polarizarea tensionată existenţial finitudine umană - infinit (sau "nefinire", cum spune Eminescu). Această problematizare de limită a inteligibilităţii este însuşită, deseori, în maniere specifice chiar de către oamenii de ştiinţă. De fapt, cunoaşterea ştiinţifică produce nu numai certitudini, ci inevitabile îndoieli, întrucât totdeauna rămâne ceva ireductibil, misterios în lume şi om care opune rezistenţă oricărui efort de conceptualizare; credinţa este, în aceste condiţii, legitimă. De pildă, Einstein - refuzând religia fricii, religiile morale şi în general, caracterul antropomorfic al dogmelor religioase - apreciază că "religiozitatea cosmică constituie impulsul cel mai puternic şi mai nobil al cercetării ştiinţifice": "cunoaşterea existenţei a ceva de nepătruns pentru noi, a manifestărilor celei mai adânci raţiuni şi a celei mai luminoase frumuseţi, ce sunt accesibile raţiunii noastre numai în formele lor cele mai primitive, această cunoaştere şi acest simţământ constituie adevărata religiozitate!"
155

2.2. Structura dogmatică a marilor religii Orice cultură este un sistem de judecăţi şi prejudecăţi, o boltă simbolică formată din modele exemplare, valori, criterii ce exprimă aspiraţii validate social. Acestea sunt transformate în idealuri; prin credinţă şi convingeri de viaţă li se acordă credit nelimitat, sunt numite "sfinte". Sacrul cultural nu poate fi redus la sacrul de religios; aşadar religiile sunt particularizări specifice ale sacrului cultural. Din punct de vedere psihologic, sacrul religios crează credinciosului sentimentul şi/sau certitudinea că este o fiinţă dependentă, derivată, creată. Fiinţele sacre au calităţi şi energii nemărginite, copleşitoare pentru intelectul omenesc; de aceea, produc trăiri complexe, chiar contradictorii: supunere, teamă, admiraţie, iubire, spaimă, posternare. În acelaşi timp, contactul pe calea credinţei sau pe cale rituală cu divinitatea energizează fiinţa reală în toate privinţele, îi amplifică calităţile, puterile, aptitudinile. Sacrul religios este postulat prin intermediul unei credinţe care
155

Albert Einstein, Cum văd eu lumea, Humanitas, 1992, p.244; 240.

originare. deci relativă. de asemenea. ele constituie o unitate. imperfectă.aparenţa trupului omenesc -. În toate variantele.principiul energetic al vieţii. Religiile salvării (mozaismul. comună tuturor formelor de creştinism: Tatăl. rămân distincte. La polul opus. Creştinismul este credinţa în Isus Hristos . . Întruparea nu presupune numai aspectul fizic . budismul) acceptă metempsihoza. calea credinţei urmăreşte eliberarea de suferinţă şi desăvârşirea spirituală. autonome. respectiv strămutarea sufletului dintr-un corp în altul.115 constă într-o fixare afectivă definitivă. Dogma Sfintei Treimi este. profanul cuprinde realitatea nemijlocită a omenescului: existenţa profană este condiţionată. neafectată de temporalitate. Fiul . cea divină primează.ci în-omenirea (enanthropesis . Alte religii (brahmanismul. dar nu se amestecă.adică înţelesul ultim al existenţei umane şi universale . incoruptibile. şi a-i arăta omului calea mântuirii. iar miza credinţei constă tocmai în redobândirea acestei stări originare prin mântuirea de păcate. capacitatea sufletului nemuritor de a-şi schimba purtătorul material. derivată.fiu şi mesager al lui Dumnezeu. cea religioasă are o altă intensitate şi o miză diferită: este o formă de cunoaştere a celor nevăzute.şi Sfântul Duh . fiecare revenire în lumea concretă fiind însoţită de suferinţă. s-a întrupat de la Sfântul Duh şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. plurală şi provizorie. creştinismul. Dacă credinţa laică este deschisă la şi întemeiată pe experienţă. Isus are o dublă natură (fire): divină şi umană. care îşi află temeiul în ea însăşi. venit pe Pământ pentru a răscumpăra omenirea din capcanele păcatului originar. unitară. supusă eroziunii temporale. absolută. Prin sacrul religios se desemnează nivelul existenţei autentice. disputele privesc însă mai ales dogma Filioque. În privinţa acestei dogme apar diferenţe de interpretare. perfectă.sălăşluirea lui Dumnezeu în trup). Cele două naturi nu sunt echivalente. islamismul) consideră omul ca fiind o făptură păcătoasă. Creştinismul devine religie autonomă odată cu definitivarea dogmelor de bază şi producerea rupturii dogmatice definitive faţă de practicile credinţei mozaice. postulează dincolo de orice îndoială şi întemeiază existenţa divinităţii. căzută din starea paradisiacă.

se decide divinizarea Sfintei Fecioare. gestul este repetat de biserica răsăriteană. se reafirmă dogma dublei naturi.. absolutizând doar natura Sa divină. În 1054. Al şaselea sinod ecumenic (680-681 Constantinopole): critică orientarea monothelistă care considera imposibilă acţiunea unei duble voinţe (umană şi divină) în persoana lui Isus privilegiind partea divină a acestei voinţe. nu-şi putea naşte Creatorul -. Ruptura . 553. nu este acceptată ierarhizarea valorică înăuntrul Sfintei Treimi.. mofiziţilor. potrivit căreia Dumnezeu nu poate fi cunoscut: Dumnezeu nu este nici. Constantinopole: se reia critica nestorianismului. arianismului. se discută dogma Filioque pe care o acceptă biserica apuseană.. fără o întâlnire prealabilă. Anul 431 (Efes): împotriva nestorienilor .care mai persistă încă între catolici şi ortodocşi . Tot acum este formulat Crezul. Adepţii lui Arie negau natura divină a lui Isus.. Sugerăm câteva dintre acestea. Conciliul se încheie fără a se ajunge la o concluzie. aceştia negau natura umană a lui Isus. În 381 (Constantinopole) se definitivează dogma Sfintei Treimi prin introducerea Sfântului Duh. care se află deopotrivă în om şi în jurul său. Niceea: este criticată mişcarea iconoclastă şi se opune interpretarea simbolică a icoanelor (în opoziţie cu fetişurile şi imaginile păgâne). La Constantinopole (879-880). nu este obiect al intelectului. Monoteismul este susţinut de o teologie mistică. respingându-se poziţia lui Origine care propune ierarhizarea Sfintei Treimi. Lumea este considerată ca fiind plină de Duh. În anul 325. la Niceea.care considerau că Fecioara Maria. fiind creatură. dintre care numai primele şapte sunt recunoscute de biserica Ortodoxă. Anul 787. ci un Dumnezeu viu pe care .. În ortodoxie.. cele trei ipostasuri ale Sfintei Treimi dezvăluie în egală măsură un Dumnezeu unic.nici.. Schizma durează până în anul 1965 când excomunicarea este anulată de al doilea conciliu ecumenic catolic (Vatican II). Se afirmă astfel un monoteism foarte riguros (un Dumnezeu în trei ipostasuri).. s-a luat atitudine împotriva arianismului. afirmând că El ar fi doar prima creatură şi instrument al Puterii divine. se afirmă dogma dublei naturi a lui Isus.. Calcedonia: se ia atitudine împotriva monofiziţilor. 451. cele două biserici se excomunică reciproc. dar o respinge biserica răsăriteană.116 Dogmele creştine sunt stabilite în cele opt Concilii (Sinoade) ecumenice. În replică.nici.are fundamente ecleziastice şi dogmatice.

în afară de păcat. Dumnezeu nu mântuieşte omul de la distanţă. activându-şi acele aptitudini. voinţa profană a omului decide ca el să fie părtaş la propria sa îndumnezeire. Sfântul Duh purcede de la Tatăl. ci identificându-se cu acesta în ceea ce are autentic. are ceva sacru în el însuşi. teologia speculativă praticată de catolicism este una din sursele filosofiei europene moderne. însuşiri prin care este după chipul lui Dumnezeu. Fiul Omului Îşi asumă toate calităţile şi limitele omeneşti (prin kenoză). În acelaşi timp.117 îl revelează credinţa (rădăcinile teologiei negative se află la Filon din Alexandria şi Dionisie Areopagitul). urcarea la cer ş. şi. iar Sfântul Duh purcede numai de la Tatăl. Pe calea credinţei. În catolicism. În ortodoxie. eventual şi prin Fiul. Pentru a susţine monoteismul. care este mai ales judecătorul. indicând calea ce face posibilă viaţa fără păcat. Isus exprimă simbolic (parabolic) starea paradisiacă. dar şi de la Fiul. deci. inclusiv Tainele rituale. Cum natura este sfântă . se apelează la instrumentele dialecticii şi logicii. Dumnezeu este nenăscut. fapt pentru care Isus este simbol.a.. În ortodoxie. roadele întrupării Logosului divin trec asupra oamenilor numai dacă trupul a fost unit cu dumnezeirea divină. fiecare .ca operă divină. fără a fi negată natura divină a lui Isus. relevându-şi natura divină numai cu ocazia minunilor. adică este receptat mai ales prin valorile afectivităţii şi ale iubirii nemijlocite. În catolicism este acceptată o ierarhie valorică descrecătoare înăuntrul Sfintei Treimi. acomodându-se la nivelul omului. În catolicism se postulează posibilitatea cunoaşterii lui Dumnezeu. Fiul este născut din Tatăl. devenind astfel un Dumnezeu viu ce se lasă trăit în şi prin chiar viaţa oamenilor. adevărata fire a omului. iar imediata apropiere este rarefiată de Duh. de aceea Isus se teme de moarte. de aici decurge cultul pentru misterul vieţii şi taina existenţei. acesta este privit ca fiind Mielul. omul este după chipul lui Dumnezeu. din această dublă cauzalitate rezultă intensa sacralizare a lui Isus. ceea ce implică o maximă distanţă între om şi Dumnezeu. prin miracolul întrupării. Lumea şi omul ortodoxiei au o sacralitate intrinsecă ce decurge din calitatea lor de creaţii ale lui Dumnezeu. firea (natura) dumnezeiască s-a comprimat. Credinţa este calea împlinirii dumnezeiescului din om. calităţi.

cel puţin în momentul confesiunii. lumea este o colecţie de obiecte demitizate de ştiinţă. a marilor creatori de texte religioase. În catolicism.118 individ trebuie să-şi asume şi să-şi urce Golgota interioară prin care chiar suferinţele capătă sens. În aceeaşi măsură. Ideea de predestinare nu joacă nici un rol în ortodoxie. prezentă în simboluri şi parabole. Prin urmare. Papa este considerat suplinitorul direct al lui Isus pe Pământ. fiind. În credinţă. se recunoaşte tradiţia Sfinţilor Părinţi. organizată naţional. fără a intra în concurenţă cu puterea laică cu care colaborează. În ortodoxie. În catolicism. domină distanţa care polarizează pe Dumnezeu faţă de om. sfinţenia este împlinirea omenescului. taină. cel catolic este. contează altarul interior. desăvârşirea lui în limitele sale. nu există un cod moral riguros. Astfel. mai degrabă slabă. prin biserică. biserica este o instituţie socială. prin urmare. Catolicul consideră că . În ortodoxie. Din aceasta decurge mitul occidental al supraomului şi regula ce impune celibatul preoţilor. lumea şi omul sunt exclusiv profane. morala ortodoxă este implicită. În catolicism. tradiţie refuzată în catolicism alături de componentele mitico-magice ale ritualului prezente în bisericile ortodoxe graţie ideii de mister.care este iremediabil profan. omul trebuie doar să se purifice pentru a fi un receptacol al lucrării Duhului Sfânt. Calea credinţei este un mijloc prin care insul depăşeşte omenescul . Pentru credinciosul ortodox. mântuirea este oricând la îndemâna individului. ce permite libertatea individului în alegerea drumului său către mântuire. ceea ce evită acumularea de tensiuni interne şi refulări individuale. deoarece Dumnezeu este pretutindeni prezent. Fiecare credincios va face ceea ce personal crede că se cuvine. credinţa individuală este gestionată instituţional. infailibil în probleme de credinţă. organizarea bisericii este supranaţională. Legătura dintre Dumnezeu şi credincios este esnţial afectivă. Preotul ortodox este numai un intermediar între Dumnezeu şi enoriaşi. Bisericile ortodoxe sunt autocefale (din cauza fragmentării politice a spaţiului geopolitic al ortodoxiei). suplinitor al Fiului Omului. format din imperative categorice. credinţa este individuală. codul moral este foarte riguros în catolicism.

Islamismul este centrat pe credinţa în Allah. Obligaţiile credinciosului: participarea în războiul sfânt pentru răspândirea credinţei (care a permis unitatea culturală a lumii turco-arabe şi înlăturarea credinţelor mitice locale). a treia variantă a creştinismului este împărţit în trei biserici: lutherană. Ignoranţa şi lenea sunt păcate de neiertat. voluntare. rezultând impulsul puternic către cunoaşterea raţională şi experimentală a lumii. propune revenirea la Biblie pentru a-i descoperi sensurile iniţiale şi învăţături protestantismul pentru un viaţă. dar în plan practic consecinţa acestei înţelegeri a mântuirii duce la obligaţia omului de a cunoaşte creaţia. calvină şi anglicană. Rezultatele muncii nu sunt destinate să satisfacă plăceri. iar omul nu are dreptul de a judeca alegerea aceasta şi nici nu poate impune nimic prin ceea ce face. În centru. se află figura proorocului Mohamed (570-632). efectuarea celor cinci rugăciuni zilnice cu faţa . într-un alt plan. Relaţia credinciosului cu Dumnezeu este fundamentată mai ales pe teamă şi supunere necondiţionată. în schimb. ci implică datoria morală de a le re-investi (capitaliza) spre a fi multiplicate. de aici. ceea ce favorizează dirijismul instituţional strict şi.119 însuşi liberul arbitru personal este predestinat. Protestantismul apare iniţial ca reacţie anticatolică. cel care a primit revelaţia Coranului. considerat singura putere voluntară şi creatoare din Univers conform unui monoteism exclusivist. Credinţa este însoţită de angoasă. rezultă. aducând astfel un imn de slavă lui Dumnezeu. rol absolut predestinării. Din aceasta decurge maxima incertitudine a credinciosului în privinţa propriei mântuiri. mântuieşte pe cel care îl alege. Max Weber consideră că prin aceste consecinţe protestantismul formează spiritul capitalist modern. refuză tradiţia. componentele mitico-magice şi fastul ritual. modelarea unei individualităţi egocentrice. cunoaşterea ştiinţifică n-ar satisface doar curiozitatea intelectuală. Aptitudinile şi calităţile personale sunt daruri dumnezeieşti ce trebuiesc folosite. practica indulgenţelor. Dumnezeu are acordă autonomie totală de voinţă. trebuinţe sau capricii individuale. Protestantismul. ci este destinată organizării riguroase logic şi eficiente a acţiunilor în vederea obţinerii unui maxim de profit. care refuză existenţa vegetativă. Prin urmare. Din punct de vedere dogmatic.

Nirvana . omul este considerat ca fiinţă păcătoasă. În islamism. Religiile de tipul brahmanismului şi budismului sunt centrate nu pe ideea eliberării de păcat. căzută din starea paradisiacă. abstractă. temeiul existenţei reale şi posibile. cele trei zile de Bairam. cel puţin un pelerinaj la Mecca. este formată exclusiv din realităţi aparente. mozaism). printr-un joc magic cu iluzia pentru propria sa satisfacţie. provenind din Brahman. Brahman este existenţa nemanifestată.Samsara .principiul ordinii. părelnicie. Prin urmare. Brahman este autoexistentul. constituind împreună cu Vişnu . Maya desemnează nivelul realităţilor concrete. islamism.Maya. vremelnicie. ci numai în faţa comunităţii omeneşti în care individul se integrează. inconsistente. instabile care nu-şi au temeiul în ele însele. În religiile salvării (creştinism. este lumina luminilor. de providenţă europeană. ajutarea săracilor şi bolnavilor. originară. fenomenice. Brahma. este divinitatea începutului creaţiei. fiind Maya. transplantate în mediul islamic. sărbătorirea Ramadanului. lumea.şi cu . Brahman este o divinitate impersonală. îşi schimbă sensibil funcţiile socio-culturale. cea a lui Allah. o energie centripetă. Lumea şi viaţa sunt Maya . sieşi. acalitativă. spiritul universal.120 către Mecca. ci pe aceea a eliberării de suferinţă prin şi pentru obţinerea desăvârşirii personale. omul este liber să întreprindă orice cu condiţia păstrării aparenţelor sociale. suficientă. Trebuie precizat că "iluzie" înseamnă aici nimicnicie. Islamismul structurează viaţa familială şi acţiunea politică. Micile lipsuri personale nu-l pot coborî mai mult pe om în faţa lui Allah. păstrătorul . cauză şi scop a tot ceea ce există. imperfecte. omul este considerat ca nimicnicie în raport cu singura putere voluntară. o substanţă spirituală acorporală. suflet şi voinţă a universului. plurale. Brahma este însuşi principiul creator. Statul şi instituţiile. miza credinţei fiind redobândirea adevăratei firi. Brahmanismul structurează înţelegerea universului şi a omului pe baza paralelei dintre două cupluri categoriale: Brahman . Sacrificiul personal pentru Islam conduce automat la mântuire. absolutul cosmic din care fiecare fiinţă posedă o părticică numită Atman (sufletul individual).adică iluzie. De maximă importanţă pentru musulman este apartenenţa sa la comunitatea căreia i se devotează. Această divinitate impersonală a creat lumea în mod gratuit.

în afara existenţei nemijlocite. Budismul. în schimb. având şanse egale de reuşită. indiferent pe ce treaptă a societăţii sau a sfinţeniei se va regăsi individul.m. Însă. adică stingerea absolută. ci în termeni negativi . Nirvana este sfârşitul Samsarei.121 Şiva . Brahma. Prin definiţie. al dezordinii. în număr limitat sau nelimitat. ceea ce trebuie îndeplinit.legea este datoria. Prin Samsara.prin ceea ce nu este.apreciază că omul este suficient de slab şi de aceea trebuie ajutat de sacerodoţi pentru a se elibera de suferinţă. iar eliberarea din acest ciclu alienant pentru materia spirituală este chiar ultima reîncarnare care conduce obligatoriu la desăvârşire. În sens mitic.energia centrifugă. Nirvana poate fi interpretată ca o stare originară. sufletul devine prizonierul Mayei. Întotdeauna Samsara înseamnă suferinţă. adică din Brahman. în dinamica perpetuă. principiul distrugător.ca religie de castă . Vişnu. Brahmanismul .d. haosului triada brahmanică. pe căi mistice sau prin magie.a. karma exclude fatalitatea. dharma şi mokşa. în sens metafizic. neverbalizată. poate fi descrisă doar ca opusul absolut al stării de Samsarei (deci: repaos absolut. nu poate fi acceptată deci definirea ei în termeni pozitivi . deoarece este vorba de o reînviere întru suferinţă. Acest ciclu este mecanismul pierderii sufletului în şi acoperirea sa de către aparenţele lumii şi vieţii. prin ascetism. karma este principiul cauzalităţii energetice a vieţii.). beatitudine veşnică ş. de care se pot elibera prin propriul efort. istoriei şi existenţei sunt de asemenea codificate în . morţile sunt aparente şi există marea spaimă faţă de reîncarnările viitoare. Spre deosebire de conceptul european de "destin". Samsara descrie ciclul reînvierilor ce alcătuiesc peregrinarea sufletului prin lumea concretă sub forma încarnărilor succesive. analogă stării omului înainte de păcat în creştinism. reînvierea este regula generală a existenţei sufletelor desprinse din Sufletul Universal. tehnici psiho-somatice ş. Tot din Brahman decurg şi karma. paradisiacă. Şiva sunt principii explicative pentru totalitatea lumii aparente. ca un sistem de alternative eligibile.a. Nirvana se referă la o stare spirituală.prin ceea ce este. porneşte de la premisa că oamenii sunt egali în suferinţă. Realităţile lumii. Mokşa este însăşi eliberarea de suferinţă spre care se înaintează prin cunoaştere. se referă întotdeauna la sfera posibilului înlăuntrul căreia se desfăşoară viaţa omului. Dharma .

este vorba de alte modele. sursa suferinţei se află în ataşamentul faţă de viaţa şi de realitatea concretă. Budda nu este o zeitate. se dezindividualizează. Budismul Hinayana. conceperea divinităţii fiind diferită de cea a gândirii europene din punctul de vedere al cărei cele două religii asiatice au fost catalogate deseori drept "atee". acţiunea. Astfel se atinge starea de absenţă a suferinţei în Nirvana. dorinţă şi senzualitate. cel al căii înguste (vehicol mic). anularea stimulilor interni şi externi. calea spre desăvârşirea individuală. Această suprimare voluntară a suferinţei nu se confundă nici cu fericirea. concentrarea. absenţa semnelor prin vidarea conştiinţei de conţinuturi concrete. Atunci când sufletul individual atinge desăvârşirea. ceea ce permite desăvârşirea spirituală. Dumnezeu este imanent lumii. ca şi în Brahmanism. Budismul s-a despărţit pe parcursul răspândirii şi dezvoltării sale în două curente majore: Hinayana şi Mahayana. distrugerea dorinţei). deci în ignoranţă. adică stingerea absolută. dizolvându-se în Brahman (absolutul cosmic). Denumirile vizează pur şi simplu gradul de permisivitate prin care se obţine eliberarea de suferinţă. fără Dumnezeu. Suferinţa provine din dorinţe şi plăceri. "înţeleptul". Trecerea în Nirvana este trecerea de la existenţa manifestată la cea nemanifestată. simulacre culturale ale absolutului. din ataşamentul omului faţă de lumea concretă. progresivă de Maya prin sustragere de la aparenţele amăgitoare ale lumii. cuvântul drept. Calea credinţei anulează setea de viaţă. În Budism. eforturile.122 termenii suferinţei. În fapt. atenţia. s-a dezvoltat în sudul . viaţa dreaptă. bărbăţia ca tenacitate a voinţei. Învăţătura lui susţine următoarea înlănţuire logică ce face posibilă mântuirea individuală: există suferinţă. "iluminatul". Cele cinci virtuţi care stau la baza acestei căi spre mântuire (credinţa. gândirea. nici cu beatitudinea raiului creştin. posesorul revelaţiei adevărurilor fundamentale. aspiraţia. sfântul a trecut cele trei praguri (porţi) ale eliberării (vacuitatea adică experimentarea golului. concentrarea şi înţelepciunea) aparţin vieţii sfinte. curmarea efectivă a suferinţei urmând calea cu opt răspântii: credinţa dreaptă. ci "trezitul". posibilitatea eliberării de suferinţă. este doar o stare spirituală absolută. Calea credinţei este cea prin care se realizează desolidarizarea sistematică.

Dao. Dao este receptat în daoism preponderent ca principiu feminin. iar Dao ca energie mediană. în şi prin care Dao devine activ în ordinea lumii concrete. Dao este golul. virtualităţile. ca şi curentul Zen. nemuritorul. principiul unităţii universale. termenul central al învăţăturii lui Tao-Tzî. fiind astfel identificat cu unitatea primordială. matricea tuturor virtualităţilor. al Marelui vehicol sau "Calea largă". în comunităţi mici. iar atingerea stării de iluminare depinde doar de efortul fiecăruia. cu structuri instituţionale. obârşia. incomprehensibilul. se vrea o religie de masă. înţelepciunea cosmică. dar în acelaşi timp există în unitate. Yin şi Yang sunt complementare . putem face inteligibil plinul. ar putea fi parţial explicitată prin: calea. Printr-un proces asemănător apare şi Lamaismul. acesta fiind învăţătorul. modelul exemplar ce exprimă un maximum de performanţă la care poate avea acces un om. deci are nevoie de preoţi pentru a se elibera de suferinţă. Ca esenţă a universului. Cu ajutorul cuplului YinYang. stratul mumelor. în spaţii geografice şi culturale diferite. Budismul Mahayana. cu tendinţa de excludere reciprocă. dar cuprinde în veşnicie toate posibilităţile. aflate în conflict permanent. nimicul. bazate pe iniţiere. Ca şi în Brahmanism. omul este considerat slab. devin active numai atunci când intervine Dao în ipostaza fenomenică: Yin şi Yang se manifestă ca sufluri vitale. realitatea primă. În confucianism. realitatea originară. Cele două principii sunt contrarii. existenţa manifestată. incomensurabilul. rezultă cele două principii: Yin (feminin) şi Yang (masculin). Yin şi Yang sunt principii inerte prin ele însele. Dao se . îşi propune să urmeze cât mai fidel calea descrisă de Budda însuşi. nenumitul. Această tendinţă este puternic conservativă. Dao este însăşi taina: existenţa ca mister.123 Indiei. Fiecare om este un Budda posibil.principiul activ şi cel pasiv ce se află la toate nivelurile existenţei. Prin dedublare. inexprimabilul. pune accent pe prozelitism. preponderenţa este acordată principiului masculin (tian=cerul). principiul ultim al existenţei. neantul ce nu poate fi caracterizat spaţio-temporal. închise. nedefinitul. Dao este principiul spiritual al lumii. (cereşti şi terestre). Această ramură a budismului valorifică tendinţe mitico-magice existente în spaţiul cultural în care s-a dezvoltat o divinizare a figurii lui Budda. Este refuzată mitizarea sau zeificarea lui Buddha. drumul.

patru anotimpuri. Lor le corespund cele patru anotimpuri. est. Aceste energii nu sunt substanţe materiale. Celor cinci energii. pe baza cărora se pot face previziuni. golul care dă pregnanţă simbolurilor. nediferenţiată. istoria şi fiziologia omului deopotrivă. care închide toate virtualităţile. Yin şi Yang în transformare caracterizează cosmosul. metalul şi apa. nediferenţiatul. sau puteri: lemnul. lipsă. Yin se combină cu Yang în opt triade. Dao în stare fenomenică se referă la energiile mediane. La fel. şi cele cinci puncte cardinale. Dao este principiul de unitate. Absenţa activă este producătoare de realitate. focul. Yang . ci ceea ce se sugerează. Activismul lui Dao este prezent prin cele cinci energii cosmice. productiv. bolile etc. existenţa manifestată. Golul nu este simplă absenţă. se datorează unei insuficienţe: fie de Yin. pământul. Cele cinci energii prin care Dao devine activ în ordinea lumii ocurente pot fi structurate astfel: Yin . Dao ca energie mediană. în corespondenţele energii-anotimpuri-puncte alcătuiesc o unitate complementaritatea: cardinale-culori-organe-gusturi. tind către ceva. cinci organe vitale şi cinci gusturi principale. Dao este însuşi nedesluşitul. vidul. Modelul este complet atunci când se combină câte două triade. Este chiar golul care produce tensiuni interioare. .124 referă la starea de insuficienţă interioară pe care fiecare principiu o resimte în raport cu sine. ca pe o absenţă. Yin nu îşi este suficient sieşi. de legătură între Yin şi Yang. acid. primăvară. nu ceea ce se spune are semnificaţie. La scară cosmică. face ca fiecare dintre cele două principii să tindă către contrariul său. ci este un gol activ. splină. fie de Yang. De pildă. ci principii vitale. şi îşi interiorizează yangul ca pe un gol. Codul Yin-Yang citeşte universul ca şi fiinţa umană. rezultând şaizeci şi patru de combinaţii explicate în "Cartea transformărilor". puncte cardinale le corespund cele cinci culori. atitudinile exagerate. Deci rostul omului este de a se integra în ordinea Cerului şi a Pământului. este evident că numai oamenii care au o stare de nemulţumire faţă de ei înşişi crează. principiul lipsit de calităţi sensibile. tensională. întrucât generează evoluţia. este o absenţă activă. omul se află în centru. verde. Yangul faţă de Yin. Dezechilibrele.foc. în poezie. se starea de masculinizează şi Yin şi Yang naşte se insuficienţă femininul masculinul feminizează.aer.

centru (om). a tehnicilor psihosomatice. ci la distanţarea afectivă şi mentală până la a fi neutri faţă de propriile acte şi de consecinţele lor.omenia. adică de a te supune cerului şi pământului. trădează adevărul. meritul. plămâni. galben. tehnica vlăstarului) urmăreşte în principal apărarea şi urmărirea manipularea mişcărilor adversarului. este evident mai ales în Confucianism. nord. toamnă. se afirmă integrarea şi familiaritatea omului cu tot ceea ce îl înconjoară. de fapt să se abţină de la acţiune. nobleţea. aplicată în tacticile de război (tactica apei. Este conceput în Daoism ca principiu feminin. alb. în afară de "bine" şi "rău". cinstit-necinstit). Yang . Accentul pus pe convenţii. o lucidă cunoaştere de sine astfel încât să devii autonom în raport cu tine însuţi şi cu mediul. . sărat. reprimarea bucuriei şi a întristării deopotrivă. tradiţie. şi simplifică. energia cosmică. în care Dao e interpretat în termenii unei religii pragmatice ce are ca valori fundamentale: cinstea. Contactul cu Dao are ca primă fază depăşirea egoismelor. Tian. conform unui principiu unitar. obsedată de nemurire prin căutarea echilibrului dintre cele cinci principii. Yin . acru. De aici nevoia. Conform acestei idei de ordine. Idealul rămâne nonacţiunea. Yin . ordinea cosmică prefigurează o corespondenţă asiatică a noţiunii de Logos grecesc. ar fi "Ren" . iar în confucianism ca principiu masculin. ficat. Se aplică în medicina chineză. cerul.pământ.metal. Nonacţiunea (teoria golului) este cea mai eficientă strategie de existenţă. roşu. cel care urmează calea lui Dao trebuie.125 sud. Aceasta presupune stăpânirea afectelor. Acestea ţin mai mult de etichetă (rit). Urmează contopirea spiritului individual cu Dao. mai ales. rinichi. Această matrice reprezintă de fapt un instrument ajutător de interpretare a evoluţiei la scară cosmică şi individuală. negru. rezultând o hiperenergizare a primului. dulce. vară. exigenţa de a reproduce la scară microcosmică ordinea. În ambele cazuri. devotamentul. iarnă. amar. Al treilea termen. mditaţie şi hrană.apă. asumarea neostentativă şi demnă a calităţii de om ca experienţă interioară. a instinctului de autoconservare. Ierarhia moralei acţionează astfel fără polarităţi. de convenţiile colective. inimă. vest. ceea ce se poate realiza cu ajutorul ritualurilor şi. ceea ce nu conduce la pasivitate. Adevăratul înţelept nu operează cu polarităţi valorice (bine-rău. norme.

religia se manifestă (şi poate fi analizată) la două niveluri: obişnuinţele. Bibliografie . putem întâlni următoarele tipuri de credinţă: fixarea afectivă nereflectată. rutina socială. sfântul. 2007. În cazul al doilea. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare Construiţi/elaboraţi un eseu de maximum patru pagini în care prezentaţi punctul dvs. de obicei. Ca tipologie umană. Aceste evaluări confucianiste au stat la temelia constituirii instituţiilor şi a birocraţiei imperiale (confucianiştii au acelaşi rol ca şi protestanţii în creştinism). angajat într-o instituţie prin care se propagă structura dogmatică şi consecinţele morale ale unei religii în comunităţi structurate psiho-social şi atitudinal. bazată pe convingere. căutări. 4. preotul. 3. din comunităţile arhaice. este vorba de asumarea unei căi unice. profundă. În general. de vedere cu privire la modul în care credinţa religioasă influenţează comportamentul economic.sunt personaje ale unei credinţe de tip mistic. comportamentul ascetic. În general. adică instanţele valorico-normative. Lucrare de verificare Vor fi formulate subiecte cu privire la structura dogmatică a unor mari religii şi asupra modului în care credinţa religioasă influenţează comportamentele umane. Se poate vorbi de o religie a ritualului şi de o religie experimentată individual. puteţi avea ca punct de pornire şi sistem de referinţă ideile lui Max Weber: Etica protestantă şi spiritul capitalismului. personale. accentul cade pe religia de ritual şi pe componente care pot eşua în rutină întrucât sunt strict obligatorii. incertitudini. profetul . componenţa charismatică. credinţa fixată pe adoraţia obiectului religios. 5. un fel de integrare conformistă. Editura Humanitas.126 corectitudinea. este vorba de o experienţă religioasă bazată pe exteriorizare. nivelul angajării interioare. aceste formule de religiozitate apar în modele culturale ca: vrăjitorul. În primul caz. caracterizată prin tensiuni. un lider profesionist. în acest caz. bazat pe convingere şi devoţiune intens personalizată. aici contează charisma. deci credinţa de tip mistic. spontană. Nu întâmplător. dovadă a respectului faţă de ritualuri. convenţiile. acest tip de credinţă este îmbinat cu conţinuturi profane. obţinută prin socializare.

Normele morale şi convingerea morală 2. Nagel. Continutul unităţii de învăţare 2. 2. Kant. Oradea.1.. Otto.Obiective 2. capitolul Principiile metafizice ale teoriei virtuţilor.5.6. 555-608. 203-238. 3. I-XVIII (Introducere în teoria virtuţii)..3. Editura ALL. Editura ASE. pp.2. pp. Binele moral 2.). Metafizica moravurilor. Rudolf. 1992. UNITATEA DE ÎNVĂŢARE V: VALORI ŞI TEORII MORALE Cuprins: 1. Editura Dacia. 2004. Bioetica 2. Bucureşti 2010. Th. Imm. pp. Etica lui Robert Misrahi . Succesul. Tematizări contemporane. Cluj-Napoca. Bucureşti.127 1. (coord. Macoviciuc. 4. V. fericirea şi sensului vieţii 2. Oare ce înseamnă toate astea?. Tipuri de concepţii morale 2. Editura Antaios. Sacrul.4. 52-65. Filosofie.

comportamente sau acţiuni. veţi dobândi cunoştinţe cu privire la: diferitele accepţiuni ale conceptului de valoare morală problematica fundamentelor moralei diferitele tipuri de teorii morale diverse accepţiuni ale ideii de bine raportul dintre normele morale şi comportamentul moral 2. nici urâte. comportamente etc. adică ceea ce o societate consideră dezirabil: semnificaţii. prin însuşirile lor concrete satisfac trebuinţele umane şi de aceea sunt preţuite. norme. obiecte. Valorizarea constă în precizarea unor preferinţe. exigenţele şi normele morale exprimă conţinuturi valorice propuse spre realizare. Deseori însă acestea nu . 6. Actele de valorizare presupun totdeauna raportarea realităţii înconjurătoare la anumite trebuinţe. sensuri pe care le atribuim anumitor persoane. 1. Valorile. etichete. nici frumoase. aspiraţii. 5. preferate.Obiective În urma studiului conţinutului acestei unităţi de învăţare. Valorile morale exprimă aspiraţii validate social.7. Ea presupune întotdeauna polarizarea şi ierarhizarea realităţilor imediate a căror existenţă este pur şi simplu lipsită de atribute valorice intrinseci. Gandirea de grup şi comportamentul etic în organizaţii Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare Răspunsuri la testele de autoevaluare Lucrare de verificare Bibliografie 3. dorinţe umane. Continutul unităţii de învăţare 2.128 2. tipuri ideale şi modele exemplare prin care se urmăreşte reglementarea raporturilor interumane. etaloane ale omenescului ce se impun ca exigenţe în faţa actelor imediate. Concepţiile şi codurile morale prefigurează criterii şi modele valorice. care.1. căutate şi dorite. ci constituie o sferă ideală. comportamente demne de stimă. nici rele. 4. Tipuri de concepţii morale Morala cuprinde valori. Lucrurile nu sunt nici bune. nevoi. înţelesuri. Simbolurile comportamentale. ca rezultate ale actelor de valorizare. nu au prezenţă nemijlocită. numai prin raportare la sfera trebuinţei umane apar diferenţe de rang şi raporturi de opoziţie între diferitele ipostaze ale realităţii: sunt considerate valori pozitive acele acte.

puterea economică (dată de proprietatea individuală ce conferă insului în cauză avantajele existenţiale faţă de ceilalţi). devenind imperialistă. partide).129 se mulţumesc să recomande. Ele introduc autoconstrângeri tuturor reacţiilor psihosociale. forţa poate fi concepută ca un capital (în sens larg). de pregătirea generală şi de specialitate. prin ea însăşi. adică tinde spre o afirmare cât mai energică şi dominatoare. dincolo de ereditatea biosomatică. deci operează în plan psihosocial. de erudiţie.. voinţa. rang social. puterea culturală (dată de aptitudinile intelectuale. tiranică. la nivel de individualităţi şi/sau grupuri au tendinţa de a se manifesta ca raporturi de forţă. Morala urmăreşte . pentru a produce avantaje posesorilor (avere.Mihai Ralea): forţa fizică . succes). calificându-le ca vicii. puterea politică . care este investit nemijlocit în acte cotidiene.procură privilegii şi prestigiu posesorilor ei (indivizi. energiile (indiferent de modul său concret de a şi le manifesta) pentru a obţine avantaje. ci formulează imperative: "trebuie să". Se pot deosebi mai multe tipuri de forţă (cf. miza acestei puteri constă în special în ocuparea instituţiilor . Fiecare ins sau grup tinde să-şi afirme puterile. raporturile dintre oameni. interese mărunte. de dominaţie.acele puncte strategice din care pot fi luate decizii menite să declanşeze procesele psihosociale pe termen mediu sau lung. egoism. puterea talentului şi/sau a frumuseţii. în raporturile cu ceilalţi. Raporturile de forţă intervin ori de câte ori comportamentele omeneşti se lasă stăpânite de înclinaţii. succes. elite ale puterii publice.. În mod nemijlocit. Orice morală respinge din principiu cultul forţei şi egoismul. defecte personale. capacitatea de autocontrol). instincte de autoconservare. În toate ipostazele ei. Mihail Ralea constată că orice putere se supune "efectului de pantă". fac credibile măsurile luate de posesorii autorităţii publice.căreia. forţa psihică (tăria de caracter. făcând posibilă convieţuirea interumană. eficienţă. Forţa. experienţă profesională). popularitate. Prin aceasta disciplinează şi orientează. i se poate ataşa tehnica. tot în acest domeniu intră şi elitele de influenţă care justifică. tendinţe. investesc cu sens energiile instinctuale şi psihice. refuză orice restricţii. "este necesar ca să". Codurile valorico-normative sunt acele convenţii prin care o colectivitate îşi formulează şi îşi construieşte idealurile.

răsturnarea raporturilor de forţe dintre oameni. corecţia expansiunii forţei. De aceea. putem sugera o tipologie generală. generozitate. milă. stări de spirit) însoţesc actele morale. sursa valorilor morale se află în căutarea plăcerii. întotdeauna. Prin integrarea socială se obţine o stare de securitate interioară alături de avantajele civilizatorii. în moralele simpatiei există riscul unor confuzii: compasiunea poate fi simulată. iar imperativele sunt implicite (multe acte nu sunt făcute din teamă. norme. întrajutorare. afecte. modele. Accentul cade pe firescul întâmpinării omului de către om. Moralele simpatiei identifică sursa vieţii morale în ataşamentul spontan al omului faţă de semenul său. moralele religioase transformă semenului imperativ. dar valoarea morală a acestor acte nu depinde de participarea sufletească. într-un iar. din societăţile tradiţionale. legitimate prin tradiţie. Întemeierea valorii morale este făcută diferit de la o concepţie morală la alta. sentimentele morale (emoţii. este preferenţială simpla şi conjuncturală. ruşine). în care raporturile dintre oameni sunt directe. Deschiderea omului către semeni se datorează. Moralele care presupun că viaţa de relaţie se bazează pe spontaneitate sufletească şi spirit comunitar riscă să transforme sentimentele morale în criterii de validare morală. pe atracţia reciprocă. simpatia iubirea poate fi interesată. resemnificarea conduitelor prin apel la idealuri. În categoria moralelor fundamentate pe simpatie se înscriu viziunile morale arhaice. Urmând analizele lui Mihail Ralea. într-o asemenea viziune asupra moralei. În general. codurile morale se deosebesc între ele prin modul în care înţeleg autenticitatea umană şi propun anumite conţinuturi ca fundamente ale oricăror gesturi umane. jenă. refuzându-i ipostază sentimentală: iubeşti şi respecţi în primul rând calitatea de om (omenescul) din tine însuţi şi în semenul tău. de obicei. impulsul spre a fi util celuilalt. Morala cultivă componenta umană a vieţii. Datorită acestor neajunsuri. Moralele hedoniste consideră că impulsul.130 sistematic. Dragostea faţă de umanitate este imboldul sufletesc pentru a participa efectiv la ceea ce este sacru în fiecare om. iubirea omenescului din celălalt. instinctului de conservare. Aceste sisteme morale apreciază că . arătând ce şi cum trebuie făcut pentru ca prin acţiunile noastre să fim demni de calitatea de om. a satisfacţiei. compasiune.

din prea mult sau prea puţin. Înţeleasă în aceşti termeni. fericirea nu poate fi considerată scop expres al vieţii şi al actelor noastre. plăcere şi bucurie. Deci. îşi asumă şi elaborează calitatea de om care este o sarcină individuală. intenţia şi/sau consţiinţa provizoratului. nedeterminată. devărata modestie ar consta în a-ţi cunoaşte în mod lucid valoarea şi a ţi-o afirma fără . de limitele fiinţei umane şi de sursele suferinţei. situaţia de fericire există numai atât timp cât este prezentă intuiţia. Fericirea. fericirea nu poate fi atinsă. Practicarea virtuţilor este calea prin care omul îşi împlineşte adevărata sa natură: descoperă. chiar şi viciile practicate cu măsură putând fi considerate virtuţi.131 tot ceea ce ţine de natura umană poate fi sursă de fericire. inconsistente. pe o durată cât mai îndelungată. adică este justa măsură dintre exces şi insuficienţă. a evidenţei că sursele fericirii sunt mult mai puţine decât cele ale nefericirii şi ale suferinţei. omul nu trebuie să-şi inhibe nici o pornire. ca ideal. întrucât se face abstracţie. De exemplu. Virtutea este o cale de mijloc. Ca stare reală. în prelungirea celor hedoniste. înţelepciunea. facem abstracţie de toate sursele lăuntrice perturbatoare şi din afară. Moralele eudemoniste. Riscul este de a reduce satisfacţia interioară la simple plăceri întâmplătoare. nelinişti.este acea starea în care majoritatea trebuinţelor noastre sau măcar cele mai importante dintre ele sunt satisfăcute la maximum. fericirea constă într-o satisfacţie interioară maximă. epicureismul recomandă cumpătarea. Atunci când avem certitudinea unor rezultate aşteptate şi a unor satisfacţii. Excesul de virtute (obsesia permanentă de a fi virtuos) este un mare viciu. Spiritul introduce restricţii pentru zestrea temperamentală şi biologică. Viciul rezultă dintr-un exces sau o lipsă. consideră că scopul vieţii constă în căutarea fericirii. fericirea se autosuspendă. Mai mult: ca trăire. În acest sens. astfel încât atenţia noastră să fie fixată numai asupra acelor stimuli care produc satisfacţie. ci ca una din activităţile sufletului conformă cu virtutea. Ea este o consecinţă psihologico-spirituală ce se ataşează neprogramat acţiunilor în şi prin care urmărim scopuri şi valori de o cu totul altă natură. Aristotel concepea fericirea nu ca stare. Totuşi. în mod sistematic. fericirea include totdeauna sentimentul unei fragilităţi. incertitudini. de aceea. măsura. care este posibilă numai dacă suspendăm simţul critic.

Morala este întotdeauna constituită din convenţii colective dotate cu judecăţi justificative care motivează. lipsa de probleme spirituale. devitalizare a fiinţei umane prin dispreţul surselor de putere prin care viaţa poate fi afirmată. eşuând în mediocritate. mediocritatea ca etalon social. Rezultatul constă în generalizarea unui tip uman mediocru. Din acest motiv. curajul presupune o justă evaluare a consecinţelor ce rezultă din riscul asumat. Curajul este calea de mijloc dintre simpla temeritate şi frică sau laşitate. Nietzsche considera că sistemele morale sunt benefice doar în măsura în care impun fiecărui om o disciplină a voinţei. goana după confort şi plăcere. Orgoliul. întrucât elimină individualitatea strictă a omului. gustul mediu. s-a impus morala sclavilor. Moralele vitaliste consideră că adevăratele valori umane rezultă firesc. în opinia lui Nietzsche comportă riscul de a devitaliza interiorul uman. Din aceste motive. Cultura intenţionează să disciplineze şi să domesticească instincte şi puteri bio-psihice.sunt vicii. La antici. indistincţia. mitul egalizării şanselor şi decretarea egalităţii totale în drepturi. dorinţe.132 ostentaţie.opusul la fel de excesiv al orgoliului . Astfel virtuţile pot fi simulate. Se urmăreşte valorificarea tuturor surselor de energie umană. În acest sens. . însă comportă şi neajunsuri. curajul nu exclude temerea în faţa pericolului. virtutea morală este urmărită printr-o luptă totală a raţiunii împotriva instinctelor şi a unor predispoziţii psihologice a căror extirpare era dorită. spontan. mai ales în societatea modernă. adică egalitarismul uman. ca exces al iubirii de sine. ca şi umilinţa . întemeiază anumite stiluri de viaţă. Moralele virtuţii pleacă de la consideraţia că virtutea este identică cu înţelepciunea practică. Această morală convine gloatei. Morala. deprinderi menite să aducă oamenii la acelaşi numitor. Cumpănirea excesivă poate produce omul fals înţelept. Ea are ca scop domesticirea instinctelor umane. îi cer renunţări şi fac abstracţie de inegalitatea funciară dintre indivizi. Moralele sunt viciate din principiu. ci o include. refuzul suferinţelor fireşti. turmei. De aceea. de pildă. calităţi şi defecte psihologice. morala tinde spre uniformizarea fiinţei umane. adică solicită integrarea în şabloane. din excesul de vitalitate. Nietzsche considera cultul virtuţii din filosofia antică greacă drept sursă de castrare a omului. obişnuinţe.

se află adevărata experienţă a umanului. justificativ ale moralei curente. un proiect umanist: este omul adevărat. justificarile. spre progres interior şi creativitate. morala supraomului refuzând precauţia. cu o voinţă puternică şi aspră.în sens larg. Dacă moralele obişnuite exprimă. întotdeauna individualizată. acceptând în schimb riscul total al risipei de energie şi viaţă prin care omul se produce pe sine însuşi. indecisă. În viziunea lui Nietzsche. Morala de stăpân vizează depăşirea mediocrităţii curente prin idealul supraomului. supraomul îşi refuză sentimentalismele uzuale (precum mila. ci ceea ce îmbogăţeşte viaţa. aspiranţia măruntă.consideră Nietzsche . De fapt. este un aristocrat al spiritului. Moralele voluntariste consideră că temelia actelor noastre se află în energii inconştiente. care îşi asumă omenescul drept sarcină personală. este omul aflat dincolo de mediocritatea contemporanilor. Putem spune că însuşirea de om este un risc permanent. autojustificarea) care sunt semne de slăbiciune. Elanul vital tinde spre afirmarea de sine. instinctul de autoconservare. Nietzsche consideră că este valoros din punct de vedere moral nu ceea ce indică o etichetă socială. Însă . Supraomul este. o afirmă ca valoare personală. dincolo de scopuri şi motivaţii. având mize înalte şi capacitatea de a-şi asuma toate riscurile reale şi posibile. Aceasta generează egoismul care este sursa tuturor . omul care urmează omului actual. Schopenhauer aprecia că viaţa omului afirmă. luând chiar forma voinţei de putere . omul nobil. la Nietzsche. la nivelul valorilor şi normelor. ele sunt simple simptome verbale ale unor impulsuri nonconştiente.133 vlăguirea energiilor vitale. Dincolo de ierarhiile convenţionale. impulsurile unei forţe obscure: voinţa de a fi. Adevărata morală tinde spre afirmarea vieţii. omul este o fiinţă neîncheiată. supraomul aparţine unei elite. De aceea. În şi prin acestea energiile interioare tind spre afirmarea vieţii. motivele şi scopurile noastre nu ar exprima fidel actele pe care le întreprindem. Mai mult. deoarece formează cu adevărat interiorul uman şi sunt obstacole care obligă voinţa şi viaţa la probe cu adevărat semnificative. indecizia. structurate în jurul voinţei de afirmare. aflându-se dincolo de convenţiile colective confortabile despre bine şi rău. tragicul şi suferinţele nu trebuie extirpate. adică ultraomul.adevărata morală este cea de stăpân.

De aceea. câştigarea preţuirii. fiecare membru al grupului este înzestrat cu şi practică întocmai valorile colective. Abaterile sunt sancţionate dur. Moralitatea este resimţită mai ales ca obligaţie interioară: din calitatea de om derivă anumite constrângeri astfel încât nu se poate face orice. Acest tip de morală defineşte societăţile arhaice. Societatea pare a fi constituită din indivizi izolaţi. constituite din indivizi aflaţi în solidaritate totală. Prin natura lui biologică. criza de identitate. şi a-ţi ajuta semenul pe cât îţi stă în putinţă. sentimentul incomunicabilităţii dintre oameni. respectului din partea celorlalţi. nu pentru că simt o atracţie specială pentru valorile moralei. un asemenea tip de morală afirmă Kant. prin interdicţii şi sancţiuni. Absenţa codurilor colective nu justifică însă dezorganizarea şi absenţa responsabilităţii. ca o devoţiuni în numele semenului. spune Schopenhauer. în sensul că respectă anumite norme şi valori. disperările tragice. tradiţionale. deci atomară (atomizată). morala trebuie să corecteze egoismul biopsihic şi să aducă în prim plan instinctele altruiste (care ţin tot de instinctul de autoconservare). Maxima oricărei morale constă în a nu face răul cu bună ştiinţă. multe conduite acceptabile din punct de vedere moral au o justificare egoistă (teama de pedeapsă sau interesul propriu). Nu contează individualitatea. teama este un instrument de formare morală. deoarece pun în pericol coeziunea colectivă. Adevărata morală este calitativ altceva. o primă instanţă morală este dată de structurile juridice. El este . sentimentul şi conştiinţa absurdului. ci fie pentru că le este teamă de consecinţe şi represalii. anume practicarea dezinteresată a unor virtuţi. În acest sens. convieţuirea şi supravieţuirea sunt imposibile. care se aseamănă şi sunt interşanjabili. Moralele absurdului definesc epocile de criză: dizolvarea codurilor sociale. rebelă la aprecierile morale de rutină. începutul oricărei morale se află în milă şi compătimire.134 conflictelor umane: acolo unde domină egoismul şi instinctul personal de autoconservare. obligaţie. fie pentru că urmăresc prestigiul. În epoca modernă. Ca atare. este integrat spontan şi profund în modele şi simboluri. Deci. necesitatea integrării sociale. Datorită acţiunii egoismului. oricând sau oricum. Moralele imperativiste pun accent pe datorie. omul este o fiinţă dincolo de aprecierile morale. Cei mai mulţi oameni sunt morali. Aceste morale sunt individualiste.

notează N. ci ridicarea lui la deplina . Putem spune că pivotul oricărei reflecţii teoretice asupra realităţilor morale îl constituie fondul interogativ şi destinaţia problematizatoare. ci să explice cum este posibilă viaţa morală. validând conformismul plat şi mediocritatea. morala trebuie să pornească de la tratarea omenescului (a calităţii de om) ca valoare supremă. ci este făcut din datorie. sentimente. obtuză la dialog şi complementaritate. constată că cea mai bună morală are ca temă voinţa bună. ca pe un simplu accesoriu. filosofia moralei începe să-şi ia în posesie reflexivă întreaga arie de competenţă. Miza este obţinerea fericirii. Morala urmăreşte dezvoltarea omenescului din noi înşine. aici. consideră participarea subiectivă (prin trăiri. fără a îndrăzni structurarea consecinţelor comportamentale în formula unei etici propriu-zise. emoţii) ca fiind nesemnificativă din punct de vedere moral. un motiv serios pentru care Nietzsche refuză duhul moralizator al concepţiilor morale în numele unei schimbări de paradigmă. însă voinţa cu adevărat morală îşi formulează principii categorice (adică absolut necesare) şi acţionează în aşa fel încât omul să fie considerat şi tratat întotdeauna ca scop şi niciodată ca mijloc. iar existenţialismele contemporane s-au mulţumit cu asumarea implicită a temelor morale în cadrele ontologiei umanului. "Ţelul eticii . Principiile ipotetice sunt cele practicate în mod curent de oameni atunci când există preocupare doar pentru satisfacerea unor dorinţe şi interese personale. geloasă de obicei faţă de posibilii concurenţi. care sunt condiţiile absolut necesare ale oricărei morale. Dacă primează construirea în prelungirea unui ethos comunitar. adică este un imbold interior în şi prin care omul este consecvent scopurilor supreme. adică o voinţă care îşi dă sieşi legi refuzând orice conţinut ocazional. Actul moral nu este doar confirmare a datoriei. Este. Abia atunci când accentul este pus pe deschiderea unor orizonturi interogative. sau printr-un apriorism speculativ a unei paradigme imperativiste. Deci.Hartmann. deci prin idealizarea acestuia. În acest sens. problematizatoare. nu-l constituie punerea sub interdicţie şi închistarea omului într-o schemă. teoria sfârşeşte prin a impune doar tipare comportamentale.135 preocupat nu să propună norme de conduită. Kant punând accent pe imperativul categoric. personal sau exterior.

Omul este mereu în curs de instituire şi constituire. mai mult o posibilitate decât o certitudine. Generalitatea speciei mai bine zis genericitatea nu este doar exemplificată.) Ea nu reprezintă formarea vieţii omului peste capul omului. iradiere spirituală întru întruchipările rostuirii. chiar confuz. 1996. anonimatul. Fiecare se percepe ca fiinţă despicată ireversibil şi irezolvabil în ceea ce este (pare sau crede a fi) şi amăgirea plinitătii omeneşti din cel plăsmuit de şi prin experienţe interioare ca menit 156 Nicolai Hartmann. Calitatea de om este o sarcină individuală. centru de indeteminare şi imprevizibil. Marginile omenescului sunt vagi. este nevoit să-şi asume un dezechilibru structural: faţă de sine prin dramatizarea experienţelor interioare. contradictorii rezistente la orice determinări sumare a fiinţei umane. dacă nu risipirea fără pricini şi temei. de pildă. Edit. adică ipoteză în acelaşi timp provizorie şi definitivă prin care insul inventează şi pune la încercare pe cont propriu marginile omenescului. care. De aceea. un imperativ difuz. în tensiunile cu istoria care îl fascinează şi foloseşte.. căci umanizarea nu poate fi redusă la hominizare. Exprimarea majoratului intelectual al omului este adevărata informare pe care ea o produce în om (. dar. privit mai îndeaproape." 156 Premisa unui asemenea demers constă în acceptarea naturii deschise. texte alese şi comentate de Alexandru Boboc şi Ioan N.136 maturitate şi capacitatea de răspundere. mai mult o chestiune de orgoliu existenţial decât o împlinire.Roşca. Omul este o fiinţă conştientă de provizoratul condiţiei sale. există o distanţă mult mai mare decât între aceştia şi alte antropoide superioare. ci experimentată în posibilele ei aşezări. Fiecare e captivul propriilor dihănii. . fără a-l preţiu cât merită. Etica: Introducere. nivelarea chipului spiritual. Natura umană este. Între Eminescu şi unii contemporani.Garamond. p. Morala şi etica sunt dispuse tocmai la punerea în ordine valorică a acestei complexităţi imprevizibile. se pot justifica deopotrivă crime şi aspiraţii de îndumnezeire. are doar configuraţie pivotală şi nu conţinuturi limpezi. prin implicare în viaţa proprie şi în relaţii cu semenii pândind şansa de a ocoli înserierea. în antologia Filosofie contemporană.. refuzându-i însă tendinţele dominatoare. 154. ci mai degrabă atragerea omului spre formarea liberă a propriei vieţi. în raport cu lumea acceptând misterul ca povară intelectuală. Invocându-se aceeaşi imagine despre ce ar trebui să fie omul.

angoasele. prosternarea. teama. În general. viaţa de relaţie se reduce la simplele reflexe pavloviene. Agonia umanului este mai întâi confruntare a individului cu sine însuşi. energizează şi obligă la disciplinarea manifestărilor. ca stări psiho-spirituale însoţitoare speranţa.d. plăsmuiri culturale ce iniţiază omul în tainele stratului originar. dar nu-i poate stabili definitiv marginile. productivitatea exiatenţială dinspre marginile de sus ale omului este în legătură directă cu profilul valorico-normativ al modelului cultural. abia apoi exerciţiul colectiv: fără acest primat funcţional. adică. cutremurarea ş. Eroziunea simbolurilor şi.a. nepermisă lipsă activă. disperarea. admiraţia. a fundamentării condiţiei umane prin recurs la transcedent îngăduie o expansiune a incertitudinii axiologice: îndoiala fără orizont. Întemeierea mitică şi religioasă a limitelor superioare ale omenescului consfinţeşte certitudini valorice şi. autonome.istorice. mai ales. care hotărăşte statutul ontologic al teritoriilor meta-umane aflate. Marginea de sus a rânduielii umane este forţată prin devoţiunea făţă de sacru: orizonturi simbolice. Separaţia calitativă a celor două lumi este fermă: blasfemia care erijează omul în măsură a sacrului. Marginile de jos ale omenescului asupra cărora se pronunţă psihanaliza şi etologia . Pentru hotărnicirea acestui spaţiu definibil prin experimetarea omenescului din om. incoruptibil. dar nu şi suficientă: ea oferă algoritmul omenescului schiţând nucleul aspiraţiei legitime.137 să înlăture marea absenţă.m. individul fiind numai ceea ce el însuşi face din sine. morala este trebuincioasă. absolute. copleşirea. . Orice cultură îşi produce ordinea sacrului laic şi/sau religios prin ceea ce Blaga numeşte "iluzionări finaliste".sunt încercate în spaţiul de toleranţă al tendinţelor naturale rezistente la încapsulare culturală. suficent sieşi al existenţei. şi sfruntarea insolentă prin care omul îşi atribuie calităţi cu regim sacral atrag pedepse. obiective. satisfacţia. însă în atingerea nemijlocită cu umanul întrucât îl seduce. smerenia. întrucât diferenţa specifică a speciei este nefixată definitiv şi proteică sub raport simbolic. întrucât acestea sunt încercate şi dincoace şi dincolo de imperative valorico-normative convenţionale ce râvnesc la stabilirea unei ordini accidentale . iubirea.

este potenţial prezent întreg spectrul suferinţei dinspre limite. eşuând în cultul etichetei comportamentale. prin stimularea creativităţii şi a resurselor de autodeterminare individuală. atomizarea. ca o justă echilibrare între rezervoarele psihice ce-şi trag seva din solul dispoziţiilor instinctuale şi imperativele autenticităţii formulate de spirit. adormite într-un cod cultural elementar. dar mai ales ca însoţitor al ispitirii: încercări. le vitalizează. pre. De aceea. seducţii prin care omul îşi încearcă destinul. le tonifică. mai ales în ipostaza sa morală. anti-culturale . eventual. vlăguite. ale autenticităţii.a. Filosofia moralei poate doar să încerce. Între cele două hotare difuze ale omenescului . Nu întâmplător cel mai expresiv simbol metafizic al căutării şi ascensiunii omului spre un firesc al condiţiei sale este Golgota. pe de o parte. indecizii: până unde este omul şi de unde începe bestia? Sfera instinctuală se infiltrează în articulaţia valorilor morale pe care. mitico-religioase ş. ci doar .şi. sigur intuitiv. iar. dispuse la tânguire. peste realitatea morală care nu aboleşte. iar cel de jos insinuat în urgenţa conversiunii tensiunii tendinţelor ne-. Suferinţa este experienţa interioară care lămureşte marginile omenescului.cel de sus. precarităţi. Calitatea de om este mai totdeauna riscată sub semnul ispitei spre a obţine satisfacţii valorice (la marginea superioară). duioase. ademeniri. chiar dacă nu le structurează. O prea mică elaborare a zestrei natural-biologice alimentează gresivitatea. tentaţii. bucuriile fireşti (în spaţiul median) sau împlinirea plăcerilor (înspre graniţa cu ereditatea bio-psihică). pe de altă parte. marcat de paradigme filosofice. dezagregarea sau în funcţie de înclinaţia dominantă. Spiritualizarea intensă suprimă surse primare de energie. Dacă nu conştient. Raţionalizarea morală restrânge şi controlează pluridimensionalitatea proteică a naturii umane.138 Despicarea în biologie şi spiritualitate este sursa unor riscuri de primă instanţă. fiinţa umană şi societăţile merită a fi înţelese ca un compromis dinamic între logica inimii şi logica interesului. Osânda de a îndrăzni să fii este riscul constitutiv al fiinţei umane. produce societăţi anemice. insul este mereu în faţa unei ambiguităţi. adică să propună vectori axiologici care prin atracţia spontană a subiectivităţii concrete. prin instituirea unui contact viu al omului cu alternativele nemijlocite de înnobilare sufletească şi spiritualizare a vieţii iniţiază procese de structurare a registrelor omenescului.

adică poate fi apreciat ca "bun" sau "rău". "moral" "imoral". autoiluzionarea sau manipularea culturală. privilegiat. şi "amoral". Prin cupluri conceptuale (generozitate egoism. se detaşează din când în când de ambivalenţa umană comună. arbitrarul logic al inimii. prin "moral" se poate desemna doar ceea ce este dezirabil. 1995. prin conţinuturile cu care sunt investite cele două polarizări "moral" . Spaţiile de manifestare umană sunt acoperite prin distincţia dintre "moral" care se referă la tot ceea ce este susceptibil de calificare/valorizare dintr-un punct de vedere moral. sinceritate făţărnicie/ipocrizie. modestie . în sistemul acestor categorii. într-un sens mai restrâns.2. adică ceea ce nu cade sub incidenţa unei aprecieri morale. la polul opus. Binele ocupă un loc aparte."amoral".) desemnăm ceea ce este (sau poate fi) valoros şi. utopie.umilinţă/slugărnicie etc. 2. speranţe îndepărtate şi viziuni escatologice. şi atunci deprindem experienţa sfinţilor şi a monştrilor umanităţii" . p. dorinţă. intenţii.139 ocoleşte sau re-semnifică sursele de indeterminare.îngâmfare. în bine sau în rău. Dincolo de modelele de autenticitate. conform unui ideal de conduită opunându-i-se. Se poate spune că "ceea ce este aproape univoc.du Cerf. motivaţii şi atitudini legate de acestea. fiind posibilă oricând întâlnirea sau convergenţa insului cu insul şi cu sine insuşi. Binele moral Valorile (şi non-valorile) morale se referă la persoane şi acte. ci doar ocultată sau dispreţuită. De fapt. dar a gândi 157 şi/sau a crede că îi putem avea pe unii fără posibilitatea celorlalţi de a fi este o iluzie întreţinută de comoditate. 193. "imoralul" ca sferă a ceea ce se înfăţişează ca fiind contrar legilor şi valorilor morale pozitive. de această dată. este propusă şi impusă o realitate ideală valorică în care şi prin care se condensează finalitatea de specie. dincolo de utopii. Le Principe responsabilité. rămâne totdeauna şi se afirmă o realitate umană complexă a cărei ambiguitate nu poate fi suprimată. . se situează dincolo de sfera moralităţii în afara acesteia. filosofia moralei schiţează articulaţiile valorice şi finalitatea simbolică a riscului de a fi om. 157 Hans Jonas. precum şi la sentimente. demnitate . negativ din punct de vedere moral. Ed. la un alt nivel. ca ceva neutru şi indiferent la valorizare. morala şi.

Pot fi considerate bune (sau ca aparţinând binelui) acele fenomene. întâmplări . întrucât faptele emiprice sunt coordonate de sensuri. binele se referă la multiple alte sfere ale existenţei: utilităţi.în virtutea însuşirilor şi a efectelor benefice pe care le pot avea . Binele moral are criterii specifice de valorizare. evenimente istorice. raporturi. care . bunăstarea materială. pentru aceasta. sunt elemente constitutive ale conştiinţei colective. de sinteză şi legitimare globală. Valorile prefigurează o ordine ideală . . În al doilea rând. oferă modele latente de acţiune. avantaje. Înţelesurile binelui moral nu pot fi epuizate prin concretizările sale în onoare.d. starea de sănătate ş. Valorile morale desemnează tipuri de raportare socială (nu individuală) preferenţială.naturale sau sociale. acţiuni ş. este evidentă calitatea binelui de categorie fundamentală. implicit o apreciem ca pozitivă. Funcţiile sale valorice sunt integratoare. În sfârşit. poziţia şi prestigiul în societate.susţinută prin semnificaţii. fără însă ca semnificaţia binelui să fie obţinută prin simplă însumare. demnitate.a.140 Într-un sens mult mai larg. volitivă şi emoţională faţă de viaţa reală. generozitate ş. care îl deosebesc de toate celelalte ipostaze. categoria axiologică generală a binelui indică tot ceea ce merită să aibă un statut preferenţial. situaţiile convenabile. Când afirmăm în viaţa cotidiană despre o conduită că este "morală". ca fiind conformă binelui. impunându-se ca proiecţii obiective a căror prezenţă nu poate fi ignorată.a. şi. simboluri. Valorile morale integrază viaţa contidiană şi acţiunile colective într-un determinism instituit.m.satisfac anumite nevoi. pentru a şti ce este binele. Din această echivalare spontană a moralităţii pozitive cu binele decurg alte aspecte importante. criteriile binelui au o evoluţie istorică şi variază de la o societate la alta. obiectele satisfacţiilor. la ale cărei conţinuturi participă sensurile particulare ale tuturor celorlalte noţiuni morale. faptul că. Deci. trebuie să înţelegem temeiurile vieţii morale şi rosturile imperativelor sale. aspiraţii şi exigenţe umane. în vederea constituirii unor idealuri şi criterii evaluative apte să menţină şi să orienteze o coeziune şi ordine indispensabile traiului în comun. materiale sau spirituale -. binele spiritual.a. arată cum trebuie să fie experienţele morale concrete. modestie. trebuinţe. De aceea. raţională. În primul rând. condiţii. ci atrage sau chiar constrânge. modele care are o existenţă de sine stătătoare.

176. iată natura conflictului de conştiinţă ce stă la baza gestului etic. împreună cu el. şi nu doar pentru avantajele. în cel mai înalt grad.L. în toate ipostazele sale. Prin "bine" conştientizăm o 158 159 Mihai Ralea. refularea plăcerii de moment. p. Edit.începe acolo unde se inaugurează lupta internă în conştiinţă.A. este obiectivul imperativului categoric de a urma datoria din respect pentru legea morală. Acţiunea direcţionată de valori şi norme necesită o anume renunţare la sine din partea individului. "Omul . Dacă însă abordăm binele din perspectiva consecinţelor şi finalităţii sociale şi/sau individuale. numai omul şi.. relaţii. şi niciodată ca mijloc. a sensibilităţii spontane şi a raporturilor de forţă fizică. Prin fapte. Dacă privim binele moral din unghiul necesităţii sale sociale şi al semnificaţiei umaniste. Ştiinţifică. rezistenţa la comoditatea sufletească în schimbul unei perspective ce pare mai dreaptă. unde neliniştea stârnită de două soluţii posibile se rezolvă printr-o renunţare la confortul sufletesc prezent pentru o cale mai dificilă." 159 Tratarea fiinţei umane totdeauna ca scop în sine. Scrieri din trecut. În întreaga creaţie. reglementare morală se împlinesc exigenţele unei vieţi trăite în mod uman. orice creatură raţională este scop în sine. Immanuel Kant. 260. dar mai justă. acte. Refuzul agrementului prezent. succese ş. omeneşte. Urmăm binele pentru că dorim să trăim uman.S. Deci. criterii şi idealuri ce aparţin aspiraţiilor legitime ale societăţii sau grupului social. tot ce vrem şi asupra căruia avem vreo putere poate fi folosit şi numai ca mijloc.este în adevăr destul de profan. dar care poate fi problematică în reuşită. 1972. Critica raţiunii practice. dar umanitatea din persoana lui trebuie să-i fie sfântă.arată Immanuel Kant . Numai prin apel la această ordine ideală a Binelui pot fi atribuite sau recunoscute calităţile valorice ale persoanelor şi actelor. ." 158 Binele moral exprimă o realitate de alt ordin decât cea a vieţii biologice şi a psihologiei individuale. pe care le dorim ca să fie şi moraliceşte pozitiv justificate.P. ni se relevă ca mijloc indispensabil oricăror gesturi. atât cât ne stă în putinţă. foloasele personale pe care ni le procură. Prin modele de conduită şi convieţuire se iniţiază şi împlineşte ordinea umană a vieţii. 1957. ni se prezintă ca fiind scopul suprem ce trebuie urmărit pentru el însuşi. "Morala menţionează Mihai Ralea . E. p.141 motivaţii. binele prezintă condiţiile şi criteriile unei convieţuiri demne pentru umanitatea din om şi folositoare pentru oamenii reali. depăşirea înclinaţiilor naturale. II.a. vol.

astfel încât să fie menţinute coeziunea. permit. normele morale stabilesc limite între care sunt şi pot fi acceptate variaţiuni ale comportamentelor individuale. Exprimările sale pot fi insistentrecomandative ("fii generos"). . De aceea. solicitându-ne atât prin orientarea pe care o propune. preponderent imperative ("trebuie să fii cinstit") sau prohibitive ("nu fi egoist". negative. Ea constă în precizarea acelor reguli care satisfac nevoia de organizare. Capacitatea normelor de a reglementa acţiunile individuale şi de grup se întemeiază pe valori. Într-o accepţiune generală. generozitatea. stăpânire. dorită. proiective şi imperative.) atât sub aspectul conţinutului valoric ("calităţile" omeneşti ce trebuie urmate). cum trebuie să fie şi se exclude să fie pentru ca manifestările sale să intre în categoria celor "bune". aceste norme arată subiectului ce trebuie să facă şi ce nu trebuie să facă în situaţii concrete de viaţă.142 valoare morală pozitivă. Totodată. stabilitatea şi omogenitatea societăţii sau grupului social. îndatorirea de a ne manifesta întocmai. În formulări precise. de aceea. "nu trebuie să fii necinstit. mincinos"). prescriu. Normele morale promovează anumite determinaţii ale binelui (cinstea. fapte ale unui subiect real sau posibil. care exprimă criterii colective de evaluare şi aspiraţii validate social.3. în acelaşi timp. atitudini. transmisă. Norma morală este o generalizare a experienţei colective care îşi dovedeşte eficienţa şi asigurarea convieţuirii. idealuri şi criterii colective. modestia etc. conduite. dereglări. cât şi prin obligaţie. căutată şi practicată. normele morale recomandă. 2. anticipă şi apreciază gesturi. intenţionând să armonizeze universul a ceea ce este dezirabil (semnificaţiile ideale) cu situaţiile concrete. reglare şi dirijare a operaţiilor prin care pot fi atinse anumite scopuri. cât şi al datoriei. sub forma unei reguli practice. interzic. fiind. de obicei. atrag atenţia asupra tipurile de fapte reprobabile. Ele propun spre realizare şi imprimă actelor personale un scop moral. Normele morale şi convingerea morală Normarea este o componentă indispensabilă oricărei acţiuni sociale. asupra unor factori şi acţiuni care pot fi surse de perturbaţii. sensurile sale au dimensiuni indicative. previn. sancţionează. eşecuri şi situaţii nedorite. atenţionând.

a corectitudinii formale faţă de norme. "este obligatoriu ca să. direcţie şi sens. regulile morale oferă modele de perfectibilitate umană. căutările şi înclinaţiile sale. În procesul individualizării. morala trebuie să se constituie ca normare interioară. Din normare exterioară. prefigurează şi un model de viaţă morală a cărui aplicare este obligaţie imediată. Spre deosebire de normele juridice care transmit obligaţii cetăţenesti elementare.. regularitate. socialmente propusă şi impusă. au misiunea de a contura modele umane cu trăsături explicite şi de a formula imbolduri spre practicarea calităţilor prin care fiinţa omenească îşi poate înnobila propria sa viaţă.. sursă de autoconstrângeri. stiluri de participare şi responsabilităţi.asumat spontan sau deliberat . din teamă. morala îşi completează caracterul convenţional de instanţă exterioară cu tăria sau fragilitatea motivaţiilor pe care le primeşte în psihologia oamenilor concreţi. El este o alternativă la viaţă socială nemijlocită. Morala fundată preponderent pe ideea datoriei reuşeşte. în acelaşi timp. funcţiile normative sunt formulate apodictic ("trebuie să . De aceea. prescriu şi propun sfaturi de conduită. De aceea.şi la idealuri de viaţă. doar inocularea sârguinţei. atribuie actelor şi activităţilor un grad de raţionalizare. ci. rigoare. ci trebuie să ia în consideraţie şi omul individual. doar exigenţa .")..". Un ideal social este ansamblul coerent de laturi privitoare la modelul evoluţiei istorice . O morală care inhibă prin interdicţii şi prin invocarea unor datorii (îndatoriri) necondiţionate demonstrează că valorile şi idealurile sale nu sunt practicate spontan.143 admise şi preţuite de semeni. Scopurile anticipate în plan social solicită atitudini şi comportamente adecvate. cu aspiraţiile. deci o asemenea orientare valorică a raporturilo interumane încât să fie asigurate condiţiile subiective indispensabile realizării proiectelor colective. Accentuarea aspectelor interdicţionare şi imperative nu este un argument pentru validitatea şi exemplaritatea unui cod moral. Deşi. în cel mai fericit caz. Deşi în mod nemijlocit ele cer şi. morala nu poate fi redusă la sistemul datoriilor sociale. prin ataşament firesc. normele morale anticipă un tip uman. sfârşind în comportamente neproblematice ce dovedesc că este interiorizată. semnalează o lipsă. mai degrabă. astfel încât conţinuturile sale să devină mobiluri personale de acţiune. de cele mai multe ori..

fără îndoială. desigur. scoţând în prim plan fragilitatea şi. cu toate acestea. care dincolo de predispoziţii interioare. în 160 N.144 ("trebuie să fac astfel. se deschide la întemeiere raţională. capacitatea de jertfă sunt greu de inculcat prin educaţie. atinse în mare măsură pe calea îndrumării pedagogice. sfaturile şi obligaţiile sunt percepute numai ca instanţe cărora trebuie să te supui. Edit. dragostea. generală. obiectivă. p. iscodirea insistentă şi problematizarea excesivă pot duce la conflicte sufleteşti. ci trebuie integrat într-o morală a convingerii (orientată spre semnificaţii şi temeiuri umaniste) şi. convingerea se dovedeşte a fi o trăire valorică de alt nivel decât simpla credinţă. Convingerea. . 1974. simţul dreptăţii etc. Personalitatea umană se constituie prin armonizarea datoriei subiectiv resimţită. 365. Hartmann.. temperamentale şi de caracter antrenează orizonturi de trăire morală şi virtuţi care nu pot fi normate. "vitejia. dragostea de ordine. pentru că altfel nu se poate. relativitatea simpatiei şi/sau adoraţiei pentru anume semnificaţii. fidelităţii. în timp ce fondul valoric rămâne exterior subiectivităţii individuale. numai prin interiorizarea dimensiunilor valorice se obţine o adevărată reglementare a comportamentelor dinlăuntrul trăirilor umane şi nu printr-un conformism plat. Aşa cum remarcă N. Convingerea este acea credinţă care. într-o morală a responsabilităţii faţă de consecinţele actelor noastre. Credinţa menţine un raport de exterioritate între individ şi morală: prescripţiile. impusă din exterior. stăpânirea de sine şi controlul propriu pot fi. impersonală. Univers. confruntându-se cu îndoiala. nu e permis"). De pildă. simultan. însă. Respectul pentru norme nu poate fi redus la simpla morală a corectitudinii. Desigur. demitizând chiar forţa de atracţie a unui ideal. Nu toate valorile morale sunt şi pot fi concretizate în structuri normative. ataşamentul său este inteligent. Estetica." 160 Normele au o formă abstractă. vrednicia. dar nu acelaşi lucru se întâmplă cu nobleţea morală. constanţa.Hartmann. corectitudinea este educabilă şi poate fi transmisă prin reguli de acţiune. şi simţul răspunderii. anticipate şi căutate cu datoria socială. nu evadează din faţa dificultăţilor prin axiome afective obscure. eventual.în anumite limite. ci rămâne preocupată de motivarea consistentă a opţiunii şi gesturilor morale. .

Succesul. De aceea. ca exces de speranţă: se anticipă imaginativ trăirea satisfacţiilor maxime legate de persoana proprie.d.145 schimb. "un fenomen social obiectiv şi nu un fenomen personal psihologic. fapte ş. fermitatea sa e deseori opacă. Teoria succesului. În timp ce credinţa prezentă în moravuri porneşte din şi sfârşeşte în prejudecată. deci el presupune un anumit discernământ. pozitivă. p. opţiunea motivată nuanţat şi mulată pe realităţi. Fericirea este înţeleasă. ci şi tendinţe personale de structurare şi semnificare a actelor cu sentimentul unei obligaţii (ceea ce trebuie făcut) şi al unei aspiraţii (binele). dorindu161 Mihai Ralea. o aprobare întotdeauna. care sunt performanţe în raport cu sfera disponibilităţilor valorice ale colectivităţii. "succesul este o apreciere favorabilă. Nu introducem nici un fel de ierahie între cele două tipuri." 161 Există un succes discret. ce se reduce. . Credinţa morală limitează câmpul conştiinţei. 2. Calitatea e dată de performanţa apreciată şi de consecinţele social-umane pe care le are. dar există şi un succes zgomotos. valorile morale sunt individualizate. 1975. 53.a. consistente. prin intermediul convingerilor. instituie raporturile morale prin implicare personală: asumarea pe cont propriu a reperelor ideale colective. convingerile pot să înzestreze chiar prejudecăţile cu judecată. în Prelegeri de estetică. în schimb. Convingerea. Ambele pot fi adânci. o anumită aşezare într-o ierarhie axiologică. Aşa cum precizează Mihai Ralea. preţuirea acordată acelor idei. cultivândui exclusivism: ceea ce nu este înţeles nu există pur şi simplu sau nu trebuie să existe. creaţii. de obicei. este doar delimitativă şi tolerantă: înţelege şi experienţe morale cu care nu este de acord. fiind. de cele mai multe ori. fericirea şi sensului vieţii Succesul este o validare explicită. adică o anumită ierahie de valori". în care meritele sunt întâmpinate cu entuziasm şi stări patetice colective. la recunoaşterea competenţei şi seriozităţii pe care cineva le dovedeşte în profesie sau în chestiuni precise care ţin de aceasta.4. acceptă şi alte opinii sau rigori morale decât cele fixate afectiv. se poate spune că.m. sau de suprafaţă. reuşind să exprime nu numai virtualităţi de acţiune admise de colectivitate.

De aceea. orientare şi unitate valorică. concretizându-se în "cadre de 162 Tadeusz Kotarbinski. vizăm faptul că ea nu este. Se ascunde în acest proiect al fericirii un pact sentimental al insului uman cu sine însuşi: se doreşte anularea tuturor piedicilor posibile . anularea spiritului critic pentru ca afectele să se intensifice prin fixarea exclusivă a interesului pe conţinuturile convenabile. pentru a valoriza fericirea. conturul lor nu poate fi precizat decât pe măsură ce experienţele de viaţă obligă la realism. căutări şi eşecuri. . starea de fericire cuprinde fascinaţii şi tentaţii uşor temătoare. Ca trăire. ci are o anumită cursivitate. Când privim viaţa din punctul de vedere al sensului. tulbură echilibrul. ca activitatea lui să nu se epuizeze în acţiuni fără importanţă. starea psihologică de fericire nu e produsă spontan de către motivul (sau momentul) ce ne satisface. pentru om. temporalitatea şi varietatea propriilor trebuinţe. suficient de imprecise şi eterogene. împiedică sau ameninţă . însă multe din renunţări.sfera înclinaţiilor să capete rezolvări optime pe o durată cât mai mare posibil. ci să se poată legitima prin adecvarea la un ţel demn de a i se sacrifica eforturile cele mai intense." 162 Erich Fromm apreciază că "devotamentul manifestat de om faţă de o cauză. de o idee sau de o putere transcendentă este expresia unei nevoi de completitudine în procesul vieţii". în acelaşi timp. discernământ şi selecţie. simplă sucesiune de proiecte. ci ţine de aptitudinea personală de a fi fericit.146 se ca . norocoase.este preocupat ca acţiunile lui să nu fie lipsite de scop. p. oricum. fericirea presupune "punerea între paranteze": izolarea pretextului real care provoacă mulţumirea. Editura ştiinţifica. "Cine caută sensul vieţii . 1970.în condiţii de siguranţă . 42. lipsa de interes pentru aspectele stânjenitoare. se doreşte starea în care aşteptările sale în faţa vieţii îi sunt satisfăcute la limita maximă.şi existenţa împrejurărilor prielnice. ba.ştiut fiind că omul este temător sau irascibil faţă de tot ceea ce nu convine. Meditaţii despre viaţa demnă.arată Tadeusz Kotarbinski . ci provin din prudenţa egoistă sau teama de suferinţe. dorinţe. mai precis. Întrucât se simte ca aceste suspendări sunt provizorii. Conţinuturile acestui exces de speranţă rămân. acţiuni. e nevoie de o schimbare de optică: să fie văzută ca satisfacţie valorică. nu se datorează numaidecât lucidităţii. rezultate. de capacitatea de a ignora bogăţia realităţii. Aşadar.

trăindu-le ca pe o problemă personală (când se aderă la respectivul sistem de valori) sau ca pe o contradicţie (atunci când valorile se opun altor valori). un rost. ca proces biologic. depăşit stadiul unor simple reacţii psihologice spontane faţă de mediu atunci când urmează o interiorizare critică a valorilor ce stau la temelia culturii şi civilizaţiei în respectiva societate. este pentru mine o valoare") şi afirmă prin ea valori ("nu trăiesc oricât. astfel. de aceea. În condiţii istorice determinate. norme. obiceiuri orientează acţiunile şi dezvoltarea la nivel social global.Fromm. . Prin urmare.ca proces biologic . sensul are caracteristicile obiectivităţii: sistemul de valori. de aceea nu pot trăi oricum"). Sistemul valorilor colective condiţionează forme specifice de individualitate. cu o dublă motivare: psihologică şi socială. Desigur. sentimentul împlinirii în ceea ce face. cristalizarea unei atitudini personale (de acceptare sau respingere a valorilor pe care colectivitatea le propune şi/sau impune membrilor săi) şi necesitatea interioară de a avea un ideal prin care se legitimează rostul social-uman al propriei vieţi. Sub acest aspect. Aşadar.nu le are. revelatoare sunt procesele de interiorizare a valorilor. Editura politică. de a-i da semnificaţii pe care ea . 1983. Dar sensul autentic este un fenomen etico-social. sensul vieţii se referă la capacitatea individului de a-şi trăi viaţa în chip uman. viaţa. stă la îndemâna fiecăruia ca să aibă şi să manifeste preferinţă pentru un model sau altul de viaţă.147 orientare şi de devoţiune. în funcţie de care justifică şi apreciază toate actele intreprinse. sunt folositoare vieţii în comun. pare suficient ca cineva să aibă stări de mulţumire şi fericire. Este. 163 E. pentru a percepe viaţa ca având un sens. fiind atitudinea prin care omul tratează viaţa ca valoare ("nu trăiesc oricât. o raţionalitate. sunt demne de preţuit şi imperios de asumat ţelurile care afirmă omul ca valoare." 163 Sensul existenţei personale exprimă dorinţa de a conferi vieţii în ansamblu un înţeles. Unii oameni se integrează în viaţă socială fără a gândi profund asupra semnificaţiei pe care o dau vieţii lor valorile pe care le acceptă. iar individul este format şi se formează el însuşi pe sine în aceste cadre valorice. însă. de motivare personală a sensului vieţii şi de exercitare a capacităţii proprii de rezistenţă în faţa istoriei. pp. Texte alese. Scopul vieţii nu este însă prestabilit. Rezultă. 239-240.

seriozităţii Dar. Acesta constă în lipsa de acord asupra alegerii şi experienţei sensului vieţii. Dimensiunea morală a sensului vieţii . pe care le opun celor promovate de societate. dar nu au justificare strict personală. prin apropierea vieţii efective de acest ideal. ele au însemnătate istorică. aptitudinile proprii dovedite. practicând atitudini individualiste.d. 3) Conflictul axiologic este difuz. cât şi prin mijloacele folosite pentru actualizarea lor. fiind lipsite de ideal moral şi responsabilitate. de împrejurările istorice. deci nu oferă alternative realiste. Sunt posibile câteva tipuri de situaţii: 1) Uneori. autenticitate . deşi se întemeiază pe realităţi evidente. nu reuşeşte să opună alte semnificaţii viabile. ci doar gesturi de nemulţumire. fără îndoială. Puterea de reacţie personală în faţa mersului istoric se concretizează. dincolo de jocul nefast al conjuncturilor. Dacă cele mai multe laturi ale idealului sunt cucerite procesual. Înţelegem prin această că asupra felului în care fiecare om trăieşte viaţa îşi pune amprenta climatul material şi spiritual. egoiste. unii oameni optează pentru false valori. în al doilea rând. atitudini nihiliste. şi. atitudinea adoptată în faţa vieţii.m. îndoielnice sub raport moral. Asemenea proiecte subiectiviste intră în contradicţie cu imperativele convieţuirii. prin acte succesive şi prin . măsura în care idealurile sunt clare şi pot fi urmate cu mijloace la îndemână ş.148 sunt pătrunse de grija şi respectul faţă de umanitate. Când există consens între viziunea individuală asupra vieţii şi valorile unei culturi. Sensul vieţii depinde. din aproape în aproape. când sunt respinse anumite valori sociale. între modul propriu unui individ de a vedea viaţa şi idealurile grupului sau societăţii se poate produce un conflict axiologic. în alegerea idealului de viaţă.trebuie să fie prezentă şi îndeplinită exemplar în fiecare acţiune cotidiană. eficacitatea acestor luări de poziţie depăşeşte puterile unui om. atât prin scopurile imediat alese. stări de apatie sau dezorientare. iar această reacţie. în principiu. aspiraţiile ce pot fi finalizate. Însă. de modul în care optăm pentru un model de viaţă. fiind necesară replica unor forţe colective. izbutirea în viaţă depind în mare măsură de mobilizarea capacităţilor. mediile umane.a. de fapt. se poate spune că. în primul rând.în afara căreia nici nu există. ci apără anumite interese generale. dar şi de capacitatea de reacţie în faţa proceselor istorico-sociale. energiei. 2) Când opţiunile contravin sistemului valoric-social.

Deontologia trimite la reguli practice şi obligaţii concrete ce disciplinează sever. să 164 Guy Durand. sunt inevitabile divergenţele de opinii. închisă. osificată în reguli. 1989. Termenul "bio-medical" . ceea ce implică recursul la stabilirea unei ierarhii a valorilor. Marile direcţii de dezvoltare mizează fie pe circumscrierea unor cadre de reflecţie şi cercetare interdisciplinară asupra consecinţelor umane ale progresului tehnico-medical fie pe constituirea unei metode de analiză a situaţiilor care implică dileme morale şi. principes.admite două linii de sens. vizând "să orienteze acţiunea.5.deopotrivă interdisciplinar. cvasi-juridic. angajează decizii reale.a realităţii bio-medicale. confruntarea soluţiilor şi chiar limitarea libertăţilor.149 cumularea rezultatelor pozitive. Bio-etica se constituie ca modalitate originală de cercetare şi însuşire dintr-un punct de vedere moral .este studiul interdisciplinar al ansamblului condiţiilor care necesită o gestionare responsabilă a vieţii umane (sau a persoanei omeneşti) în ambianţa progreselor rapide şi complexe ale cunoaşterii şi ale tehnologiilor biomedicale. .ataşat celui de "etică" . bioetica se prezintă ca fiind "căutarea soluţiilor la conflictele de valoare în universul intervenţiei bio-medicale". eventual cu întemeiere religioasă.nemijlocit. practica morală este cea care poate armoniza .momentele vieţii."164 În măsura în care miza ultimă are implicaţii politice . . 2. în funcţie de accentul pus pe "bio" sau pe "medical". de fiecare dată . pp.întrucât societatea se confruntă cu propriul său viitor -. legitimată printr-o viziune globală despre lume şi o concepţie antropologică fundamentală. prospectiv. să amenajeze exerciţiul libertăţilor cetăţenilor. global şi sistematic . "Bioetica menţionează Guy Durand . deci.dar nu numai . în consecinţă.morala este receptată negativ: ca discurs moralizator sau ca apropiere (de om şi viaţă) cu iz tradiţional. relaţiile şi munca în corporaţia profesională. 19-20. Bioetica În opinia curentă. La Bioéthique (nature. Les Editions du Cerf. enjeux. Etica sugerează o detaşare (sau numai distanţare) reflexivă. începând de la cele mai semnificative la simplele eveniment curente. fie pe deschiderea unor noi orizonturi de reflecţie şi cercetare normativă în spaţiul eticii propriu-zise.

care sunt de ordinul Binelui şi indică atributele Fiinţei (Existenţei). sinceritatea faţă de bolnav."165 O simplă enumerare tematică dezvăluie gravitatea problemelor de care etica nu numai că nu mai poate face abstracţie. grefa de inimă. diagnosticul prenatal. informarea bolnavului. experimentarea pe fiinţe umane.(în) .150 influenţeze opţiunile societăţii.d.întru-un cuvânt.care determină acţiunea."167 Acestea sunt deopotrivă imperative morale globale şi principii de drept. eugenismul. pruncul . valorică. euthanasia fătului. 28. Reguli: exigenţa de a alege mijloacele potrivite. teama de moarte. manipularea genetică. fixează atitudinile. Reguli . dreptul la moarte. bio-etica porneşte de la două principii de bază: "respectul vieţii şi respectul autodeterminării persoanei.166 Pentru a stăpâni valoric reflecţia asupra faptelor. integrează decizia. p. 40. încăpăţânarea terapeutică. dar trebuie să şi le asume: euthanasia... p. politică. mitică ş. când începe viaţa omenească şi când se sfârşeşte. autodeterminarea.m. transsexualitatea. pe embrion. ce este persoana şi care este (în ce constă) sensul (rostul) său? Rezolvările morale propuse în sfera faptelor nemijlocite depind în mod hotărâtor de limpezirea opţiunilor valorice de bază (semnificaţiile) care prefigurează tipuri de angajare şi acţiunea (principii). 167 Ibid. . p. sterilizarea handicapaţilor. banca de spermă. Bioetica îşi investeşte conţinuturile antropologice în această schemă astfel: Valori: viaţa. poluarea..eprubetă.care dau marile orientări (globale. Principii: respectul vieţii. filosofică. războiul. 168 Ibid. interdicţia de a ucide. reanimarea. cercetarea şi dezvoltarea armamentelor biologice şi chimice. asistenţa la sinucidere. caractersul sacru al vieţii. rinichi etc.. Stratul reflexiv stabileşte opţiunile fundamentale la întrebări grave: ce este omul?. 34-35. tortura. avortul. alocarea de resurse limitate. 30. de viaţă şi acţiune).a. Principii . creşterea demografică şi controlul său. întemeierea lor este (şi poate fi) religioase. 165 166 Ibid. contracepţia. autonomia persoanei. . Guy Durand distinge trei niveluri de organizare a discursului etic 168: Valori . Ibid.. fecundarea artificală. politica de sănătate. inseminarea artificială. sinuciderea. asistenţa genetică. pp.

. femeie.d. situaţiile problematice concrete care solicită soluţii.m. . subiectul actului moral nu mai poate fi conceput ca pură conştiinţă intelectuală şi ca reflexivitate a omului concret în împrejurările date. în lumea de azi. la rândul său. cuplu. Etica lui Robert Misrahi Trecând dincolo de sfera bioeticii. prin. iar acest subiect se afirmă deopotrivă ca un corp-subiect şi conştiinţă. 2.7. decizia morală angajează trei componente de bază: valorile. pp. Robert Misrahi re-gândeşte problematica moralei în funcţie de angoasa generalizată din lumea contemporană: neliniştea vitală cu privire la viitor şi incertitudinea [a]grav[at]ă [şi] în termenii acţiunii. p. adică armonizarea unor stări de fapt cu starea de drept. 27.ce vorbeşte şi acţionează 169 170 Cf. impulsul bioeticii este dat de o stare de fapt: corpul uman este deopotrivă obiectul şi victima scientismului medical. De pildă.a. conştiinţa morală . ş. tehnologiile biomedicale influenţează cursul natural al vieţii. această conştiinţă-subiect îşi dezvoltă activitatea semnificantă în universul socio-cultural. perversiuni ale eticii. Robert Misrahi. exigenţele libertăţii sunt hipertrofiate în detrimentul exigenţelor de solidaritate şi justiţie (care sunt instanţe valorice). În opinia lui Jean François Malherbe169. Pour une éthique de la médecine. schimbând astfel şi semnificaţiile valorice. 1995. şi se lasă exprimat de conştiinţă.a. moarte. respectiv ierarhiile simbolice şi atitudinile.151 Fără îndoială. bărbat. deci. corpul subiectului este în acelaşi timp sistem biochimic (= organism) şi activitatea unitară (corp-subiect). Neglijarea unui element în decizia morală conduce la pervertiri. Pe de altă parte. înlăturarea incertitudinilor prin invocarea ştiinţei anemiază planul moralităţii trăite ş. modificând imaginile despre viaţă. morala de situaţii recomandă luarea deciziei în funcţie de dorinţele subiective proiectate asupra situaţiei. Librairie Larousse. Jean-François Malherbe. face posibilă conştiinţa-subiect. 1987. Într-o civilizaţie agitată şi confuză. pe baza corpului-subiect . viaţa umană este medicalizată.ca instanţă psiho-spirituală ce intenţionează realizarea valorilor în situaţia dată. 74-75. refugiul în tradiţie autoritarism sau. corpul se exprimă în. Misrahi170 porneşte de la premisa că fiinţa umană este un subiect. suferinţă. La signification de l'éthique. organismul face posibil şi "produce" corpul-subiect care. Synthélabo.

44. semnificaţii şi limbaje. dar şi conştiinţă iniţiatoare de acte prin care produce semnificaţii şi valori.33. unitatea subiectului complet se dezvăluie prin metoda comprehensivă şi descriptivă. o putere deopotrivă afectivă şi reflexivă (sau cognitivă) pentru care afirmarea dezirabilităţii este în acelaşi timp o afirmare a sensului. eşuând într-un idealism inutilizabil care alimentează indecizia acţiunii prin "mituri" mai mult sau mai puţin arbitrare. fapt care implică problema practică a alegerii.. Morala are rostul de a determina valorile în funcţie de care sunt alese şi împlinite diferite acţiuni posibile. În acelaşi timp. 34. subiectul trebuie să-şi asume contingenţa. p.. p. p.. situaţii. dogmatismul metafizic în chestiuni de morală nu este numai o justificare amăgitoare a unor programe de acţiuni deduse în mod arbitrar.. Pentru acest subiect concret. Principii orientative pot fi despresive din morală."174 În general.) să înceapă cu subiectul"172 care ni se prezintă simultan ca fiind o existenţă şi o reflecţie. Dinamismul creator al dorinţei depăşeşte energiile instinctuale prin inventarea unor scopuri şi valori. p.152 -. corupte şi muritoare a materiei şi a vieţii.. deontologice şi etică. 173 Ibid. Ibid. ci este. "Fiinţa umană reală este un subiect integral şi unificat"171: corp într-o primă instanţă.. mobilizând viaţa interioară în sensul responsabilităţii. biologicul este încapsulat preocupărilor de umanizare a propriei vieţi.. 171 172 Ibid. Dacă metoda cauzală este adecvată cunoaşterii corpului-organism.) un dublu dualism radical care opune nu numai lumea eternă şi perfectă a Ideilor şi a lui Dumnezeu lumii imperfecte. . ci mai opune sufletul pur şi nemuritor corpului impur şi pieritor. 40. "Pe planul acţiunii umane.. Mai mult: "cunoaşterea sistematică a omului trebuie (. 174 Ibid. De aici rezultă şi ambiguitatea sa: proiectează idealuri exemplare. prin consecinţe. şi linii de forţă. vertebrând viaţa cu o intenţionalitate valorică. această contingenţă se numeşte libertate"173. dorinţa este dătătoare de sens şi presupune conştiinţa de sine. "Idealismul moral de stil platonician sau creştin implică (. o întemeiere a arbitrarului însuşi în postura de autoritarism moral sau politic. integrându-se într-o ordine simbolică a valorilor şi sensului.

deci. Desigur. şi nu doar conform datoriei -.este anterioară oricărui sistem de valori şi oricărei profesiuni. p. cu mai multă sau mai puţina perfecţie şi rigoare. "Vom numi etică cercetarea unui sistem de principii menite să orienteze acţiunea către accesul la plenitudinea sensului".a. 48. publicitate. stilul de practicare şi consecinţele decurg din anumite principii care asigură structurarea socio-culturală a unei meserii. exigenţele codificate deontologic trebuie ele însele întemeiate prin apel la registre reflexive mai cuprinzătoare.m. "această anterioritate este 175 Ibid.respectul pentru legea morală. vizând doar planul intenţiilor . prin aceasta. contracte ş. circumscriind sfera legitimă a responsabilităţilor ataşate unei profesiuni. pe de altă parte încearcă să înlocuiască moralismul abstract. însă tocmai de aceea nu pot oferi principii de acţiune sau de justificare a unor alegeri efective atunci când situaţiile deschid posibilităţi multiple şi contradictorii.ca sens. în general.153 Trebuie observat. se străduieşte cel puţin să realizeze în parte"175. morala kantiană este calificată de J.notează Robert Misrahi sunt tautologice: codifică implicaţiile şi exigenţele unei profesii anume. însă. ele codifică paleta conduitelor admisibile într-o sferă de activitate umană (afaceri. prin universalitatea imperativului categoric Kant surprinde "modelul ideal al oricărei morale şi definiţia esenţială a ceea ce orice morală. moralele datoriei sunt imposibil de urmat tocmai pentru că sunt contradictorii şi dispreţuiesc concretetea subiectului. iar aceste principii depăşesc puterile deontologiei. de pildă. De aceea. conţinut şi responsabilitate .d. medicină. Deontologiile . impulsul de a acţiona din datorie..). . drept un sadism. Kacan. ambiguu şi contradictoriu prin indicarea a ceea ce trebuie efectiv făcut. înclinaţii sau interese. ci dintr-o concepţie (pre) determinată asupra respective profesiuni. reflecţia asupra temeiurilor acţiunii . că. ceea ce implică excluderea oricăror motive concrete. însă aceste implicaţii şi exigenţe decurg nu dintr-o relaţie logică între profesia deja constituită şi acţiunile pe care le presupune. Deontologiile. nu întâmplător doctrina kantiană abordează problema calităţii morale a unei acţiuni în termeni formali. nu este suprimată imposibilitatea în fapt şi irealismul. Or nu există o esenţă prestabilită şi universal valabilă a unei profesiuni.

86. se impune . Sursa acestei reflexivităţi se află în experienţele de criză şi eşec..nu atât din considerente morale.154 garanţia caracterului său concret"176. dacă.astfel spus. etica încearcă să surprindă implicaţiile.este derivat din această pozitivitate. cât din nevoi vitale . p. opunând acţiunii spontane o reflexivitate care modifică radical desfăşurarea şi temeiurile. întrucât afirmă realitatea efectiv şi validitatea unei existenţe împăcată cu sine. satisfacţia. spontaneitatea dorinţei devine. p."177 Sarcina eticii ar fi aceea de a stabili "condiţiile existenţei fericite. semnificaţia reflectată şi autonomă a activităţilor. fie că e vorba de amiciţie sau cooperare. 176 177 Ibid.."178 R.. reciprocitatea împlineşte o afirmare existenţială concretă. Un alt criteriu . "Preferabilul nu este nicidecum um ideal abstract. 76. Ca sursă a acţiunii şi reţea de semnificaţii. tonului. şi prin conţinuturile de plăcere care sunt în mod clar gândibile şi practicabile. dorinţa poate să conducă la fel de bine la bucurie ca şi la suferinţă. dorinţa este contingentă în forma sa concretă. 95. mişcarea progresivă şi creatoare. când preferinţele capricioase trebuie înlocuite cu ceea ce este preferabil . cu acele conţinuturi ce sunt adaptate intenţiei fundamentale a sensului. 179 Ibid. El este efectiv constituit sub raport calitativ de către modurile de a trăi. Misrahi consideră "pozitivitatea" drept o primă condiţie ce se referă la consistenţa. prin reflexivitate etică.. este vorba de mişcarea concretă a unui subiect care acţionează către obţinerea unui maximum de satifacţie.reciprocitatea . rostul eticii este de a propune un ţel şi de a defini mijloacele. atitudinilor sau conduitelor care zămislesc bucuria. p. stăpânită reflexiv. p. în nemijlocirea ei. în măsura în care este evident că non-reprocitatea poate fi sursă de suferinţă şi de (auto)distrugere. "Reciprocitatea desemnează deci echivalenţa pozitivă a două mişcări ale conştiinţei care uneşte doi subiecţi"179. 178 Ibid.refuzul egocentrismului şi afirmarea onestă a bucuriei în relaţie cu altul. la nefericire ca şi la fericire. Ibid. fundamentul valid al acţiunilor concrete. 97. . către conţinuturi ce produc plenitudinea vieţii. permanenţa. este vorba de acea dimensiune a actelor.

şi că."181 În opinia lui Misrahi. el însuşi condiţie a conştiinţei-subiect. oferind "matricea oricărui viitor şi originea oricărei îndrumări "180 în caz de ambiguitate a situaţiilor şi/sau acţiunilor. Mai mult: pretenţia .155 implică specificitatea personală. umanismul bio-eticii trebuie să fie structurat de 180 181 Ibid.. întrucât simplele deontologii sunt. o semnificaţie generală. Însă. medicul şi biologul legiferează împreună. dacă "viaţa" este în acelaşi timp fericită sau nenorocită. Ibid. astfel reflecţia pe care o pun în practică este etică şi filosofică. Această mediere reflexivă se mulează totdeauna pe scopuri şi împrejurări concrete. tautologice. 99.mărturisită sau nu de ştiinţificitate a bio-eticii este respinsă: "este clar că ştiinţa nu poate să prescrie nici să propună norme pentru acţiune întrucât este în legătură cu "faptele" şi nu cu "valorile". 183 Ibid.. p. Aceasta nu înseamnă că filosoful legiferează în timp ce cercetătorul ştiinţific constată."182 Mai precis: "dacă filosoful se preocupă de existenţă ca atare (. preocuparea ştiinţifică pentru viaţă trebuie să îmbrace un sens şi o valoare specifice: viaţa în sens strict este condiţia existenţei în sensul său deplin. 105. Prin meditaţia asupra celor trei caracteristici prin care poate fi evaluată acţiunea pozitivitatea. şi activitate energetică şi organică ce o fac posibilă. 182 Ibid. biologul şi medicul se ocupă de condiţiile organice ale acestei existenţe. adică de condiţiile organice ale emergenţei corpuluisubiect. etica fiecărei meserii nu este altceva în realitate decât forma în mod necesar sigulară şi concretă pe care o ia etica existenţială în general. . nu ştiinţifică."183 În consecinţă.. bioetica nu poate fi decât una din aplicaţiile posibile ale acestei etici generale.). p. Aceasta semnifică faptul că filosoful.. p. "Nu profesiunile pot să producă morale. 103. totodată.fiinţelor şi situaţiilor.. De aici rezultă singularitatea . p. adică reflectează asupra acţiunii şi asupra orientării sale.ca al treilea criteriu . adică mişcarea reflectată către bucurie pe baza unei activităţi creatoare singulare. ci dincolo de profesiuni se desfăşoară o etică bazată pe structurile universale ale dorinţei şi reflecţiei. Astfel. aşa cum s-a văzut.. având. reciprocitatea şi singularitatea -. 107. etica se afirmă ca "filosofie existenţială a bucuriei".

s-a constatat că managerii de firme şi companii manifestă o încredere foarte mare în angajaţi precum şi o „cooperare moderată. p. (2002). . Această filosofie a conştiinţei (auto-)creatoare care să fie simultan existenţială şi eudemonistă pare să legitimeze. unei organizaţii îi merge cu adevărat bine. au acces la alte registre . un individualism îngust.8. de fapt. Etica lui Robert Misrahi justifică obişnuinţele şi aspiraţiile curente de acces democratic la mulţumiri de sine prin care viaţa pare a căpăta o plenitudine a sensului. Aşadar. 2. morţii ş.”184 În China anilor ’90. de exemplu. De multe ori. nu trebui să uităm că. Trust and decision making: Are managers different in the People’s Republic of China and in Australia? Cross Cultural Management.a. şi de un anume eudemonism . regulile şi valorile promovate şi susţinute au un impact major asupra activităţii angajaţilor. respingând interpretările doloriste care ni se par că. procesele decizionale erau 184 Karen Yuan Wang şi Stewart Clegg. Un asemenea proiect etic exprimă. am spune . manageri şi acţionari. dacă şi angajaţilor acesteia li se întâmplă acelaşi lucru. totuşi. sensibilitatea de masă a epocii actuale.ale umanului. trasează coordonate stricte în ceea ce priveşte conduita profesională în raport cu poziţia ierarhică. lucrul în echipă şi afectează climatul organizaţional. apreciază Misrahi. Disconfortul sufletesc şi reflexiv poate fi creator într-o mult mai mare măsură decât închiderea într-o fericire provizorie şi mioapă la evidenţele omenescului în cotidian. 33. captivat de confort sufletesc şi goana după agreabil. 9. pot întemeia un realism existenţial mult mai profund şi semnificativ decât claustrarea unilaterală într-o etică a satisfacţiei existenţiale. incertitudinii. lipsit de receptivitate în faţa limitărilor constitutive ale omului.mai adânci.156 recunoaşterea omului ca subiect cu un legitim sentiment de sine.întrucât. acest aspect defavorizează cunoaşterea şi respectul reciproc. suferinţa este prin definiţie un rău absolut. şi fobic la sursele de tragic. în relaţiile interpersonale cu subordonaţii. Credem că orizonturile reflexive ale disperării. firmă sau corporaţie cultura organizaţională. 1. În ţări precum Australia. angoasei.d.m. totuşi. Comportamentele manifestate de lideri. normele. Gândirea de grup şi comportamentul etic în organizaţii În orice companie.

.157 caracterizate mai mult de „paternalism” şi de un stil de conducere directiv. Încrederea în proprii angajaţi a managerilor din organizaţiile chineze (216) este scăzută faţă de cea a omologilor lor (112). Acest aspect întăreşte şi mai mult faptul că nivelul încrederii variază în funcţie de distanţa faţă de putere percepută de anagajaţi. astfel. Aceştia „sunt mult mai pregătiţi să delege puterea cu angajaţii în luarea deciziei finale. potrivit acestei cercetări.”188 185 J. comparativ cu managerii chinezi.185 Un studiu comparativ privind valorile culturale şi încrederea arătată angajaţilor a fost realizat de Karen Yuan Wang şi Stewart Clegg. Management issues in China: Volume II International Enterprises.”187 Comparativ. Ibidem. managerul este „părintele”. Cercetarea s-a desfăşurat pe un eşantion format din 328 de manageri chinezi şi australieni. London: Routledge. potrivit cărora se poate face o paralelă între structura familială chineză şi cea organizaţională. în timp ce. „copii”. Când există divergenţe de opinie între un manager şi subordonaţi. Aceştia din urmă trebuie să fie „dependenţi şi obedienţi. considerândul-le a fi „modalităţi eficiente” premergătoare deciziilor. Studiul face trimitere la principiile confucianiste. managerii australieni sunt adepţii unei relaţii „relativ egale”. şi Y. Lu.cit. Managerii australieni pun accentul foarte mult pe discuţiile informale. în care procesul decizional se desfăşoară într-un mod democratic. neputându-se avea încredere totală în ei. implicate fiind valorile şi normele culturale specifice acestei ţări. iar subordonaţii. rezultatele indică faptul că managerii australieni sunt mult mai predispuşi spre a reflecta influenţa subordonaţilor în decizia finală. se dezvoltă o dispoziţie culturală şi psihologică spre dependenţă. (1996). 186 187 188 Karen Yuan Wang şi Stewart Clegg. 39. 40. op. şeful […] trebuie să controleze. Ibidem. Aici.186 Perspectiva comparativă are în vedere comportamentul managerilor chinezi versus comportamentul managerilor australieni. Child. Subordonaţii trebuie să fie obedienţi faţă de marii manageri potrivit funcţiei lor. astfel încât fiecare persoană implicată are posibilitatea să-şi exprime punctul de vedere. Sunt lipsiţi de iniţiativă şi se bazează doar pe aranjamentele şefilor lor.

191 Ibidem. 186- 187. Managerii din Asia consideră foarte dificilă negocierea cu cei din America Latină. Spre exemplu. valorile culturale organizaţionale se axează pe o serie de concepte precum mura (modul în care în firmă sau companie se produce coeziunea grupului).”191 Asemenea managerilor niponi. 345. [2001](2006). (1997). Diferenţele apar şi din înţelegerea diferită a încrederii. Gemba kaizen: A commonsense. din teama ca aceste informaţii să nu fie folosite contra lor. vacanţe). fac ca toată responsabilitatea să fie delegată către şef şi patron). Masaaki Imai.189 Aceste concepte se regăsesc în ceea ce niponii numesc filosofia Kaizen.192 Oamenii de afaceri sud-americani. japonezii considerând. 192 Ibidem. cei sud-coreeni obişnuiesc „să-şi consulte subordonaţii” în luarea deciziilor. Acest lucru se întâmplă atât în viaţa privată cât şi în cea profesională.190 Tradus ad literam conceptul semnifică îmbunătăţirea continuă a activităţilor. Management comparat internaţional. Kaizen: The key to Japan’s competitive success. un adevărat “mod de viaţă. pp. kaizen „presupune îmbunătăţiri mici. (1986). acestea întărindu-se şi într-un alt mediu decât cel profesional – concedii. amae (legături bazate pe un ataşament emoţional intens care. Bucureşti: Editura Economică. în context organizaţional. Altfel spus. faţă de autoritate). deseori. pentru că ei au nevoie de mai multe informaţii pentru a vedea dacă pot să dezvolte relaţii de încredere pe o perioadă mai lungă. „furnizează puţine informaţii în cadrul negocierilor. on (conceptul sugerează că „obligaţiile şi îndatoririle” rămân chiar dacă acestea au fost onorate) sau oyabu – kobun (relaţii informale stabilite la cel mai înalt nivel ierarhic între patron şi directori de exemplu. 210. dar care în timp devin spectaculoase” şi că „rezultatele scontate reprezintă o reuşită sau dimpotrivă o nereuşită a proceselor desfăşurate” deci. comparativ cu cei niponi. că cele două „vieţi” se întrepătrund. creând un „climat bazat pe încredere”. continue. . iemoto (respectul pe care trebuie să-l aibă subalternul faţă de şef.158 În Japonia. cu toate că aceştia din urmă prezintă. crescânde. în timp ce englezii au încredere în 189 Eugen Burduş. low-cost approach to management. dozoku (totalitatea legăturilor şi relaţiilor stabilite într-o comunitate şi implicit companie sau firmă în raport cu altele). contrar perecepţiei vesticilor. McGraw-Hill. 190 vezi Masaaki Imai. rezerve în a-şi face cunoscute părerile. de exemplu. McGraw-Hill/Irwin.

p. prin intermediul mai multor discuţii realizate cu manageri. pe când gi descrie analiza şi luarea deciziei. op. Culture and psychology. Nu este adevărat.195 Acesta este compus din două elemente de bază. În lucrarea Japonia în enonomia mondială. Acest lucru se întâmplă deoarece principiul după care se ghidează corporaţiile.. 112 197 Seiichi Yamashita apud Costin Murgescu op. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. „prezentarea unei propuneri spre aprobare unui superior”. Belmont: Wadsworth a division of Thomson Learning Inc. 108. companiile şi firmele japoneze este acela de a-şi ajuta proprii angajaţi şi de a le asigura toate condiţiile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii. Carnet de călătorie scris cu ocazia unei incursiuni în Ţara Soarelui Răsare. „salariatul să considere că este vorba şi de întreprinderea lui. Acesta arăta. dar muncim serios. Nu este. Unii spun că suntem ‘intoxicaţi de muncă’.”193 Această câştigare treptată a încrederii se poate observa şi în cazul ţărilor scandinave. potrivit autorului mai sus citat. munca principalul factor al dinamismului economic?”194 Procesul decizional japonez poartă numele de ringi-sei sau cum mai este întâlnit. Carnet de călătorie. 114 . public sau privat).196 Spre deosebire de angajatul tipic occidental (indiferent de sistemul în care îşi desfăşoară activitatea. Aceasta este cheia stabilităţii cadrelor şi a disciplinei de muncă din întreprinderile japoneze”197 193 194 Ibidem. 195 vezi David Matsumoto.159 oameni până când aceştia dovedesc contrariul. directori de firme şi companii din această ţară. Pe de-o parte.cit. brazilienii nu se încred în oamenii pe care nu-i cunosc încă. Costin Murgescu prezenta concepţia de viaţă şi modelul managerial nipon. ringi–system. (2000). că productivitatea muncii depinde foarte mult de seriozitatea de care fiecare individ angajat în procesul de dezvoltare al firmei dă dovadă: „Partenerii noştri de peste ocean ne critică deoarece am munci prea mult. cu precădere în literatura de specialitate anglo–saxonă. p.cit. 368. People around the world. cel japonez nu îşi pune problema faptului că mâine s-ar putea să nu mai lucreze în acea firmă din motive independente de el. p. Japonia în economia mondială. ci pentru ‘întreprinderea noastră’. că lucrează nu pentru patron. director executiv la Jetro apud Costin Murgescu (1985). conceptul de rin semnifică. oare. Hiroshi Sawano. 196 Costin Murgescu.. De cealaltă parte.

prin titulatura şi rolul pe care îl joacă. nu mi-e frică să mi-o exprim. Holmes et al. 7. Într-un astfel de interviu. . 18-21. dar de 198 199 200 Costin Murgescu. The influence of cultural values on decision-making groups in Thailand. op. păstrarea şi perpetuarea unei armonii în cadrul departamentului sau colectivului de lucru asigură un climat lipsit de conflicte. Şeful. atunci când mă aflu într-o întâlnire şi am o opinie. Aceştia au realizat interviuri în profunzime cu mai mulţi manageri tailandezi. Şi eu îi voi spune: ‘foarte bine. 3.cit. Funcţia conferită persoanei prezintă garanţia că individul în cauză este cel mai potrivit pentru acest job. valorile şi tradiţiile japoneze.”198 Ne putem îndrepta atenţia şi asupra Tailandei.199 Studiind managementul tailandez. atât directorul general sau acţionariatul. un manager sublinia că „sunt puţin mai diferit de ceilalţi tailandezi pentru că. deopotrivă. Problema este că. Productivitatea muncii ţine de ambele categorii deoarece nu factorul financiar. Holmes şi colaboratorii săi200 constatau că există totuşi şi diferenţe. 35) apud Saksinee Klinsontorn. în egală măsură. lucru care în corporaţiile americane se înţelege mai greu. Fox. Loialitatea faţă de şef şi fidelitatea faţă de instituţie. (1998). Legătura strictă dintre spaţiul social şi cel familial. în rândurile celor care nu înţeleg acest „stil” de viaţă şi de a fi a celor care îl promovează. Aici.. H. are putere absolută în luarea deciziei. p. The Safety & health Practitioner. H. să considere managementul japonez „exclusiv o haină modernă în care se perpetuează sisteme şi mentalităţi feudale. vicepreşedinte şi director executiv al Comitetului Japonez pentru Dezvoltare Economică (Keizai Doyukai). Un alt aspect foarte important şi care face referire la managementul nipon este că. managementul tailandez încearcă să anticipeze posibilele eşecuri rezervând câte un plan de acţiune pentru fiecare situaţie în parte. Safety in Thailand. procesul decizional nu este unul foarte diferit. J. după ce plec de la întâlnire mă voi duce la toaletă şi un partener tailandez îmi va spune: ‘Nu cred că planul şefului este bun’.160 sublinia Seiichi Yamashita. p. importanţi pentru firmă. principiile şi modelul de viaţă perpetuează. Fox sublinia că. 16. cât şi simplul muncitor dintr-un punct de desfacere sunt. (2000). Doctoral dissertation. cât cel uman este cel care asigură viitorul companiei. J. 118. (1997. în cele mai multe din situaţii. Submitted to Wayne Huizenga Graduate School of Business and Entrepreneurship Nova Southeastern University.

op. rememorând o situaţie în care s-a găsit pe când era elev: „Când eram copii la şcoală. Un manager tailandez arăta acest lucru. 54. rolul individului în grup şi în raport cu acesta. H. Geert Hofstede. nu trebuie să faci vreun comentariu. Programarea mentală. [1991](1996). Beverly Hills CA: Sage Publications.161 ce nu ai spus acest lucru în şedinţă?’” Astfel de „comportamente” (de tăcere) îl reflectă îndeaproape pe cel educaţional.cit. depinde îndeaproape de cultura. Existau foarte puţine răspunsuri din partea noastră pentru că eram foarte timizi. pentru că ni se spusese că. Analizând o serie de date privind valorile culturale ale angajaţilor corporaţiei multinaţionale IBM din peste 50 de ţări. dar care difereau prin intensitate în unele ţări comparativ cu altele: inegalitatea socială. (1997. culturii şi naturii umane. Ulterior. Geert Hofstede. normele şi valorile ţării respective. potrivit aceluiaşi autor. atunci când persoanele în vârstă vorbesc. Nu vroiam să punem întrebări. Bucureşti: Editura Economică. este cel care a pus bazele studiului intercultural al climatului organizaţional având în vedere analiza personalităţii. acestea au devenit „dimensiunile culturii” făcând obiectul mai multor studii şi cercetări începând cu anii ‘80203: individualism/colectivism. Software-ul gândirii.30. . Managementul structurilor multiculturale. Dacă un elev pune foarte multe întrebări. profesorul va crede că este obraznic ori că încearcă să demonstreze ceva”. respectiv manifestarea emoţiilor şi controlul incertitudinii202. distanţa 201 202 faţă de putere. Culture’s consequences: International differences in work-related values. p. (1980a). în mijlocul propriei familii şi care se dezvoltă ulterior în mediul social în care individul îşi desfăşoară activitatea. Olanda. 203 vezi Geert Hofstede.. profesorii doar lecturau. p. profesor de management şi cultură oganizaţională. Studiile sale pornesc de la ideea că există o „programare mentală” a individului care se formează de timpuriu. co-fondator respectiv director al Institutului de Cercetare privind Cooperarea Interculturală (Institute for Research on Intercultural Cooperation – IRIC). 1/1. 87) apud Saksinee Klinsontorn. Organization Studies. fondator şi director al Personnel Research Departament of IBM (1965–1971) din Europa. evitarea nesiguranţei (incertitudinii). „masculinitatea” şi „feminitatea”. (1980b). Geert Hofstede a ajuns la concluzia că există mai multe aspecte definitorii comune.201 Cum se poate explica acest comportament? Geert Hofstede. Angola Coffee – or the confrontation of an organization with changing values in its environment. Holmes et al. 21-40.

p. identitatea grupală este mult mai importantă decât cea individuală.”204 În organizaţiile filipineze de exemplu. în raport cu locul de muncă. realizările individuale primesc suport şi credit mult mai mare din partea managerilor. Ibidem. însă. o şi consideră normală. unde există un individualism scăzut.”205 Cea de-a treia dimensiune. în acelaşi timp. angajaţii se „conformează autorităţii şefului şi în general faţă de poziţia ierarhică mai înaltă. Dacă ne îndreptăm atenţia asupra organizaţiilor africane constatăm că leadershipul autoritar şi birocraţia guvernează în detrimentul unei abordări liberale care să permită dezvoltarea iniţiativei personale. ..cit. La nivel de organizaţie. sunt modele sociale şi emoţionale strâns legate. dependente şi care aparţin ‘organizaţiei’. Aceste ţări subliniază colectivismul. 40. Individualismul ca dimensiune se axează pe echitate în relaţiile dintre oameni. firme şi companii această dimensiune reprezintă măsura în care este acceptat şi respectat statutul ierarhic de către angajaţi. nevoile şi aspiraţiile grupului de provenienţă primează în defavoarea celor individuale. evitarea nesiguranţei (uncertainty avoidance) face referire la acele situaţii 204 205 Saksinee Klinsontorn. dorinţele. puterea respectiv obedienţa depind de normele şi valorile promovate în societate. 39. În cazul colectivismului. „este una de independenţă”.162 masculinitatea/feminitatea şi dinamica confucianistă (dimensiune identificată de cercetătorul canadian Michael Harris Bond). Distanţa faţă de putere face referire la modul în care populaţia percepe această distanţă şi. În Malaezia. Potrivit aceluiaşi cercetător. unde angajaţii discută de la egal la egal cu managerii şi liderii lor. În această situaţie. la polul opus se află ţări cum ar fi Pakistanul sau Japonia: „În ţări precum Pakistanul. se pune accent pe onoarea şi demnitatea individuală. spre deosebire de Danemarca. Japonia este o ţară colectivistă în care dorinţa grupului predomină în defavoarea celei individuale. În corporaţii. Astfel. iar relaţia pe care un individ şi-o formează. op. creativităţii şi să permită implicarea consultanţilor în procesul de negociere. în Statele Unite.

mai ales. Această problemă apare şi când se pune problema unei inovaţii. În fine. . p. mai mulţi cetăţeni au arătat vânzătorului o monedă pe care se afla chipul monarhului. 65. Astfel. Martori la scenă. Masculinitatea se formează în jurul ideii de cultură patriarhală în care rolurile pe care le îndeplinesc femeile şi bărbaţii sunt foarte clare. dinamica confucianistă (orientarea timpului) îşi are originile în perspectiva religioasă despre viaţă. şase americani semnalau diferenţele privind modul de lucru din Statele Unite şi cel din Suedia. acceptarea relaţiilor inegale şi o preocupare mai mare spre virtute decât spre adevăr. regele Carl Gustav a constatat. distanţa faţă de putere înregistrează punctaje interesante în ceea ce priveşte răspunsurile angajaţilor IBM din eşantionul lui Geert Hofstede. la un moment dat. op. consideră că tot ceea ce se întâmplă în jur este „fie de bine. în momentul în care a dorit să achite utilizând cecul. într-o fabrică suedeză (Saab-Scania din Soedertalje). Marea Britanie.. 41. Aflaţi într-un schimb de experienţă. Canada sau Olanda. În preajma Crăciunului. fiind împărţită în două: pe termen lung şi scurt.”206 Celelalte sunt orientate spre rezultate imediate dar. fie de rău”. indivizii.cit. salvare. mai ales când se află în postura de a lua decizii individuale sau de grup. Cele orientate pe termen lung se axează pe „cumpătare. Spre exemplu. Organizaţiile şi companiile din Marea Britanie pun un accent scăzut pe formalitate. iar indivizii îşi asumă riscuri foarte mari în activitatea pe care o depun.”207 În ceea ce priveşte modelele organizaţionale situaţia este la fel de diferită. aflat la cumpărături. adaptarea tradiţiilor la un context modern. ţările latine (de peste ocean şi din Europa) şi cele asiatice au valori mari comparativ cu Statele Unite.163 de nesiguranţă în care se regăsesc. Geert Hofstede. de câteva săptămâni. considerându-l pe ultimul în neconcordanţă cu principiile lor şi cultura 206 207 Ibidem. „Vânzătorul a acceptat aceasta ca pe o legitimaţie fără a renunţa însă la verificarea conştiincioasă a autenticităţii cecului şi la notarea numelui şi adresei clientului. că îi lipseşte un act de legitimare. Distanţa mică faţă de putere înregistrată în cazul Suediei este de altfel explicată de cercetătorul olandez.

[1991](1996). 209 Geert Hofstede. iar în cel familial autoritatea este deţinută de persoanele vârsnice. argumentul raţional este reprezentat de experienţa de viaţă care favorizează instituţionalizarea şi internalizarea unor norme rigide cu caracter imperativ.”208 Un schimb de experienţă asemănător l-a avut şi un manager francez. domnule’. Persoanele care ajung într-o poziţie ierarhică superioară nu abuzează de statut şi nu îşi exercită autoritatea în mod nejustificat. deplasându-se la Copenhaga pe un nou post şi ocupându-se pentru aceeaşi companie de zona de nord a Europei (Danemarca. pe nume Dupont. de exemplu. op. Norvegia. în cazul societăţii tailandeze. are propria răspundere şi poate fi competitivă. în mod normal. elementele primordiale pe care se 208 apud Geert Hofstede. pp. Finlanda.164 organizaţională în care îşi desfăşurau activitatea în mod normal în ţara natală.. „Lynette Stewart a ales Detroit-ul. se întâmpla în Franţa: „El a chemat-o pe secretara sa şi i-a dat o dispoziţie în aceeaşi manieră în care proceda întotdeauna la Paris. Suedia) a constatat cu stupoare că reacţia secretarei sale a fost diferită de ceea ce. Ziaristul Robert B. a zâmbit şi a spus ‘De ce doriţi să se facă acest lucru?’”209 Astfel. p. (1980a). secretara daneză l-a privit. Plecând de la dimensiunile formulate de Geert Hofstede se poate spune că. ca secretarele pariziene. care. 169-170. În uzina Cadillac în care lucrează ea. Goldmann a urmărit acest caz şi a discutat cu persoanele implicate arătând că. Beverly Hills CA: Sage Publications. 298.cit. Accentul este pus pe resursele pe care le are individul şi nu pe deficienţele acestuia. În societăţile în care se promovează distanţa mică faţă de putere. se poate conchide că organizaţiile paternaliste sunt cele care promovează şi susţin egalitatea de şansă şi exprimare diminuând apariţia conflictelor în raport cu forurile superioare ale companiei. există un raport de egalitate fundamentat pe sentimentul respectului faţă de persoană. Situaţia este diferită în societăţile caracterizate de principiul care promovează distanţa mare faţă de putere. Inegalitatea este uşor de identificat pe axa verticală în mediul organizaţional. Dar în loc să spună ‘Da. din cadrul unei companii de cosmetice. . pe când la Saab-Scania ea trebuie să-i aibă în vedere pe oamenii din faţa şi din spatele său. Culture’s consequences: International differences in work-related values.

Autorul sublinia că „acest studiu nu examinează numai influenţa valorilor culturale tailandeze. p.cit. . (2004a). cum se prezintă procesul decizional în organizaţii în raport cu simptomele şi gândirea de grup. în prealabil. Din cele 367 de chestionare aplicate în cele patru companii s-a putut conta numai pe 216 din acestea (92 fiind din agenţiile de publicitate şi 124 provenite de la bancă). în care oamenii se angajează când sunt puternic implicaţi într-un grup coeziv. 165-184. (2004b). Revista de Psihologie. când dorinţa lor de a instala consensul este mai puternică decât cercetarea realistă a celorlalte alternative”. 211 Saksinee Klinsontorn. a realităţii testate şi a judecăţii morale care rezultă în urma presiunilor grupului” mai nota acelaşi autor (1972. dacă în procesul decizional apar diferenţe semnificative. 9). Trebuie subliniat că o astfel de situaţie prezintă deopotrivă atât un avantaj cât şi un dezavantaj. coeziunea şi stima de sine). promovează inovaţia. 3. exprimarea liberă a propriilor păreri şi convingeri. Janis (1972. creativitatea. condiţiile antecedente ale gândirii de grup (stilul de leadership.211 Seturile de variabile cercetate au fost: valorile culturale. 189-202. Distribuţia pe 210 Irving L. Boston: Houghton Mifflin Company. (2005). prin natura ei. Totodată. Importanţa factorilor „leadership” şi „coeziune” în emergenţa gândirii de grup. 50. 8. forurile superioare şi-au dat acordul. paznicii minţii) şi. Octavian Rujoiu. nu în ultimul rând. Pentru o aprofundare a acestui fenomen vezi Octavian Rujoiu. În primul rând.. Sociologie Românească. ci investighează şi dacă valorile culturale tailandeze au tendinţa să distorsioneze percepţia realităţii care susţine gândirea de grup210” şi. În al doilea rând. Victims of groupthink. Spre un model constructiv de gândire în organizaţii: gândirea de echipă. p.165 fondează valorile culturale sunt respectul şi statusul. presiunea directă spre conformism. 15. nu în ultimul rând. 3-4. 9). în organizaţiile tailandeze deciziile sunt luate numai după ce. Valorile culturale şi gândirea de grup. disciplina bine pusă la punct favorizează eficienţa. reacţiile întârzie din cauza lipsei iniţiativei în luarea deciziei. simptomele gândirii de grup grupate în patru categorii (cenzurarea ideilor cu caracter deviant. Altfel spus. iluzia unanimităţii. Gândirea de grup vs Gândirea de echipă. Octavian Rujoiu. Procese şi fenomene de grup: brainstormingul şi gândirea de grup. 202-209. Motivaţia alegerii acestor două tipuri a fost una cât se poate de simplă: este mult mai probabil ca o agenţie de publicitate să aibă un climat organizaţional asemănător celor din vest deoarece. definea gândirea de grup drept „un mod de a gândi. „gândirea de grup se referă la deteriorarea eficienţei mentale. op. iniţiatorul acestui concept. tipul organizaţiei. Saksinee Klinsontorn a realizat o cercetare care a cuprins patru organizaţii: una dintre cele mai reprezentative bănci din Tailanda şi trei agenţii de advertising. Psihologia Socială.

cele mai multe simptome ale gândirii de grup au fost înregistrate la grupurile de la bancă (ex. Ibidem.166 sexe a fost de 131 de femei şi 83 de bărbaţi. Surprinzător. 1982) din moment ce liderii tailandezi sunt nondirectivi. Janis a fost coeziunea înaltă a grupului care a corelat cu gândirea de grup. După cum era de aşteptat. liderii tailandezi devin mult mai deschişi ori încurajează mult mai mult participarea membrilor grupului. au fost statusul (respectul faţă de ierarhie). există o mai mare coeziune în luarea deciziei de grup. 115. şi pe care se bazează întreaga artă comunicaţională în cultura chineză. 353. 115-116. „colectivismul şi evitarea nesiguranţei au corelat cu coeziunea înaltă a grupului. un chinez va ezita să intre într-o afacere atâta timp cât nu-şi cunoaşte personal partenerii”214 –. încrederea (integritatea personală – „de exemplu. cenzurarea ideilor cu caracter deviant. rezultatele sugerând că. angajaţii tailandezi şiau perceput liderii ca nefiind autoritari şi destul de deschişi. Rezultatele sugerează că atunci când tailandezii prezintă un model social foarte strâns ori se simt ameninţaţi de situaţii ambigue. Corporate Communications: An International Journal. permisivi în a discuta diferitele probleme. p. (colectivismul) ori se simt foarte ameninţaţi de situaţii ambigue (evitarea nesiguranţei). 10. p. (2005).”213 Andrew Sai On Ko a analizat gândirea de grup în conexiune directă cu pattern-urile culturale întâlnite în mai multe organizaţii chineze din Hong Kong. comportamentul liderului nu a influenţat în nici un fel manifestarea acestui simptom. Organizational communications in Hong Kong: a cultural approach to groupthink.cit. Distanţa faţă de putere a corelat negativ cu condiţiile antecedente ale gândirii de grup. la diferite niveluri ale managementului (distanţa faţă de putere scăzută). op. iluzia unanimităţii). Altfel spus. De asemenea. Ceea ce a susţinut îndeaproape teoria lui Irving L. Oricum. atunci când tailandezii prezintă un model social foarte strâns. atunci când societatea tailandeză percepe breşe în ierarhie. Stilul de leadership tailandez nu susţine condiţiile antecedente ale gândirii de grup prezentate de Janis (1972. două chestionare neputând a fi validate din acest punct de vedere. au fost coezive în luarea deciziei de grup şi membrii grupurilor au avut o stimă de sine foarte mare. În această privinţă. s-a găsit o corelaţie parţială a valorilor culturale cu acele condiţii favorizatoare apariţiei gândirii de grup. Factorii culturali luaţi în calcul. atât colectivismul cât şi evitarea nesiguranţei au relaţionat negativ cu stilul de leadership directiv în grupurile decizionale tailandeze. apariţia paznicilor minţii. caracterul (demnitatea personală). 214 Andrew Sai On Ko. 4.”212 Acelaşi autor conchidea că „Aceste rezultate sugerează că. Pe de altă parte.. 213 . coeziunea a contribuit la apariţia iluziei unanimităţii în toate grupurile. prietenia (relaţia dintre 212 Saksinee Klinsontorn.

mai precis. Plecând de la acest aspect. motivarea lor. Este posibil ca. dezvoltarea unor strategii viabile de atingere a scopurilor organizaţionale).”215 În cultura chineză. (2003). într-o perioadă plină de războaie între dinastiile chineze. în vederea evitării atingerii prestigiului colegilor. McNeilly preciza că mediul de afaceri poate fi considerat un război care are la bază anumite principii care se aseamănă izbitor cu cele subliniate de Sun Tzu. McNeilly prezintă şase astfel de principii: 1) „Câştigă tot fără luptă” – în termeni economici poate fi translatat astfel: poţi (încearcă) să te impui pe piaţă în aşa fel încât să nu produci pagube. cercetătorul chinez semnala că un grup care se autoguvernează. 209. în domeniul comunicării.”216 Focus-grupul realizat de cercetătorul chinez cu manageri din mediul academic şi din cadrul companiei Hero Creator Limited (Hong Kong) a evidenţiat faptul că gândirea de grup reprezintă mai mult un „obstacol al 215 216 Ibidem. Acelaşi autor. în reducerea apariţiei gândirii de grup. 3) folosirea unor acţiuni inteligente pentru a depăşi concurenţa. statusul social este asociat. reţelele Guanxi (legăturile de afaceri. cu ceilalţi factori menţionaţi mai devreme.. „cu membri care au un status social ridicat. Cartea Arta Războiului a fost scrisă în jurul anului 400 î. apud Andrew Sai On Ko. să existe ezitări în ceea ce priveşte provocarea reciprocă. M. 4) timpul de reacţie şi pregătirile trebuie să fie calculate. 8. Can principles from Sun Tzu’s Art of War be used to address the problems of consensus-seeking organizations? Corporate Communications. 3.167 partenerii de afaceri se menţin şi într-un cadru informal) şi. 5) „cunoaşterea adversarului este foarte importantă (punctele forte şi mai puţin tari)” şi 6) caracterul şi comportamentul liderului (sunt esenţiale în coordonarea şi câştigarea respectului subordonaţilor „înţelegerea nevoilor acestora. 2) „ataci atunci când competitorii tăi se aşteaptă mai puţin”. poate fi caracterizat de fenomenul gândirii de grup.Hr. Sintetizând cele 13 capitole originale ale cărţii. „cine pe cine cunoaşte” sau sistemul referenţial). gândirea de grup poate fi hazardantă nu doar pentru organizaţiile mici şi mijlocii ci şi pentru alte organizaţii din Hong Kong. 354. a verificat dacă utilizarea principiilor elaborate în celebra carte Art of War de Sun Tzu îşi găsesc aplicabilitatea în mediul organizaţional. de cele mai multe ori. în fine. de dragul respectului faţă de ceilalţi membri ai grupului. . M. Aceasta se prezintă a fi una dintre cele mai celebre cărţi de strategie militară. De aceea. p. Utilizând metoda focus-gruplui. Câştigarea supremaţiei se poate înfăptui şi prin intermediul alianţelor de afaceri.

”221 Acelaşi autor citat menţionează opt funcţii ale unui cod etic: 217Andrew 218 Sai On Ko. 210. Human Resource Management International Digest. Laura Nash îl defineşte ca fiind „studiul modului în care normele morale personale se aplică în activităţile şi scopurile întreprinderii comerciale.. Gaumnitz şi J. 2.S. p. „Individul este deseori subordonat întregii companii ori naţiunii. p. În această ţară. Lere. rămânând a fi puţin probabilă aplicarea principiilor Sun Tzu în reducerea apariţia gândirii de grup. p.”219 Privind al doilea termen. Primul designează.217 Referindu-ne la cultura japoneză. 35.C. şi nu numai. Frankel.”218 Comportamentul etic şi gândirea de grup. Lere. propriile sale probleme specifice. codul de etică profesională reprezintă „poate enunţul cel mai vizibil şi explicit al normelor profesionale. Gaumnitz şi J. „cadre ale conduitei umane care se află în strânsă legătură cu principiile morale în încercarea de a deosebi binele de rău. Creating a team of individuals. Preble. 25. 3.”220 După M. Manz şi Christopher P. care pune un accent foarte mare pe individ? Mai precis. (2003). Bucureşti: Editura ASE. . printre altele. Astfel. Un cod reprezintă conştiinţa colectivă a unei profesii şi este mărturia dimensiunii morale a grupului ce alcătuieşte acea profesie. op. ci studiul modului în care contextul afacerilor pune persoanei morale. Neck. Charles C. ce acţionează ca agent al acestui sistem.. Contents of codes of ethics of professional business organizations in the United States.L.R. 219 apud B. 35. sunt deseori utilizaţi termeni precum etică sau etica în afaceri. au ele potenţialul de a găsi cele mai înalte niveluri de performanţă comparativ cu cele japoneze. Manz şi Christopher P. aceştia aduc în discuţie cazul Japoniei.R. Journal of Business Ethics.cit. 221 apud B. O scurtă introducere.C. potrivit lui P. 220 apud Dan Crăciun. În mediul organizaţional. Miesing şi J. Etica în afaceri. (1995). cred că sunt deosebit de importante remarcile celor doi cercetători americani Charles C. 35.cit. p. Nu este un standard moral separat. Neck care se întrebau. Acest lucru poate însemna că japonezii crează condiţiile necesare apariţiei gândirii de grup? Poate fi aceasta o sursă a unui avantaj competitiv pentru Vest. p. pentru că firmele vestice sunt mult mai predispuse să conserve perspectiva şi contribuţia fiecărui individ? Poate timpul ne va spune. care ar fi implicaţiile culturii organizaţionale în manifestarea gândirii de grup. (2002). dacă companiile vestice pot stabili echipa de lucru ideală. (2005).168 comunicării interne al membrilor grupului”. op. 11. spun cei doi autori.

senatori. 365-370. 36. Williams şi J. (2001). 60. (2005). Etica afacerilor. pe locul 12 după jurnalişti (locul 11) şi înaintea reporterilor de la ziar (locul 13) sau în 2000. de exemplu. al încrederii. p. 53. (2004). 226 vezi Patricia C. în 1990. bancheri. avocaţi. Armstrong. codurile etice reprezintă „documente scrise. ingineri constructori. and Chinese managers. 6) Împiedică apariţia comportamentului lipsit de etică prin identificarea de sancţiuni şi prin crearea unui mediu în care raportarea unui comportament neetic este susţinută. etc. poliţişti. climatului organizaţional. 248. farmacişti şi 222 223 Ibidem. 2) Furnizează o bază pentru aşteptările şi evaluările publicului în ceea ce priveşte profesia. sondajele de opinie întreprinse în rândul populaţiei americane privind comportamentul etic (onestitatea şi standardele etice) din diferite domenii de activitate (medici. profesori. Journal of Business Ethics.”222 După Michael Schwartz. The impact of banality. 225 Robert W. The nature of the relationship between corporate codes of ethics and behavior. din 24 de profesii pe locul 15. Michael Schwartz.169 1) „Este un ghid pentru individ când acesta se confruntă cu o situaţie inedită. Douglas Barrett. preoţi. Întrebarea la care au răspuns subiecţii a fost “Cum apreciaţi onestitatea şi standardele etice ale oamenilor din aceste profesii?” Podiumul a fost ocupat de fiecare dată în cei trei ani menţionaţi de preoţi. Vasile Macoviciuc şi Vasile Morar. 32. Robert J.S. 5) Conservă tendinţele profesionale. după senatori (locul 14) şi înaintea inginerilor constructori (locul 16). Douglas şi Benson Wier. 4) Sporeşte reputaţia profesiei şi încrederea publică. 7) Este un suport pentru indivizi atunci când aceştia se confruntă cu diverse presiuni făcute pentru a se comporta într-o manieră neetică.) plasau directorii executivi. Bucureşti: Editura ASE. Dan Crăciun. 224 vezi Dan Crăciun op. risky shift and escalating commitment on ethical decision making. cit. înaintea jurnaliştilor (locul 22) şi după mecanicii auto (locul 20).226 Privind acest din urmă aspect. 159-174. Cultural and ethical effects in budgeting systems: A comparison of U. Business and morality: A short introduction to business ethics. 8) Serveşte drept bază pentru rezolvarea disputelor care apar între membrii unei profesii sau între membri şi non – membri. Dan Crăciun. . distincte şi formale care se constituie în standarde morale utilizate în ghidarea angajaţilor ori a comportamentului corporatist. Journal of Business Ethics. (2003). Bucureşti: Editura Paidea. în 1981. 3) Forţa sensului de scop comun al membrilor unei organizaţii. dar şi având în vedere codul etic profesional din diferite domenii. (2005). Journal of Business Ethics.”223 În literatura de specialitate românească şi internaţională comportamentul etic a fost analizat în contextul negocierii în afaceri224. pe locul 21.. congresmeni. luării deciziei şi asumării riscului225.

B. Legea ori Codul Profesional Egoist (E) Criterii Utilitarian (U) Principiu (P) După cum am constatat. 45.F. 61. p. 207. Prietenia Ex. Victor şi J. Linking groupthink to unethical behavior in organizations. 227 apud B. Stevens. and the perceived importance of employee incorruptibility. 229 apud David C. Journal of Business Ethics. 165. Tipologia climatelor etice propusã de B. Alţi autori precum Eberhard Schnebel şi Margo A.230 Tabelul 1. Eficienţa Ex. p. Ronald R. Wyld şi Coy A. 54. Bienert.B. 16. S-a constatat că „cea mai importantă virtute individuală este incoruptibilitatea. Jones.227 În acelaşi context. Rolul jucat de echipă Ex. The importance of context: The ethical work climate construct and models of ethical decision making – An agenda for research.”228 Climatul etic organizaţional are la bază. dar şi angajamentul faţă de companie.A.C. . Moralitatea personală Nivelul de analiză Local (L) Ex. Sims. 228 Sean Valentine şi Anthony Johnson. Sims a analizat situaţia mai multor organizaţii precum Beech-Nut. Journal of Business Ethics. Journal of Business Ethics. 465-472. Bienert considerau ca fiind importante aspecte precum exprimarea liberă a propriilor idei „împărtăşirea punctului comun în ceea ce priveşte valorile acceptate”. după B. 1997. Reguli şi proceduri Cosmopolitan (C) Ex. apud D. Responsabilitate a socială Ex. mai multe criterii: egoismul. Victor şi J. Interesul personal Ex. cultura şi climatul organizaţional au un impact major asupra procesului decizional. Jones. cu alte cuvinte.231 Acesta a arătat cum companii cu o reputaţie foarte mare pe piaţă au ajuns să se confrunte cu probleme de ordin etic. (1992). orientation programs. în funcţie de nivelurile de analiză. Codes of ethics. (1997). p. Journal of Business Ethics. Journal of Business Ethics. codul profesional) (Tabelul 1). În contextul culturii americane. (2005). 230 Eberhard Schnebel şi Margo A. 231 Ronald R. Cullen (1987. Interesul companiei Ex. Wyld şi C. 11. 651-662. Cullen229. 467) Individual (I) Ex. (2004). Implementing ethics in business organizations. E. Horton şi Solomon Brothers. (2004). regulile şi procedurile. The ethics of the US business executive: A study of perceptions. 53. „consensul moral”. utilitarianismul şi principiul fundamental (moralitatea personală.170 medici/asistenţi medicali. Sean Valentine şi Anthony Johnson utilizând un lot ad libitum de 143 de americani care lucrau în diferite domenii de activitate au analizat modul în care percep aceştia codurile etice.

Beech-Nut şi-a muşamalizat problemele în momentul în care investigaţiile guvernamentale au început să devină o piedică. „Din 1891. prin ultimele sale acţiuni. Traictoria pe care a avut-o a demonstrat acest lucru. iar folosirea produselor ieftine concentrate a ajutat la salvarea a milioane de dolari. Hutton era un client extraordinar de important şi pentru că anumite overdraft-uri erau. managerul lui Hutton urma să depună cecul de la banca A într-un cont la banca B. unde banilor li se adauga dobânda imediat. Corporaţia Grupului E. La Beech-Nut. cât de cât. O zi de dobandă poate nu pare mare lucru. managementul superior se pare că a informat R&D de faptul că aceştia vor trebui să demonstreze faptul că un produs necostisitor al unui furnizor era alterat. Angajaţii Beech-Nut s-au folosit de două argumente pentru a-şi justifica acţiunile: 1) credeau că multe alte companii vindeau produse de băuturi false (placebo) şi 2) erau convinşi că băutura lor falsă era în stare perfectă pentru a fi consumată de către bebeluşi. era puţin probabil să protesteze. la prima vedere. compania. Astfel.cit.”233 Notă discordantă nu face nici Solomon Brothers. la ordinea zilei. Beech-Nut se pare că a oscilat dovada vinovăţiei de la un punct la altul. De fapt. op. pp.”232 Într-o situaţie dezastruoasă s-a regăsit şi cea mai mare corporaţie de brokerage din Statele Unite. mai ales din punct de vedere al marketing-ului […] La baza eşecului etic al companiei au stat presiuni financiare puternice.171 Beech-Nut era al doilea producător ca mărime în ceea ce priveşte mâncarea pentru nou născuţi. a schimbat o problemă de ordin civil într-una de ordin legal cu acuzaţii penale. Sims. Alţi producători de sucuri erau recunoscuţi pentru faptul că reziliau contractul cu furnizorii lor. Deşi.F. În orice caz. în aparenţă. Beech-Nut pare să fi fost victima inocentă a unor furnizori fără scrupule. referitor la acest ultim aspect. p. calitatea înaltă a produsului şi ingredientele naturale au servit drept baza pe care se fonda cultura corporaţiei. Sims. înainte ca firma să îl schimbe cu un alt furnizor. dacă aceştia nu demonstrau că produsul pe care îl furnizau era original. op. ziua următoare. puritatea. pentru a câştiga timp şi astfel să se debaraseze de un inventar de 3. iar o zi de dobîndă pe o asemenea sumă este ceva substanţial. dar Hutton primea cel puţin 250 milioane de dolari în împrumuturi (free loans) în fiecare zi. iar Hutton putea depune fonduri care acopereau mişculatia în contul din banca A. Hutton.cit. . unii angajaţi s-au refugiat în faptul că nu a existat nici un test concludent care să ateste diferenţa dintre ingredientele naturale şi cele artificiale. 656. În plus. în timp ce. Chiar dacă banca a observat aceasta mişcare.5 milioane $ ce consta în suc de mere. această stratagemă oferea lui Hutton un timp de o zi de dobandă la banca A fără ca să plătească nimic pentru acest lucru. Beech-Nut a suferit pierderi financiare. dat fiind faptul că. aceste mişculaţii treceau uneori nedetectate. în loc să coopereze. apud Ronald R. Din decembrie 1990 şi până în august 1991 a fost implicată în mai multe acţiuni dubioase care puneau la îndoială 232 233 apud Ronald R. Această manevră punea în valoare următorul procedeu: „Contabilul lui Hutton scria un cec pentru un cont la banca A în valoare mai mare decât Hutton avea în acel cont. 655-656. Ilegalitatea comisă de top-managementul companiei a constat în aşa-numitul „checkkiting”. Din cauza diferenţei de fus orar în sistemul de colectare a cecurilor.

Scharff236 a analizat acest caz. au fost caracterizate de „aroganţă” şi o „loialitate excesivă” faţă de deciziile imorale.M. Pentru a dezvolta un mediu participativ unde sunt 234 235 Ronald R. .cit. remarcând lipsa de etică de care au dat dovadă mai marii companiei. Sims. Sims a analizat simptomele gândirii de grup din perspectiva comportamentului etic în organizaţii subliniind că acestora li se pot asocia mai multe potenţiale pericole cum ar fi asumarea unor riscuri extreme. Von Bergen şi R. Scharff. dar nimeni nu poate avea vreodată dreptate. Ronald R. „dacă nu îţi place această politică. foarte uşor şi fără nici cea mai mică urmă de îndoială. În cadrul grupurilor decizionale.M. şi nu numai. sau identificat aspecte precum descurajarea părerilor ce contraveneau ideologiei managementului interior. în urma unei cercetări. 11. 236 M. evitarea conflictului de idei sau optimismul exagerat şi pe termen lung. Prin urmare. în aceste situaţii. Aroganţa face referire la faptul că nu numai că nu poţi comite greşeala.”235 Ronald R. 3.172 moralitatea şi comportamentul etic organizaţional al top- managementului companiei. M. la ordinea zilei fiind ceea ce unul dintre vice-preşedinţi avea să spună. p. implicând acţiuni ce nu aveau legătură cu etica afacerilor. Idem. poţi pleca. Din acest punct de vedere. op. 109-118. lucrurile capătă o conotaţie negativă atunci când nu există nicio urmă de scepticism faţă de modul în care „gândeşte” şi ia decizii grupul. nu toate organizaţiile aplică această politică. faptul că „98% dintre organizaţiile de succes analizate folosesc metode care pun în valoare leadershipul participativ. În acest context.J. 115. Kirk arătau. 237 Ibidem. victime ale gândirii de grup au fost şefii companiei WorldCom. autorul citat anterior sublinia că. Sims argumenta că în toate cele trei organizaţii valorile membrilor grupului decizional. (2005). C. 658. „gândirea de grup are loc atunci când aroganţa şi loialitatea ajută un grup să strălucească deasupra intereselor etice ale unei structuri organizaţionale.”234 În ceea ce priveşte loialitatea excesivă faţă de interesele membrilor grupului. aroganţa s-a prezentat ca fiind „copilul nelegitim al încrederii şi mândriei existente în grupuri care experimentează gândirea de grup.”237 Totuşi. Understanding WorldCom’s accounting fraud: Did groupthink play a role? Journal of Leadership and Organizational Studies.W.

după cum arăta şi Brian Cruver.’”238 Factorii decizionali ai companiilor British Airways şi Marks & Spencer. M. Iaşi: Editura Polirom. Charismatic leadership and corporate cultism at Enron: The elimination of dissent. citând un fost senior manager al companiei. Management communication: the threat of groupthink. (2005). Teorii. Lay. întreabă şi vorbeşte cu voce tare. 241 Dennis Tourish şi Naheed Vatcha. the promotion of conformity and organizational collapse. 4. au fost afectaţi de gândirea de grup. 116). percepţiile stereotipizate.239 Utilizând analiza conţinutului. 242 Marian Preda (2006). d) au făcut achiziţii extravagante (terenuri. Kirk (1978.W. 183-192.”242 De altfel. exerciţii şi studii de caz. chiar şi atunci când compania înregistra pierderi. climatul devenise unul greu de suportat: „Exista o regulă 238 239 C. Honda Motor Company a iniţiat sloganul ‘Ascultă. 275-299. Scharff. op. . Andrew Fastow) au fost lipsiţi de etică şi caracterizaţi de o „supra încredere” şi un optimism exagerat în politica adoptată şi pe care se baza activitatea companiei. 4. “I didn’t know” and “I was only doing my job”: Has corporate governance careened out of control? A case study of Enron’s information myopia. c) au creat companii care aveau drept unic scop cumpărarea realizărilor subperformante ale companiei Enron. p. b) au creat cu cinism şi în mod conştient o criză de electricitate în California. (2002). Comportament organizaţional. p.”241 Marian Preda sublinia existenţa mai multor probleme de „creativitate în contabilitate” ale celor responsabili de colapsul companiei Enron: „a) au dezvoltat şi au permis folosirea de tehnici de contabilitate frauduloase.J.240 Totodată.cit. avioane). 6. în această companie devenise cunoscut faptul că cei care aveau păreri diferite de cele ale conducerii „nu mai erau toleraţi. Corporate Communications: A International Journal. Leadership. 176. analizând cazul companiei Enron. de care au profitat prin speculaţii financiare. conchidea Jack Eaton.173 încurajate alternativele. 2005. p. Von Bergen şi R. John Alan Cohan preciza că mai mulţi membri executivi (Kenneth L. Jack Eaton. autorul menţionat sublinia că blocajele apărute la nivel comunicaţional au prejudiciat reputaţia celor două companii şi a arătat cum iluzia invulnerabilităţii. 240 John Alan Cohan. pentru a menţine imaginea de companie de succes. sentimentul de invincibilitate ori presiunea spre conformism au marcat managementul. 471. Journal of Business Ethics. 40. apud. credinţa în moralitatea grupului. 1. Jeffrey K. (2001). Pe de altă parte. Skilling.

Nu vom negocia cu Hitler sau cu vreuna din bandele lui. Nimic! Nu vom duce niciun fel de tratative.174 nescrisă.”243 Preşedinţii de companii dar mai ales subordonaţii acestora. în timp ce. În managementul social şi în medicină nu există remedii universale şi fiecare caz impune o diagnosticare atentă. London: Arrow Books Ltd. De exemplu. vom scăpa pământul de umbra 243 244 Brian Cruver. toată lumea pierzându-şi orice speranţă în condiţiile în care Adolph Hitler defila triumfal prin Europa şi cucerise nordul Africii.o regulă a ‘niciunei noutăţi proaste’. Neculau (coord. competenţa şi siguranţa celor cu care lucrează sunt definitorii în a caracteriza o persoană.. De la asta nimic nu ne poate abate. directorii şi managerii consideră că. Dinamica grupurilor. (2003). a fost un lider desăvârşit. Ne vom bate cu el în aer. Kurt Lewin. ambele părţi consideră integritatea ca fiind un element foarte important. recurg la mai multe modalităţi prin care apreciază relaţiile interpersonale în organizaţii. Până când. . Cu toate acestea. Ne vom bate cu el pe uscat.. În aceeaşi ordine de idei. Enron: Anatomy of greed.244 Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874–1965). Iaşi: Editura Polirom. Sir Winston Leonard Spencer Churchill era categoric în decizia adoptată şi pe care o promova: „Suntem hotărâţi să-l distrugem pe Hitler şi orice vestigiu al regimului nazist.. În pofida faptului că situaţia nu era deloc în favoarea ţării sale.). Nu în toate situaţiile există un astfel de „spirit”. nu făceam altceva decât să îmi periclitez cariera. Frontiere în dinamica grupurilor I. Dacă le duceam noutăţi proaste. pe lângă integritate. cu ajutorul lui Dumnezeu. 90). experimentele legate de decizia de grup sunt suficient de avansate pentru a clarifica unele probleme generale privind schimbarea socială” – aprecia Kurt Lewin. Texte de bază (pp. 176. În P. 62-94). respectat politician şi prim-ministru al Marii Britanii. unul dintre fii lordului Randolph Churchill. p. De Visscher şi A. [1947](2001). cu o viziune de puternică în şansele de reuşită ale Albionului în lupta cu Germania nazistă în cel de-al Doilea Război Mondial. Concept. preferă să adopte un stil autoritar: „Este un fapt previzibil ca directorii de întreprindere să dea greş precipitând creşterea producţiei prin decizii de grup. De multe ori. metodă şi realitate în ştiinţa socialului (p. Ne vom bate cu el pe mare. subordonaţii iau în calcul ca fiind importante bunăvoinţa şi spiritul democratic al liderului.

Ce se poate face într-o astfel de situaţie? Putem pleaca de la ideea conform căreia „crearea unui climat în care adevărul să fie auzit” depinde de mai multe principii care trebuie puse în aplicare. 103. probabil. Am avut nişte dezbateri extraordinare în consiliu. 104-106. în şedinţele de consiliu. Prin urmare. Un astfel de exemplu este şi situaţia în care s-a regăsit directorul general al companiei Wards.cit. în mod constant. Cu atât mai mult cu cât este vorba şi de o viziune în care cel care o promovează se află. Odată ce şi-a format echipa. avea ca principal obiectiv să întrebe. . secţiune separată a comandamentului general care avea ca sarcină principală strângerea de informaţii obiective privind evoluţia războiului. op. Nici Alan Wurtzel nu ştia care va fi soluţia ieşirii din acest impas. mai degrabă. care. Alan Wurtzel şi consiliul său de administraţie. a spus unul dintre membrii consiliului.”245 Conştient fiind că într-o astfel de situaţie se afla printre singurii care mai credeau în izbândă. pp. se concretizează un 245 Sir Winston Leonard Spencer Churchill. a luat în calcul şi posibilitatea ca informaţii vitale privind războiul. în anii ’70. Bucureşti: Editura Curtea Veche.cit. Fiind adeptul cunoaşterii realităţii şi al principiului că numai interacţionând direct cu faptele poţi transforma într-un avantaj situaţia existentă. [2001](2006). „datele brute” să îi fie prezentate distorsionat. p. 105.175 lui. singurul care crede în ea. Jim Collins. să fie tot timpul interesat de ceea ce se întâmplă în compania sa insistând cu întrebările. (1950.”247 Astfel. la care stai şi asculţi şi pe urmă te duci la masă. despre aspectele pozitive şi negative cu care se confruntă compania: „Alan era cu adevărat sclipitor. 246 Jim Collins. Excelenţa în afaceri. a constituit Biroul de Statistică. Climatul organizaţional depinde foarte mult de acest lucru. Nu era niciodată un spectacol ieftin.246 În primul rând. Avea abilitatea de a pune întrebări de-a dreptul minunate. Sir Winston Leonard Spencer Churchill a acordat încredere necondiţionată grupului format. trebuiau să pună pe picioare compania deoarece se afla într-o situaţie aproape falimentară. Sunt momente în care personalitatea puternică şi carisma liderului se prezintă ca un baraj în calea „filtrării” informaţiilor reale în cadrul unui grup decizional. op. p. 371) apud Jim Collins. 247 apud. liderul nu trebuie să iasă în evidenţă prin răspunsurile pe care le furnizează în anumite situaţii şi.

250 K. dat fiind anumite decizii. În al treilea rând. se întâmplă exact invers. Arnold. (2007). pp. În aceste condiţii. Alteori. de cele mai multe ori. 107-109. (2001). . În fine. Analiza climatului organizaţional. Acelaşi lucru este valabil şi pentru HP.Constantin şi D. 1-2. de la date ale cercetării la practica evaluării. Revista de psihologie organizaţională. suport şi cooperare. Barling şi E. să se realizeze şi considerând normal efortul pe care îl pun în slujba atingerii obiectivelor organizaţionale. dau dovadă de o performanţă scăzută şi devin neîncrezători în forţele proprii şi în cel care îi conduce.A. Disney şi Nordstrom. preşedinţii de companie. angajaţii 3M sunt legaţi de compania lor prin acelaşi devotament aproape religios pe care l-am întâlnit şi la P&G. op. în prima categorie intră companiile vizionare care acţionează potrivit unei anumite ideologii. am descoperit o coeziune remarcabilă la 3M. 315-320.250 În general. astfel de angajaţi simţind nevoia să se implice. 249 Jim Collins. Aceasta pentru că intervin mecanisme de compensare şi supracompensare. J. la momentul oportun. Porras aceastea „funcţionează ca un adeziv foarte puternic şi ca o forţă călăuzitoare care menţine integritatea companiei vizionare în timpul mutaţiilor şi evoluţiilor acestora. în al patrulea rând. ataşament şi eficienţă în echipele de lucru. Kelloway. nu trebuie să existe constrângeri de niciun fel în şedinţe iar liderul trebuie să participe efectiv la acestea jucând pe lângă rolul de moderator şi pe acela al mediatorului. acţionarii) şi care. p. trebuie luate în calcul. 7.K. atenţionările şi avertismentele care pot eficientiza luarea deciziei.V.176 climat bazat pe încredere. încântaţi de modul în care sunt trataţi ca angajaţi ai firmei/instituţiei. Motorola şi Wal – Mart – trei 248 T. regulile şi normele organizaţionale contribuie la formarea controlului exercitat de factorii decizionali (liderii grupurilor. Transformational leadership or the iron cage: which predicts. 45. vor reuşi să aibă un randament bun şi chiar să atingă ceea ce numim performanţă în muncă. Zaharia.cit. Apar desincronizări în activitatea membrilor echipei.249 În mod normal. este conştientizarea şi „tragerea învăţămintelor” din ceea ce s-a întâmplat. Potrivit lui Jim Collins şi Jerry I. „chiar şi angajaţii cu un potenţial aptitudinal ‘normal’ sau ‘modest’. încercările temerare şi diviziile mici. Întradevăr. dezvoltă coeziune. 7/8.”248 În al doilea rând. Cu toate mutaţiile. mai importantă decât găsirea vinovaţilor. 22. commitment and team efficacy? Leadership & Organization Development Journal.

Les Éditions du Cerf. 4. 252 Hans Jonas."252 3.să identifice conceptele fundamentale care apar în textul studiat şi să le expliciteze . Tratat de etică. Editura Paideia. 31. „include în alegerea ta actuală integritatea viitoare a omului ca obiect subordonat voinţei tale. Jonas formulează un imperativ categoric ce corespunde umanităţii fragile. pp. Crăciun. Etica afacerilor.177 companii care concurează 3M în ceea ce priveşte mecanismul automutant. răspunsurile pe care autorul acestuia le formulează şi argumentele pe care le aduce în spijinul soluţiilor propuse . din următoarele volume: Sincer.să evalueze din punct de vedere logic şi epistemic validitatea 251 Jim Collins şi Jerry I. la alegere. Editura Polirom. 30. Vasile. Dan. Pornind de la principiul kantian al integrităţii individului şi a vieţii. Răspunsuri la testele de autoevaluare Textul referatului trebuie să aibă în jur de patru pagini şi să respecte următoarele cerinţe: . Peter. Afaceri clădite să dureze. dar fiind indestructibil legate de ideologiile lor fundamentale. angoasate ce pare să devină obiect al tehnologiilor actuale: „acţionează astfel încât consecinţele actelor tale să fie compatibile cu permanenti-zarea unei vieţi autentic umane pe pământ". deci: „nu compromite condiţiile pentru supravieţuirea indefinită a umanităţii pe pământ". într-un text redactat sub formă de referat. Bucureşti: Editura Curtea Veche. Vasile. Porras.”251 Hans Jonas refuză utopismul de tip scientist. efectele actelor individuale „să nu fie distructive pentru posibilitatea viitoare a unei asemenea vieţi". 2006.să înceapă cu o introducere care să prezinte pe scurt problematica abordată în conţinut . a naturii umane. tehnologic sau politic. Morar. p. Iaşi.).să identifice problemele tratate de textul studiat. 2005.să aibă un titlu care să reflecte conţinutul .271. Bucureşti. 1995. Macoviciuc. Le Principe responsabilité. [2002](2006). . Obiceiurile de succes ale companiilor vizionare. constitutive. o temă. (ed. punând accent pe analiza lucidă a condiţiei omului în civilizaţia contemporană şi pe recunoaşterea ambiguităţii structurale. Sarcini de învăţare/Teste de autoevaluare Prezentaţi pe scurt.

). Bucureşti.. 52-65. Blackburn. 6. care e de dorit să fie mai degrabă abstract. Editura ASE. cap. S. 555-608. - 5. Bucureşti 2010. Oradea. . Metafizica moravurilor. în încheiere. Lucrare de verificare Toate problemele dezvoltate pe larg în această secţiune pot fi subiecte cerute în lucrarea scrisă finală. Kant. Editura ALL. 6. O introducere convingătoare în filosofie. Tematizări contemporane. pp. Editura Antaios. Oare ce înseamnă toate astea?. o evaluare personală a conţinutului de idei al textului şi eventuale puncte de vedere diferite asupra problematicii abordate să respecte cerinţele privitoare la limbajul utilizat în expunere. capitolul Principiile metafizice ale teoriei virtuţilor. Ce trebuie să facem. Editura ALL. 5. I-XVIII (Introducere în teoria virtuţii). 203-238.. Gândeşte. Nagel. Imm. 2004. Macoviciuc. 237-262. V. Bibliografie 3. 2009. pp. pp. Th. teoretic decât figurat. pp. (coord. 4. 8. Filosofie.178 argumentării din textul studiat să prezinte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful