You are on page 1of 4

ASSURE

Untuk menjadi mahir dalam bilik darjah todays ia adalah penting untuk tahu bila untuk menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan media pasif dan interaktif.Heinich, R., Molenda, M., Russell, DJ, & Smaldino, ES, (2002) menyatakan untuk menggunakan media dan teknologi dengan berkesan satu pelan yang sistematik untuk kegunaan mereka tanpa bergantung kepada yang perlu. Mereka mencadangkan menggunakan model ASSURE sebagai panduan, yang mengenal pasti enam langkah utama dalam proses perancangan pengajaran. Memastikan Model adalah: Panduan prosedur untuk merancang dan menyampaikan arahan yang mengintegrasikan teknologi dan media ke dalam proses pengajaran.š pendekatan yang sistematik untuk menulis rancangan pelajaran.š Satu pelan yang digunakan untuk membantu guru menyusun prosedur pengajaran.š Satu pelan yang digunakan untuk membantu guru membuat penilaian sahih pembelajaran pelajar.š Satu model yang boleh digunakan oleh semua pembentang.š Menganalisis pelajar Ciri-ciri umum Ini adalah penerangan kelas secara keseluruhan. Ini termasuk maklumat seperti bilangan pelajar, gred atau peringkat umur, jantina, faktor-faktor sosioekonomi, exceptionalities, dan budaya / etnik / atau kepelbagaian jenis lain. Kemasukan Kecekapan Ini adalah penerangan jenis pengetahuan yang diharapkan daripada pelajar.Tanya soalan seperti: Adakah pelajar mempunyai asas pengetahuan yang diperlukan untuk memasuki pelajaran? Adakah pelajar mempunyai kecekapan kemasukan dan perbendaharaan kata teknikal untuk pelajaran ini? Telah pelajar telah menguasai kemahiran yang anda sedang merancang untuk mengajar?Adakah pelajar mempunyai berat sebelah atau salah tanggapan mengenai subjek ini? Gaya Pembelajaran: Ini adalah penerangan keutamaan gaya pembelajaran ahli-ahli individu kelas.Pertama semua pengajar akan mahu untuk mencari pelajar keutamaan persepsi dan kekuatan. Pilihan utama adalah auditori, visual, dan taktil / kinestetik.Perlahan pelajar lebih cenderung untuk suka pengalaman kinestetik. Pengajar akan menentukan tabiat pemprosesan maklumat daripada pelajar. Kategori ini merangkumi pelbagai pembolehubah yang berkaitan dengan bagaimana individu cenderung untuk mendekati pemprosesan kognitif maklumat. Akhirnya pengajar akan menentukan faktor-faktor motivasi dan fisiologi pelajar. Apabila ia datang kepada faktor-faktor motivasi pengajar perlu mempertimbangkan perkara-perkara seperti kebimbangan, tahap struktur, motivasi pencapaian, motivasi sosial, berhati-hati, dan daya saing. Pengaruh-pengaruh yang paling menonjol dalam faktor-faktor fisiologi adalah perbezaan seksual, kesihatan, dan keadaan persekitaran.

š Audience: Yang penonton? Menyatakan pelajar (s) bagi siapa objektif itu dicadangkan. dan diukur.Negeri Objektif Penyata yang menerangkan apa yang pelajar akan lakukan sebagai hasil arahan. Menggunakan kata kerja tindakan dari senarai kata kerja membantu jika anda menghadapi kesukaran berbuat demikian. Digunakan sebagai banyak kenyataan objektif yang diperlukan untuk memenuhi objektif yang berbeza untuk pelajaran. Keadaan: Dalam keadaan tertentu atau keadaan pelajar untuk menunjukkan kemahiran yang diajar? Pastikan termasuk peralatan. dan Pen dalam masa satu jam. Mengenal pasti apa harapan untuk pelajar 2. pelbagai ketepatan. membantu. Menilai pembelajaran . Kertas. kadar jawapan betul yang diperlukan. dan biru yang menggunakan blok 9 daripada 10 kali percubaan. bukan guruš Penggunaan tingkah laku yang mencerminkan kebimbangan dunia sebenarš Objektif adalah huraian hasil pembelajaran dan ditulis menggunakan format ABCD. (Atau) Kelas Bahasa Inggeris gred Kesepuluh akan mengenal pasti dan membincangkan kesan simbolisme dalam cerita pendek "Young Goodman Brown" menggunakan teks mereka. merah.) Contoh Penyata Objektif: Drama I kelas akan dapat mengenal pasti dan menarik arah peringkat yang menggunakan pensel dan raja-raja dengan ketepatan 100%. dan / atau piawaian kualitatif. tingkah laku yang diperhatikan. Gunakan soalan-soalan berikut untuk menilai objektif. Mengenal pasti kehendak yang perlu bagi persekitaran pembelajaran 3. atau kemahiran dunia sebenar. (Atau) kelas tadika akan mengenal pasti warna. Ijazah: Sejauh manakah anda mahu mereka untuk menunjukkan penguasaan mereka?Sejauh mana kemahiran baru perlu menguasai atau kriteria untuk prestasi yang boleh diterima (termasuk had masa. atau rujukan pelajar boleh atau tidak boleh menggunakan.Perkara yang perlu diingat kerana anda menulis objektif anda adalah: Fokus kepada pelajar. Adakah objektif membolehkan anda untuk melakukan perkara berikut dengan pelajaran anda? 1. Tingkah laku: Apa yang anda mahu mereka lakukan? Kelakuan atau keupayaan perlu menunjukkan prestasi pelajar. perkakas. hijau. dan / atau keadaan persekitaran khas di mana pelajar untuk melaksanakan.

Bagi setiap jenis media dan / atau bahan disenaraikan underSelect. mengubah suai. melakukan ini untuk setiap perkara.š Sekiranya dipilih secara objektif.š Sekiranya dipilih untuk memenuhi hasil pembelajaran. Apakah media anda akan menggunakan: foto. dan reka bentuk menerangkan secara terperinci bagaimana anda akan melaksanakan mereka ke dalam pelajaran anda untuk membantu pelajar anda memenuhi objektif pengajaran.š Mestilah sesuai untuk format pengajaran. Intrapersonal? Memilih. Media.š Kita mesti mempertimbangkan jumlah situasi pembelajaran. video. Interpersonal? 5. Dalam usaha untuk menggunakan bahan-bahan dengan betul terdapat beberapa . Kognitif? 2. Menentukan keperluan untuk media atau bahan yang sesuai Bagaimana anda akan mengklasifikasikan objektif anda? Adakah hasil pembelajaran utama: 1.š Sekiranya selaras dengan keupayaan pelajar dan gaya pembelajaran. multimedia. Media & Bahan Ini adalah langkah di mana Pengajar akan membina jambatan di antara audien dan objektif. & Bahan Pelan bagaimana anda akan melaksanakan media dan bahan-bahan anda. bidang-keputusan ujian)?š Adakah ia bebas daripada berat sebelah yang tidak menyenangkan dan pengiklananš Adakah panduan pengguna atau dokumentasi lain termasuk?š Menggunakan Kaedah. Sila tulis dalam ayat penuh. Kemahiran psikomotor / Motor? 4.š Sekiranya mengikut objektif pembelajaran. kumpulan kerja. dll. mendapatkan sumber luar untuk menyediakan bahan-bahan. Kaedah reka bentuk. mengubahsuai. Anda perlu memutuskan apa kaedah anda terutamanya akan menggunakan: kuliah. lawatan. atau membuat sesuatu dari awal? Kriteria Pemilihan Pemilihan media Media perlu dipilih atas dasar keperluan pelajar.4. Afektif? 3. komputer? Adakah anda menggunakan bahan stor dibeli.š Adakah ia sesuai dengan kurikulum?š Adakah ia tepat dan terkini?š Adakah ia mengandungi bahasa yang jelas dan ringkas?š Adakah ia akan memberi motivasi dan mengekalkan minat?š Adakah ia mengadakan peruntukan bagi penyertaan pelajar?š Adakah kualiti teknikal yang baik?š Adakah terdapat bukti keberkesanannya (contohnya.š Tiada sederhana tunggal adalah jumlah penyelesaian. mengubahsuai sesuatu yang anda sudah mempunyai.

terutamanya dengan teknologi pengajaran yang berkaitan. atau membangunkan sikap. 4. Ingat bahawa hari dari cendikiawan di atas pentas adalah pergi. Semua aktiviti perlu menyediakan peluang untuk memanipulasi maklumat dan membenarkan masa untuk amalan semasa demonstrasi kemahiran. 1. Bersedia bahan Pastikan anda mempunyai semua yang anda perlukan dan bahawa ia semua kerja. terangkan bagaimana mereka boleh mengambil maklumat ini dan menggunakannya dan bagaimana mereka akan dinilai di depan. kumpulan kerja. 3. senda-gurau. 5. Preview apa-apa bahan Jangan gunakan di dalam kelas anda havent teliti check out. Memerlukan Penyertaan Pelajar Huraikan bagaimana anda akan mendapat setiap pelajar "aktif dan individu yang terlibat dalam pengajaran Bekas: permainan. dan sebagainya. Sandiwara adalah sebahagian daripada tugas fasilitator. Menyediakan pelajar-Berikan gambaran keseluruhan pelajar. 2. Menilai komponen media: Bagaimana anda akan menentukan keberkesanan media? Menilai prestasi pengajar: Bagaimana anda akan menentukan sama ada atau tidak prestasi anda sendiri sebagai pengajar / fasilitator berkesan? . penilaian akan sering memerlukan memerhatikan tingkah laku dalam tindakan. Menyediakan pembelajaran pengalaman-Pengajaran teater yang tinggi sematamata. pada masa akan datang.langkah untuk mewujudkan pelajar pengajaran berpusatkan baik. Menyediakan persekitaran bilik darjah supaya apa-apa youre melakukan akan bekerja di ruang yang anda miliki. Jika objektif menyeru untuk menunjukkan satu proses yang mewujudkan sesuatu produk. perlu mengalami pembelajaran. persembahan.Pengajaran dan pembelajaran harus menjadi satu pengalaman yang tidak pengalaman pahit. mengukur sama ada atau tidak objektif pelajaran telah dipenuhi. Beberapa objektif itu boleh dinilai dengan ujian pen dan kertas. Menilai dan Menyemak Terangkan bagaimana anda akan. Peranan kami di dalam kelas hari ini merupakan salah satu panduan di sebelah dan pelajar. Adakah media dan arahan yang berkesan? Menilai prestasi pelajar: Bagaimana anda akan menentukan sama ada atau tidak mereka bertemu objektif pengajaran? Penilaian harus sesuai dengan objektif.