You are on page 1of 9

Gecomprimeerde lucht

Toepassingen Aanzetten van de motor Aandrijven van gereedschap

Naam Aanzetlucht

Eisen (kwaliteit) Gemiddeld 30 bar Vloeistof vrij 7 - 8 Bar Vloeistof vrij Smering bij het werktuig

Werklucht

Apparatuur Meertraps compressoren + aanzetlucht vat Via een reduceer uit het aanzetlucht vat Werklucht vat + compressor (enkel traps zuiger compressor, schroefcompressor of een schotten compressor)

Bedienen van afsluiters Bedieningslucht en dergelijke

Besturen van processen (regelaars)

regellucht

7 - 8 bar (uitzonderingen tot 30 bar komen voor, b.v voor de aanzetlucht klep) . En eventuele smering bij de apparaten. ½ - 2 bar Olievrij, vochtvrij en zeer schoon

Via een reduceer uit het aanzetlucht vat Werklucht vat + compressor (enkel traps zuiger compressor, schroefcompressor of een schotten compressor) + lucht behandelingsunit.

Bij werklucht, bedieningslucht en regellucht hangt de keuze voor een apart systeem (lucht vat + compressor) af van de hoeveelheid die nodig is, en de eisen die gesteld worden aan de bedrijfszekerheid. Zuigercompressoren zijn in het algemeen minder geschikt voor grote hoeveelheden en continue bedrijf. In deze situatie word vaak gekozen voor schroef compressoren. 1 - trap zuigercompressoren Deze komen voor tot drukken van +- 8 Bar. Bij goedgekoelde compressoren die een synthetisch smeermiddel gebruiken worden ze toegepast tot +- 10 bar. Boven deze druk komt de lucht

tempratuur boven een kritische waarde (200 . omdat de inlaat kleppen meer worden gekoeld door de inlaatlucht.250 graden) Een te hoge luchttemperatuur kan de volgende problemen geven:     Smeringproblemen. (viscositeit is te laag waardoor slechte hechting van de olie op het metaal) (thermisch kraken van de olie. Deze zegt: Het product van druk en volume is constant (p x V = c) Adiabatisch proces Een adiabatisch proces is een toestandsverandering waarbij geen warmte uitgewisseld word met de omgeving. De leveringsgraad word te klein.35 .35 . dan smeert het niet meer) Smeerfilm explosie ( door de tempratuur gaat het branden) Krom trekken van kleppen (als eerste bij de perskleppen. Adiabatische processen verlopen volgens de wet van Poisson.1. in de praktijk verloopt proces in een compressor niet adiabatisch maar polytroop ( P x V n = c) met een exponent N = ongeveer 1.4. Deze processen verlopen volgens de wet van Boyle. Dan geld K= ongeveer 1. maar uit eindelijk zal die ook krom trekken. ( p x VK = c) In deze formule is k x e constante van Kaplace Beschouwen we lucht als een ideaal gas. Meer trap zuigercompressoren Isotherm proces Isotherm proces is een proces waarbij de tempratuur constant is.

1. Deze processen verlopen Volgens de druk wet van gay lussar : P : T = constant Wet van Boyle en Gaylussar: P x v / T = Constant Algeme gas wet: p x v = n x Rm x T . Deze processen verlopen volgens de formule Wet Gay Lussac: V/T = Constant Isogoor: een isogoor proces is een proces waarbij het volume constant is.37 Isobaar: een Isobaar proces is een proces waarbij de druk constant is.35 .P x Delta V = W N / M2 x m3 = Nm Huiswerk 161 .180 Isotherm: proces waarbij de temp constant blijft. Poisson p x Vk = constant Polytroop: p x Vn = constant Compressor n = ongeveer 1. Wet van Boyle p x V = constant Adiabaat: proces waarbij geen warmte uitwisseling met de omgeving plaats vind.

Lekkage van lucht langs de kleppen als gevolg van de nasluit tijd. 3. Opwarmen van lucht als gevolg van weerstand in het inlaat kanaal. Lekkage van lucht langs de zuiger 2. Formule: Labda = Aangezogen volume/ slagvolume = Va / Vs Va = V1 .V3 De vulling coëfficiënt symbool : Rho Definitie: De vulling coëfficiënt van een compressor is de mate waarin het werkelijke volumetrisch rendement afwijkt tegen over het theoretisch volumetrisch rendement. Formule : Alfa e (effectiefe vullingsgraad) = rho x Alfa o . Formule: Pie = einddruk / begin druk = Peind / Pbegin Theoretisch volumetrisch rendement of theoretische vulling graad Symbool: Labda Definitie: de theoretische vulling graad is de verhouding tussen het aangezogen volume en het slag volume.Druk verhouding Symbool: Pie Definitie: Drukverhouding = de verhouding tussen de eind druk en de begin druk. Opwarmen van lucht in de cilinder 4.V4 Vs = V1 . Weerstand in het inlaatkanaal 5. oorzaken: 1.

De waarde van de tussen druk. Een gelijke arbeidsverdeling 4. De gewenste eindruk die geleverd moet worden Hierbij worden standaard waarden aangehouden in stapjes van 5 (5/10/15/2/) 3. Uit de ontwerpcondities kunnen we de volgende zaken berekenen: 1. De verhouding tussen de slagvolumina moet gelijk zijn aan de druk verhouding per trap 5.Ontwerp condities van een compressor: 1. 2. 5. De gewenste opbrengst in normaal m3 2. 4. 3. Het slag volume van de lage druk VsLd Pie totaal = Peind / Pbegin Piep = pield= PieHD = trapsgemags m wortel Peind / Pbegin6 Piep = Vsld / Vshd P tussen: ongeveer Vsld / VsHD x Pa = Pield x Pa M = aantal trappen Huiswerk: 161 + 162 + 170 + 171/ .

.

Wat gebeurd er als je een vies filter hebt? Groene gedeelte .

pool oomschakelaar bare motor B.uit regeling (met behulp van een pressostaat word de compressor gestart en gestopt 2. een frequentie regelaar 3. Lichten van zuigkleppen (als de zuigklep gelicht is gaat die nooit meer dicht heb je dus geen inlaat) UITSLUITEND BIJ ENKELTRAPS COMPRESSOREN 8. Afblaas regeling (afsluiter op de pers die afblaast naar buiten 5. By pas regeling (omloop regeling) Pers en zuig met elkaar verbinden 6. Bijschakel ruimte (we vergroten de schadelijke ruimte) 7.Regeling van de opbrengst 1. Lichten van pers kleppen 9. Smoor regeling (verlagen van de aanzuigdruk met behulp van een regel kraan 4. Verminderen van aantal cilinders (komt veel voor bij koel en vries compressoren) 165 / 167 / 173/ 174 . Aan . Toeren regeling ( Dit kan met behulp van A.

Start de compressor Als de compressor op toeren is: 5. Water aftappen dicht . De laatste tekening is sterker omdat die bij elke slag druk zal leveren Onbelast aanlopen 1. Lijn opstelling 2.( Zuigafsluiter open) 6. W Opstelling 4. V opstelling 3. (Zuigafsluiter dicht) zit er meestal niet op. 2.Constructie / bouwwijze van Meertraps zuiger compressoren Meertraps zuiger compressoren Kunnen op verschillende manieren zijn gebouwd: 1. Getrapte zuiger De W opstelling word voornamelijk gebruikt bij koel en vries installaties. Pers afsluiter open 3. Water aftappen open (afblaas regeling 4.