You are on page 1of 81

MC LC

MC LC ....................................................................................................................1 ti 1. Gii thiu cc ca hng, siu th, ch trc tuyn v cc cch thc mua bn........5 1.1. Siu th s AMAZON...............................................................................................5 1.2. Ca hng bn l BEST BUY....................................................................................6 1.3. CNG TY THNG MI IN T ALIBABA:.................................................7 1.4. CA HNG TRC TUYN N T EBAY:......................................................8 ti 2. Gii thiu cc ca hng s, siu th s VN v quc t hot ng ti VN .......12 2.1. Gophatdat.com- Ch ton cu ca doanh nghip Vit...........................................12 2.2. Vatgia.com .............................................................................................................14 2.3. 39 Web shopping online at top Vietnam (Th t c sp xp ngu nhin). .......16 ti 3. : Cc quy tc chung khi tham gia din dn mua bn trn mng..........................32 3.1. i tng tham gia Tt c cc thnh vin s dng phi 18 tui, c nng lc php l. Tt c cc Doanh nghip hp php c nhu cu mua bn sn phm hng ho...............33 3.2. Quyn hn v trch nhim ca KHCH HNG khi s dng .............................33 3.2.1. Quyn hn ......................................................................................................33 S c h tr k thut, cc chng trnh khuyn mi hay cc i tc khc m chng ti gii thiu. C quyn gi cc kin ng gp, cc kin ngh cho chng ti trong qu trnh hot ng...........................................................................................33 c php ng k mua bn cc sn phm theo ng chc nng ca din n mua bn..............................................................................................................................33 3.2.2. Trch nhim.....................................................................................................33 Khi tham gia mua bn hay s dng bt k dch v no, cng nh cc ti nguyn trn din n, NGI S DNG s c trch nhim nh sau:........................................33 a) din n mua bn l mt trang kinh doanh thng mi in t, NGI S DNG, trong bt k trng hp no khng c a cc thng tin, hoc trao i cc thng tin lin quan ti "Chnh tr", kch ng ph hoi t nc v cc hnh vi tng t. b) Khng c c cc hnh vi ph hoi, ly cc thng tin d liu hoc cc hnh vi khc gy nh hng ti hot ng ca din n c) Khng c kinh doanh bun bn nhng mt hng cm, theo danh mc cc mt hng cm ca Nh nc. d) m bo tnh trung thc ca cc thng tin c nhn ng nhp trn din n , cc thng tin c nhn ny s c din dn bo mt theo cc iu khon Bo mt thng tin c nhn v s ch c tit l khi NGI S DNG c vi phm hoc theo yu cu ca cc C quan thm quyn. e) m bo tnh trung thc ca cc thng tin mua bn m NGI S DNG t ng ti trn din n. din n s khng chu trch nhim v tnh trung thc ny

-1-

nu cc thng tin ng khng thuc cc chng trnh m din n tuyn b m bo trch nhim. f) Gi gn uy tn trong cc giao dch mua bn trn din n bng vic thc hin tt c cc cam kt m NGI S DNG tuyn b (Giao hng, vn chuyn hng, thanh ton, bo hnh,..v.v). g) Nhn xt y , chnh xc v khch quan i vi i tc trong cc giao dch mua bn s dng cng c Nhn xt ca din n . Vic nhn xt xu i vi i tc s lm nh hng nghim trng ti uy tn ca NGI S DNG v dn n nguy c NGI S DNG b nhn xt xu c th b loi khi din n . V vy din n , trn c s thng bo ca ngi nhn xt xu v b nhn xt xu s lm trung gian lin lc vi cc bn, nh gi tnh trung thc ca cc nhn xt xu ny m bo tnh cng bng trong cc giao dch. h) Khng chuyn nhng cc ti khon cho NGI S DNG khc khi khng c cc thng bo chnh thc cho din n ....................................................................34 3.2.3. Quyn hn v trch nhim php l ................................................................34 3.2.4. X l cc vi phm ...........................................................................................35 3.2.5. Chm dt..........................................................................................................36 3.2.6. Chi ph tham gia din n...............................................................................37 3.2.7. Truy cp dch v, h tr, Nh cung cp bn th ba.........................................37 3.2.8. Bo mt thng tin c nhn...............................................................................38 3.2.9. Cc iu khon chung......................................................................................38 ti 4. :TIM NNG TH TRNG VIT NAM.......................................................39 ti 5. Gii thiu chung v mua bn hng qua mng:....................................................45 5.1. 5GIAY.COM.VN V CCH THC MUA BN:..............................................46 5.1.1. Cch thc mua bn:.........................................................................................46 5.2. Thanh ton tin hng:..............................................................................................48 5.3. Bo hnh sn phm:................................................................................................48 ti 6. Gii thiu v ca hng s 5 giy ( phng vn ch nhn 5 giy).........................50 ti 7. Phn tch nguyn nhn thnh cng :Bi hc kinh nghim t thnh cng ca mt s loi hnh bn l ti cc khu vc thnh ph Vit Nam................................................53 7.1. Th trng bn l Vit Nam....................................................................................53 Th trng bn l Vit Nam c bit ti nh mt th trng bn l hp dn vo loi nht th gii, vi tc tng trng bnh qun 20% nm. nh gi nhng thnh cng ca mt s m hnh bn l mi hin nay, t rt ra nhng bi hc cn thit cho cc m hnh bn l trong tng lai l iu cc DN bn l cn quan tm. Khuynh hng bin i chung ca cc m hnh bn l hin i Mi loi hnh kinh doanh bn k c kh nng phc v cc nhm i tng khch hng vi nhng nhu cu mua sm trn 4 kha cnh c bn (1) Chng loi hng ha (chiu rng) (2) s a dng v chng loi hng ha (chiu su); (3) Cc dch v cung cp; (4) Mc gi. y cng l cc thng s chnh phn bit cc loi hnh bn l vi nhau, (xem bng). .........................................................................................................53

-2-

7.2. Thc trng cc m hnh bn l ti Vit Nam Siu th l m hnh c a chung nht trong 10 nm tr li y. Th trng TP. HCM vi 19 qun v 5 huyn c ph kn tm phc v vi 20 siu th ca Co.opMart, 6 i siu th ca BigC v Metro, cng hng chc siu th khc. Th trng H Ni vi chui Hapro Mart gm 1 trung tm thng mi, 21 siu th, 20 ca hng tin ch v 99 ca hng chuyn doanh, cng cc h thng siu th khc nh Maximark, Citimart (Dairy Farm) Cc chui siu th ny pht trin nhanh chng rng khp v ang t n mc bo ha. Thm vo , tnh tiu chun ha ca siu th c xu hng p cc sn phm v dch v i theo nhng khun kh nht nh, lm suy gim nghim trng kh nng sng to trong ton chui cung ng. iu ny cn lm cho m hnh siu th khng cn thch hp vi s phn ha kh mnh ca th trng bn l hin nay. Cc chui ca hng tin ch nh Shop & Go, G7 Mart, Vmart, Best Buy, Speedy, Day & Night kh ph hp vi xu hng th ha cc thnh ph ln do tnh linh hot nhng li cha c ngi tiu dng cho n v gi c cn kh cao, t mt hng v khng thc s tin dng nu so vi kiu mua bn nhanh chng, thun tin ca cc tim tp ha. Trong 3 nm gn y, s thnh cng ca mt s chui bn l Co.op Food v Fooco Mart Vissan ang cho thy s bin i linh hot ca cc m hnh bn l thch ng trc xu hng phn ha phc tp ca nhu cu th trng. .........................54 ti 8. Tnh an ton.........................................................................................................66 Do dch v mua bn qua mng cng xut hin th trng nc ta cha lu v khch hng thng lo lng quan tm v cht lng ca dch v v sn phm. v khch hang ch thy c th m mnh mun mua qua hnh anh l nhng li gii thiu. v khch hang lun c nhng cu hi t ra nh: thanh ton nh th no, cht lng dch v ra sao? Tnh bo mt thong tin? Dch v hot ng nh th no???... Thng tin c nhn c bo mt nh th no?...........................................................66 ti 9. MT S VN PHP L TRONG THNG MI IN T..................70 9.1. MT S VN PHP L TRONG THNG MI IN T.....................70 9.1.1. Cc vn php l trong TMT....................................................................70 9.1.1.1. Trc ht l vn php l trong m bo an ton v tin cy cho cc giao dch TMT........................................................................................................70 9.1.1.2. Vn bo m tnh ring t:.......................................................................71 9.1.1.3. Bo v ngi tiu dng:................................................................................71 9.1.1.4. Cc vn v hp ng................................................................................71 9.1.1.5. Cc yu cu hnh thc vn bn, ch k, vn bn gc...................................72 9.1.1.6. Thi im, a im gi, nhn thng ip in t........................................72 9.2. Php lut v thng mi in t trn th gii.........................................................73 9.2.1. Cc t chc Quc t.........................................................................................73 9.2.2. Lut mu ca UNCITRAL v thng mi in t..........................................73 9.2.3. Lut thng mi in t ca mt s nc trn th gii...................................74 9.2.4. Khun kh php l cho thng mi in t Vit Nam ...............................74 9.2.5. Lut giao dch in t......................................................................................74 9.2.6. Lut thng mi...............................................................................................75 9.2.7. B lut dn s..................................................................................................75 9.2.8. Lut Hi quan...................................................................................................75

-3-

9.2.9. Lut s hu tr tu............................................................................................75 ti 10. Sinh vin v gii tr c ch ng no trong h thng ch in t...................76

-4-

ti 1. Gii thiu cc ca hng, siu th, ch trc tuyn v cc cch thc mua bn

Siu th s AMAZON Loi hnh i chng (NASDAQ: AMZN) ,S&P 500 Component Ngnh ngh Bn l Thnh lp 1994 Nh sng lp Jeffrey P. Bezos Tr s chnh Seattle, Washington, Hoa K Khu vc hot ng Khp th gii Thnh vin ch cht Jeffrey P. Bezos(Chairman, CEO, & President), Tom Szkutak(CFO) Sn phm Amazon.com, A9.com, Alexa Internet, IMDb, Kindle, Audible, Amazon Web Services, amazon.com, Javari.co.uk, A2Z Development, Alexa.com Doanh thu 24,509 t USD (2009) Li nhun kinh doanh 1,129 t USD (2009) Li thc 902 triu USD (2009) Tng s ti sn 13,8 t USD (FY 2009)[1] Ti sn c phn US$5.26 t USD (FY 2009)[1] Nhn vin 26.100 (2010) Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN) l mt cng ty thng mi in t a quc gia ng ti Hoa K. Tr s chnh ti thnh ph Seattle, bang Washington, y l nh bn l trc tuyn ln nht Hoa K, vi doanh s bn hng trn mng internet gp gn ba ln so vi doanh thu ca hng xp hng nh trong cng lnh vc Staples, Inc ti thi im thng 1 nm 2010 Jeff Bezos thnh lp Amazon.com, Inc vo nm 1994 v a n trc tuyn trong nm 1995. Cng ty ny ban u c t tn l Cadabra, Inc, nhng tn ny c thay i khi ngi ta pht hin ra rng i khi mi ngi nghe tn l "Cadaver" ("t thi"). Tn gi Amazon.com tn c chn v sng Amazon l con sng ln nht trn th gii, v v vy tn gi ln quy m ln, v cng mt phn v n bt u bng 'A' v do s hin ln gn u danh sch ch ci. Amazon.com bt u nh l mt hiu sch trc tuyn, nhng nhanh chng a dng ho lnh vc bn l ca mnh, bn c DVD, CD, ti nhc MP3, phn mm my tnh, tr chi video, hng in t, hng may mc, g, thc phm, v chi. Amazon thnh lp trang web ring bit ti Canada, Vng quc Anh, c, Php, Nht Bn v Trung Quc. N cng cung cp vn chuyn quc t vi cc nc nht nh cho mt s sn phm ca mnh. Mt iu tra nm 2009 cho thy rng Amazon l
-5-

1.1.

trang mng m nhc, nh bn l video ca Anh quc, v nh bn l tng th th ba ti Anh quc.

1.2. Ca hng bn l BEST BUY Loi hnh i chng Ngnh ngh phn phi bn l NYSE: BBYS&P 500 Component Cng ty c thnh lp nm 1966 mang tn Sound of Music 1983 mang tn Best Buy Founder(s) Richard M. Schulze Tr s chnh Richfield, Minnesota, U.S. Nh sng lp Richard M. Schulze(Chairman)Brian J. Dunn(CEO) Sn phm in t dn dng Doanh thu US$50.3B (FY 2011)[1] Li nhun kinh doanh US$2.11B (FY 2011)[1] Li thc US$1.28B (FY 2011)[1] Tng ti sn US$17.8B (FY 2011)[2] Ti sn c phn US$6.60B (FY 2011)[2] Nhn vin180,000 (2010) Ca hng ph Future Shop, Geek Squad, Magnolia, Pacific Sales, Speakeasy Trang web: www.bestbuy.com. Best Buy Co., Inc. (NYSE: BBY) l cng ty chuyn bn l in t ti M, nm gi 19% th trng. Cng ty best buy cng m rng mt sn ni nh Puerto Rico, Mexico, Canada and China. Mt s cng ty trc thuc best buy nh Geek Squad, CinemaNow, Magnolia Audio Video, Pacific Sales, v Canada c operates under both the Best Buy and Future Shop label. Best buy qun l, vn hnh hn 1150 ca hng ni a v quc t. Ngoi ra, cng ty vn hnh hn 100 ca hng giao dch mua bn tc hnh Best buy tn l Automated Retail or "ZoomShops", vn hnh bi Zoom Systems, cc sn bay v cc trng tm thng mi ln.Cng ty headquartered ti Richfield, Minnesota, United States. Best Buy c nhn danh hiu "Company of the Year" do tp ch Forbes nm 2004 v danh hiu Specialty Retailer of the Decade ca Discount Store News bnh chn nmb 2001, Best buy c xp hng trong Top 10 of "America's Most Generous Corporations" c bnh chn bi tp ch Forbes nm 2005 (da vo

-6-

2004 giving), v c nm trong danh sch ca tp ch Fortune nhng cng ty pht tri63n nht 2006. Vo ngy 09 thng 3, 2009, Best Buy tr thnh h thng trc tuyn phn phi, bn l in dn dng ln nht ti M, sau khi ch th Circuit City ra khi ngnh kinh doanh. Best buy ch cn i th chnh l Fry's Electronics pha ty nc M , Trong khi nhiu cnh tranh xy ra pha ng nc M Many locations feature in-store pickup, which can be arranged through the company's website. Best Buy m rng dch v bn l qua cc cng c cellular phones with phones from Verizon Wireless, AT&T Wireless, Sprint PCS, and T-Mobile. Best Buy also has standalone Best Buy Mobile stores in shopping malls that sell a subset of products carried at the larger stores. Nm 2011, trong sut 3 thng kt thc vo cui k ngy 26 thng 2, Best Buy nhn thy li nhun ang c xu hng trt gim, li nhun nm 2011 $651 million vi li tc $16.26 billion khi so snh vi cng thi k trong nm 2010, li tc $16.55 billion v li nhun $779 million.

1.3. CNG TY THNG MI IN T ALIBABA: Loi hnh ring t. Ngnh ngh Internet, Auctions, Computer software Thnh lp: Hangzhou, China (1999) Tr s chnh Hangzhou, China Area served China Nh sng lp gim c Ma Yun (Jack Ma), Nhn cng 22,000 (2010) Website: www.alibaba.com Alibaba (ting Hn: - A L Ba Ba) vi khu hiu "Global Trade starts here..." l mt cng ty thng mi in t / u gi trc tuyn c thnh lp vo nm 1999 bi M Vn, c tr s t ti Hng Chu. Website ting Anh alibaba.com chuyn v thng mi B2B, c bit cho cc khch mua quc t mun giao thng vi cc khch bn Trung Quc. Website ting Trung Quc chinese.alibaba.com tp trung vo th trng B2B ni trong Trung Quc v www.taobao.com l mt site thng mi C2C cho cc khch hng Trung Quc.

-7-

Ngy 11 thng 8 nm 2005, Alibaba v Yahoo! tuyn b mt tha thun v vic thnh lp mt i tc chin lc lu di ti Trung Quc. Theo , Yahoo! s ng gp phn thng mi ca Yahoo! Trung Quc cho Alibaba v hai bn s lm vic cng nhau nh cc i tc c quyn thc y chi nhnh Yahoo! Trung Quc. Thm vo , Yahoo! s u t 1 t USD mua c phn ca Alibaba, tng ng khong 40% c phn vi 35% quyn biu quyt, khin cho Yahoo! tr thnh nh u t chin lc ln nht ca Alibaba. Tnh n thng 1 nm 2007, Alibaba Group gm c 5 cng ty: Alibaba.com: Website thng mi quc t phc v cc doanh nghip va v nh o Bo - i th chnh ca eBay Trung Quc v u gi trc tuyn. Hin ti o Bo c trn 65% th trng u gi Yahoo! Trung Quc - Dch v tm kim trc tuyn ca Trung Quc Chi Ph Bo i th chnh ca PayPal v thanh ton trc tuyn Trung Quc Phn mm A L - Hot ng t thng 1 nm 2007, Alisoft cung cp cc dch v web cho th trng cc doanh nghip va v nh Alibaba.com cng l mt trang web i tc GlobalTrade.net cng vi B Thng mi Hoa K

1.4. CA HNG TRC TUYN N T EBAY: Loi hnh C phn (NASDAQ: GOOG) Ngnh ngh u gi trc tuyn Thnh lp San Jose, California, Hoa K (ngy 3, thng 12, 1995) Tr s chnh San Jose, California, Hoa K Thnh vin ch cht Meg Whitman Gim c H & ch tch Pierre Omidyar, Sng lp John Donahoe, trng b phn kinh doanh Sn phm Website eBay.com thng mi in t,ca hng nh, skype, paypal. Nhn vin 11.600 ngi (qu 1, 2006) Khu hiu Bt k l g, bn c th ly n trn eBay v Ca hng chin thng Website Offical website: eBay Vit Nam www.ebay.vn Tp on eBay l mt cng ty ca Hoa K, qun l trang Web eBay.com, mt website u gi trc tuyn, ni m mi ngi khp ni trn th gii c th mua hoc bn hng ha v dch v. Ngoi tr s ti M, eBay cn c chi nhnh ti mt
-8-

s quc gia khc. Tp on eBay cng s hu hai thng hiu ni ting khc l Paypal v Skype. eBay c thnh lp vo ngy 3 thng 9 nm 1995 bi Pierre Omidyar, mt chuyn gia lp trnh my tnh. Ban u, eBay ch l mt mc trong mt trang web c nhn ca Omidyar. Tuy nhin ch sau 1 thi gian ngn, anh nhn ra tim nng ln lao ca eBay nn cng Chis Agarpao v Jeff Skoll xy dng n thnh mt thng v nghim tc. Vo nm 1996, eBay chnh thc k hp ng u tin vi mt cng ty chuyn bn v my bay v cc sn phm du lch tn l Electronic Travel Auction. n thng 9 nm 1997, ci tn eBay chnh thc ra i. Thc ra d nh ban u ca Omidyar l ly tn min EchoBay.com, nhng tn ny c mt cng ty khai thc m vng ng k mt nn anh quay sang la chn th 2 l eBay.com. Ngy nay tr s chnh ca eBay t San Jose, California. Meg Whitman hin l ch tch eBay v CEO t nm 1998. eBay l mt trong nhng cng ty pht trin nhanh nht trong mi thi i Cc mt hng v dch v Hng triu cc dng c, thit b, my tnh, g, v hng triu mt hng khc c a ln, mua v bn mi ngy. Mt s mt hng rt him v c gi tr, tuy nhin cng c rt nhiu mt hng m chng ta khng th tng tng ni, mt ci rng gi chng hn, cng c hng ngn dn c trn mng tr gi rt si ni. iu chng t eBay l mt ci ch rt ln, ni m ta thy mi ngi c gng bn bt c th g. Cng bng m ni, eBay lm mt cuc cch mng v ch mua bn, tp trung ngi mua v ngi bn trn ton cu li vi nhau, thnh mt ci ch khng l, ni bun bn v u gi khng bao gi kt thc. Cc cng ty ln tm c th gii, chng hn nh IBM, bn nhng dch v v sn phm mi nht ca h trn eBay bng cch u gi vi gi c nh ban u. Vic tm kim cc vng trn th gii bng phn mm gip cho vic vn chuyn nhanh chng vi gi r hn. Cc chuyn gia pht trin phn mm c th to cc ng dng tng tc vi eBay thng qua th vin lp trnh eBay API bng cch gia nhp vo eBay Developers Program. n thng 6 nm 2005, eBay Developers Program c 15,000 thnh vin, to ra cc phn mm h tr ngi mua v bn trn eBay v cho cc chi nhnh ca eBay. Thng 6 nm 2004, eBay cm bn v u gi cc mt hng ru v thuc l trn site eBay ca Anh ebay.co.uk. Nhng mt t loi ru c lit vo loi him (c nhiu nm tui) th c th bn vi s lng t, v gi ca n rt t . Cc vn gy tranh ci bt u xut hin v lan rng trn eBay khi s mt hng c rao bn ngy cng nhiu. Vo cui nm 1999, mt ngi n ng ng tin bn u gi 1 qu thn ca mnh trn eBay mong tm c mt khch hng t th trng nc ngoi do hnh vi ny l bt hp php ti M. Trong mt s u gi khc, thm ch ngi v c thnh ph c em rao bn. Tt nhin a s tin u gi ny ch l tr a vui, tuy nhin, vo nm 2004, eBay pht hin c nhng mu tin nghim tc rao bo cc c gi Vit n i Loan. iu ny lm bng ln tranh ci v tnh hp php ca cc thng v u gi trn eBay. Thng thng,
-9-

eBay ch b i cc u gi vi phm cc iu khon s dng sau khi nghe c t co hay phn nn t mt pha th 3, cn bn thn cng ty khng c nhiu bin php c th kim sot tt c thng v trn h thng ca mnh. Li dng s h ny, rt nhiu bn xu s dng eBay kinh doanh hng nhi, hng gi, hoc la o ngi mua ln ngi bn. Rt kh khn pht hin v ngn chn bn chng v a s u xut pht t nhng nc c h thng an ninh thng mi in t km pht trin nh Trung Quc, Nigeria, Maroc,... i th chnh ca eBay l h thng u gi Marketplace ca Amazon.com v Yahoo! Auctions. Li nhun v cc giao dch: Ngun thu ca eBay n t nhiu pha. u tin l ph ng ti u gi thu ca ngi bn d sn phm c bn c hay khng. Sau , eBay thu ph khi sn phm c giao dch thnh cng, cng thm mt s loi ph ph khc. Thm vo , eBay thu li t h thng tr tin Paypal mi khi c mt thanh ton c thng qua bi dch v ny. Chin lc thng mi ca eBay l m rng giao dch quc t trong h thng ca mnh. Hin nay eBay m rng n hu ht cc nc Bc M, Ty u, c v mt s nc chu nh Trung Quc v n . Nhng ni eBay khng xm nhp thnh cng l i Loan, Nht v Hng Kng, do i th Yahoo! cm r t rt lu trc khi eBay tm n. u t v thu tm: Thng 5 nm 1999, eBay thu tm dch v chi tr trc tuyn Billpoint, nhng ngng s dng sau khi c c Paypal. Nm 1999, eBay c c ta nh Butterfield and Butterfield, v bn n vo nm 2002. Thng su nm 2000, eBay thu tm Half.com. Thng 8 nm 2001, eBay thu tm Mercado Libre, Lokau v iBazar, cc site u gi chu M Latinh. Thng 7 nm 2002, eBay thu tm PayPal Vo ngy 11 thng 7 nm 2003, eBay thu tm EachNet, cng ty thng mi hng u Trung Quc, tr bng tin mt xp x 150 triu USD. Vo ngy 22 thng 6 nm 2004, eBay thu tm Baazee.com, site u gi n vi gi xp x 50 triu USD bng tin mt. Vo ngy 16 thng 12 nm 2004, eBay mua rent.com vi 30 triu USD tin mt v 385 triu USD bng c phiu eBay. Thng 5 nm 2005, eBay thu tm Gumtree. Thng 6 nm 2005, eBay mua Shopping.com vi gi 635 triu USD. Thng 8 nm 2005, eBay mua Skype, mt cng ty VoIP, vi gi 2.6 t USD bng tin mt v c phiu. Thng 4 nm 2006, eBay u t 2 triu USD vo mng x hi Meetup.com Thng 4 nm 2006, eBay u t 48 triu USD mua li Tradera.com, ch u gi s 1 ca Thy in.

- 10 -

Thng 8 nm 2006, eBay tuyn b cng Google hp tc quc t. Chi tit ca bn hp tc khng c tit l. Thng 2 nm 2007, eBay mua li trang mua bn v trc tuyn Subhub vi gi 307 triu USD. Thng 5 nm 2007, eBay mua trang StumbleUpon vi mc gi &75 triu USD. Cc mt hng cm giao dch Vo nhng ngy mi thnh lp, eBay hu nh khng c kim sot. Sau ny khi cng ln mnh, eBay a vo nhng qui nh c th v nhiu loi sn phm khc nhau. Di y l mt s chng loi hng b cm hoc b hn ch giao dch: Thuc l (nhng mt hng lin quan n thuc l hay hng su tp th c php) Ru (tr hng su tp v ru vang bn bi cc nh phn phi c giy php) Cc sn phm c v Pht xt c (Nazi) Bng a lu Sng v n dc Qun o lt qua s dng Cc b phn ca ngi ng vt sng Mt s sn phm c bn quyn V s cng cc mn hng lin quan c bc

- 11 -

ti 2. Gii thiu cc ca hng s, siu th s VN v quc t hot ng ti


VN 2.1. Gophatdat.com- Ch ton cu ca doanh nghip Vit Hin nay ti Vit Nam, vi s pht trin vt bt ca cng ngh thng tin v truyn thng th vic thm nhp vo th trng ton cu v pht trin mng li kinh doanh ton cu hon ton nm trong tm tay. Ngy 1/1/2006, sn giao dch thng mi mang tn Gophatdat.com ra i hot ng theo m hnh doanh nghip vi doanh nghip (B2B). Gophatdat.com cung cp nhng dch v marketing xut khu trc tuyn h tr vic phat trin thi trng quc t cua doanh nghip Vit Nam. Ti y, ngi mua v ngi bn c th ng ti thng tin, nhu cu mua ban, tm kim sn phm v i tc, t s k kt v thc hin cc hp ng kinh doanh. Sau gn 2 nm hot ng, Gophatdat.com qui t c 30.000 thnh vin doanh nghip (30% doanh nghip trong nc, 70% doanh nghip nc ngoi - a s l ngi mua), hn 50.000 c hi mua bn, hn 30.000 sn phm, 10 triu USD gi tr hp ng mua bn Gophatdat.com c nh gi l sn giao dch thng mi in t hng u Vit Nam v ng trong top 10 sn giao dch thng mi in t tt nht ton cu (theo xp hng ca www.ranking.com). Mt vng tham quan Gophatdat.com, chng ta co th thy Gophatdat.com nh la mt khu ch in t toan cu m "tiu thng" l cc doanh nghip Vit Nam, chuyn ban hang Vit Nam. Ti y cc doanh nghip Vit Nam c c hi xy dng nhng mi quan h kinh doanh v tm i tc l khch hng nc ngoi trn toan th gii. Gophatdat.com vi vai tr l mt i tc a phng, khng tham gia vo vic giao dch, m ch ng h tr doanh nghip Vit Nam bn hng ra thi trng quc t vi vai tr l ngi cung cp v qun l h thng kt (Networks Matching). Ti Gophatdat.com, qui trnh kim duyt thng tin c tin hnh kh cht ch. Khi doanh nghip c nhu cu ng thng tin cng ty, sn phm, nhu cu mua bn, cc thng tin ny s c b phn "Data Processing" kim duyt tnh chnh xc trc khi cho ng rng ri. iu ny am bao cht lng cua cac thanh vin tham gia h thng, kim soat chinh xac cua thng tin nhm am bao em n cho doanh nghip cac c hi kinh doanh tt nht. Ngoai ra, cc doanh nghip b hn ch trong trnh s dng internet, ngn ng, cc thng l xut khu, nhp khu, ti chnh, chng thc c nhu cu c h tr offline, Gophatdat.com se ap ng nhng theo hng h tr t vn cho tng doanh nghip trong tng lai co th t tin hanh giao dich. chinh xac v chn tht cua thng tin, tnh hiu qu trong kinh doanh ca doanh nghip thnh vin, xy dng mi trng kinh doanh lnh mnh v uy tn la tn chi hoat ng cua Gophatdat.com. Chnh v vy m trang web ny c nh gi la khu ch in t ton cu c cc doanh nghip trong v ngoi nc yu thich nht.
- 12 -

Chi ph nh - c hi ln ng Lm Hon Ph - Cng ty Ph Quang hot ng trong lnh vc sn xut v xut khu ni tht (1 L Vn Tch, Q.Th c, TP.HCM) - cho bit: "Thng qua Gophatdat.com, Ph Quang tip xc c nhiu khch hng t nhiu quc gia nh: Anh Quc, Ireland..., trong t l giao dch thnh cng t n 60%, vi nhiu n t hng gi tr n vi trm ngn USD. a s thnh vin tham gia Gophatdat.com c nhu cu mua bn thc s, nn thi gian m phn k kt hp ng rt ngn". Bi ton t ra cho cc doanh nghip Vit Nam khi mun xc tin thng mi ra th gii thng l chi ph cao, c hi thp. Trc y, nhiu doanh nghip tham gia hi ch nc ngoi vi chi ph 10.000 USD i ly khong 50-100 c hi kinh doanh, trong cao nht 10-20% t cc khch hng tim nng. Mt hn ch khc ca vic tham gia hi ch l a s hi ch ch din ra 1-2 ln/nm. Ngc li, khi tham gia Gophatdat.com, cc doanh nghip c th hng ngay nhn c nhiu c hi hn vi chi ph kinh doanh thp hn rt nhiu ln. Vic o lng tnh hiu qu t c vi 1 ng chi ph b ra l kh nng thu nhn v c bao nhiu cc c hi giao thng? Vi 239 USD/nm, thnh vin Gosupplier mi thng s nhn c 100-150 c hi kinh doanh xc thc cao do Gophatdat.com sn lc sn. Thm vo , thng qua s dung cac cng cu emarketing hin ai, Gophatdat.com se lam cho sn phm ca doanh nghip c xut hin trn trang web tm kim cc v tr u tin ca Google. y l mt c hi ln, v a s nhng cc nh nhp khu khi tm ngun hng, thng phi search theo ngnh hng, quc gia, gi c... Trang Web Gophatdat.com sau hn 1 nm ra i thu ht c 30.000 thnh vin (khong 70% doanh nghip nc ngoi vi a s l ngi mua). ng Jim Ellis, Gim c iu hnh Cng ty C phn Thng mi in t Tin Phong (TP. HCM) cho bit, vi s h tr v ti chnh v network cc website ln nh Yahoo, Google, Baiduv ca qu DFJ VinaCapital, u nm 2008 Gophatdat.com s tung ra cc gi dch v chin lc h tr mnh m s thm nhp th trng th gii ca cc doanh nghip Vit Nam. Hin Gophatdat.com c hn 50.000 c hi mua v bn vi khong 30.000 sn phm. Gophatdat.com c xem l sn giao dch TMT, m ng c vic cung cp v qun l mt h thng kt ni nhu cu mua v bn ca cc doanh nghip Vit Nam v quc t. Gophatdat.com to uy tn bng mt quy trnh kim duyt thng tin cht ch, truc khi a thng tin, sn phm, nhu cu mua - bn B phn x l d liu c trch nhim kim tra tnh chnh xc qua thc t, hoc t chc gim nh nc ngoi. ng Lm Hong Ph, Cng ty Ph Quang (TP. HCM) cho bit, thng qua
- 13 -

Gophatdat.com, Ph Quang tip xc c nhiu khch hng t nhiu quc gia nh: Anh, Ireland trong t l giao dch thnh cng t n 60%, vi nhiu n t hng tr gi n vi trm nghn USD. 2.2. Vatgia.com Cng ty C phn Vt Gi Vit Nam (gi tt l Vt Gi) l cng ty thng mi in t s hu website Thng mi in t theo m hnh ph bun bn trc tuyn (online shopping mall) Vatgia.com. Ngi sng lp cng ty l ng Nguyn Ngc ip. Cng ty ch qun c tr s ti H Ni, Vit Nam v chi nhnh ti thnh ph H Ch Minh v thnh ph Nng. Vt Gi c thnh lp vo ngy 20/08/2006, website Vatgia.com i vo hot ng t 15/07/2007, v ti nm 2010 c coi l website thng mi in t ng u trong top cc website thng mi in t ti Vit Nam, xt v lng ngi dng v lng truy cp. [1] Lch s Ngy 20/08/2006, Cng ty c phn Vt Gi Vit Nam c thnh lp, tr s ban u t ti 14 Trng Tin. Nm 2007, website Vatgia.com bt u hot ng v nhn c gii thng Gii php thng mi in t xut sc ca IT weeks, tr s chuyn v 202A Ph Hu. Ngy 08/04/2008, Vt Gi nhn c u t t Qu u t mo him IDG. Ngy 10/04/2008, Vt Gi nhn gii thng Sao Khu. Nm 2009, Vt Gi cho ra mt giao din trn in thoi v cng thanh ton Bo Kim. Nm 2010, Vt Gi ra mt website bn l Nhanh.vn, mua theo nhm Cucre.vn, website qung co trc tuyn Amo.vn. Cng thanh ton Bo Kim c tch hp vo gian hng Vt Gi. Nm 2011, Vt Gi ra mt website du lch Mytour.vn, website ra nh trc tuyn Myphoto.vn v trin khai dch v qung co Vatgia Ad. Cc lnh vc kinh doanh khc: Ngoi Vatgia.com, cng ty hin c cc d n, cng ty con hot ng trong cc lnh vc: Thanh ton trc tuyn Bn l trc tuyn t phng trc tuyn Ra nh trc tuyn Vatgia.com ng u trong top cc website TMT ti Vit Nam.

- 14 -

Vi s lng thnh vin t 5 triu Vatgia.com tip tc khng nh v tr s 1ca mnh trong lnh vc thng mi in t ti Vit Nam, v tr s 2 thuc v enbac.com (1,8 triu ngi dng) v chodientu.vn ng v tr th 3 (1.3 triu). y l thng k mi nht do Google Ad planner (GAP - cng c dng o m lt truy cp, ngi dng ti cc website) cng b. Cng theo kt qu ny ch tnh ring trong thng 7 Vit Nam c thm 3 triu ngi s dng internet, t con s 31 triu ngi. Mt con s ng kinh ngc nm ngoi d on ca cc chuyn gia. Mc d c n hng trm website thng mi in t ang hot ng. Nhng vic Vatgia.com bt ln v dnh v tr dn u ch sau 3 nm hot ng cng khng lm nhiu ngi bt ng bi nhng li ch m n mang li cho c ngi mua ln ngi bn. Hn 3 triu sn phm c ng bn mi ngy t hn 10.000 gian hng khc nhau. Hu nh nhng sn phm bn cn u tm thy trn Vatgia.com . Hn na vi mi sn phm lun c nhng nh gi v nhn xt ca thnh vin trn Vt gi v u v nhc im ca sn phm t gip ngi mua c nhiu thng tin hn trc khi a ra quyt nh mua hng. c bit, tnh nng ngi dng cm thy thch nht l tnh nng so snh gi. Vi mi sn phm chn mua khch hng s bit c ngi bn no a ra gi tt nht, cc DN cng bn mt sn phm s c hin th theo gi tng dn ngi dng d nhn bit. Do vy cnh tranh cc DN s buc phi gim gi thnh sn phm xung. Khi khch hng s l i tng c hng li t s canh tranh ny. Mt l do na to nn s khc bit ca Vatgia.com so vi cc website TMT khc. Ngoi vic ng vai tr cung cp sn phm n ngi mua, Vatgia.com cn l website duy nht c ch bo him cho ngi mua hng ti gian hng c Vatgia.com m bo. Vi nhng khch hng mua hng t nhng gian hng ny nu c gian ln xy ra nh sn phm khng ng m t, hay khng nhn c hng. Vatgia.com s ng ra hon tin li cho khch hng. Ngoi ra vi vic tch hp thm cng thanh ton Baokim.vn vi chc nng thanh ton tm gi, DN ch c th rt c tin khi m nhn c s ng t pha ngi mua Chnh yu t ny to s an tm cho khch hng khi thc hin nhng giao dch o qua mng. Khng ch i vi ngi mua, vi nhng DN tham gia bn hng trn Vatgia.com cng rt d dng bn sn phm ca mnh v h thng c s d liu u c cp nht sn. Ngi bn s c thit k mt gian hng chuyn nghip vi nhiu tnh nng vt tri hn mt website TMT thng thng. V c bit DN s c th tn dng c ngay lng ngi mua hng sn c trn Vatgia.com m khng phi mt nhiu chi ph qung b. Chnh nhng li ch vt tri nh vy m va qua Vatgia.com tr thnh website TMT u tin ca Vit Nam lt vo top 1000 website c lng truy cp nhiu nht Th gii c Google thng k vo thng 5/2010. S pht trin mnh m ca TMT Vit Nam ni chung v Vatgia.com ni ring cho thy xu hng pht trin ca TMT trong tng lai, v ang to ra mt phng thc kinh doanh mi, hiu qu m cc DN ang hng ti.
- 15 -

2.3.

39 Web shopping online at top Vietnam (Th t c sp xp ngu nhin). 1. http://www.123mua.com.vn

Web123mua.com.vn ca cng ty Vinagame a dng cc chng loi hng ha, dch v: Kim kh in my, Thi trang, Hoa - qu tng, Sch - Bo ch - a, Th co in thoi v th game cc loi im mnh ca 123mua! l c th thanh ton trc tuyn 100% trn mng. 123mua! m bo hng ha n tay ngi tiu dng nhanh nht. c bit, tin ch 123mua!ePlaza - cho php khch hng thu gian hng trc tuyn. Thnh tch n tng nm 2007 c khong 2.200 - 2.500 n hng/thng, doanh thu 200%, cp ng IT Week 2007, thnh vin Bc ca ECVN, gii Sao Khu - Gii php thng mi in t xut sc nht. 2. http://www.5giay.vn/

Web 5giay.vn Sinh ra theo slogan "5giay cho mi ln thy " ngha thng ip ny l mi mn hng c bn trn 5giay th s c ngi mua sch giy th 5. 3. http://chodientu.vn

- 16 -

Web chodientu.vn- sn giao dch TMT theo m hnh C2C, B2C c nhc n nh eBay ca Vit Name. Xy dng trn nn tng cng ngh E4Portal, ch in t c VINASA v B Bu chnh - Vin thng (MPT) nh gi v xt gn 1 trong 3 biu tng 5 sao khng nh ng cp quc t ca mt gii php CNTT thun Vit. Ch in t gt hi c rt nhiu thnh cng v mt ti chnh v gii php cng ngh nh Gii php TMT tiu biu Nht 2006, cp Sao Khu, Sao Vng t Vit, nm trong top website thng mi in t tiu biu do www.trustvn.gov.vn bnh chn 4. http://www.megabuy.com.vn/

Web MEGABUY trc thuc cng ty CP u T Pht Trin Cng Ngh Thi i Mi, gip cho khch hng trong vic la chn, mua sm nhng sn phm hng ho ph hp, cht lng tt vi gi c cnh tranh. Doanh s hng nm tng t 200%-300% . Nm ngoi B Thng Mi xp megabuy l website B2C ng th 2 Vit nam, cp ng IT Week 2006 cho sn phm thng mi in t. 5.http://www.1001shoppings.com

- 17 -

Web 1001shopping.com hng ti mc tiu to ra mt th trng kinh doanh lnh mnh, l ni gp g gia ngi mua v ngi bn v ngc li h kinh doanh, tm nhng sn phm m mnh yu thch.v kt bn vi nhau. Nhng cng c trong trang 1001shoppings.com c c gng thit k mt cch thn thin nht vi ngi s dng Nm 2006, www.1001shopping.com vt mt 88 i th tr thnh website C2C do B Thng Mi nh gi. 6. http://www.webmuaban.vn

Webmuaban.vn ng tin nhanh nht vi mt ln Clik, tin ch mi nht ng tin khng cn ng k thnh vin, bnh lun, trao i, nh gi v mua bn hng trc tip, mt trong nhng trang h tr tt cho cc Doanh nghip lp nghip v pht trin nhanh cng hot ng kt hp truyn thng mang hiu qu cao nht cho doanh nghip thnh vin, cam kt c trn Top google.com/ sau 3 ngy tin c ng trn webmuaban.vn/. 7. http://www.OHOmobile.vn

- 18 -

Web OHOmobile.vn - Thng hiu di ng ca ngi Vit Nam - Gi l H m bai Vit Nam OHOmobile.vn Thg hiu c bnh chn, mt a ch quen thuc, thn thin trn th trng in thoi di ng TP H Ch Minh v ton quc. OHOmobile.vn hot ng trong lnh vc cung cp in thoi di ng, ph kin ca cc hng ni ting, cht lng m bo, gi cnh tranh, ch hu mi tt nht. Dng sn phm ch yu: Smartphone, PDA, Pocket PC, in thoi di ng chnh hng, in thoi c, ph kin cao cp cho thit b cm tay... OHOmobile.vn Web thng mi di ng hng u Vit Nam 8. http://www.Now.vn

Web Now.vn - Cho mng bn n vi Now.vn Trung Tm Thng Mi, Thin ng mua sm ca Vit Nam! mng Thng mi in t theo phong cch Vit Nam!

- 19 -

Vo thi gian ny bn c th hiu Now.vn l mt Trung tm thng mi tng t nh Vincom Center, Hanoi Tower, Thuan Kieu Plaza, Diamond Plaza, Zen Plaza, Thng X Tax, Saigon Business Center, Parkson - Viet Tower, Vincom City Towers... nhng c im khc ch Now.vn cho php thnh vin ton quyn quyt nh, chn to lp gian hng, tn thng hiu gian hng hon ton min ph, thnh vin Now.vn trc tip thc hin nhiu vic nh giao tip, trao i thng tin gia thnh vin v vi nhng ngi truy cp khc, tm kim, mua bn vv... 9. http://www.ebay.vn/

Web Ebay l mt th trng trc tuyn ton cu, ni c th mua bn hu nh mi th. T cc vt phm thng dng nh in thoi di ng, DVD, sch cho n qun o, b su tp v c xe hi. Mua bn trn eBay vui v d dng, v bn s khng th no bit iu bn s khm ph. Hin nay c hn 200 triu ngi s dng eBay trn ton cu, v 80 triu trang ng hng trc tuyn vo mi thi im. eBay hin din ti 33 th trng trn ton th gii v cung cp sn chi cho c ngi bn v ngi mua. Nm ti Ebay phn u s tr thnh mt trong nhng website thng mi in t ln nht Vit Nam. 10. http://www.travel.com.vn

Web E-tour ra i s p ng c nhu cu ca du khch mi lc mi ni. Ch cn truy cp vo website travel.com.vn du khch s tm kim c tt c nhng chng trnh tuor mi, cc dch v hng khng, tu ha, phng tin vn chuyn cho thu, khch sn, resort, nh hng, cc dch v gii tr, bng cc thao tc la

- 20 -

chn bng cch click chut, du khch s d dng tm thy v an tm v cc dch v mnh cn n. 11. http://thegioididong.com

Web Thegioididong.com vi vi bc chn n gin c hng dn chi tit khch hng c th t mua mt sn phm. Vi nhng chnh sch rt hi lng khch hng thegioididong.com v ang thu ht c ng o khch hng. c bit n l siu th bn in thoi v my tnh xch tay ln, nhng ch khi hon thin khu thanh ton trc tuyn th lnh vc mua bn trc tuyn ca thegioididong.com mi c ngi dng ch . 12.http://www.golmart.vn

Web Golmart l siu th chuyn mua bn cung cp hng tiu dng, dng vn phng, hng in t, vn phng phm, vt t, my mc trang thit b - cho cc vn phng, cng ty v gia nh qua mng Internet. Golmart c hng ngn sn phm phong ph, chng loi c bn vi gi thp hn hoc tng ng vi gi trn th trng. Golmart l mt chic cu ni mi thnh phn, i tng vo vi nhau to nn mt mi trng hp tc hon ho. Nm nay, Golmart nhn c gii thng Sao Khu cho gii php thng mi in t tiu biu. 13. http://www.phomuaban.com/

- 21 -

Web PhMuaBn.com chuyn v gim nh c vt, trao i kinh nghim v mua bn u gi cc loi c vt gm s, ng, g c xa v cc loi su tp c o khc ! 14 http://www.quangcaosanpham.com

Web QuangcaoSanpham.com. S dng trang web ny, cc doanh nghip s tit kim c thi gian, gim chi ph, tng tnh hiu qu v nng lc cnh tranh pht trin doanh nghip ca mnh ng thi kim sot tt hn tnh hnh cnh tranh ngy mt khc lit. 15. http://www.raovatmuaban.com

Ti trang Webraovatmuban ny, sau khi ng k 1 ti khon, bn s d dng ng tin mua bn, tm mua hng ha hay nhiu thng tin hu ch khc... bng cng c tm kim nhanh. 16. http://www.raonhanh.com

- 22 -

Web Raonhanh.com Hy ng tin qung co, rao vt ca bn ti 4 triu ngi dng 17. http://www.vatgia.com

Web vatgia.com ra i trong bi cnh internet ang ngy cng tr nn ph bin rng ri nh hin nay, vi mc ch cung cp mt khng gian thng mi s tin nghi, vi y cc tnh nng nh thng hp, phn chia hng ha khoa hc, tnh nng tm kim thng minh, tnh nng thanh ton trc tuyn an ton, tin li h tr ngi tiu dng, v cc nh cung cp gp g, giao dch mt cch hiu qun nht 18. http://www.vcci.com.vn

Web Vcci.com.vn Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam l t chc quc gia tp hp v i din cho cng ng doanh nghip, ngi s dng lao ng v cc hip hi doanh nghip Vit Nam nhm mc ch pht trin, bo v v h tr cc doanh nghip, gp phn pht trin kinh t - x hi ca t nc, thc y cc quan h hp tc kinh t, thng mi v khoa hc - cng ngh gia Vit Nam vi cc nc trn c s bnh ng v cng c li. Phng Thng mi v Cng nghip Vit Nam l t chc c lp, phi chnh ph, phi li nhun, c t cch php nhn v t ch v ti chnh.
- 23 -

19.http://www.raovat.net

Web Raovat.net Qung co Adwords l hnh thc qung co hin i, bn s mua qung co bng t kha (keyword) v trong tt c tin ng no c t kha s hin th ni dung qung co ca bn (Description) v lin kt t kha n website ca bn. 20. http://www.raovat.com/

Web Raovat.com l website cng ng, cng l mt thng hiu m ci tn ca n khi nghe mang mt tnh cht rt bnh dn, gn gi vi mi ngi. Vi mc ch xy dng phc v cho mi i tng, t cc c nhn, cc h kinh doanh nh cho n cc doanh nghip cng tham gia trao i, mua bn trn tnh thn bnh ng, hu ngh, hp tc v pht trin, Raovat.com hy vng s ng gp sc mnh vo cng cuc pht trin t nc v mang n mi ngi nhng nim vui trong cng vic v cuc sng. 21. http://www.eraovat.com

- 24 -

Web Eraovat.com H thng rao vt mua bn tt nht (Trch theo li rao ca trang) 22. http://www.VietAds.com

Web vietads.com muc rao vt 100% hon ton min ph 23. http://www.webmuaban.com

WebWebmuaban.com l website chuyn thng tin mua bn, rao vt min ph. 24. http://www.aha.vn/

Web aha.vn Website so snh sn phm v ngi bn hin i v duy nht ti Vit nam
- 25 -

Vi hng nghn sn phm in t v hng trm cng ty/ ca hng trn khp Vit nam, bn c th tm sn phm v ngi bn ch trong giy lt. T in thoi di ng mi nht, my nh k thut s, tivi LCD .. ti my nghe nhc MP3, bn c th tm c mt ca hng ng ti Vit nam mua hoc hi xem hng. Ngoi ra, h thng kin thc mua sm vi nhiu bi vit ca cc chuyn gia s gip bn chn la sn phm mt cch tt nht. 25. http://www.vietco.com

Web vietco.com Kin thc khng l v qun tr doanh nghip, k ton, ti chnh, hnh chnh nhn s, marketing, kinh doanh, nhng quyn thng hiu, ISO, vn ha doanh nghip, thng mi, ... --> Hon ton min ph. 26. http://www.vitinhcu.com

Web MuabanHay.Com l webiste chuyn nghip trong lnh vc mua bn, tip th, ni gp g gia ngi mua v ngi bn. Trung tm mua bn ln trn mng, l website c s lng ngi truy cp ng o v c xp vo top 3 cc website rao vt ti Vit Nam vi phong cch lm vic chuyn nghip v online ca nhm qun tr chng ti ang dn c c nhng thnh vin mi 27. http://www.techmart.cesti.gov.vn

- 26 -

Web TechMart Online c kt ni trc tip trn trang ch website ca TP. HCM (www.cesti.gov.vn). Tuy mi hot ng sau thi gian vn hnh th nghim, c 500 n v ng k tham gia cho bn hn 2000 CN/TB/PM. Thng qua cc hot ng ca TechMart Online c hng trm giao dch t hng trc tip qua mng v hn 200 giao dch t hng c thc hin thng qua s kt ni ca Ban Qun tr.(Trch theo GT ca trang) 28. http://vmart.vn

Web Vmart.vn Bng cch to 1 ti khon ti AV Land - Broadcast & Professional Products bn s c s dng cc tnh nng hp dn nh: chn hng, t hng nhanh hn, nhn thng tin cp nht ca cc sn phm khi c thay i 1 cch nhanh chng, xem li lch s n hng cng nh nh gi cc sn phm d dng.... 29. http://www.muabandoanhnghiep.com.vn

Web muabandoanhnghiep.com.vn - Mua bn doanh nghip, kt ni mua bn doanh nghip - Cung cp dch v thm nh doanh nghip nhm mc ch chuyn nhng doanh nghip - T vn, xc tin u t, nh gi c hi u t, gip mi u t. - H tr cc doanh nghip Vit Nam tm kim i tc nc ngoi. - T vn php lut v hp tc u t. - T chc cc hi ngh xc tin u t trong v ngoi nc. - Cung cp dch v phin dch: (Anh, Hoa, Trung, c, Php, Hn, Nht) - u t ti chnh vo cc doanh nghip v d n c nhiu tim nng pht trin (Theo GT ca trang) 30. http://www.vnb2b.com

- 27 -

Web vnb2b com C hi giao thng ton cu cho bn! 31. http://www.itpc.hochiminhcity.gov.vn

Thu thp kin ca cng ng doanh nghip trong nc v nc ngoi v ch trng, chnh sch nhm ci thin mi trng kinh doanh v u t ca thnh ph; gii quyt cc kh khn, vng mc ca doanh nghip. Pht trin hp tc quc t vi cc t chc xc tin thng mi v u t trong v ngoi nc. 32. http://e-vietnamlife.com

Web e-vietnamlife.com Trung tm Hi ch & Trin lm trc tuyn trong k nguyn thng mi in t cng ging nh Trung tm Hi ch & Trin lm truyn thng l to iu kin ngi bn v ngi mua t hp ti mt ni gii thiu sn phm, trao i nhu cu giao thng mua bn, hp tc, tm kim c hi kinh doanh. 33. http://www.mbay.com.vn

- 28 -

Chng ta ang sng trong k nguyn bng n k thut s, vic bn hng qua mng v cc phng tin truyn thng thnh cng v mang li hiu qu kinh doanh cho nhiu Doanh Nghip ti cc nc pht trin. Trang web eBay l mt v d in hnh v eBay va trin khai m hnh mua bn & thanh ton bng TD. 34. http://timnhanh.com

Web Timnhanh.com Cho mng bn n vi cng thng tin ln nht Vit Nam 35. http://www.e-muaban.com

Web E-MuaBan.Com l trang thng tin mua bn in t do c nhiu u th so vi ng tin trn bo in, ngi c d dng tm thy thng tin mnh cn bng vic s dng cng c tm kim ca website. (Trch GT ca trang)
36 http://www.25h.vn/

37

- 29 -

Web25h.vn, doanh nghip v ngi tiu dng c th tm c cho mnh nhng sn phm nh bng cch xem chi tit cc thng tin, gi c sn phm. 25h.vn mang li cho cc doanh nghip hnh thc kinh doanh tin tin, hiu qu v t vn cho doanh nghip cng nh ngi tiu dng mt cch y nht v thng mi in t. Mt s thnh tch Cp Vng IT Week 2006 v 2007, website ng u trong website B2C tiu biu nm 2006, c hn 3.000 sn phm trong 11 nhm danh mc mt hng chnh t 1.000 doanh nghip l thnh vin, c 200 doanh nghip c showroom trn 25h.vn 37. http://www.trungtamquangcao.com

Web Trungtamquangcao.com Chng ti s ht sc c gng h tr mt cch tt nht cho ngi truy cp webite ny tr thnh bn ng hnh cng vi qu v v cc bn. Website ny thc s l nhp cu giao lu mua bn ca cc anh ch trong v ngoi nc. 38. www.tinhte.com

- 30 -

39. http://www.vinabook.com

Web VINABOOK ra i vi hi vng m thm mt knh dch v bn hng thng qua mng internet phc v tt c cc bn c trong v ngoi nc t hng trc tuyn nhanh chng v tin li. Trn 10000 cun sch loi, giao hng ngay trong v ngoi nc. Nm 2006, vinabook l siu th sch duy nht c xp trong nhng website thng mi in t tiu biu v l siu th sch c s lng khch hng k c trong v ngoi nc ln nht.

- 31 -

ti 3. : Cc quy tc chung khi tham gia din dn mua bn trn mng

- 32 -

3.1.

i tng tham gia Tt c cc thnh vin s dng phi 18 tui, c nng lc php l. Tt c cc Doanh nghip hp php c nhu cu mua bn sn phm hng ho. Quyn hn v trch nhim ca KHCH HNG khi s dng Quyn hn

3.2.

3.2.1.

S c h tr k thut, cc chng trnh khuyn mi hay cc i tc khc m chng ti gii thiu. C quyn gi cc kin ng gp, cc kin ngh cho chng ti trong qu trnh hot ng. c php ng k mua bn cc sn phm theo ng chc nng ca din n mua bn 3.2.2. Trch nhim

Khi tham gia mua bn hay s dng bt k dch v no, cng nh cc ti nguyn trn din n, NGI S DNG s c trch nhim nh sau:

- 33 -

a) din n mua bn l mt trang kinh doanh thng mi in t, NGI S DNG, trong bt k trng hp no khng c a cc thng tin, hoc trao i cc thng tin lin quan ti "Chnh tr", kch ng ph hoi t nc v cc hnh vi tng t. b) Khng c c cc hnh vi ph hoi, ly cc thng tin d liu hoc cc hnh vi khc gy nh hng ti hot ng ca din n c) Khng c kinh doanh bun bn nhng mt hng cm, theo danh mc cc mt hng cm ca Nh nc. d) m bo tnh trung thc ca cc thng tin c nhn ng nhp trn din n , cc thng tin c nhn ny s c din dn bo mt theo cc iu khon Bo mt thng tin c nhn v s ch c tit l khi NGI S DNG c vi phm hoc theo yu cu ca cc C quan thm quyn. e) m bo tnh trung thc ca cc thng tin mua bn m NGI S DNG t ng ti trn din n. din n s khng chu trch nhim v tnh trung thc ny nu cc thng tin ng khng thuc cc chng trnh m din n tuyn b m bo trch nhim. f) Gi gn uy tn trong cc giao dch mua bn trn din n bng vic thc hin tt c cc cam kt m NGI S DNG tuyn b (Giao hng, vn chuyn hng, thanh ton, bo hnh,..v.v). g) Nhn xt y , chnh xc v khch quan i vi i tc trong cc giao dch mua bn s dng cng c Nhn xt ca din n . Vic nhn xt xu i vi i tc s lm nh hng nghim trng ti uy tn ca NGI S DNG v dn n nguy c NGI S DNG b nhn xt xu c th b loi khi din n . V vy din n , trn c s thng bo ca ngi nhn xt xu v b nhn xt xu s lm trung gian lin lc vi cc bn, nh gi tnh trung thc ca cc nhn xt xu ny m bo tnh cng bng trong cc giao dch. h) Khng chuyn nhng cc ti khon cho NGI S DNG khc khi khng c cc thng bo chnh thc cho din n . 3.2.3. Quyn hn v trch nhim php l

Quyn hn C quyn thay i nhng iu khon lin quan n vic s dng cc dch v do chng ti cung cp. Thay i cc nhm ngnh ngh cho ph hp vi th trng.

- 34 -

Trch nhim NGI S DNG s khng yu cu din n c bt k trch nhim php l no i vi cc giao dch ca mnh trn din n , tr trng hp NGI S DNG tham gia cc "Chng trnh" c m bo bi din n . Trong nhng giao dch khng thuc cc "Chng trnh" m bo ca din n , din n s khng c bt k s tham gia no trong qu trnh mua v bn ca NGI S DNG. Din n cng khng nhng thng hiu ca mnh cho bt k NGI S DNG no khi tham gia giao dch trn din n , mi tuyn b giao dch s dng php nhn din n u l khng hp php v c coi l vi phm. (Nu bn nhn c nhng ngh tng t qua cc phng tin thng tin, hy lin h trc tip vi ngi qun l din n nm thng tin). Vi vic chp nhn cc iu khon mua bn ny, NGI S DNG cam kt khng a din n lin quan ti bt k nhng tranh chp php l no ca NGI S DNG khi tham gia giao dch trn din n. 3.2.4. X l cc vi phm

Khi c cc vi phm xy ra, din n s xc tin ngay cc cng tc x l nh sau: a) Thng bo ngay cho cc c quan c thm quyn cc thng tin v NGI S DNG c cc hnh vi vi phm v Chnh tr, mua bn cc mt hng cm (V kh, cht c, thuc n v cc ho cht cm s dng). ng thi, nhng NGI S DNG vi phm cng s b loi khi din n . b) Thng bo v kt hp vi cc c quan c thm quyn iu tra v truy tm nhng NGI S DNG c cc hnh vi ph hot v k thut hoc xm hi khc, nh hng ti hot ng ca din n . c) Loi b cc NGI S DNG c hnh vi la o trn din n v tu theo yu cu ca NGI S DNG b hi bi hnh vi la o s h tr lm vic vi cc c quan chc nng, x l cc hnh vi la o theo Php lut. d) Loi b NGI S DNG c pht hin l c xu, khng trung thc khi a ra nhng nhn xt xu v i tc ca mnh. e) Cc hnh vi khc nu nh hng ti hot ng ca din nhay nhng NGI S DNG ang kinh doanh trn din n , din ns tu theo tng trng hp a ra cc bin php x l thch hp.

- 35 -

3.2.5.

Chm dt

Din n , tu mnh, c th chm dt, hu b, treo, gii hn, ngng, v/hoc v hiu ha (tm thi hay vnh vin) tt c hay mt phn ca cc "Dch v", m ng k, mt khu bt k, tn gian hng, vic ng k thu , mt phn hay ton b gian hng, v/hoc quyn ca t chc thu v/hoc cc thnh vin ca n trong vic truy cp v s dng mt phn hay ton b thng tin c th nhn bit v mt c nhn ca h (gi chung l Thng tin c nhn), Thng tin ng k, Thng tin gian hng, cc "Dch v" v/hoc gian hng, v/hoc quyn hn ca h theo cc iu khon ny (tt c nhng quyn v hnh vi ni trn u b Chm dt, hay ni chung l mt s Chm dt hp ng), bt c lc no. a). din n tin rng t chc thu bao hay mt thnh vin ca n vi phm hay e da vi phm cc iu khon ny hoc chnh sch khc ca din n , cc nh cung cp bn th ba ca din n hoc lut php hin hnh, lm dng hay e da lm dng cc "Dch v", hoc c hay e da s c hnh vi la o hay bt hp php. b). din n tin rng t chc thu bao hay bt c thnh vin no ca n truy cp hay tm cch truy cp tri php bt c phn no ca cc "Dch v" hay ni dung mua bn, hay thng tin c nhn ca bt c t chc thu no. c). din n ngng "Dch v" hay mt phn "Dch v" v bt c l do g. din nc quyn iu tra tnh hp php ca bt c khiu ni no gi cho din ntrong t gic rng mt gian hng no c dng tin hnh hot ng la o hay phm php, hoc c dng mt cch no m vi phm cc "iu khon" ny. Vic iu tra ny c th bao gm ng nhp vo gian hng v/hoc kim tra mi d liu hay thng tin cha trong gian hng . Tuy nhin, din ns khng cung cp thng tin cho bt c bn th ba no tr phi theo yu cu ca lut php hay ta n. Trong trng hp Chm dt, din nc th loi b v/hoc tm thi xa khi server mi "Thng tin gian hng", "Thng tin ng k" v "Thng tin c nhn" ca t chc thu gian hng v cc thnh vin ca n v mi bn sao lu ca cc thng tin . din n c th (nhng khng phi c yu cu) loi b khi server v/hoc xa vnh vin mi "Thng tin" nu trn v/hoc mi bn sao lu ca chng m khng bo trc v khng chu trch nhim php l no i vi t chc thu bao, cc thnh vin ca n hay bt c bn th ba no. Nu mt t chc thu hng hay cc thnh vin

- 36 -

ca n b "Chm dt" nh m t trong "iu 4", h khng th ti ng k hay tip tc s dng "Dch v" bng bt c cch no hay v bt c l do no. Nu t chc thu bao mun chm dt gian hng ca mnh v ngng s dng "Dch v", h phi bo trc cho din n bng cch gi e-mail 3.2.6. Chi ph tham gia din n

din ncung cp cho NGI S DNG mt th trng gn nh min ph, tr vic din n thu ph mt s cc "Chng trnh" m bo v pht trin sn phm nh chng trnh "Sn phm vng", "Sn phm bc", "KTS", "Cc gian hng" v "Qung co". Mi hnh thc thu ph khc c gi ti NGI S DNG, nu khng c cc thng bo chnh thc ca din n trn trang ch, u l nhng chi ph khng hp l v khng phi xut pht t din n 3.2.7. Truy cp dch v, h tr, Nh cung cp bn th ba

din n s cung cp cc phng tin to gian hng. Chng ti s tin hnh cc n lc hp l v mt thng mi nhm bo m rng cht lng dch v m chng ti cung cp t nht cng l chun ph bin trong ngnh, v rng t chc thu bao c th truy cp gian hng 24 ting mt ngy sut 7 ngy trong tun. Cc dch v ny gm tr gip trc tuyn, h tr min ph bng e-mail cho mi "Thnh vin", v ng dy h tr qua in thoi tnh tin ring cho mi v vic. T chc thu gian hng v cc thnh vin ca n c th truy cp cc dch v mua bn ch thng qua giao din m din n cung cp. Mc d ni chung c th truy cp cc dch v v gian hng ny trn ton th gii, bt c ai hoc bt c u cng c th truy cp. din n gi cho mnh quyn gii hn vic truy cp gian hng hay cc Dch v i vi bt c t chc thu bao, thnh vin, c nhn no hoc t bt c mt a im no. Dch v mua bn din nnhm phc v cho vic cung cp dch v mua bn ca din n hoc trc tip cho cc t chc thu gian hng nh mt phn ca cc Dch v mua bn (gi chung l Nh cung cp bn th ba) v cho nhng ti nguyn v gian hng khc (tt c cc gian hng ny gi chung l Cc gian hng ni kt). Cc ni kt ny c cung cp ch nhm thun tin cho t chc thu bao v cc thnh vin ca n, chng khng c kim tra, theo di hay kim sot bi din n. din n khng bo chng, cng khng chu trch nhim v khng tuyn b hay bo m g v tnh tin cy hay kh nng sn sng phc v ca cc gian hng chnh xc, tin cy, y hay xc thc ca ni dung, qung co hay sn phm ca cc gian hng , v khng chu trch nhim v vic truyn s kin trc tip qua mng (web casting) hay bt c s truyn thng tin no t bt c gian hng ni kt no. Vic dng cc gian hng ni kt nm trong khun kh cc chnh sch v bo v quyn ring t, cc iu khon cung cp dch v v iu kin
- 37 -

khc p dng cho cc gian hng . Mi t liu do din n v cc Nh cung cp bn th ba ca din n lu hnh, bao gm, nhng khng ch c, vn bn, ha, tn, logo, nhn dch v v thng hiu, v thng tin cha ng trn cc gian hng ni kt (gi chung l Ni dung) l s hu ca hoc c kim sot bi din nhoc bi bn c cng nhn l ngi cung cp ni dung. T chc thu bao v cc thnh vin s tn trng mi quyn s hu ca din nv cc "Nh cung cp bn th ba" i vi "Ni dung", "Tn gian hng", "Dch v mua bn", mi sn phm hay cc dch v khc. 3.2.8. Bo mt thng tin c nhn

Trn nguyn tc, tt c cc thng tin c nhn m NGI S DNG cung cp cho din nu c din nbo mt. din ns khng cung cp thng tin NGI S DNG cho bt k BN TH BA no, nu khng c s ng ca NGI S DNG, tr mt s trng hp sau: a) Ngi s dng c cc hnh vi vi phm theo mc 3. b) NGI S DNG t mun cung cp thng tin s dng cng c ca din n Bt k lc no, NGI S DNG cng c th truy cp din n sa cha, iu chnh hoc b sung thng tin c nhn ca mnh. 3.2.9. Cc iu khon chung

Tt c cc tranh chp ca NGI S DNG i vi din ntrc ht s c gii quyt trn c s thng lng ho gii trn tinh thn hai bn cng c li. Trong trng hp ho gii khng thnh, cc tranh chp s c a ln x l ti To n Kinh t, To n Nhn dn Thnh Ph H Ch Minh. Quyt nh ca To n s l quyt nh php l cui cng gii quyt cc tranh chp.

- 38 -

ti 4. :TIM NNG TH TRNG VIT NAM


Ti Vit Nam, tnh n cui thng 1-2012 s lng ngi s dng Internet c tnh 33,4 triu ngi, tng 22,6% so vi cng k. Nh vy, th trng Internet Vit Nam vn ang ngy cng pht trin mnh m, to thm pht trin cho cc mng x hi. Hin nay, Vit Nam c 20/28 loi hnh mng x hi trn th gii. Top 100 Mng x hi ln nht Vit Nam do Vinalink (Cng ty CP kt ni truyn thng Vit Nam) a ra u thuc top 500 website ln nht Vit Nam. Tuy nhin, th trng tim nng ny li cha c cc doanh nghip Vit thc s coi trng. V sao? Th nht, ta s xt n nhu cu ca con ngi, ly v d n gin l mua sm online t lu tr thnh mt thi quen ca hng triu ngi tiu dng Vit. Vi nhng c nhn/h gia nh t chc bn hng qua mng, ch cn mt cn phng khng qu ln sn phm cng vi mt my tnh kt ni mng Internet, mt ngi c th to dng mt shop online rt d dng, khng cn ti mt trang web tr ph, vn c th to dng mt shop bn hng trn Facebook v thng qua bn b bn hng. Vic kinh doanh qua mng gip chng ta d dng tng tc vi khch hng, c th tr li comment (phn hi) ca khch bt c u, li thm vic khng mt tin thu a im, nhn cng nn gi bn r hn gi th trng. Cn theo kin ca mt s doanh nghip, thnh vin tham gia trn Facebook ca h cn gp nhiu ln so vi s thnh vin mua th chnh thc. Vy ti sao nhiu doanh nghip Vit li cn qu h hng vi th trng "mu m ny? Theo mt s liu thng k cha chnh thc, tnh ti thng 1-2012 Vit Nam ang c gn 3,8 triu ti khon Facebook, ng th 40 trn th gii. Tuy nhin, s doanh nghip s dng Facebook theo mt kho st vo thng 6-2011 li ch dng mc 0,04%, trong khi , con s ny M ln ti 70,3%. Nh vy, mt th trng tim nng li ang b chnh cc doanh nghip Vit Nam b ng Ti Vit Nam cng cha c trng lp hay trung tm o to chuyn v mng x hi nn ngi ph trch chin lc qung co cha c kin thc chuyn su v lnh vc ny km theo nhng lo ngi v tnh ri ro cao. T y, ng a ra 3 m hnh th hin phng php tip th qua mng x hi dnh cho 3 loi hnh doanh nghip. Th nht l doanh nghip ln c ph sn phm v dch v rng khp, s dng Integrated marketing (tng th t cc chin dch offline v cc knh online); th hai dnh cho cc chin dch qung co ngn hn v cui cng, dnh cho cc doanh nghip khi to, nh v va hoc cc lnh vc hp c ngn sch thp. iu quan trng l mi doanh nghip cn t nh hng, xc nh r mc tiu, i tng khch hng ca mnh la chn mng x hi ph hp thng hiu. Theo nh gi ca Igor Ashmanov - Tng Gim c cng ty Ashmanov v cng s (Ashmanov & Partners) n t Nga, th trng qung co trc
- 39 -

tuyn Vit Nam rt ln, s t 130 - 150 triu USD trong vng 5-10 nm ti. Tuy nhin, thi im ny, y vn l mng th trng cha c quan tm thc s Nm 2009, th trng qung co trc tuyn ca Vit Nam t khong 15,5 triu USD. So vi nm 2008 th mc tng trng t khong 71%, v phn ln (khong 80%) l hnh thc thng qua hnh thc bn qung co (banner). nh gi ca nhng nh phn tch a ra cho thy, nhp tng trng ca th trng qung co Internet Vit Nam trong vng 2-3 nm ti s ng mc khong 50%/nm. Nh vy c ngha l thm ch khng cn s nh hng ca d n ln c xut, n nm 2012 th trng s t con s khong 31,5 triu USD. Trong qu trnh pht trin th trng, phn trm ca hnh thc bn qung co s gim i, nhng khng qu nhiu. Vit Nam hin gi l mt trong nhng quc gia c tc tng trng s lng ngi dng ng u th gii. Theo s liu ca Tng cc Thng k thng 7/2010, s ngi s dng Internet ti thi im cui thng 7/2010 t 25,1 triu ngi. Theo k hoch quc gia, Internet s ph n khong 70% dn s t nc vo nm 2015, c ngha l ti thi im s lng ngi s dng Internet s vo khong 40 triu ngi. Ngoi ra, Vit Nam c nhiu doanh nghip nh v va, i tng ph hp nht vi qung co trn cc cng c tm kim trc tuyn. Tuy nhin, qung co online theo ni dung chim lnh th trng ngang nga vi hnh thc bn qung co, cn c s thay i v nhn thc ca bn thn cc doanh nghip Vit Nam. Cc doanh nghip nh v va cha nhn ra hiu qu n mang li, v thiu ngi qung b v li ch ca vic s dng Internet l knh qung co hiu qu. Mt l lo na c th l do ngi dng Internet hin nay ch yu vo mng gii tr, t l vo mng tm thng tin i n quyt nh mua hng thp Th hai, nhanh nhy nm bt xu hng th trng kp tung ra nhng dch v (DV) mi l mt trong nhng i hi quan trng ca doanh nghip (DN) hin i, v th trng thay i rt nhanh. Mt trong nhng tiu chun p ng i hi l DN phi c h thng h tng CNTT c cu trc sao cho c th trin khai cc ng dng (D) khc nhau mt cch nhanh nht. y l tinh thn ca cc kin trc hng DV (Service Oriented Architecture - SOA). Mt trong cc kin trc y l SONA (Service Oriented Network Architecture - kin trc mng hng DV) ca Cisco. Cc h thng CNTT trc y thng c chia lm 3 tng. Di cng l h tng mng (Network System). Tng th 2 l h thng iu hnh (Operation System), nh qun l a, cn bng ti, o ha (virtualization). Tng trn cng l cc D (Application) nh tng la (firewall), e-mail, hoch nh ngun lc DN (ERP), th thoi (voice mail), dit virus, qun tr quan h khch hng (CRM)...
- 40 -

Trong SONA, cc D tng Application c tch hp trong h tng mng v cng ha thnh phn cng chy trc tip trn c s h tng mng. V d multicast (mt gii php truyn d liu tc cao ng thi n nhiu im) trc y tng Application, v chy D ny th phi c mt server. Trong m hnh SONA khng cn nh th na, v cc switch (b chuyn mch), router (b nh tuyn) h tng mng h tr sn multicast. Ch cn bt chc nng multicast l sn sng p ng. Cc D c y xung h tng to thnh tng DV nm trn h thng mng, phc v trc tip cho cc D mi mc ra trn tng Application, nh chn th rc, c s d liu, mobile mail (th di ng), nhn dng bng tn s v tuyn (RFID)... Nhng D ny c chia thnh D nghip v chuyn ngnh v D lm vic tng tc. C rt nhiu D c a xung tng DV, v d DV bo mt, DV v h thng mng di ng, v lu tr, truyn thng hp nht, xc thc, tnh ton tc cao... C s h tng mng do thng minh hn v khng n thun ch lu chuyn thng tin m cn cung cp rt nhiu DV. Khi cc D mi trn tng Application cn th ch vic gi cc DV ny. Thng thng, trin khai gii php nghip v mi cn c D nn km theo. Vi SONA, nu thc hin mt cch y , cc D nn ny tch hp trong h thng mng nn khng phi mt cng trin khai na. Ni cch khc, DN khi cn pht trin DV no th h tng cho DV c pht trin tng ng V d: Nu mun cung cp DV SMS Banking ca ngn hng Incombank cho khch hng, khng cn quan tm xem phi mua my g, h tng vin thng th no, kt ni ra sao... m h thng ng nhin sn sng cho DV ri. Tc l nu DV t c n mc ny th chc chn h tng phi t c ti mc c th chy c DV Mt kin trc tng th nh th s gii thot DN khi tnh trng u t chp v, ci n khng tng thch ci kia. Chi ph vn hnh v chi ph qun l ngun nhn lc s thp hn. Th ba, Vit Nam ang tr thnh th trng tim nng cho cc nh cung cp thit b mng. Thi gian hin nay c coi l thi im cnh tranh mnh m ca th trng thit b mng ti Vit Nam. Trong cuc cnh tranh gay gt , ai s son ngi tr thnh nh cung cp ln nht. Theo nh gi ca Lin minh vin thng quc t (ITU), vi tc tng trng 70% trong nhng nm va qua, th trng vin thng ca Vit Nam ng th hai th gii. iu ny to iu kin thun li cho cc nh cung cp thit b mng tng doanh thu, chim lnh th phn ti Vit Nam. Tuy nhin, theo bo co ca IDC, mt s nh cung cp thit b mng danh ting nh Nortel, Juniper, D-link, Accton/SMC vn b gim st th phn nghim trng. Trong , ch tnh ring qu III/2004, Nortel gim n 49% v dng li con s 0,16 triu USD doanh thu; Juniper gim 81% v doanh thu ch t
- 41 -

xp x 0,2 triu USD. D-Link - thit b chuyn mch gim 68%, thit b nh tuyn gim 23%, tng cc sn phm gim 63%. Ring Accton/SMC cng gim 35% i vi thit b chuyn mch, ch c thit b nh tuyn tng 52%, nhng tng cc sn phm vn gim 28%. Theo phn tch ca IDC, nguyn nhn dn n vic sa st ca Nortel c th l do trong qu II/2004, Nortel c mt d n ln v cung cp thit b cho B Y t, cn qu III/2004, Nortel ch c mt vi d n nh trong ngnh gii kht v xng du. Trc , Nortel cng t trng tm kinh doanh vo mng trc cp quang, nhng thiu s hp dn ca th trng ny cng l mt nguyn nhn dn n doanh thu gim. Cn vi D-Link, th nguyn nhn sa st l do nh phn phi ca D-Link ti Vit Nam ang trong giai on ti c cu tinh chnh li trng tm kinh doanh sn phm tr thnh mt t chc ln mnh. C th ni: n thi im ny Cisco vn ang gi v tr s 1 ti th trng thit b mng. Tuy nhin, theo nhn xt ca IDC, qua kt qu kinh doanh ca Juniper trong qu III/2004 c th thy: hng ny ang tr thnh mt cng ty mnh trn th trng Vit Nam, theo st Cisco trong th trng cc sn phm nh tuyn Gigabit/ Terabit. Hy vng rng Cisco s tip tc duy tr c v th mnh ti th trng Vit Nam, nht l sau khi quyt nh b nhim ng James Chia gi chc Tng Gim c Cisco ti Vit Nam, thay th cho ngi tin nhim l ng Robert Hughes. Cui cng, Dch v tm kim trn mng y tim nng ca Vit Nam ang pht trin, nhng thi gian qua bc l nhng im yu khng d khc phc. Trc ht ta phi tm hiu Google kim tin bng cch no? Thng qua vic bn quyn qung co thay v chy barner, mi ln nhp chut, Google nhn c trung bnh 50 xu t nh qung co. Khi ngy cng c nhiu ngi kt ni trc tuyn, cc hng kinh doanh c gng a mnh ln mng Internet. Ngnh qung co c mt s thay i vt bc v hng t USD c chuyn i t mt phng tin truyn thng sang mt th gii trc tuyn, v Google hn bt k mt cng ty no trong lnh vc ny tm ra cch sinh li trong mt ngnh mi m v bin n thnh mt hot ng kinh doanh pht trin mnh m. Cng c nhiu ngi s dng my tnh bm chut vo cc qung co ca Google th cc ch ca cc trang web cng kim c thm nhiu tin. H cng kim c nhiu tin th cc website khc li cng mun a dch v tm kim Google v cng ngh qung co vo cc trang qung co ca h. Mng li cng pht trin mnh th Google cng kh b cc i th khc nh bi. T , ta suy ngh v th trng tm kim trc tuyn hin nay ca Vit Nam Hin nay bn cnh nhng trang tm kim ln v ph bin nh Yahoo, Google, th trng tm kim Vit cng cnh tranh kh si ni vi hng
- 42 -

chc trang web tm kim khc nhau nh search.zing.vn, bamboo.com, 7sac.com, 123go.vn, diadiem.com... Mi h thng tm kim (Search Engine S.E) c mt u th ring v u c gng cung cp nhng thng tin v mt s lnh vc ring nh y t, ti chnh, bt ng sn, th thao, du lch... Mc d th trng tm kim trc tuyn trong nc pht trin kh mnh, th nhng mt vn t ra i vi cc doanh nghip ni a l thiu vn v yu v cng ngh. a s cc S.E trong nc s dng cng ngh nc ngoi, hoc pht trin trn nn c s d liu ca cc ng ln trong lnh vc ny l API ca Google, Yahoo, hay cc phn mm m ngun m Lucene, Sph. Trong nm 2008 xut hin kh nhiu S.E made in Vietnam l cng c tm kim ting Vit nh 7sac.com, monava.com, bamboo.com... Cc sn phm ny t gi mnh l Search Engine, nhng bn cht ch l mt cng c tm kim - tra cu trong c s d liu nh v khng tp trung vo x l truy vn ngi dng. Bng chng l nhiu sn phm ra i rt nh m nhng u t rt lui khi th trng tm kim nhanh chng. Cc chuyn gia v lnh vc tm kim trc tuyn cho bit, c mt S.E thc th cn thit c nhiu server (my ch). Ngi lm cng c tm kim cn phi c mt mng li server ln, thit k c mt phng thc lu tr d liu v kt hp d liu tr v cc tt. Cho nn chi ph l v cng ln. Mt s S.E ni a kho lo chn gii php tm kim theo lnh vc phm vi hp. l chin lc ng n nhng s hn ch kh nng cnh tranh vi cc trang web ln. Bn cnh , vn bn quyn, c bit l cc trang web lu tr v tm kim m nhc phi tn chi ph kh ln. Th nhng ngc li, th trng qung co online trong nc kh chm pht trin Do vy cnh tranh vi cc i th ln nh Yahoo hay Google, cc cng ty phi tm c nhng c tnh ring bit m nhng ng ln ny cha c. Theo mt s chuyn gia, thc cht cc S.E trong nc cng c li th rt ln v tnh chuyn su v ngn ng v vn ha. Cc trang web tm kim nc ngoi mc d h tr tm kim bng ting Vit nhng s khng c kh nng chuyn su tm kim hn so vi cc trang web tm kim bng ting Vit c u t n ni n chn. Bn cnh nhiu thng tin trn Internet di dng nhng trang web n hoc do cc nh cung cp ni dung nm gi lin quan n bn quyn m cc cng ty nc ngoi nu mun khai thc s gp rc ri hn nhiu so vi cc cng ty bn a. Thm na thu ht ngi dng s dng thng xuyn, mi cng c tm kim phi t mt s chun mc nh: Nhanh Nhiu Chnh xc v Khoa hc. Do vy cnh tranh vi nhng i th trong nc, bn thn mi doanh nghip cng phi to cho mnh s khc bit nh v chc nng hay giao din. Tm li, Vit Nam l mt th trng tim nng vi trn 20 triu ngi s dng dch v Internet v ang c xu hng gia tng trong nhng nm ti khi nn kinh t pht trin v ngy cng hi nhp. Tuy nhin theo thng k ca mt s bo in t hin ch c khong 30% ngi s dng thng xuyn tm kim bng cc S.E ni a. V vy to c mt ch ng vng vng, cc cng ty trn th trng tm kim ni ring cn phi n lc tm kim nhng ngun u t vng chc v xy
- 43 -

dng cho h thng ca mnh nhng tnh nng mi l, ring bit v thc s hu dng i vi ngi s dng bn a.

- 44 -

ti 5. Gii thiu chung v mua bn hng qua mng: Thng mi v dch v v s pht trin rt a dng v phong ph trong tng thi im trong tng th k n c sinh ra vi mc ch chnh l mua v bn vi mc tiu chung l phc v cho ngi tiu dng n c pht trin rt mnh m vi hnh thc mi l mua v bn, chm sc phc v nhit tnh tt c iu qua mng. Th ca hng 5giay.com hnh thc hin thc Trong kinh t pht trin ngy nay kinh doanh mua bn khng cn l vn kh khn i vi nhng ngi lun bn rn v cng vic. Nhu cu tiu dng ngy cng nhiu dn n s phc v cho ngi tiu dng c t ln hng u. Hot ng mua bn qua mng Internet c nhiu ngi tiu dng bit n vi hnh thc in thoi t hng, giao hng tn ni khng tnh ph, thanh ton tin hng vi hnh thc chuyn khon, np tin v d nh cc 5giay.vn,ph 24.com.vn, 123.mua. Nu hng tiu dng c vn v k thut th c cng ty h tr bo hnh min ph. Ci hnh thc mua v bn c nhiu ngi tiu dng bit n v s dng rt nhiu v rt rng ri trong thi bui hin nay. Cng c cng ty mng thng mi c tht phc v tn tm cho ngi tiu dng, nhng cng c mt tri ca n l la o. Ci em li cho ngi tiu dng t tn km v thi gian, giao dch nhanh, khng tn chi ph, c phc v tn tm, giao hng min ph tn ni trong ngy vi phng trm Khch Hng L Thng . V th hot ng kinh doanh trn mng Internet c nhiu ngi s dng nhng l mt u im cn v phn nhc im th: c rt nhiu mng thng mi kinh doanh vi hnh thc la o m mc tiu chnh l cc ngi thng xuyn mua hng qua mng cc mng thng mi hot ng vi hnh thc tr hnh no l khuyn mi, gim gi cc mt hng vi ting rao nhanh tay th cn chm tay th ht s lng c hn. Nu nh khch hng t mua nhng sn phm th phi t cc cho cng ty vi hnh thc chuyn khon khi khch hng chuyn tt c cc s tin th khng nhn c sn phm m mnh v ang cn n.
- 45 -

Khi bit ra th qu mun li thm mt cu phng trm na dnh cho ngi tiu dng l Tin mt tt mang . V vy bn cnh ci tht lun lun c ci o bn cnh ging nh ngi th nht thit phi c bng sau lng. 5.1. 5GIAY.COM.VN V CCH THC MUA BN: 5giay.com.vn l mt trang web thng mi, chuyn v bn hang qua mng, kinh doanh v thi trang m phm, in t, linh kin my tnh, qu lu nim, xe v ph tng xe.. 5.1.1. Cch thc mua bn: mua c mt mn hng no trong gian hng th bn cn ng k 1 ti khon .Bn ch cn in vo cc trng bt buc (nh du *) Tip n bn in thng tin c nhn vo. Mc ny bn nn in chnh xc v y tin cho vic mua bn sau ny, t bit l s in thoi di ng nhn tin nhn xc thc . ng cc iu l v hon thnh thao tc ng k.Sau bn vo email kch hot ti khon.Sau khi kich hot thnh cng dch v 996 s gi 1 tin nhn v my in thoi ca bn yu cu bn xc nhn thng tin vi c php : CDT KH USERNAME gi n 8199 (cc ph 1000vnd). Bc ny bn c th b qua nhng nu bn mun thc s mua bn hng c uy tn th ti khuyn bn nn thc hin n. Sau khi ng k thnh cng, bn hy ng nhp vo h thng bng ti khon v mt khu ca mnh. Bn chn mt hng cn mua v chn mua n phng thc thanh ton bn c nhiu s la chn: thanh ton tin mt, chuyn khon ngn hng, in chuyn tin (qua bu in), lnh chuyn tin qua sms, thanh ton trc tuyn bng th Credit, Debit quc t.thanh ton trc tuyn bng th a nng ca ngn hng ng . n phng thc thanh ton bn chn pay@chint Ti mc ngi mua s thanh ton bn chn mc thng qua ChinT pay@chodientu(antonhn)Bn mc Chn hnh thc ch in t chp nhn

- 46 -

bn chn kiu thanh ton: 1, Chuyn khon ngn hng : thng qua my ATM hoc giao dch trc tip ti ngn hng,cc ngn hng h tr VietComBank,ACB, echComBank, MilitaryBank, SacomBank, AgriBank, IncomBank,EABank. 2, Thanh ton bng th a nng ca ngn hng ng : Sau click nt Chp Nhn Thanh Ton chuyn sang bc tip theo: Bn hy nhp m s ha n bc trc, tn ch th ATM, v 16 m s th c in ni mt trc ca th, hn s dng v hnh thc xc nhn thanh ton Mn hnh s hin th thng bo kt thc n hng v hng dn xc nhn thanh ton: Sau khi bn mua hng thnh cng, n bc bn thc hin thanh ton thng qua ngn hng ng . Bn ng nhp h thng ca ngn hng ti a ch https://ebanking.dongabank.com.vn. Sau click vo mc thanh ton trc tuyn v chn n hng cn thanh ton.Chn thanh ton ngay v nhp m xc thc thanh ton n hng. Sau khi thc hin phng thc thanh ton ngn hng ng song.Ngn hng s chuyn thng tin n website ch in t.Sau ch in t s yu cu ngi bn hng chuyn hng theo a ch cho ngi mua. 3,F@stMobiPay : l hnh thc thanh ton cho php khch hng c ti khon TechComBank gi tin nhn SMS qua in thoi di ng yu cu chuyn tin t ti khon ca mnh cho ChinT. Gi tin nhn theo c php : TCBPAY CDT X Y n 19001590 vi X l m s ha n,Y l tng s tin cn thanh ton. Sau bn s nhn c tin nhn vi ni dung TCBCFRM !@#$%^&*(+. trong 10 k t cui cng i din cho mt khu ca ch ti khon,hy tm biu tng * v tr no th thay n bng k t trong m pin ng k vi ngn hng v tr y v gi tr li xc nhn(v d mt khu ca ti l 1234567890 v k t * ca ti v tr th 8 th ti s thay thnh TCBCFRM !@#$%^&8(+ v gi hi p li tin nhn) Sau khi pha ngn hng v ch in t xc nhn thnh cng th gi li tin nhn
- 47 -

thnh cng,hng s c chuyn n bn ngay sau . 4,One pay: l phng thc thanh ton bng th tn dng quc t nh VISA, MASTER CARD, JCB, AMEX v DINERS.Sau khi bn chn phng thc thanh ton ny trang web s chuyn sang trang https://migs.mastercard.com.au l cng thanh ton trc tuyn ca OnePay.Sau bn chn loi th v nhp cc yu cu cn thit nh s th ngy ht hng v m bo mt ri nhn nt Pay. Sau khi xc nhn thnh cng cc thng tin s c chuyn n trang ch in t v giao dch thnh cng 5, Chuyn tin qua bu in: Thanh ton tin mt l 2 phng thc c in bn c th thc hin nh vic mua hng bnh thng thng qua s lin h trc tip bng in thoi hoc email. Vi cc cch thc bn hng nh th vic thanh ton trc tuyn l mt thun li v rt an ton cho ngi dng .Thng qua cc trang website mua bn hng trn bn c th trao i sn phm nh ng ngha l mt ch in t m khng tn 1 khon tin kinh ph no. Xong cc bc th ca hng thng mi in t s chuyn hng cho khch theo a ch ng k. Chi ph chuyn hng s do khch hng chu, khch hng tr chi ph cng vi gi ca sn phm. 5.2. Thanh ton tin hng: - Khch hng chuyn tin cho ca hng l mt bc, hng ha s c chuyn ti tay ngi tiu dng. Nhng bn cnh th l tin mt tt mang hng ha khng thy u m khi lin h vi ca hng th khng thy tin tc. 5.3. Bo hnh sn phm: Nu sau mt thi gian s dng sn phm c vn v cht lng, hay b li trong qu trnh sn xut th khch hng s lin lc vi ca hng bo hnh. Nhng vn bo hnh cng khng my hi lng cho ngi tiu dng, v lc mua th d nhng khi bo hnh s l mt vn . cng l mt im yu ca bn hng qua mng, nhng bn cnh th cng s c mt s ca hng bo m v

- 48 -

khu bo hnh, mang li yn tm cho ngi tiu dng v tip tc mua hng qua mng. Tm ti bn hng qua mng l mt cch thc mua bn pht trin v hin i nhng bn cnh cng c nhng k mn hnh thc ny la o khch hng lm cho ngi tiu dng bt an khi mua hng qua mng.

- 49 -

ti 6. Gii thiu v ca hng s 5 giy ( phng vn ch nhn 5 giy)


Cch y mt thp nin, thng mi in t (TMT) xut hin ti Vit Nam, hng lot DN trong lnh vc ny vi nhiu m hnh hot ng (B2B, B2C, C2C...) ra i. Tuy nhin, n nay, s DN thnh cng v pht trin rt t, phn ln DN hot ng cm chng hoc phi chuyn hng, thm ch gii th. Phng l gii th no? Khi TMT khi pht, nhiu DN kinh doanh TMT ra i. Tuy nhin, s pht trin ny cn mc s khi, dn tri ch cha thc s ch trng vo chiu su. Mt s DN hot ng theo cch ng dng cng ngh cng nhc, cha tn dng hiu qu li ch TMT p ng nhu cu ngi dng thu ht h tham gia. Vic p dng my mc cc m hnh ca th trng nc ngoi vo Vit Nam trong khi kh nng ng dng CNTT v h thng thanh ton trong nc cha pht trin dn n tnh trng cm n chy trc t. Ngi dng khng chp nhn m hnh mi. Do vy, mt s DN vn loay hoay chn li i, bn cnh s thiu ht v ngun nhn lc v nng lc ti chnh tham gia l trnh di hi nn tc ng n hiu qu kinh doanh. ng c ngh rng, ti Vit Nam m hnh TMT d ng dng cng c cng ngh tin tin cng vn l vic mua bn, chu tc ng thi quen mua sm truyn thng? Theo ti y l yu t quan trng hng u khi thc hin kinh doanh ti th trng m tp qun mua sm tr thnh mt nt vn ha ca ngi tiu dng Vit Nam vn ha ch. Chn m hnh kinh doanh C2C mang tnh cng ng v ng dng cng ngh forum (din n) lm nn tng l chng ti ch trng n yu t mc c trong giao dch mua-bn. Trong bi cnh , vic mua - bn nu ch din ra mt chiu ngi mua mt quyn tr gi v ch c chn nhng mt hng, mu m do ngi bn a ra cng vic kinh doanh s kh thnh cng. Chn m hnh kinh doanh ngi dng-ngi dng (C2C) mang tnh cng ng v ng dng cng ngh forum (din n) lm nn tng, l chng ti ch trng n yu t mc c trong giao dch mua-bn

Chn phn khc khch hng theo nh hng trng tm l ngi tiu dng cng xut pht t quan nim ny? Trong khi nhiu DN TMT nhm n nhng DN sn xut, nhng thng hiu ln, nhng cng ty xut nhp khu chng ti chn phn khc th trng c nhn, DN bun bn nh l. Phn khc ny cc k nhy bn v thay i nhanh theo xu hng th trng. Vic quyt nh tham gia cng nhanh chng nh vy, trong khi phn khc DN ln, vi nhng n hng ln khi tin hnh giao dch h phi dnh thi gian nghin cu, thm nh v

- 50 -

duyt iu ny lm hn ch s lng giao dch thnh cng qua sn. Chnh nhng nguyn nhn khin khng t DN cha c nim tin vo TMT. S thnh cng ca 5giay hin nay l do chng ti quan tm n nhng nhu cu nh nht ca khch hng (i tng ny li chim s ng). Hin nay, s thnh vin tham gia ln n gn 550.000 ngi. S thnh vin lun online 1 thi im trn di 6.000 ngi. H chnh l nhng chuyn gia t vn cho chng ti v mi th. Vy, m bo v kim sot tt c cc hot ng din ra tng gi, thm ch tng pht trn trang web nh hin nay, vic iu hnh v qun l c t chc th no? l qu trnh xy dng v chn lc lu di. Thm ch chng ti phi vt qua khng hong b tn cng t chi dch v (Ddos), b mt tn min..., chng ti xy dng li mi trng nhiu thnh vin cng tham gia, h tr v tin tng ln nhau. Sau l qu trnh chn lc ni dung cc ngnh hng sn phm (SP). Ngoi ti u t vo cc h thng my ch, chng ti cn xy dng ring chc nng tm kim SP vi b search (tm kim) ring bit, gip ngi dng tm kim bt k SP no mong mun. Vic iu hnh v qun l website 5giay theo c ch t qun, chng ti chn thnh vin tham gia qun l da vo s yu thch din n, cng hin ht mnh. Ngoi ra vic qun l theo cc cp nh admin l ngi qun l cc supermod v mod. Trong supermod l ngi c kin thc tng qut nm ht cc quy nh 5giay, c th x l ton b cc ni dung sai phm trong website; mod l ngi qun l chuyn bit cc ngnh SP theo kin thc hiu bit ca mnh. Vi chnh sch dng thnh vin t qun, Sau 7 nm hot ng, s thnh vin qun l hn 70 ngi thng xuyn online, c 6.000 topic ( ti) m hng ngy v 16.000 topic hot ng lin tc. T trang web i thu host nh, n nay 5giay s dng n 9 my ch (server) trong c dng phin mng (Blade)... TMT Vit Nam ang gp nhng ro cn g v cn nhng yu t hay iu kin no pht trin mnh hn na...? - TMT trn th gii ang pht trin nh v bo. Ti Vit Nam hin nay, cc c quan chc nng vn qun l TMT bng nhng vn bn php quy nh thng mi (TM) truyn thng, chc chn l ro cn. Lut bo v ngi tiu dng c hiu lc, nhng li khng cp n quyn li ca ngi tiu dng trn TMT. Cnh st kinh t, qun l th trng lun vo cuc nhanh chng khi c nhng s c v TM truyn thng, nhng TMT rt chm chp nn nhng tranh chp trn TMT chm c khc phc. T , dn n mt lng tin ca ngi tiu dng i vi TMT. - im khc bit gia TMT v TM truyn thng l Lng Tin. Mua hng online u phi tr tin trc sau mi nhn c hng. Thi quen ngi
- 51 -

dng thay i khi h thy c li ch ca TMT v khong cch DN v ngi dng c rt ngn. Do vy, phi xy dng cng c thanh ton v vn chuyn. Cng c thanh ton phi thit thc, ph hp vi mi ngi dng s dng, c tin tng tuyt i. To mi trng cnh tranh lnh mnh - Sn 5 giy quy nh thnh vin tham gia phi cung cp s in thoi c nh, a ch nh/cng ty khi giao dch. Trn 5 giy cn c 1 danh sch en (black list) cc thnh vin vi phm ni quy (a ch c nh, tn tui, s in thoi) mi ngi trnh giao dch v bo Ban qun tr ngn chn giao dch. Khi xy ra tranh chp giao dch ti sn 5giy, thnh vin s vo ng link (http://5giay.vn/forumdisplay.php?f=20) khiu kin. Mod tc ngi qun l din n s chu trch nhim x l s vic. Cc thnh vin trn 5giy u coi trng nick, h gi gm s uy tn, thm nin v thnh tch mua bn vo h s nick nn cc v kin thng s c gii quyt nhanh chng. Nu c du hiu la o th nick s b phong ta (ban) v cp nht black list. i vi cc thnh vin c chng nhn (Verify) da trn thnh tch giao dch v ng ph, 5 giy s trc tip gii quyt v n b cc thit hi xy ra trong giao dch. Vi quy nh thng t mi ny, 5 giy s r sot, nghin cu a thm mt s quy nh rng buc i vi thnh vin qun l cht ch qu trnh giao dch trn website. Thng t ban hnh s lm cho cc website TMT tng uy tn khi thc hin ng cc quy nh v m bo tnh cnh tranh lnh mnh gia cc website TMT.

- 52 -

ti 7. Phn tch nguyn nhn thnh cng :Bi hc kinh nghim t thnh
cng ca mt s loi hnh bn l ti cc khu vc thnh ph Vit Nam 7.1. Th trng bn l Vit Nam Th trng bn l Vit Nam c bit ti nh mt th trng bn l hp dn vo loi nht th gii, vi tc tng trng bnh qun 20% nm. nh gi nhng thnh cng ca mt s m hnh bn l mi hin nay, t rt ra nhng bi hc cn thit cho cc m hnh bn l trong tng lai l iu cc DN bn l cn quan tm. Khuynh hng bin i chung ca cc m hnh bn l hin i Mi loi hnh kinh doanh bn k c kh nng phc v cc nhm i tng khch hng vi nhng nhu cu mua sm trn 4 kha cnh c bn (1) Chng loi hng ha (chiu rng) (2) s a dng v chng loi hng ha (chiu su); (3) Cc dch v cung cp; (4) Mc gi. y cng l cc thng s chnh phn bit cc loi hnh bn l vi nhau, (xem bng). - c trng ca cc loi hnh bn l ph bin: Loi hnh Trung tm T.M Chiu rng Ln Chiu su Mc dch v Gi TB -> cao Thp V tr Khu b/bn ln

TB -> ln TB -> cao thpTB Ln Thp Trung bnh TB-thp Thp Thp Thp Cao Thp Thp

Ca hng gim gi Ln C.H chuyn doanh Thp Kho ca hng Siu th TB Ln

c lp Khu thng Cao mi Rt thp c lp Thp c lp

n hng trc tip TB-thp TV Home TB shopping Bn trc tip Thp

Trung bnh TB Trung bnh TB Cao Cao

Cc nh kinh doanh bn l cn nhn ra nhng m hnh no ang thnh hnh, c a chung, li thi v u l nhng m hnh s thnh cng trong tng lai la chn cho mnh.

- 53 -

7.2.

Thc trng cc m hnh bn l ti Vit Nam

Siu th l m hnh c a chung nht trong 10 nm tr li y. Th trng TP. HCM vi 19 qun v 5 huyn c ph kn tm phc v vi 20 siu th ca Co.opMart, 6 i siu th ca BigC v Metro, cng hng chc siu th khc. Th trng H Ni vi chui Hapro Mart gm 1 trung tm thng mi, 21 siu th, 20 ca hng tin ch v 99 ca hng chuyn doanh, cng cc h thng siu th khc nh Maximark, Citimart (Dairy Farm) Cc chui siu th ny pht trin nhanh chng rng khp v ang t n mc bo ha. Thm vo , tnh tiu chun ha ca siu th c xu hng p cc sn phm v dch v i theo nhng khun kh nht nh, lm suy gim nghim trng kh nng sng to trong ton chui cung ng. iu ny cn lm cho m hnh siu th khng cn thch hp vi s phn ha kh mnh ca th trng bn l hin nay. Cc chui ca hng tin ch nh Shop & Go, G7 Mart, Vmart, Best Buy, Speedy, Day & Night kh ph hp vi xu hng th ha cc thnh ph ln do tnh linh hot nhng li cha c ngi tiu dng cho n v gi c cn kh cao, t mt hng v khng thc s tin dng nu so vi kiu mua bn nhanh chng, thun tin ca cc tim tp ha. Trong 3 nm gn y, s thnh cng ca mt s chui bn l Co.op Food v Fooco Mart Vissan ang cho thy s bin i linh hot ca cc m hnh bn l thch ng trc xu hng phn ha phc tp ca nhu cu th trng. Thnh cng ca chui Co.op Food.: Theo kt qu o lng Ch s hi lng khch hng (CSI) v kho st thi quen mua thc phm ca cc h dn trong bn knh phc v ca cc ca hng Co.op Food do Saigon Co.op thc hin nm 2009, c hn 80% h dn chn Co.op Food l ni mua thc phm cho ba n hng ngy vi tn sut 20 - 21 ln/thng. Hn 90% khch hng n ng rng Co.op Food gip tit kim thi gian v gim cng sc cho vic ni tr mt cch ng k. D kin n nm 2012, Saigon Co.op s cho ra i 120 ca hng Co.op Food ti cc khu vc dn c. S thnh cng ca chui Co.op Food da trn mt s im c bn sau: Khch hng mc tiu: l nhng ngi ni tr. Nghin cu chuyn su ca Co.op Mart chia h thnh hai nhm: Nhm th nht l ngi ni tr chuyn, thng l ph n ln tui, k nng nu nng tt, quan nim ba n cn phi ngon, c ch bin t nhng thc phm ti, ngon. Nhm th hai l nhng ngi ni tr khng chuyn, thng l ph n tr, k nng nu nng khng gii, quan nim ch cn ba n dinh dng v ngon ming l , khng cn qu cu k phc tp. Nhm ny ang c xu hng ngy cng tng trn th trng. Co.op Food mang li tin ch mi l phc v li sng quan tm n sc kho v tit kim thi gian. y l hai yu t ang c cc nhm khch hng chnh quan tm khi cht lng cuc sng ngy cng nng cao.

- 54 -

Din tch, a im: a im c chn lc, s dng linh hot cc din tch t 100 n 500m2. iu ny ph hp vi s khan him v t trong thu mn a im bn hng hin nay. ng thi cho php cc ca hng hin din hu khp trong cc khu vc dn c Bn knh phc v: Khong 500m, rt ph hp vi s phn b ng c ca cc khu dn c trn a bn th v tin li cho vic mua sm hng ha . Mt hng v gi c: Thc phm a dng, ty theo nhu cu ca khu vc dn c c th. Thng l hng ti sng, s ch, ch bin, nu chn, thc phm ng lnh v cng ngh, ha phm dng hng ngy. Phc v vi tiu ch ti ngon, m bo v sinh an ton thc phm vi gi c hp l. Thi gian m ca: t 6 gi sng n 9 gi ti. Phc v tt nht nhu cu v thi gian cho ngi i lm cng nh ch lm ni tr ti nh. c trng hnh thc: thit k mu sc, quy k, b tr mt bng, danh mc hng ha, cc phng tin truyn thng n ngi tiu dng. Dch v v chnh sch khch hng: cung cp dch v t vn mn n hng ngy, mn ngon cui tun, t hng qua in thoi, gi xe min ph, chp nhn i tr hng v chp nhn thanh ton bng phiu qu tng Thnh cng ca chui ca hng ny trc ht l do s bo ha ca hnh thc bn l siu th v thiu thch nghi ca cc ca hng tin ch hin nay. M hnh chui ca hng thc phm an ton ra i khc phc c nhng hn ch ca hai m hnh trn. L m hnh lai gia siu th ca hng tin ch, chui Co.op Food tn dng c li th v tnh linh hot ca ca hng tin ch, gi c ph hp ca siu th, tha hng trnh , kinh nghim, cng ngh v thng hiu ca siu th nn ngay t khi xut hin, Co.op Food c th nhanh chng to c nim tin vi ngi tiu dng. Nguyn nhn thnh cng tip theo cn phi k n s bt kp ca loi hnh ny vi nhu cu tiu dng ca ngi dn th hin nay. S pht trin dn s, s di dn vo th, tc tng trng th trng bn l v thu nhp bnh qun u ngi tng cao. Nhu cu ngi tiu dng thay i theo hng tch cc c v s lng, chng loi v cht lng. c bit ngi tiu dng ch nhiu n vic liu mnh s dng ng loi thc phm c y dng cht cha, cc thnh phn v cc nhn hiu vi nhng hm lng cht bo thp hoc hm lng cholesterol thp rt c quan tm. Mt xu hng nh hng na l s tham gia ca ph n nhiu hn vo
- 55 -

cng vic x hi. Vit Nam c khong 77,3% dn s ph n i lm v h c th kim tin cho nhng nhu cu rin. H tr thnh nhng ngi tiu dng c nhiu quyn, chu trch nhim chnh trong cc ba n hng ngy v cc ca hng thc phm an ton tin ch l gii php ti u, p ng nhng nhu cu v ni tr v ba n hng ngy cho gia nh ca h. Xt trn gc ngnh bn l, y l mt hnh thc chuyn doanh rng v linh hot v mt hng nn s ph hp vi nhu cu m thc hng ngy ca ngi dn tng khu vc v s thay i theo ma v ln. iu ny cho php Co. op Food c kh nng tng tc vi khch hng rt cao ginh c s thn thin v ng h. M hnh Co.op Food kh thch nghi vi mc cnh tranh v khan him mt bng bn l hin nay. Trong bi cnh siu th gn t n mc bo ha, Co.op Food khng ch mang li li ch gia tng cho tiu dng m cn b sung rt tt cho doanh thu v th phn ca cc knh bn l hin hu Co.op Mart.

Chui ca hng tin ch Fooco Mart Vissan. Chui ca hng FoocoMart Vissan hnh thnh cui nm 2009, t s hp nht 60 ca hng Vissan v 40 ca hng Fooco Mart ca Cty Lng thc TP. HCM (Foocosa). Lin kt di dng m hnh ca hng tin ch cung cp cc loi thc phm ti sng v ch bin, rau c qu, thc phm kh, lng thc an ton, v sinh. Nh lin kt trn, nm 2009 tng doanh thu ca Vissan tng 2%, cc mt hng tht heo, hng ch bin, rau, c, qu u tng t 6 - 8% so vi nm 2008. Ti cc ca hng th im m hnh lin kt, doanh thu ca c hai n v tng n 30% so vi trc. Th trng mc tiu nhm vo ngi lao ng, chim 2/3 dn s Si Gn, cng l cc nhm khch hng chnh ca hai Cty t trc n nay nn doanh thu bn hng mi im tng thm 30%. Foocosa c thm lng khch hng t 60 im bn l, cn Vissan c thm lng khch t 40 im bn l. Li th thng hiu. y l hai thng hiu ln, c mt lu nm trn th trng, c uy tn v gt hi c nhiu thnh cng. Hin ti, sn phm mang thng hiu Vissan c mt khp c nc thng qua h thng phn phi vi hn 1.000 i l, 120 siu th ln, khong 700 bp n ca trng hc, Cty, x nghip. Li th sn phm v chi ph. Foocosa thu mua go t ngun, t chc xay xt v cung cp cho nhu cu ngi dn Si Gn. Vi quy trnh thu mua, ch bin khp kn nh vy, cht lng go c m bo, hn na chi ph u vo thp hn t nht 30% so vi mua go qua trung gian nn
- 56 -

gi hng lng thc thc phm kh ca Foocosa c th cnh tranh c vi cc nhn hiu cng loi khc. Trong khi , Vissan l nh cung cp thc phm hng u TP. HCM, c quy trnh sn xut kinh doanh khp kn t nguyn liu, ch bin n phn phi, vi doanh thu trn 3.000 t ng, l mt trong cc thng hiu hp, thc phm ch bin gn vi thng hiu tht heo ti sng ni ting Vit Nam t sau nm 1975 n nay. Khi lin kt, FoocoMart Vissan s c quyn mt s mt hng lng thc, thc phm kh, thc phm ti sng, ng lnh, gia v thit yu cho ba cm gia nh. Mng li ca hng phn phi: H thng Vissan c 60 ca hng cc v tr c a nh mt tin, trong ch, trong cc khu dn c, mi ca hng u c trang b cc h thng gi lnh chuyn dng cho kinh doanh thc phm ti v ng lnh. Lin kt gip c hai DN nhanh chng m rng mng li, c thm knh phn phi m khng cn phi u t thm chi ph c nh thu mn, mua bn v tm kim cc v tr thun li.

Nhng bi hc rt ra t hai m hnh chui ca hng Co.op Food, FoocoMart Vissan trong pht trin m hnh kinh doanh bn l hin nay Xc nh ng khch hng mc tiu v nhn thc c cc xu hng bin i nhanh chng ca nhu cu th trng. Quan tm n cc xu hng bin i ca nhu cu, n u cc nhu cu ny v c bit ch trng tm kim cc k h th trng tn dng chng thnh cc u th ring c ca mnh. iu ny th hin s kt hp gia Vissan v Foocosa, cng nh mng li dy c ca thng hiu Co.op food gip tho mn c hai yu cu quan trng ca ngi tiu dng l phn phi v thng hiu (Theo nghin cu cc yu t nh hng n quyt nh chn mua cc mt hng thc phm th phn phi tin dng chim ti 31 33,1% tu mt hng, thng hiu 30 38,2%, gi ch chim 21,3 26,9%). Do ngi tiu dng ngy cng quan tm v cht lng v sinh an ton thc phm v c khuynh hng chn la nhng im bn c th gip h an tm v ngun gc xut x, nhn hiu v cht lng cng b. (S liu iu tra hng Vit Nam cht lng cao trong nm cho thy ngi chn mua thc phm ca hng chuyn tng ln lt l 8,27%, 11% v 10,14%). M hnh siu th v ca hng chuyn thc phm c s dng kt hp nhm khai thc trit cc yu cu v s thch tiu dng v thit k cc c trng phc v thch hp. Vi Co.op Food l phc v li sng quan tm n sc khe v tit kim thi gian tn hng gi tr cuc sng; Phc v nhu cu tiu dng thc phm hng ngy vi gii php thc phm an ton mang tnh tin li cao; p ng
- 57 -

nhu cu ring ca khch hng trong a bn ngun dn c ti ch; Phong cch phc v quan tm, thu hiu, chu o v thn thin. Thch nghi linh hot cc yu t marketing: Mt hng, thng hiu, gi, dch v mng phn phi. y l cc nhn t c bn gip nh v hnh nh DN cn c nhn mnh trong nhn thc khch hng. Hai chui bn l trn u c din mt hng su v rng vi hai nhm mt hng lng thc v thc phm, cht lng m bo, thng hiu lu i v uy tn. Chui cung ng c qun l tt gip gim chi ph nn to ra mc gi ph hp, lm tng tnh cnh tranh cho DN. Dch v khch hng l yu t quan trng hng u vi kinh doanh bn l cng c khai thc trit . Tng cng phi hp, lin kt. Phi hp gia chui Co.op Mart vi Co.op Food cng nh FoocoMart Vissan cho thy rt r cc li ch v cung ng, ngun nhn lc, v mt hng v thng hiu. Lin kt to ra nhng th mnh mi, nhng gii php mi cho c khch hng v DN; gip ch ng c ngun hng h tr danh mc mt hng to s phong ph cho cung ng; tn dng c u th v mng li gip phn phi hng ha n gn ngi tiu dng hn cng nh gp phn to nn gi tr tin li cho c 2 thng hiu, gip khch hng an tm hn khi mua thc phm bo m an ton v sinh, ng gp cho pht trin ngnh bn l. Tn dng trit kinh nghim v nng lc c sn to dng ngun lc phn phi v hnh nh thng hiu cho loi hnh phn phi mi. To ra s h tr ti u gia cc u th ca h thng hin ti vi cc hnh thc mi nh chui Co.op Food. Trc s pht trin nhanh chng, mnh m, nng ng ca th trng bn l Vit Nam giai on hin nay th t duy linh hot, sng to v thng xuyn i mi s l cha kha mang li thnh cng cho cc DN bn l trong tng lai. Nguyn nhn thnh cng ca Nokia ti Vit Nam ang mun chn mua mt chic di ng, bn s ngh n thng hiu no u tin? C ngi s cp n Samsung, c ngi li dnh tnh yu cho iPhone Apple, hoc c th l LG, Nokia, BlackBerry, FPT Nhng nu cp n vn n tng thng hiu, chc hn ch c 3 ci tn ni nht c nhc n: Nokia, iPhone-Apple v BlackBerry. S thnh cng ca 3 ng ln trn ti Vit Nam l thnh cng ca chin lc nh hng thng hiu ng n. Ni ti Apple, a s chng ta u ngh n iPhone cao cp, mu smartphone thn tng cho khch hng yu thch thi trang, cng ngh v nhu cu chng t bn thn.

- 58 -

Trong khi , BlackBerry li ni danh l thng hiu mobile chuyn nghip nht cho nhu cu cng vic, vi h thng my ch d liu bo mt ton din. Hn na, BlackBerry cng nh Apple lun em n cho khch hng cm gic ca ng cp v s hon ho. Cn Nokia th sao? gii thch cho s ni ting ca g khng l Phn Lan, hy th quay li qu kh ca hn chc nm trc y. Ti Vit Nam vo giai on ny, c nhc n xe my, ngi ta s ngh ngay n Honda. ng thi, Nokia cng s hu s ni ting tng t: ngh n in thoi di ng l ngh ngay n Nokia. Thm ch, trong vi nm tip theo, Nokia gn nh chim lnh hon ton th trng. Samsung, LG tng rt oan c khi khoc ln mnh tai ting kiu in thoi dnh cho con gi, km bn, d h lm. Qu tht, nh sm xm nhp vo th trng Vit Nam t nhng ngy u tin m n tng ca Nokia trong mt ngi tiu dng v cng tt. Chc hn khng ai trong th h 7x, 8x c th qun c hnh nh p ca Nokia 3310, b N-Gage chi game cc nh, tin smartphone Nokia 9300, 9300i, v c bit nht phi k n Nokia N95. Ngi ta cng khng th qun hin tng Symbian, bi khi phong tro BlackBerry cha thnh th trong mt ngi dng doanh nghip, vn phng lun coi trng chc nng h tr cng vic ca Symbian, ch sau Windows Mobile. Hn na, Nokia cng trit l kinh doanh cht lng sn phm l tt c khng ngng gii thiu nhng sn phm hon ho v mi mt, t cao cp cho n bnh dn, tha mn mi nhu cu khi cn chn mua mt ch d. S lng linh kin thay th phong ph cng tr thnh yu t khin ngi dng ngy cng a chung sn phm Nokia. Nhng cm nhn tt p khc su trong tm tr khch hng, cho n hin nay cng khng h thay i. Ngoi ra, cng khng th ph nhn hng pht trin nhm n nhng nhm khch hng thu nhp thp v trung bnh. V vy, lng fan cung Nokia ang nhiu hn hn nhng i th Google Android, Apple iOS. S lng ngi dng Nokia ng o v u tha mn vi sn phm chnh l mt thnh cng ln ca Nokia. Tht vy, nh s lng ngi dng hm m ng o m Nokia nhanh chng xy dng hon thin knh pht thanh truyn ming thng qua tng nhm sn phm nht nh. Him thy nh sn xut no c dn tnh em dng thit b th cp nh Nokia 1100 ra so snh vi siu bom tn iPhone 4. Li cng him gp thng hiu no li khin i tng cao tui v lao ng ph thng c nhiu im cng v s yu thch nh vy. T knh pht thanh truyn ming ca mnh, Nokia tip tc m rng mng li khch hng trung thnh ti Vit Nam, bn cnh nhng quc gia c mc sng trung bnh khc. Gii php qung co min ph
- 59 -

ny cn gip Nokia duy tr v th dn u trong phn khc th trng tm trung, trc s tn cng mnh m ca Samsung, LG, BlackBerry... Qu tht, c nhc n mt chic in thoi hon ho n thc dng, la chn u tin trong mt ngi tiu dng Vit Nam chc chn phi l Nokia! Gii m thnh cng ca Nokia ti Vit Nam khng ch da vo yu t hnh vi khch hng, hay chin lc nh v thng hiu l . D vy, ngi vit vn tin rng: trong mi trng cnh tranh hng n nhu cu khch hng nh hin nay, ai l k d thng nht v chiu khch nht s thng cuc. V vy, s khng qu ngc nhin khi trong tng lai, cn st Nokia s sm quay tr li v ghi nhiu du n hn na. Khm ph mc ch ca khch hng Khng phi mt nhiu thi gian John Blazevich nhn ra rng mt khi cng ty thy sn v rau ng lnh ca mnh n nn lm ra, ng cn phi c kh nng hiu c ng c v hnh ng ca nhng ngi khc. Nu khng, rt c th cng vic kinh doanh ca ng c th b tht bi hay sp bi nhng vn rt ph bin tn cng vo bt c doanh nhn no, t vic gi cho ngun ti chnh khng b tht thot ti vic thu ht thm khch hng mi. Bn cn phi pht trin cm gic nhn bit nhng ngi m bn c th tin tng, trong trng hp no th bn tin h, v nhng iu g c kh nng tht bi, Blazevich, ngi sng lp Cng ty thc phm Contessa nm 1984, ng thi lm ch tch v gim c iu hnh cng ty ny ni. Bn phi nm bt c ci g ang dn dt nhng ngi m bn s gp trong cng vic kinh doanh ca mnh. ng Blazevich ni kh nng ny l nguyn nhn chnh khin ng ta t c thnh cng trong vic thit lp h thng bn hng ca Contessa khi cung cp hng ng lnh cho cc siu th nh Ralph, Safeway v Food Emporium trn ton quc v bn tm ng lnh cht lng cao cho cc u bp hng u. Nu khng c kh nng ny, ng ni, ti c th s gp rt nhiu kh khn hiu c khch hng mun g mang n cho h. Hy tm hiu khch hng ca bn hot ng nh th no. Khng c g gy n tng cho khch hng bng vic hiu c cng vic kinh doanh ca h t chng trnh lm vic hng ngy ti cch thc h thng s dng giao tip. S lu tm ny s gip bn ni bt so vi cc i th cnh tranh. Trong nhng nm bt u kinh doanh Contessa, Blazevich rt kh khn thuyt phc khch hng M nhp khu tm ng lnh t mt cng ty cn non tr v cha c th sc qua thi gian. ng ni: Nu khch hng bit c l bn dy t 4 gi sng, theo mi gi ca bn, u tin gp v ni chuyn vi ng ta vo thi im tt nht trong ngy lm vic, th bn s dnh c h mt cht knh trng ri y. S knh trng c th chuyn thnh nhng n t hng ln, ng Blazevich khng nh. Trong khi i cng tc t tr s cng ty San Pedro,
- 60

California ti Bangkok gim st cc n t hng tm, ng cn lin h vi ban lnh o ca hng thc phm Kraft, M - cch ng ta hng ngn dm v chnh lch ti 12 gi. Cui cng, ng ta dy lc 3 gi 30 sng theo gi Bangkok gp lnh o hng Kraft v thuyt phc h cam kt mua 6 cng-ten-n tm tr gi hng triu la M trong doanh s bn hng ca cng ty. ng nh li: Ti hon thnh n t hng trong mt gi qua in thoi sng hm v khng cm thy bun ng cho ti 9 gi sng hm sau, k c khi ti bnh tnh li sau ni vui mng khn t. l mt trong nhng n t hng khi nghip ca chng ti. Contessa t ti doanh thu 200 triu USD trong khi lc u ch l 2 triu USD. ng n v pht l ca khch hng Trong mt cuc gp g ban u quan trng khc, Blazevich trao i vi mt khch hng ln ca nh hng M trong h thng khch sn Hilton v cht lng tm ng lnh ca mnh. Ti ch l mt cu b lc trong rng, cn ng ta l mt khch hng cng rn, ng nhn xt. Vo cui bui lm vic, khch mua ch nhn vai v ni mt cch min cng rng sn phm cng kh nhng c l ngh rng chng ti c th t c kt qu tt hn th v cht lng v gi c", Blazevich ni. Bc ra khi cuc m phn, Blazevich rt nn lng v i tr chuyn vi mt u bp ca nh hng, ni va din ra cuc gp mt. i vo gc bp, Blazevich ng ngay v khch lc ny hp cng ang a con tm trong ti hng mu m Blazevich li vo mm v nhai rt thch th.Ti ni vi ng khch rng ti on l ng hi lng vi sn phm ny, Blazevich k li. Ti nhn ra ng khch ch lm ra v pht l xem ti c thuyt phc c ng ta hay khng. Cui cng th Blazevich cng c c hp ng cung cp tm ng lnh cho cc khch sn Hilton. Blazevich cho bit ng vn thng phi i mt vi thi th l t cc u bp - khch hng tim nng ca mnh. Mt s h ban u cn t chi ni chuyn. ng nhn xt: Bn phi bit rng rng h chu trch nhim v bp n ca mnh v rt ght ai ch dn h cch lm nh th no. Nu nhn thc c iu ny, bn c th tm c cch tip cn h bn hng. Theo ng, phn ln nhng ngi kh tnh u l nhng v khch rt trung thnh. Hy tin tng, nhng cn xc minh li Blazevich cng nhn rng ng rt a s hon ho nhng li chp nhn khng phi tt c mi ngi lm vic vi ng phi nh vy. Theo ng th nhiu ngi vn thng tm n con ng t chng gai nht v tit kim khng lm c nhng vic rt cn thit. ng khuyn cc ch doanh nghip tr nn tp trung nhiu vo vic kim tra cc ngun cung cp hng v nhn vin ca mnh m bo h lm ng nhng g bn mun ch khng nn lm mt ngi lch s. V hy tin tng vo s quyt tm ca bn khi c iu g cha tht hon ho.
- 61 -

Chnh ng hc c kinh nghim trn khi Contessa xy dng nh my u tin M. ng thu nh thu thc hin vic chng thm cho nn nh, iu ht sc quan trng i vi mt nh my sn xut hng ng lnh. Khi mng chng thm hon thnh, ng ngh rng cng vic ca nh thu th l hon thnh, song vn khng k sc tr tin chng thm cho n khi chnh ng tin hnh kim tra hai ln. Thay v phi b nhiu thi gian kim tra nn nh, ng ch tp trung vo nhng phn kh lm nht - phn k thut chng thm. Blazevich ni: Ln sau, cc cng nhn bit rng ti s kim tra h rt k lng, v h cng lm tt c nhng g c th m bo chc chn n s tt tuyt i. Bn phi sn sng, k c khi vi t cch l ch tch cng ty, xn o xn qun m kim tra mi th.Blazevich cng nhn c bi hc ny t mt ln khc ngay sau , khi ng thc hin mt trong nhng n t hng u tin ng Nam . Mi ngi u c gng li dng ti, ng ni. ng ng mua 600.000 USD tin tm t mt nh bun v tin hnh lm th tc thanh tan bng tn dng. Tm c chuyn v chm, tt nhin th tn dng s ht hn. Thng thng, ng ra nn dnh t pht chnh li thi hn v thc hin vic thanh ton. Nhng Blazevich li quyt nh tr hng v trc.Ti t ra nghi ng v mun chc rng ti s nhn c nhng g mnh t mua ng gii thch. l mt n t hng ln, v cn phi c thc hin ng theo cam kt. S thc l nh cung cp gi bn tm km phm cht b lu trong kho cho ti sau khi khng bn c cho ai khc, v coi ti l mt a tr mi ln khng bit loi tm no tt hn. Hy nhn ra nhng hn ch ca bn Bit c cch gy n tng cho ngi khc l iu rt quan trng, nhng Blazevich li tm cch nhn ra nhng nhc im ca mnh, nh lun hng ti s hon ho, ngay c khi s hon ho l khng cn thit. Tr li nhng nm u iu hnh Contessa, ng quyt nh cho lm s cn i k ton. Trc khi trao li chng cho k ton, ng t mnh xem li v thy mt 3,87 USD. Nm ti kim c 2 triu USD, nhng ti li khng bit 3,87 USD bin i u. Ti b m nh v iu ny, v dnh ba ngy sau khng lm g c tm ra li ca mnh. Phn khi, ng a s sch cho k ton, ni cho anh ta bit v thnh cng ca mnh. Anh k ton hi li ng b mt bao nhiu mi lm n khi b 3 ngy rng tm ra 3,87 USD ?.Lng i v kinh ngc, Blazevich buc phi cng nhn rng c nhng lc ng cn kim sot thi quen mun pht hin tt c nhng nguy c c th xy ra v theo ui s hon ho bng mi gi. ng ni: Hy ghi nh tht k rng bn c th lm nhng vic rt ng, nhng li rt tn km. Bi hc thnh cng, b quyt ca cc thng hiu ln Trong giai on pht trin kinh t v cnh tranh nh hin nay, thng hiu tr thnh mt yu t u tin, ng thi cng l mt yu t quan trng chi phi n s thnh cng hay tht bi trong kinh doanh ca cc doanh
- 62 -

nghip. Nhng thng hiu ni ting trn th gii nh Coca-cola, Pepsi, Toyota, Yamaha, c ph Trung Nguyn h thc s thnh cng khi xy dng cho mnh c thng hiu ni ting. H thnh cng v chin lc sng to mi, thnh qu t ph mang tnh ton cu. Vy u l b quyt ca h?.Bi vit ny ghi li nhng b quyt, bi hc thnh cng ca cc thng hiu rc r : -5 bi hc xy dng v cng c thng hiu; - B quyt ni khngca cc thng hiu ni ting. 5 Bi hc xy dng cc thng hiu Di y l 5 bi hc xy dng v cng c thng hiu t cc cng ty ni ting nh Procter, Ipod ca Apple hay Starbucks. Tt c cc cng ty ny u c mt cch qun l thng hiu khc bit so vi kiu lm ca nhng thp nin trc. 1. i mi: S i mi khng phi lun bt u t vch xut pht. - P&G rt ch trng cng c thng hiu Tide (thng hiu bt git ng u trong mt thi gian di nhng thp nin 1960, 1970, 1980). - P&G kt hp cng ngh cao mi chin lc nghin cu th trng thc y tng trng doanh s bn ca Tide thm 2,6% trong nm ngoi (th trng bt git ch c mc tng trng chung cha y 1%). - P&G tr thnh chuyn gia trong vic chuyn giao k thut t nhn hiu ny sang nhn hiu khc (bn chi in t kh vt d TideStainBrush s dng cng loi c ch nh bn chi nh rng Crest SpinBrushPro cng hng). 2. Nhanh thua cuc: Khch hng khng ch ham thch s i mi, h ang i hi n nhanh chng hn. Nu mun cnh tranh c, cc nhn hiu phi lun vn ng. Tnh t mn khng c ch ng trn th trng hin nay. Trong mi thng, cc sn phm mi chim 30% hng bn ra cc siu th hay ca hiu ti M (Nhn xt ca ng LewFrank fort Gim c iu hnh Coach Inc). 3. Khng phi tiu th nhiu siu th l tt Nguyn nhn l do ngi tiu dng ch trng n s thun tin bn cnh gi c. Nhiu ngi c thi quen mua hng nhng ca hiu nh thun ng thay v phi chy xe n siu th ln. V d: siu th Wal Mart ti M l khch hng ch cht ca bt k sn phm tiu dng no M. Nhng vic cn bng doanh s bn vi cc siu th, ca hiu khc l iu quan trng. Thng k cho thy nhn hiu no cng bn c cho Wal Mart chng no th cng t c li (38% cng ty bn trn 100% sn phm ca mnh thng qua Wal Mart cho thy t cng ty duy tr c li nhun trn mc trung bnh.) 4. Tn dng cc knh thng tin Bn cnh nhng mu qung co 30s trn truyn hnh hiu qu mt sn phm ghi vo c ngi tiu dng th vn cn l nhng hnh thc thng tin hu hiu khc
- 63 -

nh bo ch, i pht thanh hoc trang Web. 5. T duy ph qut Thay v ch nh ngha v mnh thng qua cc sn phm, P&G ang vn rng cnh tay tr thnh ngi gii quyt bt k vn g pht sinh trong mi ngi nh. Trong lc i th v kem nh rng Colgate Palmolive tp trung vo cc ng kem th P&G chim lnh cc th phn khc lin quan n rng ming (nh bn chi in gi r v b dng c lm rng Whistestrips). Cc thng hiu ni ting vi cu ni khng t c s khc bit thng hiu trn mt phm vi rng ln, ch s hu thng hiu phi thng xuyn luyn tp cch s dng t khng trc nhng yu cu khng th chp nhn c t pha khch hng. y khng phi l cch xi gic cc doanh nghip i chch hng nhng gi tr ct li ca thng hiu sn phm m ngc li n gip doanh nghip khng nh gi tr v s ln mnh ca thng hiu. Nguyn tc khng ca cc thng hiu ln c s dng c th trong cc trng hp: - 1. Khng bn hoc mua nhng sn phm khng ph hp vi mnh Trng hp ca Coca-cola, khi Coke quyt nh loi b cng thc pha ch loi nc ngt ni ting t mt th k chuyn sang sn xut sn phm mi nh New Coke. l mt tng tht kinh khng, nu cc nh qun l Coca Cola thi im bit dng mt t khng vi k hoch ny th Coca cola khng b lng ph hng triu la, v khng xy ra tnh trng lng tng, bi di cu hng thi im . Trng hp ca hng bo him y t ni ting CIGNA cch y vi nm, h c nh mua li mt cng ty bo him ln, nhng sau khi nghin cu cc vn v ti chnh v chin lc ca cng ty ny, h t b nh v gi tr vn ha, chnh sch, danh ting ca cng ty ny khng c g gn gi vi cc gi tr ca nhn hiu CIGNA. - 2. Khng sn xut nhng sn phm lm gim gi tr thng hiu lu nay mnh to dng. Khi c mt iu g khng ph hp, doanh nghip phi m bo chc chn rng iu s khng thc hin c. Chng ti khng sn xut loi xe ti, bi v s xut hin ca n trn th trng l hon ton khng thch hp vi gi tr ca nhn hiu BMW lu nay to dng. Tt c i ng lnh o v nhn vin ca BMW u ng tm nht tr ni khng vi loi hnh xe ny. V vy nhiu cng ty c thng hiu ni ting, c nhng cu hi c dai dng c t ra nhiu ln vn ch c mt cu tr li duy nht: liu n mt ngy no , BMW c tung ra th trng loi xe ti khng? Hay liu Coca cola c dng cm sn xut nhng lon Coke hng v mi mt ln na hay khng?

- 64 -

Cu tr li hon ho nht i vi nhng thng hiu ln, l mt m thanh rt ln: khng.

- 65 -

ti 8. Tnh an ton
Do dch v mua bn qua mng cng xut hin th trng nc ta cha lu v khch hng thng lo lng quan tm v cht lng ca dch v v sn phm. v khch hang ch thy c th m mnh mun mua qua hnh anh l nhng li gii thiu. v khch hang lun c nhng cu hi t ra nh: thanh ton nh th no, cht lng dch v ra sao? Tnh bo mt thong tin? Dch v hot ng nh th no???... Thng tin c nhn c bo mt nh th no? Qu khch c th to mt thng ip c nhn tng thm tnh bo mt ngoi mt khu bo v. Qu khch cn kim tra thng ip c nhn trc khi nhp mt khu m bo Qu khch ang s dng Dch v Thanh Ton An Ton Trc Tuyn ca Ngn hng HSBC. Dch v hot ng nh th no? Qu khch ng k Dch v Thanh Ton An Ton Trc Tuyn bng cch to mt khu v thng ip c nhn. Thc hin mua sm qua mng bng Th Tn Dng vi cc nh cung cp c ng k tham gia Dch v Thanh Ton An Ton Trc Tuyn ca Ngn hng HSBC. Kim tra li thng ip c nhn chc chn rng Qu khch ang giao dch trc tuyn vi ng mn hnh ca Dch v Thanh Ton An Ton Trc Tuyn ca Ngn hng HSBC. Nhp mt khu xc nhn giao dch v hon tt vic mua sm ca Qu khch Thanh ton trc tuyn: An ton v tin li hn vi Soha Pay D thng mi in t ang pht trin mnh m cng vi s ph dng ca internet v xu hng mua sm mi, nhng ngi tiu dng vn ang tm kim mt phng thc thanh ton an ton v tin dng hn Cc hnh thc thanh ton ang c p dng hin nay nh giao hng v thu tin tn ni, chuyn khon qua ATM u khin cho giao dch online mt i bn cht nhanh chng, tin dng ca n. Mua hng online mt mt tun Vi hnh thc giao hng v thu tin tn ni (COD), mc d ngi nhn dch v online cm thy an tm, v khi nhn c sn phm ri h mi phi thanh ton, thm ch mi quyt nh c thanh ton hay khng. Nhng vic ny gy ra nhiu rc ri cho doanh nghip thng mi trc tuyn: sau khi nhn c n t hng ca khch, bn bn hng phi thc hin nhiu bc: xc nhn n hng vi khch bng email v in thoi; hn khch thi gian, a im giao hng. Hnh thc ny khng c phng thc t cc, dn n vic bn bn phi chu hon ton chi ph vn chuyn, nhn lc h tr nu khch hng hy giao dch.

- 66 -

Hnh thc chuyn khon qua ATM tr thnh gii php cho doanh nghip thng mi in t khi n xc thc chnh xc vic mua hng. Nhng ngi mua hng li mt rt nhiu thi gian: t hng, chuyn khon, sau thng bo vic chuyn khon cho bn bn. Qu trnh giao dch v xc thc cn ph thuc vo bn th 3 l ngn hng. Ngoi ra, phng thc giao dch ny khng th thc hin c vo dp ngy ngh cui tun, hoc ngh l tt. Nhng cch thc trn, tuy d p dng v cng c giao dch ph bin, nhng li khin khch hng phi mt c tun nhn c dch v/sn phm cn mua. SohaPay cha kha cho thanh ton trc tuyn

SohaPay.com l cng thanh ton trc tuyn, ra i k tha nhiu kinh nghim x l thanh ton ti nhiu website TMT hng u Vit Nam nh Rongbay.com, Enbac.com, Muare.vn, Muachung.vn, Admarket, cung cp nhiu tnh nng vt tri: u tin u t h thng quy trnh v bo mt m bo an ton v nhanh chng cho khch hng, ng thi khc phc nhng ri ro cho doanh nghip. Ring Muachung.vn, giao dch trc tuyn trn website ny t n 50% tng s giao dch, gip gim ng k chi ph thanh ton, thi gian v nhn s cho khch hng v Muachung.vn SohaPay cho php khch hng s dng nhiu loi th khc nhau: Thanh ton trc tuyn bng th ghi n, tr trc, th tn dng thng hiu quc t Visa, Mastercard; Thanh ton qua internet banking v qua cc loi th ni a ATM ca hn 20 ngn hng ln nht Vit Nam nh VIB bank, Vietcombank, Agribank, Techcombank,
- 67 -

Thanh ton bng th co in thoi Vinaphone v Mobifone. Gii ta ni lo mt an ton khi thanh ton online, SohaPay p dng chun quy trnh p ng chun bo mt quc t PCI DSS. ng Trn Quang Khi, Gim c SohaPay cho bit: PCI DSS c a ra bi t chc PCI Security Standards Council (gm cc thnh vin l cc t chc th quc t: Visa Inc, MasterCard Worldwide, American Express, Discover Financial Services, JCB International). Bn cht ca PCI DSS l mt tp hp nhng nguyn tc v yu cu lin quan n nhng vn v an ninh, chnh sch, quy trnh, cu trc mng, h thng phn mm. Mc ch ca PCI DSS bo m an ton cho d liu th khi c x l v lu tr ti cc ngn hng hoc doanh nghip thanh ton. Hin nay, SohaPay l cng thanh ton trc tuyn duy nht ti Vit Nam c PCI Security Standards Council chng nhn t chun PCI DSS. Ngoi ra SohaPay p dng cng ngh 3D Secure tng thm mt lp bo v cho cc giao dch trc tuyn; s dng chng ch SSL v phn mm m ha ca VeriSign bo mt thng tin c nhn ca khch hng trn Internet. SohaPay cng p dng h thng phng chng gi mo, da trn kinh nghim phn tch thng tin khch hng, phn tch c im gi mo kt hp vi gii php ca cc t chc chuyn v phng chng giao dch gi mo trc tuyn. Thm nhiu tin ch cho khch hng SohaPay ang pht trin v sp ra mt dch v V ng th rt c o. Ngi mua ch cn m ti khon trn SohaPay, nhp thng tin v cc loi th quc t Visa, Mastercar hoc cc loi th ATM ni a vo v. Sau mi ln giao dch, khch hng khng cn nhp li thng tin v th m ch chn loi th giao dch v nhp xc thc mt khu mt ln OTP i vi th ATM ni a hoc m Nhp m CVV/CVC2 ghi trn th quc t l c th giao dch d dng, nhanh chng. i vi nhng doanh nghip, SohaPay h tr tch hp cng nhanh chng trong vng 5 pht ln site ca doanh nghip, min ph hon ton ph ci t, ph duy tr hng thng. T ngy 15/01/2011, tin cho bn c bo in t Dn tr gip cc hon cnh kh khn, Qu Nhn i phi hp cng SohaPay m cng ng h trc tuyn ti trang Tm Lng Nhn i:

- 68 -

ungho.dantri.com.vn

Vi nhng gii php cng nhng tnh nng v tin ch vt tri, sau mt nm trin khai, SohaPay tr thnh la chn u vit v tr thnh cng thanh ton ti nhiu website truyn thng v thng mi in t hng u Vit Nam. Gi y khch hng c th mua hng nhanh chng khi dng thanh ton qua SohaPay vi ch mt n hai bc thc hin, cng vi hng dn trc quan vi tng loi th giao dch, khng cn xc nhn qua email, in thoi v c thc hin hon ton t ng d l ngy cui tun, l, tt hay bt c thi gian no trong ngy.

- 69 -

ti 9. MT S VN PHP L TRONG THNG MI IN T


Cc vn php l trong TMT lin quan n nhiu ch nh php lut thuc cc lnh vc khc nhau. Trong thng mi truyn thng, cc bn thng gp nhau trc tip tin hnh giao dch hoc l nhng ngi quen bit nhau t trc. Cn trong TMT, cc ch th khng tip xc trc tip vi nhau v khng i hi phi bit nhau t trc. Cc giao dch thng mi truyn thng c phn nh r rng v ranh gii quc gia, trong khi TMT li c thc hin trong mi trng hay th trng phi bin gii. Tuy nhin TMT khng th thc hin c nu khng c ngi th ba l cc nh cung cp dch v mng. Nu nh trong thng mi truyn thng mng li l phng tin trao i thng tin th trong TMT mng Internet chnh l mt th trng. Do vy cc vn php l ny sinh trong th trng o l hon ton khc. 9.1. MT S VN PHP L TRONG THNG MI IN T Cc vn php l trong TMT lin quan n nhiu ch nh php lut thuc cc lnh vc khc nhau. Trong thng mi truyn thng, cc bn thng gp nhau trc tip tin hnh giao dch hoc l nhng ngi quen bit nhau t trc. Cn trong TMT, cc ch th khng tip xc trc tip vi nhau v khng i hi phi bit nhau t trc. Cc giao dch thng mi truyn thng c phn nh r rng v ranh gii quc gia, trong khi TMT li c thc hin trong mi trng hay th trng phi bin gii. Tuy nhin TMT khng th thc hin c nu khng c ngi th ba l cc nh cung cp dch v mng. Nu nh trong thng mi truyn thng mng li l phng tin trao i thng tin th trong TMT mng Internet chnh l mt th trng. Do vy cc vn php l ny sinh trong th trng o l hon ton khc. 9.1.1. Cc vn php l trong TMT

9.1.1.1. Trc ht l vn php l trong m bo an ton v tin cy cho cc giao dch TMT. An ton v tin cy l cc yu t m ngi tham gia TMT phi cn nhc trc khi quyt nh tham gia. Nu ngi s dng cm thy thng tin v giao dch ca h khng c m bo an ton, c th b sa i, c th b khm ph tri php h s khng tham gia TMT. Do , cn phi c h tng vin thng an ton, trn c cc phng tin bo v thng tin, trnh khm ph, s dng tri php v mt hnh lang php l y phn nh r rng trch nhim ca cc ch th tham gia TMT tt c cc cng on ca giao dch thng mi m tnh an ton, tin cy b e do nh my trm, my ch, ng truyn. Mt khc ngi s dng cng phi hc cch t bo v mnh bng cc bin php k thut.

- 70 -

M ho l mt cng c hu hiu m bo an ton cho cc giao dch trong TMT. N cho php ngi s dng bo v c thng tin ca mnh mt cch an ton, m bo ngun gc thng tin v tnh ton vn ca thng tin. Tuy nhin khi s dng m ho c th xy ra trng hp nh bn ti phm c th s dng bin php m ho m ho cc thng tin. ng thi, m ho nhiu khi cng gy kh khn cho Gim c doanh nghip kim sot hot ng ca cn b di quyn. 9.1.1.2. Vn bo m tnh ring t: Thng tin c nhn c lut php tn trng. C nhn c quyn m bo b mt cc thng tin v i t. Khi thc hin cc giao dch trong mi trng Internet, cc ch th tham gia giao dch thng c yu cu phi khai bo cc thng tin c nhn v d nh s th tn dng, a ch, ngy thng nm sinh, a ch nh ring, s in thoi c nhn phc v cho mc ch xc nhn, kim tra. S d c iu l do cc bn tham gia giao dch khng quen bit nhau. Cc thng tin v i t ny d b bn th ba ly cp v s dng vo mc ch khc, gy phng hi n ngi tham gia giao dch TMT. Do , trong TMT cn quy nh r trch nhim php l ca cc bn tham gia giao dch i vi cc thng tin ca cc ch th. 9.1.1.3. Bo v ngi tiu dng: Do trong TMT c ngi mua ln ngi bn khng cn gp nhau, bit nhau nn d xy ra cc ri ro v ngi b thit thng l ngi tiu dng bi v h phi tr tin trc cho cc sn phm, dch v m h mua qua mng song li cha bit c cht lng sn phm v vic giao hng c din ra ng nh ngi bn cam kt khng. Vn s tr nn phc tp hn khi hai ch th hai quc gia khc nhau, chu cc lut iu chnh khc nhau, thm quyn ti phn khc nhau. Do vy trong quy nh php l cho cc bn tham gia TMT, cc quc gia u bo v ngi tiu dng. Tuy nhin, do lut php cc nc l khng ging nhau nn nu hai ch th thuc hai quc gia khc nhau th hai bn cn tho thun trc v lut s p dng. 9.1.1.4. Cc vn v hp ng Theo php lut, hp ng c xc lp khi cc bn t c s nht tr v cc iu kin ghi trong hp ng bt k l tho thun ming hay bng vn bn. Vn ny sinh l xc nh ni giao kt hp ng xc nh lut gii quyt khi c tranh chp. Trong hu ht cc trng hp th quc gia ni t webserver khng h c quan tm v khng phi lc no v tr ca webserver cng r rng. Domain name cng khng phi l cn c xc nh ni giao kt hp ng. C nhiu doanh nghip Vit Nam bun bn qua domain name nc ngoi v ngc li. Ni chung cc loi hp ng u c th giao kt qua mng, tuy nhin cng c mt s loi hp ng theo quy nh ca php lut phi th hin bng vn bn, c cng chng, ng k. Lut php cc nc u khng ph nhn gi tr php l ca hp ng o ch v n l dng d liu (bn ghi in t).
- 71 -

C nhiu loi hp ng trong khng gian o, l hp ng hng ho, dch v v cc dch v s ho. Hng ho khi cho bn trn mng phi m bo cht lng. ph hp vi mc ch s dng, an ton v khng c khuyt im nh. S khng c coi l c khuyt im nh nu nh ngi bn ch ra cho ngi mua trc khi k kt hp ng. Cung cp dch v chnh l cung cp sc lao ng, k nng. Vic mua mt phn mm ti ca hng th phn mm l hng ho, cn hp ng vi mt cng ty tin hc thu vit mt phn mm th l hp ng cung cp dch v. Dch v s ho l ngi bn c th gi cho ngi mua cc loi sn phm nh bng video, m nhc, sch bo, phn mm qua mng Internet. 9.1.1.5. Cc yu cu hnh thc vn bn, ch k, vn bn gc C mt s loi giao dch php lut quy nh phi thc hin bng vn bn. Cc loi giao dch ny thng l giao dch v ti sn c ng k. Cc loi giao dch m php lut i hi hnh thc vn bn phi l vn bn trn giy s khng tin hnh qua mng. Ging nh cc vn bn trn giy, cc giao dch TMT khi cn phi c ch k rng buc ch th vi ni dung ti liu. Ch k in t s c s dng trong nhng trng hp nh vy. UNCITRAL nu lut khung v ch k in t cc nc tham chiu khi xy dng lut ca mnh. m bo tnh nguyn vn (bn gc) ca ti liu trong TMT l mt nhu cu. i vi nhng ti liu v quyn s hu hay giy t c gi (nh vn n) khi quyn i lin vi vic chim hu ti sn , th iu c bn l m bo rng bn gc phi trong tay ngi c quyn s hu ti sn m giy t th hin. Trong TMT con ngi c th to c cc bn sao ging ht nh bn gc mt cch d dng. iu quan trng l tp d liu do mt ngi khi to khng b thay i v ni dung, hay ni cch khc l m bo s nguyn vn ca d liu. 9.1.1.6. Thi im, a im gi, nhn thng ip in t Thi gian giao kt rt quan trng xc nh thi im bt u ngha v ca cc bn. Do cc bn trong TMT khng quen bit nhau, xa nhau, lin lc vi nhau qua mng nn xc nh thi im giao kt thng mi l kh khn v cc bn rt d hiu khc nhau v thi im giao dch. iu d dn n cc tranh chp. Ngi c cho hng c th chp nhn li cho hng v theo to ra mt hp ng trc tip. S phn hi ca khch hng chp nhn n cho hng l s tr gi. Trng hp ny ngi mua l ngi tr gi, ngi bn l ngi chp nhn hp ng. Vic xc lp hp ng khng nht thit phi do con ngi thc hin, m c th chp nhn t ng bng h thng my mc. V d, khi ngi ch t my bn nc gii kht t ng, c coi l chp nhn tr gi khi khch b tin vo my. Khi tin hnh TMT, ngi cho hng c th quy nh thi gian gi kin chp nhn, khi thi im chp nhn hp ng l thi im thng tin chp nhn ca khch hng nhp vo h thng ca ngi cho hng. Thi gian nhn c thng ip in t c xc nh theo nguyn tc sau:

- 72 -

a/ Nu ngi nhn ch nh mt h thng thng tin nhn th thi gian nhn l khi thng ip in t nhp vo h thng thng tin hoc khi nhp vo h thng thng tin khc nhng ngi nhn ang lm vic truy lc thng ip in t. b/ Nu ngi nhn khng ch nh h thng thng tin th tnh thi im nhn l thi im thng ip in t truy nhp vo h thng thng tin ca ngi nhn. 9.2. Php lut v thng mi in t trn th gii

9.2.1. Cc t chc Quc t UNCITRAL - y ban ca LHQ v Lut Thng mi Quc t: a ra Lut mu v Thng mi in t vo nm 1996 lm khung hng dn cho cc nc xy dng cc o lut v thng mi in t. OECD - T chc Hp tc v Pht trin Kinh t: nghin cu, iu tra mt s lnh vc ca Thng mi in t nh thu, bo v ngi tiu dng v ring t c nhn, tc ng ca ICT n tng trng kinh t WIPO - T chc Bo v S hu tr tu: v cc lnh vc bn quyn, nhn hiu thng mi v cc vn lin quan n tn min ICANN - gii quyt cc tranh chp v tn min quc t WTO - gii quyt cc vn lin quan n ro cn thng mi in t quc t * Cc nc trn th gii v khu vc EU: Nm 2000 a ra hng dn chung v thng mi in t Directive on electronic commerce US: UETA - Lut giao dch in t thng nht (Uniform Electronic Transactions Act) Canada: Lut giao dch in t Australia: Lut giao dch in t cc bang Singapore: Lut giao dch in t, nm 1998 9.2.2. Lut mu ca UNCITRAL v thng mi in t Nhm to khung php l cho pht trin thng mi in t, nm 1996 U ban Lut Thng mi quc t ca Lin hp quc (UNCITRAL) son tho mt lut mu v thng mi in t, hnh thnh nhng quy nh mu v tha nhn gi tr php l ca cc thng ip d liu nhm bo v v mt php l cho nhng t chc, c nhn mong mun tham gia thng mi in t. Lut mu c th c s dng nh mt ti liu tham kho cho cc nc trong qu trnh xy dng php lut v thng mi in t ca mnh. Tinh thn ca Lut mu l bo m nhng giao dch thng mi in t c tha nhn gi tr php l v nu cn thit th s c nhng hnh ng thch hp tng cng kh nng thi hnh cho nhng giao dch bng phng tin in t. Lut mu c son tho da trn nhng nguyn tc c bn sau:

- 73 -

Ti liu in t c th c coi l c gi tr php l nh ti liu dng vn bn nu tho mn cc yu cu k thut nht nh; T do tho thun hp ng; Tn trng vic s dng t nguyn phng thc truyn thng in t; Gi tr php l ca hp ng v tnh u vit ca nhng quy nh php l v hnh thc hp ng; nhng i hi i vi hp ng c gi tr php l v kh nng c thi hnh phi c tn trng; p dng v mt hnh thc hn l quan tm ti ni dung : lut ch p dng i vi hnh thc hp ng m khng cp ni dung, trn c s phi tho mn nhng i hi php l nht nh; Php lut v bo v ngi tiu dng phi i trc. Nhiu quc gia th hin cc nguyn tc v ni dung ca lut mu UNCITRAL vo h thng php lut quc gia ca nc mnh. 9.2.3. Lut thng mi in t ca mt s nc trn th gii Xy dng khung php l cho TMT l vic rt cp thit. h tr cc hot ng TMT, nhiu nc trn th gii u xy dng khung php l ring, da trn nhng khi nim v nhng nguyn tc c bn ca b lut mu v Thng mi in t ca U Ban Php lut thng mi quc t - Lin hp quc (UN Commision on International Trade Law - UNCITRAL) son tho nm 1996. B lut mu ny cung cp cc nguyn tc c tnh quc t, gii quyt mt s tr ngi, nhm to ra mi trng an ton v php l cho cc hot ng thng mi in t. 9.2.4. Khun kh php l cho thng mi in t Vit Nam Cng vi h thng php lut chung, cc vn bn php lut lin quan n thng mi in t cng bc u c hnh thnh v dn hon thin. 9.2.5. Lut giao dch in t Lut Giao dch in t c Quc hi kho XI, k hp th 8 thng qua ngy 29/11/2005 v c hiu lc t ngy 1/03/2006. Lut gm 8 chng, 54 iu quy nh v thng ip d liu, ch k in t v chng thc ch k in t, giao kt v thc hin hp ng in t, giao dch in t ca c quan nh nc, an ninh, an ton, bo v, bo mt trong giao dch in t, gii quyt tranh chp v x l vi phm trong giao dch in t. Phm vi iu chnh ch yu ca Lut l giao dch in t trong hot ng ca cc c quan nh nc, trong lnh vc dn s, kinh doanh, thng mi. Lut Giao dch in t nhn mnh nguyn tc tin hnh giao dch in t l t nguyn, c t tho thun v vic la chn cng ngh thc hin giao dch, trung lp v cng ngh, bo m s bnh ng v an ton. Ch k in t l mt ni dung c cp n trong Lut Giao dch in t. Lut cng nhn gi tr php l ca ch k in t, nu ln ngha v ca bn k, bn chp nhn ch k v t chc cung cp dch v chng thc ch k in t v dnh hn mt chng cp n giao dch in t ca c quan Nh nc.
- 74 -

9.2.6. Lut thng mi Lut Thng mi (sa i) c Quc hi kho XI, k hp th 7 thng qua ngy 14/06/2005 v c hiu lc t ngy 1/01/2006 l vn bn php l lm nn tng cho cc hot ng thng mi, trong c thng mi in t. iu 15 ca Lut quy nh Trong hot ng thng mi, cc thng ip d liu p ng cc iu kin, tiu chun k thut theo quy nh ca php lut tha nhn c gi tr php l tng ng vn bn. Ngoi ra, ti khon 4, iu 120 (cc hnh thc trng by, gii thiu hng ho, dch v), trong coi Trng by, gii thiu hng ho, dch v trn Internet l mt hnh thc trng by, gii thiu hng ho, dch v. 9.2.7. B lut dn s Ti khon 1, iu 124 Hnh thc giao dch dn s ca B lut dn s (Quc hi kho XI, k hp th 7 thng qua ngy 14/06/2005 v c hiu lc t ngy 1/01/2006) quy nh Giao dch dn s thng qua phng tin in t di hnh thc thng ip d liu c coi l giao dch bng vn bn. B lut Dn s a ra quy nh c th v cc trng hp giao kt, sa i, thc hin, hu b hp ng. Theo , thi im giao kt hp ng l thi im bn ngh nhn c tr li chp nhn giao kt. a im giao kt hp ng dn s do cc bn tho thun, nu khng c tho thun th a im giao kt hp ng dn s l ni c tr ca c nhn hoc tr s ca php nhn a ra ngh giao kt hp ng. y l nhng khi nim quan trng cn tnh n khi xy dng cc vn bn php lut lin quan n giao kt v thc hin hp ng trong mi trng in t. 9.2.8. Lut Hi quan Lut Hi quan (sa i) c Quc hi kho XI, k hp th 7 thng qua ngy 14/06/2005 v c hiu lc t ngy 1/01/2006 c b sung mt s quy nh v trnh t khai hi quan in t, a im khai, h s hi quan in t, th tc hi quan i vi hng ho xut nhp khu bng Thng mi in t. 9.2.9. Lut s hu tr tu Lut s hu tr tu c Quc hi kho XI, k hp th 8 thng qua ngy 29/11/2005 v c hiu lc t ngy 1/07/2006 th hin mt bc tin trong vic hon thin h thng vn bn php lut bo h quyn s hu tr tu. Lut S hu tr tu c mt s iu khon lin quan n thng mi in t nh quy nh v cc hnh vi b xem l xm phm quyn tc gi, quyn lin quan trong mi trng in t nh c hu b, thay i thng tin qun l quyn di hnh thc in t c trong tc phm, d b hoc thay i thng tin qun l quyn di hnh thc in t m khng c php ca ch s hu quyn lin quan. Tuy khng c quy nh c th lin quan n lnh vc thng mi in t, nhng cc nguyn tc trong Lut S hu tr tu c th p dng i vi lnh vc ny Hin nay cha c thng tin v ha n mc

- 75 -

ti 10.

Sinh vin v gii tr c ch ng no trong h thng ch in t

Mng internet tc cao ADSL xut hin Vit Nam c 4-5 nm nhng nh hng ca n ti cuc sng v li sng ca ngi Vit rt r rng. Internet thnh mt th khng th thiu vi cng ng t Nh nc ti ngi dn, t ngi gi ti gii tr. Internet mang ti mt knh thng tin truyn thng hiu qu ti ngi s dng.Ko theo s pht trin l thng mi in t. Thng mi in t Vit Nam hin nay c s pht trin nht nh v h tng v cht lng. Th trng gn y xut hin xu hng mi ca gii tr khi khi nghip. l kinh doanh qua mng internet .

Gii tr lun l ngi i u v nm bt nhanh cc cng ngh v xu hng mi. Thng mi in t ca Vit Nam pht trin i km vi s pht trin ca lng khch hng. Khch hng ca cc trang thng mi in t ca Vit Nam hin nay phn ln l gii tr, h trao i, bun bn vi nhau cc vt dng cng ngh cao nh in thoi, my vi tnh, sch v tp ch . thm ch l qun o, dng gia nh. Nm bt nhu cu ngy cng pht trin, cc bn tr to ra mt ln sng khi nghip bng vic kinh doanh qua mng internet. Chi ph cho vic khi nghip ht sc n gin, ch cn mt my tnh ni mng internet, mt my nh , thi gian online v mt ngun hng n nh. H bt u kinh doanh qua cc sn giao dch thng mi in t C2C, mt trong nhng sn giao dch ln nht ca Vit Nam hin nay l mng Tri Tim Vit Nam (www.ttvnol.com) cng mt s trang web mua bn , rao vt.

Kim tin qua mng Internet khng phi qu xa l. Hin ngy cng c nhiu ngi chn hnh thc kinh doanh ny lp nghip. c bit l cc bn sinh vin nhng con ngi tr trung, nng ng v y sng to. a dng cch kim tin online: Sinh vin tm vic lm kim thm thu nhp khng phi l ti mi. Nu nh trc y, vic lm thm ca sinh vin thng l gia s, dy hc, nhn vin bn hng th hin ti, sinh vin c th kim tin mt cch nh nhng bng vic s dng nhng k nng vi tnh thnh tho ca

- 76 -

mnh

Vit bi, m rng mng li bn b trn facebook hay cc mng x hi l cng vic thu ht c sinh vin tham gia Bn Nh Qunh, sinh vin trng i hc Ngoi ng H Ni cho bit: Ngay t nm u tin vo i hc mnh bt u kim vic lm thm. Th nhng tm c cng vic khng nh hng n thi gian hc, khng qu g b m ph hp vi sc khe khng phi l d. Sau mt thi gian tm kim, mnh np n xin tuyn dng vo mt cng ty thi trang vi nhim v chm sc ti khon Facebook v mt vi mng x hi khc. Cng vic chnh ca mnh l m rng mng li bng cch kt bn, gii thiu hot ng v sn phm ca cng ty, to cc s kin online V cng vic khng phi n cng ty thng xuyn nn mnh thy kh thoi mi.

Mt gian hng bn handmade trn Chodientu.vn


- 77 -

Vi cng vic ny, thu nhp ca Qunh mi thng trung bnh khong 2 n 3 triu ng. y l mc lng kh hp dn, gip cho cc bn sinh vin c th t trang tri cho cuc sng t lp ca mnh, trong khi v mt thi gian li rt thoi mi. Ging nh Qunh, bn Thi Ha, sinh vin nm th 2 trng i hc Kinh t Quc dn chn vic lm cng tc vin ca mt cng ty v thng mi in t. Cng vic ca Ha l ln cc mng x hi, din n a tin v cc sn phm, dch v hay mt chin dch no ca cng ty. Tin lng hng thng c tr theo s lng tin c ng. Theo Ha, ban ngy i hc, ti v thc khuya mt cht lm th hng thng mnh cng kim c khong 2 triu ng. Tin lng cng quan trng, song ci chnh l kinh nghim mnh tch ly c v chuyn ngnh marketing m mnh ang hc trong trng - Ha chia s. Ngoi cc cng vic trn, cn nhiu cng vic qua Internet nh chm sc khch hng, t vn online, thit k website, dch thut, cng tc vin ni dung cng c kh nhiu cc bn sinh vin la chn kim thm thu nhp. Ngoi ra, nhiu sinh vin chn cch m cc gian hng online m khng cn lm thm cho bt c doanh nghip no. "Mnh t" mu m Sinh vin, nhng con ngi tr trung y nng ng, sng to hon ton ph hp vi hnh thc kinh doanh qua Internet hin i ny. u im ca cng vic ny l chi ph t, khng tn chi phi mt bng va ong thu trong khi c th ch ng v thi gian, ban hang qua mang ang tr thanh vic lam thm kha hp dn vi nhiu ban tre, c bit l cc bn sinh vin va hc va lm. Ban hang qua mang ang tr thanh vic lam thm kha hp dn vi nhiu ban tre Bn Thu Hng, sinh vin trng Cao ng Du lch mi vo nm th 2 nhng kh rng rnh v mt tin bc v hng thng khng phi trng ch vo khon tr cp ca b m. Hng ni: Bt u vo nm hc th nht, mnh t lm nhng sn phm handmade nh gi thu, thip, khn len t an Ban u, mnh ch bn cho cc bn trong trng v cng k tc, sau , mnh a ln c cc website rao vt ng bn v thy hiu qu rt tt. Mnh nhn c kh nhiu n t hng, khng chi ca cc bn sinh vin m c anh ch i lm cng tm mua sn phm ca mnh. C th d dng nhn thy trn cc trang mua bn online nh chodientu.vn, enbac, muare mt hng c cc bn sinh vin kinh doanh ch yu l cc sn phm thi trang nh: qun o, giy dp, ti xch, m phm v cc hand-made c, l nh hoa gi, thip, gi, khn handmade...

- 78 -

ng Trn Anh T, Gim c Marketing ca Lin doanh Chodientu eBay cho bit: Hin trn website ca chng ti c kh nhiu sinh vin ng k m gian hng. Ch cn thnh tho word v mt s k nng Internet, hng ngy dnh ra mt khong thi gian c nh online v rao vt l cc bn c th iu hnh vic kinh doanh ca mnh. Chnh v s c ng ny m bn hng online l s la chn ca nhiu bn sinh vin khi nghip. Theo b Mai Thu Trang, ph trch truyn thng ca cng thanh ton trc tuyn Baokim.vn "nhu cu tuyn dng cng tc vin ca Baokim.vn l kh ln vi nhiu ni dung cng vic khc nhau... Nhiu bn sinh vin d mi ang hc nm th 2 nhng c nng lc c Bo Kim cho n. Chc chn trong thi gian ti, nhu cu tuyn dng sinh vin lm part-time hay cng tc vin cn tng cao". Vi s bng n ca Internet, nhiu bn thch lm vic qua mng nh t vn online, chm sc khch hng qua mng, thit k website v phn ln cng vic ny khng i hi phi ra ngoi hay phi c mt hng ngy ti cng ty. B Phm Chi Mai, Ph Gim c Cng ty C phn Vt Gi cho bit: Chng ti thng xuyn c nhu cu tuyn dng cc bn sinh vin lm cng tc vin cho Vatgia.com v cng vic ny khng i hi phi c qu nhiu thi gian v khng phi n cng ty thng xuyn. Mt khc, cc bn sinh vin l nhng ngi rt nhit tnh, c iu kin tip cn cng ngh nhanh nn y cng l cng vic ph hp cc bn y c th pht huy nng lc ca mnh. Bn Lan Anh, sinh vin trng i hc Thng mi chia s: Nh mnh Lo Cai nn c rt nhiu mi nhp qun o t Trung Quc v. V khng c nhiu vn nn ban u mnh ch a nh mu ln mng v khi no nhn c n t hng th mi nhp hng v. Sau mt thi gian lm nh vy, mnh c vn nhp hng v duy tr kinh doanh. Hin, mnh thu c mt ca hng bun bn nhng vn duy tr hnh thc bn hng online".Nhy bn v sng to, nhanh chng nm bt c th hiu tiu dng li thm chu kh tm ti, kim tin trn mng hon ton ph hp vi sinh vin. Tuy nhin, bn hng online thnh cng th vic chn a im rao bn hng l v cng quan trng. Nu chn c nhng sn giao dch c tn tui v uy tn, sinh vin c c hi tip cn nhiu khch hng c nhu cu mua sm hn. Nganluong.vn mt trong nhng website thanh ton trc tuyn c s lng ngi dng ng o nht ti Vit Nam hin nay vi hn hng trm nghn ti khon v s dng thng xuyn Thi gian u mnh ng bn hng ha kh nhiu website nhng khng hiu qu. c mt ngi bn cng cng bun bn mch nc, mnh ng tin rao bn ti website hin nay ang bn v thy kt qu khc hn. Mnh rt ra kinh nghim, chn a ch kinh doanh cng v cng quan trng -Bn Hong Hnh, ch gian hng bn tr em trn Chodientu.vn cho bit.

- 79 -

- 80 -

Vic bn c hng v khch hng nh ti mnh gia hng trm ngn ngi bn khc khng phi l iu d dng. Thm na, thuyt phc khch hng tin tng chuyn tin cho ngi bn khi cha nhn c hng li cng kh hn. Do , xy dng uy tn trong cng ng bun bn t ban u l iu ti quan trng m ngi bn hng online no cng phi ghi nh. Hin nay, nhiu website thng mi in t tch hp cc cng c thanh ton trc tuyn trung gian h tr ngi mua tt hn. Mt trong nhng website thanh ton trc tuyn c s lng ngi dng ng o nht ti Vit Nam hin nay l Nganluong.vn vi hn hng trm nghn ti khon v s dng thng xuyn. Thng qua cng c thanh ton trc tuyn ngi mua hng s c bo v v hon ton yn tm khi bt u giao dch vi ngi bn. iu ny to iu kin ngi bn d dng tip cn khch hng ca mnh hn. Kim tin qua Internet l cng vic hon ton ph hp vi cc bn sinh vin bi ngoi vic chi ph khng tn km, y cn l ni sinh vin c th kim tin t lp cuc sng. Khng ch vy, y cn l ni thc hnh nhng kin thc hc trong nh trng, cng nh qu trnh pht trin khi nghip kinh doanh cho nhng sinh vin mun tr thnh doanh nhn trong tng lai.

- 81 -