You are on page 1of 6

TIJD 1905

KUBISME

WIE IS DE INSPIRATOR VOOR HET KUBISME EN LEG UIT WAAROM DAT ZO IS Paul Sezanne, omdat hij de eerste zet deed. Een van de eerste werken dat afweek van de realistische werk NOEM DE KENMERKEN VAN HET KUBISME 1. Gebruik van geometrisch en stereometrische vormen. 2. Gebruik groen, grijs en bruin. 3. Geen duidelijk lichtbron. 4. Van meerdere gezichtspunten 5. Geen gebruik van perspectief. 6. Restvorm en vorm waren even belangrijk.

GEORGE BRAQUE

JUAN GRIS

VERGELIJK EEN ANALYISCH KUBISTISCH SCHILDERIJ MET EEN SYNTHETISCH KUBISTISCH SCHILDERIJ. WELKE VERSCHILLEN VALLEN OP - In het synthetisch werd stofuitdrukking veel belangrijker en structuur. - Kleurgebruik aws anders. Veel meer helderdere kleuren werden gebruikt. - In synthetisch werd geabstraheerd maar nog steeds wel herkenbaar. - Er waren meer gebruik van vorm en lijnen samen. - Het was synthetisch met vele sterke schaduwen en vormen. - In het analytische geabstraheerd en gefragmenteerd un geometrische vormen. - Kleuren zijn minder divers in analytisch kubisme.

COLLAGE Picasso, Gris en Braque maakten veel gebruik van collages, waarin krantenpapier, tekeningen en andere materialen tot kunstwerk werden gemaakt. Picasso gebruikte zelfs een stoelzitting in een van zijn schilderijen. De kubisten waren de eerste kunstenaarsgroep die deze techniek toepaste. ZOEK EEN AFBEELDING WAARIN DEZE TECHNIEK TOEGEPAST IS PICASSO, BRAQUE EN GRIS WORDEN GENOEMD ALS DE GRONDLEGGERS VAN HET KUBISME. WAT IS KENMERKEND VOOR HET KUBISME EN HOE KOMT DIT NAAR VOREN IN HET SCHILDERIJ LES DEMOISELLES DAVIGNON VAN PICASSO Abstraheerde vormen Lichtval is warrig Vorm en restvorm waren even belangrijk Geen perspectief maar lich diepte door overlapping.

BEKIJK HET SCHILDERIJ. PICASSO WERD BEINVLOED DOOR PRIMITIEVE KUNST OF VOLKSKUNST. LEG UIT WAARAAN JE DIT KUNT ZIEN Je kan het vooral zien aan die gezichten. Hij was geinspireerd door afrikaanse maskeren en dat zie je terug aan die vlakken aan de rechterkant bijd e twee vrouwen. WAAROM IS DE VORMENTAAL VAN HET KUBISME ZO BELANGRIJK GEWEEST VOOR DE KUNST VAN DE 20STE EEUW Ze zochten naar nieuwe andere manieren om vlakken te verdelen. Loslaten van van illusionisme Autonoom toepassen van beeldaspecten Los van elkaar.

FUTURISME

In 1909 werd, middels een manifest, het Futurisme aangekondigd. Het verzette zich op agressieve wijze tegen de verouderde cultuur en haar vertegenwoordigers, die onvoldoende aandacht hadden besteed aan de verworvenheden van de technische ontwikkelingen WAARDOOR WERDEN DE FUTURISTEN GEINSPIREERD Alle nieuwe technieken en alles dat bewoog. WAT ZIJN DE KENMERKEN VAN DEZE STROMING Veelvuldig gebruik van diagonale lijnen Het fragmentarische van analytisch kubisme Minder statisch dan analytisch LEG UIT WAAROM DE FUTURISTEN INTERESSE HADDEN VOOR HET WEERGEVEN VAN DANS Vanwege de beweging dat in dans aanwezig was. VERGELIJK HET SCHILDERIJ VAN DE DANSERES VAN SEVERINI EN EEN SCHILDERIJ VAN EEN KUBISTISCH STILLEVEN. -WELKE ASPECTEN VAN DE VORMGEVING KOMEN OVEREEN Het fragmenterende en het meerdere gezichtspunten. Geen duidelijk lichtval -IN WELKE OPZICHTEN VERSCHILT DE VORMGEVING Het is minder statisch door beweging. Naast schilderijen werden er door de futuristen ook beeldhouwwerken gemaakt. In deze werken vind je ook weer de kenmerken van de stroming terug.

LEG UIT OP WELKE MANIER DE KENMERKEN VAN HET FUTURISME GEBRUIKT ZIJN IN DIT BEELD VAN BOCCIONI Er zitten vele diagonale lijnen in dat de weg van je oog laat zigzaggen. Dat zorgt voor meer beweging en ook de fragmentische vormen op elkaar gestapelt. Vormen zijn dusdanig geabstraheerd.q *Mocht je dit beeld moeilijk te analyseren vinden dan kun je ook een ander beeld van Umberto Boccioni nemen.