©onstantin Croitoru Arh-052

PROIECTAREA CLĂDIRILOR DE LOCUIT Capitolul -1 Tema 6. CLĂDIRI DE LOCUIT CU MULTE NIVELURI 1. Cerinţe speciale către clădirile de locuit cu multe niveluri 1.1. Cerinţe sociale şi urbanistice - Clădirile de locuit cu multe niveluri cel mai răspândit tip pentru construcţia locuinţelor în oraşele mari şi foarte mari. - Clădirile de locuit cu multe niveluri construcţii capitale, care reflectă realizările tehnice contemporane. Condiţii de formare ale clădirilor de locuit cu multe niveluri: - locul construcţiei în oraş, raion, microraion; - componenţa demografică a populaţiei oraşului; - clima regiunii, oraşului, sectorului oraşului; - posibilităţile tehnice de executare; restricţii tehnice şi reguli normative; economicitatea variantei alese. Clădirile de locuit cu multe niveluri se află în interconexiune compoziţională şi funcţională compuse cu oraşul, - pe un anumit teren numărul de niveluri a clădirii este condiţionată: - pe de o parte, de condiţii compoziţionale (necesitatea creării siluetei expresive); - pe cealaltă — condiţii economice (solicitarea realizării densităţii mari a fondului locativ). Condiţiile urbanistice determină: - structura planimetrica a clădirii, secţiei, apartamentului; - soluţionarea parterului, componenţa încăperilor de deservire.

- numărul de etaje a clădirii; - lungimea clădirii, în mare măsură se determină de proiectul ansamblului oraşului. 1.2. Ecologia mediului locativ - Mediul urbanizat considerabil este deplasat de natură. - în oraşele mari se observă: • vara, temperaturi mai înalte; • un număr mai mare de zile cu ceaţă; • impurificarea mediului aerian; • smog şi pâclă. Sarcina proiectantului: - atenuarea consecinţelor nefavorabile ale urbanizării; - păstrarea spaţiilor verzi permite folosirea diferitor tipuri de clădiri locative. Exemplu: - clădiri punctiforme cu multe apartamente точечных pe terenuri cu o vegetaţie bogată; - Clădiri de formă curblinie, care repetă relieful terenului. 1.3. Insolarea, aerarea şi fonoizolarea. - La proiectarea clădirilor cu multe niveluri se ţine cont de cerinţele generale şi specifice. Cerinţe generale - se referă la orientarea şi condiţiilor de aerare. Aerarea depinde de orientarea faţadelor în raport cu vânturile predominante. Clădirile alungite servesc drept obstacol pentru vânt, la nord - curţile sânt deschise spre sud şi protejate de la nord. Cerinţele specifice - sânt asociate cu particularităţile clădirilor cu multe niveluri: - înălţime şi lungime mare;

©onstantin Croitoru Arh-052

- densitatea mare a construcţiilor; - afinitatea către sistemul de transport urban; - în condiţiile ansamblului cu multe niveluri sporeşte supraîncălzirea (la sud) şi suprarăcirea (la nord) a teritoriilor între clădirile de locuit, de aceea este necesar de a soluţiona problema protecţiei de vânt şi zgomot; Cerinţele specifice : - Insolarea ansamblului cu multe niveluri se realizează prin forma şi amplasarea clădirilor, deoarece astfel de clădiri creează zone considerabile umbrite a teritoriului;
- În oraş este necesară protecţia de zgomot a locuinţei. Pentru înlăturarea acţiunii zgomotului asupra clădirilor de înălţime mare se organizează ecrane protectoare, terasamente (rambleuri), spaţii verzi, amplasarea clădirilor obşteşti, deplasează clădirile de locuit de la sursa de zgomot. or.Taşchent, ansamblul de pe str. B.Hmelnitchi

cu ieşirea printr-un spaţiu deschis (balcon, loggia).

cu retenţia (sprijin) de - Un perete despărţitor separă rampele peste

aer. neinflamabil, care cinci etaje.

cu scară deschisă de cu declivitatea de 1:1, trecerile din secţie în intermediul

tipul 3 (incendiară) care înlocuieşte secţie prin balcoanelor.

Vederea generală a ansamblului - Bazele formării clădirilor 1.4. Nodurile comunicaţiilor verticale (ascensor + scară) -(NCV) — parte componentă (principală) a clădirii de locuit cu multe niveluri, asigură legătura cu suprafaţa pământului şi evacuarea locatarilor. - NCV include în componenţa sa scări şi ascensoare, şi: • la parter se află vestibulul şi camera pentru colectarea deşeurilor; • la etajele tip - holuri pe lângă ascensor şi coridoare. Măsurile antiincendiare - în clădirile locative cu multe niveluri sânt expuse în СНиП 21-0-7. Conform acestor norme pentru evacuarea oamenilor sânt prevăzute trei tipuri de scări: tipul 1 — interioare; în casa scării; tipul 2 — interioare, deschise spre încăpere (fără îngrădire); tipul 3 — exterioare, deschise. Măsuri antiincendiare - Limita numărului de niveluri în cazul disponibilităţii unei scări simple — 9 etaje. - În clădirile locative cu un număr de etaje mai mare de 9 se proiectează scări etanşe de trei tipuri: • cu ieşire printr-un spaţiu exterior prin intermediul trecerilor deschise • cu retenţia aerului în caz de incendiu; • cu ieşirea de la etaj prin tambur-ecluză. Scară etanşă

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful