SCENARIO ZA ČAS

SRPSKI JEZIK IV RAZRED Nastavna jedinica: „ Stari Vujadin“ Tip časa: utvrĎivanje i proširivanje znanja (2 časa) Cilj časa: proširivanje znanja nakon obrade pesme, razvijanje govorne kulture, razvijanje pismene i književne kulture, podsticanje kritičkog duha, kao i razvijanje stvaralaštva i moralnih i estetskih osećanja. Materijal: Čitanka Kartice za podelu grupa Kartice sa zadacima za grupe Pano za izlaganje Flomasteri, bojice Uvodni deo: Igra asocijacije. Polja su podeljena na polje A, B i C. Učenici otkrivanjem polja rešavaju kolone i dolaze do konačnog rešenja asocijacije.

A dogaĎaj Marko Kraljević i beg Kostadin pesma

B slog metrika 10

C usmena Vuk Karadžić gusle Narodna književnost

Epska pesma

Deseterac

STARI VUJADIN

Nastavnik govori šta će učiti na ovom času. Formiranje grupa na osnovu prethodnog znanja, prirode predmeta i sadržaja pesme. Učenike podeliti u 4 grupe. I grupa: Stari Vujadin – kartice sa epitetima: hrabar, ponosit, dostojanstven, pošten, junak; II grupa: Turci – kartice sa značenjima: sultan, paša, janjičari, Istambul, zulum; III grupa: Devojka- kartice sa osobinama: čarne oči, osećajna, nežna, brižna; IV grupa: Hajduci – kartice sa osobinama: zaštitnici, šuma, Mitrovdan, Stanko. Đurđevdan; Imena grupa nastavnik prehodno treba da stavi na svaki sto (vidno da postavi), a zatim učenici izvlače kartice i pronalaze kojoj grupi pripadaju.

Glavni deo: Nastavnik objašnjava, odnosno daje instrukcije kako i na koji način će se na ovom času raditi i kako će učenici učiti. Daje instrukcije za svaku grupu posebno (šta treba da rade i koji im je zadatak) i za svaku grupu treba da ima pripremljene zadatke sa instrukcijama na papirima, tj. u pisanoj formi. I grupa: Vaš zadatak je da pesmu „Stari Vujadin“ napišete kao priču. Potrebno je da se dogovorite svi u grupi, prodiskutujete i uvažite ideje svih i da svi zapišete priču u sveske i na plakat. Kad završe sve grupe, vi ćete izlagati šta ste napisali. Dogovorite se ko će pročitati priču. II grupa: Vaš zadatak je da pronaĎete osobu iz svog okruženja koji ima osobine lika Starog Vujadina i da je opišete i predstavite. Osoba može biti neko koga vi poznajete, iz vaše porodice, komšija... Potrebno je da se dogovorite svi u grupi, prodiskutujete i uvažite ideje svih i da svi zapišete u sveske i na plakat. Kad završe sve grupe, vi ćete izlagati šta ste napisali. Dogovorite se ko će pročitati. III grupa: Vaš zadatak je da smislite i napišete nastavak pesme „Stari Vujadin“ i to u desetercu. Nastavak pesme može biti kako god vi osmislite. Potrebno je da se dogovorite svi u grupi, prodiskutujete i uvažite ideje svih i da svi zapišete nastavak pesme u sveske i na plakat. Kad završe sve grupe, vi ćete izlagati šta ste napisali. Dogovorite se ko će pročitati nastavak pesme.

IV grupa: Vaš zadatak je da na svoj način, kako vi to zamišljate, dramatizujete i napišete kratki scenario dela pesme „Stari Vujadin“, po vašem izboru. Potrebno je da se dogovorite svi u grupi, prodiskutujete i uvažite ideje svih i da svi zapišete scenario u sveske i na plakat. Kad završe sve grupe, vi ćete dramatizovati šta ste napisali. Dogovorite se ko i kako ćete dramatizovati. Rad na zadacima (30tak min). Nastavnik obilazi, daje dodatna uputstva, pomaže, objašnjava... Završni deo: Prezentacija svake grupe. Prezentacija se odvija uz procenu koja može biti impresija, reč, rečenica (učenici)... Nastavnik pitanjima, posle izlaganja svake grupe proverava i sumira. Učenici procenjuju i ocenjuju način učenja i čas i opisuju kako su se osećali na ovako organizovanom času.

Ovaj scenario za čas je rezultat saradnje tima nastavnika koji su zajedno pohaĎali seminar u programu „Druga šansa“: Tanja Koprivica – prof. razr. nastave Aleksandra Milenković - prof. razr. nastave Marijana Dokić - nast. razr. nastave Dragana Marković- prof. razr. nastave Nebojša Pokrajac – nastavnik fizičkog vaspitanja Milka Pašin- školski pedagog Blanka Okuka- školski psiholog Sanja Bašić - prof. razr. nastave