You are on page 1of 6

Dinden Dn ve Ridde Savalar-Dinden Dnenlerin Yaklarak ldrlmesi

rtidad:rtidad, Arapa Redd kknden gelen bir szcktr. Lgattaki anlam, dnmek demektir. slm Literatrne dinden dnmek, yani slmdan bilinli bir ekilde kmak anlamna gelen bir terim olarak gemitir. rtidd eden kimseye, yani bilerek, dnerek, ve karar vererek slmdan ktn syleyen; ya da buna ilikin kantlayc bir tavr gsteren erkee mrted, kadna da mrtedde denir. rtidad ve riddet ayn anlam tar. Darur-Ridde, dinden dnenlerin lkesi, dar- harb slam olmayanlarn lkesi, darl slam ise slam lkesi demektir. Dar- slamn dar- harbi slama zorlamas, ya slamiyeti kabul etmesi ya da cizye-hara vermesi beklenir. Kabul etmeyen lke dman grlr ve bu gibi lkelerle harb hali var saylr. Zaman gelince de savalarak o lke fetholunur. Bu, peygamber ve 4 halife dneminden itibaren byledir, byle uygulanmtr. slam lkesinde yaayanlar ya Mslman olmak zorundadr ya da cizye demek. Mslman olan, lene kadar Mslman kalmakla mkellef grlmtr. Yani, daha sonra inan deiiklii kesinlikle kabul edilmez. Baka bir dinden dnmek iyi, slamdan dnmek ise ktdr. Ayetlerde dinden dnmenin cezas ak olarak belirtilmemise de bu konuda sahih grlen hadise gre slam fkhnda mrtedin cezas lm olarak belirlenmitir. Kim dininden dnerse, onu ldrn (Buhr, Cihad, 148; tism, 28 Mslman bir kimsenin ldrlmesi ancak su sebepten biriyle hell olur: mandan sonra dinden kma, evlilikten sonra zina, haksz yere birini kasden ldrme (Buhr, Diyt, 6, Kasme, 25, 26). Dinden dnen kadnn ldrlmesi caiz deildir. Fakat o yeniden slma girmeye zorlanr. Zorlama yle olur: Hapsedilir ve her gn karlarak tvbe etmesi istenir. slma dnerse serbest braklr. Aksi halde lnceye kadar hapiste kalr. ldrlmeme konusunda delil u hadistir: Kadn ve ocuklar ldrmeyin (Ebfi Dvud, Cihd, 90) mam fiye gre, mrted kadn da erkek gibi ldrlr. Delil: Dinini deitiren kimseyi ldrnz (Buhri, Cihd, 149; tisam, 28) hadisinin genel ifadesidir. nk kann mbah olmasnn illeti, imandan sonra kfrdr. Mrted erkein ldrlmesinin sebebi budur. Ayn zellik mrted kadnda da vardr. mandan sonra kfr, asl kfrden daha ardr. (el-Ksn, Bedyus-Sanyi Beyrut 1402/1982, VII, 135) lk rtidad Olay: lk dinden dnme hareketi Peygamberin zamannda Yemende ortaya kmt. Kendisinin peygamber olduunu iddia eden Esved el-Ansi, toplad kuvvetlerle nce Necran blgesini, peinden de Sanay, Vali Sehr ile yirmi be gnsavaarak ele geirdi. Peygamberin Amil ve muallimi olarak blgeye gnderdii Muaz b. Cebel, Maribde bulunan Ebu Musa el-Esariye iltihak etmi daha sonra Ikisi birlikte Hadramevte gitmislerdi. (Taberi, III, 229-230). Ibnl-Esirin ifadesiyle, Esvedin karm olduu fitnebir alev gibi, Hadramevtten Taif, Bahreyn ve Ahsadan Adene kadar her yeri kaplamt.(Ibnl-Esir, II, 338). Hadramevtte toplanan mslmanlar endieli bir ekilde beklerken, durumu haber alan peygamberin, Yemen blgesinde bulunan mslmanlarn tamamna ynelik, Esvede kar savalmas emri blgeye ulat.Veber b. Yuhannis vastasyla gnderilen mektupta; dinin korunmas, mrtedlere kar savalmas, Esved el-Ansinin aka savalarak veya gizli bir tertiple ortadan kaldrlmas ve bu emrin Islamda sebat eden blgedeki btn mslmanlara ulatrlmas gibi talimatlar yer almaktayd. (Taberi, III, 231; Ibnl-Esir, II, 338)

Peygamberin emri Sanadaki mslmanlara ulat zaman, planlanan bir suikastile Esved el-Ansi, Firaz adndaki biri tarafndan ldrlm ve Kenan blgesi tekrar Islamn hakimiyetine girmiti. Onun ldrld haberi Medineye peygamberinvefat ettii gnn sabahnda ulamt. (Taberi, III, 227 vd.) Ridde Savalar:Ridde Savalar, peygamberin lmnden sonra dinden dnp Islam devletine kar koyanlarla yaplan savalardr. Peygamberin lm haberini duyan Yemen ve Necid blgelerindeki baz kabileler dinden ayrldklarn ilan ettiler ve vergi-zekat dememeye baladlar. Bu durum kabileden kabileye yaylmaya ve isyan bymeye balad. Irtidad hareketlerinin balamasyla bakent Medine her taraftan kuatlm bir duruma geldi. te yandan Yahudi ve Hristiyanlar, ortaya kacak durumu deerlendirmek iin mslmanlarn durumunu izlemeye baladlar. Tarihiler mslmanlarn o zaman iinde bulunduklar dehet verici durumu; Mslmanlar, peygamberlerini kaybetmeleri ve azlklar yznden sanki iddetli souk, yamurlu karanlk bir gecede sahrada kaybolmu koyun srsnn durumunu andryordu eklinde ifade etmektedirler. (Taberi, Tarih, Beyrut ty, III, 225; Ibnl-Esir, Tarih, Beyrut 1979, II, 333) Medinenin ciddi olarak tehdit altnda bulunduunu ileri sren baz kimseler, peygamberin vefatndan az nce yola kan Usamenin ordusunu bu seferden alkoymas iin Ebu Bekire mracaat ettiler. Islam devletinin bana henz gemi olan Ebu Bekir son derece net ve kararl bir ifade ile bu tavsiyeyi yapanlara; Bilsem ki kurtlar burada beni paralayacak; Usamenin ordusu iin peygamberin emretmi olduu eyi uygulayacam dedi ve bu orduya yoluna devam etmesi iin emir verdi. (Taberi, a.g.e., III, 225, 228; ) Usame B. Zeyd komutasndaki slam ordusu peygamberin emri ile rdn ve evresine sefere kmt. Peygamberin lmnden sonra bata Tay ve Esed kabilelerinin isyan zerine Ebubekir bu kabileleri uyard ama bunlara kar harekete gemek iin Usamenin seferden dnn bekledi. Ancak, Abslarla, Zubyanlarn Medineye saldirmalar zerine bu tehlikeyi yok etmek iin faaliyete gemek zorunda kald. Bu arada dier bir takm kabilelerin elileri Medineye gelerek, namaz klacaklarn, ancak zekat demeyeceklerini bildirdiler. Ve bu durumun kabul edilmesini istediler. Ebu Bekir elilere; Zekat olarak vereceiniz hayvanlarn, balanacaklar ipleri vermediiniz taktirde bile sizinle savaacam eklinde sert bir cevap verdi.(Taberi, III, 244) Halife Ebu Bekir tarafndan istekleri reddedilen bu eli heyeti dnlerinde, Medinede bulunan mslmanlarn azln kabilelerine bildirerek Medineye yrmek iin onlar heveslendirdiler. Ebu Bekir saylarnn azln renen mrtedlerin Medineye saldrabileceklerini anlad iin bir takm tedbirler ald.Yaknda olan dman birliklerinin ehre giriini nlemek iin Ali, Talha, Zbeyr ve Ibn Mesudu ehre giren yollara yerletirdi ve herkesin mescidde toplanmasn istedi. Nitekim o, dncesinde yanlmam ve gn sonra mrtedler gece vakti harekete gemilerdi. Ancak yollar bekleyen birlikler onlarla savaarak ehre girmelerini engellediler ve durumu Ebu Bekire bildirdiler. Ebu Bekir mesciddekilerle birlikte hemen harekete geerek onlar geri pskrtt ve Zahusaya kadar onlar takip etti. Burada mrted askerlerin uyguladklar bir yntemle mslmanlarn develeri rkm ve geri dnmlerdi. Mrtedler, mslmanlarn korkarak geri dndkleri zannna kapldlar ve Zl-Kassada toplananlara haber gndererek kendilerine katlmalarn bildirdiler. te taraftan Ebu Bekir, geceyi sava hazrl ile geirdi ve sabaha yakn, sa kanatta Numan b. Mukarrin, sol kanatta Abdullah b. Mukarrin, ortada Suveyd b. Mukarrin eklinde bir tabya dzeni ile yola kt. Merkezinde Ebu Bekirin bulunduu ordu yaya olarak (sadece arac birlikte svariler vard) hzl bir yry yapt ve fecirde dmann bulunduu yere geldi. Onlar hi bireyden habersiz olarak dururken, mslmanlarn ani saldrs karsnda ok sayda l brakarak kamak zorunda kaldlar. Ebu Bekir, kaanlar Zl-Kassaya kadar takip etti. Numan b. Mukarrini bir miktar askerle orada brakarak Medineye dnd. Irtidat eden Absoullar ile Zubyanoullar, aldklar bu yenilginin acsyla kabileleri ierisindeki mslmanlar ldrmeye ve evrede bulunan dier mslmanlara saldrmaya baladlar. Bu haber Ebu Bekire ulat zaman o,mthi bir ekilde hiddetlendi ve mslmanlar esitli ekillerde ldren mrted kafirlerin, ldrdkleri mslmanlara karlk olarak korkun bir ekilde ldrleceklerine dair yemin etti. (Taberi, III, 246; Ibnl-Esir, II, 345)

Bu olaydan sonra, mslmanlarn moralleri dzeldi ve kabileler ierisinde irtidad eden kimselerin bir blm tekrar Islama dnmeye ve yeniden zekat mallarn Medineye gndermeye baladlar. Ibnl-Esirin kaydna gre de krk gn sonra Usame b. Zeyd seferden dnerek Medineye geldi. Ebu Bekir onlar sefer yorgunluunu zerlerinden atmalar iin Medinede brakt ve tertip ettii kuvvetlerin bana geerek, Necd ynnde bulunan Zl-Kassaya doru hareket etti. Bu nazik ortamda Hz. Ebu Bekirin bizzat savaa kmasn doru bulmayan baz kimseler ona mracaat ederek Medinede kalmasn istediler. Bu kimseler, eer Ebu Bekire bir ey olursa, iinde bulunulan kritik durumun mslmanlar iin bir felakete dnmesinden endie ediyorlard. Ebu Bekir; mslmanlar bizzat koruyacan syleyerek bu teklifi reddetti. (Taberi, III, 247) Peygamberin lm haberi zerine, Mseyleme ve Tuleyha, peygamberlik iddiasiyla ortaya kmt. Tay ve Esed kabileleri Tuleyhaya tabi olarak dinden dnm, Gatafan ise, Uyeyne b. Hisnin bakanl altnda isyan etmiti.Uyeyne: Esed ve Gatafandan bir peygamber, bize Kureyten olan bir peygamberden daha sevimlidir. Muhammed ld. Tuleyha ise hayattadr diyerek, Tuleyhaya tabi oldu. (Ibnl-Esir, II, 342) Yolda kendisine katlan komutanlarndan Mukarrinolu Numan, Abdullah ve Suveyd kardelerle birlikte Rebezelilerin topland Ebrak denilen yere kadar ilerledi ve burada yaplan savata malup olan ve komutanlarn kaybeden Abslar ve Benu Bekrler dalarak sratli bir ekilde blgeden uzaklatlar. Gnlerce Ebrakda kalan Ebu Bekir, Benu Zbyanlar malup etti ve topraklarn ganimet olarak deerlendirerek bu arazileri Benu Zbyanlar iin yasak blge ilan etti. Onun bu galibiyeti zerine mrtedlerin ounluu tekrar Islama dnd. te yandan, dalan Abs ve Zbyan kuvvetleri peygamberlik iddiasnda bulunanTuleyhann yanna gittiler. Tuleyha, Sumeyradan hareket ederek Buzahaya yneldi ve burada karargah kurdu. Medineye dnen Ebu Bekir sava hazrlklarna giriti ve orduyu on bir ksma ayrarak her birine bir bayrak verip grev sahalarn belirledi. Buna gre, Halid b. Velid, Buzahada bulunan yalanc peygamber Tuleyha ile savaacak, peinden Butahda bulunan Malik b. Nuveyre zerine yryecekti. Ikrime b. Ebi Cehl ise Mseyleme ile mcadele edecek, Muhacir b. Ebi meyye, Esved el-Ansinin ballarna kar harekete geecek, peinden de Kays b. Maksuh ve onu destekleyen dier Yemenlilere kar, Ebnalara yardm edecek ve sonra Kindelileri tedip iin Hadramuta ynelecek. Halid b. Said, Suriye taraflarna; Amr b. el-As, Kuzaaya kar yryecek; Huzeyfe b. Mihsan, Deba halkyla savaacak; Arfece b. Herseme, Mehre kabilesiyle; Tureyfe b.Haciz, Beni Sleymi ve onlarla birlikte hareket eden Havazinlileri itaat altna alacak; Sveyd b. Mukarrin, Yemenin Tihame blgesine; Ala b. el-Hadrami, Bahreyne gidecekti. Halife Ebubekir, Surahbil b. Hasaneyi de, Ikrime b. Ebi Cehlin arkasndan gndererek, Ikrimenin Yemenden ayrlp Kuzaallar zerine yneldii zaman ona iltihak etmekle grevlendirdi.(Taberi, III, 248-249) Halid Bin Velidin Tuleyha Meselesini zmlemesi Tuleyha, Beni Esed b. Huzeymeye mensup olup, Muhammedin son zamanlarnda peygamberlik iddiasnda bulunmutu. O, bal bulunduu Esedoullarna kendisine Cebrailin geldiini syleyerek baz tuhaf eyler uyduruyor ve onlardan kendisine tabi olmalarn istiyordu. Kendisine tabi olanlara namaz klarken secde etmeyi yasaklyor ve Allahn buna ihtiyac olmadn ve, Onu ayakta zikretmelerini emrediyordu. bnl-Esir; Kabilecilik taassubundan dolay ok sayda Arap ona tabi oldudemektedir. (Ibnl-Esir, a.g.e., II, 344) Bu yzden ona bal olanlarn ou Esed, Gatafan ve Tay kabilelerine mensuptular. Fezare ve Gatafanllar Taybenin gneyinde toplanm, Tay kabilesi ise kendi topraklarnn snrda beklemekte idiler. Tuleyhann mensup bulunduu Esed oullar ise Sumeyrada toplanmt. Abs, Salebe ve Mrreliler ise Rebeze dolaylarnda, Ebrekde beklemekteydiler. Onlarn bir ksm burada kalm, dier bir ksm da Zl-Kassaya giderek Medineyi tehdit etmilerdi. Bizzat halifenin banda bulunduu kuvvetler tarafindan, nce Zl-Kassada sonra da Abrekde yenilgiye urayan grup Sumeyradan ayrlp, Gatafan ve dier kabilelerle birleerek Tay kabilesi arasnda bir su kenar olan Buzahada karargah kuran Tuleyhaya iltihak etti. Bu olay zerine Tuleyha Tay kabilesinin Cedile ve Gavs boylarna adam gndererek kendisine iltihak etmelerini emretti. Onlarn bir blm acele olarak onun yanna hareket ettiler; arkada kalanlara da gelmelerini

sylediler.Tay ve Cedilelilerden bin beyz kiinin iltihakiyla daha da glenen Halid, Buzahaya Tuleyhann zerine yrd. Tuleyhann yannda Uyeyne b. Hisn komutasnda yedi yz kiilik Fezareli asker bulunmaktayd. Savan siddetlendii bir srada Uyeyne bir ka defa Tuleyhanin yanna gidip kendisine Cebrailin savan sonucu hakknda haber verip vermediini sordu. Tuleyha sonunda ona; Evet geldi ve bana; Bir gn dmanlarnla karlaacaksn. Balangta aleyhinde de olsa sonunda sava kazanacaksn. Deirmen gibi insan ten kanl bir sava, ite unutamayacan bir sz diye haber getirdi dedi. Uyeyne ona; unutamayacan bir szm dedi ve askerlerine; Ey Fezareliler! Bu adam bir yalancdr. Sava brakp geri dnn emrini verdi. Gc azalan Tuleyha sava kaybetti ve Suriyeye kat. Sonra da Kelb kabilesinin yanna gitti. Esed oullar ve Gatafanllarn tekrar Islama dndn duyduu zaman o da iman etti. Ben mir, Havazin ve Suleymlilerin Irtidad Ben mirler, Tuleyhann komutasnda savaan Esed ve Gatafanllarn durumunu gzetliyorlar ve tereddt iinde bulunuyorlard. Tuleyha malup olduu zaman,Kurre b. Hubeyre, Kab oullarnn; Alkame b. Ulase ise, Kilaboullarnn bana geerek kendilerine katlan dier kimselerle Kaboullar arazisine gelerek kamp kurmutu. Alkame, peygamber zamannda mslman olmu, peinden irtidad ederek Suriyeye kamt. Onlarn irtidad haberi ve hazrlklar Ebu Bekire ulat zaman Kaka b. Amr bir birlikle zerlerine gnderdi. Kaka, Alkamenin bulunduu yere geldii zaman, o kamay tercih etti ve peinden takip edenlerden kurtulmay baard. Kaka ise, onun eini, ocuklarn ve orada bulunan dier kimseleri yakalayarak Medineye dnd. Onlar, Alkameye yardm etmediklerini, dolaysyla irtidatla sulanamayacaklarn ileri srdler. Ebu Bekir onlar serbest brakt. Alkame de Medineye gelerek Islama girdiini aklad. (Taberi, III, 261-262)Ben mirler ise Tuleyhanin Buzaha bozgununu grdkleri vakit, birbirlerine;Dndmz dine girelim. Yeniden iman edelim dediler. Onlar Halid b. Velide giderek ona zekat vermek de dahil Islamn her hkmne uyacaklarna dair beyat ettiler. Ancak Halid, Esed, Gatafan, Tay, Suleym ve mirlerden, irtidad durumunda iken Mslmanlar yakarak ldren, onlara ikence yapan ve Islamadmanlkta bulunan kimselerin teslim edilmesinden nce bu kabilelere amanvermedi. Onlar Halidin bu Istediini yerine getirip bu sular ileyenleri ona teslim ettiler. O da mslmanlara kar iledikleri cinayetlerin benzerlerini onlara tatbik ederek cezalandrd. (Ibnl-Esir, II, 350). Kaynak: amil slam Ansiklopedisi Mrtedlerin Yaklarak ldrlmesi Eb Hureyre dedi ki, Resulullah bizi bir seriyye ile gnderdi ve Kureyten adlarn sayd iki kii iin, Falan ve falan kiilere rastlarsanz onlar yakalayp atete yakn. dedi. O, szlerini yle srdrmektedir: Yola kacamz zaman veda etmek iin Resulullaha geldik. O, bize, Ben size falan ve falan ele geirdiinizde yakarak ldrmenizi sylemitim. Oysa atele yalnz Allah cezalandrr. Siz onlar yakalarsanz yakmadan ldrn. (Buhr, Cihd, 107.) Hz. Ali irtidat eden bir topluluu yakmt. Bu haber bn Abbsa ulanca o dedi ki, Ben olsaydm onlar yakmazdm. nk Resulullah, Allahn azabyla cezalandrmaynz. demiti. Ben onlar yakmadan ldrrdm. Nitekim Resulullah Din deitireni ldrnz. diye buyurmutur.(Buhr, Cihd, 149; Eb Dvd, Hudd, 1; Nesa, Muharebe, 14.) Allah mrtedlere kar komutana zafer nasip ederse, komutan onlar silahla ve atete yakma dhil her eit usulle ldrr. (Halife Ebubekir) Vkd, Belzur, Taber ve bunlardan sonraki birtakm klasik kaynaklar Hz. Eb Bekr dnemindeki irtidat ve isyan hadiseleri srasnda yaklarak cezalandrlmayla ilgili birtakm kaytlara yer verirler. Taber, mrtedlerle savamak iin grevlendirilen komutanlarn her birine, Hz. Eb Bekirin uzunca tavsiyelerde bulunduundan sz eden bir mektubuna yer verir. Yukardaki Ebubekire ait szler bu mektupta gemektedir. Taber, Buzha sava sonras Hlidin yakalad baz esirlere yapt ikenceyle ilgili olarak tyler rpertici eyler anlatr. lgili rivayete gre Esed, Gatafan, Tayy, Hevazin ve Sleym kabilelerinden bir grup Hlide gelip Mslman

olduklarn beyan etmi, o da onlara kabilelerinden olup Mslmanlara zulmedenleri teslim etmedikleri takdirde kendilerinden hibir eyin kabul edilmeyeceini sylemitir. Bunun zerine onlar aralarnda bulunan asileri getirip teslim edince Hlid de onlarn Mslmanln kabul etmitir. Hlid, teslim edilenler arasnda bulunan Kurre b. Hubeyre ve onun gibi baz kiileri balayp Eb Bekire gndermitir. Mslmanlara zulmedenleri ise atete yakmak, taa tutmak, dalardan aalara atmak, ba aa kuyulara doldurmak ve okla vurmak gibi eitli ikencelerle ldrmtr. Ardndan da bu uygulamalar hakknda Eb Bekire bilgi vermitir. Eb Bekir ona cevabi yaz gndererek unlar sylemitir: Allahn emirlerini yerine getirmek iin ciddiyetle gayret et. Geveklik gsterme. Mslmanlar ldrenleri ele geirirsen onlar bakalarna ibret olacak ekilde ldrerek lerini al. ayet Allah sana zafer nasip ederse, onlar (mrtedleri) atete yak. Hlid, Eb Bekirin bu mektubunu aldktan sonra yaklak bir ay kadar Buzhada kalm ve toplad asilerin bir ksmn atee atp yakmtr. Bir ksmnn kol ve bacaklarn birbirine balatp taa tutturmu, bir ksmn da dalardan aaya attrmtr. Taber, III, 233. Kl, 81. Buzha savandan sonra Hlid b. Velidin, Sleym kabilesine geldii ve bu kabileden birtakm isyanclar yakalayp ahrlara doldurduu ve ardndan onlar topluca yakt nakledilmektedir. (Hayyt, 130.) bn Sad ise, Hlidin onlardan bir adam yakalayp atete yaktn belirtmekte ve bu olay duyan merin, Eb Bekire gelip Allahtan bakasnn yakarak ceza vermeyeceini syleyerek onu grevden almasn nerdiini anlatmaktadr. (bn Sad, et-Tabaktl-Kbra VII, 396.) te yandan Belzur de Sleym kabilesinin isyannn bastrlmas iin Hlid b. Veldin bu blgeye gnderildiini haber vererek, onun hakknda; O gn mrtedleri yakyordu. Bu durumu Eb Bekire syledikleri zaman o, Allahn kfirlere kar knndan kard klc, knna sokmak istemem diye cevap verdiini sylemektedir. (Belzur, 107.) Sleym kabilesi ile ilgili bir yakma olayna bizzat Eb Bekrin karar verdii anlatlmaktadr. Hatta daha sonra Halifenin verdii bu karardan dolay piman olduu ve bu pimanln dile getirdii anlatlr. Halifenin bu konu ile ilgili, Fce bana getirildii gn, onu yakmadan ldrmeliydim dedii nakledilir. (Belzur, 112) Eb Bekir dneminde mrtedlere kar yaklamla ilgili olarak hadis kaynaklarna yansyan on be civarnda kayt bulunmaktadr. mer dnemine ait ise sadece bir kayt yer almaktadr. mer, sertlii, zalimliiyle tannr ama mrtedlere uygulanan hunharca katliamlarda gryoruz ki Ebubekir, merden ok daha gaddarm. Bu konuda merin dinden kan Necran blgesindeki Ru halkna gnderdii mektup, Ebubekirin uygulamasyla kyaslandnda aradaki fark aka grlr: Mminlerin Emri merden btn Ru halkna, Sizlere selm olsun. Kendisinden baka ilah olmayan Allaha kr ederim. slm kabul ettikten sonra dinden ktnz renmi bulunuyorum. Sizden kim tvbe eder durumunu dzeltirse, irtidat etmesi ona zarar vermeyecek ve biz ona gzel dostluk gstereceiz. Dnerek karar verin ve kendinizi tehlikeye atmayn. Aranzdan Mslman olanlara ne mutlu! Yal zr beyan ederek

iinizden birini slma zorladn veya bask yaptn bana bildirdi. Bask, zorlama ve tehdit olursa emir yerine getirilmez Eb Ubeyd, Kitbul-Emvl, Kahire 1975/1395, 130; Muhamed Hamidullah, el-Vesikus-Siysiyye lil-Adin-Nebeviyye vel-Hilfetur-Ride, Beyrut 1985, 192-93, (no: 99). O zamanlar bir ok tartmaya yol aan olay, Ebu Bekirin Halid Bin Velide, Banu Tamim federasyonun byk bir kabilesi olan Banu Yarbu kabilesinden Malik b. Nveyray ldrme emri vermesidir. Bu emir, kabilesi adna Peygambere zekat olarak verilmek zere bir araya getirilmi olan develeri, Malik bin Nuveyrann Ebu Bekirden esirgemesinden sonra gelmiti. Bu zekat ondan esirgemesi, sadakatini sadece Peygambere borlu olduunu ve bir Mslman olarak bu zekat kabilesine iade etmenin hakk olduu inancna dayanmakta idi. Ama Malik b. Nveyra slama balln yeniden teyit etmesine ramen, kabilesinden dier adamlarla birlikte ldrld ve Halid onu ldrdkten sonra, onun karsna da muhtemelen sava ganimeti olarak muamele ederek, alp gtrd. bnul Esirin anlatmna gre; -Halid b. Velid (r.a.) seferi tamamlayp Medineye geldiinde Hz. mer ona: Be Allah dman! Sen Mslman bir adam ldrp sonra da onun hanmna sahip oldun yle mi.! Seni mutlaka recmetmeliyim, dedi.nde gelen kiiler Halidin bu davranna iddetle kar ktlar. mer, Halidin bu davranndan dolay knanmasn talep etti ve Ali, Halide hadd cezas uygulanmas arsnda bulundu. (Madelung 1997, 50; Sanders 1994, 4344) Fakat Ebu Bekir halife olarak her iki talebi de reddetti. (Jafri 2000, 5879) Halidin bu konuda savunmas, zekat vermeyenin mslman saylamayaca ve dinden dnm grleceidir. Ebubekir de, mer ve Alinin muhalefetine ramen bunu tasdik etmitir. Yani, Ebubekire gre; dinden dnenin cezas lmdr. Zekat vermek istemeyen mslman da olsa, namaz da klsa dinden dnmlerden farkszdr ve mrtedler gibi boynu vurulur. Ve dinden dnm olann mal-mlk, kars-ocuu ganimet saylr. Nveyra mslmand ama zekat vermedii iin varsayalm ki mslmanl kabul grlmeyebilir. Peki ama kars mslmanken nasl el konulabiliyor ganimet diye. Bir mslmann bir baka mslman ganimet olarak alm olmas normal grlyor. Buradan kan bir baka sonu da kadnn insan olarak deerinin olmamasdr. nemli olan kocasdr. Koca ldrlnce kars ganimetten saylmtr.