You are on page 1of 81

CHNG 1

L lun chung v vn kinh doanh v hiu qu vn kinh doanh ca doanh nghip trong nn kinh t th trng

I. Vn kinh doanh v ngun vn kinh doanh ca doanh nghip 1. Khi nim v vn kinh doanh Trong nn kinh t th trng, vn l mt yu t v l tin cn thit cho vic hnh thnh v pht trin hot ng kinh doanh ca mt doanh nghip. tin hnh hot ng sn xut kinh doanh, cc doanh nghip cn phi c cc yu t c bn sau: Sc lao ng, i tng lao ng v t liu lao ng. c c cc yu t ny i hi doanh nghip phi ng ra mt s vn nht nh ph hp vi quy m v iu kin kinh doanh. Theo gio trnh Ti chnh doanh nghip ca Hc vin Ti chnh c nh ngha: Vn kinh doanh ca doanh nghip l biu hin bng tin ca ton b gi tr ti sn c huy ng, s dng vo hot ng sn xut kinh doanh nhm mc ch sinh li. Vn kinh doanh c coi l qu tin t c bit, khng th thiu ca doanh nghip v mang cc c trng sau: Th nht, vn c biu hin bng mt lng gi tr thc ca nhng ti sn dng sn xut ra mt lng gi tr ca cc sn phm. Vn chnh l biu hin ca cc loi ti sn nh nguyn vt liu, my mc thit b, hng ho. Ch c nhng ti sn c gi tr v gi tr s dng phc v cho qu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip mi c coi l vn.

Th hai, vn phi c tch t, tp trung n mt lng nht nh mi pht huy c tc dng u t vo sn xut kinh doanh. Th ba, vn phi vn ng v sinh li. Mc ch cui cng ca kinh doanh l li nhun: ban u doanh nghip ng ra mt lng vn nht nh, lng vn y s dng c hiu qu khi s vn thu c cui k phi ln hn hoc bng s tin b ra u k. Th t, vn khng ch l biu hin bng tin ca nhng ti sn hu hnh c hnh thi vt cht c th, m cn l biu hin bng tin ca nhng ti sn v hnh khng c hnh thi vt cht nh: thng hiu, b quyt cng ngh, bng pht minh sng ch, li th thng mi... Th nm, vn c gi tr v mt thi gian.Di s nh hng ca ccyu t nh lm pht, c hi u t, tin b khoa hc k thut, bin ng chnh tr, tnh hnh kinh t... nn gi tr ca ng tin lun thay i. M vn l biu hin bng tin nn gi tr ca vn nhng thi im khc nhau l khc nhau. Th su, vn phi gn vi ch s hu nht nh. Tuy nhin, ngi s dng vn cha hn l ch s hu ca ng vn bi v c th c s tch bit gia quyn s hu v quyn s dng vn. hiu r hn v vn kinh doanh cng nh gip cho vic qun l, s dng vn c hiu qu cn phi phn loi vn kinh doanh. 2 Phn loi vn kinh doanh Cn c vo c im lun chuyn, vn kinh doanh c chia lm hai loi: Vn c nh v vn lu ng a. Vn c nh Vn c nh ca doanh nghip l b phn ca vn u t ng trc v ti sn c nh. c im: .

Trong qu trnh tham gia vo hot ng kinh doanh, vn c nh chu chuyn gi tr dn dn tng phn v c thu hi gi tr tng phn sau mi chu k kinh doanh.

Vn c nh tham gia vo nhiu chu k kinh doanh mi hon thnh mt vng chu chuyn. Vn c nh ch hon thnh mt vng chu chuyn khi ti sn xut c ti sn c nh v mt gi tr - tc l khi thu hi tin khu hao ti sn c nh. Vn c nh l mt b phn quan trng ca vn kinh

doanh. Vn c nh th hin quy m ti sn, quy m sn xut v tnh trng trang b khoa hc k thut vo sn xut ca doanh nghip. Vic tng thm vn c nh trong cc doanh nghip ni ring v cc ngnh ni chung c tc ng ln n vic tng cng c s vt cht k thut ca doanh nghip v nn kinh t. Do vic t chc v s dng vn c nh c nh hng mnh m n hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip. b. Vn lu ng Vn lu ng ca doanh nghip l s vn ng ra hnh thnh nn cc ti sn lu ng nhm m bo cho cc qu trnh kinh doanh ca doanh nghip c thc hin thng xuyn lin tc. c im:
-

Vn lu ng trong qu trnh chu chuyn lun thay i hnh thi biu hin. Vn lu ng chuyn ton b gi tr ngay trong mt ln v c hon li ton b sau mi chu k kinh doanh. Vn lu ng hon thnh mt vng tun hon sau mt chu k kinh doanh. Vn lu ng l iu kin vt cht khng th thiu c

ca qu trnh ti sn xut. Mun cho qu trnh ti sn xut c lin tc, doanh nghip phi c tin vn u t vo cc hnh thi khc nhau ca vn lu ng, khin cho cc hnh thi c c mc tn ti hp l v ng b vi nhau. Nh vy s to iu kin

cho chuyn ho hnh thi ca vn trong qu trnh lun chuyn c thun li, gp phn tng tc lun chuyn vn lu ng, tng hiu sut s dng vn lu ng v ngc li. Vn lu ng cn l cng c phn nh, nh gi qu trnh vn ng ca vt t. Trong doanh nghip s vn ng ca vn phn nh s vn ng ca vt t. S vn lu ng nhiu hay t l phn nh s lng vt t, hng ho d tr s dng cc khu nhiu hay t. Vn lu ng lun chuyn nhanh hay chm cn phn nh s lng vt t s dng tit kim hay khng. Thi gian nm khu sn xut v lu thng c hp l hay khng. Bi vy thng qua tnh hnh lun chuyn vn lu ng c th kim tra nh gi mt cch kp thi i vi cc mt mua sm, d tr, sn xut v tiu th sn phm dch v ca doanh nghip. 3. Ngun hnh thnh vn kinh doanh Vn kinh doanh ca doanh nghip c hnh thnh t nhiu ngun khc nhau. t chc v la chn hnh thc huy ng vn mt cch thch hp v c hiu qu cn c s phn loi ngun vn. 3.1 Da vo quan h s hu vn Ngun vn ca doanh nghip c chia lm hai loi : vn ch s hu v n phi tr Vn ch s hu l phn vn thuc quyn s hu ca ch doanh nghip, bao gm s vn ch s hu b ra v phn b sung t kt qu kinh doanh. Vn ch s hu ti mt thi im c th c xc nh nh sau: Vn ch s hu = Gi tr tng ti sn - N phi tr N phi tr l th hin bng tin nhng ngha v m doanh nghip c trch nhim phi thanh ton cho cc tc nhn kinh t khc nh: n vay, cc khon phi tr cho ngi bn, cho nh nc, cho ngi lao ng trong doanh nghip ... m bo cho hot ng kinh doanh t hiu qu cao, thng thng mt doanh nghip phi phi hp c hai ngun: vn ch s hu v n phi tr. S kt hp gia hai ngun ny ph

thuc vo c im ca ngnh m doanh nghip hot ng, tu thuc quyt inh ca ngi qun l trn c s xem xt tnh hnh kinh doanh v ti chnh ca doanh nghip. 3.2 Da vo thi gian huy ng v s dng ngun vn Ngun vn kinh doanh ca doanh nghip c chia lm hai loi: ngun vn thng xuyn v ngun vn tm thi Ngun vn thng xuyn: l tng th cc ngun vn c tnh cht n nh m doanh nghip c th s dng vo hot ng kinh doanh. Ngun vn ny thng c s dng mua sm, hnh thnh ti sn c nh v mt b phn ti sn lu ng thng xuyn cn thit cho hot ng kinh doanh ca doanh nghip. Ngun vn thng xuyn ca doanh nghip ti mt thi im c th c xc nh bng cng thc sau: Ngun vn thng xuyn = Vn ch s hu + N di hn = Gi tr tng ti sn - N ngn hn - Ngun vn tm thi : l cc ngun vn c tnh cht ngn hn (di 1 nm) doanh nghip c th s dng p ng cc yu cu c tnh cht tm thi pht sinh trong hot ng kinh doanh ca doanh nghip. Ngun vn ny thng bao gm: vay ngn hn ngn hng v cc t chc tn dng, cc n ngn hn khc. Vic phn loi ny gip cho ngi qun l xem xt huy ng cc ngun vn ph hp vi thi gian s dng ca cc yu t cn thit cho qu trnh kinh doanh. 3.3 Da vo phm vi huy ng vn Ngun vn ca doanh nghip c th chia thnh: ngun vn bn trong v ngun vn bn ngoi Ngun vn bn trong: l ngun vn c th huy ng c vo u t t chnh hot ng ca bn thn doanh nghip to ra. Ngun vn bn trong th hin kh nng t ti tr ca doanh nghip.

Ngun vn bn trong bao gm: + Li nhun gi li ti u t + Khon khu hao ti sn c nh + Tin nhng bn ti sn vt t khng cn dng hoc thanh l ti sn c nh Ngun vn huy ng bn trong c ngha rt quan trng i vi s pht trin ca doanh nghip. Tuy nhin thng thng ngun vn bn trong khng p ng nhu cu vn cho u t, nht l i vi cc doanh nghip ang trong qu trnh tng trng. iu i hi cc doanh nghip phi tm kim ngun vn t bn ngoi doanh nghip. Ngun vn bn ngoi: l ngun vn m doanh nghip c th huy ng t bn ngoi p ng nhu cu sn xut kinh doanh ca n v mnh. Ngun vn bn ngoi bao gm: + + + + + + Vay ngi thn i vi doanh nghip t nhn Vay ngn hng thng mi, t chc tn dng v cc Vn gp lin doanh, lin kt Tn dng thng mi Thu ti sn Pht hnh chng khon Vic huy ng thm ngun vn t bn ngoi gip doanh nghip c c cu ti chnh linh hot hn, kp thi nm bt cc c hi u t, pht trin sn xut v quy m vn khng b gii hn. t hiu qu cao trong sn xut kinh doanh, c bit trong iu kin khoa hc cng ngh pht trin nhanh v nn kinh t nc ta ngy cng hi nhp su rng vo nn kinh t th gii: thch thc v c hi an xen, th cc doanh nghip mt mt phi tng cng qun l v s dng c hiu qu vn hin c, mt khc ch ng khai thc ngun vn p ng nhu cu sn xut kinh doanh ca doanh nghip.

i tng khc

II. Hiu qu t chc, s dng vn v cc nhn t nh hng 1. Cc ch tiu ch yu nh gi hiu qu s dng vn kinh doanh Vic nh gi ng n kt qu t c l vn ht sc quan trng, cho php nh qun tr ra phng hng v bin php nhm y mnh v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh trong tng lai. nh gi tnh hnh t chc, qun l v hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip, ngi ta thng dng mt s ch tiu sau: 1.1 Cc ch tiu phn nh c cu ngun vn v c cu ti sn * H s c cu ngun vn : L mt h s ti chnh ht sc quan trng i vi nh qun l doanh nghip, vi cc ch n cng nh nh u t. H s c cu ngun vn c th hin ch yu qua h s n. H s n: Th hin vic s dng n ca doanh nghip trong vic t chc ngun vn v iu cng cho thy mc s dng n by ti chnh ca doanh nghip. Ch tiu ny phn nh trong 1 ng vn kinh doanh c bao nhiu ng c hnh thnh t ngun vn vay. Cng thc xc nh: H s n Tng s n Tng ngun vn

Tng s n ca doanh nghip bao gm: ton b s n ngn hn v n di hn Tng ngun vn bao gm tng cc ngun vn m doanh nghip s dng

H s vn ch s hu: Ch tiu ny phn nh trong 1

ng vn kinh doanh c bao nhiu ng c hnh thnh t vn ch s hu. Cng thc xc nh: H s vn ch s hu = * H s c cu ti sn: Phn nh mc u t vo cc loi ti sn ca doanh nghip: ti sn ngn hn v ti sn di hn. - T sut u t vo ti sn ngn hn: Cng thc xc nh: T sut u t vo ti sn ngn hn = Ti sn ngn hn Tng ti sn Vn ch s hu Tng ngun vn

Ch tiu ny cho bit bnh qun mt ng vn kinh doanh th doanh nghip dnh ra bao nhiu ng hnh thnh nn ti sn ngn hn. T sut u t vo ti sn di hn: Cng thc xc nh: T sut u t vo ti sn di hn = Ti sn di hn Tng ti sn

Ch tiu ny cho bit bnh qun mt ng vn kinh doanh th doanh nghip dnh ra bao nhiu ng hnh thnh nn ti sn di hn. T l u t vo ti sn di hn cng ln cng th hin mc quan trng ca ti sn di hn trong tng ti sn m doanh nghip ang s dng vo kinh doanh. T l ny phn nh tnh

hnh trang b c s vt cht k thut, nng lc sn xut v xu hng pht trin lu di cng nh kh nng cnh tranh ca doanh nghip. 1.2 Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng vn c nh Hiu sut s dng vn c nh Cng thc xc nh: Doanh thu thun trong k S vn c nh bnh qun s dng trong k

Hiu sut s dng vn c nh =

Ch tiu ny phn nh c mt ng vn c nh c th tham gia to ra bao nhiu ng doanh thu thun bn hng trong k. nh gi ng mc kt qu qun l v s dng vn c nh ca tng thi k, ch tiu hiu sut s dng vn c nh cn phi c xem xt trong mi lin h vi ch tiu hiu sut s dng ti sn c nh. Ch tiu ny c th c xc nh theo cng thc sau:

Hiu sut s dng TSC

Doanh thu thun trong k Nguyn gi TSC bnh qun trong k

Nguyn gi ti sn c nh c tnh cht sn xut bnh qun c tnh theo phng php bnh qun s hc v tu theo s liu c c cch tnh thch hp. Ch tiu ny phn nh mt ng ti sn c nh trong k tham gia to ra bao nhiu ng doanh thu thun. Thng qua ch tiu ny cng cho php nh gi trnh s dng vn c nh ca doanh nghip.

H s huy ng vn c nh Ch tiu ny phn nh mc huy ng vn c nh

hin c vo hot ng kinh doanh trong k ca doanh nghip. Cng thc xc nh nh sau : S VC ang dng trong hot ng KD S VC hin c ca doanh nghip

H s huy ng VC trong k =

S vn c nh hin c c tnh trong cng thc trn c xc nh bng gi tr cn li ca ti sn c nh hu hnh v ti sn c nh v hnh ca doanh nghip ti thi im nh gi phn tch. H s hao mn ti sn c nh Cng thc tnh nh sau : H s hao mn ti sn = S khu hao lu k ca TSC ti thi im nh gi Tng nguyn gi TSC

Ch tiu ny, mt mt phn nh mc hao mn ca ti sn c nh trong doanh nghip, mt khc, n phn nh tng qut tnh trng v nng lc cn li ca ti sn c nh cng nh vn c nh thi im nh gi. H s hm lng vn c nh L s nghch o ca h s hiu sut s dng vn c nh. Cng thc tnh: Hm lng VC S VC bnh qun s dng trong k Doanh thu thun trong k

Ch tiu ny phn nh s vn c nh cn thit to ra mt ng doanh thu thun trong k (hay ni cch khc: to ra mt ng doanh thu thun trong k cn bao nhiu vn c nh). Hm lng vn c nh cng thp, hiu sut s dng vn c nh cng cao. 1.3 Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng vn lu ng - Tc lun chuyn vn lu ng Vic s dng hp l vn lu ng biu hin tng tc lun chuyn vn lu ng. Tc lun chuyn vn lu ng nhanh hay chm ni ln hiu sut s dng vn lu ng ca doanh nghip cao hay thp. Tc lun chuyn vn lu ng c biu hin bng hai ch tiu: S ln lun chuyn v k lun chuyn vn lu ng. + S ln lun chuyn vn lu ng (hay s vng quay ca vn lu ng) Ch tiu ny c xc nh bng cng thc sau: L = Trong L: S ln lun chuyn vn lu ng trong k M: Tng mc lun chuyn vn lu ng trong k. Hin nay, tng mc lun chuyn vn lu ng c xc nh bng doanh thu thun bn hng ca doanh nghip trong k. VL: S vn lu ng bnh qun s dng trong k c xc nh bng phng php bnh qun s hc v tu theo s liu c c s dng cch tnh thch hp. Ch tiu ny phn nh s ln lun chuyn ca vn lu ng hay s vng quay ca vn lu ng thc hin c trong mt thi k nht nh (thng l mt nm). M VL

K lun chuyn vn lu ng Cng thc xc nh: K 360 L

= Trong

K: K lun chuyn vn lu ng L : S ln lun chuyn vn lu ng trong k Ch tiu ny phn nh s ngy bnh qun cn thit vn lu ng thc hin c mt ln lun chuyn hay di thi gian mt vng quay ca vn lu ng trong k. K lun chuyn vn lu ng t l nghch vi s ln lun chuyn ca vn lu ng. Nu doanh nghip phn u rt ngn k lun chuyn th s tng vng quay vn lu ng. T cng thc tnh k lun chuyn vn lu ng cho thy: Thi gian lun chuyn vn lu ng ph thuc vo s vn lu ng bnh qun s dng trong k v tng mc lun chuyn vn lu ng trong k. V vy vic tit kim s vn lu ng hp l v nng cao tng mc lun chuyn vn lu ng c ngha quan trng i vi vic tng tc lun chuyn vn lu ng v nng cao hiu sut s dng vn lu ng. Mc tit kim vn lu ng do tng tc lun

chuyn vn Cng thc xc nh nh sau:

VTK(+/-) = Trong

M1 360

x (K1- K0)

hoc M1 = L1

M1 L0

VTK : S vn lu ng c th tit kim (-) hay phi tng thm (+) do nh hng ca tc lun chuyn vn lu ng k so snh so vi k gc

M1: Tng mc lun chuyn vn lu ng k so snh K1, K0 : K lun chuyn vn lu ng k so snh, k gc L1, L0 : S ln lun chuyn vn lu ng k so snh, k gc Ch tiu ny phn nh s vn lu ng c th tit kim c do tng tc lun chuyn vn lu ng k so snh (k k hoch) so vi k gc (k bo co).
-

Hm lng vn lu ng (cn gi l mc m nhim vn lu ng) L s vn lu ng cn c t mt ng doanh thu

thun v tiu th sn phm. Cng thc xc nh nh sau : S VL bnh qun s dng trong k Doanh thu thun trong k

Hm lng VL

Ch tiu ny phn nh c mt ng doanh thu thun v bn hng cn bao nhiu vn lu ng. nng cao hiu sut s dng vn lu ng cn qun l cht ch v s dng c hiu qu vn lu ng. 1.4 Cc ch tiu nh gi hiu qu s dng kinh doanh Trong nn kinh t th trng, mc tiu hng u ca cc doanh nghip kinh doanh l thu c li nhun cao. Qu trnh kinh doanh ca doanh nghip cng l qu trnh hnh thnh v s dng vn kinh doanh. V vy hiu qu s dng vn c th hin s li nhun doanh nghip thu c trong k v mc sinh li ca mt ng vn kinh doanh. Xt trn gc s dng vn, li nhun th hin kt qu tng th ca qu trnh phi hp t chc m bo vn v s dng vn c nh, vn lu ng ca doanh nghip. nh gi y hn hiu qu s dng vn kinh doanh cn phi xem xt hiu qu s dng vn t nhiu gc

khc nhau, s dng nhiu ch tiu khc nhau nh gi mc sinh li ca ng vn kinh doanh. Sau y l mt s ch tiu ch yu: - Vng quay ton b vn kinh doanh Cng thc xc nh nh sau:

LV = Trong

DTT VKDbq

DTT : Doanh thu thun bn hng t c trong k VKDbq: Vn kinh doanh bnh qun s dng trong k Ch tiu ny phn nh vn kinh doanh trong k chu chuyn c bao nhiu vng hay my ln. Ch tiu ny t cao, hiu sut s dng vn kinh doanh cng cao. T sut li nhun trc li vay v thu trn vn Cng thc xc nh: ROAE = Trong ROAE: T sut li nhun trc li vay v thu trn vn kinh doanh hay t sut sinh li kinh t ca ti sn EBIT: Li nhun trc li vay v trc thu VKDbq : Vn kinh doanh bnh qun s dng trong k Ch tiu ny cho php nh gi kh nng sinh li ca mt ng vn kinh doanh, khng tnh n nh hng ca thu thu nhp doanh nghip v ngun gc ca vn kinh doanh. doanh T sut li nhun trc thu (sau thu) vn kinh EBIT VKDbq

kinh doanh (hay t sut sinh li ca ti sn)

L quan h t l gia li nhun trc thu (sau thu) vi vn kinh doanh bnh qun s dng trong k. Cng thc xc nh nh sau:

TSV

Li nhun trc thu (sau thu) VKDbq

Trong TSV : T sut li nhun trc thu (sau thu) vn kinh doanh VKDbq : Vn kinh doanh bnh qun s dng trong k Ch tiu ny phn nh mi ng vn kinh doanh bnh qun s dng trong k to ra bao nhiu ng li nhun trc thu (sau thu). T sut li nhun vn ch s hu L quan h t l gia li nhun sau thu vi vn ch s hu bnh qun s dng trong k. Cng thc xc nh nh sau: ROE NI E

= Trong

ROE : T sut li nhun vn ch s hu NI: Li nhun sau thu ca doanh nghip E: Vn ch s hu bnh qun s dng trong k Ch tiu ny phn nh mt ng vn ch s hu bnh qun s dng trong k to ra bao nhiu ng li nhun sau thu cho ch s hu. Hiu qu s dng vn ch s hu, mt mt ph thuc vo hiu qu s dng vn kinh doanh hay ph thuc vo trnh s

dng vn. Mt khc, hiu qu s dng vn cn ph thuc vo trnh t chc ngun vn ca doanh nghip. nh gi xc ng hiu qu s dng vn kinh doanh ca mt doanh nghip cn phi xem xt trn c s phn tch tnh hnh v phi hp cc ch tiu trn nh gi. 2. S cn thit phi nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh Trong mi trng cnh tranh ca nn kinh t th trng, vic bo ton vn kinh doanh v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh l yu cu sng cn i vi mi doanh nghip. T chc tt vic qun l v s dng vn kinh doanh gip cho doanh nghip vi s vn hin c, c th tng c khi lng sn phm sn xut, tit kim c chi ph sn xut kinh doanh v h c gi thnh sn phm, gp phn tng doanh thu v tng li nhun ca doanh nghip. Do , cn phi nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh v c coi nh l mt vn cn thit v cp bch hin nay i vi mi doanh nghip hin nay. Th nht, xut pht t tm quan trng ca vn trong qu trnh sn xut kinh doanh. Vi bt k mt doanh nghip no khi tin hnh sn xut kinh doanh u phi cn c vn khng phn bit quy m hay ngnh ngh. V qu trnh sn xut kinh doanh mun din ra lin tc cng phi c vn. Nh vy vn l iu kin cn v cho qu trnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Vic huy ng vn y , kp thi gip doanh nghip chp c thi c kinh doanh, to li th cnh tranh trn thng trng. ng thi vic la chn hnh thc huy ng vn thch hp s m bo cung cp kp thi vn cho qu trnh sn xut kinh doanh c din ra lin tc, hn ch hin tng tr tr lng ph vn, gp phn h thp chi ph, tng li nhun cho doanh nghip. Th hai, xut pht t thc trng qun l v hiu qu s dng vn kinh doanh trong cc doanh nghip.

Hin nay, tnh trng tr tr yu km trong cnh tranh, chm i mi v cng ngh cn tn ti nhiu doanh nghip. Cc my mc thit b, ti sn c gi tr ln cha s dng ht cng sut hoc nhiu ti sn cha cn dng n nhng vn c trang b gy ra lng ph ln. Cc khon u t dn tri khng c hiu qu. Chnh sch tn dng vi khch hng, nh cung cp cha hp l. Nghin cu th trng cha tt, khi gi c vt t bin ng doanh nghip thng b ng trong vic tnh gi thnh sn phm hay gi tr gi thu xy dng, xy lp... mt s khu vn cn b ng hay vng quay chm do cng tc qun l cha st sao. Chnh nhng iu ny ang lm yu dn tim lc kinh t ca doanh nghip, gim st nng lc cnh tranh v hiu qu kinh doanh ca doanh nghip. Th ba, xut pht t mc ch kinh doanh ca doanh nghip. Cc doanh nghip khi tin hnh hot ng sn xut kinh doanh u hng ti mc tiu li nhun. T gc doanh nghip ta c th thy: li nhun l phn chnh lch gia doanh thu t c v ton b chi ph chi ra thu c doanh thu . Li nhun l ch tiu cht lng ni ln kt qu ca ton b hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip v l ngun tch lu c bn ti sn xut m rng. t c li nhun cao, doanh nghip phi lm tt tt c cc khu ca qu trnh sn xut kinh doanh: thc hin nghin cu th trng, t chc sn xut v tiu th sn phm ...V th cng tc t chc, qun l v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip l rt cn thit. Th t, xut pht t mc ch p ng yu cu ca c ch hch ton kinh doanh.

Cn qun trit nguyn tc t cp pht ti chnh, tc l doanh nghip phi t trang tri v c doanh li, m bo s tn ti v tng trng ca mnh. Trong iu kin nn kinh t th trng hp tc mnh m nhng ng thi cnh tranh khc lit, doanh nghip no c nhiu vn, s dng ng vn c hiu qu, dnh c li nhun cao, s c uy tn trn thng trng. T li cng c kh nng thu ht vn, doanh nghip cng ln mnh. Tm li xut pht t cc nguyn nhn trn c th khng nh rng: vic nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh trong cc doanh nghip l vn cn thit v cp bch, quyt nh n s sng cn, n tng lai pht trin khng ch ca doanh nghip m cn ca c nn kinh t quc dn. 3. Cc nhn t nh hng n hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip 3.1 Nhn t khch quan - C s h tng ca nn kinh t Nu c s h tng pht trin (h thng giao thng thng tin lin lc, in, nc..) th s gim bt c nhu cu vn u t ca doanh nghip, ng thi to iu kin cho doanh nghip tit kim c chi ph trong kinh doanh. - Tnh trng ca nn kinh t + Tng trng : Mt nn kinh t ang trong qu trnh tng trng th c nhiu c hi cho doanh nghip u t pht trin, m rng sn xut p ng nhu cu tiu dng ca nn kinh t. T i hi doanh nghip phi tch cc p dng cc bin php huy ng vn p ng yu cu u t ng thi phi qun l c hiu qu ng vn huy ng: tng doanh thu, tng li nhun. + Lm pht : Khi nn kinh t c lm pht mc cao, vic tiu th sn phm ca doanh nghip gp kh khn khin cho tnh trng ti chnh ca doanh nghip cng thng. Mt khc lm pht cng lm cho nhu cu vn kinh doanh tng ln do th trng cc yu t

u vo tng gi. Nu doanh nghip khng p dng cc bin php tch cc th c th cn b tht thot vn kinh doanh. + Suy thoi: Khi nn kinh t suy thoi: nhu cu tiu dng gim st, hng ho b ng, sn xut nh tr. Cc doanh nghip gp rt nhiu kh khn trong vic sn xut v tiu th sn phm, dn n thua l. V cc doanh nghip cng kh c th tm c c hi tt u t vo nhng lnh vc khc ca nn kinh t. - Chnh sch kinh t ti chnh v c ch qun l kinh t ca Nh nc i vi doanh nghip Nh cc chnh sch khuyn khch u t, chnh sch thu, chnh sch xut khu nhp khu, ch khu hao ti sn c nh...Khi chnh sch kinh t ca Nh nc lun n nh, ph hp vi thc t; c ch qun l khoa hc v hp l s to ra mt mi trng kinh doanh thun li, cnh tranh lnh mnh, gip cho qu trnh kinh doanh ca cc thnh phn kinh t c thng sut v c hiu qu. Ngc li, nu chnh sch kinh t ca Nh nc khng n nh, bt hp l s lm thui cht ng lc pht trin ca doanh nghip, sn xut b nh tr, nn kinh t xung dc. - Li sut th trng Li sut th trng l yu t tc ng rt ln n hot ng ti chnh ca doanh nghip. Li sut th trng nh hng n c hi u t, n chi ph s dng vn v c hi huy ng vn ca doanh nghip.Mt khc, li sut th trng cn nh hng gin tip n tnh hnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip. Khi li sut th trng tng cao, ngi ta c xu hng tit kim nhiu hn tiu dng, iu hn ch vic tiu th sn phm ca doanh nghip. - Mc cnh tranh Nu doanh nghip hot ng trong nhng ngnh ngh, lnh vc c mc cnh tranh cao i hi doanh nghip phi u t nhiu hn cho vic i mi thit b, cng ngh v nng cao cht lng sn phm, cho qung co, tiu th sn phm.

- Th trng ti chnh v h thng cc trung gian ti chnh Hot ng ca doanh nghip gn lin vi th trng ti chnh, ni m doanh nghip c th huy ng gia tng vn, ng thi c th u t cc khon ti chnh tm thi nhn ri tng thm mc sinh li ca vn hoc c th d dng thc hin u t di hn gin tip. S pht trin ca th trng lm a dng ho cc cng c v cc hnh thc huy ng cho doanh nghip, chng hn nh s xut hin v pht trin cc hnh thc thu ti chnh, s hnh thnh v pht trin ca th trng chng khon ... ng thi s cnh tranh lnh mnh gia cc trung gian ti chnh to iu kin tt hn cho doanh nghip tip cn, s dng ngun vn tn dng vi chi ph thp hn. - Mc hi nhp ca nn kinh t Mt nn kinh t khi hi nhp cng su rng vo nn kinh t khu vc v th gii th p lc cnh tranh, th trng tiu th, yu cu v sn phm cng cao. Chnh v th cc doanh nghip phi bit t chc v s dng vn hiu qu lm sao p ng c yu cu u t, nng cao cht lng sn phm h gi thnh, nng cao sc cnh tranh, bo ton v pht trin ng vn. 3.2 Nhn t ch quan - Xc nh nhu cu vn Vic xc nh nhu cu vn khng h n gin, n nh hng rt ln ti hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip. Nu xc nh nhu cu vn thiu chnh xc dn n hin tng tha (lng ph vn) hoc hin tng thiu vn lm gin on qu trnh sn xut, t nh hng xu n hiu qu s dng vn ca doanh nghip. - Nghin cu th trng, la chn phng n u t Nghin cu th trng l mt khu rt quan trng cho php doanh nghip xc nh c nhu cu sn phm, th hiu ngi tiu dng v nm bt c cc c hi u t. ng thi thng qua nghin cu th trng gip cho doanh nghip qun l v c k hoch d tr vt t, tin vn... c cht ch hn.Cng t ,

doanh nghip c phng n u t, sn xut hiu qu: Nu doanh nghip u t sn xut ra cc sn phm, dch v c cht lng tt, mu m p, gi thnh h v c th trng chp nhn th tt yu kt qu s cao, tng tiu th sn phm, tng doanh thu, tng li nhun v y nhanh vng quay vn. Ngc li, nu phng n u t khng ng n, sn phm sn xut ra khng p ng c nhu cu th trng, hng ha sn xut ra khng tiu th c, dn n tnh trng b ng vn, hiu qu s dng vn gim st. - B tr c cu u t Nu u t vo nhng ti sn khng cn dng, hoc s dng khng cn cng sut chim t trng ln hoc nhng ti sn lc hu th n khng nhng pht huy c tc dng trong qu trnh sn xut kinh doanh m cn b hao ht dn, hiu sut s dng vn c nh thp, vng quay vn chm, gy lng ph vn. T lm gim st hiu qu s dng vn kinh doanh v kh nng cnh tranh ca doanh nghip. - Chnh sch tiu th, tn dng v t chc thanh ton ca doanh nghip Nhng chnh sch trn chi phi n cc khon n phi thu, phi tr v tc lun chuyn vn.Nu doanh nghip bn chu qu nhiu v chp nhn thanh ton chm th lng vn b chim dng s ln, ng thi doanh nghip s mt thm mt khon chi ph qun l cc khon phi thu. Mt khc, nu doanh nghip tn dng c khon vn chim dng c t nh cung cp th s khng phi tr li. Tm li, nu cc chnh sch ny c nh hng trc tip ti vng quay vn v hiu qu s dng vn kinh doanh. - Trnh qun l C th ni, trnh qun l l yu t quan trng bc nht, quyt nh n hiu qu sn xut kinh doanh ni chung v hiu qu s dng vn kinh doanh ni ring ca doanh nghip. Nu trnh qun l yu km s dn n vic tha (thiu), tht thot vt t, tin vn trong qu trnh mua sm, d tr, sn

xut v lu thng sn phm hoc khng nng cao c hiu sut s dng ti sn c nh, khng y nhanh c vng quay vn. Ngc lai, nu doanh nghip hot ng trong iu kin kh khn nhng c i ng qun l trnh cao, thng minh sng to th vn c th thnh cng. Trn y l nhng yu t c bn nh hng ti hiu qu cng tc t chc v s dng vn ca doanh nghip. pht huy c nhng mt li v hn ch nhng thit hi do nhng nhn t mang li, i hi cc doanh nghip phi xem xt mt cch k lng, c nhng bin php tch cc v ra cc quyt nh sng sut trong kinh doanh. III. Mt s bin php ch yu nhm nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh trong doanh nghip 1. Cc nguyn tc cn qun trit trong cng tc t chc, s dng vn kinh doanh T chc s dng vn kinh doanh l mt trong nhng vai tr ch yu ca nh qun tr ti chnh doanh nghip. N nh hng trc tip ti s sng cn, s pht trin ca doanh nghip. Do , cng tc t chc, s dng vn phi c tin hnh mt cch thch hp, c khoa hc theo nhng nguyn tc sau: Mt l : vn phi c s dng tit kim v c hiu qu Huy ng vn l mt cng vic kh khn, song vic s dng n sao cho c hiu qu li cng kh khn hn. iu y i hi doanh nghip phi s dng tit kim s vn c huy ng. Tit kim khng c ngha l ct xn vn cc khu m phi p ng c nhu cu vn hp l vi mc tiu dng vn thp nht c th, ng thi vn m bo hot ng sn xut kinh doanh c din ra thng xuyn, lin tc. Khng ch tit kim vn m cn phi c bin php nng cao ti a hiu qu kinh t ca mi ng vn c s dng. Hai l: m bo s phn b hp l vn trong cc khu ca qu trnh sn xut kinh doanh

Phn b vn nh th no l hp l? S phn b vn hp l th hin s hp l v lng vt t d tr, v thi gian vn nm tt c cc khu trong mi tng quan vi nhim v sn xut kinh doanh c xem xt ti iu kin chung ca nn kinh t v ca ngnh, mi quan h vi cc tc nhn kinh t khc...trnh tnh trng ng vn, vn chm lun chuyn, nhng cng khng thiu vn, lm gin on qu trnh sn xut. Ba l: vn kinh doanh phi c bo ton v pht trin Trong qu trnh s dng vn, gi tr ca tng b phn vn kinh doanh c dch chuyn vo gi tr sn phm sn xut ra qua nhiu hnh thc khc nhau, trong thi gian di ngn khc nhau. C ngha l, s gim dn ca vn c nh v vn lu ng phi c b p bng s tng ln ca gi tr sn phm, phi duy tr sc mua ca vn...Mt khc, vn kinh doanh phi lun c pht trin hay ni cch khc, vn b vo kinh doanh phi sinh li. vn kinh doanh bo ton v pht trin, doanh nghip cn ch trng i mi trang thit b, bo dng duy tu ti sn c nh ng ch s dng, tng nhanh vng quay vn lu ng .... 2. Cc bin php qun l v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip bo ton v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh, doanh nghip cn cn c vo iu kin tnh hnh kinh doanh c th ra cc bin php thch ng qun l tng thnh phn vn kinh doanh. Tuy nhin, qun l v nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh ca doanh nghip cn ch mt s bin php ch yu sau : Th nht: nh gi, la chn v thc hin tt cc d n u t pht trin doanh nghip Vic nh gi, la chn v thc hin d n u t pht trin doanh nghip l vn rt quan trng bi v cc quyt nh u t pht trin doanh nghip nh hng lu di v c tnh quyt nh n hiu qu s dng vn kinh doanh.

Th hai: Qun l cht ch, huy ng ti a ti sn hin c vo hot ng kinh doanh gp phn nng cao hiu sut s dng vn kinh doanh Cn lp h s, nh s v m s theo di, qun l i vi tng ti sn kinh doanh, theo nguyn tc mi ti sn c nh phi do c nhn hoc b phn chu trch nhim qun l, s dng. Thng xuyn kim tra, gim st c tnh hnh s dng ti sn c bin php huy ng cao ti sn hin c vo hot ng kinh doanh. Doanh nghip c quyn ch ng v c trch nhim tin hnh nhng bn ti sn c nh khng cn dng, thanh l ti sn c nh h hng, lc hu k thut, khng c nhu cu s dng... nhanh chng thu hi vn. Thc hin nh k kim k ti sn, xc nh s lng v hin trng ti sn (TSL v u t ngn hn, TSC v u t di hn). i chiu cng n phi thu, phi tr khi kha s k ton lp bo co ti chnh v c bin php x l tn tht ti sn. Th ba: La chn phng php khu hao v mc khu hao hp l. Qun l cht ch v s dng c hiu qu qu khu hao ti sn c nh Doanh nghip cn la chn v bit s dng cc phng php khu hao thch hp xc nh mc khu hao hp l lm c s cho vic thu hi kp thi, y vn u t ng trc vo ti sn c nh. T to iu kin cho doanh nghip tp trung vn nhanh u t i mi ti sn c nh. Th t: Ch trng thc hin i mi ti sn c nh mt cch kp thi v thch hp tng cng kh nng cnh tranh ca doanh nghip Thc hin i mi ti sn c nh kp thi, hp l doanh nghip c th tng c nng lc sn xut kinh doanh, nng cao cht lng, ci tin, i mi mu m sn phm, tit kim chi ph nguyn vt liu, tin cng, tng sc cnh tranh ca sn phm t m rng th phn tiu th, tng doanh thu v li nhun.

Th nm: Doanh nghip c quyn cho thu, th chp, cm c ti sn ca doanhnghip theo nguyn tc c hiu qu, bo ton v pht trin vn kinh doanh theo quy nh ca php lut Th su: Thc hin tt vic sa cha ln ti sn c nh kt hp hin i ho ti sn c nh cn tnh ton hiu qu sa cha ln ti sn c nh Thc hin bin php ny gp phn duy tr nng lc sn xut ca ti sn c nh, trnh tnh trng h hng. Th by: p dng nghim minh cc bin php thng pht vt cht trong vic bo qun v s dng ti sn kinh doanh tng cng thc trch nhim ca ngi qun l, s dng gp phn nng cao hiu qu s dng ti sn ca doanh nghip Th tm: Ch ng thc hin cc bin php phng nga ri ro, bo ton vn kinh doanh Doanh nghip cn p dng cc bin php nh mua bo him ti sn, trch lp qu d phng ti chnh, d phng gim gi hng tn kho, d phng gim gi chng khon ... Trn y l mt s bin php nhm nng cao hiu qu t chc v s dng vn ca doanh nghip. Tuy nhin, trn thc t cc doanh nghip cn cn c vo cc iu kin v phng hng c th ca n v mnh a ra cc bin php chi tit hn, c tnh kh thi cao nhm mc ch cui cng l nng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip.

CHNG 2

Thc trng t chc vn v s dng vn kinh doanh cng ty c phn Lilama 69-3

I. Tng quan v hot ng ca cng ty 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin Cng ty c phn Lilama 69-3 c thnh lp theo quyt nh s 351/Q BXD ngy 6/3/2007 ca B Xy Dng. Tin thn ca cng ty l cng trng lp my Ung B s 9 (1961), sau cng ty i tn thnh x nghip xy lp s 6 (1997). Vo nhng nm 80, vi ci tn x nghip xy lp 69 cng ty m nhn vic lp t nh my nhit in Ph Li 1- l nh my nhit in ln nht nc ta lc by gi. Sau khi i tn thnh x nghip lp my 69-4 cng ty li tip tc khng nh th mnh ca mnh bng vic tham gia vo qu trnh thi cng nh my xi mng Hong Thch. Cng trnh th 2 do nc ngoi u t vo Vit Nam ti thi im vi t cch l lc lng thi cng chnh. Cng ty gp khng t kh khn bi ln u tin tip xc vi cng ngh mi, hin i. Song vi tinh thn hc hi sng to v kinh nghim thi cng nhiu cng trnh ln trong hn 20 nm qua, nhng ngi th lp my 69-4 lp t v a nh my vo hot ng ng tin , to ra nhng sn phm cht lng cao phc v cng cuc i mi xy dng t nc. Theo quyt nh s 008A/BXD - TCLD ngy 27/01/1993 ca B Xy Dng, cng ty lp my v xy dng 69-3 c thnh lp trn c s st nhp hai nh my x nghip: X nghip lp my 69-4 Hong Thch v x nghip lp my 69-3 Ung B l thnh vin ca lin hip cc x nghip lp my trc y v c i tn theo quyt nh s 05/BXD TCLD ngy

02/01/1996, c cp giy chng nhn ng k kinh doanh s 112450 ngy 24/02/1998 ca S K hoch u t tnh Hi Dng. Theo quyt nh s 1354/Q - BXD ngy 20/09/2000 ca B Xy Dng, cng ty c xp hng 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin ca cng ty gn lin vi s hnh thnh v pht trin ca ngnh lp my Vit Nam. Cng ty tham gia m nhim v thi cng nhiu cng trnh trng im ca nh nc, cc cng trnh ny c s dng v pht huy c hiu qu trong nn kinh t quc dn. n nm 1996, lin hip cc x nghip lp my chuyn hng hot ng theo m hnh tng cng ty v tr thnh Tng cng ty lp my Vit Nam, m rng hot ng sn xut kinh doanh sang ch to thit b c kh cho cc cng trnh. Lc ny cng ty lp my v xy dng 69-3 c nhng ci thin ng k c v s lng v cht lng cn b qun l cng nh tay ngh ca cng nhn cng vi bc tin vt bc v trnh khoa hc k thut. Do vy, cng ty tr thnh mt trong nhng n v nng ct ca ngnh lp my Vit Nam v ngnh xy dng, m ra trin vng tng lai s l mt tp on cng ngh xy dng ln mnh ca Vit Nam. Thc hin ch trng sp xp, i mi doanh nghip nng cao hiu qu nng lc cnh tranh, cng ty tip nhn thm 3 thnh vin mi: Cng ty c kh in Hi Dng (thng 6/2000); X nghip truyn thanh v thu hnh Hi Dng (thng 10/2000); X nghip c kh Hi Dng (thng 11/2002). Theo quyt nh s 351/Q BXD ngy 06/03/2007 ca B Xy Dng, cng ty lp my v xy dng 69-3 chuyn t hnh thc doanh nghip Nh nc sang hot ng theo hnh thc cng ty c phn vi tn gi: Cng ty c phn Lilama 69-3 Tn giao dch: Cng ty C phn LILAMA 69-3 Tn giao dch ting anh: Lilama 69-3 Joint Stock Company Tn vit tt l: Lilama 69-3 JSC

Tr s chnh: S 515 - in Bin Ph - Thnh ph Hi Dng - Tnh Hi Dng. Vn iu l ca Cng ty l : 30.000.000.000 VND (Ba mi t ng). Tng ng 3.000.000 c phn, mnh gi mt c phn l 10.000 VND. Cng ty c cc n v thnh vin sau: 1. Nh my ch to thit b Hi Dng: s 515 in Bin Ph - TP Hi Dng 2. Nh my ch to thit b ng tu 69-3: th trn Kinh Mn - huyn Kinh Mn - tnh Hi Dng 3. Ca hng kinh doanh vt t v gii thiu sn phm: s 313 in Bin Ph - TP Hi Dng Cc Cng ty Lin doanh : 1. Cng ty C phn Gch chu la Burwitz: S 515 in Bin Ph - TP Hi Dng 2. Cng ty C phn Dch v Cng nghip Lilama: S 515 in Bin Ph - TP Hi Dng. 3. Cng ty C phn Xi mng Thng Long: x L Li - huyn Honh B - tnh Qung Ninh. 2.Ngnh ngh kinh doanh v sn phm ch yu 2.1 Ngnh ngh kinh doanh Theo Giy ng k kinh doanh s 0403000594 do S K hoch u t Tnh Hi Dng cp ngy 25/05/2007, cng ty c php kinh doanh nhng lnh vc sau:
-

Xy dng cng trnh cng nghip, ng dy ti in ; Sn xut, kinh doanh vt t, ph tng, cu kin kim loi cho Sn xut vt liu xy dng; Gia cng ch to, lp t, bo tr thit b ng b trong

xy dng;

dy truyn sn xut vt liu xy dng, ch bin lng thc, thc phm, thit b phc v nng nghip, thit b c, thit b in, kt cu thp phi tiu chun ;

Kinh doanh xut nhp khu vt t thit b, cc dy truyn Thit k, ng mi, sa cha cc loi phng tin vn ti

cng ngh, vt liu xy dng ; thu n 3.000tn, lp t cc loi my tu thu n 1.050CV, sa cha tu cng trnh, tu no vt ; Dch v vn ti thu cc loi hng ho v hnh khch ;
-

Thit k kt cu cc cng trnh xy dng dn dng v T vn u t xy dng, lp v thm tra d n , lp h s

cng nghip ; mi thu, kho st, qun l d n; gim st thi cng v tng thu EPC cc cng trnh dn dng, cng nghip, giao thng, thu li v h tng k thut ;
-

Th nghim, hiu chnh h thng in, iu khin t o to v o to ph cp tay ngh cho cng nhn cc

ng, kim tra mi hn kim loi ; ngnh: c kh, in, sa cha thit b, xy l cng nghip. 2.2 Sn phm ch yu - Cc cng trnh dn dng, cng nghip, giao thng thu li v h tng k thut (thc hin tng thu EPC). Cc loi cu trc, cng trc, mng cng trnh, tu pha sng bin n 3000 tn, cc loi gu ti, vt ti, bng ti, qut cng sut ln cho dy chuyn sn xut xi mng l quay, cc lc bi ti, lc bi tnh in, cc thit b ph tng thay th trong hh my xi mng, ho cht, in, thc phm ... Cc kt cu phi tiu chun. Vt liu xy dng ...

3. T chc hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty 3.1 T chc nhn s v b my qun l Tnh n thi im ngy 31/12/2008 c 2500 lao ng bao gm c lao ng c trnh i hc, cao ng, trung cp, lao ng c o to ti cc trng cng nhn k thut v lao ng cha qua o to.

B my qun l iu hnh c xy dng cn c vo iu l ca cng ty c phn


-

Hi ng qun tr Cng ty (l c quan qun l cao nht

do i hi c ng bu ra) : quyt nh chin lc, phng hng sn xut kinh doanh, phng n t chc, c ch qun l ca Cng ty c Ngh quyt ca i hi ng c ng thng qua trc i hi.
-

Ban Kim sot: c i hi ng c ng bu, vi chc

nng nhim v l kim sot mi hot ng sn xut kinh doanh, t chc, qun l v iu hnh ca Cng ty. Tng gim c Cng ty: l ngi nm quyn iu hnh, quyt nh, ch o mi hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty v chu trch nhim v kt qu hot ng sn xut kinh doanh trc Nh nc v tp th ngi lao ng. Trong qu trnh ra quyt nh Tng gim c c s tham mu trc tip ca cc Phng ban chc nng nh Phng T chc lao ng Tin lng, Phng K hoch u t, Phng Th trng, Phng Ti chnh k ton, D n, . ra quyt nh kp thi v chnh xc. Tng gim c do Hi ng qun tr b nhim, min nhim. Ph tng gim c: l ngi gip vic Tng gim c Cng ty gii quyt cc cng vic thuc phm vi quyn hn do Tng gim c phn cng. + Ph Tng gim c, K ton trng do Tng gim c c vi Hi ng qun tr, c Hi ng qun tr b nhim, bi nhim; khen thng, k lut v chu trch nhim trc Hi ng qun tr v hot ng kinh doanh ca cng ty. + Cc gim c, ph gim c Nh my, x nghip, trng ph cc phng ban, chu trch nhim trc Tng gim c Cng ty v kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca n v mnh ph trch. Phng T chc lao ng - tin lng Tham mu gip Tng gim c: qun l, iu hnh v thc hin cc ch chnh sch (bo him x hi, bo him y t cho

ngi lao ng); hp ng lao ng; v cng tc t chc, cn b; cng tc o to; cng tc qun l lao ng; cng tc qun l tin lng v cng tc thanh tra, php ch. Tham mu gip vic Hi ng thi ua khen thng Cng ty; cng tc thi ua tuyn truyn. Phng Ti chnh - k ton Tham mu gip Tng gim c: qun l vn, ti sn, cng n; nghip v ti chnh, ngn hng theo quy nh ca Nh nc. Phng kinh t - k thut Tham mu gip vic Tng gim c v cc Hp ng kinh t sa cha bo tr cc nh my, x nghip v cc Hp ng kinh t vi Tng cng ty; cng tc giao khon ni b theo cc Hp ng kinh t, thu hi vn. Kim tra vic thc hin cc hp ng khon ni b, xy dng nh mc, n gi ni b. Phng th trng Tham mu, gip vic cho Tng gim c v cng tc u thu, cho gi cnh tranh v k kt hp ng kinh t bn hng; tip th qung co; pht trin th trng. Qun l v nm bt tng th qu trnh hot ng SXKD ca Cng ty nh tng hp cc hp ng kinh t thc hin vi khch hng. Phng k hoch - u t Tham mu gip Tng gim c + Xy dng k hoch sn xut kinh doanh, tng hp tnh hnh thc hin k hoch + Xy dng k hoch u t hng nm, k hoch di hn + Xy dng phng n u t gp vn ca Cng ty vo doanh nghip khc trnh HQT ph duyt. + Qun l cc d n u t ra bn ngoi do Cng ty gp vn. + Thc hin cc th tc php l v u t xy dng c bn v u t mua sm thit b theo ng quy nh ca Nh nc. xut kin ngh: + iu chnh k hoch sn xut kinh doanh hng nm khi cn

+ Thc hin theo trch nhim, quyn hn ca c ng theo iu l ca Cng ty c phn quy nh (Cng ty tham gia gp vn).
-

Phng qun l cht lng xe my thi cng

+ Tham mu cho Tng gim c thc hin cc chc nng v: an ton, v sinh lao ng, phng chng chy n (ATL- VSLPCCN), qun l thit b xe my ton Cng ty. + Duy tr v pht trin H thng qun l cht lng ISO 90012000 ti Cng ty c phn LILAMA 69-3. + m bo cht lng u ra sn phm ca LILAMA 69-3 tun th theo cc quy trnh cng ngh, thc hin ng chc nng qun l theo tiu chun ISO 9001-2000. + Phi hp vi cc Phng ban, cc n v sn xut phn u theo chnh sch cht lng trong mi trng sn xut An ton - cht lng - hiu qu. + Duy tr v khai thc hiu qun ca h thng cng ngh thong tin, vin thng ni b, mng LAN, bo tr, bo dng ton b my tnh, cng ngh thng tin v vin thng ton Cng ty. + u mi v nh hng cho cc hot ng khoa hc k thut, pht trin cng ngh trong Cng ty. Thc y pht huy sng kin, ci tin k thut. Phng vt t Tham mu, gip vic cho Tng gim c thc hin chc nng mua sm, qun l v s dng hiu qu vt t, cng c dng c theo cc quy nh ca Nh nc v Cng ty. Phng hnh chnh Tham mu, tng hp, xut v t chc thc hin cc cng vic trong lnh vc hnh chnh- y t v iu hnh cc hot ng hnh chnh trong phm vi ton Cng ty; thc hin cc giao dch hnh chnh, kt ni thng tin gia cc n v trong cng ty v gia cng ty vi cc n v, t chc bn ngoi. - Vn phng ng u - cng on

+ Tham mu v mt t chc, iu hnh cng vic lnh o, ch o ca ng u, t chc s lm vic ca cp u. + Phc v trc tip cc hot ng hng ngy ca ng u. - Cc ban qun l d n Hin ti ban qun l d n ca cng ty bao gm: ban d n xi mng Sng Thao, ban d n tuyn than Ca ng, ban d n xi mng Cm Ph.
3.2

T chc hot ng sn xut kinh doanh Do lnh vc sn xut a dng: lp my, gia cng ch to,

a. c im t chc sn xut kinh doanh sa cha bo dng...cho cc cng trnh cng nghip, dn dng nn khi lng sn xut rt ln, qu trnh sn xut kinh doanh mang tnh c th v sn phm n chic c gi tr ln. Vic sn xut c tin hnh thng qua cc x nghip v cc nh my, mi x nghip v nh my s m nhn mt lnh vc sn xut nht nh. Vic thi cng, sa cha cc cng trnh ln qua nhiu khu, nhiu giai on phc tp - sn phm hon thnh l do cc thit b gm nhiu chi tit, kt cu qua nhiu bc sn xut nn cc x nghip li chia thnh cc t i thi cng chuyn mn ha trong cc lnh vc c giao. V d: x nghip lp my bao gm i cng trnh lp t, i cng trnh ch to; x nghip sa cha v bo tr thit b bao gm cc i cng trnh bo tr bo dng, cc i xy l cng nghip ... b. Quy trnh cng ngh Trc ht phng th trng s tm kim, tm hiu th trng v tip cn vi yu cu ca khch hng, sau phng th trng s kt hp vi phng thit k v phng kinh t - k thut xem xt yu cu ca khch hng, nng lc yu cu ca khch hng cn c vo nng lc ca cng ty. Nu qua qu trnh nh gi xem xt, thy c th p ng yu cu ca khch hng th phng th trng s thc hin cho hng cnh tranh ng thi lp h s u thu.

Tip theo s n giai on lp k hoch u thu. Trong giai on ny, phng kinh t - k thut, phng ti chnh - k ton, phng vt t v trung tm t vn thit k s cng phi hp lp h s nng lc trnh by kh nng ca cng ty trong vic thc hin yu cu ca khch hng. Cng vi phng n thi cng v d n cho qu trnh thi cng cng c lp chun b tham gia d thu. H s nng lc phng n thi cng, d ton lp s c gi cng h s d thu cng tham gia qu trnh u thu, nu thng thu th tng gim c cng vi phng th trng tin hnh k kt hp ng kinh t. Trong giai on ny tin thi cng tng th v tng d ton cng trnh cng c a ra. Sau khi k hp ng d thu, phng kinh t - k thut thc hin chc nng giao khon ni b. Cn c vo cc bc cng vic cn phi thc hin v chc nng chuyn mn ca tng x nghip, nh my, t i, phng kinh t - k thut bn giao cng vic cho cc n v tham gia thi cng Sau khi giao khon cc n v thi cng, phng k hoch u t s da vo hp ng kinh t, tin thi cng tng th a ra tin thi cng chi tit v giao cho cc n v thi cng. Vi khi lng cng vic phi m nhn v tin phi hon thnh, n v thi cng cng vi cc b phn: cung ng vt t, qun l xe my thi cng v phng ti chnh - k ton, xem xt ngun nhn lc, tin vn, vt t, thit b phc v cho qu trnh sn xut v cn c vo lp phng n sn xut. Cng trnh hon thnh s tin hnh qu trnh nghim thu chy th. Qu trnh ny c thc hin vi s gim st ca phng qun l cht lng xe my thi cng, ch u t v n v thi cng m bo sn phm hon thnh theo ng yu cu ca ch u t ng thi cng tun theo quy trnh cng ngh c chun ha ca cng ty.

Sn phm qua qu trnh kim tra cht lng s c bn giao cho n v ch u t, tin hnh thanh l hp ng vi ch u t v kt thc cng vic vi n v nhn thi cng. Giai on thu hi vn, cc phng ban chc nng bao gm phng kinh t - k thut, phng ti chnh - k ton, phng th trng v n v thi cng li phi hp xem xt kim tra li cc chi ph thc t pht sinh, so snh vi d ton lp ra v pht hnh ho n cho khch hng. Sau khi ton b cng vic hon thnh, thanh ton xong vi ch u t v cc i tng c lin quan th ton b h s, chng t c lin quan n cng trnh
Lp k lu tr. va thc hin s c a vohoch u thu Thit k Tham d thu Kt thc Xem xt lp h s u thu Yu cu khch hng

K hp ng

Giao khon ni b

K hoch sn xut

Thc hin sn xut NVL- Vt t Nghim thu- Kim tra -Th nghim Lp PASX

Giao hng

Nhp kho

Thanh l hp ng

Lu h s

c. c im c s vt cht k thut L mt cng ty c thm nin trong ngnh lp my v xy dng, c th ni n nay cng ty c trnh c s vt cht k thut cao, my mc trang thit b tin tin hin i, d s

dng, m bo an ton v ph hp vi iu kin sn xut kinh doanh. H thng nh xng, kho bi c u t xy dng mi p ng yu cu v quy m sn xut ngy cng m rng ca cng ty. Bn cnh , cng ty cn c ngun nhn lc cht lng cao: c trnh chuyn mn v giu kinh nghim sn sng p ng mi nhim v c giao. d. V th cnh tranh ca cng ty Hin nay c nhiu cng ty, nh my, c s sn xut c kh trong nc v nc ngoi trn th trng Vit Nam, ring trn a bn tnh Hi Dng c Cng ty ch to bm, Cng ty VINASIN, Cng ty c phn mi...l cc i th cnh tranh ca cng ty. Cng ty to ring cho mnh mt c ch qun l sn xut, tiu th v chm sc khch hng c bit. T xy dng c nim tin v thng hiu trn th trng, nng cao kh nng cnh tranh. 4. Kt qu kinh doanh ca cng ty trong mt s nm gn y Tnh hnh sn xut kinh doanh ca cng ty qua 3 nm c th hin qua biu sau

Biu 01 - Mt s ch tiu phn nh s tng trng ca cng ty


Ch tiu Doanh thu thun Li nhun sau thu Np ngn sch Tng s lao ng bnh qun Thu nhp bnh qun ngi/thng Vn KD bnh qun Vn C bnh qun vt 1000 1000 1000 Ngi 1000/ngi 1000 1000 Nm 2006 205.096.354 527.650 5.900.000 1.853 1.890 222.157.277 92.808.618, 6 Nm 2007 256.749.203 4.803.621 7.605.000 2.305 2.100 318.632.755 ,3 120.823.943 ,6 Nm 2008 426.987.320 9.652.037 12.463.000 2.500 2.300 492.125.305 ,3 169.900.737

Vn L bnh qun

1000

129.348.658 ,4

197.808.811 ,7

322.224.568 ,3

Qua biu 01 ta thy : Quy m hot ng ca cng ty ngy cng m rng th hin doanh thu thun, li nhun thu c, s np ngn sch, tng s lao ng v thu nhp bnh qun ca cng nhn vin nm sau u cao hn nm trc. Trong giai on nn kinh t ang suy thoi, rt nhiu doanh nghip ri vo tnh trng kh khn nhng cng ty vn hot ng tt, vn tip nhn cc n t hng trong nc v nc ngoi em li cng vic lin tc v m bo mc lng hp l cho cn b cng nhn vin. iu th hin s c gng ca cng ty trong qu trnh tm kim vic lm, tng thu nhp ng thi n cng cho thy s pht trin ca cng ty trong qu trnh sn xut kinh doanh. Chng ta cng tm hiu chi tit tnh hnh t chc v hiu qu s dng vn kinh doanh cng ty hin nay ra sao. II. Thc trng t chc v s dng vn kinh doanh ca cng ty 1. Thun li v kh khn Tri qua nhiu giai on pht trin thng trm cng vi ngnh lp my xy dng, cng ty c phn Lilama 69-3 t c nhiu thnh tch to ln, gp phn vo s nghip cng nghip ho, hin i ho t nc, c ng v Nh nc trao tng nhiu phn thng cao qu : 01 Hun chng c lp hng ba 01 Hun chng c lp hng nht 03 Hun chng lao ng hng nh 07 Hun chng lao ng hng ba 10 Bng khen ca th tng chnh ph 05 Huy chng vng cht lng cao ngnh xy dng c bit l nm 2003, cng ty c Nh nc phong tng danh hiu Sao Vng t Vit v Ngi sao cht lng cho ngnh Xy dng

V t khi c phn ho, m ra cho cng ty c hi pht trin mi nhng ng thi cng ty cng phi i mt vi khng t kh khn. Do vy, tm ra gii php nhm nng cao hiu qu vic t chc huy ng v s dng vn kinh doanh, chng ta cn xem xt nhng thun li v kh khn trong kinh doanh ca cng ty. 1.1 Thun li L mt doanh nghip thnh vin ca Tng cng ty Lp my Vit Nam, c s quan tm ca lnh o Tng cng ty v cc phng ban nghip v to iu kin gip cng ty v nhiu mt. Ngoi ra, Tng cng ty cn giao cho cng ty mt s cng trnh m Tng cng ty trng thu. L mt doanh nghip c thnh lp v hot ng tri qua 45 nm nn c b dy truyn thng ng ghi nhn. i ng cn b cng nhn vin c nng lc, c trnh chuyn mn nghip v v c i ng cng nhn tay ngh cao, c rn luyn v trng thnh qua nhiu cng trnh thuc cc ngnh cng nghip mi nhn. C li th v th mnh thng hiu LILAMA trong ngnh ch to c kh v xy lp cc cng trnh cng nghip mi nhn. Cng ty ch trng u t my mc, thit b hin i v a cc phn mm ng dng cng ngh cao vo thit k cc sn phm c kh (phn mm CATIA, phn mm SOLIC WORL, phn mm tnh ton kt cu,...) - to iu kin thun li trong thi cng, gia cng, sa cha, lp t cc cng trnh. C quan h gn b v c uy tn i vi cc t chc ti chnh, ngn hng. ng u, Ban gim c v ton th cn b cng nhn vin lun on kt, gn b v phi kt hp cht ch trong mi mt hot ng ca cng ty. 1.2 Kh khn L mt doanh nghip Nh nc c phn ho, t nay cng ty s khng cn s bo bc ca Nh nc na, cng ty phi hon

ton chu trch nhim trc Tng cng ty v cc c ng v kt qu kinh doanh ca mnh. Ngun vn kinh doanh b hn ch v vn trong thanh ton ngn hn, v th cng ty ch yu s dng vn vay ngn hng. V c th ca ngnh ngh l xy lp nn lun phi lu ng do a bn thi cng tri di trn khp cc tnh thnh c nc. Cc hp ng t hp tng thu EPC (t khu thit k, gia cng, ch to, lp t, chy th) cc nh my xi mng, nu gi nguyn vt liu thay i th mt s d n s b trt gi cao, gy nh hng cho tin thi cng. My mc phng tin thi cng mang tnh cht c chng. Mt s thit b ca dy chuyn cng ngh xi mng c cng ngh cao khng t gia cng ch to trong nc c m phi nhp ngoi (my nghin, my nh ng, my co) cng gy nh hng khng nh cho vic ng b cc thit b. Tnh cnh tranh quyt lit trong lnh vc u thu tm kim vic lm. Suy thoi kinh t ton cu hin nay ang nh hng khng nh ti nn kinh t nc ta v tng t bo trong nn kinh t l cc doanh nghip: nhu cu gim st, hng ho b ng, th trng u ra thu hp v cng n vic lm s kh khn hn. 2. Vn v ngun vn kinh doanh ca cng ty hiu r tnh hnh vn v ngun vn ca cng ty, ta xem xt cc ch tiu sau:

Biu 02 C cu vn v ngun hnh thnh vn kinh doanh ca cng ty


31/12/2007 Ni dung S tin (1000) (1) 386.131.19 T trng (%) 100 31/12/2008 S tin (1000) (2) 598.119.4 T trng (%) 100 So snh S tin (1000) (3)=(2)-(1) 211.988.21 T l % (4)=(3)/ (1) 54,90

I. Vn kinh doanh

8,5 1. Vn c nh 2. Vn lu ng II. Ngun vn A. Theo quan h SH 1. N phi tr - N ngn hn (N NH) - N di hn (N DH) 2. Ngun VCSH B. Theo thi gian hot ng 1. NVTX = VCSH + N DH 2. NVTT = N NH 349.833.910 ,5 289.182.900 60.651.010, 5 36.297.288 96.948.298, 5 289.182.900 90,60 82,66 17,34 9,40 137.299.014 248.832.184 ,5 386.131.19 8,5 35,56 64,44 100

12 202.502.46 0 395.616.95 2 598.119.4 12 33,86 66,14 100

3,5 65.203.446 146.784.767 ,5 211.988.21 3,5 47,49 58,99 54,90

525.423.37 0 412.378.60 4 113.044.76 6 72.696.042 185.740.80 8 412.378.60 4

87,85 78,49 21,51 12,15

175.589.459 ,5 123.195.704 52.393.755, 5 36.398.754 88.792.509, 5 123.195.704

50,19 42,60 86,39 100,28

25,11 74,89

31,05 68,95

91,59 42,60

Qua biu 02 ta thy: 2.1 Tnh hnh vn Tng vn kinh doanh ca cng ty tnh n thi im 31/12/2008 l 598.119.412 nghn ng, tng so vi thi im 31/12/2007 l 211.988.213,5 nghn ng tng ng vi t tng l 54,9%. Trong : VC tng 65.203.446 nghn ng vi t l tng l 47,49%. Vic tng VC th hin cng ty ch trng u t i mi TSC tng nng lc sn xut, cht lng sn phm, m rng quy m hot ng. T trng VC gim nhng khng ng k t 35,56% (u nm) xung cn 33,86% (cui nm). - VL tng 146.784.767,5 nghn ng tng ng vi t l tng 58,99%. Cui nm VL chim 66,14% trong tng ngun vn tng 1,7% so vi u nm. VL tng ch yu l do: vn bng tin tng, trong nm va qua cng ty hon thnh, bn giao v nghim thu xong mt s cng trnh, hng mc cng trnh ln thu hi c vn lm lng tin mt v tin gi ngn hng tng ln ng k. l

Cc khon phi thu cng tng, bn cnh cng ty mua nguyn vt liu d tr nhiu vo cui nm nn vn cn lng tn kho tng i ln. Nhiu cng trnh ang thi cng nn chi ph sn xut d dang vn tng nhiu vo cui nm. Trong nm 2008, cng ty c s u t m rng quy m sn xut, tng vn kinh doanh: tp trung u t vo c vn c nh v vn lu ng nn c cu vn khng c s chnh lch ln song VL vn chim t trng ln hn v trn 60% trong tng ngun vn l ph hp vi c im ca ngnh xy lp. 2.2 Tnh hnh t chc ngun vn kinh doanh * nh gi theo quan h s hu Tng ngun vn cui nm 2008 tng ln 211.988.213,5 nghn ng so vi cui nm 2007 vi t l tng l 54,9%. y l t l tng kh cao. D nhin khi cng ty u t m rng sn xut kinh doanh th ngun vn huy ng cng phi tng p ng nhu cu v vn kinh doanh trong k. Tng ngun vn tng l do c n phi tr v ngun vn ch s hu u tng. Ti thi im 31/12/2007, n phi tr ca cng ty l 349.833.910,5 chim 90,6% trong tng ngun vn trong khi ngun vn ch s hu ch chim 9,4%. Nhng n 31/12/2008, ngun vn ch s hu tng ln chim 12.15% trong tng ngun vn: NVCSH tng 36.398.754 nghn ng vi t l tng rt cao 100,28%. NVCSH tng do: vn ch s hu v cc ngun kinh ph, qu khc u tng. NVCSH tuy chim t trng nh song c xu hng ngy cng tng l mt du hiu tt cho vic bo ton v pht trin ng vn (c bit l vn ch s hu): cng ty v ang huy ng c nhiu vn gp t cc c ng, hot ng sn xut kinh doanh c li lin tc ko theo li nhun cha phn phi tng gp phn b sung vo vn kinh doanh, ... Mc d c phn ho song vn huy ng c t cc c ng cha p ng nhu cu vn u t m rng sn xut

trong nm qua nn cng ty phi tng vay vn. So vi cui nm 2007, n phi tr tng 175.589.459,5 nghn ng vi t l tng 50,19%. Trong : N ngn hn tng 123.195.704 nghn ng vi t l tng 42,6%. T trng n ngn hn u nm, cui nm u cao. Cui nm 2007, n ngn hn chim 82,66% v n cui nm 2008 gim xung cn 78,49% trong tng n phi tr. C cu n phi tr nh vy i hi cng ty phi lun c ngun tr n trong ngn hn. Ch cn tnh hnh kinh doanh gim st mt cht th s bo ng n kh nng thanh ton n n hn. N di hn chim t trng thp trong tng n phi tr. Cui nm 2007, chim t trng 17,34% v n cui nm 2008 tng ln 21,51%. N di hn tng 52.393.755,5 nghn ng vi t l tng l 86,39% - y l mt t l tng kh cao. Trong k cng ty v ang tm cch thay i c cu n phi tr ca mnh theo hng an ton hn: tng n di hn lm chi ph s dng vn tng nhng s lm gim p lc thanh ton trong ngn hn v tng kh nng t ch v vn. N di hn tng ch yu l do: cng ty tng vay di hn tng cng ty, ngn hng v thu thm TSC theo phng thc thu ti chnh. y l mt s chuyn bin tch cc trong vic t chc ngun vn ca cng ty. * nh gi theo thi gian hot ng v s dng ca vn Ngun vn thng xuyn tng 88.792.509,5 vi t l tng 91,59%. NVTX tng mnh l do c vn ch s hu v n di hn u tng cao. iu ny mang li s an ton ti chnh v m bo tt hn cho cc nhu cu thng xuyn cn thit trong hot ng sn xut kinh doanh ca cng ty. NVTX n nh v c xu hng tng th hin: cng ty ang ch trng u t chiu su v di hn hn l ngn hn * Cc ch tiu phn nh c cu ngun vn

Biu 03 C cu ngun vn ca cng ty

Ch tiu 1.H s n 2.H s vn ch s hu

31/12/20 07 (1) 0.91 0.09

31/12/20 08 (2) 0.88 0.12

So snh (3)=(2)(1) -0.03 0.03

Xt trn gc ti chnh th tnh c lp v VKD ca cng ty tng i thp, kh nng t ti tr thp do h s n cao: h s n u nm l 0,91 v gim xung cn 0,88 vo cui nm. Mt bng chung ca cc doanh nghip trong ngnh xy lp l h s n cao (do c trng sn xut v gi tr sn phm) nhng con s hin nay cng ty c phn Lilama 69-3 l kh cao so vi ton ngnh. iu ny s nh hng n lng tin ca cc nh cung ng vt t v kh nng m bo ti chnh cho vic chi tr l thp, hn na ch u t cng lo ngi v kh nng cng nh tin thc hin hp ng. Thm vo , vay nhiu th li phi tr cng nhiu, s li vay nh hin nay l kh ln.Tuy nhin, vi h s n cao cng ty cng c nhng mt li: mt mt va b p c s thiu ht v vn trong hot ng kinh doanh, mt khc va gia tng c t sut li nhun vn ch s hu. Vy vi h s n cao th s nh hng n tnh hnh thanh ton cc khon n ra sao? Chng ta hy cng nghin cu biu sau:

Biu 04 - Kh nng thanh ton n ca cng ty


31/12/2007 (1) A. Tng ti sn A1. Ti sn ngn hn A2. Tin v cc khon tng ng tin A3. Hng tn kho B. Tng n phi tr 1000 1000 1000 1000 1000 386131198.5 248832184.5 8311926 50787109.5 349833910.5 31/12/20 08 (2) 59811941 2 39561695 2 46795230 88210878 52542337 So snh (3)=(2)(1)

Ch tiu

vt

B1. N ngn hn C. Chi ph li vay D. Li nhun trc thu H s thanh ton tng qut = A/B H s thanh ton hin thi = A1/B1 H s thanh ton nhanh = (A1A3)/B1 H s thanh ton tc thi = A2/B1 H s thanh ton li vay = (D+C)/C

1000 1000 1000

289182900 8400133 6155966 1.10 0.86 0.68 0.03 1.73

0 41237860 4 14587369 12051000 1.14 0.96 0.75 0.11 1.83 0.04 0.10 0.07 0.08 0.10

Nhn chung kh nng thanh ton ca cng ty thp: kh nng thanh ton tng qut v kh nng thanh ton li vay tng i kh quan cn kh nng thanh ton hin thi, nhanh, tc thi u nh hn 1. Kh nng thanh ton thp do cng ty vay n nhiu. Trn y l nh gi s b v tnh hnh t chc VKD ca cng ty. c ci nhn r rng v s nh gi chi tit hn, ta cn tip tc nghin cu c th tnh hnh t chc v hiu qu s dng VKD ca cng ty thng qua vic phn tch tnh hnh t chc v hiu qu s dng VL, VC. 3. Tnh hnh t chc v hiu qu s dng vn c nh * nh gi tnh hnh trang b k thut ca cng ty: c th thy r tnh hnh bin ng ca TSC cng ty trong nm qua ta tm hiu biu 05 Nhn vo biu 05 ta thy: Nguyn gi TSC ang dng cho hot ng sn xut kinh doanh cui nm 2008 tng so vi u nm l 65.460.748 nghn ng vi t l tng l 50,7%. Cng ty khng c TSC cha cn dng nhng c mt lng TSC khng cn dng l 3.477.971 nghn ng. Nguyn gi TSC tng th hin s u t vo TSC, tng nng lc sn xut ca cng ty.

Trong t trng cc loi TSCHH th my

mc thit b

chim t trng ln nht sau ti nh ca vt kin trc ri phng tin vn ti, dng c qun l v cui cng l TSC khc. My mc thit b: u nm c tng nguyn gi l 55.644.881 nghn ng chim t trng 43,75% trong tng TSCHH. Cui nm c tng nguyn gi l 91.477.990 nghn ng tng 35.833.108 nghn ng vi t l tng kh cao 64,4%. Trong nm va qua, cng ty u t mua sm nhiu my mc thit b thi cng phc v cho yu cu sn xut. V d mt s my mc thit b cng ty u t thm : My hn mt chiu n ARC 503 Kch thu lc 200 tn (bm in) My ct Oxy gas My ct tn 12 14mm Xe ti gn cu 7 10 tn V rt nhiu thit b, cng ngh khc phi nhp khu t nc ngoi Vic cng ty u t mua sm thm my mc thit b mi, hin i l hng i ng n v rt cn thit v c nh vy mi tng cng c nng lc thit b phc v gia cng, ch to, thi cng, lp t cho cc cng trnh m bo hiu qu, tin v cht lng. T trng ca my mc thit b vo cui nm tng 4,01% t

Biu 05 Tnh hnh trang b ti sn c nh ca cng ty nm 2008


u nm Nhm TSC Nguyn gi (1000) (1) 129.124.62 0 127.200.10 0 53.794.970 55.644.881 10.843.668 6.829.819 86.762 370.720 1.553.800 3.477.971 10 0 3.477.971 0 T trng (%) (2) 100 98,51 42,29 43,75 8,52 5,37 0,07 0,29 1,20 Cui nm Nguyn gi (1000) (3) 194.585.36 8 191.560.670 72.166.968 91.477.990 17.528.488 10.300.462 86.762 370.720 2.653.978 10 T trng (%) (4) 100 98,45 37,67 47,75 9,15 5,38 0,05 0,19 1,36 S tin (1000) (5) = (3) (1) 65.460.748 64.360.570 18.371.998 35.833.109 6.684.820 3.470.643 1.100.178 So snh T l (%) (6) = (5)/ (1) 50,70 50,60 34,15 64,40 61,65 50,82 70,81 -0,06 -4,62 4,01 0,63 0,01 -0,02 -0,10 0,16 T trng (%) (6) = (4) (2)

A. TSC ang dng I. TSCHH 1. Nh ca, vt kin trc 2. My mc, thit b 3. Phng tin vn ti 4. Dng c qun l 5. TSC khc II.TSCVH III.TSC thu ti chnh B. TSC cha cn dng C. TSC khng cn dng

47,75% : t trng ny cng tng i cao song vn cha tng xng vi quy m sn xut v yu cu sn phm ngy cng cao. Nh ca, vt kin trc: u nm c tng nguyn gi l 53.794.970 nghn ng chim t trng 42,29%. Cui nm c tng nguyn gi l 72.166.968 nghn ng chim t trng 37,67%. Nh ca, vt kin trc chim t trng kh ln trong tng TSCHH chng t cng ty khng ngng xy dng mi v m rng h thng nh xng, vn phng lm vic, kho bi...phc v kp thi cho hot ng sn xut kinh doanh v nng cao iu kin lm vic cho cn b cng nhn vin. T trng nh ca, vt kin trc c xu hng gim: cng ty ang chuyn dch sang hng u t chiu su, a dng ho ngnh ngh c bit tp trung vo lnh vc c kh, ch to my nn s cn phi u t nhiu vo my mc thit b. Do , t trng my mc thit b s ngy cng tng cn t trng nh ca vt kin trc gim. Phng tin vn ti: Trong nm, cng ty u t mua sm mt s t phc v cho sn xut v qun l. T trng cc phng tin vn ti tng 0,63% t 8,52% (u nm) ln 9,15% (cui nm). u nm c tng nguyn gi l 10.843.668 nghn ng; cui nm tng nguyn gi t 17.528.488 nghn ng tng 6.684.820 nghn ng vi t l tng 61,65% : phng tin vn ti c t l tng ln th hai sau my mc thit b trong tng TSCHH. Phng tin vn ti tng p ng nhu cu i li, thi cng cc cng trnh khi m a bn hot ng ca cng ty ngy cng rng. Dng c qun l: tng 3.470.643 nghn ng vi t l tng 50,82%. Trong nm, dng c qun l cng c u t i mi theo hng hin i v ng b hn. Trong TSC ang dng c TSC thu ti chnh tng mnh nht vi t l tng 70,81%. u nm c nguyn gi 1.553.800 nghn ng chim t trng 1,2% trong tng TSC ang dng; cui nm nguyn gi tng ln 2.653.978 nghn ng vi t trng l 1,36%. Hnh thc thu ti chnh tuy mi c cng ty p dng

nhng pht huy hiu qu nht nh: gim s cng thng v vn trong ngn hn, cng c nng lc sn xut...tuy nhin chi ph cao. nh gi tng qut hn tnh trng k thut ca TSC v n nh hng nh th no n quy m kinh doanh v hiu qu s dng VC, ta nghin cu biu 06 Qua biu 06 ta thy : Cc TSC trong cng ty tham gia vo hot ng sn xut kinh doanh u c trch khu hao; tr TSC cha cn dng, khng cn dng, TSC khu hao ht m vn cn s dng cho sn xut v quyn s dng t Hng nm cng ty vn tin hnh trch khu hao TSC theo phng php ng thng. Do , m bo thu hi dn phn VC dch chuyn vo gi tr sn phm, ng thi y l ngun cng ty tin hnh ti u t v s dng cho nhng mc ch nht nh. Thi gian khu hao c c tnh nh sau: Nh ca, vt kin trc: 15 50 nm My mc thit b: Phng tin vn ti: 07 10 nm 10 15 nm

Dng c qun l: 03 08 nm Ti sn c nh khc: 10 nm My mc thit b: u nm h s hao mn l 51,74%, cui nm l 37,91% gim 13,82%. H s hao mn gim chng t nm va qua my mc c trang b mi nhiu vi gi tr ln. C th ni, my mc thit b hin nay ca cng ty tng i hin i, cng ty cn huy ng ti a loi ti sn ny vo sn xut kinh doanh nng cao hiu qu s dng. Phng tin vn ti: quy m cng tng ln ng k v b hao mn 45% so vi ban u. Nh ca, vt kin trc: u nm h s hao mn l 17.19%, cui nm l 16%. Nhn chung nh ca vt kin trc cn mi, mc hao mn cha nhiu v v th nng lc cn li ln.

Dng c qun l c h s hao mn kh ln: tnh n cui nm b hao mn 60,49%. Vo u nm, my mc thit b,phng tin vn ti v dng c qun l c h s hao mn kh cao (>= 50%) v n cui nm u gim ng k l do trong nm qua cng ty u t i mi rt nhiu trang thit b, mua sm mi my mc, phng tin phc v thi cng...lm cho nguyn gi ca b phn ny tng ln. Nh vy n cui nm 2008, h s hao mn chung ca ton b TSC l 31,22%. C th ni, hu ht cc TSC ca cng ty cn tng i mi, nng lc sn xut ca chng cao, v kh nng phc v vo sn xut ln. iu ny c c l nh vo vic u t mua sm mi thit b phc v thi cng mnh m v ton din trong nm qua.

Biu 06 Tnh trng k thut ca ti sn c nh nm 2008

u nm Nguyn gi Nhm TSC S tin (1000) (1) TSC ang dng I. TSCHH 1. Nh ca, vt kin trc 2. My mc, thit b 3. Phng tin vn ti 4. Dng c qun l 5. TSC khc II.TSCVH III.TSC thu ti chnh Tng cng (I+II+III) 127.200.10 0 53.794.970 55.644.881 10.843.668 6.829.819 86.762 370.720 1.553.800 129.124.6 20 48.176.23 1 9.245.171 28.788.70 8 5.421.834 4.633.756 86.762 48.176.2 31 37,87 17,19 51,74 50,00 67,85 100,00 37,31 191.560.67 0 72.166.968 91.477.990 17.528.488 10.300.462 86.762 370.720 2.653.978 194.585.3 68 Hao mn lu k S tin (1000) (2) H s hao mn (%) (3)=(2)/ (1) Nguyn gi S tin (1000) (4)

Cui nm Hao mn lu k S tin (1000) (5) 60.588.18 6 11.546.76 8 34.836.11 6 7.887.820 6.230.720 86.762 155.380 60.743.5 66 H s hao mn (%) (6)=(5)/ (4) 31,63 16,00 38,08 45,00 60,49 100,00 55,85 31,22

So snh Nguyn gi (1000) (7)=(4)(1) 64.360.57 0 18.371.99 8 35.833.10 9 6.684.820 3.470.643 1.100.178 65.460.7 48 H s hao mn (%) (8)=(6)(3) -6,25 -1,19 -13,66 -5,00 -7,36 5,85 -6,09

* nh gi hiu qu s dng vn c nh c th nhn xt r hn v nng lc sn xut ca TSC, v hiu qu s dng VC, ta xt mt s ch tiu tng hp sau:

Biu 07 - Hiu qu s dng vn c nh ca cng ty


Ch tiu vt Nm 2007 (1) I. Doanh thu thun II. VC bnh qun III Nguyn gi TSC bnh qun IV. Hm lng VC (IV) = (II)/(I) V. Hiu sut s dng VC (V) = (I)/(II) VI. Hiu sut s dng TSC (VI) = (I)/(III) 1000 1000 1000 n g ln ln 256.749.203 120.823.943 ,6 115.205.379 0,47 2,12 2,23 Nm 2008 (2) 426.987.320 169.900.737 161.854.993 ,9 0,40 2,51 2,64 So snh S tuyt S tng i i (%) (3)= (2) (4)=(3)/ (1) (1) 170.238.1 17 66,31 49.076.79 3 40,62 46.649.61 5 40,49 -0,07 0,39 0,41 -15,45 18,27 18,37

Hiu sut s dng TSC, VC u tng ln. nm 2007, hiu sut s dng VC l 2,12 tc l c 1 ng vn c nh tham gia vo sn xut trong k to ra 2,12 ng doanh thu thun. n nm 2008, hiu sut s dng VC tng ln 2,51 vi tc tng 18,27% . Trong k c doanh thu thun v VC bnh qun u tng nhng DTT c tc tng ln hn tc tng ca VC bnh qun lm hiu sut s dng VC tng.Hiu sut s dng VC tng, hm lng VC gim l hp l v iu ny cng th hin vic s dng ng vn c nh c hiu qu ca cng ty. Hiu sut s dng TSC tng 18,37% t 2,64 vo nm 2008: mt ng TSC c th tham gia to ra 2,64 ng doanh thu thun. 4. Tnh hnh VL L mt doanh nghip trong lnh vc xy lp th vn lu ng chim t trng ln v c v tr quan trng. Hiu qu s

dng VKD s c nng cao nu VL c t chc s dng tit kim v hiu qu. Mun vy, cn phn b VL trong cc khu mt cch hp l m bo cho ng vn c lun chuyn linh ng, khng b ng m cng khng b thiu mt khu no c. thy r tnh hnh t chc v s dng VL ca cng ty, ta xt biu sau:

Biu 08 C cu vn lu ng ca cng ty nm 2008


u nm Ch tiu S tin (1000) (1) 8.311.926 906.373 7.405.553 187.204.60 6,5 114.415.849 37.522.450 34.400.198 866.109,5 50.787.109 ,5 10.131.927 1.571.031 35.261.349 936.713 2.886.090 2.528.542, 5 248.832.184, 5 T trng( %) (2) 3,34 10,90 89,10 75,23 61,12 20,04 18,38 0,46 20,41 19,95 3,09 69,43 1,84 5,68 1,02 100,00 Cui nm S tin (1000) (3) 46.795.230 4.213.292 42.581.938 253.367.646 82.603.684,8 48.048.850 115.263.281 7.451.830,2 88.210.878 29.685.520 2.059.683 54.484.664 847.626 1.133.385 7.243.198 395.616.952 T trng( %) (4) 11,83 9,00 91,00 64,04 32,60 18,96 45,49 2,94 22,30 33,65 2,33 61,77 0,96 1,28 1,83 100,00 S tin (1000) (5) = (3) (1) 38.483.304 3.306.919 35.176.385 66.163.039, 5 -31.812.164,2 10.526.400 80.863.083 6.585.720,7 37.423.768, 5 19.553.593 488.652 19.223.315 -89.086,5 -1.752.705 4.714.655,5 146.784.767, 5 So snh T l (%) (6) = (5)/ (1) 462,99 364,85 475,00 35,34 -27,80 28,05 235,07 760,38 73,69 192,99 31,10 54,52 -9,51 -60,73 186,46 58,99 T trng (%) (7) = (4)(2) 8,49 -1,90 1,90 -11,19 -28,52 -1,08 27,12 2,48 1,89 13,70 -0,76 -7,66 -0,88 -4,40 0,81 -

I. Vn bng tin 1. Tin mt ti qu 2. Tin gi ngn hng II. Cc khon u t ti chnh ngn hn III. Cc khon phi thu ngn hn 1. Phi thu ca khch hng 2. Tr trc cho ngi bn 3. Phi thu theo tin k hoch HXD 4. Phi thu ni b 5. Cc khon phi thu khc IV. Hng tn kho 1. Nguyn liu, vt liu 2. Cng c, dng c 3. Chi ph SXKD d dang 4. Thnh phm 5. Hng ho V. Ti sn ngn hn khc Tng cng

Qua biu 08 ta thy: Cui nm 2008, VL ca cng ty l 395.616952 nghn ng tng 146.784.767,5 nghn ng vi t l tng l 58,99%. Trong , khon phi thu chim t trng ln nht, tip l hng tn kho, vn bng tin v cui cng l TSNH khc. Ta i phn tch mt s khon mc ch yu: Trong nm va qua, cng ty hon thnh, bn giao v nghim thu xong mt s cng trnh, hng mc cng trnh thu v mt lng vn bng tin ln. Vn bng tin tng 38.483.304 nghn ng vi t l tng 462,99% v t 46.795.230 nghn ng vo cui nm. Tin mt ti qu tng 3.306.919 nghn ng vi t l tng 364,85% v tin gi ngn hng tng 35.176.385 nghn ng vi t l tng 475%. Quy m vn bng tin ca cng ty l rt ln v tng ln ng k trong nm va qua, nng cao c tim lc ti chnh, kh nng thanh ton trong ngn hn: tt c cc h s kh nng thanh ton u tng trong nm 2008 v tng nhiu nht l kh nng thanh ton hin thi , kh nng thanh ton li vay. Tuy nhin lng tin mt tn qu qu nhiu nh th ny s gy ng v lng ph vn. Cc khon phi thu ngn hn tng 66.163.039,5 nghn ng vi t l tng l 35,34% trong : tng mnh nht l khon phi thu theo tin k hoch hp ng xy dng v cc khon phi thu khc; phi thu ca khch hng gim 27,8% v t trng cng gim 28,52% trong cc khon phi thu ngn hn; cc khon phi thu ni b khng pht sinh trong nm. Hin nay, cng ty c rt nhiu cc hp ng ln v gia cng, ch to v lp t thit b nh: Xi mng Thng Long, Xi mng Chinfon II, Xi mng Hong Thch III, Xi mng Sng Thao, Xi mng Cm Ph, Xi mng Bnh Phc, i Vit, d n tuyn than Ca ng ...Cng ty v ang trin khai cc hp ng ny, theo hp ng th cng vic hon thnh n u, bn A s thanh ton cho cng ty n v v th khon phi thu theo tin

k hoch HXD tng mnh vo cui nm khi m khi lng cng vic hon thnh theo tin ca tng cng trnh tng nhng bn A cha thanh ton. Cc khon phi thu khc cng tng mnh vo cui nm vi t l tng 760,38% t 7.451.830,2 nghn ng vo cui nm. Cc khon phi thu khc bao gm: phi thu tin mua c phn pht hnh thm trong nm 2008 ca mt s i tc; phi thu li tin gi c k hn v phi thu khc. Hng tn kho: cui nm, gi tr hng tn kho l 88.210.878 nghn ng tng 37.423.768,5 nghn ng vi t l tng 73,69% so vi u nm. Trong , nguyn vt liu tng mnh nht vi t l tng 192,99%: cui nm cng ty mua nhiu nguyn vt liu d tr cho vic sn xut c lin tc, phc v cho nhiu cng trnh ang yu cu tin . Thnh phm, hng ho tn kho gim: thnh phm gim 9,51%; hng ho gim 60,73% chng t vic tiu th thnh phm, hng ho c y mnh, cng tc tip th bn hng hiu qu hn v cng cho thy sn phm ca cng ty c cht lng tt, ngy cng c th trng chp nhn rng ri. Doanh thu thun cui nm 2007 t 256 t nhng n cui nm 2008 t trn 400 t: y l mt thnh tch trong khu bn hng v tiu th sn phm ca cng ty. Chi ph SXKD d dang: y l s vn cht tm thi nm trong khu sn xut, l nguyn nhn chnh gy nn hin tng vn vt t hng ho cao. Trong nm 2008, khon ny tng 19.223.315 nghn ng vi t l tng 54,52%. Nguyn nhn l do cng ty thc hin vic m rng quy m sn xut, c bit cn nhiu cng trnh ang thi cng d dang... Vic s dng VL hp l hay khng th hin tc lun chuyn VL. Tc lun chuyn VL nhanh hay chm ni ln hiu qu s dng VL cao hay thp. Ngoi ra, n cn phn nh cc cng tc mua sm, d tr...TSL ca cng ty c hp l khng,

cc khon ph tn trong qu trnh sn xut kinh doanh cao hay thp, tit kim hay lng ph theo kt qu tnh ton biu 09 ta thy: Trong nm 2008, VL quay c 1,33 vng nhanh hn 0,33 vng so vi nm 2007, ng thi k lun chuyn VL gim t 277 ngy xung cn 272 ngy. Tc tng DTT (66,31%) ln hn tc tng ca VL bnh qun (62,9%) nhng khng nhiu nn lm cho vng quay VL tng ln khng ng k, ch vi tc tng khim tn 2,09% . Tuy tc tng vng quay VL khng nhiu nhng tit kim c mt lng VL l:

Biu 09 - Hiu qu s dng vn lu ng ca cng ty


vt Ch tiu (1) 1. DTT 2. Doanh thu c thu 3. GVHB 4. VL bnh qun 5. HTK bnh qun 6. Cc khon phi thu bnh qun 7. Vng quay VL = (1)/(4) 8. K lun chuyn VL = 360/ (7) 9. Vng quay HTK = (3)/(5) 10. S ngy 1 vng quay HTK = 360/ (9) 11. Vng quay cc khon phi thu = (2)/(6) 12. K thu tin trung bnh = 360/ (11) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 vng ngy vng ngy vng ngy 256.749.203 282.424.123 ,3 226.460.553 197.808.811 ,7 63.669.604, 25 124.297.890 ,9 1,30 277 3,56 101 2,27 158 (2) 426.987.320 469.686.052 382.136.009 322.224.568 ,3 69.498.993, 75 220.286.126 ,3 1,33 272 5,50 65 2,13 169 Nm 2007 Nm 2008 So snh S tng i S tuyt i (%) (3) = (2) (1) (4) = (3)/(1) 170.238.117 187.261.928, 7 155.675.456 124.415.756, 6 5.829.389,5 95.988.235,3 5 0,03 -6 1, 94 -36 -0,14 10 66,31 66,31 68,74 62,90 9,16 77,22 2,09 -2 54,59 -35 -6,16 7

M c tit kim vn lu ng VTK(+/-) = M1 x (K1- K0) 360 426.987.320 360 = ng Vng quay hng tn kho tng mnh nht t 3,56 vng nm 2007 ln 5,5 vng nm 2008 vi tc tng 54,59%. Nh vy, tc lun chuyn hng tn kho c y nhanh, gim c lng vn b vo hng tn kho trnh ng vn. Cng tc qun l mua sm d tr hng tn kho nm va qua c cng ty thc hin kh tt v cn tip tc pht huy. Vng quay cc khon phi thu gim 6,16% t 2,77 vng nm 2007 xung cn 2,13 vng nm 2008 song mc gim khng nhiu. Vic nh gi hiu qu s dng VC v VL trn mi ch dng li s nh gi ring bit. c nhn xt khi qut v ton din hn v hiu qu s dng VKD ca cng ty, ta cn xem xt v phn tch hiu qu s dng tng hp c 2 ch tiu ny. 5. nh gi chung v hiu qu s dng vn kinh doanh ca cng ty 5.1 Hiu qu s dng vn kinh doanh ca cng ty nh gi chung v hiu qu s dng VKD ca cng ty, ta xem xt biu 10 sau: * Vng quay ton b vn: Nm 2007: bnh qun 1 ng vn b vo sn xut kinh doanh to ra 0,81 ng doanh thu thun. Nm 2008: bnh qun 1 ng vn b vo sn xut kinh doanh to ra 0,87 ng doanh thu thun.

x (272 277)

5.930.379,444 nghn

Vng quay ton b vn tng 0,07 vng vi tc tng 7,68% do tc tng ca doanh thu thun (66,31%) cao hn tc tng ca vn kinh doanh bnh qun (54,45%). Mc d vng quay ton b vn c tng song mc thp th hin hiu qu s dng vn kinh doanh ni chung ca cng ty cha cao. H s vng quay ton b vn phn nh chung nht kh nng s dng vn ca cng ty. Nhng c kt lun chnh xc hn ta phi i su phn tch thm mt s h s sinh li sau: * T sut sinh li kinh t ca ti sn: T sut ny tng t 4,57% (nm 2007) ln 5,41% (nm 2008) vi tc tng 18,49% nhng vn mc thp, th hin: hiu qu kinh t m ti sn mang li cha tng xng vi quy m v nng lc hin c (ch tiu ny cha tnh n nh hng ca thu TNDN v ngun gc ca VKD). * T sut li nhun sau thu trn doanh thu: Nm 2008: trong 100 ng doanh thu thun c 2,26 ng li nhun sau thu tng 0,39 ng so vi nm 2007 vi tc tng 20,82% do tc tng LNST (100,93%) ln hn tc tng ca DTT (66,31%) lm t sut li nhun sau thu trn doanh thu tng. Li nhun sau thu tng ln ng k vi tc tng 100,93% - y l mt thnh tch trong khu tm kim li nhun ca cng ty ng thi cng cho thy hot ng sn xut ngy cng c hiu qu hn. * T sut li nhun sau thu trn vn kinh doanh Nm 2007: c 100 ng vn b vo sn xut kinh doanh to ra 1,51 ng li nhun sau thu. Nm 2008: c 100 ng vn b vo sn xut kinh doanh to ra 1,96 ng li nhun sau thu, tng 0,45 ng vi tc tng 30,1%. Ch tiu ny th hin hiu qu s dng vn ca cng ty ngy cng tng song vn mc thp. Mc d, li nhun sau thu tng rt cao nhng cha tng xng vi quy m vn kinh doanh ngy cng ln nn ch tiu ny t thp.

T sut LNST trn VKD LNST = DTT = =

DTT VKDbq 2,26% 1,96% x 0,87

Bnh qun 1 ng vn tham gia vo kinh doanh to ra 0,87 ng doanh thu thun v c 1 ng doanh thu thun c 0,0226 ng li nhun sau thu. Ch tiu ny chu nh hng ca hai nhn t: vng quay ton b vn v t sut li nhun sau thu trn doanh thu. C hai nhn t ny ca cng ty u thp cha gia tng c t sut LNST trn VKD.

Biu 10 - Hiu qu s dng vn kinh doanh ca cng ty


Nm 2007 Ch tiu vt (a) Nm 2008 (b) So snh S tuyt i (c) = (a)(b) 170.238.11 7 173.492.55 0 4.848.416 12.082.270 24.331.621 ,8 0,06 0,39 0,84 0,45 1,79 S tng i (%) (d) = (c)/(a) 66,31 54,45 100,93 83,00 80,66 7,68 20,82 18,49 30,10 11,22

1. DTT 2. VKD bnh qun 3. Li nhun sau thu 4. Li nhun trc li vay v thu 5. VCSH bnh qun 6. Vng quay ton b vn = (1)/(2) 7. T sut LNST trn doanh thu = (3)/ (1) 8. T sut sinh li kinh t ca ti sn = (4)/(2) 9. T sut LNST trn VKD = (3)/(2) 10. T sut LNST trn VCSH = (3)/(5)

1000 1000 1000 1000 1000 vng % % % %

256.749.203 318.632.755 ,3 4.803.621 14.556.099 30.165.043, 2 0,81 1,87 4,57 1,51 15,92

426.987.320 492.125.305 ,3 9.652.037 26.638.369 54.496.665 0,87 2,26 5,41 1,96 17,71

* T sut li nhun vn ch s hu (ROE) Nm 2008: c 100 ng vn ch s hu b vo sn xut kinh doanh mang li 17,71 ng li nhun sau thu tng 1,76 ng vi tc tng 11,22% so vi nm 2007. Nguyn nhn l do: tc tng ca li nhun sau thu (100,93%) ln hn tc tng ca vn ch s hu (80,66%) lm t sut li nhun vn ch s hu tng. Ch tiu ny t cao nht trong s cc ch tiu phn nh kh nng sinh li ca vn: quy m vn ch s hu ngy cng ln; nhiu cng trnh hon thnh lm doanh thu ngy cng tng, t li nhun tng. Mt khc, cng ty c h s n cao tc l s dng n by ti chnh mc cao v trong trng hp t sut sinh li kinh t ca ti sn > li sut vay vn th s khuych i c t sut li nhun vn ch s hu. Ch tiu ny mang li nim tin v s yn tm cho cc c ng v cc nh u t, khuyn khch h tng cng u t v gn b lu di vi cng ty. T sut LNVCSH LNST = DTT x DTT VKDbq x VKDbq VCSH 492.125.30 5,3 54.496.665 x

9.652.03 7 = 426.987.3 20 9,03 17,71% =

426.987.32 0 492.125.30 5,5 x

2,26%

0,87

H s VCSH bnh qun = 11,.7% Nh vy, nm 2008 t sut LNVCSH m cng ty t c l 17,71% c ngha l 100 ng VCSH tham gia vo sn xut kinh doanh to ra 17,71 ng li nhun sau thu. C c iu ny l do: bnh qun c 100 ng VKD th c 11,07 ng hnh thnh t vn ch s hu v 88,93 ng hnh thnh t vn vay;

bnh qun 100 ng vn kinh doanh th to ra c 87 ng doanh thu thun v trong 100 ng doanh thu thun c 2,26 ng li nhun sau thu. 2. Cc bin php ch yu ca cng ty Nm va qua, trc tnh hnh kinh t trong v ngoi nc, vi quy m sn xut ngy cng m rng, nhu cu vn u t rt ln, bo ton v pht trin ng vn ca mnh cng ty thc hin mt s bin php sau: Cn c cam kt gp vn v tin thc hin cc d n u t xy dng, cc hp ng thi cng, gia cng ch to, lp t thit b...m cng ty k kt v ang thc hin th nhu cu v vn ca cng ty l rt ln (ch tnh ring vn lu ng, nhu cu thng xuyn l hn 100 t ng). Trc tnh hnh , i hi c ng nm 2008 ca cng ty thng qua ngh quyt: pht hnh c phn tng vn iu l thm 50 t ng; vi phng thc l cho bn cho c ng hin hu v i tc chin lc. Ngh quyt ny c thng qua v ang thc hin. Tch cc tm kim vic lm: ch ng v linh hot trong cng tc u thu; cng c lc lng tham gia u thu; chuyn mn ho trong vic lp h s d thu v kt qu t c l cng ty trng thu nhiu cng trnh nh: xi mng Chinfon, xi mng Cm Ph, xi mng Thanh Lim....to vic lm lin tc v n nh cho CBCNV. Thc hin u t, mua sm, i mi cng ngh - trang thit b phc v sn xut v gia cng ch to. Nhiu my mc, thit b, phng tin thi cng hin i cng sut v nng sut ln nh: dy chuyn m c, l nu thp, my hn, my ct tn, kch thu lc, xe cu... c u t nhm tng nng lc sn xut, nng cao hiu sut s dng, p ng nhanh cc mt hng gia cng ch to: ng tiu chun kch thc v mu m. o to nng cao tay ngh cho cng nhn: hin ti cng ty c lin kt vi cc trng dy ngh v c m cc lp dy hn cp

chng ch cho lao ng. Bn cnh , xy dng i ng k thut thnh tho vi tnh, s dng phn mm tt v kh nng giao dch bng ting anh. Vi nhiu hp ng k kt v tin cc cng trnh i hi cng ty phi thc hin mua sm, d tr vt t ph hp: vt t lun c d tr v chun b y , hp l trong kho; cng tc qun l v kim tra vt t lun c thc hin st sao. i vi nhiu cng trnh yu cu tin cao: cng ty b tr lm thm gi, lm nhiu ca hot ng lin tuc, huy ng nhn lc, vt lc kp tin bn giao cng trnh. Thc hin tng cng cng tc qun l, s dng TSC nh: phn cng, phn cp qun l, sa cha bo dng thng xuyn, s dng TSC ng cng sut v c gng s dng TSC mc cao nht. Thc hin c cu n theo hng an ton hn: tng huy ng vn trong di hn nh vay di hn tng cng ty, thu ti chnh ... Cng ty tip tc xy dng, thc hin duy tr v lin tc ci thin h thng qun l cht lng da trn nn tng ca tiu chun ISO 9001: 2000. Coi l c s o to cn b cng nhn vin, thng bin php qun l trong ton b cng ty. 3. Nhng vn t ra i vi cng tc t chc v hiu qu s dng vn kinh doanh Trong qu trnh hot ng, cng ty c phn Lilama 69-3 t nhng thnh tu nht nh nhng cng bc l mt s tn ti cn khc phc sau: Th nht, h s n cao: nm 2007 h s n ca cng ty l 0,91 sang nm 2008 gim xung cn 0,88. H s n cao th hin vn ca cng ty ch yu l t i vay, kh nng c lp t ch v ti chnh thp. Thm vo vay nhiu th li phi tr cng nhiu, s li vay nh hin nay l kh ln. Nhn chung kh nng thanh ton ca cng ty cn mc thp, ch c kh nng thanh ton tng qut v kh nng thanh

ton li vay l m bo: kh nng thanh ton tng qut nm 2008 l 1,14 ; kh nng thanh ton li vay l 1,83. Cc h s thanh ton n ngn hn, nhanh, tc thi u nh hn 1. Th hai, cng tc bn giao thanh quyt ton: s cng trnh hon thnh nhng cha c nghim thu bn giao thanh quyt ton gy ng vn v lm tng phn vn cht trong khi cng ty li lin tc phi vay ng vn thi cng. Cc khon phi thu theo tin k hoch hp ng xy dng nm va qua tng mnh: tng 80.863.083 nghn ng vi tc tng 235,07%. Cng ty hon thnh xong mt s hng mc cng trnh ca hp ng song cha c bn A thanh quyt ton. Nhiu cng trnh m cng ty thi cng u do vn ca nh nc cp nn phi ch cc t gii ngn, quyt ton, thu hi vn. Th ba, lng tin mt vo cui nm cn tn qu qu nhiu gy ng, lng ph vn. Th t, l vn qun l chi ph gi thnh: nhiu khon chi ph pht sinh tng, ch yu do cng ty khng lng trc c cc bin c c th xy ra trong thi cng nh nh hng ca thi tit, a hnh ni thi cng xy lp... Trong cng tc u thu, cn chu nh hng nhiu ca gi c th trng nn thng b ng trong vic tnh gi tr l thu. Cng tc qun l gi thnh cha tt: nm 2008, tc tng gi vn hng bn (68,74%) ln hn tc tng ca doanh thu thun (66,31%). Th nm, mc sinh li ng vn cn thp Vn kinh doanh t c hin cha p ng nhu cu u t nn cng ty thng xuyn phi huy ng vn vay. Mt khc, vic thu hi vn gp nhiu kh khn, c bit cc cng trnh s dng vn ngn sch Nh nc dn n li nhun thc t c thp hn do phi tr li ngn hng. Li nhun sau thu tng nhng vn cha tng xng vi quy m vn. Cng ty thng thiu vn u t ban u, do phi ng trc cho cc cng trnh thi cng.

Th su, m hnh t chc qun l sn xut kinh doanh: s lng lao ng gin tip ln.

CHNG 3
Mt s kin nhm nng cao hiu qu s dng vn kinh doanh cng ty c phn Lilama 69-3
I. nh hng pht trin ca cng ty trong nhng nm ti L mt n v thnh vin ca Tng cng ty lp my Vit Nam. gp phn thc hin mc tiu a LILAMA Vit Nam tr thnh tp on cng nghip xy dng, nh thu chnh thc

theo hnh thc EPC, cng ty c phn Lilama 69-3 khng ngng phn u l mt n v thnh vin hng u vi phng chm thc hin a dng ho ngnh ngh, chuyn dch c cu sn xut theo hng t trng: 40% ch to thit b, 30% lp my v 30% dch v sa cha bo dng. Chin lc pht trin n nm 2010 vi nhng ch tiu c th nh sau:
1. Mc tng trng v gi tr sn xut kinh doanh t 10 15% 2. Mc tng trng v doanh thu t 10 15% 3. Mc tng trng v li nhun t 7 15% 4. Mc tng trng v np ngn sch t 8 16% 5. Mc tng trng v thu nhp bnh qun t 2- 6%

CHIN LC PHT TRIN N NM 2015

( Trch KHSXKD cng ty c phn LILAMA 69-3)

II. Gii php Qua thc t xem xt tnh hnh t chc v s dng vn cng nh hiu qu sn xut kinh doanh ca cng ty c phn Lilama 69-3, em xin mnh dn a ra mt s xut nhm nng cao hiu qu qun l v s dng vn kinh doanh ca cng ty nh sau:

1.

Ch ng, linh hot trong cng tc huy ng v

s dng vn vo sn xut kinh doanh trn c s m bo kt cu ti chnh ph hp. Xut pht t tnh hnh thc t cc nm trc v nhu cu u t nm ti, cng ty cn phi xy dng k hoch ti chnh st thc, lm c s cho vic xc nh nhu cu vn kinh doanh ti thiu thng xuyn cn thit cho nm k hoch. K hoch ny c lp trn c s kh nng ti chnh hin c v mi quan h vi cc i tc bn ngoi. 1.1 Xc nh nhu cu vn lu ng thng xuyn cn thit cho tng thi k, tng ng vi quy m v iu kin kinh doanh. Vic xc nh nhu cu vn lu ng thng xuyn cn thit l rt quan trng, i hi phi c xc nh ng n v hp l lm c s cho vic t chc cc ngun ti tr. Hin nay c 2 phng php ch yu xc nh nhu cu VLTX cn thit: phng php trc tip v phng php gin tip - Phng php trc tip: cn c vo cc yu t nh hng trc tip n lng VL ca doanh nghip phi ng ra xc nh nhu cu VLTX. xc nh nhu cu vn d tr hng tn kho cn thit xc nh chnh sch tiu th sn phm v khon tn dng cung cp cho khch hng xc nh cc khon n phi tr cho nh cung cp
-

tng hp xc nh nhu cu VL Trng hp 1: l da vo kinh nghim thc t ca cc

Phng php gin tip +

doanh nghip cng loi trong ngnh xc nh nhu cu vn cho doanh nghip mnh. + Trng hp 2: da vo tnh hnh thc t s dng vn lu ng thi k va qua ca doanh nghip xc nh nhu cu chun v vn lu ng cho cc thi k tip theo.

xc nh s d bnh qun cc khon hp thnh nhu cu VL trong nm bo co xc nh cc khon trn so vi doanh thu thun trong nm bo co. T xc nh t l nhu cu VL so vi doanh thu thun

xc nh nhu cu vn cho k k hoch Khi xc nh nhu cu VL thng xuyn cn thit ti thiu phi c phng php khoa hc ng thi phi da vo tnh hnh thc t n v trong tng thi k v tng khu, tng b phn sn xut, tng b phn thi cng c bin php ng ph, iu chnh mt cch kp thi v hp l khi c nhng pht sinh ngoi d kin, nhm m bo cho hot ng ca cng ty thun li hn. 1.2 Xc nh mt c cu vn v ngun vn hp l, tn dng ti a ngun vn hin c C th ni tn ti ln nht ca cng ty trong nhng nm gn y l phi thng xuyn vay vn m bo cho hot ng sn xut kinh doanh, do h s n cao. Khi cng ty thng thu hoc k kt c cc hp ng kinh t, phi nhanh chng ln k hoch v ngun vn huy ng chi tr cc chi ph cho cng trnh. Mt khc do gi tr cng trnh thng ln nn ngun vn ni lc ca cng ty khng th p ng c. V vy cng ty nn tn dng ngun vn bn trong, cc ngun vn chim dng c v khng phi tr chi ph nh t cc qu, khon phi tr ni b... * i vi ngun thu t hot ng ti chnh Thc t hot ng xy lp u c li nhng hot ng ti chnh u l do: chi ph ti chnh qu ln cn doanh thu th qu nh. Khon thu t hot ng ti chnh bao gm: li tin gi, tin cho vay, li chnh lch t gi hi oi. Trong : - Li t tin gi ngn hng thc cht l khi cng trnh hoc hng mc cng trnh c nghim thu giai on v c quyt ton, cng ty c ngun thu. Ton b s tin ny cng ty a vo

ngn hng, ngn hng s tnh li cho cng ty nhng khon ny rt nh v mang tnh cht gi h l chnh. ngun thu. Cng ty nn ch ng khai thc phn tin gi ngn hng. Cng ty cn thc hin qun l dng tin cho tng hp ng v tng cng trnh c th, tin ti m bo cn i thu chi cho cc hp ng. iu c ngha l khi nhn c khon thu t cng trnh, hng mc cng trnh ny cng ty s dng ngay s tin ng vn thi cng cho cng trnh khc. ginh th ch ng nh vy l rt kh bi v theo c ch khon qun hin nay, cc n v thnh vin hot ng dng nh c lp nhau v cng ty nm tnh hnh khi cc n v bo co ln. V th cc nh qun l phi vn ng, qun l st sao, nm r tnh hnh cc cng trnh c s iu phi vn thch hp. * i vi ngun vn huy ng t cc qu Cng ty cn khai thc ti a v trit cc qu: u t pht trin, d phng ti chnh, khen thng phc li... b sung vn cho sn xut. Ngoi ra, cng ty cng c th gim cc khon vn vay bng cch:

Li tin cho vay: l s tin nhn c khi cng ty tin Li chnh lch t gi thc hin: l khi cng ty giao

hnh cho vay. dch ngoi t vi ngn hng pht sinh chnh lch v cng ty c

Tn dng cc khon ngi mua tr tin trc. Tp trung tham gia u thu v k kt hp ng t cc cng trnh c vn u t nc ngoi tn dng cc ngun vn ng trc t cc ch u t.

Tng cng v duy tr mi quan h vi cc nh cung ng vt t nhn c cc iu kin thanh ton thun li, tn dng trit cc ngun vt t chm thanh ton sao cho thi gian thanh ton cho cc nh cung ng vt t tng ng vi thi gian nhn tin thanh ton tm ng giai on ca bn A.

Sau khi huy ng ht cc ngun vn trn m vn khng nhu cu vn th cng ty mi tnh n vic phi i vay ngn hng. V khon vay ny phi tr li, phi hon tr ng hn cho nn cng ty cn ht sc thn trng trong vic tnh ton khon vay cn thit, phi tnh n thi hn tr li v n gc cho ph hp gia ngn hng vi bn A thanh ton. Do vy, cng ty nn xy dng k hoch v ngun vn tr n, c bit l cc khon n ngn hn ngn hng, phi m bo c kh nng thanh ton tt nht, trnh gy cng thng v mt ti chnh, thit lp mt c cu vn ph hp, t tip tc nng cao doanh thu, li nhun cho cng ty trong nm ti. 1.3 Xy dng k hoch huy ng vn, la chn nhng ngun ti tr ph hp Mi ngun ti tr c nhng u nhc im khc nhau nn cn cn nhc k gia chi ph b ra v hiu qu s dng cc ngun ti tr c th t c mt kt cu vn ph hp. * Ngun vn ch s hu NVCSH chim t trng nh trong tng NVKD (12%) ca cng ty. Cng ty cn tng ngun vn ch tng kh nng c lp v mt ti chnh. Do , ngun ny phi s dng ng mc ch, da trn nguyn tc bo ton v pht trin vn, m bo kinh doanh c li: Cng ty nn tng trch lp li nhun sau thu vo cc qu, c bit l qu u t pht trin; Gi gp vn, tng cng lin doanh, lin kt * i vi ngun vn chim dng Cng ty cn tng cng huy ng cc khon phi tr cng nhn vin, thu phi np cho Nh nc...

Huy ng ti a lng v cc khon phi np Nh nc khi cha ti hn. La chn nh cung cp uy tn lm n lu di, thanh ton sng phng, c cung cp hng cht lng cao, ng hn, hng thi hn thanh ton di, c th xin hon tr khi cn thit.

Tuy nhin thng thng, ngun vn ny c thi hn ngn cho nn cng tim n khng t ri ro. Chng hn, vic mua chu nhiu s lm gim uy tn ca doanh nghip, nh cung cp s tht cht hn cc iu khon lm n. Do , mt mt cng ty phi huy ng ti a cc ngun vn c th chim dng mt cch hp php nhng mt mt phi gim n mc ti thiu vn ca mnh b cc n v khc chim dng. * i vi vn i vay V mt l thuyt, vay n nhiu lm pht sinh ri ro, tnh hnh ti chnh khng lnh mnh. Nhng cng cn thy rng s dng nhiu n vay chnh l s dng n by ti chnh, trong trng hp t sut sinh li kinh t ca ti sn ln hn li sut vay vn, s khuych i t sut li nhun VCSH. s dng tt ngun vn vay, cng ty cn ch ti mt s im nh sau:

La chn ngn hng cho vay, s tin vay, li sut cho vay v thi hn cho vay ph hp. y mng hot ng tc nghip qun l n ngn hn, lp s chi tit theo di tng khon vay theo di chi tit tnh hnh s dng vn vay c hiu qu khng.

Linh hot trong huy ng v s dng vn vay, ng thi nu vn thu hi chm, c th nhanh chng tm cc ngun thay th cho cc khon thu hi , khng xy ra tnh trng cng thng v mt ti chnh cho cng ty. Trong c cu n vay ca cng ty, a phn l n ngn hn.

Huy ng vn ngn hn p ng cho nhu cu VL ca cng ty ch l gii php ngn hn v li vay thng rt ln. V vy, cng ty cn tm cc ngun ti tr di hn nh hp tc lin doanh, lin kt vi cc n v khc trong ngnh hoc vay vn di hn ngn hng v cc t chc tn dng khc; hoc cng ty c th pht hnh tri phiu cng trnh; thu TSC theo hnh thc thu ti chnh... Mt ngun cho vay c nhiu u i m cng ty c th huy ng l vay di hn Tng cng ty. Cng ty cn s dng tt lng

vn tng cng ty cho vay to s tin tng t c th vay thm vn p ng nhu cu ca mnh. 2. Tin hnh y mnh vic thu hi vn theo tin bn giao cc cng trnh trong thi gian ti Vn n phi thu cng l mt vn bc xc ca cng ty, n gy ra tnh trng ng vn trong khu lu thng lm gim tc lun chuyn VL, buc cng ty phi i vay ngn hn ngn hng m bo cho qu trnh SXKD khng b gin on. Nm 2008, cc khon phi thu theo tin k hoch hp ng xy dng chim t trng cao nht trong tng cc khon phi thu ngn hn (45,49%) c bit l tng mnh vo cui nm. Trong nn kinh t th trng cnh tranh gay gt nh hin nay, c bit l do c trng ca ngnh xy lp, phng thc tn dng qua n phi thu l cn thit, l mt yu t cnh tranh. Do , n phi thu pht sinh l tt yu. y mnh vic thu hi vn theo tin cng trnh cng ty cn thc hin mt s bin php sau: i vi cc cng trnh m cng ty hin v ang thi cng l cng trnh do vn ca Nh nc cp. Cng ty cn nm thng tin v nhng t gii ngn ca nh nc; cng ty phi c ngi n ngay v n trc cc cng trnh khc i n. Ngay sau khi thi cng xong mt hng mc cng trnh no v khi hon tt cng trnh, cng ty cn nhanh chng kt hp vi bn A lp bin bn nghim thu, h s hon cng v bin bn quyt ton cng trnh cng bn A xc tin lo vn, nhanh chng thanh ton. Khi la chn d n u t hay ngay trc khi nhn thu, cng ty nn tm hiu, lp v phn tch h s khch hng: ngun vn v nng lc ti chnh ca i tc c m bo kh nng thanh ton hay khng? Sau lp d ton cng trnh, dt khot khng thi cng cc cng trnh thiu vn, hoc c vn ti u th lm ti , hoc khch hng khng c tn nhim trong thanh ton.

Rng buc khch hng c trch nhim thanh ton qua vic k kt hp ng trong c iu khon quy nh r rng v cht ch v phng thc thanh ton, thi hn thanh ton. Nu khch hng thc hin sai hp ng s b pht theo cc iu khon tho thun trong hp ng. 3. Ci thin tnh hnh thanh ton, phn u y nhanh tc lun chuyn vn lu ng Gim lng tin hng Gim vay n, c bit trong ngn hn y nhanh tc lun chuyn hng tn kho, qun l tt cc khon phi thu. 4. u t, i mi trang thit b - cng ngh vo hot ng sn xut kinh doanh Nm va qua, cng ty u t rt ln v my mc thit b, phng tin vn ti...Hin nay quy m TSC ca cng ty l kh ln. Cng ty cn p dng cc bin php sau nng cao hiu qu s dng VC: Huy ng ti a cng sut ca my mc thit b. Mua bo him ti sn b p thit hi c th xy ra. Phn cp qun l TSC cho tng b phn nng cao trch nhim ca h trong qun l v s dng m bo cho TSC lun hot ng tt. i vi cc TSC khng cn dng hoc tm thi cha dng n, c th cho n v khc thu. Thng xuyn kim tra, nh gi li, bo tr bo dng cc my mc thit b, phng tin vn ti, dng c qun l... i vi nhng thit b xe, my qu c v lc hu, gi tr s dng di 40% nn thanh l thu hi vn va gim bt c chi ph sa cha bo qun va b sung vo ngun vn u t mi. S my mc thit b cn thiu cng ty nn lp k hoch thu mua hoc lin kt kinh doanh cho ph hp vi tnh hnh ti chnh ca cng ty v nhu cu thc t th trng xy lp trong mt tn qu, tng d tr tin gi ngn

thi gian ti. Theo , cng ty c th b sung mt s my mc thit b bng mt s hnh thc sau:

Tin hnh hp tc lin doanh, lin kt vi cc n v khc trong v ngoi nc cho php nng cao kh nng v my mc thit b khi tham gia u thu.

Mt s my mc thit b khc cng ty c th tin hnh i thu nhm gim bt nhu cu v vn. Khi khi lng cng vic lm bng my nhiu v thi gian thi cng di (> 1nm) th cn phi so snh la chn xem cng ty c nn thu my theo ca hay thu theo mt thi gian xc nh.

5.Tng cng qun l chi ph, gi thnh sn phm, y mnh u t nng cao cht lng cng trnh u t i mi my mc, thit b cng ngh nng cao nng sut lao ng. Cht lng my mc thit b thi cng nh hng trc tip n nng sut lao ng do nh hng n tin thi cng v chi ph nhn cng trong gi thnh. Tng cng qun l h thp chi ph vt liu Chi ph vt liu chim gn 70% gi thnh sn xut. Do s dng tit kim khon chi ph ny s lm gim ng k chi ph sn xut, h gi thnh sn phm. Cc ch tiu ch yu xc nh chi ph nguyn vt liu l nh mc ca tng loi vt liu v gi mua ca tng loi vt liu . Thc t hin nay cng ty thc hin khai thc nguyn vt liu ti ch, nn cng c tc ng ch yu lm gim chi ph nguyn vt liu l vic xc nh chnh xc nh mc nguyn vt liu cho mi loi cng vic trnh tha, thiu. Ngoi ra, cn tng cng cng tc qun l nguyn vt liu t khu thu mua, bo qun hn ch ti mc thp nht t l hao ht vt liu. Nng cao thc trch nhim ca cng nhn gim thiu s mt mt, lng ph vt liu trong qu trnh thi cng, gia cng ch to.... Tng cng qun l chi ph my thi cng v chi ph nhn cng

Do cc cng trnh ca cng ty phn tn rng khp nhiu ni cho nn chi ph s dng my thi cng nhiu ni vn l i thu. Cng ty cn tnh ton nn mua hay nn thu bng cch tr tnh trc khon chi ph, khu hao vn chuyn, bo qun trong thi gian s dng v chi ph thu i vi tng cng trnh c th, so snh hai phng n ra quyt nh ph hp. Mt khc, do cc cng trnh phn tn cho nn mi khi c mt cng trnh ln, cng ty li phi sp xp iu chnh s lao ng sao cho ph hp. V vy m s di chuyn lao ng trong cng ty din ra thng xuyn. Cng ty nn c k hoch t chc sn xut, sp xp b tr lao ng hp l m bo lm sao tit kim chi ph nhn cng, nng cao hiu sut lm vic. Cc d n ngy nay u i hi vn cht lng, c s gim st cht ch ca cc t chc t vn bn cnh cc ch u t. m bo cht lng cng trnh l mt trong cc ch tiu quan trng hng u m ch u t quan tm khi nh gi nh thu. Hn na vic m bo cht lng cng trnh l li qung co hu hiu nht cho hnh nh v uy tn ca cng ty, tng cng kh nng cnh tranh ng thi trnh c cc chi ph sa cha, bo dng cng trnh, m bo ng tin thi cng. Do qu trnh xy lp thng ko di, li chu tc ng ca mi trng t nhin, li phi m bo yu cu ca nhiu b phn thit k k thut khc nhau v s dng nhiu cng ngh khc nhau nn rt d xy ra sai st nh hng xu n cht lng cng trnh. V th khc phc tnh trng ni trn cch tt nht l p dng qun l v nng cao cht lng cng trnh mt cch ng b t khu chun b thi cng n khi nghim thu v bn giao cng trnh. Thc hin lm ng ngay t u ch khng phi lm xong mi sa.

Tm v chn ngun cung ng nguyn vt liu, bn thnh phm, cu kin m bo cht lng v chng l yu t trc tip cu thnh nn sn phm. Do , cht lng ca chng s nh hng n cht lng ca cng trnh.

Cc cn b qun l k thut v cn b qun l cht lng phi thng xuyn kim tra theo di vic chp hnh quy trnh k thut, phng php thao tc c ng yu cu thit k k thut hay khng c nhng bin php khc phc kp thi v sai phm cht lng.

Tin hnh kim tra cht lng bc trc, khi m bo yu cu cht lng mi cho php lm bc tip theo. Cui cng cng ty cn c k hoch thc hin qun l cht lng v xy dng h qun tr cht lng v mi trng theo tiu chun ISO 9000 v ISO 14000 trong xy lp. Hai b tiu chun ny s gip cho cng ty phng hng qun l cng nh hot ng m bo cht lng v mi trng mt cch tt nht, to iu kin thun li cho s chp nhn ca th trng.

6. u t pht trin ngun nhn lc Song song vi vic tng nng lc my mc k thut hin i v trc s cnh tranh ngy cng cao, cng ty c phn Lilama 69-3 lun xc nh con ngi l yu t quyt nh mi thnh cng hay tht bi ca cng ty. Bi vy m bo thc hin thng li mc tiu sn xut kinh doanh t ra trong giai on ti, cng ty cn c cc bin php v vn nhn lc nh sau: Sng lc i ng cn b cng nhn vin tui cao, sc kho km v khng c trnh nng lc: cho ngh ch hoc chuyn sang lm cng vic n gin khc. Gim bt s lng lao ng gin tip. Thc hin nhm cc nhim v cng nhm giao cho mt b phn thc hin nhm gim bt b phn qun l. C ch thng pht hp l nhm khuyn khch ngi lao ng pht huy ht kh nng ca mnh, cng hin cho cng ty. Vn an ton lao ng cng cn phi quan tm c bit. Cng ty phi thng xuyn kim tra, nhc nh v cng tc an ton lao ng trn hin trng, thc hin ng ch Bo

him x hi, Bo him y t cho CBCNV, tip tc duy tr v lm tt hn na cng tc phng h lao ng. Ch trng u t chiu su cht lng i ng CBCNV bng vic thng xuyn v lin tc thc hin cc kho o to v o to li vi nhiu hnh thc phong ph v a dng nhm nng cao trnh chuyn mn nghip v, nng lc v kh nng sng to cho mi thnh vin trong cng ty. c bit, vi i ng k thut khng ch c chuyn mn gii m cn phi c s am hiu v php lut kinh t. Qua xy dng mt i ng cng nhn lnh ngh, gii mt ngh bit nhiu ngh: xy dng mt i ng cn b qun l gii, nng ng vi c ch th trng, nhy bn tip thu khoa hc k thut, nm vng ng li ch trng chnh sch ca ng v Nh nc. 7. Hon thin cng tc qun l doanh nghip nhm nng cao hiu qu sn xut kinh doanh * Cng tc qun l kinh t - ti chnh Thc hin phn cp qun l ti chnh, quy nh r trch nhim ca cc n v trc thuc cng ty pht huy tnh nng ng, sng to ca cc n v v nng cao hiu qu sn xut kinh doanh. Thc hin qun l tt cc ngun vn u t , m bo k hoch vay v tr n ng hn. Thc hin tt cng tc sn xut kinh doanh thng qua cng tc qun l k hoch nh: k hoch u t, mua sm, sn xut... Tng cng cng tc thu hi vn. * Cng tc t chc Cng ty nn tip tc duy tr phng php t chc theo hng iu hnh va tp trung va phn tn, nng cao hiu qu phi hp gia cc b phn chc nng v b phn sn xut, thng tin lun thng sut, kp thi gii quyt cc tr ngi. * Cng tc tip th u thu

Nng cao hiu qu trong cng tc tip th, cng tc lp v qun l d n

Thng tin lin quan n cng tc u thu cn phi c cp nht thng xuyn lin tc v nhanh chng c th thng qua cc phng tin thng tin, qua cc mi quan h ring ca cng ty (cng ty c th m rng quan h ny thng qua hi ngh khch hng hng nm).

Tng cng i ng cn b lm cng tc tip th u thu tip tc khuyn khch cc n v trc thuc nng ng tm kim vic lm. ng thi c quy ch khen thng tho ng cho cc n v, c nhn c thnh tch trong cng tc tip th u thu.

* Cng tc sn xut kinh doanh Tng cng v cng c i ng k s, cng nhn lnh ngh tp trung mi kh nng v con ngi v phng tin thi cng hin c cho cc cng trnh trng im, m bo cht lng, tin v an ton, nng cao hiu qu v s cnh tranh ca cng ty trong nn kinh t th trng. Tng cng vic pht trin chiu su, m rng hot ng sn xut kinh doanh l th hin sc mnh hin c ca cng ty. ng thi pht trin a dng cc loi hnh sn xut kinh doanh khc...