Surat Pekeliling Am Bil.

3 Tahun 1990 PERMOHONAN CUTI REHAT Kepada: Mr Rohan Malek Johan (Dr) Ketua Jabatan Urologi, Hospital Selayang Saya memohon kebenaran cuti rehat selama 2 hari bermula pada 07/01/08 dan 08/01/08 kerana tidak sihat. Bersama ini saya sertakan Sijil Cuti sakit yang telah di isukan pada hari berkenaan. Catatan Tandatangan Pemohan Nama Penuh Jawatan Tarikh : : Dr Mohd Salehuddin Yusoff : Pegawai Perubatan U41 : 10 January 2008

________________________________________________________________________ Kepada : Mr Rohan Malek Johan [ Pegawai yang meluluskan cuti ] Permohonan cuti di atas disokong / tidak disokong. Tarikh permohonan : ……………… ……..………………………….. Tandatangan Ketua Bahagian / Unit Permohonan cuti di atas * Tarikh : ……………….. ………………………………………………. [Tandatangan Pegawai Yang Meluluskan Cuti] ___________________________________________________________________________ Untuk Kegunaan Pejabat. Baki cuti pemohon ……………..hari (Diisi dan ditandatangan ringkas sebelum borang diserahkan kepada pemohon) Pemohon diberitahu dan cuti direkod. (Tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan) Tarikh : ……………………….. ………………………………………….. b.p. Pegawai Pentadbiran diluluskan /tidak diluluskan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful