EPEKTO NG “EXTRA CURRICULAR ACTIVITIES” SA AKADEMIKONG PAG-AARAL

ABSTRAK

Tinatalakay sa pananaliksiksik na ito ang lahat ng aking nakalap na Ediya at mga kaalaman tungkol sa mga epekto ng Extra Curricular Activities na ginaganap sa loob at labas ng aming paaralan dito ko rin natuklasan kung paano at kung ano ang mga epekto nito sa akin, sa aking mga kamag aral, at sa iba pang may buhay na makikita sa kapaligiran. Akin din naobserbahan kung pano ito nakakaapekto ang mga Extra Curricular Activities sa isipan, pangangatawan, Personalidad pangkalusugan at sa kapaligiran sa aking mga nakalap at sa aking mga nasasaliksik ang mga Extra Curricular activities ay malaking ambag o tulong sa mga Lumalahok dito. Ito ay malaking pakinabang upang may ibang madiskubre ang mga taong sasali sa mga Extra Curricular Activities na ito.

PANIMULA

Ano nga ba ang Extra Curricular Activities? Bakit ba kelangan ng ganitong mga programa sa loob at labas ng paaralan? Ano ba ang mga Epekto nito sa kaisipan pangkabuhayan At personalidad ng mga taong lalahok sa proramang ito? Siguro ito lamang ang mga tanong ng iba tungkol sa mga Extra Curricular Activities. Ang ilan sa mga taong ng iisip ay malaking gastos lamang ito at pag uubos ng panahon at oras ang mga taong lalahok ditto. Bakit ba kailangan ng mga ganito pwede naming wala na at pwede namang mag-aral nalang sa loob ng mga silid aralan bakit pa kailangang lumabas pa ng silid o eskwelahan. Yan siguro ang mga sabi ng mga walang magawa kundi pakialaman ang programa ng mga paaralan. Ang alam ko importante ang Extra Curricular Activities. At kung bakit ay malalaman nyo na.

KATAWAN

Ano ba ang Extra Curricular Activites? Ang Extra Curricular Activities ay ibang paraan ng pagtuturo at ibang paraan kung paano maipakita sa isang tao na hindi lamang sa loob ng silid aralan dapat may mag aral at may matutunan kundi sa labas din nito. Ang ilan sa mga ito ay ang Sabayang pagbigkas Dula dulaan Dance Showdown sa loob ng paaralan pag-awit Field Trip At iba pa. Ang Extra Curricular Activities ay malaking tulong upang maipakita ang iba’t ibang talento husay at abilidad ng mga lalahok dito. Ito din ay isang paraan upang mapakita ang ilang mga bagay na hindi kayang ipakita sa loob ng silid aralan. Kailangan ang mga ganitong Extra Curricular Activities sa kadahilanang ang ganitong mga programa ay nakakapag palawak pa lalo hindi lamang sa kaisipan kundi din sa Ispiritwal, pangkabuhayan at sa personalidad ng isang tao na lalahok dito. Malaki ang amabag ng mga ganitong

programa sa ating pang kaisipan pangkabuhayan At personalidad ng mga taong lalahok dito, dahil sa mga programang ito nagiging malawak ang natatanaw ng mata ng isang tao. Katulad nalamang ng Sabayang Pagbigkas hindi mabubuo ang isang Sabayang pagbigkas kung iisa lamang ang magsasalita sa harapan sa mga taong sasali rito maliit na ang sampu sa Extra Curricular Activities na ito, sa mga ito natutututo kang makisama at makisalamuha sa ilan na kasali rin dito. Sa ganung paraan lumalawak ang personalidad mo at natutututo ka na humarap sa mga taong nakapaligid sayo. At ito rin ay nakakatulong ng malaki sa pangkabuhayan ng isang tao dahil sa pagdating ng araw kung ano man ang makita nya na nakapaligid sa kanya alam na nya at may masasabi na s’ya tungkol dito. Sa kadahilanang ito ang mga istudyante ay sisipagin at gaganahan upang lalo silang mag-aral ng mabuti. Marami ang nagsasabi ang mga ganitong mga programa ay aksaya lamang ng pera at panahon. Ang masasabi ko naman tungkol dyan ay hindi. Aksaya ito ng panahon, dahil kundi sa mga Extra Curricular Activities na yan ay hindi matututong tumayo sa sariling mga paa ang taong nag-aaral lamang sa loob ng silid aralan, sa kadahilanang iba ang ugali at persepsyon ng isang mag-aaral sa loob at sa labas ng silid aralan. Sa

mga ganitong proyekto nakakahakbang pa nng isang baytang ang isang istudyante upang maitaas ang kaalaman niya, hindi lamang sa buhay niya kundi sa buhay ng nakikita nya, Sa kadahilanang iba ang pag-aaral ng isang istudyante sa loob ng silid aralan at sa labas ng silid na ito, kailangan din ito upnag maging malawak kung ano man ang naaabot ng isang istudyante. At sa usapang pananalapi, marami ang bumabatikos sa mga programang ito sa kadahilanang maraming nagsasabi na. Sobrang hirap na nga ng buhay kailangan pang gumastos at maglabas ng pera sa mga ganyang proyekto, Sa aking pananaliksik Kinaramihan o halos lahat ng programang may mga Extra Curricular Activities ay kailangan ng pera sa kadahilanang kailangan din mag impok at maglinang ng ilang mga bagay sa ibang lugar katulad ng Camping, Fieldtrip at iba pa. Alam ko sa mga itong programa ay malaki ang maitutulong sa mag-aaral naglabas man ng pera mapapakita naman na may importansya ka sa mga anak na kagaya ko upang lalong pagbutihin ang pag-aaral. May mga kasabihan nga “hindi importante ang pera ang importante masaya ka” Yan ang importante sa lahat Masaya kana may natutunan ka pang ilang mga bagay upang malinang ang kaalaman mo sa buhay. Alam ko sa mga sumali sa mga ganitong mga Extra Curricular

Activities nakangiti ang mga taong sumali sa mga ganitong programa sa kadahilanang naipakita nila hindi lamang ang kanilanng mga talento kundi naipakita nila kung sino at kung ano meron sa kanilang mga personalidad hindi lamang puro pag-aaral sa loob ng paaralan kailangan mo rin mag-aral sa labas nito upanng matututo kang tumayo ng mag-isa makisalamuha sa mga tao at matututo ng ilang mga bagay na para magamit pagdating ng araw. Ito ang ilan sa mga bagay kung bakit kailangan ng mga Extra Curricular Activities.

KONKLUSYON

Sa aking pananaw at sa aking mga napagdaanan ang aking palagay ay importante itong Extra Curricular Activities sa kadahilanan hindi lahat natututunang ng istudyante sa loob ng silid aralan ang lahat, kailangan lumabas ito ng silid o paaralan upang linangin ang kanyang kaisipan at kaylangan din ang ganitong programa upang maiwasan ang katamaran at pagkabugnot ng isang mag-aaral at dito rin matututunan kung paano makisalamuha at humarap sa ibang tao at dito malilinang ang persinalidad niya kaya ang aking masasabi importate ang programang Extra Curricular Activities.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.