You are on page 1of 3

INSTRUMEN PEMANTAUAN UNIT HAL EHWAL MURID PEJABAT PELAJARAN DAERAH PETALING PERDANA

KOD SEKOLAH SEKOLAH : :

TARIKH PEMANTAUAN: No. Aspek 1 No. Item (a) i. ii. iii. iv.

Aspek Jawatankuasa Hal Ehwal Murid

Item 0 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM) berfungsi dengan: menetapkan dasar pelaksanaan hal ehwal murid mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa menyediakan minit mesyuarat mengikut prosedur yang ditetapkan melibatkan Guru Besar atau Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang dan semua guru yang terlibat dengan pengurusan Hal Ehwal Murid menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang HEM merancang program, projek, dan aktiviti HEM selaras dengan perancangan strategik sekolah menyelaras pelaksanaan program, projek, dan aktiviti HEM memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti HEM melaksanakan penambahbaikan terhadap program, projek, dan aktiviti HEM Jumlah Frekuensi Aspek 1 Skor Jumlah Skor Aspek 1 Sistem Pengurusan Sekolah mempunyai ciri-ciri asas keselamatan dengan: meletakkan alat pemadam api yang berfungsi di tempat trategik mempamerkan pelan laluan kecemasan di setiap kelas dan bilik khas menjalankan kawad kebakaran (fire drill) menyediakan sistem kawalan keselamatan sekolah menyediakan jadual tugas pengawal keselamatan Sekolah mempunyai sistem kawalan keselamatan murid: di dalam bilik darjah (termasuk makmal, bengkel dan bilik-bilik khas) di luar bilik darjah di kawasan sekolah semasa mengikuti aktiviti pendidikan di luar sekolah (langkahlangkah pencegahan dan keselamatan seperti semasa lawatan sambil belajar dan perkhemahan) Pihak Pengurusan Sekolah memberi penekanan terhadap keselamatan murid di luar kawasan sekolah dengan: menekankan langkah-langkah keselamatan murid semasa dalam perjalanan pergi dan balik sekolah mengadakan kerjasama dengan ibu bapa dan pihak berkuasa yang lain untuk memantapkan keselamatan murid memastikan kawasan laluan murid selamat dengan kerjasama pihak berkuasa yang lain Jumlah Frekuensi Aspek 2

Skor Sekolah 1 2 3 4

v. vi. vii. viii. ix.

2

Sistem Kawalan Keselamatan Murid

(a) i. ii. iii. iv. v. (b) i. ii. iii.

(c) i. ii. iii.

Skor Jumlah Skor Aspek 2 No. Aspek 3 Aspek Perkhidmatan Kesihatan Murid No. Item (a) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Item 0 Pihak Pengurusan Sekolah mengadakan perkhidmatan kesihatan murid dengan: menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau klinik untuk Perkhidmatan Klinik Bergerak Jabatan Kesihatan menyediakan ruang, atau bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan peralatan untuk murid yang sakit memastikan kekemasan dan kebersihan bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan klinik (jika ada) melaksanakan pengesanan awal tahap kesihatan murid merancang program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid melaksana program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid memantau dan menilai keberkesanan program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid mengambil tindakan penambahbaikan program, projek, dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid Jumlah Frekuensi Aspek 3 Skor Jumlah Skor Aspek 3 Pihak Pengurusan Sekolah mengurus Skim Pinjaman Buku Teks dengan: memastikan Bilik Operasi SPBT Sekolah (BOSS) kemas dan bersih memproses permohonan dan pinjaman SPBT menyelenggara stok SPBT dengan kemas kini membuat hapus kira dan pelupusan buku teks mengikut keperluan menegaskan penjagaan buku SPBT oleh murid Jumlah Frekuensi Aspek 4 Skor Jumlah Skor Aspek 4 Pihak Pengurusan Sekolah mengurus disiplin murid dengan: menyediakan peraturan-peraturan dan panduan tatatertib murid sekolah menentukan prosedur tindakan kes disiplin murid memastikan pengawas sekolah atau pemimpin murid berfungsi menguatkuasakan peraturan sekolah untuk murid mengenal pasti murid yang perlu diberi perhatian khas untuk tujuan pemajuan, pengukuhan, bimbingan, pencegahan dan pemulihan merancang program pemajuan, pengukuhan, bimbingan, pencegahan dan pemulihan disiplin melaksana program pemajuan, pengukuhan, bimbingan, pencegahan dan pemulihan disiplin memantau pemajuan disiplin murid Jumlah Frekuensi Aspek 5 Skor Jumlah Skor Aspek 5 Skor Sekolah 1 2 3 4

4

Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

(a) i. ii. iii. iv. v.

5

Pengurusan Disiplin Murid

(a) i. ii. iii. iv. v.

vi. vii. viii.

No. Aspek 6

Aspek Biasiswa dan Bantuan Lain

No. Item (a) i. ii. iii. iv.

Item 0 Pihak Pengurusan Sekolah mengurus hal-hal yang berkait dengan biasiswa dan bantuan lain dengan: mengenal pasti murid yang layak memproses permohonan biasiswa murid (mengedar borang, menyemak, menilai dan memperaku permohonan) mengagih dan mengawal penggunaan biasiswa atau bantuan kepada murid yang berkenaan memantau prestasi pemegang biasiswa dan mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan syarat penajaan Jumlah Frekuensi Aspek 6 Skor Jumlah Skor Aspek 6 Pihak Pengurusan Sekolah mengurus RMT dengan: mengenal pasti murid yang layak memantau pelaksanaan RMT (program, kualiti makanan, dan impak program) Jumlah Frekuensi Aspek 7 Skor Jumlah Skor Aspek 7

Skor Sekolah 1 2 3 4

7

Rancangan Makanan Tambahan (RMT) (Sekolah Rendah Sahaja)

(a) i. ii.

0 RUMUSAN SKOR Jumlah Frekuensi Aspek Skor Jumlah Skor Aspek Peratus

1

2

3

4