PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala cu clasele I-VIII numărul 16, Oradea PROFESOR: Ursan Anamaria Dorina ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare DISCIPLINA: Limba şi literatura românǎ CLASA: a VII-a C UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Texte narative-romanul SUBIECTUL: Scene semnificative din romanul Moromeţii( cina, salcâmul, fonciirea, secerişul) TEXT SUPORT: Moromeţii( ora a III-a) TIPUL LECŢIEI: de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe-tip concurs MOTIVAŢIA: este o lecţie de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor, valoroasă prin folosirea unor procedee şi metode de predare activ - participative, care le permit elevilor să devină conştienţi de propria gândire şi de folosirea limbajului personal. OBIECTIVUL CADRU: cultivarea receptivităţii literar – artistice a elevilor, cu referire asupra universului creaţiei moromeţiene. OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 1.4 – să manifeste interes pentru mesajul ascultat, pentru partenerii de discuţie şi pentru metodele moderne utilizate; 2.1 – să realizeze înlănţuirea clară şi corectă a ideilor; 3.1 – să deosebeacă elementele de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit; 3.2 – să identifice modurile de expunere într-un text epic; 4.3 – să utilizeze corect semnele de punctuaţie în interpretarea rolului propus.

1

a salcâmului. fişe de lucru. rebusul. videoproiector. ciorchinele. O7: să emită păreri proprii despre tema propusă. pălării. cu filmul Moromeţii. O2* participe efectiv la jocurile didactice organizate pe grupe omogene dovedind colegialitate O3* să-şi cultive interesul şi respectul faţă de creaţiile literaturii române. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ELEVILOR: individuală. brainstormingul. metoda pălăriilor gânditoare. perspectiva narativă şi indicii temporali şi spaţiali O3: să identifice scenele importante din roman în urma citatelor extrase şi a completării rebusului. codul familiei.bani de ciocolată. tabla .C. retroproiector. O4: să comenteze fiecare scenă în parte utilizând diverse argumente pro/contra ( scena cinei. mumca în grup.D.C. argumentând răspunsul.argumentarea. a secerişului şi întâlnirea din Poiana lui Iocan). O5: să se pună în locul personajului principal şi al copiilor acestora şi să spună cum ar proceda. • RESURSE MATERIALE: manualul. P.OBIECTIVE OPERAŢIONALE: a) cognitive: O1: să definească romanul şi să denumească alte opera epice din literature română O2: să precizeze trei trăsăturiale romanului. gândirea critică. O6: să se comporte ca nişte actori desăvărşiţi. ecran. Biblia.. a fonciirei. frontală şi pe grupe EVALUARE: orală şi scrisă. fişe cu citate extrase din text. jocul de rol. O8:să participe efectiv la jocurile didactice organizate pe grupe omogene dovedind colegialitate b) afective: O1* să se implice emoţional în atmosfera prefigurată de autorul operei.concursul. dicţionar. STRATEGII DIDACTICE RESURSE PROCEDURALE/ METODE: conversaţia. aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei CONDIŢII DE REALIZARE: LOCUL-sala de clasă TIMPUL-50 min BIBLIOGRAFIE: 2 . metoda cadranelor.

Editura Art 2008.. Vasile.Paicu. Editura Universităţii din Oradea. Letiţia.Lazăr.2009 3 . Tulbă. Bucureşti. Filimon. Literatura română. Bucureşti 2008. Biblia. Editura Badea. Iancu. (coordonatori). Mariana.Marin. 2007. L. Psihopedagogie pentru formarea profesorilor. Limba română -manual pentru clasa a VII-a . Editura Corint. 2004. Badea. Oradea. Marcu.Literatura română –Eseul. Ana. ediţia a treia. M. Codul familiei.

laptopul. . numind elevii să citească citatele extrase referitoare la conflictele întâlnite în operă şi să le comenteze. Conflicte exterioare între Ilie Moromete şi – Copiii .Guica. . Elevii prezintă tema şi corectează eventualele greşeli. retroproiectoru l Conversaţia. iar profesorul va scrie pe tablă. Ştiu/Vreau să ştiu 4 Copiii vor să ştie despre personaje şi scenele din . Precizaţi care e timpul şi spaţiul acţiunii? Care e perspectiva narativă? Dar structura şi compoziţia acestuia( pe scurt)? CE NU ŞTIU ÎNCĂ/VREAU SĂ Elevii se pregătesc pentru lecţie. Verific tema cantitativ şi calitativ.Bălosu.Catrina.Secvenţele lecţiei Ob Activitatea profesorului Activitatea elevilor T I M p Resurse materiale Resurse procedurale Forme de organizare Evaluare Moment organizatoric Verificarea temei şi reactualizarea a cunoştinţelor dobândite anterior O1 O2 Organizez clasa pe grupe şi asigur climatul necesar bunei desfăşurării a lecţiei. 1 pixuri caiete conversaţia activitate frontală 9 caiete Conversaţia activitate frontală evaluare orală şi scrisă Elevii răspund întrebărilor de pe fişă. Ciorchinele. Fişe de lucru. . Prin intermediul metodei ciorchinelui îi întreb ce ştiu : Ce este romanul? Daţi trei trăsături specifice acestuia.Jupuitu etc.

5 .

......................... exterior) Moromete cu: 6 TIMP................................ CONFLICTE(interior...................................... Alte opere epice ......--------------------------------------------------------TEMA ROMANULUI ................................ ........... SPAŢIU...... ..... ............................................ ...............ROMANUL ESTE................................................ PERSPECTIVĂ NARATIVĂ......................................... MOROMEŢII Autor....................................... .......... . ........................... ..... ............................ ................................ ............................... ............... ... ........ ......................................... TRĂSĂTURILE ROMANULUI SUNT.... ......... ................ ..

..... 2..... S S A L C F O N C I I R E C I N Î N T Â L N I E E C E R I Â M U L A A A Ş UL 7 ............... 5. de la Ilie Moromete.............. Cu ce se ocupau oamenii din acele locuri... Alege cuvântul care reprezintă o scenă semnificativă pentru familia Moromete din structura Cina cea de Taină .. Î......................................-A care are loc în Poiana lui Iocan. 3..... Jupuitu ajunge acasă la Moromete iar acesta se preface că n-are bani ca să-i plătească.....................ANEXA 2 REBUS 1...................... 4........................ Tudor Bălosu dorea cu orice preţ să cumpere .....

.................. 2..............Î.. 4.... Cu ce se ocupau oamenii din acele locuri.................... 5................-A care are loc în Poiana lui Iocan A    8 ........ de la Ilie Moromete...................Alege cuvântul care reprezintă o scenă semnificativă pentru familia Moromete din structura Cina cea de Taină ................Jupuitu ajunge acasă la Moromete iar acesta se preface că n-are bani ca să-i plătească..ANEXA 2 REBUS 1......... 3........Tudor Bălosu dorea cu orice preţ să cumpere ........................

unul lângă altul după fire şi neam. Paraschiv. lângă vatră… stătea totdeauna Catrina Moromete. pe nişte scăunele cât palma. ca şi când ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară. i -Poate am să--l vând poate nu o să --l vând.asta mi-o cânţi dumneata. Soarele începe să răsară .B ANEXA3 CITATE . salcâmul. SCENA SECERIŞULUI „Căruţele ies din sat prin toate părţile lui. te--ai mai gândit? Îmi dai salcâmul ăla? ? -Da. câmpia se limpezeşte de spuma argintie a aburilor de rouă şi întinderea ei care joacă acum în nemărginiri de foc rece … vântul uşor al dimineţii care face cu grâul valuri asemănătoare mării.De cealaltă parte a mesei . în jurul unei mese mici. stăteau spre partea din afară a tindei. Nilă şi Achim. Morometee. prin toate uliţele şi ulicioare. secerile astea! Parascive nu vezi că furca aia stă acolo lângă gard de cinci săptămâni? Ia-o de acolo şi bagă-o în şopron ! Ar putea să stea acolo până o rugini . fă. şi ciocârlia care ţâşneşte din lan…copiii iau secerile în mâini şi încep să se învârtească pe lângă capul încărcat cu ierburi… se întorc 9 .. -De ce trebuie să ne grăbim a…ş Te duseşi in grădină să te odihneşti că până acum stătuşi! -De ce să-l tăiem ?Cum să-l tăiem ? SCENA FONCIIREI „-Catrino. fonciirea. secerişul. iar lângă ea îi avea pe SCENA SALCÂMULUI -Ce faci. joase şi rotunde. am discutat odată să-ţi vând un salcâm. mama vitregă a celor trei fraţi.) SCENA CINEI „Moromeţii se află strânşi în tindă .. Moromete mai rămase câteva clipe cu spatele întors spre cei doi de pe prispă. ia. apoi deodată se răsuci pe călcâie şi strigă: -N-am! .Cei trei fraţi vitregi.Scene semnificative din romanul Moromeţii ( cina. până te-ai înţepa în ea şi tot n-ai s-o ridici!.

” „Cei trei fraţi vitregi. fără să se mire. învârtesc secerile în mâini . îţI arde de prostii. nea Ilie ! se grăbi Jupuitu.care eşti în tindă . pocnind încuietoarea genţii.. mamă .Moromete se apropie de prispă tăcut. …. Parschiv.. Moromete însuşi aratau bicisnici. nea Ilie. tu ce faci acolo? -Na Paraschive. spun câte o vorbă ca să facă totuşi ceva….” 10 .] iar în timpul iernii jucau mija. copii făcuţi cu Moromete. dă-mi un foc ! -Hai .Niculae şi pe Ilinca. Numai Moromete stătea parcă deasupra tuturor. . ajungând la capătul gheţuşului. aruncă în gură boabele pârguite . masa fiind prea mică. -Catrino. zise agentul tăios. nea Ilie. din căsătoria dintâi. vrândnevrând. de pe care el stăpânea cu privirea pe fiecare. părţile la un loc pe care fiecare va trebui să le ducă înainte până la terminare.după ce cănu munceşti. nici nu taci!. Nilă si Achim.Păi nu ţi-am spus că nu am !Ce să-ţi face u dacă nu am1N-am! -Plăteşte Moromete! Strigă agentul înfuriat. de când te ştiu eu.Toţi ceilalţi stăteau umăr lângă umăr..) Tea ars rău? Yise Moromete.Moromete n-o mai schimbase de pe vremea primei lui căsătorii. Locul lui era pe pragul celei de-a doua odăi. spre soare ..Cerul deschis şi câmpia năpădeau împrejurimile […]”.Era tot fata ei.Moromete trebuie să lege snopii şi să-i aşeze în clăi. întocmai ca şi când n-ar fi auzit nimic…… -Dă-mi mă o ţigare! Omul îşi scoase tabachera şi i-o întinse. că până la prânz mai am de încasat. lot Moromete. le mănâncă…Cel mai vrednic dintre copii începe să măsoare cu pasul stanţiile . înghesuiţi. -Aşa.bea apă (. din grădina lui Moromete … un salcâm uriaş…stufos şi înalt care umbrea întreaga vâlcea […] Toata lumea cunoştea acest salcâm […] Salcâmul … creştea în fiecare an mai bogat [.Tita stătea între cei trei şi maicăsa. Acum se uita în altă parte. -Foncierea pământului. îl sfărâmă în palme şi îi suflă pleava . se supără mama fără să se uite la omul ei.Cel mai vrednic începe să taie spicele şi să arunce mănunchiurile în urmă…tatăl strânge poloagele şi face snopii. deşi numărul copiilor crescuse.. grădina. Tito.. trei mii lei. mărturisi el naiv. lot Catrina două mii opt sute şaizeci şi trei. ca şi când ar fi fost gata în orice clipă să se scoale de la masă şi să plece afară[…] Când se trezi află că Nilăşi cu Paraschiv fugiseră[…]”.Eu credeam că e rece. hai . alegându-l ca loc de întâlnire. ca să se mire proştii ! […] Dintre toţi salcâmii se distingea acesta. copii îmbrăţişau tulpina salcâmului […]Primăvara coroana uriaşă a salcâmului atrăgea roiuri sălbatice de albine[…]Acum totul se făcuse mic. caii.De ce nu vrei să înţelegi că nu am? … -Nu poţi să iei caii ! zise Paraschiv. .Nu e cine ştie ce! Hai mai repede . -Hai.smulg câte un spic. stăteau spre partea din afara a tindei.

3.Imaginaţi-vă că sunteţi în locul copiilor lui Moromete.Răspundeţi întrebărilor: SCENA SECERIŞUL. 2..Care sunt cauzele nemulţumirii fiilor lui Ilie Moromete şi urmările acestora? 1...” Anexa 4 SCENA CINEI -grupa COPII/ PĂRINŢI (pălăria alb/negru)A.Cine se ocupă de secerişul grâului în familia Moromete? 4.Identificaţi în text cuvinte care fac parte din câmpul lexical al secerişului.-Ia ici o mie de lei.GRUPA ŢĂRANILOR(pălăria galbenă) A.Ce poziţie ocupă Moromete în familia sa hibridă şi ce reprezintă cina pentru voi? 2.Precizaţi trei obiceiuri specifice vieţii satului ardelenesc.Precizaţi modul de gândire al unui şef de familie şi cum sunt aşezaţi la masă membrii familiei Moromete utilizând citate. 3.Comentaţi un obicei în câteva cuvinte. mai descutăm noi! Ce crezi că noi fătăm bani?.Răspundeţi întrebărilor: 1.. cei din 11 .. şi mai încolo aşa.

GRUPA AGENŢILOR(pălăria albastră) 4*10 puncte B. numai din rodul pomului celui din mijlocul raiului ne-a zis Dumnezeu: Să nu mâncţi din el. […] Iar femeia a zis catre şarpe <<roade din pomii raiului putem sa mâncăm. nici să vă atingeţi de el. Cu ce pom se poate asemăna salcâmul? Geneza 2 „ Şi a făcut Dumnezeu să răsară din pământ tot soiul de pomi. 3.A. Ce modalităţi de caracterizare cunoaşteţi? Enumeraţi-le! 4. Ilie Moromete. Seara Isus Sa aşezat la masa cu cei 12 ucenici ai săi (…) pe când mâncau ei. ca să nu muriţi!>> Atunci şarpele a zis : hotărât că nu veţi muri” (…) Răspundeţi întrebărilor: 1. a frânt-o şi a dat-o ucenicilor .GRUPA SALCÂMILOR(pălăria verde.Răspundeţi întrebărilor: 4*10puncte 1.scena cinei -Fixarea cunoştinţelor SCENA FONCIIREI. placuţi la vedere şi cu roade bune de mâncat.Comentaţi citatul Matei. Extrageţi din fraza de mai jos alte semnificaţii ale salcâmului: Acesta pare o fiinţă magică. Fixarea cunoştinţelor-JOC DE ROL Joc de rol SCENA SALCÂMULUI.Ce reprezintă salcâmul în mentalitatea satului şi cine dorea să-l cumpere? 3. prima căsătorie. Precizaţi trei trăsături ale personajului principal. şi spuneţi cum aţi proceda. 4*10 puncte B. Isus a luat pâine şi a bincuvântat-o.4. 2. Credeţi că Jupuitu procedează corect atunci când insistă? ArgumentaŢi. Ce mod de expunere predomină în această scenă? Daţi exemple de alte moduri de expunere şi precizaţi operele unde le-aţi întâlnit. martor şi păstrător al atâtor . 4*10 puncte 12 2.Joc de rol. 26 „Ucenicii au făcut cum le poruncise Isus şi au pregătit Paştile. iar în mijlocul Raiului era pomul vieţii si pomul cunoştinţei binelui si răului.

Se vor acorda încă 10 puncte. personajul identificându-se cu acest arbore. iar dacă răspunsul va fi incomplet celelalte echipe pot aduce completări. fie la B. SUCCES! AUTOEVALUARE 13 . juriul este rugat să pună câte o întrebare echipelor pentru a afla echipa câştigătoare. Salcâmul este pentru Moromete un veritabil axis mundi. 4.JOC DE ROL Fixarea cunoştinţelor este realizată printr-un joc de rol al scenei pe care o aveţi la dispoziţie. B. este un simbol sacru.Dacă aţi fi în locul lui Moromete ce soluţie aţi fi ales? B. Fixarea cunoştinţelor:Joc de rol Anexa 5 Atenţie! Se acordă timp şi pentru explicarea regulilor şi pentru împărţirea fişelor. A. Salcâmul lui Moromete este un semn de hotar. un simbol al independenţei lui. În cazul existenţei unui baraj. El face parte din viaţa familiei Moromete şi viaţa satului „Toată lumea cunoştea acest salcâm”. Dacă răspunsul e corect echipa va primi puncte de la juriu şi câte un bănuţ de ciocolată drept răsplată.REGULILE CONCURSULUI:. Fixarea cunoştinţelor Joc de rol tainice manifestări ale vieţii ţărăneşti nescrise.24 min Fiecare grupă va primi nişte fişe cu citate din scene semnificative ale romanului studiat. Timp alocat 1/5 minute pentru fiecare întrebare.Sunt patru întrebări pentru fiecare grupă ( 40 de puncte).B.total 24 de minute.(5o de puncte) -8min Fiecare membru al echipei e rugat să participe activ fie la puncul A . iar liderul sau fiecare membru din grupă va citi pe rând câte o întrebare şi va da răspunsul pe loc.

..........Mi-a plăcut cel mai mult Eu îmi dau nota……............ 4............................... 4.. 3......................... 4........................................... 2....... JOC DE ROL INTREBĂRI 1................................... 3........ şi sunt JURIU ECHIPA I COPII/PĂRINŢI (PĂLĂRII ALBE) ÎNTREBĂRI-4*10 PUNCTE JOC DE ROL 50 PUNCTE ECHIPA A II-A SALCÂMII (PĂLĂRII VERZI) ÎNTREBĂRI 4*10 PUNCTE JOC DE ROL 50 PUNCTE ECHIPA A III-A AGENŢILOR (PĂLĂRII ALBASTRE) ÎNTREBĂRI4*10PUNCT E JOC DE ROL 50 PUNCTE ECHIPA A IV-A ŢĂRANILOR(PĂLĂRII GALBENE) 14 INTREBĂRI 1.... JOC DE ROL INTREBĂRI ... JOC DE ROL INTREBĂRI 1... 2.... 3.. 2..

.... 2..............ÎNTREBĂRI4* 10 PUNCTE JOC DE ROL 50 PUNCTE 1.... 4......... JOC DE ROL 15 ................... 3............

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful