RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2012 BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Minggu 1 (4-6 Jan) UNIT 1 Minggu 2 (9-13 Jan) UNIT 2
Minggu 3 (16-20 Jan)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN/BBM

ORIENTASI PELAJAR TINGKATAN 1 HARI PERTAMA DI SEKOLAH MENENGAH BERHEMAT SEMASA BERBELANJA. 1.Karangan Keperihalan 2. Kefahaman Dialog 6. Ringkasan / Pemahaman 7. KOMSAS: Novel Istana Menanti - Sinopsis, tema dan persoalan. 5. PKJR-Keselamatan Jalan Raya – Penggunaan Jalan Raya dan Masalahnya FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 11.2 Menganalisis gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera. TATABAHASA Kata sendi Kata adjektif Ayat inti Kosa kata ILMU -Pendidikan Moral -Sains -Kesihatan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Belajar Cara Belajar NILAI -Kerajinan -Kegigihan KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis Halaman 1-8 Radio Petikan akhbar dan majalah Kertas sebak Kad manila.

1

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 3 Minggu 4 (23-27 Jan) UNIT 4 Minggu 5 (30 Jan - 3 Feb)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Sastera -Kebudayaan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kecerdasan pelbagai -Kontekstual -Pembelajaran masteri NILAI -Semangat cinta akan tanah air -Tanggungjawab

CATATAN/BBM

MUTIARA HITAM DARI SABAH

FOKUS UTAMA: 2.0 Memberikan pendapat yang bernas sebagai sumbangan dalam perbincangan. Aras 1 (ii) Meneroka pelbagai kemungkinan idea yang dapat dijadikan penyelesaian masalah. FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yangb tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 11.2 Menganalisis gaya bahasa dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TATABAHASA Kata Adjektif Pembentukan kata adjektif Peribahasa Kata terbitan Simpulan bahasa

Teks ms 41 -52 OHP Radio Gambar tokoh Teks keratan akhbar

MANISNYA SENYUMANMU. 1. Karangan – - Surat Kiriman Tidak Rasmi -Negara kita-

Cuti Tahun Baru Cina (23-24 Jan)

2. Komsas - Pantun Empat Kerat (Agama) 3. Novel Istana Menanti -watak /perwatakan -sifat watak 4. Karangan BerpanduKarangan berdasarkan jadual/gambar

Kosa Kata -autobiografi -memartabatkan -mutakhir

Cuti Peristiwa Sempena Tahun Baru Cina (25 Jan)

KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

6. PKJR-Keselamatan Jalan Raya – Berkeadaan Selamat di Jalan Raya

2

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 5 Minggu 6 (6 – 10 Feb) UNIT 6 Minggu 7 (13 – 17 Feb)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Pendidikan Moral -Sejarah

CATATAN/BBM

KOMPUTER DALAM KEHIDUPAN

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TATABAHASA Kata kerja Pembentukan kata kerja

Halaman 47 - 49

REMAJA BERWAWASAN 1. Karangan gambaran Kemahiran mendengar dan bertutur) 2. Pemahaman teks: Tajuk: Terusik Wajah Kerana Gigi” (ms 28) 3. Novel Istana Menanti -Latar tempat, latar masa dan Latar masyarakat. 4. Ringkasan/ Pemahaman 5.Pemahaman teks Kelab Komputer (ms 31) -Kemahiran membaca 6. PKJR-Perlakuan Berisiko – Mana Lebih Berisiko?

Petikan akhbar KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH Kosa kata -respons -wawasan -profesionalisme -KBKK -Kecerdasan Pelbagai -Belajar Cara Belajar NILAI -Keberanian -Tanggungjawab -Bekerjasama -Keadilan KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

Cuti Maulidur Rasul (6 Februari)

3

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 7 Minggu 8 (20 – 24 Feb) UNIT 8 Minggu 9 (27 Feb - 2 Mac)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU

CATATAN/BBM

WIRA BANGSA IBU NEGARA MALAYSIA 1. Karangan perbincangan Pelancongan (ms 17) -Kemahiran menulis 2. Ringkasan/Pemahaman “Berkhemah di FRIM (ms 40) -Kemahiran membaca 3. Komsas – CERPEN: Kasut Kelopak Jantung -sinopsis -watak dan perwatakan (kemahiran membaca) 4. Puisi Tradisional Pantun Empat Kerat (Berjimat Cermat) -ciri-ciri syair -perbandingan antara pantun dan syair 5. Meringkas Karangan (Kemahiran menulis) 6. PKJR-Perlakuan Berisiko : Berjalan Membelakangkan Lalu Lintas

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 (iv) Mengubahsuaikan maklumat untuk memperlihatkan kesinambungan idea. 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik.

TATABAHASA Kata tugas Pembentukan kata tugas Peribahasa Kosa kata -diagnosis -keprihatinan -genetik -pemakanan

Petikan akhbar -Sains dan Teknologi -PJK

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kontekstual -Teknologi Maklumat dan Komunikasi

NILAI -Kasih sayang -Kebersihan fizikal dan mental -Baik hati

KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

BULAN/ MINGGU/

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN/BBM

4

UNIT/KELOMPOK

UNIT 9 Minggu 10 (5 – 9 Mac) UNIT 10 Minggu 12 (19 – 23 Mac)

INDAHNYA BUMI KENYALANG

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TATABAHASA Kata Praklausa Kata tanya kata seru kata pembenar kata perintah kata pangkal ayat Ayat aktif Ayat pasif

ILMU -Sejarah -Sains KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -Intrapersonal

BBM Internet Petikan akhbar/majalah/ teks

LIMA LANGKAWI 1. Karangan Wawancara 2. Komsas – Prosa Tradisional - Taju’l Muluk 3. Ringkasan/ Pemahaman Sarawak Destinasi Pelancongan

NILAI Kosa kata -Keberanian -Daya usaha -Hormat-menghormati -Kejujuran

4. KOMSAS- cerpen: Tempang

5. Karangan Berpandu 6. PKJR-Pengaruh Rakan Sebaya - Pengaruh Atas Tindakan yang Kita Lakukan

KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 1 (Minggu 11 : 10 – 18 Mac)
BULAN/ MINGGU/ TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM CATATAN/BBM

5

UNIT/KELOMPOK

UNIT 11 Minggu 13 (26 – 30 Mac) UNIT 12 Minggu 14 (2-6 April)

SUKAN MEMANAH

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. FOKUS SAMPINGAN: 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (iii) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TATABAHASA Kata prafrasa Kata bilangan/ Penjodoh bilangan Kata penegas Kata sendi nama Kata penguat Kata arah Kata pemeri Kata bilangan Kata bantu Kata nafi Kosa kata -pertiwi -harmoni -permuafakatan -setia kawan -meluncur -keruntung -mengkuang

ILMU -Kesusasteraan -Sejarah -Geografi -Sains dan Teknologi -Ekonomi

BBM Teks Keratan akhbar

PAHLAWAN PERKASA 1. Karangan Surat kiriman rasmi 2. Komsas – Cerpen -Tukang Lama 3.Pemahaman Menyertai Kelab Memanah -- ms 84 (kemahiran mendengar, bertutur dan menulis) 4. Komsas - Sajak Kian Kita Lupa 5. Ringkasan/Pemahaman - Taman Negara Gunung Mulu - ms 107 (kemahiran mendengar dan bertutur) 6. PKJR-Pengaruh Rakan Sebaya - Dalam Kawalan Saya

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Konstruktivisme -Kecerdasan Pelbagai -Belajar Cara Belajar NILAI -Keberanian -Tanggungjawab -Bekerjasama

KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

6

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 13 Minggu 15 (9-13 April) UNIT 14 Minggu 16 (16 – 20 April) CUTI GOOD FRIDAY (6 April)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Sejarah -Geografi -Sastera -Pendidikan Jasmani -Matematik KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan -Kontekstual -Kecerdasan Pelbagai -Belajar Cara Belajar -Teknologi Maklumat dan Komunikasi -Pembelajaran Masteri NILAI -Keberanian -Hormat-menghormati -Kerajinan -Rasional -Kejujuran -Semangat bermasyarakat -Kebebasan KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

CATATAN/BBM

INTERNET JARINGAN MAKLUMAT . TAMAN NEGARA GUNUNG MULU 1. Karangan bentuk cerpen / Fiksyen 2. Pemahaman teks- Pengembaraan Khairi Ms 123 3. KOMSAS – Cerpen Yuran 4. Drama: Surat Untuk Ina 5. Komsas – Puisi Tradisional Pantun Empat Kerat(Teka-Teki) 6.PKJR- Bertindak Tegas - Tegas dan Selamat

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 (ii) Menyusun maklumat mengikut keperluan. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TATABAHASA Frasa Nama Subjek Predikat Objek Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama diri orang

BBM Radio Video Petikan akhbar/majalah LPG Bahan grafik

Kata ganti nama tanya Ayat Berpenerang Penggandaan Kata Kerja Kosa Kata - merentas desa - peserta - kanopi - dihembus - bedil pemuras - meliuk-liuk - jamung - tangkas - telefon mudah alih - kad prabayar - teknologi

7

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 15 Minggu 17 (23 – 27 April) UNIT 16 Minggu 18 (30 April – 4 Mei)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Teknologi Maklumat -Perdagangan -Matematik -Kesusasteraan Melayu -Pendidikan Moral -Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan -Kontekstual -Kecerdasan pelbagai -Pembelajaran Masteri NILAI -Keberanian -Kasih sayang -Hormat-menghormati -Kejujuran KEMAHIRAN BERBAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

CATATAN/BBM

BELIA HARAPAN NEGARA

FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapatkan maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan.

TATABAHASA Frasa Sendi Pembentukan Frasa Sendi Nama Kosa Kata - alaf siber - pakar - keiltizaman - eksekutif - celik IT - bernas - di hujung jari - tekad

Radio Petikan akhbar/majalah/teks Kertas sebak Kad manila Halaman

PENGEMBARAAN MISTERI 1. Karangan Laporan - Laporan Lawatan sambil Belajar - ms 47

CUTI HARI PEKERJA (1 Mei )

2. Komsas – Sajak - Lebah dan Madu 3. Ringkasan/ Pemahaman 4. Komsas – Cerpen: Trauma Embah 5. Cerpen: Sepucuk Surat Daripada Kawan. 6. PKJR-Bertindak Tegas - Kepentingan Bertindak Tegas

BULAN/ MINGGU/

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

CATATAN/BBM

8

UNIT/KELOMPOK

UNIT 17 Minggu 19 (7-11 Mei) UNIT 18 Minggu 20 (14 -18 Mei)

PULAU PERCUTIAN

ALAM WARISAN KITA 1. Karangan wawancara/cereka/perbinca ngan 2. Komsas – Drama - Arah Ke Mana 3. Ringkasan / Pemahaman - Seni Seramik 4. Komsas- Syair Wasiat Ayahanda Siti Zawiyah 5. Karangan Peribahasa 6.PKJR- Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya - Semua Orang Mempunyai Tanggungjawab

FOKUS UTAMA: 10.0 Memahami dan memberikan respons peribadi tentang karya sastera. Aras 1 (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1(i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea. 7.2 memahami dan menyatakan maksud perkataan yang sukar berdasarkan konteks. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yangb tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 2(i) Mengenal pasti dan menghuraikan penggunaan diksi dan struktur ayat dalam laras sejarah dan sains.

TATABAHASA Frasa adjektif Kata banyak makna Kosa kata -memek -isyarat -mengukuhkan -lumrah -menggetap -komunikasi -akrab

NILAI -Keberanian -Kerajinan -Rasional -Kejujuran KEMAHIRAN BAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

Keratan akhbar/majalah Internet

9

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 21 Minggu 21 (21 -25 Mei)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Pendidikan Islam/Moral -Sejarah -Geografi -Kesusasteraan KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Menjana idea -Membuat kesimpulan -Kecerdasan Pelbagai NILAI -Baik hati -Hemah tinggi -Hormat-menghormati -Kasih sayang -Kejujuran -Kesederhanaan

CATATAN/BBM

SUMBER MINERAL

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. FOKUS SAMPINGAN: 7.3 Mengemukakan soalan untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Aras 1 (iv) Membaca pantas secara imbasan dan luncuran untuk mengenal pasti maklumat. 2.5 Memberikan penjelasan secara spontan tentang sesuatu perkara yang berkaitan dengan isu yang dikemukakan. Aras 1 (iii) Memberikan pendapat dengan mengemukakan contoh yang sesuai. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 1(i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan.

TATABAHASA Frasa adjektif Peluasan frasa adjektif

Internet Halaman 153

UNIT 22 Minggu 24 (11 – 15 Jun)

TUKANG EMAS 1. Karangan Surat Rasmi 2. Komsas – Sajak - Hari Akhir Persekolahan 3. Komsas – Sajak - Diari Lama 4. PKJR-Meningkatkan Keselamatan Pengguna Jalan Raya - Sebarkan Maklumat

Kosa kata -budiman -kemudi -dayung -nescaya -kabir -taksir -taruh

CUTI PERTENGAHAN TAHUN : MINGGU 22 & 23 ( 26 MEI – 10 JUN )

10

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 23 Minggu 25 (18 – 22 Jun) UNIT 24 Minggu 26 (25 – 29 Jun)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Kesihatan -Sejarah -Sains -Sastera -Kemahiran Hidup KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Pembelajaran Masteri -Kajian Masa Depan -Konstruktivisme NILAI -Keberanian -Menghargai -Tanggungjawab KEMAHIRAN BAHASA -Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

CATATAN/BBM

SASTERA TRADISIONAL WARISAN BANGSA JASAMU DALAM INGATAN 1. Karangan Peribahasa 2. Pemahaman Sajak - Asap 3. Karangan Berpandu -Gambar Bersiri 4 .Karangan Ceramah 5 . Komsas – Cerpen - Sepucuk Surat daripada Kawan. 6. PKJR-Laju dan Memecut - Kawal Kelajuan : Lindungi Nyawa Anda

FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 8.4 mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2 (ii) meneliti semula maklumat dan mebuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat. Aras 1 (iii) Mengajukan soalan bertumpu dan bercapah rendah dan bertumpu untuk mendapatkan penerangan.

TATABAHASA Peluasan Frasa kerja

Halaman 164 -174 Kad imbasan Gambar bersiri Halaman 171

Kosa kata -komunikasi -pelancaran -menjulang -meledak -nista -memartabatkan

11

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 25 Minggu 27 (2-6 Julai )

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Sains -Geografi -Sejarah -Pendidikan Moral -Ekonomi - Kemahiran Hidup KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Pembelajaran Masteri -Kajian Masa Depan -Belajar Cara Belajar NILAI -Kerjasama -Hormat-menghormati -Kegigihan -Ketekunan -Ketabahan -Kasih sayang -Tanggungjawab KEMAHIRAN BERBAHASA - Mendengar dan bertutur -Membaca -Menulis

CATATAN/BBM

PARLIMEN NEGARA KITA ANGKASA LEPAS

FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. FOKUS SAMPINGAN: 8.4 mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2 (ii) meneliti semula maklumat dan membuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan empat isi berdasarkan gambar rangsangan secara lisan dan bertulis. 1.3 menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yangb tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TATABAHASA Klausa: Pembentukan Klausa Kosa kata Peluasan Frasa Kerja

UNIT 26 Minggu 28 (9 - 13 Julai)

1. Karangan Perbincangan 2. Karangan Berpandu 3. Komsas – Cerpen Latihan Pemahaman 4. Ringkasan / Pemahaman 5. Komsas - Latihan Pemahaman Puisi/ sajak 6. PKJR-Laju dan Memecut - Laju dan Impak

12

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK UNIT 27 Minggu 29 (16 – 20 Julai)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Sejarah -Sastera -Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -Kecerdasan Pelbagai -KBKK NILAI -Tanggungjawab -Menghargai

CATATAN/BBM

CUTI AKHIR TAHUN 1. Karangan Ceramah 2. Ringkasan / Pemahaman 3. Komsas : Sajak ”Jangan” 4. Pemahaman 5. Karangan jenis diari 6 PKJR-Adakah Pemanduan Susah? - Apakah yang Sukar Tentang Pemanduan?

FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 8.4 mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2 (ii) meneliti semula maklumat dan mebuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. 11.2 Menganalisis gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera.

TATABAHASA Ayat Tunggal Kosa kata -Uzur -menganugerahi

Halaman 212

Halaman 206

13

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Minggu 30 (23 – 27 Julai) Minggu 31 (30 Julai – 3 Ogos)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Sastera -Sejarah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan NILAI -Keberanian -Kasih sayang

CATATAN/BBM Halaman 222

1. Karangan Berpandu : Carta Aliran 2. Komsas : Mendung Hitam Beralih jua 3. Ringkasan / Pemahaman 4. Komsas : Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman. 5. Karangan jenis ucapan 5.PKJR- Adakah Pemanduan Susah? - Pengetahuan Melalui Pengalaman

FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 8.4 mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2 (ii) meneliti semula maklumat dan mebuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyenaraikan tiga gaya bahasa secara lisan dan bertulis. 7.2 memahami dan menyatakan maksud perkataan yang sukar berdasarkan konteks. Aras 2 (i) Meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai. 10.2 Mengenal pasti perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 1 (ii) mengesan urutan peristiwa untuk menggambarkan keseluruhan cerita.

TATABAHASA Kata Adverba Kosa kata -terpahat -mengisytiharkan

14

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Minggu 32 (6-10 Ogos) Minggu 33 (13 – 17 Ogos)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU -Ekonomi -Sejarah KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan NILAI -Bekerjasama -Kerajinan

CATATAN/BBM

1. Karangan - Bercerita 2. Ringkasan / Pemahaman - Komsas – Drama 3. Latihan pemahaman novel 4. Karangan Berita 5. PKJR-Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan Bertanggungjawab - Akibat Membuat Keputusan yang Salah

FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 8.4 mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu. Aras 2 (ii) meneliti semula maklumat dan mebuat pindaan berdasarkan keperluan tertentu. 11.1 Mengenal pasti gaya bahasa dalam karya bukan sastera serta menggunakannya dalam penulisan bukan kreatif. Aras 2(i) Mengenal pasti dan mnghuraikan penggunaan diksi dan struktur ayat dalam laras sejarah dan sains.

TATABAHASA Kata Hubung Ayat Majmuk Kosa kata -pencetak -menempah -mngubah suai -berwibawa

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER 2 : MINGGU 34 ( 18 - 26 OGOS )

15

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Minggu 35 (27 – 31 Ogos) Minggu 36 (13 – 17 Ogos) CUTI HARI KEMERDEKAAN (31 Ogos)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU - Sastera KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan NILAI -Kerjasama

CATATAN/BBM

1. Ringkasan 2. Karangan Berpandu 3. Ulangkaji novel 4. PKJR-Menggunakan Jalan Raya dengan Selamat dan Bertanggungjawab - Pelumba Jalan

FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan mengutarakan gambaran umum dan isi-isi penting daripada pelbagai bahan. FOKUS SAMPINGAN: 1.4 Bersoal jawab secara bertatasusila tentang sesuatu perkara dengan menggunakan pelbagai soalan. Aras 1 (v) membalas hujah dalam suasana perbincangan secara harmoni. 11.2 Menganalisis gaya bahasa, dan unsur bunyi dalam karya sastera serta menggunakannya dalam penulisan kreatif. Aras 1 (i) Mengesan diksi dan pelbagai ragam ayat dalam karya bukan sastera.

TATABAHASA Kata Hubung Ayat Majmuk

Minggu 36 (3 – 7 Sept) Minggu 37 (10 – 14 Sept)

1. Ringkasan/Pemahaman 2. Komsa-Ulangkaji novel 3. Komsas-Ulangkaji Antologi

FOKUS UTAMA: 3.0 Berunding secara santun untuk mendapat pesetujuan dan kata sepakat. Aras 1 (ii) memberikan pandangan dalam perundingan dengan menggunakan sebutan, intonasi, nada dan jeda yang sesuai untuk membina kesefahaman. FOKUS SAMPINGAN: 8.1 Menyaring maklumat mengikut klasifikasi. Aras 1 (i) Menentukan maklumat yang sesuai untuk sesuatu tugasan. 12.2 Mengemukakan isi yang bernas dan membina kerangka penulisan. Aras 2(i) Mengolah ayat berdasarkan isi penting untuk menghasilkan perenggan dialog dan cerita yang koheren.

TATABAHASA Kata adjektif

ILMU - Sastera - Sains KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan NILAI -Kebersihan fizikal dan mental

16

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK Minggu 38 (17 – 21 Sept) Minggu 39 (24 - 28 Sept) CUTI HARI MALAYSIA (16 Sept)

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU - Sastera - Geografi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan NILAI -Kerjasama - Keberanian

CATATAN/BBM

1. Ringkasan 2. Komsas-Ulangkaji novel 3. Karangan fakta - Bencana Alam

FOKUS UTAMA: 7.0 Mendapat maklumat daripada pelbagai sumber yang didengar, dibaca dan ditonton. Aras 1 (ii) Memberikan makna kata dan rangkai kata yang sukar difahami termasuk sinonim, antonim dan homonim. FOKUS SAMPINGAN: 1.3 menyampaikan maksud yang tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dikemukakan dengan menggunakan kata dan ungkapan yang sesuai. Aras 1 (iv) Mengajukan soalan bercapah aras rendah dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbincangan secara berterus terang. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib dan kemas dengan menggunakan bahasa yangb tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan.

TATABAHASA - Kata kerja

Minggu 40 (1 – 5 Okt) Minggu 41 (8 – 12 Okt)

1. Pemahaman 2. Komsas-Ulangkaji novel 3. Karangan berpandu 4.Komsas-Ulangkaji Antologi

FOKUS UTAMA: 12.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif. Aras 1 (ii) Memahami maksud kata, rangkai kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan. FOKUS SAMPINGAN: 2.1 Mencetuskan idea yang bernas semasa memberikan pendapat dalam perbincangan. Aras 1 (i) Mengenal pasti isu dalam topik perbincangan untuk mencungkil idea. 7.7 Memahami laras bahasa bagi pelbagai bahan untuk memperoleh maklumat Aras 2 (i) meneliti dan mengutarakan fakta dan pendapat dalam bahan dengan memberikan alasan yang sesuai.

TATABAHASA - Penanda wacana

ILMU - Sastera - PSK KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan NILAI -Kerjasama

17

BULAN/ MINGGU/ UNIT/KELOMPOK

TEMA/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM ILMU - Sastera - Ekonomi KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH -KBKK -Kajian Masa Depan NILAI -Berjimat cermat

CATATAN/BBM

1.R ingkasan/Pemahaman 2.Komsas -Ulangkaji novel 3. Karangan berpandu Minggu 42 (15 – 19 Okt) Cuti Hari Raya Qurban 26 Oktober 2013 4.Komsas-Ulangkaji Antologi

FOKUS UTAMA: 8.0 Memproses maklumat untuk keperluan tertentu. Aras 1 (iii) Menentukan isi yang penting dan kurang penting dalam maklumat yang diperoleh. FOKUS SAMPINGAN: 1.2 Mendengar dan memberikan respons secara lisan dan bertulis tentang sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain. Aras 1 (ii) : Membenarkan pendapat rakan untuk meneruskan perbualan. 12.1 Menghasilkan prosa dan puisi secara terancang, tertib, dan kemas dengan menggunakan bahasa yang tepat, indah dan menarik. Aras 1 (i) Mengenal pasti dan memahami kata kunci dalam tajuk penulisan yang diberikan.

TATABAHASA - kata sendi

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN : 10 Nov – 1 Januari 2013) NOTA: 1. FU = FOKUS UTAMA, FS = FOKUS SAMPINGAN 1. Rancangan Pelajaran Tahunan BM Tingkatan 1 ini hendaklah dibaca bersama Huraian Sukatan Pelajaran BM dan Buku Teks BM Tingkatan 1.

18

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful