Documente SSM Documentatia de ssm cuprinde urmatoarele: Dosarul 1: Contractul 1.

Contract cu serviciul extern de prevenire si protectie

Dosarul 2: Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala 1. Decizie comisie evaluare 2. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala 3. Plan de prevenire si protectie

Dosarul 3: Instructiuni proprii 1. Instructruire introductiv generala 2. Masuri prim ajutor 3. Instructiuni proprii pentru toate categoriile de personal si pentru toate locurile de munca din unitate

Dosarul 4: Acte (decizii, tematici, planuri) 1. Decizie lucrator desemnat ssm 2. Decizie conducatori loc de munca 3. Decizie persoane care acorda masuri de prim ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor 4. Tematici de instruire pe cele 4 tipuri de instruire 5. Plan de instruire a lucratorilor pentru anul in curs 6. Plan de semnalizare de securitate

Dosarul 5: Normativ intern de acordare EIP 1. Normativ intern de acordare EIP

Dosarul 6: Serviciul intern de prevenire si protectie - daca e cazul 1. Decizie constituire serviciu intern de prevenire si protectie - daca e cazul

Dosarul 7: Comitetul de securitate si sanatate in munca (CSSM) - daca e cazul 1. Decizie constituire comitetul de securitate si sanatate in munca - daca e cazul 2. Statutul CSSM - regulament de functionare 3. Convocatoare

Plan propriu . PV de control intern 2. Procese verbale Dosarul 8: PV de control 1.daca e cazul 2.pentru santiere . Planul acţiune pentru pericol grav şi iminent . Registru de evidenta a accidentelor Dosarul 10: Altele 1.4.daca e cazul . PV de control ale ITM Dosarul 9: Registru de evidenta a accidentelor 1.

.... 1..... evacuare • decizie reprezentant salariati • decizi infiintare comisie pentru identificare si nominalizare a zonelor cu risc ridicatsi specific • decizie nominalizare salariati interventie pericol Decizii interne Decizii interne .....personalul cu atributii in domeniul SSM.. 319/2006...emite urmatoarea: DECIZIE Art.............Avand in vedere prevederile Legii nr..... republicata in 1998...... componenta serviciului de ..... 31/1990............ Director General. privind societatile comerciale. Art2............. sectiunea 3 Domnul/Doamna............ Domnul/Doamna.decizie lucrator desemnat • decizie infiintare serviciu intern • decizie infiintare CSSM • decizie durata instruire • decizie stabilire periodicitate instruire • instructiune interna privind instruirea • decizie stabilire reprezentanti salariati • decizie stabilire salariati pentru acordare prim ajutor.Domnul/Doamna...............Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii319/2006.. ...........1 Incepand cu data de . se numesc lucratori desemnati pentru a se ocupa de activitatea de protectie si prevenire a riscurilor profesionale in cadrul S.................in calitate de Director Generalal. vor avea sarcini si atributii conform fisei postului si vor duce laindeplinire prezenta decizie............... Persoanelenominalizate la articolul 1........C............avand functia de ...... art 8.. Model decizie desemnare lucrator desemnat ANTET DECIZIA nr............................. avand functia de .... 2.............. din data .... . indeosebi Legeanr.............. interventie....... Avand invedere dispozitiile legale referitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca......

.. dl.. art 20Domnul/Doamna. Art2. 1425/2006) si fara a fi acesta consemnat si semnat de catre persoanele care au efectuat siverificat instruirea (art. ADMINISTRATOR.. _______________________________________ are obligatia de a efectua instruirea la locul demunca si periodica (art. 86 (3) din H.. in toate cele trei faze (art. privind societatile comerciale...G. In caz de „pericol grav si iminent deaccidentare”.. deservireinstalatii aer comprimat) .. emite DECIZIA 1.......... privind societatile comerciale. subordonat direct Directorului General.G. Nume prenume______________________ Data: ________________ .. Inconformitate cu prevederile Legii nr. indeosebi Legea nr. 6. Administratorul. 8.. Incalitate de persoana cu responsabilitati in organizarea si conducerea procesului de munca...... 3. Senumeste dl. va urmarisi respectarea masurilor de securitate si sanatate in munca stabilite de conducerea societatii...... In cazul producerii unui eveniment. 4. 1 accident de munca...conducator al locului de munca.... 26 din Legea nr...Avand in vedere prevederile Legii nr. 107 din H...in calitate de Director General al.... in termen de maximum 5 zile de la emitere de catre compartimentul personal si va produce efecte din momentul luarii la cunostinta.G...emite urmatoarea:DECIZIE Art.. ________________________________________ are obligatia informarii directe. 7.. 101 din H.. In conformitate cu prevederile aplicabile aleLegii nr....u. -Avand in vedere prevederile din Normele Metodologice de aplicarea Legii 319/2006. manipulare .m... 2. 96....... _________________________________... 319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare..... 53 / 2003 – c... prin orice mijloace (art. accident usor sau incident periculos. in functia de __________________. 5... .... de a nu primi la munca lucratorii care nu auefectuata instruirea in domeniul securitatii si sanatatii in munca.SSM ANTET DECIZIAnr.....u.. 31/1990.. ...republicata in 1998... Am luat lacunostinta.. Dl.. 5 lit. asa cum este definit la art.Avand in vedere dispozitiile legalereferitoare la activitatea de securitate si sanatate in munca. 82 dinH. 319/2006..depozitare recipiente cu oxigen...Atributiile si obligatiile in domeniul securitatii si sanatatii in munca vizeaza respectarea de catrelucratori a prevederilor art... la nivelul unitatii.... nr. 1425/2006.. din data . Din cadrulserviciului intern de prevenire si protectie... 22 si 23 din Legea nr.. conducatorul locului demunca are obligatia de a respecta prevederile art.. 31 / 1990 – c. Conducatorullocului de munca va pastra fisele de instruire impreuna cu o copie a fisei de aptitudini.. completesi imediate a conducerii societatii. In baza drepturilor conferite prin Legea nr.. 1425/2006). Se vacomunica persoanei in cauza..... vor face parte persoanele desemnate cu atributii indomeniul securitatii si sanatatii in munca.G......1 Se constituie serviciu intern de prevenire si protectie lanivelul .... l din Legea nr.m.. nr. cu atributiile.. obligatiile si raspunderile conform fisei postului.... corecte.. 319/2006).. Director General. 319/2006. nr. Prezenta decizie se va aduce lacunostinta tuturor departamentelor societatii..........personalul curesponsabilitati conform legislatiei SSM ( ex.... 319/2006. nr..... 1425/2006).. conducatorii locurilor de munca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful