KAEDAH MENDAPAT CEMERLANG DALAM KARANGAN BAHASA MELAYU UPSR

1. Baca semua soalan yang diberi:
• • •

Fahami arahan kehendak soalan. Kenal pasti format yang perlu digunakan. Karangan yang tidak terlalu panjang atau pendek mengikut jumlah perkataan yang ditetapkan.

2. Guna isi yang berlainan:
• • • •

susun isi secara berturutan letak isi mengikut perenggan memberi huraian yang tepat kepada isi. sebaik-baiknya karangan mengandungi nilai-nilai murni.

3. Penggunaan perkataan yang pelbagai:
• • • •

ada menggunakan perkataan yang terkini elak penggunaan perkataan sama yang berulang / kerap penggunaan perkataan teknikal dengan tepat elak perkataan dialek atau daerah yang tidak diterima.

4. Susun ayat dengan kemas:
• • •

elak pengaruh struktur ayat percakapan daerah / dialek guna ayat yang pendek tetapi lengkap kebolehan menggunakan rangkai kata / ungkapan yang menarik

1

(contoh keretapi. Penggunaan tanda baca pada tempat yang betul: • • gunakan tanda baca pada tempat yang diperlukan gunakan huruf kecil dan huruf besar pada tempatnya. Tulis mengikut ejaan yang betul: • • elak mengikut sebutan dialek / daerah elak menulis huruf yang mengelirukan / cermat dalam bentuk tulisan Tahukah kamu ? Hanya terdapat 29 perkataan sahaja menggunakan ejaan yang disatukan. Dapat membezakan antara kata depan dan kata imbuhan: • • dapat membezakan imbuhan an dan kan guna imbuhan yang pelbagai .awalan / akhiran / sisipan / apitan (sekurangkurangnya 5 imbuhan yang berbagai jenis) 7.5. jawatankuasa. 6. dan lain-lain ) 2 .

Jenis Surat Kiriman Rasmi 2. oleh itu pilihlah salah satu daripada dua tajuk tersebut sama ada soalan 1(a) atau soalan 1(b). 3. Jenis Surat Kiriman Tidak Rasmi 3. Karangan jenis Dialog / Temuramah / Perbualan / Wawancara 6. Bagi tiap-tiap soalan. Dalam soalan 1. Kad Jemputan Jenis-Jenis Karangan Tidak Berformat 1. Karangan jenis Perbahasan 10. Karangan jenis Berita 7. Jenis-Jenis Karangan Karangan Berformat: 1. Soalan 2 tiada pilihan dan merupakan soalan wajib. 2. Karangan jenis Syarahan 5. dalam ujian penulisan Bahasa Melayu adik-adik dikehendaki menulis dua buah karangan. Karangan jenis Laporan 9.PETUA PENULISAN KARANGAN BAHASA MELAYU UPSR! PENGENALAN KARANGAN ( PENULISAN ) 1. Karangan jenis Ucapan 4. 4. Masa yang diperuntukkan untuk menjawab kedua-dua soalan itu ialah satu jam. Karangan Rangsangan Bergambar / Rangsangan Kata 2. Karangan Jenis Fakta / Penerangan 3 . Karangan Jenis Pengalaman / Cerita / Gambaran / Situasi 3. adik-adik diberi dua tajuk karangan . iaitu soalan satu dan soalan dua. panjang karangan mestilah tidak kurang daripada 80 patah perkataan dan tidak melebihi 120 patah perkataan. Lazimnya . Karangan jenis Catatan Diari 8.

Karangan Jenis Peribahasa TUJUAN ANDA MENGARANG • • • • menguji kefahaman anda mengenai tajuk karangan itu. Penutup A. Karangan Jenis Melengkapkan Cerita 6. Selepas itu kita fikirkanlah pula tentang : A. B. Karangan Jenis Perbincangan 5. Tiap-tiap perenggan tidak semesti sama panjangnya. Karangan Jenis Autobiografi / Biografi 7. Isi-isi dan C. Pengenalan ini dibuat secara ringkas dan am sahaja. menguji fikiran. kemahiran dan keupayaan anda menarik minat pembaca. Dalam pengenalan kita hendaklah memperkenalkan sesuatu perkara atau tajuk yang mungkin pembaca tidak tahu atau faham. Isi Isi hendaklah mengikut kehendak tajuk karangan itu. memadai tiga atau empat ayat. PANDUAN MENGARANG / MENULIS Sebelum membuat sesuatu karangan . Ini kerana sesuatu isi 4 . dan idea-idea anda. Isi-isi itu dipecahkan dalam perenggan-perenggan. Pembukaan karangan yang menarik akan meninggalkan kesan yang positif dan mendalam pada pemeriksa. Isi hendaklah disusun dengan teratur dan berkait di antara satu dengan lain. Isi yang utama didahulukan. kita hendaklah memilih dan memahami tajuk atau kehendak soalan karangan itu. menguji tentang sejauh mana pembacaan anda. Pengenalan B. menguji kebolehan. Kita hendaklah menarik perhatiannya supaya ingin membaca karangan itu. Pengenalan Setiap karangan mestilah mempunyai pembukaan atau pengenalan. Isi yang lebih tidak mengapa tetapi mungkin menyebabkan kekurangan masa. satu perenggan kecuali jika isi pendek-pendek dan berkait rapat. Oleh itu pastikanlah terlebih dahulu pembukaan karangan hendaklah bersih daripada kesalahan tatabahasa atau ejaan. Karangan perlu mempunyai empat isi. pendapat.4. Sebaik-baiknya satu isi. Mungkin sesuatu perenggan itu lebih panjang daripada perenggan yang lain.

CARA-CARA MENGARANG / STRATEGI MENULIS 1. mendengar sesuatu. rencana-rencana. Elakkan menamatkan karangan secara mengejut atau tergantung. Sebelum menulis perkara yang dilakukan seperti di bawah : 5 . Antara lima pertanyaan paling utama dan popular ialah: • • • • • • Apa? Siapa? Bila? Mengapa? Di mana? Bagaimana? C. majalah. majalah-majalah. Penutup Kalau pengenalan dapat mempengaruhi atau menarik minat pembaca untuk mengikuti karangan tersebut maka penutupnya juga hendaklah memberi suatu kepuasan kepada pembaca. makalah-makalah. surat khabar. Panduan mencari isi-isi berdasarkan peta minda: Cara terbaik mencari isi adalah dengan menggunakan kaedah membuat peta minda. kita hendaklah banyak membaca surat khabar. Jaga isinya supaya tidak terkeluar dari tajuk yang dikehendaki. Elakkan daripada menulis sesuatu isi dalam perenggan yang sama. Jangan campur adukkan isi. Dalam penutup digambarkan juga pendapat kita dengan ringkas tentang sesuatu perbincangan atau tajuk. Isi karangan hendaklah asli tidak ditiru bulat-bulat dari karangan lain. Penutuplah yang menjadi kesimpulan / rumusan atau akhiran sesuatu karangan. Untuk mendapat isi yang baik dan banyak. bukubuku cerita. Catatkan setiap isi sebelum menulis. menyaksikan sendiri dan dari pengalaman sendiri. Elakkan menyertakan isi yang bercanggah dengan tajuk.utama yang ingin ditekankan oleh murid-murid biasanya lebih panjang daripada perenggan yang lain. Kemukakan pertanyaan kepada diri anda dan fikirkan jawapannya sama ada menerusi logik akal atau berdasarkan bahan rujukan seperti buku. ensiklopedia atau kamus bagi fakta. Oleh itu penutup juga adalah penting dalam tiap-tiap karangan.

Tuliskan laporan mengenainya untuk dimuatkan dalam majalah sekolah. Tips: Adalah lebih baik jika adik semua menggariskan perkataan-perkataan yang menjadi kata kunci dalam soalan itu. Tuliskan sebuah karangan mengenainya. Menyusun rangka karangan • • • • • Pilih mana-mana kaedah yang mudah bagi anda mencari isi Senaraikan semua isi penting secara ringkas yang mungkin. Ini mengelakkan karangan daripada terpesong atau terkeluar daripada tajuk sebenar. Soalan satu merupakan karangan biasa . b. Susun isi mengikut urutan kepentingannya. Kamu mesti memilih soalan / tajuk yang benar-benar boleh dikuasai Memahami benar-benar kata kunci atau kehendak soalan Bagaimana hendak memahami kehendak soalan supaya tidak terkeluar daripada tajuk? Kehendak soalan biasanya berada di akhir arahan seperti contoh-contoh di bawah: CONTOH 1: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". tetapi dari segi formatnya berbeza. CONTOH 2: Sekolah anda telah mengadakan "Hari Sukan". 6 . Komen: Tajuk karangan di atas adalah sama. Isi penting jangan diulang-ulang c. Masukkan huraian serta contoh yang sesuai bagi setiap isi yang akan dihurai. Fahami bentuk soalan sama ada jenis berformat atau tidak berformat.a. Memilih tajuk atau soalan 1 (a) atau 1 (b) dan soalan 2 • • • • Baca dan fahami setiap tajuk / soalan yang diberi. Menulis karangan • Semasa menulis karangan kamu mulakan dengan menulis pendahuluan terlebih dalu satu perenggan. manakala soalan 2 berformat.

• Biasakan diri kamu mengolah ayat daripada isi yang telah disenaraikan. tanda baca. Ini kerana adalah lebih baik menjawab dua soalan daripada menjawab satu soalan yang baik. Bahagian-bahagian karangan yang ideal: 1. d. 5. 2. 3. Jika masa telah melebihi 30 minit beralih kepada soalan yang kedua pula. Adalah diingatkan jangan terlalu leka menjawab satu soalan. struktur ayat yang salah dan aspek tatabahasa yang lain. Perenggan Pendahuluan Perenggan isi pertama dengan contoh berkaitan isi pertama Perenggan isi kedua dengan contoh berkaitan isi kedua Perenggan isi ketiga dengan contoh berkaitan isi ketiga Perenggan isi keempat dengan contoh berkaitan isi keempat Perenggan Penutup • Tulislah mengikut urutan rangka yang telah dibuat selain menjaga kekemasan tulisan. Tips Menulis Ayat: Ayat biarlah ringkas tetapi padat. • Baca berulang kali bagi memastikan ketepatan karangan kamu. cubalah jawab soalan lain • • Kamu mesti menepati masa yang ditetapkan. Ini kerana ayat yang panjang biasanya terdedah kepada kesalahan tatabahasa. 4. kesalahan ejaan. 7 . e. Menyemak karangan • Setelah habis menulis karangan kamu perlu menyemak bagi memastikan jika ada tulisan anda yang kurang jelas. Secara umum peruntukan masa untuk sebuah karangan • • • • 4 minit mencari isi 24 minit menulis karangan 2 minit menyemak semula karangan Jumlah = 30 minit Tips Pengurusan Masa: Jika tidak faham soalan satu. 6. ringkas dan padat berbanding yang panjang.• Setiap isi yang dihurai perlu ditulis dalam satu perenggan berserta dengan contohnya. penggunaan imbuhan. • Kamu digalakkan menulis ayat yang pendek .

Contoh Penulisan Dialog Yang Teruk aru sebentar tadi. • • • • 8 ." Jawab saya." "Memang saya tertunggu-tunggu. Mulakan setiap dialog di baris baru. Panduan Menulis Dialog: Bagaimana hendak menulis dialog dengan baik? Di bawah ini adalah contoh yang baik untuk menulis dialog dalam karangan anda. sekurang-kurangnya mempunyai empat isi ( seelok-eloknya cari lima isi ) dan setiap perenggan mengandungi satu isi." Jawab saya. isi-isi dan penutup. kemudian susun mengikut mana yang lebih penting. Lihat contoh: Contoh Penulisan Dialog Yang Bagus "Kamu baru pulang ?" "Baru sebentar tadi. lembut. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Bagi karangan meminta fakta. Tuliskan karangan be "Kamu baru pulang ?" "B rdasarkan rangka yang kamu sediakan." "Memang saya tertunggu-tunggu. Catatkan apa sahaja isi-isi yang terlintas di fikiran. lembut. 4 atau 5 ayat sahaja bagi huraian satu isi. Gunakan ayat yang pendek dan bahasa yang mudah." luah Jamal." luah Jamal. "Tentu Kamu tertunggu kepulangan saya. Ini mengelakkan kekeliruan pemeriksa. PETUA BILA MENULIS KARANGAN • • Perlu memahami betul-betul kehendak soalan.• Satu perenggan biasanya mengandungi 3. Karangan mestilah mempunyai pendahuluan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful