Leervragen Pabo-studenten ICT-competenties

Interpersoonlijk
1. Welk digitaal middel kan ik gebruiken om te communiceren met leerlingen zodat zij zich op hun gemak voelen? 2. Welk digitaal communicatiemiddel is het beste geschikt voor leerlingen waarmee leerlingen hun eigen inbreng kunnen hebben? 3. Hoe gebruik ik goed en veilig de digitale communicatiemiddelen? 4. Hoe gebruiken de leerlingen goed en veilig de digitale communicatiemiddelen? 5. Hoe kan ik ingrijpen bij misbruik van digitale middelen door de leerlingen? 6. Welke middelen zijn er om de voortgang van het leren van leerlingen te volgen en te bewaken? 7. Hoe gebruik ik veilig en efficiënt een digitaal portfolio? 8. Hoe kan ik zorgen dat alle kinderen aan bod komen als er in de samenwerking gebruik gemaakt wordt van een digitaal communicatiemiddel?

Pedagogisch
1. Welke digitale leerlingvolgsystemen zijn er? 2. Welke digitale observatiemiddelen kan ik inzetten bij observeren van leerlingen? 3. Hoe zet ik een digitaal hulpmiddel zodat ik een goede observatie krijg? 4. Hoe kan ik met behulp van een digitale tool een efficiënt handelingsplan opmaken? 5. Hoe blijf ik op de hoogte van de digitale wereld van de leerling? 6. Welke Netiquette-afspraken zijn er? En waarom? En hoe zorg ik dat leerlingen deze naleven? 7. Wat zijn de gevaren van het gebruik van internet voor de leerling?

Didactisch
1. Hoe kan ik het ict-vaardigheidsniveau van de leerling vaststellen? 2. Heb ik een goed beeld van de digitale hulpmiddelen en de mogellijkheden daarvan, die ik in kan zetten in de klas? 3. Hoe kan ik m.b.v. de beschikbare middelen toepassingsvormen maken voor de groep? 4. Kan ik een groepje kinderen adequaat begeleiden bij onderwijssituaties waar ict wordt ingezet? 5. Kan ik werkresultaten van de leerlingen uit de educatieve software halen? 6. Hoe kan ik ict inzetten bij verschillende vakgebieden? 7. Kan ik digitale bronnen inzetten om de actualiteit in de klas te brengen? 8. Heb ik zicht op de ict mogelijkheden die beschikbaar zijn voor mijn groep? 9. Kan ik de beschikbare ict mogelijkheden inzetten binnen het onderwijsmodel van mijn school? 10. Kan ik ict inzetten om recht te doen aan verschillen binnen de groep? 11. Heb ik zicht op denken en handelen van kinderen in de digitale wereld? Startbekwaam 1. Kan ik m.b.v. ict-middelen werkresultaten van de leerlingen evalueren?

2. Heb ik goed zicht op de technische mogelijkheden en kan ik die inzetten bij leerlingen met leerproblemen? 3. Heb ik zicht op denken en handelen van kinderen in de digitale wereld en weet daarnaar te handelen?

Organisatorisch
1. Hoe zorg ik dat leerlingen niet op voor het onderwijs ongeschikte sites komen? 2. Welke auteursrechten staan er op materialen van internet waar ik gebruik van maak? 3. Hoe zorg ik dat leerlingen de juiste informatie krijgen als ze op Internet zoeken? 4. Wat kan ik doen om te zorgen dat ouders het eens zijn met het internet- en computergebruik op school? 5. Hoe organiseer ik het onderwijs zodat alle leerlingen gebruik kunnen maken van de computer? 6. Hoe kan ik met leerlingen een digitaal project opzetten en uitvoeren?

Samenwerken met collega's
1. Welke ICT-middelen kan ik inzetten om informatie te delen met collega's? 2. Welke digitale samenwerkingsomgeving op internet kan ik inzetten om te overleggen met collega's. 3. Hoe kan ik informatie delen via een digitale samenwerkingsomgeving 4. Hoe kan ik ICT gebruiken om feedback te geven aan leerlingen? 5. Wat is een digitaal leerlingvolgsysteem en hoe ik dit inzetten? 6. Op welke manier kan ik school- en leerling gegevens toegankelijk ordenen via de computer?

Samenwerken met de omgeving
1. Hoe zet ik ICT-middelen in om ouders op de hoogte te houden 2. van de dagelijkse gang van zaken op school? 3. Hoe kan ik ouders op de hoogte houden van de vorderingen van hun kinderen met behulp van ICT? 4. Op welke manier kan ik gebruik maken van ICT om samen te werken met mensen en instellingen buiten school? 5. Hoe kan ik het ICT gebruik op school verantwoorden naar ouders?

Reflectie
1. Met welke bronnen en omgevingen kan ik op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT? 2. Welke internettools kan ik inzetten om mijn eigen gedrag te begrijpen en analyseren?