You are on page 1of 16

© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen

Index Rientjesverslagen
nummers 1 t/m 150
oktober 1952 t/m 1955

Uit de “vragenrubriek” zijn niet alle onderwerpen die besproken zijn aangehaald, daar deze index dan
te uitgebreid zou zijn geworden. We hebben slechts wekelijks enige belangrijke vraagstukken vermeld.
De 1e twaalf lezingen zijn stenografisch opgenomen.

1 1. De betrekking tussen men en aarde en dat wat men kosmos noemt. 1
2. Is het doel van het leven te geven of om zelf tot leven te komen?
Wat is de muziek der sferen? 5
Hoe ondergaat de mens het stervensproces? 5
Is het medium volkomen uitgeschakeld 6

2 1. De figuur Jezus 1
2. Het oude voorchristelijke Keltendom 3
Wat is de waarde van de astrologie 4
Crematie 5
Symbolische verklaring van de 5-puntige ster 5
Bladvulling; lezingen uit 1949 7

3 1. Het ontstaan van de mens 1
2. Prediker 9, vers 10 3
Bewustzijn van dieren 4
Voeding 5
Zelfbeheersing 6

4 1. Mens en godsdienst
2. Menselijk recht en menselijke rechtspraak 2
Christian Science 4
Waarde van opzeggen van de rozenkans 4

5 1. Spiritisme en spiritualisme 5
2. Leven en betekenis van Lazarus 2
Astrologie 3
Gobi Woestijn 4

6 1. De mens en de mensheid 1
2. De betekenis “water” 2
Bidden 4
Vliegende schotels 4
Reïncarnatie 5

7 1. De beïnvloeding van de wereld en daarbij zendingswerk van de regulerende Godheid
2. Hebt uw vijanden lief 2
Waarom worden joden altijd vervolgd 3
A-bom; H-bom etc 4
Verdraagzaamheid 5

8 1. Levenskracht 1
2. Persoonlijkheid 3
“een kind is geboren” 4
Kanker en suikerziekte 4

9 1. Jaarwisseling 1
Vragen over het vorig onderwerp 4

10 1. Schijn en wezen van blijvende schoonheid 1
2. Kerstmis 4
Baha’y geloof 2

1
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
Pathologie 3
De Edda 3
Homeopatische geneeskunde 3

11 1. Kersttijd (19-12-1952) 1
2. Geestelijke begrippen 2
Hoe is uw sfeer 4
Electronen 4
Astrologie 4

XX Trancelezing in huiselijke kring

12 1. God (2-1-1953) 1
Verlichte wezens op andere planeten zoals Jezus? 2
Wat is een cosmisch jaar, wat is een cosmische dag? 2
??????????????????

13 ------
Getallen 666 en 999 2
“Gij zult niet doden“ 3
Opstanding van Jezus Christus 4
Verband tussen mens en aapmens 5
Astrologie 8

14 ------- 1
Theosofie, de toekomstige godsdienst? 2
Zonnevlekken 4
Astrologie 6

XX Trancelezing in huiselijke kring

15 1. De levende God en de machten die de machte die in de wereld werken 1
2. De magische kracht van het geluid 8
Hebben de intelligenties een magische methode e.d.?
Wonderen 8

16 1. De watersnood van 2-2-53 1
Wiens bloed vergiet, diens bloed zal vergoten worden 1
Het geval van Bandley 2
Waarom spreekt het medium geen vreemde talen? 4
Krijgen de overgeganenen een nieuwe naam 5
Ademhalingstechniek der yogi’s 5
Astrologie 8
Aurische kleuren 10

17 1. De wereldrampen 1
2. Eenwording 4
De soefi-beweging 6
Christian Science 7
De ODV 9
Kansberekening, het lot 10
Astrologie 14

18 1. Inwerken van machten op de mens; gezondheid 1
2. De openbaring van Johannes 5
Zelfmoord 8
De betekenis van dromen 8
De Yoghi Prah. Johananda 10
Het leegmaken in de slaap 11
Reïncarnatie 13

2
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
Astrologie 14

19 1. Over onze wil, ons leven 1
2. Oorzaak en gevolg 4
Voorlichting door de ODV 9
Christian Science 11
Gelovige mensen 11
De Odd-kracht 12
Het humanisme 14

20 1. Gedachtenkracht, gedachte, werkelijkheid in de positieve wereld 1
2. De angst en de crisis van de moraal 4
Overplanting van het hoornvlies 10
Onttrekken van olie aan de aarde 10
Zelfmoord 12
Vrede 12
Barmhartigheid 12

21 1. Persoonlijkheid en cosmos 1
2. Evolutie, impulsiviteit 5
Overgang 9
Vliegende schotels 9
De gele broeders 10
De profeet Bahoela 12
Crematie (zeer belangrijk) 12
Reïncarnatie 14

22 1. Christus en de moderne mens 1
2. Oorzaak en gevolg van het cosmisch gebeuren 5
Goed katholiek, spiritisme? 6
Overbevolking van Nederland 7
Moderne kunst 9
Erfzonde 10
De reïncarnerende geest 11

23 1. Oude tijd, nieuwe tijd, herrijzenis 1
2. Geschiedenis van Tibet 4
De vorm van de mens bevat alles in de hemel en op aarde 8
Krishnamurti 9
Het Licht, zonde tegen de H, Geest, Eeuw verdoem 9
De vierde dimensie 12

24 1. De Goede Vrijdag 1
2. Aspecten van de Goede Vrijdag 4
De Edda’s 8
God schiep volledig enz.
Emmaüsgangers 10

XX 1e Paasdag

25 1. Ik en de wereld 1
2. De Witte Broederschap 4
Draait de aarde om haar as? 9
Geloof, techniek 10
Duisternis 10
Het medium 12
Astrologie 14

26 1. De weg van het geloof 1
2. Goethe’s Faust 4

3
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
De openbaringen van de godsdiensten? 9
De nieuwe profeet 9
De Mozaïsche wet 12

27 1. De geest 1
2. Verklaringen van het leven 7
Kunnen wij U helpen 9
Kwaad, alleen in eigen denken bestaand 10
Hoe ontstaat helderziendheid 10
Diverse bewustzijnsgraden 10
Herdenking van Handel 11

28 1. Wat is de werkelijke waarheid, wat de werkelijke openbaring op aarde 1
2. Levensmoeheid. Levensblijheid, levenswijsheid 7
Mr Edwards 7
De soefi-gedachten 13
Debat over de Islam, Koran etc. 14

29 1. Onstoffelijke krachten op de wereld 1
2. Wat is ons “ego” 8
Melchizedech 10
Himalaya-expeditie 11
Wat is het begin van het leven 12
God, positief 13
Verzoeking van Jezus 29

30 1. De figuur van Jezus en wat over Hem wordt verteld 1
2. Vivisctie 7
Ziekten, ontstaan door eigen schuld 9
De slaapwandelaar 12

31 1. Elektriciteit 1
2. De ontwikkeling van het embryo. 7
De elementalen 10
“Met de helm geboren” 11
Het ontstaan van het leven 12
De piramide van Cheops 13

32 1. Het licht en de kleuren 1
2. De eerste menselijke cel en de toestanden die de cel ondergaat 6
De “maagd” Maria 9
De betekenis van de ster 9
De betekenis van het kruis 9
Houding va de handen tijdens het gebed 10
Spreken door het medium 11
Crematie 11

33 1. De magie 1
2. Vrijheid en binding 6
Deuteronium 18 v 10,11 9
Verscheidenheid van geestelijk gaven 11
Psychische macht bij geboorte 10

34 1. Het leven 1
2. Vrije wil of voorbestemming 3
Onsterfelijkheid van de ziel 7
God is liefde 7
Uw visie op onze stofwereld 9
Gaat de wereld ten onder? 10

4
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
35 1. De verhoudingen in de wereld van heden 1
2. De subjectiviteit van de wensen 4
Wapenstilstand Korea 8
Voeding van de mens 9
Affaire Rosenberg 10

36 1. De christen en de democraat 1
2. De vierde dimensie 4
De sferen 7
Kunst 7
Geestelijk lichaam van de mens 8
Democratie 9

37 1. Apparaat defect
2. Oude geschiedenis 1
Kunst-criticus 9
Rusland 10
Vraag aan Henri over marskramer die niets verkoopt 11

38 1. Paulus, het paulinisme 1
2. Antroposofie 3
Christusgeest
Heeft een overgeganene nog een lichaam?
Geneeswijze der antroposofie

39 1. Christendom en communisme 1
2. De band tussen de musicus en zijn instrument 3
Begraven beter dan cremeren
Theorie Freud en Jung
Reïncarnatie

40 1. Oosterse wijsheid en de Westerse mens 1
2. Trillingen, de leer van Yoga 5
Het raadsel van de geest
Krankzinnigheid
Hemel, hel en vagevuur

41 1. De Orde der Verdraagzamen 1
2. Alpha en Omega 3
Zelfmoord
Vacantie
Betekenis van de ODV

42 1. De Aarde 1
2. Meditatie 3
Jezus
Invloed van de H-bom
Eenwording met de vader

43 1. Het schepsel en het dogma 1
2. Zonneleer van Ichnaton 5
Voorbeschikking
Osiris-graan
Sacramenten
Is het bovennatuurlijke geestelijke leven bestrijdbaar

44 1. De vroege bewustwording in de mens 1
2. Overgang, dood 5
Helderziendheid
Lijdensweg

5
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
Genezing door gebed

45 1. De oude magie 1
2. De astrologie en haar waarde voor de mens 7
Yogananda
Zwarte en witte magie
Vegetarisme
Aardstralen

45a Zondagochtend wijdingsdienst

46 1. Oude mysteriën 1
2. Filosofie 6
Atlantis
Vivisectie
Beria
Trance-wijdingsdiensten

47 1. Mens en dier door alle tijden heen 1
2. Elementaal- of natuurrijken 6
Groepsgeest – Wereldgeest
Sexualiteit bij kinderen
Graphologisch onderzoek
Kan een dood dier weer tot leven worden gewekt?

48 1. Mens en Wet 1
2. Draconiden
De 5 elementen
Vroegtijdig overlijden
Visioenen

49 1. De kunst en de mens 1
2. Systeem der wetenschappen opbouwen 7
Standpunt van de opvoeder
Gevallen engelen
Eigen wil van de mens

50 1. De mens en de humor 1
2. De legende van de steenroosjes 6
Prof. Adamski
Is de aarde bol of rond
Verschillende incarnaties
U, zoals U hier bij elkaar zit

51 1. De mens en zijn daden 1
2. Problemen van de verlegen mens 4
De verschillende lichaam van de mens
Het laatste oordeel
Oorzaak van kanker
Toename van het aantal levende wezens
Kruis en bord

52 1. Het schrift 1
2. Het Bard (vagevuur) 5
Evipan-slaap
Genezing bij kanker
Aderverkalking
Crematie

53 1. Leiding 1

6
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
2. Innerlijke strijd van de mens 4
Werk van een magnetiseur
Mozes
Contact met Jezus Christus

54 1. Eeuwige waarden 1
2. Godsbewustzijn 4
Lichtkrans om het medium
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”
Evangelie der waarheid
Orde der Verdraagzamen

55 1. Toekomstprognose 1
2. Paradijsverhaal 4
Richtsnoer in geestelijke houding
Universele liefde
Gebed

56 1. De noodzaken en mogelijkheden der toekomst 1
2. Wijding van een voorwerp 5
Engelse jongen Brandley
Sneeuwman van Mount Everest
Jezus, zoon van Maria en Jozef
Para-psychologie

57 1. Instraling der draagtekens (Steravond 11-12-53) 1
2. Verdraagzaamheid 5
Het Kruis
Het licht en de waarheid
Horoscopie
Oneindigheid. Eeuwigheid
Eigen doelstelling

58 1. Advent 1
2. Kersttijd 3
Ster, symbool van de ODV, Verdraagzaamheid

59 1. Kerstoverpeinzing 1

60 1. Het oude en het nieuwe jaar 1
2. De komende tijd 3
Verschillende vragen over de toekomst

61 1. De Geest 1
2. De verloren zoon 5
Toekomst van de Orde
Verschil tussen mens en dier
Transsubstantia
Het eeuwig denken
Geestesziekten

62 1. Hoe kan men de geest ontwikkelen 1
2. De toekomst van het Christendom 6
Wederkomst van Christus
Het Koninkrijk Gids
Is het medium positief of negatief

63 1. Inwijding 1
2. Het laatste avondmaal 4
Armageddon

7
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
De kwade machten
De boom van kennis van kennis goed en kwaad

64 1. Het egos in de inwijding 1
2. De eeuwige binding tussen geest en stof 8
Overgang van de mens
Wel of niet incarneren
Werkwijze kinderbescherming
Adam

65 1. Inwijdingen 1
2. Bewustwording 6
Erfzonde
Geestelijke gaven
Einddoel van alles is God

66 1. Loutering 1
2. De mysteriën van Jezus 4
Stigmatiseren
Bewustwording
Louteringsberg

67 1. Carnaval 1
2. Magische muziek 3
Is het stervensuur bepaald
Vliegende schotels
Planeten
De Heilige geest

68 1. Inwijding en zijn wachtwoord 1
2. Trillingsverhoudingen 6
Homeopathie
Gelijkenis tussen de rijke man en de arme Lazerus
De doop
Het Boeddhisme

69 1. Inwijding der wereld 1
2. De Upanishads 5
Filosofisch bewijs voor reïncarnatie
Israël
Opvoeding van het kind

70 1. Besluit inwijding 1
2. Paracelsus 4
Evolutieleer
Schizophrenie
Kosmische stralen

71 1. Realiteitsfilosofie 1
2. Filosofie 5
Homosexualiteit
Lotsbestemming
Cagliostro

72 1. Het Christendom zelve 1
2. Psalm 19, Psalm Davids 4
Organisatie van het huwelijk
Opvoeding

73 1. Het Boeddhisme 1

8
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
3. Humanistisch verbond 3
Onderlinge sexualiteit bij de jeugd
Humanisme

74 1. De Islam 1
2. Leer van Darwin 4
Flamarion
Jeannne D’Arc

75 1. Jezus (16-4-54) 1
2. De bedoeling van de instraling der draagtekens 4

75a 1e Paasdag

76 1. Geestelijke invloeden die nu de wereld regeren 1
2. Naastenliefde etc. 4
Ontwapening
Geboortenbeperking
Zijn er levende wezens op andere planeten

77 1. Berichtendienst; hindoeisme 1
2. Filosofische debat over reïncarnatie 4
Wessakfeesten
Eisenhower, Foster Dulles
Reïncarnatie
Koninginnedag

78 1. De heel primitieve godsdienst 1
2. Atoomkernsplitsing 5
Afgestorvenen
Genezing nierziekte
Inspiratie
Doodstraf

79 1. Toekomstdromen der mensheid 1
2. Aardstralen 4
Esoterie 8
Waar ligt de wereld van de geest 9
Foto’s van intelligenties 11

80 1. De lente van de menselijke geest 1
2. Grondwet van het leven 3
Het Evangelie van de Heilige Twaalven 6
Jezus Christus uit de Evangeliën 7
Architectuur der toekomst, voortbeweging der intelligenties door denken 8
Kerken, tempels, huizen e.d. in de sferen (beschrijving) 9
Verblijfplaats van de ingewijden 10

80a 1. Het vegetarisme in de oudheid 1
2. De verschillende stofwisselingen tussen vegetariërs en vleeseters
Het vasten 9
Nadelen van het koken 10
Vegetarisme voor jongeren 11

81 1. Hemelvaart 1
2. De Christelijke godsdienst de enige ware 4
Licht der aarde 8
Stof en geest 8
Het getal 666 9
Reïncarnatie, wat wij waren en zullen zijn 10

9
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen

82 1. Vondsten in Egypte, godsdienst in het algemeen 1
2. Doel en waarde der sacramenten voor een Christen 4
Het leven van Jezus 8
De klank AUM 9
Betekenis der cijfers 10
Heilig verklaringen in de R.K.-kerk 11

83 1. De werking van het ogenblik op de geest speciaal op elke mens afzonderlijk 1
2. Dante, Commedia Divina 5
Leven overgeganenen met ons in lief en leed 7
Moeder Natuur 8
Mandement der bisschoppen 9
Glaskanker 11
Mechanisch brein 11

84 1. Wonderen der oudheid 1
2. De macht van de geest over de materie 4
Billy Graham 8
Contact met overgeganenen 8
Volksstam in de onherbergzame streken van Australië en Nieuw Guinea 9
Vliegende schotels 11

85 1. Hernieuwd geestelijk beleven in Nederland 1
Schoone woord ; De ster
2. Transfiguratie 4
Kracht van de gedachte en de invloed op het wereldgebeuren 5
Joh. Ude “Du sollst nicht töten” 7
Spanningen 8

86 1. De noodzaak van de waarheid 1
2. Geestelijke ontwikkeling van de mens 4
Uitstraling van de mens 6
Waarnemingen op andere planeten 7
Crematie 9
Kiezen wij onze eigen ouders 10

87 1. De angst als verschijningsvorm van de hedendaagse wereld 1
2. Bewustwordingsgraden van de mens, beïnvloeding van vreugde en leedemoties 5
Ontwikkeling van de overgeganenen 8
Wat nodig is ter opname in de Orde 9
Geestelijke bewustwording op aarde 11

88 1. Achtergronden van de geestelijke denkrichtingen 1
2. Openbaring van zijn deelgenoot zijn in de goddelijke harmonie 5
Yoga-ademhalingstechniek en Prana 8
Hoe oud is de schepping 9
Is ons karakter onveranderlijk en onze levensloop vaststaand 10
Tweelingzielen 11

89 1. Het zuiver geestelijk werk wat op het ogenblik in de stof en geest wordt verricht 1
2. Bewustzijnsgraden van de geest 4
Wat is de geest, wat is de ziel 7
Hoe voelt een intelligentie zich wanneer hij gebruik maakt van een menselijk
lichaam 7
Atomen, electronen 9
Bidden 9
Vegetarisme 11

90 1. Het optimisme 1

10
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
2. Wat is psychische energie 4
Wetenschappelijke verklaring van aardstralen 9
Kleur als aantrekkingskracht 10
Ultra-sonore trillingen 10
Tijd van overgaan 11

91 1. De glimlach van de stilte 1
2. De grootheid van de kosmos; Reïncarnatie 4
Komen overgeganenen op aarde om achtergeblevenen te helpen 5
Gedachten op vrede; Kent u in uw wereld geen tijd 6
Verschil tussen spiritisme en spiritualisme 7
Vliegende schotels 9
Zelfbeheersing 10

92 1. Oude en nieuwe openbaringen 1
2. De zin van het heelal en het bestaan 4
Ingewijde en genie 8
Betekenis van de sfinx 8
Het Kwaad, oorzaak en inzinking van de oude beschavingen 9
Vol- of halftrance 9
Rol van onderbewustzijn bij trancetoestand 10
Magnetische slaap en dieptrance 10
Psychopatie 10
Genezingen in Lourdes 10
Orde der Verdraagzamen 11

93 1. Suggestie 1
2. De zin van het heelal vanuit het standpunt van het hart 4
De glimlach in de stilte 7
Wet van Karma; geen wraak maar ook geen vergiffenis 7
Karma; bewustzijnswet 8
Over duivel en hel 9
In de toekomst zien door helderzienden 10
Vivisectie 11
Lazarus 12

94 1. Twee realiteiten 1
2. De rode Adam 6
Tegenstellingen; wreedheid/mededogen 7
Oorzaak van slaperigheid bij het uitspreken van trance-toespraak 8
Ieder mens heeft een eigen getal 9
Is elke droom een uittreding 9
Gaat uittreden met dromen gepaard 10
De Orde der Verdraagzamen 12

95 1. De lichtende kracht en het licht der aarde 1
2. De piramide van Cheops 4
Het onbewuste, het onderbewuste, het hoger bewustzijn 9
Wetten (bewustzijnswet, daadwet, evenwichtswet) en hun invloed op de mens 9
Kan een ongeboren kind het karakter van de moeder beïnvloeden 10
Kan het karakter veranderen 10
De endocriene klieren 11
Christus bemiddelaar 11

96 1. De Orde der Verdraagzamen 1
2. Het symbool van het kruis 4
Bestaan er nog meer kringen der Orde 8
Kan een krankzinnig kind normaal denken in het hiernamaals 8
Waar bestaat hemelse muziek uit 9
Definitie van het begrip Godsdienst 10

11
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
Henoc 10
Gods wil 11
Kleuren (betekenis) 11

97 1. De verschijnselen van deze tijd 1
2. Haat, hoe komen wij eraf 7
Edward Schure 9
Paul Brunton 10
Christus’ verschijning na de opstanding, een materialisatie 10
Hoofdpijn 11

98 1. Het probleem der moderne jeugd 1
2. Lucifer, Christus is de ware Lucifer 5
Over de diepste duisternis, hel en duivel in de mens 8
Loutering 9
Bidden voor een zieke 10
Nakomelingen van de 10 stammen Israels 11
Ontwikkelen van mediamieke eigenschappen 11
Waarom lagere geesten zich vaak meester maken van een medium 12

99 1. De vrouw in de moderne samenleving 1
2. De schaapherder en de steen Israels
De jeugd van Jezus 7
Waarom heeft Jezus de kruisdood verkozen boven een ander terechtstelling 8
Is er een voorbeschikking 9
Wet van oorzaak en gevolg 9
Waaruit is de Vrijmetselarij ontstaan, haar waarde en doel. 10
Bewustwording der vrouw een deel der cosmische ordening 10
Onderbewustzijn 12

100 1. Godsdiensten 1
2. De drager der Christusgedachte 5
Zelfbeschouwing 9
Vrijmetselarij 10
Heeft de doop betekenis voor het kind 10
Aanhechting van een entiteit in het aura van een mens 10
Wat behelst het dodenboek van de oude egyptenaren 10

101 1. De taak der filosofen in de moderne tijd 1
2. Instinct-intuitïe 4
Het verstand, de wil, het gevoel 6
Parapsychologie 7
De reïncarnerende ziel 8

102 1. De vroegere wereldrampen en de toestand van het heden 1
2. Hoe ontstond het eerste organisme 6
Horoscopie- psychometrie- handlijnkunde 8
Fotograferen wat een helderziende waarneemt 9
Invloed van de zon, maan, sterren op ons leven 10
Leer van Confucius 11

103 1. De vlucht in de zekerheid 1
2. Minderwaardigheidscomplex 6
Paganini 8
Tat twam asi 8
Blijmoedigheid 9

104 1. Allerzielen 1
2. De kritiek 5
Beschouwing over Jezus 9

12
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
De Vader, de Zoon en de Heilige Geest 10
Het zoenoffer van Jezus 10

105 1. Het probleem van stad en land 1
2. De gouden snede 7
Het huidige mensen is het 5e wortelras etc. 10
Verschil tussen wijsheid en intellect 11
Het leven van H.P. Blavatsky 12

106 1. Berichtendienst 1
De betekenis van de adem 1
2. De waarde van de muziek in het leven van de mens 8
Het “Onze Vader” 11
Uiting van geestelijke kracht 11
Magnetisme 12

107 1. Meditatie op een wijdingsmorgen 1
2. Het landschap in de sferen 3
Levensfilosofie 6
Dood is geen scheidslijn tussen zijn en niet-zijn 6

108 1. Berichtendienst 1
2. Individualist, persoonlijkheid, gemeenschapsmens 3
De opbouwende hiërarchieën 8
Uiting Goddelijke kracht 9
Esoterische betekenis van de Jacobsladder 9

109 1. Uiteenzetting van de steravond 1
2. Onderbewustzijn 5
De Witte Orde 7
Eeuwigheid- oneindigheid 8
Definitie van ziel en geest 9
Waarom proberen mensen altijd anders te lijken dan ze zijn 10

110 1. Rituele magie – steravond 17-12-54 1
2. Jezus heeft door alle vormen heen het Goddelijke gezien en liefgehad 5
Instraling draagtekens
De nachtegaal

111 1. Herdenking van de geboorte van Jezus 1
2. Meditatie over Kerstmis (het pastoorke) 2
De wet van Liefde

112 1. Oud- en Nieuwjaar 31-12-54 1
2. Hoe de tijd zich oplost in het Licht (het pastoorke) 3
De realiteit van de mensenwereld 10

113 1. Jaarprognose; de wereld als zodanig 1
2. Geestelijke ontwikkeling 9
Is het stofleven noodzakelijk voor de geestelijke groei van de mens 10
Gedachten ontstaan door relatie tot de buitenwereld 11

114 1. Wilskracht
2. Bhagavad Gita 18
De Yoga-methode 19
Het weer en de H-bomen 22
Het “Onze Vader” 23
Astrologie 25
Ervaring van een geest die reïncarneert 26

13
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
115 1. Wil en lot
2. Astrologie 33
Vergeving 37
Sterren “levende wezens” 38
De tweede dood 39
Duisternis van het Al 41
Esoterische getallen van de getallen 1 t/m 12 41

116 1. De taak van de Orde
2. Grote Witte Broederschap 46
Is de biecht door Jezus ingesteld 49
De Grijze Broederschap 50
In Hirosjima, monsterlijke kinderen 51
Het a-godendom 52

117 1. De relatie tussen een wil en een wet
2. Toelichting van de schilderijen 58
Teleurstellingen 62
Leefwijze van een kluizenaar is niet verantwoord 62
Vliegende schotels 64

118 1. Lot en incarnatie
2. Djoemans sferen 73
Heilige planeten 76
Werk doen door een uitgetreden geest van een mens 77
Men incarneert afgaande op de sfeer

119 1. Een rondgang door werelden en sferen
2. Wat is een heiden 88
Wat is elektriciteit 90
Crematie 93
Is in Uw “Zomerland” nog afstand van rassen 94

120 1. De bewustzijnstoestanden in de sferen
2. De symboliek van de boom des levens 102
Verschil tussen symbolische en abstracte kunst 105
Gehecht zijn aan stoffelijke herinneringen 107
De Odd-kracht 108

121 1. Het werk dat wordt verricht in en uit de sferen
2. Het vergane leven op de maan 116
Gedachten zijn krachten 118
Invloed van edelstenen 119
Wat zijn zonneschepen 121

122 1. De doelstellingen van de Orde
2. De Mythrasdienst 128
Hoe kan met het lijden verzachten van een patiënt die een beroerte heeft
Gekregen 132
Nevelland na de overgang 134
De entropie-wet 135

123 1. Paranormale verschijnselen
2. Een deel van het Manitoegeloof 143
Hoe ontwikkelt men paranormale gaven 146
Reden van een lang ziekbed 147
Verband tussen karaktereigenschappen en ziekten 150
Aardstralen 150
Kleuren in de aura 151

14
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen
124 1. Wat wil de geest in deze wereld
2. Er zijn geen bedreigingen, er zijn misleide mensen 156
3. Lucifer 158
Vragen over Lucifer, ook over de Paus 160
Ook door de geest kunnen ervaringen worden opgedaan 162

125 1. De betekenis van Jezus door alle eeuwen heen 1-4-55
2. Humanistisch Christendom 170
Het offer van Jezus, het lijden van Jezus 171
De wachter op de drempel 172
Het nageslacht van Kaïn 173
Het doelmatige in de natuur 174

126 Herdenken van jezus’ lijden

127 Het verkeer van sferen tot aarde

128 De mens

129 De geest in de mens

130 Intuïtie en geweten

131 Storing in opname apparatuur, doorvoor zondagwijdingsbijeenkomst 20-9-53

132 De mens, leven en werk Krishnamurti

133 De mens; organisatie

134 Religie en geestelijke bewustwording

135 De mens en het leven na de dood

136 De taak der ontspanning in de bewustwording in de mens

137 Geloof en wetenschap

138 Waarom heeft de mens een God nodig?

139 De lachende Boeddha en het nieuwe Jeruzalem

140 Goden en demonen

141 Het spel der zielen

142 De mens en de natuur

143 De kinderjaren van de mens

144 Het niet aanwezig zijn van tijd en ruimte in de kosmos

145 De vreugde

146 Mens en mensheid

147 Verband tussen geestelijke ontwikkeling en milieu

148 Economie en bewustwording

149 Moderne cultuur en mystiek

15
© Orde der Verdraagzamen Index Rientjesverslagen

150 Steravond en uitleg

16