VORTARO DICIONARIO

IDO RUMANA

{t} = verbo transitiva {n} = verbo ne-transitiva {m} = verbo mixita = {t/n} {p} = verbo unipersona

A
a (= ad) (prep.) - la, (dativ, tendenţa, mira, direcţia) -ab- (gram.) - (sufix pentru timpuri anterioare) abad.o - abate abad.ey.o - abaţie abak.o - abac abandon.ar {t} - a abandona abanik.o (utensilo) - evantai abas.ar {t} – a lăsa în jos, a apăsa abat.ar {t} – a doborî abatis.o – măruntaie abces.o (patol.) - abces abcis.o (matem.) – abscisă abdik.ar {t} - a abdica abdomin.o - abdomen abdukt.ar (fiziol.) - a face abducţiune abel.o (insekto) - albină abel.ey.o – stup aberac.o (fiz.) – aberaţie abiet.o (arb.) - brad abis.o (geog.) - abis abism.o (geog.) – prăpastie abjekt.a – dispreţuit abjur.ar {t} – a abjura ablakt.ar {t} - a înţărca ablativ.o (gram.) - ablativ ablet.o (fisho) – alburn abneg.ar {t} – a renunţa abolis.ar {t} – a aboli abomin.ar {t} – a urî abon.ar {t} – a se abona abord.ar {t} – a aborda aborijen.a - aborigen abort.ar {n} – a avorta aboy.ar {n} – a lătra abrevi.ar {t} – a scurta abrikot.o (frukto) – caisă abrog.ar {t} – a abroga abrupt.a – prăbuşit absent.a - absent absint.o (pl.) - pelin absolut.a - absolut absolv.ar {t} – a dezlega absorb.ar {t} – a absorbi absten.ar {t} – a se abţine absters.ar (medic.) – a curăţa abstinenc.ar (rel.) {n} – a se abţine abstrakt.a – abstract abstraktig.ar – a face abstracţie

abstruz.a - obscur absurd.a - absurd abuli.o (patol.) - abulie abund.ar {n} – a abunda abut.ar {n} – a sfârşi acefal.a (biol.) - acefal aceler.ar {t} – a accelera acend.ar {t} – a aprinde acens.ar {m} – a urca acent.o - accent acept.ar {t} – a accepta acer.o (arb.) - paltin acerb.a - aspru aces.ar {t} – a avea acces acesor.a - accesoriu acetat.o (kem.) - aceptat acetat.-acid.o (kem.) - acid acetic acetilen.o (kem.) – acetilenă aceton.o (kem.) – acetonă -ach- - pejorativ, înrăutăţitor (avar-acho =foarte avar, foarte zgârcit) acian.o (pl.) – albăstrea acid.a - acid acident.ar {t} – a accidenta acident.o – accident acion.o – acţiune acipitr.o (ucelo) - vultur aciz.o – taxă vamala ad (= a) (prep.) - la ad.en - în ad.ibe - acolo ad.infr.e – în jos ad.junt.ar {t} – a adăuga ad.maxim.e - la maxim ad.minim.e – la minim ad.ube - unde (către unde) ad.vok.ar {t} – a chema -ad- - indică o acţiune repetată sau care continuă (parolado = vorbire continuă, discurs) adapt.ar {t} – a se adapta adept.o - adept adequat.a - adecvat adher.ar {n} – a adera adi.ar {t} – a-şi lua la revedere adiabat.a (fiz.) - adiabatic adicion.ar {t} – a aduna adjektiv.o (gram.) - adjectiv adjudik.ar (jud.) {t} – a adjudeca adjur.ar {t} – a suplica adjutant.o - aghiotant administr.ar {t} – a administra admir.ar {t} – a admira admiral.o - amiral admis.ar {t} – a admite adolec.ar {n} – a fi adolescent adopt.ar {t} – a adopta ador.ar {t} – a adora susţine ados.ar {t} – a adrenalin.o (biokemio) – adrenalină adres.o – adresă adsorb.ar {t} – a absorbi adult.a - adult adulter.ar {n} – a face adulter advent.o (rel.) – Postul Crăciunului adverb.o (gram.) - adverb advers.a - adversar advokat.o - avocat adyunt.o - asesor aer.o (subs.) - aer aerobi.a (biol.) - aerobic aerodinamik.o (cienco) - aerodinamica aerograf.o - aerograf aerojel.o (subs.) - aerogel aerolit.o (astron.) - aerolit aeromorfos.o - aeromorfosi aeronautik.o (cienco) - aeronautica aeroplan.o (veturo) - aeroplan aerosol.o - aerosol aerostat.o (veturo) - aerostat afabl.a - gentil afanon.o – curios, băgăreţ afazi.o (morbo) - afazie afecion.ar {t} – a fi afecţionat

afekt.ar {t} – a afecta, a se emoţiona (psic., fiz..) afektac.ar {m} – a fi afectat afeli.o (astron.) - afeliu afer.o - afacere (în orice sens) afidi.o (insekto) - afid afin.a - înrudit afirm.ar {t} - a se afirma afish.o - aviz, lipit afix.o (gram.) - afix aflikt.ar {t} – a chinui aforism.o - aforism afrank.ar {t} – a elibera afront.ar {t} - a afronta aft.o (patol.) - aftă afust.o - afet (de tun) -ag- - adăugat la substantive devine un verb (martelo = ciocan, martelagar = a lovi cu ciocanul, a ciocăni) ag.ar {m} – a face (în general) ag.o – acţiune ag.em.a - activ agac.ar {t} – a irita agar-agar.o - agar-agar agarik.o (bot.) – specie de ciupercă agat.o (min.) - agat agav.o (pl.) – agavă agent.o - agent agit.ar {t} – a mişca agl.o (ucelo) – acvilă, vultur aglomer.ar {t} – a aglomera aglutin.ar {t} – a se lipi agnosk.ar {t} - a recunoaşte (ca drept sau aevărat) agnostik.a - agnostic agoni.ar {n} – a fi în agonie agorafobi.o (morbo) - agorafobie agost.o - august agr.o - câmp agr.o.kultiv.ist.o - agricultor agr.o.kultiv.o – agricultură agraf.o (utensilo) – închizătoare agreabl.a – plăcut agreg.ar {t} – a asocia agrimoni.o (pl.) - agrimonia agronom.o - agronom agronomi.o (cienco) - agronomia agul.o (utensilo) - ac ailant.o (pl.) – cenuşar -aj- - dacă se adaugă la un adjectiv sau la un substantiv; înseamnă ceva care are calitatea respectivă (bel-aj-o = lucru frumos; metal-ajo = un lucru din metal); adăugat la un verb tranzitiv indică obiectul acţiunii (send-ajo = lucru primis; drink-ajo = băutură); adăugat la un verb intranzitiv indică ceva care acţionează conferm sensului verbului (bril-ajo = ceva strălucitor) aji.o - agio ajil.a - agil ajiot.ar {n} – a fixa un termen ajorn.ar {t} – a amâna ajun.a – nemîncat ajur.o - trafor (într-o operă de artă) ajust.ar {t} – a repara (mec.) ajut.o (utensilo) - tub (de ţâşnitoare) akaci.o (pl.) – salcâm akademi.o - academie akant.o (pl.) – acantă akanton.ar {t} – a găzdui akapar.ar {t} – a acapara akar.o - acarien aklam.ar {t} – a aclama aklimat.ar {t} – a aclimatiza aklin.o - ecuator magnetic akne.o (patol.) - acnee akolut.o – acolit, partizan akomod.ar {t} – a acomoda akompan.ar {t} – a întovărăşi, a însoţi akonit.o - aconit

akont.o - acont akord.ar {n} – a acorda (în ceea ce priveşte un instrument muzical sau în gramatică) akordeon.o (muz.) - acordeon akr.a - agro, acru (şi în sensul figurativ.) akredit.ar {t} – a acredita akrid.o – lăcustă akril.a (kem.) - acrilic akrobat.o - acrobat akroch.ar {t} – a agăţa akromatik.a - acromatic akropol.o – acropolă akrostik.o - acrostih akt.o - act (teatru); decret de lege aktini.o (animalo) – actinie aktinik.a - actinic aktinometr.o - actinometru aktiv.a - activ aktor.o - actor, actriţă aktual.a - actual akul.ar {t} – a pune pe spate akumul.ar {t} – a acumula akumulator.o (aparato) - acumulator (elect.) akupuntur.o (medic.) – acupunctură akurat.a - îngrijit akush.ar (medic.) {t} – a naşte akustik.o (cienco) – acustică akut.a - acut akuz.ar {t} – a acuza akuzativ.o - acuzativ al (= a la) -al- - are sensul : privitor la… (nacion-al-a = naţional) al.o (biol.) – aripă alabastr.o (subs.) - alabastru alakt.ar {t} – a alăpta alambik.o (aparato) - alambic alarm.ar (komerco) {t} – a alarma alaud.o (ucelo) – ciocârlie alb.o – halat albatros.o (ucelo) - albatros alberg.o - hotel albin.o – albină album.o - album (de amintiri, etc.) albumen.o (biol.) – albuş albumin.o – albumină albuminoid.a, -o - albuminoid alburn.o - alburn alced.o (ucelo) – pescăruş alcion.o (mitol.) – pescăruş aldehid.o – aldehidă ale.o - alee aleg.ar {t} – a afirma alegori.o - alegorie alegr.o - allegro (t. musical) alegr.et.o (muz.) - allegretto alej.ar {t} – a face mai uşor alen.o (utensilo) – sulă alergen.o (medic.) - alergen alergi.o - alergie aleron.o - eleron alert.a – plin de viaţă alexandrin.a, -o - alexandrin alexin.o (biokemio) - alexie alez.ar {t} – a aleza alfabet.o - alfabet alg.o, -i (pl.) – algă algebr.o (cienco) – algebră alginat.o (kem.) - alginat algoritm.o - algoritm, procedură de calculat ali.o (pl.) - usturoi alianc.ar {t} – a se înrudi (prin căsătorie) alias - alias alibi.o - alibi alidad.o – alidadă alien.ar {t} – a aliena (lege) alienac.ar {n} – a fi alienat mental aligator.o (rept.) - aligator aliment.ar {t} – a se alimenta

1

aline.o - paragraf alini.ar {t} – a alinia aliquot.a – cotă , parte , procentuală alizarin.o - alizarin alize.o (meteorologio) - alizeu alk.o (animalo) - elan (zool.) alkald.o – primar (în Spania) alkali.o (subs.) - alcali alkaloid.o (subs.) - alcaloid alkemi.o (arto) - alchimie alkohol.o (subs.) - alcool alkov.o - alcov almanak.o - almanah almon.ar {n} – a da de pomană aln.o (pl.) – arin- negru alo.o (pl.) - aloe alonge – de-a lungul (râului, mării, etc.) alonj.o - extensie alopati.o (cienco) - alopatia alos.o (fisho) – specie de sardea alotrop.a - alotropic aloy.ar {t} – a fusiona, (metalele) alp.o – paşune alpina alpak.o (mamif.) - alpaca alt.a - înalt alt.o (muz.) – violă altar.o (rel.) - altar alte.o – nalbă alter.ar {t} – a altera altern.ar {n} – a alterna alternativ.a - alternativ alternativ.o – alternativă alternator.o (aparato) - alternator altitud.o - altitudine altr.a – altă altru.ism.o - altruism altru.ist.o - altruist alud.ar {t} – a face aluzie alumet.o (utensilo) - chibrit alumin.o – oxid de aluminiu alumini.o (elem.) - aluminiu alun.o (kem.) - alaun alur.o - mers aluvion.o – inondaţie alveol.o – alveolă am.ar {t} – a iubi amalgam.o (subs.) - amalgam amans.ar {t} – da îmblânzi amar.o (utensilo) – cablu, funie amarant.o – busuioc roşu (bot.) amarilis.o – planta amarilidacee amas.o – grămadă amator.o - amator amazon.o - amazon amb.a – amîndoi ambaj.o – a zăbovit ambasad.o - ambasada ambici.ar {t} – a avea ambiţie ambici.o – ambiţie ambidextr.a - ambidestro ambigu.a - ambigu ambl.ar {n} – a fi recalcitrant ambos.o (utensilo) – nicovală ambr.o (subs.) – ambră ambrozi.o - ambrozie ambulanc.o (veturo) – ambulanţa ameb.o (animalo) – amebă amelior.ar – a ameliora amend.o – amendă ament.o (biol.) – miţişor (bot.), ament ametist.o (min.) - ametist amfetamin.o (kem.) – anfetamină amfibi.a - anfibie amfiteatr.o - anfiteatru amfor.o – anforă amiant.o - amiant amid.o (kem.) - amidon amik.o - amic amil.o (subs.) - amidon amiloplast.o - amiloplast amnesti.ar {t} – a amnistia amnion.o - amnios amoni.o - amoniu

amoniak.o (kem.) - amoniac [gas] amonit.o - amonite amonta.ar – a se ridica amor.ar {t} – a iubi (eros, dragoste senzuală) amorc.ar {t} – a începe, a face o primă redactare amorf.a - amorf {t amortis.ar } –a amortiza ampelops.o (pl.) – viţa de vie din Canada ampl.a - amplu amplitud.o (fiz.) – amplitudine ampul.o (utensilo) – vas de sticlă cu toarta (fisiol., eletr.) amput.ar (medic.) {t} – a amputa amulet.o (vesto) – amuletă amuz.ar {t} – a se distra an – pe (prepoziţie care exprimă un contact) -an- dacă se adaugă la un nume indică faptul că este vorba de un locuitor, simpatizant al…, membru al… (senat-an-o = senator; societ-an-o = sociu; Rom-an-o = Roman), construit cu un adjectiv indică apartenenţa la o ţară , grup (Japoniana=japonez, rumana=român). anad.o (ucelo) – raţă anaerobi.a - anaerobic anagal.o (pl.) – scânteiuţă anagram.o – anagramă anakond.o (rept.) – anacondă anakoret.o – sihastru, eremit anakronism.o - anacronism anal.o - (-i) anale analgezi.ar (medic.) {t} – a anestezia analitik.o – analitică analiz.ar {t} – a analiza analog.a - analog anamnez.ar – a face anamnesă ananas.o (frukto) - ananas anapest.o - anapest anarki.o - anarhie anastigmat.a - anastigmatic anatem.ar {t} –a anatemiza anatomi.o (cienco) - anatomie ancestr.o – înaintaşi anchov.o (fisho) - scrumbie ancien.a – antic (nu se referă la persoane) androgin.a - androgen android.o (aparato) - android anekdot.o – anecdotă anemi.o (patol.) - anemie anemometr.o (aparato) - anemometru anemon.o (pl.) - anemone aneroid.a - aneroid anestezi.ar (medic.) {t} – a anestezia anet.o (pl.) – mărar anex.ar {t} – a admite angel.o (utensilo) – acul undiţei angelik.o (pl.) – angelică angin.o (patol.) – angină angiom.o (patol.) – angiomă angiopati.o (morbo) - angiopatie angioplasti.o (kir.) – angioplastică anglikan.a - anglican angor.ar {n} – a fi neliniştit anguil.o (fisho) - ţipar angul.o - unghi anhel.ar (medic.) {n} – a respira greu anhidr.a – anhidru anim.ar {t} – a însufleţi, a da viaţă (şi fig.) animal.o (animalo) - animal animism.o - animism anion.o (fiz.) - anion aniversari.o - aniversare aniz.o (pl.) - anace anjel.o (rel.) - înger anke, ank – încă, chiar şi ankilos.ar {t} – a (se) anchiloza ankore, ankor – încă (adv.)

ankr.o (utensilo) – ancoră (subst.) anm.o (rel.) - suflet anobi.o (insekto) - cari anod.o (fiz.) - anod anomal.a - anormal anonim.a - anonim anorak.o (vesto) - anorak ans.o – toartă (a unui vas sau ceaşcă, etc.) -ant- - (sufixul pentru participiul activ prezent) antagonism.o - antagonism antagonist.o - antagonist antarktik.a - antarctic (adj.) ante – înainte (de timp) ante.e - înainte, în precedenţă antecedent.o - antecedent anten.o (utensilo) – antenă anterior.a - anterior anter.o (biol.) – anteră anti- - anti, contra-antibiotik.o - antibiotic anticiklon.o - anticiclon anticip.ar {t} – a veni îinainte, a prevedea antidot.o (subs.) - antidot antifon.o (rel.) - antifon antigen.o - antigen antikorp.o - anticorp (biol.) antilop.o (mamif.) – antilopă antimateri.o (fiz.) - antimaterie antimoni.o (elem.) - antimoniu antipartikul.o (fiz.) – antiparticulă antipati.ar {t} – a avea antipatia de antipod.o - antipod antiqu.a - antic antiquar.a – relativ antichitate antirin.o (planto) – gura leului antisepsi.ar {t} – a dezinfecta antisept.a - antiseptic antitez.o - antiteza antitoxin.o - antitoxina antologi.o - antologie antonim.o - antonim antracit.o (subs.) - antracit antrax.o (patol.) - antrax antropoid.a - antropoid antropologi.o (cienco) - antropologie antropomorf.a – antropomorf antus.o (ucelo) – fîsă anul.ar – a anula anunc.ar {t} – a anunţa anus.o - anus anxi.ar {n} – a fi anxios aort.o – aortă apar.ar {n} – a apărea aparat.o (aparato) - aparat apart.a - particular apart.e - separat apartament.o - apartament aparten.ar {n} – a aparţine, a fi (di) apati.o - apatie, indiferenţă apel.ar – a numi, a chema apendic.o - apendice apendicit.o (patol.) – appendicită apene, apen – cu greu apercept.ar {t} – a ţine cont de aperitiv.o (drinkajo) - aperitiv apert.ar {t} – a deschide apetit.ar {t} – a avea poftă, apetit aplast.ar {t} – a strivi aplaud.ar {t} – a aplauda aplik.ar {t} – a aplica aplomb.o - insolenţă, impertinenţă apog.ar {t} – a sprijini (pr. e fig.) apoge.o - apogeu apokalips.o (rel.) – apocalipsă apokrif.a - apocrif apologi.ar {t} – a face apologie de apoplexi.o (patol.) - apoplexie apostol.o - apostol apostrof.o - apostrof apotek.o - farmacie (magazin)

apoteos.o – apoteoză apreci.ar – a aprecia apr.o (mamif.) – porc mistreţ aprentis.o - ucenic april.o - aprilie aprob.ar {t} – a aproba aproxim.ar {t} – a (se) apropia apt.a - potrivit apud - aproape (prep.) apunt.ar {t} – a fixa (arma aspra unui obiectiv, etc.) apus.o (ucelo) – lăstun aqu.o (subs.) – apă aquarel.o (arto) – acuarelă aquari.o (aparato) - acvariu aquedukt.o - apeduct aquir.ar {t} – a obţine -ar - (sufix) indică un ansamblu de (hom.aro = umanitate; vaz-ar-o = veselă) ar.o (mez.) – ar, decametru pătrat (măsură) arach.ar {t} – a smulge arak.o - arac arakid.o – arahidă arane.o – păianjen aranj.ar {t} – a aranja arbalest.o (aparato) – arbaletă arbitr.ar {t} – a arbitra arbitraj.ar {t} – a face arbitrat (t. bursă) arbitri.o - (liberul) arbitriu arbor.o (pl.) - arbore (botanică) arbust.o (pl.) - arbust arbut.o – fruct de strugurii ursului arch.o – arcă (de Noe) ardez.o (subs.) - ardezie ardor.ar {n} – a arde ardu.a - abrupt are.o - arie arek.o - nuci de betel, nuci de arecă aren.o – arenă arest.ar (jud.) {t} – a aresta argal.o - marabu argan.o (aparato) - scripete argil.o (subs.) – argilă argon.o (elem.) - argon argument.ar {n} – a argumenta -ari- - indică pe cel care primeşte acţiunea exprimată de rădăcină (pagari-o = cel care rpimeşte banii, cel care încasează o sumă;destin-ari-o = destinatar) ari.o (muz.) - arie (muzicală), motivul muzical arid.a – arid, uscat ariet.o - berbec arist.o – coloana vertebrală a peştilor aristokrat.a - aristocratic aritmetik.o (cienco) – aritmetică ariv.ar {n} – a sosi arjent.o (elem.) - argint ark.o - arc arkabuz.o (armo) – archebuză arkad.o (arkit.) – arcadă arkaik.a - arhaic arkaism.o - arhaism arkan.a – tainic, misterios arkeolog.o - arheolog arkeologi.o (cienco) - arheologia arki- arhi (prefix care indică superioritate, eminenţă: arki-duko = arhiduce) arkipelag.o - arhipelag arkitekt.o - arhitect arkitektur.o (arto) - arhitectura arkitrav.o (arkit.) – arhitravă arkiv.o – arhivă arkivolt.o – motiv decorativ situat deasupra unei arcade arktik.a - artic arlekin.o - arlechino arm.o (utensilo) – armă

2

autor autoritat. fundament basen.o .art (membru) artrit.o – bibliotecă biceps. a anunţa avokad.o (muz.avar avelan. a induce în eroare atribu.aromatic arorut..o – astragal (anat.) .) .astrolog astrologi.batalion batel.) .biceps 3 .o (mamif.o .) .o (fisho) . becaţină bel.o – naşă bapt.o .o .o – rodul pământului (bot.ar (medic.o – toamnă auxiliar.atrium atrofi.busuoic bazilik.) – benzină ber.) – măgar.o .) .ar {n} – a cade ca o avalanşe avalanch.) – artrită aruf.autobiografie autobus. minge balustrad.ar {n} –a avansa avantaj.o – arteră artez.) .ar (komerco) {t} – a aviza.astronom astronomi.sparanghel aspartam. a sta de vorbă babirus.o (psik.astigmatic astm.o – golf mic (geogr.begonie bej.cioc bekas.) . aerul de asper.o (pl.o .o (frukto) – banană band.) barbar.) – balustradă balzam. etc.o (arb.o – atribut atrium.o .ar {t} – a atribui atribut.aspirator aspirin.o .ax (a unei trăsură sau car) axel.o .stea de mare asterisk.o – vaporaş bateri.ar {n} – a zbura cu avionul avid.astronaut astronautik.o . fleac bak.ar – a beneficia benefic.ar {t} – a asocia asonanc. plante.) .azot B ba! – cine ştie? (exprimă incertitudine.anghinare artific.o (pl. orgie bakteri.asfalt asfixi. a avertiza aviac.o – sală de curs aureol.o – lojă de avanscenă barok.ar {t} – a vinde.a .ar {n} – a fi în arminia cu alt sunet asort.o – bandă.) {n} – a face arpegii arsen.o .o .azimut azot.o .dulap armoraci.a .frumos beladon.o – bancă bank.o (frukto) – pară bergamotă beriberi.artificie artik.bibla bibliografi.autoautobiografi.ar {t} – a susţine asfalt.ar {t} – a pronostica august.articol (în toate sensurile) artikul.o (pl.o – savură balay.o .o – astrofizică astragal.ar {t} – a uda (flori.bibi-lorn.o – barcă barkas.) {t} – a atrofia atun.) .a-şi lua responsabilitatea..o .) .) .artilerie artizan.) batisfer.ateism ateist.o (arto) .) .) aspirator.a .) .) .a – binevoitor.avantaj avantal.o (mamif. măreţ aul.a – barbar (adj.hai azale.o – om de serviciu begoni.o – axiomă axolotl.audiometru augment.ar {t} – a consimţi asept.) .) – armadillo ( specie de mamifer originar din America de Sud) armatur.) arpej. botoşel babuin.o – avalanşe avan .o (moblo) .o (veturo) .o .indică ceva asemănător cu sensul rădăcinii (metal-atr-a = care este asemănător cu metalul.ar {n} – a se canarisi (marină) banderol.) – axa cilindrului aye! .) .ar {t} –a uni.ar {n} – a vorbi.o (pl.ar – a lipi atak.autonomie autopsi.) .o (arkit.o (pl.) .o (pl. a se încumeta audienc. a-şi atribui pe nedrept arom.o .beriberi berjer.baterie (şi electr.o .) .o .o – bază bazar. resemnare.gir avalanch. lisieră (de câmp) bedel.o (kem.o (subs.) {t} – a atenta atenu.o .o .batiscaf bav.hrean arnik.azil azim.beneficiu benign. a mira astr.basc berenjen.arsenic arsenal. a face baie balon. sub braţ axiom.o (arkit.o (botaniko) .barometru baron.beton betrav.ar – a atenua atest.o (biol.aseptic asert.autograf autograf.et. a creşte augur.o .o .ar (biol.avid avionik.o (utensilo) .o .o .o (pl.o .o – atletă atmosfer.o – aspirant cavaler în cavalleria medievală.bancnotă bankrot.ar {t} – a ajunge un scop atitud.butoi bari. nu bot.o .o .o – atol atom.ar {n} – a dezbate barb.barbar barbot..o (pl.armadil.o (kem.atom -atr.a .o .o – partea dreaptă a unei stofe ( sau asemănător) avert. responsabil de atavism.o – sfeclă bezon. a absorbi asimptot.aspru aspir.bariton bark.o (mek.plantă tropicală [arrow-root] aroz. poet barel.o – baladă balanc.bazar bazil.autodidact autogir. medalion bers.a .ar {n} – a se bălăci ( în apă sau în noroi) bard.o .o (moblo) – bancă benzen.ar {n} – a lupta.) atlet.o – baricadă bariton.o (arb.fizik.bibliografie bibliotek.o (arto) – artă artemizi.) .e .autoritate autun.o (aparato) .o (cienco) – astrologie astronaut.o – naş bar.baldachin balen.o – bagatelă.o .) .balsam bambu.fericit bed.o-matr.o .o (biol.ar (medic.) – răşină produsă de arel (Ferula Asaefoetida) asalt.o (veturo) – batisferă batiskaf.ar (medic.liber baston.) bayonet. puţin înalt basament.autogir autograf.o – aromă aromat.a .a .a (rel.o .azalee azil.automatic automat.fotoliu berkeli.a (fiz.ar {t} – a articula artokarp.beige bek.artizan artr.asiduu asiej.aptitudine atlas.anace stelate bagaj.a .o (utensilo) .ar {t} – a asasina asbest.o – sfeclă beton.a (polit.balansier balast.ar (jud.arsenal art. arch. parte a unei îmbrăcăminţi baskul. mătrăgună bemol.) – asm aston.o (vesto) .o (arkit.) – articolaţie artikl.o (subs.o (utensilo) – balon. bacalaureat (ist. a autentifica ating.o – bard.o – ascet askolt.o – aspirină asteri.ar {n} – a rămâne cu gura deschisă beat.o .ar {t} – a ciufuli arum.) .et.o .ar {m} – a mări.) – belladonna.o – specie de becaţă.axolotl axon.o .a .a .) – arnică (arnica montana) ar.ar {t} – a fi atent la atent.ar {n} – a se aventura aventur.repede baldakin.o .ar {t} – a axfisia asfodel.) as. asin asoci.vinete bergamot.o (mek.bacterie bakteriologi.o .o – alună aven.o (cienco) – avionică avion. blu-atr-a = asemănător cu albastrul) atrakt. a lovi batali. a-şi asuma atach.benzen benzin.bagaj bagatel.o (frukto) – copac din famiglia Laureceelor (Persea Gratissimus) ax.o (elem.ar {m} – a face bale bay.bemol bend.ar {n} – a se balansa bason.margine.ar {t} – a cita în justiţie asimil.o (animalo) .o .o – adept.) .o (cienco) .baron bas.o .o .bariu baricentr.azbest.ar {t} – a ameţi aucion.bastard bastion.o (patol.o-patr.ar (komerco) {t} – a aviza.ar {t} – a asculta asn.o .o (mamif.ar {t} – a legăna besti.ar {t} – a asista la asket.ar {t} – a prinde în cancan.o (aparato) .fagot (mus.auster autark.bestie bet.astronomie asum.) – temelie.o – avventură avenu.a .ar {t} – a atesta.o .ar (rel.) astrikt.o (subs. etc.atavism ateism.) {t} – a binecuvânta benefic.o (utensilo) – armură arme.o.binoclu bi-punt.o .automat automobil.o (veturo) .) {t} – a face autopsie autor.ar – a asedia asign.asterix asteroid.automobil autonom.ar (rel.o – asimptotă asinektik.o – auroră auspici.a .) .manuscris autograf autokrat.) .o (mek.o – barbă barbar.o (vesto) – papuc. dispreţ.o (cienco) .) badian. bază.bastion bast.balet balis.ar {t} – a se aroga.bulevard averaj.) .o – geamandură balistik.bandit bank.o – baracă barakt.baroc barometr.înainte (de loc) avanc.o – bacanală.ar arog.o .ar {n} – a falimenta banyan. şi fig.autentic autism.ar {t} – a mătura balbut.o (utensilo) .autobuz autodidakt.) .) {t} – a se boteza bapt.o .ar {n} – a avea aspectul de.a – arteziană artichok.ar {t} .a – august.o (meteorologio) – atmosferă atol.ateu atelier.o .o (aparato) .ar {t} – a atrage atrap.o – astronautică astronom.o (armo) – baionetă baz.ar {t} – a bâlbâi bald.o .) {t} – a aspira (pr.) .balcon baln.) .o – bunic sau bunică aval. pelin arteri.ar (muz.) – balenă (animalul) balet.o (vesto) – şorţ avar.o .aeroplan aviz.o (subs.o – două puncte bibl.) babil.a aduna asent. armată armistic.exercit.o (utensilo) – lighean.o – ovăz aventur.ar {t} – a asigura (fin. morişcă de vânt bandit.) .) asembl.o (elem.ar {t} – a asalta asasin.o (cienco) – balistică balkon.baobab bapt.o .o .o (arkit.o (animalo) .o (pl.ar {t} – a ului.berkeliu berlok.o (moblo) .o – as asafetid. benign benk.babuin bacheler.o (fiz.o – aureolă auror.o (mek.ar {t} – a asimila.o (subs.babirusa babuch.o – subsuoară.a .o – basilică be.o – flamură.o (mamif.o .) – smochin din Banian baobab.auspiciu auster.o (elem. a se bate batalion.o .) – crin de pădure asidu.ar {t} – a bara barak.ar {t} – a auzi (cu urechile) audac.atelier atenc.o (ucelo) – becaţă bekas.autarhic autentik.a – jos.) .o (rel.baricentru barikad.) bastard.artemizia.bandaj bande.aspartam aspekt.o – arbore de pâine artileri.asineptic asist.o (pl.ar {t} – a avea nevose de bi.o (veturo) . a scoat la licitaţie aud.a (koquo) – preparat fără drojdie azimut.o .o – armistiţiu armor.o (biol.ar {t} – a asorta asparag.medie (aritmetică) avers.ar (koquo) {t} – a coace (la cuptor) bakanal.) – porcul cerb.) {t} – a reduce secreţiiole din ţesuturi astrolog.o (vesto) – strat.) . faşa (de ţesătură sau de alt fel) benedik.o (aparato) .baston bat.atlas (geogr.) – bacă bered. amiant asekur.a .asteroid astigmat.ar {t} -a bate.autocrat automat.ar {t} – a îndrezni.o – audienţă audiometr.o (mamif.) .o – breloc.o-biliet.bambus banan.o (veturo) . trupă bandaj..ar {t} – a se îmbăia.o (patol.ar {t} – a ataca atashe.astru astr.o .ton aturd.o .o (muz.o .o .dans balad.auxiliar av.) .o (utensilo) – balanţă balancier.o (elem.bacteriologie bal.o – bandă.autism auto.a (medic. recipient bask.o .o .o (rept.

radiodifuziune brokant.a .o (paleo.ochelari binokular.) .cast che – la.o .o – scenă censur.o ..o – cană.a – bizar. prăvălie butom.o (vesto) .o .ar – a înlocui blokus.buchet (de flori) bukl.) – cameră champani.o (arto) – ceramică cerasti.o (kem.al. scamă care susine gogoşile viermilor de mătase pa ramuri burask.o (veturo) – bicicletă bidet.ey.o (utensilo) – betelă brez.o .o (rept.o – bilanţ (intrări şi ieşiri) .o – biremă biret.o .sceptro ceramik.) .o (arb.o (ucelo) – scorţărel certifik.o (cienco) – botanică botel.o – stregă buji.valoros braz.o (mamif.ar {t} – a dojetni.o (biol.greier cikatr.o (vesto) – broşă brod.elegant.bou-de baltă butr.o (utensilo) – hăţuri brigad.o .biopsie bioritm.ar {n} – a îmbia bor.o (animalo) .o – ciuperci de câmp champion.) .o – bol alimentar (contenitor) bomb.o – geamandură bracelet.) – bromură bronki.o (frukto) – cireaşă cert.bilet bilion.o – stâncă.a .pin zimbru cement.o – lucrătură în lemn: tăietură piezişă bizon.) .ţar.o (utensilo) .) .o – tărâţe branch.o (mez.) {t} – a blestema blat.o (utensilo) – busolă busprit. a clocoti bolid.botgros bon.o .ar {m} –a schimba.bumerang bunt.ar – a folosi blufuri a însela bluz.o – apa în care au fiert legamele.o (subs. acesta.o . castaniu.o (patol.ur.binocular binomi.) bizar.) bolt.o .) – mesteacăn bis .o (mamif.a – vioi.a . a tăinui celebr.) .bompreso bust.o (subs.ar {t} – a bloca blond.) – carbonat de plumb cerv.) cian.o .o .o (biol.o (mek.a – şină bind.o – îngrăditură chuv.o .cereal cerebr.botulism bov.orb blok.o – băşica porcului.bust but.o (pl.ar {t} – fa face berea brav.cidro ciel.bit bitr.ar {n} – a fi displăcut cham.o – buletin informativ bulimi.ar (relig.ciment cen.biotehnologia bir.ar {t} – a centrifuga centripet.cedru cefalopod.bitum bivak.o – santină biliard. a se ghemui blu. şic chimpanze.) – hasmaţuchi ceriz.o agr.o (vesto) – beretă birk.o – ciocolată chom.o .ar {t} -a cifra (mesaj) chik.) bras.o (elek. aceştia (pron.cec cher.o – bolid.biochimie biologi.o (mamif. imperator chagren.o (elem.creier ceremoni.a .o (ucelo) – pasăre din ordinul paseriformelor bux.) – păr.ar {m} – a sărbători.cianat cianid. rămas cetoni.) – şinşilă chinion.o (vesto) – beretă (căciulă) boniment.o .car chariot.ram brand.o (utensilo) – tăciune brandi.ar {t} – a apuca branki.o (biol. a fi sărbătoare chopin.) – centemă(monedă) centimetr.o .) .o . ciudat bizel.o (cienco) – cibernetică cibol.a – la un preţ bun.o (biol.cerb ces.o (utensilo) – roabă bruis.biografie biokemi.o (cienco) .bere birem.ar {t} – a fora bor.o – borsetă bus.o – soartă.birocrat burs.) – cianură cibernetik.o (biol.bideu bidon.o (cienco) .o – pădure bot.o (kem.o (medic.) – limba-mielului borax.) – tufiş bushel.a – albastru.o .a – conducător chek.) – coajă de nucă sau de migdală bruet.ar {n} –a face negustor de fiare vechi brokat.o .bufon bufr.o (elem.o (kem.o – stemă blez.capitol char.ar {t} – a celebra celeri.o (ucelo) .o – bronhie bronkit.) .bicikl.o – bilanţ bilg. a se îngânfa bufal.o (pl.o – bombă bombard.o .) – pristol.ar {t} – a doborî bestie bud.bioritm biosfer.cer cienc.o (vesto) – cizmă botanik.o .o – rozăţea (butomus umbellatus) buton.o – gură bokal.o – stălp de care se leagă ancora (marin.ar {t} – a ascunde.) . mantie preoţească (relig. bălţat bur.o – coadă împletită chip.centilitru centim.ar {n} – a bâlbâi blind.o .o (mamif.) – şarpe boa bobin.ar {n} – a circi.) . sfită.o .o .) .ar {t} – a censura cent – o sută centauri.bilion (un milion de milioane) bin. economic chokolad.campion ( personă) chanc. a se termina cesi.bigam bigot.o (animalo) .ar {t} – a broda bodkast.sigur.o (subs.o – (meteorologio) briză (vânt răcoros) broch.ar (rel.) bit.o – ţelină. bordatură borde.a – vipera cu corn cereal. pastele bulvard.o .o (mez.ar {t} – a bombarda bombicil.o (vesto) – pălărie chapitr. isteţ briz.o .o (elem.a .cap chef.).celofan celul.brace brid.bigot bigot.o (patol.o (vesto) – brăţară brach.o (mek.o – personaă care înregistrează pariurile bul.a .) – măsură de capacitate busol.o .cesiu ceter.) . brun.ar {t} – a lega (cărţi etc.a (mez.alb blasfem. balon bulb..bestie bub.bulimie bulin.a .o (veturo) . acestea. a emite urlete ascuţite (destre elefant).ar {n} – bombăni budjet.) – mugur ( planta) burlesk.o (arkit.bizantin (fig. margine bord.a .o (mek.o .o (utensilo) – sapă binokl.o – cablu aplicat unei vele bulion. brocart (stofă) brokoli-kaul.o (ucelo) – lebădă cikad.blond blotis.e – bine (adv.) – bielă bifstek.o (kem. aşchie chifchaf.) .o (pl.) – un tip de ceapă cibori.o – sticlă botulism.biliard biliet. a critica blank. a muta chap.brandy brandis.o . nubile celofan.ar {m} – a înceta.) – bronşită brontosaur.o (utensilo) – carucior feroviar boikot.bun bon.o – şoricar comun C ca (= ica) – aceasta.o (subs.) ăsta.biscuit bisulfat.o .) .o – champagne (vin) champinion.o – brigadă brik.bismut bisquit.o (rel.o (arkit.) – fermoar.) .) .ar {t} – a ceda cedili.cicatrice 4 .) .molusco cefalopodă cel. închizătoare chart.ar {t} – a încărca charm.o . pocal chose.bufet bufon.bidon biel.) .a .o (biol.o (kem.ar {n} – a urla.(ri)lega ca un fascilul brosh.o .o (vesto) – buton.al.bou box.ar {m} – a arde brun.o .a .boicota bok.ar {t} – a fiere.o .) – salonaş buf. a lovi butan.a .capa (tecn.o (arb.o .o – târguşor.) .o (pl.a .o (cienco) – ştiinţă cifr.o – solz de peşte.ar {t} – a sălda (la foc) brech.biologie biomas.) .o .bis bisextil.) – merişor bush. în chef. a rage (destre fiare sălbatice). buget buduar.) .o .brioche brisk.o – hartă chas.o – bol.ar {n} – a izbi.o –marş burdon.o – biosferă bioteknologi.celulă celuloid.o – scenă cen.) .o (utensilo) – cărămidă bril.bord.) .) bonbon.o (mamif.butan butik.o – gândac -verde cezar.pirat buket.ţigan cign.binom biofizik.) chapel.o – bodegă.o (cienco) – biofisică biografi.) .biftec bifurk.sedila cedr.fete de păine prăjite bismut.ar {t} – a se sătura blazon.) – bilă.a – pestriţ.bisulfit bit. scump cherp.) .o (kem. forma de semilună boli.bondar burg.centripet ceptr.a –bisect biskot.o .ar {m} – a vâna chast.o .centimetru centr.o (mamif.o . aceştia (pron.ar {n} – a străluci brioch.ar {n} – a umfla. fiere bilanc.o (muz.o .bizon blam.a .o – sprâncene bru.brontozaur bronz.) – cimpanzeu chinchil.o (cienco) – bionică biopsi.ar {m} – a se bifurc bigam.ar {m} – a boxa boy.) binet.cianogen cianat.) – bornă (electric) bors.o . leuştean celib.ar {n} – a locui provizoriu bizantin.o (subs.o .o .ar {n} – a face zgomot brul.unt buvrel. a mugi bran.o (mamif.o (kem.o (ucelo) .o (mez.o (arb.caraghios burokrat.o (subs.bronz bros.o .o – cifră cigan. stea căzătoare (astr.) .o .o (utensilo) – cataramă bukmaker.ar {t} .bucal bol.o (subs.-prefix care indică familiaritate prin căsătorie (bo-fratulo = cumnat) boa.) – capră -neagră chambelan.şambelan chambr.o (utensilo) – tampon ( feroviar) bugl.a – celibatar.o . cert certi.minge.brocoli brom.borax bord.o (arb.bivol bufet.pitulice chifr.o (utensilo) .o – casetină buz.o – gândac blaz.o .centigrad centilitr.cerimonie cerfoli.o . bujie (maşină) bukanier.o .ar {t} – a certifica ceruz. vas mic.celuloid celulos.o .o .o – Bursă de valori bosk.o – boulevard bumerang. azuriu bluf.bor borach.o – teletă (stofă) buh.ar – a împrumuta (risc) bofist.) – ţintaură centi.brom bromid.a .o (biol.o (veturo) – trăsurică charj.) . rocă blokum.bigot bil.bisulfat bisulfit.) .) .o . fascicul brov.o – breşă bretel.) .ar {t} – a atinge (apă sau altceva) chevron.o (aparato) – buldozăr buletin.ar {n} – a naviga în zig-zag borgez.o .şosete bradip.) .) – a face o acţiune de două ori binar. şaten brusk.o (cienco) .o .o (mek.) – leneş braki. vas sfânt cidr.o – braţ (al corpului) bram.o (utensilo) – lumânare.o (subs.o (mez. noroc chanj. nasture butor.ar {t} .a (fiz.o (vesto) – bluză bo.o (kem. sprinten.) – celulosă cembr.ar {t} – a încânta charnir.o (meteorologio) – furtună burbilion.o (mamif.ar {t} – a peria brosh.maro.centru centrifug.amar bitum.a – costos.bord.o .bulon bolus.o . imperator ced.burghez born.rest.) .o .cezar.opuscol.centi-/unul oare care centigrad. cartier popular burjon.) – bobină bodmeri.) .et. gogoaşă (botanică) bogi.branhie (anat.o (ucelo) – cioară ci (= ici) – aceste.o (elem.o (ucelo) .bulb buldozer.um.a . asta car.a – rămurică brut.ştrengar buch.o .bomboane bonet.o (biol.fligorn bugran.o (meteorologio) .) – biogasă bionik.

a .o – plantă din ordinul Ranunculaceelor deliber.o .o – orăşel citar.o .o .o (rel.ar {t} -a curăţa deters.o (mamif. etc.defect.dam dal = da la dali.ar {n} -a pleca department.damasc damijan.ar {t} -a descrie despens.ar {t} -a defini definitiv.ar (fiz. suliţă darf.) {n} – a avea diaree diare.o .ar {t} – a îndurera di .ar {n} –a face o digresiune dik. cremă de ghete (pentru încălţăminte sau altele) cirk.zi (de 24 ore) diabas.o – dialectică dializ. a folosi dement.ar {t} –a degrada dejun.o – cenuşă cinekamer.o (subs.ar {t} .) . esser deferente deferent.ar {n} – a cina 5 .o (pl.ar {t} -a circonda cirkonflex.des dikotiledon.complementul de agent în fraze pasive dafn.o (mamif.o – desinenţă dezir.o .zece dekad.decanta deklam.o .o (fiz.definitiv deform.o – deviză.) dezinenc.) .o .) .o – dentină denunc.detergent.(accentul) circonflex cirkonspekt.circumspect cirkonstanc.devotat dextr.) dezert.a . regim diez.ar {t} –a deduce defekt.ar {t} –a deforma degener.ant.apar.debil deboch.dinastie dind.dalie daltonism.ar {t} -a denigra denominator.ar {t} – a dilata dilem.o (aparato) – cameră de luat vederi (cinematografică) cinem.demagog demagogi. fructe) civet.o (dahlia) .o .ar {t} – a sfida.de.foarfece (= ico) – aceasta D da .kovr.decembrie decemvir.ar {m} –a declina (tr. fin delikt. cinematografa cinetik.: gram.a .o .ar (jud.) .o – domnişoară dandi.dig digest.ar {n} – a se istovi depesh.o – pereche de zeităţi.ar {t} – a discerne dicionari.dentifriciu dentin.o .a . viezure (animal) dazl. dare (com.o .o (rel.ciclop ciklotron.de (indică punctul de placare.o -datorie devanc.o (arb. cerere demarsh.) demokrati. silitor dilijenc.ar {t} –a fi deziluzionat dechifr.o (komerco) – scrisoare oficială deplor.ar {n} –a decădea (fis.o – circulară (scrisoare) cirkum – in jurul cirkum.a .o – ciclamă (bot.) .ar {t} -a deriva dermatologi.ar {t} -a fi deprimat deput.dulce.facil.) .ar {t} –a declama deklar.ar {t} – a filma.o – dată datel.ar {t} -a pricina pagube. imperfecţie defens.dativ dax.o – diafragmă diagnoz.ar {m} .dinam dinamik.a – care permite scurgea defi.diapozitiv diare.a – deşert (adj. a dori dezol.diabet diabl.) {t} – a diferenţia (mat.dicotiledonat dikotomi.o – emplastru diakon.ar (medic.ar {t} – a prepara un decoct dekor.) – specie de tulichină daim. a avea dreptul.o – dicţie diciplin.o (utensilo) .o – damă (şi în cărţile de joc).o .cirus cis – de partea asta cistern.o (medic.o (kem.ar {t} – a (se) apăra deferenc.o (subs.pericol dank.ar {t} -a pune depres.ar {n} – a deşira defile.ar {t} – a depăşi devast.o – democratic (subst.) – difterite diftong.desfatare delikat.ar {t} – a dicta diktator.a – sârguincios.o .jurnal diatrib.citrice (plante. etc.o (utensilo) .civil civiliz.o (subs..detector (galvanometru direcţiopnal determin.iv.ar (fiz.a stabili deters.(fructe.ar {t} -a delega delegacion.) .diamagnetic diamagnetism.ar {n} –a degenera degn.ar (jud.o .o – succesiune de două litere care indică un singur sunet digres.o (ucelo) .ar {t} – a dezvolta deviac.) – garoafă diapazon.ar {n} – a întrebuinţa.prefix care exprimă opusul a ( contrariu) (des-esperar =a dispera) des.ar {n} –a dansa dard..o .dielectric diet.o .cerc cirkond.) {t} – a digera digital.) debil.diarre diari.cinmbru cinam.diamagnetism diamant.ar {n } – a demisiona demografi. cisternă cit.cinic cinkl.o .) .) .o (pl.diapazon diapozitiv.o (muz.) -ţitera citologio . specificaţie) di.o – diatribă dic.a .(genitiv) dilat.a .o (kem.) defin.o (morbo) .o .o (pl.ar {n} – a trebui (moral) dev.ar {n} – a fi de serviciu dek .) difrakt.ar {t} –a devora devot.ar (biol.ar {t} – a declara deklin.) – diminuire.) – diafiză diafragm.o (frukto) .daltonism dam.) {n} – a face un delict deliquec.ar {n} – a fi iritat despot.ar {t} -a decora dekrement.ar {n} -a circula (verb) cirkuler.ar {m} –a decide decimac.o (subs.a .) .ar {t} – a dedica dedukt.a (fiz.: fis.) {n} – a detona detriment.despot destin.a fixa.o – dardă.diserta deskript.o (frukto) .ciclotron cikoni.o – didactică dieldrin.o .o .) .o .demografie demokrat.o (fot.ar {n} – a desface.o (muz.o .demn digram.ar {t} – a orbi cu lumină mare de – de la .dezavantaj des.) – citoplasmă citrat.diamant diametr.decent decembr.citologie citoplasm.a .o (arb. originea.Dumnezeu deb.) dekalkomani.dimorf din.o .ar {t} – a spune. emblemă devoc.) – bursuc.) . a da mandat deriv.debit. din.o .) .ar {t} (arto) – a desena deser.drept (care stă la dreapta) dextrin.o .o (min.ar {t} – a distruge detach.o – deltă demagog.dificil des.avantaj.citrat citron.ar {t} -a demonstra denigr.a provoca deficit.diametru diant.o – diluviu diluvion.o – detaşament (de trupe) detal.) – devoţiune devor.) dikt.ar {t} – a destina destrukt.) – rocă vulcanică verzure diabet.ar {t} – a disciplina dicipul.ar {n} – a delira(a fi în delir) delt.diacon diakritik.o – deşert (subs.delicat.detailat detektiv.) .) – ceară.o .o (veturo) – diligenţă dilut.) .dermatologie des.o (cienco) .).) – clavecin (instrument muzical) cimitar.) .a . conţinutul) de.ar {t} – a descoperi desegn.).cedru (fruct) citrus.o . intr.o .o (mamif.ar {t} – a difuza dig.oz.a – zecimală dedik.) . de elemente diadem.o .ar {t} –a determina.ar {t} – a delecta diligent.ciclon ciklop.) – dextrină dezert.o – care ţine de diluviu dimension.diftong difuz.ar {t} – a diagnostica diagonal.o – abţibild dekalog.o .) cim.o (antiqua Roma) – decemvir decend.) {t} – a defăima difer.dialect dialektik.) ciklon.) diferencial.o – cetăţean ciz.o .a .o – dicţionar dicion.dement dementi.o .ar {t} – a descifra decid.ar {t} – a delecta delfin.curcan dine.o .ar {t} – a dezidera.dandi.o (anat.ar {t} – a mulţumi dans.o .cinetic cinik.dicotomie (log.ar {n} – a putea.o – delegaţie delekt.o (fiz.iatagan cinabr. a jigni deuteri.o (rel.ar {m} – a devia deviz.) .o – scorţişoară (droga) cindr.ciclu ciklamen. a desface un nod delir.dimensiune diminut.demon demonstr.ar {t} .decan dekant.a – diagonală diagram.ar (patol.cicoare cili.o (fiz.) .ar {t} – a desprinde detachment.o – ploşniţă cimbal.o – circumstanţă cirkuit.o (biol.dens dent.an.o .o (cienco) – dinamică dinamit. desert desert. femeie măritată damask. descreştere dekret. diferenţial (mec.ar {t} – a dilua diluvi.cikl.o (ucelo) – merla de apă cintil.o .pos – de când de.denominator dens.o .o (pl.o (log.ar {m} – a coborî decept.ar {t} –a cârpi dat.o (polit.ar {n} –a fi diferit diferencial.) demokrat.ar {t} .ar {t} – a dezbate debet.a .transparent diafiz.e .o – dietă.o (cienco) .pas (de munte). circonferiţă cirkul.o – dantelă dentifric.) – oraş (în sensul antic şi civil) civit.o – diagramă diakilon.o (muz.diez difam.o .) {t} – a face dializă dialog.o – dispensă (de mâncare) despit.ar {t} –a damna damzel.o (aparato) .delfin delfinel.a .ar {m} – a fi debitor debat.) – zibetă (animal) civil.o .o (patol.) .o .discipol didaktik.o .o – întrebare.de (genitivul posesiv.) dekokt.o (armo) .o – dilemă dilet.o (kem.ar {t} – a denunţa depart.o .) .o .o – scânteie cipres.o – spirit cetăţenesc civit.deuteriu dev.semn diacritic dialekt.ar {n} – a dialoga diamagnet.cilindru (geom.a .curmal dativ.a .ar {t} – a cita citadel.o .o (rel.ar {t} –a cere.ar {t} -a deporta depoz. trecătoare (geog.) .ar {t} –a dezminţi demision.o .digital dign. a avea permisul darn.) .ar {n} – a avea originea (de rasă sau origine) decens.ar {n} –a fi demn de degrad.usare deferenza.o – diademă diafan.circ cirkl.ar {n} –a debuta (în teatru) dec.) .circa cirus. filfizon danjer.a – democratic (adj. chiparos ciraj.ar {n} – a fi de acord dec.dictator dil = di la . lui (indică autorul a unui determinat lucru o operă de artă.o – democraţie (stat) demolis.o (ucelo) – barză cikori.o (min.dinte dentel.a .ar {m} -a diminua dimorf.) {t} – a se difracta (lumina) difteri.ig.detectiv.ar {n} –a reflecta delici.).o (rel..ar {n} – a prânzi dejur.o (subs.) .) .ar {t} – a demola demon.ar {n} – a chefui debut. e mor.) .o (polit.ar {n} – a dispărea des.o (patol.a .a decima decimal. poliţist sau agent investigativ detektor. provenienţa.o – diferenţială (mat.deficit defil.oposum dielektrik.) – dinamită dinasti.decalog dekan.ar {t} –a alege.departament (regiune) depend.ar {t} – a civiliza civism. a zice dicern.diavol diad.ar {n} -a depinde deperis.o – geană (ale ochilor) cilindr. a solicita ceva cuiva demand.detaliu detal.demagogie demand.ar (matem.o – circuit.cinema cinematograf.ar {t} -a devasta develop.o (mamif. detersiv deton.o (rel.ar {t} – a decreta del = de la – de la deleg.o – damingeană damn.rar (contrariu de "dika") dinam.o – dieldrină didelf.o (mamif.a .ar {t} – a deplora deport.

o – deportaţie (econ.ar – a înregistra într-un registru comercial ektopi.prefix care indică împrăştiere.o .o – cină dinosauri. a se tulbura eficient.ecologie ekonom.Domenican domt.ar {t} –a conduce.elevator elev.o .embrion embrok.ar {t} – a disloca dism.ar {n} – a ieşi la suprafaţă emetik.document dolar.o .ar {t} –a domina dominikan.) divin.ar {t} – a şterge efedrin.duo du.ar {n} –a fi la o distanţă de dist.) {t} – a fricţiona cu un ulei medicinal embusk.o ...) . doctrină economică ekrit. gram.doric dorlot.) – îngrăsământ natural sau chimic duodenum.ductil (tecn.chip efik. astron.o – electrocardiogramă elektrolit.a .a ghici.electrolit elektroliz.dodo druid.a . laborem-a=muncitor) emaci.economie. kred-ebla=credibil) ebonit.elegant elegi.şi -e.) – dioxină diplas.o (komerco) – diplomaţie (şi fig. excrocherie dolc.o .duet duk.) – dotă a soţului în favoarea soţiei doc.ar {n} – a se duela duen.a .elixir elizion. a împodobi.opl.dugong (mamifer marin) E e (= ed) . a risipi dispon.o – dramă (teatru) drap.efluviu -eg.elegie elekt.o .ar {t} – a excita eciz.o (pl.ar {t} – a ejecta ek – prepoziţie care indică ieşirea dintr-un loc ekfalaj.o (subs.deci doari.drajeu drak.ar {n} – a-i fi sete dush.o (fiz.) – eczemă el (= elu) .o (domo) – pernă de puf edific.o-salt.o (rel.element elev.o (patol.end. eben -ebl. a prezice divizion.o (fiz.dine.o .ar {t} – a dresa (animale) driad.ar {t} –a reţine ditres.ar {n} – a fierbe ebulioskop.) .o .o . a se certa.o-dinamik.o – driadă drift.o . bok-ed-o = înghiţitură) eden..sufix care indică ceea ce este compus din (glas-edo=care conţine cristale.o .ar {t} -a elimina elips.econom.iv. a ambreia (tecn.) .) diten.efectiv efemer.o-teknik..domiciliu domin.ar {t} – a distinge distint.o .ar {t} – a eluda -em.o (subs.) – spin (de trandafir) dorn.a (mek.) .o (cienco) .) – diploidă (biol.arici.ar (mek.ar {t} – a pronunţa cu enfază 6 .o.ectopie ekumenik.ar {t} – a discuta dislexi.) .) – ebonită ebri.a .o (fisho) – specie de morun din marea Nordului egocentr.) duplikat.) divid.prefix augmentativ (pluv-eg-ar=a ploua torenţial.electromotor (subst.) – diodă dioptr.o (animalo) .o .o .) elabor.edificiu edifik.ar {t} – a înalţa elevator.ar (komerco) {t} – a divulga dizastr.) {t} – electrolizare ( asupune electrolizei) elektronik.egocentric egotism.o – excepţie eces.a provoca.) embrag.) .o – elungaţie (tecn.o .ar {n} -a emana emancip.ist.o – zeciuială (impozit) disoci.ar {t} – a se dispensa dispensari.a – glumeţ dromedar.dolicocefal dolmen.ar {t} –a fi emancipat emaskul.) – plantă înrudită cu grozama dorn.o-terapi. a împiedica embarg.) embriologi.embriologie embrion.discret diskurs.ar {t} –a împrăştia.) ed (= e) .şi -ed.) eduk.burghiu drink.ecou ekin.o . a verifica emerit.ar (fiz.elevator (maşină) elevacion.o (cienco) . adirija diret.a .ar {n} – a face o diversione (milit.dinozaur diocez.solv.ar {t} –a îmblânzi don.o (subs.ar {t} -a îmbălsăma embaras.o (cienco) – electrostatică elektr.o (kem.doctor doktrin.ar {t} –a conduce duktil.duplex (adj.o .a (rel.indigestie dispers.o (biol.o – emblemă emboli.ig.o .ar {t} – a dispune de disput.) – ebanos.ar (jud.a .divan (fără spătar) diven.) .a .o (animalo) .dizlexie dislok.dioxid dioxin.o-statik.o – angoasă.ar {n} – a dezbate.) {t} – a coreuta.o – Excelenţă ecentrik.o – capră (joc de copii) dosier. a conversa diskut.a .farfurie disident.o – doctrină dokument.a . niv-e-a = alb ca zăpada) eben.ar {t} – a da.o (mamif.ar {n} – a divaga divan.o .emerit emers.a – disjunctiv (mat.o – aparatul cu care se face ebulioscopia ecel.o – spiriduş elimin.a .ar {n} – a face un discurs.) elit.) – doză (med.doge dok.Eden eder.o .) .ar {t} – a intra în ambuscadă emend.o (kem.o ..o – raţă sălbatică din zonale nordice ederdun.o .ar (komerco) {t} – a învăţa docent.dragon (animal) dramat.electrod elektrokardiogram.) .a .o – plan în secţiune verticală (arch.a . a sa.ar {t} – a distribui (tecn.eficace efluvi.ig.) eloquent.) .ar {n} –a se ramifica divers.) – medicament.o – casă (edificiu) domaj.) dum – în timpul dum ke – în timp ce dun.emetic emfaz..ar – a (se) debilita embalm.excentric ecept.ar {t} – a împărţi divid.o (patol.al.a (biol. risipir(dis-semar = disemina) dis..a determina efektiv.o – duzină drag.ar {n} – a continua.o (jud. femm.) .ar {n} – a fi eficace efik.ar {t} – a excepta ecept.ar {t} – a alege elektr.o – dolmen (mormânt preistoric) dolor. administrator ekonomi.ar – a elabora elastik.o – domino (joc) dominac.) {t} – a pune embargou pe… embark.o .im.la animale) domicil.o (fisho) – sborş dors.dezastru do .elocvent elu (= el) elu.) – biserică (instituţie) eklips.a .) .o . a dona donac.) .o (mamif.) .ar {n} – a trata o chestiune dish.) – dioceză diod.ar (medic.ar {n} -a dormi dorn.o .ar {t} – a edita edit.docil.o .egotism egotist.o (muz.o (rel.a .) .ar {t} – a face divinaţie.dosar dot.) diport.o (medic.) .a .a .de.a .divizie (milit.efect efekt.ar {t} – a drena dres.ar {t} – a distrage distribut.o (fiz.egoist egal.ar {t} – a garnisi. a ţine cont de egid.ar {n} – a se agita.disc diskont.spate dors.o (insekto) – insectă efemeră efervec.) . egotist ejekt.o . blând dog.-sufix care are sensul:” înclinaţie spre” (venj-em-a =răzbunător.o – electrotehnică elektr.distinct (diversă) distrakt.ar {t} – a îmbrăţişa (sensul pr.a . rich-eg-a= foarte bogat.ar {t} –a încurca.o – egidă egiptolog.o (fiz.o-perk.o – distanţă distil.ar {t} – a avea consideraţie.o – cadere (de pulbere radioactiva) ek.economie ekonomik.district (terit.ar {n} (muz.prost duplex.ar {t} – a draga draje.o (medic.beat ebuli.direct dis.electric elektr.ar {t} – a educa efac.egal egal.) dozen.ar {n} –a merge în derivă dril.duplicat duramen. a deplasa diploid.o –prăvălie ecit.o (mez.dublu dubit.o – guvernantă duet.ar {t} –a dezasocia disonanc.) .o – diplomă diplomac.a .o – duce dukt.ar {t} – a extirpa (chir.o (jud.o . bel-eg-a = magnific) eg.o (fiz.o (cienco) .o (mamif.o – vamă dogmat.ar (jud.ar {t} –a distila disting.ar {n} –a se îndoi duel.o – electronică elektron.a – elastic elefant.mare eklektik.ar {n} –a divorţa divorc.) disk.ar {t} – a sconta diskret.o .ar {t} – a aduce daune domen.o (kem.dromader dron.a .ea (pron.ar {t} – a ţine în şah echop. mastin dogan.duoden dup.o – bazin larg ( partea cea mai adăpostită a unui port) doktor.o (medic.sufix care indică ceva posibil (vid-ebl-a = vizibil.o (medic. doctorie drol.o – jumătate du.ar {n} – a excela ecelenc. aşi disputa dist.ar {t} –a bea drog.ar {t} – a muta.divers diversion.doi du.ar {m} – a deveni diverg.) distrikt.o – elită elixir.o .dezident disimul.o-ginest.) {m} – a cupla.o-motor.ar {t} – a face cadou dop – după (de loc).o (aparato) – ascensor elf.o (biol.druid du .) elevator.o .o (aparato) .o (subs.o .o – deîmpărţit (mat.) dom.a (filoz.ar {t} – a edifica (în sensul moral) edikt. în spate dorad.ar {t} – a bate (cereale).) .o – dogmă doj.o – trufă.o (rel.dispensar dispepsi. al său elud. a pierde egard.electron element..a dura durst.ecumenic ekzem.o –ego.o (medic.o .dioptru dioptri. bază (geom.o (cienco) – electrodinamică elektr.o (medic.)(în bursa de valori) direcion. a înzestra drash.o .) – a suna fals disparat.liber docent docil.o – egalitatea egar.ar {m} – a se îmbarca emblem.ar {t} – a publica (cărţi sau simile) edr.) – smalţ.efemer efemer.o .) diplom.o .ar {t} – a dizolva disenteri.egiptolog eglefin.a .o – faţă. lac de unghii eman. dividend (finan.o – peşte teleosten dorik.ar {t} – a da destre (dotă) doz.o .ar {t} – a disipa disjuntiv.).ar {t} – a divora de divulg.) elektr.o (utensilo) .ar {t} – a rătăci.) – efedrină efekt.a .o (ucelo) .o .a .o .ar {t} – a cauza.o (moblo) .o – doagă duyong. eu eg.ar {t} – a eclipsa ekologi.a – a ei.o .ar {t} – a alinta dorm.a . anxietate divag.electricitate elektr.il.elefant elegant.ar {t} –a disimula disip.o .ar {t} –a face duş duv.o – elipsă (geom.dolar dol.eclectic eklezi.) electroterapie elektrod.o – material de preţ drapir.embolie embrac.dezinterie disert.o – direcţie direkt.a treiera drastik.) divorc.a .o – dună dung.disparat dispens.sufix care indică culoarea (tigr-e-a = tigrat.eficient efigi.ar {t} – a esagera echek.) .ar {n} – a durea (senso pr.dioptrie dioxid.o (medic.egocentric.) – specie de buldog.drastic dren.es.domeniu domestik.dulce dolikocefal.ar {t} – a (se) îneca dront.o .o .ar {t} – a elida elongacion.ar – a extenua emali.domestic (ref.duramen dur. log.

) – podium. mont-et-o = munte mic) etaj.eminent emir.ar {m} – a avea vârsta de… ev. imprevizibil.o (cienco) endocrinologia endorfin.o – şcolar extern exting.) – encefalită enciklik.o – atmosfera.e – de exeplu exempler.etern etik.) – corn de secară -eri.) . struţ australian emul.ar {n} – a demonstra entuziasm enukle.împreună. morală etiket.ar {n} –a exploda exponent. inscripţie epigram.eufonie euforbi.) eskadr.ar {m} -a echilibra equinox.a .o .ar {n} – a fi extaziat extens.telescop ecuatorial equi.kanter-o=cântăreţ neprofesionist) er.entitate entam.acvariu.o (arkit.o (biokemio) .o .eritrocit ermin. căpetenia (urb-estr-o = primar. a consuma (confr.ar {t} – a arde.ar (komerco) {t} – a explica explor.o (fisho) – peşte spadă espar.o (filoz.eveniment eventual.o (armo) .ar {t} -a emite(fin. a avea grijă de entrav.ar (rel.entropie entuziasm. clar evier.eter etern.o – vescov.fum-er-o=fumător.roi esay.ar {t} –a evita evolucion.) {t} – a extrăda extrakt.o .o (cienco) .o – exarh (istorie) exasper.exponent.a – care schimbă tot timpul locul (geol.) esoter.emù.ar {t} – a se angaja într-un serviciu emu.o (veturo) – tren expres esprit.eunuc europi.) – leguminoasă de tipul lintei -es..o .a .o .eufemism eufoni.o (mamif.o (domo) .o .o .) – enterită entern.ar {t} – a se antrena entresol.ar (arto) {t} – a schiţa.ar {t} – a face experienţă.o – esenţă esforc.ir.etimologie etiquet. spălător.rich-esk-ar= a deveni bogat) esk. palesk-ar = a devesi palid.ar {t} –a explora explot.) {n} – a leşina -et.o . du-esm-a: 2°.ar {t} – a exala exhaust.exterior exter.( uneori un animal sau un lucru) obişnuită să facă ceva.cicoare endogami.) {n} –a expira explicit.ar {t} – a exagera exakt..o (moblo) – etajeră etalon. skolestr-o = director de şcuoală) estrad.mineral erekt.o – epigram epik.ar {t} – a extirpa extors. a-i împuia capul.o . a evalua expiac.ar {t} –a menţine.ar {t} – a împiedica.a .o (biokemio) .-sufix care arată locul unde se face ceea ce indică rădăcina (distil-eri-o = distillerie. a valorifica evangeli.o (kem.ar {m} – a fugi eskarp.o (kem..o – epicicloidă epidemi.eucalipt eunuk.o .) – erică eringi.a – care acţionează prin piele endetal.ar {t} – a minia.ar {n} – a se dezvolta. eroziune) erogen.o (utensilo) – strai (maritim) ester.o – eremit. de obicei se adaugă la rădăcina verbală (prezid-er-o = preşedinte.o (mez. a stoarce extra – extra.o (pl.tarhon estrib.enciclopedie -end.extrovertit 7 .o (domo) .ar {n} – a face escală eskald.o – echinopţiu equip.indică o autoritate.) expekt.energie energi. a devesi (dorm-esk-ar = a adormi.ar {t} – a întreprinde entraten.) .o (medic. foliculină estuari.numeral ordinal (un-esm-a: 1°.ar {t} – a face o expertiză.ar {t} – a se scuza exod.endoscopie enemik.o .o – băţ espel.ar (biol.ar {t} – a exporta expoz.o .ar {t} – a tipări.ar {n} – a (fi) emoţinat empal.epitet epitom.ar {t} – a executa exempl.o .a se arde eskaler. san-es-o = sănătate.) ..endogen endokrinologi.-sufix care indică persona.o (sociol.eon eozin.ar {t} –a extermina extern.o – dărămături eskopet.a – energic.o (pl.eventual evident.a – abrupt.ar – a emigra eminenc. a aprecia -estr.) em.ar {t} –a excroca eskudel.euforie eugenik.a – în detaliu (com.ar {m} – a spera espin.) – eozină epicen.o .o .esoteric espad.) – valută etap.ter.ar {t} – a întraprinde.o .ar {t} – a evacua (din casă) evit.endoscop endoskopi.ar {m} – a extinde expedi.o (arkit.ar – a compara equi-later.a – epicenă epicentr.o (patol.evanghelie event.ar (jud.ar {t} – a schivala -er.o (rel.epiciclu epicikloid.) {t} -a exorciza exotik..epigon epigraf.ar {t} – a expedia expedicion.etologie etos.o (filoz.endemie endermik.ar {t} – a exploata.) – epifit epiglot.a – străin extermin.) .ar {t} – a excava exkluz.emir emis.ar {m} – a desface eskatologi.ar {n} – a face excursie exkuz.fost.estuar estubl.a – erogen eror.emul emuls. a se evolua ex.o .a .o .ar {m} – a face un experiment expert.ar {t} ..diminutiv (dom-et-o = căsuţă.o .spirit espruv.o – eră eratik.antreu entren.o – epolet epruvet. etaj înălţat entropi.o (utensilo) – treaptă.etmoid etnografi.o .ar {t} – a estorca.o . a ridica.ar {t} – a bandaja envergur.epicentru epicikl.ar {t} –a se extenua exter .ar {n} – a se forţa eshafod.ar {t} – a scoate apa (maritim) -esm.ar {t} – a îngropa encefalit.ar – a expropria extaz.a .) eutanazi.o – enzimă din migdale emund.emplastru employ.o – momeală (fig.ar {t} –a evacua. inconstant erc.o (patol.o .) – tufiş esplanad.ar {t} – a se aştepta să… experienc.ar {n} – a se întâmpla event.a erupe erv. mai mult de normal extrad.eocen eon.exogen exorcis.o – vârsta evalu.) .o (subs.o (mez.ar {t} – a-şi asuma.).o – echipă est.ar {n} – a aiura extravert.emfizem.ar {t} – a exfolia exhal.o (arkit.ar {t} –a excomunica exkrement.) endivi.epiglot epigon. mar.o (fiz.epilepsie epilog.a – exotic expans.o (cienco) . indice exportac.o – etichetă (cerimonială) etmoid. scop emoc.exod exogen.epigraf.) .ar {t} – a se extinde extenu. a începe un discurs enterit. a se angaja engros.ar {m} – a stinge extirp.ar – a înregistra ensembl.) – etică.o .ar (jud.ar {t} – a expune estamp.) .ar {t} –a se instrui erupt.o (pl. a pune pe stâlp empati. a face o ciornă esenc.expert expertiz.o (patol.ar {t} – a face să disparăfar sparire eskap.extrage extraordinar.) .o (armo) – spadă espad.a – cu ridicată (com.a – rezistent la… esquad.o (cienco) .eutanasia ev.epidural epifit. dek-esm-a: 10°.o – a netezi espres.o – eminenţă (titlu) eminent.) – enzimă eocen.) – enoter enoy.o-fish. a înţelege.o (filoz. a administra exploz.o –eprubetă equacion.o – ţintă. exemplar exerc.o (pl.ar {t} – a exorta exil.exact exalt.o – enciclică enciklopedi.) . a prevedea cu. estradă estragon.o – escortă eskrok.a .o – epocă epolet.o .o (subs.ar {t} – a (se) exercita exfoli.ar {t} –a esalta examen.) . a clădi eremit.ar (kirurgio) – a enuclea enumer.o (ucelo) . a bate monede estanch.) – mezanin.ar {n} .ester estetik.copie(a unei cărţi etc.o (pl.echilater equilibr.ar {t} –a exila exist.o (fiz.a .o .o – rezumat.o (cienco) epidemiologie epidural. bel-es-o=frumuseţe) es.echitate equival.o . a ilustra cu miniaturi enmenaj.ar {n} – a greşi erotik.o .est establis.) .equiequipol. raport eter.ar (rel.numai (nu înainte de) erud.ar {t} -a invidia envi. sihastru erg.a .) – enfizem emigr.ar {n} – a fi esam.o (pl.o . scară de trăsură estriol.o – etichetă (indicatoare) etimologi.) – erg (măsură în fizică) ergot.o – duşman energi. solv-end-a= problemă care trebuie să fie rezolvată) endemi.archebuza eskort. energetic engaj.land.o .) – scară eskamot.ar {t} – a silabisi esper. chiar dacă aceea activitate nu este legată de profesia sa.o . episcop epistol.o – enigmă enlumin.ar – a se muta (din casă) enorm.ar {t} –a înălţa.ar {t} –a echipa equitat.) .o – episod epok.euforbia-ceelor eufori.o – expediţie (mil.ar {t} –a ezauri exhort.ar {t} – a exaspera exekut.o (biol.custodie eufemism.) enigmat. toţi ent.a (geom.o (aparato) .).) .o (filoz.o (pl.) {t} – a ispăşi expir.) – hermină (animal) erod.) – mirişte esvan.a .ar {t} –a examina exark.o .o .escatologie eskombr.erotic erste .extrone.o (filoz.o. tri-esm-a: 3°.extraordinar extravag.ar {n} – a se plictisi enrejistr.o – barare.-sufix care indică un lucru care trebbie făcut (fac-end-a = de făcut.) endogen..empiric emplastr.a .) . a încurca entre.) .ar – a exclude exkomunik.a (anat. compendiun epizod.endogamie (sociol.) – estetică estim.a (filoz.o – dare de seamă.) – plante din fam.a .sufix care indică statea sau calitatea (fort-es-o = forţa.ar {m} – a intra en.oz.o – pieliţă (la unghii) enzim.o (geol.o (patol. a trage în ţeapă.) .entomologie entraprez.o .etnografie etnologi.ar {t} –a curăţa de coaja en .o (cienco) . greu accesibil cu eskart..ar {t} – a înşira.-al.o .extriol estrogen. spirit (unei situaţii) etuy.explicit explik.ar {t} -a enumera enunc. -al.o (utensilo) – schelă eshelon.ar – a se exprima expropri. fis.a .o .ar {t} – a se stabili estakad.etnologie etologi.Ecuator equator.) .) .epitaf epitet.blid eskup.excrement exkurs.în en.a .extrogen estron.o (medic.) {t} –a se interna (drept) entomologi.o – înţelept esbos.) .o (bot.o (pl.ar {t} – a eroda.ar {t} – a tampona estay.) .o (subs.o .ar {t} –a estima. blocaj estal.o (biokemio) .echipaj (naval) eskal.ig. a cunoaşte experiment.empatie empirik.ar {t} – a externa envelop.sufix care indică:a începe să.) scai-vânat eritrocit.epilog episkop.a teleskop..europiu (chim.epidemie epidemiologi.exemplu exempl.ar (medic. ex (ex-ministro = ex ministru) exajer. ecc. şeful.o – epistolă epitaf.a .) .o .) .bak-eri-o=cuptor) erik.evident.o – treaptă -esk.o (biol.o (arkit.ar {n} – a face etapă etat.ar {t} -a emulsiona emulsin.o (elem.epic epilepsi.o .ar {t} – a expune expres.o .etaj etajer.o (cienco) – eugenetică eukalipt.o (kem.o .o – ecuaţie equator. albie evikt.o – deschizătură de aripi envidi.o (biokemio) – endorfină endoskop.ar {n} – a exista exkav.enorm enoter.

o (biol.o .flux fod. un tip de burghez film.ar {t} –a fabrica fabrik.o – fundă.o (kem.o (filoz.) .o (subs.o – fantomă far.o .facoltativ.o (animalo) – peşte fisk.o – falangă (anat.fecund fel. vai de mine!.ar {t} – a înregistra pe fonograf font.o – bob fabl.o – încredere. destin.oz.o (elem. film (fotografică) filolog.filé (carne) filharmoni.final fin.o – sfârşit financ.) {t} – a finisa.a .o .falset falv.o purpur. etc.volan (mec.a .ar {t} – a îndoi.a .indică locul adecvat pentru ceva (dorm-ey-o = dormitor.o – feudă feud.e – la sfârşit fin. aeşua falkon.ar {n} -a fermenta feroc.punte (de corabie) feri.ar {t} – a se logodi fiask.ar {t} – a închiria farmaci.) – luminal.o .o – calmă.) .ar {t} – a fi obosit fatu.o (aparato) . etc. credinţă fideikomis.) .fibrom fich.o (ucelo) .o . feston festuk..o .o (biol. plarformă de scară la etaj flut. orgolios fifr.formal formac.o (patol.ar (medic.femur fen.ar {n} – a fi de gardă fag.o . sursă fonten. ferment fermentac.) .o (cienco) – fizică fiziologi.fir (de lână.filolog filologi.o (subs. a adulmeca flat.ar {t} – a simula fingr.) .o – groapă.o .fluid fluktu.fibrinogen fibrom.o – ulceraţie exult.extrinsec exud.o – fisc.ar {n} – a deflagra flak.) – aripă de peşte flot.ar {n} – a face un banchet feston.o . îngânfat fauc.februarie feder.o (medic.far farad.) –frunză.al.) – faţadă fask.o (biol.o – barieră de lemn fend. a se adapte (îmbrăcăminte.o – florin flos.o (subs.o .cuptor fornik. băltoacă flakon. casetă.facultate (univ.fisionomie fizioterapi.firmament fish.o – flacără flaming.) filament.o (armo) .o (biol.ar {t} –a organiza în confederaţie fek.sunet.o – faşe fason.o (mek.filantrop filari.o . soartă fatig.fluor fluorec.o .a – fix fix.o – fluctuaţie flundr.flatulent flav.a .o – faţă (în toate sensurile) facil.o (filoz.o (fiz.ar {t} –a căuta o esplicaţie cu fantezia fantom.poate fort.tare fort..o (kemio) – fluorină fluor.o . magnetic.-voy.) – fereastră fenikul.o – fortăreaţă fortun.) . fenobarbital fenol.cintezoi fint. a întări fortifik.) –untişor (bot. in.ar {t} – a fonda fonetik.fictiv fil.ar {n} – a pluti.departe (adv.) .o – fiu (în general) fili.extrem extrinsek.et.fluoroscopie flur.o (kem.et.-katar.fenix fenobarbital.o (jud. a încovoia flexion.foc fak.ig.) fenomenologie fenotip.ar {m} – a sfârşi fin.filament filantrop.fapt.o – fabulă fabrik. copii. a biciui flok.) – porcul.if.o .forfè forfikul.um.) – pădure forest.o (cienco) .o (biol. cutie fakocher.feromon fertil.o (subs.kavaleyo=staul) ezofag.fideicomis fidel.) – noroi.norocos forum.ar {n} – a face băşini flatulent.o .eri.o – asemănător faktitiv. a da ultimul retuş finit.rot.ar (medic.ar (medic.) .modul.ar {n} – a asuda. a se încrede fid. ton (fiz.filosof filozofi. groapă lungă fosfid.ar {n} .fag sanguin fagocit.ar {t} –a săpa fok.) {n} – a filozofa filozofi. buchet de flori flor.o .o – a doua falangă fal.culoare fard.o .faimos famili.o – săgeată fleg.o – zână febl.negi faksimil.a .ferm.) .ar {t} – a se flagela.filaria filateli.flanc . nămol fantastik. cauzată de fân fenacetin..filigran filik.foraj forest.o .oz.o – faimă.fluoroscopi fluoroskopi.o .o (kem.ar {t} – a se ocupa cu grijă de ceva.o – peliculă.o (mamif.o (biol.o .o (biokemio) .) fluid..extrem.noroc fortun.fals falset.) – farad (unitate electrică) faraon.) .o .ar (mek.ar {n} – a trândăvi.ar {t} –a se forţa. uf! fiakr.o (farm.ar {t} – a afascina facion. a pierde vremea flanel.ar {n} – a păcătui trupeşte.o (utensilo) – jeton (pentru jocuri de societate) fid. fotog.o – fatum.o – canal de scorgere.o .o – flotilă flu.o (mek.o . perceptor fit.fagocit fair.o – izvor.a – departe (adj.o .o (rel.o – baltă.o – fiică fili. etc) falen.o – făină faring.familie familiar. tablă subire de metal folikul.ar {n} – a se scurge flug.piele (de animale prelucrată.ar {n} .o (biol.fier fer.a .fag fag.a .ul.) fol.ar {n} – a exulta -ey. formular forn.o – agenţia comercială esternă faktorial.o – finanţă fing.o – formă form. a cuta ( îmbrăcăminte.a ..o – fabrică.o – lipsă de alimente fan.o .o – forţat forceps.o – fibră fibrinogen.factor faktori.ar (filoz. şanţ fosat.) fond.o (muz.a .o – fază fazan.o – faţetă (a unui diamant) faci.) fix.ig.o – farsă fasad.) .a .) for.o .ar {t} – a fi fanfaron fang.ar {t} .o (pl.) falbal.ar {n} – a avea favoarea fest.o (mez.cerc (unei roţi) felic.ar {n} – a merge bine. opţional falangin.o .filatelie filet.o .) .o (mek.o (ucelo) – pasărea flamingo flan.feltru femin.o – fetiş feud.o .smochin figur.o (muz.ar {t} – a favoriza fayenc.o .o .ar {n} – a fi folrescent fluoroskop.fericit felin.ar {t} – a cerne fanatik.galben flebit. etc. acţiune faktor.) .a – uşor facin.Corpus Domini festin.o – cale ferată ferdek. renume fam.o – fonetică fonograf.a flirta flitr.) – palier.fazan fazeol.a – galben roşcat.esofag F fab.o (ucelo) .ar {n} – a înflori flor.ar {n} – a cădea falang.fes fi! – aş!.al.) .filarmonica fili.o – foiţă.o (ucelo) – ciocârlie forfet.) – fir de pai fet.o – furnică formik.) – fanfară fanfaron.fenol fenomen. drapel flagr.a .o – siclă sferoidală îmbrăcată cu fibre (pentru băuturi) fibr.fenomen fenomenologi.o .o (elem.o .o (pl.o – boală cu expectoraţie.o dil Krist.ar {t} –a forma formaldehid.) .o (arkit.) – flebită flech.filosofie filtr.o (biol. garnitură la rochii falch.folicul folklor.) – câmp (electric. a linguşi flatu.o (arkit. stabil ferment.o – fântână for – departe de for.fisiologie fizionomi.feminin femur.bătrâni.es.flanel flanj.ar {m} – a îndoi.e .(-o) (flux) de mare flux.o .fenacetin fenc. naturală sau morală) forcat.) {n} – a avea febră februar.o (cienco) – farmacie/a (ştiinţă) fars.a . stabiliment fac.o .a fixa fizik.) .a .) – fân neuscat fen. închizători) forsan .o – limanadă (peşte) fluorin.a – felină felt.ar {n} – a zbura flug.fiu filial.a .slab febr.o .o (subs.o .o (medic.o – firmă firmament.ar {n} – a dejuna fat.o – lădiţă.a modela fast.o .o – conopidă florin.o (pl.fantastic fantazi.a .a .fanatic fanfar.o .cu.fenotipo (biol.o .a .fidel.ar {n} – a fluture (îmbrăcăminte.o – steag.a – rău mirositor fetish.a – mândru.o (subs.a (pl.şoim fals. foaie (de carte sau caiet) foli.jet.factorial faktur.ar {m} – a sărbători fest.o – fiolă fianc.o (veturo) – maşină de piaţă fial.ar {t} – a mirosi.a .o-korp.o (pl.flaut fluvi.) .o – forţă fort.foc (geom.o (cienco) .) fluktu. imoralitate fors.flexiune (gram.flacon flam.-alaud.) – formaldehidă format.o – flotă flotac.ar {t} – a cosi fald.) .) – forţa (mecanică.fluier fig.o (utensilo) – furcă fork.o (frukto) .o (vesto) –volan.familiar famin.o (arb.fenicul fenix.o – gât favor.o (muz.o .o – furculiţă form.finit (mat.o (domo) – faianţa faz.) – fasole cu bobul pătat fe. flegmă fleret.o .faraon farb. a forţa (uşi.o (fiz.) – făt.o – futuri de noapte fali. tăbăcită) feld.excremente fekund.o – târg ferm. a năduşi (med. blond aprins fam.) fiktiv.o – sărbătoare fest.o (subs.for fos.a (arb.o (vesto) .o multa.o (animalo) .a .forceps forej.o (ucelo) .o (arkit. flegm.) .e.kaul.) – flanşă flank.) .) for.o (patol.) .) exulcer.o – filială.a .o – factură fakultat. smoc.) .a .feudal fez.lustrin flog.flor.) {n} – a face o simulaţie fioritur. loial fier.fariseu farm.a .faringe farize.a .o – motiv ornamental în formă de ghirlandă.ar {m} – a alimenta.fisioterapie flad.floare flor.filologie filozof.ar {n} – a avea încredere în.folclor foment. a asista (bolnavi.) .ar {t} – a despica fenestr.a – superficial.o (cienco) .o .floretă(sport) flex.) {t} –a aplica o compresă fon.o (muz.o – urechelniţă forj.ar {t} .a .) fakultativ. societate filigran.) fer.) flirt.o – filistean.) .factitiv fakt.al.o – figură fikari.) fink.o . fetus fetid.o – deget finis.format formik.) – ferigă filistr.ar {t} – a fortifica fortres.nebun foli.o (fiz.ar {m} – a filtra fin.a .ar {t} -a raforţa.a .) .ar {t} – a forja fork.) .ar {n} – a furnica formul.a . a se clătina pe apă flotili.ar {t} -a adula.o . părul. budincă (prăjitură) flag.in. optic) felg.o .ar {t} – a arunca forc.o – înfloritură firm.o .feroce feromon.fard farin.ar {t} – a face facet.fasole fazeol.şold flar.) – fosfură 8 . mil.o – formulă formulari.o – fluviu care se scurge în mare flux.) .a (filoz.) .o (ucelo) . filoz.fertil fervor.

) – ginestră gipaet.o (elem.o – gheţar gladiator.ar {p} – a îngheţa frost.o (vesto) – mănuşe gap.oz.ar {m} -a fugi fuk.ar (mek.o – garnizoană garot.fragment frajil.ar {t} – a măsura capacitatea/ tonajul (mar.frac frakas.ge-spozi =soţ şi soţie.o (patol.o (mez.o – cocoaşă (anat.o – glicină (bot.o (cienco) – genetică genez.) gibon.o (utensilo) – foc de artificii.o .) – salbă-moale (bot. pesmet (pâine de război) gali.icre fraz.glutamat glute.frasin (pom) fray.o (ucelo) .foruncul fush.o .o . geavi = bunici şi bunice.) – gazon.genitiv genitor.tipăritură galen.) .ar (koquo) {t} – a toca. spiriduş gnomon.franc (monedă) frap.o – rocă verzuie gadolini.o (cienco) .a .o – gnom. a culege de pei ci colo glir.-ucel.a – viitor (adj.o (muz.o .) futur. piatră preţioasă.o (ucelo) – specie de palmiped marin Sula albă gangren.o .frunte frontier.o (cienco) .) – lipici.a – des.o – generaţie general.o (vesto) – giacă de marinar gabar. fragă.) .) – gavotă gay.glutide gloxini.o (fiz. iarbă ge.a .ar (patol.o .ar {t} – a fura furunkl.) – gazelă gazolin.licuo (clasic sau ştiinţific) gimnot.) .o – ghirlandă giroskop.o (arkit.o (pl.ar (meteorologio) {n} – a fulgera fuligin.o – frază frazeologi.gardenie gardi.a .a . şaşiu (tecn.o (biol.fronton (arhit.gigagigant.o .) {t} – a freza friabl. a se sparge cu zgomot fram. a schimonosi frust.o (aparato) .o – închisoare galeri.in.repede frugal.o – rezervaţie de iepuri gargar.o (armo) – praştie front.o . a amesteca gitar.al.o (rept.o .o – gheretă garnis.o .o (vesto) – jartieră gas.o .o .ar {t} –a congela frot. durere de stomac gastrit.o (mamif. a răsuci frol.e .frazar.o (utensilo) .o (cienco) .la nave) frez.o – procentuală (aplicată la vânzări) gem.glosariu glot.) .) – galiu galinel.o (aparato) .o (astron. dufoy-e = de două ori) foyer.) glori.o .o (subs.ar {t} –a gara garanti.ar (jud.ar (arto) {t} – a face o fotoincizie fotograf.o (arb.fundament funel.) gav.fotogenic fotograb.) – ciupercă funikular.geografie geoid.iterativ (un-foy-e = o dată.o (domo) – sobă furnis.o .ar {t} – a spicci.gips gipur.ar {n} – a se îngenunchia geocentral.o – garnitură garnizon. căpşună (fruct) fragment.o (ucelo) – gâscă gant.um.geoid geolog.o (elem.) fret.. (pasăre) gilotin.ebl.ar {t} – a garanta garb.) .ar (fiz.o – gamelă gamet.ar {n} – a fi furios furi.) .o .o (veturo) – furgonetă furi.o (ucelo) – pasărea.) – gelatină gelt.funest fung.popor genu.o (subs.) – mănunchi.o (pl.) framason.fotografie (copie) fotokopi.ar {t} –a se rupe.) – giuvaer.o .mason.o – geofisică geograf.o – frig (sţiinţific. schelet.o (geod.o .o – fracţie frag.a (rel.fragil frak.) .corpuscul (biol.o .pahar glat. a se lipi gnom.genotip genr.o – generalisim generator.galvanic galvaniz.o . vărniţă furnel.) – ghindă gland.) .ar (mek.gladiator gladiol.o –galetă.o – glandă glas.vulpe foxtrot.) – gloxinie (plantă) glu.o – geneză geni. garnitură frisk.o .o – viitor (subst. carburant fug.o – gladiolă glan.ar {t} -a descoperi furgon.o .o (muz.a .corb negru frukt.ar (fiz.) .o .frenologie frequ.glaucom glav.generator genetik.frate sau soră frat.uliu gips.o (patol.) .o (mamif.ar {n} – a face pe prostul gar.o – scadenţă frit.ar {t} – a atinge uşor fromaj.o – canalie.o – frecvenţă (şi electr. nucleară.nated glaukom.o – fuselaj (adv.fox-trot foy.o .o (mez.ciucure frank.o (ucelo) – lişiţă fulmar.) .ar (koquo) {m} – a prăji frivol.o – soră frat.o (fisho) – vârlan garen.o .o (mamif.o (subs.ig.o (mamif.o . clei.ar {t} – a încreţi fruntea.ar {m} – a se încheia.o – părinte.) – famiglie de alge brune de tipul fucus (marină) ful.gnostic 9 .ar {n} – a emana lumină fosforescentă fosil.) glikos.ar {n} –a gesticula getr.o (muz.ar {t} – a lucra de mântuială fusil.furtunii fulmin.) .funingine fulk. (fig. a umple garnitur.) fyord.) ţâşnitură garbanz.ar {n} – a fremăta fren. a împiedica ftizi.o (pl.o (biol.galant galaxi.ar {n} – a sări într-un picior gamel.o – cutie groasă fuel.) {t} – a lucra cu galvanoplastică gam.galion galon.o (fisho) –specie de ţipar ginekologi.ventricul glac.) {t} – a freca frigor.) .furier furnaz.ar {t} –a câştiga.ar {m} –a fuma funcion.o .dihor furet.picior gambit. turn foy.ar (meteorologio) {m} –a trăzni fum.frivol friz.a .) – blană furet.geocentric geodezi.) – ghişeu giga.o – frescă (pict.o (biol.) .o .o – o dată.funeral funest.) – benzină gazon.genere gener.prefix care indică un cuvânt ce conţine ambele două sexuri (ge-frati = fraţi şi surori.o .) . prima fru.o (moblo) . răcoros ( aer) fresk.o (ucelo) .o .gerunziu gest.o – teacă gaj.o (vesto) – ghetră gib.gastronomie gauj.o .) {t} – a topi metalul.o – frontieră frontispic.ul.gnomon gnostik.) .o (pl.galen galer.gaj gala.) frequent.o (biol. rachetă fuzelaj.ginecologie ginest.furios furier.o (ucelo) – fregată (pasăre) fremis.o (armo) – puşcă futbalo .o (armo) – spadă gleb. a bate frat.ar {t} – a pune piedică gambol.o (utensilo) – execuţie prin strangulare garson.o (cienco) .e .ar {t} – a fotografia fotograf.) –crampe .o (aparato) galvanometru galvanoplast.ar {m} – a răsuci.o . pâlnie funer.) – pârş mare glit.o – fregată fregat.galerie galet.) frikas.) – picior (măsură) futer.) –un tip de năut gard.foaier (de teatru) fracion.ar {t} -a da luciu (tecn.gurmand gastronomi.fructe frument.o (biol.o .) – gluten glutin.) fuxi.o – grădină gardeni. a obţine ganet.o (kem.o (biol.) genit.o (subs.o (mek.fotbal fut.fucsia fuz.ar {n} – a funcţiona fund.o (subs.poz.general generalisim.ar {t} – a smălţui.friabil friand.) {n} – a gangrena gans.ar {n} – a face gimnastică gimnazi.o (patol.fototropism fox.) {t} –a galvaniza galvanometr.ar {t} – a călca.o – glosă glosari.o (biol.o .o (medic.o .gasteropod gastralgi.gadoliniu gain.o – dantelă girland.geologie geometr.genealogie gener.o (biol.fotoliu fotogen.) – fotosinteză fototropism.o . a îndopa gavial.) gek.ar (mek.o .fund (în toate sensurile) fundament.frugal frugileg.funicular funt.gibon gichet.o .ar {n} – a aluneca glob.o – vechituri fripon.) gent.o (subs. gemă gen.o (cienco) .o – galon galop.a .o (arb.o – grâu fruns.) .o (cienco) .) .ar {t} – a lovi.) .o (vesto) .) {t} – a frustra.a .ar {t} – a furniza furt.o (mamif.) .o (arkit.) . a cârlionţa.o .a – a începe.general generacion.gaz gast.a – plăcut.ar {t} – a înghiţi glutamat.a .ge-leoni = lei şi leonese ) gebl.geometrie gepard.o (min.o .) .o .o (mamif.fuziune (biol.frate fraud.) .frontispiciu frost.ar {t} – a frecventa fresh. vesel gaz.ar {t} – a face gargară garit.al.glorie glos.) .) – gastrită gastronom.ar {t} – a pune în guşă.o – coţofană gazel.o (biol.camerier garter.o – oaspete (invitat) gasteropod.o (cienco) .combustibil. frecvent frequ.) – genţiana genealogi.o (biol.ar {t} –a frauda fraxin.o (pl.) .gigant gild. tată sau mamă genom.o .) – frână frenezi.a produce genitiv.o (frukto) – frag.o (subs.ar {t} – a face de veghe garden.o – fosilă fost. francmason framb.o (cienco) .a .o (vesto) – galoş galvan.) – specie de şopârlă gelatin.o .o .) – chitară gizard.fuzibil fuze. frazeologie fregat. a face bucăţele frip.foton fotosintez.geniu (nu în sensul milit.a .apetisant fricion.giroscop gis.o .a .(mez.fiord G gaban.a – frustă frustr.gala (prefix) galant.o (arkit.o – lumină (fiz.) .o (min.genunchi genu.o – brazdă glez. a lovi cu picioarele fulgur.) .geolog geologi.o .o (subs. industr.) glaci.o – podoabă.o – muşchi al fesei gluten.o (ucelo) – garia ornit.ar {t} –a garnisi.o (mek.o (ucelo) – puică galion.experto în geometrie geometri.o (frukto) – zmeură (fruct) franj.o (biol.a (fiz.ghepard gerani.o (utensilo) – ghilotină gimbard.o .) fuzen.o (biol.genom genotip.ar {t} – a închiria (rif.gerontologie gerundi.) .a – proaspăt.) – glucoză glin.gamet gan.ar {t} -a genera.o (aparato) – cuptor..o (cienco) ..) .o – montaj.o – brâmză frond.o – lustre lată gabr.ar {t} -a lustrui fru.) – glicerină glicin.o – specie de crocodil (gavialis gangeticus) gavot.o .) .fosforec.ar -a fotocopia foton.fort (fortificaţie) fur.o (fiz.o (muz.o – galeu.) – gama muzicală gamb.) fuzion. fig.ur. a emaila (sticla) glicerin.o (arkit.o (animalo) .) – instrument muzical drâmbă (muzicuţă de gură) gimnastik.o (vesto) – căptuşeală futur.) – ghiaţă glacier.ar {t} – a topi fuz.o – muşcată gerontologi.tuberculoză (pulmonară) fudr. substanţă adezivă glugl.o – breaslă comercială gilemot.) – coş de fabrică.ar {n} – a galopa galosh.o (subs.galaxie gale.) – livră (măsură) fuort.geograf geografi.ar {n} – a se agita frist.o .o .es.o (patol.) – genă gencian. pungaş fris.a (mek.frenezie frenologi.gen (gram.) fotel.glob globul.ar {n} – a gâlgâi glut.o (biol.lemn fot.o .geodesie geofizik.

grav (greutate.heresia heris.ar {n} –a face gălăgie(a tunetului etc) gros.hazard he! .) – armonică harmonium.graminacee (bot.o (min.hidrometru hidroponik.) gramofon.) .o (mez.) .) .haltere (gimn.o (elem.) hibern. accent) gravi.ortensie hospic.golf (joc) gond.eliotropiu (bot.) .a .ar {t} – a gusta gut.o (subs.o .o (patol.o –fir de păr har.o (medic.grosolan grot.a -homosexual homili.a – mare grandioz.) – hidridă hidrogen.) -hemoragie hepat.gratie.ideografie ideologi.o (kem.ar (fiz.) – armoniu harnes.o (subs..ar (koquo) {t} – a coace pe grătar grili.o – cârje gruel..golf (geogr.) – copită hugenot.o (ucelo) – pui sau găină hanch.elmintologie help.o (pl.o .hidrogen hidr.gradient grafik.a (= ca) . aceasta.o (elem.) . sunet. binevoitor humid.o (medic.o (muz. capabil habit.o (arb.isop histamin. a rade gratifik.istorie ho! .o .o – gramatică gramin.o – ipotecă hipotenuz.o (rel.) – gută gotik. etc.grafologie gram.o (utensilo) – cârlig gras.ipohipodrom.o – cală.o .o .) -humus hund.a .gotic (artă.gri grond.o – hexagramă hezit.o .) –ederă terestră hef.) .o (pl.ar {t} – a se scărpina. aceştia.omofon homogen.o (subs. magazie ( navă) holmi.indică descendentul (sem-id-o = semit) ide.suplu grad.grafic grafism.) graci.o (ucelo) –bodârlan.a (biol.) – istamină histerez.) hidrant.o (ucelo) .o (arkit.o (fiz.şi mor.) gulyash. predică homofon.o .ar {n} – a se opri halter.o (animalo) – melc fără cochilie helikopter.) .hipodrom hipoglicemi.hangar har.o .gomu-gută gumlak.o (cienco) .ar (biol.cocor gruch.) guat.) .o .a .o – purece de pământ halucin.o (patol.) harmonik.o .hugenot hum! .o (aparato) – chilomatraj.demare (zool.holocaust holoturi. aceste (pron.) – igienă higrometr.) helmint.o (cienco) .o (lud.o (biol.o – degetul mare de la picior hamak.elicopter heliotrop.e .o – împletitură de nuiele I -i.o .o (min. grenadă (milit.o (polit.a .o (ucelo) .hop! hor.o (medic.o (animalo) – hidră (zool şi mit. zbârlirea părului herison.o (ucelo) – rândunică his.ostie (consacr.azi hodometr.ar {t} – a identifica ideografi.spital host.) – câine hungr.o (rel.) .a .al.holmiu holografi.o – hinduistă hip. a concede granul.) .o .o .a .o – pahar (fără picior) golf.higrometru hik.o – hiperbolă (mat.o – ideal (substantiv) ident.ficat hepatit.o – floarea soarelui helic.) – bunăvoinţă (iertare) (teol.ar (arto) {t} – a grava (în piatră.) helebor.) {t} – a altoi grel.ar {t} –a acorda.) – gripă (med.a .rodiu (botan.greier griliotalp.o . cămin hered.a .ar {t} – a trage la edec (t.) – ţâţână.o . în cupru..i (= ci) – aceştia. ret.elică helik.ermetic herni.hiperglicemie hipokamp.o .ar {t} –a guverna H ha! .e .o – ceată horde.rosa canina. în limba Ido nu este niciodată auxiliar hazard. tare harem.o (elem.o – halo (astron. a pune drept.gratuit gratul.o – grotă grotesk.hidrograf hidrografi.hibrid hid.o (aparato) .) {n} – a sughiţa hiper.o (insekto) – coropişniţă grimas.orologiu hormon.) -id.la culoare.) grab.ar {t} – a ajuta hem.o (armo) – halebardă halogen.) – haşişi hast.o .hidrologie hidrometr.lagopod guan..o .) herald.o .ibis ic.) .ipocrit hipopotam.o – focar.ieri hierarki.harem haring.o (subs.grafit grafologi.o – bidon (pt.o (pl.o .a .gnu.gurmand gurt.(adj..o (frukto) – strugure spin gru.o (mamif.o (subs.ar.holografie holokaust.deschis (ref.) .acolo ibis.onoare honorari.o (muz.ar {n} – a face gargară goril.o (fiz.ar {n} – a bolborosi grup.a – ideal (adjectiv) ide.gnu goblet. a guida gul.oboi hodi. voluminos grosier.agiolog hagiografi.o (rel.ideologie 10 .o – zambilă hiat.o (pl.o (rel.o (utensilo) – sapă haul.halogen halon.corespondent.o (aparato) .grup gruz.) halt.hipocondrie hipokrit.) gres.de.o (pl.) .) – spâna.o (ucelo) .o – gulaş gum.hematologie hemofili.o (patol. iarba nebunilor heli.) – harpă harpun.a .o (min.umor (fisiol.os încârligat hola! (komerco) – bună! salut! hold.) gutur.ah! hu.o (cienco) – hidraulică hidrid.o (cienco) – hidrostatică hidroterapi. hambar granat.) – fixativ pt.hidroxid hien.) .sufix care aplicat la o rădăcină indică: dominiu.gram gramatik.hidroterapie hidroxid.) haltik.ura! hurd.) .) – gravidă gravit.ar {t} – a mărunţi (carne etc) hagiograf.o (mamif.granat grand.ar {m} – a simţi foame hura! (komerco) .agiologie hak.ar {t} – a eredita herezi.) hipnot.ei! heder. în lemn) grac.o – plăcere gracil.o (animalo) – castravete.hidrografie hidrologi.o (mamif.ar {t} – a avea.gras grat.ar {n} – a gânguri.) . ciclişti) gurmand.) greb.a .) .o – spirit umoristic humus.) .o (subs.) – gorilă got.o – gazdă hosti.eterogen heterosexual.o (mamif.heterosexual heuristik.) hornis.abil.hidropsie hidroquinon.a (fiz.) .o .uman.o (medic.orizont horloj.o – entitate care divorează cadavre gulf.o (subs.) .a – măreţ granit.o (pl.o – hepatită (med.) humur.e – aici hikori.o .o (fisho) – căluţ.) hisop. păr gurd.gros.hidrochinon hidrostatik.o (mamif.o (aparato) .) .o .a .onest honor.ciorchine grapin.) .o (pl.herald herb.o (medic.) – îngrăşăminte guard.hobi hoboy.ar (biol.catram gueril.) .o (biol.o – hidroponică hidrops. acestea (pron.hotel hu! .o – pântec matern grenad. afacere.o .ar {n} – a locui în hach.şold handikap. pietriş gravid.grad (în toate sensurile) gradient.ar {n} – a ezita hiacint.a – dur.cucuvea huf.) {n} – a gravita (şi fig.o -hamac hamamel.) .a .o (kem..a .o (cienco) .ar (meteorologioo) {p} –a cadea grindină gremi.hidrogen hidrograf.o .o .o .o – casă hematit.ar {t} – a aduce omagiu homaj.) .) . min.o (arkit.viermi helmintologi.o – centură gust.o (pl.azil hospital.ierarhie hieroglif. a scrâşni (din dinţi) grind.o – ipotenuză hipotez.o (fisho) – heringă harmoni.o (arkit.ah! habil. zăbrea grib.o (biol.al.o (utensilo) – cârlig hok.o (muz.o (patol..o (utensilo) .imn hindu. cealaltă ic.o – euristică hexagon.o (kem.) .isterie histori.) – histereză histeri.ar {n} – a armoniza (intr.o (fisho) .o .) – amamelide hamstr.ibiscus hibrid.amfibol (min.a .o (ucelo) – bufniţă reală guid.heliu heliant.) .) . jurisdicţie (parok-i-o = parohie) ib.o – gard viu heg.a .hegemonie hektar.) – arici hermetik.o .o . spaimă horoskop.) hom.).e .) –hemoglobină hemoragi. omagiu homard.ar {t} – a da la tocilă grip.gresie gret.a .) .) .o – grăjdar grumel.iperhiperbol.hormon hornblend.) – granar.) .) .grafism grafit.o – omilie.ar {t} – a înălţa (mar.) {n} -a hiberna hibisk.o (elem.hamster han.umed humil.ernie hero.gramofon gran.o – hiat (limbist.o .o (utensilo) – grapă heterogen. soldaţi.pivot gondol. mar.o – tărâţe grum.o (muz.) – prundiş.umil humor.o – ipoteză hirund.ar {n} – a se grăbi hau.) – gumă (arabica) gumigut. recunoscător gratuit.mare hipokondri.hidrant hidraulik.o – drojdie heg. vatră.ar {t} –a se felicita grav.o (mamif.o (armo) .) .identic identifik.omonim honest.o (utensilo) – bardă harp.ar {t} –a fi mulţumitor.o (filoz.o – heroină (alcaloid) heron.ar (medic.o (pl.homeopatie homeosexual.) griz.ar {t} – a fi handicapat hangar.o .o (utensilo) .) {n} – a fi hipnotizat hipo.o .o – gât guvern.a .granit grant.ar (medic.o (subs.) .o – grănulă grap.ar {n} – a se strâmba grinc. grăunte granari.o – grătar gratitud.) –teritoriu administrat de un guvernator gudr.o (rel.omogen homolog.ar {t} – a spiona guberni.ar {t} – a ridica.) hotel.bondar horor.a . fundac mare (pasăre) greft.) – sală.) -hectar hel.ar {n} – a avea halucinaţii halux.) .o – grâu.o .o .o – cocoloş.) . cheag (de sânge.ar {t} –a tăia (cu toporul) hal.o – păr hard.a (arto) . etc.ar {t} -a gratifica gratin.a .o (mamif.o (patol.o (animalo) .) acesta.oid.heroglific higien.o – gardă (mil.o (kem.a .o .ah! hobi.o .ar {n} – a ţipa.o (ucelo) – bătlan hers.) hav.hexagon hexagram.ar {n} – a avea oroare.o – om (în general) homaj.o (mez.o/i – excrescenţa cărnoasă (care seformează pe locul unei răni) gril.o (subs.-roz.o (min. salon halbard.erou heroen.o . odometru hok.o .nuci americane himn.o -horoscop hortensi.o (cienco) .) hiskiam.hemofilie hemoglobin.a .o – oră (durată) hord.) grun. omolog homonim.o (veturo) . de făină. umanitar.) – ederă hederace.hem! human. trandafir hegemoni.orz horizont.o (biol.o .hipopotam hipotek.o – gondolă gorge.o (pl.) – iarbă herbor.idee ide.) .onorariu hop! .) – plantă medicinală (erboristerie) herd.homard (peşte) homeopati.a . a şuşoti gorgol.o .) – măselăriţă (botan.grotesc grozel.o .o (subs.o .o .) – gutapercă (chim.) celălalt.o .ar {t} – a conduce.o .o (geog.hemati hematologi.o (cienco) .o (ucelo) .) – hienă hier.) .o – război de gherilă guf.harpon hashish.o .o – picătură gutaperk.o .o .

) {n} – a se unfla inul.) incid..a .intestin intim.ar {n} – a se indigna indij.o .iod ion.iconometru ikter.o (rept.) – sufix care indică: afectat de….) imol.(numer) întreg integral.sek.ar {t} – a avea intenţia de a ….ar {t} – a (se) intoxica intrig.ar {t} – a interzice interes.) irg. a pune impozit impotent.ig.) inkurs.o .ar {t} –a impressiona impresari.ar {t} –a importa (comerc.ion ionik.ar {t} – a se injecta injeni.ar {n} -a avea iluzi -im.insolent inspekt.ar {n} –a comite un incesto inch.ar {t} – a invada invalid.a .infam infant.ar {t} –a insinua insipid.leneş indos.u – oricine (pron.ar {n} – a merge irac.ar {n} – a fi important importac.ar {n} – a industrializa injenior.o . a pune ceva (vest-iz-ar =a se îmbrăca.anonimat inkombr.ar {n} – a fi inerent inhib.instrument insul.invalid invektiv.islam.inert infalibl.o (pl.ar {t} – a impune respect impregn.ar {t} – a insulta intali.ar – a se unfla inflam.ar (medic.o (cienco) – informatică infr.o – integrală (mat.indolent.indiferent indig.idiot idol.o – insulă insulin.o (subs.ar {t} – a indica indikativ.) intendant.ar {t} –a imagina imaginar.) – coroană imperială (bot. (pian-ist-o= pianist). a se propunere intenc.ar {t} – a taxa.imperiu (stat) imperi.o (medic.ar {t} –a înţelege (filoz.iconoclast ikonometr.) {n} .a .ar {m} – a se înclina inkluz.ar {t} – a inventa inventari..) inhal.nacion.) – înăscut.ar {t} – a infesta infiltr.oriunde irg.imun imunologi.) .) influ.ar {t} –a inaugura incendi.el ilu.a .o (biokemio) – insulină insult.imaginar (mat.rupt.ar (medic.o (arto) – piatră preţioasă. imun.o .ar {n} – a fi coleric.o – secretar de notar.a – întreg.o – introvertit intruz.o – ilion (osso iliaco) (anat.ar – a avea nevose de….o (milit.ar – a întemeia pe un principiu inkarnac.ar {t} – a interesa interest.) intelekt.o (aparato) .sufix care indică femininul (fratin-o = soră.) .o – indus.ar {t} – a ilumina ilustr.infinit infinitezim.indică de asemenea un adept a unei doctrine( social-ist-o= socialist) istm.o (rel.ar {t} – a inversa invest. petr-igar = a se petrifica. a (se) prezenta (în societate) introvert.intendent (mil.indicativ (gram.a (biol. spoz-ino= soţie)) inat.ar {t} – a invita iod.sufix care se adaugă la rădăcina verbală şi indică :” este capabil să” (instrukt-iv-a = instructiv) -ivor.o (anat.ar – a incrusta inkub.invers invers.) .) .ar {t} – a ingera ingran. a intriga intrik.ar {t} – a (se) supăra.a .ar (medic.o .a .a .) inkastr.(1)”care se caracterizează prin”: kaval-iero = cavaler (2)”arboree sau planta care produc fructulindicat”: pom-iero = măr (3)”instrument ce susţine ceva”: kandel-iero = sfeşnic -if.a .a .impertinent impetu.a .o – convocarea a unei adunări indiferent.ar {t} – a grava aspra … incident. a trasforma în”: beligar = a înfrumuseţa.a (= ta) .institut instrucion.o -infanterie infekt.icter iktiokol. concordanţă indic.(utensilo) –sufix care indică un instrument cu rădăcina (bros-il-o = perie.ar {n} – a insista insolent.infern infest.ar {t} – a “merge” către ceva (fig..) it.) .(intr.a .ar {n} – ia erupe iskemi. acelea (adj.ar {t} – a se inspira instal.) – icoană ikonoklast.ar {t} – a inunda invad.a kron.ar {t} – a se iniţia. hero-in-o = eroină. oricine (adj.ar {t} – a (se) amesteca intrinsek.indiciu indicion.ar {t} – a face inalaţii. dek-im-o = a zecea parte) imagin.infailibil infam.ar {n} – a fi incandescent inkardin.a .ar {n} – a se entuziasma implement.) . ac (de ceasornic). integral integr.ischion islam.oriunde irg.o – deget (2.copil fată sau băiat (până la 7 ani) infantri.amnistie industri.ivorio -iz.ar {t} –a instiga instil.) intercept. larj-igar = a lungi ig.ar {t} – a face inspecţie inspir.o – orice lucru irg.-ivor (karn-ivor-a = carnivor) ivor.) imperi. pântec (anat.o .ar {t} – a lansa invective invent.ar {t} – a interpune interpret.) imaj.aceia.ar {t} – a întinde o cursă insign. sau credinţă (katolik-ism-o=catolicism.intern interogativ.ar {t} – a imita imobl. congenital inaugur.o – infix (ling.) inert.ar {t} – a picura instint.at.ar {n} – a interveni (pers. moment instig.o (pl.intelectual inteligent.o .modul infinitiv infirm.insipid insist.interim interjecion.sub infr.o – coşmar inkubac.) irg.i (= ti) – aceia.ar {t} – a improviza impuls.) impertinent.) .accident incit.) ikon.ar {t} –a impregna impres.ar {t} – a face infuzie ingest.) indukt.interval interviuv.ar {t} -a ignora iguan.o (rel. a ruga imploz.implicit implik. a (se) enerva irg.a .intens inter – între inter.ar {t} – a inventaria invers. a inhala inher.ar {t} .o (fiz.ar {t} – a investi invit.o . CEC) indukt.ar {t} – a împiedica imper.ven.ar {t} – a se înhiba inici.acela.ar (rel.ig.infinitezim infinitiv.o – idilă idiom. a cercata inquizicion. islamism -ism.o .“ce produce sau generează ceva”:sudor-ifar= a provoca traspiraţie.intim inton.o (domo) .) ..) – tămâie incest. social-ism-o=socialism) -ist.o (patol.) – iguană (zool.impresar (teatru) impresion.ube .o (cienco) .a .) – inerţie (fis.indigen indik.ar {n} –a complota.o (pl.idol -ier.a .ar {t} – a însăila imbecil.o .e .o – interstiţiu interval. a cauza iglu.ludilo=jucărie) ilex.a .54 cm.o – intenţie intendanc.e .intinerariu -iv.o – semn distinctiv insinu.) – pauză. giuvaier integr.ar {t} –a instrui.-sufix care indică o doctrină.) interim.) -ik.ar {t} – a întretăia inter..ar {t} – a încasa (fin.o .ar {m} – a se infiltra infinit.ar {t} – a intui intumec.istinct instituc.ar {t} -a ordona (cuiva ceva de făcut).) inkur.martel-if-isto = fabricant de ciocane -ig.ar – a încastra inklin.o .ar – a influenţa influenz.imens imers.o (utensilo) – instrument.o (subs.) .o – imortală (plantă sau floare) impas.imobil (subst.ar {t} – a implora.o .ictologie il (= ilu) .o (patol.) imperfekt.a . paf-ilo=armă de foc.ar (rel. indef. nativ..o – idiomă idiot.) insekt.o (arto) – impresie (artist. furie irac...a .o .o – fundătură imped.intrinsec introdukt.a imprima improviz.ingredient inguin. fis.) inform.ar {t} – a ilustra iluzion.a – oricare. filoz.(medic.) indikator.) impost. unealtă implicit. jelbar intens. armătură indulg.interes (com.al. nervos irac.ar {t} – a incita inciz.o .) a face o inflexiune (gram.iliac (anatom.) – stânjenel irigac.ar {t} –a (se) informa informatik.) iter.ar {t} –a înterpretare interstic.a ..) imprim.) interpel. a-i lipsi indijen.a .e.ar (fiz.o – gelatină alimentară extrasă din velica sturionului iktiologi.o – mangustă (insect)(zool.ar {t} – a îmbiba imbrik.lok.o (= to) – acela (sing.o .) – inulă de câmp inund.inteligent intenc.kande – oricând irid.ar {t} – a face incizie -ind.) inkas.) – gripă (med.ar {t} –a repeta iter.ar {t} – a imprima în minte (tr.ar (fiz.) imbast.idili.ar {t} –a cufunda imit.a (arkit.) a se încarna (teol.ar {t} – a introduce insidi.o .ar {t} – a introduce.) – ionică (arh.a – acelaş ir.ar (fiz.) {t} – a (se) irita ironi.aceea.inginer ink. mat.a .e – din nou itinerari. filoz.o (rel.o .ar {t} – a gira (com. armi-iz-ar=a 11 .o (subs.iglu ignor.o (rel.interogativ (gram.) iliterat.) {t} – a angrena (roţile dinţate) ingredient.o .(tr.o (cienco) .) {n} – a fi eminent (filos.sufix carte indică : “care este demn de” (honor-ind-a = demn de onoare) indemn.o .) – inchiniţia (istor.ar {t} – a intercepta interces.imperativ (gram.) {n} – a interfera (fiz.a . tuberculos) ikneumon.ar {t} – a fi indulgent indult.ar {n} -a intercede interdikt.ar (mek.o .) {t} –a se sacrifica imortel.o .sufix care se adaugă la rădăcina verbală şi semnifică a aproviziona.) it.a – a lui.) {n} – a fi în incubator inkulk.) –a intona intoxik.ar {t} – a se instala instant.o – clipă.impotent impoz.o – infamaţia irusului (medicină) irit.inferior (în sociologie) infern.a .indicator individu.ar {t} –a interpela interpol.ar {n} – a se introduce intuic.o . bolnav de… (ftizi-ik-o =ftizic.ar {t} -a face.el -il.) .imagine iman. a comanda imperativ.ar {t} – a investiga.) intelekt.o .) infl.o (pl.ar {t} –a deduce inferior.ar {t} –a se implica implor.inocent inokul.ar {t} -a imputa.o (fiz.ar {t} – a incendia incens.ar {t} –a întrerupe inter.ar (medic. al său ilumin.analfabet ilu .o .) {t} – a face inducţiune (log.o . intermezzo intermit.o (elem.o (rel.o (animalo) – insectă insert.) .o .al.a – cel mai jos infuz..a .o .o – vintre.index (cărţi).“a face ceva.) irisit.o – interjecţie intermez.indigo indign.a . tri-im-o = a treia parte .ar {t} – a adoperi cu plăci de ragilă arsă imens.-sufix care indică profesia unei persoane.a .) ilion. pl.imbecil imbib.ar – a ocupa mult loc inkrust.ar (rel.o – instrucţie instrukt. a învăţa instrument.sufix care indică o fracţie (du-imo = jumătate.a.ar {t} – a face incursiune inocent.) – încastrat inkandec.o – mânie.a .o .o (utensilo) .o .ar {t} – a impulsiona imput. a începe injekt.industrie indut.ar (medic.ar {t} .) {t} – a inocula inquest.) {n} –a face o implozie import..) ips.a .ar {t} – a include inkognit.iride (curcubeu şi mat.o (polit.imperfect (gram.) interfer.) .istm it.ar {t} – a tencui inerci. acelea (pron.individ indolent.o .o – despăgubire index.ischemie iskion. elektr-iz-ar = a electriza.ar {t} –a intervista intestin.ar (muz. geom.o ..ar {t} –a iriga iris.) – pomişor-ghimpos (Ilex Aquifolium) iliak.ar {t} – a institui institut.) {t} –a inflama inflex.o (subs.ironie irupt.ar {t} – a infecta infer.imunologie -in.o (muz.infirm infix.a – internaţional inter.a .ar {n} – a fi intermitent intern.o .

a revoca (jur.o .o (subs.o (mez.) –spin kardun.o – cabină kabl.o (rel.carne karnacion.o (meteorologio) .o – barcă pneumatică kanson.) karub.(linea) izoterm J ja – deja (ne ja: nu încă) jabot.o (patol.) – cântec kant.o – zahăr cubic kandid.o (elem. jurnal jus .a .siminichie (fruct) 12 .o (rept.a .o – canal de irigaţie kanguru.o (vesto) – pelerină (îmbrăcăminte eccelziastică.) – cânepă kanabin.capriciu kaprifoli.o .) .) .o .candelabru kandi.) .o (mek. muşeţel kamp.) .ar {t} – a mângâia karg.gingie jenjivit.) {t} – a se curba kame.) – cantabilă kantat.o – caravelă karb.ar {t} – a face fără karel.) – girafă jok.(-i) calende kalendari.) .cadavru kadenc.) jenjiv.ar {t} – a judeca (sensul comun) jugular.cactus kal.o (ucelo) – cânepar kanal.o (utensilo) – aparat de fotografiat kamfor.o – cartonaş.ar {n} – a jongla jonk.calciu kalkul.o – chemping kampani.calif kaligraf.o (mamif.a – gentil.) – varietate de lăptucă cu frunze late kar.o (elem.o .o (tekn.cardinal (subst.o – căldură (fiz.o (animalo) .o (vesto) – glugă kapuchin.) – gelatină (conservă) jelozi.o .) karpent.o . prieten kamarili.cardan kardel.ar {t} – a obţine prin momire kapuc.) .ceaun kalembur.iulie julien.carnaval karos.) kali.o (vesto) – jabotă jac.o (arkit.o .o .o (muz.) .ar {t} – a face o caricatură kariofil.ar {n} – a capitula kapon.iacobin (pol.cazan kaldron.) – narciză jorn.o (kem.veselie ju. a gira jiraf.o (instr.) kalibr.a – junior.o .Capricorn kapriol.) {t} –a carbura karburator.geniu (mil.o (mamif.) karier.) – cămilă kameleon.o (pl.) kartav.a (koloro) .caiman kait.) kaldier.ar {t} – a călăfătui (marin.) kapsul.o – iută juvel.) – cărbune karborund.calciu (chim.o – jardinieră ( bucăt.o (armo) – carabină karaf.)a (se) caria (dinţii) karic.) .iasomie jasp.o (cienco) .ar {t} – a ţine cadenţa kadet.ar {t} – a marmora javelin.calorimetru kalot.ar {t} – a justifica justifik.o (vesto) – pulovăr (de lână) jet.o .o – capotă (automobil .) – carbonat de siliciu karbunkl.o (veturo) – trăsură (antică) karot.o .o (ucelo) – specie de papagal kaki.o – căpitan kapitel.) – compoziţie poetică solemnă cu conţinut narativ sau relios kantin.o .o (vesto) – cămăşuţă kamomil. chineză jonquil.a – încăpător kapel. amabil jer.iunie junior.) .o (vesto) – cămaşă kamizol.o (mamif.ghimbir jir.caolin kaos.ar {t} –a caligrafia kalik.ar {n} – a face sărituri kapstan. Drept) judik.calm kalmar.carburator karcer.o (arkit.ar {n} – a întinde tabără kamp.a (biol.) .a .o .) – caprioară kapric.o – caracter karambol.carmin karn.cacofonie kaktus.rac.cablu kabr.ar (mek.ar {t} – decălca kalson.a .o (subs.o – cartuş kartografi.o – colivie kak.) – gingivită jentil.um.caporal kapot.o – morcov (bot.ar {n} – a zace jad.) kalori.o (domo) .o – ziuă (opusul nopţii) jovdi.viorea (floare) jin.) .o (arb.isoscel izol.camelie kamen.o (muz.jad jaguar. frumos jongl.jargon jasmin.potasiu (chim.a .) jaluz.ar {n} – a vorbi în jargon jargon.o .a (geom.o – cabală kaban.) – ienupăr junk. cancro (astr.o (pl.o – cuişoare (de garoafă) karism.ar {t} – a calandra kalci.ar {t} –a administra. adevărat justif.cap (geogr.o – camarilă kambi.ar {t} – a justifica jut.calorie kalorimetr.) – câmpenesc kamufl.ar {t} – a încărca kari.) – turtă karmezin.carbonat karbon.cadru kaduk.) .o (min.izobar izocel.drag karab.o .a (fiz.ar {m} – a defeca kaka.o – joi joy.o – joc de cuvinte kalend. a adăuga jup.o (pl.o .o (vesto) – giacă jak.canapea kanari.o .) .) – corabie mică junt.ar {t} – a camufla kan.) .o (patol.o .o (ucelo) .o (pl. antrax (boală) karbur.haos kap.o (muz.o (mamif.o (biol. kand – când kandel.o .arma) izobar.o .gelos januar.o – pivniţă kanton.o (jud.o (ucelo) .o – calendula (gălbenele) kalesh.o (insekto) .) – a cânta kantabil.camee kamel.carton kartush.o (polit.o – puşcărie kard.o (meteorologioo) .jasp jasp.carter kartezian.o – roşcovă (sau dulce) karusel. răspântie jig. a prende.) .o (biol.o (pl.) kartuzi.o – corabie mică indiană.o .o (subs.ar {t} – a sărbători Jubileul judaism.arunca jezuit.a .canonic kanot.capricorn Kaprikorn.) .o (koquo) .canoe kanon.o – giachetă jakobin.o (subs.o – geamăn jen.o .) .ar {t} – a se bucura jubile.ar {n} – a se cabra (despre cai) kabriolet.capilar kapital.o (mamif.o .ar {t} .cadet (mil.(intr.o (vesto) .camaleon kameli.) .o (pl. puls.o .o (ucelo) – găiţă (pasăre) jele.) – postul mare păresimi karez.canton kantor.o (mek.cacao kakatu.o .) .o – casetă kashalot.) .a – just.o – tel de bumbac sau de in kaolin.carusel karvi.o (pl.carat karavan.o (astrol.o (min.o .germen jerze.gin jinjer.candidat kanel. lance jaz.) .o (subs.) {n} .o . varietăţi kabin.o .o (armo) – suliţă.o (animalo) . franceză: est-ce que) kadavr.o .) – cantată (mus.o – carieră karikat.ar {n} – a roti.rogoz (bot.a – capabil (abile) kapac.calibru kalic.jar jardinier.) .o (biol.o .o – caravană karavel.et.) – junglă juni.o – specie de carabuş carnivor karabin.o .o – cupă kalidoskop.cardon (bot.o (veturo) – caleaşcă kalfat.o (arb.cardamine de râu kardamom.o (vesto) – chiloţi kalumni.o – jokeu joli.) – jugulară jujub.) kardiologi.) .o (elem.cancer kande.o .chimion kas.o (rel.) .zmeu kaj.) .) .a .o – cap kapabl.o (mek.) –jurisprudenţă jurnal.o (moblo) .o – funcţionar la registratură kancer.calamitate kalandr.o .cartilagiu kartoch.canon kanonik.) – campanulă.) .ar {n} – a pronunţa 'r' gutural karter.o (arb.) kampesh.o – camarad.o (kem.gilet jilflor.o .bijuterie K kab.) – cămin.o (veturo) .cabaret (spectacol). clopoţel (bot.) kaset.o – şosetă kam – ca şi (comparaţie) kam.o (pl.ar {t} .clapon kaporal. stacojiu karmin.) kabal.o (utensilo) – lumânare kandelabr.o (vesto) – caftan (îmbrăcăminte islamică) kaiman.o (rel.o (mamif.o (rel.o .cardinal (adj.o (muz.o .o (patol.o – calotă.o (rept.jaguar jak.o (aparato) – furcă.o (frukto) – jujubă juli.o – ziar.o .o (pl.o – pânză de bumbac (ţesătură) kalk.carpin kart.o – capelă kaper.o .o – şofran (bot.o .) – cofeină kaftan.o .) .) {t} –a casa.calamar kalor.o – ciubuc mic.o (mamif.o .ar (medic.a – graţios.canal kanali.o (mek.juriu jurisprudenc.o – caritate karlin.) .) .o (min.jaz je.o (aparato) .) .capital (fond) kapitan.o (jud.) . foarte tânăr juniper.ar {t} -a izola izoterm.capitel kapitul.canar kanceler.) – iudaism.o – specie de plantă din India kardan.caper kapilar.calvar kalz.) ..ar {t} – a lucra ca dulgar karpin.deabea just.) – scripete (mar.o (pl.o (aparato) .o . a agăţa (cai.caracal karakter.carbon karbat.o (subs.) – cântăreţ (de biserică) kanvas.caprifoi kaprikorn.) {t} – a judeca (jurid.o (pl.o .o (rel.canalie (personă) kanape.calendar kalendul.) .o . carp (anat.ar {t} – a calcula kalm.camion kamiz.o . vatră kamer.) kamarad.) .iudeu judici. carte de vizită kartam.o – casă ( de plătit) kasac.o (utensilo) .) – mânăstire de călugări certozini (eclez.o (rel.o – carafă karakal. .o (pl.o – ornament în formă de cornet (archit.o .o .ar {n} – a se înveseli joy.ar {n} – a glumi joke.ar {t} – a uni.o .) karp.ar (jud.o – carismă karitat.ianuarie jar.) .) jungl.generos jeni.) – specie de caşalot kashmir.ar {t} – a carda kardamin.o – caniculă kanin.o – capsulă kapt.o (vesto) .ar (muz.a .gesuit jibet.ar {n} –a face carambol karamel.cartografie karton.cachi kakofoni.o – carenă karesm.o (subs.a – căzătoare kafe.sincer kandidat.o .) kantik.crap (peşte).o .ar (tekn.o (veturo) – cabrioletă (două roţi) kad (= ka) . ebraism judaist.caramel karat.) .ar {n} – câmp de batalie kampanul.o (utensilo) – brancardă kamion. etc) kapr.o – supă de legume jung.a (anat.) kadr. vagoane etc.o (rel. romb (joc de cărţi) karen.ar {t} –a incomoda jendarm.o (mamif.o (mez.cafea kafein.) kano.o (vesto) – fustă jur.o .canin ( dinte) kankr.o (pl.canibal kanikul.a captura kaptac.) .) .o (rel.) .o – kaşmir (ţesătură) kasi.) .o .o .ar {t} – a jura juri.chel kalvari.(semn de interrogaţie directă şi in directă.jandarm jeneroz.o (aparato) .o (ucelo) .canfor kamil.certozin kartilag.ar {n} –a geme jemel.ar {t} – a ataca.o .încarnat karnaval.ey.ar (jud.) – calamină kalamitat.) – bătătură kalam.o – cărbune. cupolă kalqu.caleidoscop kalif.) kare.) .cochilie kamali.capitol kapitulac.) jargon.ar {t} – a calumnia kalv.et.ciorap kalz.o (muz.o .o – pană de pasăre kalamin.sticlete kardinal.) – camomilla. scult.o .cangur kanibal.o – cabană kabaret. a gestiona jerm.) – capră kapreol.a – cărămiziu.) kardinal.) – restie de baltă kanab.giga (dans) jilet.jaluzele jem.cardiologie kardon.ar {t} – a schimba kambr.

ar {t} – a constrânge koal.catamaran kataplasm.comesean koment.ar {t} – a comenta komerc.o (kem. secretar de notar klient.o (kir.o (patol.o (utensilo) .tip straniu.ar {n} –a bate din mâini sau a bate dinţii de frig.) .kilometru kilowat. catar katarakt.o (pl.) .o .compact kompan.) komod.caiet kaz.coloid (chim.) .) .cochet kokle.cateter katgut.) .o (mez.o (utensilo) .ar (fiz.o (elem.o – ladă.o .ar (medic.o (rept.comuniune (de idee) komut.cauter (chirur.) kauz.) koleopter.ar {t} – a emoţiona (med.o (medic.colectivism kolektivist.o – colos.o (subs.o – biserică (edificiu) kiromanci.o (vesto) – beretă.o – colină kolizion.categoric katekism.o (frukto) .comparativ (gram.o .) – caseină kazern.ier.) kompas.o .a forc.clor klorat.ar {t} – a culege (fructe.o – gât kol-plak.a (tekn.o (moblo) – comodă komodor.ar {t} -a complica kompliment.chermes kern.o (vesto) – casacă kaze.a .castor kastr.a .catehism katen.a .o (utensilo) .o (muz.) – sâmbure (de piersică.o (patol.o (fiz.categorie kategorik.o (elem.) –arbore de cocă (bot.chimie kepi.o (ucelo) – cufundar (pasăre) kolin.o (biol.o (vesto) .colesterol koli.) .) – pomul de cauciuc kaucion.ar {t} – a investi kolomb.ar {m} – a începe komend.clown klauz.o (utensilo) .popic kel.codice kodicil.gradometru.o – cometă komfort. în calitate de kom.colagen kolaret.o .milos kompendi.ar {t} .) – coadă kaul.o (insekto) .o (medic.o (pl.o (subs.o .o (utensilo) – catenă.o (farm.) .cal kavalier. a-i fi milă kompat.a .ar {n} – a face comerţ komerc.comună kompakt.cazual kazuar.o – cazermă kazin.coeficient koercitiv.a (filoz.ar (rel.o (mamif.ar {n} – a adera.ribes negru.o – grad în ordinele cavalereşti komat.clement kleptomani. vas.climatologie klin.o – coloană kolonel.o (frukto) – castană (fruct) kastel. cocoloş kokos.) .ar {t} –a clasifica klasik. cheie (tecn.ar {t} – a castra kat.comic komis.) kolok.o (medic.complement komplet. electr.a .) – clauzolă klav.koala koalis.) komandit.o .piper de Caiena kayer.) koincid.ar (komerco) {m} – a comunica komunion.. ca să kegl.o – coşenilă kocinel.o (aparato) – ladă.o (zool.cobalt kobay.o – valvolă.clorat (chim.clipper (navă) klish. a compara komparativ.o .competent kompil.) .colostomie kolport.curry kerl.cazuar ke – că.ar {t} –a călări kavalri.) kompar.ca.o .) .o .o (muz.ar {n} – a se coaliza kobalt. recipient kidnap.con koncentr.) .colier kolibri.ar {n} – a intra în coeziune kolm.) .colateral kolchik.o (ucelo) .ar {t} –a da o însărcinare komisari.culme kolofon.) .) .o (kem.e – câteodată kelk.kilokilogram.o – brânduşă (botan.o (biokemio) – cheratină keri.o (meteorologio) – climă klimatologi.em.o – clopoţel klostr.o – conservă.catolic kauchuk. unde electromagn.colector (elet. cufăr kasquet. petrol de iluminat kerub. a înşuruba klematid. colegiu kolekt.ar – a înţelege kompres.o .ar {t} – a cumpăra kompren.a . a se suprapune klinik.) – clorură klorofil.frig koldkrem.colonie kolor.o .o .) kon.o (kir.ar {t} – a complota kompost.o (koquo) – cratiţă cu coada lungă kast.institut pentru studi superioare .) .colorit kolos.a .ar {t} – a concentra koncept.o (biol.o .) -co (prefix ştiinţific) .a şchiopăta klaun.cist klad.o .o .) klorid.comisar komision.o (cienco) .o – cauţiune kaud.o (ucelo) .kilt kimer.compus (de maşini) komt. gigant kolostomi.o .) keler.o (patol.o – vânzător komocion.a.) – coleră kolesterol.cation katis.o .colonel koloni.o (batel/nav) .) .o – comerţ komet.) klar.catod katolik.e – un pic kemi.) – cataplasmă katapult.) – gogoaşă.o (medic.clitoris kliv.a .o (subs.o – clasă klasifik.o (farm.) – şarpe neveninos din familia colubrizilor kolumn.) .o – castă (socială) kastan.conte komun.) – tuse măgărească kokon.cavolo rapa kauri.um.) – cremă emolientă şi protectoare koleg.o – buburuză kodein.) .o – ladă. coacăze kask.) – comă kombat.comoditate komik.o (utensilo) – clanţă.o .cinci kinestezi.companie (com.. indicator de pendenţă kliper.o-punt..o .coherer (rivelat.o (polit.o (anat.cherosen.a – cablu. adaus la textul unui testament koeficient.vreun.caz kazak.scufie kofr.o (muz.ar {t} – a face concesii koncesion.colofoniu koloid.comun komuni.o (subs. psic.ar {n} – a cloncăni kluz.o – catacombă katalepsi.cleptomanie klerik.) – comă (muz.o – claviculă klef.o – cataractă (geo. a fi coerent koher.o – cheiţă (tehn.o (mek.o .ar {t} – a confrunta kolagen. vişinată kirurgi.) – clinică klink.o .ar {t} –a se referi la koncert.) – cochilie albă kauter.compas kompat.a . grotă kaviar.o (batel/nav) .a .client klif.o .chimono kin .o (subs.o (fiz.o (ucelo) .o (rel.. cufăr koher.colibri kolik.) – cavatină kavern.) – trompetă klas.) – lichid extras dintr-o glandă a castorului folosit în medicină şi în parfumerie kastor.o (1000 wati) .) .) knut.ar {t} – a compila komplement. a pocni biciul klam.ar {n} – a face coit kok.ar {t} – a închide klub.o .) {n} –a face comuniune (relig.o (mamif.ar {t} –a complimenta komplot.) .o – cavernă.o .ar – a face o concesiune konci.) koliar.ar {n} .o (mez.comitat komiz.o (fiz.ar – a rapi kik.complex komplez.o – ţuică de cireşe.) .culoare kolorit.o .o .o .catalog katamaran.) – remf klement.) .o –registrul de intrări şi ieşiri klak.o (muz.o .a .chirurgie kis.o .) klok.o (muz.o – himeră kimon.o (mamif.nebun kochenil. compot kompoz.cavalerie kavatin.ar {t} – a strânge.o .er.o – cantină kelk.ar -{t} a ordina (marfă)a comisiona komensal.o – cascadă kason.ar {t} – a face chiromanţie kirsh.) .) – cauciuc kauchuk-fig.o .ar {t} – a comanda (mil.) .o (arb.complet komplex.o (polit.ar {n} – a face zgomot puternic klim.o (cienco) .(fiz.o (biokemio) .) – guturai.o – coleg kolegi. caschetă kasrol.ar {t} –a compensa kompetent.cleric klerk.o .o .) .) – pisică kataklism.o .o .o – specie de conopidă kaul.o – curtea interioară a mânăstirii klov.o (vesto) . caş kazein.) .ar (kem.o (kem.a .o (rel.cinestezie kiosk.ar {n} – a se complace komplic.) .ar {t} – a colecţiona kolektivism.o (utensilo) – clapetă klavikul.o – nară de ancoră (mar.o (subs.bici ko.) katastrof.o (subs.) – cocaină koket.) kompot.castel kastere.o (vesto) – faşe de pânză folosită în jurul gulerulri sau în jurul gâtului animalelor kolateral. flori.o (pl.a .o (frukto) .) komand.convenient.o (polit.cocs koka.o .) – colză kom .) – zăvor mic klikt.o – gândac koler.) kokain.comedie komedon.o (mamif.o-punt.) – clorofilă kloroform.) .) .o – chilă kilo.) .o .ar {t} – a avea conştiinţă de 13 .guler (îmbrăcăminte) kola.o (vesto) – coif.o – maţ de oaie kation.cheie (comună) klem.(mez.o (anat.cavaler (titlu) kavalk.o .ar (muz.kilowatt kilt. funie groasă kaval.o – brânză .o .clar klarinet.ar {t} – a urca klimat.o-rap.) {n} – a da un concert konces.atipări în stereotipic cu clichè klitorid.) {n} – a avea o colică kolimb.caviar kay.) kold.o (patol. mil.a .o – stancă klik.o (armo) – praştie katar.tastieră kol.stradă (dea lungul mării sau a unui râu) kayak.o (patol.a .ar {n} – a încheia un acord între două părţi în prejudiciul unei a treia kolz.ar {t} –a (se) săruta kist.clasic klaudik.ar {n} – a (se) închega koakt. oarecare kelk.o .ar {t} –a face pe vânzătorii ambulanţi kolubr.) – catalepsie kataliz.) – codeină kodex.kilogram kilometr.) .o (rel.o – punct exclamativ klan.ar {t} – a combina komedi. zăvor klinometr.ar {n} – a trage şuturi kili.o – cloacă (şi anat.o (kem.o (fiz.complice komplik.o .o (elek.o – virgulă kom.o .) {t} –a comuta (mat.a .cobai kobold.o (vesto) – chipui keratin.ar {t} – a catifela katod.) .) komunik.o – oră ( a ceasului) klor.clan (trib în Scoţia sau Irlanda) klap.o (mamif.o (biol.heruvin kest. ciudat kermes.o .ar {t} – a despica (cristalul) kloak.o – catastrofă katedr.compendiu kompens.Casinò kazual.nuce de cocos kol.) .a .o – jelbar.) – melc koklush.o .o .club kluk.o .o (patol.ar {t} – a finanţa o societate în comandită komandor. comod komod.ar {m} – a combate kombin. etc.) .o (medic..ar {t} –a comprima kompromis.o – codicil. lanţ kateter.comision komitat. etc) kerozen.ar {m} – a ţipa klam.ar {n} – a coincide koit.o (tipog.o (vesto) .o (moblo) – catedră katedral.ar {t} – a compune (sensul comun) kompr.) .o .) – forţa coercitivă kofi.cui kloz.ar {n} – a compătimi.o .punct negru format din sebum komenc. cască kaskad.punct şi virgulă koma.o – catedrală kategori.kasis.) {t} -a cataliza katalog.o – tovarăş kompani.o .contraamiral komon.o – cataclism katakomb.ar {t} – a paragona.o – arbore de cola kolacion. koagul.ar {m} – a pune deasupra.o (jud.ar {t} –a compromite kompund.) – coloană (tipogr. cric.o – chioşc kirk.o .porumbel kolon.cloroform klosh.ar {t} – a compune (tipogr.) – colectivist kolektor.clarinet klarion.foy.) koluzion.ar {t} – a concepe koncern.caiac kayen. e med.o – cauză kav.o (subs.

cornee (anat.o (ucelo) .criteriu kritik.creion kre.coniac kooper.o – cotă kotlet.contiguu kontinenc.) {n} – a fi în convalescenţă konvekt.ar {t} – a crea krecent.ar (milit.) – coton.coregon korekt.ar {t} –a se confesa konfesion.cosmos kosmetik.o – crinolină kriolit.o .o .o .o – fraht.ar {t} – a pune o condiţie kondicion.o .) – biancospino.) .ar (fiz.o –reşină medicinală kopal. a face credit krem.ar {t} – a se converti konvertor.ar {t} – a cuceri konsakr.ar {n} –a conferi konfes.) {n} – a respira uşor kornak.ar {t} –a fi consternat konstip.crenel (de turnuri etc) kreozot.o (subs.corindon (mineral) korupt.o .antologie kret.contrariu (adj.confesiune (doctrină relig.o (pl.o (medic.o .) – scoarţă kortizon.ar {t} – a sparge în dinţi 14 .ar (jud.) – tătăneasă (plantă) konsome. alternanţă de teme kontrast.o (subs.schilod kript.contrabas kontrafakt.corpuscul kors.ar {t} – a (ri)concilia konciz.cornet kornic.a .ar {n} – a consista konskript.o .o (polit.) –macara montată (mec.a .incub kosm.ar (medic.concret konkub.) – crisalidă krizantem.ar {t} – a restringe.ar {n} – a fi de acord konkordat.contingent (mil.ar {n} – a trosni.ar {t} – a (face) condens kondensator.) krani.ar {t} – a consemna konsil.o – adunare generală konverg.) kostum.ar (biol.ar {n} – a fi în conflict konform. cremă de lapte kremac.o (subs.ar {t} – a acoperi koyot.ar {t} –a se confrunta konfund.a .) .ar {t} – a face ipoteze konjel.o (subs.) .ar (fiz.) kravach.) .ar {t} – a cunoaşte konosment.ar {t} –a coordina kopaiv.a – satisfăcut.ar {t} – a da în custodie konfidenc.o (min.concis kondamn.o (subs.o (fisho) – ţipar de mare (peşte) kongregacion.) – inflamaţie a corzilor vocale.) konkret. arheol.a .o – inimă kordit.ar (rel.o (cienco) .o (vesto) .) konvoy.ar (jud.o – sendviş cu unt (în formă de jumătate de lună) kred.o (jud.a .o – cazac krab.o (anat.ar -a consuma kont.) – constituţie konstrikt.krypton krisp.ar (jud.o – coş korbel.coronar korp.o (arto) – cosmetică (ştiinţific) kosmologi.o (animalo) – crevete de mare krevis.o (utensilo) – coardă. împotrivă kontre.) – murdărie.o .) . şi fig.o .(-i) confeto konfid.cretin krev.o (patol.corent (electric) korespond.ar {t} – a contraveni kontre – contră.o .ar {t} – a constitui konstitucion.o – congregaţie kongres.o – conjunctură konjur.ar {t} – a face o confidenţă konfirm.o-pont.o .(-e) bani în numerar kontempl.) kontinu.cormoran (comun).o – văl krepis.coronar koroner.) konvuls.a .o . a falsifica kontrafort.o – conştiinţa koncil.o – cornac.) krep.ar {n} –a se împerechea (sexual) koqu.o .) .o (mamif.) korv.cosmologie kosmonaut.corpulent korpuskul.a – corect. marangon (pasăre) korn.confuz kongenital.copal kopi.corb korve.o (arb.ar {n} –a conspira konsput.a transporta.iesle kripl.o – corporaţie korpulent.a examina kontrovers.consanguin konsent.consacrare (relig.ar {t} – a crede kredenc.a .ar {n} – a contrasta kontrat.) – cupra (mandorlă de cocos) kops.ar {t} –a face contrabandă kontrabas.o (filoz.) konjuncion.cric kriket.o – cooperativă koopt.ar {t} – a (se) contracta (ref.a .ar {t} – a cuace kor.ar {t} – a convinge konvolvul.o – creastă krestomati.o (muz.ar (koquo) {t} – a zaharisi konflikt.ar {t} – a criptografa kripton.) {t} – a înrola.) .o .a (jud.crocant (dulce) kramp.) .) – contrapunct.ar {t} –a considera konsign. a fâşâi krepuskul.ar {t} – a urmări un rezultat (pentru a-l obţine) konserv.corso (stradă largă) korsaj.) konven.ar {n} – a fi complice konjekt.crab (de mare) krak! – trosc (reproduce zgomotul)! krak.o (rel.ar {t} –a îndepărta . conducător de elefanţi kornamuz.o (fisho) .) kontre.) {t} – a face contuzie konvalec.ar {t} –a contempla konten.ar {t} –a (se) conserva konsider.ar {n} –a orăcăi kroch.ar {n} – a fi în contact cu kontamin.ar {t} –a condamna kondens.ar {t} – a consulta konsum.o .) .ar {m} – a congela konjug.o (utensilo) .a .) .) {t} – a avea condominiu kondomini.ar {t} –a contamina kontant.crichet (joc englezesc) krimin.ar {t} – a lucra cu croşeta krok.corp korporacion.o (arkit.o (muz.) – criptogame kriptograf.o (rel.corolar koronal.ar {t} – a contesta kontigu.o (biol.o (rel.) .ar {t} – a critica kriz.o (arkit.conciliu koncili.o (elem. a comprima konstrukt. şnur kord.coran korb.) – criptă kriptogam.ar {n} – a se abţine.ar {t} – a consacra konsekrac.ar {t} –a contraface.ar {n} – a conversa.ar {t} – a credita.o (biol.o .a .o .cont kontagi.coridor korint.o – crizantemă krizokalk.o – consortă konspir.ar {t} – a conclude (a deduce) konkord.convex konvink.) {n} – a comite o crimă krin.corium kork.coiot koz.o (utensilo) – prismă triunghiulară konifer.ar {t} .cor korali.ar {t} – a conjuga (gram.) – conclavă konkluz.o (subs.) – conjunctivă (anat.) kontribut.) .) kondiment.ar {t} – a tencui krepit.uficiu.ar {t} – a confunda konfuz.) – volbură (bot.) .crepuscul kres.ar {t} – a coroda korol.cimpoi korne.) {n} – a face o rugăciune exprimând pocăinţă kontrol.ar (medic.o (min.) .o (subs.o – bomboane de zahăr konfer.) kord.ar (medic.ar {t} – a face concurenţă konkurs.o (muz.conic konivenc.) – boală a sistemului nervos (med.ar {t} – a fi congruent koni.ar {t} – a conrupe (pr.) –stejar de plută kormoran.o (ucelo) .o .o (biol.o (biol.o (biol.o (subs.o .ar {t} – a conţine kontent.ar {n} – a coopera kooperativ.) – consolă.ar (medic.o (subs. exploziv kordon.craniu krapul.) .ar {t} -a confirma konfisk.o – năsturel kresk.ar {t} – a avea o controversie kontumac.o – consoană konsort.o (arkit.o (utensilo) – greblă krik.o (frukto) – coarnă (fruct) kornet.a .o .a .) .ar {n} –a creşte kresp.o (elek.concordat (com.congenital kongr.o (arkit. a sfătui konsist.a .ar {n} – a se comporta konekt. mulòţumit kontest.cornice kornik.o (ucelo) .) . păducel krater.) {t} ..) . electr.o – mincinea. a recluta konsolac.o – lucru kozak.) .o (utensilo) .ar {t} – a ţipa împotriva cuiva konstant.o (biol.o (moblo) – bufet (de bucătărie) kredit.ar {m} – a fi corelat korent.) {t} – a (fi) contagios kontakt.o (biokemio) .ar {t} –a contribui (cu).o (subs.) {t} – a face un contract kontravenc.o .condominiu kondor.) .cristal kriteri.) .în prezenţa de koran.) {n} – a se pune de acord konvent. a face contribuţie kontric.) – frişcă.ar {t} – a conecta konex.o (utensilo) .o (biol. lucruri murdare krateg. comutator konvex.concav konklav.) konstituc.e – din contră (adv.continent kontingent.) {n} – a avea convulsi konyak.o (ucelo) – cioară korod.condor kondukt.ar {t} – a face condoleanţă kondomini.) – cochilie konkav.o (biol.) {t} –a conduce (căldură.) – contraltă (de voce.cordon kore.) konduktor.) konsanguin.o (animalo) .o (arkit.crisocol kroas.cotlet koton. bumbac kov. a înlătura( spiritele) konk.) {t} – a fi constipat (med.ar {n} –a chefui.o (pl.contur kontuz.) .o .) konquest.ar {m} – a crepa krevet.copie kopr.ar {n} – a face serviţii ingrate şi grave korvet.ar {t} – a escorta (mil. clătită krest.) koregon.ar {n} – a scârţâi.) . etc) kontralt.) .) {t} – a cloci kovr.a beţi kras.o (vesto) – corset.o – pădure care se taie periodic kopul.) {t} – a purta.o (aparato) – convertor.o (muz.condiment kondol.ar {t} –a confecţiona (îmbrăcăminte) konfekt. finanţe.crater (geol.ar {n/p} – a conveni konvencion.o (medic.ar {t} – a incinera krenel.) konjuntur.ar {m} – a se fisura kri.ar {n} – a face concurs.ar (patol.ar (rel. agenţie kontraband.creuzet (chim.) kornel. de persoană) kontrapunt.a – constanţă konstat. a face o convecţie (fiz.) .o – supă konsonanc.ar {n} – a ţipa. a striga kribl.consul konsult.o .a . just korelat.o (mek.o (anat.) – căluş la instrumentele cu coarde kordi.cosmopolit kost.o (subs.o – conductor de tren kondut.conifer konik.) – corolă korolari.o – conjuncţiune konjuntiv.o (vesto) .o -crampon kran.o – condiţional (gram.crin krinolin.ar {t} – a confisca konfit.) – criolit krip.a – conform konfront.o (vesto) – cravată krayon.o .ar –a controla. poliţă de marfă (mar.o .) .a .o .a constata konstern.la muşchi.al.o – criză krizalid.o (frukto) – strugure stafidit (stafidă) korion.o .o (muz.conex konfecion. bustieră kort.ar {t} – a fi de acord cu konsequ.o (biol.coriandru koridor.curte kortic.ar {t} – a copta koordin.cosmonaut kosmopolit.koncienc.) .costum de haine kot.ar {t} – a consola konsold.a discuta konvert. a falimenta (banca) kraknel.coral koram .contraforte kontrakt.gips kretin..corsaj korset.ar {t} – a construi konsul.o (rel.condensator.o – copulă kopulac.o (biol.ar {n} – a converge konvers.o .) {t} .ar (polit.continu kontor.o .concubin konkurenc.o – corvetă koshmar.contumacie kontur.) konfet.cortizon korund.corn (în toate sensurile) kornaj.o (arkit. etajeră (arhit.o .ar {n} – a coresponda koriandr.coastă (anat.ar {t} – a număra kont.ar {n} – a fi în consonanţă konsonant.o .) .a – încreţitură kristal.o (jud.o . competiţie konoc.) .ar {t} – a copia kopi.ar {t} –a consilia.) – crampă krampon. kondicion.ar {n} – a se reuni la un congres kongru.o (muz.o (fiz.o (utensilo) – cravaşă kravat.ar (medic.et.a . a face abstinenţă kontinent.ur.) .

o (morbo) – laringită larj. a munci laboratori.cuptor kuaf.) lamel.o (milit.lent lentigin.) literatur.ar {n} –a se plânge.o (frukto) – prună chineză lid.) .o – ţânţar kulier.ar {n} – a naviga în jus şi în jos (navig.) .cuter (navă cu un singur catarg) kuv.laparotomie lapid.o – aşchie (de lemn) lens.) .o.o – adăpost.o .lepidoptere lepor.al. şarpe cu clopoţei kroz.ar {n} – a înţepa land.o – cultură kumin.a .latex (biolog.o – linină linj.o (subs.o (arb.o – văr sau verişoară L la – toate articolele determinative labi.) – specie de maimuţă leni.ar {t} – a pili limak.) . garnitură last.) lakun.o (mamif.cumul (meteorologie) kun .ar {t} – a (se) spăla lava.lichid liquidac.) lik.) . neprelucrat.o – foaie de dafin laureat.lac lagun.a .curbat kusen.) – mazăre mirositoare (bot.) .latitudine latrin.o (cienco) .o – laminat.cuneiform kunikl.o (elem.) – crotal.o .a .laborator labr.) kumulus.ar {t} – a încrucişa kruch.) .o – şezut kulat.o (subs.o – scrisoare leukemi.o (subs.capac lietnant.ar {n} – a vocaliza ca şi un copil lam.o .o – limfă (anat.) – plutire.o (biol.) kromatografi.o (rel.) {t} – a cupla (mec.cubitus (anat.o (pl.cuc kukurbit..o – pânză de in foarte fină lintel.crin lim.o .) – lignit ligustr.croupier krur.a .o .o – cuşcuş kuspid.o . obscen lad.liberal libertin..lamantin (zool.o – limonadă limpid.) .o .liliac (bot.laic lak.ar {t} -a lamina lamp.o .o (utensilo) – lampă lampion.o (rept.) – fân.o (armo) .ar {n} – a alerga kurac.) .) .laringe laringit.) .liber liber.o .o (cienco) .o (medic.o – lazaret (spital de boli contagioase) le – articolele determinative (numai atunci când un cuvânt nu are plutral) lecion.) – larvă las.a .cucurbitacee kul.cronic kronik.a .o .o (biol.) – compresie (chir.) .) – litigiu litograf.o .) – zadă laring.o – liră (instrument muz.ar {t} – a se mototoli krup.o (geom.o (mek.) lig.o (domo) – pernă kush. -es.leucoree lev.ar {t} – a cultiva (pr şi fig.) lamantin.locotenent (mil.) .) limit.o (tipog.cronologie kronometr.ar (arto) {t} –a litografa litor.o (subs.ar {t} – a linge lekt.o (arkit.) – vârf de lance.o – cronică kronologi.o (frukto) – lămâie limonad.o .) – lemming.o (animalo) – langustă lani.) – arhitravă (edil. grândă mică (edil.) – liană (bot.o – Leviathan levistik.) liquor.a .o .ur.o – coroană kronglas.o – reţea de sârmă kutikul.) . brut (ceară de albine. obicei kuti.curios kurkulion.o (pl.crudel krug.o (cienco) .o .ar {t} –a lansa lantern. placă subţire de metal lament.o – leteratură liti.o .) .o (pl.o (biol.o .litanie (şi fig.) .) – lemn câinesc (bot.o .ar – a face curatelă kurent.ar {t} –a costa kustum.leopard lepidopter.) – varietate de fistic leon.) – păpădie leopard.) .o .o (utensilo) – lanternă lanug.) .o (biol.letargie letr.o .ar {t} – a se ridica lever.o (utensilo) – nivel (instrument) libelul.lector (titlu universitar sau eclesiastic) leming.) .et.castravete kukul.costum.o (vesto) – faşe (pentru copii mici) lanolin.ar {n} – a lâncezi langust.) – guşă kros.o (utensilo) – linie lineament.o (mamif.a .o (domo) .) – pârghie leviatan. a avea vină kult.o (pl.o (utensilo) .o – zăcătoare kuvent.o (pl.a – vulgar.o (meteor.labirint labor..um.) .o – cupă kupe.o (subs.linoleum linon.) kursor.o .) .legiune legitim.o . masaj linin. mesager kurioz.laparoscopie laparotomi.o – gândac care roade grâul (insectă) kurli.cupon kupr.o .carte librac.cromatic (muz.o – lexic lexikograf.) – lână lanc.) kurt. iarbă uscată litij.o (utensilo) – lentilă (opt.a – al lor. a pierde (ref.a .o (subs.o (rept.a – ultimul.o – legume.) .ar {t} – a avea curaj kurar.o (rept.ar {n} –a culmina kulp.o (fisho) – lampretă (peşte) lan.o – legendă legion.o (anat. planare lic.o – limbă (anat.a .) – legătorie tipografică ligament.o – pat de armă krotal.o – joncţiune mecanică.) .) .a – crud.o – lamă (rel.echipaj kruc. moleşit laz.legat (de ambasadă) legend.) – lavă lavend.o – literă (alfab.o .a .ar {t} – a leza li – ei.laconic lakrim.o . de săgeată.curent kuret.o .ar {n} – a se rostogoli kulc.o – cuticulă kutr.a .o .o (subs.o-tabl.o (medic.scurt kurtaj. frecţie.lac lake.o (medic. umbrar laud.ar {t} – a bea ca un câine laparoskopi.ar {n} – a comite o greşeală.o (biol.o .crom kromatik.o (patol.) lili.o (astron.crup krupier.o .curs kursiv.a – fleşcăit.o (subs.o (mamif.a – urât ledr.o (cienco) cromatografie kromosom.o (elem.o (biokemio) .) .o – miez de pâine krumpl.o – lecţie lecitin.ar {t} – a lega prin testament legat.lemn lignit.o – buză labirint.o (ucelo) .o (moblo) –noptieră litani.o – litoral 15 .o – chiuloasă kulbut.ar {t} – a învăţa letargi.) – cromozom kron.o (mek.o (subs.lexicologie lez.o pubi.o (utensilo) – lingură kulis.lexicografia lexikologi.o .cursiv (tip.o – chimion (roman) kumpres.o .liric list.ar {n} – a conveni.lejer lek.o (pl.o (subs..) – cruciferă (bot.lipide liquid.a .o .o (mamif.) linch.) – curară kuras.) .lexicograf lexikografi. ulcea (groasă) krul. anat.limpede linc.o (utensilo) – lamă lama.) lent.o .a .o (aparato) .) – lavandă lax.ar (rel.) laus.o .o .ibric krucifer.litiu(chim.) –câine de vânătoare.leucemie leukocit.o – pergolă.o .) – şopârlă laciv.) lipid.ar {m} – a vărsa. archit.o (ucelo) – fluieralul mare kurs.(-i) leguminoase lejer.o (subs.) – lacrimă lakt.o (pl.o – libelulă liber.cupru kur.ar {t} – a culca kush.a (muz.curier (dipl. a aduna kuneiform. a se costuma kustum.liniament lingot.liceu lichi.) kru.crucifix krud.o (jud.) .a – largă larv.o (subs. a se prăbuşi krum. zool.ar {t} – a citi lektor. ogar lexik.lapte laktos. ale lor lian.ar su {t} – a se culca kuskus.o (insekto) – păduche laus.o – lăptucă latun.o (utensilo) – cuţit kultiv. intermediar kurten.o (medic.ligament lign.) kupl.o – cutie de tablă lag.kroket.o (elem.o (kir.o .) – cupolă kupon.a .tare (voce) lav.ar {t} –a lichida (com.) kuraj.o .o (mek.cub kubit.o .o (ucelo) – specie de şoim lanj.o (domo) – cortină kurtez.o – strofă (couplet) kupol.lince (zool.o .) .) – lactoză (chim.a (jud.) – piele tăbăcită leg.o . specie de şobolan migrator lemurian.o (mamif. ele li.o (arb.o (cienco) .curie kurier.) .o (subs.ar (mek.ar {t} – a curteza kurv.o (utensilo) – laţ ( pentru vânătoarea cailor şi a bizonţilor) lazaret.o (mamif.o (aparato) – latrină latug.ar (medic.o – bârnă.o .o (mamif.o – crustă krustace.o – limbă (idiom) linguistik. tranşee lice.ar {n} – a face pe mijlocitorul. opt.) .) .o .a . pământ lang.iepure kup.) lirik.crochet (joc) krokodil.) – grăsime de porc. carater tipogr.ar {t} – a linşa line. la recipiente sau nave) liken.cronometru krop.o – coapsă krust. a cădea.pat lit.) .o (mamif.libertin libr.listă lit.) latent.o – limită limnologi.lampion lampir.o (animalo) – melci fără cochilie limand.crocodil krom.o – lespede lard.) kronik.) krucifix. verdeaţă leguminos.ar {n} – a clătina.limb limet.culise (teatru) kulmin.) – cucurbită kukurbitace.o (vesto) – legătură lacer.a .o (domo) .o (biol..) latir.) liter. şi bot.o (fisho) – peşte buzat lac. tecn.o (pl.) .) – lecitină led.lancie lancin.o – lagună laik.o (animalo) – crostaceu kruzel.o (medic.ar {t} – a coafa kub.) – a ungere cu ulei medicinal.dent.cupè kupl.) . om servil lakonik.limnologie limon.) – lepră lern.o – ţară.al.levistic levit.o (veturo) .o – lacună lal.o (pl.o (pl.o .îmbinare kuplet.cruce kruc.) – alamă laub.o (patol.o – lacheu.o .) litier.laureat (s.o (mek.) kultur.o (fisho) – moluscă cu scoică bivalvă limb.licoare lir.) – curăţire kuri.o (subs. a sfâşia lacert. a se lamenta lamin.o (frukto) – specie de fruct citric limf.) kud.a . de război).plic (de scrisoare) kuz.cursor (t. slănină laric.o (armo) – glonţ.cot kugl. a smulge.legitim legum.) {t} –a îngriji (med. ulei ) kruel.o (jud.o (subs.ar {t} – a rupe.) libel.o (mamif.) .o (pl.) – geam coroană (opt.o – latură (geom.lenjerie linoleum.leu leon.licurici lampred.) latitud.o – platoşă kurat.) {t} – a vavea un cult kultel. trecut lat.iepure lepr.a .lege legac.ar {t} – a lega lig.a ţine o reuniune.a (insekto) – păduche de pubis laut.ar {t} – a avea obiceiul de a. de con kust.pelurie lap.) langor..o – mânăstire kuvert.latent later.o (pl.lichen lilac.) – lanolină lans.pistrui lentisk.ven. proiectil (de arme de foc) kuk.) latex.ar {t} – a lăuda laur.o (patol.o (cienco) – lingvistic liniment.o – levit levrier.o – cană.linie lineal.tort kukombr.cu (împreună cu) kun.e – împreună kun.o (arkit.ar {t} – a lăsa lash.o .leucocite leukore.ar {m} – a lucra.o – vergea (de metal) lingu.

o – femeie rea şi urâtă mejis.o .o .medalion medi.o .o (pl.) .o (patol.ar {t} – a prăda.magnezie magnoli.o (muz.marsupiale mart.mantou manten.o .malachit (min.o (mamif.) malari.o (mamif.o – mână manu.) – madonă madrigal.o (insekto) . locuinţă loji.matur matutin.median mediat. a mărşui marchand.ar {n} – a minţi mentol.a .lot.mogano maiflor. vătămător malt.magnolie magr.a .o (pl.o – închiriere.o – manioc manipul.maxilar maxim – maxim (superlativ) maxim.o – lăcrămioară maish.o (utensilo) .o (frukto) – mandarină (fruct) mandat.ar {t} –a consemna. zidurile mast.ind.lucid (de minte) luciol.o (elem.mandrin manej.) .materie (pr.) .o – toartă mang.) – menopauză mens.litru liturgi.) . a me me.o .margine mark.) – miasmă.o (biol.mare magnat.o (kem.catarg (de navă) mastektomi.o .o (arb.ar {t} –a mesteca mastr.) lumbag.) – malvă malvaroz.o (patol.a .o – maxim may.o (biokemio) – melanină melankoli.) .) M ma . manuskript.maree margarin.) .o (utensilo) -ciocan martel.masiv.o –încăierare.magazin magi.o – măciucă.ar (medic.o (mamif.) .) – stâncă.) .megamegafon.ar {n} -a pratica magia magn.o – bănuţ (bot.o . uniformă liz.o .o – marionetă marjin.o (min.o (utensilo) – ochean lot.o – lăcustă lombard. în acel timp lorn.o – buclă mashin. ai mei.ar {n} – a străluci.) – marmotă marn.o – manuscris map.a . ea lu.o (epoki antiqua) – menadă menaj.macac makaron.a .o .locomobil lokomoc.o .o (frukto) – pepene galben melon-kaktus.) – mantisă (mat.o .masculin masokism.o .o .laut liv.o .a .a – palid.o (fisho) – ştiucă lucid. mă.ar {n} – a vorbi de rău male.o .o .o (pl.o (animalo) – meduză (mit.mamut mana.mausoleo maxil.) logaritm.o (utensilo) – fitil pt..dar macer.o . pescăruş martir.o – margarină margrit.logaritm logik.o .major (şi muz.o .) – membrană memor.o (aparato) .) .o – mamă matrac.o – maioneză mayor.megalomanie meger.) .o (cienco) – matematică materi.a .o (pl.o (arkit.luxurie luzern.o .ar {t} – a face pe mediatorul median..o – manieră.a manipula manivel.pronume care se referă la o frază întragă).bolnav malakit.ar {n} – a lupta lul.o – bărbie 16 .(articol.) -medicament medit.partea cea mai proastă lo . prăjitură mardi.) .o – rădaşcă lukt. a pleca de la livid.ar {t} –a manegia manu.a .o (aparato) – solcometru (marin.jder marvel.o (kem.medic medikament.ar {t} –a construi case.el.o (frukto) . logia lok. lucernă (bot.masochist mason.o .ar {t} – a lua cu chirie lokativ.ar {t} –a lucra cu un aparat masiv.) .ar {t} –a lubrifica luci.şold (anat.) .melodie melodram.o (aparato) .mandarin (chinezesc) mandarin.) – sulfină (plantă) melis.o – mâner mandaren.medalie medalion.menhir (arheolog.o .lupin lupul.porumb majest.et.magnetofon magnet.) maldicens.o (veturo) – locomotivă lokust. porţiune lota.utrnie mauzole.mastectomie mastic.o (ucelo) .o (mez.e – atunci.magneziu magnezi.o (arkit.lampadar .o – marţi mare.o (medic.) – mangustă mani.o .ar {t} – a lucra cu ciocanul male.majordom majoritat.ebl.o .o – macaroane maki.ar {t} – a cerşi menhir.marsuin marsupial.o – măduva oaselor meduz.) mariaj.o (cienco) – medicină (ştiinţă) medik.) – humulus lupulus.longitudine lor – la timpul de lor.ar {t} .manej (echitaţie) manekin.) matid.o .o (patol.o .o – majuscul maz.lob loch.o (vesto) .a –pernicios.o (kir.(mez..o . a mea.ar {t} – a lăsa.o (subs.o (muz.megalite megalomani. ciomag mazurk.maestate major.o .) – iarbă medicinală.) ..) – marnă (geolog. la culoare sau sunet) matin.a .o .a .lunatic lundi.ar {n} –a se mişca lokomotiv.malarie (med. bolovan masaj.marin mar.o .) .) long.o – mai.o (muz.ar {n} – a (se) juca lud-sonali.matador mate.o .minte.o (utensilo) – manetă manovr.o .ar {t} –a (se) căsători marihuan.ar {t} –a ciocăni martin-pesk.o (koquo) – oală marmor.o (mamif.o (medic.) manu.o – mamelă mamifer.o (ucelo) – martin.) – marmură marmot. fără viaţă (ref.o .luni lup.o .mandat (poştal) mandel.locativă lokl.maleabil maledik.mare mar. un pumn de.model (manechin) manet. vidră lux.o (subs. rocă.lung longitud.o – martie martel.mastic mastik.o (litur.licurici lucioperk.o (utensilo) – lupă (biconvexă) lupin. intelect menti. tei din Paraguai (copacul sau băutura) matematik.) .lotus loyal.ar {m} –a manevra mansard.o .ar {t} –a mulge melodi.ar {n} – a găzdui loj. ambient mediac.ar {t} –a medita medium..) .o – mareşal marsuin.mai mayonez.o – migdală mandibul.loc lokac.o .ar {t} –a face mustul maiz.o .matrice.o (frukto) – castană marsh.) .) – mandolină mandragor.megafon megalit.o (biol.o .ar {t} – a trage la sorţi lotus.medium medul.ar {t} – a cânta cântece de leagăn ( puiul mamei) lum.o – a mână de.manometru manot.o .o .lumbago lun.ag. hamei lur.) – malbă de rădină (bot.o – hartă (geografică).a .ar {m} –a macera madelen. mama-i) – mamă mam.o – protector al oamenilor de cultură mech.) – mazurcă me .o – lumină lumb.ar {t} –a mânca mank.drojdie.o (fisho) –mihalţ (peşte) lotri. lustru (perioadă de5 ani) lut.o – masă (ambientul unde se mănâncă) menstru.o .o (mamif.) – mansardă mantel.o – cărăbuş de mai melon.mangan mangust.o – aparat pt.o (fisho) – şalău lud.o .o (subs.o .o .memorandum memorial.o – major (mil.ar {t} –a masacra mash.o – malţ malv.o – marcă markez.o (mamif.masochism masokist."maddalena" (dulciuri) madon.o – mandibulă mandolin.a . ale mie.mango (fruct) mangan.o (pl.mag magazin.meandru mecen. păruială melilot.o (anat.o – marţipan.a -slab mahagon.maki makrel.magnat magnetofon.ar {t} – a acţiona. parte.o . mâl marshal.o .o – dimineaţa matr.macadam (paviment stradal) makak.o (subs.o – margaretă margrit. al lui lubrifik.o .o – matricolă matron.) meningit.ag.o (pl.o .er.livid livr.o .o – mană manch.o – mlaştină.ar {t} –a atrage prin şmecherie lustr.o (subs.) .o – memorial (carte) menad. explozibil medali..o . meandr.ey. a livra (marfă) livre.felie (de carne. etc.) – lutru.o (pl.o . răutate malign.o (mek.) .o .o (mek.o (cienco) – logică loj.) {n} – a avea menstruaţie ment.o (fisho) – grindel (iht.ar {t} – a face negustorie marcipan.ar (koquo) {n} –a marina marionet.o (matem.botgros maraton.o – manivelă manj.o .saltea matric.a – a ei. limbric lonch.intermediar medicin.melancolie melanom.o (muz.o .a – al meu..martir martr.) manometr.o – lună lunatik.o .leal lu .) mayuskul.) .ar {t} – a închiria luk.melocactus mem – până când şi membr.lux luxuri. „ tot ceea ce” lob.o – galerie deschisă (de teatru).marihuana marin.o – pată mal. a jefui marokin.) .majora majordom.ar {t} –a menţiona mendik.marchiz marmelad.o (subs.mate.ar {t} –a masaja masakr.o (domo) – rogojină matador.o (aparato) – maşină mashinac.) – fereastră în acoperiş lukan. ciocan mare de lemn malic.) majoran.o (fiz.litr. formă matrikul. mapă mar.ed.o .ar (komerco) {t} –a manifesta manik.mecanism melanin.o .) .-agl.) marod.) malyot.o (animalo) –râmă.o (vesto) – livrea.ar {t} – a face manichiura manikur.o .) – mătrăgună mandrin.o .eu.) .o (domo) .membru (în toate sensurile) membran.a-şi reaminti memor.o .o – maraton march.magnet magnez. zool.o (arb.ar {n} – a lipsi (intr.mamifer mamil.o (vesto) – mânecă manikur.o (pl. a fi luminos lum.o .) . enorm mask.o .menajerie mencion.ar {t} – a face menajul menajeri.o .o (fisho) .majoritate makadam. şi fig.) mefit.ar {t} –a blestema maleol.o – gleznă malgre – în ciuda malgre ke – cu toate că mali.o (mamif. pâine.) .a .maestru (persoană foarte qualificată într-o anumită activitate) mag. mod manifest. a manegia. al ei.a – rău malad.a . gaz sulfuros mega.o (min.madrigal maestr.o – munte de rugăciune lombrik.) – meningită menisk.memorabil memorand.mediu.ar {t} – a tăbăci cu alaun mekanik. studierea corpurilor cufundate în apă (fizică) lug.) – sfârc mamut.o (biol.marochin maron.o (mamif.a (medic.al.ar – a (se) masturba mat.ar {n} –a merge în marş.o (elem.ar {t} –a menţine mantis.) .manie manier.o (subs.liturghie liut.ar {t} – a purta o mască.) – melanom melas.o (rel.mentol menton.o – marmeladă marmit.o – matroană matur.o (vesto) – bluză de corp mama (plur.o – minunăţie mas.macrou (peşte) makul.o – manichiură maniok.amareto (băutură alcoolică dulce sau biscuiţi aromatizaţi) makaroni.o (aparato) .) .) log.o – creţ (de păr) lokomobil.o – melodramă melolont.o (medic.menisc menopauz.o (rel.) .o –maliţia.o – conducător masturb.o – melasă mele.o (muz.) . a travesti maskul.) .o – clopoţel ludion. a lui.) – lut lutr.) .o (cienco) – mecanică mekanism.) – melisă melk.

ar {n} – a fi în mizerie mizerikordi. consolelor mumi.o – muscă mush.o (arkit.ar {n} – a murmura mus.) narac. minus min. a avea o obligaţie.mineral mineralogi.minor minoritat.mit miten.(oaie de rasă) merinos mering.o .o .o .a .) – gura leului muzik.o – ţânţâr most..o – nebuloasă (astr.o .o .o – montant (de la uşă sau de la fereastră) montr.muzeu muzel.mirt mirtel.microscop mil – o mie milan.) mispel.) .o (cienco) .motet (muz.o (pl.) naz.) – mops (câine pitic) mor.mineralogie minestrel.o – călugăr monark.) .nas ne .o .o (mamif.o . a nara narcis.o .a – blândă mili.o (ucelo) -privighetoare nam – pentru că.monogen monografi.a .o . uzanţă morb.ar (su) {t} –a sufla nasul municion.o (cienco) .o (utensilo) – vârşa.o (armo) – mitralieră mix.o – manşon (şi tehn.monolog monomi.o (armo) – muschetă muskul.micrometru mikron.ar {t} –a mutila muton.) modulac.) – mosc (parfum) moske.o . simplu naktigal.o (rel.ar {n} –a nuota natr.o (ucelo) –şorliţă.a .) .moment (mec.a .modest modifik.) muf.ar {n} – a face tâmplărie mercenari.) – pojar (med.ar {t} – a merita meriz.o – morenă (geol.o (pl.costum (moral sau civil).o – piaţă merkurdi.o (utensilo) – frâu mort.ar {t} – a abate de la/din mision.Monsinior monstr.) mikolog.ar {t} –a mistifica mistik.morganatic mors.) .o (domo) – mobilă mod.o ..ar {t} – a urca mur.model (pr.) .bot muzel.) N nab.) – osie de roată.ar {m} – a se mişca moviment.o – lume mond.mentor.o – narciz nard.) minor.microb mikrofilm.metatars meteor.a .ar {t} –a reţine merk.muzicologie myel.o – miliţia miliet.o .) morfem.o (subs.o .sodiu (chim.o (pl.ar {t} –a extrage min.o .) – mimoză min – fşără.o .o (cienco) .) – milă miliard.şi fig.ar {t} –a modifica modl.mesaj mesi.o (arto) – mnemotehnică mobiliz.) metilen.prefix care indică o acţiune greşită (mis-pronuncar=a pronunţa greşit.motiv (artă.minus (aritm.moschee moskit.) nauze.mitologie mitr.mijloc mezereon.) {n} – a avea greaţă nav.o (mez. coş de prins peşte nask.o .o .miniu (chim.o (fiz.o (fiz.municipiu munt.monopol monoton.traducere literară metakarp.mult multiplik.minim (s.negaţie (ne-utila = inutilă) nebul.ar {t} – a muşca moren.ar {n} – a face război mim.o – mutaţie (biol.ar {m} – a naviga (tr.o (pl.) – metropolă mez.) mord.miriade miriapod.molibden molusk.o – clarobscur monolit.o (fisho) – murenă (peşte) murmur.micromikrob.monade (filozof.o – minieră minac.) .metalurgie metamorfos.) – mul mulat.o (kem.) .monolit monolog.o (ucelo) – mierloi merlan.micologie mikr.o – cuvânt-titilu într-un dicţionar merkat. morb morbil.ar {n} – a schimba pielea (şarpele) muel.) mutil.o – natură naufraj.) .a .o (utensilo) .o – miniatură minim – mai puţin minim.) .) .o (pl.) mis-dukt. ax (de roată) nabob.o (kem. milan mild.o .o – monarh monarki.ar {t} – a dlua în derâdere mokasin.o (fisho) – specie de peşte din care se extrage untură de peşte mes.o (mamif. ling.a .ar {n} –a migra migren.mimetic (biol.ar {t} – a se îmbrăca.) – naftalină naiv.o (aparato) .) .) – boală.) – furnicar mirt.um.mutual muz.) nayad.ar {t} –a molesta moli. mat.o .nap (bot.o – amănunt minus .ar {n} – a face o mutaţie mutac.o .o (fisho) – merluciu morus.o (polit.monoclu monokrom.o (mamif.a – naiv.) – mentă minuci.) – vâsc misteri.mei miligram.mistic mit. a-şi pune ceva de îmbrăcat metaboli.o (vesto) – mitră mitrali.o .o .muc mul. a vui.a .o (aparato) .motor mov.o – cavitate moru.modem moder.monografie monogram.o .) .nu ne.o (ucelo) – pescar (ornit.meschin meson.ar {t} – a moderniza modest.ar {t} -a modula mofet.meteorologie metil.metan metatars.metil (chim.ar (muz.o .o – mijloc (de) mozaik.) – proporţie/formă a mulurilor.metru metrik.o (cienco) – metafizică (sf.ministru minium.) – mortar mortez.o – metodă metodologi.o – meniu menuet.a (biol.o .o (cienco) .muson (vânt) must.miere mien.o .o (kem.ar {t} –a măsura mi.-flor.) .menestrel miniatur.) .o .o (mez.ar (milit.mol molibd.) minion.) .o .o (subs.o – minoritate mint.) ..) – miasmă miaul.mic mikro.o .ar {t} – a mima mimetik.miop miozot.aj.ig.a .o (subs.o .modul (arhit.motiv ( disegno.o .o – muză muze.minuscul minut.o .o .şi intr.o (mez.ar {n} –a naşte nat.o (cienco) .o – muniţie (de război) municip.) – moluscă moment.o (cienco) .milligram milimetr.o .o (frukto) – vin muscat.o (aparato) .) .mercur (chim.o (biol.o .monarhie monat.o .) .microfon mikrometr.monomonogam.o (muz.) morg.o (mamif.) mimos.o – specie de moluscă (de mare) muson.napalm nap.o – misiune (sţiinţ.metabolism metadon.metacarp metal..) – migrenă mika.) .) merl.micolog mikologi.) – muşchi muskad.o .o .) 17 .o (kem.o (biol.ar {n} – a mori mortadel.ar {n} – a mugi.mercenar mercer.o .nautil (zool.o – naos (de biserică) navig.o .o – lumea frumoasă.) metafor.) .o – monedă mono.o (vesto) – mănuşi mitologi.o (mamif.ar (meteorologio) {p} – a fi ceaţă nebulos.a .o (kem.metrologie metronom.o (pl.) – muton mutual.o (mez.o – aba molest.) – şoarice cu bot ascuţit mush.o .o – morfină morfologi.-kapt.metodologie metr.molar (dinte) mold.minut miop.mister mistifik. vin tămâios musket.ar {t} –a modera modern.o (elem. a fi necesar mustard.o .mozaic mu. sembianţă) migr.o (kem.o (aparato) – metronomie metropol.) .menuet menuz.o (fisho) –specie de peşte marin merluch.o – metaforă metafraz.) . muz.) {n} –a face muzică muzikologi.o – mortadelă morter.o (ucelo) –codobatură motet.) – mescalină meskin.o .o (arboro) – tulichină mezotint.o (polit.o – măduva spinării myelit.a – de mijloc mez.nan.o (min.) modem.o (mamif.o .a .zid muren.o .o (arkit.) – mielită (med.o .a .) . fiz.o – muştar mut.o .mumie mung.ar {t} –a ameninţa minaret.o – munte montant.) nas.o – naţiune nadir.o (mamif.o (patol.o (patol.o .monoton monsinior.o .) .o – meteorit meteorologi.miriapod mirmekofag.) .ar {n} – a naufragia nautil. a fi constrâns.) .) – metrită metrologi.ar {t} –a povesti.o (muz.o (frukto) – moşmoană mistel.nard narkot.o – zicătoare.mulat muld.o – morfem morfin.o (animalo) .) naft..o – bezea merit.nadir (astr.ar {t} – a amesteca mizantrop.) – ciuperca muştelor mush.) .) – specie de dihor.must mot. deoarece nan.ar {t} –a face metamorfoză metan.o (botan.miliard milic.ar (biol.o (pl.ar (medic.ar {n} – a trebui.o (patol.o – mitralii mitralios.) metod.o (aparato) .mizantrop mizer. mi-cirklo= semicerc) miasm.a .(un miliardezim de) napalm.nabab nacion.monument mops.mohair (stofă) mok.) (*)motiv.) monak.o (vesto) – mocasin mol.) .pitic nano.miercuri merkuri.meserie met.) – mişcare (muz.o .e – mâine morganatik.mercerie meridian.o-vort.) moyen.o (pl.monocromatic monokrom.ar {t} –a măcina muev.o (cienco) .o (animalo) .o .) . muzică) motiv.) – mică ( min.o (frukto) – vişină merk..) monad..-agarik..er.ar {t} – a lua formă mulier.o – monogramă monokl.o – femeie.o .o – naiadă (mit. vorbă înţeleaptă motacil.) muj.o (arto) – culoare mijlocie mezur.o (elem. mondenitate monet. a culege mestic.o (aparato) .o – metis mestier.prefix care indică jumătate (miklozita = între-deschis.) – naftă naftalin.Mesia meskalin.o .o (elem.o (biol.o .miraj mirakl.o .o (biol.) – moleculă moleskin.miracol miriad.) – miră miraj.ar {t} – a arăta monument.o (kem. relig.) {n} –a mucigăi molekul.mentor menu.metal metalurgi.a (biol.mut mutac.) motif.narval (zool.o .milion milit.o (subs.a – minion ministeri. sconcs moher.) .) .o – îndurare mnemonik.morfologie (biol.ar (arto) {t} -a modela modul.monom monopol.a .o (polit.micron mikroskop.o (muz.) .o (mek. mis-uzar= a se folosi greşit de.. a zbiera muk.) mobl.o (frukto) – mură mosk.millimetru milion.) {n} –a fi narcotizat narval.o (biol.o (rel.o (kem.meridian merin..) {t} –a se mobiliza (mil.) – slujbă mesaj.o .o .o (ucelo) –pasăre care capturează muşte musk.ar (medic.o .) – metadonă metafizik.o (meteorologio) .o (biol.metilen (chim.ochii-păsăruicii mir.o (mamif.modă model.o (medic. mi-horo= jumătate de oră.a (jud.moale molar.minaret mineral.o (frukto) – nucuşoară muskat.motiv (cauză) motor.modern modern.ar {t} –a secera.o .minister ministr.) .o (mamif..monstru mont.ar {n} – a mieuna (a pisicii) miel.o (frukto) – afină mis.microfilm mikrofon.monogam monogen.o – metrică metrit.a .o (patol.o (cienco) .o (polit.ey.o – muşchi musl.şoarice musaren..) natur. doamnă mult.o (bot.) minuskul.o – înfăţişare (aspect.o – lună mond.o .ar {t} –a multiplica mulur.

nematoblast nenufar.o – ocazie okr.) ordonanc.o – geniu al apelor no .) osmos.oblic oblivi.marin.azot (chim.o (meteorologio) – nori de ploaie (meteor.) orfan.) – operă (melodramă muz.a .) .) .o .urangutan (zool.(sufix care indică „ atâţia odată”: du-op-e = din doi în doi.o (pl.nepot (fiul fiului sau a fiicei) nepotism.o (bot.observator (ştiinţ.nor nuc.ornament ornitologi.o (patol.) oktav.o . noştri.ar {t} – a nega negativ.o .o (muz.o (muz.o – crestătură nocion.o .) .ar {t} – a oprima optativ.ocapi (zool.octombrie oktogon.) – osmoză ost.a .original orikterop.o (muz.a – în unghi drept ortodox.o (frukto) – specie de piersică fără puf nemoblast.a .o (subs.o (ucelo) – pasărea strigă (pasăre de noapte.o . folosite pt.o (frukto) – portocală orator.o – notă notari.o (ucelo) – bufniţă ov.nimic nul.o – unchi onomatope.oligarhie oligocen.) novembr. noastră.o – ceafă nuklear.o – ninfă (mit.ar {t} – a asculta obelisk. tri-opl-a atako = atac triplu) oport. gol nudl.o (patol.o – noţiune nod.a . chim..urechie orelion.) orgi.numer (cantiate.nou novel.o (kir.a – al lui.onix onkl.orificiu origan.o .o .o .. lucruri sau animale şi nu pt.ordin (de cavalerie sau relig. Pers.a importuna observ.a .odisee odontologi.ar {n} – a se încăpăţâna (fig.o (cienco) – optică optim.numer (ordinal) numerator.) nix.a .) – nicotină nilgav.o (medic.) opinion.) okultac.ocelot oci.o (medic.o – varietate de copac din cvare se extrage o tămâie fină oligark.a .a .ar {t} – a nutri O o (= od) . ale lui.) nitrat.ar (rel.u .o .nevrotvroptere (insectă) nevros.o (muz.o (biol.) . Pers. ale ei ( adj.o (mamif.o – nuvelă (lit.obscur (în toate sensurile) obsolet.ghiocel (bot.o .) – orgă (instrument muz.) – ordonanţă orel.noapte nokt.) .a (kem.necrologie nekromanci.ai lui.nepotism nerv.) obsidian.a .ortocromatic ortopedi.neg ni .(sufix care indică ”multiplu de”: du-opl-a = dublu.opt okapi.a .o (astron.) orvet.nuclear nukle.temp.ar {t} – a auzi oli – ei.) {n} –a oficia (eccl.neopren nepot.oligocen olim – altă dartă.o .) .) .ar {t} – a obstrucţiona obten.o .o (armo) – granadă (armă milit.o (aparato) .oftalmia oftalmologi. liturg.o – nucleu.i – toţi omnibus.o (elem.nord nori.aur orakl.o – nimic nikel.neces.o (elem.) nul.nectar nektari.o .neon neopren.) neofit.noctiluc (zoolog.o (geom.) nom.u – oricine omn.normal nostalgi.o (fiz.) noktu.o .) nek .) .osmiu (chim.ar {t} – a obţine obtuz.o .o (elem.o .o .o (cienco) . ele ( pron.o (min.notoriu nov.o .nici .neglijeu negoci..nume nomad.noi ni.a . persoane) olu.ar {t} – a omite omlet.oportun opoz.ordinar ordinat.) organism.o (cienco) .o (meteorologio) .) .o . un timp oliv.a neglija neglije.ar {n} – a căsca od (= o) – sau od.) nevralgi.ar {n} – a avea opaleşcenţă oper.ar {t} – a ofensa ofic.o ..o (milit.a .nomad (subst.o .o .ovipar ovoid.o (kem..o (vesto) .o .ortoptere (entom.a .o . a lei.) optik.ism.nod nokt.) nipel.o (frukto) – măsline olu – ei.o (veturo) .o . ele (plural olu) oliban.ar {t} –a ucide ocident.) – osteoplastie ostr.grangur oripel.ar (medic..ar {t} –a nota not.) .) – ocultaţie okup.) .ar {t} – a oferi ofset.a .) .) obus.) obstrukt.a .) opiat. adesea oftalmi.o .) {t} –a obseda.iz.balaur -oid .oracol orangutan. singur nutr.) .) numismatik.nostru.) ole.organic (biol.o (fiz. ele ( pron.o (subs.o (cienco) – numismatică nun .o .in.) .o (patol.ar – a organiza organik.acum nun. quarop-e = din patru în patru) opak.o (morbo) . indef. sarcină.ocru (min.) .ortopedie ortopter.ar {t} – a dăuna.o .ocean oceanografi.o – nomenclatură nomin.a .mai numer.o (cienco) .o .nerv nest.o .optativ (gram.) .. numer cardinal) nomenklatur.o (frukto) – nucă (fruct) nud.ar {t} – a uita oblong.curat neutr.ar {t} – a ocupa ol (= olu) – ei.ar {t} – a trascura.ovoid 18 .orator (clasic) oratori.o .) .prezent.a .o – funcţie.) .nitrit niv.) orden.ar {n} – a mirosi odor.novice nu! – să mergem! nuanc.necesar nefrit.) .o – nunţiu nur .o .o (subs. etc. pos.a (biol.o – specie de prăjitură din aluat moale cu unt oblig.o – neofit neologism.o – obelisc obez.învechit obstakl.o . al lei.ar {t} – a notifica (ceva cuiva) notor. a chema cu numele nom.o – orchestră orkide.o – numărător (mat.ar {t} – a tivi orn.o .a .o .. veste notifik.iz.a .ar {t} –a (se) orienta orific.a .o – orbită ord.o .o .) – preparat/ medicament cu opiu (farm.a – unic.orient orient.a .) .o .o (subs.) . persoane) ombr.des oft.) .ar {t} – a ovaţiona ovari.o – nugă nuk.o .) ond.necropole nektar.) ofr. od) sau ..o .) nul.os ostent. barba-împăratului (mirabilis jalappa) noktiluk.oripel orkestr.o (animalo) – stridie ostracism.osteopatie osteoplasti.nichel nikotin. lucruri sau animale şi nu pt.neologism neon.a – bătrân (adj.nepot (fiul fratelui sau al sorei) neve.ar {t} –a observa observatori.ul..o (ucelo) – pasăre palmipedă osmi.o .(nudli) paste făinoase mai largi decât spaghetele nugat.) .) .o (medic.sau o .o (min.a (fot.) . a lui.negru (sm.nimeni (adj.) oranj.o – informaţie. folosite pt.a .o .oftalmologie ogiv.) okul.ar {t} –a nomina nominativ.) – ogivă (arhit.) ocean.al.niplu nitr.) organ..a – nud.o – nuanţă (de culori) nub.opiu -opl.oratoriu (muz. actual nunci. metrică) oktobr. orice lucru omn.) ogl.o (mamif.o – umbră omis.o .notar notic.-oid ok . sâmbure nul.offset oft.tot (sensul colectiv) omn.o (elem..o (polit.e .nobil (de sentimente) noc.) .o – odă odi.) .ostracism otoman.) nomad.obstacol obstetrik..o – obol obsed.ar (astron.a .ar {t} – a orna ornament.) – ocarină okazion.o (pl.nostalgie nostok.o – mătuşă onkl.) – regina nopţii.) – nocturnă (muz.o .o (subs..ocult okultac.o . noastre nich.octante (geom.o .ar {n} – a-şi da părerea opium.) operac.orhidee orl.nailon nimb.o (biol.ordine (majoră şi minoră.ulei olfakt.a – nobil (prin naştere.o (mamif.o – obligaţie (econ.o – noiembrie novic.e .. nici nekrolog.oceanografie ocelot.orfan organ.nitra nitrit.oreon (med.g.numai nur.o .) .neutrin neutron.neutru (în toate sensurile) neutrin.a – negru nihil.o (mamif.o . lucruri sau animale şi nu pt..al. a păgubi noch.opal opalec.o (elem.) .ar (rel.o .ou ovacion.o (cienco) .o (ucelo) .ortodox ortografi.nevralgie nevrasteni.o (mamif.a .o .ar {t} –a fi ostentativ osteopati. zool.o (biol.ar {t} – a se opune opres.o .) – nigelă nigr.) nektarin.) non – nouă (9) nord.şi fig..obiect oble.omletă omn. un fel de balistă ( maşină mil.orgie orient.) {t} – a conferi ordinul ordinar.oficial (milit.o .ornitologie ort.o (subs.) .o .o .) – specie de şopârlă osifrag.o .onomatopee onu – dacă onyon.autobuz on (= onu) – dacă onagr.cochilie nigel. ai ei.organism orgasm.o (arkit.) nevrologi.o .o (muz.) – rapiţă origin.o .) .o – normă norm.occident ocil. sânge albastru) nobl.o .ar {t} -a odia odise.neurologie nevropter.orgasm orgen. persoane) old.frecvent.) orbit.a .) oktant.ar {t} – a arunca priviri ogr.o – nufăr galben (bot.o .) – neurită (med.) ordin. eclez.) .oblong obol.) nimf.) – octavă (muz.o – loc cu multă zăpadă (geolog.ortografie ortokrom.o . folosite pt.organ (anat.cuib net.o .) .ar (meteorologia) {p} –a ninge nivel.) nombr.o .ar {t} –a obliga obligacion.o (rept.o . nek .ar {p} – a avea nevoi oportun.negativ neglij.) {t} –a oculta (astr.nevrastenie nevrit.a .o (rel.a .obscen obedi.opac opal.) – obstetrică obstin.ar {t} – a numi.obsidian obskur.ar {n} – a face necromanţie nekropol.ar {p} – a anota nokt.) okarin.ar {n} – a lenevi ocid.ovar (bot.o (kem.nimeni (pron.ar {t} – a negocia negr.) .onagru (animal).o – oază obcen.nectar (bot.elevator (cu găleţi) norm.optometrie or – deci atunci (concluziv) or.o .ar {n} – a oscila ocit.o (mek.furnicar oriol. muz.o – ordonată (geom.) ovipar.o .o .ar {t} – a ordona (a pune în ordine) ordinac.o – undă onix.o (fiz.) – nefrită neg.nivel niveol.obez objecion.) .nomad (adj.nominativ (gram.tot..o .o .) – nevroză nevus.ar {t} – a obiecta objekt.) obliqu.o – ceapă -op.) . comunicat.o – mătuşă sau unchi onkl.optimism optometri.nu nobel.miros ofens.sau oazis.o (min.) nokturn.o (moblo) – otomană divan otus.a – obtuz (mat.o .ochi okult.o – oligarch oligarki.o .origine origin.) oficir. o (= od .o (biol.o . datorie ofici.o (muz.neutron nev.nostoc (specie de algă) not.) .o (geom.ar {t} –a opera (chir.o (geod.) .odontologie odor.octogon (geom.nilgau nilono .) .o (pl.o (medic.o-marvel.

a suferi penach.patriarh patrimoni. bordură (croitorie) pasport.patron pauz.o .o .penis (anat.o .ar {t} – a ciupi. bibl.o (arkit.o (ucelo) .a .) pinion.o – partidă (sensul generic) particion.o – pedală pedagog.ar {t} -a parodia parok.o .paradis paradiz.o – pleoapă palpit.) pipi.ar {t} –a naşte paru.ar {m} –a trece pasabl.) oxalik.) pasiv.o (medic.-korn.) – peptidă per – prin (prep.o (utensilo) – sapă pion.o .) – paste făinoase pastel.parc (sm.o .parapet parashut.parazitologie pardon.parlament parlement.o .) pigment.(-arto) pirotehnică 19 .palton palumb.o – bani.afin -oz.ar (lud. ( Pinus pinea).ar {t} – a palpa palpebr.parazit parazitologi.o .pace pachuli.a – răbdător pad.) per.o .a .brevet .) {n} – a păcătui pekari.ar {t} – a pescui pest.o – palisadă palisandr. cucernic pian. etc) pasteuris.o – mac de grădină papay.partener (de joc) parti.particolar partis.o .o (ucelo) – pasărea-furtunii petris.-ucel.o (elek.o (ucelo) .o .paviment pavon.) .) – porc sălbatic (zool. kuraj-oza = curajos) ozier.o (frukto) – pară (fruct) piramid.al.) .o .) .perpendicular perpetu.ar {t} – a picta pikt.o .o (kem.) peroxid.o (elem.o .o (ucelo) .o – perniţă umplută cu fân sau păr de cal.ar {t} – a (se) pieptăna pektin.periheliu (astr.pirat pirog.ist.ar {m} -a paşte pat.ar {n} –a strica.o .o .piept pekuni.o .pluv.perfid.paragraf paralax.o (subs.o (animalo) – Pectea jacoboeus (moluscă) petr.o (mamif. a fi plictisitor petuni.o – vârf pioch.ar {t} – a perfora pergamen.) perfekt.. a se cuibări perd.periscop perjur.patogen patologi.o (ucelo) – pasăre asemănătoare piţigoiului parvenu.o (vesto) .o (mek.pelican pelikul..) particip.ar {t} –a perdona pare.pagaie pagin.o – bazin format din oasele pelviene (anat.o – paralaxă (astr.perimetru (geom.ar {n} – a persevera persik.o – fireturi.o – piroagă pirotekn.pren.o – lemn de palisandru palm.o – parvenit pas.o .) – peren (bot.pionier pip. penaj pend. fiz.a (biol. para-pluvo= umbrelă) para.a .o (vesto) – pantaloni panter.) penitenc.) – rachită ozon.) – hârtie paper.o – parabolă (mat.o .perete park.a .a .pendul penetr.perpetu perplex.picon pikt.o .o (pl.ar {n} – a fi în pace pac.o .pastel pastet. a împunge pikl.o – panaş.ar {t} – a partecipa (la) partener.o .petunie (bot.o – paj pak.) {t} – a urmări persever.ar {n} – a face o pauză pav.o (koquo) – tigaie padlok.) – parafină parafraz.et.o .o .) – balustradă paser.o (lud.) – petală peticion.perfect (sm.parametru paranoy.o .o .-burs.ar {t} – a face un pariu pariet.o (muz.) .) – pătrunjel petul.o (ucelo) – pasărea paradis paradox.vrabie pasiflor.panaceu panaris.a .o .o .o (cienco) .paroxism parquet.o – panică pankreat.o – pastilă pastinak.) .o (utensilo) .ar (rel.o (subs.o – păciulie (botan.ar {n} -a parlamenta parodi.pinguin (zool.o (bot. rudenie parentez. patent (invenţie) patetik.o – perlă permaloy.ar {t} – a înţepa.) .o (mez.) – passifloră.) perfor.o (biol.o (pl.o .o (arb.) pekt.pervers pesim.) pastor.o .o – papară.o – paranteză parfum.pean (imn antic) pec.aromate (condiment) piknik.o – persoană perspektiv.o (ucelo) – ciocănitoare (pasăre.oxigen oxikok.ar (jud.o (danso) – pavană dans) pavilion.o (pl.o – bucată pech. a convinge perturb.oxalat (chim.) – pilă pilori.o .o (utensilo) – pipetă (instrum.peonia (plantă) pepit.ar {n} – a face un picnic pikon.pelargonie pelikan. Anthus pratensis (ornit.) pacient.) .papuci pantomim.confusizie peloton. şi fig.paradox parafin.pergament periferi.) pask.o – peninsulă penis.ar (medic.participiu partikul.ar {t} -a permea. lit. a prăpădi panegir.paladiu palat.o .o – perioadă peris.) .) .ar {t} – a plăti pagan.o – rotulă (anat.o .o – pantomină papa (plur.o (frukto) – piersică (fruct) persist.o (utensilo) .o (aparato) – paraşută parazit.paralel paraliz.pigment pijam.a – pasiv (adj.) peizaj.o .o – pâine panace.o (polit.) {m} –a egala (în joc) patat.o (ucelo) – coţofană pigme.o (kem.o – paşte paspel. tată pap.a – rude.a (biol.ur.o – parfum pari.panegiric panel.permaloi (metalurgie) perman.patriotic patroli.penel pint.ar {t} – a pensiona pent.o (biol.ar (medic.o – pagină paj. copii paprik.partid partur.ozon (chim.ar {n} – a păşi paz.o . papa pt.) – ciumă petal.) perimetr.o – pluton (milit.o – paşaport past.panel panik.o .pasiv (com.ar {n} – a cântări pi.o (arb.ar {t} –a persuade.patetic patin. sentiment) permis.pian piedestal.o (utensilo) .o (anat. a pătrunde (lichid.a .) .oxalic oxal.parsec part.prefix care folosit în faţa unui verb indică faptul că acţiunea s-a terminat (par-lektar = a termina de citit) par.) . papa-i) – tătic.o (pl.ar {n} – a fece o petiţie petiol.) – panda (urs) pane.o . trădător (adj.) pelmel.o – tată patri.papagal papaver.o (astron..o – ponton.o (arkit.ox.) period.o (subs.o .o – penicilină peninsul.pentathlon peoni. monedă pel.ar {t} –a persecuta persequ.o .o (ucelo) .petrol petrosel.pijama pik.) .bloc paladi.o (kem..o (psik. porţiune part.a .o (biol.palid palac.) P pac.o – corn de hârtie papilion.o (utensilo) – pensetă pinch.) {n} -a palpita paltot.o (vesto) – perucă pervers.a .(para-vento = paravânt.a – perfectă perfekt.o .) .o – pagân pagay.pedant pediatri.ar {n} – a intra în panică panik.sufix care indică „plin de” sau „care conţine ceva” (joy-oz-a= bucuros.papa papagay.pastor pastor.o (biol.ar {m} –a agăţa pendul.papaia (fruct) paper.ar {m} – a avea frică paz.) .o – pavilion paviment.) – panteră pantofl.pas pean.o (medic.o (vesto) .) oxid.o (muz.par palisad.ac pinguin.o (subs.ar (jud.o .o (ucelo) – păun pavor. a pişca pineal.oxid (chim.ar {t} – a percepe perch.o – parte.patos patr.pancreas panoram.o – panoramă pans. fumat) pipet.pesimism pesim.ar {t} –a pilota pilul.) – panariţiu pand.) oxigen.) pingl.ar {n} – a pieri periskop.care protege de .) perfid.o (utensilo) – lacăt paf.a – perspectivă persuad.o .parchet parsek.) .a .o .o .ar {n} – a vorbi parom.o (ucelo) .peduncul peg.) patent.) {t} – a pansa pantalon.) .o (rel.) paralel.o – pictură pikverd.o .ar {t} – a frământa petrol.) pelv.o (subs.) pipr.) {n} -a jura fals perk.o –lanţ pus la gâtul osândiţilor pilot.senator (titlu) percept. gram.a – agravant.ar {n} .pedagogie pedant.o (utensilo) .o (frukto) .o (ucelo) – ciocănitoare verde (pasăre) pil.ar {n} – a persista person.a .ar {m} – a împuşca pag.o – pepită peptid.o .o (mamif.) – pineală (anat.) pen.o (arkit.o – particulă (gram.o (min. padel.o (cienco) – patologie patos.ar {t} –a parafraza paragraf.ar {m} – a gândi.a reflecta pension. laba piciorului ped.o – paletă pali.perplex persekut.o.) – traista pastorului pastur.o (ucelo) – fâsă. a se căi pens.palat palet.a – pios.o – pectină pektor.palmă (a mâinii sau plantă) palp.) parad.ar {n} –a face pact pal.) .ar {t} – a para (lovituri) parent.o – pachet pak.) .o (pl.paranoie parapet.o – pasticiu (tort sărat cu carne sau ciuperci.o – patrimoniu patriot. cearsonic pasion.paisaj pejorativ.o (elem.o – paprică par.ar {t} – a ascunde sub aparenţă falsă palis.a perturba peruch.) .piele pelargoni.o (geom.ar {n} – a merge în pelegrinaj pili.) .o – umbrelă parabol.) partikular.o .pediatrie pedunkl.o (subs.o – picior.cartof patel.a .ar -a permuta perone.pai paliat.ar {n} – a fi permanent perme.perechie para.o .) –anason pin.ar {t} – a pasteoriza pastil.o .pedagog pedagogi.o .pasabil pasaj.paroh parol.o (fisho) – biban perkal.porumbel pan.o (frukto) .o .o (pl..) .peroxid perpendikl.) – măcriş oxalat.o (arkit.o .o .ar {n} – a traversa (cu nava) pasaman.ar {t} .peroneu (anat.ar {n} – a fi insistent.o (kem.) .) – vârf.o .ar {n} – a piui pipit.ar {n} – a face de gardă patron..pesimist pesk.ar {t} – a pierde perdrik.o (utensilo) . peiorativ pek.o – piramidă pirat.) .o – patină patogen.) –smoală ped.ar {t} – a permite permut.o – piatră ded stradă pavan.) – coconar.) {n} –a se pocăi.ar {m} – a penetra în penicilin.o (vesto) .ar (rel.o (ucelo) – potârniche peren.o – pilulă pimpinel.pichè (joc de cărţi) pir.o – stambă (ţesătură) perl.ar {t} –a paraliza parametr.fluture papl.o .) – partitură (muz.ar {n} – a face o paradă paradiz.etc.oxigen (chim.o – piper piqu.pentagon pentatl.o .o .ar {n} – a se cocoţa.) . culme de clădire pinc.o ..o (sporto) .o – păr pilgrim.piedestal pig.o (ucelo) – mic papagal (cu coada lungă) peruk.o (pl.) – peţiol (al frunzei) petonkl.o . pin pinakl.o – patrie patriark.o – pantă pentagon.periferie periheli.o .pinion pinsel.) – pion pionir.) pez.a (anat.) – piatră petrel.o – pacheţel pakt.o (mamif.) parlament.o (utensilo) – pipă (pt.o – peliculă (nu fotogr. luntre lată paroxism...ism.o – păstârnac (botan.) .o .pigmeu (pr.o (medic.pasiune pasiv.

progresiune (mat.putere (sm.a – preliminar premi.o .) – portulacă pos – după pos.poliester poligam.o .o – proporţie propoz.cu privire la prikl. în favore de.plin plend.a pretinde.primar (cu sensul de primul grad) primitiv.o – talpă (a piciorului) planet.o (arkit.o (elem.ar {t} – a polua.ar {t} – a poseda posh.) potencial.profilaxie profit.) .) – platină plaud.mez.procent proces.arcadă (arhit.principal preciz.o – porţie pord.) . mulţi plur. cratiţă potat.o (kem.o – prepoziţie prerogativ. arici pornograf.) projet.a . fig.o .) – uşă porel...o (komerco) – poştă posten.) – pulbere.) .o .o (mek.o (anat.o .plancton plant.prioritate prior.a – anumiţi.o (biol.a (fiz.) .prestigiu pretend.ar {n} –a apăra cauza cuiva.probabil problem.ar {t} –a plagia plak.piton (zool.o (arb.ar {t} –a (se) precipita (pr.ar {t} –a pronunţa propagand.ar {t} – a procura prolifer. pragmatică pragmat.o (arb.prim.principiu printemp.poliedru poliester..ar {n} – a abuza de putere pentru avantaje personale prevent.a .o – trecut.plumb plor.o .o .o (elem. poarta principală porte.ar {t} – a propune propozicion.o – amestec de lucruri diferite por – pentr.o (armo) .profan (adj.o (arkit.portret portu.a .o – pluş plusquamperfekt.o (mek.o .ar {t} – a călca cu picioarele pistach.-kant.o (pl. în plus plush.o .pistol piston.a .a .ar {n} –a se plimba promis.) – faptă reală.mai (cu adj sau adverbe) plug.precept (ordin) preceptor.o .polip polster.o – lamieră plan.o (frukto) .ar {t} – a priva privat. gram.ar {n} –a se plânge pleonasm.o .ar {t} – a practica pralin.a ordina (med.o – mai mult ca perfectul (gram.piston piton.o – prolog promen.prolix prolog.o .ar {t} – a curăţi..o .e – după.) potencial..o (mamif.o .) potenciometr.o (kem. a prevedea program.o .o (ucelo) – fluierar (Charadrrius pluvialis) plu .a . din cauza pro ke – pentru că pro quo – de ce prob.popor popular.) profan.o – problemă proced.) .) – placă subţire.) – plantă plantac.ar {t} – a (se) ruga prekoc.) projekt.o – pleiadă (pr.o (pl.al.o (animalo) .putere (matem.ar {n} – a face progres progresion.precedent precept.plebiscit pled.ar {n} – a plânge plovier.) plint.) – poarta de intrare.o (medic.) polariz.ar (muz.ar {t} – a fi proprietar de propuls.o (pl.ar {t} – a presa presbit.prefix preg.paviment plankton. cu scopul de por ke – deoarece por.ar {t} – a împleti plen.) .e – mai mult.a .o .) .es.plint (arhit.promontoriu promulg.) .) pos. proiector (aut.) pitoresk. ulterior plus.a .) – plagă (fig.a . mai departe preterit. tăbliţă platform.o – primăvară prior.a (mek.) portulak.ar {t} – a dărui.ar (fiz.) .ar {m} –despre un lichid: a se agita .o (utensilo) – tavă pleyad.ar (komerco) {t} –a promulga pronom..por porcelan.o (arkit.o – propoziţie (log.) precipu.o .) {n} –a procesa procesion.o – pernă (vătuită) poltron.proiector (cin.) .o (aparato) .o .prezbit presbiter.profesiune profesor.) .) pocion.ar {m} -a profita de.ar {t} – a lua prepar.ar {t} –a prescrie.o – piaţă placeb.) – plan-canto pland.o (medic.a – plan ( adj.o – premisă.pol polar.plus (matem.pozitiv pragmat.poliuretan poloni.o – prefaţie prefekt.o – partea rotundă a unui instrument sau utensilă.o – potenţiometru potent. a pişca prim.).ar {n} .extra..es.o – mazăre plac.ar {t} –a preceda precedent.) {t} –a proscrie prospekt.ar {t} – a proiecte proklam.ar {t} – a împrumuta prestij.o .burete-de iască polipropilen.poloniu polp.o .ar (meteorologio) {p} – a ploua pneumatik. viteaz prodig.ar {t} –a predica prefac.a .plebeu plebicit.a (biol.ar {t} – a face prostituţie prostrac.ar {t} – a prezida prezunt.o – poliomielită polipor.) –steaua de crăciun (plantă) pok.pornografie port.o .-di.ar {t} – a (se) prepara preponder.ar {t} -a fi promovat (de grad) promontori.ar {t} – a pretexta prevarik.o – poliţia poliedr.o (filoz.o (subs. a se clătina ple.profet profil.a reclama postum.o (elem.polipropilen polis.o – premiu premis.poli.o .) plus.o .o – masă.) pivot.ar {m} – a putea pov.o . a fi exigent preter – peste.ar (komerco) {t} –a proclama prokur.o .polar (geom.o – prerogativă pres.pornografic pornografi.privat privilej.a contamina polv.) {t} –a prolifera prolix.plaje plaji.) – prostată prostern. far (anterior).ar {t} – a promite promoc.şi fig.o .) prelat.prospect prosper.) pneumokok.o (mamif.) – pivot piz. a suna (instrumente cu corzi sau de suflat).o-sul.profund progesteron.) pork.ar {t} –a prezenta pro – pentru.a – puţin pol.ar {t} –a proba probabl.o – planetă (astr.o – poem poet.o – pajişte pre.) – pătlăgină (Plantago major) plas.circa.plan (geom.ponton (tehn.post (miitar sau unde se stă de gardă) postul.a .o .primordial primul.o – fistic pistol.a .polar (geom.o (arkit.o – prăpastie precipit.) {t} –a raprezenta (la teatru). preambul pren.pleonasm (gram. obiect.ar (rel.o (utensilo) .pre (prefix) prec.) profanac.precis predik.) .plop poplin.plafon plag.o (elektron. chim.o – degetul mare (de la mână) poli.propriu propriet.preceptor precipis.a .grepfrut pompon.prelat preliminar.o – preţ preced.o – pompă (fast) pompelmus. şi fig.a .ar {m} – a place plezur.a . a lustrui polistiren.) – prismă privac.ar {t} – a duce portal.pitoresc pituit.port (mar.a .) propr. ada din belşug produkt.a .program progres. a susţine.ar – a face propagandă propag.ar {t} – a (fi) apreciat prizent.poplin popul..ar (biol.ar (komerco) –a profesa profesion.o – plăcere (sm.o (fiz.primitiv primordial.polen polex.plat platan./ poliandr.o ..ar (komerco) -a propaga proporcion.o .a-şi asuma o atitudine sau un ategiament pot.o – fundă ponder.o .) ponyet.o (pl.al.o (medic.) plet.a .) .ar {t} –a pune pozitiv.popular popurit.) – platformă platin.pumnal pons.polimer polinomi.prefect prefer.principe princip.plutoniu pluv.o .) .) polar.o (biol.o .o (polit. praf pom.o – potenţial (subst.posibil post.pragmatic praktik. a juca într-un film plebey.protagonist protaktini.farfurie plată plafon.o (mek.o (elem.) prest.) plutokrati.poliandrie (poligamie feminină) polic.poet poezi.ar {n} –a se prosternai prostituc.o (arkit.gentil politik.polinom (matem.puternic pov.profesor profet.o .o (mamif.o .pneumatic (adj.o . adj.o –după amiază posed.) plez.a .a .progesteron prognoz.pneumococ po –pentru (în sensul de procentuală o în schimbul preţului de.procesor prod.o (biol.ar {t} – a împinge prorog.pony poniard.platan platen.a .ar {t} -a produce produt.) plan.a – roşu aprins pont.ar {t} – a pretinde.cartof potenc.ar {n} – a polemiza polen.loc (pentru o persoană sau un obiect) plasm.porc porkespin.) .ar {t} – a proiecta (geom.o .a .a –cine face poliandrie poliandr.) .o (frukto) – măr (fruct) pomel. polistirol polit.o .a – curajos.ar {t} – a preveni prezent.o .o – porţelan porcion.) – primulă princ.plural plus .o (polit.prezent prezerv.plastic plastilin.) .) .) – potenţial (adj.produs (aritm.o (biol.a .o . pană de pasăre sau pană de scris plunj.ar –a proceda procent.o (kem.) poliomielit. subst.o . suplimentar.o .) – politică poliuretano (kem.pist.) ..o .o .) .) – porc spinos.o (medic.o – primadonă primar.) {t} – a profana profes.ar {t} – a pondera pone.a .ar {n} – a avea prezumţie pri .poligon polimer.poliglot poligon.o (fungo) .o (armo) .o .o (rept.a .a – sărac poz.vas.o (arkit.polistiren.o (vesto) .placebo plad.) plan.ar {t} –a conserva prezid.pront pronunc.a (rel.) – plutocraţia plutoni.o – praz (bot. petrecut (gram.) plis.punte ponton.a .) – poţiune poem.pogrom (istorie rusă) poinseti.o .ar {t} –a prefera prefix.o . axă plank.o (arkit.o – prezbiterianism preske – aproximativ preskript.o .o .precoce prekursor. primar primadon.o .ar {t} –a pronostica.ar (jud..) – guturai (med. mit. a avea avantaj profund..) pretext.) .o (vesto) – buton de cămaşă popl.o – plasmă plastik.postum postur.o . a proteja plekt.o (biokemio) .) {t} – a (se) polariza (fizica) polemik.o – prior.o (mamif.a ..o .) projektor.ar – a proroga proskript.ism. măciulie pomer-hund.privilegiu priz. magistrat superior prismat.) .buzunar posibl.) .o .ar {t} – a exige.) . teol.protactiniu 20 .) .o (biol. pe urmă (adv. med.o . şopron portret.o –fulg.a .o – migdală prat.) – rasă de câine din Pomerania pomp.) plaj.o (muz.ar {t} – a ara plum.poligam poliglot.ar {t} – a plisa plomb.profil profilaxi.pronume pront.care are prioritate prior.a .ar {n} –a se pleca înaintea cuiva protagonist.o – laş polut.) – portic.a .) – plastilină plastr.ar {n} – a face procesiune procesor.) .) portik.a .ar {t} – a planta plantag.ar {n} –a prospera prostat.ar {n} – a fi preponderent prepozicion.) plank.o .o .ar {n} – a se cufunda plur.) povr. dverşi.ar {m} – a ciupi.o (subs.poezie pogrom.gips plat.precursor (teol.o . fot.ar (jud.o (polit.

protocol (proces verbale) proton..o – regulă regulator. cu toate că quant.ar {t} – a remarca remedi.) – păpuşă pupil.pseudopseudonim.reostat (electr.o – calitate quali.o – Renaştere (epocă.radiu (element chimic) radius.a – răguşit raup.ar (komerco) {t} – a face reclemă.polmonaria (bot.) – întâlnire fixatămpoştă puntata pulc.ier.ar {t} – a cârpi. plută rag. publicitate reklamac.o – un fel de zebră quaker.o – fată puer.o .piatra ponce pump.) quadratik.) – cuantă (fizică) quar .pulsar pultr.o (muz.o – pupilă (anat.o (frukto) – prună sălbatică prunt.ar {t} – a învârti repede.puritan pus. care indică calitatea) qual.o – rasă raskal.o – băiat puf.o (zool.purgatoriu puritan.a – aperent.o (rel.ar {t} – a (se) rade reakt.recesiv (biol.ar {t} – a contrazice.) .) a curge din nou reform.o (polit.cantitate (concret) quant.) – protoplasmă prototip.psihopat psikos.o – providenţă provinc.o (utensilo) – rindea racem.ul.) pru.protein.o .) – urzică chinezească ramp.o .ar {t} –a exila relev.cvartet quasi.o –bac.) .o (anat.ar (medic.) rekomend. aparat de radiot radiac.reflex (fiziol.protozoare proverb.o (ucelo) – codroş (Phoenicurus Phoenicurus) red.ar {t} .în apropierea proxim.rendiment (tehn.(intr.o (moblo) – rastelieră rat.es. cuarţit quark.) – ramură (pr.o (mamif.) .o (fisho) – peştele ventuză (Echeneis remora) remork. şi fig.o – pulpă puls.ar {t} –a recupera rekurs.rabin rabot.primat. câte.o .o .o – lemn dulce regres.) refuj.o – întâlnire rendiment.o – căt quorum.) .piciorul-cocoşului ranur.) – cartier general quartermastr.) repar.o (lud.protesta protez.o .ar {t} – a pedepsi pund.ar {t} – a rafina raft.ar {t} – a sărbători regard.) quintet. a bate (un lichid.ar {t} – a fi afascinat ray.o – carantină quarc. presupus pute.o .o (anat. dezlegat quo – care (pt.a – roşu red.) .ar {n} – a protesta remor.e – rar (adv.o (utensilo) – şină relat.e .o – psiche.o . just rektangul.a – liber.prototip protozo.proră prud.puritan prudent.) .) quant.) .rinichi rendevu.ciorchine racion.o .) radius. câte (adverb) quant.(tr.(-ino) prostituată putativ.ar {t} –a privi regat.o (mek.ar {t} –a radia .o (aparato) . a diviza 21 .) – stejar question. naraţiune ral.o (min. obiecte sau lucruri abstr) quocient.punch punis.rapsodie rapt.o .) – şaibă.a – rar (adj.ar {t} – a regenera regent.radioactiv radiograf.) rektifik.ar {t} – a recomanda rekompens.aproape proz. sport.ar {n} .ar {t} – a regulariza regul.o .punct (gram.) {t} – a remedia reminic.o (koquo) – reţetă (med.ar (fiz.o – canaluri rapec.ar {t} – a rade rast.ar {t} – a merge undeva pentru a lua ceva querk.pneumonie pulp.pseudonim (s.registru (com.ar {t} –a face o remisiune (de păcate.) {t} – a ratifica rauk.o .a .o (ucelo) – cristel (Rallus) rali.o (elek.o (elem.) .) – religvă rem.religie reliqui.ar {m} –a răsturna reostat.) reflex.ar (milit.radiator radik. regină rejim.ar –a vâsli remark.o – rădăcină radioktiv. etc.o .de mod şi comparaţie) qual.) pterodaktil.) . câţi.turbare (med.a .o (lud.ar {t} –a ridica.a .o – lemn de coasie amară quasi.o (elem.şobolan ratifik.ar {t} – a întreba qui – care.) a avea o reminiscenţă remis.o (cienco) – psihologie psikopat.reuniune de persoane ravin.ar {t} – a proba cu probe.ar {t} – a grebla rastelier.) regn. a nara rakont.o (fiz.o (min.ridiche rafan.o .prosodie (literat.o (mamif.) – cuarţ quarcit.care quadrant.ar {m} – a reflecta (pr. a deduce din relief.) .et.provincie proviz.o – sterlină punt.) .ar {t} –a recompensa rekord.o (ucelo) – zburător (de curte) pulul.o (ucelo) – prepeliţă (Cortunix coturnix) qualifik.) .o – tuş quing.ar {n} – a face recurs rel. a culege de pe jos rekolt.cvintet quiproqu.o – cotă R rabat.o (pl.ar {n} – a simţi mâncărime pruv.pterodactile puber.a .il.o (moblo) . geom.cadran quadrat.o (fiz.recent recept.ar {n} – a regresa regret.o .ar {t} .o – preţ de răscumpărare ranunkul.ar {n} – a purta pică ranson.o – rege.ar {t} – a domni regol.ar {t} .) – rocă silicoasă. roată de transmisie. extremitate rebus.o .ar {t} – a recapitula reklam.o – regată regener.) reflux.rapid rapier.ar {t} – a repara repartis.in.a – drept.piure purg.o (mamif.ar {t} – a reacţiona reaktor.ar {t} – a retăia rekrut.cantitate(abstract) quantum. etc.) .ar {t} – a purga purgatori.public pudr.ar {n} –a putrezi Q qua .o .ar {t} – a avea relaţie cu relay.provizoriu provok. cei.o .) recev.o (biol.ar {t} – a rectifica (chim.o (vesto) – cârpă rajunt.) .regulator (tecn.radar rad.redit rentir.) .o sovaj.o .) – plantă rozacee quin.ar {t} – a răscumpăra redukt.o – rachetă rakont.o (subs.ar {t} – a iradia radiator.o (rel.o .) ras.o .(tr)a renunţa renvers.) – puroi putan. psihic psikiatri.o (astron.ar {t} – a renega renesanc. cela quiet. adevărat realgar. câţi.o .) pupitr.a .o – proză prozelit.a diminua (preţul) rabi.o – povestire.cvasi quech.) –redresor rektor. a substitui ren.) .o .) – puma pumic.o . stil) renkontr.ar {t} –a (se) reabilita rein.o .raion raz.o – chinină quintesenc.-pektor.o .a (biol.a .o (biol.ar {t} – a redacta redemt..a .o (arb. repede quilay.reactor real.) .o . o cremă) quit.o (moblo) – pernă (puf) pugn.o – prăpastie ravis.psalm pseudo.o – rază luminoasă.regiment region.o – plămân pulmonari.o (frukto) – gutuie quinin.) rami.ar {t} –a ajunge din urmă raket.) rar.pumn pul.ar {t} – a provoca proxim .ar {t} – a împinge pulsar. adolescent pubi. a petici rapid.o – băiat.ar {t} –a recruta rekt.) – plantă tropicală quaz.o (muz.sau culinară) recesiv.o (ucelo) – guşă-roşie (Sylvia rubecola) redakt.) –omidă raut.a .ar {t} –a prevedea cu provizor.ar {t} – a face radioscopie radium.o . a străluci radi.o – rând rankor.o (lud.) .o (kir.ar {t} – a se referi.relè releg.a (pl.a – pătrat (adj.) rehabilit.o .pubis publik.) radon.radon rafan.ar {t} – a face un raport rapsodi.ar {t} –a face radiografie radioskop.) quag. a se reuni rendevu.o .ar {n} – a se refugia refut.pur pure.realgar rebel.ar {t} –a reclama (ceva împotriva cuiva) rekoli.proton protoplasm.ar (jud.o .ar {t} – a primi reciprok.regim rekapitul.o – raza cercului (geom.o .o (biol.o (subs.o . a refuta refuz.o – rampă ran.) reneg.) .o (patol.cum (adj.) – ren (Cervus tarandus) renunc.) pulmonit.o (biol.a – cât. a demonstra psalm.o (utensilo) – hăţ rej.rebus recens.ar {t} .ar {t} –a reforma refrakt.şi fig.ar {t} –a lua cu împrumut prurit.ar {t} – a povesti.o (paleo.) – proteină protekt.) – ridiche sălbatică rafin.o . joc.) {t} –a refracta refren.ar {t} –a poansona.) remonstr.ar {t} – a observa.ar {t} – a se întâlni cu rent.rect (intestin) rekuper.proverb providenc. a ştanţa punch.o .o (frukto) – prună prunel. câte.cuacher qual.pupitru pur.ar {t} – a face o recoltă (agric.a – liniştit quik – imediat.o (polit. ticălos rasp.bastion remplas.a – puber.ar {t} – a rremorca remors.o (patol.o – margine.quarc quarter.o (frukto) – varietate de prună quer.regent regiment.ar {t} – a refuza regal.) .rector rektum.ar {t} – a reduce redut.qui pro quo quirl.prozelit prozodi.) {t} – a reuni.ar {n} – a se reîntâlni. a se reporta reflekt.o – şmecher.o .o .ar {n} – a mişuna pulver.o – dreptunghi rektifik.o (tekn.psiholog psikologi.şi fig.o (animalo) – broască ranc.a – pătrat (mat.o .o .ridiche rafan.) puntu.o (mamif.ar {t} – a pompa punc.ar {t} –a repartiza.refren (muz.o (morbo) – psihoză (med.a .purice puli.prudent pruin.o – puţ putor.fortificare refer.ar {t} – a reamplasa.o .o (pl.cvorum quot.o (fiz.) .o (arb.) .) .o (cienco) – psihiatrie psikolog.o – raţiune radar.o (aparato) .o .) .dihor putr.) .et.o – cintesenţă (şi fig.a .o .) red.pulber puma.o (muz.es.ar {t} – a se califica quankam – deşi.-kaud.) rabin.regiune registr.o (armo) – spadă cu două tăişuri raport.o . a strânge (trupe) ram.a .real.o (ucelo) – auşel (Regulus vulgaris) regolis.o – pupă (navă) pupe.o (subs.ar {t} –a pune semnele de punctuaţie pup. record rekort.) – pudră (de faţă) puer..o .o .o (botan.o (biol.a .radius (anat.o . fată (de la 7 la 15 ani circa) puer.e .ar {n} – a simţi remuşcare rempar.o (muz.a – rânced rang.a – care (adj.e – cât.patru quaranten.o .) psik.o .o (fisho) – vatos (Raja clavata) rayon.) .o (min.rebel rebord.reciproc recit.o .o . pulie pulmon.o – rar radi.ar {t} – a regreta regul.recitativ (muz.) – proteză protokol. câte (adj.o – ofiţer cu încartiruirea quartet.ar {t} – a recita recitativ.ar {p} –a cădea brumă prun.ar {t} – a recenza recent.ar {t} – a proteja protest.relief religi.ar {t} –a răpi rar.

o .ar {t} –a repeta replet.o (mamif.-punt.mereu sen – fără sen.ar {n} –a surâde ridikul.ist.) – soc (Sambucus Nigra) samovar.) a se revolta revolucion. ridicar = spune din nou) rib.salon salsifi.sanctuar sap.ar {t} – a face o revizie revok.ar (koquo) {n} – a rumeni (carnea) rispektiv.) resortis.ar {t} – a tăia cu ferăstrăul segl.ar {n} .a .) – iarba-surzilor (Saxifraga Aizoon) saxofon.o – sâmbătă sauc.secular sekund.o – velă segment.o (muz. mâncâre restrikt.) retro.sos sav.(intr.rosbif rosmarin.ar {t} – a secreta sekret.a .sector sekular.o .ar {t} –a ramborsa rimen.) .o – satană satelit.o.o .a dezgusta repuls.secundar sekur.ar {t} – a revoca.o – rugină rustik.ar {t} – a clăti rip.o (pl.) – salcîm (Robinia Pseudacacia) robot.) . grăsuţ replik. a visa cu ochii deschişi revanch.ar {t} – a rezista rezolv.prefix ca şi „retro” din română (retro-irar =a se înapoi cu spatele) retush.) – sfânt santal. Persia) satur.il.o – cimbru de grădină savur.) respekt.o .echipament rigid.a .o (mek.) – oposum (Didelphys Dorsigera) sark.o – inel rinocer.) – roză.robinet robini. bandă rubarb.) . roşcat rug.ribes (fruct) riboflavin.o – rocă rokok.o – decolt de miere cu petale de trandanfir ruband.ar {m} – a retracta retret.o (biol.o (arb. a lua prânzul repast.robust rod.a reputa requizit.o (pl.ar {t} – a tăia (parţial).ig.o . rol roler.rom rumor.) .o – şir de stânci marine rig.o (utensilo) – zăvor rigor.sarcasm sarkl.o (kem.o – sânge sanguisug.o – rubrică rud.) {n} .reumatism rev.a .ar {m} – a (se) sacrifica sakrilej. rest rezign.o (mez.ar {n} – a fi mulţumit sad.zafir safran.o (pl.rigid rigl.ar {n} – a sforai ronron.o – supapă de siguranţă sel.salariu sald.sac sakarin.a – inţelept sak.ţarm (de mare) river.a .ar {t} .o (rel.o – redit reverenc.o (cienco) – semiotică seml.) – riboflavină rich.nisip sabot.) – revent (Rheum Officinale) rubeol.) .ar {t} – a revela (şi teol.rozmarin rosp.ar {t} – a se restrânge ret.o (mek.o (utensilo) .a .o .o . fără: sen-denta = ştirb.ar {t} – a (se) ruina rukt.rutină ruz.o .semestru semin.a (medic.ar {n} – a risca rism.) rept.orez rizom.) .) .semafor seman.) sektor.o (pl.rotor rotul.a .o (fisho) – şalău (Luccioperca Sandra) sandwich.o .) reviz.şofran sagac.ar {t} – a plăti sali.ar – a revendica (reafirma un drept) revenu.) – virnant (Ruta Graveolens) rutin.o – punct de reper reperkut.) – sănătos sanatori.ar {n} – a toarce roqu.o (subs.ar (rel.o – zer (din lapte) selekt.o (komerco) .a .ar {t} –a reprima reprezal.secretar sekt.) – trompă rot.o .o-fenestr.ar {n} – a gânguri rul.sigur sekur. ţară rur.ism. suficient satan.ar {n} – a reânvia ri.) .rulou roman.) reput.ar {n} – a sta.o .o – sandviş sang.o .o .ar {t} – a certa cu glas tare reproch.a (rel. a sălta înnapoi rim.o (biol. a anula revolt.o (fisho) – somon (Salmo Solar) salol.o .salubru salut.) – sarabandă saracen.) .) – top (de hîrtie) risol.saxofon se – dacă sed.sacrament sakrifik.) – salcie (Salix Alba) salik. fereastră rotundă cu vitralii roz. rotulă rov.ar {t} – a seduce seg.o (pl. a sări în sus salubr.o .ar {t} –a considera.o – parte.ar {n} . monedă.) {t} – a (se) segrega segun .ar {t} – a rupe rur.o .) .o .ţaran rust.ar {n} – a mânca.ar {t} – a roade rododendr.o – cîmp.o –una din mesele zilei repent.rezident (diplom.sacru sakrament.o – sicriu.ar {n} – a rîgîi rukul.er.) – specie de arbore exotic (Sassafras Officinale) sat – destul.o .o (vesto) – haină robinet. milit.repertoriu repet.) .o .o .) {n} – a sări.ar {t} – a seconda.o – retină (anat.a (arb.aspru ruf.o .) {n} – a face rocadă (şah) ros.o . coşciug sarkasm.) {n} – a fi de competenţa.o .) – săpun saponari.a . fără dinţi.) .o (aparato) . după seid.ar {t} – a călca (stofe) repast.o – hrişcă sardin.lipitoare sant.) .o – secară (Secale Cereale) sekond.resort (elastică sau mec.ar {t} –a respinge (pr.rubin rubrik.a se odihni repres.ar {n} – a se resemna rezin.o (armo) .ar (komerco) {m} –a răspunde respons.ar {n} – a avea gust sapor.segment segregac.et.o – pîinişoară semol.) rond.ar {n} – a locui rezident.ar (koquo) {m} – a se prăji rostr.sago (făină de sago) saim.re-.o (biol.o (rel.o .o .o (subs. a corecta reumatism.senat senc.ant.rotund ronk.gris sempr.o (muz.ţâţa-caprei (Tragopogon Pratensis) salt.secretariat sekretari.an.o – rug.sadism sad.a .) .o – sacerdot.o .rustic rut.) – salvie (Salvia Officinalis) sam.ar {t} .ar {t} – a se regăsi reper..ar {t} – a prăşi sasafras.ar {t} – a (se) repercuta repertori.ar {n} – a rămâne restaur.o – untură saj.rug rok.o (animalo) – broască râioasă rost.) – savană savori.o (meteorologio) – rouă rosbif. a susţine sekrec.o (geog.satelit satin.a – sagace.ar (jud.) rotor.o .ar {t} – a se reface prin odihnă.o .o (muz.) .) .sadic safir.ar {t} – a restitui restor.şa selakt.) .o (pl.o (biol.o – retorică retrakt.ar {t} – a ranforsa (muz.ar {n} – a se descurca cu viclenie S sabat.) – icoană de altar (pe lemn) reten.ar {t} – a salva salve..o .o (utensilo) – centură rinforc. etc.ar {t} – a semăna semafor.o . a locui cîtva timp (intr-un loc) sek.o ..ar {t} – a satura saturdi.o (animalo) .o .o (pl.o – satiră satirus.sardonic sarig.) – reptilă republik.) – romanţă romantik.ar {t} – a şti savan. repetiţie (ri-facar = reface.sens (semnificaţie) send.trandafir roz.) .ar {n} – a aluneca risk.potrivit/conform cu.saxhorn saxifrag.ar {n} – a face reverenţă revers.sabat sabl.o . a secţiona sekal.) rezidu.o (koquo) .o – rimă rimbors. preot saci.romb (geom.satin satir.şezut sediment.o – rococo (stil) rol.ar {t} –a reprezenta reprimand.) – sămînţă seminar.ar {t} – a salaria salari.o (polit.o (muz.ar {n} – a întinde salik.) repoz.) {m} – a respira respond.) .a (rel.prefix (este privativ.a – care bate în roşu. şi fig.nit riz.rizom rob.ar {t} – a sancţiona sandal.ar {t} – a rezolva rezon.rododendron rodomont.o (patol.ar {t} – a saluta salv.o (vesto) – sandală sandr. sens lipsit de.o .o .ar {n} – a face represali reprezent.o – rotondă (arhit. a aparţine (leg.ar {t} – a gusta saxhorn.o (utensilo) – plasă retabl.o – persoană rodomontadă rog.ar {n} – a rezulta rezult.) – rotiţă.repas.o .) – limfă saraband.o (pl.sabie sacerdot.o (utensilo) – panglică.ar (fiz.) {t} – a rechiziţiona reson.bogat rid. a rula rotond.robot robotik.samovar san.salcie plângatoare salmon.o (armo) .a fi responsabil de rest.a (rel.o .satrap (gov.o – zvon.ar {t} – a reproşa rept.) {t} – a face sacrilegiu sakrist.ar {t} – a respecta respir.sanatoriu sancion.o – rezidu.o (arb.) – rezină rezist.ar {n} – a trage cu arma inofensiv salvi.ar {n} – a se repercuta (sunete) resort.ritm ritu.o (subs.seminar seminari.ar {n} – a gândi rezult.aj.ridicul rif.rovers (a unei stofe.a .sediment sedukt.o .a se revansa revel.ar {t} –a reţine retin.a – plin rezerv.o .şi fig.o – secondă sekundar.o (subs.ar {t} – a alege.rinocer rins.a .o (mek.ar (biol.ar {t} – a surpa.es. a săpa sapon.revolver revu.ar {n} – a vui.sacristan sal.ar (komerco) {t} – a trimite 22 . cîmpie.ar (biol.) .o .ar {t} – a retuşa. sen-avantaja = dezavantajat senat.o – satir.ar {n} – a râde rid.ar (polit.ar {t} –a trece în revistă rez.o (fisho) – sardea (Alosa Sardina) sardonik.o (mamif.gust sapt.o (cienco) – semantică sembl.) retorik.) – specie de stînjenel sagut.o (arkit.o (pl.o (arkit.a – acelaşi sambuk.) – republică repugn.ar {n} – a se târâi (pr.ar {m} – a da replica în sensul de a contrazice report.o plor.o .) ring.romantic romb.) .rigoare rikoch. -sign.e .o (pl.o (arkit.a .) . vorbă rupt.).ar {t} – a rezuma rezurekt.o (animalo) – salamandră (Salamandra Maculosa) salari.ar {m} – a (se) rostogoli rum.ar {n} – a (se) părea semestr.seminar semiotik.o – saharină sakr. a selecţiona sem.fluviu rivet.o (pl.ar {n} .ar {n} – a roti rotol.respectiv ritm.o (muz.ar {t} – a sabota sabr. ager sagitari.ar {t} – a se căi reper. desfrânat satisfac.sare salad.a .o (bot.o-miel.o – salată salamandr.rit riv.) – mur (Rubus Fruticosus) roz.ar {t} – a rezerva rezid.o .santal (Santalum) santuari.o – sectă (relig.) .ar {t} – a (se) sătura pe deplin saci.ar {t} –a restaura restituc.ar {n} – a bate în retragere retro – în urmă (adv.o (polit.ar (polit.rezultat rezum.ar {n} – a sălta.o (pl.o (arb.a developa fotografi revendik.o (cienco) – robotică robust.o (morbo) – rujeolă rubin.ar {t} – a satisface satrap.o (frukto) .o .aface un raport (finanţ.o – săptămână semantik.) – săpunăriţă (Saponaria Officinalis sapor.o .o (pl. rotilă.secret sekretariat.a – durduliu.ar (lud.o – salol/salicat de fenol salon. zbîrcitură ruin.o .o .o (utensilo) – roată rotac.o (subs.sectar sejorn.o .ar {n} –a fantastica.roman romanc.ar {t} –a revoluţiona revolver.o .

) – siroco (vânt cald de sud-est) sirop.o – situaţie siv.scalar skalen. a ofensa shovel.) . găoace.a – sonor soport.ar {t} – a (se) separa sepi.) .ar {t} – a visa sonk.) – sodă sofism.in.o .o – doamnă sior.o (domo) .o (domo) . cutremur sistem.o – burete (spongia Officinalis) spontan.) – sonată sond.sonet sonj.o (mamif. fie siz.o (min.solenoid solfej.ar {m} – a mirosi.rechin sharlatan.ism.o .mire/mireasă.sepie septembr.o – duhuri (la plur) splen.o – silabă silenc.solvabil sombrero .ar {t} – a jupui de piele skand.o (matem.canat sid.spectroscop spektroskopi.o – ţigară sigar. placă shink.ar {t} – a (se) scandaliza skarabe.o – siluetă silvi.ecran skrib. sapă span.ar {n} – a şuiera sism.a .scop.) singl.o – scarabeu (Scarabeus Sacer) skaramuch. scul (fir).murdar sordin.o (aparato) – închizătoare serv.o .o – sinecură singl.) – cherner (la strung) spion.o .serios serjent.ar {t} – a sigila sign.o – aromate.) singlut.o .ig. scăunel skabios. intrare solicit.sistem sitel.ar {t} – a apuca cu gura snifl.spettroscopie spekul.ig.) ..) – ceramică vitros shampun.o – scoală skop.a .es.ar {t} – a apuca skabel.o .a .schelet skem. geam) spok.o .şrapnel shu.schelet shak.) .o .a .o (patol.es.ar {n} – a suspina sovaj.ar {t} – a căuta seren.o .o (moblo) – taburet.o .septembrie septicemi.o (biol.a .specie specifik.) – susai (Sonchus Oleraceus) sonor..serpentin serum.o .speleologie spens.o (fisho) – solă (Solea Vulgaris) solecism. anat.o (mamif.ar {t} – a solicita solid.) – cocăr spaniol spar.) – prag.o .o – eşarfă shekl.ar {t} – a urma sequoy.ar {t} – a răzui.o .ar {m} – a economisi spasm.o (mek.ar {t} – a zgîria.) . soţ sprat.ar {t} – a înmormânta.o (cienco) .o – îngheţată (la pahar) sorc.o – senzaţie sensual.o (mamif. condimente spik.o (ucelo) – strigă.silicat silikon. bunurez de pădure (Strixt Aluco) skori.neg spoz.pinten sport.o .) .o (utensilo) – oglindă spekt.a (elektron.o (mamif.a . a suda soldat.o (komerco) .in.o (utensilo) .ar {t} – a simpatiza (cu) simpl.) .sclav skleros.spectacol spektr.sceptic skerc.ar {n} – a patina skis.exemplar spegul.o .semn signal.o (aparato) – cataractă smeril. coasă sikomor.singur sold.spectru spektroskop.) – sorg (Sorghum Vulgare) sort.) – piuliţă skrupul.) – sequoia (Sequoia Gigantea) ser.sinuozitate sinus.o – spaţiu spadic.) .o (mek.sintonic sinton.sienit siest.o – şerb.o (medic.) – dispozitiv de acorp/sintonizare sinu.) .o (mek.) – soprană sorbet.o .o (botan. fîşie shild.o (muz.ar {t} – a situa.o .o – simţ sensacion.o .scrupol skult.) – spermă spermacet.sarpe serpentin.o .o (utensilo) – seringă sirok.o .a – bătrîn senior. vîrf somnol.ar {n} – a se ruşina shamot.ar {n} – a sughiţa singular.o – soartă sospir.o .o (arb.o . scoarţă shifon.sindrom sinekur.spat spatul.ar {t} – a prada.ul. a proteja shok.esk.o (pl.) – rulment sopran.sofist sofistik.a .o (biol.o – scleroză skol.o – scut.o .o (biol.o – vară somit.şal shalot.o (elektron.) .) .) . a lovi.a – stîng sink.a – senior.o .o – goeletă skur.o (subs.spontan spor.o . a îngropa sequ.o .ar {t} – a scrie skript.ar {m} – a face farmece sordid.sociolog sociologi.o .ar {m} – a fluiera sifon.o (pl.ar {t} – a rezolva solvent.o (meteor.ar {t} – a însemna sik.o .o (utensilo) – seceră.scherzo (scherţo) skerm..sofism sofist.şovinism shovin. cînepa) skeptik.ar {t} – a avea grije de sorg.slogan sluz.a – sobru soci.o (aparato) .o – mătase silogism. iobag seri.o – domn.) .ar {t} – a sonda sonet.sirop sis .şarlatan sharp.o – sentinelă sep .) .) .ar – a scufunda sinkop.a .) – plafon. a redacta.o (utensilo) – lazmă.) – serval (Felis Serval) servic.slalom slam.a-i fi somn son.splendid splint.) .simetric simfoni.) {t} – a solfegia soli.sincer sindikat.ar {n} .ar {t} – a privi spektakl.o (fisho) .ar (muz.a .o – înăltime.ar {n} – a face siesta sifilis.a .sex sezam.o – încăierare skarlat.o – sintaxă sintez.) – traversă shel. conchilie skalp.şpan spaniel. domnitor (cu respect) sinistr.o (arkit. soţ/soţie spoz.) .o .o (mek.o (biol.o – hârdău.o (min.o (biol.a .o – sezon.) .o – grijă (solicitudine) sorgum.schizofrenie sklav.seism.ar {n} – a se aşeza sienit.) – noroi.o (subs.ar {t} – a cheltui sperm. găleată situ.domn (sau doamnă) sior.sintonie sinton.o (fisho) .o (pl.a .o (utensilo) – cui despicat splis.o – sinagogă sinaps.senzual sent.ar {t} – a spiona spiral.solemn solenoid.o (subs.domn siren.o .a . tavan sokl. a lustrui skurel.şunt (electr. sive . a auzi sentenc.spasm spat.o (min.o .o (ucelo) – pitulice (Sylvia Atricapilla) simbios.o (mamif.solecism solen.specific specimen.sincronic sinod.) – înflorescenţa în spic (în pănuşe) spad.şurub skrub.ar {n} – a face linişte silenc.a – insuficient.sport spot.o – coajă.ar {m} – a servi serval.ar {n} – a cădea în sincopă sinkron.o (utensilo) – spatulă spec..ar {n} – a face o încăierare skars.o (subs.o (vesto) .o (biol.o .o – mireasă.ar (elektron.ar {t} – a izbi.senin serenad.o (aparato) .o – sepală separ.) {n} – a sintoniza sinton.o (medic.o . proiect sken.simplu simptom.simfonie simi.ist. piedestal sol.o (armo) .o (patol.fie .ser serch.a – fiecare (adj.et.o (arkit.o – splină splendid.o (mek.a .lat slogan.o – sirenă siring.simbol simetr.o (subs.sporadic sporn.ar {t} – a semna signifik. a şovăi sharad.sinod sinonim.ar {n} – a specula speleologi.scafandru skal.sesiune sever.silicon silk.o – şuncă shirm. a jefui sponj.o (subs.) – rază spoli.) .o .o – societate (asociaţie) sociolog.sinus (geom.o (arb.ar {t} – a sculpta skuner. uscat sikl.ar {t} – a curaţi.siliciu silikat.) – simbioză simbol.spor sporadik. caier (in.solitar solstic.o (muz.o (muz.sergent serpent.soclu.o (elem. tină slang.sociologie socis.) sinusit.ar {t} – a sintetiza sinton. a pili skren.) – sinusoidă sior.ar (komerco) {t} – a semnaliza signat.o (aparato) – aparat de respirat sub apă (tube de oxigen) sobr.a .a .) – veveriţă (Sgurus Vulgaris) slalom.scalen skali.) .o .o (vesto) .o (lud.a (geom.o .) .o – şalupă sham.) – şaradă shark.şovin shrapnel.şase sis.ar {t} – a scanda skandal.o (fisho) – peşte înrudit cu 23 .o (pl.) .ar {n} – a se clătina.ar {n} – a suna sonat.u – fiecare (pron.serie serin.) . a scărpina skrap.sinonim sins. nehot.) {t} – a da şah shakal. mai bătrîn (decît alţii) sens.o .o (kem.singular sinior. a eşterne skrub. intenţie skops.a .jargon sling.o .spic spin. a plomba (sfoară) split.sever sevici.a .o – haşmă (Alium Ascalonicum) shalup. a chinui sexu.a .o .o (rept.şmirghel snap.ar {t} – a apara.o (morbo) .) – zgură.similar simpati.sec.ar {t} – a schiţa skism.septicemie sepult.ar {n} – a scrie..) – aglică (Spiraea Filipendula) spirit.ar {n} – a face scrimă sket.silogism siluet.sombrero somer.snob snorkel.o .o .o – coajă.ar {t} – a plumbui.siloz silab.o (cienco) .o – spirală spire.a .o .o (elek.) .o (utensilo) – pală shovin.sens (direcţie) sintax.o (biol.) – şacal (Canis Aureus) shakt.o – şira spinării spinat.o .o .ar {t} – a se şampona shancel. puţin skelet.a .et.o (ucelo) – canar (Fringilla Canaria) serioz.o .o (utensilo) – scară skalar.ar {n} – a face sport sport.ar {t} – a simula sinagog.o (muz.o – aşchie (lemn.a .ul.o – sentinţă sentiment.) .o (biol.o .simptom simul.) – cruciuliţa (Senecio Vulgaris) senil.a .o (vesto) .o .o (muz. a adumeca snob.o (fiz.o – sofisticărie sofit.o – linişte silf.pantofi shultr. scorie skorpion.) – sipică (Scabiosa Ochroleuca) skafandr.in.seneci.) – sinapsă sincer.ar {t} – a tortura.ar {t} – a lipi.soldat sole.o – cârnat sod.) – sicomor (Ficus Sycomorus) sil.ar (lud.mire.) .o (animalo) – scorpion (Scorpio Europaeus) skrach.) – maimuţă simil.o .a – roşu-aprins skarmuch.o (medic.o .societate soci.o .ser serur.o – umăr shunt.o – spanac (spinaccia Oleracea) spindel.ar {t} – a asculta.şapte sepal.o – mătase.o – sferă shablon. a aşeza situ.o (pl.solid solitar. anotimp sfer.silf silik.o (morbo) – sinuzită sinusoid.o (elektron.o – surdină sorg.o .sifon sigar.serviciu sesion.) – serenadă serf.o (mek.ar {n} – a şedea sid.valtrap shaft.o .sindicat sindrom.o – spermaţet spic.o – schismă skizofreni.o .a – sălbatic sozi.sifilis sifl.) .o – solstiţiu solv. soţie spoz.o (utensilo) – sită sive .sentiment sentinel.susan sezon.sosie spac.o – ţigaretă sigl.o – puţ shal.o (elek.o (cienco) .o (kem.o – cîrpă.şablon shabrak.o – schemă.) shutr.) .

listă.sostantiv substituc.il.stroboscop strok.ar {t} – a coase în tighel stek.ar {t} – a comuta (en-. tată vitreg/adoptiv) stift. tablou sinoptic.o (arb.) talasemi.a – subit.o (muz.o – mătură de bord swich..germen spul.ar {t} – a face trist stupid.o .o (subs.o – stanţă. dar.o (aparato) .ar {n} – a ţipa.suprareal surfac.ar {n} – a cădea/a ceda sub o povară sukr.o – chihlimbar galben sud.o (armo) .ar {t} – a corupe subsidi. total sumari.ar {t} – a surprinde surtut.ar {t} – a (se) afunda tampon.o .o – cusătură în urma acului..ar {t} – a astupa (sticla) stop. îngîmfat superflu..o (elek.ar {t} – a scufunda în apă submis.stigmat stil.o (moblo) – masă tabler.o – dungă.) – dulap cu rafturi.sufle sufok.o (ucelo) – struţ (Struthio Camelus) struktur. încet (adj) tardigrad.supin (modul) suplant.o (morbo) – stomatită stomatologi.a .stativ stator.tabernacol tabl.sulfid sulfit.o (kem.covor tar.o (muz.a .suvenir suveren.) – stratosferă strek.ar (meteor.o . exact stroboskop.) .picioroange stencil. deasupra supres.ar {m} – a studia stuf. bidon.o – piatră de rîu stop.stat statik..o (vesto) – talpă.scaun stult.cît (comparativ) tamarind.) .ar {t} – a supraveghea suspekt.a .o – substanţă substantiv. aşchie squat.o .surd sureal.o – tară tarantel. a face stand.o – structură student.o .) – ceapă-de-mare (Squilla Maritima) stab.) .o . atît (adj.heringul spric.a – precedent (adj. călcâi talp.a – astfel.stinghie.o (subs.tam-tam tanacet. a submina suced. în aşa fel (adv.suc sukomb.duminica suol.ar {t} – a suplini.sulfit sulk.) . figură sculptată statur.o – statuie.stern sternut. F.stoic stok.o – stofă stoik.o – lovitură (de bursă.o (domo) . pers.ar {t} – a pune înăuntru stel.o .dop storax.) . crăpătură strid.talofite talon.o .o (mamif. a (-i) fi.o (arkit.ar {t} – a subvenţiona subvers. asemenea (adj.o – supă supe. tabak.tarif tarlatan.) – sol. prospect tabernakl.steril stern. pipăit taktik.o (subs.bursa de studiu stipit. a ţîşni spring. mortar de ipsos stul.stolon stomak.a – său.) tal.ar {n} – a gângăvi.ar {t} – a sugera.o – tunică surpriz.superfluu superlativ.) – calomfir (Tanacetum Balsamita) tandem – tandem.a – strict.taximetru taxus.a .a – strîns stri.) – tamariscă (Tamariscus) tambur. îşi (pron.o . (adv.sufix sufl.o (elem.o (subs.ar {m} – a îndruma.o (veturo) .ar {t} – a suspenda. kam – tot.o – tactică tal.o .) {p} – a face furtună (de timp) sturm.o (astron.) . a impune sun.e – atît.o (mez.pardesiu survey. canistră tant. a implora suport.o – pulpă rotunda (a piciorului sub genunchi) surd.o (biol.o – stereotipat.ar {t} – a înlocui.croitor talisman.o – tapiocă (Manihot Utilissima) tapir.o (ucelo) – cucuvea (Carine Noctua) strik.o .) su.ar {t} – a stimula stip.o (animalo) – animal tardigrade (subst.o – zahăr sukus.o (kem.ar {n} – a se simţi.) supr.talc talofit.ar {t} – a sustine sustracion.o (cienco) – statică statistik.ar {t} – a stenografia stentor.o .tars tart.). acţiune de omand.a – de deasupra suzeren.o (patol. strofă stand. indica o relaţie de rudenie (frate vitreg.o (medic.ar {n} – a strănuta steroid.recipient.) .tantal tap.o – tîun (Tabanus Bovinus) tabel.o – un fel de muselin tarok.) . joc de cărţi tars.o (biokemio) .o (insekto) – tarantulă (Lycosa Terentula) tard.deasupra superb.ar {t} – a succeda.stea stel.ar {n} – a susura sut.ar {t} – a înjuga submision.ar (mek..ar {t} – a suge.sturn su – se.o (morbo) .. gară stadi. clişeu stenograf.o (min.o – tangentă tanin.o . stindard stang.subaltern subis.o (biol.sulfat sulfid.ar {t} – a stereotipa steril.o (mamif.o – stoc.o (mek.o – sumă.talisman talk.o . a deschide (ek-..o (muz.o .a .o .o (mek.) – cârtiţă talveg..a – aşa de mult.linie streptokok.ar {t} – a stipula stiv.) – tisă (Taxus Buccata) 24 .soare sundi. atît.ar {t} – a tăia talior.tambur tamburin.o (pl.) – animal tardigrade (adj.prefix.ar {m} – a (se) sufoca sufr.o .sublim.a – stabil.a .tautologie tavern.o – stalactită stamin.o .o (utensilo) .o – taftă takimetr.) .o (instr.o (kem.ar {t} – a presupune supozitori.) .o – constelaţie stelari.o – index.o (bot.o – prajitură din aluat fraged (cu gen) tartar.) .o (subs.suspensie susten.o – stentor step. şi Pl. placă.o .ar {t} – a tatua tautologi.sultan sultanen. peste sur.ar {t} – a timbra. măret sublim.ar {t} – a obţine o sublimare submers.o .a – străin strat.ar {m} – a suferi sug.) {t} – a pune balamale tapet.o (elem.o (vesto) .ar {t} – a strangula stranj.talasemie talent.) . cîrlig stigmat.ar {t} – a scuipa squam...o .o .).o (utensilo) .) .a (zool. de stat.o (cienco) – statistică stativ. a nu vorbi taft.strat strategi.o (botan.o .ar {t} – a se îngriji.sudoare sufic.. refl.strabic strad.) – tapir (Tapirus Americanus) tapis.sud sudor.) – tarantelă tarantul.e – aşa.o – furtună (cu tunet) sturn. a urma/a veni după suces.tabulator tabul.) a stinge.o – varză acră surmulet. a bâlbâi strab.o (jud.supranume sur.ar {n} – a merge pe dibuite tatu.a ..o . riguros.ar {n/p} – a ajunge.) sub .) – rocoină (Stellaria Media) stelt.. acela. a face lovitură strok.o .ster (metru cub) stereofoni.tampon tamtam.staul. în sfârşit tangent.o .stereoscop stereotip.) tantal.ar {t} – a coase suvenir.ar {t} – a taxa taxi.o .o – muncă care trebuie realizată tast.supozitor supr.stomatologie ston.o (muz.subterfugiu subtil.o – haină lungă femeiască.o – talon.o (pl.stator statu.o – suprafaţă surjet..o .staniu stanc.ar {n} – a sta în picioare stac.o (arb.) tardigrad.) {t} – a ordona. a suporta subit.o (rel.o .nom. pos..ar {t} – a suporta (o greutate) supoz. a da o idee.o – taroc. tîmpit stump.o .o (biol. atît (comparativ) tam .o (utensilo) .o (komerco) – steag.) .stupid stupor.) – supernovă superstic.o – stadion..stereofonie stereoskop.o (aparato) .o (subs.o .ar {t} – a ruga respectuos/cu umilinţa..e .o (moblo) .ar {t} – a depăna (firul) spum. a închide T ta (= ita) – acel. a da în antrepriză subordin. şi pron.ar {n} – a se ridica în picioare stacion.o .tartar tas.o .ar {t} – a răsturna. a se îndrepta stat.ar {t} – a scădea susur.ar {t} – a opri temporar suspension.o (anat..) – stîlp stipul.subiect subjuntiv.) – tamburină tamen – totuşi. bară start.) – şurub.(adj.ar {n} – a stagna.) – colilie (Stipa Pennata) stipendi.o (subs.cotor/cocean de măr stunt.ar {t} – a suferi.) .a .o (domo) – tapiţerie tapioka.) .a . în sus. a înceta stal.) . pămint sulf.ar {t} – a (se) substitui subterfuj.o – ceaşcă task.) – tutun.taxi taxidermi.ar {t} – a subvenţiona substanc.) .o (elem.o .ar {t} – a suspecta suspend.) tarif.steatit steb. a elimina suspens. a sugera (teatru) sufle.somar sumn.o – stalagmită stalaktit.) – stirax (Styrax Benzoin) stoter.o – tavernă. consolă taburet.o – spumă sput.. a înlocui într-o muncă suplement.o – staţiune.tanin tank.o (bot. bizar stranjer.. a ştampila stan.stil stilet.o – statură statut.a – straniu.stat major stabil.o (pl.ar {n} – a se împotmoli strangul.ar {t} – a zgudui.tabu tabulator.ar. a fi de suficient sufix.o . condiţie standard.student studi. pos.) . de joc) struch.o (frukto) – tamarin (Tamarindus Indica) tamarisk. a se gândi sucin.o – tact. Sg.ar {n} – a se chirci. . grajd stac.rid sultan.ar {n} – a cina super ..stilet stilistik.o (subs.supliment suplik.o – superstiţie supin.a – subţire subvencion.esk.a .ar {t} – a stivui stof.) – solz.o .o (subs.ar {n} – a face o greşală.sterol stetoskop.o – stepă ster.a – prost. tabac (Nicotiana Tabacum) taban.) ..ar {n} – a emana spros.ar (koquo) {t} – a face stufat stuk.ar {n} – a stropi mărunt. stadiu stagn.ar {m} – a sufla.o – fund tam – tot.talent tali.o .o (kem.taxidermie taximetr.ar (jud.ar {m} – a tăcea.) a aprinde.sub subaltern.a .o (aparato) . al său.) . rezervă stol.sulf sulfat.ar {t} – a subordona suborn.o (moblo) .stomac stomatit.) – streptococ stret. pe sine.o .o (pl.) .o . neaşteptat subjekt.o . pingea sup. birt tax. a III-a M. oricum tamp. a lua locul cuiva suple. etolă stolon.superb.ar {n} – a face grevă striknin.) – stamină stamp. feston surkrut. .a – lent.) .stare.o .o (fisho) – barbun (Mullus Barbatus Ponticus) surplis.) . nemişcat stabl. a zgâltâi sul.) – tahometru takt.o .statut steatit.ar (komerco) {n} – a face o oferta.o – tablou de bord (la un automobil/avion) tabu..taburet tac.ar {n} – a avea succes a reusi suci. a se ghemui squil..steroid sterol.ar {t} – a suprima sur .o (frukto) – struguri de corinţ (Vitis Apirena) sum. a sorbi încet sugest.o .o (polit.o (pl.superlativ supernov.o (ucelo) . a prupune suk.strategie stratosfer.o (meteor.stetoscop stif.o – drun. a striga strig.o – stilistică stimul.sus. ţăruş.) – oţel stalagmit.o – stuc.ar {t} – a (se) destinde sternum.ar {n} – a fi uluit sturm.) tant. stradă strand.suveran swabr.) .o . atîta (adv.subjonctiv sublim.) – stricnină strikt.o .pe.

o . calm trans – prefix: trans transakt.) timian.) .o – societate de asigurare pe viaţă topaz.ar {t} – a toarce toreador. nod (de lemn) tuberklos.o (batel/nav) .o (komerco) – telegramă telekomunik.) .ar {n} – a avea tendinţa la tendin.o – mulţime turban.ar {t} – a vibra trilion.tonic tonsil.o .) .text tez.timpan (muz.ar {t} – a se transmite prin tradiţie traduk.) – trombă trombin.o .o (biol.tay.tei tim.o . anat.a .) .tifos tifoid.perdea tendenc.ar {n} – a triumfa trivial..o .o (arb.o – vrăjitorie tex. a fărâma triumf.ciuf.o (aparato) .o (subs.tezaur tri .ar {n} – a bea în sănătatea cuiva tot.) – terasă teratologi.ar (kem.o .o .ar {t} – a chinui.a .um.o (tradescantia viridis) – specie de plantă erbacee tradicion.) .) tritur.ar {t} – a tolera tom.o .o (geol.trivial.ar {t} – a tulbura.timpan (arh.o (mek.topaz topik.trust trut.o (mek.) – terebentină teren.ar {t} – a tempera.ar {t} – a încerca tentakul.o (ucelo).aceia.o .ar {n} – a fi în doliu travers. pl.o .) tumult.o (subs. hidr.tors tort.o (aparato) .) {p} – a cădea furtuna templ.) – trifoi (Trifolium) trigonometri.o (tekn.traiectorie trak.trotuar trov.o – burtă triptik.testosteron tetraedr.teatru ted.ar {t} – a înşela tron.o (fisho) – păstrăv (Trutta Fario) tu .o – teamă temat.teodolit teokrat.o .o – groapă tombol.o .o (mez. a persecuta.ar {t} – a (se) transforma transformator.a – călduţ ter.triunghi trias.o – margine de şanţ test.o – tromboză trombus.albie troglodit.tip.o .o (cienco) . a face o transfuzie transistor. antiqua Roma) – togă told.o – temperatură tempest.o (biol.trilogie trimaran.o (veturo) – tricicletă trifoli.o (biol.ar {t} – a trăda trait.o – tur.ar {t} – a trage tirad.o (animalo) – trichină trikinos.o (biol.a – tot.tritium triton.) {n} – a avea un tic til – pîna la (timp şi spaţiu) til ke – pînă cînd tild.) .tratat traktor.) – tumoare mică (fiziol.) .ton tond.ar {t} .o (anat.ar {t} – a trasvaza un lichid.o – burghiu trepid. specie de ţînţar nnegru tir.o – tîmplă temporis.prosop tog.ar {n} – a fi terorizat teror.o .ar {t} – a urmări.o (meteor. tehn.) .toxicologie toxin.ar (patol.ar (komerco) {t} – a telegrafia telegram.o – tuberculină tuberkul.o (gram.o (veturo) .) .) – traversare.o (subs.a – fraged.ar {t} – a trage dupa sine tranc.tremolo tremp.) .tubercul.trapez trapezoid.o (aparato) – trambulină tran.a .o (anat. a proteja tegul.) .ar {t} – a trasa traumat.o . prea mult trofe.) – napi porceşti (Helianthus Tuberosus) topografi.triceps tricikl.o (geol.o .telur (chem.o – mină marină tors.o .a (meteorologio) .o .terapie teras.) – trementină terplen.o (utensilo) – cleşte tench.o .teroare terpentin.ceai teatr. a (se) îmbiba tren.a .o (muz.totem toxik.o (biokemio) – trombină trombocit.tehnologie tekt.terier (cîine) terin.o (pl.o (geom.a ..al tău/a ta/ai tăi/ale tale.termometru termostat.ar {t} – a transmite transmut.o .o (arto) .) – iască tinkl.trafic tragedi. voiaj tur.o (patol.tenace tenali.o .ar {t} – a ţese text.o (vesto.) .trahom trakt.timplu tempor..e .teorie teozofi.tribunal triceps.o – amigdală (med.o (frukto) – roşie.ar {m} – a (se) muia.o .turist turb.o (mamif.ar {t} – a gâdila titr.o .ar {t} – a preface transport. vulgar tro – prea mare.o (morbo) .) – tiroidă (glandă) tisu.trimaran trimestr.o (rel. margine termit.teist tek.trombus tromp.o (muz.travertin travesti.titlu tizan.) .o .tomografie ton. tufiş tuk.) troposfer.teritoriu termin.) – turbă torid.o – gaură trubadur.) torch.tetraedru teurgi.tegument teism.o (utensilo) .o – tom.totalizator totem.o (geog.o (morbo) .ar {n} – a tresări trest.a tricota tril.tub tuber.) .) .ar {t} – a transfigura transform.o .a .troleu tromb.o (patol.tenis tenon.tentacul tenu.topic topinambur.o – pânză groasă trem.o .ar {t} – a se travesti tre – mult.) – tonă tundr.) tuberos.ar {n} – a trepida tres.ar {n} – a face toaleta tub.testicul testosteron.o .o (lud. tunel tur.ar {t} – a acoperi.ar {t} – a traduce trafik.(mez.o (fisho) – lin (Tinca Vulgaris) tend.o – tiară tibi.a – liniştit.o . tendon toler.) . prajitură tortug.a .o – fir răsucit (dintr-o frînghie) torped.o (muz.ar {t} – a transfera.) – teracotă terapi.o – castron de supă teritori.topografie topologi.o – tranşee tranquil.o .o (filoz.ar {n} – a trece prin/peste transit.o .o (medic.termit termodinamik.o (arb.o – tehnică teknologi.triasic tribu.) – acoperiş tel.o (aparato) .trib tribunal.) – broască-testoasă tost.temerar temp.o – pistă.) – tundră tunel.o – triremă trism.) – ţiglă tegument.trop (gram. a tortura torn.o ..) .triptic (pict.tucan tulip. bârnă trac.trepied trezor.o (cienco) .o (arkit.trofeu trog.iv. foarte tref.) tropik. moale teni.toxic toxikologi.ar {n} – a face zgomot tun.o .o .trapezoid tras.troglodit trole.tumoare tumul. a deranja trufl. urmă trelis.o (lud.o (mek.) tonsilit.triumf trumpet.turban 25 .o (anat.) tenor. zool. mistrie trump.titan (mit.test testament.acela (sing.transversal trapez.o (muz.) . tomată tomb.termostat teror.a .) – trompetă trunk.) – traumă traur.transformator transfuz.o – cruciadă transfer.o – teocraţie teologi.tropic tropism.a – terţiar terebint.ar (komerco) {t} – a telefona telegraf.) titil.toreador torent.a (medic.) .galerie.o .o .o (pl.teozofie tepid.o – pământ tera.tendon tenebr.o (elem.) .topologie tor.) .trombon trombos.ar {n/p} – a tuna tonik.) .ar {n} – a suna lung tint. acelea (pron.) trip.trei triangul.ar {t} – a transporta transvers.o .tren trepan.) .torent torf.o (animalo) .ar {t} – a încărca tent.) – lalea (Tulipa Gesneriana) tumor.o – trubadur.o .o – trufă (Tuber Melanosporum) truism.) .din timp în timp temper.trist triti.tropism (biol.) trirem.o .o (patol.o – telecomunicaţie teleologi.o (meteorologio) .) – cimbrişor (Thymus Serpillum) timid.o .o – tombolă tomografi.ar {t} – a tunde (un gard viu/lîna) tondr.a .o – tiradă (discurs) tiran.trunchi trup. a modera temperament.trahee trakom.o .) . caracter tipul.) .o .terbiu terciar.o .o (insekto) – tipulă.o – cortină de teatru.tiran tiroid.ar {t} – a tritura. scurtătură travers.) .) – tuberoză (Polyanthes Tuberosa) tuf. titan (chem.o (subs.) .o – trăsătură trajektori.) – febră tifoidă tifon.ar {t} – a ţine tenac.) – consolă travertin.o .o – teză ti (= iti) .teologie teorem.o (patol.o .) – grîndă. turmă trust.teraterakot.o .prin trab.o (anat.) – tubercoloză tuberkulin.o (utensilo) – linguroi.op. volum tomat.o – coadă împletită tresay. talie te.televiziune telur.) tiar.a .o (instr.o – tor (la baza unei coloane) (arhit.o (pl.teism teist.o – zăcătoare tindr.o – semn.o (elem.o (utensilo) – torţă tord.ar {t} – a trata traktat.) – tildă tili. mec.) .) – tesătură titan.teleologie telepati.o (kem.o . toată totalizator.o .) . a împinge înăuntru trake.o – teoremă teori.ar {t} – a vopsi tip.o (arto) .teren terier.o – treflă trek.telepatie teleskop.o – pânză telefon.trimestru trinomi.o (jud.) .tău/ta/tăi/tale tualet.întuneric tener.tigru tik.o (rept.ar {t} – a găsi tru.trismus trist.ar {t} – a (se) plictisi teg.o .o (cienco) – termodinamică termometr.o .tec teknik.teocrat teokrati.o .o .o (moblo) .tranzitiv translucid.o (veturo) .) .o .ar {n} – a temporiza ten.torid torment.o (biol.tu tu.tractor tram.o (muz.o .o (pl.o .tenor tens.tibie tif.) . geom.translucid transmis. moţ.o .o (subs.) – toxină tra .) – tonsură tontin.ar {n} – a călca pe cineva pe picior trampolin.o .teratologie terbi.).o .) – trichinoză trikot.temperament temperatur.) .o (meteorol.o .o (utensilo) .o – trinom (mat.tron trop.o .tragedie trahiz.o (pl.o (meteorol.o – trupă.ar {n} – a face testament testikul.tenie tenis. a transmite transfigur.o (patol.o (aparato) .o .o (utensilo) .tranzistor transit.o (biol.o (elek..) .o .o (arkit.telescop teleskop.) tem.o .) .o (med..o (mamif.ar {t} – a încastra televizion.o – mijloc.o (vesto) .triton (mit.trombocite trombon.truism truk.) timus.) – troposferă trotuar.ar (meteorol.et.o (biokemio) . poet trubl.taifun tigr.o – tort.) .) {t} – a intitula titul.tumul (arheol.ist.ar {n} – a face o tranzacţie transept.) – tarod (mec.ar {t} – a strunji toron.timus tin.o (arb.o – tizană to (= ito) .o (patol.o (arkit.o (mek.o .) toal.o .ar {n} – a fi în transă tranch.trilion trilogi.o (rel.o – temă temerar.o (veturo) – tranvai trampl.ar {n} – a tremura trema.trigonometrie trikin.o (domo) – bucăta de pînză tukan.o .o – diereză tremol.timp temp.ar {t} – a tăia (mărunt) tranche.a – subţire teodolit.vagon (descoperit) trul.o – terminaţie.o (cienco) .ar {t} – a se teme de timbal. dîră tradeskanci.timid timpan.o (morbo) – amigdalită tonsur.o (zool.

un un.o .o (ucelo) – dropie (Otis-tarda) utensil.o-laus.versiune vertebr.brio.viziune.) – varicelă varik..) – verbană (Verbena Officinalis) verd.ar {n} – a voiaja.o .vostru/voastră/voştri/voastre.ar (rel.o .e – cîteodată ulcer.) .ar {n} – a veni vend.o .o – prajitură din aluat moale vag.ar {t} – a vedea vidv.o (mez.a – uniformă unik.o – seară vespertili.viaduct viatik.o .o – om (adult) virg.o – vatelină vax.o (nav.urs urtik.ultimatum ultr.of! (interjecţie) ukaz.vocativ vol.o (arkit.e – o dată -un.) .) – vomer (os al nasului) vort.o .utopie uvertur.ar {n} – a urla umbilik.o .urticarie utard.) a avea în uzufruct uzur.) .virtute veruk.unghie unguent.o – catifea.o .o .o .ar {t} – a verifica verjus.o – obraz.a .o (mamif.a – dare care (adj.ar {t} – a vrea.o (mamif..ar {n} – a face legămînt voy.a (rel.esm.o (mamif.o (kem.virtuos virulent.ar {t} – a atinge tusilaj.o .a – Dumneavoastră (curtezie în Ido). stradă voyaj. a viola violent.vertical vertu. a întoarce turtur.o (veturo) – maşină.o – ceva (subst.o (utensilo) .uniune unison.o (animalo) – pasăre uf! .o – vodcă vok.ar {t} – a încălca.) .a . hrană vikun.o (subs.ar (meteorologio) {p} – a bate vîntul vent.vitriol viul.neg verv.) .o (vesto) – fustă scurtă (de balerină) tuy.) – pâmânt umbros un .virtual virtuoz.) {t} – a unge ungl.util utopi.) .o .ar {t} – a aştepta vasal.o (mez.o (rept. a irita.ar (komerco) {t} – a chema vokal.unitar (sectă) univers.o (patol.) – vaccin vad.velociped U ube . aguridă verk. Dumneavoastră ( de politeţe)(sing.ar – a culege via venen.o .ar (komerco) {m} – a vota vov.u – cineva (pron.o . inutil vandal.ar {n} – a fi vigilent vigor.o (utensilo) – şurubelniţă vish.ar {n} – a pratica uzură uzurp.verde verdigris.) – viţa-de-vie (Vitis Vinifera) vitamin.) .ar {t} – a venera venerdi.) – variolă varm.volt voltmetr. în direcţia vers.a .ar (muz. nedef.o – urnă urogal.primul un.o (ucelo) – cocoş de munte urologi.o – articol. cale.o – operă.vivipar viz.o . a folosi uzufrukt.vehicol.a . se adaugă rădăcină verbală).) – vaselină vech.o (ucelo) – uliu (Aegypus Monachus) vund.o – vînt ventil.vanitate vapor. oniprezent ucel.o – măruntaie vici.o – must.o .o (insekto) – păduche de îmbrăcăminte vestibul.sufix.venereologie venial.voi.o (patol.o (subs.o – victimă viktuali.unic union.a .o (fisho) – calcan (Rhombus Maeoticus) turd.o (muz.o .a – culoare violetă violac.o – venă vejet.) ul.o – turcoază turm.) . specie de tigru) uncial.) – urzică (Urlica Dioica) urtikari.) – jaguar (Felis Unca.o .(intr.o .vineri venereologi.varice variol.o – violenţă violin.o – gravură/ilustraţie de carte viol.ar {n} – a vegeta vejetar.a.) – viperă vir. apert-uro = uvertură.) .o – iarnă vinyet.unanim unc.e – mai încolo ulul.ar {t} – a valora.o .) .o – vînat vin.) ul.o (aparato) – turbină turbot.) – ginestră (Genista Junlea) ulm.) – nevăstuică vizier.venial venj.verb verben. a voi volatil.temp.fagure vacil.) .o .o .o (patol.o .vulcan volt.o (pl.o .a .univers universitat.ulcer ulex.ar {t} – a tutela tutu. a avea valoare de valor.o – vas (de sînge) vast.o (ucelo) – nagîţ (Vanellus Vanellus) vang. bucă. al vostru/a voastră/ai voştri/ale voastre viadukt.o – viaţă vivac. toporaş (viola Odornata) viol.) .) – gălbenuş de ou vitr.) – lama (Lama Vicugna) vilaj.viscos vit.o – oţet vind.o .o (subs.o – provizie de drum vibr.o (subs.ar – a vomita vomer.) {t} – a răni W 26 .ar {m} – a varia varicel.a .o (jud.o – viespe (Vespa Vulgaris) vesper.sufix care specifica nocţtiune de unitate fundamental unanim.o (biol.cald vars.ucaz (istoria rusă) -ul.vanilie vanitat.Dumneata.a – adevărat verand.lok.o – vocală vokativ.o (pl.o – drun.) – captalan (Petasites Officinalis) tutel.o (vesto) – îmbrăcăminte vest.veteran veterinar.sufix.) – urină urj.) .unde ubiqu.o (arb.a – văduv vigil.o . a mişca viburn.) – ouvertură -uy.o (subs.virus vis.a .) – liliac vest.) .ar {n} – a trece prin vad (o apă) afl.o (subs.o (meteorologio) .) .o (veturo) .o (aparato) .din Română: viceprezidanto = vice-preşedinte vicer.ar {n} – a fi urgent urn.o .) – tuia (Thya Occidentalis) util. fără conţinut val.o – universitate upup.o – vertebră vertij.o – violă.o (pl.o (patol.vin vinagr.o .a – plin de viaţă vivipar.o (vesto) – haină.ar {n} – a face vacanţă.violoncel viper.o (patol.) – vioară violoncel.veneric venerac.) – odolean (Valeriana Officinalis) valerianel.ar {n} – a voiaja vu .) .o (muz.ar {t} – a dori atingerea unui scop vizaj.o . pe voi vi. indică masculinul (kat-ulo = motăn.vopsea veronik.unison unitar.il.ventricul ver.ar {n} – a fi vegetarian vek. mijloc de transport vein. velur ven. a merge (cu vehicol) veh.vizir vizit.) .urologie urs.unguent uniform.o .o (meteorologio) .o (animalo) . spoz-ulo = soţ) ul.valoare vals.) .o (arkit.o (pl. pe undeva ul.o (patol.a .ar {n} – a se trezi vek.ar {n} – a agita.ar {t} – a vizita voc.o .turn (şi la şah) turn.ar {t} – a uzurpa V vab. marfă vari.) – măzăriche (Vicia Dumetorum) vedet.vicar viktim.foy..) ul.o (pl.ar {n} – a fi vacant vakanc.vernier vernis.o .vers version.o – vedetă vegr.) – violă viv.uncial uncion.ar {n} – a tuşi tush.volum volunt.zburator volf.a .ar {t} – a usupra.o (muz.ar {m} – a strânge în şuruburi vis.uter velodrom.viconte viskoz.o .o .o .venin vener.o – oraş ure.ar {t} – a violenta violent.vale valenc.o (arb.ar {n} – a avea ameţeli vertikal.ar {t} – a (se) usca.il.a . al Dumneavoastră vulgar.) – cot (unitate de măsură) ultimat.a – gol.o – valiză valor.vulgar vulkaniz.a – prezent în mai multe locuri.o – alimente.o (anat.o . veston vet.vagon vak.o (ucelo) – pupăză (Upupa Epops) -ur.vigoare vikari.o (pl.ar {t} – a se deştepta vekt. a şterge viskomt.vecin vid.a (rel. muncă intelectuala verm.velodrom velur.o .o .o . sigar-uyo = cutie cu ţigări uz. indică un obiect care conţine ceva). a fi în vacanţă vaku.o (mamif.. apropiat (în spaţiu) vicin.ar {n} – a se vesteji velociped.veterinar vetur.o .a (biol.ar {t} – a înălţa.o (pl.) – călin (Viburnum Opulus) vice – ca vice.a .o .o . violin-uyo = cutia unei viori.) .o (pl.ar {m} – a trăi viv. Dumitale.vermut vernier.voce vodk.balansier vektor.spaghete vermut.timp (atmosferic) veteran.van. vervă vesp.) {n} – a dansa valsul valv.o .o – hîrtie velină velk. automobil vex. vouă.o .o .vapor var.ar {t} – a înfăşura vom.ar {t} .ar {t} – a vulcaniza vult.ar {n} – a (se) învîrteji vot.) – sulfat de cupru verdikt.o .o (vesto) – jachetă pe talie (bărbătească) van.) .o – cuvânt vortic.o – vizieră vizion.uree urin. falcă vanil.ar {m} – a roti.a – verginal.ar {t} – a învinge vintr.ar {t} – a uza.ar (medic.vagin vagon.o (kem.) – fetică (Valerianella Olitoria) valid.virulent virus.o (ucelo) – turturea (Columba Turtur) tus.o (pl.ar {t} – a uni union.a (tipog.o .vandal vanel.o . vas vazelin.e – pe aici.o (biol.o (aparato) – valvă vampir.ar {n} – a se clătina vacin.ar {t} – a vărsa vart. vehicul.a (patol.vasal vaskul.o (subs.e.a . cast virologi.vierme vermicel.a – vecin.o (subs.vestibul veston.o .vampir vams.a .o (vesto) – văl velin.verdict verg.viciu vicin.) – ulm (Ulmus Campestris) uln.ar {t} – a răzbuna vent. a ridica vinil.ig.) – scîndură a bordajului interior veh.) .ar {n} – a rataci vagin.voltmetru volumin.o (pl. de curtezie) vu. a umili vi .o (biol.a .uragan uranografi.lup volkan.) .) – ceară vaz.ar {t} – a se împotrivi veto veter.valid valiz.) – verandă verb.sat vild.geam vitriol.o (utensilo) – utensilă uter.o – faţă vizel.o . apariţie vizir.o – vază.ar {t} – a vinde vendemi..o (mamif.al.o (arkit.o (biol.a .) .o .ar {t} – a face de buna voie volupt. pikt-uro = tablou uragan.vinil vink.virusologie virtual.o . vă.ombilic umbr.) – valenţă valerian.voluptate volv.) – vitamină vitel.turbin.o (ucelo) – sturz (Turdus Arboreus) turkez.) – ventrilică (Veronica Officinalis) vers – către.o .vast vat.o (muz.o (mek.o (utensilo) – vargă verifik.o – burtă ventrikul.o (subs.ar {t} – a ventila ventr.o (patol.sufix (indică rezultat sau produsul unei acţtiuni.) – boltă vultur.vector vel.o .o (mamif.a .o (veturo) .uranografie urb.

o .o (mez.) .o – an.) – vergă.dovlecel zum.) .warf.drept yust.zero zeugm.o (min.o -iaurt yuk.ar {t} – a face jodel yog.o (nav.) – cârciu măreasă (ZinniaElegans) zink.) – numele unei jucării/unui joc (cu sforicică) yug.zebu zel.o .ar {t} – a lipi west.o (elem.a – just.o (pl.o – zeugmă zibelin.yoga yol.) .) – zibellină zigzag.) .o .a – tânăr yur.indică un pui de animal. specie de liliacee (Yucca Gloriosa) -yun. unitate de măzură a timpului yard.o (arto) .o .o (jud.o – yolă yoy.) .yatagan ye – prepoziţie cu sensul nedeterminita yen – iată yes .o (utensilo) .zinc zinkografi.) . bovyuno = viţel.) – zebră zebu.zenit zeolit.o (biol.zoologie zukin.wistiti X xerofit.whist (joc de cărţi) wistiti.vest wigwam.whisky wist.o (domo) .o (muz.da (afermativ) yodl.o (mamif.o (mamif.) – yac (Bos Gruniensis) yakt.o .zoofit zoologi.jug yogurt.) – yuca.watt weft.o .zodiac zon. antenă yatagan.xilofon xilograf.ar {n} – a merge în zigzag zini.o (armo) .zincografie zirkoni.o (mamif.o – zonă zoofit.o .o .o (mamif.o – băteală weld.o – urzeală wat.chei warp.o .o .ar {n} – a fi zelos zenit.wigwam wiski.ar {n} – a zumzăi 27 .o (elem. adevărat Z zebr.o (lud.(pianta) xerofite xilofon.) .) .zeolit zer.yaht yar.o (lud.zirconiu zodiak..) .o (pl.) .o (cienco) .ar (arto) {t} – a xilografa Y ya – desigur (emfatic) yak. kat-yuno = pisoiaş yun.o (mamif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful