SKAKAVAC 3.

5

SKAKAVAC
VOL.III BROJ 5.

SADRŽAJ: • • • • • • • • • • • • BABA JAGIN ARABESKNI KOVČEG LABAVIS ME, ADONAI DVE TELEMITSKE "KRENJE" LIBER TAU SA KOMENTARIMA POLIFILIJEV SAN DRAGA BRAĆO U KRALJEVSKOJ UMETNOSTI… DATUMI RITUALA O.'.T.'. za 2012. e.v. ŠTA JE LJUBAV TVOJA,.... UNIVERZALNA RELIGIJA LIBER STELAE RUBEAE SA KOMENTARIMA LOGOS AIONOS TARO FINALNA FANTAZIJA

Serijal 3. / Broj 5. Privatno elektronsko izdanje. Svi tekstovi su © vlasništvo autora. Prolećni Ekvinocij 2012.e.v.

1

SKAKAVAC 3.5

BABA JAGIN ARABESKNI KOVČEG
Sr.Pandora Starica je spustila arabeskni kovčeg na prašnjavu cestu blizu raskršća. Okrenula se prema meni, pogledala me dugim, teškim pogledom koji me poklopio poput gavranovog krila i obojio sve oko nas gustom, crnom tintom noći. Noć sudbonosnih pitanja. Bio je to ponoćni pogled Babe Jage, pogled-bodež koji me sasjekao na komadiće. /bljeskanje srebrne oštrice: bjelokosni, prijeteći očnjaci divlje životinje koji naglo izviru iz šumske tame; naoštren srp opadajućeg mjeseca: oružje-igračka amazonskih ratnica./

Začuo se krckavi zvuk, kao kad noga zgazi snop suhih grančica. Zvuk hrskavih kostiju. Ubrzo nakon toga osjetila sam bolni trzaj koji je poput strujnog udara obuhvatio cijelo moje tijelo u električni zagrljaj. Tresla sam se kao epileptičar, kao vudu svećenica u transu. (Putujem kroz psihodeličnu crvotočinu- prostorvremenski kontinuum...) Ispustila sam oštri vrisak koji je zaparao delikatnu haljinu noći, učinio da zvijezde zadrhte i sakriju se, preplašene, iza tmurnih oblaka. Iz šume se začulo nemirno komešanje i uzbu eno glasanje životinja. Osjećala sam svakom stanicom svoga tijela kako cijela Priroda sudjeluje u mojoj katarzi i podržava ju. Kao da navija za mene: "Ustraj, ustraj!" Potmula implozija. Tamo, u najtamnijim dubinama mog bića nešto se prelomilo poput snopa suhih grančica, a zatim se uz vrisak oslobodilo, porodilo, izronilo na površinu svijesti. Užarene kugle svjetlosti lebdjele su iznad moje glave. Iako je bila noć, sve je svijetlilo nekim neobičnim unutrašnjim sjajem.

Pogledala sam staricu. Izraz njenog lica u potpunosti se izmijenio-više nije bio zastrašujuć već umirujuć. Kristalne kugle njenih očiju isijavale su blagu svjetlost koja mi je milovala srce. Izgledala je pomla eno, a u isto vrijeme cijela njena pojava odisala je drevnom, monolitnom mudrošću. Mlada svećenica i stara vještica koje koegzistiraju u jednom biću, istovremeno.

Pogledala je kovčeg, zatim mene te je najzad progovorila (glasom koji me podsjećao na zbor vjetrova): "Spremna si." Klimnula sam u znak odobravanja, krenula prema arabesknom kovčegu, primila ga za srebrne ručke i podigla s prašnjave ceste.

Došavši do raskršća, krenula sam putem koji vodi ka modroj planini.

2

SKAKAVAC 3.5

LAVABIS ME, ADONAI
Ti ćeš me Oprati, Gospode! Fr. L.A.

Čujem isto, ali drugačije, vidim isto ali drugačije. Iako je sve isto, ali Zora posle noći nam omogućava da vidimo jasnije dojučerašnje obrise u tami, vidimo onako kako jeste svoje sopstveno dvorište. Ta Zlatna Zora sopstvenog bića. Da, potpuno si u pravu, svaki deo puta je deo sopstvenog univerzuma i bavljenjem sopstvenim univerzumom je zaista TO. Tada taj oduvek savršeni univerzum, kristalno čist postaje jasan poput kamenog kristala nakon dugotrajnog glačanja. Liči na dijamant, za mene je dijamant i postaje Dijamant. Dok tražimo dijamantsku Krunu, tumaramo kroz strahove i nadanja, ali dok strpljivo glačamo Kristal, on postaje polako bez puno napora Sjajan Dijamant. Nakon serije radova san me je odneo na venčanje u belom, svi su bili u belom i ona nepoznata, uzvišeni aspekt moga bića. Rekla mi je "Jednim se može nahraniti sve, a i lakše je", otišla je, ali ja sam ostao radostan jer znam da je tu. Beli stubovi, beskonačni redovi stolova sa čašama Belog vina. Prepun radosti i ljubavi, gledam belu salu i svestan sam da je sve slika univerzuma mog bića oko mene. Prethodne noći, san me je odneo u pozorište, na podijumu predstava mojih strahova... Gledalište prepuno likova sa belim rukavicama, skerletna zavesa....

3

SKAKAVAC 3.5

DVE TELEMITSKE "KRENJE"
za „otvaranje“ i „zatvaranje“ rituala Fr.Alion Po Knjizi Zakona....

PRVA KRETNJA: Vrh glave: Nuit! Sex centar: Hadit! Središte grudi: Ra-Hoor-Khuit! Solarni plexus: Sunce, Sex centar: Snaga i Čelo: Vid, Krug oko glave: Svetlost; Središte grudi:...to je za služitelje Zvezde i Zmije.

DRUGA KRETNJA: Središte grudi: Lepota i Sex centar: snaga, Levo rame: poskočan smeh i prijatna čežnja Desno rame: snaga i vatra Središte grudi: ...to je naše.

4

SKAKAVAC 3.5

LIBER TAV
SA KOMENTARIMA Fr.Alion.'.

Čini šta ti je volja će biti sav Zakon. TAU "Tau" je Univerzum u svojoj totalnosti; sadrži sve sfere, sva stanja, razine i procese. Stoga je "Tau" obgrlio i sadrži u sebi sva Trojstva u svih navedenih sedam stadijuma egzistencije svesti i energije. T

1

ALEF

HET

SAMEK

Alef - Magister Templi / 8=3 Het - Adeptus / 5=6 Samek - Neofit / 0=0
Magister Templi je sadržatelj svega što čini "Samotnika" Teleme. Adeptus je "Ljubavnik" O.'.T.'., a Neofit je "novajlija" koji se budi kao "Čovek Zemlje" u Redu Telemita, tj. poima svoj Univerzum kroz Zakon Teleme. Ova tri "stepena" ("ranga") su osnovna polja sa-dejstva svesti na ravnima postignuća i korespodentni su "trijadama" Drveta Života. Alef je "vrhunac" Duhovnosti Samotnika; u "Ludi" je sadržana celokupna Svest (Dah Života) onoga što čini Čoveka u "celosti". Alef je i Svastika postojanja Energije, kao i "Znak Tužne Isis". Het je staza kojom Adept tj. Ljubavnik kroz "kočijašenje" doseže viši rang, tj. kojom "prelazi" Ponor i postaje M.T. ("Samotnik"). Samek je staza i "formula" koja je ključna za Čoveka Zemlje uspostavljanje potpune ravnoteže elemenata i potpuna "vertikalnost" u aspiraciji ka "višem", tj. Duhovnom (ka Zvezdano-Solarnoj svesti).

2

BET

TET

AJIN

Bet - Ultimativna Iluzija Tet - Iluzija Sile Ajin - Iluzija Materije
Bet je svest o svim elementima koji jesu sačinioci Univerzuma (u budnosti Samotnika), a posebne osobine svakog elementa su "iluzija" o odvojenosti bilo kojeg smisla od bilo kojeg drugog sadržaja svesti. Tet je staza Snage i Lava, za Ljubavnika ona predstavlja Silu koja odre uje Duhovno Razumevanje koje "kroti" sirove sile Ruaha ("zveri"). Adept je "Terion" svojem An elu, koji je Nešmah - "Babalon". Ajin je "Bafomet" - energično poimanje sveukupne snage koja održava materiju u "postojanju". Čovek Zemlje istraživajući elemente (sebe i okolnog univerzuma) pojmi " avola" kao najmoćnihu Silu... i to je iluzija čiji "veo" u odre enom momentu biva strgnut - postignućem inicijacije u više stanje.

A

5

SKAKAVAC 3.5
Sveukupno... Materija i Sila jesu Iluzije ograničenosti elemenata i polarnosti.

3

GIMEL

JOD

PE

Gimel - Tišina u Govoru / Konstrukcija Jod - Tišina / Prezervacija Pe - Govor u Tišini / Destrukcija
"Funkcije tri reda"... Gimel predstavlja "mirnoću" u ispiljavanju svetlosti koja se emanira kao ideje formirane u reči i govor. Stoga taj Mir jeste Tišina neuslovljenosti "ličnim". Gimel je i uravnotežen uticaj Samotnika ka regijama svesti i postojanja nivoa Ljubavnika. Emanacija Svetlosti iz Krune ka Lepoti jeste "konstrukcija" i kristalizacija Svetlosti iz neograničenog i slobodnog u kormativno funkcionalno i smisleno poimanje. Jod je koren moći Ljubavnika. On je povučen u svoju Gnozu. Sam Jod je i "Pustinjak" te ukazuje na potencijal Ljubavnika da "sazri" u Samotnika. Jod je koren inicijacije Ljubavnika. Pe je Kula postojanja siline Života Čoveka Zemlje. Govor u Tišini se formira iz Necaha ka Hodu, gde intelekt obavlja svoju funkciju kalkulatora i mašiniste (osnažene ognjem) duše. Samotnik je "sposoban" da deluje iz svoje Tišine; Ljubavnik obitava u tišini i Lepoti svog postignuća, a Čovek Zemlje govori o Univerzumu kao vatrenoj Kuli života.

4

DALET

KAF

CADI

Dalet - Vrhovno Razotkrivanje / Razotkrivanje Svetlosti Kaf - Razotkrivanje Života Cadi - Razotkrivanje Ljubavi
Dalet predstavlja relaciju desne i leve hemisfere "mozga" inicijata. To je i misteriozna relacija i prožimanje Svetlosti Zvezda Hokmaha sa prazninom "prostora" Binaha. Svetlost se razotkriva polju svesti, te se praznina "uma" napaja talasanjima neuslovljenih strujanja Svetlosti (iz svih izvora emanacije). Kaf predstavlja sjedinjenje Phallosa i Kteis, stoga predstavlja i sjedinjenje Čoveka sa Božanskim, Teriona sa Babalon - iz čega proističe "Geneza" tj. Život koji je neodvojenost i neograničenost materijalnog i Duhovnog. Cadi prenosi ljubav božanskog ka suptilnim čulima duše u Čoveku Zemlje.

R

5

HE

LAMED

KUOF

He - Ekvilibrijum na Kubnoj Steni Lamed - Uravnoteženje na Putu Kuof - Uravnoteženost me u Ljušturama
Budnost Samotnika o Zvezdanoj svesti je ravnoteža koja "postoji" nad celokupnom emanacijom univerzuma (koji je "Kocka" / Urna). Zvezda je stoga i Samotnikovo nadahnuće Ljubavniku, prenos poimanja da Tifaret jeste neodvojiv od Hokmaha.

6

SKAKAVAC 3.5
Lamed je posvećenost Istini koja je prisutna u duši Ljubavnika. Uravnoteženost mora postojati u biću Čoveka Zemlje da bi sebi omogućio uzdizanje, kao što i ravnoteža mora postojati izme u Ljubavnika i one Svesti koja je u njemu/njoj Istina i poštovanje Kosmičkih Principa Prirode. Na svim nivoima (poimali to ljudi ili ne) "postoji" savršena ravnoteža, tako i u tamnim regijama konfuzije, nejasnoće i neznanja sa kojima se suočava Čovek Zemlje postoji (za njega skrivena) Uravnoteženost.

6

VAU

MEM

REŠ

Vau - Ritual Inicijacije 8=3 / Asar kao Bik Mem - Ritual Inicijacije 5=6 / Asar kao Čovek Reš - Ritual Inicijacije 0=0 / Asar kao Sunce
Bik se uzdiže nad Orionom i njegovo Crveno Oko ga budno promatra. Hoor je Hijerofant. Stazom "Vau" se napaja postojanje Čoveka. Vau je povezanost i neodvojivost Heseda (Čoveka) sa Zvezdama Hokmaha. Mem predstavlja Horusa Inicijatora. To nije nikakav samožrtvovani "mučenik" koji kroz svoju životnu priču alegorično stavljenu u relaciju sa Drvetom Života drži zakovane za krst elemenata, već Hoor koji u Znaku Ulazećeg talasa prostor i sve sadržaje donoseći Svetlost i Vatru u Život Inicijata. Sunce je spoljašnji emisar duhovnih sila koje Čovek Zemlje pojmi kao ideal postojanja. Sunce je Tifaret, neodvojiv od Hokmaha, pozicioniran u Prostoru Binaha i samosvesno svojih elemenata i "planeta" koji čine njegovu "telesnost".

O

7

ZAIN

NUN

ŠIN

Zain - Ogledi Inicijacije 8=3 / Ro enje Nun - Ogledi Inicijacije 5=6 / Smrt Šin - Ogledi Inicijacije 0=0 / Uskrsnuće
Sjedinjenje polarnosti na svakom nivou Reda predstavlja Ro enje u "više" stanje. Kada Čovek Zemlje uravnoteži svoje elemente, spoljašnje sa unutrašnjim i "poveže" ih sa duhovnim u sebi i svojoj aspiraciji taj ogled prevazilaženja ograničenja i sjedinjenja polarnosti otvara njegovu/njenu svest ka poimanju neodvojivosti Ljubavi Njega kao Čoveka spram Božanskog. Tako e, sjedinjenje ovih polarnosti "Kralja" i "Kraljice" rastvara ograničenost polarnosti i Ljubavnik pretače svoju Ljubav u Kosmičku, sjedinjenje "kreira" dete Ljubavi ("Bebu Bezdana"). Pri svakom stanju Inicijacije "Smrt" mora nastupiti za prethodno stanje - Čovek Zemlje poništava svoju pojedinačnu vezanost za elemente i Duh, Ljubavnik prevazilazi svoju "odvojenost" od Adonaia, Samotnik umire za sveopšte postojanje i nestaje u Beskrajnom Svetlu i AIN-u. Kakav god da je produkt Uskrsnuća, ono se "doga a", Duša Čoveka se budi u Duhovno, duša Ljubavnika se budi u ekstazu Ljubavi i Lepote, Duša Samotnika nestaje u "uskrsnuću" u nepostojanje (bilo da će se "vratiti" me u ljude ili će nestati razlaganjem u "telo duge").

7

SKAKAVAC 3.5

Alef - Magister Templi / 8=3 Bet - Ultimativna Iluzija Gimel - Tišina u Govoru / Konstrukcija Dalet - Vrhovno Razotkrivanje / Razotkrivanje Svetlosti He - Ekvilibrijum na Kubnoj Steni Vau - Ritual Inicijacije 8=3 / Asar kao Bik Zain - Ogledi Inicijacije 8=3 / Ro enje Het - Adeptus / 5=6 Tet - Iluzija Sile Jod - Tišina / Prezervacija Kaf - Razotkrivanje Života Lamed - Uravnoteženje na Putu Mem - Ritual Inicijacije 5=6 / Asar kao Čovek Nun - Ogledi Inicijacije 5=6 / Smrt Samek - Neofit / 0=0 Ajin - Iluzija Materije Pe - Govor u Tišini / Destrukcija Cadi - Razotkrivanje Ljubavi Kuof - Uravnoteženost me u Ljušturama Reš - Ritual Inicijacije 0=0 / Asar kao Sunce Šin - Ogledi Inicijacije 0=0 / Uskrsnuće TAU. Pojmimo u ovome put Inicijata. Stupajući na Stazu Samospoznaje Čovek se upoznaje sa celokupnim Univerzumom. On/a mora da prevazi e svoje prethodno stanje i "uskrsne" u novi način življenja. Iz toga proističe poimanje i inicijacija koja Čoveka usmerava ka smislu da je Sunce središte njegovih/njenih aspiracija. Nakon te realizacije Čovek mora da se suoči sa svim nečistoćama koje su u njemu, da neke uništi, da neke pročisti. Time će u sebi probuditi odre enu Ljubav koja se oseća spram univerzuma (i svih "osetnih" bića). Čovek mora da razvija sebe, da gradi svoju životnu energiju, da sagoreva svoje nečistoće i da izgara vredno u svojoj aspiraciji. Tako dolazi do poimanja o moćima koje postoje u svakom segmentu njegovog Bića i sveta koji ga okružuje. Sfinga života je realizacija Moći Čoveka. Materiju uravnotežuje poput Piramidu Inicijacije kako bi odapeo Strelu svojih duhovnih težnji. Ipak, njegova vezanost i ograničenost na "ovozemaljsko" i ljudsko mora da bude prevazi ena - smrt predstavlja Čovekov kontinuum svesnosti izme u svih njegovih sačinitelja. Dolazi do pune realizacije o "životinjskim" silama i osobinama koje čine Čoveka - postaje svestan svih delova sebe kao angažovanih elemenata postojanja pod Voljom Duha. Tada stiče i odre enu unutarnju Uravnoteženost. Razotkriva svoj bujan unutarnji Život koji se svakim postupkom sjedinjenja polarnosti emanira u novim užitcima Lepote. Zatim se iz spoljašnjeg užitka može povući u unutarnji Mir. Idući putem samospoznaje svestan je da ide ka Duhovnom, obilje je njegova emanacija, ali nije uslovljen samim sobom. Tako budi svu Silu unutar sebe, postajući Moćni Lav, generiše sve Ljudske i Animalne sile, sjedinjene u jednu Zver, kojom vlada Duhovno Razumevanje. Grubim ognjem upravlja metafizičma milost i saosećaj o smislu pravilne raspore enosti svega na svojem mestu. Sve je uvek onako kako treba da bude. On/a se nalazi tačno na mestu koje je rezultanta svih Volja, namera i promisli, želja i uslova koje je svojevoljno odredila i usmerila Čovekova Istinska Volja. Adept je nosioc svoje Duhovnosti. On je produkt svoje vlastite Volje, kroz njega se realizuje tok svesti. Glas proročišta Bogova najavljuje svetkovinu Venčanja. Adept predaje sebe Zajednici Zvezda, Ljubavi Boginje koja je njegovo predodre eno utočište. Svest Adepta se rastvara u slobodi neuslovljenosti poimanja Prostora Razumevanja - prostora koji prožima i elemente i planete i zodijak i svaku osobinu Sunca-Zveri koja jeste Čovek. Sve Materijalno jeste "potpora" Duhovnom koje je Nadahnuće i smisao postojanja. Zvezdana tvar jeste materija, Akaša prožima Sve.

8

SKAKAVAC 3.5
Svetlost je Svest koja vidna i nevidljiva prožima Prostor postojanja i čini sebe (po Volji) Duhom i elementima. Duhovna Svetlost je suptilna "veza" svega Božanskog sa Materijalnim, ne postoji odvojenost, polarnost niti stvarno ograničenje. Božansko definiše postojanje kao Iluziju "postojanja" Svega, ali nije ograničeno od svesti o Duhovnom i Božanskom prožetom kroz Sve. Ultimativno, Samotnik sadrži Sve to unutar "Sebe", To jeste Jedinstvo Duha i Daha, Praznine i Energije, Svetlosti Zvezda i Prostora Beskraja. To je Univerzum. To je "trojstvo" Svega koje se emanira, postoji i vraća ka Izvoru u svom sedmostrukom pretakanju. To je "Kabala" i predanje o učenju o Drvetu Života koje nas je stvorilo, kroz koje Živimo i kojim se iniciramo u ono Duhovno i suštinsko koje nam je Volja da zovemo i predstavljamo jednostavnim simbolom Krsta Svetlosti... koji je Univerzum.

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

9

SKAKAVAC 3.5

POLIFILIJEV SAN
Tau Libero
"Hypnerotomachia Poliphili", Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu je izuzetno važan spis, zbog svoje mnogostruke razlikosti i osobenosti, originalnosti, pa i samom temom, koji je objavljen u Veneciji 1499. godine. Ova knjiga je svojstvena inkunabula, tj. preteča mnogih drugih, kasnijih, ispoljavanja literature, pa i dizajna, dok svojom pričom predstavlja i preteču odre enih filosofskih i ezoteričnih pravaca. Napisana je u stilu rane Renesanse, proto-renesanse, te je i time izvesna "kapija" koja otvara doba novog Prosvetljenja i Prosvećenja. Postoje raznolika mišljenja ko je ovu knjigu "zapisao" tj. pre se može reći osmislio i dizajnirao, jer ona predstavlja neuobičajenu kreaciju nikad pre vi enu - odatle i proističe njena izuzetna vrednost, ali i uticaji cenzure. Ipak, na osnovu akrostiha formiranog od početnih, bogato ukrašenih, prvih slova svakog poglavlja, original navodi da ju je napisao "Brat Frančesko Kolona koji je veoma voleo Poliju". Ime autora i jedan od skrivenih ključeva koji sa druge strane, nakon uobičajenog tumačenja i shvatanja knjige, može otvoriti vrata ka skrivenim perspektivama koje se kriju u porukama ovih snova. I sam naziv knjige, kao i veći deo teksta, je sačinjen od originalne kompozicije koja kao sjedinjenje daje svoj smisao. "Hipnos" je grčki san, "eros" je ljubav, "machos" je potraga. Ove tri reči čine Jednu, koja definiše stanje, tj. mesto, predmet i akciju koju poduzima glavni lik "Polifilio" čije je ime tako e spoj dve reči - "poli" je mnoštvo, a "philio" je onaj koji voli. Vidi se da je Pet reči sažeto u Dve, koje imaju jedinstven cilj - potragu za Ljubavlju. Tekst knjige je čudna mešavina italijanskog, latinskog, grčkog, pa i arapskog i hebrejskog jezika, prilikom čega je pisac dao sebi potpunu slobodu da od odre enih korena reči, bilo kog jezika, koji mu se svidi, ili pak, koji mu odgovara, sačini nove lingvističke tvorevine koje na neuobičajen i čudan način opisuju ionako čudne doga aje i scene iz spisa. Polifilio, onaj koji voli mnoge stvari, se kreće u svetu snova u potrazi za svojom voljenom Polijom - koja je mnoge stvari. Knjiga započinje gotovo klasičnom scenom u kojoj je Polifilio proveo besanu noć nakon što ga je Polija odbila. Odatle se on upućuje u šumu - gde se izgubi, gde susreće zmajeve, vukove, devojke, gde vidi šarenoliko mnoštvo scena, arhitektonskih prostora, gra evina. Tu se budi - u sledeći san - san unutar sna. U tom snu nimfe ga vode do njihove kraljice pred kojom se traži da on iskaže svoju ljubav. Odatle ga dve nimfe vode do tri kapije, on odabira treću i tu otkriva svoju dragu. Dalje ih nimfe vode u jedan hram gde treba da se obavi veridba, a uz put susreću pet pobedničkih presecija koje slave sjedinjenje ljubavnika. Onda ih barkom, kojom upravlja Kupidon, vode do ostrva, gde vide još jedno slavlje na kjem slave njihovo venčanje. Tada Polija odbija da poljubi Polifilija, ali joj se Kupidon prikazuje u viziji i nagovara da se vrati i poljubi ga - da bi ga povratila iz samrtnog stupora u koji je zapao. Venera blagosilja njihovu ljubav a ljubavnici su konačno sjedinjeni. Na posletku, kada je Polifilio hteo uzeti Poliju u naručje ona nestaje u izmaglici - a on se budi. "Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu" je remek delo i po integraciji teksta i ilustracija - koje su i svaka za sebe inovativna i revolucionarna za svoje doba, superiorna u odnosu na druga dela svog doba - a govorimo o XV veku. Ona je ljubavna romansa, sa neočekivanim oblicim i aspektima erotike i to ne samo jednog tipa ljudi, već celog načina života - i sama ljubav Polija je "mnoštvo" stvari - znači Ljubav za Sve. U vreme kada je nevinost i nazočnost žena bila veoma čvrsto uslovljena, ova knjiga govori o ženstvenosti, čistom feminizmu, ispoljavanju seksualnosti - ali i u ovom slučaju do ovoga se dolazi kroz metafore o gra evinama kao utelovljenjima lepote Polije. Ona je erotično arhitektonsko delo - gra evine i scene, prostori, enterijeri i eksterijeri su ispoljavanje Njene Lepote. Prepoznavanje lepote u Arhitekturi i elementima koji je čine, kao i raznoliki prikazi sazdani od arhitektonskih činioca jesu ispoljavanja lepote Žene - Polije - mnogih stvari. Svaki detalj ove knjige je osmišljen, umetnički obra en, usavršen. Slova su, kao osnova teksta, definisana, mala i velika, jasna i prepoznatljiva, posebne "težine", osnažena, u harmoničnoj

10

SKAKAVAC 3.5
proporciji dizajna. Dekorisani inicijali na početku svakog poglavlja su svako za sebe obra eni, spram smisla slova i smisla poglavlja - "POLIAM FRATER FRANCISCUS COLUMNA PERMAVIT" - što ukazuje na autora koji se skrio iza svog dela. Izuzetna specifičnost ovog spisa jeste i komponovanje i usaglašavanje teksta i ilustracija, slaganje, povezivanje, nadopunjavanje, teksta koji definiše forme i slika koje podržavaju i daju posebne naznake o tekstu. Poseban je i skup stranica čiji tekst formira obličja pehara - koji su kako simboli Svetog Grala, tako i simboli Ljubavi, Žene i Ženske božanstvenosti. "Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu" je jedna od dve knjige objavljene u Veneciji, a koje krasi ovakva izuzetnost - druga je naravno Biblija, štampana 1490.godine. Ipak, dizajn Polifilijeve potrage je daleko superiorniji po lepoti i nadasve mašti i domišljatosti o raznolikim segmentima i sadržajima koje knjiga predočava. Ona je preteča slika u pokretu, prikazuje tela u dinamici kretanja, poseduje sekvence "filmskog" kretanja radnje kroz odre eni prostor, gde likovi u aktivnosti prenose priču. Izme u svega, a pogotovo važno jeste ispoljavanje arhitekture, serija gra evina i vrtova na koje glavni junak nailazi - me u njima su hram, piramida, trijumfalna kapija, hipodrom, propileum, palestra, dva stuba, gigantske gra evine u formi slona sa obeliskom na le ima, kupaonice, hrama od dve kružnice, ruine i amfiteatar. Svako prikazano delo je potkrepljeno skicama i opisima tlocrta, planova, preseka, izgleda fasada, eksterijera i enterijera, detalja. Recimo, jedna "hibridna" gra evina, koja očito može postojati samo u Polijevom snu sačinjena je iz čvrste osnove sa ulazom koji je kao trijumfalna kapija, deo je kao hram sa stubovima, deo kao propilej, gornji deo je piramidalan, deo je groto a na vrhu je obelisk koji stremi ka vrhovnom i Najvišem. Ovakav prikaz jeste materijalno gotovo nemoguć izgraditi, jeste delo sna, ali ima svoj simbolički smisao koji govori o gradaciji elemenata i onoga šta elementi predstavljaju duši snevača. Uz to, smisao ovog prikaza veoma podseća na tibetanske stupe - gra evine koje na sličan način prikazuju elemente i njihovo uzdizanje do Iluminacije. "Polifilijeva potraga za ljubavlju u snu" je doživela nekoliko prevoda na strane jezike, ali njena originalnost je tolika da bilo kakva greška potpuno uništava tj. poništava skrivene poruke koje su utkane u ovo remek delo. Izmene crteža, pogrešni prevodi reči, cenzura golih tela i sličnih prikaza umanjuju veličinu dela i onemogućavaju čist uticaj na svet čitaoca - a ovo jeste jedna od knjiga koju je najteže čitati - i smatra se jednom od najnečitljivijih knjiga ikad napisanih! Čudan naslov, kompleksne tvorevine nepostojećih reči, terminologija koja previre i koja se menja, prepliće, tokom knjige, kombinovanje različitih jezika, korena reči, kovanica reči, nepropisnih i ne ustaljenih jezičkih gramatika bilo kog korišćenog jezika - sve to izaziva nelagodu, ali i fascinaciju -jer iza svega toga mora postojati izvesna skrivena poruka. Polifilo znači «onaj koji voli mnoge stvari», uz Poliju, a on zaista voli mnogo šta, ali najviše voli arhitekturu – i to na sličan ili isti strastveni i telesni način. Jedna za drugom, gra evine u ovoj knjizi postaju objekti želja, metafore za Polijino telo. Snoliki prikazi gra evina izazivaju duboku sreću i ushit posmatrača. On doživljava svaku teksturu i površinu gra evine – kamen na trijumfalnoj kapiji je nevino čist, mermer je bez greške, koliko je to i koža neke nimfe. Polifilo oseća izuzetnu radost, ekstremni užitak, frenetično zadovoljstvo – gra evine mu pružaju telesno ispunjenje strasti. On uživa u arhitekturi gra evina, scenama i objektima svim čulima, a polimorfičnost gra evina je za njega vrlo senzualna i seksualna. Stub jednog hrama opisuje kao «hermafroditskog» jer kombinuje muške i ženske karakteristike, Bahusov oltar je izgra en da bi vrlo eksplicitno ispoljio živost, poput uzdignutog falusa... nad golim telom nimfe bdi budni satir sa falusom u erekciji... Erotizam se u knjizi pojavljuje na mnoštvu mesta, scena, prilika – a Polifilo na svoj način doživljava seksualno sjedinjenje sa svakom od gra evina – vrlo eksplicitno iskazivanje prikaza koitusa... a svaka gra evina sačinjena iz «mnoštva stvari» predstavlja voljenu Poliju. Hypnerotomachia Poliphili govori priču o snu – stoga sve u tom snu ima svoje preneseno značenje, svoju realnost na javi, koja će se ispoljiti u budnom stanju. Svaki deo mnoštva stvari u snu će se, kao simbol, iskazati budnom umu, ali na drugačiji način pojmljen.

11

SKAKAVAC 3.5
Knjiga započinje opisom Zore, pojavom ispoljavanja svetla – izvesnim Fiat Luksom - sjajem Sunca – Fibijusa Apolona, koji postepeno osvetljava scenu, stvar po stvar, da bi na kraju celog sna svanula Nova Zora. Polifilijeva duša je stalno ispunjena Ljubavlju – naravno za Polijom, tj. za mnogim stvarima, ta ljubav podržava harmoniju, mir, sve ono čemu on teži kroz ispunjenje te Ljubavi. On je u snu oslobo en svih telesnih stega i doživljava sebe kao odraz svih strasti, težnji, kao projekciju Makrokosmosa, bivajući u stanju da pristupi svakoj stvari i komunicira sa njom, stekne utisak o njoj, sjedini se s njom kroz erotično obožavanje mnogih stvari. Polifilijev san polazi od bazične strasti, da bi se razvijao, savladavao iskušenja, saznavao aspekte svake stvari koja mu se prikaže, reflektujući iskustva bez prepreka, šireći njegovo Znanje i postavljajući ga u situacije koje neobičnom logikom snova vode njegovu dušu od očaja zbog odbačenosti do osvajanja naklonosti ljubljene sve u najvišem Božanskom blagoslovu – i samom stupanju venčanju na posletku, kao kruni Ljubavi izme u Muškarca i Žene – Kruni Ljubavi izme u Duhovnog i Materijalnog – koji su predstavljeni, na drugim ravnima samim Polofilijom i Arhitektonskim Gra evinama. Mnoštvo je paralela u knjizi – na početku obeznanjeni Polifilijo, koji nije baš u stanju da rezonuje, postaje fasciniran zelenilom i gubi se u mračnoj šumi – tu pisac počinje da koristi grčku reč «hyle» koja znači i šuma, ali i «prima materia» - prvotna materija pre postanja, kao da njegova duša tek počinje da se inkarnira u okruženju, izgubljena u stanju gde ne prepoznaje utiske, a ipak je doživela značaj smisla. Izgubljen, on jedino uz pomoć prizivanja Jupitera ostvaruje pojavljivanje zrake svetlosti koja mu je omogućila da prona e Put. Izašavši odatle postaje u stanju da sagleda gotovo arhitektonsku konstrukciju spleta šumskih stabala, grana, lišća, kako stvaraju svodove svojim prepletima – što sve prouzrokuje razvijanje njegove svesnosti. Svaki deo Polifilijeve duše postaje stvar za suočavanje i saznavanje te posebne prirode koja ga čini. Njegove fantazije se ispoljavaju u svakom segmentu snova, te se vidi da fizičke impresije bivaju projektovane i iskazane jezikom i obličjima snova – sirova energija postaje zmaj, životinjske strasti se pojavljuju kao vuk, vodiči su pažljive nimfe, vrhovnu «vlast» i autoritet u Ljubavi daruje samo blagoslov Velike Kraljice – koja je Venera – Velika Boginja Ljubavi. Za njega i same biljke imaju višestruka značenja – one su hranljive, samo-održive, ispunjavaju svoje potencijale, svoju sudbinu, generišu svoj razvoj i konstantnu promenu, sve u sprezi sa reproduktivnim moćima – koje su u svojoj esenciji oblik Ljubavi. Za Renesansu Hipnerotomahija je bila knjiga Početka, knjiga koja je otvorila svet simbola, čudesnih projekcija skrivenih sadržaja duše, koja je ukazala na neslućene mogućnosti u ispoljavanju ljudskih osobenosti, svake moguće Volje i Ljubavi za mnoge stvari. Erotika knjige je priča i pouka o celokupnom načinu života, ne o banalnim perverznim prizemnim zadovoljenjima strasti, već kroz prikaze obožavanja arhitektonskih dela ona je kroz tu Strast prikazala da postoji čudesna Sila koja pokreće Čoveka – koji je večno ispunjen željom da se sjedini sa onim šta voli, a voleći mnoge stvari Čovek je u stanju da ispoljava svoju Ljubav kroz sjedinjenje sa mnogim stvarima – uvek bivajući doveden do vrhunskog venčanja na kraju svog Velikog Pohoda, pri čemu blagoslov na kraju uvek dolazi od strane Najvišeg arhetipa – kroz Veliku Boginju Ljubavi. Naravno, ne trebamo zaboraviti bitan, spomenuti, detalj o imenu pisca ovog čudnog i čudesnog dela – Frančesko Kolona – Francisko Kolumna. Francisko, je kao i Franko, Libero, zapravo «Slobodan», dok je Kolona - Stub, uzdignuti simbol i objekat osnove Graditeljstva, Arhitekture, Zidarstva, te njega prepoznajemo kao «Slobodnog Zidara» koji kreira pouku bu enju svog doba. Petnaest godina nakon objavljivanja ove knjige nastavljen je duhovni proces iniciranja predaje Svetlosti objavom o postojanju izvesnog Bratstva Ruže i Krsta, koji su svojim simbolima i misterijama opisivali svoj Put ispunjenja Ljubavi za Mnoge Stvari, što je kasnije objavljeno i u alegorijskom Al-Hemijskom Venčanju Kristijana Rozenkrojca.

12

SKAKAVAC 3.5

DRAGA BRAĆO U KRALJEVSKOJ UMETNOSTI…
Br. V.S. Ova moja Daska ili kako smo je nekad zvali Instrukcija nema neki poseban naslov. Po staroj antičkoj tradiciji neka prvih par reči ovog spisa budu i njen naslov. Od kako sam postao majstor u ovoj našoj Umetnosti, kako sam stupio u Središnju sobu i po prvi put prisustvovao jednom od najlepših rituala, moja razmišljanja na radu su okupirana jednom veoma specificnom simbolikom, , a to je smrt! Ova tema, njena simbolika i boje dominiraju našim trećim stepenom Jovanovske masonerije. Mnoga pitanja sebi tragaoc na ovom našem putu postavlja čitajuci, radeći i proživljavajući ove naše rituale, valjda je ovo naše Bratstvo toliko i specificno jer kroz jednu dramsku priču, kroz alegorije i niz teatralnosti priča neke možda i davno zaboravljene Istine, one koje su svakim danom u našim životima ali ih moderan čovek, ne naviknut na dubinsko razmišljanje nekako ostavlja po strani. Mi smo se i okupili u ovakvom jednom, i drugim sličnim Redovima, Bratstvima, upravo, da tražimo, da otkrivamo, stupili smo u jednu avanturu za kojom mnogi imaju poriv ali ne i dovoljno Volje, , to je jedna duhovna avantura, toliko značajna da su mnogi posvetili svoj život, investirajuci mnogo svoga vremena u nju. Kako to, da jedno Bratstvo koje se u svojim osnovnim postulatima, simbolima, značenju stalno poziva na Svetlost toliko puno u svom trećem ishodišnom i najvažnijem stepenu priča o potpuoj suprotnosti Svetla, o Smrti; Noći; N.O.X.-u Nije li to neka vrsta paradoksa? Ili su možda naši osnivači, naša Braća od kojih smo potekli hteli nešto u alegorijama i simbolima da nam kažu, da naš um upute u smeru kojim treba da istražuje? Ne kratko i jasno, nego potpuno zavijeno kako bi naš um , um sve Braće koji će posle njih doći potakao da sam, ili uz pomoć Braće do e do nekih spoznaja, nekih možda čak i istina? Kako pomoću noći i smrti doći do života, do svetla kada su ta dva pojma toliko različita, čak očigledne suprotnosti? Nije li i i termin “Večni istok” povezan sa smrću? Kako Istok, koji se uvek povezivao sa svetlošću postaje Amenti, Zapad, obitavalište smrti?...ili Života možda? Da nam to nije nagovešteno onom maksimom “Ono što je gore isto je onome što je dole” , ili u ovom slucaju ono što je na Istoku jednako je onome što je na Zapadu? Nisu li Majstori gospodari suprotnosti? Zar nije najveća majstorija, najveće postignuće uravnotežiti sebe izme u sila koje nas vuku i levo i desno i gore i dole..zar nismo mi Majstori u Središnjoj sobi?. Zar nas ova naša umetnost, nauka o životu ne uči da spoznajući sami sebe , ovladamo svim našim moćima, strastima, aspektima, svim delićima našeg bića? Nije li metafora o klesanju savršenog kubnog kamena upravo to, savladavanje naših strasti, poliranje naših sposobnosti, dovo enje svog kompletnog organizma, fizičkog i duhovnog u jedan potpuni Harmonični sklad.Svi nasi simbolični alati ukazuju na to, mi stalno nešto merimo, vagamo, pročišćavamo, otklanjamo suvišne delove i svodimo sebe u jednu potpuno savršenu kocku, gledano sa svake strane. Ova naša Kraljevska Umetnost je jedan amalgam različitih, zapadnih, i maloazijskih misterijskih tradicija. Naša prva Braća su pretendovala da iz svih njima dostupnih sistema verovanja, postignuća, usavršavanja izvuku ono univerzalno, ono najvažnije i da ga ugrade u jedan eklektički sistem koji mi danas nazivamo Masonerija. Tako e je i Masonerija, godinama klesana iz nesavršenog kamena, ona se i danas kleše, obra uje iako su naši rituali stari, čak se i oni menjaju, sporo, polako sa protokom vremena, sa novim razumevanjem sveta oko nas, baš kao i čovek. Nagla, nepripremljena promena, transformacija može da dovede samo do disbalansa..ovaj naš put, ova naša nauka je ona o strpljenju, o putu izmedju Belog i Crnog stuba, o srednjem putu, o mukotrpnom celovekovnom Radu, ekspanzija sebe u kontinuumu stalne lagane, tihuće, kontrolisane, svesne i najvažnije Voljne promene. Počinje ritual, neko kuca kao pomoćnik, traži da bude primljen u središnju sobu, jedna Kraljevska Kći, jedna Duša nakon dugog perioda Rada i usavršavanja traži dalje nagrade, dalja znanja, kada se jednom stupi na duhovnu stazu žedj za znanjem je neutaživa. Taj pomoćnik dolazi

13

SKAKAVAC 3.5
pred hram misleći da treba da ide u pravcu svetlosti, pravilno logički zaključujući da samo ako ide sve dalje ka istoku, raspaljujući svoju Zvezdu u sebi biće na pravom putu. Logično je smatrati više nivoe sve svetlijim ali po dolasku pred središnju sobu, nadomak te tako željene inicijacije, na domak majstorstva kao da ga nešto zgrabi za vrat i surva u provaliju tame! On se susreće sa smrću! Otkud sad to? Zar sam na krivom putu? Pa, već sam ugledao svetlost, šta ja ovde tražim, došao sam po LVX, a zurim u ambis NOX-a. Dva mala svetla na stubicima se gase, Snaga koja je dovela tragaoca dovde, tako korisna na putu punom iskušenja utihuje , nema je više, nestao je njen izvor. Lepota koja nadahnjuje, greje srca tragaoca koja mu daje utehu i kad nastupe teškoće takodje nestaje, potpuno. Samo stub Mudrosti još ostaje da tinja. Nije li ovo neki skup staraca koje je snaga muževnosti , mladosti napustila? Gde je njihova lepota? Da li se krije negde iznutra? Da li trebam da osedim da bih dobio toliko priželjkivanu nagradu? Pošto su me Snaga i Lepota napustile, probaću da se pod ovim velom noći uzdam samo u plamičak Mudrosti, mudrost prohujalih vremena i Braće koja su vec prošli ove muke koje mene sada opsedaju..Smrt mi se približava, ili ja njoj? Zajedno hitamo ka jednoj tačci .Snaga i Lepota su se potrošile, bile su preko potrebne na putu koji vodi ka Mudrosti. Lepota u Duši i Snaga u Volji. Kandidat, aspirant dolazi na jedan tužan skup, priželjkivao je radost ali sada vidi samo tugu, jad, očajanje, shvata da je i on okrivljen, ali zašto? Nije li mukotrpno i savesno radio, klešući svoj kamen? Strpljenja, strpljenja treba o ti koji tragaš! Široko otvori svoje oči u tami, budi strpljiv i ne daj se pokolebati! Više nema svetlog Istoka, sve je u pomračini, pa i najsvetliji me ’ svima Časni Starešina sedi mirno, skrušeno u podnožiju nekad moćno osvetljenog istoka, tek se nazire u tami. Ali Majstori se ne boje te pomračine, te prividne tame, oni znaju da moraju u Tami da rade da bi sebe dodatno preobrazili, ne plašeći se odsustva svetla jer njih vodi plamičak koji nikad ne može da zgasne, on je nevidljiv ali jednom upaljen on se razbuktava sve više i više, osvetljavajući put Duši koja hodi ka sve finijim svetovima. Jednom inicijacijom zapaljena Klica Luči teško može ponovo da zgasne. Majstori okreću svoje ponosne raznobojne lente na crnu tamnu stranu, ovo simbolizuje poništenje Ega, svi su jednaki u žalosti, u pročišćenju, svi imaju jednako pravo na inicijaciju. Noć Duše mora da se savlada da bi se svetlost ponovo ugledala, jedna finija, suptilnija.U ovom trenu kandidat mora da se seti sobe za kontemplaciju, jer i tamo je bio obavijen tamom, ali je nakon toga ugledao svetlost, ovo mora da mu ulije nadu za dalje putovanje, za sledeća iskušenja koja stoje upravo pred njim. Ovaj ciklus tame i svetla se ponavlja sa svakom inicijacijom, staro mora da umre, da se preobrazi da bi ostavilo prostora novom da se razvije. Ovo je put za hrabre, za odvažne za nepokolebljive koji celim svojim biće Traže! Oni koji Traže, ne plaše se ni pred tako očitim simbolima smrti kao sto je mrtvački kovčeg, nego izazvani, sa lakoćom ali i poštovanjem prelaze taj kovčeg ni jednog trenutka se ne plašeći da će Hiram ustati i napasti ih jer znaju da su čisti u Duši, a oni koji su čisti ne plaše se smrti znajući da je ona samo iluzija, privid. Kandidat se tokom rituala transformiše tj. simbolički predstavlja našeg Majstora Hirama Abifa, on njegovim stopama hodi proživljavajući tu epsku dramu koja masonima celog sveta već vekovima priča jednu te istu priču, ali ta priča nikada nije do kraja ispričana, jer svaki novi majstor svaki novi Brat prolazeći kroz nju, unosi na kraju njen nastavak, kroz svoj život, kroz svoja dostignuća, kroz svoje težnje. Kandidat , u stvari ovde već Hiram, stupa u Solomonov hram da bi prošao svoje iskušenje u vidu napada 3 pokvarena Pomoćnika, smatram da on to svesno radi jer došlo je vreme, spoznao je da je Kraljevska Kći sazrela za sledeću inicijaciju, za novu transformaciju, Hiram dolazi po simboličnu Smrt, on žudi za njom jer u smrti je novi početak. Pre ali i tokom tri fatalna napada on se moli, on u svojoj Duši aspirira iskazujući svoju Volju ali i pokazujući poverenje Velikom Arhitekti Univerzuma, on veruje u njegove planove, nacrte i zna da kao što visoki toranj ukoliko je na osnovu pravilnih nacrta

14

SKAKAVAC 3.5
napravljen može da odoli strasnoj oluji, tako i on zna da ukoliko je sledio nacrte, principe V.A.U. i on će odoleti svim iskušenjima koja ga očekuju. Može se reći da on potpuno Voljno ide u susret Pomoćnicima koji su u ovom slučaju Inicijatori, oni su sredstvo kojim će se Hiramov cilj ostvariti, on se ni u jednom trenutku ne plaši moguće Smrti, nego se radostan i sa pijetetom njoj približava, približava se Kraju, , , ali on zna da “put nema Kraja”! Oni su došli da uzmu Tajnu, da je otkinu iz Hiramovog srca, ali on je nepokolebljiv, jer zna da ta tajna ne može prostim rečima da se saopšti, i kad bi je rekao oni je ne bi razumeli, na slici ne bi mogli da je prepoznaju, jer ta se tajna ne može niti videti, niti čuti, niti dodirnuti, niti omirisati, a ne može se ni jezikom osetiti , ona se jedino moze doživeti. Koja je to tajna koja je važnija od Života samog, da li postoji nešto na ovome svetu za šta je vredno dati svoj Život? Može li biti da je to prosto: ”Život je Smrt ali i Smrt je Život”? Tajna koju je Hiram odneo sa sobom na Večni Istok smatram, nikada nije bila ni izgubljena, ona se odigrava svuda oko nas, stalno nam je pred očima, samo što je često ili gotovo nikada ne primećujemo, ne dajemo joj suviše pažnje sem onih malobrojnih Iniciranih. Zar iz opalog lišća koji postaje humus ne izniču nove biljke? Zar nakon svakog poslednjeg daha negde se ne čuje bebin plač? Zar se Život ne nastavlja upravo tamo gde je počeo, uvek vitalan, bujajući i sve jači? Zar novi naraštaji koji pamte stare, otkrivaju ih, pitaju se o njima, zar ih oni ne oživljavaju, ne dovode ih ponovo na pozornicu života produžavajući njihovo bitisanje?...Zašto se ljudi onda plaše smrti? Gotovo sve svetske religije , svih Eona pripremaju Čoveka za taj čin za tu Najveću Svetkovinu, obećavaju rajski život, nastavak, reinkarnaciju, večni život, a opet se ljudi plaše . Hiram je ovo znao i zato je se nije plasio. Znao je da on živi i mre tajnu, da svojim primerom koji postaje legenda na simboličan način upisuje tu tajnu na nematerijalnu, ali najizdržljiviju, neuništivu ploču za vjek i vjekove. Pa on je čak i onim nesretnim Pomoćnicima tajnu saopstio i to pred njihovim očima! Ali je oni nisu videli jer nisu sazreli, nisu bili spremni. Hteli su da se okite znamenjem ali bez razumevanja, oni jednostavno nisu bili spremni da prime majstorsku reč…o upozorenja! Naredba Časnog Starešine da Braća traže telo Hirama je potraga za Tajnom, iz njegovog groba se ra a Bagrem, iz smrti se ra a Život! Solarno kretanje potrage od Zapada, ka Severu na istok ka Jugu te ponovo na Zapad simbolizuje i naše kretanje u skladu sa Suncem, sa prirodom, iz tame nastajemo da bi spoznali svetlo ali se tami i vraćamo da bi svetlo ponovo našli, krug je večan, tocak Samsare se okreće do potpune anihilacije ega kada će samo najčistija Klica Luči ostati u nama za sva vremena za sve Eone. Sedmorica Braće traže Hirama, traže Tajnu zakopanu i skrivenu, Sedam je broj savršenstva on je spajanje Muškog i Ženskog u jedno androgino, spajanje fizickog i duhovnog. Savršeni tragaju za Tajnom ali oni i postaju savršeni upravo tragajuci. Inertnost je jedina boljka koja zaista ubija Čoveka, samo radom, kretanjem, petom vrlinom Sfinge ‘Irre’ Čovek postaje Savršen, to je jedini način, on Živi. Dobro, sad mi neko može prigovoriti da je način Tao-a u Ne Kretanju, ali i Tao je Put! To je jedan paradoks inertnosti u kretanju ali to je neka druga priča, koja takodje ima veze sa Masonerijom. Alatima Pomoćnika, samo služeći se njima, može se iskopati grob, može se umreti, ali samo sa alatima majstora nakon smrti može početi novi život, može se uzdići iz groba. Zato Braćo Pomoćnici, strpljenja i pažljivog korištenja svih alata, svega onoga što je potrebno da bi se postao pravi savršeni Majstor.

15

SKAKAVAC 3.5
Hirama napadaju 3 pomoćnika koji su se zvali JubelA JubelO i JubelUM. Oni ga udaraju simboličnim alatima po levom pa desnom ramenu te po’ sred čela. Oni ga udarcima pokušavaju istrgnuti iz trenutnog stanja i otvoriti mu “fatalnim” udarcem u čelo A na čakru, treće oko, on u tom trenu umire a u stvari otvara svoju svest, svoj vid za jednu višu stvarnost. Časni Starešina prilikom posvećenja odnosno uzdizanja pomoćnika vrsi obrnuti proces, on mrtvog pomoćnika nakon uzdizanja oživljava prvo udarcem u glavu, tj. po temenu te desnom pa levom ramenu, on ga vraća na zemlju, me u žive, ali u jednom višem stanju svesti, on je postao finiji. Čekićem koji je Volja i provodnikom plamenim mačem koji je intelekt i razum.... ...Pomoćnik je Mrtav, Živeo Majstor! Zapazio sam da sufiksi u imenima ova tri pomoćnika tvore AOUM ili AUM reč, glasove koji predstavljaju manifestaciju, održavanje i uništenje, ceo tok Ljudskog Života ali i formulu inicijacije. Ovo je čuvena Hinduisticka mantra iz koje je poteklo svo stvaranje, ona je bila vrhunski hijeroglif istine, srž svetog znanja, A vidite Braćo kako je upravo ta rec skrivena u imenima onih koji su pomogli Hiramu u svojoj konačnoj inicijaciji. Sada ću Braćo dati jednu svoju spekulaciju na osnovu ono malo ili ništa znanja koje posedujem o drevnim i svetim naukama Kabali i Gematriji. One se zasnivaju, izmedju ostalog na tvrdnji da svako slovo hebrejskog pisma ima svoju numeričku vrednost koja može da se kombinuje, takodje svaki broj ima neka svoja značenja, a reči koje imaju jednaku numeričku vrednost su na jedan mističan način povezane i ukazuju jedna na drugu. Dugo vremena, od kad sam otkrio tri imena pomoćnika, su me ona okupirala. Već sam spomenuo tri sufiksa koja tvore svetu reč stvaranja AOUM ovo sam zapazio pri prvom otkrivanju ovih imena i ovo je čisto moja spekulacija jer u literaturi nigde nisam na ovo naišao, što naravno ne iskljčuj da je neko o tomeveć piso, razmišljao, maštao.E sad šta je sa osnovnom reči ‘JUBEL’ ? Ona kada se piše na Hebrejskom, sastavljena je od : Jod, Vav, Beth, Lamed tvoreći numeričku sabranu vrednost od 48. E sad potrebno je naći šta taj broj znači ili druge reči koje tvore istu numeričku vrednost kako bi se povezali pojmovi. Po ovim disciplinama sa brojem koji se dobije mogu da se rade sve operacije, može se sabrati 4 i 8 može se razdeliti na 6x8 sve moze da se uradi sa njim a on će i dalje zadržati svoju specifičnost otkrivajući svoje skrivene karakteristike. Na oh u svojim istraživanjima par zgodnih natuknica recimo da je baš broj 48 sastavljen od 8 koji predstavlja u jednom smislu Ratio Inicijacije dok je 40 pripisan prirodnom zakonu Kosmosa…i eto imamo lepu referencu na ova tri pomoćnika koja su bila Ratio Inicijacije Hirama Abifa pomažući mu da dostigne svoju inicijaciju prirodnim zakonima Kosmosa…zgodno zar ne? Tako e po Jakobu Bemeu ovaj broj predestavlja Božansku dobrotu, humanost ili čak Božansku Čovečnost a šta je Hiram iskusio nego upravo to sredstvima ovih pomoćnika, čak i u naizgled niskim podlim stvarima Veliki Arhitekta Univerzuma može da skriva nešto najčistije ili neko iskušenje koje će pomoći onom koji traži na svom Putu, Hiram je takoreci “progledao” u jednom višem smislu posredstvom ovih napada Pomoćnika. Ovako možemo ići u nedogled i iznalaziti korespondencije, ja ću se ovde zaustaviti i samo pribeležiti još jednu crticu das su 4 plus 8, 12, a to je broj punog kruga, savršenstva, a zar se naše inicijacije ne vode od smrti do života i obrnuto, tvoreci jedan neprestani krug? Da li ste znali Braćo da reč ABIF (Alef, Beth, Jod, Phe) ima istu brojnu vrednost kao i sveta reč majstora MABN (Mem, Alef, Beth, Nun) = 93! Tek nakon što je kandidat podignut iz groba, tek nakon što je uzdignut od strane Časnog Starešine, tek nakon što je gromkim glasom izgovoreno “Smrt je Prevazidjena” Središnja soba ponovo se pretvara u osvetljeni Hram, sa čijeg Istoka svetli užareno ali blagotvorno svetleće oko Velikog Arhitekte Univerzuma. Drama je odigrana, Život je ponovo smenio Smrt, a mi smo bogatiji za još jednog Brata koji je spoznao tajnu i okupan u jednoj višoj Svetlosti ugradio sebe u Celestialni Hram savršenstva! Naravno Braćo ponovo jedan paradoks, jer i posle svih tih iskušenja i inicijacija mi tek treba sebe konačno da uglačamo radeći čitavog zivota, koristeći se ovim predivnim simbolima i alegorijama koje smo spoznali i koje treba do kraja svog života i da zivimo.

16

SKAKAVAC 3.5
Zato Braćo moja, Memento Mori! Setimo se naše sopstvene smrti, ne zaboravimo ko smo bili, razmišljajmo šta jesmo i nadajmo se šta će mo postati, jer ovaj naš put na koji smo stupili nema Kraja … možda na Večnom Istoku ...put tek počinje?

Rekao sam!

17

SKAKAVAC 3.5

DATUMI RITUALA O.'.T.'. za 2012. e.v.
Sr.Plutonia & Fr.Alion Aiwass AL:III: 63. Budala čita ovu Knjigu Zakona, i njen komentar; i ne razume je. 64. Neka pro e kroz prvi ogled, i biće bi mu poput srebra. 65. Kroz drugi, zlato. 66. Kroz treći, dragulji plemenitog sjaja. 67. Kroz četvrti, krajnja iskra suštinskog ognja. Prvi ogled: SREBRO: 26 Rituala Meseca - svaki Mlad i Pun mesec jan.: pun 9., mlad 23. feb.: pun 7., mlad 21. mar.: pun 8., mlad 22. apr.: pun 6., mlad 21. maj: pun 6., mlad 20. jun: pun 4., mlad 19. jul: pun 4., mlad 19. avg.: pun 2., mlad 17. , pun 31. sep.: mlad 16., pun 30. okt.: mlad 15., pun 29. nov.: mlad 13., pun 28. dec.: mlad 13., pun 28. jan.2013.: mlad 11., pun 27.

Čovek Zemlje: 5 Rituala Elemenata (ulazak Sol u ‘Fiksna’ Sazvež a1 + individualni Ro endan za Duh) D (Vodolija) 14.februar E (Bik) 15.maj B (Lav) 17.avgust C (Škorpija) 16.novembar

Drugi ogled: ZLATO: 8 'Sabata' Sunca - Osam karakterističnih položaja Sunca i Zemlje ~ 04.februar (izme u Zimskog Solsticija i Prolećnog Ekvinocija) ~ (tradicionalno 02.02.) ~ 20. mart (Prolećni Ekvinocij) ~ 05. maj (izme u Prolećnog Ekvinocija i Letnjeg Solsticija) ~ (tradicionalno 01.05.) ~ 20.jun (Letnji Solsticij) ~ 07. avgust (izme u Letnjeg Solsticija i Jesenjeg Ekvinocija) ~ (tradicionalno 02.08.) ~ 22. septembar (Jesenji Ekvinocij) ~ 07. novembar (izme u Jesenjeg Ekvinocija i Zimskog Solsticija) ~ (tradicionalno 01.11.) ~ 21. decembar (Zimski Solsticij) Ljubavnik: 7 Rituala Planeta Heksagrama - Planeta u konjukciji sa Suncem 07.feb – konjukcija Sol i Merkura (i doga a se još jednom ove godine egzaktno:29.jula) 14.maj - konjukcija Sol i Jupitera 25.okt - konjukcija Sol i Saturna konjukcije sa Marsom i Venerom izostaju ove godine (odrediti prema tranzitnoj konjukciji Sol sa ličnim natalnim položajem Marsa i Venere) " : konjukcija sa Lunom= svaki mlad Mesec; preporučljivo onaj u Raku, 19.jula, jer tu Mesec ‘u sedištu’, ili u Biku 20.maja. – egzaltacija. pošto nema konjukcije Sol sa Sol, može se uzeti ulazak Sol u sedište, Sazvež e Lava, 17. avgust, ili Sol na stepenu egzaltacije 04. maja Treći ogled: DRAGULJI PLEMENITOG SJAJA: 3 Rituala za trans-saturnske planete. - Planeta u opoziciji sa Suncem svi proračuni vezani za Zodijak dati su prema Sideralnom Zodijaku, dakle Sazvež ima (ne znacima Tropskog Zodijaka) – primedba Soror Plutonia
1

18

SKAKAVAC 3.5
30. jun – opozicija Pluton 24. avg. - opoz. Neptun 29. sept. – opoz. Uran Samotnik: 12 Rituala Zodijaka – Ulazak Sunca u svako od Zodijačkih Sazvež a Jarac Vodolija Ribe Ovan Bik Blizanci 15.januar 14.februar 15.mart 14.april 15.maj 15. jun Rak Lav Devica Vaga Škorpija Strelac 17.jul 17.avgust 17.septembar 17.oktobar 16.novembar 16.decembar

Četvrti ogled: KRAJNJA ISKRA SUŠTINSKOG OGNJA: "AkaduatufurbiubiačefududunerafanNuteru!" Ovo predstavlja 61 Ritual u godišnjem ciklusu rotacije planete Zemlje oko Sunca - Heru Ra Ha-a. "Ništa je tajni ključ ovog zakona".

Napomena: "Ovaj raspored rituala nije 'ekskluzivno' samo za odre eni Rang koji je korespodentan, već se radom sa tim ritualima može doći u dublju vezu i uskla enje sa tim nivoima i ostvarenjima stanja svesti 'Solanog sisema'. "

19

SKAKAVAC 3.5

ŠTA JE LJUBAV TVOJA, O TI KOJI MUDROSTI ZAVET DAJEŠ?
- STEPEN FILOZOFUSA Sr.Plutonia

Pod filozofijom kao ravnotežom ljubavi podrazumeva se da Filosofus mora u svim svojim naklonostima biti usmeren ka Jednom – vo en suštinski težnjom ka Mudrosti, kako bi ove naklonosti i razne ljubavi/želje/težnje njegovog srca bile sve usmerene, kao jedna ogromna reka, ka jednom Cilju – svom utočištu, Moru (koje je za Filozofa Znanje i Razgovor Svetog An ela Čuvara). Ukoliko naše razne želje i težnje srca (= razne manifestacije ljubavi u nama) nisu sagledane u celini kao delovi ove jedne Ljubavi i svi činovi proizišli iz njih nisu posvećeni Tome, Filozof zastranjuje, tj. skreće sa puta ravnoteže. Postoji jaka tendencija u Venerinoj Kući da se ovo dogodi, ponajviše zbog prirodne težnje ka prekomernosti u čulnim i ličnim uživanjima, koja je deo venerijanskog principa; ovde se posebno vidi koliko je važno da su svi prethodni koraci stabilno pre eni, tj. da se aspirant uravnoteženo razvio i bar do izvesnog stepena osvestio aspekte sebe/Univerzuma označene prethodnim Rangovima. ******* Kontrola privlačnosti i odbojnosti odnosi se na sposobnost Filozofa da neutralno, uravnoteženog uma posmatra fluktuacije svojih osećanja i da voljno odabere na šta će reagovati i kako.

Osećanja su glavno ’oružje’ filozofa – kotao u kome on finalno preobražava svoju tvar kako bi postala ’manji kamen’; ona su sačinjena podjednako od ’niže’, životinjske strani njegovog bića (veza Necaha sa Jesodom), nagona i instikata, kao i od ’više’, božanske strane – duhovne aspiracije (veza Necaha i Tifareta). Aspirant je zato ovde u poziciji da balansira izme u ova dva aspekta sebe i da transformiše niže u više, svesnošću o funkciji i osobinama oba.
******* Oblici znanja i razgovora sa A.’.A.’. odnose se na aspirantovu povezanost sa svojom Zvezdom. Red manifestuje ’spolja’ unutrašnji poredak u aspirantovom biću – koje je u rangu Filozofa sada već svesno čitavo usmereno, poput savršene vatrene-ljubavne strele težnje, ka Znaju i Razgovoru sa njegovim/njenim Svetim An elom Čuvarem. Nemoguće je reći kako tačno (u kojim sve formama) pojedinačni aspirant iskušava ovo znanje i razgovor sa Zvezdom – to je intimno iskustvo pojedinca, i nema ošteg pravila; ali mogli bismo reći da je za Filozofa, upućenog u suštinu bakti-pristupa svim iskustvima, moguće da u svakom činu, doga aju i svakom iskustvu prepozna delovanje Zvezde (ma kako je on lično shvatao/doživljavao) i svojom otovrenošću ka Njoj ostvaruje kontinuitet emotivne komunikacije sa ovim Izvorom sveg Svetla. ******* Služenje Redu, koje predstavlja deo Filozofovog zadatka, kao i ostali njegovi/njeni radovi, mora izvirati iz Ljubavi. Do sada je, u svom kretanju ’uvis’ Drvetom, aspirant prošao kroz postepeno rafinisanje svoje intelektualne i nagonske strane, kao i kroz izvesno uravnoteženje što se tiče svog odnosa prema telu, čulima, fizičkom svetu – prošavši kroz procese i iskustva Sefirot-a od Malkuta do Necaha (gde je sada) redom ’naviše’ i imajući prilike da u svakoj od ovih faza puta osvesti i uravnoteži razne aspekte sebe i Univerzuma analogne tim specifičnim stazama/idejama.

20

SKAKAVAC 3.5
Ovaj prolazak omogućio mu/joj je da vidi čudesnu Lepotu i sveobuhvatnost Reda: samo njegovo biće prošlo je kroz niz transformacija, odraženih u čitavom univerzumu koji ga okružuje, i ova Lepota reda nije za njega stvar intelektualizacije, ili nekog nejasnog idealizovanja i slično – to je živa potka njegovog iskustva, slobodno možemo reći – to je vrela krv u njegovim venama, to je ono što on sam jeste i živi. Stoga je ustvari svaki Filozofov čin – služenje Redu! Ali u užem smislu, Filozof može odabrati da kroz ono u čemu je njegova priroda posebno obdarena da se izrazi, kroz neku njegovu specifičnu spobnost i tome odgovarajući rad, konkretno doprinese Redu. Služenje podrazumeva svesnost sebe kao dela celine – nečeg šireg i većeg od pojedinačnog ja – i Filozof u skladu sa svojom Voljom i specifičnom putanjom može iznaći mnoge načine kako će ovo služenje sprovesti. ******* Privrženost Redu u osnovi je isto ono o čemu smo govorili u pogledu služenja Redu – aspirantovo iskustvo omogućuje mu da sagleda Red kao živu strukturu i ukoliko se zaista kretao Stazama – kroz faze Velikog Dela do tada - on nužno oseća veliku ljubav i privrženost prema Redu i svemu što Red predstavlja. Ovu privrženost možemo razumeti i kao odanost i to je zapravo posvećenost Filozofa Velikom Delu – njegova odanost Jednom, koja je odanost njegovom An elu, koja se izražava kroz odanost sopstvenoj težnji ka Znanju i Razgovoru An ela. Mnoštvo je sistema i mnoštvo puteva koji vode ka istoj Planini; ni jedan nije manje ispravan ili dobar od nekog drugog. Me utim, u vremenu i prostoru, paralelno se ne možemo posvetiti podjednakim intenzitetom većem broju njih – tek suštinsko usmerenje na samo jedan i istrajnost u hodanju njime otvara nam postepeno istinski vidik na sve Lepote i predele te Planine, ka kojoj naše oči streme i ka kojoj nas srce vodi. Mudrost, koja uravnotežuje i oplemenjuje Filozofovu ljubav, kao i njegovo razumevanje i kontrola u pogledu svi anja i nesvi anja vlastitog bića, neće mu dozvoliti da zastrani u svojoj odanosti – odbacujući delove svoje prirode ili Univerzuma, ili izbegavajući da u e u iskustva - već će mu pomoći da suštinski sagleda sve staze i korake i sve naizgled nepovezane puteljke kojima je prošao i kojima sada ide, kao delove jednog velikog Puta. Tek unošenjem svega u jedno, sintezom i povezivanjem mnogostrukih delova sopstvenog iskustva, će Filozof postići ovu odanost. (Jer ono što je bilo za odbaciti, on je već napustio u prethodna dva ranga; i svi suvišni elementi sada – više to i ne mogu biti! – jer sada se sve što pojedinac ima i što jeste prepoznaje kao ’plodno tle’ i podloga za sagorevanje – čime se filozof primarno bavi – istinsko spaljivanje sebe na Oltaru svog Voljenog) Tako, ukratko možemo reći da odanost ili privrženost predstavlja specifičnu adhezivnu (magnetsku) silu i karakterističnu vrlinu ovog ranga, koja osećanja aspiranta drži usmerenim ka Jednom i koja mu tek istinski omogućuje da ide dalje. ******* Moralnost podrazumeva uskla enost (u reči, misli i delu) sa sopstvenim najvišim principima, i Filozof bivajući posvećenik mudrosti i aspirant ka Najvišem, koji u mnoštvu i kroz mnoštvo svesno teži ka Jednom, sam predstavlja moralnost kao takvu --- on takoreći mora biti moralan, inače on nije filozof! U životnoj praksi, filozofova moralnost označava koherentnost ne samo njegovih dela-mislireči sa Najvišim Principima kojima je vo en, već i njegovih osećanja – i to je specifična karakteristika moralnosti za ovaj rang:

21

SKAKAVAC 3.5
Moralni trening u Necahu odnosi se primarno na osećajnu prirodu bića. Filozof biva suočen sa vatrom svojih emocija i da bi ovu vatru učinio čistim plamenom duše, izrazom najviše aspiracije, plamenom Volje – on je mora na izvestan način ’ukrotiti’. To za početak znači da filozof mora razumeti šta je ova vatra u njemu i shvatiti njenu prirodu. On mora uvideti (i nužno prihvatiti!) sve bazične elemente ove vatre, sve ono što je možda smatrao ’niskim’ i ’banalnim’ u njoj, i ujedno mora sagledati i prepoznati uzvišene aspekete te vatre, te u sintetičkom činu razumeti me uzavisnost jedno od drugoga i jedinstvo obaju ova, ’visokog’ i ’niskog’ u svojoj emotivnoj prirodi. Ovo razumevanje otvara mu onda mogućnost svesnog i kontrolisanog ispoljavanja ovog ’dela’ sebe. A potom dalje kroz ličnu praksu, i sve pojedinačne činove ljubavi, filozof „iskušava efekte“ raznih stepenova toplote ovog ognja – od blage topline pa do belog usijanja, bivajući tako sve više u mogućnosti da voljno i svesno reguliše intenzitet kojim ova vatra u njemu gori. Ovime on dovodi svoje pojedinačne, inače kod čoveka često promenljive i neukrotive, emocije do rafiniranosti, pretvarajući ih u Ljubav, a tu Ljubav sagledava u njenom istinskom svetlu kao odraz čiste Volje – dinamike i ritma u kome sija njegova specifična Zvezda.

22

SKAKAVAC 3.5

UNIVERZALNA RELIGIJA
Tau Libero Religija predstavlja jedan od osnovnih elemenata ljudske svesti i duhovne kulture. Pojam "religija" nastao je od latinskog glagola "religio", religare što znači "povezati" i misli se na povezivanje čoveka sa prirodom, drugim bićima (vidljivim i nevidljivim) i Bogom. Religija je skup zamisli, verovanja i učenja, osećanja, simbola i kulturnih radnji koje su vezane za ,,natprirodno“ biće i za doživljaj svetosti. Za većinu osoba religija je organizovani kompleks verovanja i bogusluženja koje stavljaju Boga u središte. Za druge, religija označava verovanje u veći broj bogova, ili pak boginja. Većina zemaljskog stanovništva veruje da je neka vrhovna sila uticala na stvaranje sveta i da ima uticaj i na život pojedinca. Svaka religija podrazumeva odre eno i specifično učenje koje se odnosi na svrhu porekla svega postojećeg. Postoje religiozna verovanja o svemoćnom, sveznajućem, nadprirodnom biću, čitav kompleks različitih osećanja zavisnosti, odanosti, poslušnosti, strahopoštovanja, divljenja. Verovanje u natprirodna bića i pojave datiraju još iz praistorijskog perioda, odnosno od same pojave čoveka, a Svest o religiji se menjala sa razvitkom ljudske civilizacije. Može se smatrati (ili ne) da je religija uro ena čoveku - ona mu je imanentna i apriori "data". Ljudi se ra aju sa religijom. Dolazeći na svet oni sa sobom donose i odre ena religiozna ube enja religija nastaje sa nastankom čoveka - njegovim ro enjem ona je implementirana u skrivene sadržaje svesti, tokom života se budi i razvija, kroz lična iskustva i kroz uticaje društva, da bi kulminirala sa duhovnim iskustvima, ili pak suočenjem sa klimaksom života - u času smrti. O ovome simbolično podučavaju i stepeni Slobodnog Zidarstva. Pre samog prijema se od "kandidata" traži da u sebi ima dve osobine - verovanje u Božansko - bilo koji koncept Više Sile, Boga, Apsoluta, kao Duhovnog Stvoritelja i Vladara Sveta, kao i verovanje u besmrtnost duše. Prolaskom kroz prva tri stepena Masonerije čovek detaljno upoznaje sebe - ali se konstantno suočava i sa idejama koje potkrepljuju Religioznost - u svakom Masonskom Hramu uvek i sveprisutno Svevideće Oko Velikog Neimara Sveta. Pre "ro enja" u Masonsko Bratstvo čovek mora da bude religiozan - tada on ima mogućnosti, da kao dobar čovek, postane bolji, da razvije svoje individualne sposobnosti, saznavanjem o svakom sadržajnom elementu pojedinačno, te sa smislom duhovnog bu enja. U samom prvom stepenu inicijat prvi put ugleda Svetlost, u drugom ugleda Plamenu Zvezdu, a u trećem bude "uzdignut" iz groba materije - kroz simbolično potvr ivanje besmrtnosti duše. Po psihološkom shvatanju religija je nastala kao rezultat čovekovog emocionalnog odnosa prema prirodi, prema višim, natprirodnim silama. Ona je nastala kao rezultat odre enih čovekovih osobina – strah, bolest, smrt i sl. Kao i shvatanje da u prirodi postoje odre ene više sile koje su mu nepoznate i nedostižne, ali koje odre uju njegovu sudbinu. Me u tim shvatanjima najpoznatije su one koje ističu da su ideje Smrti i Ljubavi najvažniji faktori postojanja bilo koje religije. Slobodno Zidarstvo uči ljude onim Znanjima, koja su od prvog koraka korisna za njihov razvoj. Rodivši se i ugledavši Svetlost, čoveku biva jasno od čega je sazdan, a svaki od elemenata koji ga čine, kroz koje je prošao "slep", a potom i gledajući, podučavaju gradaciji pojavnog sveta - ali i nevidljivog. Čovek, do svog uzdizanja, nije u potpunosti integrisan u Duhovno, on ima snažan poriv, dobru volju, sposobnosti, kvalitete, kapacitet, odlučnost, ali u korenu Bića postoje dve Moćne Sile Eros i Tanatos, koje su polarnosti jedne iste Sile - jer Smrt "ubija" ego, a Ljubav sjedinjuje Čoveka sa Duhovnim - sa Bogom. Religija je nastala i kao proizvod društva, kao rezultat zajedničkog života ljudi, kao rezultat predhodno nastale svesti i govora. Religija je izraz čovekove težnje da savlada svet, da traži izlaz iz bezizlaznog stanja. Religija nije samo rezultat verovanja u nadprirodne sile, već i aspiracija čoveka da savlada otu ene prirodne i društvene sile. Masonerija je obavila izuzetan uticaj na razvoj civilizacije. Razvoj religioznosti, u smislu sticanja religioznih sloboda i omogućavanje i samog "verovanja", kao i stvaranje polja sveti koje omogućava toleranciju, jesu uticaji koji vode ljudsku religioznu svest ka poimanju Božanskog i

23

SKAKAVAC 3.5
Duhovnog, kao i razvoju inteligencije i promućurnosti koji oformljuju sklopove ideja da bi se ostvarilo sprovo enje slobode me u ljudima i poštovanje ljudskih prava. Savladavanje sveta, po shvatanju duhovnih ljudi, ne može doći silom. Iako su religiozne grupacije iskoristile svoju agresiju kako bi savladale "nevernike", kako bi zatrle one koji nisu pravoverni, dolazi se do stadijuma agresije koji imaju samo dve rezultante - duhovno Bu enje i Iluminaciju ili potpuno uništenje. U svakom slučaju oba oblika podrazumevaju sebi nasuprotan. Duhovna Iluminacija će dovesti do "uništenja" starih verovanja, a agresivno uništavanje religiozno-ekonomskih konglomerata će dovesti do besmislenosti "postojanja" prethodnih oblika verovanja. Treći oblik koji je delovao u smislu evolucije - nauka, tako e je došao do svoje ateističke izobličenosti, te se polarnost poimanja religije odražava i u produktima naučne inteligencije. Svi sistemi društvenog ure enja i ponašanja, u svojoj težnji da uspostave svoju kontrolu nad okruženjem, s jedne strane težeći "prosperitetu" ostvarile su i postojanje protivteže - sile koja je stvarala patnju u svetu. To je jedan od "razloga" zašto se Masonerija nikada nije smatrala religioznom institucijom. Ona je precizno opisivala Čoveka i Univerzum - konstatujući stvarnu Prirodu Stvari, a ne namećući dogmatske koncepte ili pak lažna obećanja o "spasenju" iz patnje. Spasenje jedino može doći kroz samog Čoveka, ni kroz kakvog posrednika, spasitelja ili društvo i crkvu. Kontradiktornost religije ogleda se u njenom značaju u ulozi na prosperitet ili dobrobit ljudi. U pojedinim epohama i situacijama religija je imala pozitivan i kreativan efekat, ali je isto tako u pojedinim slučajevima njen efekat bio izrazito negativan i destruktivan. U slučajevima kada su ljudi bili vo eni suštinskim idejama religije uvek se postizao njihov progresivan razvoj i obrnuto. Možemo postaviti vrlo jednostavno pitanje. Šta je duhovno? Odgovor može biti - sve ono što nije "materijalno", ili pak shvatajući prožimanje svega onoga što je u interakciji sa materijalnim. Stoga crkve, sekte, organizovane skupine ne mogu biti shvaćene kao stvarni oblici duhovnosti. One su trenutna projekcija shvatanja religije kroz stečeni, tradicionalni, nasle eni sled verovanja. Postavljanjem "zapovesti", religioznih propisa i zakona, a ujedno kontinualnim gaženjem tih principa jasno je da te institucije nisu istinski posrednici ka Bogu, niti predstavnici Toga koji je na Najvišem Tronu. Isključivost i iskazivanje nevinosti je laž. Laž protiv sopstva ljudi. Čovekov duh je besmrtan, njegova tvar je "materija" Svetlosti. Na "materijalnom" nivou čak i nauka to dokazuje. Pitanje je ljudske svesti kako će tu svoju i kosmičku Svetlost da pojmi i deli sa drugima. Karakteristično za sve religije je shvatanje da postoje odre ene sile koje upravljaju svetom i pojavama u njemu, kao i verovanje da uporedo sa objektivno postojećim svetom, postoji i drugi "zagrobni" svet. U zavisnosti od toga kako su zamišljene, shvaćene te više "natprirodne sile", koje upravljaju ovim svetom odnosno kako izgleda taj drugi, zagrobni svet, postojale su različite religije. Sve one me usobno imaju nešto zajedničko, ali i nešto posebno, specifično. Zajedničko svim oblicima religije je da predstavljaju "nestvarni", mistični odražaj objektivno postojećeg sveta i odnosa u njemu, a specifičnost je u načinu na koji su to činile. Postoji nešto "čudesno" u istinskom poimanju religije, a to jesu osetili oni koji su prevazišli ograničenja starog vremena - to je da Svetlost koja čini da sve "postoji" u izvesnom kontinuumu, kako u ovo vreme dok "živimo" tako i nakon časa "smrti". Poimanje ideje o besmrtnosti duše upućuje na to da svest Čoveka ne mora da bude ograničena ni telom, ni umom, a kamoli društvenim, socijalnim ekonomskim, moralnim i religioznim "zakonima". Zakoni čovečiji su uspostavljeni jedino na osnovu aktuelnog promatranja prirode i trenutnog shvatanja stanja u kojem univerzum "postoji". Ti zakoni su dokazano ne savršeni, jer razvoj ljudskog društva još uvek nije dosegao stadijum koji će prevazilaziti "granice" država, nacionalnosti, moralnih koncepata, religioznih dogmi, kamoli da prevazilaze "granice" tela i uma. Imajući u vidu činjenicu ro enja i tok života jedini pravedan prirodni zakon može da nalaže da svaki Čovek i Žena treba da shvate istinski smisao i poentu, svrhu svog života, te da sprovedu u Delo to za šta su se rodili. Sve ono što ne odgovara prirodi čoveka, a on/a sa pogrešnim predumišljajem hoće to da veže za sebe, može da se stekne samo silom, nasilnim aktom kršenja nekog drugog prirodnog principa. Jedini "fluid" ili pak "agens" koji omogućuje da Čovek stvarno integriše u sebe elemente potrebne za ispoljavanje smisla Života jeste Ljubav. Ljubav je Zakon, ljubav pod voljom. Volja Čoveka predstavlja duboki uvid u stvarnu prirodu i odre uje smernice (a zatim i rezultante) svog

24

SKAKAVAC 3.5
vlastitog života. Živite upravo onakav život koji je proizvod Vaših ličnih odluka i uslova koje ste ostvarili i iskoristili, te uslova koji su uticali (nasilno, ili lakše trpeći), te kojima se niste mogli odupreti. Civilizacija je trenutno produkt mnoštva haotičnih želja, inhibicija, ideja, mnoštva sadržaja koji se povremeno manje ili više usaglašavaju delovanjem Duhovnih Ljudi, ili pak istinskih Duhovnih Bratstava. Oni su pak shvatali vrlo jasne i jednostavne stvari - Svaki muškarac i svaka žena je zvezda - bez dileme, Bića Svetlosti, besmrtne duše, a tako e i da je samo jedan Zakon kojim se mogu ispraviti sve situacije i stanja koja ljudi generišu u svom "nesavršenom" egzistiranju u materijalnom svetu. Sve češće se prihvataju nove religije za koje proroci tvrde da su božije objave i da će ih one spasiti teškog položaja. Ove su pak kratkog daha, impulsivne, obmanjujuće i brzo zgasnu. Tradicija duhovnosti onih koji su Inicijati stvarnih "Misterija" jeste izvesna Univerzalna Religija - Religija onoga šta predstavlja istinsko univerzalno polje povezanosti svih Bića. Svaka sila i moć, znanje i naum, ako nisu prožeti i "uslovljeni" Istinskom Duhovnom Ljubavlju nisu u službi Volje Čoveka. Politeizam, mnogoboštvo, vera u više bogova, starija je forma religije od monoteizma, nastaje iz primitivnog totemizma i animizma kao persnifikacija sila i pojava prirode. Postoje bogovi koji upravljaju prirodom, ali i bogovi koji upravljaju društvom. U svesti ljudi postoji shvatanje da opstanak i sudbina sveta zavisi od tih nevidljivih sila. Nevidljive sile su pak hijerarhija energija prožetih svešću Bića i stanja postojanja koje sadejstvuju sa svim nivoima od "Najvišeg" do "najnižeg". Ljudi mogu shvatati religiju "raspršeno" definišući prirodne sile, kroz iskustvo ili pak puko verovanje, kao jednu od Moći koja zrači me u ljudima, ali dokle god postoji bilo koji oblik ograničavanja ljudi jednih od drugih, po bilo kom osnovu, religija neće biti nezaustavljiva Moć, već predstava iluzije o mogućem, neispoljenom potencijalu. Sudbina sveta može da zavisi od nevidljivih sila, ali i sreća ljudi zavisi od njih samih. Politeizam je uslovio nastanak monoteizma jer je predstavljao suštinski napredak u odnosu na animizam i totemizam, u smislu da se bogovi doživljavaju kao "regulatori različitih domena društvenog života". Bogovi se doživljavaju transcedentalno, gde čulno ima primat nad materijalnim. Ljudi su sledbenici novca i bogatstva, sledbenici religioznih predstavnika, sledbenici bilo kog oblika Moći koji pruža iluziju o zaštićenosti ili pak povlašćenosti, te omogućuje dominaciju nad drugima. Ljudi kreiraju obimne komplekse ideja i zamisli o duhovnom i božanskom, cepajući svoju psihu izme u želja, strasti, poriva, samovolje, samoljublja spram lažnih ideja koje su navikom ili obavezom uvrežili u sebe kao "religiozno". Monoteizam je oblik religioznosti koji je (navodno) nastao izme u VI veka p.n.e. i VII veka n.e. U monoteističke religije spadaju judaizam, hrišćanstvo, budizam i islam. One su rasprostranjene širom sveta. Svaka monoteistička religija ima svog osnivača - Hrist, Buda, Muhamed, Mojsije i dr. Monoteističke religije su soterološke, uče o spasenju posle smrti, one uveravaju svoje sledbenike da su Svet i čovek puni zla, patnje, greha, da treba tražiti savršenstvo u posthumanom svetu, a kao konačni i očajnički čin spasenja najavljuje se predstojeća "apokalipsa", posle koje sledi tzv. "strašni sud". Ovaj stav najviše naglašava hrišćanstvo. Hrist, Buda, Mojsije, Muhamed, kao i mnogi drugi znani i neznani velikani, bili su samo Učenici Velikog Belog Bratstva. Oni su ličnom iluminacijom oformili odre ene oblike religioznog učenja, koje je vremenom, sadejstvom sa poznatim osobinama ljudi, doseglo posebnu iskrivljenost i predstavu gotovo svega onoga što izvorno nije dato od strane Učitelja. Šta je potrebno da bi se svet oslobodio "zla", "greha", "patnje"? Potrebno je prvo i pre svega početi misliti, govoriti i delati samo u Istini. Bez Istine nema rešenja ni za koje društveno, ekonomsko i civilizacijsko stanje. Istina je preduslov za evoluciju, preduslov za čišćenje. Samo kroz Istinu čovek može da sagleda sebe, prirodu i Univerzum. Sve što nije Istinito i Iskreno jeste ombana, polje dejstva neznanja i lažnih projekcija nesavršenosti. Kroz Istinu čovek jedino može da sagledava sebe, da

25

SKAKAVAC 3.5
Spozna Samoga Sebe - da spozna svoju istinsku Prirodu i Volju i da koristeći Sve Moći izvrši svoju Životnu Misiju na radost svoju i Užitak Celog Univerzuma. Monoteizam je faza u razvoju religije - veruje se u jednog Boga, čija je moć najveća u odnosu na ostale. To je "viši" stepen razvoja religije, kada se prirodna i društvena svojstva mnogih bogova prenose na jednog svemoćnog Boga. Ova faza u razvoju religije razvila se uporedo sa nastankom država, naročito velikih kraljevstava i carstava, kada je vladar udaljen od ljudi, nepristupačan i svemoćan - personifikacija Boga, inkarnirani Bog ili bar dete Božije. Razvojne faze religiozne svesti su zbog nesavršenosti ljudskog uma, kao saznajnog i funkcionalnog alata, oformile stadijume i grupacije verovanja koje su bile "obojene" i uslovljene rasom, nacionalnošću, polom i materijalnim statusom. Samo je mali broj ljudi, tokom svake faze, svestan da religija u svojoj biti nije odrediva tim karakteristikama. Stoga su samo male grupe čuvale istinsku spoznaju o Duhovnom, dok je mnoštvo ljudi primalo tek spoljne odraze - prihvatajući da u to, definisano kao "savremeno" i adekvatno trenutnom stanju, veruju. Vladari su, pogrešnim uverenjem o ličnoj veličini preuzeli na sebe "odeću" bogolikosti - kao što su to učinile i mnoge religiozne grupacije. Njihovo sadejstvo je tokom istorije dovelo do stvaranja konglomerata sklepanih ideja o religiji, do formulisanja i uspostavljanja "religioznih" stavova koji definitivno imaju i pogrešne temelje, kao što su i u smislu strani reaumu i inteligenciji. Crkva predstavlja "telo božije na zemlji" - što je jedna od notornih i besmislenih ideja, ona veruje za sebe da je institucija koja je posrednik izme u vernika i Boga - ostvaruje medijumstvo sa Bogom. Me utim, crkva evidentno krši odre ene norme propisane religijom - hrišćanstvo propoveda jednakost svih ljudi, a crkva vrši polnu diskriminaciju, jer žena ne može postati svešteno lice, crkva traži obavezan obred, dok vera to ne nalaže. Crkva smatra da čovek nije spreman za korenitu promenu duhovnog života, a Ljudi osećaju i smatraju da je promena nužna. Sve religiozne denominacije današnjice, tvrdeći da su zasnovane na univerzalnim postavkama duhovnosti i istine, formulišući kodekse ponašanja, verovanja, moralnosti, uslovljavajući načine življenja svojih podanika, beskrupulozno i bespogovorno krše sva duhovna prava i ograničavaju ljudska prava i slobode verovanja. Pijedestal duhovne "vlasti" glavne religiozne grupacije grčevito drže, ne shvatajući da je to opsena koja svet drži u zabludi i patnji. Svako razuman može lako da sagleda razvoj religiozne svesti, može slobodno da vidi procese koje su religiju (i samim tim i sve ostale civilizacijske odrednice) dovele do trenutnog stadijuma. Više nije dovoljna "vera" u Boga, nije dovoljna samo "nada" u "spasenje", nije dovoljno deklarisati svoje "dobročinstvo", filantropiju i humanizam. Evidentno je da je svet kotrljajući se putevima patnje doveo sebe u jedino rezultirajuće stanje - u Patnju. Promena, kao jedini proces koji može to stanje da izmeni, mora da bude zasnovana na odbacivanju svih religioznih i društvenih odrednica starog doba. Besmislena tiranska robovlasnička društvena ure enja, zaogrnuta u mantiju "demokratije" moraju da dožive Promenu. Besmislene religiozne dogme, slatkorečivost i laži zlih jezika, moraju da dožive Promenu. Ekonomija, Zakoni, Edukacija, Nauka - sve mora da doživi Promenu - kako bi "Patnja" prestala da bude stanje u kojem ljudska rasa obitava. Religija se mora posmatrati i kao lična, privatna stvar. Vera treba da bude vrsta slobode, lični izbor. Ona ne bi trebalo da bude nametnuta obaveza i robotska navika, već put ka "spasenju" čoveka. Vernik nije u obavezi da posećuje crkvu - to ne dokazuje religioznost Čoveka i Boga, a samim tim se ukida posrednik pojedinaca i Boga. Tako svaki vernik postaje sam sebi sveštenik. Organizovanje religioznih institucija je jedan od preduslova evolucije - sve religije sveta su kroz sebe dokazale svoje lažne postavke - stoga "organizovanje" mora pretpostavljati uništenje tj. Promenu svih pogrešnih ideja i stavova. Kongregacijski Iluminizam, kao forma grupnog okupljanja istomišljenika i vernika predstavlja smislenu fazu razvoja duhovnosti.

26

SKAKAVAC 3.5
Čak i Slobodno Zidarstvo se menja u skladu sa vremenom - ne u smislu Znanja koje poseduje, već po pitanju organizovanosti. Raspršenost i nepovezanost "obedijencija" i Velikih Loža jasno ukazuju da ljudske osobenosti, politika i ekonomija čine pogrešne odluke iz kojih slede ograničenja - tamo gde bi svet trebao da bude najujedinjeniji - u Bratskom Lancu. Postoje zaista duhovne grupacije koje su bliske sa istinskim Izvorima Gnoze, sa Hodočasnicima Svetlosti, Emisarima Najvišeg - koji se trude da na razne načine inspirišu Svet ka prihvatanju neminovnosti Promene. Svaka grupacija, društvo, Loža, obitava u saznajnim procesima spram svoje osvešćene prirode - kroz rad, inteligenciju, privrženost, etiku, energičnost, pa i rituale, poštujući pouke tradicije, ali shvatajući Duh Vremena. Intelektualni tip vernika je onaj kojeg privlači strana religija, odnosno njeno osobeno objašnjenje sveta i čoveka, kao i njihove uzajamne povezanosti. Afektivni tip vernika religiju prihvata osobeno na emotivnoj bazi, pošto ona kod njega izaziva i zadovoljava različita ali snažna osećanja. Etički tip vernika shvata religiju kao izvor morala i kao najvažnije čovekovo odre enje i bitnu sastavnicu ljudskog društva. Ritualni tip vernika je onaj koji smisao verovanja nalazi u obrednim radnjama kojima se javno iskazuje privrženost odre enoj religiji odnosno pripadnost nekoj crkvi. Tradicionalni tip vernika za njega je karakteristično da se "mehanički" i dosledno pridržava naučenih obrazaca delovanja u pogledu ispoljavanja religioznosti. Svaka osobenost je prihvatljiva. Neujedinjene crkve, sekte bukvalno identičnih "religija" dokazuju da ljudi sebi navikom i pogrešnim uverenjima stvaraju ograničenja. Religija crkava i džamija zasnovana je na strahu, mržnji, nepoštovanju i nipodaštavanju svih drugih osim sebe. Savremene religiozne grupacije su postale "sekte" u odnosu na stvarnu Duhovnost, a Reč Greha je Ograničenje. Zvanična religija kritiku njenih institucija doživljava kao bogohuljenje. Kako je dogma jedan od osnovnih elemenata religije, tako da se danas govori o tzv. ličnom verovanju, odnosno stepenu verovanja u odre enu "dogmu". Postoji sukob izme u crkve kao institucije i pojedinih vernika, jer oni veruju u smisao Re-Ligije, ali ne i u načine ispoljavanja te iste religije koje crkva propoveda. I ko može reći da će neko ići u "Raj" ili "Pakao" ako smatra da neka crkva ne sprovodi duhovne nazore?... ako neko ne veruje u crkvenu dogmu? ... a ako neko "greši" protiv čovečnosti i svih ljudskih osobina? Ko odre uje merila i standarde? Ko može "prokleti", izopštiti, odstraniti ljude iz zajednice - samo oni koji održavaju stanje Ograničenja. I u tome je potreba za Promenom evidentna. Otkrivanje lične istinske prirode i poente ro enja, otkrivanje svog vlastitog talenta, kreativnosti, sposobnosti za rad, jesu preduslovi na kojima se zasniva ispravno delanje i življenje. Ovo je suštinsko pitanje potrebno za razrešavanje u materijalnom svetu. Nema govora o razvoju duhovnosti ka nekim "suptilnijim" svetovima i sferama dokle god se bazične slobode ne uspostave u ovom Kraljevstvu. Postoje oni koji čuvaju Plamen Iluminacije, ali oni nikada ni nisu izgubili poimanje te Univerzalne Religije koja je data ljudima - i koju su ljudi raščerupali kao strvinu. Proces slabljenja uticaja religije u savremenom društvu je nesporan. U savremenom društvu ostvaruju se brze i krupne promene. Revolucionarne promene u razvoju prirodnih snaga dovode i doprinose u društvenim odnosima, u društvenoj svesti, u shvatanjima ljudi u sistemu vrednosti. Napušta se stari tradicionalni sistem vrednosti i uspostavlja novi. Savremeni, obrazovani čovek sve više se osloba a tradicionalizma, konzervatizma, utrkivanja za sticanjem i uvećanjem materijalnog bogatstva, a sve više se okreće uživanjima, zabavi, kulturi. U tom smislu sve više se osloba a religije osloba a se dogmatske, tradicionalne religije. Religiji se vraća samo povremeno i emotivno, a ne racionalno. Religioznost naše civilizacije trenutno liči na pijačne tezge kraj kojih se trgovci nadmeću kako će svoj proizvod prodati laicima - i to pred ulazom u Hram! Shvatanjem stanja stvari, shvatanjem loše ponude i lošeg izbora svaki muškarac i žena, za sebe učiniće isto ono što je Hrist učinio - razrušiće tu ludost i stupiti u lični Hram Duhovnosti. Sada su

27

SKAKAVAC 3.5
ljudi dovoljno inteligentni da razumeju Univerzalnu Religiju i njene neporecive pouke. Sada ljudi jesu u stanju da stanu i donesu odluku kojim će putem ići - dalje putem patnje ili ka Radosti Življenja. Na takvo stanje utiče i razvoj nauke koja ostvaruje neslućene rezultate. Razvoj prirodnih i društvenih nauka sve više razotkriva dogmatski karakter religioznih dogmi, njihovu naivnost i neodrživost. Naučno tumačenje sveta i pojava u njemu za savremenog čoveka je mnogo logičnije, ubedljivije i prihvatljivije od raznih religioznih, misterioznih, kontemplativih. Stoga sve ograničavajuće dogme moraju biti odbačene. Zašto mrzeti i ne poštovati bližnje i daljnje, zašto granice država da odre uju domen interesovanja, zašto ne tolerisati različitosti, zašto postoji u ljudima želja za otimanjem, kra om, gomilanjem, zašto ubijati, koji duhovni i božanski Zakon zaista odobrava ubijanje? Zašto lagati? Šta to vodi ljude ka bizarnostima, vulgarnostima, perverzijama, pa i običnoj preljubi? Koji su razlozi da se ni roditelji ne poštuju? Ako se shvata Univerzalnost i Apsolut Boga zašto To ne slaviti zajedno u grandioznoj svetkovini Iluminacije? Zašto postoji uverenje da je nečiji Bog bolji i "važniji" od drugoga, kakva je to privilegija koja ostrašćuje takve egoistične ludosti. Zar zaboravljamo da smo ro eni na smrznutoj trunki materije koja pluta u Kosmosu razumom ne pojmljivih razmera? Zar Život, koliko god kratak u tom beskraju treba i mora da ima osobenosti Ograničavanja i Patnje? Kakav je lek za sve ludosti koje misli, govori i dela Čovek? Ima li čak i Masonerija ključeve za otvaranje Vrata ove Promene? Ima li lika, idola, Sile ili Boga kojem se pre možemo prikloniti kako bi se rešile sve nesreće Sveta? Čemu su nas naučili Alati našeg Zanata? Šta smo sa tim alatima učinili na sebi, za sebe - i kako se zaista to prenelo u Svet? Moramo se podsetiti tri Masonska stepena i njihovih pouka - ova Simbolična "Plava" Loža predstavlja savremenost Masonerije u svetu, ova Loža je ukotvljenost i utemeljenje svih principa Znanja koje Slobodno Zidarstvo poseduje. Postoje "nad" time i grupacije "viših" stepena koje svaka za sebe predstavlja polja dejstva Znanja, Svesti i Energije - Obred Jorka, Škotski Obred - predstavljaju i pouke o toku razvoja poimanja Znanja o Religiji. Nije li i veliki Saladin podučio Viteza Hramovnika da postoji Jedan Bog!? Nije li Svetlost Najviših stepena upravo u generisanju Istine i Ljubavi za Sve bezrezervno? Drevni i Izvorni Obred Memfisa i Mizraima pak direktno kaže - Masonerija jeste Religija ali ona ne postavlja dogme i ograničenja - ona podržava razotkrivanje Misterija, ona kaže "Spoznaj Sebe!" ona priznaje samo Jednog Velikog Neimara - izvan i iznad kojega ne postoji Ništa. Stoga je simbolična, "plava" Loža najpodložnija promenama i prilago avanju civilizacijskim stadijumima, dok Obredi viših stepena sadrže i vanvremena Znanja, koja kulminiraju u Ezoteričnom Toku poteklom i očuvanom kroz Egipatski Obred, a čiji je Izvor Istina i Ljubav me u Ljudima pod okriljem Univerzalne Povezanosti i Jedinstva Čoveka i Velikog Neimara Svih Svetova. Tempo života savremenog čoveka i njegova trka za uvećavanjem bogatstva, ostavljaju mu malo vremena za kontemplaciju kojom se podstiče proces demistifikacije otu enih društvenih sila i postepeno osloba anje najširih slojeva stanovništva od uticaja konzervativnih i reakcionarnih religioznih ideologija, poslušnosti i pokornosti vladajućim elitama. Ako Masonerija sebe evidentno smatra elitom, primajući u svoje redove uglavnom i najčešće samo one koje smatra elitom svojega okruženja - kako ti dobri ljudi na dobrom glasu upravljaju svojim zajednicama, državama i Svetom? Da li postoji ispravno stvatanje smisla Elite? Veoma je razgranat i intenzivan sistem infomisanja i komuniciranja izme u ljudi, kao i izme u pojedinih društava - Svet postaje sve više jedinstven u svojoj informativnoj povezanosti. Brzo se razmenjuju i mešaju informacije, ideje, saznjanja, kulture, pa i religiozne misli. U sudaru naprednih kultnih kultura razvijenih društava, brzo se razvijaju i napuštaju stara shvatanja, zaostale religije. Čitava organizacija društvenog života savremenog društva utiče na izmenu sistema vrednosti, na

28

SKAKAVAC 3.5
restrukturiranje društvenih grupa, a posebno na slabljenje primarnih grupa i odnosa u njima. Zbog toga slabe i funkcije porodice kao primarne grupe, pa i njena religiozna funkcija. Govoreći o Promeni uvek moramo u umu držati jasne odrednice koji je smisao Promene, kuda ona vodi, kako da Promena bude dobrobit za sve ljude sveta. Odakle dolazimo, Ko smo i kuda idemo pitanja koja podstiču tragače na stazi duhovnosti, koji su od početka vo eni idejom da Spoznaju Sebe, da Spoznaju Svet - a došavši do te Gnoze - osećaju povezanost, integraciju - re-integraciju i religiju sa Prirodom i Božanskim - osećajući potrebu i smisao Promene koja se treba sprovesti i desiti kako bi Svet bio bolje "gnezdo" - u kojem simbolično, Pelikan može da svojom krvlju nahrani svoje mladunce; u gnezdu u kojem Feniks može da sagori staro obličje i Uskrsne u plamenu Iluminacije i Preporo aja. Održanju religije, s druge strane, doprinosi i nemoć čoveka pred otu enim prirodnim i društvenim silama - nemoć čoveka pred brojnim prirodnim katastrofama i otu enje centara društvene moći - države, politike, vlasti, kroz oružane sukobe, ratove, pobune. Na sve to čovek kao individua teško može da utiče. Nemoćan da se suprostavi raznim nesavladivim prirodnim i otu enim društvenim silama čovek pribegava religiji - i u tom očajanju kupuje na pijačnoj tezgi kvarnu i dotrajalu robu - verovanje i dogmu koji više nemaju života u sebi. Tražeći u njoj spas i utehu, on nastoji da na e kompezaciju za bezizlani položaj u kome se nalazi. Otu eni čovek time nastoji da u religiji na e duhovnu nadoknadu za izgubljeni sopstveni ljudski indetitet. Stoga se sve religiozne ideje moraju usaglasiti sa Univerzalnom Religijom koja proističe iz Naučnog Iluminizma, spoznajnog procesa koji dovodi do Religioznosti, istinskog saznavanja o prirodi stvari (postojećih i nevidljivih) i življenja po standardima bezrezervne tolerancije spram istinske prirode svakog drugog živog Bića. S obzirom na promenjene uslove religije i religija se menja. Ona napušta stare forme i metode delovanja i prilago ava se - pod uticajima okolnosti, sile, dokaza o potrebi za promenom. Uloga religije u savremenom društvu instrumentalizuje se preko propagande i pridobijanja što većeg broja vernika direknim kontaktima i istupima crkvenih predstavnika, izdvajanjem sve većeg broja publikacija, listova i ostalog propagadnog materijala, podsticanjem i razvojem zabavnih aktivnosti me u mladima, brigom za bolesne, stare, usamljene, razočarane prikupljanjem socijalne pomoći za ugožene i sl. Evidentno je da je civilizacija došla do stadijuma u kojem gotovo svima treba neka vrsta "pomoći". Ipak ova pomoć mora da odražava proces koji će dovesti do izmenjenog stanja i dosezanja novog stadijuma življenja, a ne treba da bude kratkoročno rešenje koje će privremeno zadovoljiti trenutne apetite,... na kredit. Smatra se da dolazi do sve veće globalizacije religije. Komunikacija se razvija, zahvata celi svet koji samim tim postaje jedno mesto - "globalno selo". Sve se više država udružuje u jedan politički sastav - neke opstoje, neke se raspadaju. Na osnovu toga stvara se svetska kultura. Moguće posledice globalizacije koje nastaju jesu privatizacija religije, politiziranje religije i stvaranje hibridnih oblika religije. Naravno postoji i uverenje da će Slobodno Zidarstvo i druge slične duhovne organizacije biti u stanju da prevazi u svoje nesavršenosti te da će Tok Svetlosti moći da poteče oko celog Sveta prenoseći duh prosvetiteljstva i inteligencije, darujući ljudima podršku koja ne postoji u drugim institucijama. Svojim tradicionalnim normama religija nudi moral sa nizom konkretnih uputstava za život, nudi niz etičkih maksima koje podržavaju socijalizaciju. S druge strane, poistovećivenje verskog i nacionalnog, fundamentalizam i verske sekte nanose neverovatnu štetu i čine mnogo problema ljudima koji žive u multietničkim zajednicama. Pravo na obrazovanje kao i pravo na verovanje i veroispovijest, ljudska su prava koja svaka civilizacija mora poštovati jer se radi o elementarnim ljudskim pravima. Uz napredak nauke i tehnologije moderne religije su promenile niz svojih izvornih polazišta. One religije koje su se postavile fleksibilnije, koje su išle za potrebama i slobodom savremenog čoveka, uspele su da se razvijaju, da se šire. Uloga obrazovanja pri tome je prvenstveno

29

SKAKAVAC 3.5
emancipatorska. Pomeranje sa mistično religioznih na racionalne osnove moralnosti sve više postavlja obrazovanje u prvi plan. Me utim, iako oficijelne sakralne institucije nisu tako snažno prisutne u društvenim sistemima kao ranije, individualna opredeljenost vernika je snažno prisutna. Vera snažno determiniše ponašanje ljudi, snažno utiče na njihove vrednosti i formiranje vrednosnih sistema. Religija kao organizacija može dalje da se razvija, evoluira, ali je evidentno da koncepti i procesi koji su ranije "isprobani" nisu dali zadovoljavajuća rešenja. Potrebno je odbaciti stare dogme, stare i lažne proroke i uspostaviti sistem koji se zasniva na prirodnom poretku. Sprovo enje Promene je u našim rukama. Naša civilizacija treba da shvati jednu jednostavnu stvar - odbacujući ograničenja koja su oformljena tokom istorije - da shvati da na ovoj planeti postoji Jedna Rasa - Ljudska Rasa, da ta rasa ima Jednu Religiju - Univerzalnu Religiju i da je ona sastavljena iz prirodnih ljudskih Vrlina i Snage Života koje proističu iz Istine i Ljubavi. Svaka dalja spekulacija o ovome može samo predstavljati Ograničenje. Čini šta ti je volja će biti sav Zakon. Ljubav je zakon, ljubav pod voljom. Svaki muškarac i svaka žena je zvezda.

30

SKAKAVAC 3.5

LIBER STELLÆ RVBEÆ
LIBER 66 SA KOMENTARIMA Fr.Alion.'.Aiwass'.' Čini šta ti je volja će biti sav Zakon. Zbir brojeva 1-11 iznosi 66. Ovaj broj je mistični broj Daath-a ("Znanja") i transmutacije Klifota, te kako sadrži 11 sabranih brojeva tj. vibracija osnovne formule Magike predstavlja i Veliko Delo - GNOSIS. 66 je ALHIK - Gospod Tvoj Bog je svesadržeći Oganj. AGIH, tako e 66, je "Brod", BChVN je "Iskušenje" i "Eksperiment", GLGL je "Točak" - čakra ispoljenog Duha Šekine; AKILH je "Luda" DNHBH je edomski grad. Enohijanska reč "IA" ima brojnu vrednost 66 i predstavlja "Unutarnju Svetlost". 66 stih prvog poglavlja Knjige Zakona objavljuje da je "Manifestacija Nuite pri kraju". Zbir brojeva od 1-66 iznosi 2211. Ovaj broj je trostrukost "Vatrenog daha Satane" (STh HBL) i "bljesak vatre" (ShL HBTh). Stelae Rubeae je "Plamena Zvezda" poznata u mnogim okultnim tradicijama.

1. Apep obožava Asar-a.

U poznatim egipatskim predanjima i zapisima Sledbenici Ozirisa i Ra su se borili protiv Apepa i njegovih prijatelja. Apep se smatrao vrhovnim neprijateljem RA-a. Apep je "velika zmija" koju su "Veliki Šefovi" raskomadali kada je ona savladana kada je Reči Moći izgovorio Temu. Deo Tuata gde živi zmija Apep ("Neha-Hra") je Tčau.

U sedmom delu Tuata grupa od dvanaest bogova sprečava Apepa da ne do e na prolaz. Kako je Bog Sunca ponekad prikazivan kao magare, zmija Apep (koja je SET) se naziva "Jedačem magarca". Bog AAI, koji je služitelj Ra se suprotstavlja Apepu.

Putovanje Tuatom je kontinualno suočavanje sa Apepom i u svakom "delu" potrebno je savladati Apepa na drugačiji (efikasniji) način. U devetom delu savladan je pomoću Saiu magičnih reči. Negde ga love mrežom, negde savladavaju harpunima i kopljima. U jedanaestom delu Tuata Apep čak poseduje oštre noževe kojima vreba "Putnika". U dvanaestom delu Tuaua dvanaest Boginja sa svojih dvanaest zmija svetlosti proteruju Apepa. Zmija Apep biva proterana "Iza neba".

Apep je Plamena Zvezda, sveobuhvatna kružnica, koja je "ognjena manifestacija" i obožava Stvoritelja - Asara (Ozirisa) koji je Phallos. Asar je stvorio "postojanje" Plamene Zvezde, svu energiju koja predstavlja osobine i sadržaj svih Elemenata i Duha.

2. Neka vrle device evociraju slavlje, sina Noći!

Sin Noći je Set. Set je Šin+Tet. "Vrle device" su "prazni" sadržavaoci ne-formiranih misli i moći, koje predstavljaju "potencijal" sadržavanja, budući da je iskaz u množini ovde se govori o mnogostrukom

31

SKAKAVAC 3.5
ispoljavanju slavlja i radosti tj. "konzumacij" potencija Vatrene moći u "okviru" prostora sadržavanja. Set - Šin+Tet predstavlja emanaciju "semena" i "spermatozoona" u Prostoru koji je raspaljen Strašću Zmije.

3. Ovo je knjiga najtajnijeg kulta Rubinove Zvezde. Nikom (ne)će biti data, do bestidnima u reči i delu.

Konzervativizam i "moralisanje" su besmisleni. Oni koji tumače i shvataju "Plamenu zvezdu" na načine i u obličjima kako su to činili ograničeni i glupi filozofi starog doba nisu dostojni ove Gnoze. Proklet neka je JeHeŠVaH jer je "dozvolio" da ga Crna Braća prisvoje i ukaljaju, ocrne svojim ograničenjima i ludostima.

4. Nijedan čovek neće razumeti ovaj spis - suviše je istančan sinovima ljudi.

Istinsko shvatanje ovog spisa je moguće jedino Majstorima Hrama. Adepti ne mogu pojmiti stvarnu Moć, Oganj i Svetlost dokle god su u domenu Sunca koje ih obasjava kao osobe iznutra i spolja.

5. Ako je Rubinova Zvezda lila krv na te; ako si u vreme meseca prizivao pomoću Jod i Pe, tada smeš uzeti učešća u ovom najtajnijem sakramentu.

Rubinova Zvezda je "ritual" kojim se Čovek realizuje u Adepta, ujedno je i emanacija alhemijskog Rubeda. Crvene, plamene Kale inkarnirane Boginje Zevzda koju Adept obožava. "Jod i Pe" su Ruka i Usta kojima se izvodi obožavanje znano inicijatima VIII stepena Reda Tajnog Hrama.

6. Čovek mora poučiti drugog, bez obzira na mišljenje ljudi.

Postoji obaveza prenosa Znanja i Saznanja - inače tokovi energije bivaju sputani i naboji moći izazivaju konvulzije, osnačuju čvorišta koja jačaju i stvaraju disbalans. To što mislite nije važno, primite ovo Znanje i usaglasite se sa Moćima Plamene Zvezde, sve "misli" će biti sagorene i uskla ene sa Istinom. Oltar je Žena, "Skerletna žena" (opružena tj.) manifestovana Svest nad tamnom tvari materije. Središte je naravno i Tifaret, koji dominira nad Malkutom. Zlato na Oltaru je boja Sunca-Tifareta. Samosvesne Skerletne Žene. Tvoje lične svesti koja u rasplamsanosti sadrži Zlatni Duh Nešmaha. "Zlato" je Phallos, dva zelena lika Majstora" su dva "Svedoka". Svedoci (tj."testisi") su "zeleni" jer je to boja devocije i obožavanja Božanstva.

7. U sredini treba stajati veličanstven oltar, ispružen na crnom kamenu.

8. Na vrhu oltara zlato, i dva zelena lika Majstora.

9. Usred toga čaša zelenog vina.

Shvatite da su stihovi i prikaz "Lamena" ovog Kulta. Zeleni Pehar je Razumevanje. U "gfornjem" delu sigila je Phallos, ispod njega je Pehar-Kteis. Ispod Kreativne sile "Oca" Asara i primajuće Moći "Majke" Asi ukazuje se Rubinova Zvezda "deteta" Apepa.

10. U podnožju Rubinova Zvezda.

32

SKAKAVAC 3.5
Ovim se ukazuje na odnos Hokmaha i Binah sa Tifaretom koji je uzdignut do trans-personalnog poimanja Plamene Zvezde u Daatu.

11. Oltar treba biti sasvim otkriven,

Ovo ne može biti samo poznato Čoveku, niti umom i intelektom razumljivo Adeptu - mora postojati Budna Svest o stvarnosti koju predstavljaju "opisana" stanja "svesti".

12. Prvo, ritual Plamene Zvezde. 13. Zatim, ritual Pečata.

Rubinova Zvezda opisana kao 25 uzdiže inicijata do Tifareta. Ritual "pečata" znan kao Safirna Zvezda uzdiže inicijata ka Binahu. "OAI" je Božanstvo koje čine Asi, Apep i Asar, dakle AAA.

14. Zatim, pakleno obožavanje OAI. Mu pa telai Tu wa melai ā, ā, ā. Tu fu tulu! Tu fu tulu! Pa, Sa, Ga. Qwi Mu telai Ya Pu melai ū, ū, ū. ’Se gu malai; Pe fu telai, Fu tu lu. O chi balae Wa pa malae:― Ūt! Ūt! Ūt! Ge; fu latrai, Le fu malai Kūt! Hūt! Nūt! Al Ō ĀĪ Rel moai Ti―Ti―Ti! Wa la pelai Tu fu latai Wi, Ni, Bi.

Tišina, mesec usporava svoje kretanje Koje beše slatko U vazduhu, vazduhu, vazduhu, Kojeg će Volja doseći! Kojeg će Volja doseći! Mesecom i Sam i uz pomoć An ela Gospodnjeg Sada Tišina nestaje I Mesec se slatko smanjuje (doga a se) Inicijacija, Inicijacija, Inicijacija. Sladak je poljubac Izide Moja Volja je okončana Moja Volja je ostvarena Vidi kako pliva lavlje dete (po nebesima) a Mesec miruje (To si) Ti! (To si) Ti! (To si) Ti! Pobeda; Volja preuzima (poput lopova) Snažnu izvrsnu Volju Ra Hoor Khuita! Hadita! Nuite! Za Boga OAI Neka se slavi Na početku i na kraju I neka niko ne padne Čija Volja dosegne Mač, Vagu i Krunu.

33

SKAKAVAC 3.5

Stihovi mističnim jezikom i korenskim vibracijama tajnog jezika Kulta deluje na dušu inicijata vodeći ga kroz stadijume Inicijacije kako bi iskusio i utvrdio svoju svest u poznavanju Bogova i svoje Božanstvenosti.

Telemiti, koji su kao služitelji Zvezde i Zmije dotakli Znanje i Iskustva Bogova, noseći u srcu plamen novog Aeona upućeni su kroz svetkovanje Gnoze Knjige Zakona u suštinsko vibratorno "obličje" Boga OAI.

Oni koji su ostvarili spoznaju "staza" Zain, Lamed i Alef, kao ZLA i ALZ ne mogu da "padnu" - njihov Uspeh je Istinski.

15. Tako e ćeš uzbuditi točkove s pet rana i pet rana.

Točkovi su "čakre" i njihovo "uzbu enje" dolazi kroz pravilnu Pranajamu. Ovime dolazi do utihnuća elementalnih veza uma.

16. Zatim ćeš uzbuditi točkove s dva i tri u sredini; baš sa γ i φ, α i β, ε i δ i χ.

Započinje "uzbu ivanje" 2-Phallosa i Tri-Kteis (kao "stvarni" ritual u fizičkom smislu - VIII stepen "R.S.H."). Saturn i Jupiter su Uši. Sunce i Mesec su Oči. Mars i Venera su Nosnice. Merkur su Usta.

17. Zatim pet - i šest.

Povezivanje Tela i povezivanje Duše u ritmu Sjedinjenja i pod uticajem svih prethodnih gestova i vibracija koja su uskladila svest ka "Cilju" - bu enju svesti istinske Plamene Zvezde.

18. Tako e, na oltaru će mirisati insens bez dima pred Majstorom. 19. Ono što se treba poreći, neka se porekne; ono što treba zgaziti, neka se zgazi; ono što treba popljuvati, biće popljuvano.

Telo u ovom procesu emanira posebne elemente koji su početni "rezultati" postignuća. Vazduh, Zemlja i Voda ispunjavaju svoj smisao pri usaglašavanju Čoveka sa ovim procesom Inicijacije. Ovi elementi se utvr uju kroz delovanje Volje - pod Voljom, a ne spontano ili nekontrolisano. Ovo tako e podseća i na VI stepen Reda Skrivenog Hrama.

34

SKAKAVAC 3.5

20. Te stvari treba spaliti u spoljnoj vatri. 21. Posle toga majstor će nežno govoriti, uz muziku i čime drugim dovešće Žrtvu. 22. Tako e, on će ubiti malo dete na oltaru, i krv će prekriti oltar mirisom kao od ruža.

Svi elementi sagorevaju u Ognju.... kako je to navedeno i u drugim Svetim Knjigama Teleme (Ararita!). Inkantacije, Mantre, Muzika - vibracije koje preuzimaju svest vodeći je ka "odvajanju" od vezanosti za fizičkog nosioca Rituala. Emanacija Semena ispunjava Kteis. Svaki posvećeni "Spermatozoon" sadrži svoje osobenosti Aeona i Daemona koji su ispunjeni Moćima prethodno izvedenih "Prizivanja" i bujanja sile kroz Ritual. Dosezanje središta Krsta budi Mističnu Ružu. Stvarno Iskustvo nadmašuje umno poimanje misterije R.C. Krst i Ruža su spoljni simboli Plamene Zvezde.

Nakon ispunjenja spoznaje svih spoljnih rituala, priziva koji su kulminirali postignućem VIII stepena "R.S.H." i iskustvom koje je potvrda Inicijacije sledi "novi ciklus".

23. Tada će se majstor pojaviti kao što on treba da se pojavi - u Svojoj slavi.

Sila Plamene Zvezde je Moć Phallosa, aktivna Sila Kreacije. Vrhunac VIII stepena - stanje svesti (Dhyana Phallosa Svetlost nad Svetlostima). Započinje ritual IX stepena "R.S.H." - ali to je ujedno i metod koji odražava sve niže sefirote kako se energizuju i posvećuju centralnom ka uzdizanju u Razumevanje. Stanje svesti koja poima "postojanje" iznad Ponora je posebno i neopisivo, te možemo samo dati smernice i naznake kako tome pristupiti - da bi ste sami izveli odgovarajuće Korake u Razumevanje. Hram je Prostor Razumevanja, Vatra je niža emanacija suštinske Iskre Luči. Hadit je u središtu Khabsa. Khu "gubi svest" o svojoj individualnosti.

24. On će se opružiti preko oltara, i probuditi ga u život, i u smrt. 25. (Jer tako mi skrivamo život koji je s one strane.)

26. Hram će se zatamniti, osim vatre i lampe na oltaru.

27. Tu će on upaliti veliku vatru i požudu.

Generisanje svih sila se doga a usled oslobo enja svesti od pojedinačnih "staza" i ograničavajućih veza nosioca duše. Vatra i požuda su od TET.

28. Tako e, on će udariti oltar svojim bičem, i odatle će poteći krv.

Bič je LAMED. Ljubav pod voljom. Krv je DM, 44. Elementi (4) pod uticajem Magike (11). (Tako e, "Felacio" i "Kunilinktus"...) Sva čula i svi elementi pod upravom Magičke Volje.

35

SKAKAVAC 3.5
29. Tako e, on treba učiniti da na oltaru procvetaju ruže. 30. Na kraju će on ponuditi Veliku Žrtvu, u trenutku kad Bog bude lizao plamen na oltaru. 31. Sve ove stvari ćeš doslovce izvesti, pazeći na vreme. 32. I Ljubljeni će biti s Tobom.
Bu enje Duha. Sjaj Tifareta.

Rasplamsavanje u seksualnoj strasti do krajnjih granica.

Opisani ritual je potpuni modus rada Kulta Rubinove Zvezde.

Božanstvo "će se" emanirati i poništiti dualnost svojom Jedinstvenom Ekstazom postojanja.

33. Nećeš otkriti unutarnji svet ovog rituala nikome: zato sam ga napisao u simbolima koji se ne mogu razumeti.

Ono iskustvo koje jeste Spoznaja i "rezultat", koje jeste pečat Kulta ne otkriva se onima koji nisu u stanju da ga pojme na nivou Čoveka Zemlje i Ljubavnika. Simboli su "maske" Razumevanja. On je "IAO" i "OAI", kao što je spomenuto Izis+Apep+Oziris. Opisuje se kao Uspravan i Spuštajući "Trougao" tj. Trojstvo. Izis, Apep i Oziris su emergetski nosioci (u sferama iznad Ambisa) onih Sila i Svesti koje nazivamo Nuit, Hadit i RaHoor-Khuit, a čiji su emisari Zver, Skerletna Žena i Plamena Zvezda. Ukazuje da "on" Jedan jeste Trojstvo, "On" je neograničeno i neuslovljeno polje Sila i Svesti koji sadrže polarnosti "uspravnog" i "obrnutog" (pozitivnog i negativnog i sl.).

34. Ja koji otkrivam ritual jesam IAO i OAI; Uspravni i Obrnut.

35. Oni su mi podjednaki.

"On" ne pravi podelu, razliku, niti ograničenje spram "činioca" Trojstva. Ovo je ujedno i objava kroz koju "Bog" definiše ono šta "jeste" - a očito ne-postoji ono šta "on" nije.

36. Veo ove operacije zove se Sramota, a unutar se nalazi Slava.

Sam ritual Kulta je sekso-magički (uzimajući u obzir sve postupke i metode, inkantacije i gestove).

GShNH - "sramota" je 358 - kao i "Mesija", kao i "zmija koja je inicirala Evu" - "odbacite tu vekovnu lažljivost..." "Sramota" je greh ograničavanja od Ljubavi.

KBVD - "Slava" (32); GAVN (60); Doxa (gr. - 82); TzBI (102); Kleos (gr. - 325); ... ali i 385 "Slava Božija" - Šekina. "Slava" je Euharistija i konzumiranje Ljubavi.

36

SKAKAVAC 3.5
37. Ti ćeš utešiti srce tajnog kamena toplom krvlju. Ti ćeš skuvati suptilan napitak užitka, i Posmatrači će ga piti.
"Skopos" (gr. - posmatrač; 640); "Epoptes" (gr.-743); "Ouros" (gr.-840); "Phroyros" (gr.-1440). "Srce tajnog kamena" je Khabs unutar Khua. Uteha je potvrda Spoznaje i potvrda objavljene Istine. Iskustvo je realizacija sveg Znanja.

"Posmatrači" su izvesne Tačke svesti koje nisu ograničene niti uslovljene elementima, niti individualnošću.... ali čak i te "Tačke" svesti, inicijati Misterija tj. "tvoja" svest iznad Ponora poima sadržaje Beskrajnog Prostora iz odre ene perspektive, čineći relaciju sa beskrajom da bi ga "pio" tj. poimao.

38. Ja, Zmija Apep, sam srce IAO-a. Izida će čekati Asara, a ja u sredini. 39. Tako e Sveštenica će potražiti drugi oltar, i na njemu će izvoditi moje ceremonije.

Bog je "Plamena Zvezda", Apofis-Tifon i uništitelj koji se emanira u Sjedinjenju, fizičkom i duhovnom, kroz spoj Kteis sa Phallosom. Dvojnost biva uništena vatrom sjedinjenja. Kako je naznačeno Inicijacija Kulta se prenosi dalje.

Svest iznalazi nove moduse kreacije i emanacije Ljubavi pod Voljom.

40. Ne treba biti ni himne ni ditiramba u moju slavu i slavu rituala, pošto je (ritual) potpuno s one strane.

Pripreme koje se obavljaju, kako je opisano u prvom delu, služe da pokrenu silu duše, dok seksualni akt generiše silu, te prilikom vrhunca "izbacuje" svest u "onostrano" - tu, iza materije i razuma se "doga a" stvarno Sjedinjenje. To se ne može opevati, iskazati, niti prepričati. Temelj Čovečiji mora da bude stabilan.

41. Ti se trebaš uveriti u stabilnost oltara. 42. U ovom ritualu ćeš biti sam.

Jasno je da opisani Ritual "opisuje" procese unutar Čoveka, on ne implicira poseban odnos i seksualni akt sa "drugom osobom". Bog Apep će kroz sadejstvo sa svojim Ljubavnikom uticati da se za njega definiše jedinstven model-ritual Inicijacije kroz koji Adept doseže Majstorstvo i obitava u Jedinstvu tj. Samotništvu neodvojenosti Sebe i Apepa. Zavet je Volja za Inicijacijom i Postignućem. Oltar je individua/ličnost koja se "razlikuje" od crne tvari bezlične mase robova ograničenosti. Reči su formulacija ideja i misli koje dobijaju smisao kroz Znanje (Daath).

43. Ja ću ti dati drugu ceremoniju pomoću koje će se mnogi radovati.

44. Pre svega neka Zavet bude čvrsto dat dok uzdižeš oltar sa crne zemlje. 45. Rečima koje Ti znaš.

37

SKAKAVAC 3.5

46. Jer ja se zaklinjem tebi svojim telom i dušom koji se nikad neće razdvojiti, da ja obitavam u tebi sklupčan i spreman na skok.

Ljubavnik i njegova Božanska Zmija su neodvojivi - to potvr uje "Bog" da ne bi ikada došlo do nedoumice.

Jasno je da postoje neporecive korelacije identičnosti Apepa i Hadita.

u smislu

47. Daću ti kraljevstva zemlje, O ti Koji si savladao kraljevstva Istoka i Zapada. 48. Ja sam Apep, O ti Ubijeni. Ti ćeš se sam ubiti na mom oltaru: ja ću imati tvoju krv za piće.

Onaj koji savlada Ro enje i Smrt, koji realizuje jedinstvo sa svojom Zmijom, taj je gospodar Kraljevstva Zemlje.

Čovek je Oziris - "Ubijeni" (Mensul El Halaj, Hiram Abif i drugi u "različitim" tradicijama). Ubijeni obitava u regijama Materije i Ruaha. Samoubijeni je "Ankh-Af-Na-Khonsu" - deo tj. aspekt duše koji je dosegao realizaciju da ograničenost izme u "Njega", "mene", "tebe", drugih", "mnoštva" mora nestati izvesnom "smrću" kako bi bio Jedno sa Bogom. Krv je Život koji je produkt postojanja Čoveka, to je energija Duha koji napaja elemente nosača Duše.

49. Jer ja sam moćan vampir, i moja deca će isisati vino zemlje koje je krv.

"NSThRH" (715) - "Tajna", kao koren imena "Nosferatu" prvi "vampir".

Bog je "poput" Babalon - mora se "žrtvovati" svaka kap krvi, do poslednje.

50. Ti ćeš napuniti svoje vene iz nebeske čaše.

Razumevanje ("Babalon") nadahnjuje Život Čoveka. Kao što je IAO ispoljio svoju identičnost sa OAI, tako i životni tok svojim uzlaznim i silaznim tokom (koji su Jedno) održava Život na svim nivoima "postojanja" (i ne-postojanja).

Inicijacija i postignuće "rezultata" ovog Rituala Plamene Zvezde osnažuje Život Čoveka duhovnom silom Razumevanja i Mudrosti.

51. Bićeš tajan, strah sveta.

Za inicijate, služitelje Zvezde i Zmije on je Tajni Inicijator, za "ego" To je užas anihilacije.

52. Bićeš uzvišen, i niko te neće videti; uzvišen, a niko te neće sumnjičiti. 53. Jer postoje dve slave različite, a ti koji si zadobio prvu, uživaćeš i u drugoj.

Nema "mešanja" ravni. Samo tačka poimanja, neuslovljena ograničenjima shvata "uzvišenost" i ne sumnja da To što je Istina ne može da se porekne. Razumeti i doživeti IAO implicira realizaciju Gnoze OAI.

38

SKAKAVAC 3.5
54. Skačem od radosti u tebi; moja glava je uzdignuta da udari.
Zmija Apep se budi, Raduje. "Napad", udar je trenutak iskustva - vanvremeni-trenutak u tački kroz koji svest upija Silu Zmije. Kundalini... i sve što se odnosi na "nju". Tradicionalno Znanje se potvr uje Iskustvom Gnoze.

55. O strasti, čisto ushićenje života zmije u kičmi!

56. Moćniji od Boga ili čoveka, ja sam u njima i prožimam ih.

Ne postoji odvojenost, niti ograničenje. "Bog" je "O" - Asi-Izida (Babalon-NUIT) "Čovek" je "I" - Asar-Oziris (Terion-HADIT) "Plamena Zvezda je "A" - Apep-Ra-Hoor-Khuit.

57. Izvrši ove moje reči.

Svest stvara Misao, Ideju, one formulišu Reči, a Reči odre uju Dela.

58. Strahuj od ništa. Strahuj od ništa. Strahuj od ništa.

0-0-0.

Ne boj se ničega. Strahuj od "Ništa" - AIN. "finalna" instanca poništenja svesti i egzistencije Beskrajnog Svetla.

59. Jer ja sam ništa, i mene se trebaš bojati, O moja device, moj proroče unutar čije se utrobe radujem.

Apep je Ouroboros, Nula, beskrajni "horizont" Ništavila iza svake postojanosti. "Ja sam sam nema boga tamo gde sam ja". Samotnik... Devica je Čovek Zemlje. Prorok je Ljubavnik.

60. Bojaćeš se ljubavnim strahom: ja ću te nadvladati.

Čovek strepi da Ljubavnik (njegov unutarnji Duhovni sačinitelj) ne "nestane"... Samotnik u Tome "nadvla uje"...

61. Bićeš veoma blizu smrti. 62. Ali ja ću te nadvladati; Novi Život će te iluminirati Svetlom koje je s one strane Zvezda.

..."Smrt je kruna svega"... Inicijacija Plamene Zvezde "nadvladava" sve što Čovek jeste. Svetlost Zvezde je "onostrana" - ulivanje Beskrajne Svetlosti u "gnezdo", "nosača",... probu enu i slobodnu "dušu".

63. Misliš li? Ja, silina koja je stvorila sve, nisam za prezir.

Misao o Tome nije To... Misao je "nečistoća" koja skriva Svetlost. Kao i kod Joge svaka misao jeste "prekid" u Bivanju u kontinuumu Jedne Svesti.

39

SKAKAVAC 3.5
Apep je Silina koja je kroz sjedinjenje Nuite i Hadita tj. Asara i Asi emanirala Pra-Nu (kroz kreativnu silu "Kundalini").

Ne poznavanje stvaren prirode "Zmije Apep" je dovelo do straha od "njega" i do prezira spram svega što Apep jeste... a Apep jeste Plamena Zvezda koja jeste Ognjeni Univerzum.

64. I ja ću te ubiti u svojoj strasti.

Potpuna anihilacija i poništenje odvojenosti Čoveka i Boga. Čovek ne pojmi Boga da je Jedno s "njim"... Apap Jeste.

65. Ti ćeš vrištati s radošću i boli i strahom i ljubavi tako da ΛΟΓΟΣ novog Boga iskoči me u Zvezde.

... Telemiti, koji živeći Zakon Aeona, dosegnu Samotništvo ostvaruju odre eno stanje u kojem se realizuju okolnosti emanacije Logosa svake pojedinačne Zvezde.

Samotnik u izvesnom "momentu", u ekstazi Spoznaje "dobija" uvid i iskustvo svoje istinske Reči Aeona, postajući tako "Logos novog Boga", Magus Reči Aeona čiju Svetlost daruje ljudima sveta i mnoštvu.

66. Neće se čuti drugi zvuk osim tog tvog lavljeg rika zanosa; da, tog tvog lavljeg rika zanosa.

Strast! Strast! Lavlja Strast Zmije Plamteće Crvene Zvezde!

"Lepota i snaga, poskočan smeh i prijatna čežnja, snaga i vatra, to je naše"

Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

40

SKAKAVAC 3.5

LOGOS AIONOS TARO
Fr.Sigma Aeon, latinska reč prevedana sa izvornog grčkog jezika, znači "život" i "biće", a veruje se da predstavlja vremensko razdoblje i da znači "zauvek". Smatra se da je smisao identičan sanskritskoj reči "Kalpa" i hebrejskoj "Olam". Iako Aeon generalno predstavlja raspon od milijardu godina, najčešće se smatra da predstavlja 1000 godina, ili pak u modernoj okultnoj filosofiji oko 2000 godina. Platon je rečju Aeon odre ivao večni svet ideja, za koji je smatrao da je "iza" sveta koji doživljavamo čulima. U hrišćanskom učenju Aeon je postao "večni život", Kraljevstvo gospodnje, te čak i Raj - pa predstavlja i besmrtnost. U gnostičkim sistemima smatra se da je Aeon emanacija Božanstva, a Bog je nazivan Jednim, Monadom, Aion Telos - "Najopsežniji Aeon", Bitos - "dubina", Proarke - "pre početka", tako da su različite škole Misterija usvojile različite ideje, po kojima postoji i 30 (graduirano suptilnih i moćnih) emaniranih Aeona, dok je po nekima svaki Aeon sačinjen iz korenskih polarnosti - sizigija. Postoji jedno, dosta kruto, shvatanje da "naša" civilizacija u svom vremensko-prostornom domenu postojanja "poznaje" tri Eona, koji predstavljaju vremenske periode tokom kojih su pojedinačna Božanstva (upravo emanacije Jednoga) - Izis, Oziris i Horus, dominirali i dominiraju svojim uticajima planetom Zemljom. Ovakvo shvatanje je vrlo ograničeno, iako praktično i površinski civilizacijske "faze" razvoja i društvene evolucije mogu da se "ukalupe" u prirode ovih Bogova evidentno je da do potpune "smene" uticaja nikada nije došlo u celosti, te da je primetno da civilizacijske grupacije ljudi i naroda žive u raznolikim uslovima, kako društvenog ure enja, tako i moralno-kulturološki-duhovnog razvoja. Jasno je da postoje zajednice koje žive u rodovsko-plemenskim ure enjima, da imaju totemističke i prirodne religije, dok drugi delovi ljudske rase sadrže previranja robovlasništva, feudalizma, kapitalizma, socijalizma (sa mnoštvom varijacija), te da neke kombinuju najrazvijenije civilizacijske standarde (i tehnologiju) sa zaostalim religioznim i molarnim shvatanjima. Neki još uvek žive pod uticajima Aeona Izide, neki pod uticajima Aeona Ozirisa, a deo se prilago ava uticajima Aeona Horusa. Ipak, tokom kratkog razdoblja življenja pod uticajem Aeona Horusa razvoj svesti pojedinih subjekata i inkarniranih Bića dosegao je shvatanje o mnogo široj perspektivi i stvarnosti prožimanja naše planete i civilizacije sa dejstvima Božanskih emanacija, tj. Aeona. Ne može se definisati precizna odrednica "smene Eona" - ali je poznat začetak i zametak emanacije Horusovih uticaja tokom 1904.godine vulgarne ere. I to začetak u duhovnom smislu - ratovanje, ubijanje, osvete, brutalnost i korišćenje drugih Horusovih osobenosti nikada nisu zafalile ljudima ove planete. Može se reći da se svi Aeoni prožimaju svojim uticajima duhovno, elementalno i životno stalno sa planetom, ali evolutivni procesi i faze stagnacije i razvoja dovode do osposobljavanja ljudskih Bića da poprimaju raznolike uticaje Aeona i da ih "koriste" tj. žive u svom dodeljenom vremenu postojanja kao inkarniranih bića. Kao što uticaji Aeona Izide nisu nestali pre nekoliko hiljada godina, te kao što Ozirisov Eon nije smenjen uticajima "novog" Eona, jasno je da oni koji shvataju mogućnosti (i stvarno prirodno stanje) imaju priliku da u sebi i sebi bliskima izazovu "promene po volji" delovanjem Magike - ka zajedničkoj evoluciji svesti (jer ona je i neminovna, neizostavna i neophodna) tako da uz činjenično prihvatanje egzistencije ljudske civilizacije prožetošću Horusovim uticajima koji izazivaju otvaranje tokova Svetlosti i Gnoze koji nisu ranije tekli umovima ljudi, postoji realizovano stanište ("gnezdo") iz kojeg se shvatanjem svih realnih prirodnih i duhovnih zakonitosti i stanja (prethodnih Eona) izaziva razvoj svesti i osloba anje Ljudi u novo stanje "Prosvetljenosti". Neophodno je da bude jasno da se uticaji Eona nisu izgubili, te iako Vi možete poimati kako sve Eon Horusa deluje kroz Vas, ipak prvi komšija ili susedno naselje locirano blisko na teritoriji planete, može potpuno biti "zarobljeno" vezanošću za "stara" shvatanja i modele življenja, po standardima koji su uspostavljeni tokom hiljada godina, po standardima koji su uspostavljeni i silom i navikom.

41

SKAKAVAC 3.5
Ipak, moć slobode je probu ena kroz delovanje Horusovih uticaja. Naravno, zar nije logično da "ideal" svih principa i modela življenja bude oličen Boginjom Maat!? Nije li jasno da se Maat ne može živeti bez Horusa - snage i sile ljudskih ruku i srca!? Stoga ne možemo zanemariti postojanje ni drugih emaniranih Božanskih Aeona. Ne možemo živeti bez Neftide, Seta, Šua, Hator, Tefnut i drugih. Shvatanje ideala upravo zavisi od Vas samih i Vašeg ličnog razvoja svesti kroz neograničenu slobodu koju imate. Za Zvezdu koja jeste ideal može biti i Istina, kao i lepota Umetnosti, ispoljavanje mudrosti i inteligencije. Koliko je ljudi toliko je i "ćudi". Sve božanske emanacije utiču na ljudsku svest i živote inkarniranih Bića-Zvezda na ovoj planeti. Možemo spram nekih osećati pristrasnost ili odbojnost, neki nam mogu biti "korisni", a neki nezanimljivi - to je sve u domenu ograničenja egoističnog kalupa ljudske kreacije. Treba spomenuti ovde i činjenicu da oni koji su "čuli" ove Reči Aeona nisu bili ograničeni vremenskim razdobljem. Nema smisla ideja da se "Magusi" ra aju na svakih 600 godina (ili sl.) kada je činjenica da su mnogi od njih živeli gotovo u istom dobu - Buda, Lao Cu i Konfučije su bili savremenici, Ješa, Jovan, Apolon iz Tijane, Simon Magus - behu savremenici, Zoroaster i Krišna jesu živeli više hiljada godina u prošlosti - ali jasno je da mi čak ni ne objavljujemo javno koji su sve identiteti Velikih Duhovnih Avatara me u Zvezdama donositelji i Gnoze Aeona! Muhamed, Kristijan Rozenkrojc, Levi, Majstor Filip, Blavatska, Meters, Krouli, Parsons, svi oni su jasno predočili korpus Znanja koji je iznedren iz izvora koji je obeležen njihovom vlastitom Rečju Aeona. Setimo se Marpe, Narope i Milarepe, zatim niza Dalaj Lama - re-inkarniranog Aeona Avalokitešvare. Stoga ne moramo da ne spomenemo "moderne" Maguse - Majstora Majkla Aquariusa, Aosika i Nemu - a oni su samo neki u "našoj" okultnoj tradiciji. Zar mislite da se duhovno bu enje ne odvija i na mestima koja vi ne možete da pregledate i okarakterišete odrednicama interneta i drugih komunikacionih medija? Naša okultna tradicija nema ekskluzivno pravo na duhovnost - lepo i jasno je zapisano "Svaki muškarac i žena je zvezda". Vi koji sada čitate ovo dobijate adekvatne informacije koje možete da iskoristite (ili ne) za svoju Spoznaju Reči Aeona. Te, kako je za nekoga vreme za spoznaju došlo ranije, tako za nekoga dolazi "kasnije" i svi se zajedno sjate u Zajednici Zvezda, izvan "vremena" i "prostora" uživajući u Svesti koju žive u Reči Aeona. Mi smo ovde došli da Vam saopštimo da je vreme za bu enje. Vreme "Blizanaca" je pri ruci! Vreme i Aeon povezivanja Solarnog sistema sa gravitacionim poljem svesti Binaha je ostvarivo i ostvareno - neograničeno. Sunce je svojom prirodom deo povezanog sistema "Zvezda stajačica". Sunce je jedna od Zvezda Hokmaha - Mudrosti. Mistično venčanje ljudske svesti sa kosmičkom dolazi kroz "Proročište Bogova" koje objavljuje Reči Mudrosti. Stoga otvorite svoju dušu, uzdignite se do Zvezda, u Volji i Ljubavi, osluškujte Tišinu i počujte svoju Reč Aeona - Aeona koji je dodelio sebe u inkarniranju Vas samih. Aeoni nisu nemi, niti nedohvatljivi, oni su tu "uz" Vas i u Vama, nema ni jednog dela Čoveka koji nije od Bogova! Reč Aeona je Reč Moći i Mudrosti koja deluje kroz odre enu Zvezdu, kroz odre enog emisara i "predstavnika" Aeona na Zemlji. Jedna Reč jeste Jedan Aeon, Jedan Univerzum, Jedno Božanstvo, Jedna Zvezda, Jedno Ljudsko Biće. To nije samo služenje Aeonu, to je užitak i radost sjedinjenja. Uvek ka NUIT!

42

SKAKAVAC 3.5

Da bi Alion postao NU-ALION morao je da pro e razne oglede. Sada će prozboriti o svojem Aeonu i o Reči koju je čuo kako dolazi iz Tačke Aeona. Počujte Reči Aeona TARO...

TARO jeste. TARO nije. TARO je 4, 671. TARO je Univerzum Duha Sunca Bafometa. To je Jedna Reč onoga koji je Slobodan, koji je sebe objavio svetu i kojega Niko ne sluša. Univerzum je oslikan Tarotom. Tarot je prožet Duhom Aeona. Tarot je emisar Moći Svetlosti Sunca. Tarot je Put povratka u NIŠTA. Iz Ništa je obznanjen Umu Sigme, kroz Tačku („prizmu“) iz koje se Ništa oformilo u Reč koja je Univerzum. TARO sadrži SVE emanirano, Sve što Jeste i skriva Ono što Nije – jer Reč Nije to što se čuje i misli o njoj, već je Magus Razotkrio Majstorima i Adeptima da bi oni izveli mnoge Čarolije Aeona. Pevanje Aeona se kroz TARO prikazuje u Likovima staza i plodova Drveta Večnosti – a ovo Mag poznaje kao Ono što nije Drvo, već istinsko prožimanje svesti prostora i Svetlosti Praznine Duha koji čine Univerzum, čiji je Lik Aeona skrio Ništa. TARO je lice Jednoga – Umetnost Igre Svetlosti i pretakanja talasa i Tokova. Sva Svetlost se prostire beskrajno, stalno kroz neograničeni, beskrajni prostor, emanira iz svake Tačke koja je u srži Zvezda i izbijanjem iz bezbrojnih Zvezda hrli ta Svetlost da se pretoči u zagrljaj Zvezda. Tako se Luč sveprisutno zgusnula u beskraju, tako je TARO oformio svoje postojanje u Umu Mnoštva; tako se TARO kao izboj Svetlosti pretače i talasa sa mnoštvom različitih emaniranih Reči Aeona koje su Zakon drugih Zvezda. Reč Aeona je TARO. On obitava Slobodno u svom Beskrajnom Etiru Duha. Čara kao Magus, vodi i neguje kao Majstor, trudi se kao Adept... igra se kao dete. Ništa u njegovom životu i postojanju nema šta nije TARO. TARO su senke, An eli, slike, misli, osećanja, Bogovi! TARO je Ime nadenuto Jednom Aeonu. TARO je ispoljenje Ne-postojećeg Ništa. Stoga je jedino vredno i zanimljivo živeti TARO kako bi naposletku kada Tišina sna prekrije Univerzum jedino utihnuo TARO i sve prestalo da postoji povukavši se izvan TARO-a. TARO je Univerzum. TARO je Put u Ništa.

43

SKAKAVAC 3.5

T – Univerzum / Zemlja A – Vazduh / Luda – Duh R – Sunce / Lice O – avo / Svevideće Oko T – predstavlja njegove Slobodnozidarske radove i široko temeljenje svega na Masonskim Znanjima... samim time što predstavlja Zemlju to je uporište svega „Višeg“ što radi i ispoljava. A – Astralne operacije – vo ene meditacije; umetnost i ideje koje potiču od misli i simbola; Slobodan let Duha na krilima neuslovljene inspiracije... fluidna nadopuna Zemlje – Vazduh. R – Solarno-Stelarni odnosi i relacije Sunca sa Galaktičkim uticajima... Lice Sunca; Svetlost inteligencije i ideja koje proističu iz formule TARO – a sve vezano za 22 + 10 – Drvo Života. O – Duhovna emanacija Aeona kroz slikovno vi ene osobenosti. Bafomet kao „obličje“ i Lik Boga koji ispoljava TARO... ujedno je Jedinstvo polarnosti, ujedno je i 4 elementa, i Sve i Ništa... Maska koju vidi Mnoštvo u Svetu, a čist Duh u suštini. T – Univerzum (Zemlja) kao objava Riznice likova Kraljevstva Zemlje u likovima i Simbolima – TAROt. A – Kristalno fluidni Duh / Dah Praznine Svetlosti koji tajno prenosi svoje uticaje (na njega) donoseći sveže ideje o smislu Univerzuma i Aeona. R – Lik Svetlosti Sunca koji iz inteligencije (Mercuriusa) inspiriše i stvara slike (na astralu) čime pokreće korenske Moći Zmije. O – Sunce koje prikazuje sebe zaogrnuto u mnoga obličja koja prenose pouke o Univerzumu. T – Tarot kao Slike Mudrosti. A – Tarot kao Dah Mudrosti. R – Tarot kao Svetlost Mudrosti. O – Tarot kao Snaga Mudrosti Aeona TARO. T – Sistemi Znanja i Rada Masonerije A – Astralni radovi i Meditacije o Tarotu R – Telemitski Radovi (Merkur + Sumpor + So) O – Ispoljavanje spleta sadejstava (sinergija) sva tri načina/metoda koji se u Njemu i kroz Njega emaniraju i koje koristi da bi sam shvatio Aeon i da bi preneo Luč u Svet. Masonski sistem je praktična podloga i “bazis” znanja i materijalnog domena u kojem je utemeljen Rad. Fizički rad i primena duhovnih znanja u samom materijalnom svetu. Astralne forme predstavljaju odraze suptilnih ideja koje odražavaju realnije stanje osobenosti sfera i sačinitelja univerzuma. Telema je sama po sebi transcedencija “prethodnih” duhovnih “sistema”, njen uticaj je postojao i u ranijim “vremenima”, retki su je doticali svojim suptilnijim čulima i umom, ali se kroz Majstora Teriona obznanila kao Zakon koji odre uje Volju Ljubavi bogova i ljudi. Živeći i shvatajući sve to svako ima mogućnost da u materijalnom svetu rezultuje jedinstvenu osobenost svoje zvezdane prirode.

44

SKAKAVAC 3.5

TARO = 400 + 1 + 200 + 70 = 671 671 je „ferens fructum“; Zakon; Kapija; A:D:N:I: ... otuda i poznata praksa „L.I.D.“ sa četiri stuba u praznini... otuda posvećenost Zakonu Teleme... pretakanje stanja TARO – TROA – ATOR – ROTA – TAROT je ključ i „Kapija“ koji u Kraljevstvu prenosi Gnozu Aeona (mnoštvu), a koji Inicijatu otvara prolaz u Duh Aeona. TARO je Njegova Reč Aeona i jasno se emanira kroz njegova pisanja (pa i u crtežima).

Da li da spomenem da je Br.Aossic naveo da je TARO „vrhovni Grimoar koji sadrži formule vremena i Aeona“? ... Naravno TARO se odnosi na 78 i „Tarot“ kao i na MEZLA... a ne samo na „karte“ sa kojima ciganke i maloumnici proriču „sudbinu“. TARO dotiče Sve ravni Univerzuma – u svakom slovu je deo ili pak „četvrtina“ Univerzuma. Neke jednostavnije relacije predstavljaju korespodencije sa poznatim stanjima Svesti. T – Univerzum - Krst A - Kosmičko Jaje - Krug R - Atum-RA - Tačka u Krugu O - NUN – Ptah - Vesica / Oko - He Jod He Vau T O R A I I - Nuit N - Aiwass R - Heru-Ra-Ha Hadit

Sve u njegovom životu jeste u relaciji sa kretanjem procesa kroz formulu TARO. Od jutra kad otori oči iz „sna“, preko Pozdrava Suncu, preko Rada i mnoštva angažovanja tokom „dana“, pa do večernjeg počinka i smiraj u otpuštanju uma i svesti povrtakom u stanje „sna“ – on hodi kroz TARO. Njegova dela ne mogu biti odvojena od TAROa, jer je TARO sve što postoji i Sve što može da se pojmi. TARO je naravno Umetnost Procesa ovog procesa emaniranja Formule Aeona koji on Živi. T – TTTTarot / Skakavci Vol. 1. A – Alion Tarot / Skakavci Vol. 2. R – Tet Tarot / Skakavci Vol. 3. O ... NU TARO ...(nije manifestovan)... Razvoj shvatanja predstavlja i razvoj manifestacije čistote uvida o “projekciji” Moći TARO-ta. Oslanjajući se, u prvi mah, na veličanstvena obličja TOT Tarota, razvojem i svojim iskustvima obličja su se “izmenila” i poprimila izraze koje su uslka eni sa Zvezdom kkoja ih emanira i sa “vremenom” i “prostorom” kojima se prikazuje.

45

SKAKAVAC 3.5
Skakavci, kao emanacije ideja i misli, predstavljaju kontinuum uticaja Teleme i duhovnih aspekata koji se sa njom prepliću – kroz vrlo liberalnu i neformalnu skupinu Telemita. T – Masonska Trilogija („Fiat Lux“, „Plus Ultra“ i „Arcana Arcanorum“) A – Telemitska Trilogija (Libri – „Zelotes“, „Adeptus“ i „Magistri“) R – Emanacija Duhovnih Sistema Inicijacije – O.’.T.’.; O.T.O.; O.’.XI’.’; O.I., A:A:A:; ... A.’.A.’. O – Telemitski Tarot (koji je ujedno i njegov njegova Magička teza za 7=4) Masonska trilogija na “trostruki” način predstavlja, kako srž i opseg Masonskog Znanja, tako i duboke veze sa drugim aspektima spiritualnosti koji su pokretali, uticali i održali Slobodno zidarstvo. Telemitska trilogija predstavlja praktično ispoljavanje Rada i Ideja o Telemi. Budući da svaki Majstor ima sposobnost da kreira Redove u “nižim” sferama kako bi “potpomogao” sistem iniciranja Braće i Sestara, tako je ostvareno da odre ene “forme” i duhovne strukture budu ispoljene, neke da dožive evoluciju, a neke da se potvrde u svojoj savršenosti. Telemitski Tarot je analiza i sinteza celokupnog toka Taro inicijacije kako je doživeo “Alion”. T – FIAT LVX A – PLUS ULTRA R – ARCANA ARCANORUM O – .’. “Fiat Lux” objašnjava u celosti sistem inicijacija Škotskog Obreda Masonerije, razlaže znanja, prikazuje legende, predstavlja relaciju Masonerije sa stvarnom prirodom Univerzuma. “Plus Ultra” ide dalje i širi objašnjenja o smislu, korenima i prirodi Masonerije, predstavljajući učenja koja do sada nisu videla svetlost dana. “Arcana Arcanorum” sublimira vrhovni tok “egipatskih” inicijacija koji su se odrazili kroz Masoneriju, ujedno ukazujući da je Religioznost izvan “sektaškog” i “ograničenog” – prirodna osobina ljudi – da Budu i da Jesu, upravo To šta im je Volja i za šta osećaju Ljubav. T – ZELOTES A – ADEPTUS R – MAGISTRI O – .’. Liber Zelotes na praktičan način objašnjava i prikazuje (uglavnom) sadržaje rada “Spoljašnjeg Reda A.’.A.’., Liber Adeptus kroz “intelekt” razra uje Telemitska shvatanja i “način” života. Liber Magistri je kompilacija Svetih knjiga Teleme sa “komentarima” koji predstavljaju auru Toka 93. T – O.T.O. A – O.’.T.’. R – O.’.XI.’. O – A.’.A.’. “Red Unutarnjeg Hrama” je sistem astralnog istraživanja gnoze koja je “nasle ena” iz tradicije reda OTO. O.'.T.'. je potpuno Telemitska primena svega šta ljudi uspevaju da shvate i žive kroz Knjigu Zakona – Liber AL. O.'.XI.'. je magičko-meditativna “mašina” koja svakom praksom budi segmente svesti praktikanta i dovodi ga/je u svesnost o sadržajima univerzuma i ljudske prirode. A.’.A.’. je inicijatski Red koji je svojim uticajima omogućio sve ovo. Za ljude sa “različitim” afinitetima, individualnim osobenostima, omogućen je duhovni rad na “različite” načine, kako bi se stvorile okolnosti u kojima bi oni kroz sebe mogli angažovati one aspekte svesti i energije kroz koje im je najpogodnije ostvariti Inicijaciju i Spoznaju. T – Liber NUT A – Liber KUT R – Liber HUT O – Liber L.I.D. - “Misa noći“ - Liber KAABA - Liber KHABS – Liber AIWAZ

Čak i pojedine prakse korespondiraju sa osobinama Reči Aeona, čime se tako e ostvaruje povezivanje sa Tokom na individualnom i grupnom nivou.

46

SKAKAVAC 3.5

Kako i naša Sveta Tradicija pripoveda, dogodilo se (gotovo odmah nakon primanja Reči Aeona "TARO") da je Skerletna Žena primila u viziji Odraz Reči Aeona TARO, kroz Ime „GIA MERA“ čija je brojna vrednost 260 – poput „Barakiela“ koji je odraz Merkura/Maga, na „drugoj“ strani Drveta Života, te čini analogiju Imenu TARO. Tako e 260 + 671 je 931 (ALC) što je i 121 = 11x11... to je Kraljevsko ustoličenje Boga na Tronu-Kocki; To je spoj Sunca i Meseca i njihov uticaj i prenos kroz Reč Mudrosti i Umetnosti Merkura. Ne zaboravite da svaka Reč Aeona / Magusa mora biti održiva, smislena i postojana u svakom Eonu. Svaka od tih (do sada poznatih) Reči mora „funkcionisati“ u svakom Eonu – ne može biti da je negde besmislena ili da ne predstavlja stvarnost nekog pokreta Svetlosti. Na taj način IAO, INRI, ALLAH, TAO, TARO, FIAT i druge, moraju i mogu da se tumače kao projekcije odre enih segmenata Uma Kosmosa koji projektuje i „objašnjava“ sebe kroz prizme umova odre enih Zvezdanih Tačaka Svesti. Svaka od tih Reči nije izgubila svoj smisao i predstavu Istine u Eonu Teleme – već i dalje predstavljaju sebe kroz odnos sa Telemom. Tako za Aliona TARO ima ispoljavanje kroz Tarot i ostale naznačene sadržaje njegove energije, svesti i života, ali to može biti i „točak“ ili „čakra“, za nekoga drugoga (ili pak za sve, svejedno) jer 22 „tarot“ karte tj. 22 „staze“ Drveta Života čine „Točak“ celokupnih procesa Manifestacije Univerzuma. Ceo Univerzum je jedna „Čakra“ koja „postoji“ unutar „Tri vela“ (0-00-000 / Ain - Ain Sof - Ain Sof Aur) – čitav Univerzum je Točak koji se okrenuo kao odraz magnetne „sile“ anti-svesti koja deluje na Bezgraničnu Svetlost. T – Puela – Tamna Materija - Neftis A – Puer – Tamna Energija - Set R – Vir – Tamna Misao - Oziris O – Mulier – Tamna Svetlost – Izis ... „izvan toga“ je NUIT...

T – T ... Vatrena Zmija Iluminacije A – I ... Ruka koja prenosi Inicijaciju R – U ... Prenos Stelarno-Solarne Gnoze O – N ... 50 kapija Razumevanja Svi ste već primetili da na Tibetu, na religioznim mestima, u središtu „oltara“ stoji prikaz Točka Života... oni su gotovo svuda na centralna mesta duhovnog obožavanja i meditacije stavljali

47

SKAKAVAC 3.5
Točak, što ukazuje da je i u tibetanskim Misterijama jedna od centralnih „formula“ – Točak, tj. „čakra“, što tako e ukazuje da Reč Eona je TARO! TARO je središnja Misterija religije koja je dobrano sačuvala veze sa korenima tj. nije uništila prikaz svoje duhovne srži i sile, koja je potpora svemu – već je tu silu stavila u centar svojih obožavanja: TARO. T – Univerzum A – Luda R – Sunce O – avo NUIT (56+19 = 75) Jaje (111) Sol – Horus (HRH = RHK + HPK) BAFOMET (729) BABALON - 156 LAM - 71 THERION - 666

U poznatoj „pesmi“ zvanoj „Točak i stoj!“ Majstor Terion je zapisao, pod brojem 78: „Veliki Točak Samsare. Točak Zakona (Dhamma). Točak Taro. Točak Nebeskog Svoda. Točak Života. Svi ovi Točkovi su istovetni; ipak od svih jedino ti Točak TARO svesno služi. Razmišljaj dugo i široko i duboko, O Čoveče, o tom Točku, obrćući ga u sopstvenom duhu! Neka ti bude zadatak da razabereš kako svaka karta nužno proizilazi iz svake druge karte, u potpuno pravilnom nizu od Lude do Desetke Diskova. Potom, kada budeš u potpunosti upoznao Točak Sudbine, moći ćeš nazreti ONU Volju koja ga je prva pokrenula. (ne postoji ni prvo, ni poslednje) I gle! Prošao si preko Bezdana.“ T – 4 elementa A – Jaje Duha R – Sol-Zvezde O – Kružnica Beskraja – NUIT. Iz nekog čudesnog i misterioznog razloga ili Provi enja Svevišnjeg, samo Neizgovorljivo Ime Boga, Izgubljena Reč ili pak Neznano Ime, me u mnogim narodima planete u njihovim jeziima je sačinjeno od Četiri slova. Hindu – RAMA Egipat – AMUN Hebreji – IHVH Kaldeja – BAAL Sirija – ADAD Skandinavija – ODIN Grčka – TEOS Latini – DEUS Francui – DIEU Nemci – GOTT Pitagora je svojim sledbenicima iskomunicirao u obliku Te-Tra-Grama-Tona ili Te-Trak-Tisa, sa tri „T“ koji predstavlja gnostički trostruki Tau – koji je ekvivalent slovu Šin – kabalističkom simbolu Božanstva. Trostruki Tau u Krugu je monogram Egipatskog Boga TOTa, kojem su posvećeni Hramovi Inicijacije kao odaje Znanja i Mudrosti. U učenjima Tota, znanog i kao Hermes Trismegistos, sadržana je i dogma o Besmrtnosti Duše – koja je simbolisana drevnim simbolom – Krstom. Uravnoteženim simbolom koji sjedinjuje dve polarnosti – horizontalu i vertikalu (Masonske „visak“ i „libelu“) – u novonastali „treći“ simbol, koji je Luk, nad-smisao iznad smisla sjedinjenih polarnosti. T – MA A – NI R – FESTAT O – ION ... N ... E ... S ... T

48

SKAKAVAC 3.5

Iz Ketera su prvo proistekle Sfere koje nisu bile polarizovane – „Stub Svetlosti“ je tvorio Univerzum („simbolički“ rečeno)... dakle, bilo je 7 „sefirota“ i 6 „staza“ koje su ih povezivale. Druga sfera je prošla kroz „cepanje“ osnovne polarnosti; nastadoše Otac + Majka / Muško + Žensko – upravo prostor i razasuta energija Svetlosti (koja se potom formulisala kao „zvezde“). Treća sfera se podelila u „vatru“ i „vodu“ – odraze prve polarnosti, te one postadoše „strogost“ i „milost“. Četvrta sfera se očuvala „integrisana“ i nepodeljena, kao „dete Svetlosti“. Peta sfera se podelila u Um i Osećanja, još „niže“ karakteristike viših polarnosti. Šesta sfera – astral je ionako prožimanje svih slika, Riznica Mnoštva odraza Svetlosti, a Sedma „sefira“ je „bila“ proizvod materijalizacije celog „niza“ – i trpi svu shizofreničnu podeljenost svesti tog Jednoga „koji“ prožima sve razine postojanja. Kruna jeste „neukaljana“ i „neunižena“ Jedna Svetlost; Mudrost i Razumevanje su „nekada“/“ranije“ bili sjedinjeni kao Hermafrodit (Androgin/Ginander); Vatra i Voda – Snaga i Blagost behu sjedinjeni – ali ih je „strast“ (izme u „muškog“ i „ženskog“ pola) podelila – „odvojila“... Osećanja i Um/inteligencija su potom odvojeni kroz energizovanje sile strasti koja je prerasla u agresivnost – „kulu-utvrdu“ egoističnosti i sebičnih polova... da bi se sve slilo u „animalnost“ astrala i učvrstilo u „postojanosti“ Ma-Ni-Festat(c)-Ije... Ono što je „bio“ Stub Svetlosti „postalo“ je Drvo Života. Tako je iz Jednog Svetla emanirao Univerzum i postojao je „tako“ bez ograničenja podeljenosti – „onda“ u nekom momentu, nekom „promišlju“ energija sfera se polarizovala, ograničila... Nuit kaže da je „podeljena radi ljubavi, mogućnosti sjedinjenja“... Tako je njena kosa – niti – jedan tok – postala „Drveće večnosti“. Beskrajni prostor se rasuo u polarnosti radi mogućnosti sjedinjenja – a ključne su „staze“ koje su „izazvale“ tu podeljenost – Phe, Tet i Dalet = 93. Iz nekog „razloga“ 93 ima Moć da odvoji polarnosti na tri razine i ujedno ima Moć da Sjedini... 93 je Volja... 93 je Ljubav... Izgleda da pojavljivanje „Zakona Teleme“ u vreme polarizacije i manifestovane podeljenosti Drveta Života ukazuje na silu koja je sposobna da podeli i da sjedini... da bude Mag i Egzorcist... Kroz Liber AL nam je predočeno sadašnje stanje kao i Mudrost Sile Ljubavi koja može sjediniti sve i vratiti sve Jednome – tj. ka Nuit, „u“ Ništa. Sila Inicijacije – Horusa Inicijatora „može“ sjediniti osećanja i Um, strast ljubavi „može“ sjediniti strogost i blagost vatre i vode; jedino LJUBAV „može“ sjediniti iskonsku polarnost Žene i Muškarca, predajući Svest Jednoga i svega Večnom utočištu u NUIT. „Odvojenost“ Nuite i Hadita – Beskrajno „velikog“ Prostora i Beskrajno „male“ Tačke „ispunjava“ manifestovani Univerzum – sve To što je izazvalo podeljenost jeste Ljubav, sve što drži Univerzum u Jedinstvenosti i mnoštvu jeste Ljubav i stoga jedino ta misteriozna Sila koja je identična Volji i Jedinstvu „može“ povezati ove Beskraje... Ljubav... ipak, izgleda da kroz taj savršeni medijum podeljenosti i jedinstva ova „dva“ Beskraja jesu potpuno svesni sebe i Jedinstva u kojem obitavaju...

49

SKAKAVAC 3.5
„postoje“... sve postoji u „grehu“ tog „ograničenja“ da su „dva“ Beskraja dijametralno suprotni, a taj „greh“ i jeste i iskupljuje se ljubavlju. To je „Jedinstvo potpuno iskazano“ – Jedinstvo Univerzuma (AL – LA – koji su Achad, Ahebah, Thelema i Agape.... 93) koje kroz Silu Ljubavi deluje na Sve – stvorilo je Sve svojim čudesnim naumom, namerom, voljom, održava sve u ljubavi, odeljenosti i povezanosti polarnosti i tom ljubavlju sjedinjuje sve odvojeno u mnoštvu. Bogovi i smrt drhte pred njom... AUM... Neka me to ispuni... Da me uznemiri ili smiri... 13/93! Kao što čovek spava da bi regenerisao svoje mentalne i duhovne procese uvodeći ih u stanje „razmagnetisanosti“ kada se snovi o utiscima prethodnih i budućih dana javljaju – tako i vasceli Univerzum ima svoje faze budnosti i sna – te se iz sna budi regenerisan – i sa istim sačiniocima koje je „imao“ i pre sna i „postoji“ u svom budnom stanju okrepljen – možda se i ne seća snova – možda se i ne seća prethodnog svog „dana“ (kao što se čovekova duša regeneriše i odmori od prethodne inkarnacije kroz fazu „smrti“ – a u narednoj inkarnaciji poprima gotovo identične elemente i aspekte postojanja) tako se i Univerzum (koji je Jedno Jedinstveno Biće i Sopstvo) budi iz svog sna-smrti – sličan – isti – promenjen... u toku svog „Dana“ vrši svoju Volju, ispoljava svoju Prirodu manifestacije – a nakon toga se – kada iscrpi potencijale – vraća tami sna Ništavila i Mira, gde njegov Ego i osobenost ne postoji – osim kao izboj misli u talasanjima razelektrisane svesti neuslovljenog beskraja. Na taj način Univerzum (kako se prikazuje „nama“ u ovom odeljku postojanja) može da ima strukturu „Stuba“ (7 sfera i 6 staza), a da se tokom sna-smrti seksualno-ljubavno naelektriše, te tokom egzistencije narednog „dana“ bude manifestovan kao (nama znano“ Drvo Života (sa 10 Sefirota i 22 staze)... U toku sna-smrti „Univerzum“ – „Uni“-Jedan, „verzum“ – put postojanja, se rastače u AIN-u i AIN-SOFu dok odrazi ranije ispoljene svesti i osobenosti rastaču svoje utiske i „misli“ u previranju AIN-SOF-AURa. Sve ovo je tako e, nalik disanju – udahu – zadržaju – izdahu – zadržaju... gde se u jednom „zadržaju“ daha čovek/Univerzum „seća“ svoje prirode, a u drugom „zadržaju“ zaboravlja. Kao što je san „odmor“ čoveka tokom jedne inkarnacije, tako je i smrt čoveka „odmor“ u njegovom nizu postojanja – na isti način i Univerzum u svom snu i smrti sebe „odmori“ i regeneriše za naredne „inkarnacije“. Odatle potiče i „zaborav“ – ne sećanje o ranijem, ne sećanje snova, ne sećanje prethodnih inkarnacija, ne sećanje o prethodnim civilizacijama, ne sećanje o „prethodnim“ Univerzumima. Sve se vratilo snu izvan svih dimenzija „postojanja“, sve se vraća u Ništa i opet se snagom navike, volje i inercije – opet Manifestuje. To „Sve“ jeste Jedno, kao što se i to Jedno može sjediniti sa Ništa – jer upravo Sve-Jedno opstoji čudesnim vrtloženjem Praznine Ništavila... No, to je druga Misterija, koja se tiče Volje Ništavila i „promisli“ Ništavila da kroz svoju skrivenu Memoriju o Jednom Svemu beskrajno nanovo reintegriše postojanje Jednog-Svega u beskrajnom i večnom kruženju-protoku Manifestacije od Jednoga do beskrajnih manifestacija nivoa postojanja mnoštva, kao odraza ranijih reintegrisanih i poništenih egzistencija. Duh Akaše sadrži beskrajnu Memoriju u Svesti Beskrajnog Svetla – koji iz ciklusa u ciklus reaktiviraju elemente manifestacije i postojanja. „Ono“ što upravlja i osmišlja i Sve i Jedno jeste Ništa, tj. „AIN“ – a tu „prirodu“ ne-postojeću ne-možemo Razumeti...

50

SKAKAVAC 3.5

Svi ovi ciklusi prožimaju beskrajne „dimenzije“ i mogućnosti emanacije promisli AINa – oni prožimaju prostor i vreme i „mogu“ bivati izvan toga. AIN „deluje“ na AIN-SOF-AUR i kroz njega se kotrlja Veliki Točak TARO – svepostojeći procesi kretanja energije postojanja i promena. Univerzum je beskrajna „čakra“ – kovitlac Svesti – Svetlosti – Energije – Materije, unutar AIN-SOFa. Univerzum je Točak-TARO – svepostojanja; a „Tarot“ prikazuje njegove „činitelje“ – i Sve i Ništa – jer u NUIT – Beskrajni prostor jeste Ništa – jer HADIT koji je Tačka i osovina Točka jeste Ništa. I sve „to“ jeste Jedno i ujedno i manifestovano beskrajno mnoštvo. ... Vrteći u krug okrećem Točak ovog uma, poimajući Sve to Jedno i Mnoštvo; samim okretanjem Točka Svesti se generiše energija postojanja... Ipak, okretanje točka podrazumeva i kreativno ispoljavanje – Volje Prirode Inkarniranog Sopstva, dok „bivstvovanje“ u AINu „znači“ samo BITI, ne i „delati“... stoga i Čovek i Univerzum imaju Volju – Težnju i Naum da se „ciklično“ (poput točka) emaniraju unutar Beskraja, ispoljavajući beskrajne mogućnosti celokupnog Jednog i celokupnog Mnoštva. I opet dolazimo do Misterije Ljubavi koja generiše seksualnu silu koja je energija i svest srži svakog elementa i samog Duha. Ta misteriozna „sila“ – Ljubav – ne može se definisati niti jednim elementom, niti Duhom (kojem je najpribližnija) već se očituje da je ona skrivena kao osobenost samog AINa. Ta Ljubav koja pokreće, održava i menja/uništava sve, nije od nekog „dela Univerzuma, već je „agens“ Misterije Najvišeg „Ništa“... „Praznine“... Ništa jedino „postoji“ – Sve je Praznina – pa ipak na nekakav „način“ i s nekim „razlogom“ po nekakvoj „volji“ i po nekakvoj „promisli“ To Ništa opstoji kao Beskraj, a „unutar“ Toga se očituje kao samoosvetljeno Beskrajno Svetlo... treperenje Ničega – ne-materije, ne-postojanja jeste ta „apsolutna“ Beskrajna Svetlost... Pa ipak – jedino iz AINa „dolazi“ potpuna regeneracija i ikakva mogućnost „postojanja“... Nakon „celodnevnog“ postojanja manifestovani Univerzum sjedini sve svoje polarnosti, sjedini sve svoje „delove“, nivoe i razine postojanja, postane neograničeno i Slobodno-Jedno – Beskrajno Svetlo... „zatim“ u snu/smrti obitava u Ljubavi AINa... da bi oglašavanjem „Zvuka“ tj. Vibracije „Bu enja“ nov Dan i nova Inkarnacija bila emanirana... sve kroz Ljubav... u Ljubavi... Fr.Aossic Aiwass nas tako e podseća: „Razmotrite činjenicu da ne bi bilo postojanja, ne bi bilo širenja vremena i prostora, ne bi bilo manifestacije ljudskog entiteta bez seksualnog procesa. To je, stoga, vrhovni magički proces – kao što su svi procesi manifestacije. Biće bi bilo, ali ne ovo ili ono, ono ne bi postojalo, ili bilo izvan, bez neke formule manifestacije. To je Misterija, ali, čovek hoće da postoji, hoće da bude izvan; on neće samo da „bude“, on hoće da bude nešto posebno ili „neko“ posebno... postoji i Jedinstvo, ali to je druga tema koja vodi nazad primalnim procesima...“ T – Univerzum je Ništa A – Beskraj je Jaje Duha R – Bezgranična Svetlost se ispoljava kroz Sunce (koje je „provodnik“) O – Kruna je Jedno, Jedan „Bog“. Sve formule Aeona – Magusa koji su ih „čuli“ i izrekli, se prožimaju i nadopunjuju unutar Točka Univerzuma – izme u „osovine“ i „oboda“ i svaka ta formula-reč čini i sadržaj i princip – i stanje i proces koji se savršeno sinhronizovano odvija i opstoji unutar Točka. Sve su formule tu prisutne: IAO, INRI, TAO, ARARITA, JHVH, VITRIOL, JAHBULON, ANATA, ALLAH, ABRAHADABRA, THELEMA, IPSOS, ALLALA, AUTIREBA, S’LBA, KATAROS, FIAT,... svaka ima svoje osobenosti i specifičnosti „svoje kreacije“ i upravo zbog jedinstvenosti se ne „potire“ već prožima sa ostalim formulama. Svaka od tih formula-reči predstavlja jedan od beskrajno mnogo principa koji je manifestuju i „organizuju“ mnoštvo po svojoj Volji. Svaka od tih reči je „gnezdo“ koje je „utočište“ tog Bića koje je u njemu inkarnirano i kojem je to „gnezdo“ Kuća Božija.

51

SKAKAVAC 3.5
Kroz izučavanje i Rad sa ovim formulama čovek može sebi da proširi horizonte svesti i da proširi sagledavanje pojavnog univerzuma, ALI,... njegova vlastita Reč (iako ponekad i „ranije“ može da je nazre) dolazi samo u stanju svesti Prostora „Razumevanja“ u kojem se iz Zvezdane Tačke emanira Reč. Ovo iskustvo je fatalno i neporecivo, večno se urezuje u svest i dušu inicijata. Iz Tačke Svetlosti Jedna Reč predstavlja Univerzum, i Univerzum nije ništa drugo do ta Reč. Postoji odre ena razlika u shvatanjima kako do poimanja Reči Aeona dolazi, ali iskustvo Magusa ne pomućeno Vama kaže: svako je sposoban da dosegne ovu Inicijaciju, sve inkarnirane duše unutar svoje Zvezdane duše u samoj Srži u kojoj obitava Hadit imaju unesenu formulu svoje manifestacije Univerzuma koji su oni sami. Za Maga koji zna Reči Aeona svoje sabraće postoji duboko poštovanje, ali Njegov Univerzum jeste odraz Njegovog vlastitog jedinstva sa Aeonom. Ne može se reći da planetom Zemljom, univerzumom ili vremenskim dobom „vlada“ samo jedan Eon tj. Božanstvo, jer upravo svi Eoni jesu sveprisutni u beskraju i dotiču svaki deo materijalnih elemenata. Jasno je da relacija sa „Enohijanskim“ Etirima predstavlja ovu korespodenciju duhovne hijerarhije – iz koje emaniraju „raznolike“ ali i važeće univerzalne Formule Aeona. Prema tome, iako je u solarnom sistemu jedno centralno Sunce, upravo to sunce se kreće prostranstvima Binaha i ono samo je neodvojivo od mnoštva „zvezda stajačica“ – upravo je i Sunce deo Hokmaha, te bivajući u saživljaju sa svojim sadržajima, elementima telesnosti i „planetama“ ujedno je pretakanjem uticaja „zodijaka“ u neodvojivoj „vezi“ sa zračenjima svih Zvezda – u Beskrajnom prostoru. Svako ljudsko Biće stoga jeste jedan „solarni sistem“ ali ujedno kao Zvezda obitava u prostoru svesti, odakle prima i kojima odašilje svoju Svetlost. Ta svetlost nosi jedinstveni „kod“, upravo Reč Aeona te Zvezde. T–M A–A R–B O–N Razumevanje Binaha je „Majka“ (Izis) Deteta koje je Sunce (Horus). To Sunce je jedna od Zvezda u Nebeskoj Zajednici. „M“ je prostor, „A“ je Duh, svest, „B“ je kuća elemenata, „N“ je inkarnacija svesti (unutar kuće) – Khabs je u Khu. Sunce „BN“, obitava u Majci „MA“. Zvezda „BN“ obitava u beskrajnom prostoru Etira „MA“. „TA“ je Alfa i Omega postojanja Suštine Svega, sveobuhvatnost Materije i Duha, to je Univerzum Duha koji je Majka – ISIS – BABALON; „RO“ je Moćna Zvezdana Zver duše – TERION. Nema spone koja može združiti razdvojene sem ljubavi. U Strasti ljubavi su sjedinjeni Bludnica i Zver. Zarad ljubavi je Boginja beskraja razdvojena – radi mogućnosti sjedinjenja. Njena radost je da vidi našu radost! ... u ljubavi sjedinjenja polarnosti. Zarad ljubavi je Boginja beskraja razdvojena – radi mogućnosti sjedinjenja. Upravo je to sila koja je razdvojila tri sfere u njihove polarnosti, kreirajući „Drvo Života“, upravo ta Sila 93 je izazvala podeljenost i jedino Ta Sila 93 predstavlja fluid i „vezu“ koja jeste u stanju da sjedini odvojene polarnosti – da sjedini Binah i Hokmah, da sjedini Hesed i Geburah, da sjedini Necah i Hod, čime se Stub postavlja u Praznini, kako je objavio A.D.N.I. – 671, upravo onaj koji je opevao Reči Umetnosti, koji je u Ljubavi neodvojiv od Umetnosti TARO. Ali nemojte se zbuniti, u večnosti beskraja postoji u isto vreme i Drvo Života i ovaj Stub Sefirota, ujedno identični i različiti, ujedno razjedinjeni i neodvojivo Jedinstveni, jer „oni“ su samo Zrak svetlosti koji se emanira u beskraju iz Jedne Tačke Krune koja se napaja sa neznanog „izvora“ Ničega (AINa). Vaše vi enje te emanacije, bilo da je stub sefirota ili drvo života „zavisi“ jedino od

52

SKAKAVAC 3.5
vašeg vlastitog „vida“ i svesti koja je manje ili više „vezana“ za materiju i dušu, ili manje ili više slobodna da leti Etirima. T – Ništa je „osmislilo“ Univerzum u svom ne-postojanju u Beskraju. A – Ništa harmonizuje potencije onoga što će nastati. R – Ništa priprema „anti-materiju“ da se u svakom „delu“ materije ispolji kao energija. O – Ništa svojom gravitacijom u svom ne-postojanju započinje delovanje na Beskrajnu Svetlost u „cilju“ Manifestacije. Kao što Vam sve ove reči mogu zvučati čudno, istinito, lažno, zanimljivo ili nebulozno, isto tako nije moguće osmisliti reči kojima bi se opisalo i objasnilo To šta se „nije-doga alo“ i „nijeosmišljeno“ unutar AIN-a (dok je Univerzum "spavao") što je prouzrokovalo samu Genezu i emaniranje Svega... dakako Ništa se zakovitlalo, ustalasalo, zgrčilo i uticalo da se Beskrajno Svetlo krene emanirati iz Jedne Tačke... koja je pak Svuda, bilo gde, sveprisutna,... čudno... dakle, Um i inteligencija potpuno nisu od pomoći u pokušajima „opisivanja“ izvesnih stanja koja se mogu „doživeti“. Ali, To se može doživeti samo na specifičan način kada niste „ja“ niti bilo šta što bi mogli misliti o sebi ili svekolikom okruženju. To je sve i „iza“ iskustava Razumevanja i Mudrosti – koje jesmo u mogućnosti delimično da dočaramo paradoksima parabola i svo enjem na apstraktne simbole ili metafizičke koncepte. Same ideje postaju „hologrami“ koji se prepliću u sinhronom i harmoničnom razastiranju prepoznavanja onoga šta bi smo sve mogli da uklopimo u Veliku Priču o Svemu. Naposletku dolazimo do činjenice da svaka filozofija postaje samo „meme“ i da su i celokupne „religije“ tako e Memei – aplikacije ideja koje su utisnute u um. To jeste zanimljivo za korišćenje u snalaženju u beskraju manifestovanog univerzuma, ali je i beskorisno nakon nestanka ličnog ograničenja zvanog „ja“. T – Bezgranično Svetlo je Tvar postojanja Celog Univerzuma. A – Svest Univerzuma se prožima kroz sve sfere „postojanja“ R – Po predodre enim matricama centri Moći ure uju svoje „okruženje“ O – Svaki segment i „deo“ postojanja ima dodeljeni i harmonizovani deo Sile Života u sebi. T – Univerzum postoji sa svim svojim neuslovljenim elementima i sačiniocima. A – Duh svesti prožima Sve, neuslovljeno, neograničeno. R – Svest se kontrahuje ka geometrijski i harmonično predodre enim Tačkama sakupljajući Silu Svetlosti i emanirajući Oganj Života. O – Život Univerzuma sadržan je koliko u elementima, toliko i u sažetim Zvezdama, toliko i u Praznom Prostoru me u zvezdanih prostiranja tišine. Ono što ne vidimo ne znači da nije tu. Svetlost se uvek prostire Prostorom jer je odaslano iz svih izvora Svetlosti – upravo iz bezbrojnih Zvezda koje sve „vreme“ odašilju svoja zračenja, nepristrasno i neodbojno ka celom prostranstvu. Materija u kojoj ljudska Bića obitavaju i sa kojom su u ličnoj emotivno-psihološko-intelektualnoj „vezi“ samo je ohla eni deo energije svetlosti koja se prostire celokupnim spektrom svih zračenja koja prožimaju Univerzum. Te, iako ljudi „vide“ svoje Sunce, kao sjajno, te vide udaljene malešne zvezde, sve vreme se kupaju u nevidljivoj svetlosti koja sa svih „strana“ postojanja prožima čak i Kraljevstvo Materije. Astralni svetovi su prenosioci uticaja „viših“ sfera, um i osećanja se razlikuju po afinitetima, snaga i harmonija su polarnosti koje svojim me udejstvom ukotvljuju središnju silu „lokalne“ Zvezde. Ipak ta Zvezda je iznutra svesna svojih „viših“ ili pak „suptilnijih osobenosti, te iako „spolja“ izgleda da nezainteresovano „sija“ zarad sijanja, ona pak ispunjava ono za šta se manifestovala tj. inkarnirala u „ovom“ univerzumu. Svaki „deo“ univerzuma generisan oko posebnog središta unutar srži svake Zvezde ima svoju specifičnu „formulu“ postojanja po kojoj i sama zvezda uskla uje svoje postojanje i Život sa beskrajnom shemom postojanja svega. T – Univerzum nije osmišljen besmisleno i haotično. Postoji vidljiva i skrivena harmonija me u svim činiocima Univerzuma.

53

SKAKAVAC 3.5
A – Svest i „Duh“ koji prožima sve ne deluje besmisleno i To ima svoj naum i precizno odre eno dejstvo na sve u Univerzumu. R – Sjaj svake Zvezde ima svoje specifičnosti i u saglasju je sa smislom svog postojanja. O – Sve postojeće Živi u smislu koji je Harmonija. Ovo nije ništa drugo do implikacija na Umetnost ("TARO") kojom je AIN emanirao Univerzum. Nema ni jednog dela beskraja, mnoštva ili jednote (koji imaju „postojanje“) koji nisu pred-odre eni, uslovljeni tom misterioznom umetnošću kojom je „onostrano“ izbilo na ovu stranu“ i postalo to što jeste. Umetnost je odre ena tom nezamislivom promišlju nezamislivog Ništa koje je, poput alegoričnog i simboličnog prikaza i sa same Tarot karte, zamešalo sadržaje sa uticajima, u velikom kazanu, kuvajući „kašu“ sada znanu kao Univerzum, grejući ga na vatri održavanja života, obaveštavajući nas da i putujući u samo središte zemlje možemo pronaći „skriveni kamen“. Odmah se setimo da su sve „tarot“ karte čudesni i vrlo slojeviti modusi poduke o Misterijama i „znamo“ da koliko prikaz sa tarot karte predstavlja neku „običnu“ situaciju iz naših mundanih života, toliko može da predstavlja Više Sopstvo (ili pak Svetog An ela Čuvara) koje odre uje raznolika iskustva i sadržaje koje duša treba da iskusi, a tako e može da nam naznači da je To samo vrlo vizuelna „projekcija“ čak i onoga nezamislivog i ne-mišljenog „iza“ svega. Tako se ta Umetnost iskazala umu jedne Zvezde i ta Zvezda je shvatila svoju prirodu kao neodvojivu od te Umetnosti, znajući da upravo njen Aeon jeste definisan Kosmičkom Umetnošću, a o tome lako zbori i piše, čara i vara – u Reči TARO. T – Univerzum je odre en Umetnošću. A – Duh deluje kroz Umetnost. R – Čovek živi Umetnost. O – Postojanje je Radost Umetnosti. T – Tarot objašnjava Univerzum. A – Tarot je prenosnik Duha. R – Tarot je kristalizovana Svetlost likova sfera. O – Tarot je Put Inicijacije. Bavljenje i izučavanje Tarota ne pretpostavlja i ne znači da će inicijat doseći sve moguće spoznaje svog sopstva. Sam tarot predstavlja odraze svih mogućnosti i potencijala – koji se mogu implementirati i pokrenuti u životu, kada se aktiviraju segmenti energija koji nadopunjuju i osvešćuju Zvezdu koja se Tarotom „bavi“. Zanimanje i igranje sa Tarotom ne pretpostavlja najvišu iluminaciju i najvišu inicijaciju – Tarot za svakog ponaosob može biti poluga ka novom uporištu, pomoć u penjanju ka litici gde postoji baš Vaše „gnezdu“ u kojem će biti Vaše Jaje Duha. Tarot je točak koji će Vam pokrenuti i obrnuti um, delovati da se vaša svest, podseti spolja i iznutra svega što čini ovaj Univerzum, te ćete tako biti pokrenuti ka Vašoj istinskoj stazi. Te iako TARO nije Vaša vlastita Reč Aeona znaćete da je duboko poštujete, kao što ste iz drugih Reči Aeona, znanih i neznanih Majstora naučili druge segmente i sadržaje Gnoze koja se implementira u Vaše Biće. Procesi inicijacije mogu se objasniti i opisati svim poznatim Rečima tj. Formulama Aeona, ali jednom odgovara FIAT, a drugom MAKAHAŠANAH, trećem IAO, a nekom ALHALAH. Tako će svako za sebe istražujući svoju dušu, kroz polje dejstva raznolikih Reči Aeona doseći saznanje da mnoge Reči prijaju, a mnoge ne odgovaraju, te upravo Jedna Reč jeste Mudrost Vaše Zvezde. Tako ćete je spoznati i bezrezervno prihvatiti jer Ona Jeste Vi – ona predstavlja suštinu Vašeg postojanja.

T – Postojite, nezainteresovani za duhovno, vezani za svet, ograničeni. A – Osećate porive ka Duhovnom. R – Sledite spiritualnu stazu ka suštinskim segmentima Bića. O – Dosežete Direktno Iskustvo Istine.

54

SKAKAVAC 3.5

Možete lako i jednostavno iskoristiti mnoge formule kako bi ste sebi objasnili svoj prirodu i prirodu Univerzuma u kojem egzistirate. Uvidećete da neki ljudi žive pod specifičnim „mundanim“ aspektima poznatih formula, uvidećete da duhovni sistemi nose u sebi obeležja specifičnih formula i Reči Aeona koje su skrivani ili pak objavljivani kao Najviša Istina. Uvidećete da su sve Reči Aeona zaista odrazi i izrazi Mudrosti onih koji su ih izrekli i koji su kroz te Reči podučavali svet. Uvidećete da se u Vama budi svest koja će Vas voditi kroz spletove svetlosti i svetlosti raznih Reči, mnoštva filozofija, koncepata, ideja, ka toj Jednoj Reči – ka Vašoj Reči Aeona – Aeona koji je Vaš Bog, Božanstvo koje ste Vi sami.... doduše u me uvremenu ćete postati svesni i da to „vi“ ili pak „ja“ jeste samo jedna sistola, jedna opna koja je bila praktično korisna za postojanje Svesti Zvezde u svom božanskom postojanju koje Jeste. T – Enohijanske kule stražare – četiri „table“ elemenata. A – Enohijanska „tabla“ Duha. R – Enohijanski Etiri. O – Izvan Univerzuma. Nema Vas, niti Univerzuma... samo to čudno „Ništa“. O! Sistem “Enohijane” smo doživeli i dobili u celosti oslobo en religiozne i filozofske dogme – dat nam je sistem koji predstavlja Univerzum i Čoveka - i sve što je u Tome jesmo Mi. T – Sistem Plavih Loža Masonerije. A – Viši stepeni Škotskog Obreda. R – Struktura Drevnog i Izvornog Obreda Memfis-Mizraim. O – Knef koji jeste i sav Univerzum, i Vi i ono što nije postojeće („Ništa“). U materijalnom svetu “masonski”, gra evinski, grublji struktuiran sistem inicijacija uskla en je sa stvarnom prirodom Aeona. T – ASIJAH A – JECIRAH R – BRIJAH O – ACILUT .... .... .... .... ACILUT BRIJAH JECIRAH ASIJAH .... .... .... .... VATRA VODA VAZDUH ZEMLJA

T - Učenik Slobodni Zidar A - Pomoćnik R - Majstor Mason O - Tajni Majstor Specifičnost se ne ogleda samo u celovitosti sagledanog sistema Slobodnog Zidarstva već i u doživljaju smisla svakog stepena i sagledavanja celine kroz stadijum svake inicijacije. Kao Učenik on je uveden u "novi" Univerzum - ujedno je shvatio (u viziji i iluminaciji - prilikom Ukazivanja Svetlosti) savršenost Masonerije kao čuvara Inicijatskih Misterija, ujedno doživljavajući povezivanje svih segmenata Univerzuma u jednu specifičnu "celinu" vi enja. Kao Pomoćnik on definiše Sve pod okriljem Plamene Zvezde (koja daje i formu, slovu "A") - Duh vlada nad elementima. Kao Majstor Mason on je uzdignut iz groba u "novu" i istinsku Svetlost Sunca, uzdigao se iz Tame u Svetlo. Kao

55

SKAKAVAC 3.5
Tajni Majstor upravlja procesima inicijacije, jer poseduje "ključ" svega manifestovanog - ključ je upravo "Z" od Glasa Proročišta Bogova, njegova Reč Aeona - TARO. T - Čovek Zemlje A - Ljubavnik R - Samotnik O - AIN/NUIT Čovek Zemlje se bavi svim aspektima Univerzuma (pojavnog sveta koji poznaje, u svom okruženju, ali i sebe kao sačinioca i dela tog Univerzuma) dovodeći sebe u relaciju i sagledavanje svakog Elementa, stvarajući Harmoniju i Ravnotežu Elemenata. To dovodi do "pojavljivanja" Ljubavnika - koji je "Ruža" na "Krstu" elemenata, koji je Duh koji vlada elementima Pentagrama. Ceo ovaj proces inicijacije od mnoštva do dualnosti, ka konačnoj re-integraciji i Budnosti Jedne Zvezde, koja je Samotnik u svojem "prostoru", a koji emanira svoje Moći i Snagu, pod okriljem Velike Boginje NUIT. T-I A-A R-O O - .'. (2=0) '.'

Iako formula TARO u osnovi ima relacije sa bazičnom "formilom" IAO, postoji poseban odnos koji u smislu IAO daje svoje osobenosti celom stanju i procesu. "I" je začetak, pokretanje celokupnog manifestovanja ("ro enje"), ujedno i Isis. S druge strane to začinjanje predstavlja emaniranje Univerzuma ("T"). Faza "A" je punina ispoljavanja Životne Sile postojanja - emanacija Vatrene Sile Duha ("A"). Apofis, kao i Horus, jeste Snaga i Sila - Plamena Zvezda u središtu Čovekovog Bića Khabs unutar Khu-a. Smiraj i stabilizacija svega postojećeg dolazi u fazi "ka smrti", ka zalasku, ka prelasku u "onostrano" - Oziris jeste Crn Bog, ali je i Bog Razumevanja SVega kroz tu crninu. U ovom slučaju Oziris nije tama groba, već novo-eonsko pretakanje Kraljevog tela u Svetlost. Naravno, nakon svega, Mnoštvo-Sve je Ništa, On je rastočen u Svetlosti Nuite, kraljevo telo se rasplinulo... Kao što je "na početku" iz Ništa nastalo Sve/Mnoštvo ("T") kroz Inicijaciju ("I") tako na posletku Mnoštvo ("O") jeste shvaćeno kao neodvojivo od Ništa. "O" povezuje celu formulu u kružnicu emanacije i povlačenja iz manifestovanog i predstavlja Glavu Ouroborosa. T – Telo A – Khu R – Khabs O - Nuit/Hadit Jekidah – NUIT+HADIT Hiah+Nešemah – KHABS+KHU Ruah – KA Nefeš – KHAIBET

56

SKAKAVAC 3.5
U ovome je prikazana projekcija i anti-projekcija, prožimanje dva nasuprotna toka koji predstavljaju prirodu « delov » Ljudske Duše. Prožimanje nasuprotnih tokova predstavlja i aspekt « akvarijanskih » uticaja i poimanja paradoksalnih relacija tangencijalnog smisla Tantri Aeona. Telesnost, tj. telo ljudskog bića, samo je "nosač" onog suptilno-energetskog, duše - Khu, koja je pak "gnezdo" u kojem obitava Zvezda-Khabs. Unutar Khabsa, u njegovoj srži jeste Hadit, a Nuit je svuda, jer je Ništa. T – « Stvaranje » u « večnosti » A – « Pad » i kreacija sveta materije – u vremenu i prostoru R – « Smrt » i rastakanje materijalne egzistencije, kraj postojanja, Svesnost Zvezda O – « Iskupljenje» i povratak u večnost, povratak u « utočište » u NUIT. TARO ovde objašnjava Univerzum kao « formu » Sfinge, pre-kreirane u Beskrajnom svetlu, koje se « potom » manifestuje kroz delovanje « Duha » u svim sferama. Ciklusi postojanja i nepostojanja prate svesnost o budnosti i snu postojanja i ne-postojanja. Iz toga, celokupnom reintegracijom svesnosti o Univerzumu Čovek se rastače u Svetslost Nuite. T - NUIT (HADIT) A - Hoor-Paar-Kraat R - Ra-Hoor-Khuit O - HADIT (NUIT) Reč Aeona TARO je neodvojiva od božanskih Imena objavljenih u Knjizi Zakona. T – Keter – « Nula » - NUIT+HADIT (0=2) - « Dva » - Babalon+Haos – Binah/Briah + Hokmah/Acilut A – Daat – 3=1 – Heru-Ra-Ha R – Obrnuti Pentagram Teriona / Aiwaz. 7=2. O – Asijah/Malkut – Čovek O ovome se treba prozboriti po nešto. Formula « supernala » imasvoju srž u Keteru, « gde » je HADIT Tačka-jedno-Ništa u « sprezi » sa Svime-Ništa koja je NUIT. To je Univerzum koji je manifestovan kao Beskrajni Prostor (Binah-Babalon) sa Bezbrojnim Zvezdama (Hokmah-Haos). U ovoj « sferi » ne postoji ograničenost i Jedna Svest prožima ovo « dvojstvo ». Ambis, kao Daat je « Tri » jer je to projekcija tri « sfere » supernala koji se u ovom stadijumu emanacije ispoljavaju kao tro-jedno. Jedinstvo dva stvara treće. Ovde se formira i Znanje koje iskazuje kosmos kao « koncept » svega. Heru-Ra-Ha jeste Zvezdana svest koja je generisana i skoncentrisana u beskrajnim Zvezdama, kao Ra-Hoor-Khuit (pojedinačni « Tifareti » - čija je osovina moći Terion-Zver, koji vlada Ruahom), dok je Hoor-Paar-Kraat nevidljiva Svetlost koja se prostire kroz beskrajni prostor u svim « pravcima » beskrajno, nevidljivo. Sunce je Zver koja « upravlja » Ruahom, stoga « sedam » predstavlja emaniranje pojedinačnih « planetarnih » osobenosti koji su karakteristike ispoljavanja « dva » tj. u realnosti ograničenja « dvojnosti ». Čovek sadrži sve ovo unutar sebe i sposoban je (pod odre enim uslovima) proširiti svest do beskraja « kako » bi doživeo i egzistirao u stvarnosti celokupne struktuirane manifestacije i ne-manifestacije. Reč Aeona je vibracija kroz koju je celokupan Univerzum dosegao svoju punu manifestaciju. Ona predstavlja celokupnu srž sveg postojanja. Svi koji su se oduvek bavili « Tarotom » osećali su Istinitost Moći Reči Aeona TARO. T-A A-D R-N O-I

57

SKAKAVAC 3.5
671... OVShH PRY - "Ferens Fructum" ... daje i nosi plod... TORA - Zakon ... Reč Zakona je Telema. TROA - Kapija ... Babalon - Kapija Boga Sunca.... 50 kapija Razumevanja... ATOR - Ona je emanacija Boginje Nuit - Ljubav Beskrajnog Prostora i Bezbroj Zvezda. ORAT - On mora da izrekne ovu Reč Aeona. A.D.N.I. - Adonai. ... Univerzum je prožet Duhom. Duša se ispoljava kroz svoju Umetnost Življenja. Bu enje Sunca otvara Kapije Razumevanja. Oziris i Izis su Jedno. To Biće zna svoju prirodu kao Bafometa i svesno je da živi Umetnost Aeona TARO. Vidite da možete raznolike strukture shvatanja univerzuma oličiti u svojoj formuli, bila ona jednostavna ili kompleksna – ona je u Vama, ona je Vi. Mnogi kompleksi i sistemi znanja Vam definitivno mogu služiti na Putu Spoznaje. Stoga nema potrebe da Vam se više prepričava ovo naklapajuće trabunjanje o onome što je Njegova ili Njena Istina, jer se sada morate (kao i uvek) okrenuti ka svojoj Istini. Ali gde je to? Kako to doseći... pa, učeći od onih koji su spoznali Reči Aeona. Koliko god da su obični, nezanimljivi, neugledni, koliko god da vas „lažu“, koliko god da postoje tračevi i priče o njima, koliko god da ste nesigurni i neodlučni, samo je na Vama da li ćete razmotriti i prihvatiti pouke Znanja Istine koja je u njima koji jesu Probu eni. Naravno, prezreće Vas ako ste slepi sledbenici, ako iole ne živite u formuli današnjeg doba. Da, naše doba jeste obeleženo Zakonom Teleme, te stoga ona usmerava tokove Gnoze koji u širokim prostranstvima svesti nadahnjuju Vašu dušu. Prigrlite Zakon Teleme – i Činite šta vam je Volja! T – Čini A – Šta R – Ti O – Volja.

58

SKAKAVAC 3.5

FINALNA FANTAZIJA
NU Alion Čini šta ti je volja će biti sav Zakon. ... Jednoga dana, u 13463. godini nakon “Prvog vremena”, rešio sam da po ko zna koji put, najverovatnije poslednji, radim „Khabs operaciju“, koristeći moći te reči i sigila koji sam pre mnogo godina dobio u viziji, u kojoj je bio iscrtan na Knjizi Zakona. Do sada sam imao manje više zanimljive ili ne zanimljive rezultate, ali uvek je to Svetlo delovalo. Započeo sam opušteno, meditacijom, mantrom, zatim sam za par dana prešao na povezivanje te vibracije sa Srčanom čakrom,... tada se, naravno, aktivirala povezanost sa Tifaretom, pa sam bio obliven (od ranije znanim) bojama i svešću, što mi sada više nije bio „cilj“ rada. Nakon dva dana u toku rada sam doživeo par „uklizavanja“ u belilo i sjedinjavanje sa drugom stranom (što je još jedna od osobenosti Khabsa kao Svetlosti), a to je i ovaj put bilo dosta kratko... osim toga doveo sam sebe u stanje u kojem sam bio uravnoteženo obojen Crvenom i Plavom bojom (bivajući poput pauka koji plete mrežu kroz Prostor)... Pošto je stanje narednih par dana ostalo ne promenjeno, te pošto sam dosegao dva evidentna materijalna rezultata rešio sam da prekinem ovaj rad. Što je bila savršeno pravilna magička odluka – intenzivirati priziv do najvišeg stadijuma, odaslati Silu, te zatim je „zaboraviti“. Tako e, moram spomenuti dva „materijalna“ rezultata, jedan je bio da sam se razboleo (ne previše), što me je do dana kada sam rešio da prekinem rad već smestilo u krevet. Drugi rezultat je bio okupljanje neverovatno velikog broja golubova koji su posećivali malu terasu, koja je bila najbliža preostoru gde sam izvodio svoje meditacije. To bi bio simpatično „mističan“ ili pak romantičan rezultat da golubovi nisu u velikoj meri, svaki dan, unere ivali terasu. Kako sam doneo odluku da okončam ovaj Rad izveo sam odgovarajuće manje i veće Enohijanske rituale, te prizive Zveri i Babalon, koji su mi svest smirili i doveli u uobičajeno stanje. Na to sam dodao i Ankh-Taro ritual kako bih se uskladio sa prirodom sfere u kojoj najčešće obitavam (kad ne moram da budem „običan“ čovek). Ležim u krevetu... visoka temperatura... napolju je vrlo hladna zima, sneg... Moja svest se onda pomireno odvojila od tela,... shvatio sam da je vreme da „odem“... ne samo da odletim i negde astralno istražujem „nešto“ već da zaista umrem. Mentalno sam se oprostio od svojih bližnjih, koje sam voleo isto koliko i sav ostali Univerzum, beskrajno i mirno... nije u tome bilo žaljenja,... bio sam odavno slobodan od toga... Onda sam se uzdigao nad svojim gradom... moje ogromno obličje na trenutak je nagazilo na crne oblake koji su se nadvili, te dok je padao sneg nekolicina munja je (u sred zime) obasjala noćno nebo. Poleteo sam uvis i gotovo trenutno proleteo Mesec, već u sledećem trenutku ušavši u samo središte Sunca. Moje fizičko telo je bilo vruće, ali vrelina sunca je bila drugi zanimljiv osećaj snage i sile. Ono je nakon par trenutaka odaslalo šest erupcija ka spoljnjem prostoru. Obitavajući u toj narandžasto-zlatnoj lopti shvatio sam da me ni tu ništa ne vezuje, niti obavezuje da boravim, te sam poleteo dalje – ka Orionu, zatim sam ušao u Sirijusovu Tešku Zvezdu, ukazujući poštovanje i zahvalnost, utvrdio sam da me ni ona ne vezuje, da sam oslobo en i od njene Težine (kojom je čak utisla kodove božanskog u ljudsko postojanje), te se uputih direktno ka galaktičkom središtu. Leteći nepojmljivom brzinom, utoliko brzo koliko mi nije imalo smisla da „odmah“ do em do centra, proletao sam kroz magline i jata mnogih zvezda i sazvež a, ka samom centru... ka nevidljivoj Crnoj Zvezdi, oko koje sve u našem delu Univerzuma gravitira. Osećaj te harmonije, povezanosti i smisla odnosa tog Centra sa svime što postoji ne može se opisati. Uputio sam se da i posledni deo „moje“ svesti koja je već bila „povezana“ kao Jedno sa svime ostalim Postojećim u Univerzumu, nestane u poništenju toga Ništa koje je bilo Središte. Onda shvatih da imam još jednu „obavezu“ koju sam hteo da izvršim. Morao sam da se vratim zbog jednoga od Velike Braće, Magusa Svetog Ognja, koji je u cilju svoje konačne inicijacije u

59

SKAKAVAC 3.5
Najviše tragao za postignućem „tela duge“ (nadajući se da će mu to preneti jedan drugi Majstor, kada se budu upoznali). To je bila moja obaveza spram njega. Istog momenta sam se vratio do svog materijalnog tela, bilo je neophodno da formulu mog Aeona uskladim sa rečju njegovor Aeona, kako bi smo imali najjednostavniji mogući modus Najviše inicijacije. Ništa lakše. U viziji je preneto sve – FIAT njegove Božanstvenosti. Materijalni univerzum je kvadrat, izdeljen krstom na četiri manja kvadrata (elemenata), koje znate kao domen unutar „kula stražara“, nad time se uzdiže Purpurno Jaje Duha („unutar“ kojega su znani Etiri), tek iznad tog jajeta tišine se pojavljuje sedmobojna Duga – tvoja svest mora postati svaka od tih boja, jedna po jedna i sve zajedno, tada se pojavljuje Jedan uspravan Beli Plamen, poput stuba (ali to nije Vatra, to je čista usijana Svetlost). Uzdižeš se svešću bivajući Jedno sa svime vi enim, ujedno „posmatrajući“ i „osećajući“ sve To izvan. Uzdizanjem plamenim stubom, to postaje munja svetlosti, te dospevaš do beskrajnog prostora u kojem se oko tebe (koji si taj stub) koji si osovina nevidljivog „točka“ nalazi dvanaest Zvezda... ovo pak nisu zvezde „zodijaka“ one su sile kreacije celog Univerzuma. One se uravnoteženo, mirno, savršeno kreću „oko“ tebe... da bi u jednom „trenutku“ (vreme je pak vrlo čudan koncept „ovde“ jer cela vizija podrazumeva potpuno postojanje i ne postojanje Univerzuma)... da bi „postao“ najmanja iskra suštinskog ognja,... koja „potom“ zgasne u Ništa. Tri puta sam prošao kroz ovu viziju, kao svoju meditaciju, a treći put „sam“ se otpustio ka Kosmičkom Oku čija je zenica bila središte ne-postojanja Svega... besmisleno je dalje pisati o tome... Nakon neznano koliko „vremena“ obitavanja u „tome“ osetio sam da sam Jedno sa Belom Plazmom, to je Svetlost koja ima osobine svih „elemenata“ i „duha“ u svim mogućim potencijalima, savršena i svesna Svega, koja ujedno kulja i miruje i iz koje povremeno otpluta deo Svetlosti kreirajući neki neznani Univerzum... Iako je „izgledalo“ da Bela Plazma „postoji“ odvojeno od toga što smo saznali da se zove Beskraj i Ništa, ne mogu objasniti neodvojivost Svega koje je Ništa. „Razloge“ mog povratka me u „žive“ ili pak „ovozemaljske“ ljude besmisleno je razmatrati... najverovatnije da pogodna objašnjenja postoje u Knjizi Zakona, a uz to gotovo da nema „razlike“ od obitavanja „u“ Beloj plazmi u odnosu na ovo telo... gotovo da je svejedno, sve jedno,... dakako Ništa... Sada na samom kraju svega, u 13463. godini nakon “Prvog vremena”, ostaje mi da vas pozovem još jednom... „Iza ite o deco pod zvezde i na ite svoje ispinjenje u ljubavi.“ Ljubav je zakon, ljubav pod voljom.

60

SKAKAVAC 3.5

Nastupio je Eon Čuda. Kao skakavci okupiće se oni, služitelji Zvezde i Zmije i progutaće sve što postoji na zemlji. Zbog čega? Jer im se Gospodar Pravičnosti raduje!

61

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 1 - MALKUT - Jesenji Ekvinocij 2003.e.v. SKAKAVCI REDA TELEMITA MANIFESTACIJA REDA TELEMITA SIMBOLIKA ZAPADNOG HERMETIZMA DO TAMO I NAZAD USPON I PAD HRIŠĆANSTVA ALISTER KROULI 1875 E.V. - 1947 E.V SINTEZA HOROSKOPA O PENTAKLU VREME - U NAMA I OKO NA PANTAKL I MAGIČKI DNEVNIK LIBER PIRAMIDOS SA KOMENTAROM CEREMONIJA SEDAM SVETIH KRALJEVA LEPTIROV NAUK TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD MALKUTA SKAKAVAC 2 - JESOD - 17.januar 2004.e.v. GNUSNOST PUSTOŠENJA DO TAMO I NAZAD I JOŠ MALO GORE O KRUGU, PENTAKLU, LAMENU ASTROLOŠKI MESEC VETAR SA ISTOKA UVOD U ZAČARANI SAN KARL GERMER (1885 - 1962 e.v.) ZAPISI VIZIJA I PROLASKA KROZ TRIGRAME MASONSKA BESEDA O MISI SVETOG DUHA RITUAL PROLASKA KROZ TUAT POLJUBAC TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD JESODA SKAKAVAC 3 - HOD - 1. april 2004.e.v. KULTURA SKAKAVACA DO TAMO I NAZAD, I GDE ONDA? ASTROLOŠKI MERKUR AIWASS KAABA ORDO .'. XI VRHOVNI SAVET ORDO.'.XI ALION PRACTICUM PLODOVI RADA SAGLEDAVANJE RADA ORDO.'.XI DO WHAT THOU WILT TELEKTONON MAGIJSKI SVIJET MICHAELA BERTIAUXA ENOHIJANSKI SENIORI MERKURA NA ASTRALU FORMULE (1) MARCELO RAMOS MOTTA TAROT KLIFOTA KULA, AVO, EON i SUNCE LIBER OŠ SA KOMENTARIMA DOSADNJAKOVIĆ TRI STAZE KOJE VODE DALJE OD HODA

62

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 4 - NECAH - 8. jun 2004.e.v. NAJEZDA SKAKAVACA REDA TELEMITA SJAJ POBEDE O SINTEZI UMA, TELA I DUHA TRIGRAMATON EVOLUCIJE O NEKIM PITANJIMA OVE SFERE KAKO JE NASTALA ENOHIJANA ORDO IADNAMADA MALI ENOHIJANSKI RADOVI ENOHIJANA I BU ENJE KINOVA DREVNI I PRIHVAĆENI ŠKOTSKI OBRED FIAT LVX - sažetak DEVET LIBER MISTERIORUM A.'.A.'. IZRAEL REGARDI LIBER CHETH - komentar i analiza PROMENADA DVE STAZE KOJE VODE DALJE OD NECAHA

SKAKAVAC 5 - TIFARET - 15. novembar 2004.e.v. VELIKA AVANTURA REDA TELEMITA KONSTITUCIJA REDA TELEMITA DIMITRIJE MITRINOVIĆ O TIFARETU TIFARET: PAUK-VLADAR MREŽE ILUZIJE DŽEK PARSONS (1914-1952.e.v.) OKTOPUSOVA OSMICA DAGON - KOG SVI OBOŽAVAJU MEROVINŠKA SLAGALICA OKTOPUS GOVORI AKACIJA MAJANSKA SLAGALICA ASTRUM AURUM ANTIQUA SION RITUAL MOZAIK MEROVINGIAN KNJIGA UTVARA ALFABETA BODEŽA LAM (prolećno iskustvo) LAVIRINT SVJETIONIK STAZE KOJE VODE DALJE OD TIFARETA

SKAKAVAC 6 - GEBURAH - leto 2005.e.v. ORIJENTIRI REDA TELEMITA HTTP://WWW.AGABEJ.COM/ORDOTELEMA RITUAL INICIJACIJE U RED TELEMITA O PRIRODI BOGOVA DATUMI RITUALA O GEBURAHU REIKI BU ENJE DRVETA ŽIVOTA PRAKTIČNI VODIČ KROZ MISTIČNO - ČAKRE PTAH - VELIKI NEIMAR UNIVERZUMA DOSITEJ - DAR BOŽIJI QUATUOR CORONATI ANIK - PAĆAMAMA - SPOJITELJKA SVETOVA MARSOVSKA SLAGALICA HAOS - Teorija Sigilizacije DRZNICI STAZE KOJE VODE DALJE OD GEBURAHA

63

SKAKAVAC 3.5
SKAKAVAC 7 - HESED - 2.februar 2006.e.v. O MOJ GOSPODE ! CRNO CRVENO ZELENO ZLATNO SREBRNO METAFIZIKA PROSVJETLJENJA O TELEMI I VUDU RADOVIMA PRILOZI ZA ISTORIJU TELEME RUNE - ZNACI ŠAPUTANJA LIBER GEOMANTICUS PISMA ADEPTUSA KNJIGA ZAKONA SA KOMENTARIMA STAZA KOJA VODI DALJE OD HESEDA

SKAKAVAC 8 - BINAH - 25.maj 2006.e.v. LIBER ZELOTES MEMFIS I MIZRAIM - DREVNI I PRIMITIVNI OBRED LIBER TRIALH LIBER LIBERAL POTPUNA ANIHILACIJA SVETLOST MI JE BILA IME JA SAM SAM: NE POSTOJI BOG GDE SAM JA POIMANJE JEDNOG DETETA LIBER LXXII vel UNIO LIBER A'.'A.'. vel AHeBaH-AChaD CEREMONIJA LJUBAVI POD VOLJOM LIBER LXXXII vel PLANETARIVM BABALONIS STAZE KOJE VODE DALJE OD BINAHA SKAKAVAC 9 - HOKMAH - Jesenji Ekvinocij 2006.e.v. BEBINA GUN ANJA MAGIKA = NAUKA LIBER AL I LAMPA NEVIDLJIVE SVETLOSTI ZVER U ČOVEKU I KAPIJA BOGA SUNCA SMRT STAROG DOBA I NOVI SVETSKI POREDAK EONI ZAŠTO NISAM HRIŠĆANIN - PO BERTRANDU RASELU DUHOVNA GNOSTIČKA ZAJEDNICA NA BALKANU ILUMINATI KABALA I MASONERIJA LIBER KAABA ALEF - STAZA KOJA VODI DALJE OD HOKMAHA SKAKAVAC 10 - KETER - 01.01. 2007.e.v. NUIT SVE OTAC I VELIKA MAJKA UTOČIŠTE REDA TELEMITA ANTIQUUS SCOTICUS RITUS ACCEPTUS SV. APOSTOL ANDREJA PRVOZVANI ET IN ARCADIA EGO... PRIČA O TRI PRASETA I VUK ZVANI SLOBODA LAŽNI KRALJ I MESIJA IZMAZANI LIBER ČELA LIBER XLV VEL MONOKEROS DEI ASTRIS PRILOZI ZA ISTORIJU TELEME - DOMAĆA TELEMA APOSTOLI AKEFALONA MALI WRAG ANALIZA LIBER VII SINARHIJA SAMOOBMANA ILI SLEPAC KOJI BI MOGAO DA PROGLEDA

64

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 2.1 - MULADARA (Letnji solsticij 2008.e.v.) ALIONOVA DEFINICIJA MAGIKE O DUHOVNOM PUTU JEVAN ELJE PO JOVANU - "... FABULA CHRISTI" O SVAKODNEVNOM ŽIVOTU I PARADOKSIMA DEVETA KAPIJA ŠKOTSKI OBRED - PRIRODA I ENERGETSKO BU ENJE LIBER ILLUMINATUS INITIATORUM

SKAKAVAC 2.2 - SVADISTANA (Jesenji Ekvinocij 2008.e.v.) POSTOJANJE JE ČISTA RADOST O KARMI SILBAEAN ARCADIAN ODA ANDROGINU ORIJENTALNI TANTRIČKI ORGANIZAM TABELE KORESPODENTNIH O.T.O. MISTERIJA O.T.O. OBJAVA O PRAKSAMA O OTO-U OBZNANJIVANJE OKULTNOG HRAMA KOMPLETNE O.T.O. PRAKSE O PRAKSAMA VRHOVNOG REDA ORDO TEMPLI OCCULTIS - O.T.O. MISIJA MYSTERIA SOLIS OPUS ANGUI INTERNI SKAKAVAC 2.3 - MANIPURA (12. Oktobar 2008.e.v.) VELIKO BELO BRATSTVO VOARKADUMIA O MAGIJI ELEMENTI LIBER DALETH HRAMOVSKE ARKANE OPŠTA UPUTSTVA ZA MEDITACIJU O TAROTU TAROT AEONA ARABESQUE PREPOZNAVANJE JA SAM TVOJ NEGATIV SERPENTMUSICK - LOCUST ALBUM VIZIJA I GLAS MALE VIZIJE ZODIJAKA RITUAL PROLASKA KROZ TUAT HHH ISPITI RANGOVA SPOLJAŠNJEG REDA A.'.A.'.

65

SKAKAVAC 3.5
SKAKAVAC 2.4 - ANAHATA (18. Novembar 2008.e.v.) O SREĆI LIBER ROTA vel WICCA O SEKSU LIBER 34 VERZIJE IZVO ENJA SAMEK RITUALA O MORALU IZGUBLJEN U PRIJEVODU ON SUSRET DUŠA U SVEMIRU (PREPOZNAVANJE) STRUKTURA M.E.A.P.R.M.M. PROJEKCIJA ČETIRI ŠKOTSKA STEPENA KRATKA ALHEMIJSKA TUMAČENJA M.E.A.P.R.M.M. ALHEMIJSKE OPERACIJE I SISTEM ČAKRI ŠEST OPERACIJA ALHEMIJE EGIPATSKOG MASONA O RITUALIMA SKAKAVAC 2.5 - VIŠUDI (22. decembar 2008.e.v.) ZAVJET LJUBAVI DJECA MESECA O KREATIVNOM NIHILIZMU O UZALUDNOSTI 33 STEPEN - 5312 KRUŽENJA SVETLOSTI POSEIDONSKA BAJKA ODAVDJE DO VEČNOSTI ALION TAROT BOLON TIKU O ELEMENTALNIM OGLEDIMA ZAKONA VO ENA VIZUALIZACIJA KROZ SEDAM SFERA ZAVET MAJSTORA HRAMA VELIKI RITUAL BABALON SKAKAVAC 2.6 - A NA (2. februar 2009.e.v.) ZA NOVU LJUBAV O NIČEMU EZOTERIČNA MASONERIJA O TOME ŠTA JE ISTINA LUNA JE MLADA DUŠO OKEANA BEZIMENA SHVATANJE I DOŽIVLJAJ DRVETA ŽIVOTA KROZ VREME MAGOVI EONA LIBER I VEL MAGI SA KRATKIM KOMENTARIMA REČI STEPENA A.'.A.'. MOZAIK MEROVINGIAN DRUŠTVO ZVEZDE I ZMIJE - S.'.S.'.S.'. PJESMA ZA PALOG AN ELA SKAKAVAC 2.7 - SAHASRARA (20. mart 2009.e.v.) MADRIGAL ZA SVEMIRSKOG ŠAMANA KONSTITUCIJA REDA TELEMITA - SA KOMENTARIMA POZDRAV BRAĆI I SESTRAMA OTPUTUJMO DALEKO ZID MEDITACIJA O SOBI ZA KONTEMPLACIJU TELEMITSKA MASONERIJA U NASTAJANJU APOLOGIJA RADU AERIAL LIBER 161 vel OMNIA AD UNUM MISTIČNA ZEMLJA BOGINJE ORDO ASTRI TET TAROT LIBER AIWAZ VIZIJA PRVOSVEŠTENICE DOZVOLA ZA ODLAZAK

66

SKAKAVAC 3.5

SKAKAVAC 3.1 - ZEMLJA - Prolećni Ekvinocij 2010.e.v. SLUTNJA TVOG DOLASKA O SOLE MIO SVETLOST NOVE ZORE – EZOTERIČNA MASONERIJA SAN KRATKA EZOTERIČNA RASPRAVA O MASONSKIM ALATIMA SRPSKA MASONSKA ARENA PLAMENA ZVEZDA MAJSTOR KRALJEVSKE UMETNOSTI PUTOVANJA MAJSTORA MASONA LOŽA MISIR UTICAJ I ULOGA MEDIJA U PROCESIMA GLOBALIZACIJE EROS – THANATOS LEBDIM BALKANSKA LISICA NAJVIŠI SKAKAVAC 3.2 - VODA - Jesenji Ekvinocij 2010.e.v. LEPTIR KAMO SE KREĆE NAŠA SVIJEST? KNJIGA REČI I MEDITACIJA REDA SKRIVENOG HRAMA NEO-GNOSTIČKO SVEĆENSTVO KAO STUPNJEVANJE SPIRITUALNOG POSTIGNUĆA LIBER LXV SA KOMENTARIMA

SKAKAVAC 3.3 - VATRA - Prolećni Ekvinocij 2011.e.v. AUDERE - TACERE - SCIRE - VELE SIDERALNA ASTROLOGIJA ASTRALNA ISTRAŽIVANJA - TAU, ŠIN, QUOF I REŠ A.'.A.'. KONSTELACIJE DOBROČINSTVO LIBER ARARITA + KOMENTARI LIBER CADI + KOMENTARI PEVANJA DZIJANA LIBER 49 KNJIGA MEONA KNJIGA BA NEB TET KNJIGA POVRATKA KROZ NOĆ KNJIGA ŠUPLJEG DRVETA LIBER DOZMIT KNJIGA ZASENJIVANJA PEROM MAAT MUDROST ŠILBE LIBER OMONOIA

67

SKAKAVAC 3.5
SKAKAVAC 3.4 - VAZDUH - Jesenji Ekvinocij 20011.e.v. PET PLEMENITIH REDOVA ARHITEKTURE LIBER PORTA LUCIS SA KOMENTARIMA TEOLOGIJA MEMFISA O ENOHIJANI NEPOZNATI FILOZOFI ABRAMELINOVI KVADRATI

SKAKAVAC 3.5 - DUH - Prolećni Ekvinocij 2012.e.v. BABA JAGIN ARABESKNI KOVČEG LABAVIS ME, ADONAI DVE TELEMITSKE "KRENJE" LIBER TAU SA KOMENTARIMA POLIFILIJEV SAN DRAGA BRAĆO U KRALJEVSKOJ UMETNOSTI… DATUMI RITUALA O.'.T.'. za 2012. e.v. ŠTA JE LJUBAV TVOJA,.... UNIVERZALNA RELIGIJA LIBER STELAE RUBEAE SA KOMENTARIMA LOGOS AIONOS TARO FINALNA FANTAZIJA

68