You are on page 1of 22

2

Opis świata
S SPI S PI S T TREŚCI REŚCI
.......................................................................................................................................................................................................... 1
SPIS TREŚCI ................................................................................................................................................................................. 2
OPIS ŚWIATA ................................................................................................................................................................................ 3
KILKA SŁÓW WSTĘPU ............................................................................................................................................................... 3
DLA, KOGO JEST TO PRZEZNACZONE? ............................................................................................................................ 3
UWAGA ................................................................................................................................................................................... 3
OPIS X-COM ...................................................................................................................................................................... 4
HISTORIA ................................................................................................................................................................................ 4
STRUKTURA DOWODZENIA ................................................................................................................................................ 6
ZARZĄD .................................................................................................................................................................................. 6
GŁÓWNA JEDNOSTKA ANALITYCZNA (GJA) .................................................................................................................... 7
SPECJALNE KOMÓRKI ANALITYCZNE .............................................................................................................................. 8
WSPÓŁPRACA Z UDZIAŁOWCAMI ...................................................................................................................................... 8
NAJBARDZIEJ ZNANE JEDNOSTKI .................................................................................................................................... 8
BAZY ........................................................................................................................................................................................ 9
X-COM - TECHNOLOGIA ................................................................................................................................................... 10
INNE ORGANIZACJE O OGÓLNOŚWIATOWYM ZASIĘGU ....................................................................................................................... 11
OBCY ................................................................................................................................................................................ 17
HISTORIA .............................................................................................................................................................................. 17
ICH CEL ................................................................................................................................................................................ 17
RASA ETERYCZNA ............................................................................................................................................................... 18
DAWNA FRAKCJA KONSERWATYWNA ............................................................................................................................. 19
RASA „BOGÓW” .................................................................................................................................................................. 19
CENTAURI ............................................................................................................................................................................ 19
ŚWIAT 1993 ........................................................................................................................................................................ 21
DZIWNE MIEJSCA ............................................................................................................................................................... 21
3
Opis świata
O OPI S PI S Ś ŚWI ATA WI ATA
K KILKA ILKA SŁÓW SŁÓW WSTĘPU WSTĘPU
Na początek kilka słów wstępu dotyczących samego podręcznika. Jest to ostatni podręcznik, jaki piszę w pierwszej
serii. Znajdziecie tutaj to wszystko, czego nie było w poprzednich. Szczegółowy opis X-COM, Centauri i innych, no i w
końcu Obcych, o których było wcześniej tyle wspomniane, a nigdzie dokładnie napisane. Nie wiem, w jakim stopniu będzie
on w rzeczywistości użyteczny, ja zawrę tutaj całą pozostałą wiedzę, jaką posiadam na temat samej gry.
DLA, KOGO JEST TO PRZEZNACZONE?
Podstawka ta jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla mistrza gry . Naprawdę, jeżeli jesteś graczem i chcesz sobie
popsuć zabawę wynikającą z rozszyfrowywania zagadki, jaką są obcy to przeczytaj ten podręcznik, ale potem nie miej do
nikogo pretensji. Gracz wszystkie niezbędne informacje znajdzie w podręczniku gracza – miłej lektury.
UWAGA
Wszelkie podobieństwo do współczesnej nam sytuacji politycznej, nazw organizacji i osób jest całkowicie
przypadkowe. Poniższy tekst w żaden sposób nie opisuje rzeczywistych wydarzeń, nie ma także nic wspólnego z polityką i nie
jest jego celem propagowanie „Spiskowej teorii dziejów”.
4
Opis świata
O OPIS PIS X-COM X-COM
X-COM, organizacja o międzynarodowym zasięgu, organizacja potężna, świetnie zorganizowana i posiadająca
ogromny potencjał. Ale jak działa i gdzie sięgają jej korzenie? Aby lepiej zrozumieć mechanizmy jej funkcjonowania należy
wpierw zagłębić się w jej historię.
HISTORIA
22 I 1952
12 V 1954
4 VIII 1955
18 V 1956
21 V 1956
3 IX 1957
4 X 1957
11 IX 1958
5 V 1960
12 IV 1961
20 II 1962
22 X 1962

16 VI 1963
19 VI 1963
- Specjalna rezolucja USA przewiduje
utworzenie ściśle tajnej jednostki do
zadań specjalnych. Kodowa nazwa
jednostki TNOAU. Ma podlegać
sławnej jednostce US RANGERS
- Pierwsza akcja tajnej jednostki.
Celem miało być wyeliminowanie
kilku oficerów Viet Minh kierujących
natarciem na twierdze Dien Bien Phu
- TNOAU z powodzeniem odbija z rąk
NRD’owskiego wywiadu trzech
amerykańskich agentów. Pojmany
zostaje jeden członek TNOAU. W
zamian za niego oddano NRD
czterech ich agentów
- Wykryto rozbicie się
niezidentyfikowanego obiektu na
wsch. od drogi Algier – Konstantyna,
wysłano TNOAU jednak oddział po
przybyciu na miejsce nic nie wykrył
- Wywiad amerykański przechwycił
informacje o wraku NOL
znajdującym się w Algierii. Po
interwencji dyplomatycznej udało się
przetransportować wrak do Francji.
- Władze ZSRR zarejestrowały przelot
16 NOL nad ich obszarem. Jeden z
obiektów wylądował jednak próba
przechwycenia go zakończyła się
fiaskiem.
- Sputnik na orbicie
- Katastrofa Amerykańskiej sondy
Pionier
- Zestrzelenie przez NOL
amerykańskiego U2 nad terenem
ZSRR
- Pierwszy człowiek w kosmosie – Jurij
Gagarin
- Pierwszy amerykański astronauta w
kosmosie
- Początek kryzysu kubańskiego.
TNOAU przeprowadza na wniosek
rządu Amerykańskiego akcje
zaczepne skierowane przeciwko
reżimowi komunistycznemu na
Kubie.
- Do TNOAU występują pierwsi
obcokrajowcy (Francuz i Brytyjczyk),
państwa te postanowiły ściśle
współpracować z USA
- Pierwsza kobieta w kosmosie –
Historia X-COM sięga aż do 22 stycznia 1952 roku,
kiedy to trzech senatorów USA wraz z prezydentem
amerykańskim nakazali sformowanie specjalnych jednostek do
działania głęboko na terenie wroga.
Ojciec X-COM’u, z jego inicjatywy powstał Tactical
Night Operating Assault Unit (TNOAU)
Pierwszą akcją nowo utworzonej jednostki było
wyeliminowanie trzech oficerów komunistycznej armii Viet
Minh walczącej w Korei. Z zadania jednostka wywiązała się
doskonale, udało jej się nawet wykraść plany ataku armii
komunistycznej. Dzięki temu można było z wyprzedzeniem
przygotować się do obrony najciężej atakowanych obiektów. W
tej akcji zginął syn założyciela Tactical Night Operating
Assault Unit chorąży Steven Dills. Po tej akcji jednostkę
przeniesiono do USA, gdzie żołnierze przeszli intensywne
szkolenie szpiegowskie. 4 Sierpnia 1955 r rozpoczęła się długo
wyczekiwana akcja TNOAU na terenie NRD. Agenci zostali
tam przetransportowani i współpracując z francuskim i
brytyjskim wywiadem odbili z rąk NRD trzech agentów państw
zachodnich. W akcji tej zginął jeden agent brytyjski, a jeden
amerykański został aresztowany. Wymieniono go później za
kilku NRD’owskich szpiegów. 18 Maja 1956 roku radary
wykryły wejście w atmosferę Ziemską Niezidentyfikowanego
Obiektu Latającego (NOL). Stacje radiolokacyjne były w stanie
śledzić przebieg lotu NOL przez trzydzieści sześć minut.
Obiekt wykazywał przez cały czas niestabilny tor lotu , przy
czym w czternastej minucie lotu zaczął gwałtownie tracić
wysokość. Kontakt z NOL’em został zerwany w Algierskiej
przestrzeni powietrznej. Po zakrojonej na szeroką skalę akcji
dyplomatycznej rządu francuskiego mającej na celu wydostanie
szczątków statku udało się przetransportować wrak na
Korsykę. CIA dobrze wiedział o przechwyceniu przez wywiad
francuski wraku i poinformował o tym prezydenta USA. Nie
chciał on dopuścić do utracenia tak potencjalnie cennej
zdobyczy technologicznej więc zaczął naciskać na rząd Francji
aby ten oddał dobrowolnie wrak. Francja nie chciała się
zgodzić na jednak przystała na propozycję wspólnego badania
szczątków statku. Po licznych akcjach NOL-i skierowanych
przeciw amerykańskim pojazdom powietrznym (głównie
wojskowym) władze USA sformułowały tezę, iż możliwe jest,
że NOL’e są radzieckiego pochodzenia. Główną przyczyną tego
stanu rzeczy było uszkodzenie elektroniki i hydrauliki U2
5
Opis świata
22 XI 1963
2 VIII 1964
22 XI 1964
7 II 1965
18 III 1965
8 V 1967
16 VII 1969
29 VI 1971
26 XII 1979
6 IX 1983
22 I 1984
28 I 1986
26 IV 1986
24 V 1987
15 II 1989
11 II 1991
podpułkownik Walentyna
Tiereiszkowa
- Zabójstwo prezydenta USA -
J.F.Kennediego
- Sfabrykowany „Incydent w Zatoce
Tonkijskiej” rozpoczyna wojnę w
Wietnamie, pierwsze od czasu Korei
akcje TNOAU w dżungli
- Wspieranie przez TNOAU jednostki
belgijskich spadochroniarzy
odbijających zakładników z terenu
Kongo
- Eskalacja wojny w Wietnamie
- Pierwsze spacery w otwartej
przestrzeni kosmicznej
- Na terytorium Wietnamu rozbija się
NOL, TNOAU próbuje go
przechwycić, ale Radzieckie służby
specjalne są szybsze
- Apollo XI wylądował na księżycu,
Armstrong.
- Katastrofa Radzieckiego Sojuz 11
- Wkroczenie wojsk radzieckich do
Afganistanu.
- Koreański samolot pasażerski zboczył
z kursu, i znalazł się nad terytorium
ZSRR. Pilot radziecki doniósł o
trzech NOL’ach znajdujących się w
pobliżu samolotu
- Tajna konferencja rządów
najważniejszych państw świata.
Poufna klauzula stwierdza
konieczność stworzenia
ponadnarodowej organizacji.
Stworzona zostaje Firma – X-COM –
tajną organizacje w jej skład wchodzi
TNOAU
- Wahadłowiec Challenger zostaje
zniszczony
- Katastrofa w Czarnobylu, zniszczona
elektrownia atomowa
- „Kontruderzenie” – pierwsza operacja
X-COM
- Wycofanie wojak radzieckich z
Afganistanu
- Rosja wstępuje do X-COM
przez NOL’a. Pilot został zmuszony do katapultowania się nad
terytorium ZSRR. Został złapany przez radzieckie NKWD.
Zaraz po utracie z nim kontaktu radiowego, prezydent wysłał
najlepszych ludzi TNOAU. Grupa liczyła dziesięciu agentów.
Nie udało im się co prawda odbić pilota ( był przetrzymywane
w centrali NKWD w Moskwie ) jednak kilka miesięcy później
udało im się zinwigilować centrum badawcze NKWD które
prowadziło analizę zdjęć wykonanych przez amerykański U2.
Z lewej: zdjęcie wykonane przez amerykańskiego pilota (normalne)
Z prawej: zdjęcie wykonane przez pilota w podczerwieni
Oba te zdjęcia pilot wykonał przed zestrzeleniem. (NR. 12/56/60)
W późniejszym okresie nastał cisza. W ciągu dwóch lat nie
zanotowano pojawienia się żadnego NOL, ani w amerykańskiej
przestrzeni powietrznej, ani w NATO-wskiej przestrzeni
powietrznej. TNOAU został powołany do akcji po raz kolejny
dopiero na początku kryzysu kubańskiego. Miał za zadanie
sprowokować konflikt kubańsko – amerykański. Pomimo wielu
prób prowokacji żadna się nie powiodła (w znaczeniu
politycznym). Rząd Kuby nie reagował na żadne prowokacje.
Konflikt udało się rozwiązać metodami dyplomatycznymi.
Doświadczenia wyniesione z Korei bardzo pomogły żołnierzom
TNOAU w wojnie w Wietnamie. Jednostka ta wykonała tam
ponad sto dwadzieścia misji bojowych, a ponad trzydzieści z
nich wykonano w ekstremalnych warunkach terenowych.
Przełom nastąpił 8 V 1967 roku, kiedy to kapitan Joe Masdon
podczas rutynowej akcji bojowej zestrzelił niezidentyfikowany
obiekt latający nie odpowiadający na wezwania pilota.
Natychmiast w miejsce katastrofy, wysłano TNOAU. Niestety
wrak zniknął, a miejscu w którym był wykryto tylko i
wyłącznie lej o średnicy około trzydziestu metrów i głębokości
czterech. Po tym incydencie przez dłuższy czas nie wykryto
żadnej aktywności NOL nad obszarem Wietnamu i USA. 6
września 1979 roku NOL zepchnął z kursu koreański samolot
pasażerski typu Boeing 747 zabijając 269 pasażerów. Pilot
radziecki, który śledził przebieg lotu Boeing’a nie zareagował.
Konflikt z USA wsiał na włosku. W końcu w tajnym punkcie
depeszy dyplomatycznej rząd radziecki zaprzeczył, aby miał
cokolwiek wspólnego z, NOL-ami, ale przyznał się do tego, iż
przeprowadzał badania w tej kwestii. Rozpoczął się okres
wspólnych badań porównawczych, mających na celu zebranie
całe wiedzy na temat NOL-i. W roku 1984 odbyła się tajna
konferencja najważniejszych przedstawicieli władz państw
europejskich i USA. Został zaproszony także obserwator
radziecki. W konferencji brali udział przedstawiciele:
USA, Kanady, RFN, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji,
Szwecji, Hiszpanii, Czechosłowacji, Jugosławii, Norwegii,
Izraela, Turcji, Belgii, Holandii, Szwajcarii.
Rządy tych państw postanowiły utworzyć tajną organizacje
zajmującą się zwalczaniem skutków działania obcej
inteligencji na Ziemi. Był to X-COM. Wpierw miał status
organizacji czysto wojskowej, zmieniła się dopiero w roku
1991 po przystąpieniu Rosji do X-COM’u.
Dwa lata po tajnej konferencji nastał czarny okres w historii.
Władze państw wywarły silną presje na zarząd X-COM’u w
Fragment zdięcia sateliternego przedstawiający wrogi instalacje
6
Opis świata
skutek, czego rozpoczął on operacja pod kryptonimem
„Faraon”. Polegała ona na wyeliminowani infiltrowanych
przedstawicieli władz kilku państw południowo-afrykańskich.
Akcja powiodła się z militarnego punktu widzenia, ale nie dała
zadowalającego rezultatu. Infiltracja władz RPA przebiegała
dalej .
STRUKTURA DOWODZENIA
Siła X-COM leży w zwartej strukturze dowodzenia. Każda jednostka wie, komu podlega i kim dowodzi – czysto
militarny układ. Na niższym szczeblu obowiązuje rygorystyczny regulamin. W zarządzie firmy zasiadają fachowcy mający na
celu tylko i wyłącznie dbanie o interesy udziałowców. Udziałowcy finansują działanie całej organizacji, akcje bojowe, badania
naukowe, prace techniczne czerpiąc z tego niewspółmierne korzyści.
1. Otrzymują na każde zawołanie elitarne oddziały wojskowe gotowe do podjęcia działań w ciągu niespełna
18 godzin na terenie całego globu (nie muszą ryzykować życia swoich ludzi).
2. Otrzymują praktyczną możliwość przetestowania nowoczesnego sprzętu w prawdziwych warunkach
bojowych – zwłaszcza amerykanie nade często korzystają z tej możliwości.
3. Potężne zaplecze naukowe – X-COM współpracuje z większością laboratoriów wojskowych na świecie
(państwa członkowskie, ale także część państw spoza).
4. Względna ochrona przed działanie przybyszy z zewnątrz – X-COM ma obowiązek podjąć działania na
terenie państw członkowskich, mające na celu wyeliminowanie obecności obcych na terenie państwa
członkowskiego, nawet, jeżeli np. obiekt, który muszą wyeliminować jest (czy też był) poczytnym
obywatelem tego państwa.
5. Dodatkowe wzmocnienie sił kontrwywiadu państw członkowskich poprzez działania specjalistycznych
komórek analitycznych
ZARZĄD
W zarządzie X-COM zasiada sztab fachowców w żaden sposób nie połączonych z politycznymi rozgrywkami. Dzięki
temu cała organizacja (teoretycznie) jest właściwie apolityczna. Zlecenia są przyjmowane przez zarząd od przedstawicieli
ambasad danych państw, lub bezpośrednio w sztabie NATO w Brukseli. Każda osoba zasiadająca w zarządzie nie zna innej z
imienia i nazwiska, na spotkaniach występują pod pseudonimami, przez co nawet w przypadku zinwigilowania któregoś z
członków nie wyda on pozostałych, bo po prostu ich nie zna. Kontakty utrzymują poprzez pośredników, pocztę elektroniczną
(świetne zabezpieczenia dzięki temu przechwycenie korespondencje jest praktycznie niemożliwe) oraz raz w miesiącu
spotykają się osobiście w zawsze innym miejscu doskonale zawsze doskonale chronionym. Każdy członek zarządu jest ściśle
chroniony przez kilkunastu członków oddziałów specjalnych X-COM. Jedynymi restrykcjami, jakie mogą zadziałać na X-
COM jest groźba zmniejszenia składki członkowskiej, co może doprowadzić do nagłych zmian w budżecie firmy, tak
postąpiły Stany Zjednoczone wymuszając na X-COM wzmocnienie ochrony własnego terytorium. Sprawami
administracyjnymi firmy zajmują się sztaby podległe pod członków zarządu. One dokładnie ustalają szczegóły (wysokości
wypłat itp.). Bezpośrednio pod zarząd podlega jednostka szybkiego reagowania X-COM, „Czarne Anioły” (dokładniejszy
opis później).
7
Opis świata
Oto uproszczony schemat dowodzenia w organizacji :
Odział Szybkiego Reagowania
1 Pluton Specjalny
¯ Zarząd Ośrodki Naukowe
- ¯ ^
Taktyczny Oddział Rozpoznawczy
Niezależne źródła informacji
¯
=
Główna Jednostka Analityczna ¯
Specjalistyczne komórki
analityczne
-
Podpułkownik odpowiedzialny za
ochronę bazy
-
Pluton dyżurny
Podpułkownik - główny lekarz
-
Oddział medyczny bazy*
Podpułkownik odpowiedzialny za
planowanie taktyczne operacji
-
Komórka informacyjna bazy
¯
¯
u
Bazy, garnizony jednostek X-COM
Pułkownik i podpułkownik (zastępca)
-
Dowódca plutonów (dowódca
operacyjny) Kapitan
=
=
^
Taktyczny Oddział
Rozpoznawczy
Podpułkownik odpowiedzialny za
szkolenie i utrzymywanie
gotowości bojowej
Podpułkownik odpowiedzialny za
logistykę (kwatermistrz)
-
Oddział inżynieryjny*
-
Drużyny specjalistyczne Chorąży
¯
Dowódcy poszczególnych plutonów
Porucznik
= Dowódcy drużyn Chorąży
- -
Sekcje specjalistyczne Starszy Sierżant
* Oznacza, że w skład komórki
wchodzą głównie cywile
Sekcje Starszy Sierżant
Rozpisywanie zależności w komórce analitycznej nie jest możliwe, dlatego że ma ona kształt dopasowany do
wykonywanej obecnie funkcji. Można jednak wyróżnić schemat, według którego tworzone są komórki:
- W każdej komórce występuje dowódca, sekcja odpowiedzialna za łączność, ochronę, logistykę i sekcja operacyjna
(posiadająca różną budowę)
GŁÓWNA JEDNOSTKA ANALITYCZNA (GJA)
Tym mianem określany jest mózg X-COM , cała organizacja polega na sztabie analityków i specjalistów w
dziedzinie planowania. GJA znajduje się w Brukseli, przy sztabie NATO, w podziemnych instalacjach. Właśnie tam spływają
wszystkie informacje na temat namierzenia NOL, niezwykłych zjawisk, raporty z działania specjalnych komórek
analitycznych w wszystkich państwach członkowskich. Tam są podejmowane decyzje co do środków jakie należy użyć i
metod. Znajduje się tam także gigantyczna baza danych na temat rzeczy związanych z Obcymi – cała wiedza jaką posiada
ludzkość na ten temat jest zgromadzona tam. Główna jednostka analityczna ściśle współpracuje z NATO, zwłaszcza z
lotnictwem natowskim. Gdy dostaną informacje na temat NOL’a mogą zlecić wysłanie grupy uderzeniowej w celu
przechwycenia i / lub zestrzelenia NOL (Aby poznać szczegóły zapoznaj się z procedurą). Do dyspozycji Głównej jednostki
8
Opis świata
analitycznej jest Taktyczny Oddział Rozpoznawczy (TOR) – mający za zadanie prowadzić rozpoznanie na terenie
zestrzelonego NOL’a. GJA koordynuje także badania naukowe prowadzone w laboratoriach X-COM na całym świecie.
Procedura postępowania w przypadku wykrycia NOL’a :
1. Informacja potwierdzona przez przynajmniej dwa radary zostaje przekazana do Głównej Jednostki Analitycznej.
2. Jeżeli przechwycenie NOL’a jest możliwe , GJA wysyła rozkaz strącenia NOL’a do miejscowych jednostek obrony
przeciwlotniczej udziałowców.
3. Jeżeli przechwycenie powiodło się , w miejsce katastrofy niezwłocznie wysyłana jest jednostka TOR, której
towarzyszy na ogół jedne pluton rezerwowy.
4. Jednostka szturmowa zabezpiecza teren.
5. Wysyłana jest specjalistyczna jednostka techniczna (wchodzi w skład specjalnych komórek analitycznych), która ma
za zadanie przetransportować wrak wraz z zawartością na teren najbliższego laboratorium wojskowego X-COM
gdzie z kolei wrak poddawany jest dokładnej obdukcji.
SPECJALNE KOMÓRKI ANALITYCZNE
Zajmują się prowadzeniem działań kontrwywiadowczych –
obserwacją i inwigilacją środowisk opanowanych przez obcych. Ich
głównym celem jest dostarczanie informacji o jakiejkolwiek groźnej dla
udziałowców działalności czy to wywiadów innych państw czy też
obcych. W skład jednostek analitycznych wchodzą także lokalne
jednostki kontrolujące przepływ informacji do opinii publicznej – jeżeli
informacje mogą być potencjalnie groźne dla zainteresowanych
jednostka ma obowiązek poinformować o tym władze lokalne, lub
państwowe, a one najczęściej stosują środki adekwatne do zagrożenia.
WSPÓŁPRACA Z UDZIAŁOWCAMI
Udziałowcami w X-COM są państwa, które współtworzyły go, czyli :
USA, Kanada, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Izrael, Niemcy,
Rosja, Włochy, Australia, państwa Beneluksu, Szwecja, Norwegia, Austria, Szwajcaria, Japonia, Brazylia, RPA. Udziałowcy
wpłacają składki na konta firmy, oraz zobowiązane są do udzielenia wszelkiej pomocy członkom X-COM przebywającym na
ich terytorium (w praktyce jest różnie).
NAJBARDZIEJ ZNANE JEDNOSTKI
Taktyczny Oddział Rozpoznawczy
Jednostka szybkiego reagowania
przeznaczona do sprawdzania terenów
na które spadł NOL.
Znak : Żółto-czerwona błyskawica na
błękitnym tle
Dowództwo : Kapitan Charlie Krank
Jednostka jest świetnie przygotowana do działania na
wrogim terytorium. W skład jej wchodzą dwa
trzydziesto osobowe plutony. Obydwa plutony są
świetnie przeszkolone w walce na mały i średni
dystans. Wszyscy członkowie tych drużyn mają
podstawowe przeszkolenie medyczne. W skład
jednostek bojowych wchodzą także oficerowi
naukowi. Jednostka posiada na wyposażeniu
automatyczne cztero-kołowe roboty zwiadowcze.
Wszyscy członkowie są przeszkoleni w walce pod
wodą. Jednostka ta jest w ciągłym pogotowiu
bojowym.
1 Pluton Specjalny „Czarne Anioły”
Eksperymentalna jednostka X-COM,
ściśle tajna, to w niej testuje się
wszystkie nowinki techniczne – broń
laserową, czy wszczepy cybernetyczne
itd. Jednostka ta jest także szkolona do
walki w próżni i w zerowej – grawitacji.
Znak : Czarny anioł z wzniesionym do
góry mieczem na białym tle
Dowództwo : Kapitan Gregori
Wasiliewicz
Jest to pluto w prostej linii wywodzi się od TNOAU.
Jest to najbardziej tajna jednostka X-COM’u. Składa
się jednego 36 osobowego plutonu podzielonego na 6
sekcji sześcioosobowych. Każda z sekcji specjalizuje
się w czymś innym, jednak wszystkie sekcje świetnie
ze sobą współpracują. W tym plutonie testuje się
najnowocześniejszą technologię wojskową dostępną
ludzkości – wszczepy cybernetyczne, klonowanie,
broń najnowszej generacji, anty-grawitacja. Podlega
bezpośrednio pod Zarząd i tylko w jego kompetencji
jest użycie tego plutonu. Wszyscy członkowie
plutonu są przeszkoleniu w walce w próżni i zerowej
grawitacji.
UWAGA : MG, użycie tego plutonu jest naprawdę
ostatecznym rozwiązaniem. Jeżeli oni się pojawiają
to znaczy że walka będzie trwać naprawdę krótko.
PRZYKŁAD KOMÓRKI ANALITYCZNEJ :
Nazwa : 2 Specjalna Moskiewska Jednostka Wywiadowcza
Cel : Inwigilacja centrum decyzyjnego rosyjskiej Mafii
Skład : 4 agentów, 4 ochroniarzy, 2 oficerów łącznikowych,
dowódca, siatka informatorów
Koneksje : W bezpośrednim kontakcie z Rosyjskim MSW, oraz z
centralą GJA
Zakres obowiązków :
Agenci przeprowadzają - bezpośrednią lub pośrednią inwigilacje
środowiska, tworzą siatkę swoich informatorów
Oficerowie łącznikowi - jeden odpowiada za przepływ informacji
z/do MSW Rosji drugi za przepływ informacji z/do GJA
Ochrona - odpowiada za zabezpieczenie miejsca pobytu agentów
oraz oficerów łącznikowych, w razie potrzeby mogą wezwać posiłki
z GJA lub MSW Rosji
9
Opis świata
11 Pluton Saperski „Wściekłe Psy” Oddział doskonale wyszkolonych
saperów – specjalizują się w rozbrajaniu
ładunków zawierających broń masowej
zagłady
Znak : Buldog w czapeczce
„Basebolówce” z toczącą się z pyska
pianą
Dowództwo : Kapitan Maria Vakaracii
Specjalny pluton saperski. Nie działa on nigdy sam,
ponieważ jego członkowie nie są wystarczająco
intensywnie przeszkoleni w walce bezpośredniej. Na
ogół współdziała z II plutonem TOR – oni
zapewniają ochronę. W skład plutonu wchodzi 20
ludzi – głównie saperzy i oficerowie naukowi i
hakerzy. Jest to całkowicie międzynarodowy pluton
– są tu Niemcy, Amerykanie, kilku Brytyjczyków,
kilku Rosjan, a wszystkimi dowodzi pani Kapitan
Hiszpańskiego pochodzenia.
563 Specjalna komórka analityczna
Jest to komórka analityczna zajmująca
się zjawiskami paranormalnymi, działa
na całym świecie. Są dwie komórki
podobne do tej :122, 349. Ta jest
najbardziej znana z powodu udanego
nawiązania kontaktu z czymś co
podawało się za demona. Udało się go
pojmać w pole elektro-magnetyczne i
przetrzymać przez 3 dni.
Znak : brak
Dowództwo : Kapitan Doktor Rudolf
Guterman
Jest to jednostka naukowa badająca niezwykłe
zjawiska na całym świecie. W jej ścisły skład
wchodzi ponad 25 osób ( bez obsługi zaplecza
logistycznego i ludzi ochrony ). Jednostka ta posiada
na swoim wyposażeniu mobilny ośrodek badawczy
wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę
pomiarową.
Jednostka ta wsławiła się licznymi sukcesami w
badaniu tak zwanych „istot eterycznych” , oraz tym
że udało się jej złapać w pułapkę magnetyczną jedną
z takich istot.
Jednostką dowodzi doktor fizyki niemieckiego
pochodzenia Rudolf Guterman
233 Specjalna komórka analityczna
„Komórka PSI”
Eksperymentalna jednostka X-COM,
ściśle tajna, prowadzi się tam badania
nad zdolnościami dotyczącymi
telekinezy i telepatii wśród ludzi i nie
tylko.
Znak : brak
Dowództwo : Profesor John Greenwood
Mobilna jednostka badawcza prowadząca ścisłe
badania w kwestii możliwości telekinezy i telepatii.
W jej skład wchodzi 20 naukowców (bez obsługi
zaplecza i ludzi ochrony) , głównie psychologowie,
psychiatrzy , neurochirurdzy, fizycy, biochemicy,
cybernetycy.
Kilka z obiektów badanych przez tą jednostkę po
zastosowaniu specjalnej terapii, wykazywało
znaczny wzrost zdolności PSI.
Jednostka ta także opracowała specjalny implant
cybernetyczny. Urządzenie to jest wszczepiane w
kresomózgowie. Pozwala ono na rozwinięci
zdolności ludzi w dziedzinie telepatii i telekinezy.
BAZY
X-COM posiada kilkanaście baz i ośrodków, z których może prowadzić działania. Każde lotnisko (oraz
lotniskowiec) wojskowe państw członkowskich może być tymczasowym centrum, z którego operują jednostki X-COM. Oto
lista największych, stałych baz X-COM i ich lokalizacja:
NAZWA: Szaniec [ US44e65] Lokalizacja: Centralna Francja Personel cywilny: 200 osób
Przeznaczenie:
Sztab / Awaryjne
centrum dowodzenia /
Centrum operacyjne na
Europę, Skandynawię,
Azję zachodnią, Afrykę,
Pd.
Specyfikacja:
Podziemna baza,
kompleksy mieszkalne,
szkoleniowe, szpitalne,
logistyczne, składy
taktycznej broni
masowego rażenia
Personel wojskowy: 800 osób
NAZWA: Bastion [ US21a89 ] Lokalizacja: Japonia Personel cywilny: 150 osób
Przeznaczenie:
Centrum operacyjne na
Azje wschodnią,
Australię i oceanię
Specyfikacja:
Podziemna baza,
kompleksy mieszkalne,
laboratoryjne,
szkoleniowe, szpitalne,
logistyczne
Personel wojskowy: 700 osób
10
Opis świata
NAZWA : Czarny szyb [ US11c35] Lokalizacja: USA (Teksas) Personel cywilny: 300 osób
Przeznaczenie:
Centrum operacyjne na
Amerykę PN i PD
Specyfikacja:
Podziemna baza,
kompleksy mieszkalne,
szkoleniowe, szpitalne,
logistyczne, kompleks do
szkolenia astronautów,
składy strategicznej
broni masowego rażenia
Personel wojskowy: 1200 osób
Bezpośrednio nad każdą z tych baz znajduje się lotnisko, z którego mogą operować jednostki X-COM’u.
X-COM - TECHNOLOGIA
X-COM dysponuje stosunkowo zaawansowaną technologią – głównie są to zdobycze w linii prostej wywodzące się z
przechwyconej technologii obcych. W kilkunastu laboratoriach na świecie prowadzone są zaawansowane prace nad
materiałami, komunikacją. Pierwsze „dziecko” tych laboratoriów to technologia STEALTH, którą wdrożyło już amerykańskie
wojsko. Następna w kolejce jest broń laserowa, lecz prace badawcze nad nią ugrzęzły w martwym punkcie – brakuje
odpowiedniego źródła energii.
WSZCZEPY CYBERNETYCZNE :
Jak dotąd jedyną jednostką poważnie pracującą nad wszczepami
cybernetycznymi jest 233 specjalna komórka analityczna. W wyniku przeszło
szesnastoletnich badań ( badania nad wszczepami cybernetycznymi były
prowadzone jeszcze przed powstaniem X-COM’u ) opracowano specjalistyczne
urządzenie – implant cybernetyczny pozwalający użytkownikowi uaktywnić
wrodzone zdolności paranormalne (PSI). Zdolności taki pozwalają na
przesuwanie przedmiotów ( telekineza ) oraz na wgląd i manipulowanie
myślami innych ludzi ( telepatia ).
Implant ma około 3mm długości i posiada mikro-układ sterowania.
Jest podłączony około 120 wypustkami ( delikatne „kabelki” szerokości 0.01
mm wytworzonymi z specjalnych przewodników. Cały układ dla ochrony jest
pokryty silikonowym pancerzykiem grubości około 1 mm. Układ jest zasilany
poprzez mikro-baterię na stałe wszczepioną w pobliżu żuchwy. Ruchy żuchwy
ładują baterię. Trwałość układu jest szacowana na około 25 lat.
Implant działa na zasadzie pobudzenie hormonalno-elektrycznego
odpowiednich obszarów kresomózgowia w odpowiedniej sekwencji i
częstotliwości. Każdy człowiek posiada inną unikatową sekwencję i
częstotliwość działania. Źle dobrana kolejność pobudzeń może jednego
człowieka doprowadzić do silnych zawrotów głowy, w skutek których użytkownik traci przytomność. Aby poprawnie używać
implantu należy przejść wielomiesięczny trening, podczas którego użytkownik uczy się używać nowego urządzenia.
Implant można łatwo uszkodzić wystawiając go na działanie bardzo silnego pola magnetycznego. Poza
uszkodzeniem urządzenia może wywołać to u użytkownika rozległy wylew.
PROJEKT „SUPRATITANIUM”
Jest projekt badań w dziedzinie inżynierii materiałowej. Projekt co prawda nie daje na razie żadnych wymiernych
rezultatów ale pierwsze owoce pracy naukowców są już widoczne. Udało się mianowicie rozszyfrować niektóre technologie
materiałowe stosowane przez Obcych w ich statkach. Stworzono pierwszy materiał wytrzymalszy od tytanu i twardszy od
diamentu. Jest to stop tworzony prze specjalne ułożenie atomów w siatce krystalicznej metalu w unikatowy wzór. Stop
tworzony przez ludzi nie wykazuje takiego działanie jak Obcych. U nich gdy siatka krystaliczna metalu zostanie uszkodzona
atomy przegrupowują się tak aby uzupełnić stratę w tym miejscu kosztem ogólnej wytrzymałości siatki – u ludzi tak się nie
dzieje. Poza tym stop nie może być na razie praktycznie wykorzystany ponieważ koszty wytworzenia „SUPRATITANIUM” są
gigantyczne.
AMUNICJA BEZŁUSKOWA
W projekt ten zaangażowane są gigantyczne firmy zbrojeniowe ( Hekler & Koch ) oraz ośrodki badawczo-rozwojowe
X-COM’u. Projekt ma na celu stworzenie specjalnego rodzaju amunicji – pozbawionej łuski. Dzięki zmniejszeniu wielkości
pocisku w magazynku może się zmieścić o wiele więcej pocisków. Drugim celem projektu jest zwiększenie prędkości
wylotowej pocisku co ma poprawić celność. Naukowcom udało się stworzyć już pierwsze prototypy broni bezłuskowej – na
razie karabin G11, który w najbliższej przyszłości zastąpić wysłużone AR10 oraz M16.
KLONOWANIE

11
Opis świata
Badania nad klonowanie były przeprowadzane od kilkunastu lat. Cywilny sektor został jednak bardzo z tył w
porównaniu do militarnego. Naukowcy pracujący na rzecz X-COM stworzyli technologię pozwalającą rannym w wypadkach ,
na przywrócenie ich do poprzedniego stanu zdrowia. Technologia klonowania pozwala na wyhodowanie w przeciągu
kilkunastu dni zdrowych duplikatów uszkodzonych organów które po prostu przeszczepia się choremu / rannemu.
Technologia jest do tego stopnia zaawansowana że pozwala nawet na wyhodowanie uszkodzonych lub brakujących kończyn.
Jednak powrót do pełni sił wymaga czasu. Nowo przeszczepiona kończyna nie jest idealną kopią starej. Jest o wiele słabsza
fizycznie ( mięśnie nie są tak rozwinięte jak poprzednio ) co pociąga za sobą konieczność wielomiesięcznej rekonwalescencji
i rehabilitacji.
Technologia stworzona przez naukowców X-COM’u nie pozwala jednak na wyhodowanie całej istoty (teoretycznie jest to
możliwe, ale tak stworzony organizm nie posiada już pamięci istoty-dawcy, w rzeczy samej posiada pamięć noworodka), ale
jak to określiła doktor Carla Hollar „Nie umiemy wskrzeszać - na razie”.
I INNE NNE ORGANIZACJE ORGANIZACJE O O OGÓLNOŚWIATOWYM OGÓLNOŚWIATOWYM ZASIĘGU ZASIĘGU
Oprócz X-COM na świecie (gry) istnieje wiele innych organizacji o międzynarodowym zasięgu. Organizacje
terrorystyczne, wywiady państw, mafia – wszystkie te organizacje są tajne.
NAZWA: HAMAS
Opis organizacji: Założona w 1987 roku. HAMASU stawia sobie za cel wywalczenie niepodległego
państwa dla ludności palestyńskiej w miejsce państwa Izrael. Niezbyt zwarta
organizacja, gdzie niektórzy członkowie prowadzą tajną działalność a inni
publiczną poprzez meczety, instytucje społeczne (itp.) prowadzą rekrutacje,
zbierają pieniądze, organizują akcje i rozpowszechniają propagandę.
Działania: Aktywiści HAMASU skupili swoje działania w Izraelu, głównie na zamachach
skierowanych przeciwko obywatelom Izraelskim, oraz na strukturach tego
państwa. Atakowanie ambasad tego państwa oraz jego sojuszników może być
poważnym zagrożeniem. Eliminują także Palestyńskich kolaborantów.
Możliwości: Duża liczba fanatycznych wyznawców. Setki tysięcy ludzi wspierających ich
działalność oraz sympatyków. Organizacja posiada możliwości pozwalające jej na
uderzenie gdziekolwiek na świecie. Celem takim mogą być ambasady Izraela lub
USA. Wyszkolenie różne.
Możliwości militarne: Członkowie różnie wyszkoleni, od podstawowego przeszkolenia do (rzadko
spotykanych) dobrze przeszkolonych żołnierzy. Sprzęt także zróżnicowany. Mają
bardzo silną motywację do walki, nie należy ich lekceważyć.
Region działania: Izrael, strefa Gazy
Pomoc zewnętrzna:
Często udzielana przez emigrantów Palestyńskich (czasem wręcz nieświadomie)
Iran, prywatnych darczyńców z Arabii Saudyjskiej. Część funduszy pochodzi z
Europy Zachodniej i Ameryki Pn. (prywatni darczyńcy).
Koneksje z Obcymi: Organizacja w małym stopniu infiltrowana przez Obcych (niższe szczeble), ale
Obcy szczególnie intensywnie prowadzą działalność mającą na celu spenetrowania
wyższych szczebli
12
Opis świata
NAZWA: ANO (Abu Nidal Organization)
Opis organizacji: Założona w 1974 roku. Jej głównym przywódcą jest Sabri al-Banna. Zajmuje się
ogólnoświatowym terroryzmem (atakowała w przeszło 20 krajach między innymi
w USA, Wielkiej Brytanii, Francji). Jej powiązania sięgają bardzo głęboko w
struktury polityczne, finansowe oraz wojskowe.
Działania : Jej największe akcje odbyły się w :
- Atak na lotnisko w Rzymie i Wenecji w grudniu 1985 r.
- Porwanie samolotu Pan Am lot 74 w wrześniu 1986 r.
Obecnie organizacja po kilkuletniej przerwie w działaniu przeciwko Zachodowi
nasiliła swoją aktywność (szczególnie w Francji)
Możliwości: Kilkuset członków, plus ograniczone wsparcie zamorskie.
Możliwości militarne: Dobrze wyszkoleni, dobrze wyposażeni, jeżeli nie są fanatykami religijnymi nie
mają bardzo silniej motywacji do walki. Czasem spotyka się w ich szeregach
żołnierzy najemnych.
Region działania : Al-Banna ma swoją siedziby głównie na terytorium Iraku. Działa na szczeblu
operacyjnym także w Pakistanie. Bardzo mała działalność w Syrii. Organizacja ma
jednak problemy finansowe (Irak jest głównym sponsorem, po wojnie w zatoce
Perskiej nakłady na tą grupę zostały bardzo uszczuplone), które stosunkowo
skutecznie wprowadzają chaos w jej szeregi (członkowie zaczynają się
wynajmować jako wolni strzelcy). Organizacja ta jednak wciąż ma spory potencjał
umożliwiający jej działanie na całym świecie.
Pomoc zewnętrzna:
Irak, Libia (dawniej także Syria) bardzo intensywnie wspierają tą organizacje
finansowo, oferując jej członkom bezpieczne schronienie, trening, w zamian za
pomoc.
Koneksje z Obcymi: Brak
NAZWA: Al-Jihad
Opis organizacji: Islamska grupa ekstremistów aktywna od późnych lat 70’tych. Blisko
spokrewniona z kilkoma innymi mniejszymi organizacjami. Jej struktury mocno
ucierpiały z powodu licznych aresztowań jej członków na całym świecie.
Organizacja ta stawia sobie za cel obalenie Egipskiego rządu i zastąpienie go
islamskim. Innym celem tej organizacji jest atakowanie inicjatyw izraelskich i
USA na terenie Egiptu i za granicą.
Działania: Organizacja wyspecjalizowała się w atakach na wysoko postawionych
przedstawicieli władz Egipskich, oraz w atakowaniu placówek amerykańskich i
Izraelskich. Odpowiedzialni są za zamach na prezydenta Egiptu Anwar Sadat w
roku 1981.
Możliwości: Prawdopodobnie kilkaset członków. Organizacja bardzo dobrze finansowana,
posiadała liczne koneksje w dawnym ZSRR.
Możliwości militarne: Dobrze wyszkoleni, świetnie wyposażeni z silną motywacją do walki. Bardzo
starannie dobierają członków przez co zinfiltrowanie ich grupy jest bardzo trudne.
Region działania : Operuje w okolicach Kairu. Posiada sieć poza Egiptem, Jemen, Afganistan,
Pakistan, Sudan, i Wielka Brytania
Pomoc zewnętrzna :
Iran, bardzo możliwe że jest finansowana przez organizacje poza-rządowe, biznes
oraz działalność przestępczą. Organizacja silnie powiązana z Cenrauri.
Koneksje z Obcymi : W wysokim stopniu, najprawdopodobniej już obecnie cały szczebel dowodzenia jest
całkowicie opanowany.
13
Opis świata
NAZWA: MKO Mujahedin-e Khalq Organization
Opis organizacji: Organizacja ta powstała w latach 60’tych. Celem powstania tej organizacji było
zablokowanie szczerzenia się zachodniego stylu życia, oraz powrót do filozofii
Islamu i Marksizmu. Organizacja ta działa wtedy głównie w Iranie. Obecnie jej
celem jest niszczenie zachodniego stylu życia.
Działania: Członkowie tej organizacji zaczęli zbrojnie nawracać ludzi na Islam. Kilkanaście
aktów terroryzmu (zamordowano kilku członków amerykańskich sił zbrojnych w
Teheranie w latach 70’tych).
Możliwości: Około 2000 członków. Organizacja stosunkowo dobrze finansowana, posiadała
liczne koneksje w dawnym ZSRR.
Możliwości militarne: Świetnie wyszkoleni (często przez Rosjan), dobrze wyekwipowani.
Region działania: Zasięg ogólnoświatowy
Pomoc zewnętrzna:
Iran, bardzo możliwe, że jest finansowana przez organizacje poza-rządowe, biznes
oraz działalność przestępczą. Organizacja silnie powiązana z Cenrauri.
Koneksje z Obcymi: Brak
NAZWA: MRTA: Tupac Amaru
Opis organizacji: Naprężnej działająca latynoamerykańska organizacja terrorystyczna. Powstała na
początku lat 80, a została założona przez Nestora Cepra i Victor’a Polay’a –
studentów radykałów zafascynowanych Marksizmem i postaciom Lenina. Jej
lewicowe poglądy zaczęły się zacierać i tonąć w handlu narkotykami. Organizacja
coraz bardziej upodabnia się do mafii. Organizacja silnie powiązana z innymi
bojówkami działającymi w tym regionie (Ameryka Południowa).
Działania: Liczne ataki skierowane w przedstawicieli USA na terytorium Peru i innych
państw ameryki pd., przejęcie kilku stacji radiowych i nadawanie za ich
pośrednictwem programów propagandowych, porywanie bogatych pracowników
firm, turystów.
Możliwości: Organizacja nie posiada silnego zaplecza, dlatego powoli jej członkowie są
wchłaniani przez lokalne organizacje przestępcze, czy też np. mafie kolumbijską.
Możliwości militarne: Wyposażenie średniej jakości, wyszkolenie także średnie.
Region działania: Peru, mogą operować w Australii, Oceanii, Ameryce PN, Ameryce PD. Do 81. Nie
są zdolni do rozpoczęcie działania w Europie - nie mają odpowiedniej siatki
kontaktów
Pomoc zewnętrzna:
Dawny ZSRR silnie wspierał tą organizację szkoląc nawet jej członków.
Koneksje z Obcymi: Nie było jakichkolwiek zanotowanych.
14
Opis świata
NAZWA: ETA : Euskadi ta Askatasuna
Opis organizacji: ETA dział od roku, 1959 kiedy to rozpoczęła pierwsze ataki terrorystyczne. ETA
rzadko próbowało nawiązać dialog z rządem Hiszpańskim. Częściej słyszano na o
akcjach terrorystycznych. Przywódcą skrzydła terrorystycznego ETA jest Jose
Ternera. Jednakże ETA nie posiada aż takiego poparcia społecznego, wywiązały się
ruchy (GAL Anti-Terrorist Liberation Group) mające na celu pozbycie się
problemu ETA innymi metodami niż policyjne – finansowane przez rząd
Hiszpański.
Działania: Zamachy bombowe na cele cywilne i rządowe, porwania, zabójstwa, do teraz
zginęło przez nie przeszło 800 osób.
Możliwości: Dobrze zorganizowane zaplecze finansowe pozwala jej na swobodne działanie
Możliwości militarne: Różne, dobrze wyszkoleni żołnierze, dobrze wyposażeni, ale także zdarzają się
bardzo słabo przeszkoleni. Organizacja posiada najprawdopodobniej broń
masowego rażenia (boi się jej jednak użyć z powodu możliwego odwetu)
Region działania: Grupy uderzeniowe mogą uderzyć gdziekolwiek na świecie, strefa wpływów
ogranicza się do Hiszpanii i części morza Śródziemnego.
Pomoc zewnętrzna:
Liczne kontakty z IRA, możliwe z innymi organizacjami terrorystyczni,
finansowane z działalności przestępczej (napady na banki, konwoje itp.)
Koneksje z Obcymi: Raczej nie, w mały stopniu.
NAZWA: PKK The Kurdistan Workers Party
Opis organizacji: Organizacja utworzona w celu wywalczenia niepodległego państwa dla Kurdów w
Turcji. Jest jedną z najlepiej zorganizowanych i najbardziej aktywnych organizacji
terrorystycznych na świecie. Pierwsze obozy terrorystów powstały w roku 1985.
Członkowie tej organizacji nie znają litości, mordują kobiety i małe dzieci.
Działania: Liczne ataki na tureckich wysoko postawionych urzędników, ataki na
infrastrukturę turystyczną, na turystów zagranicznych. Na wszelkie placówki
obcego pochodzenia (zagraniczne firmy itp.)
Możliwości: Świetnie zbudowana struktura powoduje, że organizacja ta ma stały przypływ
gotówki. Może pozwolić sobie na zakup nowej broni i w miarę nowoczesnego
sprzętu. Posiadają własną sieć agentów. Kadra dowódcza stanowi około 3000 ludzi,
dobrze wykształconych.
Możliwości militarne: Niezbyt dobre wyszkolenie, rekompensują dobrym sprzętem (NATO’wskim ,
rzadziej Rosyjskim). Całkiem możliwe, że organizacja jest w stanie zakupić broń
masowego rażenia. Często wynajmuje najemników. Jeżeli jednak do walki posyłani
są „rodzimi” terroryści, to mają bardzo silną motywacją do walki.
Region działania : Zasięg ogólnoświatowy
Pomoc zewnętrzna :
Organizacja pobiera wśród Kurdów tak zwany „Podatek rewolucyjny” oraz pobiera
dużo pieniędzy z tytułu sprzedaży heroiny.
Koneksje z Obcymi : Nie do końca wiadomo czy cała organizacja jest zinfitrowana, wiadomo na pewno,
że jej odłam Metropole Revenge Team (głównie zamachy i porwania) jest w prawie
100% pod kontrolą Obcych.
15
Opis świata
NAZWA : Bojówki (ogólnie)
Opis organizacji : Organizacje na ogół anty-rządowe, mające na celu uniknięcie płacenia podatków
itp. Struktura działania pseudo-militarna, oparta o charyzmatycznego przywódcę.
Niejednokrotnie całe rodziny wchodzą w skład bojówki. Często o poglądach ultra-
prawicowych. Logistyka różna.
Działania : Różne, mają potencjalne możliwości i motywację
Możliwości : Pieniądze mogą nie stanowić dla nich problemu, zależy, na jakich obszarach
operują
Możliwości militarne : Często są szkoleni przez byłych żołnierzy, lub ludzi blisko z wojskiem
spokrewnionych
Region działania : Głównie lokalny, lub działający w obrębie całego państwa. Rzadko współpracujący
z innymi organizacjami tego typu w innych krajach.
Pomoc zewnętrzna :
Na ogół mogą liczyć tylko na swoją organizację, czasem może się zdarzyć
finansowanie organizacji przez inne państwo (wtedy stopień wyszkolenia żołnierzy
jest znacznie wyższy) lub firmy/osoby prywatne
Koneksje z Obcymi : Według gustu MG.
NAZWA : Sekty milenijne (destrukcyjne) (ogólnie)
Opis organizacji : Celem sekt jest szerzenie swojej wiary (czy to siłą , czy poprzez manipulacje).
Struktura dowodzenia jest typu piramidy, pod przywództwem charyzmatycznej
jednostki, lub grupy. Członkowie sekt pochodzą z różnych środowisk i grup
społecznych.
Działania : Różnorodne, pod przykrywką sekty mogą prowadzić działalność przestępczą,
przemyt, porwania itp.
Możliwości : Różnie, często potencjalne możliwości finansowe organizacji są bardzo znaczne.
Niejednokrotnie z pobudek „teologicznych” mogą spowodować śmierć wielu
„niewiernych”. Zwłaszcza agresywne mogą być sekty związane z zbliżającym się
milenium.
Możliwości militarne : Bardzo często niewyszkoleni, ale fanatyczni, zdarzają się jednak jednostki wybitne.
Region działania : Wszystkie szczeble możliwe : lokalne, państwowy, na obszarze kontynentu,
ogólnoświatowy.
Pomoc zewnętrzna :
Głównym źródłem dochodów organizacji są składki członkowskie (majątki
oddawane na rzecz sekty przez jej członków), czasem finansowane są przez rządy
innych państw.
Koneksje z Obcymi : Różnie
16
Opis świata
NAZWA : Grupy terrorystyczne finansowane przez rządy państw (ogólnie)
Opis organizacji : Członkami takich grup terrorystycznych są profesjonalni żołnierze. Komórki
głęboko ukryte w strukturach państwa. Ujednolicony łańcuch zależności w
organizacji – dobrze zarządzana. Członkowie są zarówno aktywnymi terrorystami
lub dowódcami. Organizacje zarówno skrajnej lewicy/ prawicy, lub etniczne /
religijne.
Działania : Zorganizowane ataki na ważne dla wrogiego państwa struktury, na społeczeństwo
(porwania samolotów, ataki na cywilne obiekty).
Możliwości : Jeżeli sponsorowani są / byli przez obce mocarstwo ta mają możliwości do
atakowania na skalę globalną (broń masowej zagłady), najczęściej jednak chcą
zwrócić uwagę opinii publicznej na siebie.
Możliwości militarne : Dobrze wyszkoleni, dobrze wyposażeni, niejednokrotnie z własną siatką
wywiadowczą,
Region działania : Wszystkie szczeble możliwe : lokalne, państwowy, na obszarze kontynentu,
ogólnoświatowy.
Pomoc zewnętrzna :
Niejednokrotnie koneksje z rządami innych państw, od których dostają sprzęt,
pieniądze, oraz trening.
Koneksje z Obcymi : Decyzja MG
NAZWA : Mafia (ogólnie)
Opis organizacji : Jedynym jej celem jest gromadzenie pieniędzy oraz rozszerzanie swojej strefy
wpływów poprzez działalność przestępczą. Silnie powiązana z strukturami władzy,
biznesem, politykami, wojskiem.
Działania : Porwania, wymuszenia, przemyt narkotyków, broni, alkoholu, prostytucja itp.
Możliwości : Różnie, rzadko stanowią aż tak duże zagrożenie dla państwa żeby wzywać X-COM
jednakże, jeżeli mogliby wywołać destabilizacje rządu (itp.) X-COM mógłby
interweniować.
Możliwości militarne : Różnie, niejednokrotnie można spotkać w niej byłych żołnierzy jednostek
specjalnych, jaki i zwykłych „niegroźnych” oprychów
Region działania : Zasięg ogólnoświatowy
Pomoc zewnętrzna :
Koneksje z całym światem przestępczym
Koneksje z Obcymi : Różnie (całkiem ciekawa byłaby mafia kierowana przez kogoś kontrolowanego
przez obcych nie ?)
17
Opis świata
O OBCY BCY
„ A gdy otworzył pieczęć czwartą,
usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego :
„ Przyjdź !”
I ujrzałem :
Oto koń trupio blady,
A imię siedzącego na nim Śmierć,
I Otchłań mu towarzyszyła.”
Z Apokalipsy Świętego Jana
Przełożył : Augustyn Jankowski

HISTORIA
Obcy istnieli wiele lat przed pojawieniem się pierwszego życia na kuli Ziemskiej (i na Marsie). Powstali w odległym
systemie planetarnym ewoluując tam. Przez wiele lat tworzyli swoją państwowość, aż w końcu osiągnęli harmonie. Ich
wiedza na temat otaczającego ich wszechświata była ogromna. Sami budowali urządzenia mogące zaginać przestrzeń, dzięki
czemu potrafili poruszać się na gigantyczne odległości. Ich celem było dorównanie bogom. Jednak do osiągnięcia przez nich
ostatecznej boskości brakowało im nowego jestestwa – nowej formy nie ograniczającej ich fizycznie. Ich naukowcy rozpoczęli
prace nad przekształceniem bytu ich gatunku w nowy, nie potrzebujący fizycznej powłoki. Jednakże nie wszystkim się to
podobało. Ich cywilizacja podzieliła się na dwa obozy – konserwatystów (oni chcieli zostać przy materialnej powłoce) oraz na
tych, którzy chcieli wybrać nową drogę. Obie frakcje rozeszłyby się w pokoju gdyby nie najbardziej skrajne jednostki frakcji
konserwatystów, które nie chciały pozwolić na opuszczenie przez innych materialnej powłoki, – ponieważ uważali, że było by
to destrukcyjne dla ich całej ich rasy. Ekstremiści wykonali kilka ataków na laboratoria niszcząc większość cennej aparatury i
siejąc terror. Wykonywali zamachy na najznamienitszych naukowców w skutek, czego wywiązała się kolejna bratobójcza
wojna – tym razem przeciwko ekstremistom. Pomimo dotkliwych strat nie zarzucono projektu. Po kilkunastu latach ich
dzieło było dokończone. Frakcja szybko zaczęła nadawać swoim członkom nową postać. Ich cel nie został jednak
zrealizowany w całości. Członkowie tej frakcji faktycznie stracili prawie całkowicie postać fizyczną, ale także w momencie,
w którym przestali materialnie egzystować stracili także cały swój „humanitaryzm” – stali się maszynami, nie podległymi
jakimkolwiek emocjom (dalej nazywanymi rasą Eteryczną). Rozpoczęła się krwawa wojna przeciwko ekstremistom z frakcji
konserwatywnej. Po pewnym czasie szala zwycięstwa zaczęła się przechylać w stronę rasy eterycznej, – która pomimo tego,
że miała bardzo duże problemy z demonstracją swej bytności w świecie materialnym (musiała znaleźć do tego pośredników –
roboty zarówno mechaniczne jak i bioniczne) zaczęła wygrywać. W pewnym momencie ekstremiści frakcji konserwatywnej
zostali postawieni w bardzo trudnej sytuacji – główni przywódcy powstania musieli się schronić na planecie zamieszkanej
przez inną inteligentną rasę – do tej pory nie związanej z ich wojną – Ziemie – a co ważniejsze będącą pod ochroną o wiele
potężniejszej rasy od niech samych i od ich wrogów.
Ludzie powstali także bardzo dawno temu na Marsie. Powstali na skutek ewolucji. Gdyby nie to, że na Marsa
przybyła pradawna rasa – bogów takim mianem ludzie określali ich – najpewniej nigdy ludzie nie zdołaliby czegokolwiek
osiągnąć. Rasa ta była o wiele potężniejsza od rasy Eterycznej, lub „frakcji konserwatywnej”. Egzystowała całkowicie na
poziomie duchowym i bardzo rzadko objawiała się ludziom. Pomagała ludzkości w przetrwaniu – dostarczając niezbędną
wiedzę, czasem chroniąc ją a czasem krając. Jednak najbardziej miłowała się w przyglądaniu się, bacznym obserwowaniu
rozwoju ludzi. Mimo tego, że rasa ta nie chciała się na to zgodzić traktowano ją na Marsie jak bogów. Na ich cześć
wzniesiono marsjańskie piramidy oraz sławną „Marsjańską twarz”. Gdy ludzie zaczęli kolonizować sąsiednią planetę – Ziemi
wydarzyła się katastrofa całe życie na Marsie zginęło. Ludzie, którzy przeżyli zamieszkali na ziemi, bez dawnej technologii i
wiedzy. Jednakże wciąż ktoś nas obserwuje.
ICH CEL
- Rasa Eteryczna – dąży do całkowitego wyeliminowania swych dawnych braci. Ich cel praktycznie został zrealizowany.
Garstka pozostałych przy życiu ekstremistów ukrywa się na Ziemi i innych planetach. Spośród wszystkich planet na
Ziemi rasa ta ma szczególne problemy zarówno z powodu obecności ludzi, jaki i rasy bogów, która chroni Ziemię przed
zagładą. Muszą wytropić przywódców powstania bardziej subtelnymi metodami – infiltracja społeczeństwa ludzi jest
niezbędna. Gdy wytropią już tych członków „frakcji konserwatywnej”, którzy ukryli się na Ziemi będą mogli albo ich
pojmać, albo zabić na miejscu (kwestia gustu).
- Ekstremiści dawnej „frakcji konserwatywnej” – teraz chcą już tylko przetrwać, ukrywając się gdzieś, może w
przyszłości, gdy odbuduje swe siły ruszy znów w bój. Teraz ich celem jest zdobycie na ziemi jak największych wpływów
– im persona ważniejsza tym trudniej ją zabić, – dlatego najpewniej znajdują się wśród elit władzy.
- Pacyfiści „frakcji konserwatywnej” – oni nie chcieli wojny i w niej nie uczestniczą, najprawdopodobniej los planet nie
będących po ich kontrolą jest im całkowicie obojętny.
18
Opis świata
- Rasa „bogów” – oni obserwują uważnie sytuacje, analizują i bawią się nią, jednak nigdy nie dopuszczą do tego żeby ktoś
zniszczył ich „zabawkę” – Ziemię. Traktują obcych przybyszów jak dodatkowe urozmaicenie. Bynajmniej nie chcą ich
niszczyć.
RASA ETERYCZNA
Rasa Eteryczna, na co dzień nie egzystuje w naszym wymiarze. Eksperyment przeprowadzony przez ich przodków
wieki temu przeniósł ich do wymiaru, który jest odbiciem naszej rzeczywistości. Znajdują się tam odbicia wszystkich
materialnych przedmiotów, oraz cienie istot żywych. Rasa pomimo tego, że faktycznie istnieje tam nie ma jakiejkolwiek
władzy nad tymi cieniami – nie może wyrządzić im jakiejkolwiek krzywdy. Gdy rasa eteryczna zdała sobie sprawę z tego, że
praktycznie nie posiada żadnego wpływu na świat materialny (faktycznie jest tak, że potrafią poruszać przedmioty, ale jest to
dla nich bardzo wyczerpujące np. przesunięcie małego przedmiotu o kilkanaście centymetrów to dla nich duży wysiłek),
wdrożyła projekt mający na celu znalezienie im nowych fizycznych nośników – najlepsze okazały się roboty – zarówno
mechaniczne i bioniczne.
Rasa ta stworzyła idealne społeczeństwo – nieco podobne do społeczność mrówek, podzielone na kasty, z których
każda kasta zajmuj się inną dziedziną życia. Wszystkie kasty podporządkowane są jednostce dominującej. Rasa ta nie jest
liczna. W swoim postępowaniu kieruje się wręcz „mechaniczną” logiką. Są praktycznie całkowicie podporządkowana wojnie
i to stanowi nadrzędny cel w ich życiu (lata konfliktów z frakcją konserwatywną spowodowały spaczenie ich ideologii).
Młody Eteranin musi wykazać swoją przydatność społeczeństwu poprzez zabicie kilkunastu przeciwników w rytualnej walce
(jak w „Predatorze”).
Maszyny tworzone przez rasę Eteryczną są najczęściej robotami bojowymi lub po prostu robotnikami fizycznymi.
Roboty wojenne najczęściej występują jako małe zwinne, zabójcze jednostki. Najczęściej spotykany model ma około 0.75M
wysokości i 1m szerokości, cztery ostro zakończone odnóża z uchwytami czepnymi (dzięki temu może poruszać się np. w
koronach drzew), odnóża są szersze przy korpusie. Brak głowy i ogona. Robot jest bardzo szybki i wręcz bezszelestny.
Najczęściej atakuje wręcz z zaskoczenia używając swoich ostro zakończonych odnóży za pomocą, których rozszarpuje
przeciwnika i ucieka. Robot jest wykonany ze stopów metali nie spotykanych na ziemi – kilkadziesiąt razy wytrzymalszych
od stali. Dodatkowo robot pokryty jest warstwą specjalnych światłowodów pozwalających mu pozostawać stale
niewidzialnym. Często spotykane bioniczne maszyny pozwalające na przejęcie kontroli nad ludźmi poprzez podczepienie się
w rdzeń kręgowy i podstawę czaszki. Człowiek w ten sposób przejęty jest wciąż świadomy, może np. krzyczeć i błagać żeby
do niego nie strzelać, podczas gdy reszta jego ciała nie wykonuje rozkazów mózgu. Robot, który kontroluje jest wielkości
śliwki z bardzo wieloma wypustkami, które służą do przejmowania kontroli nad człowiekiem. Usadawia się w jamie ustnej
skąd wnika do rdzenia kręgowego. Eteranie nie stosują broni palnej w naszym rozumieniu tego słowa – potrafią skupić na
niewielkim obszarze energię otoczenia (im w otoczeniu więcej energii, jakieś
kable wysokiego napięcia , lampy, czy nawet rośliny itp. tym większą moc
mogą osiągnąć), a następnie skierować ją przeciwko wrogowi w postaci
szybko mknącego obłoku plazmy (w jednym punkcie podgrzali materię – w
naszym wypadku na ogół powietrze – do takiej temperatury, że przyjęła
czwarty stan skupienia,) który po trafieniu w cel stopi go na miejscu.
Wydawać by się mogło, że rasa Eteryczna jest wszechpotężna, ale
jednak nie. Normalnie rasa ta potrafi opanować umysł innej istoty z
łatwością, ale na ludzi ich zdolność nie działa. Wielu ich naukowców
próbowało dociec przyczynę tego stanu rzeczy, jednak nie udało im się.
Eteranie mogą jedynie próbować manipulować ludźmi tak żeby oni wykonali
coś tak jak sobie to wyobrażają (Eteranie) – nie mogą narzucić ludziom
swojej woli. Eteranie mogą zademonstrować swoją obecność w świecie
materialnym wzmacniając swoje odbicie, dzięki czemu mogą fizycznie
wpływać na materię (w o wiele większym stopniu, niż gdy ich odbicie jest
słabe,) ale także stają się wtedy podatni na zranienia i mogą zostać zabici.
Jeżeli Eteran zostanie zraniony w miejscu rany pojawia się jasno emitujące
światło i intensywne promieniowanie podczerwone (w związku, z czym wzrasta temperatura otoczenia). Zabicie Eterana
powoduje gwałtowne uwolnienie energii w postaci światła lub promieniowania podczerwonego, z której był zbudowany, –
czyli może to spowodować np. gwałtowne spalenie całego budynku, w którym się znajdował, lub np. pożar lasu. W
momencie, w którym Eteranie wzmacniają swoje odbicie mogą przyjąć właściwie dowolną postać, na ogół jednak przyjmują
taką, jaka u świadków pojawienia się wywoła najwięcej lęku, lub formują zniekształcony, przezroczysty (w dużym stopniu
zaginającym światło), obłok energii. Pomimo tego, że Eteranie egzystują w innym wymiarze obowiązują ich te same prawa
grawitacji, co nas, niektórzy Eteranie opanowali sztukę lewitacji, ale to naprawdę jednostki wybitne, które nie naraziłyby
siebie na śmierć wzmacniając swoje odbicie w materialnym świecie.
Eteranie regenerują swoje siły konsumując odbicia swych ofiar. Nie mogą jednak skonsumować odbicia żywego
człowieka (z powodu więzi ciała w materialnym świcie z duchem w innym wymiarze), wpierw muszą go zabić, aby uwolnić
odbicie, dopiero wtedy mogą się pożywiać.
Eteranie nie posiadają religii (bogowie, przynajmniej tak o sobie myślą, którzy mają czcić innych ?).
19
Opis świata
DAWNA FRAKCJA KONSERWATYWNA
Dawno temu frakcja konserwatywna postawiła sobie za cel niedopuszczenie do tego, aby reszta ich gatunku zmieniła
postać. Najbardziej radykalny odłam – militaryści - rozpoczął zbrojną walkę przeciwko tym, którzy popierali powstanie. Rasa
ta normalnie egzystuje w naszym świecie (materialnie). W skutek ewolucji (lub, co bardziej prawdopodobne militarnej
inżynierii genetycznej) wykształciło się mechanizm pozwalający przedstawicielom tej rasy na przejmowanie DNA ofiar i
upodabnianie się do nich. W ciągu kilku przemian w czasie, których istota kilkakrotnie otacza się kokonem (i po każdej
przemianie bardziej upodabnia się do przedstawicieli danego gatunku) aż w końcu powstanie osobnik posiadający cechy
danego gatunku i uśpione DNA dawnego obcego. Istota ta ma świadomość i pamięć istoty przed przemianą – zarówno ze
strony obcego DNA jak i DNA tego nieszczęśnika, który stał się tym materiałem do przemiany. Rasa ta jest na wyginięciu –
była ścigana zarówno przez przedstawicieli wywiadu „pacyfistów” z frakcji konserwatywnej (za zbrodnie, jakie popełnili) jak
i przez Eteran (także za zbrodnie).
Nie można powiedzieć żeby obecnie militaryści tworzyli jakąś zwartą społeczność – część utrzymuje ze sobą kontakt,
ale priorytetem jest zachowanie konspiracji i życie w społeczeństwie ludzi. Teraz nie żyją w grupie, lecz jako pojedyncze
jednostki – takie najtrudniej wytropić. Oni nie przykładają jakiegoś szczególnego znaczenia do życia ludzkiego – jest im ono
obojętne, traktują ludzi jak narzędzia wykorzystują, gdy są im potrzebne, a następnie odrzucają. Gdy zbiorą odpowiednie
środki i odbudują swoją dawną potęgę ruszą z powrotem na Eteran toczyć dalej swoją świętą krucjatę. Uważają się za coś w
rodzaju świętych rycerzy, których jedynym celem jest zniszczenie wroga.
Technologia, jaką dysponują jest naprawdę potężna. Stosowali wyrafinowaną broń strzelecką o ogromnej sile
rażenia. Karabiny plazmowe, broń laserowa itp. Ekstremiści ukryli na ziemi kilkanaście statków kosmicznych z
wyposażeniem (jedne z nich został przechwycony przez X-COM i obecnie jest intensywnie badany, ale prognozy nie są
obiecujące – brakuje nam odpowiedniej wiedzy na temat mechanizmów działania tychże urządzeń) gotowych do ewakuacji,
duża część została schowana głęboko pod powierzchnią oceanów. Większość ekstremistów została odcięta od zaopatrzenia i
musi sobie radzić za pomocą tej technologii, która jest na ziemi. Co nie oznacza, że nie potrafią budować niezwykłych
urządzeń? Wielu z nich przywiozło ze sobą wiele gadżetów, które mogą im bardzo pomóc – urządzenie powodujące
niewidoczność (normalka, zagina jednak światło), powodujące wytworzenie osobistego pola ochronnego (jak na „Dune”) itp.
Zraniony obcy, (gdy już przemutował w człowieka) normalnie krwawi. Posiada jednak bardzo wyostrzone zmysły.
Jest o wiele silniejszy od normalnego człowieka i szybszy. Potrafi postrzegać (jakby widzieć) także w wymiarze Eteran.
Bardzo szybko regeneruje swoje rany, potrafi nawet zregenerować oderwaną kończynę (trwa to około doby). Jednakże
trafienie w mózg powoduje jego śmierć. Oddychają i odżywiają się tak jak ludzie. Wszyscy są bardzo potężnymi psionikami.
Jednakże tak jak Eteranie nie potrafią przejąć kontroli nad ludźmi – mogą jedynie nimi w jakiś sposób manipulować.
RASA „BOGÓW”
Rasa ta pochodzi z jeszcze innego wymiaru niż nasz czy Eteran. Nigdy nie miesza się do spraw mieszkańców innych
planet i wymiarów, ale dla Ziemi zrobiła wyjątek – jest to dla niech swego rodzaju ośrodek rozrywki. Bawią się podglądając
ich mieszkańców – czasem dla zabawy nawiedzając niektórych (u nieszczęśnika pojawiają się przerażające wizje widzenia
demonów i duchów itp.). Istoty te nie zdawałoby się nie podlegają fizyce, oraz nie respektują jej praw. Swoją wolą potrafią
kształtować przestrzeń i czas. Ziemię zamieszkuj tysiące tych istot – są duchami. Ich bronią są umysły ich własnych wrogów
– w nich znajdują się najstraszniejsze wizje, (które mogą go przerazić).
Uwaga ogólna, : Jeżeli nie chcesz wprowadzać ich do gry nie rób tego, wstawiłem te istoty po to by móc pozostawić
możliwość grania jakimiś ekipami laborantów badającymi nadprzyrodzone zjawiska (jak w serialu „Czynnik PSI” leciał
chyba na RTL7). Jeżeli jednak postanowisz użyć tych istot to wszystko staje się możliwe – przypadki opętania przez demona,
egzorcyści, duchy – pomysły na przygody to tylko kwestia obejrzenia jakiegoś odcinka „Czynnika PSI” lub „Z Archiwum X”
CENTAURI
Największa i jedyna sekta czcząca na Ziemi Obcych (dokładniej rzecz ujmując militarystów z dawnej frakcji
konserwatystów). Jest zorganizowana bardzo dobrze, najprawdopodobniej część członków tej sekty (szczebel dowodzenia)
znajduje się pod bezpośrednim wpływem obcego (członkowie byli poddani operacji, podczas której usunięto część mózgu
odpowiedzialną za blokowanie PSI obcego oraz wszczepiono im implanty, dzięki którym obcy może kontrolować ich na
wielkie odległości). Stali się marionetkami w rękach potężnego wroga (to najczęściej sztab, którym obcy dowodzi osobiście,
kontroluje ich cały czas). Obcy stworzył tą sektę po to, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo – jego prywatna gwardia
przyboczna. Centauri nigdy bezpośrednio nie angażuje się w działania terrorystyczne – ma od tego swoje wydziały. Struktura
działania tejże organizacji wygląda następująco :
Gham-Rhe
-
Przywódcy będący pod bezpośrednią
kontrolą Gham-Rhe
u - ^
20
Opis świata
Członkowie sekty
poddani indoktrynacji
Członkowie sekty poddani
indoktrynacji
Członkowie sekty
poddani indoktrynacji
u - ^
Własne oddziały lokalne Własne oddziały lokalne Własne oddziały lokalne
Organizacja jest naprawdę potężna – posiada szerokie wpływy w świecie finansów i przestępczości zorganizowanej.
Struktura, którą stworzył Gham-Rhe jest niezawodna na wysokim szczeblu dowodzenia i oferuje silne wsparcie ze strony
oddziałów lokalnych. Sekta ta działa w pełnej konspiracji, nie posiada jakiś swoich ośrodków, w których wiadomo, że żyją
przedstawiciele tej społeczności. Wiara członków sekty opiera się na tzw. Fundamencie. Wierzą w to, że Gham-Rhe przybył z
gwiazd, aby dać swoim wyznawcom nieskończoną moc i że walka za niego przyniesie im odkupienie i życie wieczne.
Członkowie tej sekty dzielą się między sobą na grupy odpowiedzialne za różne zadania : jedni pracują na rzecz sekty
(zarówno legalnie jak i nielegalnie – w organizacjach przestępczych), inni szkolą się w walce (wyniki są różne, wartość
bojowa tych jednostek jest stosunkowo duża – fanatyzm w połączeniu z dobrym wyszkoleniem i w miarę dobrym sprzętem
tworzy niebezpieczną mieszankę). Najbardziej niepokojące w tej sekcie jest to, że bardzo silnie integruje się z
społecznościami lokalnymi – próbując przekabacać na swoją stronę nawet przedstawicieli lokalnych władz.
Centauri działa na szczeblu międzynarodowym. Najsilniej na obszarach : RPA (w dużym stopniu, zinfiltrowała
struktury tego państwa, pomimo obecności X-COM), Afryki Środkowej, Ameryki Pd., Azji, Bałkanów, rozpoczęła działania
na terenach byłych republik Radzieckich.
Organizacja ta nie może liczyć na jakąkolwiek pomoc zewnętrzną ze strony innych sekt , z wyjątkiem tych, które
sama tworzy. Spora część sekt nie wchłoniętych przez Centauri, widzi w niej wroga – całkiem możliwe, że potyczki odbywają
się nie tylko na słowa i argumenty teologiczne.
21
Opis świata
Ś ŚWIAT WIAT 1993 1993
Świat (gry) w roku 1993 nie różni się zbytnio od tego, jaki mamy obecnie. Są samochody, ludzie chodzą do pracy,
ogromna część nie zaprząta sobie głowy czymś tak nierealnym jak Obcy. Dla większości oni są wymysłami jakiś chorych na
umyśle ludzi ! Gdy prowadzisz X-COM, nie popadaj w przesadę (zwłaszcza, gdy prowadzisz w cywilu) , X-COM’u nie ma
wszędzie i nie jest to organizacja, która wie wszystko o wszystkich. W czasie tych kilku lat, które upłynęły od tego roku
niewiele się zmieniło w ludziach i w naszym otoczeniu. Pamiętaj MG im tamten świat będzie bardziej podobny do naszego
tym lepiej (tym dla graczy będzie się to wydawało bardziej realne).
DZIWNE MIEJSCA
CZARNOBYL
Świat w roku 1993 jest pełny dziwnych i tajemniczych miejsc. Pokrótce postaram się przedstawić kilka
najciekawszych. Gdy w roku 1986 nastąpił wybuch reaktora w Czarnobylu okoliczne miasto opustoszało – jest teraz czymś w
rodzaju miasta duchów. Jednakże bezpośrednią przyczyną wybuchu nie był „czynnik ludźki” czy jakaś usterka w systemach
sterowania. W pobliżu sarkofaga w którym obecnie zanjduje się stary reaktor było wybudowane tajne laboratorium w którym
prowadzono eksperymenty nad wykożystaniem silnego pola elektro-magnetycznego w przechwyceniu „obcej formy życia”.
Pewna część reaktora (blok nr. 4) nie był przeznaczony do produkcji energii elektrycznej zasilającej sieć cywilną – miał
dostarczać energii do ogromnego generatora pola elektro-magnetycznego. Gdy eksperyment wdrożono rezultaty były bardzo
zadawalające – według ostatnich raportów pojmana istota zaczęła siępróbować porozumieć. Istota trzyktorni próbowała się
wyrwać z pułapki, za każdym razem jednak reaktor był w stanie dostarczyć energii, pozwalającej na powstrzymanie prób
ucieczki. Za czwartym razem (1.24 w nocy 26 kwietnia 1986 roku) reaktor został przeciążony – wybuchł pożar który został
opanowany dopiero po kilku dniach. Na szczęście uwolniło się tylko 3,5% materiału radioaktywango z rdzenia reaktora.
Obecnie, Czarnobyl jest otoczny kilkililometrową strefą skażenia. Samo miasto jest miastem wymarłym, „miastem duchów”.
Jedyną funkcjonującą tam na bierząco placówką jest położona nieopodal centrum autonomiczna placówka pomiarowa –
zautomatyzowan i mająca za zadanie badanie poziomu promieniowania radioaktywnego. Badania naukowe prowadzone
nieopodal Czarnobyla – w tajnych laboratoriach zostały zarzucone i personel tych placówek został ewakuowany, jednakże
duża część aparatury badawczej wciąż tam pozostaje, jak również składy broni biologicznej oraz chemicznej. Sam ośrodek
badawczy podzielony jest na trzy kompleksy :
Mieszkalon-biurowy – kompleks miał stanowić część mieszkalną i miał być zapleczem organizacyjnym całego
ośrodka. Zaplanowany był na pomieszczenie około 300 pracowników naukowych wraz z pomocnikami i 100 żołnierzy
ochrony ośrodka. Kompleks miał zapewnić przetrwanie jednostki w razie wojny atomowej. Cały kompleks mieszkalny
zajmuje 4 kondygnacje w dół.
Badawczy – kompleks wyposażono na owe czasy w najnowocześniejszą elektronikę i przyrządy laboratoryjne. Dla
celów doświadczalnych zbudowaną wielką halę w której znajdował się generator pola elektor-magnetycznego. W hali tej
prowadzono doświadczenia, które miały na celu jednoznacznie dowieść przydatności broni EMP (Elektro Magnetic Pulse) na
nowoczesnym polu walki. Opracowano kilka modeli broni (także granaty ręczne nieszczące elektronikę). Przede wszystkim
skoncentrowano się na jednak nad możliwością przechwytywania „protoplazmatycznych tworów” w pole
elektromagnetyczne.
Logistyczny – po prostu składy, kilkanaście wielkich hal częściami zapasowymi, ekwipunkiem, sprzętem
laboratoryinym, lekarstwami itp.
Nie jest wykluczone że w tym ośrodku obiekty badań wciąż przebywają , czy to z własnej woli, czy też uwięzione
tam z powodu skażenia radioaktywnego lub innej nieznanej przyczyny.
SZPITAL IM. ŚWIĘTEGO JANA
W wczesnych latach 50 władze Stanów Zjednoczonych przeraziły się widząc efekty działania wywiadu Radzieckiego
– dokładniej rzecz biorąc widzieli własnych (Amerykańskich) żołnierzy przyznających się przed kamerami do tego, jaki
rzeczy wyprawiali w Korei (zapewne takie same jak w Wietnamie). Nie mogli przyjąć do wiadomości, że Radziecki wywiad
nie posiadał żadnej „cudownej substancji” powodującej wyżej opisane rezultaty. Tak naprawdę agenci Radzieccy po prosu
łamali tych ludzi psychicznie (tortury, zarówno fizyczne, jaki i psychiczne). Amerykanie stwierdzili, że nie mogą sami
pozostać w tyle za „czerwonymi”. Zaprzęgli do pracy najlepszych chemików, psychologów i psychoanalityków. Postawili
przed nimi zadanie : Mieli wytworzyć środek, który pozwalałby kontrolować ludzi. Początkowo prace z zastosowanie
narkotyków nie dawały żadnych efektów. Wtedy to postanowiono przeprowadzać eksperymenty na ich własnych obywatelach,
stosując ich jako króliki doświadczalne. Za najbardziej stosowne centrum tej operacji uznano szpital dla psychicznie chorych
im. Świętego Jana w południowej Kalifornii. Kilkadziesiąt lat trwały tam eksperymenty, stosowano przeróżne substancje, aż
w końcu udało się (nie do końca, ale zawsze to był znaczący sukces) stworzyli LSD.
Obecnie ośrodek jest integralną częścią placówek naukowych X-COM’u , prowadzi się tam badania związane z PSI i
jego zastosowaniem w wywiadzie i kontrwywiadzie.
Innym ostatnio odkrytym specyfikiem jest „serum prawdy”, człowiek po zastosowaniu tego środka nie jest w stanie
kłamać, ale także staje się podatny na manipulację.
22
Opis świata
Cały ośrodek znajduje się w jednym skrzydle budynku szpitala – przebywają tam najciężej chorzy psychicznie -
seryjni mordercy, osoby chore na ciężkie przypadki schizofrenii – ogólnie rzecz biorąc ludzie nie rokujący jakiejkolwiek
nadziei na poprawę. Jest to 6 pięter „koszmaru”, oraz trzy poziomy piwnicy. Dostawy żywności odbywają się raz na dwa dni,
personel szpitala wynosi około 120 osób (wraz z ochroną), personel ochronny jednostki badawczej to 40 osób. Szpital jest
może przyjąć do 250 – 300 pacjentów, a w jednostce badawczej może przebywać maksymalnie 30 pacjentów. Cały ośrodek
otacza park. W piwnicach prowadzi się badania nad telekinezą oraz zdolnościami telepatycznymi. Są już nawet pierwsze
sukcesy – niektórzy pacjencie zaczęli wykazywać zdolności paranormalne po zastosowaniu tej terapii.
Terapia polega na podawaniu pacjentowi odpowiednich dawek narkotyków, w połączeniu z elektrowstrząsami i
stymulacją elektryczną pewnych części mózgu (wszczepia się im na stałe elektrody podłączone do mózgu). Personel szpitala
nie traktuje pacjentów źle jednakże także nie przejmują się zbytnio losem swoich pacjentów.
Z tą jednostką badawczą blisko współpracuje 233 specjalna komórka analityczna.
„GORKY 33”
Początkiem lat 90-tych Związek radziecki znajdował się w stanie głębokiego rozpadu politycznego, gospodarczego ,
jednym słowem widmo kryzysu pojawiło się nad całą ZSRR. Budżety obcinano we wszystkich dziedzinach życia. Jednym z
nielicznych projektów, który nie został zawieszony był projekt realizowany w syberyjskim ośrodku badawczym w Gorky 33.
W tym kompleksie naukowym przeprowadzano różnorakie badania. Główne wysiłki koncentrowano na taktycznych
głowicach nuklearnych o zwiększonej mocy. Jednak spośród lisy w miarę normalnych projektów znajdował się program
opatrzony nazwą kodową : „Nisza” . Grupa naukowców prowadziła badania nad teleportacją przy użyciu generatora pola
grawitacyjnego (?). Badania prowadzono na trzecim piętrze podziemnego bunkra, w specjalnie zaprojektowanej sali
eksperymentalnej. Pierwsze próby były udane, z zastosowaniem normalnych przedmiotów, zwierząt, itp. Projekt „Nisza”
zakładał możliwość wykorzystania nowego typu głowicy jądrowej, która bezpośrednio teleportowałoby się nad cel wroga. Z
nieznanych przyczyn podczas próbnego uruchomienia urządzeń badawczych wydarzył się wypadek. Stracono jakikolwiek
kontakt z jednostką badawczą Gorky 33. Sztab Rosyjskich sił zbrojnych natychmiast przeprowadził zwiad satelitarny, który
nie wykazał obecności nikogo na obszarze ośrodka. W obrębie 1,5 km od epicentrum (znajdującego się w sali, w której
prowadzono badania nad teleportacją) nie znaleziono żadnego człowieka. W miejsce katastrofy wysłano jednostkę
zwiadowczą. Po przybyciu na miejsce żołnierze zabezpieczyli teren ośrodka, nie odkryli jednak śladów jakiejkolwiek
obecności ludzi, tak jakby cały ośrodek był opustoszały od wielu lat (11 godzin przed przybyciem jednostki zwiadowczej
kontakt z Gorky 33 urwał się). Żołnierze poinformowali także o wystąpieniu podwyższonego poziomu promieniowania
radioaktywnego na obszarze całego ośrodka, (jeżeli nie będzie się tam przebywać ponad 72 godziny nie powinno być groźne).
Ponadto duża część żołnierzy skarżyła się na bardzo dokuczliwy ból głowy, oraz kilku na halucynacje.
Ośrodek Gorky 33 zbudowany był na początku lat 70-tych. Dominuje tam typowy, surowy, rosyjski styl. Budynki są
niskie (maksymalnie dwa piętra). Ośrodek posiada za to bardzo rozbudowaną podziemną bazę, składy zaopatrzenia, sale
laboratoryjne itp. Wszystkie sale mieszkalne znajdują się na powierzchni. Ośrodek miał zostać przystosowany do odparcia
uderzenia nuklearnego jednak zabrakło pieniędzy na zrealizowanie tegoż zamiaru, pozostały jedynie puste nie wyposażone w
sprzęt schrony (droga do nich jest zamknięta grodzią). W ośrodku jest miejsca dla 400-osobowej obsady (wraz z 80 osobami
ochrony). Znajduje się także lądowisko dla helikopterów zaopatrzeniowych. Ośrodek poza kilkoma starymi Uazami i rat
rakiem nie posiada innych środków lokomocji. Z ośrodkiem była utrzymywana stała łączność przez łącze satelitarne (da się
naprawić części są na miejscu).
Obecnie ośrodek jest opuszczony. Znajduje się w strefie zamkniętej otoczonej prowizorycznym płotem z napisami :
„Strefa skażona radioaktywnie – przebywanie tutaj grozi śmiercią”.
W lesie otaczającym Gorky 33 działy się jednak dziwniejsze rzeczy niż w samym ośrodku. Żołnierze jednostki
zwiadowczej meldowali o nawiązaniu kontaktu wizualnego z jakimiś dziwnymi światłami. Wydawało się żołnierzom, że to
coś ich obserwuje. Żołnierze oddali strzał ostrzegawczy i obiekt zniknął. Następnej nocy wartownicy, którzy trzymali wartę w
pobliżu lasu (pd-wsch cześć ośrodka) zniknę li w niewyjaśnionych okolicznościach. Ponadto w samym ośrodku po włączeniu
systemów ochrony trzykrotnie uruchomiły się ostrzeżenia o nieautoryzowanej próbie otwarcia drzwi do hali, w której kiedyś
znajdowały się urządzenia do teleportacji. Jednostkę zwiadowczą wycofano po dwóch dniach, gdy przez radio, (chociaż łącze
satelitarne działało przez cały czas trwania misji) nadali informację o tym, że zaczyna im brakować zapasów jedzenia, wody
pitnej i amunicji (!). Mówili, że nie wiedzą jak długo jeszcze uda mi się bronić. Gdy ekipa ratunkowa przybyła na miejsce
odnalazła zaledwie trzech członków oddziału w stanie niepoczytalności. Natychmiast wycofano się. Dwaj żołnierze trafili do
szpitala psychiatrycznego, trzeci żołnierz po kilu dniach wrócił do siebie i zeznał, że chronili ośrodek prawie 25 dni (!),
Przed bliżej nie zidentyfikowanym napastnikiem. Zdjęcia, które chciał dać w dowód były prześwietlone (promieniowanie).
Wszyscy żołnierze zachorowali na chorobę popromienną.
Uwaga do MG : Miejsce to jest naprawę chore, sugerowany surrealizm w dużych dawkach, (ale stopniowo),
anomalie czasoprzestrzenne to po prostu temat-morze nie zmarnuj tego. Gorky 33 czeka © .