CURS INTRODUCTIV

CUPRINS Noţiuni de bază Schema de principiu a unui sistem frigorific Clasificarea procedeelor de răcire Domenii de utilizare a sistemelor frigorifice .

ansamblul elementelor materiale ale unui sistem frigorific. . Instalaţia frigorifică .NOŢIUNI DE BAZĂ Frigotehnica = frigotehnia = tehnica frigului domeniul tehnicii şi ştiinţei care cuprinde: conceperea proiectarea realizarea fizică funcţionarea aplicaţiile instalaţiilor frigorifice.

NOŢIUNI DE BAZĂ Sistemul frigorific . să transfere căldura de la o substanţă (un corp sau un mediu) cu E temperatură scăzută către N alta cu o temperatură mai E R înaltă. Corp/mediu cu temperatură scăzută G I E Corp/mediu cu temperatură mai înaltă CĂLDURĂ .sistemul care permite. prin furnizarea unei energii convenabile.

necesară pentru înţelegerea proceselor şi fenomenelor fizice din tehnica frigului. .NOŢIUNI DE BAZĂ Termodinamica ştiinţa care tratează relaţiile dintre căldură şi alte forme de energie. căldura fiind forma de energie care este schimbată între un sistem material şi mediul înconjurător sau între două părţi ale aceluiaşi sistem. atunci când între ele există o diferenţă de temperatură.

diferite sfere de activitate neindustriale. diferite industrii.NOŢIUNI DE BAZĂ Aplicaţii ale domeniului frigotehnicii: cercetarea ştiinţifică fundamentală. . tehnica aerospaţială.

microorganismele.a. . materiile prime. 2. produsele agroalimentare.conservate cu ajutorul temperaturilor scăzute şi prin procedee şi tehnologii la baza cărora stă frigotehnica. .NOŢIUNI DE BAZĂ De ce e necesar ca specialiştii biotehnologi să aibă serioase cunoştinţe de frigotehnică? temperatura = parametru de importanţă majoră în tehnologiile de conservare a produselor agroalimentare şi procesele biotehnologice. 1. mediile de cultură ş.

adică 0[K]. domeniul climatizării – frigul este produs la temperaturi în jur de 0°C şi este utilizat în scopuri tehnologice sau de confort.NOŢIUNI DE BAZĂ Clasificarea convenţională a sistemele frigorifice în funcţie de nivelul temperaturilor scăzute obţinute: domeniul pompelor de căldură – căldura este evacuată la temperaturi superioare celei a mediului înconjurător. ajungând până aproape de zero absolut (-273. domeniul frigului adânc sau al criogeniei – acoperă zona temperaturilor foarte scăzute. prin condiţionarea aerului. . domeniul frigului moderat = domeniul frigului industrial – se obţin temperaturi de 0°C…-150oC şi este cel mai răspândit.16°C). fiind utilizată în scopuri de încălzire.

fără scăderea temperaturii corpului.: schimbarea stării de agregare a unor substanţe în condiţii izobare).NOŢIUNI DE BAZĂ Răcirea: proces de îndepărtare a căldurii se poate manifesta: prin scăderea temperaturii corpului. până la nivelul temperaturii mediului său înconjurător. scăderea temperaturii poate fi făcută numai pe cale artificială. în mod natural. dar cu scăderea nivelului energetic al acestuia (ex. Sub acest nivel. unui corp se poate realiza. .

NOŢIUNI DE BAZĂ Rolul sistemelor frigorifice: a reduce şi a menţine temperatura unui spaţiu/corp sub temperatura mediului care le înconjoară. .

existenţa unul corp termodinamic de lucru care îşi schimbă parametrii de stare prin schimb de căldură şi lucru mecanic cu exteriorul.NOŢIUNI DE BAZĂ Condiţii necesare pentru ca un sistem frigorific să poată funcţiona (conform Principiului al II-lea al termodinamicii) existenţa a două surse de căldură cu nivele de temperatură diferite (sursa caldă şi respectiv sursa rece). . un consum de energie din exterior pentru transferul de căldură de la nivelul inferior de temperatură către cel superior.

E – energie consumată din exterior în sistemul frigorific. Q2 – căldură cedată sursei calde. cu temperatura Tma > T0 – sursa caldă. o sursă de energie din exterior. 1): două surse de căldură: spaţiul/corpul răcit. Schema de principiu a unui sistem frigorific: Q1 – căldură preluată de la sursa rece. cu temperatura T0 – sursa rece.1. mediul ambiant. . instalaţia frigorifică. Fig.SCHEMA DE PRINCIPIU A UNUI SISTEM FRIGORIFIC cuprinde (fig.

• Prin vaporizarea unor lichide la saturaţie la presiunea atmosferică (agenţi criogenici). • Prin utilizarea gheţii uscate deschis • Prin utilizarea gheţii eutectice. • Cu difuzie (cu absorbţie şi gaz compensator). termodinamice) Cu comprimare mecanică de vapori. Cu vapori • În circuit • Cu absorbţie (cu comprimare termochimică). • Prin utilizarea amestecurilor refrigerente. Procedee fără • Prin demagnetizare adiabatică a substanţelor paramagnetice. agent frigorific • Prin efect Ettinghaus. • Prin evaporarea unor lichide la presiune atmosferică (în special apa). • Prin alte procedee termomagnetoelectrice. Procedee de obţinere a temperaturilor scăzute (hidrice). Procedee cu • Prin destindere turbionară de gaze în tuburi V ortex-Ranque(efect Ranque– agent frigorific Hilsch). în ejectoare). • Cu resorbţie. În circuit • Prin utilizarea gheţii de apă(dioxid de carbon solid).' închis • Cu ejecţie (cu comprimare termică. Cu gaze • Prin destindere adiabatică în detentoare • Prin efect termoelectric (efect Peltier). • Cu absorbţie.CLASIFICAREA PROCEDEELOR DE RĂCIRE Tabelul 1. . (pur • Prin destinderea de gaze în tuburi pulsatoare (efect Gifford–Longsworth). • Prin laminare (efect Joulle–Thompson pozitiv).

tehnologii propriu-zise. aplicaţii dintre cele mai diverse. Industria farmaceutică: tehnologiile de fabricare a diferitelor medicamente – ex. congelarea necesară în procesul de uscare realizându-se la temperaturi de -50oC. chimică.-70°C. cereale etc. . Biotehnologie: cercetare ştiinţifică.. legume şi fructe.) – inhibarea/anihilarea factorilor modificatori ai calităţii produselor alimentare de natură fizică. mucegaiuri şi ciuperci)..: marea majoritate a antibioticelor sunt conservate prin liofilizare. peşte. lapte şi produse lactate.DOMENII DE UTILIZARE A SISTEMELOR FRIGORIFICE Domeniile agroalimentare: fabricarea şi conservarea produsele agroalimentare (came şi produse din carne. biochimică şi microbiologică (bacterii. băuturi fermentate.

fabricarea cauciucului. a fibrelor sintetice.DOMENII DE UTILIZARE A SISTEMELOR FRIGORIFICE Biologie şi medicină: conservarea prin frig a ţesuturilor vii şi a culturilor de microorganisme. tehnici frigorifice în unele boli ale pielii (crioterapia). rafinarea uleiurilor. gaze nobile lichefiate). tehnici chirurgicale de vârf (criochirurgia) etc. O2 lichid. a parafinei. lichefierea gazelor (aer lichid. cristalizarea unor săruri. H2 lichid. He lichid. evacuarea căldurii de reacţie şi a căldurii de amestec etc. Industria chimică: separarea unor săruri din soluţii lichide. N2 lichid. anestezii în operaţii chirurgicale complicate cum ar fi intervenţiile pe cord deschis. .

DOMENII DE UTILIZARE A SISTEMELOR FRIGORIFICE Industria petrolului şi a gazelor naturale. apropiate de zero absolut etc. Condiţionarea aerului. Industria constructoare de maşini. Testări de autovehicule. Tehnica nucleară. Domeniul minier. Sisteme de răcire pe maşini unelte. Industria electrotehnică şi electronică. Conservarea obiectelor de artă. . Industria metalurgică. Cercetări fundamentale privind structura materiei la temperaturi foarte scăzute. Domeniul construcţiilor. Domeniul pompelor de căldură. motoare electrice şi a altor maşini şi aparate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful