You are on page 1of 17

1

Zenbakiak idatzi:

Hamar Hamazortzi

Hogei Hogeita hamar

Hogeita lau Hogeita bost

Hamabost Zazpi

Hamazazpi Bederatzi

Hogeita zortzi Hemeretzi
2

Zenbakiak idatzi:

Hamar Hamazortzi

Hogei Hogeita hamar

Hogeita lau Hogeita bost

Hamabost Zazpi

Hamazazpi Bederatzi

Hogeita zortzi Hemeretzi
3

Zenbakiak idatzi:

Bederatzi Hemeretzi

Hogeita hiru Hamahiru

Hogeita sei Hamasei

Zoztri Hamazortzi

Hogeita hiru Hogeita hamar

Hogeita hamalau Hogeita hamasei
4

Zenbakiak idatzi:

Hogeita
Hogeita hiru Hogeita hamar Hamabost

Hogeita hamalau Hogeita hamasei Hemeretzi

Hogei Bederatzi Sei

Berrogei Hogeita hamalau Berrogeita zortzi

Berrogeita sei Hogeita bost Hogeita hiru
Berrogeita
Hemeretzi Bederatzi
bederatzi
5

Zenbakiak idatzi:
idatzi:

Hamahiru Berrogeita bost Hamabost

Hogeita hemeretzi Bederatzi Hemeretzi

Hamar Hamaika Hamasei

Berrogei Berrogeita hamar Berrogeita lau

Hogeita hamahiru Hogeita hamasei Hogeita hamabi
Berrogeita
Hemeretzi Bederatzi
bederatzi
6

Zenbakiak idatzi:

Hamar Hogeita hamar Berrogeita hamar

Hamabi Hogeita hamabi Berrogeita hamabi
Hogeita Berrogeita
Hamahiru
hamahiru hamahiru
Berrogeita
Hamabost Hogeita hamabost
hamabost
Hogeita Berrogeita
Hamazazpi
hamazazpi hamazazpi
Hogeita Berrogeita
Hemeretzi
hemeretzi hemeretzi
7

Zenbakiak idatzi:

Hamalau Hamasei Zortzi
Berrogeita
Hamazazpi Hogeita hamalau
hamabost
Berrogeita
Hamabi Berrogeita bost
hamasei
Hogeita Berrogeita
Hamazortzi
hamazazpi hamasei
Berrogeita
Hamazazpi Hogeita zazpi
hamalau
Hirurogei Hirurogeita lau Hirurogeita bost
8

Zenbakiak idatzi:
Berrogeita
Hamahiru Hirurogei
hamalau
Hogeita
Hirurogeita hamar Hogeita lau
hamalau
Hirurogeita
Berrogeita zortzi Hirurogeita zortzi
hamalau
Hirurogeita
Hirurogeita zazpi Hirurogeita bat
bederatzi
bederatzi
Hirurogeita Hirurogeita
Hirurogeita zortzi
hamaika hamazortzi
Hirurogei Hirurogeita lau Hirurogeita bost
9

Zenbakiak idatzi:

Hirurogeita
Hirurogei Hirurogeita bat
hamar
Berrogei Berrogeita
Berrogeita hamar Berrogeita sei

Hogei Hamaika Hirurogeita bost
Hirurogeita
Hamar Hamalau
hamasei
Berrogeita hamar Berrogeita bost Hirurogeita zortzi
Berrogeita Hirurogeita
Hogeita hamar
hamabost hamazortzi
10

Zenbakiak idatzi:

Berrogeita
Berrogeita
Hamahiru Hirurogei
hamalau
Hogeita
Hirurogeita hamar Hogeita lau
hamalau
Hirurogeita
Berrogeita zortzi Hirurogeita zortzi
hamalau
Hirurogeita
Hirurogeita zazpi Hirurogeita bat
bederatzi
Hirurogeita Hirurogeita
Hirurogeita zortzi
hamaika hamazortzi
hamazortzi
Hirurogei Hirurogeita lau Hirurogeita bost
11

Zenbakiak idatzi:

Laurogeita
Laurogei Laurogeita hamar
hamalau
Laurogeita
Laurogeita bat Laurogeita hamar
hamabost
Hirurogeita
Berrogeita zortzi Hirurogeita zortzi
hamalau
Laurogeita
Laurogeita zazpi Laurogeita sei
bederatzi
bederatzi
Laurogeita Laurogeita
Laurogeita zortzi
hamaika hamasei
Laurogeita
Laurogeita bi Laurogeita bost
hamabost
12

Zenbakiak idatzi:

Hirurogeita Ehun eta
Bederatzi
bederatzi bederatzi
Hirurogeita Ehun eta
Hemeretzi
hemeretzi
hemeretzi hemeretzi
Laurogeita
Hogeita bederatzi Berrehun eta sei
bederatzi
Laurogeita Berrehun eta
Hogeita hemeretzi
hemeretzi hamar
Berrogeita Berrehun eta
Ehun
bederatzi hamabost
Berrogeita
Ehun eta bost Berrehun eta bi
hemeretzi
13

Zenbakiak idatzi:

Ehun eta laurogeita
Ehun eta bi
hamaika
Hirurehun eta hamabost Ehun eta laurogeita hamabost
Bostehun eta hogeita
Hirurehun eta laurogei
hamazazpi
Berrehun eta laurogeita bat Ehun eta berrogeitazazpi

Ehun eta berrogeita zortzi
zortzi Berrehun eta hirurogei
Hirurehun eta laurogeita Hirurehun eta hamalau
bederatzi
14

Zenbakiak idatzi:

Berrehun eta laurogeita
Ehun eta laurogeita hamar
hamalau
Bostehun eta laurogeita Zortziehun eta laurogeita
hamar hamabost
Hirurehun eta hirurogeita Zazpiehun eta hirurogeita
hamalau zortzi
Ehun eta laurogeita zazpi Seiehun eta laurogeita sei
Bostehun eta laurogeita
Seiehun eta berrogeita zortzi
hamasei
Hirurehun eta laurogeita
Berrehun eta laurogeita bi
bost
15

Zenbakiak idatzi:

Seiehun eta berrogeita
Laurehun eta hamahiru
hamahiru
hamalau
Seiehun eta hirurogeita Zortziehun eta hogeita
hamar hamalau
Berrehun eta berrogeita Seiehun eta hirurogeita
zortzi hamalau
Zazpiehun eta hirurogeita Berrehun eta hirurogeita
bederatzi zazpi
Laurehun eta hirurogeita
hirurogeita Bostehun eta hirurogeita
hamaika zortzi
Berrehun eta hirurogeita
Ehun eta hirurogei
lau
16

Zenbakiak idatzi:

Zortziehun eta
Ehun eta bat Ehun eta hogei
hogei
hamabost
Ehun eta hogeita
hogeita Bostehun eta Bederatziehun eta
hamalau hogeita hamasei
hamasei hemeretzi
Seiehun eta
Berrehun eta hogei
hogei Seiehun
Seiehun eta sei
bederatzi
Bostehun eta Berrehun eta Zazpiehun eta
berrogei zortzi bost
Laurehun eta Bostehun eta
Berrehun eta zazpi
hogeita bost zazpi
Hirurehun eta
Hirurehun eta Zazpiehun
Zazpiehun eta
zortzi.
hemeretzi bederatzi
17