You are on page 1of 28

P I D © P E T Ő F I I R Ibusár (Zenés-táncos huszerett) Szereplők SÁRBOGÁRDI JOLÁN jegykiadó BAJKHÁLLÓY RICHARD huszárkapitány VARGÁNYAI GUSZTÁV állomásfőnök AMÁLIA

gyámleány, hercegkisasszony KLEISERMANN MIHÁLY jegyvizsgáló ANYUSKA Jolán anyja LÉOPOLD főherceg, Amália gyámja TALPIGHY gróf, muszka kém ISTENSEGITSY agg közhuszár HUSZÁROK kellő számban EGY UTAS utas JÉNAI PÁL vasutas, egy hang nélkül

A R T I

B U S Á R

N A G Y L – M A U Z M
Ú Z E U M

A J O S Ó L E U M

I G I T Á L I S O D A L M I

I

R O D A L M I

A K A D É M I A • B U D A P E S

T

2 0 1 1

A játszóhely egy közepesen lepusztult vidéki vasútállomás, Ibusár-megállóhely váróterme. Ugyanakkor konyha, operettszínpad, mikor mire van szükség. Kétoldalt jellegzetesen ronda várótermi padok, a falon menetrend, plakátok, a padló olajas. Nyomott, realista tér. Szemben pénztárfülke üvegablaka. A darab kezdetekor kora reggeli félhomály van, félsötét, szolid állomási zajok, szemafor cirpeg, telefon csönget egy picit. Kintről a kisváros hajnali zajai, kakas, kutya, vekker, a taszári busz. Perceg és hunyorog egy haldokló neoncső. A távolban hangol valami nagyzenekar, netán megszólal a hangosbemondó MÁV-szignálja, mindez halk és esetleges, mint mikor fölszakadozik a csönd, olyan. S idekeverhetők egy nagyszínház, opera vagy operett előadás előtti zajai, székek puffanása, finom köhögés, ropis zacskó, ama közös lélegzet utolsó csengőszókor. A zene különféle elbárgyult melódiák parafrázisa, egyik vezérdallama mindenképp a Magyar Államvasutak szignálja, az a bizonyos pályaudvari tá-ririrá-rárá.

Ami operett-jelenet, az nagyon operett, nagyon habos és nagyon zenés, ami konyha vagy állomás, ami valóság, az nagyon zenétlen, illetve annyira „zenés”, mint egy októbervégi esős csütörtök Ibusármegállóhelyen. Első jelenet Operett ANYUSKA Oldalt, valami sarokban, dobogón, hokkedlin, mindenesetre a pénztárral ellentétes oldalon, a „konyhában”, érett, telt spirálfüzetből olvas föl, magának és nehézkesen. Külön fény nincs rajta, annyira látszik, amennyire lassan „kivilágosodik a szín”. Kivilágosodik a szín, aminőnek balján a főhercegi palota neobarokk sziluettje pompázik. A háttérben vörösen izzó csatatér pirosodik. Középen rózsabokrok keretezte pompás filagória, nád ozsonnázó asztalokkal és székekkel. Jobbra természet, valamint bővízűen csobogó kis csermelypatak helyezkedik el stéggel, türkizre festett kis kabinnal… Fölnéz, hangot vált. Joli! Jolika! Mindjárt fél hét. Ismét a füzetből. Épp kél föl a nap véres koronája. A palota kapuján Amália hercegkisasszony halad ki dresszben, köntösben, kezében szappan, törölköző, mitesszer… Már Anyuska szövege alatt megszólal a Nyitány, a süket, reggeli világosság bornírt és habos operettfényekbe vált át, s valamelyik ajtón, talpig operettben, belép Amália. Hercegi fürdőköpeny és dressz, koronás törölköző, a nyakában piros-fehér-zöld tollboa, lábán pomponos strandpapucs, ilyesmi. AMÁLIA Énekel. Ha füttyöget a kis madárka, Én sem alhatom, Fittyet vetek kis nyoszolyámra És promt elhagyom. E resti mód, e honffy átok Rossz fényt vetne rám, Inkább egy jó nagyot kiáltok: Jer fürdőruhám! Ujjé a hajnal újra itt van, Nem tétlenkedem. E tiszta vízü kis patakban, Itt az én helyem. Rózsaujja itt van ujjé, Ébred már a Hon, Én pedig a gyöngyharmatban Megtisztálkodom. Eltűnik, együtt az operett fényekkel, vaskos, reális jelenés. Második jelenet Konyha Jolánék lakásában JOLÁN

Sokol-rádióból szól a reggeli krónika. ha én érzem. ameddig csak akarnak. ANYUSKA Szűzistenmáriám. hogy meddig mehetnek el? JOLÁN Mit meddig? Akármeddig. mint ez a strandpapucs. Csupa kék-zöld vagyok már. ANYUSKA Ne keserítsél. Jolika? Összecsukja és eldugja a spirálfüzetet. Püspökladányig. bögrébe. Tisztára mint egy csatatér. anyuska! Nincs bajom elég? Nem fogdosnak. ha arra gondolsz. sok tejjel. ANYUSKA De hogy nem-e szemtelenek-e. mindenemen. Hat óra huszonhét… Megint jöttek. hogy semmi külsérelmi jeled nincsen arra nézve. ANYUSKA Idős asszony háziruhában. ágyam alól. Jolika. hálóing vagy nyuszis pizsama. ajtón. hogyan bírnak azok bejönni mindig. kurjongatnak. hogy jönnek. Ablakon. Álmosan. Jolika. Én nem is tudom. dehogyis. Az Aladár doktor is megmondta. Nem érdekel az Aladár doktor! Untig elég. ANYUSKA Én nem értem ezt. sopánkodós. steppelt. aztán mégse nem hallok semmit. nem csúnya. Nyargalásznak. Az egész lábaimon. hát én csak… JOLÁN Tecsak. Illetve húsz. Rosseb se számolgatja. Egy dandárszázad meleg vasaló… ANYUSKA És rendesek veled. Medencémen. És… sokan jönnek. Hát hogyne volna!? Kávét tölt mindkettejüknek. gyűrötten támolyog elő a szobájából. hogy kotorászol a füzeteim között! ANYUSKA . kortalan. satöbbi. hogy… JOLÁN Ingerülten közbevág. Jolika? JOLÁN Rengetegen. ne keserítsél! Én egész álló éjjel csak fülelek és fülelek. érzelmes. Mi van? Te ordítoztál? Hány óra? A konyha csupán jelzés. csattog a gázóra. bajszuk feketeveres. virágos otthonka. netán egy hokkedli. Egy lestrapált. összecsapnak a szimferopoli kozákokkal. Te is nagyon jól tudod. nagyjából negyven éves nő. Legalább egy dandárszázad. szúrós szemű. Olvastad. nem? Tudom. Van kávé? ANYUSKA Van. anyuska! Mittudomén! Bejönnek. Úgy értem… JOLÁN Ne szekírozzál ezzel. selymes lódingjukat fújja a sztyeppi szél. szörcsög a kávéfőző. tecsak! Mit tecsak? Ne féljél.Nem szép. Jönnek minden éjjel. akkorák. Az ablakon? JOLÁN Ne szekírozz ezzel. Párizsig. JOLÁN Jöttek hát. Illetve hatvan. Fél hét lesz. Jolika? …Úgy értem tudják.

operetti madártrilla. Jolika? Hát nem lenyilatkozta többször a te oltárhoz vezetésedet. Hát mióta kerülget már? Mióta udvarolgat? Hát a Csekonics báró fiára várol te. mi az a Guszti nekem? Egy grízgombóc a torkomba. netán patakcsobogás. kintről fürdészajok. És hordozna rajta a sírig. Megyek fürödni. Egy meglepetés! JOLÁN Meglepetés? Aztán ki a lóbánatot fogok meglepni vele? Mi? A Burkust meg a Betyárt? Ki fogja ezt a színi területen előadni? Majd Te? A Vargányai Guszti? Talán a Guszti bemondja hangosbeszélőn? „Figyelem. hogy ez a színi területen egy valódi …szenzáció fog lenni. Mert a vadabbja még harap is. Tisztára istállószagom van. Jolika szívem. Jolika. jól van. figyelem. dehogyis akarok én teneked programot! Hát ne haragudjál már! De ugye. hagy csak idő kérdése a fölfedeztetésed? Hát nem jött már a Magyar Boldogtól is nemegyszer érdemi válasz? Kérsz bele cukrot? JOLÁN Nem kell. ANYUSKA Jól van. mint Az ördög szívverésé-ben? Még utóbb nehogy valami fertőzést kapjál vagy egy csúnya tetanuszt… JOLÁN Most te írtad vagy én írtam? Olyan vagy már. Minek akarsz engemet. Pont a Guszti! ANYUSKA Igenis az. ANYUSKA Jolika. Jolika? …Különben is. ősbemutató a gyékényesi gyors után”? Szattyánbőr tánckar a peronon? Operett a kultúrváróban? Há? ANYUSKA Jolika.Hogy én? Hát hogyan mondhatsz te ilyent. Egy ekkora levesgombóc. hogy ebben nem nyitok vitatémát. Édeskét adjál! ANYUSKA Meg aztán… tapsolna tenéked más is! Például… a Guszti! A Vargányai Guszti az pecsenyére tapsolná neked a tenyerét. mikor összecsapott a kozákokkal a maroknyi előőrs. Megmondtam. hát tudod. azt én nagyon jól tudom. mint az öreg főhercegné… ANYUSKA A Klotild? JOLÁN A Klotild. hogy beszélsz? Ezek a szavak a te kikulturált szájadból… Tesz-vesz. hogy harapják. akkor is . ha egy kicsikét is akarnád… JOLÁN Ja. folyton férjhöz adni? Olyan öreg vagyok már? Igen? Lesír rólam a vénlány? Hát sírjon! Te csak felejtsd el a Gusztit! Egyszer és mindenkorra. Kimegy a „fürdőszobába”. ne truccoljad magadat megen. Pedig én tudom. ha te is… JOLÁN Mit hogy a Guszti? Mit megen a Guszti? Te csak azzal elő se hozakodjál. azért azt nem engeded. hogy úgy harapdáljanak. anyuska. Tudod. Tegnapelőtt is. Jolika. motyog maga elé. hogy azt nem szabad teneked! Hát hiszen nem olvasod föl énnekem mindig az alkotásodat? Hát nem tapsolok én neked eleget? Nem te szokod mondani.

szakasztott mint egy marcipán János vitéz. Joli! Melyik az a Klotild? Az a kövér szemüveges? De csak a zubogó víz válaszol. penetránsan színpadi lódobogás. azt mondja. valamint alaposan megtörölköznöm s testápolóm. Az. Kicsiny lugas. mint lova feje egyként be van pólyálva. ősi mozdulatokkal szalonnázni kezd. ANYUSKA Most is. Dója. mit testem oly bizseregve viselt. ezt mondja. főhercegi gyámném hangját találom hallani. Amint egyet sebesülök. Úgy maga. Megtorpan és lóról száll. Nevem Bajkhállóy Richard. Vederszám hull piros vérem Odakünn a csatatéren. E lugasba be-beűlök. kis palota. azaz nagy csobogással kilép a patakból. botcsinálta. Beh’ lennék a szakajtója! Nyereg alatt ugrál lovam. szilaj. dalba kezd. Besurran a pénztárfülkébe. kibontakoznom. még jön egy kiadós lovasroham. Lapozgat a spirálfüzetben. s átalvenni fürdőruhám szárazra e kis kabinban. Anyuska. Harmadik jelenet Operett AMÁLIA Belép. melyik az a Klotild. és kész a baj. Ideje hát lányi strandolásomból. hullahoppozik a tekintetem. Keblemben is háboru van De énrajtam nem fog a kard. De békés az állapota! Ebben nyílik egy szép rózsa. BAJKHÁLLÓY Belép. bokázik. Talpra huszár lóra! Ejnye az áldója. Olly nem szereti. majd pezsgőt bont. a maga fénnyel és hokkedlivel elkerített konyhájában olvasgatja Jolán darabját a spirálfüzetből. esetleges narrátor. Kimondottan a testét harapdálják. Jajj. Hah. A szeme csupa fekete karika. Nem is tudom. a felerősödő patak és operettzaj. ahogy végig a játék során. kezében kivont szablya. do dó dója. A csatatérről sebes vágtában elcsigázott huszárkapitány halad be. hát mégis megtörtént a baj! Egy férfi!!! BAJKHÁLLÓY . AMÁLIA Sikoltva kiront a pénztárból. HUSZÁROK Kintről éneklik a refrént.fájlalta. ha már kora hajnalban kimászkálok a csatatérre! Amália. Kürtszó. aki a döntő pillanatban kebelébe rejti a kápolna kulcsát? Vagy az még A montenegrói vésnök-ben volt? Bekiabál a fürdőbe. A dúsan terített rózsalugasi asztalhoz lép.

önért dobog szívem. ó beh hányszor lestem önt tábori gukkeron… AMÁLIA Közbesikkant. s könnyebben megsebesülvén be-betértem ide megfrüstökölni. Magam volnék emitt a csatatéren a huszárok kapitánya. Hanem ne vegye okvetetlenkedésnek vagy afférnak. de hiszen önnek hull a vére! Jajj. Szentül hittem benne. gyakran van így a huszár. AMÁLIA Ringatózik a dalra mint egy sajt. midőn pajtáns és infánsnőivel lapdázgatott lágyan a palota gyöpén. Ellenben ha gyámom meglát itt önnel. Önért dobog. engedje meg. AMÁLIA Zavartan pukkedlizget. …Gukkeron? BAJKHÁLLÓY Bevallom. hogy megzavartam álmodozásában. De viszontag győzni muszáj S nincs különös ebben… AMÁLIA Közbevág. . de én régóta csodálom önt titkon. Ne csacsiskodjék már! De hiszen ez pláne lőtt seb! Kész szerencse. Üvöltve énekel. kezicsókolom. ó. vagy úgy! Csak tessék kérem! Amália vagyok. BAJKHÁLLÓY Oppardon. Eggy ilyen hamiska. Nem ejt rabul magyar huszárt Se kozák se muszka. Most jut eszembe. majd föleszmél. Ó. Mehr a huszár Mehr a huszár Talpig van a sebben. mikor összecsendül két pohár. hogy septiben tépést csináljak. gukkeron. s békötözzem! BAJKHÁLLÓY Szóra sem érdemes. Mert… Dalra fakad.Ezer pardonn. s hánytorgó érzéseim színét bevallhatom. Tisztelettel kijelentem. hogy nálam van a halimbáriumom. világért se! Talán húzódjék be vélem ide a lugasba! Parancsol pezsgőt? Fehérorosz! AMÁLIA Nem is tudom… ilyenkor reggel kevésbé… Talán egy szemernyit. Számos hányattatásaim szomorú közepette. Bajkhállóy Richard a becsületes nevem. mire a zene is zavartan elhallgat. Meglátni és megszeretni Pillanatnyi műve. BAJKHÁLLÓY Pezsgőt tölt. Engedelmével… Döngve összecsapja a bokáját. Kötözi Richardot. hogy eljön a nap. hol a madár se jár. jaj lesz nekem. Csak bezzeg egy leánymosoly.

mint a mézes puszedli. szemében csatazajjal. Maradjál most. valamint Istensegitsy Kálmán agg közhuszár verekszi éppen át magát az ellenség körgyűrűjén kivont karddal. egyszercsak felhangzik a nyitány. zsíros hajam. Az angyalát. mire megszólal a zene. minden. az álmok nem szoknak hazudni… Nem a lószart nem. hogy remélhetek-e? Kintről vonatpöfögés. Felzeng a hangosbeszélő. Ül az ember az üres pénztárban. Fekete. Hát sose! Tudod? Sose! Az úgyis fix. . mint a sicc. …Bajkhállóy a végén visszajön. Guszti. Az bezzeg vissza. odajön… „Hát maga? Maga az?” Kérem. pudvásodik a délután. Ámbár. a munkahelyére. meglát a nemzetközi karnagy. ne sírj anyám. az operett szerelmesei kitűnnek a képből. ami kell az operetthez. Mér nézel úgy. állomászaj. Potyog a vizes dió. micsoda hülyeség. kapitány úr? ANYUSKA A csatatérről férfias akusztikát és határozott ágyúszót sodor a szél a szerelmesek közé. köhög. És Amália egymáséi lesznek. Nem lesz oltárhoz vezetés meg galambleves. …Ha érdemes. Negyedik jelenet Állomás. Amikor elmegy a gyékényesi. A fél Ibusár. Hogy állomásfőnökné a Jolika. kapa. a távoli csatazaj. stb. Vonósok. ötpercenként sírhatnékja támad. mi? De ne félj. nyikorog a nádszék. ősz van. Saját pelikánjával etette Sárbogárdi Jolán. hogy utálom ezt az egész kupit! Ahogy itt folyni tud minden. Vágtatnak sebtén. micsoda nyomorult hülyeség… Beül a pénztárba. Minimum a fél Ibusár. szemaforral kel. bombardon. mi? Te is. hogy elmegyek innét. háborús dalmű. ha hülyeség? …A Bajkhállóy huszármente. Egészen finoman slampos és kopottas. Jolika. azzal a kardigánnal. ásó.BAJKHÁLLÓY Hörög. ne féljél! Ha más nem.Reménytelen. távolról hallani. hát eztán minden álló nap bészerzek egypár sebet… Hanem azt mondja meg. az operetthoz takarítónőnek… Húzom a követ. most majd szeretheted a művészetemet! … Zenés táncos vonatbemondó… Jézusom. három felvonásban… A Guszti úgyis az idióta tanfolyamján. Egy ibusári ősbemutató… Majd pont. Ez a hülye biztos idegbajt kap. mint a zápor. Éjeim harapdált gyümölcse. szuszog. anyuska. És kirúg. sötét lesz. valahol a kettő között van öltözve. Szemaforral fekszik. kombinéhuszár? Hát a huszárok mellé akarsz bújni az ágyamba? Csípnéd. nem papagáj és nem szürke veréb. karnagy úr. pénztár JOLÁN Megérkezik az állomás pénztárába. még a lelke is hólyaghurutos. Kapitány úr! hol van üstöllést. minden. ha rúzsozok. érettségi bizonyítványom kőként húzza le a szívemet… Akkor kiemel az a fínom. Nem bámul. Te úristen. még a sapkarózsája is bombardon és gordonka… Úgyis elmegyek! Anyuska majd bőg utánam. satöbbi. tehervonatok tolatnak. Ahogyan ázik. olasz ember. forgatja a szemét. Jolika!” Na és? Nem mindegy. Hülyeség? Na és. fújósok.” A cilámpás. sziszeg. vagy legalább adjon jelet a keszkenőjével. Ötödik jelenet Operett ISTENSEGITSY Kintről. megcsináltatja nekem a fogát… „Egy gyöngém van. fúj a muszka szél a csatatérről. Nem töfölődik a szemével többet. meg az anyám is. a velőpirítós.” „Jolika. olyan a hajad. Tesz-vesz. egy lavór szappanos harisnyanadrág. kaphatsz te is egy eltévedt golyót. El én. ha fel? Ül az ember otthon. „Felfázol. behúzza a függönyt. legalább hallanák. mintha fogdosnál? Jegykiadó nem rúzsozhat? Szabályzatilag nem? Mit bámulsz. izgatottan. Vargányai fütyürészik kint. lepakol. hát ezért aztán érdemes volt megsebesülnöm! Ha ez az édes jutalom.

Én várom önt. Hiába mondnak ellenem A gyámném és a gyám. amit megosztok Önnel.ISTENSEGITSY Kívül-belül bajuszos. Nem a sürgetés végett ragadtam tollat. tessen szíves sietni! BAJKHÁLLÓY Sóhajt. zihál. de holnap reggel ugyanitt várom kötözésre. ellenben azért. Richard! Bízvást remélhet a sírig! Elájul. Itt lesz leukoplaszt. …Kapitány úr. pénztár VARGÁNYAI Kintről. Ne múljon rajtam szegény hazánk sorsa. AMÁLIA Utánuk fordul és dalba kezd. Megyek. Amáliához. közbevág. Hatodik jelenet Állomás. a csengő. mert kéznél lesz a géz. Vigyázok. amin én sokat elgondolkodtam. BAJKHÁLLÓY Féltérden áll Amália előtt. a második vágányon teherszerelvény halad ki. „Tisztelt Magyar Boldog… szerkesztőség! Kérem ellenőrizni. toll. Guszti. a vágány mellett tessék vigyázni. Figyelem. megáll zavartan. nem-e elkeveredés történt. Az agg huszárral nagy csatazaj közepette kirohan. Prózában. figyelem. avagy ha nem A sír karjába zár… A férfi tes… ISTENSEGITSY Köhécsel. énekel. S ha jőni fog. és tessék szíves .Ezennel búcsúznom kell. mert jőni kell. a burkusok áttörtek Vereckénél. Viszonz-e Ön. csak kiiszom. ugyanis a Fürdőző leány című művemre április óta nem érkezett reakció. levelet fogalmaz. A leány önfeledten ringatja magát. JOLÁN Ül a pénztárban. szivemnek nem Lehet nagyon korán. kiáltva. ne félj… Előtte papír. csak nyelvi kifejezési szempontból nem jó. A szívem oly nehéz. ki-kihagyó megafonba. fiam. mert időközben javításokat eszközöltem példányomon. föláll. mint a szűzi búza. A sírban ön nem süllyed el. agg közhuszár. Vagy sebtapasz vagy szemfödő. kisasszony a kisztihandját. Sebére gyöngéd csókokal Én ráragasztom azt. holott március nyolcadikán kelt levelében azt válaszolta vissza a Montenegrói vésnök cíművel. hogy szép emberi érzések találhatóak benne. belép. kezében pezsgőspohár. vigyázok. Bús férfitestem térdepel Cipellei nyomán.

A második lap alulról hetedik sorban nem kését. Püspökladányban lakik. Kérem kihúzni! Nem nagyon lassú válasza abban is előrelendítene. ellenben a többi még ökölbeszorítva hevert édes bátyja az éjszaka ölében. Meg van sebesülve… .elbírálás során figyelembe venni. pénztár és Operett Istensegitsy és a Huszárok betódulnak az állomásra. ukk-mukk-fukk! Hát be fog szállásolva lenni!. S Bajkhállóy is. Hej a huszár a nyeregben. Ha mégegyszer annyi mente. Nyolc ló. málnatortát. megkocogtatja az ablakot. Nem kizárt. hogy zeneszámokat is komponál hozzá egy valaki. Földig ér a lába. JOLÁN Elrántja a függönyt. éljen a magyar szabadság. Együtt a kórussal. hogy mostanában sokat sírok idegi alapon. Most többet nem írhatok. amitől eléggé nehezen mozdulok személyes megkeresésre. zavarodottan.. Anyuska pörköltöt készít. az Aranka leánybokája utáni részben tessék szíves sztornó venni. Mibe kerül száz vonatjegy Promt Galíciába? Prózában. kényszeresen bélyegzi a jegyeket. Az a parancs. Nem hagyhatjuk szegény hazánk Az ellentől feldulni. hogy a hajnal egy rózsás ujját már bédugá az ablakon. Kintről megszólal a zene. úgy tessék szíves a kisasszonynak a helyjeggyel kalkulálni! JOLÁN Motyog. mert jelenleg máshelyütt. A magam részéről én egy pillanatnyilag egyedülálló ibusári MÁV-menetjegykiadó vagyok. negyvenkét ember. Elfogyott a regimente. Hetedik jelenet Állomás. hogy tárgyhónapban megfeszített tempóban zenés darabot fejeztem be Szabadság-szerelem témában. ISTENSEGITSY A pénztárhoz lép. az a parancs El kell gyorsan indulni. hanem kulcsát forgatta meg Aranka szívében a szerelem! Továbbá a harmadik lap negyedik sort azzal bővítettem. miben további jó munkát kívánva elnézését zavarásért szívélyesen üdvözli: Sárbogárdi Jolán. sóstanglit… És a Bajkhállóy kapitány úr meg is van sebesülve. hogy a dévaj kentaur halkan osont a szandálját megoldó Nimpha után a motorjával. Tessék! ISTENSEGITSY Énekel. és éjszakáimnak se szeri se száma. Hogy? Ez hogyan lehetséges? Hát nem utazhat el csak úgy. mivel hamarosan kapcsolatba is vagyok. Ezenkívül az ötödik oldal közepén. HUSZÁROK Énekelnek. tehát zárom soraim. de kilétéről nem nyilatkozhatok. melyről Operettszínházzal fogok tárgyalni. Igen. Jolán behúzza a pénztárfüggönyt. Tájékoztatásul közlöm.

És punktum. Nem mondhat mást szíved szava. LÉOPOLD Gőgösen int. most. én felséges lábai elé vetve leánytestem könyörögve kérem. a zenekar tust húz. Hallja? ISTENSEGITSY Ne nekem tessék ezt lereklamálni. csitt!Dalba kezd. mint egy kölnis demizson. Léopold intésére abbahagyja. Csináltam tépést. LÉOPOLD Épp mint a János vitézben a francia király. hogy Talpighy Gusztáv Gróf tegnap szupékor kezedet tőlem megkérte. Aki többet érő Hazánknak. Ez éppenséggel pont a Léopold főherceg őkegyelmessége rendelete… AMÁLIA Beront a színpadra. s azt néki minden tartozékival szombat este kerti gardenünkön mulatság keretében átadjuk. Mint amit a Haza szava. mert a gyámommal üttetem le a fejét. Ki Honleány. Végeztem. Hallgass leányom. AMÁLIA . mikor közös érzelmek bimbóztak ki dobogó kertünkben! Gyámatyám. Az lesz itt a kérő. Úgy lesz egy belőle. És punktum. Ácsi! …És csitt. csitt. Hazánknak. ne és ne tegye ezt vélem. HUSZÁROK Együtt Léopolddal. Gyámatyám. s a peronról bevonuló Léopold lába elé borul. ne küldje gyönge szívem értelmét tőlem el. Megvérezte a fejét egy belövés… ISTENSEGITSY Dehát a csata. S holnap megint jön. Hogy a szívét negligálja. s prózában folytatja. én szeretem őt!Elájul. csitt. mint a pinty. Továbbá kegyes akaratunkból közöljük véled. Meg van beszélve.ISTENSEGITSY Hát megni meg… JOLÁN A legkevésbé sincs olyan állapotban. kisztihand… JOLÁN Ne vitatkozzon velem. Érmelegítőt… Mindenki nem mehet el csak úgy a francba. melyre igenlő választ kapott. kiskezicsókolom. az megállja. refrén Az előbbit győzd le. Abtreten! Abtreten. Én kötöztem be a fejét hajnal első sugárinál. jóember.

Szép brazil boám. megjött az ebéd… . Jénai Pál azonnal jöjjön a forgalmi irodába! Szuszog. nehezen eszmél. Ebéd. Figyelem.és helyjegyeket… AMÁLIA Énekel. csapkod. Ahogy enyimén is Halálos a varrat. onnét menjenek gyalog. szállj sínek nyargaláááán. Nem adhatok ki. csak szállj! Szállj. JOLÁN Sírva. Hogyan tetszett mondani? Zalalövőig kértem egy egész párnás személyet… JOLÁN Zavart. marad a süket. Nem. ez nem lehet igaz! Én kútba ölöm magamat. Zalalövőre. rosszul értettem… hogyne. HUSZÁROK Énekelnek. csak szállj. De semmi ló. Nem. negyvenkét huszár. nincsen jegy. én nem adhatom ki ezeket a halálos menet. Szállj. szolgálati közlemény. jóember! Ugye. Gyámatyám. ételhordóval belép a pénztárba. Szállj. Én odavetem magamat a tarnopoli gyors elé! Bőven zokog. Egészen.Sikoltva ocsúdik. Nyolc ló. Nyolcadik jelenet Állomás. megint csak a pénztár van és csak az állomás. hogyne. A mohos kurva életbe. mindig beragad ez a kiba… Rácsap a gombra. Jolika. Jolika. szállj. „Ne bőgjél. …Elnézést. …szott kapcsoló. elhallgat a megafon. káromkodik. szereplői eltűnnek. EGY UTAS Jolánnak. ballonkabátszagú csönd. hát leszini-szanáljuk azokat a csúnya jegyecskéket…” ANYUSKA Orkánkabátban. semmi ló? Zokog. abba… Vargányait utánozza. pénztár VARGÁNYAI Kintről. Gyufát veszek be. A fekete mozdony Nem viheti őt el. gyere má’. azt lehet. Nincsen fából a vasparipa. szellők nyargalááán… Fortissimo marad abba az operett. szép brazil boám. Csak Szob-Sturovóig adhatok. Hiszen a homlokán Tátong még a lőtt seb. …Egészen idegem van. Vagy lovon. szállj. az istenedet. JOLÁN Istensegitsynek. Mozdonyunk csak szállj. …Pali. Szívén örök marad. De ha beh is gyógyul. berántja a pénztárfüggönyt. a megafonból.

Fizikailag nem találkoznak. Hallod. emlékezik. anyuska szakszervezetin. Kilencedik jelenet Pénztár és egy nyári veranda Jolán képzeletében. mit ér? …Szépen szólt a rádió. ahogy a libáidat!… Na. ebben semmi olyan koleszterinos nincsen. Mér a nyelvemen lovagol maga? Mér nem tudok én rendesen látszani?… Mért nem. Csak lebélyegeztem száz jegyet Püspökladányig. aki a színen messze Jolántól. Jolika. ANYUSKA Hát dehogyis az… Bántottak. Milyen szabadság. külön-külön játsszák el tragikomikus. Hát tudod mit? Izélje meg a Magyar Boldog. Tisztelt Magyar Boldog. nem. „intim együttlétüket”. Megyek is. nem? Na. áthangolódik a következő. Jolán bámul maga elé. ne féljél… Sértetten kimegy. Igen. Halimba-teát. hogy ebéd? Fölhízlalnál. nem. Én is gondolok írván. JOLÁN Az ételhordó fölött. szinte egy más dimenzióban jelenik meg. Bilagitot szed. Harminchét múlt. mért? Kint megszólal egy hegedű. Érted? ANYUSKA Hát persze. …„Melltartó-pántodat… augusztus éj… fullasztó gyászhuszár. Meleg bugyit. Ült ott velem a nyírott hajával… a legszebb kalauz. tán a peronról. Hát tudod te. ANYUSKA És az… baj? JOLÁN Baj. Édeskét. Hajduszoboszlón. képzeleti jelenetre.JOLÁN Mit ebéd? Milyen ebéd? Mit jössz te azzal. Egy zsírosra föstött hajú képzeleti varjú. inkább lepusztult és műanyag. a kutyákat. felidézi K. Vasúti papagáj. mi? Hadd nőjön a seggem!? Meg semmit se hozzál! Ez nem óvoda. Libafasírt. pakolja szét az ételhordót. az Egy rózsaszál szebben beszél című dalt próbálja rosszul és ügyetlenül játszani. hallgattuk a tücsköket. Egy hülye liba. mi? Te aztán jól fölhízlalnál. szép zeneszámok. Hát akkor mért nem. hogy te fogyizol! Hát tudom én! De azért enni csak kell. ha liba. …A fiatal színpadi szerző. enni kezd. Reggel ősz hajakat talál… Hájkeksz. És nyelvi szempontú baja van a műveinek. Piff-puff. hogy ne hozzál nekem ide ebédet. Ugyan. riadt. Misike. Jolika?! Paradicsomos káposzta. És megmondtam. az. Az a liba. ültünk kinn a verandán. Helyjeggyel. Csak tömni fasírttal. Mihályt. ha igen? Mi a francért nem? Tiszta só a pizsamám az irodalomtól. mit ér. JOLÁN Ül a pénztárban. rakd le! Ne állj ott olyan szerencsétlenül! ANYUSKA Sértett. Írónő? Egy elfuserált ibusári vasútmanci. mi? Milyen szerelem? Elegem van. persze. hogy bántottak… JOLÁN Nem bántottak. Semmi bántottak. tartalmas szavalatok. . Egészen diétás libafasírt… JOLÁN Liba? Akkor jó. Vasutasszatyor. megnyugszik. Néha kitágult orrlikakkal elájul. baj. Az egész francos operettet. hát tudom én azt jól. nézd. Kivesz egy libafasírtot. A paradicsomodat. hogy ki a liba? A Jolika. Én látom. Dehát igenis én is vagyok. tán egy rossz rádióból. nem operetti.

szép élmény volt. rendszeresen fejfájós az anyuska. menjen ahová akar. Egy holdkapitány. hogy strandpapucs… hiszen kifolyna mind a kőre! Na! Eltéped!… Csak úgy gurigáznának a kis szeszcsillagok… pont mint az égen. félig civilben. ne. ez egyenesen Záhonyból van. „átöleli” a távoli Jolánt. De ne féljél. összegörnyed. jaj. és végleg elköltözködött Püspökladányba… KLEISERMANN „Búcsúlevelet” olvas föl. mintha ki akarna gyulladni alattunk… Az Elfújta a szél-ért jött be. mondta az anyuska. egy hét. De nem haragudott meg az anyuska végett. mint a jóisten bordó ajakrúzsa… „Kombiné. Ahogy az a sok kis üstökös jár föl-alá… Szénsav. Dudorászik. . akkor mondták az átvonulásin. ezt a kis vállacskádat… ezeket a jó kis… Liheg. mint a Lajka kutya. mindjárt arra gondolok. két hét. Misike. szénsav. megzenésítelek én tégedet anélkül is. ezért vonult vissza… Dehát kihallatszott. a szép költeményedet. Mihály. ellenben rá se rántsál arra. arborétumit. ha hegedülsz… De nem hegedült… Azt mondta. Istenem. Jolika. félig vasutasegyenruhában. mosott belül a sírás. mindenedet… Ezt a csocsi fülecskét… ezt a hattyúbarbie nyakacskát. Tisztára elbömbölte azt a kis hangulatot is. itt küldöm az Elfújta a szel-et mellékelve. a színdarabjaidat. Ne haragudj. jaj. Tudod. hát tessék csak ide nézni! Elhoztam a hegedűmet. Misike. mit csinálsz ott… nem szabad… KLEISERMANN Hercegnőm! Szovjet pezsgőt szeretnék inni a papucsodból… Te! hol a papucsod? JOLÁN Te bolond! Édes bolond. Az az éjszaka olyan volt. megint eljött egy szombati délután. Záhonyit.egy villogó. csiklándott… Beszélgettünk szépen témákról… KLEISERMANN Kisvárosi amorózó. de bennem inkább a szabadság vándormadara győzedelmeskedett. a konyha felé fordulva. csak nézett szúrósan… KLEISERMANN Mintha Anyuskának. …Egy helyen ki is gyulladt a vietnámi nádgarnitúra és úgy ropogott. úgy bőgött. az a drága buborék… JOLÁN Hadd menjen. hogy leszámolt. úgy bőgött az anyám. verte a hűtőt. aztán negyed kettőkor ment el. ha fölnézek erre az égre. mer elmegy a buborék. szovjet vasutasoktól… Az anyuska meg semmit nem értett. ahogyan vágtat az égbolt… Milyen élet lehet egy olyan messzi buborékon. félig önkívületben emlékszik ama régi kefélésre. Én vártam. Jolika? Pezsgőspoharat emel föl. Ez az én igazi mivoltom. de úgy megbánta ezt a modortalanságát. De viszont szerdán 17 órakor vár a Pötyi presszóban. hogy bement a konyhába sírni. Lágy voltam és remegős. mint a rúzs. Misike. Olyan volt. szegény. Ne haragudjál.Nahát! Csak gyorsan tessen kihúzatni az Etike néninek. Jolánka. Egy aktatáska szegfűt hozott. Az én igazi kalauz-lyukasztóm! Nem igaz. Misike! Hát nem hegedülsz? Hát azt azért biztos szeretné az anyuska is. De nem várt. hegedülést imitál. mostan nincs neki arra felhangolva a készüléke. elhiszem! Na. JOLÁN …Elhiszem. kombiné. bordó kombiné…”Dudorászik. No. Ne haragudjál. mert te. Misike… Liheg. Azt mondta. csókolom. …Aztán amikor az anyuska már itthon volt. hogy nem hoztam magammal a hegedűmet. merő egy piskóta voltam. hogy de baromira kár. hát tisztára bolond vagy? Nem látod. És tényleg hozott egy szovjet pezsgőt. Misi. szőke jegyvizsgáló. lassan tér magához. minden sejtünkben érezzük.

át. Aztán már az se. mint az ideggondozó… Odaültem a nádgarnitúrára fázni. ne haragudj… VARGÁNYAI Szeppenten. és zötykölődött bennem a sírás. ha parancsolod. Ki a bánat akar innen elutazni? Mi? Tessék! Mondd meg. belép. JOLÁN Szia… Egy nagy szar az egész. sőt! …azt én tenéked mindig lebiztosítottam a te alkotói tevékenységedhez. hogy nem áll kinn egy lélek se. talán épp a Sors-szimfónia kezdő taktusait. VARGÁNYAI Fütyörész. tudod?… Mit szeressen rajtam? A költészeti vénát? A töröttes. vigyél ezüstkanalat az ágyadba. abbahagyod? VARGÁNYAI . a te tehetségeddel minden ujjadra külömb srácot találsz. hogy mit csináljak! Talán álljak vigyázzba? Szalutáljak a semminek? VARGÁNYAI Ollala. Üres a hasam. hogy én ilyesmivel sohase maceráltalak. egy kifejezetten magasztos és… JOLÁN Nem hagynád abba? Ha szépen megkérlek. puffogtatja a bélyegzőt.Jolika. Csókolom a kezedet. Még november hetedikén is… Néztem az üres málnabokrokat. Eltűnik. …Netalán stemplizzek magamnak? Azt akarod? Csapkod. ami csak szabályzatilag lehetséges… Sőt! Azt kell mondjam. szürke fények. Amit csak akarsz. Szép irodalmi munkásságodhoz sok szép sikert kívánva szia és csocsi… Kleisermann Mihály. sóhajt. Vagy harminc. mint a gázóra? Mit szeressen? Kockás téli szoknyám? Drapp bokacsizmámat Taszárról? Mi? Érzékenységi ideggyengémet? Mi a francot csinálok ennyi elcseszett püspökladányi jeggyel? Hova utazzam el? Tizedik jelenet Állomás. Az se nem. Jolika. Kikénezte az ördög… Akkortól lettek a harapásos tüneteim… Éjjel jönnek lábtól. A plafont is. Szia… anyád a csocsi. Mért. Szabadka? Szabadka? Ohó! Hát nem talán csak éppen alkotunk? Há? Valami szépet tetszünk alkotni a mi kis írónőnknek? Csak nem megen költemény születik az iciri-piciri tollunk alatt?… Munkaidőben?!… Hehe. Slussz-passz. Nem mindegy hány? Csak bámultam a repedt papucsomat. A pirosság helyét a kerítésen. JOLÁN Undorral néz föl. mit csináljak? Láthatod. Mossam föl a követ? Parancsolj!… Bocsánat. hogy mennek az évek. A falat is. Tessék. A világért se! Hát félre tetszetted érteni a buksi fejeddel a Vargányai Gusztit! Hát nagyon jól tudod te. dühös. elment a buborék. monoton állomászajok. fogják és átnyargalnak. ötvenes férfi. aki benne van a korban. Az összes szaros jegyet. Lestrapált. ollala! Hát dehogyis! Hát félre tetszetted érteni a… JOLÁN Közbevág. előre karácsonyig. elmávadt arcomat? Úszógumim? Azt. tessék. de nem. Vissza. és minden kedvezményt. egy elmávadt. Állapotos akartam volna maradni. attól félnek. az a jóravaló és szánandóan tenyérbemászó típus. át… Azt mondta a büfés Erzsi. vissza. A nyáron volt három éve. Szerbusz. pénztár Lomha. akinek a mosolya házi savó és bolti zsír. októbervégi délután. vérig sértve. csattogtattam vele a pucér talpam. Egy ibusári állomásfőnök. mer az énnekem egy szentség. süket. De föl is moshatok. majd választ sem várva fölrántja az ajtót. az jobb. kopog.

Tatjána.Tétovázik. Tizenegyedik jelenet Operett ANYUSKA Izgatottan. nem és nem. Tessék. hehe és hah! Mit hallok! Micsoda turbék. olly ördögi visiók kínoznak éjjelente…Meglátja Talpighyt. átmenet az Operettbe. JOLÁN Ijedten. maga elé. mint egy földíszített szódásüveg. Szóltam? Nem szóltam. Ugyebár a Szabályzat előírja… naná. Richard. Richard. Mint a sír. díszmagyarban. se egy levél… Amennyit kis gukkerommal látok belőle. Érted? Untig elegem van. TALPIGHY Énekel. Lassan eszemet veszítem idegileg… Napok óta nem jön híradás… se egy futárposta. …Na! Ne haragudj… Jézusom ezt nem lehet kibírni. hogy előírja! Első pont nemdebár? Hogy ha a beosztott pénztárosnő éppen költeményt költ. micsoda csocsi turbék! Ne félj. Szót se szóltam. díszmonokliban. S mi több. Hah. nekem már a rét hímetlen… Klotild főhercegnő fennen varratja mennyegzői ruhám. Ujjujujuj! Máris abba van fejezve. ezt dobogja minden órám… Istenem. A színen Amália titkos naplóját rója a kék szalonban. hullámzó kimenetellel. . hogy megint gyónnom fog kelleni. egy echte gróf. Amália napernyőjét pörgetve ró… AMÁLIA Nem bírom. Kis csönd után. díszfranciában. Suttog. A háttérben nyitott verandaajtó. Mióta bimbóból virág lett Azóta önről álmodom.Zavart. Csak nem egy nehéz periódusod van. akkor az állomásfőnök köteles a legrövidebb időn belül kihaladni a szolgálati helységből… Ugyebár? Ezer pardon. Kérlek! Én akár ki is mehetek. mert a haza szavát el-elnyomja bennem utóbbinak szava… Arról nem is beszélve. Mióta csak körömbe látom. VARGÁNYAI Ollala! Ezer pardon és makszimális kulpa. Jolika? JOLÁN Micsoda? Mim van nekem? Nincsen. vadul dúlnak a harcok odakünn a csatatéren. hogy megzavartalak álmodozásodban… Kimegy és bevágja maga mögött az ajtót. Nem nyughatom. Semmilyen periódusom sincsen. AMÁLIA …és pláne promt rossz honleány is vagyok. Csak elegem van. Zene indul. egyre sértettebb. melyen halk robbanások látszanak és csatatüzek halavány visszfényei. Mintha a koporsómat varrnák! Minden szeg újabb öltés kriptám fájában… TALPIGHY Besettenkedik. Még a tekintete is raccsol. Gúnyos és fenyegető. Hadd nyújtsam át e kis nyakéket. Mely szikráznék hattyúm nyakán. hátrál az ajtó felé. jegyajándékom levesz majd gyönge lábaidról Lesi Amáliát. felsikolt. beleéléssel olvas.

Talpighy fondorkodva tekeri a kart. meglásd. Ollala! A hont is elárulom. s kardot rántva énekel. De sejthettem volna. e lányi szívben Nincs önnek semmilyen kalit. Miért akar hát madarászni. Vederszám hull piros vérük odakünn a csatatérük. bísztró! AMÁLIA Félre. Baja vonalig áttörhető. Kis angyalám! Ékszerdobozt nyújt át Amáliának. a csábítót is elveszejtem. Spion! Hát ez egy spion. sértetten. Talpighy gróf. Az áporodott. Nem nem sosem. Mely nincsen itt? Liliomomban bár tiporhat. s Richard Nem fog fogni sosem a kard. Budapest. lóra. sose félj! Mert akárhány Júdásrubelba lefogadom. mely baljós fényjelekkel villog. hogy elvegyen De kis kalitkám már a másé. Teszek róla. Helló. meg ne sértsen. Üzenetet kell vinnem jó Richardomnak s hazámnak. Fölpattan aléltából. hogy nemcsak szívliliom-. s lóra kelek. kigyóteringette fülkében kémrádiót látunk. TALPIGHY Félre. prámprám. aléljál csak háládatlan bestia. fölmorzsolni az írmagját! Aztán az egész Bécs. hogy az a híres Bajkhállóy van a háttérben. Rögvest huszártoalettbe öltözöm. ANYUSKA A rókalelkű gróf hirtelen mozdulattal fölránt a szökőkút mögött egy rejtekajtót. majd kitágult orrlikakkal elájul. ahogy nálunk odamoj mondják. muszkaföld! Itt Vércse! Itt vércse gavarit. nem nem. sosem! ANYUSKA A zaklatott leány önérzetesen az aranybrokát kandallóra helyezi a halálos ajándékot. Hatalma bő. helló itt Talponoff beszélek. Kis angyalám. Még jó. Kérem haladéktalanul tőrbe csalni. Bísztró. Cselekednem kell. Achtung. hanem hazatipróval is szemben állok. Achtung! Bajkhállóy hadteste huszonegy há negyvenkor a balszárnyon támad. muszkaföld! Halló. egy füst alatt két legyet. és fölveszi a halálos kapcsolatot… TALPIGHY Halló. De terajtad hazám. és kieszközöltem Léopold főhercegtől a halálos parancsot. Talpra huszár. Alélj csak. a te délceg repülősód hamarosan a muszkák martaléka lesz. . hogy eleddig is résen voltam. AMÁLIA Énekel. HUSZÁROK Kintről éneklik a refrént. Ejnye az áldója. Enyém leszel.Ne dobjon vissza. tubicám.

Hát nem megállapodtunk nőnapkor. Nem vagyok jól. VARGÁNYAI Hanem idefigyeljél. és nem visz ez majd jóra. Hanem tisztára privátim. Ebből a dallamból akár kibomolhat az „első felvonás” fináléja. hogy megsértődtem! Nem ám! A Guszti nem sértődős! Annak vajszíve van a füle mögött. hogy tisztára fölfokozott idegállapotban vagy. ami nyomja! Őszintén. ugye?! Biztos megen az alkotás felfokozott válsága. Tessék. Elnézően. akkor jó. ha szépen megkérhetlek… VARGÁNYAI Pardon! Pardon! Pardonpardon! Semmi bácsi! Hanem Guszti. Kopog a pénztár ajtaján. Tizenkettedik jelenet Állomás. Abszolút. te kis feledékeny? …Vagy még mindig nem bocsátottál meg nekem azért a kis szabadosságért? Nem? Hát bűnhődjek még? Rendben van. ha meg szabad valamit jegyeznem. fütyörészését. Bűnhődök.Dója. Egy forró érzelmű. panaszkodott… Egy induri-pindurit panaszkodott tereád. Mint egy barát. énelőttem. És ezt nem mint a hivatali főnököd mondom tenéked. hűséges barát. Fáj a fejem. mindenem. VARGÁNYAI Akkor jó. Nem ám. én nem vagyok talán száz százalékig íróember. Natur Guszti. ha érdemes két részben játszani a darabot: szünet. Guszti bácsi. hehehe. Bumm. nyájasan mosolyog. Úgy bizony! Na. VARGÁNYAI Ugye. do dódója. Veri a Guszti a bűnös. Spongyát. szuszogását. pénztár VARGÁNYAI Kintről halljuk a lépteit. JOLÁN Szabad. de azért készséggel állok rendelkezésedre a problémádban. Jolika igazán ne legyen titkolnivalód! Csak bátran. Bizonyám! El van felejtve. ha nem. dehogy. Na? Nem spongyát? JOLÁN De. Bummbummbummbummm… JOLÁN . buta fejét a falba. Sőt! Hajaj. hogy sőt. Egyetértöl? JOLÁN Hallgat. Mint a férfi a… nőnek. utána. csend és állomás. amennyiben azok megfelelő viszonzása… JOLÁN Hagyjál ezzel most. VARGÁNYAI Hanem még mindig sápadtkának látszódol. mondd ki. Jolika… Vagy nem szabad meg? JOLÁN Meg szabad. ha szabad. Múltkorában a kedves Mamuskához volt szerencsém az ábécé előtt. és meg kell mondjam. Spongyát rá. aki persze a szorosabb szálakat se utasítaná vissza.

de azt azért látom. hát az biztos tetszik… Hanem azt tudod-e. Hehehe. Teneked jár a legelső. Nehogy beragadjon teneked… Bár én a te hangocskádat egész éjjel elhallgatnám… Ti-rurirá-ráró… Kimegy. na! Kitűző.Hallgat. Tetszik? Nem? Ha nem. Akartalak is kérni. Áj szív MÁV. oké. proprímó. Szóltam? Nem szóltam. Balra erdő. Jolika. Mukkot se szóltam. ISTENSEGITSY Énekel. Tí-rurirá-rárá… Beh szép is az! Köhögések. hehehe… Dehát legalább a szív. hídfőállás. Tizenharmadik jelenet Operett ANYUSKA Ugyanott. a fáradt honvédek vacsorázva vidám zeneszámokat énekelnek. Vargányai fütyörészését veszi át és kezdi kísérni az operett-zenekar. este van. hogy az én meglátásomban a MÁV helyére egy lánynév van írva? Na. hogy visszaérek addigra. már bocsánat. mit hoztam neked! Kitűzőt húz elő az aktatáskájából. jobbra gémeskút. Annyi áldás essen rája. Libeg-lobog a tábortűz pisla fénye. mint korábban. mint a mezei kispacsirtaszó. de ezt azért nem meri. VARGÁNYAI Dehiszen isten ments nekem a te privátidba beleavatkozni. szívesen Jolán mellére tűzné. Elveszi a kitűzőt. …Azt a fürtös kis huncut… JOLÁN Szépen kérlek. Nem hiszem. Éljen a haza! . hát nem kimondottan ajándék. árvalányfa. Ne görbüljön haja szála. na! Még annak a marha Jénai Palinak is adok egyet. Máma van a tanfolyam-napom. Guszti… VARGÁNYAI Jó. Dehát különben is… Hát úgysincs senkinek olyon kikulturált hangocskája. neszek a behúzott pénztárfüggöny mögött. Ma megint én mondom be a huszonegy negyvenest? VARGÁNYAI Hogy micsodát? Ja. múzsás kis homlokodat. De nem is tartalak fel. úgy van csak odagányolva. hogy tenéked egy erős mellkas csak hiányozik. Bizonyisten. Dúdolja a MÁV-szignál dallamát. Jolika! …hanem nézzed. Éljen a magyar szabadság. csak szolid ünneplőbe öltözve. Vagyis ájláv. Oké. Ájlávmáv. viszolyogva nézi az esetlenül ripacskodó Vargányait. figyelek. sötét lesz. a Gusztiról nem lehet vitatkozni. Este van. kicsit kipúderozva. Köszönöm. titkos ösvény. málnabokrok. garázs. A huszárok táborát látjuk a színen a messzi csatatéren. kis patak. Én tudok várni. e. istálló. Közel hajol Jolánhoz. nem. úgy szárnyal az az állomás fölött. csak egy „Tábortűz” világít. ha megcsinálja végre a megafont. Most kaptuk kollektíve Dombóvárról. vigyázzál este a kapcsolóra. Jojó. Jó. Csókolom a kis kacsópongrácodat. Jut eszembe. Hogy mink szeretjük a MÁV-ot… Mit szólsz? Ne húzódózzál. Nézzed már. Én nagyon tudok várni. ahogy mondani szokják. azt igen. mint a tiedé. alighanem utas van. akire munkaidő után lehajthatod az írói gondjaidat… Azt a fejfájós. melyik az a név? Nem akarod kibarkóbázni? Nem? … Figyelsz te egyáltalán énrám. Jolika? JOLÁN Mi? Persze.

de bé van rezelve. Bajkhállóy Richard urat keresöm. ISTENSEGITSY Osztán mi dolgod véle. ha nem kötne inkognitóm s küldetésem tárgya! BAJKHÁLLÓY . béront oda az élünkön. és fennen kiált. HUSZÁROK Háháhá. a mi kapitányunknak se kellett több a vörös posztónál! Cokit kiáltott. Bényomulunk. Üstöllést látjuk. hogy ő ezt kikéri magának. Ez a Muki meg azt mondja.HUSZÁROK Ha mégegyszer annyi mente. azt a kirelejzumát neki. és ez itt egy literát szerkesztőség. mert a fal adja a másikat! Aztat csak nékije szabad mögmondanom. Na. ISTENSEGITSY Hijnye. ihaj. amott ni. hogy fene nagy sürgés van az egyik gyanús ablak megett. hogy nincs neki ínyére a forradalom. AMÁLIA Hajh. HUSZÁROK Háháhá! ISTENSEGITSY Hanem ácsi. Nosza. Aggyisten. HUSZÁROK Halljuk. hát egy ollyan papos forma ember sürgelődik ott mindenféle pappírokkal. kollégák. mert ő Bódog Iwán redaktorow. ecsém? AMÁLIA Ne oknyeleskedjék kend. mint a kocsonya. Elfogyott a regimente. öcsém! Nemcsak tán te is valami hadari spion vagyol? HUSZÁROK Háháhá. hogy elég volt ebből a muszka vitából. Éljen Bajkhállóy Richard. ahogy bévesszük azt a fővárost. mint a mennykő. látja ám a kapitány úr. Éljen a haza! ISTENSEGITSY Hanem Bajkhállóy kapitány mai hőstettéről még bé se számoltam néktek üstöllést. nem a gálya. halljuk! ISTENSEGITSY Hát. és különben is kirelejzum. hogy nyelvileg is ki nem vágom. ISTENSEGITSY No. hogy a sajtót a nép nevében lefoglalja. beh fölvágták a nyelved. és hogy csak örüljék az úr. mit parancsolunk. Kérdi. Itt ezután a nép lesz az úr. a kapitány úr erre izibe kettésuhintja az írógépöt a szablyájával. lódobogást hallok közeledni! AMÁLIA Huszártoalettben álbajusszal belép. de móresre tanítanám e sok parasztot.

egyre többször. dalba kezd. indulnak ki a színről. Evégből száll a dalunk. BAJKHÁLLÓY Meglátja Amáliát. Szép selymes lódingjuk fújja a szél. hosszas magyarázkodásra nincs idő. Tetszik majd neki. bocsánat. Fölnevet. BAJKHÁLLÓY Vitézek! Fogat fogért. Tölt. Készen van immár a nagy terv. pénztár VARGÁNYAI Kintről. Na végre. ideges. Az anyád!… A második vágányról teherszerelvény tolat ki… a vágány mellett tessék vigyázni! JOLÁN A pénztárban ül. végeztem. Ráimádkoztam egy kis púdert… Szegény. Beleragad a kapcsolóba az operettem… Ne félj. csak eztán balszárny helyett végig jobbszárny értendő. Nem fog ki rajtunk a muszka! Éljen a haza. Dehát ha egyszer beragad?! A Guszti is mondta. cselt cselért. Jolán! … Vettem a büfés Erzsitől egy üveg Hubit. Hogy fogja ez a hülye taposni a biciklijét. hogy… nem is fogom merni. Ne zavard… az előadást… Elhallgat a megafon. Pokolra küldjük az ellent. otthonról vágtatám lóhalálában. Ütött már az óra Talpra huszár lóra Lóra. a csatazaj vonatdübörgéssé változik. Mintha térdig narancsban . Guszti? Nincs itt egy lélek se… Inkább te vigyázzál! És tűnjél mostmár a francba. lolólóra. ha meghallja! Ott üti meg a guta a nyeregben. Minden marad a régiben. Nagy sürgés-forgás kezdődik. Lehet. nagyságos kapitány úr. majd elhalkul. A balszárnyon támadunk. sötét lesz és megint állomás. szuszog az egyre kiszámíthatatlanabb megafonba. este. Bele-beletapsol. legyen elég. meg van kicsit ijedve. Száll a dalunk. …A vágtató lovasoknak lobog a hajuk. HUSZÁROK Pokolra küldjük az ellent Evégből száll. Kiürül a szín. Kelepce készül! A balszárny tisztárára bé van kerítve fölmorzsoláshoz. a csatába. Ki vigyázzon. Bajkhállóy az óráját nézi és lélekjelenlétet mutat nagyban. te zsönöge legény? AMÁLIA Richard! …Jajj. Tizennegyedik jelenet Állomás. Felerősödik a csatazaj. Lesz öröm. hogy be. Majd megnyugszik. ANYUSKA E pillanatban a lány a kiállt megpróbáltatásoktól elájul. köhög. …Anyám lassan kiül a verandára… kosztümben. hogy Talpighy-Talponoff elég nem szépen elárulta önt s egyben édös hazánkat. Hanem ellenben mit keresel itt. Rátolom a szekrényt az ajtóra. iszik.Tisztjei kíséretében belép. HUSZÁROK Menet közben.

Énekel. Hát ez tenéked nem elég. Azt. hogy ő nem akarta. Na? Ha akarod. az vagy hülye vagy hazudós. hogy a szándékaim továbbra is komoly. ha egyszer beragad? Benyomom és beragad. Jolika? Mi elég akkor néked? Mért nem lehet engemet mint magánembert is akceptálni. Az Ibi tudott… JOLÁN A pénztárban. táncoljál! Nem táncolsz az asztalon? Nem? Jó. csuklik. de nem nevetséges. Jojojó. Jolika! Te Jolika! Hát szavaljál mán valamit a kollektívának. a vidám alaptermészetemet. de nem tudok. Pedig aki énnálam szebben gondol terád. egyedül az ünnepség romjain. Hát én is csak egy élet vagyok. még el se köhintem magam. nőnapi ünnepség Jolán emlékezetében. Ne félj. kint maradhatsz szuszogni. Egészségedre. azt mondtam. Másnap meg majdnem sírt. Agykontrollra. VARGÁNYAI Részegen. És te együtt is lehetöl velem egyedül… Én csak ottan ülnék és biztosítanám teneked a termékeny magányt. …Állat. Én tudok várni. Mér nem tudod figyelembe venni a múltat? Ti. Kezd berúgni. Hát higgyed el. Tudd meg. most majd szuszoghatsz. és hogy ő szeretne mégegyszer az én becsületes szemembe belenézni… megírta levélbe is… VARGÁNYAI Másnaposan. Olyan tánc. mint a villanymozdony…” Hopp. messze Jolántól. Jolika? Hát ezt tőlem már megtanulhattad volna! Pláne meg nekem a te alkotásod hétszentség. Guszti! Iszik. mint aki fogdos lágyan? De legalább ne kacsintgatnál. Szuszogni is kimegyek… JOLÁN Na. összevissza beszél. te! Hát mit szégyenled magad? Vagy mondjad. fiatalok.gázolnák… Pedig alul kések vannak letéve. síkos kaszák… mire a végére érek vérnarancsszagú és vaníliaszagú az ujjam… Mit csinálhatok. … Mért nézel úgy. satöbbimet? Mért? Mért nem nézöl az egyenruha alá is. Tizenhatodik jelenet Operett ANYUSKA . és azért köptél le tegnap a fölháborodásodtól. Jolika! Fiatal koromban szőke voltam és népitáncos. …tudsz-e főzni galambleves májgombócot? He? Ne féljél. hogy „hajad úgy hullámozzon. hopp! Na. hogy Taszár-külsőig is elhallatszik… Ne félj. ha annyira akarod. Nem és nem tudok. kigombolkozva ül. lóg a feje. meg hogy pláne vasutas egyenruhában. hogy egyenruhában táncoljam el a Megy a gőzös Kanizsárát. mert azt gondolod. akkor szavaljál. …vááárni. Guszti. mégegyszer vááárni. Beiratkoztam a színjátszókhoz. megfájdulna a nyakatok hátranézni? Mi? És már megbocsássál. …Szeretnék belenézni. kimegy a pénztárból. hogy te mostan engemet ilyennek tartasz. és félek. Én nagyon. hogy csak a bennem lévő alkohol akarták azt a kis illetlenséget. majd tudsz. ki a játéktérre. a pofám összeragad ettől a szartól… pardon. tabularáza. Guszti! Átlátsz a ruhámon? Hát mit látsz? Na? Mi a szart látsz? He? Akkor meg mér akartad a nőnapon. na! Csak egypár részletet. hogy mi a nótád! Van nótád? Hadd hallom! Megy a gőzős Kanizsára? Na? Nem? No. ahol ismét operett következik. Dögöljön meg. szedelőzködik. hogy te az asztalon. anyuska. Pfffuu. Lesz most majd neked tánc. röhögtető. Sajnos csak részleteket… a harmadik felvonásból… Meg a finálét. Gyűrögette nekem a hideg kezét. Hiszen csak egy komisz kutya akarhat ilyet. mi? Az asztalon… Mer az egyenruha az egy szentség… És hogy ő a legjobban szeret engemet egyenruhában… A hülye! Tizenötödik jelenet Állomás. hogy vau-vau. Hát nem is akartam én tegnap. pardon. hanem éppen ellenkezőleg… Mikor az Ibi elment a Gartenberg mérnökkel. hát te sem fiatalodol.

ahogy az iskolában. szép brazil boám. hogy soha többet nem utazol el Püspökladányba… BAJKHÁLLÓY Fölfedezi Amáliát. Istenem. Vitézek. Szellők fémes nyargalán… AMÁLIA Közbevág. ANYUSKA A vidám huszárok szilaj örömük folytán három ízben a levegőbe repítik szeretett vezérüket. Misike… Ha megígéred. egyetlenem. ellenben golyók szakadatlan repdesése világítja be az ég boltját. ha jőni kell A nagyszerű huszár. ollé! BAJKHÁLLÓY Talpra ugrik. Mihály. …Amália… vasutasegyenruhában… kibontott lenszőke hajjal… sapka nélkül… le van szarva a szabályzat… AMÁLIA tépést csinál. Szállj. Vérző fején nehéz kötés. köszönöm a szíves gratulációt. ellenség fejvesztve. hol maradnak ennyi ideig? Most már lassan jőniük kell… Énekel. két ujjal jelentkezik. hogy ollé! HUSZÁROK Szállj. Itt vagyok. szállj. lajbis ördögök. aki édes önfeláldozásával megmentette mindnyájunk és édes hazánk életét? Hol az a szőke. Hanem hol van. haza megmentve…. A vállukon hozzák Bajkhállóy kapitányt… AMÁLIA Fölsikolt. fitosképű közhuszárlegény? JOLÁN Tán már a megafonos-szobában. …Ó. ollé. meghalt! Hát mégis meghalt! Elájul. Se burkus és oláh. szállj szép brazil boám Szellők fényes nyargalán… ANYUSKA Egy csapásra a málnabokrok közül elcsigázott. HUSZÁROK Feldobálják Bajkhállóyt. én vagyok. Köszönöm. vidám huszárok érkeznek és benépesítik a színt. Kiáltsuk hát. hát te vagy az? AMÁLIA Igen. akinek mindezt köszönhetjük. mindig csak a csata. elég gézt csináltam jó Richardom s hazám számára… De hah. rohan felé. Ollé. Sötét egy éjszaka van. csak a csata. nem a szemed világa kápráz… . Mert jőni fog. Ellent nem áll neki se rácz. magyar hazám Háromszor. Misi. ti férfiak. csata letudva.A huszárok elhagyatott tábora a messzi csatatéren. menet a megafonos szobába. csak a szabadság vándormadara… Remélem. próbálgatja a narrátorhangot az „előadáshoz”. Énekel. Amália. Mint hatalmas turbán. mennyit kell aggódni érettetek. A kihúnyó tábortűz pisla fényénél Amália… JOLÁN Közbevág. mint mindig.

Íze mint a pálmaág. EGYÜTT Látlak szívem gukkerén. de nem legény. Hős vértől piros a szám. Hogy ármány mit sem ér S a szív jutalma két kebel A honfibú egén. És búúúús. Rabláncot font a két szeméből. Bizony. Háromszor. Mint két galamb egymás ajakát! BAJKHÁLLÓY Kezdettől fogva tudtam én. spionra nyaktiló vár És bús magány. Szeljük át. AMÁLIA Úgy bizony. Érzelmem fűti a keblem. És most ezen raboskodom. BAJKHÁLLÓY Angyalom. EGYÜTT Szőke bár. hogy hurrá! TALPONOFF Belátom immár. Hazája szebb ékszer nyakán. Szeljük át. hogy visszatér Richard. Csókolj meg. magány. BAJKHÁLLÓY Légy nékem zabla és kengyel. Amália és Bajkhállóy kettőse. Kínáltam önnek bár nyakéket. Pram pram. AMÁLIA És tudtam én.Ének. Kiáltsuk hát el hattyúként. BAJKHÁLLÓY Angyalám. KÓRUS Add a szád. kis tubicám! HUSZÁROK . Add a szád. AMÁLIA Nézz reám. muszka kémből Szalonnává nem válhatom. e napsugár.

Húú. szállj szép brazil boánk. bazmeg. és mint a parázs. most már éppen csak a finálé… Vágtatnak haza septén a szerelmesek. Mindjárt jön. Odaül az asztalhoz. mindjárt. fölveszem. Tus. brávó. Anyuska még brávózik is… brávó. de kurva nehéz vagy! Mint az a hájas Guszti. elevenedik meg a taps a közönség tenyerében. csak menjen el a gyékényesi… Az ügyelő lassan színpadra szólítja a színészeket… Amália művésznőt kérjük a fináléhoz! …Húzhattam volna valami jobb ruhát… Itt van egész Ibusár …a két nyíregyházi mozdonyvezető az átvonulásin… öltönyben az erkélyen… erkélypáholy… Huszka Jenőbérlet… Zenéjét szerzette és vezényli: Kleisermann: Mihály. Egybekel Promt ott Richard és Amália. jön a gyékenyesi! Jolán. szerzőt… Kintről erősödő vonatdübörgés. mindjárt. …Ne félj. Jolika. mint majd többször is. Gyere már. a füzete és a megafon mikrofonja. halló. istenbizony… És akkor aztán összecsapódik a függöny két szára.Szállj. Élj’ a szabadság élj’ a haza. előtte pohár. aztán sötét és megint állomás. iszik. gyere már. Itt vagyok. a büfés Erzsi szabályosan zokog. …Jézusom. vágott virágot dobál a szerzői páholy felé. AMÁLIA Véget ért EGYÜTT Hát a megpróbáltatás. Püspökladány! Na pont te nem fogol hallani semmit. Egy októberi nőnap… Nyugalom. ne félj. Kocogtatja az üres mikrofont. Jolán. ne sírj. ez tényleg jön. Szép brazil boánk csak szállj! Szállj. Misike. szállj szellők nyargalán. gyékényesi! Már csak a finálé. halló. Misi. lehajlok. S egybekel. meg se beszéltük. ott esik le a peronon. Tizenhetedik jelenet Megafon szoba JOLÁN Tolja a szekrényt az ajtó elé. Meg a Magyar Boldog… de az úgyis szedi az irháját… majd a nyelvét harapja el… lesz annak nyelvi szempontú baja elég… Egyedül bankettolunk. micsoda hülye vagy te… Tizennyolcadik jelenet Állomás és Operett . BAJKHÁLLÓY Véget ért. Erzsi… A hülye Guszti ott tapsol a betört ajtóban… Szerzőt. éljenzés. a kultúrváró előtt. Tölt. nádszál vagyok és elfogódott. BAJKHÁLLÓY Kis kezed. hubisüveg. AMÁLIA Nagy kezed EGYÜTT Lesz a megjutalmazás HUSZÁROK Lóra hát! Lóra hát! Vágtatánk sebtén haza.

hát ezt mindenki hallja ám! Hallgass már el vagy legalább erissz be. csak kapcsoljad ki szépen… JOLÁN Szállj. A színen hinta. hoztam egy pezsgőt. őrület és lidércnyomás az egész: hosszú finálé. Jolika! Jolika! Ejnye.A jelenet legnagyobb része „kihangosítva” az eleve torz. az sok ám… JOLÁN …egy kicsike aranyhíd ível át. Hát persze. lenyomja a kilincset. a hétszentségit… JOLÁN …Amikor kivilágosodik a szín. Éljen… . Kis híd… Nem lehet. azonnal kapcsold ki azt a szart. Közvetítést hallanak… VARGÁNYAI Kintről. Hát agyő pá. Guszti… A későnjövő foglalja el a helyét és hallgasson… VARGÁNYAI Mimet? Mit csináljak én? Jolika! Hát ez nem színház ám. hallod? Te viccelsz velem… Ugye viccelsz?! … De ami sok. gyékényesi… Jóestét kívánok. a főhercegi palota jól ismert és ápolt kertjét látjuk. te! JOLÁN Ti-rarirá-rárá. energikusan kopogtat. Jolika. dísztribün. hát mért zárkóztál be? Nézzed. hallod? Hát beragadt a gomb! Te. A MÁV-szignált utánozza. Guszti. szép brazil boám… a parányi hidacskán Bajkhállóy hadteste érkezik meg nagy éljenzés közepette… Éljen. Kék angyal. e. Elkoccintgathatnánk… JOLÁN Sárbogárdy-Kleisermann: A Bajkhállóy huszármente… háborús dalmű… részletek a… VARGÁNYAI Mi? Micsoda? Min veszöl te részt. hallod? JOLÁN A színház olyan hattyú barátom. Figyelem. Nem szabad kikapcsolni… Néma operettnek az anyja izéje… VARGÁNYAI Joli! Hát nem értesz a szóból? Hát ezt az egész állomás hallja ám! Hallod? Az egész falu! JOLÁN Akkor hallgass te is. ráadásul olykor ki is hagyó megafonon át hallatszik. …a harmadik felvonásból… VARGÁNYAI …Jolika! Hát vegyed észre magadat. persze. a vágányok mellett tessék vigyázni… vigyázni tessék… A vonatdübörgés elhalkul. szállj. csend lesz. Jolika? Mit mondol? Hát engedjél már be. JOLÁN Vonatdübörgés. Khm Khm. figyelem! A harmadik vágányon gyorsvonat halad át. balra kis aranyhíd ível át… VARGÁNYAI Mi ível át? Milyen kis híd? Jolika. mely iszaptengeren vergődik… VARGÁNYAI Mintha egy őrülthöz beszélne.

ringatják magukat egy torz. bizonyisten. hogy mezei kispacsirta? Nem? Meg tírurirá? Ne félj. Rendőrt kelljek hívni. Színarany kengyele Fényesen vesz erőt Oroszon lengyelen.VARGÁNYAI Te. te kit zenésíts?! A ladányi presszósnődet. már csak egy-két… a finálé. a vállán hermelin… VARGÁNYAI Te. azt. VARGÁNYAI Mit csináltál? Hát megőrültél te. Bajkhállóy a nádgarnitúrára helyezi az ájult Amáliát… megcsókolja… mozdulatokkal dalba kezd. alig tud erőt venni magán. Az operett szereplői felállnak a fináléhoz. Léopold… jó negyvenes. idefigyeljél. megafonhangon. . várják a sorukat. Dalba kezd… LÉOPOLD Szinte bábként. azt akarod? JOLÁN …Hermelinpalástban… Hallgass. talán nem is létező zene ütemére. idehallgass! Ha nem fogod be a szájad. Csengő zablaszára. Guszti… rámtörni… elétoltam a vasszekrényt. Bajkhállóy Mihály Amáliát egymás karjában tartva érkezik… Mögötte Talpighy Gusztáv grófot és Magyar Bódog… muszka kémeket… spionokat taszigálják gúzsba kötözve. JOLÁN Szilaj mozdulatokkal táncraperdülnek a jól nyírott bukszusok között… Nem bírod. Te. szipog. Jolika az agyaddal? JOLÁN Léopold főherceg fanfánsok és infánsok kíséretében kilép a balkonra… kezében jogar. én isten bizony hívom a… Halkan. Guszti! Vagy azt akarod. Sírni kezd. hogy kikiabáljam az egyenruhatáncoltatást? Meg az endékás lányt? Az endékás lányt a sínautóban? Azt akarod? Meg hogy felírtad rúzzsal a vécetükörre. én rádtöröm. hogy átlátsz a ruhámon? Belemondjam? VARGÁNYAI Büdös kurva! Lógóvalagú büdös kurva. Na de várjál csak! Elrohan. JOLÁN Hallgatózik. széteső zenekari kísérettel. Mind szar alak vagytok… Elmész egy szó nélkül? Egy büdös szó nélkül? Hát bazd meg a vonódat! Tudod. Ahogy a földműves A búzát kaszálja. Gúzsba! Szar alak vagytok. JOLÁN …Guszti! Mért hallgatsz? Itt vagy? Hallod? Hozod a rendőrt? Hát nem azt mondtad. hanem mostmár aztán kijövök ám a béketűrésemből! De ki ám! Rázza az ajtót. Jolika. iszik. Éppenúgy nincs párja A magyar huszárnak.

Guszti. Ellent fogtunk hősi hajszán Ő a huszárkapitány… JOLÁN A refrén alatt. ollé… A zenekar belekezdene a fináléba. hogy… JOLÁN Bajom? Hát aztán mi bajom? Minden a bajom. VARGÁNYAI Hát akkor legalább hallgass! JOLÁN Hallgatni se bírok… Guszti! Anyuska! VARGÁNYAI . már vége is van… Léopold főherceg a szökőkúthoz lép… fennkölten… Gyámleányom kezét ezennel… néktek adom!… Kezében pezsgőspohár… Bordal. Hős vértől pííííros a szám. hogy ebből nagyon komoly kellemetlenséged fog lenni! Hallod? Nagyon komoly függelemsértésed lesz ebből tenéked… Itt vagy? Olyan bajod lehet ebből. VARGÁNYAI Káromkodik. A szekrényt. véreim. próbálja a szekrényt eltolni az ajtó elől. magyar huszárok. Ellent fogtunk hősi hajszán Én a huszárkapitány… HUSZÁROK Refrén.… Ősi mozdulatokkal bordalba kezd… Félig énekel. Jolika! Hát tudom én! Hát megértem én! De meg kell mondanom. mint az apátok… Ahogyan véretek a jó hont öntözte. büszkék vagyok rátok. de a visszasiető Vargányai szétdörömböli. a zenekar menne utána. kis tubicám. Csókold meg. …Guszti! Jézusom. feszegeti az ajtót. Érzelmem fűti a keblem. ollé. …A helyzet súlya alatt Amália promt föléled… gyengéden hintázni kezd… dalba fog… AMÁLIA Énekel. Csókolj meg. Hallod? Nem bírom. JOLÁN Na.Legények. Légy nékem zabla és kengyel. hol vagy? Itt vagy Guszti? Ne félj. Guszti… Mostan meg nem bírom visszatolni. kintről. mostan a torkotok… a jó bort öntözze… Ollé. dörömböl. a zene az operett szereplőivel együtt mintegy „kimenekül” a színről. kis tubicám! HUSZÁROK Érzelmek fűtik a keblét. tudod? Mit akarsz te akkor énvelem? Mit tudsz te velem csinálni? Megpofozol? Harapdálni fogsz? Jössz lábtól és harapdálni fogsz? Te meg a Feri rendőr? Mi? Vagy az úerhá? A szaros rohadt úerhá? Sír.BAJKHÁLLÓY Dér csillog rajtuk a bajszán Átúsztuk az óceánt. de lassan szétesik.

vagy mi! Ennek tisztára elment az esze. Épp jön fel a nap véres koronája… Guszti! Madárcsicsergés. A büfés Erzsi a színészklubban bontja az oportóit… Szállj. Jolánhoz. Jolika! JOLÁN Hiába… sózok. iszapos sírása. Pali! Jénai Pali! Csináljál már valamit. mint valami szegényes zsákmányt. megszűnik a kihangosítás. baszki. üssél rája a gombra. Nem tudom. Nem mindegy? A szökőkút kétoldalán… Amália estélyi ruhában hintázik a pirosló málnabokrok között. sármány a bokája… Csiszálja az égboltot a papucsa… pezsgőt! Nagy csattanással elhallgat a megafon. Jénai Pali lapáttal veri le a hangszórót a tetőről. szállj… Aztán csak a halkuló. Bumm. Nem tudom kiizélni. JOLÁN Beragadt. Sózz oda neki a kurva életbe. tapsrend… Pezsgőt isznak.Akkor kapcsold ki legalább. a fene a bomlott agyadba! Kikiabál a peronra. szállj. bumm! Hallod? Egy nagyot. Te. hallod? Két kézzel! Egy nagyot vágjál neki oda. Guszti. …Arany a cipője. Vége . …Mindegy. levadászott bádogállatot. Pedig akarom már… Ez teljesen beragadt. Esetleg Jénai Pali áthúzza a sötét színpadon a levert hangszórót. Tényleg nem tudom. Hallasz? Kintről duhogás. és a csönd. szép brazil boám… szellők fényes nyargalán… szállj. hát csapjad le azt a rohadt hangszórót a tetőről.