You are on page 1of 3

Unitatea de învăţământ:Liceul economic A.D.

Xenopol Disciplina de studiu:Contabilitate Clasa a X-a

Profesor coord. Liceu:Grazziela Marin Student: Pagu Valentina Data: Ora:

Proiect de lecţie Unitatea de învăţare (tema): Contul Subiectul lecţiei: Contul – prezentare generala Tipul de lecţie: mixtă Competenţele specifice vizate : C1: Identificarea contului intr-un document contabil. C2: Reformularea principalelor caracteristici ale unui cont in contabilitate. C3: Recunoasterea formei contului intr-o inregistrare contabila. Obiective operaţionale: O1: Elevii vor fi capabili sa reformuleze definitia contului la sfarsitul lectiei. O2: Elevii vor fi capabili sa identifice principalele elemente ale contului la sfarsitul lectiei. O3: Elevii vor fi capabili sa recunoasca forma contului. O4: Elevii vor fi capabili sa distinga intre cont si bilant la sfarsitul orei. Locul desfăşurării lecţiei:in clasă Desfăşurarea lecţiei

Etapele (evenimentele, momentele) lecţiei

Timp alocat (în minute)
2 min.

Activitatea profesorului
Se crează condiții pentru începerea orei ,pregătirea materialului didactic. (cărți,fișe de lucru,culegeri)

Activitatea elevilor
Se pregătesc pentru inceperea lecției,sunt atenți la indicațiile profesorului

Metode şi mijloace de învăţământ utilizate

Modalităţi de evaluare

Moment organizatoric

Dialogul

aprecierea şi notarea răspunsurilor elevilor)** 20 min. Se exemplifica prin fise de lucru formele contului. Raspund la întrebările profesorului și încearcă să facă legatura cu lecțiile anterioare. Captarea atenţiei 2 min. Conversația Intrebări deschise Explicația Conversația Fisa de lucru Observarea sistematică Conversația Observarea sistematică -exemplificarea -conversaţia -evaluare pe parcurs bazata pe intrebari .3 min. Pune intrebări despre Raspund la conținutul lecției întrebările punctează ideile profesorului. Sunt atenți la prezentarea profesorului. conturi pentru fiecare element in contabilitate?” Evaluarea pe parcursul Răspund lecției prin întrebările întrebărilor Raspund la întrebările profesorului și argumentează logic raspunsul Iau notițe. Se prezinta comparativ bilantul contabil si contul. Conversația Explicația Frontală Comunicarea noilor conţinuturi: organizarea şi dirijarea învăţării (în funcţie de situaţiile de învăţare construite) 3 min Obţinerea feed-back-ului şi realizarea de precizări. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale 5 min. Se reamintesc noțiunile principale ale contabilitatii si scopului contabilitatii. Se va evidenția importanța practică a contului prin inrebări ca: ” Este important pentru o firma sa inregistreze undeva ca a achizitionat un nou utilaj?De ce?” Prezintă subiectul(contulprezentare generala) și obiectivele operaționale care si le-a propus pentru lecție.sunt atenți și interacționează cu profesorul. 4 min Evaluarea performanţei Se prezintă definitia si elementele unui cont. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare necesare învăţării care urmează (eventual. completări etc.pu principale n intrebări in Întrebări”De ce credeți că cazul in care nu este important să stabilim au înțeles.

reccapitulări) Sunt atenți la recapitulare.Le înmânează elevilor exemple de forme ale contului. -Lucrul in echipă -explicația -conversația Aprecieri verbale asupra colaborării membrilor echipei -expunere -explicația . -elevii vor nota cerintele profesorului. 8 min Fixarea cunoştinţelor 3 min Stabilirea sarcinilor pentru activitatea independentă a elevilor.se uita pe modele primite și pun întrebări profesorului .prin punctarea ideilor principale.adresate în etapele anterioare. Profesorul comunica indatoririle elevilor pentru ora urmatoare (teme. Profesorul face o recapitulare a lecției.