You are on page 1of 6

Diplomski rad

Uvod
Iako smo to i pretpostavljali, sada je i jedno naučno istraživanje empirijski pokazalo da je dosta nizak stepen razumevanja anglicizama kod korisnika srpskog jezika Mnogobrojne reforme u svim društvenim sferama i prilagoñavanje stranim sistemima i propisima, uz izostanak saradnje sa stručnjacima za jezik kada je o novoj terminologiji reč, bahatost i nemar odgovornih prema tom problemu, neminovno su sa sobom povukli stihijsku lavinu nove terminologije u svim oblastima, koja nije prilagoñena srpskom jezičkom sistemu. Na početku 21. veka engleski je odomaćeni strani jezik u svim zemljama sveta, zbog rasprostranjenosti i ogromne zastupljenosti u komunikaciji, što je i dovelo do njegovog snažnog uticaja na sve jezike sa kojima dolazi u dodir. U tom pogledu ni mi nismo izuzetak. S njim se ne susrećemo samo preko štampanih tekstova, televizije i filma nego i preko svog maternjeg jezika. Zato želimo da ukažemo na neke primere njegove neselektivne i stihijske upotrebe u srpskom jeziku. Hoćemo da pokažemo i dokažemo poražavajuće i zabrinjavajuće stanje naše jezičke prakse i ukažemo na nužnost zalaganja za pravilan odnos prema jeziku i valjano znanje i osmišljeno korišćenje. Kako sada stvari stoje, izgleda da je to borba s vetrenjačama.

2

Što se izraza anglosrpski tiče. ali nedovoljno. na to su je podstakli natpisi na ulici tipa Čikin grill i potreba da sazna da li. ljudima mlañe generacije. U upitniku su korišćeni potpuno odomaćeni. u kojoj meri i na koji način. tako i one koji ga nikada nisu učili. slušaoca. prolaznik razume ovakve natpise. umesto da ih zaprose ? Ili kada televizije bez prestanka prikazuju telenovele umesto teleromane.Diplomski rad Šta da kažemo drugo kada vidimo da muškarci u prevedenim filmovima pitaju žene da se udaju za njih. započetog 3 . S pragmatične tačke gledišta pokazano je da dolazi do šuma ili smetnje u komunikacionom kanalu izmeñu pošiljaoca poruke i primaoca poruke. u najvećoj meri preko sredstava javnog informisanja. i čitaoca. delimično odomaćeni i neodomaćeni anglicizmi. Kako sama autorka kaže. Uzrok tome jeste zanemarivanje činjenice da primalac poruke često nije u stanju da je razume iako možda i zna engleski jezik. napominjemo da se pod njim podrazumeva jedan nov sociolekt. svojstven urbanim. kada štampa i ostali mediji izveštavaju o ukinutim prelevmanima . uključujući kako one koji su kao strani jezik učili engleski. s jedne strane. To je pokazalo i ovo istraživanje na uzorku od 80 ispitanika kojima je srpski jezik maternji. koliko-toliko dvojezičnim. o revolving-kreditima i sličnom bez ikakvog objašnjenja tih većini publike sasvim nepoznatih reči? Da bismo bolje osvetlili problem prenećemo vam rezultate naučnoistraživačkog rada sažetog u knjizi izdavačke kuće „Zmaj” iz Novog Sada Koliko razumemo nove anglicizme koja je plod dvoipogodišnjeg teorijskog i praktičnog istraživanja Olge Panić-Kavgić. s druge. asistenta na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Istraživanje je pokazalo kako se anglicizmi u srpskom jeziku upotrebljavaju krajnje haotično i kako govornici srpskog jezika ne razumeju u potpunosti značenje stotina anglicizama kojima su svakodnevno izloženi. novinara. gledaoca.

koji svoju jezičku i drugu kulturu stiču uglavnom preko popularnih medija. nego samo ono što čini neopravdane i nepotrebne inovacije nastale pod uticajem engleske norme. Ova veštačka i spontana tvorevina predstavlja vrstu srpskog jezika koji odstupa od svojih normi. 4 . Pod termin anglosrpski ne podvodi se svaki uticaj engleskog jezika na srpski.Diplomski rad a nezavršenog obrazovanja. i upotrebljava se prema normama engleskog jezika.

može se konstatovati da su učinci globalne anglocoolture na sinonimiju srpskog jezika troslojni: (1) u slučaju inercijskih sinonima. Uz to. 16 . (2) u slučaju ekonomičnih sinonima. uključuju i prevedene sinonime u liku skrivenih anglicizama. (3) u slučaju hiposinonima. zbog toga što se u anglocoolturnoj jezičkoj praksi anglicizmima daje upadljiva prednost. Zaključak Na kraju.Diplomski rad 5. anglicizmi doprinose izražajnosti srpskog jezika (ahamburger). u odnosu na (neke) prevedene sinonime. bar pruži prilika da odmere snage s očiglednim i sirovim anglicizmima. anglicizmi doprinose samo kratko ekonomičnosti izražaja srpskog jezika. s malim izgledima da se u dogledno vreme domaćim i odomaćenim ‘stranim’ rečima. anglicizmi ne doprinose izražajnosti srpskog jezika (aharmonizacija). ali ne i njegovoj izražajnosti (aafteršejv). opšta tendencija koja se primećuje kod inercijskih i ekonomičnih sinonima jeste da oni sve nesputanije i postojanije potiskuju i istiskuju uobičajene i ustaljene reči srpskog jezika.

Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama. G.Diplomski rad LITERATURA Semantika i pragmatika reči. Sinonimi u teoriji i praksi: isto ali ipak različito.) Beograd. 47/1-2. I mi reč za trku imamo: srpski nasuprot anglosrpskom. Naučni sastanak slavista u Vukove dane (2004a). (održanog septembra 2001. Primenjena lingvistika(2002).Novi Sad: Zmaj.(1997). Funkcionalno raslojavanje srpskog standardnog jezika. 3: 95-101. 9: 14-20.305. 17 . Nemarni “funkcionalni stil”: u potrazi za zagubljenim značenjem. Jezik danas(1999). Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku (2004b). Zbornik radova s Meñunarodnog naučnog skupa “Život i delo akademika Pavla Ivića”. (2004c. 32/1: 297. (2005a). Nejgebauer. Srpski ili anglosrpski – pitanje je sad. U: Srpski jezik u reformi škole. O anglicizmima iz četiri različita ali meñupovezana ugla.Svet reči. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. Adaptacija novih reči iz engleskog jezika prevoñenjem. 19-20. (2001). Zbornik.). Sremski Karlovci . (2005b. Anglicizmi u našoj svakodnevnoj praksi: kako iz koncentričnih začaranih krugova?. Beograd – Novi Sad – Subotica).

. Sinonimi u našoj anglocoolturnoj jezičkoj praksi .................................................. Anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku ............................................................................................................... 6 3...........................................Diplomski rad Sadržaj Uvod .................. 2 1..................................................................................... Uticaj engleskog jezika na srpski ............. 16 LITERATURA ............ Tipologija sinonimijskih meñuodnosa ....................................................................................................... 9 4..................... 5 2......... Zaključak.............. 11 5....................................................................... 17 18 ....................