You are on page 1of 2

TREBALL SOBRE EL BÀSQUET Com fer el treball? • A ordinador si es possible.

• Amb una portada amb el nom, curs, col·legi, àrea. • Amb una bona presentació, neta i ordenada, respectant marges, separació entre activitats, … • Sense faltes d’ortografia. Què punts treball?
1-. Explica bàsquet.

tractar
els

en
orígens

el
del

breument

2-. Escriu el nom d’alguns dels jugadors de bàsquet més importants de la història i un breu resum de la seua vida. 3-. Explica de forma breu les característiques i regles principals del bàsquet.

Explica i dibuixa quatre activitats diferents que hem treballat en classe en aquesta unitat.4-. .