You are on page 1of 10

Raport de Cercetare Grant: MODEL DE ANALIZA A RISCULUI DE FALIMENT LA NIVELUL FIRMELOR INDUSTRIALE ROMANESTI Majoritatea intreprinderilor isi desfasoara

activitatea in conditii de riscsi incertitudine. Acest lucru face necesara acordarea de catre managementul firmelor a unei atentii sporite analizei riscului. Ignorarea sau tratarea superficiala a riscului poate duce la aparitia unor dificultati financiare majore sau chiar la falimentul firmei. Se impune, astfel, apelarea la instrumente adecvate de predictie a riscului de faliment, care sa-i ofere decidentului posibilitatea identificarii cu anticipatie a simptomelor dificultatilor financiare, reflectate, de regula, in degradarea situatiei financiare si a nivelului unor rate financiare. Datorita unor situatii conjuncturale sau unor deficiente grave aparute in mecanismul intreprinderii, firmele se pot confrunta cu dificultati de plata temporare sau permanente. In cazul existentei unor dificultati permanente de plata a obligatiilor fata de terti, se poate vorbi de o fragilitate economica si financiara a firmei, cu influente negative asupra solvabilitatii acesteia. Studiul intreprinderilor aflate in dificultate are o importanta deosebita in prezent in tara noastra, prezentand interes pentru banci, care sunt preocupate de calitatea portofoliilor de credit pe care le detin, si pentru diferite categorii de actionari, investitori, creditori sau parteneri de afaceri. Principala problema pusa de catre practica este alegerea momentului pentru inceperea procedurii de lichidare, care nu trebuie nici anticipat, nici intarziat prea mult. Daca momentul va fi stabilit prea timpuriu, intreprinderea nu va avea posibilitatea cautarii unor solutii mai simple de redresare si va suferi pierderi de imagine ireparabile. In schimb, daca procedura se declanseazatardiv, exista sansa ca intreprinderea sa nu mai aiba active suficiente pentru a despagubi, partial sau integral, creditorii sai. O metoda cu larga aplicabilitate practica in predictia falimentului este metoda scorurilor care presupune gasirea unei combinatii liniare de rate financiare (functia Z) ce permite diferentierea firmelor falimentare de firmele fara dificultati financiare. Forma generala a unei astfel de functii este:

unde: Xi – ratele financiare utilizate; ai – coeficienti de ponderare. In functie de scorul Z obtinut pentru o firma, aceasta este incadrata intr-o anumita zona de risc. Elaborarea unor modele de predictie a falimentului a facut si face in continuare subiectul a numeroase lucrari de specialitate din tara si strainatate. Modelele propuse pana in prezent au dezavantajul ca pot fi aplicate numai in economiile tarilor in care a fost facut studiul statistic (sau in ramura sau sectorul de activitate analizat), utilizarea acestora neputand fi

2 Elaborarea modelului de analiza a riscului de faliment pentru firmele cuprinse in esantion 2. 1 Formarea bazei de date necesare studiului. perioadele marcate de instabilitate economica determina modificarea corelatiilor surprinse prin functia scor elaborata. Diseminarea rezultatelor cercetarii In prima etapa a derularii proiectului a fost demarata documentarea stiintifica prin aprofundarea literaturii de specialitate referitoare la analiza si predictia falimentului firmelor industriale.3. impunand o reactualizare a acestora la intervale regulate de timp. 1. Calculul ratelor financiare selectate 2. ceea ce limiteaza temporal utilizarea acestor modele.1. valabil pentru firmele romanesti am fixat trei obiective specifice. Analiza discriminanta a rezultatelor obtinute si retinerea ratelor reprezentative 2.2. Activitati : 1.generalizata in profil teritorial. . 1. Rezultatul acestei activitati s-a concretizat in fundamentarea teoretica a studiului. Testarea modelului de analiza pe un alt esantion de firme in vederea stabilirii gradului de relevanta 3. In vederea elaborarii unui model de predictie a riscului de faliment. premisa a continuarii cercetarii.1.2. Agregarea acestor rate in cadrul unui model statistico-matematic Obiectivul nr. 3 Analiza critica si diseminarea rezultatelor obtinute 3.3. sau elaborarea unor alte modele valabile in noile conditii. Totodata. la fiecare obiectiv fiind prevazute mai multe activitati: Obiectivul nr. Documentarea stiitifica a temei cercetate Extragerea esantionului de firme supuse studiului Culegerea datelor necesare de la firmele cuprinse in esantion Obiectivul nr.1.2. In acest fel s-a realizat o clarificare a conceptelor si notiunilor utilizate si au fost identificate metodele folosite pentru culegerea si prelucrarea informatiilor.

respectiv o cifra de afaceri de 14412 miliarde lei. perioada retrospectiva de timp pentru care se culeg datele trebuie sa fie cat mai mare. De asemenea. care vizau doua tipuri de informatii: ¨ informatii descriptive (denumire. dintre care: . care ne conduce la cele mai mici erori de reprezentativitate. forma de proprietate. Am avut. Dupa formarea esantionului s-a trecut la culegerea datelor necesare studiului. in cadrul studiului ne-am propus elaborarea unui model de predictie a falimentului valabil pentru firmele romanesti ce activeaza in industria prelucratoare. din fiecare subgrupa extragand aleator cate un esantion partial. capital social. acestea au fost organizate in chestionare. Plecand de la aceste considerente. obiectul de activitate. Modelele de predictie a riscului de faliment au un caracter preponderent statistic. insumand la sfarsitul anului 2000 active totale de 6145 miliarde lei si o cifra de afaceri. regiune geografica). usor de completat si prelucrat. Avand in vedere aceste caracteristici. astfel. fiind elaborate plecand de la situatia financiara trecuta a unor firme care au dat faliment si a unor firme care nu au avut dificultati financiare. Rezultatele astfel obtinute sunt apoi generalizate pentru toate intreprinderile ce au caracteristicile celor studiate.) informatii pentru determinarea ratelor financiare necesare in elaborarea modelului de predictie a falimentului.74 firme fara dificultati financiare.61 firme care au intrat in faliment in perioada 2000-2002. De aceea. la acel moment.Dupa documentarea stiintifica a temei cercetate s-a trecut la formarea esantionului de firme supuse studiului. Pentru a sigura operativitate in culegerea informatiilor necesare. firmele supuse studiului au fost impartite in subgrupe omogene si dupa alte criterii (dimensiune. este necesar ca esantionul extras sa fie reprezentativ. subramura de activitate. de-a face cu un sondaj de tip stratificat. numar de salariati. cu o valoare cumulata a activelor la 31 decembrie 2002 de 12775 miliarde lei. pentru a surprinde degradarea in timp a situatiei financiare a firmelor studiate. esantionul cuprinzand firme din toate regiunile geografice ale tarii. . ¨ . adresa. Pentru ca modelul elaborat sa aiba aplicabilitate practica. In acest scop. cifra de afaceri etc. de dimensiuni mijlocii si mari. din fiecare grupa extragandu-se cate un esantion. Au fost luate in studiu 135 de firme. de 3706 miliarde lei. apreciem ca esantionul utilizat este reprezentativ pentru elaborarea modelului de predictie a falimentului. Avand in vedere informatiile care trebuiau culese si pentru a minimiza cat se poate procentul de nonraspunsuri a fost elaborat un chestionar cu mai multe intrebari structurate. este necesaraprecizarea inca de la inceput a caracteristicilor si a sectorului de activitate din care vor fi selectate firmele studiate. Metodologia de elaborare a modelului de analiza a riscului de faliment impune impartirea firmelor supuse studiului in douagrupe: firme fara dificultati financiare si firme falimentare.

rate de lichiditate si solvabilitate. grupate in cele 5 categorii. in timp ce la unele firme membri echipei de cercetare au mers la sediile lor si au completat chestionarele intocmite. la structura capitalului intreprinderii si la corelatiile dintre acesta si activele pe care le finanteaza. In diagnosticul financiar al intreprinderii se pot utiliza mai multe categorii de rate. Elaborarea functiei scor se bazeaza pe utilizarea ratelor financiare. Rata rentabilitatii economice = 2. Pentru procesul de studiere a riscului de faliment intereseaza. respectiv 1999-2002.Au fost utilizate cu precadere intrebari cu final inchis care sa permita o completare rapida dar care sa asigure o verificare si o preluare in baza de date cat mai usoara si de asemenea sa faciliteze prelucrarea ulterioara a informatiilor obtinute. respectiv care separa cel mai bine firmele falimentare de cele nefalimentare. A. respectiv. Rata rentabilitatii resurselor consumate = . acele rate cele mai discriminante. capitalurile investite sau cheltuielile efectuate. care caracterizeaza capacitatea firmelor de a-si achita datoriile asumate pe seama activelor disponibile. - - - In literatura de specialitate si in practica financiara sunt prezentate si utilizate peste 150 de rate financiare. rate de risc sau de echilibru financiar. care privesc eficienta utilizarii activelor sau capitalului firmei. care se refera. Rata rentabilitatii financiare = 3. Rate de rentabilitate 1. care permit compararea rentabilitatii si riscului intreprinderilor de dimensiuni diferite si din ramuri diferite. Datele au fost culese pentru o perioadaretrospectiva de 4 ani. alte rate financiare. pentru a elimina eventualele situati conjuncturale. cele mai importante fiind urmatoarele: rate de rentabilitate. Din ansamblul ratelor financiare prezentate in literatura de specialitate au fost selectate 17. in mod deosebit. de regula. care compara rezultatele firmei cu veniturile obtinute. rate de rotatie. Pentru cele mai multe dintre firmele selectate in esantion informatiile au fost obtinute din situatiile financiar-contabile publicate pe Internet.

Viteza de rotatie a creantelor = 14. Solvabilitatea patrimoniala = D. Rata rentabilitatii comerciale = Rate de risc 5. Nr. Viteza de rotatie a datoriilor = 15. C. Finantarea imobilizarilor = 8. Rata de rotatie a activelor totale = E. de rotatii ale activelor circulante = 16. Rate de rotatie 13. Rata stabilitatii financiare = 6. Rata cheltuielilor financiare = Rate de lichiditate si solvabilitate 9. Solvabilitatea generala = 12. B. Lichiditatea curenta = 10. Rata de indatorare globala = 7.4. Alte rate financiare . Lichiditatea imediata = 11.

pentru perioada 1999-2002.175944797 0.953793 -74.50105891 -53.087742588 0. Rate financiare 1 Rata stabilitatii financiare 2 Rata de indatorare globala 3 Finantarea imobilizarilor 4 5 6 7 Rata cheltuielilor financiare Lichiditatea curenta Lichiditatea imediata Solvabilitatea generala 8 Solvabilitate patrimoniala 9 Viteza de rotatie a creantelor 10 Viteza de rotatie a datoriilor Nr.97296328 182.047921331 0.08561475 0.88 1.63 151.17.19340079 1.010645958 104.48 138.65098886 0. 30% pentru 2001.048956818 0.73 0. 20% pentru 2000 si 10% pentru 1999.995087 142.049961874 0.93469503 1.07401974 -2.73127388 -61.29 1. De asemenea pentru fiecare firma s-a determinat un nivel mediu al acestor rate pentru perioada 1999-2002. respectiv nefalimentare au fost calculate pe baza bilantului centralizat pentru cele doua grupe de firme.804944923 0.05 0. Ratele financiare medii pentru ansamblul firmelor falimentare.051659496 91.532455451 1.23555022 0.14 103.49894109 682.77 163. respectiv nefalimentare. 1 Firme falimentar Modificare e Firme nefalimentare a relativa 0.55044869 1.16 102. Pentru a acorda o importanta mai mare datelor mai recente s-a utilizat o medie aritmetica ponderata acordand urmatoarele ponderi: 40% pentru anul 2002. Valorile astfel obtinute au stat la baza selectarii ratelor considerate a fi cele mai reprezentative pentru diferentierea celor doua grupe de firme (tabelul nr.54 Nr.01 0. de rotatii ale activelor 11 circulante 12 Rata de rotatie a activelor totale 13 Rata rentabilitatii economice (Pe) 14 Rata rentabilitatii financiare Rata rentabilitatii resurselor 15 consumate 16 Rata rentabilitatii comerciale 17 Rata fondului de rulment .12559205 0.33287129 0.97 80.19 0.85 0. Crt.02538254 430. 1).08561475 0.41858734 2. Tabelul nr.591494476 501.4195141 0.05 555.996976881 113.639626 63.09827492 0.529310327 59. Plecand de la nivelurile individuale ale acestor rate (pentru fiecare dintre cele 135 de firme din esantion) am calculat si valorile medii pe ansamblul firmelor falimentare.09705602 0.64 166. Rata fondului de rulment = Toate aceste rate au fost calculate pentru fiecare dintre cele 135 de firme selectate in esantion.65 0.

grupa 4 care cuprinde 39 firme nefalimentare. Rata stabilitatii financiare.185962288 0. pe baza caruia s-a calculat un nivel mediu al celor 4 rate. apreciate ca fiind cele mai reprezentative pentru diferentierea celor doua grupe de firme. 2: Tabelul nr.612287947 0.5 4 .In urma analizei discriminante. In functie de valorile inregistrate pentru aceste rate. respectiv nefalimentare a fost impartit in cate doua subgrupe fiecare: grupa 1 formata din 29 firme falimentare cu cele mai scazute valori ale ratelor financiare selectate. dintre cele 17 rate utilizate initial au fost selectate 4.76838048 0.0587447 Finantarea imobilizarilor (X1) Solvabilitate patrimoniala (X2) Punct aj Grupa 1 Grupa 2 Grupa -1. 4 pentru grupa 3 si 5. de rotatii ale activelor circulante (X3) 0. rata rentabilitatii economice. desi inregistreaza diferente mari la nivelul celor doua grupe de firme. nr. avand cea mai buna situatie financiara. apoi s-a acordat un punctaj fiecarei grupe: -1 pentru grupa 1. 1.98634454 6 2. respectiv: finantarea imobilizarilor. Valorile medii ale celor 4 rate pentru cele 4 grupe de firme sunt prezentate in tabelul nr.34330459 1.648920166 -1 0. grupa 3 formata din 35 firme nefalimentare.5702932 Rata rentabilit atii economice (X4) 0.5 pentru grupa 2. de rotatii ale activelor circulante. nu a fost selectata pentru elaborarea functiei scor deoarece este apropiata din punct de vedere al continutului cu rata solvabilitatii patrimoniale. solvabilitatea patrimoniala. grupa 2 formata din 32 firme falimentare. optandu-se pentru utilizarea acesteia din urma. grupul firmelor falimentare.27600065 -0.0590551 33 0.0053751 32 0.1 pentru grupa 4. 2 Nr.84769198 5 0. - Pentru fiecare grupa in parte s-a stabilit bilantul centralizat.

apropiindu-se de 2. ce are caracteristicile celor selectate in esantion.55 firma nu are dificultati financiare imediate. a4 = 7. insa situatia acesteia trebuie urmarita atent.25 firma se afla in stare critica.1 Pentru gasirea combinatiei liniare dintre aceste 4 rate (de forma ). daca 0.331334903 8 0.073687. a3 = 1.25 ≤ Z < 2. o reducere a valorii acestuia reprezentand un semnal de alarma pentru managerii firmei. Modelul prezentat a fost testat ulterior atat pentru firmele din esantionul luat initial in studiu. In functie de valoarea acestuia firma va fi incadrata intr-una din urmatoarele 4 zone de risc: pentru Z < 0.55 firma are o buna situatie financiara. trebuind luate masuri radicale pentru evitarea falimentului. daca 2.622379546 2.247813. care sa permita incadrarea unei firme intr-o anumita zona de risc s-a obtinut astfel urmatorul sistem de ecuatii: Prin rezolvarea acestui sistem s-au obtinut urmatoarele valori pentru cei 4 coeficienti: a1 = 0.3 Grupa 4 1 1.75 ≤ Z < 4. intr-o zona de risc. Cu cat valoarea scorului Z determinat pentru o firma scade. falimentul fiind iminent. cu atat riscul producerii falimentului este mai mare. .77255. daca Z ≥ 4.75 (limita care delimiteaza matematic firmele falimentare de cele nefalimentare).75 firma are probleme financiare mari. - - Limitele stabilite pentru delimitarea intervalelor reprezinta media aritmetica simpla a puntajelor acordate pentru doua grupe consecutive de firme. Sesizarea din timp a eventualelor dificultati financiare impune calculul periodic al scorului Z.662378258 66 0.513369 Modelul de predictie a falimentului (modelul C) astfel obtinut este: Acest model permite incadrarea unei firme. Pentru aceasta se calculeaza mai intai cele 4 rate financiare implicate in analiza pe baza carora se determina scorul Z. cat si pentru alte firme ce au format esantionul aposteriorii obtinandu-se o buna rata de succes.1075840 96 5. a2 = 1.

din cele 74 incluse in esantion.75 ≤ Z < 4 firma se afla in zona de incertitudine II. dintre care 13 falimentare si 17 firme nefalimentare. modelul a fost testat si pentru alte firme care nu au fost incluse in esantionul initial. Pe total esantion rata de incadrare eronata este de 2. prin aplicarea modelului C la datele financiar-contabile ale anului 2002. respectiv 94.1% din firmele nefalimentare studiate) au fost incadrate ca fiind falimentare. in functie de valoarea scorului Z.8% din firme au fost incadrate corect. falimentul fiind iminent. In urma aplicarii modelului C la datele prezentate in situatiile financiar-contabile ale firmelor pe anul 2002 s-a constatat ca 92. Pentru firmele nefalimentare. respectiv 14 firme falimentare si 12 firme nefalimentare. dupa testarea modelului s-au obtinut urmatoarele rezultate: Pentru firmele falimentare.4%. - Grupand firmele din esantionul initial dupa o asemenea grila (scorul Z fiind calculat pe baza ratelor financiare ale anului 2002) am constatat cadoar o firma falimentara (1.75 firma se afla in zona de incertitudine I. O alta varianta de grila pentru incadrarea firmelor intr-o zona de risc este conceputa pe 3 intervale. rata de succes a fost de 91. A fost format un alt esantion (aposteriorii) din 30 de firme. iar pe baza ratelor financiare medii (calculate pentru ultimii patru ani) 91. insa printr-o serie de masuri adecvate falimentul poate fi evitat. - . rezultat mai bun decat cel obtinut prin grila precedenta. insa au probleme financiare. in care au fost incadrate preponderent firme care au dat faliment in perioada analizata. In continuare.3% din firmele falimentare. daca 1. Ramane insa un grup consistent al firmelor aflate in zona de incertitudine. pentru cele 135 de firme din esantionul initial. prin aplicarea modelului C la datele financiar-contabile ale anului 2002. avand probleme financiare si trebuind luate masuri pentru evitarea falimentului. in care au fost incadrate preponderent firme ce nu au dat faliment. despre care nu putem spune cu certitudine daca se afla in stare de faliment sau nefaliment. Pentru a completa informatiile despre aceste firme intervalul de incadrare [1. daca Z ≥ 4 firma are o buna situatie financiara. 2. rata de succes a fost de 93.5 ≤ Z < 4 firma se afla intr-o zona de incertitudine. rata de succes a modelului C (calculata pe baza valorilor medii ale ratelor financiare implicate in analiza) a fost de 93.6% din firmele falimentare studiate) a fost incadrata ca nefalimentara. cu mari probleme financiare.5 ≤ Z < 2.6% din firme au fost incadrate corect.9%. din cele 61 incluse in esantion.4] a fost impartit in doua subintervale egale: 1. reprezentand 19. iar pe baza ratelor financiare medii 94. Pe ansamblul firmelor testate.5 firma se afla in faliment.3%. respectiv 3 firme nefalimentare (4.2% din totalul firmelor studiate. astfel: pentru Z < 1.Astfel.5.9%.1% din firmele nefalimentare au fost incadrate corect.

daca Z ≥ 4 firma are o buna situatie financiara. 11 au fost incadrate ca falimentare.5 ≤ Z < 2. 9 au sanse de redresare si 3 sunt in faliment iminent. 3 s-au regasit in zona de incertitudine II si una in zona de incertitudine I.5 firma se afla in faliment. obtinute prin combinarea celor doua variante prezentate: pentru Z < 1. ceea ce confera modelului o rata de succes ridicata. doar 3 mai avand sanse de redresare (zona de incertitudine II). 2. Urmarind comparativ rezultatele obtinute prin incadrarea firmelor studiate dupa cele doua grile de evaluare. Desi modelul de analiza a falimentului propus are o serie de limite. 11 se afla in faliment iminent (zona de incertitudine I). una a fost plasata in zona de incertitudine I si inca una in zona de incertitudine II. iar dintre cele 12 firme nefalimentare. - - Aplicand aceasta grila la firmele din esantionul aposteriorii. 1. falimentul fiind iminent.75 ≤ Z < 4 firma se afla in zona de incertitudine II. am constatat ca din cele 13 firme falimentare testate. bazandu-se exclusiv pe date de natura financiara. cu mari probleme financiare.75 firma se afla in zona de incertitudine I. potrivit acestor intervale am observat ca din cele 14 firme falimentare aflate in zona de incertitudine.Astfel. insa printr-o serie de masuri adecvate falimentul poate fi evitat. apreciem ca va contribui la imbunatatirea metodologiei de predictie a falimentului firmelor romanesti. Dintre cele 17 firme nefalimentare. 13 au fost incadrate ca neavand dificultati financiare. apreciem ca cele mai bune rezultate se obtin prin utilizarea unei grile cu 4 intervale. Nici o firma nefalimentara nu a fost incadrata ca fiind falimentara. . Nici o firma nu a fost incadrata ca nefalimentara.