You are on page 1of 260

SZÉCHENYI ZSIGMOND

NᾸHAR
INDIAI ÚTINAPLÓ

SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1967

ÖTÖDIK KIADÁS

© SZÉCHENYI ZSIGMOND,1967

ELSŐ FEJEZET

NEMBíZOMBENNED INDIA

1937. dec. 2. Trieszti kikötő.

Na látod! Nem megmondtam? Ezt is elkerülhettük volna. Meg a kolera-oltást is! Meg
ezzel a rengeteg kofferral se kéne vesződnünk. A kabinban is elférnénk. Kellett ez nekünk? Bezzeg, ha Afrikába utaznánk!... De hagyjuk ezt. Nem szóltam egy szót sem. Most már úgyis hiába. A kocka el van vetve, Bombayba szól a hajójegyem, nem pedig Mombassába. Ismeretlen színpadon készül az előadás. Lássunk egyelőre az itteni színtér berendezéséhez. Húzkodjuk helyre az első felvonás díszleteit: Esős decemberi éjszaka. Átláthatatlan köd. Ki-bejáró hajók rekedt kürtszóval vakkantanak egymásra, mérgesen, mint a harapós kutyák. A tengernek csupán a szaga érzik, látni csak pár lépésre lehet, oly sűrűn gőzölög a ködhomály. A világítótorony körbejáró fénycsóvája is tehetetlenül pásztázza a sötétséget, sehogy sem bír a fojtogató páraözönnel. Hajónk, a Conte Verde, ide kötött ki, mondhatnám közvetlenül a szálloda ajtó elé, csupán egy utca választ el tőle. És minthogy a borulatból egyéb sem látszik a hajó kivilágított oldalánál, mintha nem is hajóra, csak éppen a szemközti házba hurcolkodnánk át. Ez a beszállás csakugyan hurcolkodás. Hordáraim már a harmadik fordulóval kapaszkodnak fel, hanem puskáimat még most sem látom. Elkeserítő az ilyen poggyásztömeg! Számontartása matematikai probléma. De most nem Afrikába indulok ám, hogy néhány kopott bádogládába meg hátizsákba gyömöszöljem a cókmókomat.

Hiszen bárcsak oda indulhatnék most is! Ezúttal azonban India a cél. Maharadzsák fényes udvarába készülök, vendégségbe. Oda pedig, sajnos, nem elég az az egy-két rend afrikai vászongúnya. Hideg éghajlatban is lesz részem, melegben is: téli ruha is kell, nyári is; vadászholmi is, lovagló is; városi is, falusi is, vadonba való is, ünneplő is. Sokféle felesleges poggyászom koronája azonban - a kalapskatulyám. Emeletes kalapdoboz, melynek tartalmát csak pirulva merem leírni. Cilinder rejtőzik benne ! Állítólag erre is szükség lesz. Reméljük azonban, hogy ez csak alaptalan rémhír. Elég az hozzá, ilyen előkelő expedícióban még nem volt részem. Cilinderben indulok tigrisvadászatra! Azaz indulunk. Mert kettőnké az immár teljes számú, kabinjaink előtt a folyosót elrekesztő koffer áradat. Feleség a legújabb útitársam. Éjfél után egy óra. Most szakadtunk el a parttól. Hányszor is indultam el innét? Egyik kezem ujján már ki sem tudom számolni - a hüvelykemre is kerül. Vagyis hatszor. De mindannyiszor Afrikába... Ezt azonban csak itt, kabinom magányában merem kimondani. Csak négyszemközt, a naplómnak. Feleségem ugyanis - nevezzük ezentúl papírspórolás céljából F-nek - már hajóraszállás előtt kiegyezett velem, hogy Afrikáról ezentúl nem beszélünk. Ennyire ismer már. Tudja, hogy Afrika bolondja vagyok, hogy Indiáért ~ pedig még csak könyvekből ismerem - sosem lelkesedtem; tudja, hogy utunk első kilenc napja ugyanazon csapáson vezet, melyen Afrikába szoktam járni. Sejti tehát azt is, hogy a „hja, bezzeg ha Afrikába mennénk...” gyakori észrevétel lenne részemről. Hogy ennek elejét vegye, eleve kijelentette: vegyem tudomásul, hogy Indiába utazunk, nem pediglen Afrikába, őt tehát csak India érdekli. - Különben is - mondta tovább -, minden gyerek tudja, hogy India mennyivel szebb, mennyivel érdekesebb Afrikánál. Hát még az a tigris! Mennyivel különb annál a nyeszlett oroszlánnál. És hogy nekem minduntalan Afrikát emlegesd, mikor meglátni úgysem fogom - legfeljebb azt a legfelső érdektelen csücskét - ezt én nem bírom. Dec. 4. A Conte Verde fedélzetén. Az okosabb enged - jelentéktelen dolgokban. Három napja immár, hogy hátára vett bennünket a tenger, hanem az „Afrika" szó még azóta se csúszott ki a számon. De mondom itt, a lakatra zárt kabinajtó mögött, titoktartó írógépem előtt, nem áltatom magam. Neki bevallom, megértő billentyűire rákopogom, hogy engem biz, most is csak arra húz a vágyódás. Lefelé. Délnek. Hiszen még mindig jókor lenne! Ádenig még százszor is meggondolhatnánk, még akárhányszor átszállhatnánk valami rendes, afrikai hajóra... Hogy, hogy nem, de engem India sosem csalogatott. Valahogy úgy érzem, hogy az nem az én szájam íze szerint való ország. Az elmúlt években többször szóba került az

indiai vadászkirándulás - szerencsére mindahányszor Afrika lett belőle. Afrika mindig ígéret-földje volt számomra. Nemcsak az első, minden későbbi Afrikautamat is az a nagyszerű örömtől szorongó érzés előzte meg, az iskolásgyerek vizsga utáni ujjongása, mely nem kételkedik az előtte álló nagy vakáció sikerében. „Afrikaexpedíció!" Ebben a szóban mesés élmények sorozata, teljes gondtalanság, vagyis a relatív földi boldogság fogalma csillogott. Alaszkával ugyanúgy voltam. Oda is biztosra mentem. Bármilyen bizonytalanság szürküllött is előttem. Indiával egészen más a helyzet. Nemcsak bizonytalansággal vagyok tele, hanem bizalmatlansággal is. Pedig hányszor hallottam: „Miért nem mégy egyszer Indiába? Mégiscsak az lehet az igazi! Az a dzsungel! Az a királytigris!" Mindig kételkedve csóváltam a fejem. Pedig de sokat olvastam róla, szép lelkes könyveket, de sokat meséltettem magamnak ottjárt vadászbarátaimtól. A hallottak közé azonban bele-belecsúszott egy-egy ilyesféle megjegyzés: - Persze, ha nincsen bejárásod valamelyik neves maharadzsához, ha meg nem hív vendégségbe, akár el se indulj. Maharadzsa nélkül nincs kilátásod érdemes vadászatra. Hiszen ez mégiscsak hagyján - szóltam magamban. Maharadzsát keríteni nem a világ, magam is ismerek egy-kettőt, majdcsak akad, aki meghív. Igen ám, csakhogy a maharadzsákról sokfélét beszélnek. Nemcsak jót Hogy náluk nem a sport a fődolog, hanem a parádé. Hogy „vadászember" kevés akad köztük. Inkább csak „lövő", mennyiség rekordra törekvő, a vadászat nemes mesterségét ócska, veszélytelen öldökléssé degradáló patronemésztő. Hogy autón hajszolják az antilopot, ki se szállnak a kocsiból, onnét puskáznak mindenfélét rakásra. Meg hogy a tigrist rendszeresen etetik, s ha már jól megtanulta a vacsora idejét, ha minden este pontosan megjelenik nyolc óra öt perckor, akkor kényelmes matraccal, enni-innivalóval felszerelt, a tigris ugrási tehetségét erősen felülmúló lesállványról, hirtelen felgyulladó fényszóró világában, nagy büszkén fültövön lövik. Veszély nulla, a tigris esélye, nulla, a mulatság - szerintem - ugyancsak nulla. Akkor inkább nyúlászom. Az sem harap, akárcsak az ilyen páholyból lőtt tigris. És nyulat lőni mennyivel olcsóbb. Nehezebb is eltalálni, mint azt a nagyfene vadállatot. Meg aztán: hogy a maharadzsai tigrishajtásokban oly közel állnak egymáshoz a puskások - azaz ülnek a fák tetején vagy a vadász-elefántok hátán -, hogy a tigris megjelenésekor öt felől is szól a puska. Gyorstüzelnek, míg csak szegény pára szitává lőve el nem terül. Most aztán tessék igazságot tenni! Kié a tigris? Tíz golyó is van a nyomorultban. Ilyen vadászati balsejtelmek bántanak. Hát még a társadalmiak! Mert este frakkot kell majd húznom, végnélküli banketteken udvariasan elcsevegnem, bizonyára érdektelen szomszédommal. Holott én tábortűz mellé vágyom. Ott szeretnék heverni vadonbeli kényelemben, hol nem fojtogatja torkomat. frakkgallér nyakbilincse, s akkor rakhatom fel fáradt lábamat tábori asztalom tetejére, mikor úri jókedvem tartja. Nekem tigrisvadászat után nem bálterem kell, hanem titokzatosan békességes tábori est, hol minél kevesebbet kell beszélnem. Ahol a tűzbe bámulhatok, elhallgathatom a dzsungeli éjszaka paradicsomi meséjét, a kialvó tűzzel együtt álmosodhatom el, és - ami a fődolog - ahol messze elhajíthatom magamtól a társadalmi élet béklyóit, ahol elfelejthetek minden szükséges és szükségtelen rosszat, amit Európában hagytam.

megelégedéssel dörzsöltem kezemet: rendben vagyunk. Azzal a kikapcsolódással. biztos a tigris! Aztán rájöttem. December negyedikét írjuk.. itt. meg ehhez hasonlókat ―. Majd meglátjuk. Séta közben naponta találkozunk. hogy hol. vegyes. Így aztán otthonosnak érzem magam köztük. Ezt keresem. „minden idők legnagyobb teniszezője". a jövő hét végén. Másnapra azonban mindig elfelejti. Ping-pongozni azonban nem tudnak. napi tréningjüket a ping-pong asztalon tartják. hogy csak asztalon. ilyenkor azonnal meghív tigrisvadászatra. mintha vihar dobálná a hajót. leküzdhetetlen pesszimizmusfelhőbe burkolt. Tizennegyedikén érünk Bombayba. hogy minél tágabb teret nyissak a netán elkövetkezendő kellemes csalódásoknak. melyben Afrikát és Alaszkát őrzöm.néhány szép tigrisbőrt. társai is világhirű tenisz-csillagok.. azzal a lelki nagymosással. egyebet is keresek . mert viselője nem válik hazájának különös díszére. ellentétes híresztelések nyugtalanította. ha ez a sok nép mind eljön? Hajónk másik szenzációja: „Big Bill" Tilden. Minthogy a hajón nincs teniszpálya.Mert ez a fontos.igaz. de hiába. Hátha alaptalanul kételkedem? Hátha Indiát is hamarosan a szívembe zárhatom? Abba az elkülönített. Pedig sima a tenger. Óriási kérdőjel. ennek együtt kell járni amazzal. Aztán. Drágán játszanak. ha netán könyvet találnál írni. Hiszen nem mondom. mígcsak ki nem esik a kezéből. Ott. Nevét elhallgatom. odaérkezésem előtt. Tizennyolc indiai városban kell bemutató mérkőzést játszaniok . semleges zónájában papírra vetni. Dec. ne csupán maharadzsákról legyes benne szó. Itt utazik a hajón.érzelmű elképzelése. azzal az újjászületéssel. van már maharadzsa. Mégis jónak látom mindezt még most. a hajóút ráérő. Egyelőre még sok víz van köztünk. Állandó partnerem F. ki ne volna hivatalos a tigrisvadászatra.Hej. jóformán alig van már utasunk. bezzeg ha Afrikába. Első ízben igen megőrültem. Meghív az mindenkit. Napközben majd a labdát verik. mikor vadonbeli expedícióra indulok. hogy nemcsak engem ér a kitüntetés. akibe csak ingatag sétái közben belébotlik. kibéküléssel. Indulás előtt ilyen útbaigazításokat kaptam. egyenlő ellenfeleim. Maharadzsát itt is láthatunk. tizenkét napi távolságban ködlik előttem Indiának kétes színekben kavargó. a publikum legalább izgulhasson a pénzéért. A Conte Verde fedélzetén.. melyikük győzzön. És a nyomában járó nagyszerű megnyugvással. máris szolgálhatok egy eleven maharadzsával. Mi lesz ott. És mindezt a maharadzsák palotáiban keressem? Cilinderben? De ne nyafogjunk előre. . Sietek is megfogadni a jó tanácsot. Véres bridge-csaták is folynak. legfelső rekeszbe. Délutánonként már olyan cifra vargabetűkben imbolyogja végig a fedélzetet. nyáron a Margitszigeten. Délelőtt tízkor már a whiskys poharát szorongatja s le se igen teszi többé.. nehogy egymás ellen meddő .húsz nap alatt. 5. akár a réceúsztató. De hiszen ezt nem szabad hangosan mondanom. Harmadmagával utazik. tíz tagú kísérettel. éjjelenkint pedig utaznak. Világbajnokokkal teniszezem egálban . Bizonyára megbeszélik. Bizonytalan India!.

Életmódját kizárólag a hajók érkezése szabályozza. Port Said. Mert amit egymástól nyerünk. Ezektől egyelőre csinosan nyeregetünk. Azelőtt ugyanis nem volt Port Said. mint az afféle kikötővárosnak. egyszeribe megváltozik a város képe. kint jártunk a városban. alszanak a kalózok. Trópusba igyekvő utasok kilencvenkilenc és fél százaléka itt. teljes gőzzel megindul az utasfej és. Arzték által alaposan megfejt utasok özöne: a Port Said-i atmoszféra elmaradhatatlan tartozéka. nincs üzlet. erről a csaknem kétszáz kilométer hosszú vizesárokról megemlékezni. fényárba öltözik Port Said. Utána . Hogy teszem éjjel alszik. Éjfélutáni két óra. az mitsem változtat anyagi felkészültségünkön.. hogy ez már a Kelet kapuja. A Conte Verde fedélzetén.ban ezt nagyon értik. hétköznap vagy karácsony. a Szuezi csatorna megnyitása óta. reggel felkel. e." Port Saidnak. Senki se mondaná. Még csecsemő ez a város.játékkal kelljen az időt vesztegetnünk. Nem is csoda. üzembe lép a zsebmetszők hada. Most jöttünk haza. fényes nappal is kihalt a város. boldogult legénykoromban. Az Arzt-bazár számtalan alkalmazottját riadó szólítja a pult mögé. összevásárol fűt-fát . Rhamses nevezetű fáraó. a kávéházak. Dec. Az újonnan felsisakozott. levitézlett európai fejdíszüket immár kezükben hordó. F ezúttal lepett először Afrika földjére. mikor az európai rivaldafény csóvája mind gyakrabban billen Kelet felé. Elvégeztük kötelező látogatásunkat Simon Arzt bazárjában. 6. talán időszerű erről a rendkívüli jelentőségű kanálisról. Port Said. Eddigi útleírásaimból valahogy mindig kihagytam a Szuezi csatornát. trópusi sisakját. Innét a hajóról csak a fényárban úszó város panorámája látszik. délben eszik ― dehogy. a Port Said-i Simon Arztnál vásárolja életének első parafasísakját. hol egyebeken kívül megvásároltuk F. Közismert angol cikkeket hirdetnek: Eno's Fruitsalt! . hogy: „East is East and West is West Schweppe's Soda is the Best.. Kiásásába már Kr.hanem a sisakosztályon mindig legnagyobb a forgalom. kigyulladnak a lámpák. a kanálissal született. Viszont a két vén amerikai csoroszlyának. (Magam is ott vásároltam valamikor. Ritka szellemességgel állapítja meg. évtizedek óta hizlalja Arzt úr aranytermő kasszáját. kerek tíz évvel ezelőtt. 1300-ban belekapott bizonyos II. Ha nincs hajó.Player's Navy Cut!― Bovril! Sőt még verset is tud némelyik. Hanem mihelyt hajó érkezik. legyen bár hajnal vagy éjszaka. kikkel délutánonként mérkőzünk. nincs a közszokásoknak megfelelő napi beosztása. nyereségünk tetemes részét leadjuk. Vacsora utáni ellenfeleink: az indokínai volt alkormányzó másodfokú unokanővérének neveltlánya és a kecskeszakállú shanghai rizskirály. hisz hetven éve gyakorolják. Az épületek tetején otthoni mintára villognak a színes fényreklámok. hogy immár Afrikában vagyunk. Ott tolong az átutazó hajók teljes számú közönsége. mikor a Kelet sorsa egyre aktuálisabbá válik. Hanem ma. első Afri.) Kapni ott a világon mindent. Kinyílnak a boltok.

hanem Szuez. Ellenkezőleg: világokat elválasztó. az angolok halhatatlan zsidaja. Dec. a francia Lesseps Ferdinánd valóra váltotta a fáraói álmot. melyet Lesseps úr vasszobra oly leplezetlenül követel az átjáró hajóktól: Átlag nagyságú hajó 60-70 000 P.jegyezte. kalapot a parafasisaktól. Nemde elég tekintélyes „ántré”. már ködös messzeségbe vész. mint amennyit hatvanöt évvel ezelőtt Disraeli fizetett érte. mindenestül. a társaság vagyona száz év lejárta után. mert az egyiptomi állammal annak idején kötött koncesszió értelmében. Port Saidból Budapest még jóformán kézzelfogható. Azért a napi kis egymillió pengőt tehát nemigen megy a szomszédba Lesseps társasága. Ami pedig a belépődíjat illeti. Ez főként azért érdekes. De ahogy az angolokat ismerem. ez az óceánokat összekötő mesterséges köldökzsinór. Ez a részvénycsomag ma nyolcvannégy millió fontot ér. hogy huszonnégy óra alatt tizenöt hajót eresztenek át és a forgalom jóformán állandó. Elválasztja a fehéret a feketétől. évente pedig negyedfél millió fontot jövedelmez. A hálás részvényesek szobrot állítottak Lesseps úrnak. Íme néhány említésre méltó adat a kanális privát életéből: Tíz évig épült. Később azonban. Port Saidostul.alias Disraeli Benjámin . Lord Beaconsfield . míg Szuezből nézve. A Conte Verde fedélzetén. Egymást érték a sikertelen kísérletek. amilyen azelőtt lehetett. százhetven kilométer hosszú és tizennyolc millió font sterlingbe A társaság megalakulásakor a részvények felét a franciák. A Port Said-i móló végén áll a szobor. A kanális tehát nemcsak összekötő kapocs.még sokan próbálkoztak a Földközi. az már Kelet. A Szuez-társaság vagyona pedig százhúsz millió fontra emelkedett. 11. a kanális alsó vége. mint afféle jó Port Said-i polgár. Lesseps nem evégből nyújtja ki vaskezét: baksist kér ő is. aligha várják be az 1969-et. vagyis 1969-ben visszaszáll az egyiptomi kormány tulajdonába. csekély háromezer esztendővel az első ásónyom után. telet a nyártól.mondja Ferdinánd . Lesseps úr kinyújtott kézzel mutat világrendítő művének bejárata felé. Amilyen peches ember vagyok. Nyugat és Kelet lelke közti szögesdrót-akadály. Számomra legalábbis ez a csatorna nem a Kelet és Nyugat összefűzését jelenti. Az én szememben Port Said valahogy még Európa. jóllehet hajózási szempontból tetemesen közelebb hozta a Keletet. lelkileg ugyanolyan távol hagyta. hanem egyúttal sorompó is. .a Compagnie Universelle du Canal de Suez hatalmas vagyont szerzett. másik felét a törökök. Viszont rossznyelvű angol útitársam szerint. egyetlen szál Szuezrészvényem sincs. A kanálist megépítő részvénytársaság . áthidalhatatlan szakadékot jelent. Ma már a részvények 44%-a az angol államé. mintha csak betessékelné kanálisába a hajókat: Hereinspaziert. Négy millió fontot fizetett értük Disraeli. vámot fizet egyszeri átjárásért. 1875-ben. Szuezostul.a Khedive . Göncölszekerét a Délkeresztjétől. ha meggondoljuk.előbb azonban tessék leszúrni a belépődíjat. valamint az egyiptomi alkirály .ügyes előrelátással megvásárolta kormánya számára az akkor éppen tönkremenő Khedive részvényeit. Ez módfelett elkeserít. Ámde a Szuezi-csatorna. tehát közel annyit.és Vörös-tenger közi földszoros átmetszésével. míg végre 1869-ben.

hogyan fog bemutatkozni? Vajon tudja-e. Hallom. . Úgy hallom. s valóságos csalétket formál az első mondatból. Vajon milyen lesz hát első találkozásom azzal a híres Indiával? Százféle arca közül melyiket fordítja felém. a zenekar tagjait is meginvitálta tigrisvadászatra. utasok. Javában izzik már felettünk a délvidék kegyetlen napja. akarok is venni. Hanem ezzel aztán gyakran ki is adta erejét. az ég a tengerrel egyforma sötétkékre simult. a „Pali" már kifizette a könyv árát. He starts with a bangmondja az angol nagyonis találóan . aki a fedőlaptól. Dec. könyvének belseje nem váltja be a bekezdés mozsárlövéséhez fűzött ígéreteket. hogy az új vendég kialakulatlan véleményét a házigazda első kézszorítása telibetalálja? És nagy különbség az. a tél nyakát véglegesen kitekertük. remélem a zenészeket a hajtók sorába állítja. Ha netán mi is ott lennénk. Pedig ez helytelen. legénység egyaránt. tudja-e. mily sorsdöntő az a bizonyos legelső benyomás. igazságtalan. Hajóbeli maharadzsánk ma. Mindenki részt vehetett benne. Hogy tudniillik ki minek dűl be. Hogy megvesztegető mosollyal fogad minket a nagymogulok kincsesországa. Ültünkben is izzadunk. megértést sejtek. van. egyetlen nyugodt pillanatom sem lenne.A Vörös-tengert járjuk. A Conte Verde fedélzetén.bármilyen szokatlan a Lloyd-társaság hajóin – harmadrendű. Fülledten meleg. éjjeli mulatozása közben. Mert hány kitűnő könyv kezdődik semmitmondó. nem a puskásokéba. aki kizárólag a könyv súlyától s a betűk nagyságától teszi függővé választását. ki „megjátssza" a magamfajta kundsaftok vásárlási módszerét. Ha az megtetszik. én lettem a harmadik. unalmas mondattal! Viszont sok az olyan író is. Ilyenkor rendszerint az elém tálalt könyvek első mondatát olvasom el. már viszem is a könyvet.„puffanással kezdi". a másodosztálybeli főpincér lett második. Sőt állítólag olyan is akad. Ezüst érmet nyertem. ha az első mondatban bizonyos rokonérzést. Útitársaink sajnos érdektelenek. Jobban félnék tőlük akárhány tigrisnél. egész nap a nyakamban hordozom. hogy aztán belül mit talál. Egyik fűtőnk nyerte meg. Hanem kissé eltévelyegtem. vajon szíven találja-e vagy epén? Az ilyen megérkezést némileg talán a könyvvásárláshoz is hasonlíthatnám. A koszt pedig . nem is. Azon tűnődtem az előbb. Céltalanul keresgélek a könyvesboltokban. egyszál ingben heverünk a fedélzeten. Ma agyaggalamb-lövő versenyt rendeztek a hátsó fedélzeten. 14. aki a képektől. Mert ha a két szakszofonistánk közé kerülnék. van. az ő gondja. De hiszen az már nem is fontos. mindvégig kegyes lesz hozzánk. Ki hol viseli Achilles-sarkát. Van. mozdulatlanul párás a levegő. hogy ügyes könyvkereskedők pontos statisztikát vezetnek a vásárló közönség különböző gyengéiről. ki a befejező soroktól szédül meg. milyen is lesz holnap az indiai partraszállás? Reméljük a legjobbat. már az útiköltséget is szétosztotta köztük. Holnap reggel Bombay-ba kéne érkeznünk. És hogy később is.

Olybá tűnik. Mi ketten már az éj folyamán átestünk. szavamra. Bombay. csepeg is a vége. nem kapni se tenisz-. Sosem vettem észre. Ott. kígyószerű utálatok ott a víz színe alatt. ventillátorok enyhítő keresztszele közben. India kincseit és titkait őrző „tengeri kígyók" hada? Nem is hiszem. Egyik raj a másik után. higanyszínű. a pakolás poklain. ezerkarú.Sajátságos. Pedig a Vörös-tenger . se kártyapartnert.ezúttal ártalmatlanul viselkedett. tessék csak jól megnézni. Mindenki poggyászával bajlódik. Egyelőre Indiának még csak térképe fekszik előttem. Keresztben pedig a Bengál. ott a csepp a hegye alatt . leginkább tán jégcsaphoz hasonlíthatnám. De hiszen akkor ez már India! A tengeri kígyók már annak előörsei. kocsonyásan imbolygó polipok? . 15. ezt böngészem. Ma mindnyájan veszekszünk. Olyan a tenger. afrikai kikötés előtt sohasem voltak ilyen gondjaim. Pincér viszont annál több hajszolja az embert. ha vízbe esik valaki. Van mit aprítaniok a fazékba. Idegesre forral bennünket. Hát azok a vörösbarnán vonagló. mintha olajréteg úszna a tetején. Itt előbb meg is kötözik. Kezünkben a 28 (!) darab málhánkat felsoroló lista. Most legalább idefent heverhetünk. Ami külső formáját illeti. egyébre senki nem ér rá. hogy majd a kiszállás forgatagában valahogy számon tarthassuk.Beleértünk az indiai moszatok övébe . erre a tompa jégcsapra szorult az emberiségnek egy ötödrésze! Háromszázötven millió ember nyüzsög ebben a háromszögben. Tetejétől aljáig. Néhány méternyi repülés után ismét elbuknak. Hanem tegnapelőtt óta embertelen a kánikula. Mozdulatlan. ugyancsak annyi. vajon mik lehetnek? Egymásba fonódó. Csillogó szitakötőhöz hasonló repülőhalak csapata surran fel a habosan-szántó hajóorr elől. hogy Afrika partjain ilyen undokságok úszkálnának. . Azóta sem igen panaszkodhattunk túlságos hőségről. hogy kövérek a bengáli tigrisek.öböl sarkától a Sind-i partig. Az ilyen érkezés előtti nap különben is legkellemetlenebb része a hajóútnak. legalább kedve szerint rugdalódzhat. MÁSODIK FEJEZET FÜLLEDT BOMBAY Dec. Ez volna hát a régi babonás hajósok emlegette. Két nap óta szörnyű a meleg. Nem csoda. Ezt magoljuk.világosít fel egyik hajóstiszt. vizsgálgatom. ilyen meg olyan meg amolyan számlával. Jégcsap ez. Taj Mahal Hotel. vagyis a Khaiber-szorostól a Comorin-fokig háromezer kilométer. hogy szükség esetén úszva lehessen itt menekülni.Ceylon szigete! Jókora jégcsap. mintha újból és újból ugyanazt a csapatot reptetnénk fel. mielőtt a cápa bekapná. hellyelközzel opálos színeket játszó. ~ India partjait körös-körülfogják ezek a barnás moszatmezők. Olvadó jégcsap. mely a Himalája fagyos ereszéről lóg bele az Indiai óceánba. Menten gúzsba kötne a vonagló moszatok tengernyi csápja.rendszerint az a legádázabb gőzfürdő . És lám.

Felszaladok a fedélzetre. ahogy most a mienk bőg. hogy megérkezett. . Honi mezbe öltözött: szűken a lábszárhoz simuló. ki valahol Skócia félreeső partján meglátogatta az ósdi világítótorony vén remetéjét.Hallotta?. 2 ebből ered a „pidzsáma" . Fedélzetünkön immár nagy a sürgés-forgás. megzavart pihenésemet folytatni. hogy mihelyt leállt. háztengerből imitt-amott felkiáltó karcsú mecsettoronynál. De még mindig egy helyben ácsorgunk. Hajnalban is ez történt velem. mint valami divatkalapot. az éppen kibontakozó horgonyláncunk dübörgését. Abban a világítótoronyban automatikus jelzőkészülék működik: órával összekötött mozsár. akárcsak a toronybeli bakter. Kár. de mindig azt képzeltem.. Szakasztott úgy. És mire újból felébredek.mondta barátom -.Nem sült el az ágyú! Magam is. És máris javában fényképezi a még meglehetősen távoli Bombayt. Házi maharadzsánk is előjön. De egyelőre csak a ködösen derengő hajnalt. izgatottan ugrottam a kabinablakhoz. kalárisgombos fekete atcbkanés pettyes kelméből való turbán díszíti. Ezúttal színjózan. az öreg hirtelen felugrott: . A meleg égöv újoncai meg a Cookturisták hada khaki-short-tal és feltűrt ingujjal igyekszik trópusiasságban túltenni egymáson. A szokásos hajnali fedélzetmosáshoz éppen hozzáfogó matrózok megnyugtatnak: órák hosszat fogunk itt még álldogálni. És egyszeribe eszembe jutott barátom elbeszélése. hol még néhány magamfajta kócos. reggelire kongat a hajógong. felriadván a hirtelen beállott csendre. az ilyen hajókürt formán szólhatott. anélkül pedig nem merészkedhetünk beljebb. vagy száz millió éve. óránként egy-egy mozsárlövéssel. tigrisvadásznak öltöztek az utasok. Visszahúzódom odúmba. A bombayiaknak nyilván nem sürgős. meg egy-egy hajókürt ősállat-hangját konstatálhattam. a ködös éjszakában netán eltévedt hajóknak. hogy megérkezzünk. Előkerültek az Arzt-bazárbeli parafasisakok. Csakhamar azonban belátjuk.. Két hét óta úgy megszoktam az utazó hajó egyhangú zümmögését. menten felébredtem. mikor még a dinozaurusz-bika beleordított abba a krétakori hajnalba. Valahányszor az óra nagymutatója eléri a tizenkettes számot. Így jelezget a vén toronyőr. hogy annakidején. melyből egyelőre nemigen látszik egyéb jókora füstös háztengernél. Szokatlan csend is felriaszthatja. mielőtt beeresztenek. Mi történt? .Nem én . elsüti a mozsarat. Fél szemére csapta. Még révkalauzt sem küldtek ki értünk. fényesen süt a nap. hófehér paidzsám2. ilyennek még nem is láttuk. hogy rajtunk kívül még senki sem izgul. F is sisakosan jelenik meg. nem hallottam semmit.A magamfajta ébrenalvó embert nemcsak szokatlan lárma riasztja fel álmából. Nem tudom miért. mert ilyenkor határozottan megnyerő és nem hív meg fűt-fát tigrísvadászatra. pongyolás utas verődik össze. Hosszat ordít és rekedtet. Tudtára adja Bombay-nak. Mialatt ott barátommal kettesben beszélgettek. hajnalderengésből fel-felvillanó világítótornyok vörös meg zöld fényszemeit.

mindkét karjával hadonászó cigány. mindjárt magával is hozta. itt is van már. A hajóostromlók forgatagából jön a hang. hátha a cédula. Értesítettem. abban nem nagyon bíztam. torzonborz hajú. írjál neki. rikácsoló. közéjük szorult hotelportások szálloda neveket üvöltenek. valamint a kikötőben mélyen alattunk tolongó várakozók közt immár nagyban folyik az eszmecsere. elvész a forgatagban. fele holmit ellopják. Torkaszakadtából ordít valamennyi. Hangosan korrepetálom huszonnyolc poggyászunk lajstromát.Viktort ajánlom neked . . kürtünket meg-megbődítve. Annyi az átszállás. keselyűmódra ráncigálják ki megzavarodott áldozataikat.mondta Pálffy -. addig gyorsan elmondom. Legottan fel is szedjük a horgonyt. Izgalommal párosult hőség ontja rólunk az izzadságot. A levelet elküldtem. A fedélzeten szorongó érkezők. útlevélvizsgálókkal.a tigrises maharadzsákon kívül ― a jó inas. Inas és komorna egy bőrben. tarkán gomolygó. És lám. Lompos hordárhad. Amennyiben tehát hajlandó az udvartartásomban jelenleg üresedésben levő. hogy ott posta vár ránk. Mert egyébről úgysem lesz szó. miképpen hoz össze a sors Viktorral. Ahol ni. Válaszképpen villogó fogú mosolyra derül az ábrázatja: I am Victor. Szívemre kötötték. látom is már az illetőt: feldúlt arcú. Általános zűrzavar. ahelyett hogy várna tíz percig. A kérdés megoldásában Pálffy Pál barátom volt segítségemre. drágám. állomásokon akkora a keveredés. Intek neki. miközben átjárást igyekszik könyökölni a tömegen. Érthetetlen. Ott. mintha legalábbis életét mentené. hogy én volnék. . Itt járt barátaim egyhangúlag állították. de bevallom. Főképpen sok poggyásszal. becammogunk Bombay kikötőjébe. Jellegzetes keleti rakpart.Tíz óra is elmúlt. a szakértők madártávlatból Bombay valamennyi épületét elmagyarázták már. kinek szíves ajánlólevelei legfontosabb útravalóink. egymás karma közül. rázzuk egymás kezét. miért ily izgatott ilyenkor mindenki. mikor végre megérkezik a szokásos motorcsónak: révkalauzzal. Itt a címe.nevemet ordítozza valaki. inas-komornai állást betölteni. s előkelő lassúsággal. A rendszertelen torlódásban teljesen elakad a kiszállás folyamata. azon helyben nekiültem és írtam Viktornak Bombayba. hogy 15-én érkezünk. másik fele elvész. hogy Viktorral találkozni is fogok. s aztán minden erőfeszítés nélkül mondaná el egymásnak. kinevezése biztosítva van. remélem jó utad volt.hangoztatták a bennszülött szobalány. az indiai pénzzel még nem rendelkező érkezőket. leendő inasunk és komornánk egy személyben. hogy jaj de jól nézel ki. Még legalább tíz perc beletelik. még a szobalányi teendőket is elvégzi. Egyik se érti a másikat. pániki hangulat. Ért az mindenhez. veszekedő. Ez hát Viktor. hogy Indiában bennszülött szolga nélkül utazni képtelenség. akire áhítozik. Tehát inas és szobalány a minimum. Sőt egész csomó postát is hozott számomra! Bement a szállodába kérdezősködni. Pénzváltó kufárok vászontarisznyába hozzák a rúpiát.rikoltja felém. egzotikus emberáradat. orvossal. megtudta. isten hozott Indiában. mielőtt az utas célhoz érne. Indiában a legtakarékosabb nyárspolgár is féltucat személyzettel utazik. már két ízben beutazta velem Indiát. Málhalistám magolásában hirtelen megzavarnak . egymást félretaszítva nyomakodik fel a leeresztett hajóhídon. F számára ugyancsak elengedhetetlen az aya. ne adj isten. hogy indiai utunk sikerének alapfeltétele . mire ide felküzdi magát.

Bhopal és Cooch-Behar maharadzsái. Koromfekete. Igaz. számtalan ventillátor mozgatja.az pedig hazajött. . Nagyszerű! Úgy látszik. Viktor azonban kuliknak hívja őket. mint mi . Tiszta véletlen. Az angol tiszt jelenleg nincs a hivatalban. Civilizált légáramlata jólesőn hűvös. újabb forduló limonádét rendelünk. ritkul a tömeg. most már valóban csak a tigris hiányzik. egy hónap alatt pedig aligha járhatunk be ennyi helyet. Fényes nagyvárosi luxushotel a Taj Mahal3. Viktor úr már itt van. Minthogy a kijárathoz még mindig nem lehet hozzáférni. Indiai levél mind a négy. elolvasván a pesti angol követségről hozott ajánló levelünket. elolvassuk a Viktor hozta leveleket. mehet. szívélyesen invitálnak vadászatra. Pedig amott. mire tulajdonosa a vámkálváriát végigjárja vele. indus altisztek veszik kezelésbe puskáimat. szálljunk ki nyugodtan.Azt már nem! . hogy van nálam 52 font . kiket Pálffy barátom értesített érkezésemről. maharadzsai meghívók. Feltéve. menjen el erre a címre. Ami a poggyászt illeti. Az első . a fegyvereket ott vámolják el.Majd holnap.még az utolsó inggombját is kiszórják. hiszen Patiala Cooch-Behartól több napi utazás. feltéve. s az általa már előre lefoglalt hordárraj élén levonul kabinjainkba. Letelepszünk az üres hajóbárba.a shanghai rizskirálytól ma reggel kasszáltuk be a kétheti bridge-nyereségünket . kész a vámvizsgálat. Most azonban gyerünk. pillanatok alatt elintézi málháinkat. Majd ott. annak a szegény indus fiatalembernek . ha majd utazunk. nyurga legény Viktor. ötvenkét font letétet követelnek.Vékony. jól kezdődik a dolog. Rájuk ragasztja a bélyeget. bal füle cimpájából apró gyémántgombot villogtató vámhivatalnok. Ezeknek ugyan hiába lobogtatom különféle ajánló leveleimet. benne vagyunk az egyenesben. Elkéri tőlem a listát. végre tán csak kiszállhatunk. Patiala. . Egyet se nyittat fel. nem úgy. minthogy holnap vasárnap. viszontlátásra a vámcsarnokban. mint valami erődítményt az afgán határon. Úgy látom.és bepakolását. És miután másfél óra hosszat gyakoroltatják velem a fegyverek ki. ha előzőleg a rendőrségen kiváltotta vadászjegyét. hordárcsapata őrt áll poggyászunk halmaza körül. Puskáimmal már nekem sincs olyan könnyű dolgom. töltényeimet egytől egyig az asztalra kiraknom. Ahol ilyen Viktorok teremnek. a többi az ő gondja.leszúrom hát a letétet és vinni akarom a puskáimat. azaz holnapután. míg csak el nem érjük a kikötői vámház tágas és aránylag szellős hodályát. Szétszedetik velem mind az öt puskát. Tarka forgalmú utcákon rövid autózás és már helyben is vagyunk. Majd visszakapom . Bikaner. hogy India Viktor képében mutatkozik be.mielőtt elutazom.csak akkor teszem fel. Majd csak beosztjuk valahogy. Kissé maszatos fehér vászonruhájának zsebéből pepita angolsapka kandikál elő. Az angol vámtiszt. messziről integet. mégpedig nem is mindennapi. Fényes címerű fejedelmi levelek. az nem is lehet olyan rossz ország. Úgy védik. Másik épületbe kell őket átvitetnem. Csuromvizesre izzadva sodródunk a kivonuló népséggel. hogy mind a négy meghívás januárra szól.jelenti ki a rózsaolaj szagú. akkor a minap említett első benyomás váratlanul jól sikerült. Komplikáltnál komplikáltabb kérdőívet kell kitöltenem. kócos feje azonban fedetlen. viszontláthatja fegyvereit. Megérkezésünk első perceiben máris két ismerőssel botlunk össze. Viktor már az első pillanatban nagy hozzáértést tanúsít. Mi ne törődjünk semmivel. Sapkámat magyarázza furcsán hangzó angolsággal . itt a puska kimegy a divatból.vigasztalnak .

hogy találkoztunk valahol. hozzálátunk a részbeni kipakoláshoz. . ki lassabban. Hajóbeli ismerőseink. hogy meleg lesz .Sebaj. szobáink azonban kertre nyílnak. fáradtan dolgoznak.. ám az egymással ellenkező irányban forgó szélmalmok nyomában valóságos ciklon támad. Még szép simára fésült frizurámat is szerteborzolják. már villany forgatja. napnyugta-tájban ébredünk. köpcös kis alakja benyomakodik közénk. ami a bombayi temperatúrához viszonyítva azonban jégverem. Két nagy ebédlője közül egyik „airconditioned" ― léghűtéses. Egyik jobbra forog. minden india-könyvben előforduló „pankák". hívők millióinak milliárdos pápája. lám. . de hamarjában nem kapcsol az emlékezőtehetségem. 3 az agrai világhírű épületről elnevezett bombayí nagyszálló A másik ismerős még ennél is híresebb ember. Szobáink tágasak. A konyha jó. jégbehűtött narancslé s villanypankák közös támogatása közben.Igen. Pedig tele van estélyiruhás vacsorázókkal. . Azoknak. másik balra.jegyzi meg ókula-törölgetés végeztével.Tarján-bár! . Ha bekapcsolom a plafonra szerelt légcsavar-óriásokat. Szegény F .Hát hogyne. Hanem a hideg fürdő meg a napnyugta nyomában érkező tengeri fuvallat. ki gyorsabban. európai lóversenyek nagyhírű futtatója. visszahozza jókedvünket. melynek plafonján hűtőberendezés helyett. szorgalmasan pergő szélmotollák alatt ― csuromvizesen. lepedőbe öltözött. Tilden és társai jutnak eszünkbe. A liftben ülünk már. Olyan ez a mennyezet. hanem irgalmatlan melegek. most itt harmonikázom a Taj bárjában. Rövid délutáni pihend után. Asztalon fekvő irataimat szanaszéjjel repíti. Mi csak tíz percig bírjuk ki. Ha előre nem sürgönyzünk. hindu pincérek sürögnek a fekete-fehér márványkockás padlón. Kijelentésében mélyenszántó igazság rejlik. Fogvacogva menekülünk át a másik terembe. Ingre vetkőzve. tudom már! A pesti Tarján-bár jazz-karmestere! .Tudtam. Majd az a tigris! Az a dzsungel! Az majd mindent rendbehoz. csodálom. Halkan szól Tarján úr néhai bandája. A könyvekben ugyan madzagon húzogatják a pankát. ezek nyilván már kivénülhettek. még ma délután teniszezniük kell. csak ebből a ronda városból kerüljünk ki.pláne magyarul üdvözöl. Mezítlábas. Levegőjét normális európai hőmérsékletre hűtik. a munkát a frissen pergő fiatalokra hagyják. hogy meg nem betegszenek. A „Taj Mahal" mind a négyszáz szobájában vendégek izzadnak. ha jól tudom. Van is látszatja. . Panka és narancslé nélkül. Ezek hát a híres. De csakhamar ezt az egyszál inget is facsarni lehetne.. miközben közismert óriás ókulájáról törölgeti az izzadságot: az Agha Khan őfensége. Tudom. kényelmesek.Meleg van! . félálomba merült rabszolgák. mint fejtetőn álló hollandi táj: szélmalom szélmalom mellett. a tengerfelőliek mind foglaltak. Ezeket. tizenkét villanypanka versenyt legyezgeti a vendégeket.rosszallólag csóválja fejét. még ezeket sem kapjuk. alig hogy forognak.pedig otthon nyáron is didereg . ö azonban kisegít: . Néhányan.jegyzi meg szerényen de ilyet. Szállodánk ugyan a tengerparton épült. zümmögésük átmeneti enyhülést hoz ugyan. inkább csak szimulálnak.

Oda a vacsora.és tengerihal szagú éjszaka még mindig kellemetlenül fülledt. Mondom. Hanem a mellette totyogó párszi bankigazgatónak . vége a jól indult esti hangulatnak. az előkelő párszi nőn nagyon is meglátszik a jómód. Csakis az étkezést jelentéktelen szükségletnek kezelő angol honosíthat meg ilyen lelkeden szokást. Hiszen nem mondom. Fehérbőrűt ugyan egyet sem látni. Az inget még megértem.ha egymagában sétálna ― alamizsnát kéne a markába nyomni.Gateway of India. kiket a Conte Verde tovább szállít Távol-Kelet felé. amúgy is nyakonönti félüveg Worcester-sauce-szal. de nekünk jóformán csak most kezdődik az utazás. . A fűszer. Az indokínai volt alkormányzó másodfokú unokanővérének nevelt lánya is eljött. Akkor pedig már egyre megy. Ingüket a nadrágon kívül lógatják és kezükben napernyőt szorongatnak. hogy a hindukkal ellentétben Zoroaszter tanításának hívei. A tengerparti sétányon csakúgy nyüzsög a nép. Kár. de közéjük a világért sem keverednének. Arcbőrben nem tűrik a színeset. Az angolok ilyenkor . diadalkapu-szerű építmény éktelenkedik . Ilyenkor nyilván autóparknak használják a Gate előtti teret. bennünket is megesznek előbb-utóbb.Hajóbeli barátaink közül. Azóta is. F-el felfedező sétára indulunk. jó angol szokás szerint. fedetlen verandáján még javában vacsorázik a közönség. „vacsorázva táncol" a publikum. kik halottaikat nem temetik el. Amilyen díszesek a drága kelmében s ékszerben csillogó párszi hölgyek. Ha nem is a keselyűk. erkélyeik magasságából tekintenek le a hullámzó tömegre. A szállodánk előtti tér túlsó szélén. sajnos. hanem keselyűkkel etetik meg. Green's Hotel.amennyiben nincsenek otthon . négytornyos. így sokkal szellősebb. Miután vendégeink visszatértek hajóbeli kvártélyukra. Jólesik egy-két szárazföldi étel az unalmas hajókoszt után. Egyelőre csak annyit tudok a párszikról. ezen keresztül lépnek India földjére. gazdag kereskedőké. kik esténként ide a tengerpartra járnak szórakozni. előbb-utóbb téged is megesznek a madarak. György király látogatásának emlékére épült ez az óriás portál. hogy mindig eszembe jut: akármilyen szép vagy. közvetlen a tengerparton. tarka selyembrokát szárijukba bugyolálva.a szállodákban és számtalan klubjukban tartózkodnak. Legfeljebb onnét. ezek nagyobbára a helybeli intelligenciának.Könnyű maguknak ― sóhajt fel a nevelt lány -. maguk megérkeztek. néhányat meghívtunk vacsorára. A szomszéd ház is szálloda. De az legalább a föld alatt történik majd. Mielőtt elnyelné. Nagyrészt amerikai kocsik. olyan kopottak a férfiak. Hol van még Shanghai! Panaszost ezen bánatában megvigasztalni. a pársziknak kocsijai. oda az étvágy. mit eszik. De napernyőt éjszaka? Ez már titokzatos dolog. az Angliából négyéves uralkodásra ide rendelt alkirályok. Ismertető jelük a fejre valójuk: kemény. itt várakozik a sétálók kocsijainak tömege. Itt a promenádon. de akad köztük Rolls is szépszámmal. V. csapott tetejű csákó. India főbejárata. Hallom. Perzsiából ideszakadt tűzimádók. itt a kőkapu előtt szállnak partra. sehogy sem áll módomban. Ki nem állhatom ezt a divatos nyugati szokást Hogy evés közben felugorjak. . Valósággal feltűnést keltünk. a társaságomban vacsorázó hölgyet illemből megtáncoltassam s utána izzadtan üljek vissza időközben kihűlt tournedos-omhoz és kásává fagyott bearnaise-mártásomhoz. Tengerre nyíló. Ott is amerikai dalokat húz a jazz. Kár ilyennek a jó konyha. néhány csinos párszihölgyet is látni. fekete lakkból való.

nem pedig fényes nappal, mindenki szeme láttára. Kissé mégiscsak visszataszító, az ember földi maradványainak ilyen dögként való kezelése. A Conte Verde számtalan lámpaszeme jól ide látszik. Kint horgonyoz ismét az öbölben, ahol ma hajnalban álltunk. Feketehimlő-járvány rendetlenkedik a városban, ilyen kikötőben nem szívesen éjjeleznek a hajók. A tovább utazókat is csak nagynehezen engedték néhány órára partra szállni. És csak azokat, kik a hajón előbb újraoltatták magukat. Fárasztó ebben a gőzölgő emberáradatban sétálni. Visszatérünk a szállodába, ma ránk fér a pihenés. Holnap majd alaposan körülnézünk. Dec. 16. Bombay, Taj Mahal Hotel. Elég jó alvás a duruzsoló pankák alatt. Amint ágyból kelve az ablakon kitekintek, két furcsa, tarisznyás alakra leszek figyelmes. Felém integetnek, izgatottan magyaráznak, jelezgetésükből azonban csak annyit értek, hogy pénzt akarnak, dobjam le nekik. Egy rúpiát ígérek, hogy miért, azt magam sem tudom, ők azonban keveslik, ujjukon mutogatják, hogy kettőbe kerül. Vagy tíz percig alkudozunk ― közben már javában borotválkozom ― , végül mégis belemennek az egy rúpiába. Aminek jeléül egyikük belenyúl a tarisznyájába és jókora, vastag kígyót cibál ki belőle. A másik pedig lopótökforma dudát vesz elő, azt kezdi fújni. Most már értem, mire alkudtam: egy rúpia ára kígyóbűvölést fogok látni. Hosszabb idő eltelik annak eldöntésével, hogy vajon előbb a rúpiát, aztán a bűvölést, vagy pedig megfordítva. Végül is én maradok felül, megértik, hogy előbb látni akarok valamit, aztán majd fizetek. Lapos kosár van a bűvőlőnél. Abba nyomja bele a kígyót, letérdel melléje, hízelgő nótát dudál a kosárba. Csakhamar fel is bukkan belőle a kobra szélesre puffadt feje egyre hosszabbodó kérdőjel, fokozatosan emelkedik ki a kosárból. Farkára áll, feje ideoda imbolyog. De mihelyt elhallgat a dudaszó, ismét visszacsuklik a kosárba. Nem valami szédületes produkció, ilyet falusi vándorcirkuszok is mutogatnak. Nem ért meg egy rúpiát, mégis ledobom. Akkor sül ki, hogy ez csupán ízelítő volt, az igazi mutatvány majd csak ezután következik, persze újabb rúpia fejében. Na gyerünk - intek a kígyósnak -, lássuk, mi van a másik tarisznyában. Görényforma állat kerül elő belőle: monguz. Magyar nevén - legalábbis az én természetrajzi könyvem szerint – mungó! A monguz (Mungos mungo) nem egyéb a fáraók patkányánál, az egyiptomiak szent ichneumonának indiai válfajánál. Tudjuk, hogy az ichneumon s a kígyó közti harcok már az ókorban milyen divatosak voltak, hisz már Hérodotosz írja, hogy az ichneumont csak szent helyre, bebalzsamozott állapotban szabad temetni. A bűvölők madzagot kötöttek a monguz hátsó lábára, ahogy nálunk a kiöntött ürge lábára szokták kegyetlen kölykek. Ugrál a mungó a madzag végén, harapós kis állatnak látszik. Mihelyt azonban megpillantja a bűvös dudaszóra újból talpra álló kobrát, viselkedése legott megváltozik. Hasrahúzódik és akárcsak az egérre pályázó macska,

óvatosan lopakodik a mámortáncot járó kobra felé. Ravaszul megkerüli, hátulról közelíti - gazdája közben eleresztette a madzag végét -, aztán hirtelen ugrással veti magát a gyilkosmérgű kígyó fejére. A támadás a kobrát is kijózanítja: acélrugó módjára pattan ki a kosárból. De a bátor kis mungó nem ereszti el a kígyónyakat. Együtt repülnek ki a kövezetre, ott vívják élethalál harcukat - két rúpiáért! Szökdelve, ide-odavagdalódzva vonaglik, védekezik a csúnya hüllő, izmos feje többszőrönként aszfalthoz veri támadóját; de az nem enged, kullancs módra csüng a kígyónyakon, fokozatosan szorítja belőle az életet. Szédeleg a nagy kígyó, támadásai egyre ritkábbak, fáradt vonaglássá gyengülnek. Nemsokára el is nyújtózik, vastag farka utolsót billent. Diadalmas legyőzőjét pedig, még mielőtt dicsőségének örülhetne s legalább néhány falatot haraphatna áldozatából, lábmadzagjánál fogva visszarángatják a zsákba. A döglött kígyó pedig a| másik zsákba kerül. Vége az előadásnak. Pengve pottyan a rúpia az aszfaltra, csillogva gurulna a járda széléig, de éhes barna kezek futtában elkapják. Már mennek is tovább a bűvölök, fújják a tökdudát, újabb kundsaftot keresnek. Most, hogy a kígyó-monguz harcot láttam, eszembe jut, hogy a hajón még anekdotát is hallottam róla. Előre bejelentem, hogy igen gyenge anekdota. De hiszen mindnyájan tudjuk, hogy amilyen igényes az angol egyebekben, ugyanolyan igénytelen néha a humor terén. Ezt csupán felmentésemre jegyeztem meg. A történet különben így szól: Két angol tiszt utazik az indiai vonat fülkéjében. Egyikük mélyen horkol, a másik pedig fedeles kosarat tart az ölében. - Vajon mi lehet abban a kosárban? - érdeklődik egy újabb felszálló. - Mongúz! - feleli titokzatosan suttogva a kérdezett - A barátom ugyanis gyakran berúg. És olyankor mindig kobrát lát. A mongúzom állandóan kéznél van, hogy szükség esetén megölhesse a kobrát. - Csak nem valódi kobrát lát a barátja?! - kérdi a megdöbbent felszálló. -Azt nem - feleli a tiszt elnéző mosollyal. - Hát azt hiszi, tán valódi mongúzt tartok a kosárban?! Vagy három óra hosszat barangolunk a városban. Lehet, hogy az elfogultság hibájába estünk. Lehet, hogy előítéletek nehezítik kialakulóban levő véleményünket. Akárhogy áll is a dolog, ez az első bombayi séta felháborított bennünket. Azt a kevés szépet is, a kerteket, a fényes középületeket, mindenegyéb benyomást, egyetlen nagy megdöbbenés homályosít el: ennyi szennyet, ennyi nyomort még egyetlen nagyvárosban sem láttunk! A szállodából az utcára lépve, először is a lépten-nyomon vörösödő vérfoltokon, járdára száradt vérfröccsenéseken hökken meg az idegen. Ejha! Vérfürdő volt itt az éjjel? Gyilkolódznak itt az utcán? Mi lehet ez? Hamarosan rájövünk, saját szemünkkel láthatjuk a vérfoltok magyarázatát: bételrágók vörös köpései mocskítják be a járdát. És minthogy mindenki bételt rág, ami tudvalevőleg módfelett fokozza a nyálképződést, elgondolhatjuk, hogy mi megy itt köpködésben. Eleinte próbáljuk kikerülni, igyekszünk nem belelépni, legalábbis a legfrissebbekbe, már csak a megcsúszás veszélye miatt is. Hanem aztán felhagyunk vele. Utóvégre a járdánál egyebet is akarunk látni. így aztán tócsából tócsába lépünk. Ez nem tréfa, kérem, ezek

tócsákat köpnek. Ez a túlprodukció, ami itt hindunyálban folyik, a tékozlás netovábbja. Hiszen ez volna a legkevesebb. Ha a nyüzsgő forgalomban netán eltalál egy-egy rosszul célzó bételes, ez még nem a világ. Ami azonban sokkal visszataszítóbb, ami a legfelháborítóbb: a megcsonkított koldusok, leprások és főképpen a vakok elképesztő száma. Nemhogy minden utcasarkon kéregetnek, jóformán egymást érik a csonttá aszott, szennyes rongycafatokba félig takart, nyöszörgő emberroncsok. És úton-útfélen az a sok világtalan! Az angol egészségügyi kimutatásban olvasom, hogy a legutóbbi népszámláláskor 650 000 vakot jelentettek egész India területén. Ennyit hivatalosan is bevallanak. Hogy ez a szám mennyire fedi a valóságot, persze más kérdés. Az azonban köztudomású, hogy pária szülők néha saját gyermekük szemet szúrják ki, csak azért, hogy - koldulhasson! Hogy a koldulás magas privilégiumát elnyerhesse. De nemcsak bélpoklosok, hanem gyümölcsárusok, bétel diót, fűszert és egyéb egzotikus élelmet kínálgató kereskedők is kuporognak ám a járdák szélén. Kávét, teát, színes szörpöket ajánlgatók. Közben szabadtéri borbélyok is guggolnak: nyírják, borotválják az előttük alacsony sámerlin ülő vendégeket. A házsarok árnyékában pedig, lepedőbe csavart, látszólag élettelen hullák hevernek: kutyabajuk, csak alszanak. Végignyújtóznak a kövezeten, fejükre húzzák lepedő-köntösüket, fütyülnek a világ zajára. A fényes kék legyek zümmögő raja pedig nem válogat. Nem respektálja a kasztrendszert. Egyforma szívélyességgel száll vak gyermek szemére, friss banánra, lepra rágott lábra, limonádés pohár cukrosán ragadós szélére. No, meg a szép friss, karmazsin színű bételköpésekre. Ide-oda szálldogálnak a döngicsélő döglegyek - virágról virágra. Ám ezzel mit sem törődik az álmosan hömpölygő, szennyes gyolcsba csavart emberáradat, sem a tülkölő autósorokat hadonászva igazító rendőr, aki sötétkék vászonzubbonyt és shortot, harisnyátlan lábán tűzpiros papucsot, feketeszakállas fején pedig hetykén fél szemre csapott, pogácsaforma sárga turbánocskát visel. Sem pedig a fényes autók aránylag ragálymentes biztonságában hátradűlő uraságok, az európaiak és a párszik. Feltűnő a sok mozi. Talán csak azért, mert mindegyik felett a szereplők mammutméretű képe díszeleg. Minden utcasarkon öt- méteres Garbo-, Gable- és Hepburn-fejek koronázzák az épületek homlokzatát A hollywoodi vetőmag nyilván jól tenyészik a szenny- és nyomor trágyázta bombayi televényben. Mire hazaérünk a szállodába, a nyugati civilizáció kimagasló, külpiszokról mit sem tudó kultúrszigetére, azon tűnődünk, hogy átizzadt ruháinkat valóban elküldjük-e a mosodába? Egészségügyi szempontból nem ajánlatosabb-e az azonnali elégetés vagy legalábbis elajándékozás? Délutáni programunk a párszi temetőnek, a Hallgatás tornyai felkeresése. A Towers of Silence megtekintésére szóló engedélyt itt a szállodában árusítják. Megváltjuk a temetői belépőjegyet, a velejáró párszi vezetővel együtt. Ebédközben, hogy kutyafuttában némi előképzettségre tegyünk szert, a délelőtt vásárolt könyvből megtanuljuk, hogy a párszik a VIII. században kerültek ide Perzsiából, honnét az izlám hadai zavarták ki őket. Bibliájuk a Zend-Avesta, főistenük AhuraMazda, alapítójuk Zoroaszter - csupa iskolapadi ismerős! Tűzimádók, de mellesleg imádják a földet, a napot és a vizet is. A halottat pedig tisztátalannak tekintik, tehát sem a szent földbe nem temethetik, sem a szent tűzzel el nem égethetik. Ezért kell a keselyűket segítségül hívni.

Megtudjuk azt is, hogy a párszik nem sokan vannak, mindössze százötvenezren, ennek is több mint a fele itt él Bombayban. Kiváló emberek, mintapolgárok, főképpen kereskedelemmel foglalkoznak, minek folytán nagyon gazdagok. Hanem ennek megfelelően jószívűek is, vallásuk legfőbb erénye a könyörületesség. Párszi koldus ismeretlen fogalom, a párszi társadalom ezt tűrhetetlen szégyenfoltnak tekintené. Végül még arról is értesülünk, hogy párszinak csak földszinten szabad születnie. Emeleten lakó várandós párszi mamák tehát jóidőben leköltöznek a földszintre. Zoroaszter tanítása szerint az életet lent, földszinti megalázkodásban kell elkezdeni. Csak onnét, a föld színéről emelkedhetünk, életünk jó cselekedetei árán, embertársaink fölé a második, kivételes esetben talán az ötödik emeletre. Miután párszi-tanból így elkészültünk, autóba ülünk, és vezetőnkkel kikocsizunk a félszigetnek - Bombay ugyanis félszigeten épült - délnyugati szélén emelkedő Malabardombra. Egzotikus faóriásokkal beárnyékolt kertben szállunk ki kocsinkból, gyalog folytatjuk utunkat a meredek domboldalnak. Odafent, a fák koronái közül, világosra meszelt, kör alakú bástyák fehérlenek: a Hallgatás tornyai. A bástyák peremén, valamint a körülálló faóriások ágain pedig kövér, jóllakott dögkeselyűk szundikálnak. Délelőtt nyolctól tízig, délután pedig négytől hatig van az etetés. Ilyenkor tehát alszanak a keselyűk és emésztenek. Körülsétáljuk a tornyokat, ötven lépésnél közelebb azonban nem mehetünk. Fényképeznünk sem szabad, gépeinket lent kellett hagynunk a kocsiban, öt tornyot látunk, három nagyobbat, két kisebbet. ― Három nyilvános és két privát torony magyarázza vezetőnk. Kár, hogy szüntelenül magyaráz. Pillanatig be nem áll a szája. Versszerűen hadarja le jól betanult mondókáját, még lélegezni is elfelejt. Hiába próbáljuk kérdésekkel megfékezni, azokra nem felel. Elszavalja, hogy a hullaszállítók az érinthetetlenek kasztjából kerülnek ki, csak azok nyúlhatnak halott testhez, mely a lélek eltávozása után tisztátalanná válik. Csak a gyászolók férfitagjai kísérhetik fel a halottat a toronyig, nőknek itt nincs keresnivalójuk. A tornyok belseje tölcsérszerűen mélyülő lépcsőkörökből áll, a halottat kívülről, kis vasajtón tolják be. Mégpedig férfiakat, nőket, gyermekeket, más-más lépcsőfokra. Előbb azonban levetkőztetik: - There is no difference after death- kerepeli vezetőnk -, naked we come, naked we go.4 A többi azután a madarak dolga. Félóra múlva csupán a zörgő csontváz marad meg. Idővel azt is elhamvasztja a nap hevének és az esőnek egyesített munkája. A hamu lemosódik a tölcsér aljába, ahonnét földalatti vezetéken a tengerbe kerül. Közvetlen a tornyokat beárnyékoló erdőcskéből szépen kezelt hatalmas parkba lépünk. Nyilvános botanikus kert, pompás trópusi növényekben, rikító egzotikus virágokban bővelkedő. - Itt, ez alatt a kert alatt - fulladozik vezetőnk - mélyül a városi vízvezeték gyűjtőmedencéje. Innét látják el egész Bombayt ivóvízzel. Azelőtt nyitott volt a medence, ezt a botanikuskertet csak idővel építették a tetejébe.
4 „A halál után nincs különbség. Meztelenül érkeztünk; meztelenül távozunk."

Hát ezt csakugyan jól tették. Mert hisz itt a domb felett kóválygó keselyűk gyakran bele-beleejthettek egyet-mást, amit nemrég még tulajdonának vallott valamelyik tisztes párszi-polgár. Önkéntelenül feltekintek. Nicsak! Az ég valóban tele van kóválygó keselyűvel. Nemcsak a torony körül üldögélők keltek szárnyra, másfelől is, jóformán a szélrózsa minden irányából érkeznek. A bástyák fölött gyülekeznek, hol a helybeliekkel társulva, mozdulatlan szárnyon keringenek, prédát váró készültségben. - Igen - lihegi vezetőnk órájára nézve - kitanultak már. Tudják, hogy mindjárt négy óra, hogy néhány perc múlva esedékes az első gyászmenet. Most elegen vannak, de ezernyolcszáztudomisénhányban - elfelejtettem, melyik évet említette -, a nagy pestisjárvány idején, nem volt elég keselyűnk. Máshonnét kellett hozatni, a helybeliek nem győzték. - Na - mondom -, most aztán elég a keselyűtémából. Itt a borravalója, barátom, menjen szépen, keressen újabb érdeklődőt. Már-már úgy éreztem, mintha az én szememet vájnák a madarak. Továbbmegyünk. Figyelmünket a sok szép virágra meg az alattunk táruló gyönyörű kilátásra igyekszünk átkapcsolni. Az óceánszegte Bombayt mindig csak innét, a Malabardomb madártávlatából kéne nézni. Mert innét valóban szép. Le is fényképezzük, sofőrünk utánunk hozta a gépet. De minthogy egyszerre nem tér bele a képbe, négy felvételt készítünk, azokból ragasztjuk majd össze a panorámát. A szállodában újabb meghívást találunk. Ezt nem maharadzsa küldte, nem is vadászatra szól. Sir Maneckji Byramjee Dadabhoy invitál, nagpuri otthonába. Hetvenéves öregúr Sir Maneckji, híres ügyvéd és politikus, a Council of State-nek - Államtanácsnak elnöke. Vallása pedig: párszi. Tehát, annak idején majd őt is.. | Kapunk az alkalmon, hogy ezt a piszkos, fülledt és méregdrága várost mielőbb elhagyhassuk. Holnap este indulunk Nagpurba. India kellős közepén, az angolok Central Provinces nevű tartományának fővárosa. Innét tizenhat óra alatt ér oda a gyorsvonat. Már megint sürgönyt hoznak. A jaipuri maharadzsa tigrisvadászatra hív bennünket. Jaipur5ifjú uralkodójához volt már szerencsém, Pálffy Pál barátom Pozsony megyei otthonában együtt foglyásztunk. Már akkor azzal biztatott a maharadzsa, hogy első tigrisemet nála lőhetem, ha valamikor Indiába kerülök, őt is még hazulról értesítettük érkezésünkről. Jelenleg ugyan Calcuttában tartózkodik, részt vesz a karácsony és újév közt lezajló pólóbajnokságon. Jaipur őfensége világhírű pólójátékos, csapata immár öt éve védi India bajnoki címét. Azt sürgönyzi, jöjjünk Calcuttába, nézzük végig a versenyeket, és újév után vele együtt utazzunk Jaipurba. Minthogy Nagpur - ahova holnap készülünk - amúgyis a calcuttai irányba esik, valószínűleg Calcuttában töltjük majd a karácsonyt.
5 ejtsd: Dzsaipur

hogy tigrist láthassanak. hogy immár indiai vadász lettem. Tiltja a vallása. valamint azt is. Néhány rendőr terelgeti-sorakoztatja a tömeget. velem jön. Egyikük feltűnő alak: kétméteres óriás. A rózsaszín-turbános segítségével felcipekedünk a kocsiba. pávára és sertésre lövöldöznöm tilos! Gyorsan kifelé a zsúfolt irodából. aki levezet a pincébe. úgy hátrál vissza a sokadalomba. Őt ellenben kedvemre fényképezhetem. sokféle előírás olvasható a könyvecskében. az illetékes hivatal előtt. végre valahára keblemre ölelhetem puskáimat. Fojtogató szagától kóvályog a fejem. arca elé kapja tenyerét. ők is alig várják. melligérő. akkora előttünk a tolongás. körmenetre és népgyűlésre tilos elvinnem. Ott. szikár. Úgy látszik.fegyvereim kiváltásával vesződöm. mózesszakállú pátriárka van soron. Bejegyzik fegyvereim pontos leírását és számát.mialatt F-et a fodrász kínozza . jól tettem. Immár itt is vannak a szobámban.ugyan mire akarja használni? A tollkukacok igen előzékenyen kezelnek. Taj Mahal Hotel. együtt száguldunk végig az óriás vámépület útvesztőin . fegyvertartási engedélyt gyártanak. azért nem szabad lefényképezni. mégis lefényképezem a kegyesen ajánlkozó nyeszlettet. de a szállodaportással megmagyaráztattam neki célomat. itt minden délután temetőt mutogatnak az idegennek. Valamirevaló fegyvert egynél se látok. Egyik kollégája. Előttük a padlón. citromszínű turbán. hogy hol. végül ad mellém egy rózsaszín-turbános egyént. Ugyanahhoz a barátságos angolhoz utasítanak. az egyik raktárban. lőcslábú hindu tört angolsággal adja tudtomra. nagyszakállú sofőrjével beszélni ugyan nem tudok. Ezúttal sem várat meg. vézna. Három indus tollkukac ingre vetkőzve körmöl idebent. mert hamarosan kiadják az engedélyemet Szép. keresztültörtet velem a tömegen. . Nem értem. Pedig jókora szélmalom ott is szorgalmasan kavarja a légkört. állna kissé félre a tömegből.Dec. Elég mohamedánt fényképeztem életemben. Kitűnően áll rajta az angolszabta rendőrruha meg a félrecsapott. ott meg amazt kitöltenem -. Bombay. Sőt.alapos tisztogatás és beolajozás ugyancsak ráfér a puskákra. koromfekete szakállas. Valami kaszárnyaudvar-félébe fordul be velem a taxi. hogy nagyszakállú társa mohamedán. hadd fényképezném le. de mihelyt meglátja kezemben a gépet. hivatalos bizonyítékát annak. keresztbevetett lábbal ülnek az igénylők: ócska puskát. Négyoldalas vadásztörvény.halottégetőjét ― szemléljük meg. Most valami sárgaturbános. keménytáblás könyvecskét kapok. mecsetek s pagodák közelében kutyára.itt ezt kell aláírnom. 17. ezüstveretű pisztolyt fog a kezében . kivel a kikötőben volt dolgunk. Sietek a legközelebbi fegyverkereskedésbe . Itt volnánk tehát. Ma a hinduk Burning Ghatát . sohasem futamodtak meg gépem elől. Következik a vámhivatal. Meg hogy templomok. és bekísér a hivatalba. Habár nem szívesen. meddig s mire szándékozom vadászni. de széles vállú legény. Mindenekelőtt vadászjegyet kell szereznem. hogy fegyvereimet nagyvásárra. mert utána pártfogásába vesz. Többek közt az is. Utóbbiakra persze csak bizonytalan választ adhatok. Délelőtt . rozsdás pisztolyt vagy egyéb ókori mordályt szorongatnak. Régi. Úgy látszik. de az urakat nyilván kielégíti. Turbános. Intek neki. Félre is lép. Vadászjegyet. Bejutni azonban egyelőre aligha lehet. de néhány félvad szudánit kivéve.

De már megyünk is. Az ő legfelsőbb ítéletétől tettük ugyanis függővé. indiai vonatban ugyanis nem adnak ágyneműt. Mert helyette máris két újabb poggyász szakadt a nyakunkba. tapintatlanság lenne a mozdony iránt. A kőfal mögött lapul a milliós város halottégetője. Máris megkezdődött az efféle utazásoknál előbb-utóbb bekövetkező folyamat: a poggyász leépítése.. Kiszáguldunk hát az Army & Navy Storesba ― ebbe a nagyszerű üzletbe. Jókora málhák: a kettőnk „bedroll"-ja. Hevederrel lecsatolt. ebbe legjobb előre belenyugodni. hogy milyen fával történik az alágyújtás. a poggyászfeladás itt különösen drága.A Malabar-donib felé vezető Qeens Roadbalról a tengerpart.vigyorgó arccal fogad: . hogy arra lesz majd legnagyobb szükség. senkit sem égetnek. mint nálunk faluhelyen. s egy nagy kofferra valót a szállodabeli raktárba süllyesztettünk. Se párnát. Hanem ezúttal legalább lesz kit szapulni. kemény priccs áll az utas rendelkezésére. hogy minden égetésért fizetni kell. no body just now. Az indiai vasútikocsi sajátságos alkotmány. mikor disznót pörkölnek. Nincs szerencsénk . a múlt század végén. mely minden angol gyarmatvárosban kéznél van . hogy éppen előadás végére értünk ide. sir. A fizetéstől függ. No body. Mikor be kell látni.Bad luck. gazdagnak többet. hanem jöjjünk vissza félóra múlva. hanem mindezt vonatra pakolni. hogy mit vigyünk és mit ne. törölközők és .vásárolunk két előírásos ágytekercset. we will have one ready for you! Szóval. szegénynek keveset. Szénfűtés még nincs bevezetve. Valósággal sértve érzi magát. A vidám tűzmester elmagyarázza. Furcsa keveréke a kényelemnek és kényelmetlenségnek. Tegnap is. Pedig különben nagy itt a forgalom.sírásónak ugyan alig nevezhetnők. akkor újrakezdik. hogy újkorában.mert éppen szünetel az üzem. Hozzák a tűzrevalót. javában gomolygott a füst a fal mögül. Abban egyikünk sem kételkedik. sir! So sorry. Az öreg alig akar elengedni. Megelégszünk az elhamvadt tűzrakások hosszú sorával. no body! Very bad luck. Ezt tapasztalatból tudom. a luxus netovábbja . Gazdag alá balzsamozott. A leépített koffer azonban csak negatív megkönnyebbülés. És pénzzel se győznénk. Leltáruk: vékony matrac. ha majd valami hiányozni fog: Viktor törékeny vállán minden felelősség. inkább tán fűtőnek . bizonyos megilletődéssel lép a látogató. Do come back in half an hour. drága szantálfa kerül. gőzhengerforma objektumot. Most azonban akaratlanul is elnevetjük magunkat. mely egyébként Bombay legelőkelőbb autókorzója. három pokróc. ki hogyan bírja. A többi már a közmondás szava szerint megy: ki mint veti ágyát . mert a levegő mintha kissé kozmásszagú lenne. mikor a Mababar-dombra kocsiztunk. Revízió alá vettük tehát ingóságainkat.az angolnak még a trópusban is elválhatatlan hálótársa: a gumi ágymelegítő. A Qeens Road.stb. se matracot. mert a temető őre . Azt nem várjuk be. A hajó mégcsak elhozza idáig. két párna.azaz hogy inkább szerencsések vagyunk . sir. négy lepedő. ami itt marad és viszont. jobbról pedig hosszú kőfal oldalazza. hogy túl sok a holmi. Elhiszem. szegénynek megteszi az egyszerű hulladékfa is. Csak üres. minduntalan találkozni menetekkel. Olyanféle. mert ez elől nincs menekvés. Temetőbe nemde. se pokrócot. hogy mennyire sajnálja. Az elmúlás szele senkit sem szokott jókedvre deríteni. Ágytekercsek.

Az állomásokon árulnak ugyan ennivalót. Misztikus ezüstfürdőbe meri a tájat. s a következő állomáson jó éjszakát kívánva eltűnt a sötétben. a fülkék közt nem lehet közlekedni. Hízott képű telihold sápadozik a sziporkázó csillagrengeteg között. Beköltőzködünk valamennyi földi javunkkal. pogányeledelt. szomorú érdektelen. Viktor. Kis állomáson veszteglünk: néhány álmos alak lézeng a vonat mentén. az ajtók a szabadba nyílnak. Az ablakok rosszul zárnak. Valóságos terem. sűrű porréteg homályosul mindenen. Fülkénk hossza a kocsi hosszának egyharmada. mégis mozdulatlan. Egyáltalán. vagy a fülkében netán akadályozza a közlekedést. de nem keresztben állnak az útirányra. európai gyomornak élvezhetetlent. A győzelem teljes. a „régi jó idők" maradványai. Ha nem is éppen mintaképei a híres „fair play"nek. hat kuli alig bírja feltaszítani. akár a holdfényben úszó ismeretlenség. pepita sapkáját még idebent sem veti le. Pedig hallom. Most próbáljon valaki írni. ide-amoda úgy elrakja-rejtegeti. Enni nem adnak. sistergés. a többi az utas dolga. ez már aztán nem civilizáció. újból csak kinyílik. a kis asztalon megterített. Sajátságos. Négyszemélyes fülkét sikerült szereznünk. lágyan pengő hangszer szól az éjszakából. A kalauzok csak közvetlen vonatindulás előtt bújnak elő. Van közte két akkora koffer. A két alsó ágy alatt tág terepe nyílik a poggyászrejtegetésnek. Mégsincs. Ágy alá. megkérdezte. nincs folyosó. Az elemózsiás-kosár tehát ugyanolyan fontos része az indiai fehérember poggyászának. szép rendesen felszolgálta a velünk hozott vacsorát. Kényelmesen lehet írni. mert ez a zötykölés. mikor beszálltunk. hanem csak bennszülött ételeket. Valamelyest lehűlt a levegő. aki kifogásolná. Legalábbis úgy látszott. Nagpurig azért táncsak kibírja. Nem is lenne sok értelme. kettő-kettő egymás felett. minden állomáson ide szalad: nincs-e szükségünk valamire? Kitűnő ember. kopott bőrhuzat feszül rajtuk. az erkölcsi győzelmen felül még az anyagi is tetemes. Lötyög mindene. konzerv melegítésre. hány órakor keltsen. mintha minden csavar meglazult volna ezen a vonaton. teafőzésre. hogy valójában ocsmány. Világos az éjszaka. Két karosszék áll a fülke végében. Az előbb is itt járt. Aztán megvetette ágyainkat. Furcsán nyafogó orrhangon énekel . köztük kis asztal. étkezőkocsi itt még kivétel. De mai szemmel nézve primitív és piszkos. Legtöbben gyorsforralót is visznek. Az angol „demokrácia" gyarmataiban tipikusak az ilyen kii visszaélések. kivételes elnézések. Kiaszott. kártyázni. Aztán próbálja elolvasni. akkor már nincs idejük vizsgálódni. Ami poggyász kintreked a peronon. mert a ravasz utas már jókor vonatindulás előtt becsempészi minden poggyászát. ki valahol a vonat túlsó végén tanyázik. Ezúttal sikerül. azt menten feladatják. mint az ágynemű. De ami nem okoz különösebb feltűnést. A kijárót háromszor becsaptam már. Fűtőtest nincs.lehetett. Kőkemények. az idegen utasra tagadhatatlan varázzsal bírnak. Minthogy most „útban vagyunk". Négy fekhely mutatkozik benne. hanem azzal párhuzamosan. hogy mindez hiú álom csupán. Mindössze vékony. azzal nem törődnek. Inkább hűteni kéne a kocsikat. a rázás kinyitja. Ez főleg azért fontos ― ebben barátaim kioktattak ―. hogy a feladás súlyos anyagi gondjaitól megszabadul. Hanem indulás után csakhamar kiderül. Alig félórája megyünk. ide-oda rángatás. Minden beszállásikor újabb izgalom: sikerül-e ismét elbliccelnem a feladást? És ha sikerül. melyre most könnyű ráfogni. zakatolás. a réseken szemlátomást ömlik be a korom. mosdóhelyiségbe. hogy szép és titokzatos.

Reméli. amit a titkár is végigremélt. Reggel felé sikerül csak elaludnom. Sötétsárga selyemszárijából éppencsak ráncos kis arca mutatkozik. szárnyuk alá rejtett fejjel. jó utunk volt. egyeden darabnál többet vigyen . Sűrű. amit egy ember nem bírna. és rikoltozó. azt nyilván tiltja a kulitörvény. Az állomásokon ugyan be-bekukkant egy-egy seprős alak. enyhült a hőség. Nagpur (Central Provinces). Három kuli kapaszkodik a fülkénkbe. kényelmes volt az ágyunk és még egész sereg hasonló jót remél. reméli. töpörödött indus anyóka üdvözöl: háziasszonyunk.Egyremegy.aztán váratlan haragra lobbanva. Lady Dadabhoy. azaz kulik hadának. .. verejtékező tömeg. megkérdi. És mialatt autózunk.Hova jutunk . takarítson-e? Sok értelme nincs. barnabőrű emberke nyomakodik elénk a tömegből: leendő házigazdánk titkára. meg különben is a pankák csak méginkább felkavarják a beszálló port. meglehetős angolsággal érdeklődik utunk felől. aktatáskámnak is. amott a bíróság . barázdát szánt az emberáradatba.. gyöngyfehér felhőmadarak alszanak. Írógépemnek is. Udvarias. a következő megállóig ismét minden csupa por. A nehezét. Viktor harsány parancsokat osztogat a hordárok. Viktor a nyitott ablakon egyenként rázza ki az ágyneműt. Nagpuri állomás: tolongó. mindegyik puskámnak is külön kuli kerül. Kilenc órakor azonban már bekukkant Viktor pepitasapkás feje: Következő állomás Nagpur! Megborzadunk a fülkében mutatkozó piszok láttára. fel az ismeretlen indiai égre. Elég kényelmes az ágyam.kérdem Viktort. Leállítjuk a villanypankákat. sorra reméli mindazt. Viktor a másik ablakból vezényel. Kilátok belőle az ablakon. Vaksi szemei . A titkár nyomában érünk ki az autóhoz. még fejpárnáink is belesárgultak. akárhányan osztoznak is rajta. sir! Két rúpiát kapnak.bármily könnyű is -. hol a csillagok közt apró. por és hőség.itt a kaszárnya.ben. 18. Vadonatúj Cadillac. számunkra érthetetlen hangon dorgálja a sofőrt. ahány darab a poggyász. Fektemben bámulok a holdfényes éjszakába. Szívélyesen fogad. az ablakon adogatják ki társaiknak a holmit. felhajtja a belső válaszablakot. ott a postahivatal. mielőtt visszaszíjazná a rollniba. természetesen többen cipelik. szürkéssárga porréteg lepett el mindent. kedvesen magyarázza a látnivalókat . Reménykedés közben már töri is előttünk az utat. Hanem hogy egy kuli. ha minden állomáson ekkora kulikülönítményt fizetünk? . hogy legalábbis annyi kuli kell. Indiai specialitás.hozzá valaki. éktelen zaj. HARMADIK FEJEZET PORBAFULLADT NAGPUR Dec. aggódva ―. mozdulatlanul.

Újra meg újra kínálgatja. A szűnni nem akaró kínálgatás. bezzeg kínos a váltig kínálgató. hogyha netán mégis átlátogatna. hanem az megrázza magát. bégetés. azaz nem sokat repdes. melynek egyetlen vendégszobácskáját a két ágy jóformán betölti. kopott európai zakóban. hogy a marasztalás . rendkívül udvarias a Tanácselnök úr. berepült egy madár! Csakugyan! Veréb repdes a szobában. Magam is jártam benne. A nagymama eltűnik. régimódi kemény szimpla gallért és vastag arany óraláncot. mire a varjú károgva visszarebben a bivalyhátra. szorgalmasan kutatnak valami után. Az efféle „rábeszélő" háziúr . Európai ruhát hord. ha már olyan nagyon megkívánják tőle.kérődzik. hacsak az ágy alá nem. Eszik a Vendég. Piszkos baromfiudvarra tekintünk. De akkor még csak hagyján. Érdeklődve nézünk körül. Megint csak a londoni palotára kell gondolnom. hogy házigazdánk nemcsak közismert személyiség. Kinézünk az ablakon. a hatalmas pálmaházakra s a tizenkét kertészre. senki sem nézné indusnak. az inas megmutatja szobánkat és magunkra hagy. És nem értem összefüggésüket ezzel a vityillóval. Sajnálom. .magyarázza önmagából kikelve pedig már hányszor megmondtam. az van. Nacsak mégegy falatot a kedveméit! Na még csak ezt az egy darabkát a mellehúsából! Ez nálunk egy kalap alá tartozik azzal a tradicionális magyar vendégmarasztalással. jelentéktelen villácska előtt szállunk ki. Hangos kukorékolás. Bivaly hátán varjak. de annak sem vagyok híve. Hosszú a lánc. hanem rendkívül gazdag is. Ajtó előtt hindu inas. . Még csak legszükségesebb holmink kipakolásáról sem lehet szó. Sir Maneckji azonban évek óta nem járt Európában. Oly gazdag. legyen hol meghúzódnia. s álmélkodásunk nőttőn-nő. londoni palotáját csak azért tartja. pocakos kis ember.bele a fészkébe! Veréb-család tanyázik magányos szekrénykénk tetején. hogy Londonban tízholdas park közepén álló hatalmas palotája van. berétváltképű. Világos bőrű. „bagoly mondja verébnek: nagyfejű”.Mindig túl gyorsan hajt a huncut . Átszállnak a fekete-tarka kecske hátára is. hogy étkezés közben állandóan biztatja a vendégét. egyenesen a szekrény tetejének irányoz . mert még hosszabb a mellényzsebek sarkai közti távolság: has. ételeit ajánlgató háziúr. Délben megjelenik a ház ura: hetvenéves. Parányi kertben álló. hogy lassan hajtson. hanem udvariasságának sajnálatos kinövése. Mert saját fajtám bizonyos köreinek ugyancsak jellegzetessége ez a jó tulajdonság.jó ebéd esetén se kellemes. most meg lehetne tőle ijedni. mégis feszül. nem akarja elhinni. a betóduló szagegyvelegről nem is beszélve.villognak a hatalmas ókula alól. azt sem tagadhatom el.Nézd csak― kiált fel F―. üldögélnek. Hanem ha rossz a koszt. mintaszerű kertjét és pálmaházait tizenkét kertész kezeli. azt is félig-rakták a háziak lim-lomjával. kopasz fejű. Nem áll az a magyar hiedelem. Tyúkok és récék közt két álmosképű bivaly . És ha már érre fordult a szó. hogy megszólal bennem régi közmondásunk szemrehányó szava. inkább valami kedélyes falusi plébánosnak. Hogyne csodálkoznék hát ezen a kispolgári házikón. Sőt. Hiszen tudjuk. meglepődve. mint sajnos jelen esetben is. Ide még koffer se igen tér be. Halkszavú.vagy pláne háziasszony . Magányos szekrényke áll a szobában. károgás és bivaly-mörcögés egyvelege tódul be az ablakon. hogy a vendég nem kér többét.

Közismert mondás. Innét már nem lehet visszafordulni. ki legyen más. főleg a netán ide készülőt. az ősi kasztrendszer labirintusának kibogozhatatlan útvesztői oly rettenetesen távol állnak tőlem. hogy abba idegen szemmel belelátni. Úgyis marad. Ott ül a felettem lógó lámpáson. ezek a számomra megfoghatatlan szenvedélyek. hiábavaló igyekezet. Háló alatt heverhetek és ez némileg Afrikára emlékeztet. elkedvetleníteni. amerikai: A hal és a vendég harmadnapra megromlik. Úgy szeretnék már valami szépet vagy legalábbis jót írni Indiáról. hogy látni láthatunk majd Indiában eleget. minden hídverési kísérletem csődöt fog mondani. Hőség és legyek. És hogy ez mennyi.Vagy tizenkettőt mondtam az előbb? Hát az is elég. sivárság. kocsijának küllői elfűrészelendők. hogy miből áll azt nemde. amennyi jólesik neki. Igazán nincs szándékomban az olvasót. Álmodozva fel-alávonuló tüntetőkkel találkozunk. miről van szó. akkor éppen csak annyit kéne ennie-innia. pogánybetűs feliratokat meggyőződés nélkül hordozó csoportokkal. mint azelőtt. érthetetlen jelszavakat ismétlő. nemtörődömségnek. ha jól érzi magát. Hanem közel egyórás beszélgetés után alig tudok többet. mint szekrénytetőn fészkelő lakótársunk. pornak. és . Nicsak! Valami rápottyant felettem a hálóra. Gyűrött arcukból. amennyi egyéni befogadóképességének megfelel. Mindent átható szag: a füstnek.ami a legreménytelenebb . miközben ebéd után ugyan. Álmos. mégcsak viszonylagos közelébe férkőzni is. És amellett olyan életuntak ezek a cingár emberek. Háziurunkat megkértem. Hanem most már valóban késő erről ábrándozni. hogy jól érezze magát szegény feje. Nagpur kétségbeejtő hely. Minek hát akkor zaklatni az istenadtát? Úgyis lenyeli. Hej. nem olyan szerények a mai vendégek. Délután nagyot sétálunk F-el. Lehetséges. magyarázná meg. Nyakig vagyunk Indiában. Magam is unom már ezt a folytonos csipkelődést. lappangó gyűlöletnek s meg nem értettségnek deprimáló vegyüléke árad. . alázatos. barátságtalan bennszülöttek. hiszen csak még egyetlen egyszer. annyifélét akarnak s annyiféleképpen. szemét. annyiféle a politikái párt." Minek ezt kierőszakolni? Ilyen gondolatok bántanak. az igen! Húsz kertész! . Mintha még soha jól nem laktak volna … Most nyilván valami választásfélék folynak. De megérteni annál kevesebbet fogunk. Vendégszeretetből.egyik kelléke a vendégszeretetnek. de korgó gyomorral heverek szobácskánk szalmazsákos ágyán. rosszmájúságot. sűrű por.a miénktől annyira különbözően működik az ilyen hindu agyvelő.. És már látom is a tettest. ha éhes. Holott. Jókedvében megfeledkezett magáról. főképpen. Strózsák! Mégcsak nem is lószőr! Rugói sincsenek. Azért hát előre is elnézést kérek sétánk lesújtó eredményéért. hogy a vendég. Ezek a vallások. annyi a nyelv. ha ízlik neki. Mert szúnyogot valóban nem látok. vidám csippantása elárulja. Hanem londoni palota. úgy tudom. És por. Azt már régen sejtem. . ha azt akarjuk. étkezés közben tömnivaló lúd gyanánt kezelendő. Oly kétségbeejtően komplikált itt minden. Piszok. hogy miatta kell a szúnyogháló. Szobánk egyetlen fénypontja: szúnyogháló feszül az ágyak fölé. hogy attól tartok. mégiscsak ő tudhatja legjobban? Legalábbis fel kell róla tételeznünk. tehéntrágyának és jázminbokornak furcsa keveréke. a vallás. Tagadom. és ha el akar távozni. fűszereknek. akkora űr tátong itt köztem s a hindu lélek közt. por! Kénsárga. lázfényű szemükből a nyomornak.

Aztán a rakétaszerű magasbaszökés. milyen kitartó küzdelem után sikerült csak iskolába kerülnie. Hörögsz tőle s könnyeidet törölgeted. sétakocsikázásra indulunk. csendes kis öregemberé. szívük a miénkétől eltérő ütemben ver. az utóbbi nyilván még ritkábban sikerül. Házigazdáink azonban lebeszélnek: . Vajon húst. Az előbbi ritkán. Azt akarjuk délután megszemlélni. hogy bármennyire igyekezzék is. Holott ő párszi. Hosszú évek szakadatlan küzdelme a nyomorral. Rejtvényt szúrtál villádra. annak ezt nehéz elhinni.élvezni azt. milyen szegény sorban született. főzeléket vagy tésztát-e? Sejtelmed sincs. És végül. A vacsora nem egyéb a déli tapasztalatok folytatásánál. Alkalmasint ebben gyökeredzik az a feltűnő inferioritási komplexum. Vacsora után a nagy Cadillacban. kinek viszont gyakran az a vágya ― különösen külföldön ―. valamint azon közismert előítélettel. Elmondja. Akárcsak az amerikai. Pedig hát szerintem két nagy célja lehet az életnek. vagyon! A Bank of India vezérsége. Elmerül a zaftban. amit elért. Azonban mindezt úgyszólván feledteti velünk házigazdánk érdekes elbeszélése. Csodálatos pálya ezé a látszólag igénytelen. Elérni azt.Majd holnap! Sajnos ma mindkét autónk foglalt.Miért nem? Olyan veszedelmes hely az? Tán félős. Hallom. s látván egyre növekvő érdeklődésünket. mely sehogy sem illik a különben oly egyszerű háztartáshoz. marja a nyelőcsövedet. hírnév. hogy sok párszi örülne. A bennszülött város félórányira esik innét. az Államtanács elnöksége. Az a reménytelen tudat. Mi azonban mégsem szoktunk ott gyalog járni. bizonyára érdekesebb lehet ezeknél a poros villáknál. siker. A bombayi kollégium után az angol egyetemi évek. kicsinyenként egész életének történetét elmondja. itt él ebben a porba fulladt kispolgári villában. mint mi. uraságok háza tája. Legalábbis egyelőre. Győzelem. És ők is érzik ezt. A Kelet bölcsességének emészthetetlen halmaza előtt tehetetlenül megtorpanok. Zsíros lében úszik minden étel. . Nagpur háromszázezer főnyi város. és többre becsüli azt londoni palotájánál. soha nem látott ismeretlen tárggyal nézel farkasszemet. Autó és kísérő nélkül pedig nem mehetnek a „native town"-ba. Érzem. amire az ember vágyik. ha fehérnek néznék. Habár semmiféle szenzációs élményt nem említ. Ez ugyanis villanegyed. mint mi. restell mutatkozni s ha előhalászod. ki rendkívüli teljesítményei s vagyona ellenére. Ezek az emberek másképpen lélegzenek. Éhesen. az ilyen esti kocsikázás nagy divat . igazán sosem fogja magát megértetni velünk. aztán a kezdő ügyvédi pálya nehézségei. hogy „mi" alatt fehérembert ért az öreg. Fiatalkori emlékeire terelődik a szó. s ha ez sikerült . mely világszerte annyira megnehezíti a színesbőrűek előrejutását. hanem aki innét nézi. Annak ellenére ― vagy talán éppen azért. Azt is észrevettem már. Ráadásul gyilkosan fűszeres minden. kilátástalanul. hogy valóban élvezet hallgatni. akármennyit magyarázzon is.Ilyen idegenül még sehol sem éreztem magam. szerényen és meghatóan adja elő viszontagságos életpályájának menetét. ők is ezt sínylik. hogy angolnak tartsák. hogy leszúrják az embert? . mégis oly érdekfeszítően. mely jóformán valamennyi indus ismerősömben akadékoskodik.Azt nem. minden protekció nélkül. Meghívás a Kerekasztalkonferenciára. csatolt baromfiudvaraikkal. mert többet tud.

Fegyházi atmoszféra. Érzem a körülöttem történő tragédiák nehéz levegőjét: az örök rabságra ítélt vadállatok keserű tehetetlenségét. az egyéb kellemetlen szagoktól eltekintve. Azt hittem. Boldog afrikai emlékek! És hogy illúzióm fokozódjék.mondhatná akárki-. nehogy elfelejtsem: a fantáziát kárpótlásul kaptuk mindazért. mindenekelőtt az állatkertet szemlélem. Szédelgő fejemet két kézzel fogtam. Dec. Valóban oroszlán bőg. melyre nyilván nemcsak a verebek. mikor szobánkba feljöttünk. hol megint távolabbról hallatszik az elnyújtott kiáltás . csukott. részvétlen tekintetből. abból a bamba. nem a legjobban esett. Engem ugyanis azzal vert meg a sors. Főképpen a nagymacskák láttára fog el efféle érzés. Elnyom az álom. a nagpuri állatkert oroszlánja. Holnap első dolgom meglátogatni.. a humorérzéket pedig vigaszképpen azért. s egyedüli gondom volt. Tévelygő gondolataimat most sajátságos hang zavarja meg. Ami pedig a fantáziát illeti. Így aztán nemigen figyelhettem házigazdám bizonyára érdekes politikai előadását. meg abból a rácsmögötti apatikus ide-oda sétálásból. A napközi izzadás után jólesik egy kis szellőztetés. Vissza is szaladtam a háziúrhoz.akár hiszik. Most már nemcsak az oroszlán bőg . Különösen indiai vacsora után. tisztáznom kellett a kérdést. Mert abból a megtört. Habár minden városban első dolgom megnézni az állatkertet. Elfog a tengeri betegség. megbetegszem. Nekem. sóhajszerű nyögéseit hallatja az . itt a trópusi éjszaka varázsa! Egyelőre persze csak afrikai éjszakáról van szó. Idővel tán majd indiai is lesz. Most elég szépen zümmögnek a hálón kívül. amik vagyunk. Kevés fantáziával. Feltett szándékomhoz híven. mégsem szeretem. oroszlán-bőgést hallgatunk! Ennyire volnánk. Nagpur (Central Provinces). kint az éjszakában .tompa. akár nem . azt már nem győzöm kivárni.oroszlán! Az elébb.. ha olyan igennagyon sajnálod? . némi bilincsszag is kevereg a levegőben. sietek ideírni egy minap hallott mondást. Az állatkerti oroszlán Visszafelesel neki. önmagával meghasonlott példány.. Lánczörgésre gondol az ember.. sajnos. meg. börtönőrre és siralomházra. És igazságtalanul elítélt rabokra. amik nem vagyunk. mielőtt meg kellene húznom a vészféket. Állatkertben.Hát akkor miért vadászol rá . A villanegyedet strázsáló éjjeliőr vonítoz. hanem a szúnyogok miatt is szükség van. Afrika oroszlánezreinek közös vádja beszél. Az éjjeli afrikai-hangulatot szolgáltató oroszlán meglehetősen kopott jószág. családi határban. 19. legottan megütötte fülemet a jól ismert oroszlánhang. Nyugovóra térünk. a szúnyogháló négyszögletes kalitkája alá. főképpen ha hátul kell ülnöm.Indiában... hogy az ilyen himbálódó. . Fel-feljajduló emberi hang hivatlankodik az éjszakába. Hol közelebbről. csak hazakerüljünk. álmodom. vagy tán a keserves autózás hatása alatt hallucinálok. Megnyugtatott. Tehát moszkítóháló alatt. Még a szokottnál is szomorúbb. a nembánomság homályába borult oroszlánszemből. Hogy melyiküké az utolsó szó. szúnyoghegedülés közben.

ha elpusztítom is. És őt is macerálgatja két indus csirkefogó. azért az mégiscsak más. Mert ki tud ám nyúlni az ilyen oroszlánkar. ha ezt a rácsot valaki hirtelen eltüntetné. A párducszem a megátalkodott gyilkos szeme. az irgalmatlanság. Sosem kukoricázik. Hol legyen szép tigris. tessék csak mindig arra gondolni. mintha átlátszók volnánk. tessék a kis gyáva embereknek tisztelettel viseltetni irántuk! Tessék velük kalaplevéve beszélni. utána esernyővéggel jól megbökdösi az orrát. Amit azok megfognak. Hiszen csak az a néhány vasrács köztük ne volna! Vagy legalábbis ritkábban állnának azok a fene vasrudak. számomra nagyrészt ismeretien faóriást élvezettel bámulom. egyenként akkorák. He is quick on the trigger . Legfeljebb kijönne ide a fa árnyékába hűsölni. ha egyszer nyúlni akar! Hosszabbra kinyúlik az esernyőnél. Valahová messze. Abból nem hal ki a gyűlölet. nagy skarlátszín virágukkal valóban parádés gyermekei a természetnek. ezek nagyurak. a benne rejlő hatlövetűhöz. Mert a látogató. míg végre sikerül belőle kicsiklandozni egy ingerült mordulást. főleg pedig a párduc ferde metszésű. így akarnák ingerelni. tisztelt közönség. Említésre méltó különlegességet egyet sem látni. ha nem indiai állatkertben? Sajnos azonban ez is kopottas. Azok a börtön cellájában is büszke vadállatok maradnak. Na meg a hatalmas dhak-fák (Butan frondosa). A tigris.Szó sincs róla. életfogytiglani börtönében is megmarad annak. Hanem a csíkos bőrű nagyúr mégcsak pillantásra sem méltatja a publikumot. ki borzongva simul vakmerő esernyőlovagjának védelmébe. egykedvű. Hanem engedelmet kérek. nemtörődömség tükröződik. A nagpuri „Zoo" egyébként elég szegényes. Képletesen szólva: Villámgyorsan kap a hátsó nadrágzsebhez.. Én ezt íratnám ki az oroszlán meg a tigris meg a párduc ketrecére: Ezek nem házinyulak. gyűrött fegyenctigris. hogy kissé ki lehetne köztük nyúlni. Az állatkertből inkább a kert tetszik. Ezen a szegény nagpuri oroszlánon ugyan aligha változtatna. láthatatlan távolságokba száll pillantása . lemondás. . És a végében öt karom bújik meg.sosem lesz a megalkuvás macskája. bármily egyenlőtlenek is fegyvereink. A párduc minthogy a költő szerint nem szül gyáva nyulat . Tigrishangot igyekeznek utánozni.„hirtelenkezű”. Az szabadon jár. A sokféle. ezek állatkirályok! És ha már hitvány módon tömlöcbe vetettük őket. körme. védekezhet. ebben van némi ráció.. Tekintetéből megadás. Rácsonkívüli biztonságából addig-addig bosszantja szegény rabot.. ha megcsodálja is az oroszlánt. nem alázom meg azzal. Legtöbbet a tigristől vártam.az elvesztett szabadság felé. foga mégiscsak van. és narancsmaggal célbaköp a szemébe. mint a behajlított hüvelykujjam. majdnem kínai vágású szeme sosem törik meg. Ma újból megfigyeltem az oroszlán és a többi nagymacska tekintete közti különbséget. Meg aztán. mint az állatok. annak engedni kell. hogy kóterbe zárom s életfogytiglan bámultatom. Valósággal keresztülnéz rajtunk.. hogy mi lenne. Ha visszalőni nem is tud. Hanem a tigris meg a párduc az más. Mert ez viszont kéjes sikolyt vált ki őnagyságából. amerikai rendőrnyelven szólva. aminek született: a dzsungel „elsőszámú közellenségének". Azzal nem bír a rabság keserve. A rab oroszlán szeme rendszerint borús. az ölnivágyás tüze. Ez a pettyes haramia. mert ketrecének betonpadlóját most irgalmatlanul süti a nap. Legtekintélyesebbek a minden indiai könyvben emlegetett banjan-fák (Ficus bengalensis): az ágaikból leereszkedő légigyökerek valóságos sátrat feszítenek a törzs köré. rendszerint gyorsan végzek vele.

Mintegy méter széles ismeretlen hosszúságú kendő a szári. Érdekes volna megtudni. mondjuk a harmadik szoba végébe. főképpen azért. a fehér arcbőr nimbuszának ilyen elszigetelése. Lehet. szegénye egyaránt. Úgy képzelem. kiszépül Nagpur kietlen vidéke. Ha sikerül a szárit teljes hosszában kifeszíteni.Érdekes látvány lehet. kint a gyarmatokon annál rendíthetetlenebbül tartják. Már amennyire a szári hossza engedi. mert a távolságban elmosódik. Ha két angol hajótörött lakatlan szigetre sodródik. Legnagyobb meglepetésemre bennszülött öltözékükben. már tisztán csomagolási szempontból Nem is hiszem. Akkor inkább ne teniszezzenek. Csak az a kérdés. Hogy azonban teniszezésre nem alkalmas. száriban játszanak.. Szép helyen épült a klubház. hány klub lehet Indiában? Meg hogy a klubok száma miképpen aránylik. melybe a hindu nő tetőtől talpig bugyolálja testét. túlsó végét másvalaki jó messzire elviszi. hogy szép viselet a szári. mert az angolok klubjaiba nemigen bejáratos. akkor . Hindu hölgyekkel is teniszeztem. Ha az európai ruha ellen való tüntetés annyira megy. Mindenki abban jár. Hallom. hogy az Indian Clubban egyetlen fehérembert som látok. meddig? Nem csodálkozom tehát. arról meggyőződhettem. modern hindu nőkkel. a legsötétebb vadonbeli fészek sem lehet meg klub nélkül. mintha kényszerzubbonyt húztak volna. hogy az előkelő hindu hölgy garderobe-ja szárik százait számlálja. A háziak két bennszülött barátja jön értem. első dolguk a klubalapítás. Angliában látszólag néha meg is ingatják kissé. Azok a szerencsétlen nők úgy mozognak a pályán. bepólyázza testét. Messze ellátni innét. gazdagja. Tudjuk. És minthogy a divat szeszélyei nem érintik. elvisznek az Indian Clubba. teszem a kórházak számához? Itt Nagpurban már ötféle klubról tudok s bizonyára több is van még. Elkezd önmaga körül forogni. A legfélreesőbb. hogy még teniszpályán sem szabad a száriból engedni. úgy öröklik a nagymogulok idejéből származó pazar kelméket. dombtetőn. A bennszülött intelligencia sem rest. a gazdag vagyontérő selyembrokátban. hogy segítség nélkül el tudná intézni. felgöngyöli magára a szárit. Az arcszínkeverés nem kenyere az angol kolonizációnak. akkor már nyert ügye lehet a nőnek. mintha postacsomag volna. Anyáról leányra szállnak az ősi selymek. hogy az öltözni készülő csak egyik végét foghatja a szárinak. Oly gondosan bepakolja. A szegény ócska vászonszáriban. határozottan előnyös is. Nagy előny.Délután teniszezem. hogy Angliában milyen fontos intézmény a klub. Mint családi ékszert. De halkan! 1 fátyol. És ha Angliában fontos. ez a gőgösnek tetsző fölényes exkluzivitás az angol világuralom pilléreinek egyike.kár a labdáért. Eddigelé nem volt szerencsém öltözködő hindu hölgyet megfigyelni. másfél század óta ő is beletanult a klubéletbe. Akkor inkább tessék otthonmaradni a zenánában és hárfát pengetni. egyúttal háremet is jelent . mint orvos a sérült végtagot A szári egyetlen szimpatikus tulajdonsága: divatját sosem veszti. az angol gyarmatokon még sokkal fontosabb. purdahjukból1 felszabadult. Ez a szigorú elv. jól ápolt kert közepén. Elsőrendű életszükséglet. felvilágosult. Ha otthon.

ö is azt remélte. mire előkerült.Ne felejtsd el. hogy rosszul sejtem. Egyetlen jókedvű arcot sem látok. Tigrissel csalogasson. Ott ahhoz nyúltál. az indusok állandóan tolonganak. megalázkodó szempárok vonulnak el az autóablak mellett. Hiszen nem mondom. mégiscsak meg kell fizetnem. De utóvégre. sokféle formájú bödönök. annyifélére alkuszunk . él-e. Az is lehet. Előbb-utóbb majdcsak tán adnak. Művészi készítményei körülötte halmozódnak. Kimondhatatlan. Rejtélyeket. Nagpur (Central Ptovinces). rézelefántok. házfal mellé húzódva hever a földön.Csak türelem . a mester a kirakatban pengeti kalapácsát. Ott úr voltál. tigrisre vadászunk. Holnapután indulunk Calcuttába. Nem csodálom. És ehelyett? . hogy mesebeli dzsungelben tanyázunk majd. Kancsók. Bálba még otthon is csak bűneim bocsánatáért járok. ne bállal. lakatra zárt tekintetek mögött. hogy enélkül nem úszom meg Indiát. hal-e. Nagpurért nem kár. apró szobrok. Mindjárt az első műhelyben megfeneklünk. hogy egyszeribe letelik az időnk. Már jön is a sofőr: siessünk. Autónk alig bír haladni. szűk sikátoruk. .aki nem tud alkudni. Éhes. alig látszik ki a sok csillogó réz közül. Mindegyik kovács körül valóságos sárgaréz özönt villogtat a napsugár. itt pedig várnod kell arra. dél lett. Végigaranylik az utca. nem bánja. ha a járókelők belébotlanak. Annyiféle itt a látnivaló. mikor az országutat elárasztó gulya közé szorul. csupacsontváz kuvaszok. mint otthon. Úgy látszik. Az autónak megint másfelé volt dolga. áll a bál Calcuttában.Farsangolni. azért pedig nagyon . Csak évezredek éhsége és fáradtsága. 20. itt pedig . mindent lenyűgöző életunalom. Egyik sikátor csupa rézkovács műhely. hogy az ilyen hindu nem törődik azzal. elkéssük az ebédet. Hova tér be ez a rettenetes tömeg. .. a medence szentelt moslékvizébe szórják majd porrá égett hamvát. Hogy nincs is ott semmi. ha rá sem néz a keleti boltokra -. melyben ilyenkor beteg bivalyok fürdenek. amit adnak. rézistenek. Leírhatatlan piszkos. a rézötvösök utcája. Vagy tán kint hál az utcán? Valóban úgy lehet. rézpávák. komor. Se ajtaja. A bennszülött városnegyedben tett látogatásunk sem járt különös sikerrel.. A sok kis kalapács pengése pedig valóságos melódiává tömörül benne.. állandó tülkölés közben. Ennél jobban a sírban sem unatkozhat. Késve indultunk. elfojtott szenvedélyek titkait sejtem ezek mögött a begombolódzott. Dec. amihez akartál. Mert halála után oda. Gazdátlan tehenek is sodródnak a tömeg közt. tobzódik a társadalmi élet. Most drága pénzen Calcuttába utazzam bálozni? Nem megmondtam? Tudtam. mégsem bálozni jöttünk! F-et is elkedvetleníti már utunk sikertelen kezdete. jobb. Vagyis a város végén poshadó szent medencében. ember ember hátán. sátorban lakunk. kecskék meg rühes. ha megunja a kószálást és hazamegy.vendég vagy. se ablaka a műhelynek. Nagyban folyik a calcuttai farsang. | . hogy ez nem Afrika. Ilyenekkel csalogat.Estefelé sürgöny érkezik Jaipur maharadzsájától. S minthogy ezt nyilván bele kell kalkulálni a tigris árába.csitítgatom magam. hiszen egy része most is alszik.. csigalépésben mozog. Innét sem fogunk fájó szívvel elutazni.

Így aztán a rézműveseken kívül alig látunk egyebet. Mielőtt azonban odamennénk. Igaz. még gyorsan néhány szót a Bennszülött Államok Indiájáról. Osszuk tehát Indiát két főrészre: Brit Indiára és a Bennszülött Államok Indiájára. ki a kormányzó s mit is kormányoz tulajdonképpen. Érthetetlen. vagy a feketehimlő? Mindhárom szerepel India szokásos évi programján. jóllehet a többi hatszáz államocska ura is ősi. Ezeknek még máig sem sikerült a nyakukra hágni. Tizenhárom millió ember lakja. hogy Nagpur Brit-India Central Provinces nevű kormányzóságának székhelyé. Említettem már. A főkormányzó egyúttal az alkirályi címet is viseli: Viceroy and Governor General of India. odahívtak bennünket is. India első maharadzsája. rongyos falucskában jár. aszerint. A bennszülött államok mindegyikét valamilyen hűbérszerű viszony fűzi Angliához. Mindegyiknek élén angol kormányzó . Sir Hyde Clarendon Gowan. Állandó riadalomban tartják Indiát. Őt búcsúztatják ma este. hol amott. tizenhárom kormányzóságra oszlik. Hanem korán van még. ő az angol királynak. Ennyi mocskos nép. Kisebb terület az angol résznél. állandó székhelye Delhi. kinek „bevallott" évi jövedelme hétmillió font sterling. Ezen előbb-utóbb túl kell esnünk. különben nem láthatjuk tisztán a helyzetet. Hol itt ütik fel fejüket. ha netán kissé elhúzódik a mondókám. Azért mondom „valamilyen". Előbbi. Legnagyobb állam Haiderabad. Alkirályi kinevezése négy évre szól. tehát a régi Magyarországnak mintegy hatszorosa. „mindössze" egymillió százezer négyzetkilométer. a Governor Generalnak alárendeltje. vége lenne Nagpurnak is. A jelenleg itt székelő kormányzó. kanálisszag mételyezi a levegőt. Akkora. a maharadzsák Indiája. hiszen valamennyi meghívásunk oda szól. elmondom. ki a fökormányzónak. Mintha ott az utca túlsó végén. Ez a csaknem három millió négyzetkilométernyi. hogy a fejedelem várának ablakából egész országát beláthatja. inkább feudális ősbirtoknak. mert jóformán mindegyik más-más formában hajtotta egykor büszke fejét az angol mindenhatóság védelme alá. nyitott lefolyóban. És ha egy ilyen Nagpur kerül sorra? Vajon győzik-e az elégetést? Estére az előkelő Nagpur Country Clubba vagyunk hivatalosak. Bennünket most leginkább az érdekel.haragszik Sir Maneckji Dadabhoy. Ez a tulajdonképpeni „fejedelmi India". nyugalomba vonul. hogy az utcán ezrével tolonganak. hercegi családok sarja. uralkodója a „haiderabadi Nizam magasztos őfensége".Governor . Mi történik itt járvány idején? Ha kiüt a pestis vagy a kolera. se kanalizáció! A szennyvíz itt a járdaszélen csorog.„Hercegek Indiájának" is mondják. vagyis India császárának helytartója. mint Magyarország. hogy háromszázezer ember lakja ezt a várost. elnézést kérek tehát. hanem se vízvezeték. India of the Princes . ekkora zsúfoltság. Bevezetésül néhány vonással vázolnom kell az indiai angol közigazgatás gépezetét. Ezek közül vagy hatszáz jelentéktelenül kicsi. Meglehetősen bonyolult gépezet. és minthogy benne vagyunk már a száraz statisztikában. Mintegy hétszáz kisebb-nagyobb bennszülött államból tevődik össze. a sok egyéb szaggal egyetemben. a távozó angol kormányzó búcsúünnepélyére. teljesen angol kormányzat alatt áll. Az idegen mégis azt hinné. A nagyobb államok maharadzsái közül számszerint hetvenhármat illet meg hivatalosan a „Fenség" cím. A fennmaradó százegynéhány állam azonban nagyságánál és hatalmánál fogva már komoly jelentőségű. hogy annak idején a . Akárhány csak akkora. mely egész Indiának mintegy kétharmadrésze. semmint államnak nevezhető.áll. tehát az egykori Magyarországnál mintegy tízszer nagyobb óriásterület.

hiszen remélem. szerény fiatalember. Vagy nyolcvan főnyi közönség gyűlt egybe a klubház kényelmes. Kár. Hajnal felé térünk haza a sikerült mulatságról. a kormányzói pár. Elég az hozzá. szóval mindenképpen jól viselkedjen. Még sok egyebet hallottam a Fejedelmek Indiájáról. Hiszen csak ne fizessen valamelyik! Nem szeretnék a pontatlan maharadzsa bőrében lenni. Mégpedig pontosan. A kormányzó főtitkára. Sajátkezűleg. annyiféle egyezség történt India meghódításának hosszú évtizedekig húzódó folyamata alatt. szállítson. alkirálynak sem lehet gyerekjáték. magam a szomszédban kártyázom a kormányzóval. ki velem együtt szenvedélyes bridge-játékos. Szóval. Hogy ebben fennakadás ne legyen. nem tévedünk. hogy sok érdekes. Nagpur teljesszámú angol kolóniája: katonatisztek. a bennszülött államok mindegyike Anglia alárendeltje. arról az egyes államokhoz beosztott angol Resident gondoskodik. Különösen az efféle gyarmati társaság csupa jókedv és szeretetreméltóság. hogy valószínűleg soha többé nem látjuk nagpuri . Különösen angolról. szőke. magyarul legtalálóbban a „besúgó" névvel illethetnők. Caesar bemutat bennünket. nem is olyan régen. Fizetni tehát mindegyik fizet. Egyiknek több önállóságot hagytak meg. tisztába jönni még az. hogy a jelentés következtében megejtett vizsgálat eredményeképpen a maharadzsát megfosztották ősi trónjától és számkivetésbe küldték Európába. nemsokára közelebbről is megismerkedhetem vele. hogy sok apró államnak Angliához való viszonyával. szellős. hanem egyelőre csak ennyit.és tigrisbőr díszítette termeibe. menten Delhibe siet. és mialatt F járja. sőt némelyikük önálló hadsereget is tarthat. Az ilyentől természetesen elvárják. Most pedig induljunk a kormányzói ünnepségre. Áprilisi tréfa decemberben? Talán nem jól olvassuk? Tudtommal Julius Caesar már innen-onnan kétezer éve meghalt és azóta sem hallottam hasonnevű úrról. másiknak kevesebbet. Nem tudjuk F-el mire vélni ezt a váratlan meglepetést. hivatalnokok. Részben saját kormányuk is van. És ha a Resident netán valami kifogásolni valót találna. besétál rajta Sir Hyde és Lady Gowan. azzal a jóleső tudattal. hölgyeikkel egyetemben. nyílik az ajtó. hogy valaki mindezt bevághassa. Már szól is a zene. Ebből bizonyára ő sem tudna jelesre felelni. hogy háború esetén rendelkezésére bocsássa Angliának. barátságos ember ismeretségével gazdagodtunk. a cezarománia legkisebb nyoma nélkül. Ő ügyel arra. A hölgyek udvari térdhajtással köszöntik a kormányzót. A formalitások feszélyező percein hamarosan átesünk. Mert zene és ital mellett senki sem barátkozik gyorsabban az angolnál. Az is előfordult már. hogy illető őfensége az egyezkedés pontjainak megfelelően uralkodjék. az alkirályi udvarba. Méghozzá kapitányi rangban. virág. A terem sarkában csakhamar megszólal a nagpuri háziezred zenekara: az angol himnuszra zendít. ki rendszerint a maharadzsai palota közelében. Vékony. családneve Caesar! A klub ajtajában Caesar fogad bennünket. valóban ő írta alá: Capt. Angol kapitány. személyesen. Julius Caesar. egy kis besúgásra. Meghívónkat Július Caesar írta alá. angolok építette kisebb palotában húzódik meg.brit hódítókkal milyen alapon sikerült egyezkednie. kit hivatalos minőségben királyi tisztelet illet. itt annyiféle szerződés. pontosan fizessen. Négy év különben sem elég ahhoz. Sir Maneckji azonban megnyugtat: úgy van. Haptákba merevedünk. Ezt az urat. keresztneve Julius. forog a tánc.

Itt. 22. Hát kell ennél előzékenyebb ország? És a poggyászfeladást is újból sikerült elbliccelnünk. Hanem ez nem ám a hazai erdők lombhullása. hála Sir Maneckji protekciójának és a nagpuri állomásfőnők jóakaratának. Reggel óta ráz bennünket a vonat. hogy Nagpurnak még egyszer szerencséje legyen hozzánk. Alig látszik bennük egy-egy marék zöld folt. hogy szívünk vágya azt súgja: bárcsak már valóban otthon lenne! Hanem az öregnek ezt nem mertem elmondani. Vagyont spórolunk poggyász-csempészésen. Ez szürke. a kétoldali dzsungel közt szaladó szellőzetlen folyosóban. Fonnyadt. Féltem. barátságos emberek. Nagpur (Central Provinces). Dec. meggazdagszunk. vagy pedig céltalanul ide-odautazgatni? || Esteledik. este másik klubban kártyáztunk. rég kiszikkadt belőlük az életnedv. ínség lobogói.barátainkat. poros. Szép volt. annak ellenére. köszönjük szíves vendéglátásukat. bőrszínű rongyok. mint a napszívta csontváz. mégjobban megszorul az amúgy is szédítő hőség. irgalmatlan szomjhalál. Igyekszünk enyhíteni rajta: . Kényszeredett udvariasságuk egy nemrég hallott. Alig hinném. találó mondást juttat eszembe: Társadalmi tapintat: ha vendégünk otthon érzi magát házunkban. Dec. Gyomrunkat is elrontottuk. Hiszen csak ezzel a társadalmi élettel végezhetnénk! Mikor kerülünk végre valami rendes vadonba? Vadászni jöttünk. borzas pálmafejek. hogy magára ismer. F lázas is kissé. Dohánylevélforma lombfoszlány lóg a fákon. mert aligha térünk ide vissza. Házigazdáinknak bejelentettük. hogy holnap elutazunk. A mai napról alig van mit referálni. hogy itt-tartózkodásunkat lehetőleg kellemessé tegyék. Szinte zörög ez a dzsungel. Nagpur (Central Provinces). Még a lomberdőből imitt-amott kikandikáló pálmák is elfakultak. Egész biztosan a Dadabhoy-ék főztjétől. házigazdánk kérésére azonban üres kocsit akasztottak a vonat végére. Megkönnyebbülésünk kölcsönös. Valószínűleg a kormányzósági bálon. Pedig jó Dadabhoyék a maguk módja szerint azok voltak. mire Indiát bejárjuk. Mindketten megfáztunk. Bejelentésünk mintha a megkönnyebbülés fényét villantotta volna meg szemükben. Pedig ma már valóságos dzsungelt is látunk ami a vasút mentén elvonuló vadonság azonban egyáltalán nem felel meg várakozásunknak. a vasútvonal keskeny nyiladékán. 21. A napközben tapasztaltakról vajmi kevés a megjegyezni valóm. Kedves. de elég volt. Hullanak is már javában. barnára aszott erdőségek szomorkodnak itt. de gyökerük nincs. Ismét négyszemélyes nagyfülke kizárólagos tulajdonosai vagyunk. Ezek csak amolyan gomba-barátságok: hirtelen nőnek. kopott ócskaruhái a természetnek. A közelgő karácsony miatt zsúfoltak a vonatok. Tépett. Délután egyik klubban teniszeztünk. Ha így megy tovább. nem a nyárittas őszilomb gazdag aranyesője.

Egész lassan. Mindnyájan az ablaknál szorongunk és már fogadunk is az odalent versenyzőkre. a híres Howrah-Bridge. Az állomásokon ― Raipur. Hosszú. Megfőzzük vacsoránkat a nagpuri bazárban vásárolt gyorsforralón. Calcutta nemrég még India fővárosa . 23. melyik folyót hidaljuk át. állítólag ez volna a világ legforgalmasabb hídja. A leírhatatlan . Aztán megágyazunk és nyugovóra térünk. hogy a pénzt minél messzebbre hajítsuk a szaladó gyerekek elé. nem is a híd miatt. 1 ejtsd: Haura 2 ejtsd: Hugli A két városrészt hosszú fahíd. s mi tagadás . mondhatnám tapogatódzva gurulunk. Úgy látszik. mely nem egyéb a Gangesz-delta legnyugatibb ágánál. India millióinak tetemes hányada állandóan utazik. Bilaspur. melyben csak itt-ott csörgedezik egy-egy maradék erecske. vagyis annak kiszáradt medrébe. nyilván a masinisztának sincs valami jó véleménye a hídról. Ennek tudatában hajtunk át rajta. tábori életet élünk a vonaton. hogy csak miattuk lassítunk. a Hooghly2 választja el. Szakértő indiai utasok vagyunk már. Bizonyára kényszerűség hajtja a vonatokra: ha mindenki otthon maradna. Holnap reggel Calcuttába érünk. Grand Hotel. Fődolog. Ugrás közben persze sokan belehasalnak a vizesárokba. kócos hajú serege. köti össze. s ezáltal minél több csermely kerüljön közéjük s a lepottyanó garas közé. Lelkes üvöltés közben kíséri a hídon átcammogó vonatot. Bizonyára állandó kenyérkeresetük az utasok ilyetén mulattatása. Az erecskéken keresztül pedig akadályversenyt rendez a helybeli fiatalság mezítelen.ekkora keveredést hídon még sohasem láttam. mivelhogy ablakaiból fillérek hullanak. Sokszor hallottam már emlegetni. Reggel nyolckor Calcuttának Howrah nevű külvárosában szállunk ki. ők is módfelett élvezik az esetet. Szédítő magasságból tekintünk le a folyóba.a Gangesz deltájában épült. rivalgó tetszésére a vonatbeli közönségnek. NEGYEDIK FEJEZET BÉLPOKLOS CALCUTTA Dec. ingatag képű vashidat érünk. Nem tudom.így legalább többet sikerül belőle elnyelnünk. nem férnének el. Jamshedpur és még tudomisén hányféle pur valósággal nyüzsög a nép.zümmögő villanypankáinkkal szorgalmasan kavartatjuk a fülkébe gyülemlő port . Howrah-t1 a tulajdonképpeni Calcuttától széles folyó. Az sincs kizárva. Calcutta. A versenyzők vigyorgó képéről ítélve. a térképen nem látok ismert folyónevet.

ez vezeti el a fürdőszoba szennyvizét. hogy . És ha az tizenkilenc. Egyszeriben feledteti velünk az ócska Howrah-Bridge szennyes csőcselékét. Beiratkozunk a Grandba melyről mindent mondhatunk. a vízbeesők elrekesztenék a Gangeszt. Mialatt a szálloda-igazgatóval veszekszem. a korláton belül nyitott folyóka. a haurai állomáson. szekerestül. Sajnálják. Felháborodásomnak hangos tanújelét adom. a fürdőszobáét. Bárcsak hallaná meg mind a háromszázötven millió indus. Pedig Calcutta az indiai császárság legnagyobb városa. mert piszkosak vagyunk és álmosak. a jaipuri maharadzsa valamelyik titkára -| maharadzsák tucatszám tartanak titkárt -. hogy „grand". pólóbajnokságok. hogy megfürödhessünk és lefektessünk. A másik hotelben meghagytuk. rövid vaságyacskájában olyan a lepedő. karácsony hete. ellihegi. hónapokkal előbb kell kvártélyról gondoskodni. bizonyára este lesz. Ilyenkor nehéz Calcuttában szobát kapni. Mire azon a fahídon mindenestől átvergődik. két parányi szobában. Ha leszakadna a fapalló. Szobáink erkélyesek. noha az kevésbé jó. így első látásra. mely ugyancsak visszaélt azzal a sok bizalommal amit napok óta vakon előlegeztem neki. csak azt az egyet nem. gondozott kertjein. kecskék és szamarak szoronganak a gomolygás közt. kit erre sürgönyileg megkértünk. izzadt képű indus fiatalúr érkezik. mert bezzeg Dadabhoyék fürdési alkalmatosságát nem mondhattuk annak. hogy őfensége rendeletéből kint várt az állomáson. A másikban.piszkos. díszes terein. hogy a jaipuri maharadzsa. Fődolog. Itt is vagyunk már. Másfél millió lélek lakja. hogy az a híd ehhez a városhoz tartozzék. Éktelen kiabálás. a Grandban azonban sikerült. A maharadzsa ugyan itt lakik . Épületnek ugyan rendkívül nagy. A celldömölki Bika-szálló . tevék.vagy tán Koronának hívják . dirigálják utánunk. Még Európában hallottuk. A bombayi Taj Mahal óta még egyszer sem ültünk civilizált kádban. Azzal derék Viktorunk még kint bajlódik valahol a Hugli túlsó partján. Rendben van. Autókon kívül valóságos ökörfogatok. szobát amúgy sem adhatnának. a párna huzat. A szállodában azonban mit sem tudnak felőlünk. Tokió után második helyen áll Ázsia városainak sorában. Mintha valami országos vásár tarka-barka népsége szorongana ezen a hídon. ott rendelt számunkra szobát. Egyelőre még csak poggyász nélkül. ez a mostani egy híján húsz. Minthogy pedig a folyosón ácsorgó kulikkal hiába igyekszem megértetni. emberhúzta kétkerekű ricksaw-k. Annál inkább meglepődünk a belváros fényes palotáin. valóban világváros. feltételezvén.mondják ilyenkor azonban a pólópályán tartózkodik. farsangi főszezon. Őfensége őt bízta meg a számunkra való lakásszerzéssel. hogy Viktort. Hihetetlen. lélekszakadva. bemutatkozik. állathangok s autók tülkölése egyesül a hídpalló tompa dobogásával. egymást taszigáló embertömeg közt az autók csak ökrösszekér sebességével haladhatnak. lóversenyek. Gyerünk a Grandba. mintha a Howrah-híd gyalogközönsége sorra hált volna benne. hanem kőkemény. Utánunk tudakozódik. hogy Calcuttának csak egyetlen szállodája kifogástalan: a Great Eastern. a nagy forgatagban elkerülhettük egymást. Calcutta. Betonkorlát szegélyezi az erkélyt. Egyenesen odahajtatunk tehát. amennyiben odaérkezne. Ebben a szállóban sajnos már lehetetlen volt szobát kapni.ágynemű tekintetében bizonyára különb a calcuttaí Grandnál. állatostul.

aminek befogadására szükséges agycella a mi fejünkből hiányzik. Az úton-útfélen álló szobrokat: indus verő angol generálisok. még különbeket is. ellenséges fülkéket száll meg. csak Viktortól várhatjuk reménytelen helyzetünk jobbrafordulását. Évközben úgy kell összefogdosni a vendégeket.ezerkétszáz hold! Fák azonban csak hellyel-közzel ágaskodnak benne. villogó cigányszemében a harc tüze ég. sőt egy kis könnyelműséggel már a fürdőkádba is bele lehet merészkedni. Azt a kevés árnyékos darabját azonban alaposan kihasználják a calcuttaiak: tömegesen alszanak a kerti fák alatt. Persze csak ilyenkor karácsony évadján ekkora a forgalom. Mi ugyancsak kiválasztottuk calcuttai látogatásunk idejét! Egyebet sem kell tennünk. egyelőre bele kell törődnünk a helyzet sivárságába. mégcsak azt akarom megemlíteni. amint a körülmények kívánják. Ráérésben a hindu bölcselet sokkal előrehaladottabb a miénknél. a túlsón végeláthatatlan közkert terpeszkedik: a Maidán. saját lepedőnk feszül az ágyon. leprására és vörös bételköpésére Calcuttában tíz jut. A hindu koponya megérti azt. hogy egyáltalán elhelyezkedhettünk. de összes holminkkal. Régen tudja. széles. kolonizátorok márvány. rohamokat ver vissza. 3 ejtsd: csauringi Az előkelő Bengal Clubot. Akárcsak a Howrah-Bridge. Naplopásban nyilván itt sincs hiány. alkirályok. Ki ezt cipel.sőt. sárgára aszott gyepterület. vagyis 120 pengőt fizetünk! És tetejébe még örülnünk is kérte. A sok lovasszobor aktuális kérdést szólaltat meg bennem: Vajon korunk híres . Utazás alatt Viktor állandóan feldúlt. Miután megtudjuk. Szállodánk a Chowringhee3 nevű. Bombay minden vak koldusára. A helybeli fehérek még a szomszéd házba is autón járnak.friss ágyneműt óhajtunk. Viktor nélkül őserdőbe tévedt bárányok vagyunk. Feldúlt állapotban érkezik. A calcuttai utcán hullámzó tömegről ugyanazt mondhatom. Meg kell várnunk Viktort. Nem is igen látni gyalogos fehérembert. hogy a maharadzsa estig kint marad a pólópályán. aszerint. Hadvezér-szeme ezúttal is pillantás alatt átlátja a stratégiai helyzetet. Nagyszakállú bengáli taxisofőrünk útközben mutogatja a látnivalókat. Fekete sörénye kócos cafatokban kívánkozik ki a pepita-sapka alól. Mert Viktor harcnak kezeli az utazást Minduntalan kommandíroz. mint a bombayiról . Már ezzel is hamarosan tönkre farsangolhatjuk magunkat. hófehér alkirályi palotát. kormányzók. kulihadak élén támadásra indul. délutáni utunkat odairányítjuk. minden holmink idefent van. a Maidán is unikum: a világ legnagyobb városi kertje . A szállodakulikat már ugrasztja is szanaszét. kíváncsi turistát. félig üresek a szállodák.és bronzképmását. ki amazt tisztogat Nem telik belé negyedóra. a belváros közepén is undorító. hogy az idő . tíz rúpiáért adják a szobát. Nem is csoda. A kőfalkerítés mögül hatalmas parkból kivillogó. Türelmünk jutalma csaknem két órát késik. évezredekkel ezelőtt rájött arra. mint szobánkat őrizni. Mielőtt azonban teljesen lecsillapodnám. Az utcai csőcselék közt gyalog közlekedni még itt. rengeteg az ember és még több az idő! Mindenki ráér. Legfeljebb egy-egy magunkfajta. Nagyobb része poros.nem pénz! Az idő – semmi. hogy két vacak kis szobánkért napi 60 rúpiát. forgalmas úton épült. valamint a fürdőkádak alapos fertőtlenítését. Az útnak csak innenső oldalát szegi házsor.

Az angol csapatok aránylag ritkán jutnak el a döntőig.folytatja szomszédom. hogy a pólópályán méltó. perzsa eredetű játék.Szerintem a jaipuri csapat verhetetlen . tarka látványosság. valamelyik bengáli lándzsásezred angol tisztjei ellen. melyik ezred győzne ezekkel lépést tartani? Elsőrendű argentínai pólópóniert . a másik kettő argentínai. milyen helyzetben faragjuk ki közligeteink s az utókor számára? Autóban vagy íróasztalnál ülve? Vagy tán légvédelmi óvóhely mélyen? A Maidán déli végében terül el a pólópálya. a világ legjobb lovait összevásárolják. Az angolok is itt kaptak rá és úgy megkedvelték. . a jaipuriak nagy fölénnyel dolgoznak. Divatos .Pedig ez az egyetlen bennszülött csapat. karácsony hetében.. mindössze a játék szabályaival vagyok tisztában. kivéve a mennyországét. században már javában pólóztak India nábobjai.a maharadzsa lovak nagy része onnét való . Nagy divat a maharadzsák közt. Minden ezred tisztikara külön csapatot tart. A maharadzsák közt is sok az elsőrendű póló játékos. leendő házigazdánknak csapata nyeri India pólóbajnokságát. akár az aszfalt.. Ugyancsak egyenlőtlen a harc. Míg az ugyancsak félelmetes bhopali négyesben. kiknél a költség nem számít. a maharadzsán kívül csak egyetlen indus játszik. a pólópályán bizony le-lefőzik fehérbőrű vendégeiket. ott a másik ötven. csapata valóságos családi együttes. talán éppen azért. és ilyenkor. sőt többnyire főlényes ellenfelei az angoloknak. hogy újra csak Jaipur és Bhopal közt dől majd el a nagy küzdelem. Melyik tiszt. Mégis szédületes iramú küzdelem folyik.. Ha egyebütt nem is. Indiában évszázadok óta dívik.1000 fontot fizetnek (35 ooo P). a bajnoki cím dicsőségéért. kik tudvalevőleg nem lóháton járnak. amilyent még a Ranelagh Cluban. porfelhőbe burkolódznak a játékosok. kővé szikkadt talaja úgy kopog a lóláb alatt. a XV. Bhopal te Kashmír fejedelmei. világbajnoki póló.teszi hozzá rövid szünet után -. és saját csapatukban játszatják. Magam vajmi keveset értek a pólóhoz.generálisait. saját csapataikat is ide küldik. közel kétezer éves. kitűnően játszanák. Hanem az indusok sem restek. . Anglia legnevezetesebb pályáján sem igen láttam. Ilyenkor 50-60 kitűnő pónival rukkol ki egy-egy maharadzsa. És mindent meg lehet vásárolni. Ezúttal is úgy mutatkozik. Legveszedelmesebb ellenfele a bhopali maharadzsa együttese.. Bhopal már évek óta nem nyert bajnokságot.Könnyű a maharadzsáknak a mi csapataink felett győzedelmeskedni. A póló ősrégi. valóságos nemzeti sport. a világ legjobb játékosait összebérlik. nagyszerűen lovagolnak. pénzzel minden ajtót ki lehet nyitni. mert tudják. . végül mégiscsak a pénz beszél. Itt viaskodnak valamennyiük álmáért. két éve is döntőre került a sor közte és Jaipur közt. Mert higgye el kérem . A maharadzsa három rokona társaságában játszik. azonban tavaly is. Azt sem bánja. ha tíz letörik ezen a kemény pályán. vagyis mind a négy tagja bennszülött jaipuri. Az esős évszak alatt bizonyára zöldellő gyepét most barnára égette a trópusi nap. hogy angol-indiai ezredekben a pólózás ma fontosabb a katonáskodásnál. kivéve a boldogságot. ismeretlen angol tiszt magyarázza. Hiszen nem mondom. Jelenleg éppen a jaipuri csapat játszik. konokul védik. Keményen védik Ősi sportjuk hírnevét. Mindezt a nézőtribünön szomszédom. Leghíresebbek Jaipur. itt találkoznak a calcuttai pályán. mely valóban megfelel nevének. De hiába. hogy egy-egy híres külföldi játékost drága pénzen megvásárolnak. A fák árnyékában álló hosszú tribünsor módfelett érdekes. Immár öt év óta Jaipur uralkodójának. Ezek a dáriusvagyonú nagyurak semmiféle kiadást nem kímélnek.

Nyitott sátor alatt találunk Jaipur ifjú maharadzsájára. A maharadzsa rendkívül előzékeny. hogy tetszik nekünk India s reméli. itt hajtanak fel egyegy pohár hűsítőt Tarkalibériás. mert annakidején Cooch-Beharba is meghívattunk. hogy néhány percre lórólszálló gazdáját végig vízipuskázza. His Excellency ― az alkirályt India-szerte így emlegetik ― háta mögött hatalmas szál bengáli lándzsások posztolnak: alkirályi testőrség. noha máris sejtjük. Néhány mérkőzést még végignézünk. Egyenruhájuk kék nadrág. a főtribün előtti bársonyszékben ül az alkirály. hogy Cooch-Behar-i látogatásunkból aligha lesz valami. mit is tehetnénk egyebet. Lám. Nyergek. amilyen az előtte uralkodó alkirályok legtöbbje volt. inasok. ki eteti. Lord Linlithgow az indiai alkirályok tradicionális öltözetét viseli: világosszürke ferencjózsef kabátot.dámák ruhaparádéja az indus hölgyek csillogó szárijával. És ugyanolyan magas. Cooch-Behar nem messze esik. úgy tükröződik. Van. ki masszírozza. csak akkor lesz otthon. a rátermettségen kívül. De nemigen lesz más választásom. címeres lópokrócok halmaza hever szanaszéjjel a gyepen. Holott négyévenként cserélgetik. skarlátvörös. hogy évtizedek óta ugyanaz az alkirály ül a versenytéri díszülésen. A kürtszó az egyes mérkőzések kezdetét jelzi. az udvariasság milyen jellemtelenné teszi az embert. éjfekete hajú. aki vizeskádat s kézifecskendőt hozott. Pedig az ígért tigrist bezzeg nem szívesen hagyom ott. arany öv és csillogó. Ezt annál is szívesebben vesszük. Miután a jaipuri csapat könnyen megnyerte előmérkőzését. nyilván a megtermettségre is tekintenek. a hatodik pedig trombitáját tartja haptákban. Alkirályi kézlegyintésre belefúj. ki öltözteti. Narancssárga turbános szolgák özöne foglalatoskodik körülötte. tisztiszolgák sürögnek. mindjárt azzal kezdi. Az angolok az alkirály személyének megválasztásánál. Persze minden reményét beteljesedettnek valljuk. Azt reméltük. sőt olyan is. Radikális módja a hűsítésnek. erősítővel. szikár alak. a londoni s párizsi társaság ismert tagja. negyvenöt év körüli. melyben akár borotválkozni lehetne. Itt váltják lovaikat a játékosok. Szebbnél szebb pólópónik valóságos özöne közt turbános lovászok. akárcsak a nagpuri Dadabhoyék. barna bőrű dáma. átsétálunk a pálya túloldalára. a nyergelőhöz. Odalent. Reméli. hogy . okvetlen elvár bennünket CoochBeharba. borsó nagyságú gyöngyök háromszoros nyakláncával. utolérhetetlen fényesre vikszolt csizma. sokféle angol uniformis a rikító turbánok színfoltjaival keveredik. Jaipur fejedelmének levelibéka-színű. Hatszemélyes testőr-különítmény strázsál a bársonyszék mögött: öten hosszú lándzsájukat. Meg londoni szabású. Felületes néző azt hihetné. Megvárjuk. Szíves közvetlenséggel fogad. Hanem majd csak februárban jöjjünk. arany szövésű turbán. míg pribékjei végeznek vele. a háború utáni évek híres szépsége. nagy nyitott Rollsján hamarosan helyben is vagyunk. aki nagy törölközővel várja urát. ki itatja. aztán együtt sétálunk vissza a tribünre. ö is sokat reménykedik. Szépen megköszönjük. alig 250 kilométerre észak felé. hogy elvisz bennünket teázni a Cooch-Behar-i4 maharáni-hoz. egyszóval gondoskodnak róla. határozottan fejedelmi jelenség. selyem-turbános szolgák ezüsttálcán kínálják játékban kihevült gazdájukat mindenféle gyümölcsszörppel. innét Delhibe kell utaznia. pólókalapácsok. a Cooch-Behar-i özvegy maharáni. holott a maharánit még nem is ismerjük. tigrisvadászatra. hogy titkárai kényelmes lakást találtak számunkra. Indira. Ezüstbrokátos halványzöld szárijában. aztán a maharadzsa ajánlkozik. fehér parafa sisakot. térdig érő kabát.

hiszen többi meghívásunk mind India északnyugati részébe. kiről kiderül. Megismerkedünk Baroda ősz maharadzsájával. gaekwarokkal és egyéb nagyfejűekkel. A tágas villa megtelik maharadzsákkal. Minthogy jobbára saját nyelvükön beszélnek egymással. Mert a legtöbb bált. Cooch-Behar jelenlegi uralkodójával. Szüntelenül tart a vendégjárás. nawabokkal. hogy egyik végéből a másikba való ide-oda utazgatásra sem időnkből. nem gondolják. A jelenlegi. Ma vagy öten is megkérdezték tőlünk. Igyekeztem is megsejtetni vele. tehát egyéves magyarsága után hazánk történelmében még alig lehet jártas. sőt közben is lesz ott . De mennyivel! Eközben az agg barodai maharadzsa csillogó ruhájú. hogy évekig Tanganyika kormányzója volt Kelet-Afrikában. hogy tréfát űzök belőlük. hogy az a másik szebb. A szívélyes háziasszony (aki egyébként a barodai maharadzsa lánya) saját Rolls-ja szállít városi kvártélyunkra. ezt valahogy nem akarja megérteni. Pedig már csak azért is szerettem volna Cooch-Behart megismerni. vörös-turbános őfensége F-re vetett szemet. Kettőnkön és két amerikai pólózón kívül azonban csupa bennszülött uraság. néhai Széchenyi Géza keresztapám. hogy azon veszem észre magam. Oly szorgalmasan csinálják. s egyhangúlag megállapítjuk. Nekem se kell több. valamint a maharáninak alig húszéves. Kedvünkre összehasonlítgatjuk az itteni világot az ottanival. mert atyám testvérbátyja. F-nek magyar történelmi kérdésekről kell referálnia. hogy Cooch-Behar vidéke gyönyörű. hogy az alkirályi ünnepségekre meghívattassanak. Nem is hiszem. 4 ejtsd: Kucs Behár 5 Rádzsputána A távolságok pedig akkorák ebben a vendégszerető országban. És rosszallólag csóválja ősz fejét. sem pénzünkből nem telik. A fejedelmi villa után. de máris pocakosodó fiával. Távozás előtt érdeklődéssel figyeljük az indus uraságok köszönési módját. Remélem. Hallom.majd innét rándulunk oda ki. az alkirályi palotában? . hogy F ilyen tanulatlan. hogy F magyar ember felesége.Okvetlenül írják be nevüket a nagykönyvbe ― mondták ―. nem tetszik neki. Egész este nem tágít mellőle. feliratkoztunk-e már a Government House-ban. Azzal tisztában van. penészszagú hotelszobáink még kevésbé tetszenek. milyen hitvány a lakásunk. és kettesben jól elafrikázunk. Hogy azonban angol születésű. Nem paroláznak. Magyarország rendkívül érdekli. miközben derekukkal is hajbókolnak. hogy az a kedves maharáni be ne fogadna minket. kettesben ülnek a nagy kanapén. Az ilyesminek önkéntelenül bedűlök. de egyelőre eredménytelenül. a legszebbeket az alkirály rendezi. Karácsony napján is ott bálozunk. negyvennyolc évvel ezelőtt ott lőtte első tigrisét. A pólópályáról egyre szállingóznak a vendégek. hanem imádságra kulcsolt kezükkel integetnek egymás felé. hogy ifjúkorában a bécsi egyetemre járt. összeülünk. ha a véletlen össze nem szalaszt a barátságos öreg angollal. ha sejtené. már vagy húszan összegyűltünk a maharáni szalonjában. Az öregurat. Onnét már a Himaláját is látni. csupa nagynevű indus személyiség érkezik. újév napján is. kiről kisül. még fiatalkorú fejedelem nagyatyja volt akkoriban a maharadzsa. Rajputanaba szól. Februárban már aligha tudunk erre a környékre visszatérni. számomra lassanként megszűnne a társalgás további lehetősége. én is imádkozva akarok köszönni.

Szállodánk tetején hosszú sudár zászlórúd. Valamit mégiscsak akarok a pénzemért. Mindketten megbetegedtünk. A legkomolyabb. F a folyosón őrt állt. Kint ülünk az erkélyen. sokat ér az ilyen gyerekpuska. anélkül. ezentúl sem foglak inkomodálni. kellemetlen hangjuk. 24. legalább kányázhassak. mert Viktort mégsem merem beavatni a grandhotelbeli vadászatba. Na hiszen! Még csak ez hiányzott. a keleti városok megszokott lakói. Tehát minden tekintetben kellemes karácsonynak nézünk elébe. az levizsgázott. én pedig a gyomrommal bajlódom. Már tegnap meg kellett volna emlékeznem róla. . észrevétlenül dolgoztunk. feltűnőbb tartozéka Calcuttának a hadvezérek márványszobrainál. varjukárogás és héják vijjogó panasza is sérti fülünket. annak hegyére is héja szállt. Itt ülök neki. Dec. hiszen jellemzőbb. Sokan vannak. Az alattunk robajló utca sokféle zaján kívül. hogy inkább mára halasztottam. A beiratkozást elhagyjuk. Zavartalanul ment minden. majdnem biztos. távcsövön figyeljük az alattunk nyüzsgő sokadalmat. Cilinderem. Remélem. Aki a calcuttai útkeresztezést idegroham nélkül eldirigálja. és szépen hazavihetlek. F. Legfeljebb majd magamra zárom a szobaajtót. És utóvégre. különösen olyankor. Másodikra legalább megijedt. Anélkül. szennyvízszegte erkélyünkön. mikor a fegyverdurranás elijeszthetné a közelben tartózkodó nagyvadat. akár az olajozatlan kocsikerék nyikorgása. Miközben lődöztem. s az idegen szemlélőnek legszokatlanabb forgalmi akadály: az utcai tehén. A városi szent tehén. hogy turbánra pottyanna! Az ilyen kísértésnek nehéz ellentállni. Milyen mulatságos lenne. Minden tetőn. vadászni jöttem Indiába. Ha már tigris nincs. halkan csettenő karabélynak mindig jó hasznát vettem.bika is van köztük -annyi az elmondanivalóm. hogy valaha megtudnád. erősen megfázott. fecskefarkú milánok. Zsebemben a bombayi drága vadászjegy. Innét jól odalátni. nehogy éppen vadászat közben nyisson rám valaki. Ejnye. átköltözött a szomszéd háztetőre. merre jártál. hogy felébrednél. De a szent szarvasmarháról .kerti ünnepély. nyugodtan tovább alhatsz skatulyádban. Karcsú barna héják libegnek fel-alá. Amilyen tolongás van odalent. Sehogy sem akart Indiával megbarátkozni. Jelenleg a kézzel-lábbal hadonászó indus forgalmi rendőr különféle problémáit tanulmányozzuk. lehet vagy nyolcvan lépésre. De F szerencsére egy véleményen van velem. Ha nem is éppen nagyvárosi szállodaablakból. ördög se hallaná meg ebben a nagy zajban. Calcutta.Vajon a flóbert-golyó lehozná-e? Flóbert is van a puskáim közt Az ilyen kisfuratú. A világ valamennyi rendőrét ide kéne küldeni tanfolyamra. Elsőre el sem repült. konyhára való madárra. minden erkélyrácson megülnek. Most azonban nekiállhatok puskát tisztogatni. Nagpur óta szüntelenül veszekszenek. mégiscsak meg kéne próbálni azt a kányát. ott a zászlórúd tetején! Olyan kicsit pattan ez a parányi patron. Mai délelőttömet az indiai utca négylábú vándorbálványának. Grand Hotel. a balkonunk szélében csörgedező szennyvízből isznak. ha a kánya leesne! Bele a legnagyobb forgalomba. a kanonizált . fontosabb a pólómérkőzésnél meg a hófehér alkirályi palotánál. Elhibáztam a madarat Kétszer egymás után. Apróbb vadra.

kertek virágait. mikor a piros fényjelző éppen tilosra fordul. hogy fektében vakargatják. hiszen ott és azt esznek. Aztán bocsánatot kért és folytattuk utunkat. Dudálásról szó sem lehetett. jólesett neki. odalép az illetőhöz. Méltóságteljesen cammognak át a legforgalmasabb útkeresztezésen. . dolga után ballagott. hogy legközelebbi tervei után érdeklődjem? Én ugyan nem értettem. Pedig különben jóhúsban vannak. Sőt. Tegnap délelőtt. rendszerint a járdán vagy a legforgalmasabb utca közepén. komolyan tárgyaltak. hajthatatlan szentünk önszántából oldotta meg a kérdést. ez szentségtörés lett volna. hogy amit intéznek. megbillenti sapkáját s udvariasan megkérdi: Bocsánat sir. Méltán kövérek. hangosan elégedetlenkedett: odébb kell az állatot hajtani ― mondták ―nem lehet a forgalmat így elrekeszteni. Nemcsak az úttesten. . megengedi. Kiszáll a kocsiból. bamba szemű. azzal talán sikerül majd felállásra késztetni. hogy Indiában minden tehén szent. puszta kézzel hazaviszik. mert éppen akkor jut eszébe. fényesre kefélik a nemes adakozót. mint a mi jószágunk. Utolsó pillanatban torpantunk meg. Eddig úgy tudtam. Durva dudálás helyett lefékez az előtte elbámészkodó gyalogos előtt. amire éppen kedvük szottyan: útszéli árusok friss zöldségkészletét. Percekre megbénul a forgalom. ha útközben elidőzik. a járdán is. amint taxin igyekeztünk hazafelé. valamit mondott a taxisnak. ájtatos hívők legott összeszedik. Csak félakkorák. a szent bika kedvenc csemegéjét hozza. Az sem baj. neki is akad sürgős földi dolga. Odajött a rendőr. hogy legudvariasabb taxis a londoni. a fűszerüzlet kirakatában azt is szabadon nyalogathatják. egyaránt púpos hátú tehénkével vagy bikácskával.vagy barnaszínű. feltápászkodott. De az bezzeg meg se mozdult. fehér. lehetőleg akkor.Mire a hindu tömeg forrongani kezdett: öklök és napernyők fenyegetőzése emelkedett ki belőle. még az is szent. hogy most már mi légyen a teendő. ahol éppen utoléri őket a fáradtság. Szent tehenet megfürdetni. Ott pihennek le.baromnak szentelem. Nagyot nyögött. Egyik szemlélő tudtunkra adta. de alázatos hanglejtéséből ilyesmire gyanakszom. hogy habár szent. hanem ennek sikertelenségét belátván. felér egy búcsújárással. belesütik a szent kalácsba. hogy a mi sofőrünk mit mondott a bikának. Egyéb dolgukat is hely válogatás nélkül intézik. egyszeriben sokadalom támadt. fényesszőrűek. Legalábbis bikákkal szemben. békésen kérődző szent bikába. A merészebbje alázatos simogatással igyekezett indulásra bírni a bikát. ki tudvalevőleg nem tiszteli a szarvasmarhát. Ez sok lenne a jóból. Csikorogva fékez a rendőr által éppen szabadjára engedett autósor. míg a szent bika átbotorkál a túloldalra. A calcuttai taxisofőrök udvariassága példaszerű. mire az otthagyott bennünket. A sofőr szépen elpakolta a répát. De még mielőtt sofőrünk visszatért volna a sárgarépával. Tévedés lenne azt hinni. s billegő farkával mindnyájunknak fittyet hányva. hogy takarmányért küldték a sofőrt. a fordulóban majd csak bele nem szaladtunk az előttünk heverő. A sofőr kiszállt. Fajuknak eme kiváltságosai mintha valóban tudatában volnának emberfeletti rangjuknak. És hálából megmosdatják. Jó lesz a következő alkalomra. Jól tudják. mindenki tisztelettudóan megvárja. a kertek virágágyai közt. léptennyomon találkozunk vele. Néhány mohamedán. boltajtók előtt. Jámbor tekintetű. és sokkal tisztábbak az emberi járókelők nagyrészénél. eltűnt a tömegben. Először ő is szép szóval próbálkozott. vagy ha netán egy kis só kéne.

Náluk inkább Szilveszter-szerű. még az is azt hiszi. Még az a jó. csak éppen karácsonyinak nem. Hanem az ilyen vékony falú épületben. köztiszteletnek örvendő négylábú bálvány. mint ahány az ember. és amit ma délután láttunk . hogy körülöttünk valóban semmi sincs.és viaszgyertya szagú. De szarvasmarhát levágni ― szörnyű vétek lenne! Ennél nagyobb gaztettet csak az követ el. Sok érdekeset láttunk." És az utolsó kívánsága amit a haldokló fülébe súgnak. a papi kasztba tartozó hindut tesz el láb alól. hacsak az nem. alaposan leigázza. A többi kasztok csak azután. Isteni nő.minthogy állítólag itt ugyanannyi a szarvasmarha. elmondom délutáni kirándulásunk tapasztalatait. legalább ő menjen el hát szórakozni. Az utcákon. Hanem aki látta a szobrát. ki a legkisebb rovartól kezdve minden életet tiszteletben tart. harangzúgásos. Ami azonban a mi hangulatunkat illeti. Engem azonban egyedül az ágy érdekel. hogy karácsony éjjelén neki is kötelező kirúgni a hámból. Nem fenyőgally. Így aztán itt szorulunk. tereken. Habár járomba fogja. Miután alvásról úgysem lehet szó. Az ortodox hinduság annyira viszi a tehéntiszteletet. amúgy sem öli le marháit. aki brahmint. de még több felháborítót. Jámbor hívők áldozati adománya. rásütik a templom bélyegét. hogy még imáiban is így fohászkodik: „Bárcsak halálom órájában szent tehén farkát szorongathatnám. bazársorokban gazdátlanul kujtorgó szent tehén úgynevezett „templomi állat". melyre még csak rádudálni sem szabad. a fekete istennő templomát látogattuk meg. mint mi. A szent tehenet nem lehet degradálni. az akárminek nevezhető. a hála jele valamilyen örvendetes eseményért. a templom szentélyének . és reggelre egytől egyig jól berúgnak. Hiszen ez mind rendben volna. F-et váltig biztatom. a hinduk számtalan istenformája közül a pusztulás megszemélyesítője. Náluk ez nem meghitt családi ünnep. Egészséges gyomornak is elég lett volna végignézni. hogy a tegnapinál még lármásabban szól az éttermi zene. máris javában áll. karácsonyfának még hírét sem hallottuk.az ugyancsak nem javított étvágyamon. Siva főisten felesége. mulató tömve. ordítozó tömegek. Kali istennő. Most vacsoráztunk. A szállodában sincs nyoma az ünnepnek. Isten és feleség egy személyben. kiváltságos templomtehén. azaz F vacsorázott. s a mulatozók kiabálása. Az angolok másképp kezelik a karácsonyt. ezáltal szentté avatják. Bent. egyik helyiségből a másikba vonulnak kurjongató. Istennek szóló ajándék. Fülledt nyári idő. halála napjáig élvezi privilégiumát és végelgyengülésben hullik el. A kiválasztott állatra. „Isten veled! Légy tehén!" Említettem már. reggelig tartó duhajkodásra beállított báli éjszaka. Még a különben józanabbja is. melegszívű együttlét. Brahmingyilkolás után mindjárt a tehén-levágás következik. sőt mindenféle kegyetlen módon meg is kínozza. A tehénke ezentúl az illető templom istenségének házitehene. én pedig néztem. Karácsony éjjelén minden vendéglő. Egymagában azonban neki sincs kedve. hogy ma karácsony estéje van. gyomorfájós vendégnek valahogy nincs ínyére az angol karácsony.később majd rátérek . ki egész éven át tízkor lefekszik s kizárólag tejet iszik. annak ezt nehéz elhinni. Pedig kétfelé is hivatalosak vagyunk. Kali-Ghatban jártunk. barátságtalan szállodánkban. fellármáznak mindenkit. Felőlem karácsonyozzon ki-ki kedve szerint. Nem szenteste. ami tegnap csak éjfél után kezdődött. ahol jó trópusi szokás szerint éjjelre minden ajtót-ablakot kitárnak. mély rendszerint a falka legsilányabbja. A hindu. ami karácsonyra emlékeztetne. Tegnap óta egy falatot sem ettem.

derengésében sötétedik Káli képmása. Megpillantásától még most is borsódzik a hátam. És mezítelen. Csak kívülről. süteményt. Hosszas válogatás után egy borotvált fejű gondjaira bíz bennünket. hajdán szegény halászfalucska. Ide-odakanyarog a sikátor. jellegzetes yogi-helyzetben. Az imádkozásnak különféle válfaja látható: ez hasonfekve. piszkosodó utcák. Tarka mozaikkal kirakott négyszegletes imaház. Oszlopokon nyugvó. a körülötte terjeszkedő városrész is az övék. merre van. a taxisofőr alig győz köztük igazságot tenni. A fekete szörnyetegnek hozzák. harmadikban vérrel töltött bögrét szorongat. olyan is. virágfüzért és ― pénzt. Miközben átjárást könyököl a tömegen.A templom . A kocsink körül tolongok közül számos vezető ajánlkozik. az hajbókolva könyörög. Azután a hindu városrész. Mindinkább szűkülő. Emelvényen épült. vakok és bélpoklosok valóságos sorfala közt haladunk a templomtér felé. Jönnek-mennek a hívők. fonnyadt csontvázteste szoborrá fagyott. „Ghat" pedig kikötőt. rossz-sebbel borított lompos koldusok között békésen horkoló alvók. az előcsarnokból nézhetünk be. Fekete képű. Félmeztelen. . A templom feljáróit s előcsarnokát ellepik a hívők. Negyedik öklét fenyegetésre emeli. Négy keze közül egyikben vérző emberfejet. Jajongva könyörgők. És rühes kutyák. a szentélybe igyekeznek. Áldozati tárgyakat hoznak: gyümölcsöt.folytatja kísérőnk . ki pediglen alszik. agyarszerű fogazata közül vérrel csepegő óriási nyelv lóg le puffadt hasára. A lépcső szélén két kövér szent tehén. aki jajgató panaszhangon fohászkodik. Kali-Ghat . négykarú szörnyeteggel nincs kedvünk közelebbről ismerkedni. Elindulunk utána. És legyek! Legyek! Szüntelen a forgalom. három oldalán lépcsősor. sűrűsödik az embertömeg. Ki ájtatoskodik. másikban tőrt. Először úgy tett.a „fekete kikötője” . Mozdulatlan tekintete üvegszem módjára szegeződik a szentélyre. Éhes szemű gyermek még kisebb gyermeket cipel. azután pedig le akart beszélni: Tele az a templom koldussal. dereka körül óriáskígyók csavarodnak.évszázadok óta gazdag brahmin papi család tulajdona. Nagyon csúnya hely. Ez Calcutta legősibb fészke.a fekete istennő tanyája. Persze csak azért is elmentünk. piszkos betegséggel. Áttornásznak az előcsarnok tarka csatamezején. Előreálló. amaz pedig fejét a márványpadlóhoz ütögeti. mikor Kali-Ghat felől érdeklődtünk. nyitott előcsarnok mögött sötétedik a szentély. Nyakát halálfejekből való füzér ékesíti. magába a szentélybe nem engednek. a pólópálya meg a versenytér mentén. egyre lomposodó bennszülöttek. a fekete istennő titokzatosan borzalmas barlangja. Félórás autózás végig a Maidánon. aki halkan. Nemcsak a templom. borzalmas agyrém. A véres-vörös nyelvét öltögető. Félmeztelen kéregetők. Hanem gyerünk csak sorjában. már szavalja is jói betanult: mondókáját: . valósággal „haptákban ül". Nem is nagyon kívánkozunk. pókhasú.„Káli'' feketét jelent.Kaliguta . helyesebben a . mintha azt sem tudná. keresztbevetett lábbal. ne tessék megnézni. Van. merev derékkal. kővémeredt aszkéták.Kalkutta. Fehér szakállú szentember. a másfélmilliós város innét nyerte nevét Kalighat . míg csak végképp meg nem rekedünk. fonnyadt mellű szörnyeteg ijeszt ránk a templomi félhomályból. A szállodaportásnak egyáltalán nem tetszett. taknyos apróságok.

Káli véráldozatot kíván. Hanem emberáldozatot mégsem tűrhetnek. Ebbe a résbe. kecskében viszont annál nagyobb a forgalom. bélpoklos ajkak nyöszörögnek. Kócos hajzatok és szakállak őserdejéből világtalan szemek révedeznek. hogy Indiának vagy egymillió leprása közül nyolcszázezer szabadon jár. Mindenki elhitte.A fán lógó furcsaságok hajcsomók. visszataszítóbb emberi lényeket még beteges képzelet sem festhetne. Émelyítően édes.. ha az angolok annak idején be nem tiltják az emberáldozatot. görbe törzsű. áldozati adományt hoznak. babonákat a lehetőség határáig tiszteletben tartanak. húsos levelű fácska. És már ott a következő kecske. nyomorékok sorfala közt zarándoklók vonuló tömege. A mai világban? Kinek telik ma bivalyra? A templomtérről sugárszerűen futnak szét a sikátorok. hajában gyöngysor. miről van szó. A bakó nem fog ma unatkozni. mikor még nem adta embervéren alul . A templomtéren. Újságot olvas! Sipákoló. az ősi törvény szerint emberáldozatot. hogy Káli szívta ki a vérét. Szegény kis gödölyék panaszos bégetését rossz hallgatni. Szörnyű átok. a lépcsőfeljárat előtt. rongyba göngyölt. Néhány ezer évig. De nem ez a fődolog. Mögötte pedig sorba állnak a kecskét szorongató hívők. Rongyos. Kali-Ghati karácsonyfa! Hanem most ide tessék figyelni! Hallgassuk csak kopasz vezetőnket. Az állát ezt rögtön megérzi. Bivalyáldozat most nemigen járja. Ágai. A fiúgyermek nélküli féleséget mindenki lenézi. mindenütt ugyanaz a kép: koldusok.és kecskeáldozattal is beéri.Naponta százával fejezik itt le a kecskéket. a kisebbik kecskenyak-befogadására szolgát. mit is magyaráz a szent fáról: . rugdalódzó. Sőt. A bivalyáldozat ellenben már ritka. . Vajon a véresnyelvű istennő ad-e sebeikre enyhülést? A templom mögötti szűk udvarban zöldül a „szent fa". embertelen hangon. akár a jól megrakott karácsonyfa. Pedig vallási törvényekbe nem szívesen avatkoznak. borzalmas emberroncsok. rémült pillantásuk elárulja.szörnyeteg papjainak. Ezért törölték el a múlt században még általánosan dívó sathit az özvegy égetést is. Sőt. apró titokzatosságokkal teleaggatva. Csak újabban lett engedékenyebbé.. tetejükbe rést hasítottak. Akadálytalanul terjeszti a szörnyű kórt. Ezek csak amolyan mellékes kis áldozatok. Alsótest nélkül. A meddőség istenverés. Gyermektelen nők idejárnak Kálihoz. Napnyugta után hozták a delikvenst. ebbe a kétágú villába szorul a levágandó áldozat nyaka. Hajdan. csonttá aszott. Reggelre halott volt.A lefejezettet illető hívő hazaviheti és megeheti – magyarázza vezetőnk. Kétségbeejtő hangjuk. Hivatalos kimutatásban olvastam. fekete ernyők alatt kuporognak. Valamennyiüknél irtózatosabb a test nélküli fej. bezárták a templomba. Az éppen közelgő szent tehén érdeklődve hallgatja . összezárták Kálival. A nagyobbik oszlop bivalynyak. rongyba csavarj nagyszakállú emberfej. kérik az istennőt. kik a naphosszat érkező áldozatokból meggazdagszanak. A papok elhitették a hívőkkel. A kéregetőknél szánalmasabb. ősi hiedelmeket. Két vaskos oszlop áll ott. Szégyent hoz az urára. meghallgatott anyák hála-ajándékai. ajándékozza meg őket fiúgyermekkel. Alacsony. És akármelyiket járjuk.nő létére csakis férfit fogadott el áldozatul. hogy tudják.. most már bivaly. betegek. valószínűleg most is elhinné. Vérszag terjeng a levegőben. A kéznél levő kecskekereskedőtől minduntalan hozzák a halálra rémült. Néhány mangóval vagy gránátalmával nem lehet a fekete istennőt kiengesztelni. Szóval manapság már kecskevérrel kell beérnie Káli asszonynak. . a vesztőhely. tarka gödölyét.

hol pedig háromszemű démon . harmadikkal a jövőbe néz. Azonban mint kolera-istennő egész másképpen öltözködik. Az idegen látogató legalább a lépten-nyomon ábrázolt főistenek mibenlétével szeretne tisztába jönni. Nyilván szó szerint az. A hajcsomót. hogy ugyanazon isten százféle formában. A Gangesz kétezerhétszáz kilométer hosszúságban szállítja India szennyét a tenger felé. A színes bálványképek számtalan félesége valósággal elkábítja az idegent. Szorgalmasan öblögetik ösztövér testüket a gangeszi szenteltvízzel. Sekély. Hol pedig a férfierő szemérmetlen megtestesítője. Hamarosan odaérünk. Pedig már azt reméltem. Nekem legjobban Ganesh tetszik. hogy végeztünk. De ha már itt vagyunk. a templom udvarán. Mert a brahmin papok. elefántfejű Ganesh-sel. mindegyikben más-más istenség lakozik. mandulaszemű királyné. Hallom . hiszen az ő jóvoltuk nélkül aligha segíthetett volna a fekete istennő. iszapos folyócska: Adi-Ganga. Az indiai pantheon sokezer istene közt eligazodni még a brahmin papoknak is nehezükre eshet. Családi körben is ábrázolják. Káli például. És nyilván a legmocskosabb is. többek közt a himlő és kolera istennője is. amulettek bő választékát kínálgatják. a szag és a látottak undorától ugyancsak émelygünk. faragott istenszobrok. Sivával s ölben ülő fiacskájával.jelenti a kopaszfejű a folyópartot s a halottégetőt. Hol ötfejű szörnyeteg.Amelyik anyának kérése meghallgattatik. minden-sebre-ír folyadékból. A nehézség ott kezdődik.ezt azonban már nem a tarfejű vezetőnk mondja -. Ilyenkor Káli korántsem szörnyeteg. a Gangeszdelta legrégibb. ékszer-díszes fiatalemberrel ― a lehető legkülönbözőbb formákban találkozunk.. másikkal a jelenbe. a bölcsesség és üzleti szellem elefántfejű . Méltányos.Ezek után megtekintjük a Ghatot . Ez lényeges. A fürdőzők tetemes része beteg. a szent folyó testet-lelket tisztító vizében kell megfüröszteni. legszentebb ága. hogy a gyermekáldásért könyörgő nőnék okvetlen itt kell töltenie az éjszakát is. Széles lépcsősor vezet le a vízre. mert Brahma. csak aztán lehet belőle áldozati kecske. a hindu szentháromság (trimurti) a sokoldalúság netovábbja. rongyba csomagolva felakasztja a szent fára. Sivával is ― a családi csoportképen fekete bajuszú. a nagyhasú. áporodott szagú folyóban. csak ezzel a feltétellel vállalják a kérelem közvetítését. bélpoklos is akad köztük szép számmal. Tisztálkodásuk végeztével pedig nagyot isznak a varázserejű. de még ez is bonyodalmas türelem játék. A mosakodók közt jönnek-mennek a kecske-áldozatra készülődök is: a lenyakazandó gödölyét előbb itt. jó erőben levő férfiak. . A folyóparton alacsony. Jókora embertömeg álldogál az alig térdigérő. nyelvét sem öltögeti. hogy menekülhetünk innét. férjével. hanem szépséges. viskószerű kápolnák sorakoznak. ahogy az alkalom éppen megkívánja. A folyóparti bódék árusai a szentképek. Ilyenkor nem is hívják Kálinak. Vishnu és Siva állítólag ezerféle néven szerepel a hindu hívők ajkán. a szent mosakodások helye. nyeljünk egy nagyot és nézzük meg gyorsan a Ghatot is. ez a Ghat. És egyúttal elhozza újszülöttjének hajfürtjét is. Siva szerelmes hitvese. Mire ideér. hanem Parvatinak. moslékszínű. lehetetlen ráismerni. A piszok. A három főisten. érthetően összesűrűsödik. válogatott. sok különböző inkarnációban mutatkozik. A könyörgéskor és hálaadáskor felajánlott áldozati tárgyak a templombeli papságot illetik. Valóságos ezermester. az hálából újabb áldozatot hoz Kálinak.egyik szemével a múltba tekint.

istenkéje, ki egyik kezében ankuszt, másikban körömvirágot, ormánya végében pedig fehér jázmint tart. Rajta kívül talán legnépszerűbb Krishna, ki nem más, mint Vishnu nyolcadik megtestesülése. Egyik képen ötfejű kígyó hátán hajókázik, másikon pedig koldusnak öltözve, uraságok lábát mossa. Vörös napernyő alatt is találkoztam vele, pávatoll tiarában. Ez azonban előző, hetedik földi életéből való kép, akkor még Ráma névre hallgatott. Lábainál kuporog a kedves kis Hanuman, a majomfejű isten, a ceyloni szent majmok hajdani híres főnöke. Vishnu főisten eddigelé kilencszer esett át az újraszületés fáradságos folyamatán, de hallom, hogy a tizedik hátra van még, naponta várják, hogy Vishnu újból meglátogassa földtekénket. Most valóban alkalmasnak látszik az időpont. Legfőbb ideje, hogy valaki végre rendet csináljon a világon. A folyóparti istenfaragók nagyobbára papi - brahmin - kasztból valók. Szentképeik árusításán kívül szent festészettel is foglalkoznak. Különféle színű titkos kasztjeleket festenek a hívők homlokára. Siva hívein vízszintes irányúak a színes homlokjelek, Vishnu követőin pedig függőlegesek. A szent mosakodással végzett férfiak első dolga, hogy frissen kifestessék homlokukra a lekopott kasztjelet. A nőkkel legkönnyebben végeznek a papi kozmetikusok: nekik csupán lencse nagyságú vörös foltot pingálnak a szemöldökük közé. Virágot is árulnak a bódékban, láncba font virágfüzéreket. Csak kétféle sziromból valók, fehér jázminból meg sárga körömvirágból (Calendula). A hívők nemcsak sokféle isteneik szobrát díszítik fel fehér-sárga virágfüzérrel, egymás nyakába is akasztják. Még Sivának fent említett, szemérmetlen ábrázolásain, a lingamokon is jázminláncok lógnak. Alaszkai totemekre emlékeztet ez a sok ijesztő bálvány kép. Majom-, tehén-, elefánt-, meg kígyófejű isten. Érthetetlen, hogy ezeket a lázálombeli lidércfejeket imádni lehessen. Hogy áhítatot kelthessenek. És nem elégít ki az a tudat, hogy ezek csupán egy istenség százféle erejének különböző megszemélyesítői. Kali-Ghat-i kálváriánk utolsó stációja a halottégető. Sajnos, itt nincs olyan szerencsénk, mint múltkor a bombayi égetőben. Itt javában folyik a munka, négy-öt helyen is tüzelnek. Émelyítő égett hússzag terjeng a kőfallal körülzárt udvarban. Alig lépünk be, máris két újabb hullát hoznak. Csontvázzá zsugorodott anyókát és fiatal lányt. Lerakodnak az udvar közepébe, aztán tüzelő után néznek, rakni kezdik a máglyát. A részvét, a szomorúság legkisebb jele sem látszik a hozzátartozókon. Komáznak, tereferélnek, kérődzve rágják a bételt, nagyokat és vöröseket köpnek. Rühes kuvaszok is mászkálnak az udvarban, ide-oda szaglásznak az elhamvadt máglyák közt, maradék után kutatnak. Itt nemcsak hiszik, nyíltan be is vallják, tüntetően ki is mutatják, hogy a test csak átmeneti, értéktelen tokja a léleknek. Mihelyt a lélek elköltözik belőle, nincs már rajta tisztelni való, nem egyéb romlandó tűzrevalónál. Nekem azonban elég a karácsonyi kirándulásból. Gyerünk innét. De gyorsan. Szegény F is belesápadt, pedig neki kitűnő a gyomra. A kopaszfejű kap az alkalmon: amint várakozó taxinknál elbúcsúzik tőlünk, lehetetlenül magas borravalót követel. Tudja, hogy mindenáron menni akarok. Hogy már alkudni se tudok. És most itt ülünk a szállodában. Ebben a mindennek elmondott celldömölki hotelszobában, mely a Kali-Ghat után valóságos fejedelmi lakosztály. Megfürödtünk ― igaz, hogy nem szent, de legalább tiszta vízben ―, fehér az ágyneműnk, féregmentes a tanyánk. Most nagyon, de nagyon meg vagyunk elégedve. Kálinak hála. Odalent az étteremben pedig javában áll a bál. Torkukszakadtából mulatnak a

becsípett angolok, újból és újból eldalolják legduhajabb nótájukat, a he is a jolly good fellow-t. A társaság minden tagjára külön-külön. És hármuk közül legalább ketten hamisan. Magyarországon ilyenkor még csak félnyolc. Itt öt órával előbbre jár az idő. Otthon most kezdik kigyújtani a karácsonyfákat... Dec. 25. Calcutta, Grand Hotel. Délelőtt templomban voltunk, karácsonyi misén, A délutánt az ágyban töltöttem. A derék Dadabhoyék nagyúri főztje ugyancsak elintézett engem. Most is attól koldulok. Este viszont feltápászkodom - bálba kell menni! Vagy Kalí-Ghat - vagy bál. Calcuttában ebből a kétféle mulatságból válogathatok. Ezt hívják indiai vadászexpedíciónak. 300 Club nevű helyiségbe hajtatunk, a jaipuri maharadzsa báljára. Ismét azon lepődöm meg, hogy a meghívottak közt egyeden angolt sem látok. A vendégség nagy része bennszülött, a fehér arcbőrt rajtunk kívül csak néhány amerikai képviseli. Jó jazz-banda, rengeteg kitűnő enni-innivaló ― sajnos én csak szemmel kóstolgathatom. És nagyon sok maharadzsa. Eddigi ismerőseinken kívül a sirmoori és bhavnagari fejedelmek nevére emlékszem. Még jóegynéhánnyal találkoztunk, hanem annyi cifra nevet mégsem lehet egyszerre megtanulni. Kivétel nélkül mindegyik meghív vadászatra. Ettől azonban még nem kell hanyatt esnünk. Ezek a keleti nagyurak, ha tíz percig elcsevegnek veled, okvetlen meghívnak. Különösen egyéb beszédtéma híján. Afféle társadalmi small talknak, udvarias szólásmondásnak tekintik a meghívást, mintha, teszem, az időjárást emlegetnék. Lehet azonban komolyan is venni a dolgot. Szaván foghatod az illetőt és meglátogathatod. A maharadzsák ezen „határtalan" vendégszeretete, a meghívás kitüntetésének ilyen általánosítása és elértéktelenítése valóban meglepő. Én azt szeretném, ha különös szerencsémnek tarthatnám, ha rendkívüli kitüntetésnek tekinthetném a maharadzsák udvarába szóló meghívást. Tisztelettel, uralkodónak kijáró nagyrabecsüléssel szeretnék a csillogó fejedelmekre tekinteni, kiknek tradíciói, kiváltságai és kötelezettségei, királyi jogai Krisztus előtti időkre nyúlnak vissza. És hiába no, ha becsípett, rangjához méltatlanul viselkedő maharadzsát látok, az rosszul esik nekem. Sérti a tradíciók iránti tiszteletemet. Méltán kérdezhetnék: mi közöm nekem, messze földről ide vetődött idegennek az ilyesmihez? Úgy is van. Közöm, az nincs hozzá. Hanem vannak még dolgok, amiket nagyra tartok. Vannak még illúzióim. Ha nem is sok. És nem szeretem, ha azt a keveset megbolygatják. És hiába, ha látom, hogy az a maharadzsai meghívás csak amolyan tessék-lássék, udvarias szólásmód, akkor nem tudok neki úgy örülni, nehezen tudom annak a megtiszteltetésnek kezelni, aminek szeretném. Dec. 26.

Calcutta, Grand Hotel. Azt reméltük, hogy ma lesz a döntő pólómérkőzés és utána indulhatunk Jaipurba. Hogy végre-valahára előszedhetjük a puskát, s egyéb gondunk lesz báltermeknél meg turistáskodásnál. Sajnos azonban ittlétünk ismét elhúzódik: a pólódöntőt csak holnapután játsszák, a maharadzsa pedig csak 30-án akar indulni. Délelőtt a Great Easternben jártam, abban a bizonyos „egyetlen jó szállodában". Kényelmes kultúrhelynek látszik, méltán sajnálhatja, aki onnét lekésik, s a Grandba szorul. Jaipur ura a nagyszálló egész szobasorát lefoglalta. Lakosztálya előtti tornácos folyosón titkárok, lovászok, inasok, sofőrök tarkaruhás, cifra-turbános serege nyugtalankodik. A fal mentén pedig hatalmas vékák sora áll: gyümölcsös kosarak, telis tele szebbnél-szebb dinnyével, mangóval, naranccsal, papaiával, gránátalmával. Na hiszen, szólok magamban, ezek ugyan berendezkedtek. Ezt mind meg akarják enni? Hiszen akkor még két hét múlva is itt leszünk! - Alattvalóimtól kaptam ajándékba - mondta a maharadzsa a gyümölcsös kosarakra mutatva. - Ilyenkor vonatszám érkeznek jaipuriak, látni akarják a mérkőzést, drukkolni jönnek, segíteni a győzelemhez. És ha sikerül, osztozni államuk dicsőségében, Napközben meg-meglátogatnak. Nálunk pedig az a divat, hogy a látogatónak egyúttal ajándékot is illik hozni. Udvarainknál ez régi bevett szokás. Ilyenkor leginkább gyümölcsöt hoznak, ezzel mintegy erősíteni akarnak a holnaputáni harcra. Délután a versenytéren őgyelegtünk. Minthogy lóversenyhez nem értek, a calcuttairól sincs sok mondanivalóm. A lovakon és jockey-kon semmi indiait sem látok, lehetnének akár Goodwood-ban vagy Longchamps-ban, Budapesten vagy Freudenauban, BadenBadenben vagy Saratoga Springs, N. Y.-ban. Itt is futnak, és valamelyikük itt is elsőnek ér be. Persze sohasem az, amelyikre pénzünket tesszük. Míg csak az utolsó versenyszám előtt alaposan fontolóra nem vesszük a fogadás ügyét. Eddig csak találomra, hasból fogtuk rá, hogy ez vagy amaz nyer. Most aztán komolyan, mindkettőnk szaktudását latba vetve, időjárás, teherbírás és terepviszonyok körülményeit mérlegelve pécézzük ki a biztos nyerőt. És jól megrakjuk. Utolsónak jön be. Legeslegutolsónak. Alighogy haza tud kullogni. Nemcsak a versenynek utolsó lova, hanem nyilván a lónak is utolsó versenye. Versenytérről a pólópályára hajtunk. Onnét pedig ismét a Cooch-Behar-i maharáni Woodlands nevű szép villájába. Ott találkozom Simpson ezredessel, a bhopali maharadzsa „katonai titkárával". Tőle hallom, hogy gazdája tegnap pólózás közben felbukott, lábát megsértette s egyelőre az ágyat kell őriznie. Reméljük, hogy két nap alatt rendbe jön, hiszen holnapután kell döntőmérkőzést játszania Jaipur csapata ellen. Simpson - barátságos öreg skót - gazdája meghívását tolmácsolja: Bhopali tigrisemet „félretették”számomra, javában etetik már, hogy mire odaérek, szép kövérre meghízzon. Jöhetünk bármikor, legjobb, ha jaipuri látogatásunk után mindjárt Bhopalt vesszük sorra. Amit hálás köszönettel meg is ígérünk. A szállodába érve látom, hogy Simpson már itt is keresett. Névjegyén ez olvasható: Col. W. J. Simpson, Military Secretary to His Highness the Nawab of Bhopal. - A bhopali fejedelem ugyanis mohamedán, ezért illeti a nawab cím.

Nehezen telik ez a calcuttai örömhét. És drágán. Dec. 27. Calcutta, Grand Hotel. A főpostán jártam délelőtt s végre nemcsak küldtem, hanem kaptam is híreket. Megérkezett első hazai postánk, egész nyalábravaló levél, újság. Még a számlákat is utánunk küldözgetik - lelkiismeretességi túlkapás. A város főterén, a Dalhousie Square-on tornyosodik a postahivatal. Úgy látom, a fontosabb utcák mind idetorkollanak, mert akármelyiken indulok el, előbb-utóbb mindig erre a térre jutok. Itt, a postaépület helyén állott valamikor Calcutta vára, Fort William, az angolok bengáli erődje, mely immár kétszáznegyven éves lenne, ha történetesen állva maradhatott volna. Hanem 1756-ban bizonyos Suraj-ud Dowlah nevezetű úriember, foglalkozására nézve Bengál nábobja, visszafoglalta Calcuttát az angoloktól, lerombolta Fort Williamot és 146 angolt foglyul ejtett. A foglyokat - férfiakat, nőket egyaránt - szűk föld alatti zárkába csukatta. A börtön szellőztetése aligha lehetett kifogástalan, mert reggelre a 146 fogoly közül már csak huszonhármán éltek. A többi megfulladt. A híres Black Hole of Calcutta, a sokat emlegetett „fekete lyuk", felejthetetlen szerepet játszik Angol-India történetében. Erre hivatkozik minden angol, ha azzal vádolják, hogy az indusokkal nem bánik elég előzékenyen. A fekete lyukat most márványlap fedi. Ha a postahivatal sarkára erősített emléktáblát észre nem veszem, sohasem tudtam volna, hogy a híres lyuk itt, a város szívében rejtőzik, a főposta alatt. Ma végre az állatkertbe is eljutok. Mondtam már, hogy nem szeretem az állatkertet, mégis első dolgom megnézni. (Ezúttal ugyan csak ötödnap került rá sor.) Szépen elrendezett, nagy kiterjedésű állatgyűjtemény. Hanem a piszok, az itt is felháborító. Elhányt papírrongyok, százféle egyéb szemét, meg az elmaradhatatlan vörös bételköpések tarkítják a járdát. Pedig az angol ugyancsak nagy gondot fordít a tisztaságra. De itt még ő is hiába takarít. Érthető, hogy az indiai vadállatok ketrecei előtt álldogálok legtovább. Vajon hányfélét sikerül majd saját gyűjteményem számára megszereznem? Ennek titkát egyelőre a maharadzsák őrzik. Elsősorban tőlük függ, hogy majd mire lőhetek és csak másodsorban a puskámtól, hogy majd mit talál el. Rajtam úgyszólván semmi sem múlik. Az indiai dzsungel legritkább vadját, a hatalmas páncélos orrszarvút (Rhinoceros unicornis) sajnálkozással vegyes áhítattal szemlélem. Unokáink már aligha fognak indiai orrszarvúban gyönyörködni, sem dzsungelben, sem pedig állatkertben. Mert ez a prehisztorikus megjelenésű ősóriás, mely afrikai kétszarvú rokonával ellentétben, csak egyetlen rövidke szarvval díszíti orrahegyét, testét pedig páncélszerű pajzsokkal fedi kihalófélben van. Fajtája, mely isten tudja hány évezredig bújta India dzsungeljeit, utolját járja. Vadászatát már évek óta tiltja a törvény, már csak, egy-két maharadzsa államában lőnek hébe-hóba egy-egy kivételes példányt, utolsó mohikánját egy nemrég még nagyszámú társadalomnak. Egyike azon ritka államoknak, melyben még ma is évente esik egy-két orrszarvú: Cooch-Behar. Ahová, noha meghívtak, aligha jutunk el, ahogy minap már említettem. Széchenyi Géza nagybátyám, kiről ugyancsak megemlékeztem

már, két orrszarvút lőtt annak idején Cooch-Beharban. Az akkori maharadzsa érdekes könyvéből tudom (Thirtyseven Years of Big GameShooting in Cooch-Behar), hogy az 1871 és 1907 közti harminchét év alatt 207 orrszarvú esett Cooch-Behar területén. Olyan év is volt, hogy húszat lelőttek a már akkor is elég ritka óriások közül. Így aztán sikerült fajtájukat jóformán végleg kiirtani. Az indiai rinocéroszt méltán nevezzük pajzsos vagy páncélos orrszarvúnak. Bőrének acélszürke pajzsrészein apró gumók dudorodnak, így aztán valóban úgy tetszik, mintha szegecselt páncél borítaná ezt az állatóriást. Ezúttal is, mint általában minden állatkerti rinocérosz láttára, eszembe jut a londoni „Zoo" ápolójának felejthetetlen mondása. Amikoris az ottani orrszarvút szemlélők közül, meglehetős testes, idősebb hölgy aziránt érdeklődött, hogy ez vajon hím avagy nőstény rinocérosz-e? - Bocsánat, asszonyom - válaszolta udvariasan az őr -, ez olyan kérdés, mely kizárólag egy másik rinocéroszt érdekelhet. Este a szállodánk közelében levő kitűnő olasz étterembe, a Firpóba. indulunk. Utána néhány ismerősünkkel moziba. Aztán bárba. Oly későn kotródunk haza, szinte restellek az órám szemébe nézni. Dec. 28. Calcutta, Grand Hotel. Eljött a nagy nap, a döntő pólómérkőzés napja. A pályát már múltkor leírtam. Ma persze még jóval nagyobb a forgalom, megduplázódott az autók özöne, ez olyan calcuttai Királydíj-féle. Angol barátunk, E. C. Ormond, kinek csinos villája a pólótér közelében épült, már tegnap meghívott víllásreggelire, hogy utána közelebb érhessük a pályát. A városból jövő forgalom akkora, hogy abba nem lenne mulatság beszorulni. Már félórával előbb kint vagyunk, csak így sikerült jó helyre szert tennünk. Kétoldalt a tribünhöz csatlakozva, sűrűn szorongó bennszülött közönség koszorúja zárja körül a pályát. Megtudjuk, hogy nagy részük nem helybeli érdeklődő. A versenyben részvevő maharadzsák nemcsak ötven lovat, hanem saját, házai publikumot is hoznak. Vonatszám szállítják otthoni népüket, privát drukkerés tapsolóanyagot importálnak. Játék közben azonnal kitűnik, ki hovávalósi. Ha teszem Jaipur maharadzsája jól telibe találja a golyót, a pálya nyugati oldalán zúg fel a diadalmámor, míg a kashmiriak vagy bhopaliak legfeljebb fogukat vicsorgatják. Szóval, akárcsak nálunk, futball-kupamérkőzéseken. Érkeznek a négylábú primadonnák: szebbnél-szebb pónik százai. Kettesével, végtelen sorban vonulnak a nyergelő elé. A hátukon ülő lovász turbánja színéről látjuk, kinek a lovai. Harminc egynéhány sárga turbános, negyven egynéhány kék turbános, rózsaszínűek, zöldek, violák. A katonabanda rázendít az angol himnuszra, az alkirály bársonyszékébe telepszik. Háta mögött kis asztal, arra állítják a nagy verseny díját, lavór nagyságú arany vödröt. A cifraruhás gurkha-trombitás kürtjelére megkezdődik a játék. Egyelőre csak jelentéktelenebb mérkőzések folynak, a bajnokság csak a harmadik versenyszám.

valamint Rao Raja Hanut Singb. hogy Bhopal fejedelmét még nincs szerencsénk ismerni. 6 Pólóhoz értők kedvéért itt közlöm. százfőnyi díszlakomán. és ezzel immár hatodik éve nyeri a bajnokságot. hol amott felzúgó diadalordítás. minthacsak éreznék. Bal fülük cimpájában apró gyémánt csillog. a szomszédja elé. végig maszatos a vályú.-t (Indian Polo Association Championsbip). indiaiak. Mindhárman jaipuri nemesek. felköszöntő felköszöntőt követ. bezzeg senki sem hinné. A mindvégig izgalmas játékot részletesen elbeszélni hosszadalmas volna. mindenkinek innia kell belőle. Este a győztes maharadzsa vendégei vagyunk.Milyen jól megüli Jaipur Őfensége a lovát . Nehéz elhatároznunk. hátgerince súlyosan megsérült.6 Szűnni nem akaró ováció ünnepli a győztes csapatot a jaipuri vendégközönség valósággal őrjöng őrömében. Nagyot húz az aranyvödörből. Elégedjünk meg azzal. Rajputana harcos fiai. A jaipuri maharadzsa handicapje 9. hárman is segédkeznek. Különféle eredménytelen kúra után a bécsi Hass professzornak sikerült a bajt helyrehozni. Ahogy most nyargalászik. a Firpo-féle étteremben. Körbejár a nagy billikom. folyvást magyaráznak. Nyilván Jaipurnak drukkolnak. angolok. Igaz. A színültig töltött bajnoki serleget a maharadzsa elé állítják. hogy rajtuk múlik a győzelem. Oly biztonsággal ütik a labdát. . Rao Raja Abhey Singb és Raj Kumar Prithi Singb nevű három társának.Két fiatal barnabőrű herceg ül mellettünk. Még az alkirály lányai is. A jaipuriaknak csak az utolsó percben sikerült a döntő gólt kiverekedniök. viszont tigrisvadászatra ő is meghívott. Oly nehéz. hogy valaha lóra ülhessen. Vödörszám hordozzák a pezsgőt s a kaviárt. . mire a szájához tudja emelni. de a nevüket elfelejtettem. még röptében sem igen hibázzák el. Mire azonban hozzám eljut. mert a bhopali csapatot nagyon leszólják. hogy lehetőleg tiszta helyen érje a száját. Eredmény 4 : 3 Jaipur javára. Nagy pólószakértők. orvosai sem hitték. a bhopalié pedig 30. Az alkirály átnyújtja a nagy aranyedényt a győzteseknek: a maharadzsának. kivétel nélkül. állig felgombolt fekete atchkanjuk felett halványsárga. Szédületes. az I. A. a bhopalié pedig 8. hogy melyik csapatért lelkesedjünk. vígan folyik a dínom-dánom. Ki-ki fordít rajta egy-egy kicsit. Lovaik cirkuszi ügyességgel pörgölődnek. Még a két gyémántfülű is beszüntette a magyarázást. hogy tavaly csúnyán felbukott a maharadzsa. minap már találkoztunk. hogy a jaipuri csapat handicapjének pontösszege 33. C. Csak most hallom. Itt a teljes számú pólóközönség. mondhatnám hajmeresztő irammal kezdik. hogy valaha épkézláb ember lehessen. így aztán mi is jobban izgulhatunk. Végre . A publikum pedig visszafojtott lélegzettel figyel. P. Pedig ma ugyancsak hajszálon múlott. Csak lódobogás hallatszik. aztán tovább tolja. Mi még nem határoztuk el. már teljesen körülitták a szélét. a bopaliakon csokoládé színű ing.jegyzi meg valaki ― pedig tavaly nem hittük. Meg a hol itt. a robogó mezőnyből egy-egy alapos káromkodás meg a kalapács golyóütő éles koppanása. Pipaszárlábukat a fehér paidzsám még vékonyabbra sodorja. hogy kegyeinket melyik csapatra pazaroljuk. Mintha nem is törődnének a hátukon ülőkkel. lilapettyes muszlinturbán pólyázza fejüket. olyan lelkesedéssel kergetik a golyóbist. hogy tavaly jóformán még nyomorék volt.megfújják a döntő mérkőzés indítójelét A négy jaipuri játékoson zöld. hogy a jaipurí csapat ismét győzedelmeskedik.

Ezen a köritatáson sokat nevetünk. hogy Patiala maharadzsája súlyos betegen fekszik. hogy Calcuttának hátat fordíthatunk. Jóegynéhányan póruljárnak. Holnap este indulunk is már. Túl hirtelen billenti maga felé a nehéz kupát. Hiszen mindig azt hangoztatta. Az eredmény persze az. Nagyon fájlalnám. alig győzzük csillapítani. vérbeborult tekintettel perel a kalauzok. A vadászat ideje! Dec. Viktor úgy nekibőszül. Ez kell nekünk. egy-kettőre hazaérek. Itt már úgy sincs mit keresnünk.a maharadzsa különféle titkárai gondoskodnak erről -. Egész éjjel várom. Hajnalig tartó tánc követi a lakomát. De bizony most szóba sem hozza. hogy a maharadzsa végre tudtomra adja a jaipuri utazás idejét. Fődolog azonban. mint a szájába. csak holnapután érünk oda. érkezésünkkor ott találtuk a maharadzsa meghívóját. Calcutta. miáltal több pezsgő kerül az ölébe. visszhangzik tőle a pályaudvar. ezúttal kellőképpen nekikészülünk. Fődolog. És most azt olvassuk. 29. a következő jelenetben gyönyörködhetünk: izgatottan hadonászó Viktor. Hanem maguk csak utazzanak előre. igen szeretném pompájáról világhírű otthonában viszontlátni. hogy gyengélkedik. szólok neki. hogy verseny után indulunk. És nincs egyéb hátra: a poggyász nagy részét méregdrágán fel kell adnunk. most már gyerünk haza Jaipurba. látva. Mikor este hét órára kiérünk az állomásra. Viktor egymaga. Jaipur messze esik innét. hogy őfenségének igen rózsás hangulata kerekedik.Én ugyan még itt maradók néhány napig ~ mondja -. Grand Hotel. Pakolással. Hanem most már tudjuk. Végül aztán. hanem a poggyászfeladás elsikkasztása megbukik. számlafizetéssel és útravalók bevásárlásával telik el a délelőtt. hivatalnokok. húsz egynéhány tagú kulisereg élén. Londoni s berlini professzorok repülőgépen sietnek betegágyához. rendőrök valóságos hadával. úgy vélem. hogy ismét megtoldjuk a poggyászlistát. Ha nem is szóról szóra így mondom. Én úgyis repülőn megyek. Patiala lakossága aggódva tekint fel a fejedelmi várra… A vonatbaszállás ezúttal nem jár az eddigi sikerrel. ezt az örömünnepet mégsem tudom így kutyafuttában. nagyjából ez az értelme. kivel Európában ismételten volt szerencsém találkozni. az egész világ ellen. A Grand Hotelt sem fogjuk megsiratni. Nagyfülkénk ugyan jut . Sajnálattal olvassuk a lapokban. mi minden kell az indiai vonatban. köztük szegény F is. egyetlen éjszakával elintézni. hogy orvosai nyugtalankodnak. A bajnokságot megnyertük. nézzünk a tigrisek után. Tehát vége a farsangnak! Végre-valahára talán csak az én farsangom is eljön. Ezt a híres keleti nagyurat. ha patialai látogatásunk elmaradna. Amint még Bombayban említettem. itt az alkalom. Hosszú vonatozásban lesz részünk. Már akkor írta. Olyan kiabálást csapnak. hogy a maharadzsa elérti: . .

púpos tehenek. Üres nagy fülke. mire a Maiden szállót elérjük. és Delhi között. Egymás hegyen-hátán alszik a sok rongyba csavart ember. jól esnék megfürödni. Viharos éjszaka. hogy időnk fele úgyszólván letelik. aligha különb a többinél. Viktor kulikat szalaszt a locsogó éjszakába. Már attól tartok. Nyolc óra tájban érünk Delhibe. Piszkos falvak. Az időjárás azonban megváltozott. barátságos fogadó. Hogy lezárják a várost és ottfogjanak. ÖTÖDIK FEJEZET . Szeles. alig lehet köztük áttornászni. Valamelyik állomáson újságot veszünk: „Pestisjárvány Calcuttában! Az iskolákat bezárják. Az előcsarnok üvegszekrényeiben indus régiségek. A városból persze mit sem láthattunk. Itt lakik a szálloda közelében. A karácsonyi közönség sietve menekül a városból. a legnevesebb delhi műkereskedő kirakata. Éttermében áz angol karácsony elmaradhatatlan díszeinek maradványa: valóságos hazái holly vörösbogyós. Megágyazunk. Vonaton Calcutta. Legjobb lesz beszaladni a városba. a csillár alatt pedig fagyöngy-csokor. Közben elhagytuk Benarest. Barátaink ezt mondják a legjobb delhi szállónak. Estére kéne Delhibe érnünk. Igen. Visszafelé taxi visz. London & Delhi. üres az állomás előtti tér. zuhogó eső. örökzöld ága. Meglehetős alvás után. . Még így is megéri. Art Expert. Poggyászfeladásról szó sincs. A jaipuri vicinálisba sikerrel rakodunk. mitbánomén-tekintetű emberek.Dec. Úgysem láthattunk volna egyebet az állomásnál. Még a lámpák fényét is elhomályosítja a zuhogó eső. Nemcsak Delhiben." Mégcsak ez hiányzott volna. egész Indiában közismert szakértője a napkeleti régiségeknek. az pedig. tegnap úgysem ettünk meleget. a hinduság nevezetes Mekkáját. siettünkben még a vacsora utolját is itt kell hagynunk. mielőtt beérnénk. két rossz gebénk pedig oly nehezen szedi lábát. A vasút mentén elvonuló vidék egyhangú. 30. tisztességesen megvacsorázni. Schwaiger úr magyar ember. de már nincs időnk felkeresni. kecskék. minden taxit elkapkodtak. vézna. érdektelen. Végre egy civilizált hely. A szokásos állomási néptömeg beszorult a várótermekbe. későn ébredünk. az indiai császárság fővárosába. De mire kikeveredünk. majdnem hűvös a levegő. Vesztegzár a calcuttai Grandban! Továbbra is az ablakbeli kányavadászattal kellett volna beérnem. Elmúlt a kellemetlen hőség. nagy sokára előhalásznak valami fiakkerfélét. Két órát időzünk itt. igen jó vacsora. Két órát várakozunk ott.Maiden's Hotel! . szegénység. Bivalyok. keselyűk. Rongyos. Jólesően tiszta. A város messze esik az állomástól. a csarnokba. nemtörődömség. Így már lényegesen közelebb esik az állomás a szállótól. Egyelőre mégcsak a külterületekre szorítkozik a fertőzés. csak tízkor folytathatjuk utunkat Jaipur felé.mondom az ázott szakállú kocsisnak. Imre Schwaiger. vissza kell fordulnunk.

és hálószobájával. onnét dirigálja a poggyászunkat felcipelő inasokat. Jóltevő keze szememre nehezedik. háznagyi és különféle titkári hivatalokkal az istállókkal. Ebből a nagyszerű reggeli álomból. melyből oly jóleső felébredni. és utána. falusi csend! Hanem alighogy a megkönnyebbülésnek mélyről felszakadó sóhajával elnyújtózkodom ― mintha csak a megtestesült káröröm szavát hallanám . A mellékek táblázatból látom. minthogy még alig pitymallik. Dehogy csecsemő. Európa óta nélkülözött. Viktor is hamarosan megjelenik. Éppen annyi időnk marad. 31. kellemetlen panaszhang sír bele a hajnalderengésbe. de mezítlábas szolgák raja sürög a márványlépcsőn. már jön is az álom. Még mindig hűvös. Ha egyébért nem.. Eddigi tapasztalataim. Történelmi pepita sapkájával. Cifra libériás. de ismét csillagos éjszakába szállunk ki. Jaipurba érünk. Nem pedig a nagydob s a cintányér mennykőcsapására.csend! Nagyszerű. napóleoni pózban áll a lépcső tetején. Autóba ülünk. hogy ruhánkat magunkra kapkodjuk. borotválatlan. Többek közt beszélhetek őfensége író. élvezettel. mint valami tettenért haramia. Rambagh Palace (Rajputana). elsőrendű ágy. Katonabanda csinnadrattájára riadok fel. Rövid kocsikázás után vasrácsos kertkapun fordulunk be. onnét is miákolnak. sőt. Innét is. ágynak dőlünk. Hajnali ötkor.. a főudvarmesteri. Még néhány perc s az éj szellemfényében hófehéren úszó tündérkastély elé kanyarodunk.. Vastag klepetusba öltözött civil úr fogad: Kesri Singh. ezért a Viktorért is érdemes volt Indiába jönni. Éjjeliszekrényemen házitelefon. Ébresztgetik egymást. kócos képével úgy fest a sok cifra szolga közt. ebből a legédesebből. Hanem hadvezéri allure-jeiből most sem enged. A fokozódó pirkadás azonban kicsinyenként abbahagyatja velük az óbégatást. garázsokkal.. után ilyet még remélni sem mertem. a jaipuri kiskirály palotája. fenséges. még az első és második számú maharání lakosztályával is.. hogy a palota központja vagy tizenötfelé kapcsolhat. A klepetusos úr lakosztályunkba vezet. Végrevalahára jó ágy! Sőt. Pávák jajonganak! Jaipuri szent pávák. Jó reggelit kapunk. Dehogy macska. legjobb álmunkból ráz fel Viktor: Felkelni. Pesten azt mondanák „csuda pofa". Párzó macska? Avagy éhes csecsemő? Többen is rákezdik. . két oldalán fegyveres őrség tiszteleg. Ez Rambagh Palace.RÓZSASZÍN JAIPUR Dec. Keresztbefont karral. Azonban minden kényelemnél jobban esik a . Lassan. nyújtózkodások és állati kéjhangok közepette. a maharadzsa egyik szárnysegéde. Harsány vezényszavak hallatszanak. Vontatott. hosszadalmas... Jaipur. És mihelyt elnémulnak.

hogy a főkertész is angol. Csupán a reggeli őrségváltás. csodálatosképpen legkevésbé sem zavarják egymást. Pedig európai és ázsiai stílusok különnemű elgondolásai versengenek rajta. Igaz. Úgy látszik. őt az efféle nyilván már nem izgatja.Mi az? Hadgyakorlat? Körmenet? Újévi felköszöntő? Akárkik.kérdem Kesri Singhtől. Ahol a cipőfűzőt s a palotát csak néhány év választja el. . Fehérbőrű fejjel bizony nehéz ezt megérteni.határozottan szépnek mondható. És a fényes márványpalota valamennyi kapuja-bejárója előtt feltűzött szuronyú. meg a többiek. Nem felelnek meg a mai kor követelményeinek.. a cicoma.Lakatlanok már. a rokonszenves szárnysegédtől. Hiszen valahányszor erre a földre visszatérünk. Felteszem. ― Hol vannak a régi paloták? Mivé lettek? . Igen. Odalent az udvaron: rikító vörős-kékruhás katonazene. Látszik rajta. Hanem az egymással idegen motívumokat sikerült összhangba hozni. művészi alkotás. ízléstelen. hogy apáink otthonát elhagyjuk s újat építünk. Viktor. Túlteng az anglománia. impozáns. A . tessék csak nyugodtan visszafeküdni. minden a lehető legangolosabb. vöröskabátos. évezredes dicsőségek egyetlen emlékét se látom. kivel máris összebarátkoztunk. Egyáltalán. Annál inkább megnyeri a keleti urak ízlését. Miféle helyre is érkeztünk hát az éj leple alatt? Széjjelnézünk. Nagy kényelmes szobáink bútorzata sajnos. aranyturbános sílbak posztol. A fényes palota számtalan termében egyetlen családi darabot. Mégpedig talmi. Ezt egyelőre csak a berendezésre érteni.habár ez is vadonatúj . kéknadrágos. Részben talán vallási felfogásunknak. Hogy szakítunk a múlttal és mindent újrakezdünk. az ősi Jaipúr dicső múltú fejedelmei.Semmi ez kérem. Kényelmetlenek. Akárcsak valamelyik metropolis modern Ritz-hoteljében járnék. monumentális palota. annál jobb. mint amit rendszerint találunk. egyetlen régiséget. hát nem várhatnak kissé? Morogva mászom ki az erkélyre. megnyugtat: . Mindazonáltal arányos méretű.. ki már itt ólálkodik az ajtóm előtt. első benyomásom erről a pompás fejedelmi palotáról: sok pénz. És hanyagul legyint a kezével. túldíszített. A házigazdája állítólag minden vendégének megmutatja. Egyúttal azonban a legcsúnyábbat is ― amit félig-meddig művelt ízlésű európaira úgysem tudott volna rátukmálni. ott nem is várhatunk egyebet. szerencsére már elvonulóban. Történelmi uralkodócsalád. A hirtelen meggazdagodott amerikai milliomos úrhatnám palotája jut eszembe. ehhez nem fér kétség: Jaipur maharadzsájának halványsárga tündérkastélya nem kontármunka. Fényes termei valamelyikében magányos üvegszekrényke. Komoly. elölről kezdjük az egészet. frissen nyírott sövények. hogy minden hozzáértés nélkül vásárolták. Mert ott valóban nem tellett egyébre az időből. életfilozófiánknak tudható be. ízlés. hogy mutasson. nagyon is otthonos a fejedelmi udvaroknál. kezelt pázsitok. Egyetlen szál fekete cipőpertli. európai. a gyöngyházberakás és főképpen az aranyozás. kevés. „nullásgéppel" .Hát az előző uralkodó. A szekrénykében cipőfűző lóg. mely az ősök hagyatékát semmibe veszi. s hogy a cég a lehető legdrágábbat szállította. Mert maga az épület . Takaros virágágyak. Úgy látszik. Valóságos angol kert. Egyáltalán. Hanem itt? Évezredek gazdag kultúrájából ne tellett volna? A palota kertjét kifogástalanul kezelik. Fődolog. parvenü-bútor. minél több a faragás. Büszkén mutat a pertlire s így szól: Ezzel kezdtem! Az már más. vajon hol laktak? . hogy erre is jóval több márványt pazaroltak a kelleténél.

Étkezés előtt a félignyitott márványcsarnokban cocktailok sokféleségét kínálgatják aranykivarrásos. vörösre meg zöldre festett szarvú-féhér tehenek. Tea után Kesrivel beautózzuk Jaipur városát. rózsaszín erkélyeken handabandázó. szenvedő tekintetű délhindunál. Milyen igazuk van! Kesri Singh még két szárnysegéddel megismertet. Még tán Viktornak is az jut. Aki a londoni utca népszerű Lyons-éttermeit ismeri. kifestett fejű elefántok. szent majmok. Angliában nevelkedett generációja közt ez általános tünet. Ebbe az egzotikus színkavarásba beleszédül az idegen. A palotakerten túl. arabeszkok. mert túlságosan ambiciózus volt.maharadzsák ifjabb. Egyedüli otthonos bútordarab a nagy márványkastély idegenszerűségében.Abban őfensége egyik rokona lakik . fákon. velem fog érezni. széles. inkább málnaszínűek ezek a házak. hogy az illető rokont azért kellett a várba zárni. Miss Forstert. Sivár ételek. ablakpárkányon csillogó szent pávák . Csakhogy azok nemigen kedvelik az európai vendégjárást. a régimódiak közt nem ám! Hallom. A rádzsputok ugyanis a ksbatrya. Forster kisasszony nagyon barátságos. Valamilyen Singh-ek azok is. Abban akár teniszversenyt rendezhetnének. ki a kis fenségek neveléséri kívül házfélügyelői s nyilván általános közbizalmi állást tölt be. Ez a város valóságos mesevilág. De nem. Ő is maharadzsa akart lenni. nem is rózsa-.fogságban. a maharadzsa gyermekeinek angol nevelőnőjét is üdvözöljük. Azokat szeretném meglátogatni.. Hanem az idősebbek. Minden utca derékszögben szeli a másikat. Jaipur városa himpérzaft színű. Hatalmas várkastély látszik a tetején. Az öntelt rádzsputok mondása szerint: „az Észak férfit nevel. Büszke tartású.. azaz harcosok kasztjából való.fehér cukorcsipkével hímzett málnacukorházak! A forgalom sokszínűsége pedig valósággál szemkápráztató. a Dél pedig majmot". csilingelő gyaloghintók. szokatlan ellentétei a Kelet kacskaringós. Úgy van. . szűk sikátorainak. csillogó tetejű. Délutáni pihenő és levélírás végeztével Forster kisasszonynak. Lakosztály alatt itt senki sem adja. Kétfelé fésült szakállú rádzsputok cifra viseletei. Aztán bevonulunk a „kis ebédlőbe".. sugáregyenes utcák. mely csak amolyan intim szobácska. a keresztezésekben tágas terek nyílnak. harminc-negyvenfőnyi társaságra való csupán. . füzérek. milyen tisztának tetszik a bombayi meg a calcuttai tapasztalatok után.Ott már tigris is jár . A villásreggeli is tősgyökeres angolos. Legalábbis az autózó felületes szemével nézve. A lilásvörös falakat hófehér rajzok cifrázzák: virágos díszítések.-festői díszben nyargaló lovasok. Láttuk már a nagy ebédlőt is . hogy azok nem engednek ősi hinduságukból. És milyen rendesnek. guirlande-ok . Hosszú. egészséges. betegesen nyeszlett.a „banqueting hall"-t. Nem akarom a kérdést tovább firtatni. Az épületek pedig egytől egyig – rózsaszínűek! The pink city of Rajputana . az angol nevelőnőnek lakosztályán gyülekezünk uzsonna-teára. De már ez a futó pillantás is elbűvöl bennünket. idősebb hölgy. sötétzöldlibériás turbánosok.. És ez mennyivel különbvágású nép az eddig látott. álmos szemű tevék. erdőborította hegylánc húzódik. tarka függönyös kordék előtt kékre. önérzetes . Idő rövidsége miatt mégcsak futó pillantást vethetünk Rajputana híres „rózsaszín városára".És a várkastély? . Olyasmit hallottam.jegyzi meg Kesri barátunk az erdőre mutatva.

miegymást is végig kell velük vezekelni. Hét méter magas. orvosok. mind ide gyülekeznék újévet ünnepelni. városi kertekbe. meg antilopra megy a hajtás. Meg kell várnod a reggelt. árnyékos kertben épült a klubház. Jaipur. Rambagh Palace (Rajputana). ugyancsak divatját múlt gramofonzenére. Szép. Mozsárlövés jelére becsukják a városkapukat. indusokkal. ugyancsak málnaszínű kőfal keríti be a várost A körülbástyázott Jaipurba csak a falba vágott kapuk valamelyikén lehet belépni. Hűvös az est. Besötétedés után a nyílván még itt is elengedhetetlen Clubba hajtunk. sok jó vadász-szerencsét tartogat számomra. Parádézó pávák pöffeszkednek körülöttünk. A maharadzsa rokona. legalább valami vadászatszerű. az effélétől rég elszokott hölgyeket kell táncoltatnom. Kesri szerint azonban ritkán jár sikerrel! Vagy tizenöt vidéki uraság lesz ott. szerinte ez piszkos rágalom. Rossz nyelvek azt beszélik. hogy a duzsungelből beköltöznek a falvakba. Minket is meghívott. napos nyári reggelre virrad az újév. Két jókedvű angol fiú is van kőztük. Ha nem is tigris. csupa angol. karikára feszítik aranyzöld legyezőjüket. jólesik a lobogó kandallótűz elé telepedni. Hét kapun bonyolódik le a forgalom.Mert a calcuttai szálloda-madarászást mégsem számíthatom annak. Holnapra végre-valahára ígérkezik valami. nagyobbára kocavadászok. tilos hozzájuk nyúlni. Vaddisznóra. megint Kesri szerint. Pedig ezek vadpávák. senki sem tenyészti. Reméljük. magára fordítja a kulcsot. Minekis-hívják Singh úr. Saraswathi szent madarai. Jaipurt is úgy benépesítették. akárhova nézel. senki sem eteti őket. úgy látszik. Megkérdeztem őfenségét. Nagyobb társasággal teázunk. hogy végre már puskát foghatok. mint valami szemérmes kisasszony. újévi hajtóvadászatot rendez. 1938. Mindegy. Kint reggelizünk a palota nyitott ámbitusán. Utána meg korosodó. hogy záróra után a palotába hozzák a kulcsokat a maharadzsa párnája alá. ma kéne leadnom első puskalövésemet India földjén. Jaipur éjjelre bezárkózik. Sok megpróbáltatáson kell átesnünk azért az egy szál tigrisért. hölgyekkel. 1. Minthogy azonban istenek pávái. Póló-és teniszpályák közt kanyarodunk a barátságos angol cottage-szerű épület elé. szárnysegédek meg egyéb palotai hátramozdítók. Szilveszteri vacsorára Hubern kapitányhoz. Rajtunk kívül még vagy tizenöt főnyi vendégség szorong az orvos szűk villájában. A fejedelem három privátgépet tart. ólómöntést. fődolog. Az év utolsó vacsorája felette gyengének bizonyul. férfiakkal vegyesen. És hajnali öt óráig hiába dörömbölsz a rózsaszín város kapuin. a maharadzsa pilótái. magyarosra pedert bajszukkal valóban katonás benyomást keltenek. a maharadzsa angol főorvosához vagyunk hivatalosak. A kilátások nem valami rózsásak. jan. éjfélkor azonban az is megszűnik. Ha igaz. A városon kívül. fehérekkel. Mindnyájan az udvartartás tagjai. Sőt még a szokásos szilveszteri mulatságokat. .alakok. dióhéj úsztatást. Így aztán úgy megszelídülnek.

Mégcsak nagyon messziről. hogy ezt a ragyogó teremtést ilyen ocsmány hanggal verte meg.immár hetedik expedíciónkat csináljuk együtt. egyetlen fa sem árnyékolja. A városból kiérve. majd rájuk találunk. Mögöttünk ugyancsak domb púposodik.pávát látsz. Hanem az idegent megvadítja ez a hajnali pávakoncert. szót se szólnék. minden falu egy-egy erődítmény. telivér angolnak öltözött. kopott Mauseromat . egy ideig karbantartott országúton haladunk. meg az észak felől betörő idegenekkel. Másfélórát elzötyögtünk a gödrös dűlőúton. megbízunk egymásban. később annál gyalázatosabb dűlőútra fordulunk. Ruhája. A maharadzsát ― ki ma reggel érkezett haza Calcuttából . Néhány keselyűn meg egypár fogolyszerű madáron kívül útközben nem látunk vadat. kert sem díszíti. tornyos vályogépület. Annak maradványa a sok kősánc. Hiszen hacsak nézni kéne. várrom. magányos tanya. a többiek már elálltak. hogy összetörik a kocsi. A vidék. nyíló rések valamelyikén pillanthatnám meg. Csakhamar azonban annyira megromlik az út. akár a fővárost. mint városi ember az utca zaját. félórája elmentek. oldalában annak is néhány apró tisztás világosodik. A falvakat. arrafelé inkább ne méltóztassam lőni. harisnyája. A jaipuriak persze nem bánják. Legfeljebb tigrisre fog néha puskát. azok . mind csupa kocka. Elhelyezkedünk. Felületének bármely részén sakkozni lehetne. habár homokos. poros. minthogy igen hosszú. A szemközti hegyoldal felől közeleg. A számomra fenntartott hely a legjobb. száraz tüskebozóttal borított. hol nemsokára utol is érjük a társaságot. Aztán F-el együtt elővesszük távcsöveinket. Pedig khakiturbánjától eltekintve. évezredek óta ráértek megszokni. míg végre elérjük a vendéglátó földesúr zamindár .előzékeny. A szomszéd puskás amott látszik. Csakhogy hallgatni is kell ám. Valami szolgafélétől megtudjuk. mégis szép. Félórás gyaloglás után bozótos. Megtöltöm öreg. a kiskirályok szüntelen hadakoztak egymással. összeszoktunk. ehhez a nagy fához. észre sem veszik. Rideg. Valóban ádáz szeszélye a sorsnak. kőfal veszi körül. Autón indulunk hárman: F. de már halljuk hajtók lármázását. Kesri Singh meg én. hogy elkéstünk." Ezzel itt hagy minket a fa alatt és Kesri társaságában elvonul. hogy ki kell szállnunk. A tetőkön kastélyszerű épületek. Ha tehát bármilyen vad felém venné útját. siessünk csak arrafelé. Kesri barátom tolmácsolja a kockás úr szavait: „A hajtásról. meglehetősen düledező. Ide méltóztassam állni. a vadászok már nem győztek várakozni. Félős. Esetleg párduc is. nyakkendője. A házigazda . Nyilván fegyveresek is járnak a hajtók közt. Temérdek vaddisznó várható s temérdek antilop. Jó egynéhány oroszlánt elintéztünk már mi ketten.sajnos egy kukkot sem tud angolul. várromok. azon a kis dombon. Előttünk enyhén emelkedik a terep. Imitt-amott rések nyíltnak a tüskesűrű közt. vagy a mögöttem. hellyel-közzel meglehetősen messze belátunk a hajtásba. a pávakakasnál gyönyörűbb madarat tán nem is teremtettek. habár elindult már. vagy az előttem. mert az veszélyes. nekiülünk a kilátás tanulmányozásának. A régi világban állandó harcok dúltak a rádzsputok földjén.sajnos nem érdekli a vadászat.még korántsem késtünk le. őszhajú úr . Dombtetőn álló. egész gyengén. arra is ritkán. Neki pólózás a mestersége. Közben egy-egy távoli lövés pukkanását is. Azaz csak a háziurat. bástyafal. a hajtás megkezdődött. tüskés sűrűséget érünk.otthonát. Körülöttem teljes átláthatatlan sűrűség. Hegyes-völgyes.

ne pedig a másfélméteres uszályát érje a lövés . egyéb vad nem mutatkozik. hihetőleg a rendezőség. hogy ott a városon kívül húzódó hegyoldalban megfordul a tigris.. ötven kilós süldődisznót. Aztán nehogy rálőj addig. Felettünk húznak el. Közben pedig fantasztikus álmokat sző az ugyancsak kiéhezett vadászképzelet: Ebben a hajtásban könnyen lehet párduc is. Látjuk is már a hajtósort. És rendező! Őskori elöltöltő mordályokkal felfegyverzett. De aki ezt még mérné tenni. foglyászás? Készen tartott puskával figyelek. egy-egy puskalövést is le-leadnak.. Lövés durran. Még egy-két páva úszik el felettem. ebben a szemközti hajlatban.Kevés a vad. Aztán még kettő.így sokkal jobban hall az ember. Ki-ki előszedi magával hozott harapnivalóját. hajtó az van bőven. Állítását a történtek fényesen igazolják. . Ha vad nem is. Előjönnek a többi puskások is. Tátott szájjal leselkedünk . . csakis itt jön meg. Ezzel be is fejeződik az újévi vadászat. Hanem vigyázni kéne ám azzal az elébefogással! Hogy csak azt a sötétkék begyét. mindenütt a páva. azt bizonyára kizavarnák Rajputánából.Odanézz! Mintha valami mozdult volna azon a szemközti nyíláson . nem szabad az innenső oldalra eresztened. leheveredünk a poros tóparton. ez az élesszemű kijózanító. Kisvártatva pedig. Hiszen Kesri is mondta. mikor hajtás közben messziről fel-felszáll egy-egy magányos fácánkakas . elég magasan.. igen. Rövid egymásután nyolc puffanást számolunk. Onnét könnyű szerrel átválthatna ide . akárcsak otthon. félig száraz tó partján szállunk ki ― falatozni. És ha akad benne.. míg azt a legalsó kis nyílást el nem éri.. A messzelátó azonban. Közeledik a hajtók zsinatolása.Mi folyik ott. s evés közben megtárgyaljuk a délelőtti vadászat sovány eredményét. . Ott azonban el kell intézned. de semmit sem látok.vagy tán főerdészek? Néhány kitűnő orvvadászpofát látok köztük. Miért ne lehetne? Igazi párducnak való hely. Aztán előcipelik a nagy lövöldözés magányos áldozatát: negyven-. Néhány lovas is mozgolódik köztük. Hát nem megmondtam? Jaipurban akárhova nézel. nehogy a legkisebb zaj is elkerülhesse figyelmünket.állapítja meg a felül indusnak. Kiáltoznak.. hanem a kakasok pompás aranyzöld uszálya. A második vagy harmadik szomszédomnál..pávák rebbennek fel a bozótból. nem is vagy egyedül. nem érdemes folytatni . zománckék melle csillog a napfényben.. marcona képű csőszök . Kellemetlen lenne ezen a sűrű helyen. Még egy lövés. Aztán hamarosan kiérnek a hajtók. miért ne akadhatna tigris? Ha már kívánsz. A szerény tollazatú tyúkok nem keltenek különösebb feltűnést. legszebb sörétlövés esne rájuk. a háziúr összeismertet bennünket. Az erdő alatt várakozó autókba ülünk s rövid kocsikázás után. Gyülekezünk. Vége a hajtásnak. hát kívánj nagyot.. ott feketedik valami. Kimegyünk a völgyhosszat futó erdei úton. most bontakozik ki a gerinc tetején.. A nyolc golyó közül mindössze kettőnek a helyét látom. lehiggasztja a fantázia magasra szökkent higanyoszlopát: pávakakas sötétkék melle fénylik ott.. mint csukott szájjal -. Ha pedig netán akadna párduc. .adnak le egy-egy jellövést. dobot meg valami cintányérfélét vernek. alul pedig skótnák öltözött háziúr. .

legfeljebb a szemétre dobják s jön helyette másik. Hadd gyakoroljanak. mígcsak a hét kapu valamelyikén újból ki nem érünk a szabadba. Nagyokat zötyög-ropog a kocsi. Ropog a puska. Üres konzervdobozokat meg palackokat vitet a tó túlsó szélébe. Be is hajtunk a városkapun. első indiai vadászatom nemigen lelkesít. Álmosan döcögünk hazafelé a gödrös szekérúton. de azért ha jól emlékszem. Már kezemben is a flóbert. tréfás ember. ennyiben nem hagyjuk a dolgot. mit szól az indiai vadászathoz? ― kérdi ravasz hunyorgással. közben megtorpannak. ― Ugye. A mi foglyainkkal bezzeg nem lehetne így elbánni. Már abban vagyok. mi nem vehetünk részt a vitában. nagyszerű? Ennél különbet nem egyhamar látni! Hümmögök valamit. míg végül hazaérünk Jaipurba. Ettől egyszeribe megjön az én kedvem is. A nimródok előveszik lőszerszámaikat s elkezdenek a skatulyákra gyorstüzelni. hogy hiába is méltatlankodna.tartózkodom a versenyben való részvételtől. előttünk szalad az alacsony gizgaz közt. a foglyok is : megállnak. bolonddá tart ez a huncut indus.Kesri ilyenekkel kecsegtet. gazos pusztaságok nyílnak benne. Ahogy Kesri ezzel a kocsival bánik. kietlenképű vadonság terjeszkedik itt a kocsiút két oldalán. angolul pedig Kesrin kívül a többi Singh nem ért. Indiában nyilván még a fogoly is fatalista. még különb vaddal is találkozunk . .Minthogy azonban indus nyelven folyik a tárgyalás. Menten felmondana. Nyolc lövésre sikerül ötöt kilőnöm. ki igen jókedvű. Kesri lefékez és mintegy parancsszóra. Mindig hallottam. A mienk azonban beletörődhetett már a gorombáskodásba. Dimbesdombos. Mindössze száz darab golyóspatront hoztam hazulról. nálunk semmiféle autó nem tűrné. Engem az ilyesmire nem kell soká biztatni. Mi is alig győzünk fogódzkodni. Hamarosan el is köszönünk a társaságtól. Könnyűszerrel meglövök egyet. nem hajlandó elárulni. hogy szép.Na. meg a suhanó tüske-gallyak elől fejünket kapkodni.mondja Kesri -. akárcsak Königgrätznél és nemsokára újabb céltáblát kell kihelyezni. közéjük kéne csettenteni a kis flóbertgolyóssal. még nincs vége a napnak. Ebéd utáni szórakozásul céllövészetet rendez a háziúr. Addig megyünk. Ha valami nem tetszik neki. át a városon. figyelgetnek. valahol láttam már különbet is. . hogy a maharadzsai autóknak. Erre aztán elneveti magát. Első jaipuri vadamat még ma terítékre kell hoznom.Ez ám a jóhúsú madár . Jobb idegű kocsi. Fogolyféle madárcsapat rebben fel a kocsizakatolás élől. Kesri csakhamar letér a csapásról s nekivág az úttalan bozótosnak. Autókban maharadzsák nem kicsinyeskednek. hogy tulajdonképpen miben töri fejét. de ismét megszáll. rájuk fér. Kesri. Részemről . csak összevissza szaladgálnak. Továbbdöcögünk. nem fordulunk be rajta! Továbbhajtunk. mostoha sorsuk van. . Bizonyára tudja. Ritkul a tüskeerdő. . kisebb-nagyobb tüskebozótossal benőtt. főképpen a vadászatra használatosaknak. abból nem telik skatulyára. Még erre se rebbennek fel. fél szemmel figyeli méltán lógó orromat. táncsak nem kerti szent pávát akar velem lövetni? Hanem mikor a palota kertkapujához érünk. De hiába faggatom Kesrit. Egész ebédrevalót. ne búsuljak ― mondja -.Remélem. aligha tetszik neki ez a bánásmód. Hiába minden jóakaratom.

ha sikerül . a ritkás bozótos közt. hogy ezt nehezebb megtenni. fehér mellényű. Közel esik a városhoz. Nem kiváló. el is fáradhatnék. első indiai puskalövésem eredményében. le akarnék szállni s gyalogosan próbálkozni. hogy közel másfél óra hosszat kellett vesződnöm. nagyon kiizzadhatnék. Nemcsak ép bőrrel. . Felpakoljuk a bakot és folytatjuk zötyögő utunkat. hosszú dugóhúzó szarvú öregurak feltűnően szépek. észrevesznek és méginkább elijednek. Még néhányszor megkíséreljük a közelükbe jutást. a vének pedig fényes koromfeketék.Tessék. aki minden patronját ellődözi. üres kézzel már nem hagyom itt Indiát. innét kapta angol nevét. előttünk. vadat azonban egyet se visz haza. Hallom. . ez a túlzott vendégszeretet. első pillantásra felismerem a black-buckot. elöl a vörös asszonynép. a közepes bakok sötétbarnák. Autónk láttára világgá szalad az antilopcsapat.Feltéve. Az antilopok nagyonis tisztában lehetnek az ilyen autós látogatás jelentőségével. ő itthon van. Rábeszélem. három-négyszáz lépésnél közelebb csak nem jutunk. félórán belül elintézhető mulatság. sőt még a fiatal bakok is vöröses-sárgák. Szelet kapnak. Három-négy öreg bak feltűnően kifeketedik a többi közül.Olyan vendég is akad ám elég. De mindhiába igyekszik szegény. Minthogy ennyiféle köztük a színváltozat. A fekete-frakkos. leghátul a vén fekete-frakkosok. Feltételezik.Annak a hegynek a túloldalát is megnézzük . hogy ne féltse életemet.rukkol ki Kesri az újabb izgató hírrel -. Ezúttal is sikerül. Csakhamar kitűnik. . Indus urak szemében a kényelem elsőrendű szükséglet. de nem sikerül. mégtán bele is betegedhetnék. Teljesen gyanútlanul legelésznek.folytatja Kesri. A tüskék netán feltéphetnék patyolat bőrömet. közepes szarv. Nagy nehezen mégis sikerül Kesri aggodalmait eloszlatnom. El is tűnnek a völgyhajlatban. de végül mégiscsak belopom a csapatot. Pedig az idegent éppen ez fárasztja. Ráhagyom. s bizonyára azt tárgyalják. Vágy háromszáz lépésre. Minthogy kocsival kilátástalan a dolog. Melle. mint kimondani. Igaz. válassza ki a legjobb szarvút! . már messziről tarkállik az ilyen black-buck-csapat. tarka vadcsapat mozgolódik. vad bőven járja. Nagy örömöm telik a szép zsákmányban. Kesri azonban ellenkezik. hogy a vendégnek is ez a legfontosabb. jobban kell tudnia. Habár eddig csak állatkertben láttam. hanem azonfelül egy jószarvú. Jókora társaság. . hogy a palotából rendszerint ide hozzák ki az alkalmi vadászvendéget. Kényelmes távcsővizsgálat alá vehetem a csapat fekete vitézeit s a legjobban tetszőt minden további komplikáció nélkül kilövöm. Menekülnek is már. úgy még sokkal nehezebb. hogy a black-buck-szarv eddigi rekordja 82 centiméter. attól tart. Kesri alkalmasint azért ellenzi a gyalogcserkelést. 61 centiméter hosszú. nagyobbára hasoncsúszva. hasa azonban valamennyinek egyforma hófehér. mintegy százötven lépésre. milyen ügyesen kifogtak azon az átkozott maharadzsai vadászautón. Akármit hoz is a jövő. koromfekete bakkal is. voltam én már azelőtt is antilopvadászaton s eddig mindig ép bőrrel kerültem ki belőle. .Reménye csakhamar valósággá válik. India legszebb antilopját (Antilope cervicapra). ez csakugyan meglátszik.. hogy az túl kényelmetlen lenné a magamfajta elkényeztetett uraságnak. A suták. . akármekkora körökben kerülgeti is a csapatot.Kesri ezzel kínálgat. Náluk jóformán minden azon fordul. No. Tájékoztatás céljából megjegyzem. Azt állítja. Ennek az antilopfajnak ugyanis csak a vén bakja fekete. lehet vagy negyven főnyi.

aszerint. annak majd szép rendesen levágjuk a fejét. hogy otthoni gyűjteményem számára kikészíttethessem. Indiában ismeretlen a mi szájunk íze szerinti vadászillem. bárgyú képű a nilgai. szarvas nagyságú. sakál. teljesen elütő a tehenekétől. Vendégi mivoltom. Helyes. Első lábai azonban aránytalanul hosszabbak a hátsóknál. sőt a kocsi tetejére kapaszkodó Kesri már jelenti is: nilgai-csapat mutatkozik a távolban. Hanem az ilyen eljárás sokat ront a vadászat örömén. Hanem fejbőr nélkül mit sem kezdhetnék a szarvval. ez már kedvemrevaló beszéd. A Kesri zsebéből előkerülő gyöngyház-nyelű penicilusról szívesen elhiszem. hacsak az éj folyamán el nem hurcolja valami ragadozó. hol kékesnek.nilgai fej levágására semmi esetre sem. akárcsak a black-bucké. Oktalanul lepuffantani a vadat. hogy ezzel a rövid természetrajzi magyarázattal alkalmatlankodjam. Hiszen nilgaiom szarváért holnap is kijöhetnék. Nyolc-tíz tehénből áll a csapat. hogy ekkora irdatlan állat megelégszik ezzel a nevetséges szarvcsutkával. csak azért. hangosan beszélgetve mustrálgatjuk őket. sajnos. Autóra persze nem fér fel. Fejdíszt csak a bikája visel. hogy ottrohadjon vadászember gyomra ezt nem tudja bevenni.hindu nevén rodzsra ― merő ellentéte a black-bucknak. könnyű puskalövésre várja be az autót. kissé odébb pedig három vén bika ácsorog. flegmatikus állat. halála után nehezíti meg dolgunkat. Elég szégyen. hogy melyik oldalról éri őket a napfény. Hol ezüstösnek. eszük ágában sincs menekülni.Ördög vigye azt a Blue Bullt. hogy mi célból jöttem Indiába. Van elég a fajtájából. Ezúttal szégyenletesen könnyű a dolgom. Már itt is vagyunk a hegy másik oldalán. tiltja. hol meg egészen feketének tetszenek. . lövünk másikat. Tudományos neve: Boselaphus tragocamelus Éppen csak annyi időm jut. nekem csak szarvára meg fejbőrére van szükségem. nincs köztük válogatni való. Húsával ugyan nem törődöm. Vagy százhúsz lépésre állunk tőlük. Pedig jókora antilop. sőt bizonyos megvilágításban kékes fényű. ekkora állatot különben sem tudnánk ketten megemelni. sőt párduc is portyázik errefelé. az öreg bika pedig ezüstszürke. nemes vágású az utóbbi. Kesri előre figyelmeztet. Hiéna. lövésre érdemes bika. A fejbőrt pedig reggelre biztosan összeszabdalják az éjszaka hullafosztogatói. hogy lekésünk a vacsoráról: . hogy ceruzahegyezésre alkalmas . Szarvuk egyforma hitvány. előrehajló szarvacska. Sötétedik is már. arányos. Ezek csokoládészínűek. A nilgai-bika színe. Talán közülük is sikerül valamit kerítenünk. Szegény nilgai csak most. Úgy látszik. De hát ahány ház. Az sem szaladná el és azt sem lenne könnyebb eltalálni. annyi szokás. Amilyen tetszetős. Majd kijövünk holnap. hiszen ki akarom tömetni a nilgai fejet. mindenféle furfang nélkül elintézhető. kiválasztom a legnagyobb testűt s innét az autóülésből oldalba lövöm. Akárcsak a hét városkapu valamelyikére lőnék. Minthogy Kesri állítása szerint mind a három egyforma vén. vagy ahogy Indiában hívják: a Blue Bull . zsiráf-forma alakot mutat.ott nilgai-antilopcsapat szokott tartózkodni. olyan idomtalan. Ezért hívják Blue Bullnak. Nem ellenkezhetem. dísznek ugyan az sem igen nevezhető: alig arasznyi. Kesri türelmetlenkedik. minélfogva csapott farú. esetlen. fél. A nilgai. végre mégiscsak rájönnek az emberek. Csakhogy nincs velünk semmiféle szerszám. hogy a nilgai bárgyú.

A palota árbocán lengő fejedelmi zászló alatt még egy. vagyis magyarul: ötnegyed ember.. Egy kis piszokért a jaipuriak sem mennek a szomszédba. úgyhogy forgása szabad szemmel is észlelhető. mely azóta a pusztulás gondjaira bízatott. mert a mohamedán nagymogulok ― amennyiben indusról volt szó . ugyanolyan színű kis zászlót is lobogtat a szél. modern székhelyet építtetett magának. Jai Singhet.Vacsora után a szárnysegédekkel kártyázunk. Frissen lobogó zászló-gyermek a lustán lengő anyazászló alatt. Legnagyobb öröme a matematikában s a csillagászatban tellett. Jaipur rózsaszín városát. Legfeltűnőbb a huszonhét méter magas gnomon . címet. Sőt Náhar. Annál kevésbé. Szíves felszólítása óta immár csak . a csillagos ég tanulmányozásának szentelte napjait. Névjegyet sem hordhat zsebében. vakot alig látni. A Sawai címet ruházta a tudós amberi maharadzsára. Ha éppen nem háborúskodott. Mindazonáltal Bombay. Amber ősi palotáiban azóta baglyok és denevérek fészkelnek. új. Óriásméretű. Kesritől tudjuk . be fogom bizonyítani. a felette levőnek pontos negyedrészét. akkora zseb nincs. Hiszen nem mondom. hogy a palota gazdája ötnegyed ember! És ha már a címeknél tartunk. hogy vendéglátó maharadzsánk nevét egyszeri lélegzetvételre lehetetlenség kimondani. Rambagh Palace (Rajputana).közismerten szűkkeblűek voltak a címadományozásban. 1728-ban alapította II. hogy embertársainál egy fertállyal több ember.. aminek autóból látszott. Megtekintjük az általa épített kétszáz egynéhány éves csillagvizsgálót. Nagpur és Calcutta bennszülött-negyedeinek szennye és nyomora után Jaipur valóságos megkönnyebbülés. hogy Aurangzeb . hányszor kellett lélegzetet venni? A mi dolgunkat nagyon megkönnyítette őfensége. Jai Singb maharadzsa. Annak előtte az ősi Amber volt a főváros. az ötnegyed. Ezt a kitüntető nevét azóta is büszkén viseli Jaipur mindenkori fejedelme.melynek árnyéka óránként négy métert mozdul. düledező romjaiban szent langur-majmok serege tanyázik. És ami a legjobban esik: koldust. róla nevezték el. így közelebbről vizsgálgatva ez sem az a kimondottan tiszta hely.ismét ő kalauzol minket -. korát messze megelőző.délkörfal . Maharajah of Jaipur. Na. Mert Sawai azt jelenti: „egy és egynegyed ember". nagy tehetségű fejedelem. az is bizonyítja. II. utcáit gaz lepi. különös címmel tisztelte meg II. Délelőtt a város málna-színű házsorai közt kujtorgunk.a „mindenség befogadója" a hites nagymogulok utolsó valóban „nagy" császára. II. nyomorékot. márványból s értékes ércekből készült asztronómiai készülékek. A maharadzsát egész nap nem láttuk. Azóta Jaipur maharadzsái nemcsak nevükben viselik a Sawai. Fennen hirdeti. hogy Jaipur városa újabb keletű. Jai Singhről azonban nyíltan elismerte a császár. Nagyobb megtiszteltetésben aligha részesíthette volna a mogul császár Amber csillagvizsgáló maharadzsáját. a tigris is meg-megfordul az egykor dicsőséges főváros sikátorai közt. Tessék csak türelmesen végighallgatni: Captain His Highness Saramad-i-Rajahai Hindustan Raj Rajendra Shri Maharaja Dhiraja Sir Sawai Man Singhji Bahadur. Jai Singh rendkívüli ember lehetett. Jaipur. a város. otthagyta. 2. A dicső emlékű fejedelem kiváló egyéniségét. Jan. Jai Singh-nek nem tetszett a hegyek közt épült Amber. legérdekesebb látványosságainak egyikét.

Terjedelmes kert. Málnalével szokták befesteni. mely ugyancsak a híres Jai Singh fantáziájának szüleménye. A City Palace-ra külön napot kell szentelnünk. Nemcsak a szélpalotán. felfelé fokozatosan keskenyedő építménynek rengeteg ablaka mindmegannyi kidomborodó erkély. hogy a velencei Márkus-tér elbújhat mellette. A régimódi. Neki is öltözünk. A zenánák. hogy a pályákon . fehérdíszes színét. számtalan melléképületből álló várkastély. A város közepén emelkedik az előző maharadzsa palotája. szám szerint „márcsak" mintegy ezren! Azelőtt sokkal többen voltak. sokszáz lóra. Bizony itt még van mit aprítani a levesbe. De ne tévelyedjünk el a tárgytól. Egész városrészt foglal el az óriás kiterjedésű. ritkulnak ők is.Hawa Mahal .magyarázza Kesri . Sohasem láttam ekkora erkély-túltengést. Itt vagyunk még Jaipur utcáin. tetszetős leánygyermeket látott. Akkor hát gyerünk ki ismét vadászni . Útközben megpendítem a számomra legfontosabb indiai kérdést: . tevére. Most már tudom. A tetőn sorakozó. azzal tüntette ki.röviden „Jai"-nak tituláljuk. Kesri társaságában autóscserkészetre indulunk. aztán apró virágokat. A város legsajátságosabb épülete a Wind Palace . női szentélyek számtalan ablakocskáit üveg helyett kőből vagy márványból faragott. de valóság: a City Palace szolgaszemélyzete ezer fő. cifra hímestojáshoz. A maharadzsán kívül férfiemberrel sosem találkozhatnak. amilyet mifelénk faluhelyen látni húsvét táján. hanem múlik az idő. fordítsuk vissza figyelmünket a látnivalókra. ezenfelül itt őrzik az állam felbecsülhetetlen ékszereit is. Az ötemeletes. hogy legottan hazaküldette a palotai zenánába. Sokan már hét-nyolc éves korukban a zenánába kerültek! A volt maharadzsa. akkor sül ki. zászló alakú szélkakasok más-más hangon csikorognak. a palotai villásreggeliről nem késhetünk le.négy kitűnő salakpálya vöröslik a palotakert árnyas részében . A rózsaszín házsorok közt fantasztikus alakú templomok emelkednek. Csakhamar elő is jár valamelyik vadászautó s úgy mint tegnap.a „szélpalota". mihez hasonlíthatnám leginkább a házak lilásvörös. ha országát járván.hangzik ügyes Kesrink szájából az értelmes ajánlat. . Bejáratukat kőpávák vagy kőelefántok őrzik.éppen javítanak valamit. sűrű szemű rácsok védik. első pillantásra tán óriás orgonasípokra emlékeztető palota.Pedig van köztük még akárhány fiatal ís . A főtéren pedig sámerlin álló közlekedési rendőrt látunk. hogy százat is kitüntetett. sőt elefántra való istálló tartozik a City Palacehoz. tulipános mintákat karcolnak a pirosas alapra . Az előző maharadzsa még életben lévő özvegyei lakják. Pedig még mennyi néznivalónk lenne ezen a mese-városon! Délutánra teniszezés a program. Tornyos erkélyek halmaza ez a különös. sűrűrácsos ablakok mögött.az utolsó transport. Volt olyan év. a City Palace. a hinduk háremjében tartózkodnak. féltve rejtegetik a hindu nőt az idegen férfiszem tisztátalan tekintetétől. Persze „zenánában". melynek idő híján ma csupán kapuit láthatjuk. Lódításnak hangzik. De ismét letelt az időnk. apró. Ablakuk is sokkal több a kelleténél. A jaipuriak minden talpalatnyi falfelületre apró balkonokat biggyesztenek.Hát a tigrisemmel mi lesz? . És a házigalamboknak akkora tömegét. a többi épületen is feltűnő az erkélyek nagy száma.nyilván jaipuri mintára készítik.

Egyelőre meg kell elégednünk tegnapi vadászterületünkkel. Egyelőre még a többi vendég érkezését várják. mígcsak el nem lövik. Ha előbb-utóbb nem kap tigrist.tehát mintegy akkora területen. az egész állam területén szigorúan védik. gyengébb tigrisek pedig kivándorolnak. hogy a jövő héten együtt ismerkedhetünk meg Náharral. Mi mindig ráérünk. Lőnek egy-két tigrist.folytatja -. Innét sokan átváltanak a szomszédos Alwar államba. noha természetesen rengeteg kárt tesz a bennszülöttek lábasjószágában. kényelemszerető vendéggel többnyire lesállásból lövetnek tigrist. . mégis több a tigrisük. A megtelepedett tigriscsalád évekig uralja a maga kiválasztott pagonyát. ahol több a férőhely. sátrakban táborozik. Idősebb. Minden jónak megjön az ideje. hogyan tartsam szóval. A nagy kímélet ellenére mégsem szaporodik el túlságosan. Magam sem tudom már. Vadászatának joga kizárólag az uralkodót s annak kiváltságos vendégeit illeti. Ez hát a helyzet. a maharadzsa engedélye nélkül senki emberfia nem bánthatja. azzal aztán félévre elvetették a tigrisvadászat gondját. nem tűr maga körül vetélytársat.azonban rendszerint csak két-háromnapos életű. eddig azonban csak állatkerti tigrist mutathattam.Csak legyen nyugodt . A maharadzsa azonban nem vadász. ö is méltán türelmetlenkedik. hogy őfensége jövő hétre rendelte el a szokásos kétnapi tigrisvadászatot. meg az olvasót se várathatom tovább. csíkos bundája kedvéért kockáztattuk életünket egy hónapig Bombay és Calcutta dzsungeljeiben. valóban szándékszik-e velem tigrist lövetni? Mikor szándékszik és miképpen? Egyáltalán. Most értünk ki a városból. A mi maharadzsánk legfeljebb két tigrisvadászatot rendez évente. Érjen rá maga is és ne kételkedjék. Királyi vad. Remélem. Minélfogva én is kérek még néhány napi türelmet az olvasótól. Állandóan vadásznak. Minthogy évente százával fordul meg a vendég Jaipurban.Különben: úgy hallom . A vadásztábor már készen áll. tudni szeretném. mint nekünk. ott egyáltalán nem kímélik őket.Az eredmény tehát az . Na. Az ilyen shooting camp vadásztábor . elköltöznek olyan tájra. már kanyarodunk is be az út nélküli bozótosba. A tigris nem kedveli a társaságot.évente legfeljebb négy-öt tigrist lőnek. Olyankor kiköltözik vendégeivel a vadonba. Van elég. azt a néhány tigrist is vendégeivel löveti. mint fél Magyarország .vállvereget Kesri -. miből áll az ilyen jaipuri vadászat? Hajtásban lövik a tigrist? Vagy lesen? Gyalog? Elefánthátról? Sok a tigris errefelé. pedig hallom. Akinek azonban sietős a dolga. hogy a mi takarékosságunkból a szomszéd államok húzzák a hasznot. vagy másik. vagy ritka? Szeretnék tisztában lenni a helyzettel. bizony vajmi ritkán ér valakit a tigrislövés különös megtiszteltetése.állapítja meg Kesri -. A fővároshoz tartozó negyven . A maharadzsa megígérte. Kiválasztott járásának határait betartja s a netán odatévedő vándortigrist tüstént elmarja. kevesebb a konkurrencia. a csalétkül kikötött bivalyon. A tigris tehát meglesz. A fiatalabb. Végeredményben mégiscsak a tigris csábított Indiába. az inkább ne jöjjön Indiába. Pedig bátran lőhetnének akár ötvenet is. visszakéri a könyv árát! . A tigrist.Betartja-e ígéretét a maharadzsa. Egy-egy vén hím terjedelmes dzsungelrészen uralkodik. hogy Jaipur államának negyvennégyezer négyzetkilométerén . a dzsungel csíkosbőrű maharadzsájával. ide vagy hatvan kilométerre. . és az olvasók is türtőztessék türelmüket. Elmondja tovább. neki is tigrisvadászatot ígértem. nálánál erősebb társaság el nem zavarja.

mindjárt ránk sötétedik. mit nézzünk a sötétségben . Kivéve tigrist. kezdő ismeretséget kötni az indiai pusztaság éjszakájával. Kesri váltig biztat. alig egy-két kilométerre a délután lőtt antilopomtól. túl gyorsan végeztünk vele. Hegylánc takarja. Ott szeretném megvárni a napnyugtát s kissé elfelejteni. Hiszen újból csak itt kéne hagynunk a nilgait hiéna-abraknak. hiába kell minden este parádéba öltöznünk. kecskefalkával találkozunk -. Hanem aggodalmas Kesrink egyre-másra húzogatja elő az óráját: . Ide valóban híre se jut ki a városnak. hanem ezek közt mindössze két öreg bak feketedik. Hja. Hazamenet még nilgai-csapat is kerül elénk. Ezek közül is lövetni akar Kesri. egyetlen lélegzetvételét sem ismerem. A csapattal ellenkező oldalon kiugrom az autóból s lehúzódom az árokba. Ezektől minden kitelik. Szarva két centivel hosszabb a tegnapiénál. se időnk. rá sem hederít az elhaladó autóra. palotabeli márványfürdőkádamtól. Békésen legel. angol-magyarsággal szólva. húsa annak is jó! Vadászhátam borsódzik. A tegnapinál jóval nagyobb társaság. Itt már olyan modern a világ. a dzsungelkirály. Kesrivel ünnepélyesen megígértetem. Később még két-három csapattal találkozunk. mert az országútról lőtávolságra black-buck-csapat tűnik fel. Sajnos. nyilván megszokhatta az országút forgalmát. sőt a tigris. úgysem látunk már. inkább visszafordulunk. Kissé hallgatózni szeretnék. . hogy majd valamivel odébb ismét bekanyarodjunk a tüskésbe. annak mentén indulunk tovább. nem is gondolok lövésre. múlt héten ütött le egy kint felejtkezett városi bivalyt. múlik az idő. lehetnek vagy nyolcvanan. Errefelé vadat most hiába is keresnénk. Itt nemcsak antilopok járnak ám. hogy legközelebb ad mellém éles késsel. hogy utóbb még a tigrisemet is autóból kelljen lőnöm. cserkelőkocsi helyett cserkelőautó járja. A kocsi továbbhalad.. Az elébb újságolta valamelyik gulyás. hiába a város ott a hegyen túl. „semmi sportot nem adott". mégcsak távoli lámpafénye se. vagyis minden földbirtokos kedve szerint vadászhat a maga területén. Úgy szeretnék még egy kissé idekint maradni. Minthogy ezúttal sincs se szerszámunk. a feketéket alaposan kiritkították már a vendégek.kilométernyi körzet udvari vadászterület. Hiszen még egyetlen hangját. Mert ez már vadonság ám. a lövöttnél jobb szarvút azonban nem látok köztűk. Nilgait majd csak akkor lövök. Csak attól mentsen meg szent Hubertus. Minthogy a bozótosnak ezt a részét most szelíd jószág járja ― bivalygulyával. hogy csak negyedórányira vagyok a várostól. 3. itt kizárólag a maharadzsa vendégei puskázhatnak. ki majd annak rendje és módja szerint megnyúzza a fejbőrt. Az ország több részében szabad a vásár. A black-buck csapat két öreg bakja közül a jobbikat már emeljük is az autóba. Az országútra kiérve.. Mégis be kell fogni a számat. mindegy a szarva. Az ott is „tabu".Gyerünk már. baltával felszerelt hozzáértőt. Úgy látszik. Erre azonban nem kerül sor. kikapok őfenségétől. komoly ragadozók is portyáznak éjjelente. tavaszi őzbak-cserkészetkor. palotából nehéz vadászni! Jan. Akárcsak otthon. Az autót itt hagyni az országúton s beballagni a tüske-dzsungel közé. Párducnyomot ma is két helyen láttam. én pedig kedvemre figyelhetem a mintegy százötven lépésre gyanútlankodó antilopokat. lőjek csak. Ott legalább még lovaskocsit használunk.

ágyban kell maradnom. Rambagh Palace (Rajputana). Tegnap hallottam Kesritől meg a többi udvaronctól: A maharadzsa családja Kacchwaha-nemzetség . hogy szegényes. a Mababharátában emlegetett Virata király is szerepel a családi ősök galériájában. A kis maharadzsa-jelöltet beviszik a nagy palotába. mexikói pólózó és hollywoodi filmcsillag.Jaipur. Mert az ősi Kacchwaha-nemzetségnek elszegényedett. Hát ez meg mi az ördög lehet? Alkalmasint malária. A jelenlegi maharadzsa. bizony elég tarkabarka gyülekezet. hogy ráz a hideglelés. dél óta folytonos kiabálás. összesen vagy tizenöten érkeztek. Meglehetős lármás társaság. Ilyenkor azonban nincs ellentmondás. Ennek okából. A vendégek egyre-másra érkeznek. F már találkozott velük. Jaipur ura a Napistennek. Még utóbb nélkülem tartják meg a tigrisvadászatot. . az korán elhal. Mióta ennyi vendég lót-fut fel-alá. Most már nemcsak zenekart. Modern kor embere. az istenek választása nem tévedhet. ki aztán hamarosan meg is halt. hogy tulajdonképp hol is keressék hát az istenek választottját. jelentéktelen hajlékra mutatnak az égi jelek. hogy szakít a régi balhittel. az új maharadzsát. nem egyenes leszármazottja elődjének. A bejáratok előtt feszengő silbakok turbánján aranycsillám-forgó ragyog és valahányszor vendég halad el közelükben. Sőt minap együtt csináltuk a nehéz számtani feladatot . Az ilyen örökbefogadás meglehetősen komplikált dolog lehet. Most is lázas vagyok. egy nagyobb meg egy ennél négyszerte kisebb: a palota ötnegyedes villanyzászlaja. jóformán feledésbe ment ágai is élnek. A nagy családfa árnyékos oldalai. valamint a városkapuk esti lezárását ágyúlövés jelzi. uralkodása pedig szerencsétlenséget hoz az országra. túlteszi magát minden babonán. fejedelemnek kijáró tisztelettel kezelik. ősrégi vallási előírások szabályozzák. Halála után tulajdon fiára száll Jaipur fejedelmi öröksége. Ez vajon mind tigrist akar lőni? Aggodalmaim nőttön-nőnek. a fejedelemnek csak örökbefogadott fia lehet a várományos. Mióta a maharadzsa hazajött. Az éjjel arra a kellemes meglepetésre ébredtem.jaj. A mostani uralkodót tízéves korában fogadta örökbe elődje. Van közte angol lord és brazíliai gyermekorvos. főleg női hangok éles sikoltozása hallatszik. habár ő is az ősi nemzetség sarja. Utána pedig két fénygolyó gyúl ki a palotai zászlórúd tetején. Az is előfordul. Rámának leszármazottja. a palotaőrség fokozott szorgalommal parádézik. A hinduk ősi hőskölteményében. Családfája Krisztus előtti idők ködös misztikumában gyökeredzik. Az ország papjai és szentemberei az égi jeleket figyelik akárcsak a napkeleti bölcsek a betlehemi csillagot . Ami azonban megdöbbentett: a jelenlegi uralkodó elhatározta. mint általában a rádzsput fejedelmi dinasztiák nagy része.azoknak ujjmutatásától várják. hatalmas zászlót is hoznak őrségváltáskor. királyi nevelésben részesítik. immár több emberöltő óta. szuronyos fegyverükkel csattogva tisztelegnek.ősrégi. A hatéves kis herceggel már megismerkedtünk. A delet. Az apáról fiúra való trónöröklést már generációk óta beszüntették Jaipur fejedelmei. a szigorú Forster kisasszony. az ősi átoktól való félelmükben: amelyik maharadzsa tulajdon apjától veszi át az uralmát. szegény posztok élete meg nem szűnő fegyvergyakorlat. csak meg ne tudja a nevelőnő.

hogy jön az angol hatóság és kiirtja az emberevő tigrist. örvendetes javulás . Ennyit vall be. Méltán visszatetszhetne. mely zavarossá s áttekinthetetlenné komplikálná könyvvitelüket. barátságos.állapítja meg a hivatalos jelentés . Minthogy pedig könyvem maharadzsákról és tigrisekről szól.rendkívül kedves.Bubbles . Megnyugvással látjuk. Hanem azt tán mégsem tudja mindegyik. a lakosság számához arányítva. A lakh százezret. hogy rúpiáról van szó. magában a bengáli tartományban mintegy 800 embert ettek meg a tigrisek évente. hogy a maharadzsák a világ leggazdagabb emberei. Az pedig sokkal nagyobb kárt tesz a veteményekben. hogy a tigris szedte emberáldozatok száma az utóbbi időkben mintegy 1500 . És maharadzsai mértékkel mérve. A maharadzsák ezen pénzügyi gondjain könnyítő számok: a lakh és a crore. Ennyit vall be az állam. évi jövedelme mindössze csak egyetlen crore és huszonöt lakh. hogy vendég létemre házigazdám vagyoni helyzetét ismertetem. a nábobok nábobja. Évi jövedelmeik szemléltető kimutatására nem alkalmasak. És nem valószínű. Minden gyermek tudja. akkor menten elszaporodik a vaddisznó meg a szarvas. évi csekély kilenc crore-ral dicsekedhet. Évente már csak 1700 indust fogyasztanak. Ugyancsak hivatalos angol kimutatásban olvasom.2000 főre tehető. Minthogy azonban ez legkevésbé sem titok. hogy többet vallana be a valóságnál. A falusiak-nem szívesen szellőztetik a tigris ilyetén rakoncátlankodásait. mondván. azon egyszerű oknál fogva. hogy különös. Remélem. A mérgeskígyók aránytalanul több emberáldozatot követelnek. minden indiszkréció nélkül árulhatom el. egyáltalán nem túloztam. jókedvű kisfiú. Előbbinél tehát öt. Vagyis kerek száznyolcvanmillió pengő évi gázsival. Ha azonban elemésztik a tigrist. hogy a tigriseknek emberhúsra való gusztusa alábbhagyóban van.hors concours1 . mifelénk ismeretlen számjegyeket vezessenek be. Az évi 1700 tigrisölte ember valóban nem sok.így becézik Jaipur jövendő urát . hogy „mindössze csak egyetlen crore". hogy Jaipur fejedelmének. Hiszen csak minden kétszázötvenezredik embert ér ez a különös balszerencse.ha meggondoljuk. Ha azonban végül még azt is meggondoljuk. mert attól tartanak. És hányat felejtenek el bejelenteni? Az erre vonatkozó adatokkal mindig baj van. akkor India tigriseinek és mérgeskígyóinak garázdálkodása. Megjegyzendő. India valamennyi istene kegyes lesz hozzá és távol tartja tőle az ősi átkot. A kimutatás szerint évente átlag 22 ooo-re tehető a halálos kimenetelű kígyómarások száma. hogy az Egyesült Államokban évente tizenkétezer embert gyilkolnak meg. hogy a világ egyéb tájain használatos számjegyek nem elégségesek a maharadzsáknak. a crore pedig tízmilliót jelent. sőt a hivatalos Indian Year Bookban bárki elolvashatja a maharadzsák bevételeinek hiteles kimutatását. a mi pengőnknek mintegy duplájáról. a lakosság számához viszonyítva.az ember! . jelentéktelen kihágássá zsugorodik. A kényszerűség tehát abba hajtotta szegény fejedelmeket. hogy azelőtt. szabadjon egyúttal a tigrisekről is néhány statisztikai adattal szolgálnom. Állítólag évente mintegy százezer darab marhaélet íródik a tigris rovására. Ezért nehéz megbízható kimutatást szerkeszteni. Mert például a haiderabadi Nizam. utóbbinál hét nullát spórolnak meg. És restelkedve kell belátnunk. mint amilyet Náhar. hogy földünk legvérengzőbb ragadozója . megtakarítva ezáltal egy csomó nullát. A szarvasmarhára már jobban rájár a rúd. annak az egy-két vénasszonynak eltakarításával. A többit tessék kiszámítani.

Azaz. Viktor mindig bejön hozzám. A maharánik zenánája. Ez a kitűnő Viktor már valóságos cirkusz. 4. uszodája van és külön autói. mégis teljesen elkülönített világ. Bejön és elmondja legújabb értesüléseit. hogy én döntsem el. mielőtt F átöltözne. hogy elődjének még ma is ezer özvegye él a City Palace-ban. Esténként. hogy a maharadzsának három felesége van. Viktor szép rendesen kitereget minden hozzávalót. inkább a világoszöldet. Sőt. hol a maharadzsán és gyermekein kívül férfit nem láthatnak. -Azt mondja. Rambagh Palace (Rajputana). hogy ügyes szakértelemmel bekapcsolja hátán a ruhát. Körútja végeztével még ide hozzám is átküldi a maharadzsa. Hetven személyes. Estére nagyszabású díszebéd készül. Ő viszont a világért se mosolyogna. ami bizony nagy leépítés. Ezúttal kapóra jön a betegségem: itt maradhatok szobámban. teniszpályája. És morc pofával kérdi: Which one should we make her wear tonight? . elkészíti a fürdőt. Mert a maharánik csak kékablakos autón hagyhatják el a zenánát. Örömmel tudatom. A calcuttai pólógyőzelmet ünneplik. Jaipur. Jaipur. Miután a felveendő ruha problémája eldöntetett. Az orvos. Csak F valahogy el ne kapja. karján egész nyaláb estélyi ruha. Ilyen „mindenes" nem minden bokorban terem. ahogy ilyenkor szokás. ha elgondoljuk. she'd rather have the light green one. hogy mi döntsük el. melyik ruháját vegye fel F.Melyiket húzassuk fel vele? Ragaszkodik hozzá. nagy parádéba cicomázódik mindenki. Bombayből hozatnak zenekart. jaj. a kék ablakon ugyanis kiláthatnak. Díszlakomát elbliccelni. máris nevetnem kell. de jólesik! Bankett közben a nagy győzelmi aranyserleg ismét körüljárta az asztalt. Jan. A házbeli vendégeken kívül a városi és környékbeli előkelőségek is hivatalosak. Már azt tervezzük. 5. ma délután már teniszeztem is. Rambagh Palace (Rajputana). mérgesen tekint maga elé. F-et kizárólag per „She" említi: She says. amennyiben marad elég pénzünk. hiába beszélek. hogy meggyógyultam. pedig senkire se haragszik. habár a palotához hozzáépült. Bekerített külön parkja. Ezúttal persze a nagy ebédlőben terítenek. A három maharáni itt lakik a palota elkülönített zenánájában. hogy Viktort hazavisszük emlékbe. Viktor és én. F hívására ismét megjelenik. Ha benyit a szobába. Kedves figyelme valóban megható. . Lázam ma sem enged. minduntalan bejön. Összeráncolt szemöldökkel. influenzát fog rám. belátni rajta azonban nem lehet.1 versenytárs nélkül Jan. Tőle hallom.

De maradjunk csak a jodhpurnál. Régi indus úri divat. kerítéseken. Rambagh Palace (Rajputana). Minden hajnalban felriaszt. És minthogy a helybeliek ebben járnak. is megismerkedtem. Fogtam a szép vastag albumot. Imént ment el az udvari szabó. Hozzá állig felgombolt. amin az éktelen pávahang át ne hatolna. 2 úr Jaipur határain belül helybeli pénz és postabélyeg használatos. Khaki-vászonból való. maharadzsás bélyegek láttára eszembe jut. Öt és hat óra közt nemcsak egész Jaipur. háztetőkön. mi sem természetesebb annál. Mígcsak egy szép napon . ki ott néhány órán belül zöldkalapos. órák hosszat alkudoztam sötét. Nekünk mindezideig nem volt jodhpurunk. Évekig minden megspórolt garasomat bélyegbe fektettem.Vendégtársaimmal. Még esti öltözékükhöz is jodhpurt húznak a férfink. bőrnadrágos zerge-vadásszá alakul át. Lábaihoz fektettem. Kertekben. lovaglásra egyaránt alkalmas. Akárcsak a Salzburgba érkező amerikainak. rákövetkező tavasszal? Jan. Vadászembert sajnos. Ismeretlen külföldi gyűjtőkkel csereüzleteket kötöttem. Reggel ötkor ébredeznek Jaipur szent madarai. szenvedélyes bélyeggyűjtő voltam. minden vendégnek mértéket vett. Nincs az a jól záró dupla ablak. Vajon mi lett a vastag sötétzöld albumból? Tovább ajándékozták. hogy a külföldi vendégek is jodhpurban feszítenek. Holnapután már hozza is a nadrágokat. valamikor tán ott lehettek a leghíresebb nadrágszabók. féltve őrzött gyűjteményemet és elajándékoztam. Az evés-ivás. vadászatra. A pávák százai. Most azonban ezt a csorbát is kiköszörüljük. dohos szagú bélyegkereskedésekben. szűken a lábszárhoz simuló lovagló pantalló a jodhpur.atchkant melynek számtalan gombja rendszerint drágakőből készült. Újabban már este . Azóta sok víz folyt le a Dunán. akkor azonban fehér vászonból valót. templomtornyok. szebbnél szebben villogó gombsorozattal tündökölnek. Jaipur. Restelljük is nagyon. Azóta sok szép bélyeget gyűjthettem volna. fekete kabátot . a tánc meg a kertben való tétlen hentergés jobban érdekli őket a tervezett tigrisvadászatnál. Hiába ugrom ki az ágyból és csukom be az ablakot. nem is értem. hogy az európai látogató első indiai teendője a jodhpur-csináltatás. Közismert dolog. A hölgynek. Nevét a Jaipurral szomszédos Jodhpur államtól kapta. Indiai uraság faluhelyen többnyire jodhpur-nadrágban jár. hogy valamikor. egyet sem találok köztük. A szép. boldogult iskoláskoromban. Valódi sahib2-ok majd csak jodhpurban leszünk. A páva-neszt sehogy sem tudom megszokni.bizonyára tavasz lehetett ― rám nem jött a váratlan könnyelműség. Ma minden indiai szabó ért a jodhpur-szabáshoz. hanem tán egész Rajputana is egyetlen páva-kakofónia. Szobáról szobára járt. 6. Maharadzsák esténként másmás. rettentő komolyan vettem a dolgot. hogy tölthettünk egy egész hónapot Indiában jodhpur nélkül.

nagy nehezen összeszedünk vagy tizenöt récét. azt viszont ne kutassuk. vagy hajat ondoláltatni. Szegény Kesri alig harmincéves fiatalember . Habár a mindennapi életben megfogadandó tanács.„brahmin-réce". Minden reggel megpróbálom elzavarni a fene madarait. Ma három főcsoportra osztottak bennünket. a lebonyolításhoz szükséges autókat és vezetőket pontosan előállítani. A tankokban többnyire krokodil is tanyázik. Mire a három tóval végzünk. hogy szentek. tehát a puskásnak sincs. Tank. Természetesen egy-kettőre felcsavarodnak a felhőkig s mire fejünk fölé érnek. Ami bizonyára alapos fejtörést okoz Kesrinek és két társának. állattanilag mégsem egészen helytálló. de csak egyetlen ismerőst. a vendégek százféle értelmetlen kérdéseire udvarias és kielégítő válasszal szolgálni.ebbe őszült bele. Ott viszont nincs tank. A másik a teniszlabdát veri. két gépen. mire végre leereszkednek a pázsitra s elkezdik reggeli bogarászásukat. azaz körülhasaljuk a tavat. Valamerre kirándulni. igyekezzél megférni az alligátoroddal. vagyis tóhoz. a helyzet mindegyiknél ugyanaz. A harmadik pedig . Az sem használ. mi pedig egyenként kiszállunk s a parton hasra fekszünk. kutyába se veszik hessegetésemet. Ott azonban már csendben vannak. Egyik csoport a szomszédos jodbpuri maharadzsa látogatására repült. Az indiai tavak legnagyobb része ilyen emberásta vízmedence. . Innét vehette eredetét az ismert angolindiai közmondás: If you live in a tank. „Tank" tudvalevőleg tartályt vagy medencét jelent. mintsem kacsához hasonló.ebbe volt szerencsém nekem is kerülni ― vadréce-vadászatra indul. mindenkinek kedvében járni. Hallom. Virradatkor teljes órahosszat eljajgatnak. Mert az ilyen vendégsereg igényes banda. Az autók körüljárják a tankot. get on with your alligator3. Legszebb köztük a tőkésrucánál is nagyobb. És mindezt elrendezni. minthogy az alligátor tudvalevőleg a dél-amerikai vizek lakója. Még három tankot sorra veszünk. vagy egyéb búvóhely sem mutatkozik. ami mögé húzódhatna. vagy a várost megtekinteni. de bizony csak nagy néha kalimpál le egy-egy madár égi magasságokból. Kesri vezérlete alatt. legalább itt az ágyam végében ne óbégassanak.ez mind ennek a szerencsétlen három Singh-nek a dolga. Kilovagolni. Három szárnysegédre hárul a vendégsereg foglalkoztatásának kemény feladata. 3." Sekélyvizű tó mellé hajtunk.előkészítem ágyam mellé a fülbe való vattát. Kesri puskalövése szárnyra kapatja a récéket. Hanem olyan fennhéjázók. a hazai csörgőrécét. Jól tudják. mesterséges medencékbe gyűjtik az esővizet. és tilos őket bántalmazni. jóformán lőhetetlenek. hogy Indiában még a természetes tó is tank. egyetlen szál nád.Ha tankban élsz. Négy különböző kacsafajtát lőttem. Hogy hány patron ment rájuk. barna-fehér brahmin duck . hogy egy-egy kiadósabb vendégség után a szárnysegédeket lábadozó szabadságra küldik. A vízfelület teljesen sík. Néhány csapat vadréce úszkál a közepén. két autón vonulunk a várostól félórányira levő tankhoz. a másik teniszezni. Miután így körülálljuk. Pólózni. az ablakom előtti mangófán. Ezt az órát végig kell virrasztani. sokféle érdekli s minden tagját más-másféle. Egyik vadászni szeretne.. oly általánossá vált elnevezés. Ennek ellenére szorgalmasan szól a puska. elutazók bonyolult vonatösszeköttetéseit kinyomozni . A lapos tóparton sincs takarás. Három vén kakasnak itt a megszokott hálótanyája. Errefelé pedig egyéb víz híján. vagy a híres jaipuri ékszerészeknél zafírokat vásárolni. reptében inkább lúdhoz.

fehér szakálla van. Néhány tucat négyszegletes. a palotabeli alkalmazottak gyermekei részére.A tóparton heverve. Ki-ki nekiáll sárkányát felrepíteni. Hosszas vesződség után végre szárnyra kap egynéhány. színes virágok. bizony. Ide-oda rohanunk a gyepen. melynek megcsonkított agyarain vastag aranypántok villognak. Újabb vezényszó . jókora madzaggombolyagot is adnak hozzá. Tiszteleg az egybegyűlt előkelőségeknek. Elmondja a szokásos mikulási értelmetlenségeket. kámzsás. Felérve megáll és selyemkaftános mahout4 -jának Salaam!5 kommandójára magasra felveti ormányát. természetesen nem mutatkozhatnak. nem botra támaszkodik. vörös köpönyegje s hátárakötött puttonyban hozza az ajándékot. bizony. kardját felköti. szinte elvész a nagy napóleonkalap alatt. barnavörös papírsárkányt hoznak elő. Azaz nem madzag a gomolyag. A gyermeksereg rivalgása közben érkezik Father Christmas: Karácsonyapó. még mielőtt repülhetne. hatalmas. a teniszezők. Még F is kap egy tarka falovat. hogy már csak apró fekete légypiszkok az égbolt sötétkék zománcán. megtoldjuk a már felengedett vezetékeket. a repülők. Középen pedig meredek márványlejtő emelkedik a terasz fölé. A jaípuri Mikulás elefántháton érkezik. egyikünk madzagja a másikéba gabalyodik. 4 elefánthajtó 5 Üdvözlégy! A mahout kis falétrát támaszt az elefánt fellobogózott oldalához. Egyik gyereknek . háromhegyű kalap. kétoldalt lépcsők vezetnek fel ide az udvarból. puhán.hüvelykmatyi. Ez nemzeti mulatság Indiában. sok sárkány pórul jár. Tea után pedig karácsonyi ajándékkiosztás következik. Csakhogy a mi Mikulásunkkal ellentétben nem gyalog jön. Oldalát meg körülaggatták tarka selyemkendőkkel. kormos képű góbé ― napóleoni felszerelés kerül. hosszasan eszegetünk. kik az ilyesfélét bizonyára sokkal jobban értenék. hogy csak a jó gyerekeknek hoztam ám valamit. a cinege hangú gyermekkórus Thank you Father Christmas búcsú-csiripelése közben. colstokmódra maga alá hajtva. Azonnal be is öltözik. A palota előtti teraszpázsiton terített uzsonnára ismét itthon vagyunk. udvari díszelefánton. Művészi rajzokkal festették ki az elefánt fejét. jónak. Dolga végeztével a Mikulás elelefántozik. mint Santa Claust.s az elefánt szép lassan. elefántok feljárója. A palota előtti gyeptér terjedelmes teraszt képez. Újabb és újabb selyemgombolyagok kerülnek elő. rossznak egyformán. Örülök a szép verőfényes délutánnak s az eddigelé idegen vízimadarakkal kötött ismeretségnek. a nagyszakállú Mikulás ― privát életében a hadsegédek egyike . Nyújtott ormánnyal. fehérplasztronos kabát. meg a városban kószálók. akár a májusfát. hasra fekszik. hanem cérnavékony. míg csak oly magasra nem emelkednek a sárkányok. Nevezzük tán inkább Mikulásnak. . És már osztogatja is a skatulyákba pakolt ajándékokat. Mert hosszú. Anyák. de elszakíthatatlan selyemszál. Megjöttek a többiek is. Egész csapatra való gyereket terelnek össze apáik. Magas csizma. minden lábát külön-külön. nem is rénszarvasfogat húzza. a rosszakat beleteszem a puttonyba. iszalagos folyondárok díszítik.lemászik rajta. szétosztják köztünk. Utána sárkányreptetés következik. Azon kapaszkodik fel a Mikulás paripája. valódi fasisztamódra. Parádéba öltözött.

főképp a rézkovácsok. amforára. mint a húsvéti pirostojással szokásos „kókányozás". Hónapok idegölő. átszellemült mozdulatlanságban kuporognak a rézkarcolók. korsóra. A jaipur-red India-szerte ismert zománcszín. A kasztrendszer előírása szerint a fiú csak atyja mesterségét folytathatja. rézötvös fiából évszázadok óta csak rézötvös válhatik. megtörölgeti. a légiharc áldozatai. Nemzedékek gyakorlata s szakértelme kristályosodik itt ki. kobra vagy páva elő ne fordulna. mint a szárnyaszegett madár. egyenként varázsolja elő lepedőruhájának fodrai közt rejtőző titkos zsebekből. generációk óta kovácsolják a rézedényeket. hogy aztán néhány garasért nagy nehezen túladhassanak rajta. bonyolult arabeszkeket. Jaipur. lapos réztáblára. Gyerünk most a drágakövesek utcájába. újból rálehel. Amelyik sárkányt sikerül elfűrészelni. Földöntúli türelemmel. A százféle. A páva azonban itt is vezet. De mihelyt közeledsz. A . 7. csodálatosan tökéletes. fény felé tartja. győztes sárkány díjat nyer. szarvasbőrrel fényesíti . Értékesebb köveit szarvasbőrpakolásban őrzi. Legkedveltebb rajztéma pedig a tigrisvadászat: elefántháton felvonuló nagyúri társaság. szemrontó munkáját vésik ócska rézszelencébe. melyben tigris. Tigrisen kívül leginkább a kobra meg a páva izgatja a rezesek fantáziáját A százféle tarkazománcú véset között jóformán egy sincs. rálehel. a palota kertfalain kívül. sokszínű zománccal a legkülönfélébb jeleneteket égetik. Rambagh Falace (Rajputana). hajszálfinom díszítéseket is vésnek. tarka lepedőbe bugyolálva guggol a padlón. Mert a vésnökök a rézműves-társadalom igazi művészei. szelencére. mire megnézheted. állatokat. hogy üzleten jár az esze. a „sport" ezután következik. opált kínál. A kézművesek negyedét járjuk. Kalapáccsal és vésővel. rézkovács fia alkalmasint már kalapáccsal jön a világra. betessékel. Kicsomagolja a követ. Csillog-villog és kalapál az egész utca. Itt is egész városrészt szálltak meg a rezesek. Rézműves-dinasztiák ezek. szemmel látható rajzon kívül. Virágokat. hasas rézbödönyre. Kint ül az ékszerész a nyitott kirakatban. Jan. jóformán csak nagyítóüvegen élvezhető. míg csak odafent egyik fonál el nem vágja a másikat. Mikor ketten egymásnak koccantják a markukban tartott tojás végét. Délelőtt ismét a városban barangolunk. vésnökök és faragók műhelyeit. Olyanforma mulatság.beletelik tíz perc. lehullik. Üstforma. ha két fonál fent a magasban kereszteződik. A többiek pedig. a málnaszín város utcái közé. az elveszti tartását.Azonban mindez még csak előkészület. Portékájából semmi sem látszik. Rubint. nem is hinnéd. meg az elefántfejre felugróban levő bősz tigris. ismét törölgeti. A jaipuri rézötvösök specialitása a cizellálás és a zománcfestés. Kérdés: sajátjuk törik-e be. vagy a másikét sikerül-e betörni? A végül egymagában lebegő. fűrészelő mozdulatokat végez. smaragdot. Zománcozásra határozottan ő a legalkalmasabb. szerteszéjjel hullanak. egymáson kígyózó. A két sárkánytulajdonos ide-odarángatja a kezében tartott fonalvéget. Ez persze csak akkor lehetséges. A jelszó: mindenki igyekezzék sárkányának feszülő fonalával a másik sárkány fonalát elmetszeni. leültet a fehérbőrű vendég számára tartogatott egyetlen székre s bemutatja kincseit. legnagyobb választéka azonban zafírban van.

Öt azonban a sebzettek követése nem érdekli. A lomha nilgait hamarosan el is érem. tigrisestül. Ott a bivalyhulla a hegyoldalban. vadásztársaim részvéte velem van. az amerikai pólócsillag felesége. Európai ékszerészek sokat vásárolnak itt. Az efféle terepet kedveli a chinkara. India egyetlen gazellája (Gazella benetti). Aminek nemcsak én örülök. Hazafelé menet még egy szép black-buckot is lövök. hallom. Csupán szarvának hajlatában látszik némi kis eltérés. Mire ezek a kövek honi ékszerüzleteink kirakatába kerülnek. Félig katonásan. mikor nagy messzeségben feltűnik három chinkara.sőt úgy látom. Ismételt meddő puffogtatás után is csak nehezen sikerűl első black-buckját és nilgaijét terítékre hozni. Cartier úr ügynökei is gyakran végigszaglásszák a jaipuri zafírkufárokat. És mire végeznek. izgatott alak érkezik. színe teljesen ugyanaz. nagysága. . Jókora stanicli zafírt. félig rongyosan öltözött turbános: uradalmi vadőr. még a puskakezelésben is. Ezúttal szakértő nyúzó is jött velünk. Sorsot húzunk. Jókor lévén még az idő. Közben azonban nekem is kijut a mulatságból: a lord ugyanis mindkét vadját rosszul. Első tekintetre szakasztott mása a szudáni Dorcas-gazellának.Semmi különös . Ha egyéb takarásom nincs is. megpróbálkozom vele. európai szemmel nézve. Majd egy óra hosszat bujkálok utána. hogy kettőnk közül melyik lőjön: a szerencse engem választ. potom árak. Nem valami híres példány. faképnél hagyjuk az izgatott vadőrt. hanem nyilván örül neki a lord is. Erős nagyítású távcsövem világosan mutatja. szeme járásából kitetszik. világosabb vagy kissé hibás zafírokat jókora vászonzacskóban tartja. az elejtett vadak szarvát és fejbőrét rendesen megtakaríthatjuk. este bizonyára visszajön érte a ragadozó. míg végre egy hosszú lövéssel kivégezhetem. ugyancsak ezzel foglalkozhatott tegnap. Hosszas előadást tart Kesrinek. Szóba se kerülnek többé. tessék válogatni. Ott teljesen elfogy a tüskesűrű. Kesri és a lord azalatt nekiülnek uzsonnázni. Vallatóra fogjuk Kesrit: . a véreb élvezetes munkája tehát nekem marad.legyint a kezével -. csak tigris. én is végzek a chinkara-bakkal. Remélem. kopasz homokpusztaságba fullad. félig felfalt bivalyostul. Ő is újonc Indiában .kevésbé értékes. teleönti velük markodat. vékonyan találja. Észak-Rajputánában nagyon elterjedt vad. Egész szatyorra való követ vásárolt. lövése után mindkettő odébb áll. onnét aztán gyalog látok a gazellák megközelítéséhez. Az árak. akárcsak dunakavics volna. Már indulunk is. Összevissza autózzuk a gidres-gödrös pusztaságot s már éppen haza akarunk fordulni. hogy érdekes hírt újságol. De ha már itt vagyunk. hanem a jótól még ez is messze jár. kidöcögünk az országútra s vagy húsz percnyire elszaladunk rajta észak felé. háromnegyed óra múlva tálalnak! Ezzel betessékel az autóba. hogy a három közül az egyik bak. Ezúttal a minap érkezett Lord Jersey is velünk tart. felfelmutogat a közeli hegyláncra. Délután újból a tegnapi sűrűk közt vadászautózunk. jaipuri áruknak mintegy hat-hét-szeresére szöknek. de a black-buck alaposan kiizzaszt. Alighogy a fekete bak fejét megnyúztuk. segít az egyenetlen terep. F. Ott a hegyoldalban! A bivaly feje még most is ott hever. mégis újabb fajtával gyarapítja gyűjteményemet. A palotabeli vendégek egyik hölgytagja. kit az előrelátható négykézlábalás egyáltalán nem lelkesít. dimbes-dombos. Hanem most már gyerünk haza átöltözni. turbánostul. Ismét valamivel különb az eddigieknél. Nagy kerülővel szél alá hajtunk. Jaipurban csak szórványosan található. Ismét leütött egy bivalyt az éjjel.

a mugger. kormoránok egyvelege mutatkozik a parton. Krokodilvadászat a Rangadh-tavon. miután a vendégek karavánját elindították. őket éri az őfenségével való autózás kitüntetése. Mindennek eljön az ideje. Jaipur. három méter körüli szörnyeteg. Lám. . beljebb meg kisebb récetársaság úszkál.Csak türelem. vizsgálgatjuk a tóság állatvilágát.világosítottad ―. gémek. időben utoléri a többit. Valóságos indiai királytigrist! Álmaim vágyát.mondom epedő hangon maga olyan ügyes ember. karcsú állatokká nyúlnak. Őfensége kocsija amúgyis jóval gyorsabb. azokra telepszünk. telefonok.. azokra hajtjuk a tigrist. amaz pedig Rangadh. Néhány csapat vadlúd. . az majd csak később jön. afrikai sógoránál valamivel kisebb. ilyen a maharadzsai vendégség. kinek ki mellett. mozdulatlan alakok nyújtózkodnak: napfürdőző krokodilok. A verandán kerti hintaágyak.pont ott a sekély vízben? Mintha két óriáscsibor fénylő háta lenne. . mintha léniák volnának a hegyoldalba vágva.hangzik a megnyugtató válasz. 8. ezt a palotát hívják annak. Vidrapár játszik a napsütötte tóparton. előre kikalkulálták.Ez Rambagh . fertelmes hupikék bársonyfotőjök. gólyák. hanem azért ezek között is látszik néhány tetemes. most partot érnek. bozótos hegygerinc emelkedik. De nicsak. A maga tigrisének is.. Emeletes a kis tanya. Piknik. Ultramodern bútorzat. Jan. csak meghúzódnom valami bokor mögé..Úgy van .a „kis vadásztanya". Őfensége kocsija még nem járt fel. melyik kocsiban kell helyet foglalnia. A ház előtti tágas verandáról szép kilátás nyílik a nagy csillogó vizű tóra. lehet vagy huszonöt szobája. Indulás autón. A mai napiparancs: Társas kirándulás Rangadh-Palace-ba. Az indiai krokodil. Hat egyforma sötétzöld autó jár a palota elé.negyedóra alatt könnyen odaérhetnék. frakkba kell öltöznöm és pont nyolc órakor udvari ebédhez kell ülnöm. szárazra kapaszkodnak. Nem tudná valahogy nyélbeütni. Egyebet sem kéne tennem.Kesri .Van itt bivaly elég .beszéli a maharadzsa -. .kérdem Kesritől.Mi az a Rangadh Palace? . . Puskáinkat két külön autó szállítja. Rambagh Palace (Rajputana). Ez aztán az előkelő krokodilvadászat! Poros országúton egyórás autózás: előttünk Rangadh Palace . A szárnysegédek beosztanak. hogy én kint maradhassak s megleshessem a tigrist? Ha már velem s a tigrissel nem törődnek.coctail bar! A kis vadász tanyában.. vadásznyiladék. hosszú. rádiók és . utazásunk nagydíját! Nekem azonban haza kell mennem.. A tavon túl sziklás. de tízkor. A társaság két fiatal hölgye visszamaradt. Kezünkben messzelátó. Kisebb vadásztanya. . Léniáról .. A tóból kiemelkedő két-három szigetecskén pedig szürke. . Ilyet még leírni is keserves. Hát az a két kergetőző fényesfekete. A gerincre merőlegesen háromnégy harántsáv világosodik.Azt hittem. egyórányira esik ide. s megvárni a tigrist. a krokodilusok tavára. legalább szegény bivalyokat sajnálják! Hát nem kár értük? Sorra öldösi ez a gonosz ragadozó . Vendégszállító autókülönítmény.

szembe találkozunk a maharadzsa csónakjával. Elhatároztuk. Girbe-görbe. Igaz. Az pedig. Kiérve a lagunából. Ha azonban egyet rúg magán. krokodil hasal a partoldalban. Jelentkezés szerint. programon jelzett „piknik". De a muggernak nem ártott.two – tbree! . Es akkorát rúgott. Lesétálunk a tópartra. A tóág egyik kanyarulatában. Ezt el is várom. Még mindig célozgatjuk a krokodilust. A sofőrök megindítják a ladikgépeket. hogy amennyiben vagy száz lépésnyire sikerül megközelíteni a krokodilust egyszerre lövünk rá. Hát persze. A „kis vadásztanya" ebédlőtermében hatfogásos lakomát kérődzünk végig. Azt ajánlja.. Egyszer csaknem sikerül is. hogy ki óhajt krokodilusozni. azokat vesszük elő s szorosan egymás mellett haladva. Elpöfögünk a tó legtávolabbi részeibe. Megegyezésünk szerint a maharadzsa majd számol. Messze esik. legfeljebb kétméteres. Közelebb úgysem enged. kint hasal a vízparton. Mihelyt a megbeszélt távolságot elérjük. alig harminc lépésre előttünk. Az ingatag ladikból azonban vajmi bizonytalan irányzás esik a száz lépésre szürkülő muggerfejre. A partján alvó. szörnyű nagyot szólt a puska. hátát sütteti a nappal. Mindketten ― a maharadzsa és jómagam ― lövésre tartott puskával ülünk a hajó orrában. jókora krokodil kerül távcsövem látókörébe. halk lapátolással közeledünk az alvó hüllő felé. Utána megkérdeznek bennünket. csatlakozzunk hozzá. azok is kedves tanyái a mugger-nak. a kis brazíliait majd kidobta a ladikból. másodpercek alatt üresek a szigetek. már elveszett. Azóta sem került rá sor.szólok magamban . egyszerűen csak ladikázni. Haditervünk a következő: A part közelében lehetőleg letompított pöfögéssel lopakodjunk. magát biztonságban képzelő muggert így talán meglephetjük. Na . míg csak közelébe nem érünk valamelyik tónyúlvány torkolatának. Egymás hegyén-hátán tolakodnak a tóba. Miközben beszélgetünk és a tópart távoli részeit vizsgálgatjuk. csak úgy lehet helyben marasztani. A brazíliai gyermekorvos ül mellettem.. ha pedig felébresztjük. azon a lövés sora. akkor valóban úgy illik. ki óhajt vadrécézni és ki óhajt minden vérontás nélkül. fajának jellegzetes kacsázásával. vagy öt-hatszáz lépésre. akárcsak maguknál a fácánvadászat. hogy lehetőleg egyszerre süthessük el puskáinkat . óvatosan célba vesszük a mugger fejét. három csoportba osztanak. kanálisszerű nyúlványok ágaznak ott széjjel. leszalad a vízbe..balsejtő tekintetem a távoli szigeten alvó krokodilusok felé fordul. Kisebbszerű mugger. Éktelen pufogás-kattogás . Jobb emberek nyilván mind Jaipurban kezdik a tigrisvadászatot. Mindegyik csónakban akad azonban egy-egy pár evező. Ott aztán hirtelen állítsuk le a gépeket s a bennünk levő lendülettel nesztelenül forduljunk a kanyarodó vízszorosba. A leállított motorokat most nem merjük beindítani.. Ez az a bizonyos. s behajózunk az egymás mellett sorakozó motorcsónakokba. hogy én is itt lőjem. Végre megszólal a maharadzsa: one .. Ha a spanyol király itt lőtte. talán két ladikkal sikerül valami ügyesebb tervet kieszelnünk. Alaposan megijedt. nehogy ismét elijesszük vele a muggert.. Fejbe kell ám találni. egyetlen mozdulattal vízbementi magát. Szikrázó szemmel kapja fel a maharadzsától kölcsönkért nagy cordite-puskát és bátran odadörrent a muggernak. Nem csoda. hogy azon a részen már öt éve nem vadásztunk. F és jómagam persze a krokodilusozó különítménybe kéredzkedünk.azok is befejezték mára a napfürdőzést.léniára megy a tigrishajtás. Látja azt a harmadik nyiladékot? Azon lőtte első tigrisét a spanyol király! Maga is Jaipurban fogja lőni első tigrisét! Nagyon helyes. víz alá bukik.

A napfürdőző sárkány pedig . Viktor nyakán kidagadnak az erek. Én ugyan nem soká feszítek új viseletemben. rég várt örömhírt: holnap indulunk tigrisvadászatra! Kezdődik a komoly élet. mint valami szűk csizmát. rajtam kívül nem is kerül ide más.Egymásra nézünk. kemény táboriágyon alszunk. Újabb lakoma következik. Mégcsak szemével se pislant. Visszabújok közönséges. Hanem az új nadrágon kívül ma egyébnek is örvendezünk. Csak arra vagyok kíváncsi. De a mugger nem mozdul. Három különböző tankot állunk el egyszerre. . Mégcsak farkával se legyint. Kár volt azt a négy utolsó lövést belelőni. valódi indiai uraságok.akkor csapja meg orrunkat a borzalmas dögszag. libát. ivászat és tánc. nehogy kifoghasson rajtunk és megszökjék. hogy csak stráflövés érte. henyélésnek. az biztos. Vége a jólétnek. mert ezt minden asszisztencia nélkül le is tudom vetni. Lőhetnék . meg sem tudjuk állapítani. hogy elkábult csupán. Délután ismét récevadászatot tartunk. .Ezt azután agyonlőttük. mire levetkőztet.lehet. dőzsölésnek. bátran siethetünk a part felé. Jodhpur levetéséhez ellenben segítség kell. Úgy kell leerőszakolni a lábszárról. így aztán jobban lövésre kerül. autóba ülünk és hazaszökünk. Már tíz lépésre vagyunk tőle . Adjunk bele még két lövést. Pontosan fejbe találhattuk. Ma sokkal jobban sikerült. 9. pipaszár lábúak lettünk. Minden dög büdös. Ez a tó legkisebb. még álmában agyonlőttük. Nekem különösen jó hely jut: tóba nyúló vékony földnyelv végében állok néhány alkalmas bozót takarásában. vajon fejbelőtte-e valamelyikünk? Ezzel vége is a krokodilvadászatnak. ezeknek a városi dámáknak miképpen ízlik majd a szabad bográcsban főtt tábori koszt? Meg a hideg patakban való mosakodás és ehhez hasonlók? Nem lenne tanácsos a vendégség nagy részét itthon hagyni? Bizonyára ők is szívesebben alszanak palotabeli ágyukban. sárszalonkát vegyesen. Éjfél elmúlt. Jan. Nyugodtan beindíthatjuk a motort. Azóta itt puhítja a Nap a vízparton. mint tegnap. Nagyszerű újságot hallottunk. Vajon melyikünk találta el? Mind a ketten? .meg se moccan. Kisül.Ejha! . Sátor alatt lakunk majd. mikor Kesrivel hármasban kisomfordálunk. A városkaput bezárták már. Fejenként még két lövést odagyújtunk. Így aztán örök titok marad. hogy még múlt héten lőtték a nagy muggert. most aztán annyi lesz benne a lyuk. Jaipur. megismerkedünk az indiai dzsungel sokféle veszedelmével. A vad egyikből a másikba száll. pantallómba. mire a strázsa hajlandó kinyitni. Rambagh Palace (Rajputana). Megjöttek a jodhpur-nadrágok! Be is öltöztünk már. Kesri vagy tíz percig döngeti. récét. Nyilván felébredni sem ért rá. hanem a napok óta rothadó krokodilussal semmiféle szag nem mérkőzhet. Lövök is vagy húszegynéhány vízivadat. melyikünk golyója végzett vele. hogy ennek a sok kényes hölgyvendégnek.Jóformán egyszerre csattan a két lövés. Ami biztos.Ne könnyelműsködjünk ― óvatoskodik a maharadzsa .

Már azon tűnődünk. mígcsak ki nem akar szállni a kocsiból.Pedig itt az is kell . A puska ellen nem lehet kifogásom. Ott a sok bozót meg gödör közt kénytelen lassan járni. Kesri. nem lesz olyan egyhangú a hosszú.mondja Kesri.Szmokingot dzsungelbe? Tigrisvadászatra? ― Most rajtunk a sor értelmetlen arcot vágni. A vendégség többi tizenhat tagja mélyen alszik még. A városszéli antilop-cserkészeten mégcsak hagyján. Mintha kínaiul szóltunk volna. vajon közös hátizsákba csomagoljunk-e mind a ketten.hahaha . Kettőnkön kívül még két vakmerő vállalkozó akadt. puha karosszékben. Jan. selyemernyős villanylámpa meghitt fénye mellett . hogy a szárnysegédek csak ugrattak.Hát mi az. vagy külön zsákot kockáztassunk? Viktort is belevonjuk a vitába. Így aztán kénytelen vagyok minden hibát a patronra fogni. ha délre elkészül. Legalább megszakítjuk az utat. Nem törődik sem az úttal.többet is. hogy akár hajókoffert is vihetnénk. Kérdésünkre azonban teljesen értelmetlen arcot vág. Csak aztán tigris is legyen. ― Hát az estélyiruhákat . -Néhány tankot érünk útközben. hogy aki útközben netán vadászni óhajt.Százhatvan kilométeres út áll előttünk . Rátipor a gázpedálra. Kesri . 10. Aztán . sem a mögötte ülőkkel. tán a cilindert is visszük? Mi lesz ott? Udvari bál? Jó egynéhány vadásztáborban tanyáztam. Kényelmes mahagóni-íróasztalon gépelem a mai nap eseményeit. s többé le nem száll róla mindaddig.jelenti a komolyságát csak nagy nehezen visszanyerő Viktor. elég. Szakértő az efféle udvari vendégségben. csakhogy ezek a jaipuri töltények gyalázatosak. a palotából való indulással. ha Kesri nem ülne a kormányhoz. sem az elébe kerülőkkel. bizonyára tudni fogja. addig a hátulülők haja szakadatlanul égnek áll. Ha inkább a sofőrre bízná a hajtást. . Jaipur State (Rajputana). Viktor. de szmokingot még egyben sem nélkülöztem. számukra csak tizenkét órára tűzték ki az indulást.szmokingban. A sofőrön kívül öten ülünk a kocsiban: F. hozzá. Mindent a minimumra redukálunk. mi a teendő. Amíg ugyanis Kesri kezében a kormány. hát még az ütőerejük. Lefekvés előtt összeválogatjuk a holnapi vadászkiránduláshoz szükséges holmit. Kilenc órára jár. sorra vadászhatjuk. mindegyikben akad réce. de még sokkal jobban örülnénk. . szép sorjában. .. Kisül.Csak a legeslegszükségesebbet tessék pakoltatni! A szárnysegédektől ezt az utasítást kaptuk.hogy lehessen abba belegyűrni? . az induljon el jókor. Aki pedig az alvást becsüli többre. akárhány.hehehe . meg két koránkelő angol. Az este ugyanis a maharadzsa kijelentette. Már a szaguk sem jó. Örömmel helyeseljük a szórakoztatónak ígérkező útbeosztást. . Valósággal rázza a hahota.Egy hátizsákba? ― hebegi fuldokolva. Sátramban! Dzsungelbeli vadászsátramban! Hanem kezdjük elölről. mikor az aranyturbános kapuőrség feszes tisztelgése közben kigördülünk a Rambaghpalota kertjéből. kik a hajnali kilenc óra kemény megpróbáltatásával szembe mertek nézni. Kisül. poros autózás. .nem ismer irgalmat. az a sajátom. sem a fordulókkal. Camp Sawai Madharpur.ismeretségünk óta legelőször ― hangos nevetésre tárul a szája.meg a szmokingot . Hanem országúton . lesz poggyászkocsi. Lesz hely bőven.

Az útközben tervezett vadászgatás ellenben nem sokat ért. meg ne mondjuk senkinek. előttük pedig háromíves.His Higbnesses shooting camp . a másikon pedig rezesbanda. Szívünkre kötötte. Csakhamar le is térünk az országútról. aranycímeres bejárat egyik oldalán. de össze-vissza csak hat récét lőttünk. Fegyveres csendőrpár posztol az elágazásnál. . Legnagyobb zavarban vagyok. És amint közeledünk. a völgybeli tisztáson ― valóságos sátorváros fehérlik! . Országúti zsákmányunk mindössze két kutya és három páva! Három rajputanai szent páva. indulóra reccsent a zenekar. sőt még azt sem tudom. Jaipurtól kezdve minden két-három kilométernyire is turbános katonák őrködnek ― az állami haderő javarésze kirukkolhatott utunkat biztosítandó. ámulatom nőttön-nő. A gyönyörű sátorházak hófehér sorai teljesen zárt négyszöget alkotnak. a sátorváros díszőrséges bejárata. Kesri kiduplázta őket a csapatból. Kesrit nagyszerűen lehet ugratni. Nemcsak itt. keskeny dűlőútra fordulunk. fellobogózott diadalkapu. A terítékre hozott három páva közül kettőt egycsapásra ütött el. ezt az egyet bezzeg nehéz elhinnem.a tigrisvadászat egyetlen komoly veszedelme. habár dudaszóval. hegyes-völgyes vidéket érünk. dzsungelbeli tigrisvadásztanyánkra. Nem tudom. Kesri. mit szóljak. Feltűzött szuronnyal egész szakasz testőr sorakozik a cifra.jelenti Kesri büszkén. Vagy tán csak azért. Csodálkozzam-e vagy sajnálkozzam? Örüljek-e vagy ijedjek meg? Komoly ez vagy tréfa? Valóság vagy káprázat? Búcsújárás. Miután így récézgetve-pávázgatva elautózunk vagy százhúsz kilométert. Szegény Kesrinek azóta sincs nyugsága.This is „Sawai Madharpur" . kivel az autózás heve minden vallási törvényt feledtet. Vagy harmincöt hatalmas sátorház áll itt két hosszú sorban. Ezúttal ép bőrrel ússzuk meg. a szent tehenektől hátrahagyott szent lepények közt. Mégis tudja az egész társaság. Így hajtunk be a lobogós.amennyiben sajátmaga hajtja . sziklásbozótos. majális vagy operettszínpad? Mindent elhiszek. hogy Kesri után összeszedjék a pávákat? Négy óra tájban kisebb dombra kanyarog fel előttünk az út és mikor felérünk ― váratlan látvány kapja meg szemünket: alattunk. Rikácsolás. de változatlan sebességgel száguldott keresztül a pávagyülekezeten.Mi lehet az? Országos vásár? Világkiállítás? Beketow-cir-kusz? Dzsingisz khán főhadiszállása? .őfensége vadásztábora! Hátamon végigszalad a meglepetés hidege. szárnycsapkodás. Megígértük. Idebent pedig végképp tátva marad a szám. de mégcsak ujjal érinteni sem szabad. tőlünk is van mit hallania. A tégla alakú négyszög két rövid oldalán egy-egy háromszárnyú kapu. Rájár a rúd Kesrire. Vagy három tankot is körülálltunk.autója . . Finoman kavicsolt sétányok. Pávákkal határozottan több sikerünk volt. Nemcsak a bűntudat emészti. mit érezzek.Kesri már beleizzadt a sok szekatúrába. Mögöttünk pedig két szép páva vonaglott az út porában. aranyzöld tollak kavargása. a pávagázolással pedig váratlanul bő anyaghoz jutottunk. messziről jelzi a befordulót. De hogy ez lenne a tigrisvadászok tábora. melyet nemhogy elgázolni. A kapukon belül kifogástalanul gondozott kert. Egész falka szent páva turkált előttünk az országút porában. Harsány vezényszavak: vigyázzba merevedik a díszőrség.

Kicsinyenként megétkezik a vendégség többi része is. százhatvan kilométerre a fővárostól . A földbeszúrt fehér táblán. még nem láttunk mindent. Kényelmes íróasztal. Na meg levélpapírral. Aztán már neki is állhatunk a lebontásnak. A kettőnk kis tigrisvadászsátra. . Még korántsem végeztünk a csodálkozással. nevünk olvasható. nincs ami ezt a fényes lakosztályt sátorra emlékeztetné. festői sziklarészletek. Sátrunkba lépve. cigarettás doboz. pamlagok. Utóbbiba akár száz személynek is teríthetnének. Innét a nappaliból nyílik. A már említett. az ajtókat nehéz.kétnapi vadászat kedvéért! Hanem gyerünk csak tovább. bödönybe ültetett pálmafák. És mindegyik hálószoba mellett egy-egy fürdő. hanem keresztben futnak. kerevetek. színes szökőkutak. baldachinos „kerti szalon"-hoz két hatalmas sátor csatlakozik: a pipázó s az abból nyíló ebédlő.és angolnyelvű üdvözletek . tarka virágágyak. . tarkahuzatos karosszékek. Bejárója két oldalán pálmák díszlenek. És mindezt itt. mint az olasz lobogón. Ezt a nagyúri kényelemmel berendezett luxuslakást sátor névvel illetni annyi. Tarkamintás. Két-három napnál tovább azonban sohasem marad vadásztáborában. Ez hát a sátrunk. a völgybeli patak mellé szereltünk motort. Áramot is ott fejlesztünk. hogy könnyebben hazatalálhassunk. Hallgassa csak . ― A széjjelszedése már jóval könnyebb.még a fürdőszobában is ― bársonypuha indiai szőnyegbe süpped. Egyelőre azonban még kellemesen süt a késő délutáni nap. teljes felszereléssel. mint odalent Jaipurban. alatta drága szőnyegek.Két hónapig dolgoztunk a tábor felépítésén ― büszkélkedik Kesri. „Előszobából" a tágas „szalonba" lépünk. heverők.valóságos kertészeti kiállítás.most is javában pöfög. a tarka mennyezet alatt. egy-egy hálószobánk. frissen kihegyezett fekete. ruhaszekrényes. azzal két hét alatt végzünk. vastag szőnyegek helyettesítik. jobbra-balra. melynek sarkában ott a címeres felirat: Shooting Camp „Sawai Madharpur". olyanformán. toilette-asztalos. szemünk-szánk eláll. mintha a Keleti-pályaudvar főnökét vasúti bakternak címezném. . azzal világítjuk a tábort. Kesri sátrunkba vezet. a dzsungel közepén. Rézágyas. A kényelmesen bútorozott sátortermek kandallóiban vígan pattog a tűz. Velük együtt gyarapszik a zsibongás. itt már jóval hűvösebbek az éjszakák. olvasólámpák. Asztalkákon virágvázák. az nyomja fel a vizet a fürdőkbe. Már a gramofon is szól. A fiókos szekrényen whisky-készlet. Kint ülünk a kerti szalon mennyezete alatt. Nemzeti színeink ugyan nem a zászló hosszában. Sátrunk tetején pedig pirosfehérzöld magyar zászlót lenget a szél! Házigazdánk megható figyelme jóleső örömmel tölt el. cifra növényekből kirakott indus.Lent. autók be-befordulnak a diadalkapun. tintával-tollal. El is kel. Ez a kis részlethiba azonban mit sem változtat a jószándék értékén. Hiszen bárcsak kissé hosszabb ideig itt tartózkodna őfensége.frissenzöld pázsitok. a megfelelő tartozékkal. kék és piros ceruzával. És ugyanilyen kvártély jut a többi húsz egynéhány vendégnek is.Hát a vizet honnét szerzik? . a whiskyt is töltögetik. már a brigde-asztalokat is készítik. Az egyes szobákat tarka vászonponyvák különítik el. vízmedencék. A park közepén pedig hatalmas vászon baldachin. süppedő karosszékek. hol nehéz ezüstkannában szolgálják fel a teát. Vászonfalaitól és vászon mennyezetétől eltekintve. Lábunk pedig minden tapodtatnyi téren .

Színes villanykörtékkel világított szökőkutakból csobogva játszik kék. A háttérben pedig nesztelenül imbolygó. Felsorakozik az őrség. ilyenformán szól. Meg aztán.. Riadozva nyerítő zebraménes. Nagyon akkurátusan megy minden. Vadonbeli vadásztábor! Hej. a zenekar. Hogy zavartalanul jóllakhasson. abban a közeli hegyoldalban.a szent bivalyt. mint az oroszlán. A lobogós díszkapu előtt mozgolódás támad. már halljuk is a katonás kommandót.vadonság hallgatódzik. A vadonság intimitásait. félóra alatt ideér Jaipurból. hova lettetek. És utána elordítja magát. A dzsungel privátelete nyilván legkevésbé érdekli a vadásztábor lakóit. Sőt. Rambagh Falace-ban. Mert nálad otthon voltam. Távoli repülőgép-zümmögés hallatszik.A sátorsoron kívül pedig . Lehet. És tíz perc múltán. ahogy már említettem. Hogy is Ordít a tigris? Sajnos. benned éltem. dobban az őrség tisztelgése. Neki azonban szabad.. Odalent a patakvölgyben pedig pöfög a Vízvezeték motorja. ahol holnap vadászunk. szmokingban gépelek sátorbeli szalonom íróasztalán.. Itt azonban idegen vagyok. Sokkal halkabban.. értettem a nyelveden . Egyetlen találkánk sem volt még. szúnyoghálóm falán hegedülő moszkitóraj ezerhangú afrikai éjszaka! Ennyire még tán sosem fájt a szívem utánad. hogy éppen most üti le a vacsorájául kikötött bivalyt. piros és zöld vízsugár. Egyszer-kétszer egy éjszaka. Odakint is villanyfényben úszik a táborváros. Az indiai dzsungel éjszakáját még mindig nem ismerem. Most pedig. minden pillanatban várhatjuk. tisztek rendezkednek. Pedig odaát.. Szárnysegédek. egyetlen szót sem váltottunk négyszemközt. Azt is csak nagy néha. ez a nagy fényáradat.. Valamivel kevesebb a márvány és több a vászon. Tán még fel is lármáznák a tábort. mégcsak állatkertben hallottam: . Az estebéd. A kétnapos vadászathoz külön repülőtér is készült. Tigrisek járnak. hogy Náhar sahib annál könnyebben végezhessen vele. sőt a tevekülönítmény is. talán éppen most öl a tigris. szürke hegyek: hét udvari vadászelefánt. a tábor közepén álló nagy zászlórúdra pedig felszökik az ötnegyedes fejedelmi lobogó: Jaipur ura behajt a táborba. autópufogás úgyis világgá zavarhatta innét a vadat.Áooong! Igen. akárcsak otthon volna. Hanem azokról senkise beszél. Vagy tán le is ütötte már a bivalyt .. kedves afrikai tanyáim! Széllel bélelt kis sátram. Így menjek ki hozzá. tompán felnyögő oroszlán. Különben kevés különbséget látok a palotabeli meg a tábori lakoma közt. A maharadzsa még nem érkezett meg. cölöphöz kötik. a titokzatos dzsungeléjszaka ezüstjét kirekesztették a tábor területéről. siet a leszállótér felé. egészen másképpen. melyet embernek tilos levágni? .. szmokingban? Hiszen ki sem eresztenének a kapustrázsák.. s az éjjeli . melynek nyitott bejáratát parádés strázsa helyett legfeljebb pislákoló tábortűz őrizte. Autó fordul ki az ív-kapun. a „flancból" a dzsungelban sem szabad engedni.. mikor a leáldozó nap jóéjt pillantása vakítóan csillámlik a rezesbanda hangszerein. csoportosítanak. Csattog a cintányér. Sátraink előtt fegyveres katonák őrködnek. selyemernyős lámpa fényénél. zene. ki is pányvázzák számára. Repülőgépen jön.

a tevéket felnyergelték már. Tegyük fel. Készülődjenek. nemigen lesz alkalmunk mozogni. Sajnálnám azonban.és főképpen megszeretni . vajon én megláthatom-e majd? Hiszen annyian leszünk vadászok. . Sőt. . nagyokat zötyögnek a baktató tevéken. sőt boldog vagyok. hogy mindezt egyszer megláthatom.lakomától ellustulva. Hanem megérteni . rázassa csak.Mi az.a főrendező. Hiába.. kék szökőkutas. átnézek a szomszéd sátorba Jersey lordhoz. szép nagyot. Biron Singb-gel. Úgy mondta. Ez az egész hollywoodi. miért éppen nekem jusson? . teveháton megyünk tigrisvadászatra? Pongyolát húzok. A vadonság isteni arcát beszennyező. ö irányítja a tigrishajtás sokféle fortélyát.Miért ilyen biztos ez? Honnét tudja a maharadzsa? Titokzatos dolgok.Dehogy vadászunk teveháton.sosem tudnám! Jan. Hat egyforma vadászautó jár az ebédlősátor elé. hogy gyerünk. A vadászmester .. a tigris nem váltott ki belőle. Jaipur State (Rajputana). én ezt nem tudom jó étvággyal lenyelni. Érthetetlen világ. Mintha tigrisemet előre megrendelte volna.Holnap meglövi első tigrisét. Én már megyek is. ha olvasóim félreértenének. Ezzel búcsúzott tőlem a maharadzsa. Hogy részt vehetek benne. Pedig én nem is tornáztam. itt a sátrak közt körbe tevegelhessen. tőle függ . "Visszakívánkozik belőlem.. ha muszáj volt. Fegyvereket vizsgálgatnak. itt állnak sátrunk előtt. Hogy jóllakott belőle. Körülreitsulozzák a táborkertet. ha olyan igen jólesik. patrondobozokat bontogatnak. Ezeket csak azért nyergelteti a maharadzsa. mintha én mégis jobb étvággyal reggeliznék náluk. sátorváros. ilyenkor reggeli előtt jólesik a májat kissé felrázatni -shakes your liver up .Csak rajta. a fővádászmesterrel kerülök egy kocsiba.. Rázattam én a magamét tevével eleget! De csak. jobban tudja a szokásokat. embereim körülcsapázták a környező erdőrészt. mintha ehhez kétség se férne. kodakokba friss filmet töltenek. 11. a nyomok szerint nem is egy.Éppen most kaptam jelentést. örülök én. hanem két Náhar lakmározott a bivalyon. a tigris éjszaka levágta a bivalyt. Remélem. rezesbandás majális. mikor az imént széjjeloszlott a társaság. hogy aki netán reggeli testgyakorlatot óhajt végezni. Ha vendéglátónk iránti hálátlansággal vádolnának. Reggeli közben így szól a maharadzsa: . hogy leütötte. Camp Sawai Madharpur. elhevert mellette. ő már járt itt. Hiszen szó sincs róla. .egyúttal a maharadzsa nagybátyja . Egész nap egy helyben ülünk majd. a közelben megfeküdjék. Egyik vadőröm állítása szerint pláne hárman is vannak. élvezettel rázatják a májukat! Hanem utána. Viktor azzal ébreszt. maradékát ott őrzi holnapig. . Csakhogy én. F azonban és a többi hölgy is kapva-kap az alkalmon..nagyon egészséges dolog! . Sátrába siet mindenki. Mulatságból én nem tevegelek. Hogy vele viszont mi végezhessünk majd könnyebben . El is feküdt már. Pont fél tizenegykor hagyjuk él a tábort. félóra múlva indulunk.

hogy a meghajtandó erdőrészben már három-négy héttel a vadászát előtt etetgetjük a tigrist. Így aztán mire elkövetkezik a vadászat napja. Biztosra mehetünk. érthető. A személyzet onnét figyelheti a lakmározó tigrist. Nem különösen nagyok. Ügyes.Ebben az erdőrészben gyakran rendezünk hajtást. hogy a puskások közül kinek megy a tigris. hogy túlságosan sietne az első lövéssel. Bizonyára egy alomból való. csak legyen nyugodt. A „kunszt" csak ezután jön. üres hajtásokkal nem kell időt veszítenünk. De minthogy régen. rajtam nem fog múlni. Sosem verődik csoportokba. Főként. nem szokása a hajtók közt visszaszökni. . elé? . ezt vadászat előtti este friss homokkal szórjuk meg. milyen és hány tigrisre számíthatunk. Mihelyt megpillantja. betanított cirkusztigrisek? Talán előre odakötözik őket a kiválasztott puskás. senki se háborgatja. . hogy bizonyos tapasztalatokra tettünk szert.négyzetkilométernyi kockákra osztják a területet. ahogy azt másféle vadnál tapasztalhatjuk. s ha nem zavarják. A dzsungelba vágott vadásznyiladékok a mintegy tizenöt méter szeles léniák . a tigris a kívánt helyen fogja keresztezni a puskások vonalát. merre szaladjon. hogy őfensége parancsára a tigris köztem és Jersey lord közt fog megjelenni. magában járó. lakomája végeztével elfekszik és napközben is megmarad a szokott etetőhely környékén.Eddig meglehetősen egyszerű a dolog. Mígcsak fel nem ingerlik.Hát ennyire azért nem vagyunk még. gyakorlott személyzettel meglehetős biztonsággal irányítható. . miképpen irányítják a tigris útját? Hogyan tudják elrendelni. Félreeső. . egymástól mintegy százötven méternyire. . lőjön azonnal. Vadászat hajnalán pontosan megállapítjuk. Mert alig indulunk. a puskásvonaltól: számított első vagy második nyiladékról indulnak.Igen. . melyek gyakran még harmadik évükben. hogy a tigris melyik kockában tartózkodik. különösen. habár teljesen kifejlett. A homokos gyalogúton könnyű nyomozás esik.kérdem gyanakodva.Néha lestornyot is építünk. hogy még a tigriseinek is parancsol? . az igazi szakértők csak most lépnek működésbe^ A tigrist ugyanis úgy kell kormányozni. nem hinném. melyik puskással lövesse meg magát? Mik ezek.A mai hajtásban ketten. néha a késő reggeli órákig kitart a bivalydögön.valószínűleg az is. A bivalyt tehát valami patak vagy dagonya közelébe kell kikötni. mert akié az első találat. A tigris. . Áldozatát a közeli sűrűbe vonszolja. a bivalyért. a hajtás tehát többnyire egy-két kilométer hosszú. meglehetős bizonyossággal tudjuk. hogy lehetőleg a . . évszázadok óta rendezzük a tigrisvadászatokat. Nyiladék közepén két méter széles gyalogösvény szalad. esetleg hárman is tartózkodnak. Ilyenféle társasággal lesz ma dolgunk. ha itatót is talál mellette. anyányi példányok. aránylag könnyen hajtható. Nem lesz nehéz dolga. azé a tigris. Vagyis minden harmadnap kikötünk számára egy-egy eleven bivalyborjút. ha jóllakott. az oroszlánnal ellentétben. csendes vidék.Azzal kezdjük. igen.Hát ez meg hogyan lehetséges? . a lord mégcsak kezdő puskás.A puskások a nyiladékon álló machan-okan (magasleseken) helyezkednek el. A tigris ugyanis.Rendben van. számszerint mintegy hatszázan. mondhatnám. -Akkora úr a maharadzsa. Biron Singh bizalmasan meg-súgja. A hajtók. tehát teljesen felnőtt korukban is együtt járnak. Kivéve az egy alombeli süldőket. Az ilyen rendszeresen feltálalt ingyenebédhez hamar hozzászokik a tigris. hároméves testvérek. a fejedelmi parancsot betartjuk. Rendkívül alkalmas terep. sok tigris járja. Csak azt árulja el hát. harmadnaponként pontosan megjön.

különben változatlan. . nevezetesen a majmok.magyarul talán „terelőknek" mondhatnók őket . Hanem. hegye pedig a kiválasztott ^díszvendég" állása félé mutat. Az indus „dzsangal" szó a szanszkrit jangalaból ered és vadonságot .felállítják. akár nádas. ennek hallatára a hajtósereg azonnal fákra kapaszkodik. egyegy halk kőhintéssel.Mielőtt a stopokat . térítgetni. a dzsungel rettegett veszedelmét. Kelletlenül ballag el a közeledő lárma elől. főképpen pedig a pávák.Ha azonban a fán ülő terelők értik a dolgukat. A komplikáció csak akkor áll be. két csoportra oszlanak. nincsen semmi baj. A fővadászmester érdekes beszéde ugyancsak megrövidíti a tábortól megtett. . élettelen. tarka virágok pompás összevisszaságának. . Rendkívül óvatosan lopakodnak be a hajtásba. intő szóval figyelmeztetik egymást. ha Náhart rosszul találják és sebesülten visszaugrik a hajtásba. Ilyenkor menten kürtjelet adunk.kijelölt „díszvendég" állása közelében keresztezze a nyiladékot. Ha oldalvást irányoz s a fán leselkedő terelők valamelyike megpillantja. Minden húsz-harminc lépésre lemarad egyikük. szürkén egyhangú tüskebozótot találok. a hajtók által felzavart ragadozó egyenesen. hőségtől ellustult ragadozót. a különböző madarak. vad terület . a megriasztott tigris haragos. külön e célra betanított hajtókat úgynevezett stopokat (Abwehrer) állítunk a hajtásba. Ha tervszerűen megy a dolog. Még az imitt-amott kiemelkedő magasabb fák is kopaszok.akár őserdő.A meginduló hajtás zaja-felébreszti a pihenő tigrist. színtelen a kilátás. Vágtatvást halad. Szapora jelezgetéssel. a hajtásnak melyik részében feküdt meg. Az erdő apróbb lakói azonban. annak többé nem kegyelmez. erdőszerte széjjelsürgönyzik a tigris hollétét. s alkalmas fára kapaszkodik. Szomjazó. Helyette most lombtalan. kiaszott erdőség. mígcsak előbb-utóbb neki nem nyomják a kiszemelt díszvendég állásának. nehogy szükségtelen zajjal túlságosan megriasszák. nagyon éberen figyelik. hogy a tigris feltételezett fekvőhelyét lehetőleg közrefogják. . mintegy tizenöt kilométernyi autózást. tüskedzsungellel borított hegyoldal alján.A stopok az illető puskás állásától kiindulva. Azt már hiába próbálnák. amit egyúttal a nyelvükön értő embernek is elárulnak. . faóriások. állandóan szemmel tartják a stráfosbőrű gyilkost. hogy a tigris körülbelül hol. Bezzeg másmilyennek képzeltem az indiai tigrisdzsungelt! Buja növésű. a shikarik (vadőrök) már megállapították. egy-egy halk tapsintással-köhintéssel addig-addig kormányozzák-térítgetik a lármakerülő. A jóllakott ragadozó délelőtt féltízre rendszerint már elhever. szokatlan nesz is eltéríti. Völgyhosszat kanyarog az út. A szögnek nyitott szárvégei a tigris tanyájának körülbelüli iránya felé tágulnak. A tigris irtózik a lármától. a legkisebb. Indiában minden műveletlen. a terelők-alkotta ékbe szorul. nem törődik a stopok hessegetésével. A stopoknak azonban vigyázniok kell. A vadászat megkezdése előtt. csodálatos növények. mindegyik csoport a hegyesszögnek egy-egy szárává fejlődik. akár bozótos egyaránt dzsungel. A mégcsak gyanakvó. hogy elhelyezkedésük iránya hegyesszöget alkosson. hogy a tigrist lehetőleg gyorsan és biztosan ártalmatlanná tegye. Csak hellyel-közzel kibukkanó pálmafejek piszkos zöldjén akad meg a szem. Mégpedig olyanformán. Ha pedig valamelyik hajtó elébe kerül. A puskás legfőbb gondja tehát az legyen. úgy irányitják a shikarik. a hajtósor zajongásától előre ballagó fenevadat aránylag könnyű irányítani. Mert a sebesült tigris nem tréfál. .Ha az illető rendesen végez a tigrissel.A terelők-képezte hegyesszög szétnyíló szárait tehát. koppantással elfordítja.

melyen az imént felkapaszkodtunk. A lesállásos ugyanannak folytatása. így mászunk fel a négytornyú. szeretné a tigrist közelebbről látni.magasles . hét hatalmas vadászelefánt várakozik. A vadászmester int. Megkönnyebbülve látom.a howdah . léniahosszat. Ilyen magas magaslest még . nem bírom a további meglepetéseket. Acél-howdahról sem hallottam még. Ezt legközelebb Afrikában is meghonosítjuk. átvonulunk a kastély túlsó oldalára. A dzsungelben külön kastélyt építenek a nézőközönség számára? Eredeti gondolat. Az elefántok tarkóján ülő mahoutok nyilván a Sikh-nemzetségből valók: fényesfekete szakállukat felgöngyölítve. lakatlan várkastélyhoz. A kastély két lénia kereszteződésében épült. á kastély tövében. hogy immár kissé csendesebben vigadjanak.Az ott a vadászkastély . a túlsóba mi kerülünk.látszik a nyiladékon. ideodakiabálás zavartalanul folytatódik. A hölgyek és kényelmesebb urak az elefánthátakat választották. két szárnysegédje felügyelete alatt. azon se fogok már csodálkozni. Innét is zegzugos gyalogösvény vezet le. A maharadzsa is belátja. Óvatosan. zajos rakományuk kikapaszkodik a howdah-kból. az erdőborította hegygerincen. szorosan állukhoz kötve viselik. Jobb kéz felől. Négy machan . a völgy fenekének mindkét oldalán. A maharadzsa. tornyos várpalota kapja meg szemünket: . Közeledvén.feldirigálják a balkonra. ide tehát négyfelöl vezet fel nyiladék. szép sorjába igazodva. hogy felfegyverzésük közveszélyt jelentene. Felérünk. kontár népséget. Hiszen csak én volnék a maharadzsa! Bezzeg hazazavarnám ezt a sok illetéktelen. A kastély kapuja előtt hasra ereszkednek az elefántok. az ég szerelmére! Kedves Biron Singh. főképpen annak amerikai hölgytagjait.tigrismentes. A sikoltozás. nyitott teraszára. Nekünk is megkönnyíti. A tigrist nyilván ide. Minekutána ily örvendetesen megcsappantunk. hogy csak öten leszünk puskások. A nyiladék közepébe zegzugos gyalogutat vágtak. Magamban: jól kezdődik.jelent. Hanem a figyelmeztetés nem sokat enyhít a helyzeten. a tigris sincs már messze. Az innensőbe Jersey. a vadászmester arra kéri a nagyon is zajos társaságot. A többi vendéget közöttük a brazíliai gyermekorvost is .mutatja Biron Singh --. ő is velünk tart. még hányféle világcsodáját rejteget előlünk? Essünk át végre valamennyin. ez megkönnyíti az elefántoknak a kapaszkodást. Meredek nyiladék vezet fel a hegyen épült kastélyhoz. hogy ilyet láthassanak. Mély völgykatlanba tekintünk. csendben ereszkedünk le rajta. nem jöhetne-e inkább velem a lesállásba. F engedélyt kér. a hölgyek majd onnét. A kastély túloldalán mélyülő völgyben állnak majd a puskások. Valóságos páncél-howdah . az ötödik puskás majd idefent áll. ormányukat kérdőjelalakban homlokukra vágják és hangosan trombitálnak ― illemtudóan tisztelegnek. Mintha fogamat húznák. publikumnak. alattunk a lőállások nyiladéka. Amint lefékezünk előttük. már akik gyalog megyünk.De hát mi minden lesz itt még. még utóbb kilármázzuk a hajtásból. Innét már világosan látható a helyzet. A maharadzsa szívesen megengedi. vihogás. Még egy hölgy jelentkezik. a kastély erkélyéről nézik a hajtást. hogy kövessük. egy-egy machan áll. ha a tigris haptákba vágja magát előttem és lelövésre jelentkezik! Az erdőszélén.acélból készült. Idelent. kimerülök az álmélkodásban. Ha így megy tovább. felküldi őket a kastély nagy. A machanra való felkapaszkodás kissé szédítő mulatság. Ezek ugyan nem érdemlik meg. . a völgy fenekére várják. Hátukon a nyeregkas .

ilyenkor a stopoknak nem sok dolguk akad.Nehogy a felbőszült tigris elérhessen bennünket. nemcsak ülhet.másik három puskás csak azon esetben juthat lövéshez.magyarázza Amar Singh. meredek vaslétra vezet fel rá..A hajtott tigris többnyire a völgyfenék mentét választja. ugyancsak járnak a szájak. Négyen kuporgunk a matracon: F. . köztünk és a lord között. töltényt. Az ég szerelmére.. Hölgykísérőim kifogástalan csendben viselkednek. míg a tigris előjön . valóságos gátat raktak belőle. Csupán szemünk és fülünk dolgozik. Fele ekkora machan is megtenné. Négy elefánt ideodaballag közöttük. ha már rálődöztek. azokban ülnek a fő-shikarik: kimagasló helyzetükből könnyebben áttekinthetik a hajtók vonalát. Az istennek sem. lábam lelóg. lábát a mélységbe lógathatja.. Ezt azonban csak olyankor szokta megtenni. Azon is négyen szoronganak. Részemről kezdődhet az előadás. kint állnak még a lénián lehetnek vagy öt-hatszázan. sőt uraim. Szemben. mindjárt vége.Minek ez az égi lajtorja? .. így legkönnyebben tudok ide-odafordulni.. és lehet vagy tízméteres. Vasból készült ez is. Ha tehát megpillantja. Keskeny. Nem volna lehetséges. heverhet is rajta a puskás.kérdem a mellénk beosztott Amar Singh-től. Nagyot tud ám az ugrani! Szívesen elhiszem. irgalom. Megindul a hajtás! A matrac szélére helyezkedem. csak addig. .. avagy szélére telepedve. sokhangú dobpergés támad. odahordták a dzsungelszélbe. A.. hát még odafent a kastély teraszán. A terelők láthatatlanok. csak rövid félórás fegyverszünetért esedezem. a völgy aljában.. Hölgyeim. rendben van minden. a túlsó hegytetőn. Jól ide látszanak. viszont sokkal jobban láthatnánk és lényegesen kevesebbet szédülnénk. ha a tigris netán kitörne a terelők sora közt. Én különben is szédülős vagyok. ide két kilométerré fehérlik a lepedőruhás hajtók sora. gyorsítót. . ne eressze sehová.lövés durran odaát a hajtók közt. Hanem tízméteres ugrás még belőlük sem telhetik ki. A lénia szélét mesterséges tüskesövény szegi. ha ezt a zsinatolást meghallja. A mélyedés túloldalán. hogy a jaipuri tigrisek kiváló ugrók. Kölcsönös sajnálatunkra. meg se moccannak. Végigrobajlik a völgyön. csak most az egyszer. Korlát nincs idefent. A piszkos konkurrencia. Mert valóban mélység tátong alattunk. . Hanem a szomszéd machanon. „zsákba húzták" a tigrist. Szinte elképzelhetetlen. Nyomában kiabálás. elhelyezkedtek a megfelelő fatetőkön. a vállalkozó szellemű angol lány. gyújtson oda tüstént. teteje pedig matracülés. ők mát előzőleg becsúsztak a hajtásba. bizonyára javában fülel. Még egyszer megvizsgálom a puskát.. Tetejébe még kissé imbolyog is ez a fene machan. hogy a tigris idejöjjön. fojtsák már magukba azt a pergőtüzet! De nem fojtják. . akármerre kéne lőnöm. csak rövid félórára. Az a tigris még nem született meg. közöttük a maharadzsa. Ugyanilyen biztonságban lennénk. Most is itt kéne megjönnie. Mikor a nyiladékon felburjánzott bozótsarjakat kiemelték. akár a howdah. tőlünk mintegy százhúsz lépésre emelkedik a lord machanja. Bárcsak én fojthatnám beléjük. Pedig most már felébredhetett ám. Kesri a másik puskást őrzi. némán figyelünk az alattunk hallgató dzsungelba. de a matrac elég tágas. Rossz lenézni. Amar Singh és jómagam.Az efféle völgykatlan a legalkalmasabb a hajtásra .A lövést is megnehezíti ez a magasság. lélegzeni is alig mernek. sustorogva vágódik egyik oldalból a másikba . És most .sohasem láttam.befogni őket? A csőröket.

hol távolabb.. Nincs több negyven lépésnél. trombitálás.. Látom is rajta a lövést. .. Aztán ismét beljebb mordul.Célja.. jobb helyen nem is találhattam volna. Halálos csend. .. hol ismét hallatszik. Arcomnál a fegyver. azért halogatják az előjövést. Alighogy mozdul. Hangjuk mintha lassan közeledne a nyiladék felé . nyílván azok sem restek. A pávák is minduntalan szólnak .. Lövést ugyan nem kapott a lord tigrise.a tigris! .. mintha a sűrűből úgy bukfencezett volna ki a léniára. A másodikat is meglőhettem volna.. Ide-odajelezgetés. kiabálássál. hogy a lővonalon áttörő tigrist késleltesse. Vajon az másik tigris.. a völgy legaljában. ki a szélső machanból figyeli az eseményeket. akárcsak galamblövészetnél.. Újabb felhördülés.. hogy a tigris sebesülten ugrott vissza. Kész vagyok én régen. tarkójából szivárog a vér. világosan láttam mindkét golyó becsapódását... A távoli hajtósor.hol itt.... Oldalt a terelők közt próbálgatnak egérutat venni. Felhúzott Mauseromon már a rögtönzőt is megnyomtam. Pillanatok alatt... uccu fel a fákra.. irányukat mégis pontosan láthatjuk.alája! Bal cső – melléje! A tigris visszaperdül a hajtásba. mint elmondhatnám: Tátott szájjal. Vagy tíz percig tartó idegpróba.aranysárga villanás . valamelyikük kiugrik a nyiladékba. Közben egy-egy puskalövést is meg-megeresztenek. hol közelebb. hogy a nyiladékon veszély (fenyeget. Pattan a lord puskája .Közvetlen az első nyomában . sejtik. Ismét szólnak a kürtök. Egyszerre csak .... Mihelyt fejét megpillantottam. Kürtjelek harsannak. közvetlen a tüskesövény mögött. nagyot hörögve lódult ki a léniára ..rekedt morgás előttünk a sűrűben . dobpergéssél halad a hajtósor... A morgás azonban megszűnt.Náhar! .. Megállítják az előnyomulást. de azt át kellett engednem a lordnak .készülődjék. Hiszen az elhibázott tigris még előttünk van! . akár a megneszült majomsereg. . gyorsabban. Ide-odajárnak a hajtásban. .... . vagy ez húzódott arra?... Vigyázat! Most ismét morog. A hajtók ereszkednek le a fákról. Ezt már nem kell féltenem.. érthetetlen parancsok. mielőtt a skatulya nyílik. Kint hever a lénia közepén. a köztük járó elefántok háta kiszürkéllik a dzsungelból. Szememet nem veszem le tigrisemről. Most emez is megmordul... Néha már-már azt hisszük. úgy kelljen kiugornia a nyiladékra. Éktelen zajjal. égnek álló farkkal. pergett le a kép.ahol a tigris! . Mozdulatlanul fekszik vagy két méterre a sövény előtt. A morgás hol megszűnik. vissza-vissza-fordítják. ... hol ott jelzik a ragadozók irányát. Néhány percnyi szünet. Dörmögve jelezgetnek egymásnak . tarka farka billeg még kígyózva. mindenki lélegzetét fogja . méltán azt hiheti. Azért adta le a kürtjelet. hátrahúzott füllel.. Hanem sokkal feljebb az oldalban . már szólt is a puskám... Bizonyára meghallották a machanról jövő zajongást.. Ketten vannak!.Csattan a puskám bukfenc.kiugrik a másik. Hörgésszerű felordítás ..suttogja Amar Singh . Hogy is történt? . A vádászmester azonban. Még a mellettem ülőknek is olybá tetszett. Messze járnak még.folytatják az előnyomulást. ne tudjon hirtelen átsurranni.... Csak hosszú... De most ismét halljuk.

Megint csak erre tart. farka sudarának jellegzetes felvágódása . Kutyabaja. Újból felharsannak a kürtök.. Érdekes.ismét mögéje vág . a völgyfenék szomszédom felőli oldalán . És alighogy kimondta.. A rajtam túl. amint belecsattant a tigrisbe.. bizonyára nyugodtabb lennék. Most mi is halljuk mérgesen fel-felhördülő bődüléseit.. Itt nincs mit kételkedni.. És már jön is a jelentés --machanról machanra továbbítják: . De jó lenne most a hajtók közt lenni! Hanem puskával ám. Valamit kiáltoznak a hajtók felől. Rá is vetettem puskám célgömbjét. az a mérges felhördülés.ott is tigris morog! Tehát még ketten vannak!.. nem pedig bottal.. Oroszlán is. rekedt böffenéssel lódul ki a tigris .. Minden kürtjelnek megvan a maga értelme. a hajtás közepe táján . vagy kétszáz lépésre előttünk. De idefent.. Durran az angol lövése .. szabadjára engedhetem az izgulás luxusát. mely a puskásvonal lövöldözésének hallatára pokoli lármává fokozódik. annál izgatottabb vagyok. Érzem.. A köztük haladó elefántok háta már itt imbolyog. Néhány idegfeszítő perc.na most ― jól elébe fogni.szinte aranylik a napfényben . Újabb parancsszavak sorozata.. Az már a mi tigrisünk! A hajtók zajongása. ő még nem lőtt. aztán szóról szóra ismétlődik az előbbi jelenet. pedig meleg sincs.egyelőre a szomszédé az elsőség. Rákapom a puskát. És az a hatalmas szökkenés.elnyeli a túloldali dzsungel. Ide-oda jelezgetnek. Csak kárt ne tegyen valakiben. Négy-öt hosszú.. Azért se marad...Vigyázat! Még egy tigrís jár előttünk! Tehát a negyedik. Lövésemre nagyot szökik a tarka macska ― eltűnik a sűrűben.. hagyjam a szomszédomnak. . mint azok a szegény lepedősök. Még Amar Singh sem..Nemcsak a hajtás. minél kevesebb a veszély... A hölgyek egészen belepirulnak. És közben ismét kétszer durran a nemes lord fegyvere. ott fénylett a vastag nyak meg a váll között. Maradjon már csendben. párduc is. onnét ijesztgeti a hajtókát. Mi persze nem értjük. Amar Singh állandóan hajtogatja: nehogy a következő tigrisre rálőjek. a lestorony biztonságában.. A maharadzsa valamit átkiált hozzánk indusul. puha ugrás . Újból elmagyarázza. az izgalom is újra kezdődik. Ha odalent lehetnék és szemtől szembe állhatnék a tigrissel. Hallottam is. mikor halálos lövést kap. Hatalmas szökéssel. De hiába .Értem már no. hogy megint jó helyre szaladt a golyóm.jól ismert jelek. Kifogyhatatlan hajtás! Hanem ez nem akar ám tágítani! Sűrű tüskébe vette be magát. úgysem lövök. akkor én is lőhetek.. És most ismét hallatszik a közelgő morgás.. Ezúttal azonban kissé távolabb. A maharadzsa parancsokat osztogat. Ahol ni! Már ugrik is. Amar Singh már tolmácsolja is az utasítást: Ha a harmadikat is elhibázná a lord.. fent a hegyoldalban álló puskás - . Bent pedig. már morog is a tigris. Pedig ezt is könnyen meglőhettem volna. engem is kiver a verejték. mindjobban közeledik.. De mindkét golyó félméterrel a tigris mögött porzik. Minden macska így tesz. Ez ugyan elment.

mely immár fegyveres őrtoronyhoz hasonló. Felharagított. A szomszéd machanról pedig ropog a puska.lemászik machanjáról. erősítésnek! És felkapaszkodik mesterlövő szomszédom machanjára. A tigris nyilván kimozdult már előbbi rejtekhelyéből. Ugyanott. Akárcsak színházi páholyközönség. Sok híres vadásztól hallottam. Beléje látszólag egy se talál. Két indus kísérőjével . úgy sorakoznak ott a nézők. úgy cikázik át a nyiladékon.. hiszen már a szomszéd machanról is ereszkednek lefelé! Előbb érnek a tigrisemhez. fegyvertelen hölgyek vannak közöttünk. mert most hol feljebb. ha nem is éppen csíkosokkal. Indiai utam főnyereménye előtt. hogy nyiladékon heverő tigrisemet megszemlélhessem.. teljes korú dzsungelkirály. hogy a tigrisbőr a világ legszebb trófeája. Mindegyikük szeme előtt messzelátó.amerikai pólózó . Egymás után öt golyó is röpül a tigris felé. Csillogó aranyszőrén mintha frissen mázolták volna a fényesfekete csíkozást. Vicsorgásba torzult ábrázatának feketefehér hieroglifái egzotikus főnök arctetoválását juttatják eszembe. Mert az oroszlán. Hanem üljünk vissza mi is a helyünkre. megnyugtassam. Távcsövemet a várkastély erkélyére irányítom. alig várom. annyi puskacső meredez le róla.mindhármuk kezében fegyver . . De Amar Singh nem enged. Le akarok mászni. Részben.. Első tigrisemnél nagyobb ajándékot nem adhatott volna! . És most itt állok előtte. Sokkal veszélyesebb az oroszlánnál. ilyen komédiát nem egyhamar látnak. ― A tigris az más. Nehogy még valahogy kísértésbe essem. volt már dolgom efféle macskákkal. Puskámon elzárom a biztosítót. A többiek mind lemászóban vannak. hogy Amar Singhet. A hajtók kicsinyenként nyomulnak előre... azaz megfújták a kürtöt.. ki újból hangoztatja. Részben pedig saját megnyugtatásomra. hogy most már igazán ne lőjek..Legalább engem engedjen hát lemászni! Odanézzen. mikor puskámat. ráfogtam .. A hajtók félelmetes lármája végfül az ő idegein is túltesz. hol előzőleg társai. tilos a machant elhagyni.. a machan biztonságos magasságából kellett volna elejtenem! Bárcsak szemtől szembe nézhettünk volna. De milyen iramban! Mint valami sárga villám. Tarka bundáját sértetlenül menti át a túloldali dzsungel biztonságába. Amar úr. csak amolyan kamaszkorban levő királyfi. Határtalan örömöm tiszta egén az egyetlen felhő: bárcsak ne onnét fentről.. futtában felszól: a maharadzsa áthívatott. Még nem önálló. Jaipur maharadzsájának beváltott ígérete előtt. szaladok a lordhoz.. Hanem tovább nem hallgathatom Amar magyarázatát. Fiatal hímtigris. Mikor machanunk alá ér. Hanem azért boldogságtól kiizzadt kézzel rázom a maharadzsa felém nyújtott jobbját. Igazuk lehet. Aztán percekig csend van.. mint én! Engem sose féltsen. ilyenkor nagyon szigorúak a rendező urak. sebesült tigris lehet körülöttünk. meglapult valahol. De csak feléje. sietek én is. A hajtók már-már kiérnek. kezdődik az utolsó felvonás.. Minden ugrásával egy-egy félelmetes hörgést hallat.. Csengettek. Meg a másodiknak rálövési helyét megvizsgálhassam.felénk szalad. ott ugrik ki ő is. Nem csoda. Amíg a lemászásra intő kürtjel el nem hangzik. hol alább hallatszik tompán doromboló morgása. Ennél gyönyörűbb zsákmányt valóban nehéz elképzelni.

hogy őfensége ilyen kockázatot vállaljon! Ha magának netán baja esnék. nem először bújok sűrűbe sebzett ragadozó után. bezzeg nem törődtem azzal. hogy sebzett vadját kövesse és kivégezze.Hátha a lord lövésétől vérzik? .Alig hinném. ott kell lenni a nyomának. esetleg ott a dzsungelban valami huncutkodás folyik. Maharadzsai parancs: X.mondom majd elválik. Csakhogy nem eresztenek ám! . az ügyes személyzet gondja. Csak attól tartok.Gyerünk csak ahhoz a háromágú bozóthoz! Jól megjegyeztem magamnak. Gyerünk utána.. Mi lesz. Hallani sem akarnak róla.Lehet . hogy mégis sikerüljön. ne ellenkezzenek. hamarosan megtaláljuk. Legfeljebb a magaméról lehetett volna szó. Ahány ház.szabadkozom . Ott egy gondolatom volt csupán: utána! Hiába. aki valamilyen oknál fogva nem jut tigrishez.tisztában vagyok én ezzel. Y. Ha Afrikában elindultam a sebzett oroszlán vagy párduc vérnyomán. Én pedig . Ezt biztosan láttam.. Ha már tízméteres állványról kellett meglőnöm. legalább most mehessek utána! Hiszen ez a legtöbbet érő. habos tüdővér. kutya kötelességé minden valamirevaló vadászembernek. Bizonyára megéheztek. tudok én magamra vigyázni.. hiába minden könyörgésem.vendég vagyok. Sőt még ők háborodnak fel: . azért ki felel? Ki tartja a hátát? És őfensége hírneve? Mit szólnának a többi maharadzsák. amit kap. ha megtaláljuk.jegyzi meg egy jóakaróm.Még az sem biztos. . Meglőtt tigrisnél veszélyesebb nincs a világon! . legizgalmasabb része a vadászatnak. Tigriskeresés helyett falatozáshoz kell fogni. ezzel nem lehet tréfálkozni.. mesterséges úton segítik hozzá. hogy kinek a hírneve forog kockán. ilyenekre bizony nem gondoltam. De bizony. hogy őfensége így vigyáz a vendégeire? Ilyenekre nem gondol? Hát bevallom. ebben nem kételkedem. Nem is keresgélünk. Ha pedig nem sikerül.Hova gondol? Csak nem akar így gyalogszerrel bebújni a sebzett tigris nyomán? Nem őzbak ez. Sportember-szíve méltányolja érzelmeimet.sajnos .Majd elmegyünk együtt a tigris nyomán .elefántháton! Most azonban gyerünk fel a kastélyhoz. barátom. És különben is. Hogy a tigrist én lőttem meg. Ez ellen nincs fellebbezés. Pedig dehogy vagyok éhes! Hiszen a másik tigrisem ott fekszik a sűrűben kimúlva ― akármibe fogadnék. Hogy az olyan díszvendéget. . hogy a maga tigrise .Értse meg. úr lőjön tigrist. ha a shikarik közben megkeresik a tigrisemet és amaz oldalába is belelőnek . Hallottam már akárhány hasonló esetről. hogy mialatt eszünk. Csuk nem kívánhatja. Ez a mi kódexünk legelső törvénye. hogy száz lépésnél tovább vitte volna. Jobb oldalát érte-e a lövés vagy a balt? Ez dönti el a kérdést. Nagyon kérem. Nyiladékra hullott vére ott vöröslik előttünk. a lord pedig elhibázta. A vendég pedig hallgasson és elégedjék meg azzal. közvetlen mellette ugrott át másik tigrisem. ha hírül menne. Fent az udvaron teríttettem ebédre. . A biztonsági rendszabályokból azonban mégsem engedhet: .De bocsánat . A jószívű maharadzsa azonban megvigasztal. bőséges. őfensége felelős vendégeinek testi épségéért. annyi szokás.

. a mahout az ő . Szépséges Lótuszvirág. hogy az elefánt ijedtében megbokrosodik. két gyalogos. A sebzett tigris könnyen megtámadja az elefántot. még le nem doktorált elefánttal fordul elő. Tanulatlan korában még a tigrisszagtól is megbokrosodik. Válogatott. Utánunk a maharadzsa elefántja. Nekem a kettes jut. Ha sűrű erdőben történik az ilyesmi. Ilyenkor persze a howdahbeli vadász lélekjelenlétén s lövési készségén múlik a többi. Minthogy pedig az angol puskája durrant először. . mire mind a négy-oszloplábukat maguk alá rendezik. az elsőrendű tigris-tanár elefánt állítólag még lélegzetét is visszafojtja. az ágfonadék vadászostul lesodorja a howdaht. Iskolázásuk hosszú éveikig tart. libasorban. Közvetlen Lótuszvirágom első lábához húzódva. Csak F szeretne még velünk jönni.egy golyót? Mi sem könnyebb aztán. . egy méter széles. Az imént elhangzott megjegyzés tehát méltán üt szeget a fejembe. Elefántom. néha még fejére is felugrik. sőt az elefánttarkón ülő mahoutot is elkapja. hogy mindkét oldalról érte lövés. felül nyitott acélláda ez a howdah. futásnak ered. fent a kastélyerkélyről is figyelheti a történendőket. fennen hirdetik zengzetes neveiket. . tigrisvadászatra kiképzett szakelefántok. Biron Singh. Ideértünk immár a rálövés helyére. hogy a hátán ülő puskás annál biztosabban célozhasson. Hölgyekkel ilyet mégsem kockáztathatok. főképp az efféle sűrű erdőben. Közben idefent alig győzünk kapaszkodni. Le a völgynek. a harmadikon két szárnysegéd. A másik elefánton a maharadzsa és Sir R. Az enyémet Sundari Padmaninak hívják.szól végre a fejedelem. végül a harmadik. Hátukon az acélhowdahk. azon mászunk fel. van elefánt elég. a vadászmester velem jön. Az elefántok homlokát fehér írásjelek díszítik. Jellemző a vadásztársaságra: a fiatal Sir Robert Throckmortonon kívül senki sem jelentkezik. őt azonban nem engedik. elfelejti mindazt. lándzsás shikari lépked. tudós elefántok mindannyian. Olyankor legjobb kiugrani a howdahból. ami magyarul Szépséges Lótuszvirágot jelent. Az elefánt ugyanis természettől fogva irtózik a tigristől. Az ilyen udvari vadászelefánt azonban bátran szembenéz a veszéllyel.Sajnálom mondja a maharadzsa . értékük felbecsülhetetlen. az maradjon itt. egyetemet végzett. hogy övé a tigris! Udvari tigris vadászatokon nem újság az ilyesmi. velünk tarthat. Belsejében két kis ülés. Belemar a lábába. Meglehetős gyakori eset. recsegve nyomakodik bele a dzsungelba. mit az iskolában tanult és futásnak ered. a tigris vérnyoma felé. Vagy másfél méter hosszú. Mahoutjaik halk parancsszavára feltápászkodnak az ormányosok. ha az elefánt enged ösztönös rémületének. Akkor pedig. Aztán furcsa hangú hajcsárjaik biztatása közben megindul a háromtagú elefántprocesszió. a most is élénken pirosodó vérnyomra. ők figyelik a vérnyom irányát. még a sebzett tigris támadásával is. Előballagnak az elefántok.Most pedig gyerünk a lövött tigris után . A benne ülőnek tehát estében gyűlik meg baja a tigrissel. Valóságos belső titkos vadászelefánt ilyet nem tesz. Körülményes művelet. hogy a megpuskázott tigris nekimegy á vadászelefántnak. mint egyszerűen ráfogni. Ilyenkor előfordulhat.hölgyeket ezúttal nem vihetünk. Aki pedig inkább pihen. világos. T. Az ilyen szégyenletes megfutamodás azonban csak kellőképpen be nem tanított. egymás mögött. megszámozva. a baj jó-formán elkerülhetetlen. A hasrafekvő elefántok oldalához létrát támasztanak. szorulnak a rajta ülök. Legkellemetlenebb azonban az lehet. Névjegyüket viselik bölcsességtől dagadó homlokukon.Akit érdekel. Sőt.

horogszerűen visszahajló. ahogy a szűk. Az állatóriások értelmessége..útmutatásuk szerint irányítja az elefántot. leesik. Az elefánt pedig. A következő pillanatban pedig már hajlik is felfelé. hogy ezt a fát légy szíves elrámolni. Ennek használatára azonban csak végszükség esetén kerül sor. Látok is már valamit. Jóformán sosem éri őket baj. Az ankusz hegyes végéhez forrasztva. Állandóan kapaszkodni kell. udvariasan megkéri Lótuszvirágot. A gyalog lándzsások megtorpannak. Az ankusz egyik vége hegyes.percenként haragszik meg ―boldogabb végére fogja az ankuszt és buzogányos felével akkorát üt vele az előtte szélesedő elefántkoponyára. Hanem az elefántnak ez is csak annyi. Mert ha első szóra nem nyomja.. Így nyomakodunk. bele a sűrű dzsungelgazba. soha el nem botlanak. beszakad. hogy kritikus pillanatban tüstént az elefánt háta mögött teremnek. Mégcsak puskájuk sincs. úgy szánkázik le a lejtőn. Hegyes végével a mahout szüntelenül böködi az elefánt nyakszirtjét. Ez a vészfék. csodálatos ügyessége bámulatba ejt. mert az elefántnak hol első lábai állnak fél emelettel feljebb. hegyes-völgyes. attól tartok. az ankusz vashorgát elefántja szemgödrébe akasztja a mahout. kérlek szépen. Ilyenkor persze a mi helyzetünk sem mondható kényelmesnek. Halk. A mahout kissé előre lépteti az elefántot - . Előre mutogatnak. Az elefánt ezt azonban cirógatásnak veszi. Ormányával felnyúl a kijelölt ágért. Biron Singh odaszól a mahoutnak. Ez az óvatos biztonság. hol meg fenekére ül. Ila az elefánt netán megvadulna s a tigris elől megiramodna. recsegve-ropogva. Óvatosan tapogatózik a gaz között. próbálja állatját lefékezni. hanem az éktelenül sűrű. a ballal szememhez kapom a messzelátót. Remélem. Mert ha a mahout megharagszik . végében a messzelátóm. átjárást töretve. A vérnyom továbbra is követhető. érthetetlen szóváltás . így csak angolul köszönhetem meg a szívességét. a mahout kívánságának megfelelően. A sűrű bozótostól azonban mit sem látunk. illedelmes hangon beszél. hogy menten szótfogad.. meredek falú. szüntelenül diskurál vele. úgy húzza a „gyeplőt". reccsenve derékba töri.buzogányütésre olyat döng az elefántkoponya. Izgatott. meg nem csúsznak. Jobb kezemben a felhúzott puska. szakadékosvízmosásos terepen mégis nagyon lassan haladunk. szívesen teljesíti a mahout minden kérését. azzal igyekszem átlátó rést találni a növényzet sűrű kárpitján. Véresre szurkálja. Élvezetes mulatság az ilyen elefántos nyomkövetés. sötétszürke ormány. másik pedig buzogányszerű vasgömbben végződik. Helyén lehet a szíve ennek a két lándzsás fickónak. s lehetőség szerint lehúzódtunk a howdah mélyébe. Az viszont az elefántnak mond valamit. ankusszal dirigálja állatját. nehogy kiüsse a szemünket. Egy ág valahogy mégis kikapja távcsövemet nyakamból s mielőtt még elkaphatnám. mind beljebb és beljebb.. Gyanús sárgaságot. valóban elképesztő. A sok tüskés ág pedig ugyancsak szemközt csapkodja a hátán ülőt. Az elefánt kupáján lovagoló mahout rövid vasbottal.. És már keresgél is a vastag. mint valami nagydob. Állunk mi is. nemhiába járta ki az egyetemet. meggondoltsága. szakállas vaskampó látszik.. így. Az akadékos bokrot pedig szügyével. mintha paripát pálcával pöccintünk. oldalával-vagy farával nyomja félre. Sisakunkat keményen fejünkbe szíjaztuk. Állítólag olyan ügyesek. Szépségesem megérti. sziklás árokba leereszkednek. a mahout kérlelő hangja tüstént parancsolóvá keményedik s buzogányával úgy kupán kólintja Szépséges Lótuszvirágot. vagy azt a nagy ágat törd le. Pedig egy-egy. Miközben mahoutom ankuszának két végével felváltva kezelgeti elefántjának tarkóját. illedelmesen felnyújtja! Szót sem tudok még indusul.

Már kanyarodunk is vissza.. Tanácskozás. itt kint várakozó shikarik valamit jelentenek a maharadzsának.De meg ám! Már viszi is felfelé az elefánt! Most megyünk a harmadik után! Lótuszvirág újból nekikezd az erdőirtásnak. a kastély körül várakozó többiekhez. . nehogy a bogarak . A kastély erkélyéről integet a nézőközönség. Ahá .hangzik a rendelet -. Sarkon fordulunk tehát és ismét kikapaszkodunk a katlanból. tehát itt is így megy! Rendben van. s melyre öt lövést adtunk le hárman. nem találunk további nyomot. három-négy méterre mutatkozik egy-egy csepp. A tigrisnek nyilván nem sok bántódása eshetett. mire újból néhány lépéssel. Hím ez is. Árnyékos fa alatt fekszenek. mint az első.a vérzés. két tigrisem jó helyen van már. Lefelé.előbbre jutunk. Nem láthatták. Csak egyetlen. hogy a tigris melyik kockában állapodott meg. Tízpercekig elálldogálunk. szintén vérzik! De csak vajmi gyengén. Rég elszállt belőle az élet. . Hátsó bal nyoma mellett mutatkozik. imitt-amott egy-egy cseppet. bal lábát érhette gyenge stráflövés. orra hegyétől a farka hegyéig. A shikarik elkapják a kimúlt tigrist. A tigrist viszont okvetlenül meg kell kapnunk. Kiabálva érdeklődnek. Ebből még valami komolyabb mulatság is lehet. A tigris még egyszer sem feküdt meg. hol időközben szépen egymás mellé terítették a két tigrisemet Pontosan meg is mérték: egyik kétszázhatvanegy. míg a shikarik körülcsapázzák a következő erdőkockát A nyiladékok felhomokozott ösvényei elárulják.A negyedik tigris . Készenlétben legyen mindenki. de már a szakadékon túl. A howdah mögé keresztbe fektetik. Csakhogy ezúttal nem olyan egyszerű a dolog.hát persze! . két shikari legyezgeti őket. a következő meredek oldalában. átfordítják amaz oldalára. tehát jó erőben lehet.szól a maharadzsa mely utolsónak ugrott át a vonalon. Amint kikeveredünk a nyiladékra.Gyerünk vissza a kastélyhoz . Akkorát sóhajtok. hogy az ő lövése érhette a tigrist. ott megvárjuk. ezzel a tigrissel aligha össze nem szólalkozunk még. Bizonyára ő sebezte meg. mint valami kovácsfújtató. amerre legjárhatatlanabb a sűrűség. a vérzés mindinkább gyengül. megvan-e? . gyerünk utána! Ez már beszéd. én szívesen ráfogom. Felkötözik az utolsó elefánt hátára. Hanem. az amerikai is. másik kétszázhatvannégy centiméter hosszú. És különben se lehetne megállapítani. Az én tigrisem. Végre ismét egy vércsepp. úgy látszik.Nem mozdul. a kastély előtti rétre. eresztett. A lord is ráduplázott. A tigris egyenesen nekivágott a túlsó hegynek. Nagyon is gyéren vérzik a tigris. mit végeztünk odalent. jókora katlan mélyedésébe irányoz a nyom. A maharadzsa fokozott óvatosságra int: . ő ugyanis tud lőni. Aztán „beszállunk" és boldogan csörtetünk visszafelé. a bal válla közepén. fel. Egy alomból való testvérek. hogy az öt lövés közül kié találta a tigris lábát.Ott a tigrisem! A shikarik követ hajítanak feléje. ha már itt vagyunk. Kétségnek nincs többé helye. Onnét majd kihajtatjuk. a jelentést hozó shikarik nyomában. Mindenesetre rá kell fogni.morgok magamban -. Ugyanakkora. Legvalószínűbb. Lehasaltatják az elefántot. Ez bizony nem jó jel.Jó lesz vigyázni. Kimászunk a howdahból. engem már nem érhet baleset. a másik kettő pedig nem. szegény lord mégsem mehet haza üres kézzel. Sokáig álldogálunk odalent. Így nem tudjuk utolérni. lövés érte. nehogy valamelyik elefántomnak baja essék. Lassanként lenyomulunk a szakadék aljáig. ahogy ezt már reggel is sejtettük. Utolsónak még a maharadzsa is utána.

Lassan közeledik a hajtás. mintegy hatvan lépésre. hogy a hátukon ülő puskás végigláthasson a lénián. Magam is amondó vagyok. A shikarik jelentése véget vet a cirkusznak: A tigris nem váltott ki a következő erdőparcellából. bundájuk rajzának fekete átabotája mégis különböző. . az esélyek valamennyi puskás számára egyformák. győzelmi pózbán vétetik le magukat. Az eddiginél még jóval fokozottabb harci zajjal közelednek. fekve. összehasonlítgatjuk a két tigrist. A fényképezés valóságos orgiája. aztán így szól: . egymástól vagy kétszáz lépésre állunk el a lénián. alapszínük teljesen egyforma.köztem s a kétszáz lépéssel odébb álló maharadzsa közt. de . mire odaérünk. mint az előbbi. sokkal lassabban. vigyázatlan mozdulat emberéletbe kerülhet. Itt nincsenek machanok. önkéntelenül a híres svéd utazótól. te Jóska meg te Jancsi. A sebzett tigris kemény dió. Amint itt nézegetjük. farkának gyűrűzése. Elefántháton. siessünk elhelyezkedni.Ej.belephessék. Nem is tétovázik. A vendégek jó egynéhány tagja külön-külön is lefényképezteti magát . hogy vajon ezután mitévők legyünk. elefántháton maradunk. Habár nagyságuk. hogy mielőbb szétküldözgethessék. Az én tigriseimmel! És egész leplezetlenül hangoztatják: Legalább lesz otthon mit mutogatnunk. A lehető legnagyobb óvatosság szükséges. alakjuk. A vadászmester már azt latolgatja. A következő pillanatban kiszökken a tigris a nyiladékra . Valahogy kiszökhetett. köhögésszerű hörgéssel. azért nem találták kivezető nyomát. Hozzám azonban jóval közelebb. Ezúttal hat elefántra kerül puskás. És a túloldalon már szólnak is a kürtök. puskás shikarik védik a fegyvertelen hajtókat. A fekete csíkok száma és alakja. A publikumot visszazavarják a balkonra. Hanem a tigrisnek egyelőre semmiféle jelét sem . Már állítják is a hajtókát. hogy a tigris nincs is a hajtásban. Az én elefántomat látja meg elsőnek. . Egyetlen elhamarkodott lépés.Következik a fényképezés. De főképpen te. őrjöngő zulukafferok támadása hangozhatik ilyenféleképpen. melyik erdőrészt hajtassuk meg. Már-már elénk ér a hajtósor. a fővadászmester ül. a maharadzsával hármasban. hamarosan helyben is vagyunk. Teljes. .. Biron Singh úgy véli. Az ormányosok szorgalmasan kilépnek. Nézi őket. Sőt már rendelik is a fényképésznél a levelezőlapokat. Hátam mögött ismét Biron Singh. indulnak a hajtók. Állva. Egyéni ismertetőjelek. Hajtása csiklandós vállalkozás. A mahoutok kissé hátra léptetik elefántjaikat. Jancsi! . különösképpen pedig az ábrázatát díszítő finom mintázat minden tigrisnél más-másmilyen. onnét ők is leláthatnak a puskásvonalra. A beosztott elefántok ilyenkor a hajtósor előtt járnak. .vesszük. A brazíliai gyermekorvos és társai puskát ragadnak s féllábbal a tigrisre lépve. . alkalmasint átugorta a felhomokozott gyalogutat. Ezúttal „terelők" sincsenek a hajtásban. Bengt Bergtől hallott anekdota jut eszembe: A parasztembernek ikrei születtek. ülve. de nagyon hasonlíttok ti egymáshoz. Hivatalos udvari fotográfuson kívül jóformán valamennyi vendég is kodakkal fenyegetőzik. ~ Félóra hosszat eltart a fényképezőgépek csettegése. villogva vicsorgató ábrázattal. Össze-vissza dirigálnak: F-el kettesben.. elejük éppen csak annyira áll ki. farkát felvágja s jön . nézi.a tigriseimmel. farukat becurukkoltátják a sűrűbe.félelmetes ordítás megmarkoltatja velem a puskát. kezdődhet a hajtás. különben már jelentkeznie kellett volna. egykilométeres hosszúságban el kell állnunk a nyiladékot. Hosszú ugrásokkal. Az ember ujjlenyomatához hasonlíthatnék a tigrisbőr változatos rajzhálózatát. nincs a világon két egyforma rajzú tigris. Hallom.

üdvözli első tigrisének elejtése alkalmából. most tovább adja a tigrisnek.Állok a howdahban. .. végezzünk vele.. A lövéseken nehéz már eligazodni. Inába eresztette a kurázsiját.. már nem szökhet meg. Mindnyájan követjük a házigazda példáját Az újdonsült tigrisvadász azonban kissé gyanakodva fogadja az ovációt. elefántom sem hajlandó csendben állni. Elrántatja velem a lövést .mondja a vadászmester -. A fájdalom végleg felbőszíti Lótuszvirágot.. irtózatos ordítása egybevegyül az elefánt trombitálásával. Magasra húzott szájaszéle alól mérgesen vicsorognak véres-habos szemfogai. marcangolja a földet.. mert oldalt henteríti a tigrist. rekedten hörög felénk. Mígcsak az elefántnak eszébe nem jut. Füleit hátrasunyítja. . A mahout kezelésbe veszi szegény Lótuszvirágot.magyarázza Biron Singh. üti-vágja. nem . az elefánt is alaposan megrongálta. Alig törtetünk be néhány lépést a sűrűbe. De nem láthatjuk.. Ráfér egy kis lecke erre a nyúlszívű dögre . Aztán hamar belenyugszik. Amit a mahouttól kapott. egyhelyben hallatszik rekedt nyögdécselése. hogy mire tanították.alig öt-hat méterre a szüntelen fészkelődő. Fordítja a mahout az elefántot. de nyilván testvérük. puskám célgombja a támadó tigris hófehér szügyén fénylik elefántom hangosan trombitál . Lövésem mindazonáltal jó helyre szalad. Hamar visszakapja.. A mahout törölgeti a több helyen vérző elefánt sebeit.. beugrik a sűrűbe. éppen csak a húst szabta fel.. máris megpillantjuk a nagybeteg tigrist. mintha kocsmában volna. rugdalja a haldokló tigrist . agyonlyuggatták a bőrét. következő lövésem egyszerre csattan a vadászmesterével. Agyba-főbe buzogányozza a nyugtalankodó állatot. Az ágas-bogas bozótos közt kényelmetlen célzás esik.. A hajtók kihúzzák a tigrist a léniára. . Bal hátsó lábán.Hagyja. rikoltozva biztatja. a könyök fölött érte. A maharadzsa azonban máris gratulál a lordnak. s ormányával olyat akaszt a tigris fejére.Sietve leadott.. Úgy verekszik. . Gyerünk.. ártalmatlan már! Majd az elefánttal kivégeztetjük. csakúgy puffan. Csendes ember. felkelni nem tud. de a vadászmester visszatart: . négy golyó is átjárta. püföli-szurkálja az elefánt tarkóját. Nőstény. Mire a howdahból kimászunk. a többiek is ide sereglenek. majd pedig magasra vágott ormánnyal nekiront a haláltusában hörgő fenevadnak. Még egyet belelőnék.. Mígcsak vissza nem kapja elszalasztott bátorságát. harcra ingerli. Csontot nem tört. valamivel kisebb a két előbbinél.. de késkarmú első mancsai még keményen hadakoznak. Növeli az önérzetét. Ott azonban elfogy az ereje. Hörögve hentereg a tigris .. Hamarosan kiheverte volna. Bizony. Ott hasal a bokor alatt fejét azonban fenntartja.mi pedig két kézzel kapaszkodunk a howdah szélébe. nehogy kirepüljünk belőle. Ha nyugodtan áll.Az ilyen alkalmat mindig kihasználjuk . mindkettőnk golyóját megkapta. Nem megy tovább.Elege van ..izgatottan toporog. Ez meglehetős tehetetlen már. aligha hibázhattam volna első lövésemmel. a kritikus pillanatban Lótuszvirág kissé megfeledkezett kötelességéről. Veszettül jár kezében a vasbot.A tigris ilyenkor úgysem tehet már komoly kárt az elefántban. .. véresre hasítják. Hanem az eredeti. hanyatt fordul. Az elefánt számára pedig hasznos bátorító az ilyen kis verekedés. oda-odakapnak a vagdalódzó ormányhoz. az első hajtásban kapott sebét azonnal megtaláljuk... Nekiront. visítozó elefánt előtt ― de már ismét talpon van s mielőtt harmadik golyómat kilőhetném. Vadul tépi a bokrot.

megfigyelni annál nagyobb élvezet lehet az ilyen „megrendelt" náhart. Akinek kedve tartja. hanem távcsövekkel. hogy a mai vadászat hány felvételt fogyaszt? Ha annyi évem lenne még hátra. sambhar-szarvas is. Valamivel alacsonyabb leshelyek a délelőttieknél. Üres kézzel mégcsak hagyján. Nekem mindössze egy disznó jön. . azt meg is lövöm. hogy nem vagyok idős vendég! Ágyból lövették volna velem a tigrist. „Megstanglizza. jobban mondva ülünk. Itt is erdei nyiladékon állunk. Sőt. Megérkezünk az újabb hajtás színhelyére. Isten veled. hogy a tigrist ő lőtte? Vagy csak velünk akarja elhitetni. hogy életveszélyesek a vadásztársaim? . kit a szakértőpuskás urak valamelyike a harc hevében lábon talál. sőt remélem.mondja a maharadzsa . Ha lőni nem is. Aztán levonulunk a völgybe. tigris marta. nagyon hosszú szakállú öregember lenne belőlem . máris szól a puska. hogy találkoztunk és sajnálom. láthatatlan ujjal fordítja az idő névtelen krónikása. Olyankor a kastély alatti nyiladékra szoktatjuk a tigrist. .próbálhatnánk még egy hajtást útközben. türelmes Sundari Padmani! Örülök. Mihelyt a tigris megjön. hogy nem tudok indusul s mégcsak nem is beszélgethettem veled !. Valóban érdekes lenne tudni. Vadászéletem könyvének ezen legújabb. Itt ismét sorba fektetik az immár háromra szaporodott tigristerítéket.." Szerencsére csak ártalmatlan stráflövéssel. hogy elhiszi? A serény fényképész is helyben van már.hogy is mondjam . Nem soká kell várakoznunk. És milyen gyönyörű felvételekre lehetne ilyenkor szert tenni! Legfőbb vágyam.Csak nagy ritkán. Pizsamában lőheti meg s visszafekhet ágyába. lakja-e néha valaki? . ahányszor engem ma lefotografáltak. olyan pufogtatás kerekedik. Átsorozza az emlékek csendes honába. Megkérdem a maharadzsát. oda kötjük ki mindennapi bivalyát.. Meg egy szegény hajtó. ha idősebb. az általános fotografálás újra kezdődik. puskával. A többieknél pedig két-három disznó és két nilgai-antilop esik.szeret vitatkozni. A sorban álló elefántok illedelmes ormány-tisztelgése közben. hogy a nagy vadászkastélyt vajon mire használják. a többiek autózzanak haza a táborba. hogy nem értünk rá jobban megbarátkozni. kényelemszerető vendégem van. Távolba tűnik a várkastélyos dzsungel. A dzsungel sötét sűrűségeiben jóformán sosem kínálkozhat hasonló tanulmányozási alkalom. Ezúttal mégis jelentkezünk vagy öten.. de antilop. akárcsak valami szüreti mulatságon. jöjjön velünk. vörösbetűs lapját. rajtuk felmászni. A vendég aztán a kastély ablakából elintézheti. derék. Vajon elhiszi-e. okos. első tigrisvadászatom örökké emlékezetes színhelye. valóságos erőmutatvány. a várakozó autókhoz. Mögötte felsorakozik a vadásztársaság.Még van vagy másfél óránk napnyugta előtt . leghátul az elefántok. fényképezőgéppel. Hát nem megmondtam. Az udvari fotográfus ismét működésbe lép. machan tetején. felébresztik. Lótuszvirágom is kötelességtudóan áll a többi közt. bizonyára sajgó ormányát katonásan homlokához emeli. Autóba szállunk. Meg is hálhat odafent. Lazán lógó kötélhágcsón kell akrobata módra felhúzódzkodni. Ezt meg is pendítettem a maharadzsa előtt. Tigrist ugyan aligha találunk már. disznó bizonyára kerül. Hála az égnek. mégis nehezebb. közepes kan. hogy most már egy-két érdemes tigrisképet is készíthessek.nem kapta be a kivetett horgot. de . Sajnálom.

Sem Jaipurt. Ha már ebéd közben nem sikerült. Miközben a többiek a reggeli előtti tevegelés kétes örömeinek hódolnak. a tisztára mosott. kefélik a kiterített tarka szőnyegeket. Nehogy másvalaki kitéphesse. Ha a shikarik nem sietnek. mindössze kettőt lövünk. Afrikai vadászataimra emlékeztetnek ezek a vékony. Pecsenye közben a maharadzsa felköszönti az újdonsült tigrisőlőket. Sem Jaipur nemes maharadzsáját. papírba szép rendesen becsomagolt „szerencse-csontokat". a postát hozza. a hús. Alig néhány réce mutatkozik. És hogy akármennyi vadászörömet tartogasson is számomra a jövendő. 12. poros. akárcsak Afrikában.vagy zsírmaradék utolsó nyomaitól is megszabadítják. Nem vagyok szónok. hogy ezeket még tegnap. hogy ezúttal is bennem szorul. Ez igazán a legkevesebb. Nem csoda tehát. lapos. Camp Sawai Madharpur. A tigrisvadászat a tegnapi nappal be is fejeződött. a lordot és engem. A tábor leveleit naponta repülőgépen szállítják. A fő-shikari átnyújtja tigriseim lucky bones-jait. Ott is hagyjuk a tavat. Egy-két napig azonban itt maradunk még.Este fényes díszlakoma a tábor ebédlő sátrában. hogy milyen boldoggá tett engem ez a mai nap. Kérdésemre azt a választ kapom. negyven évet sikerült megúsznom egyetlen pohárköszöntő nélkül. a hajtók egyszeriben kihúzkodják a szép hosszú sörtéket. Beretvaéles késükkel a belső bőrfelületet vakargatják. le a síkságra. január 11-ét soha el nem felejtem. párducéban. Hát ezekben meg mi lehet? Kibontom: fehér szőrszálak . Meredek. átsétálok a tábor alsó végére. most már tisztogatják. Repülőgépbúgás hallatszik. Sőt. sátorszobám zavartalanságában hadd mondjam el. Általános koccintás. elcsúfítják a kitömendő tigrisfejet. Előzni nem lehet. erdei csapás. ismét az erdős részek felé tartunk. Nyilván itt is talizmánnak kezelik. 1938. a három hónapig épült sátorvárost mégsem hagyhatjuk faképnél huszonnégy órai használat után. csak a jaipuri gép. hogy semmi. otthoni preparátoromnak majd szálanként kell a tigrisfejbe visszavarrnia. Valahányszor bennszülött tehénkordéval találkozunk. Valamennyi nagy ragadozómacska vállában. oroszlánéban. Pedig a szívem tele van s ezt valahogy tudtára kéne adni a maharadzsának. Jaipur State (Rajputana). Ezúttal azonban teljesen sikertelen a próbálkozásunk. Reggeli után előállnak az autók. egyformán fellelhetők. míg a kordés nagy izgalom és kiabálás közepette beerőlteti kocsiját a sűrű közé. hajlott csontocskák. visszaülünk a kocsikba. sziklás völgyben kanyarog a keskeny. Tegnapi tigriseink bőrén munkálkodnak. Mert a bennszülöttek szemében a tigrisbajusz nagy értékű varázsszer. . Vadréce vadászatra indulunk. semmi. Még este lenyúzták mind a hármat.tigriseim bajuszszálai! Kisül. legalább itt. a shikarik sátrához. meg kell állnunk és megvárnunk. A megtakarított bajuszt. a már ismert tankok valamelyikére. A szerencse-csontokon kívül még két kis papírcsomagot kapok a fő-shikaritól. Ezt a minimális kényelmet mégiscsak megengedheti magának a szegény tigrisvadász. Kölcsönös jókívánatok. Első tigrisemet! Jan. ott a helyszínen kitépték a shikarik. akitől a nagy indiai kitüntetést kaptam.

hogy még két hölgypuskásnak is kerül lőállás. A déli órák fülledt némaságából ébredő dzsungel jóleső nyugalommal. Rémült ugrással veti magát a túloldali sűrű menedékébe. kötélhágcsós machanok sorakoznak a nullah mentén. néhány hatalmas fügefa-óriás árnyékában déli pihenőt tartunk. Igaza van. aztán nemsokára befejeződik a hajtás. hogy a szép ajakos-medve a puskásvonal legszélső állásának megy. de állítólag annál mérgesebb. a nyiladékon. Végtelennek tetsző. Hanem a machanokról hallatszó vihogás. rendkívül festői telepeket. aki csendben tudott maradni. Távolról olyanok ezek a kőfaragásos kis házak. A sok zsinatolás előrelátható eredménye. apró erkélyek. A medve. Előcipelik a sloth beart . ódon kőelefántok díszítik. hangos tereferélés útját állja mindennemű magambaszállásnak. Ha én volnék a sors. de azért jól ide látszik. vagy kétszáz lépésre kerültünk egymástól. Lefékezünk. ö az egyedüli puskás úr. bukfencre lőtte a kócos szőrű. az indulás kürtjele régen elhangzott. Nem is ijed meg a medvétől. Hosszú szőnyegen a földre terítettek.a medvék családjának ezen kisméretű. melynek a madársörét meg se kottyan. A mi kocsink az utolsó. én is azzal szórakoznék. néhány kilométerre le is maradunk a többiektől. A tegnapiakhoz hasonló. koromfekete tagját (Melursus ursinus). mikor fent a hegyoldalban. Nagyon széles a hajtás és nyilván hosszú is. . alig néhány épületből álló. ezúttal azonban golyós fegyverét. Tőlem messze esik. A lénia közepéig kisétál. Valamelyik falu határában. Vaddisznóra is esik néhány eredménytelen lövés. Ezúttal annyi a machan s annyi a vállalkozó szellemű amatőr.récelövő. azokra heveredünk. A vadászmester beoszt bennünket. Később szép. koromfekete mackót. Félórája várakozunk már. bőséges falatozás után . zsinóriránt a leglármásabb hölgy machanjának tart. bejáratát pedig ormányukat egymásba fonó. sértetlen irhával. És hajtás végén derül ki. ki életében tán másodszor fog puskát. akkor kezdik el lődözni. a lámpákat is felgyújtottuk már. vadonnal való barátkozásnak. Hazafelé hárman ülünk az autóban.hindu nevén bhalut . csak újabb lövés pattanását halljuk. F-el és Kesrivel. körös-köré tarka selyempárnákat raktak. Ezt persze ismét nem látjuk. hosszú agancsú sambhar-szarvas vált át. Rövid autózás után. Kesri éles szeme két sambhar-szarvast vesz észre. Rohamosan sötétedik. hogy tulajdonképpen hát vadászaton volnánk vagy mi az ördög s indulni kéne. lassan lépegetve. hanem a hajtók zaja mégcsak alig-alig hallatszik. bátran odasörétez. visszaugrik a hajtásba s minden jövendölésemet csúffátéve.melyet még üres üvegekre való. sörétes puskával! Mégis elég távol. hogy mindent tudnak. időt rabló célbalövöldözés is hosszabbít . nehogy annyi port kelljen nyelnünk. vadonba rejtett. Madárfészek módjára. melynek tetejében a sofőr leselkedik. Büszke elejtője lefotografálásának csak a beállott szürkület tud véget vetni. Sőt még a lord angol sofőrjét is machanra ültetik . kik azt hiszik. mindkét csővel. bozót közt szürkülő apró tisztáson. hogy rendre becsapnám a nagyképű emberkéket. a hegyoldalba ragasztották ezt a néhány házacskát melynek homlokzatát kőoszlopos árkád. Az én puskám ezúttal kilövetlen marad. A szeszélyes sors szereti az efféle tréfát. mintha régiségkereskedő üvegszekrényéből kerültek volna oda a domboldalba. madárdalos csenddel töltené el a tájat. szép csendes nullah (völgy) bejáratához érünk.Imitt-amott falvakat is érünk. csak a duplázást halljuk.végre ismét eszébe jut a társaságnak. madársörétre töltött fegyverével. hogy az amerikai hölgy. Mindezt persze nem látjuk.

néha hatalmas méretet. vége a kényelmes ingyenkonyhának. mégis nagyon megörvendek neki. egy éppen felettünk szálló fürjre csettentem a kis flóbertgolyót. Tátva maradt számat azonban sietek bekapni s úgy tenni. Tisztán bolondságból. Csak arra kérem az ilyesmikért felelős Szent Hubertust.távcsövezünk s még éppen megállapíthatjuk. Kesri painted quail-nek.Ide nézzen. Miközben Kesri ide-oda kapcsolgatva birkózik a kocsival. Jaipur State (Rajputana). délután visszatérünk a jaipuri palota húsosfazékjai mellé. A bika helyben marad. sörétespuskát is viszünk. mint valami világcsodájára. nem is valami magasan. ezentúl nem kötnek ki számukra kövér bivalyborjút. Különös eset. nem lehet forgolódni. de sebesen. És mit tesz a véletlen . Nem tudom. Sietve kapaszkodunk az ugyancsak váratlanul ölünkbe pottyant zsákmányhoz. Nemcsak golyóst. hisz így is már kétszer annyit lőttem. A bhopali maharadzsa gyűjteményének világrekord sambhar-agancsa kilenckilós. Camp Sawai Madharpur. Hanem a többieknek el kell árulnom. oldalanként tehát csak három-három ágat fejleszt . 13. tehát a magyar szarvasok legjobbjaival vetekszik. . „festett fürj"-nek mondja. Jan.a fürj lepottyan. említésre méltó kalandunk mégis akad. ha látni akar valamit! És onnét az ülésből. A maharadzsa meghívása „tigrisre" szólt. Nem csapatostól. Véletlenül kezemben a töltött flóbertpuska s tréfából odaszólok a recsegve kapcsoló Kesrinék: . Az egyelőre tilos vad számomra. ezt a tisztást használjuk fel a visszafordulásra. Odabent. immár ötödik vadfajtával gazdagítja gyűjteményemet. Testre valamivel gyengébb a mi szarvasunknál.noha a gímszarvassal ellentétben csak hatágúvá növekedik. a szűk dzsungelúton. helyébe ismét visszaköltözők a dzsungel csendje. csak egyenként. hogy kettő közül a hátulsó bika. A sambhar (Cervus unicolor) az indiai szarvasfajták legnagyobbja. rendkívüli vastagságot ér el. Befejeződött a vadonbéli nélkülözés. gyenge agancsú bikának bizonyul. Sajnos. hogy körülbelül olyan eset. Az ilyen dzsungeli autósétán sosem tudni. mert ismét újabb. agancsa azonban . főként Bbopal államban . Itt pedig bepakolják a cifra sátorvárost. Kesri azóta is úgy néz rám. hanem Közép-Indiában. Kesri-e vagy én? Vadász-olvasóimnak nem kell magyaráznom. Szabad szemmel már alig látszik. életemben aligha fog megismétlődni. hogy tigris ne kerüljön az utamba. melyikünk lepődik meg jobban. de minthogy nincs messze.mely utunk következő állomása lesz kapitális sambhar-bikák teremnek. Hozzá kell látniok a szarvas. A kemény tábori élet utolsó napja. Befejezte tiszavirág-életét. hogy ez mit jelent.meg a vaddisznó-vadászathoz. mi kerül puskacső elé. újabb egyévi tartózkodásra. puskám éles távcsövén meglehetős biztos lövést tehetek. Itt Rajputanában aránylag gyengék a sambharok. sőt kis flóbert-karabélyt is. Habár nagyobb vaddal nem találkozunk. Reggeli után fegyveres autókörútra indulunk Kesrivel kettesben. mint amennyit illett volna. Kisebb tisztásra ér ki az erdei út s minthogy időnk lejár. mintha nem is csodálkoznék. sandgrouse (homokityúk) repüléséhez hasonló madarak szállnak el fejünk felett. mintha a Lánchídról leejtett varrótűt felhoznám a Duna fenekéről. A tigriseknek pedig újból a mindennapi kenyér után kell nézniök.

sörétest is. így indulunk neki a dzsungelnak. a hét vadászelefántot. meg négy antilopot szedtünk össze. Habár a pávákat ezúttal kíméli Kesri.elefántháton! A tigris-dzsungel hegylánca alatt ellaposodik a vidék. mintegy százlépésnyi. úgy elfogta a vadászszenvedély. Még az elefántom is megijedt tőle. A többiek csak a foglyok számához járultak hozzá. A jaipuri nyúl eszembe juttatja alföldi barátom elbeszélését. A szokásos üdvözléssel fogadnak. ismét verekednie kell. sőt egyetlen kutya elütésével megelégszik. általános vadászat. aszerint. hogy: „Medvét. augusztusi kukorica tengerek tikkasztó melegében. És mikor barátom csillapította.még tán hármat se. körökre tágulunk egymástól. mindenre rálövünk a pávák kivételével. szép egyenesre kiigazodva. Közeiről lőttem rá. jó hasznát vehetném az ilyen vadász-elefántnak. Jaipurban is ilyenformán állhat a dolog: tigrist lövének itt már számtalant de nyulat . de azért feljebb-alább szól a puska. mint ez az egyszál tapsifüles. úgyhogy közvetlen elefántom lába elé bukfencezett Lótuszvirág megtorpant a felugró nyúl láttára. Folyik a pakolás. hol pedig a golyós. Belőlem kitűnő magyar maharadzsa válnék. Negyven egynéhány foglyot. Az erdő is megritkul. rendkívül mulatságos és főleg kényelmes módja a vadászatnak. hogy fogolycsapat rebben. Ormányán a tegnap-előtti verekedés nyomai dagadoznak. ki aztán továbbítja a másodikra. De még a shikarik s mahoutok közt is feltűnő zűrzavart keltett a nyúleset. a tigrisölő Lótuszvirág jut. Úgynevezett general beat. A hazaautózás alatt ismét kockán forog az életünk. Golyóspuskát is viszünk. Szomszédom előtt ugrott fel és zavarában nem előre. Mi majd csak estefelé. szórványos bozótcsoportok lepik el a gidres-gödrös. Kiáltoztak. vízmosásos tájat. akárcsak otthoni nyúlstráfon. vadgalamb száll. Nekem ismét Sundari Padmani. néhányszor hajszálon múlik. vagy pedig antilop szökik. hogy csak türelem. kinek újság volt a temérdek nyúl. felvágta trombitáját és hangosan beléfújt. Jaipurban valószínűleg több a tigris. lövék már számtalant de nyulat még csak hármat!" Úgy látszik. A „mozgó magasles" szerepén kívül még a vadászkutya szerepét is betöltik ezek a célszerű elefántok. majd a stráfban lőhet eleget azzal mentegetődzött. hol a sörétes. árnyékos ülésből foglyásznék. a poggyászkocsik délben indulnak. A hegyvidéki vendég. felbukfencezését pedig kitörő hahotával fogadták.a nyúl! Nagyobb izgalmat még tigris sem kelthetett volna. majdpedig hasra borulnak. Nagy ritkaság errefelé. Nem valami sok a vad. Otthoni foglyászás idején. habár nem érdemli meg a nevét. márcsak apró tüskeligetek. a howdahba. Mintegy másfélórás ide-odakanyargó stráfolás után ismét kikeveredünk az útra. hűsítő italokat szürcsölgetve. gazella menekül. hogy hátukat a létrán megmászhassuk. A lelőtt foglyot felnyújtják az első emeletre a mahoutnak. mint a nyúl. Napernyőt is feszítenék a howdah fölé. A zsákmány szenzációja . Előbb még foglyászás készül . hogy bele .majdnem megfeledkeztem róla . a várakozó autókhoz. Mondhatom. Széles rajvonalba fejlődünk. fehér holló számba megy. ki erdélyi urat hívott meg nyúlvadászatra. golyóspuskájuk nem tett kárt a vadállományban. már az állomásról jövet ki akart ugrani a kocsiból.Tizenegy órára ismét a táborban vagyunk. megalacsonyodik. Itt látjuk viszont tegnapelőtti ismerőseinket. öcsémuram. ijesztgették szegény halálra rémült jószágot. Nyilván azt hitte. Dzsungel ez is. hanem egyenesen felém szaladt.

Egyúttal Murray-fivérek címére is feladjuk az első szállítmányt. mindenfelé keresi. a szaknévsorból kikerestem az állatpreparátorokat. pakolják el rendesen. a málhaprobléma tehát újra aktuálissá válik. és tigrisbőreimet épségben fogom viszontlátni. Egyenes leszármazottja a hajdan Bengálban dívó medve-lándzsázásnak. hanem lóháton. mindenfélével foglalkozik. Jaipur. Itt senki sem hallott a Murray-fivérekről. Sem pedig idő előtt megőszülni. a szállodai raktárba. Délelőtt senkisem mutatkozik. egy sambhar.nem hajt az árokba. Murrayfivérek. A mai nap különösebb esemény nélkül telik el. Holnap reggel pig sticking ― disznószúrás! Ami korántsem egyértelmű a disznóöléssel. másikunk a pólótéren üti a labdát. valamint öt black-buck. Elküldjük Bombayba. Mikor aztán a . hogy rajta ül az égő cigarettán . elmondtam. A Murray-fivérek története a következő: Mielőtt annak idején Bombayből elindultunk. Meg is fogadjuk F-el. hogy vadászkörútra indulok. nem csapódom be Murray urakkal. kikhez egyébként még nem volt szerencsém. Minthogy pólózni nem tudok. a legindiaibb sport. Mikor aztán hirtelen felpattan az ülésről ― kisül ugyanis. azok sem tudtak ilyen nevű preparátorról. elsőnek a Murray-fivéreket. Pihen a társaság. ne lehessen ártalmukra a hosszú tengeri út. Csakhogy nem szelídet. nem késsel. csak a kormánykerékkel nem. hanem vadat. Négy taxidermist nevét említi a könyv. hogy majd annak idején. Jan. ha hazafelé indulok. Hogy is lehessen a labdára figyelni. Remélem. elővettem az ottani címkönyvet. hol másikkal. Tenisz után F-el és Viktorral sikeres poggyászapasztást végzünk. Még a múlt század elején is medvét lándzsáztak Bengál uraságai. Ugyanis állandóan magyarázza a körülöttünk látnivalókat. két nilgia és egy chinkara szarvát s fejbőrét. a teniszezők közt izzadok. Délután kétfelé osztanak bennünket. nélkülözése. másik nevén bog bunting. A pig sticking. Az autó tempóján azonban mit sem változtat. Habár itt is disznót ölnek. trófeáimat pedig időközönként majd az ő címükre küldöm. jókora koffert színültig töltünk a legkülönfélébb feleslegességekkel. Tisztítsák át újból. két tigris bőrét s koponyáját. Nincs kedvünk Indiában temetkezni. Közben hátra-hátrafordul. A cigaretta-eset azonban minden egyében túltesz. Calcuttai ismerőseimnél is kérdezősködtem. Kesri szájából kiesik az égő cigaretta. hanem lándzsával és főleg nem gyalog. Ismét közeledik az utazás ideje. nagyon elővette a vadonság sokféle fáradalma. Rambagh Palace (Rajputana). műkorcsolyázó sem tudna különbet. mikor a körülálló fák koronáiban bandar majmok akrobata serege tornászik és kék uszályos pávakakasok szálldosnak a pálya felett. fél kézzel az ülés alatt tapogatódzik. Lehajlik érte. végünk van. hogy Kesrit a kormányhoz többé nem engedjük. I4. Egyik részünk a teniszpályán. hol egyik kezével. hol meg mindkettővel egyszerre. Sok hasznomat azonban itt sem veszik. mérgezzék be.igazán azt hisszük. Telefonáltam velük. Józan mérlegelésünk eredményeképpen. most kapják az első rakományt. Olyan cifra kacskaringót írunk le a két árokszél közt.

És valamint az angol falkavadászok szemében főbenjáró bűn a rókalövés. vallási szektaféle. Főképpen a katonák közt dívik. Március végén játsszák . hogy a disznó megvérzése szabályszerűen történt-e. Rambagh Palace. Meglehetős kegyetlen mulatság lehet. A Kadir-kupa pedig nem egyéb a disznó-lándzsázás bajnoki serlegénél.To shoot a pig in a rideable country6 . Annak idején. valóban nemzeti sportja Indiának. lándzsát azonban csak a helybeliek kapnak. vagyis elsőnek vérzi meg. kint folyik a verseny a vadonban. köves-bozótos terepen való nyargalászás sok bukással jár. A disznó. Hát ebből a híres szurkálásból fogunk holnap ízelítőt kapni. Póló és pig sticking az Indiában szolgáló angol tiszt mindennapi kenyere. A maharadzsa is velünk tart. Hamar eltanulták. Lóra ülünk. elterjesztették. 6 lovaglóterepen disznót lőni Jan. 15.medvék száma megcsappant.egyenlő az apagyilkossággal.vagy he wins the beat . hanem a világ minden tájáról ide sereglő sportbarátok találkozója. a mind beljebb s beljebb terjeszkedő angolok nagyonis kedvükre való mulatságnak tartották a disznólándzsázás férfias és veszélyes sportját. hogy ma már általánossá vált. megnyeri a fordulót.aki legbuzgalmasabb . A lovas. annyira népszerűvé tették. a megszurkált agyaras pedig ugyancsak bátor jószág. Aki végül legtöbb buzgalmat nyer . akárhányszor komoly sebet ejt a lovon. hanem állítólag nagyszerű sport. mint a világ teniszezői közt a Davis Cup.övé a lándzsa . Váratlanul nagy az érdeklődés. vagy nyolcan kivonulnak a vendégek közül. s mihelyt a hajtók által kizavart disznót megpillantják. vaddisznóval kellett beérniük. se száma.megnyeri a „buzgalmat". További lándzsaszúrások aztán kivégzik. akárcsak Angliában a falkavadászok felekezete. amerre az antilopokat lőttük.azé a Kadirkupa. noha eleinte sebes iramban menekül. Reggel nyolckor indulunk autón. Nekünk csupán a néző szerepe . lándzsás versenyzők párosával állnak ki egy-egy meghajtandó dzsungelrész elé. .a Kadir-kupát. A világ lovasemberei közt a Kadir Cup csaknem olyan nevezetes trófea. Aki kettőjük közül elsőnek döfi lándzsáját a disznóba. ki-ki válogathat közülük. mely nemcsak Indiának kimagasló sporteseménye. az indiai disznószúrók közt ugyanolyan megbocsáthatatlan vétség a disznólövés. A versenyző pár mellett versenybírák is nyargalnak. Az indiai „hog hunterek" társasága valóságos társadalmi osztálynak mondható. szárnysegédei s katonatisztjei közül is vagy öten.vagyis szúrják . első szúrásra rendszerint szembe támad a lovassal. Angol sportnyelven he has the spear . tökéletesítették. A nagyhírű észak-indiai Meerut Tent Club bonyolítja le évente a disznószúrás válogatott mérkőzéseit. óriási sátorváros épül ott olyankor. csupa elsőrendű póló-póni. A gidres-gödrös. Egész ménesre való hátasló-gyülekezet várakozik idekint. elefántok sokadalma hurcolja a nézőközönséget meg a versenyzésre váró résztvevőket. sőt a lóról leforduló lándzsáson is. A baleseteknek se szeri. ők döntik el. utána iramodnak. A város határában készül a vadászat. Jaipur.

alacsony. Mindig azt hallottam. azon várakoznak a lándzsások: a maharadzsa. drága pólópónik egyikét is! Én ugyan nem látom. A disznó-lándzsázás nem könnyű mesterség. átjárta vékonyát és felsőcombján jött ki. Kesri barátunktól halljuk. Még egy disznót kiugratnak. A lándzsások vijjogva utána rúgtatnak. Tüskebokros. így könnyebb vele bánni. Kesri. egyenesen belenyargal a gazdátlan lándzsába. hogy Kesri lovának hasába fúródik . mint magának Jodhpur fejedelmének? Sajnos azonban . De nemcsak a disznót . most aztán meglátjuk. hogy Jodhpur a rajputanai államok legnagyobbika. hogy harmadéve hasonló. Életben maradásához vajmi kevés a remény. Annyi a bozót és a por. tehát nehezebb vége lefelé fordul. A kézből ejtett lándzsának ólmozott. ki szorosan a lándzsások nyomában vágtat. bokor kerül közém meg a disznó közé. Délben fejedelmi vendég érkezik: Jodhpur maharadzsája. Nem is hiszem. hegye felfelé kerül . Ezt is sikerül leszúrni. vagy ha van is.jut.nincs neki. Támadni nem tud már. vízmosásos. De szegény disznó máris visítoz. Most hallom. Ilyenkor azonban megbosszulja magát. a másikon pedig ólomnehezék -ez kiegyenlíti a lándzsa súlyelosztását. hogy szakember kezében egyszerre végez a lándzsa a disznóval.Elsőnek a fiatal Parbath Singh szúrja meg a disznót. köves a terep. kissé hátrább. mondom F-nek. F azonban. hogy aki tud hozzá. milyen a valódi jodhpur-nadrág! Mert kinek lehetne különb. onnét szorítják majd lefelé a bozótost. Némelyikük meglehetősen hadilábon áll a lóval. Kiugrik a disznó.elejti. hogy látni nem sokat lehet. már legelöl nyargal. kopasz emberke. Tehát neki adom át a szót: . Megengedem. Lószállító autó viszi be a sebesültet. Én már csak azt látom. Repülőgépe azonban. Mire odarúgtatok. Gigerlis európai ruhában feszengő. nehogy döfködés közben akadéskoskodjunk. nem húzta fel. nyargalászásra nem valami alkalmas. hanem angol létére gyakorlott falkavadász is. hanem még a rajtaülőt is. négyen is szurkálják a nyomorultat. Bele is pusztultak mind a ketten. Ilyen szomorú vége lett a disznószúrás bemutatójának. disznószurkáláshoz hatökör idegenek. Sivalkodni annál jobban. hogy a ló farából ömlik a vér. Mi pedig. Estében ugyanis olyan szerencsétlenül fordul a lándzsa. nyilván megbökhettek. kissé lemaradok. a lándzsások közt. Kesri. Na. Idelent kis tisztás nyílik... azok hamarosan el is maradoznak. jól látja az esetet. F azonban. de látványnak biz' elég csúf. hogy ezek jól értik.a szép. a lándzsa pedig tanulatlan kézben még a puskánál is veszedelmesebb. maharadzsája pedig házigazdánk sógora. annál nagyobb. sehogy sem tudnak vele végezni. lándzsája azonban pillanatig bennszorul az állatban és amint kirántja . annak kitűnő sport lehet. tisztes távolságban. melyen Jodhpurból ide szállt. Teljes nevét is felírja Kesri. de megszökni sem. A hajtók. Nyomukban a vendégek. néhány lovas vezérlete alatt fenn állnak a hegyoldalban. Egyik végén araszos acélhegy. meg még néhány helybeli úr. de ennél sokkal tragikusabb szerencsétlenség történt Az elejtett lándzsa nemcsak a lovat járta át. ki nemcsak jó lovas. A lándzsák nyele mintegy harmadfél méteres bambuszrúd.kész a veszedelem. A lándzsa a heveder mögött szaladt a lóba. ki Parbath nyomában s közvetlen előttem lovagol. még jóval .

Mert a kurtanevű pénzügyminiszter egyúttal udvari főkincs-tárnok is. Mogyorónyi. Épületek fala bástyázza körül a palotavárost. még most is sóhajtozva emlegetik a látottakat. zárt udvarok sorozata. Meg aztán . diónyi gyémántokkal kirakott diadémok. Nekik ez annyi. Mondottam azt is. Kevésbé fényes alkalmakkor csupán személyes ékszereit csillogtatja a maharadzsa. A két első udvar a nagymogulok szokásos Diwan-i-Amja és Diwan-i-Khasja. lovak százait befogadó istállókat. Az állami ékszerek őriztetése áz ő gondjait szaporítja.hosszabb. Kesri. cifra kapuk valamelyikén lehet bejutni. széles biliárd forma asztalt helyeztek a csarnok közepébe. . arra rakták ki a szemkápráztató kincseket. szökőkutas vízmedencéket. Még a fejedelmi elefántra is kerül néhány ládára való. bámu latos ügyességgel csavarja feje köré a mintegy tízméteres szövetsávot. mint a mi maharadzsánké. mert akkorra már Bhopalban kell lennünk. sőt még közös vadásztársat is fedezünk fel. násfák. a vendégsereg gyönyörködtetésére. tavakat. nyakláncok. A Diwan-i-Am kioszkszerű. A City Palace -. Hosszú. Rai Bahadur Pandit Amar Nath Atal . méteres gyöngysorok. a múltkor már említett „városi palotában". Rohamosan fogyó időnkből nem telik meddő látogatásokra. fülbe. A maharadzsa azt proponálja. . egymásra találunk. repüljünk vele holnapután Jodhpurba. A kölcsönös emlékek hidat vernek közénk.odakint őrzik a City Palace kincseskamrájában. ugyanazon vidékeket jártuk. tarka drágakövekkel csillogó kardok. a Tripolia Gate-on hajtunk be. afrikai alapon. előbbi a nyilvános. hogy Jadhpur fejedelme Kelet-Afrikában is vadászott. olyankor aztán rogyásig teleaggatják vele a maharadzsát. hivatalos durbárok alkalmával használatosak.Jodhpurban nincs tigris. nekünk a vadászati lehetőségekhez kell igazodnunk. akárcsak valami hatalmas káposztafej. megtekintheti az állami ékszereket . A színes márványtáblákkal kikövezett udvarokat díszes faragású kőportálok kötik össze. Meghívását sajnos nem fogadhatjuk el. A hölgyvendégek szeme felcsillan. udvari elefántok lakosztályait. Kerteket. néhány fogással akkora turbánt épít. régibb keletű indiai paloták általában.jelenti ki ebéd közben házigazdánk. hogy egész városrészt foglal magában ez a hatalmas rezidencia. Turbántalanul ugyanis tilos a City Palace-ba lépnie. Szokott esti bridge-partnerünk. köröskörül nyitott termébe állították ki az ékszereket.ezt azonban csak suttogva mondom. Márpedig. turbánforgók.teljes díszben fogad. utóbbi a személyes kihallgatások csarnoka. Akit érdekel.Jaipur államának pénzügyminisztere . A palota. tekintsük meg afrikai trófeáit és felvételeit. mintha.és orrbavalók valóságos dáriusi gyűjteménye csillog az asztalon. A fogadtatás ünnepélyes és feszélyezett fagya felengedvén. kisül. karperecek. ki ma európai ruhába öltözött.mint múltkor mát említettem . kösöntyűk. Azokat már minap megmutatta a vendéghölgyeknek. egy hét alatt sem tudnám megtanulni. Szerinte ezt könnyebb megkötni a mi kravátlinknál. Tükör nélkül. melybe csak a nagy. Csak kivételes ünnepségek. A főkapun.Miközben kifelé autózunk. nehogy a maharadzsa meghallja . Jaipur állam ékszereit ― the Jaipur state jewels . mintha nekem tigrisvadászatot ígérnének.á maharadzsa elődjének egykori palotája. végnélküli fekete mousseline-kendőbe pakolja fejét. parádés palotaőrség sorfala közt.

ki ennél az ősi. a „tigrisvár" valamelyik titkos pincéjébe. mintha magából a hegygerinc ólomszín kőzetéből kifaragott erődítmények volnának. Ezt nemcsak hozzávetőlegesen állítom. hogy jaipuri látogatásommal megkéstem. Innét. a vízparton ilyenekkel szeretek dobálózni. sőt a maharadzsán kívül bennszülött férfi sem teheti be lábát. Mert fénytelen. hova természetesen idegen. hogy lelkesedésében levélpapírnak használta a nagy smaragdokat. egyikre ráteszem a gyufaskatulyámat. A négy irdatlan drágakő egy-egy szerelmeslevél. csak kutyafuttában láthatjuk a tulajdonképpeni kastélyt. másrészt pedig óvatos és takarékos ember lehetett. évszázadok tradícióit sugárzó királykincseket. . Mégpedig oda fel. számtalan apró erkéllyel túldíszített Chandra Mahalt. Pirulnom kell fehér arcbőröm miatt.Négy levelet írt mindössze. Beleizzadok az ilyesmibe. drágám. Ha azonban a pénzügyminiszter nem mágyarázná. A fejedelmi otthonhoz csatlakozó végnélküli zenánában. sorra próbálgatják az ékszereket. A hölgyvendégek egy része kissé meghibbanhatott a sok drágakő láttára. alatta köröskörül kilátszik a kő széle. Olyannyira. bizonyára észre sem vennők a híres drágaköveket. Megtudjuk. a hétemeletes. ha nálunk járna. a City Palace kertjéből sziklás hegyvonulat látszik. Barnabőrű bizonyára nem tenne ilyet. arannyal-drágakővel megrakodva tért haza. A zenánák előtti árnyékos park lugasai. melyeken hamarosan átszaladunk. még ma is mintegy ezer nő él. vízmedencéi s tarka szökőkútjai közt járkálva. nekilátnak. Várromok. És minthogy meglehetősen laposak. Ha teszem. másik a diadémot.a „tigrisvár". áhítatot keltő. Budavárában szabadjára eresztenék. Mert lám. hogy palotájának ajtói a lehető legdrágábbak legyenek. harmadik a gyűrűt. az ultramodern Rambagh Palace-t. nehéz ércajtókat bámulom meg.Valamennyi közt azonban legérdekesebbek a híres jaipuri smaragdok. A kincsek után a palotaváros egyéb részeiből is mutogatnak. titokzatosan legendás Nahar Garh . hogy készítőjük sikeresen oldotta meg az építtető kétségtelen kívánságát. akaratlanul is úgy érzem. aligha jutna eszébe felpróbálni a Szentkoronát. de legalább meglátszik rajtuk. A mogul-korszak harcos maharadzsáinak egyike. alaktalan piszkos-zöld kődarabok. A nagymogul szerelme azonban nem valami tartós lehetett. Ide-oda villogtatják a napfényben . elrejtette a zsákmányolt kincseket. az előző fejedelem feleségeinek megcsappant maradványa. mikor az elhagyott palota még teljes pompájában tűndökölt. Leginkább az ezüstből és gyöngyházból kirakott. Egyik a nyakláncot. Szépnek ugyan ezek sem okvetlen mondhatók. Restellem magam a körülöttünk néma komolysággal figyelő indusok előtt. hogy hajdanában. valóban ezeregyéjszakai otthonnál többre becsüli a luxusszálloda-ízű rezidenciáját. A termek. ötven évvel korábban kellett volna ide jönnöm. És minthogy ékszerben amúgy sem szűkölködött. üresek. egyenként nagyobbak a közönséges gyufaskatulyánál. Négy csiszolatlan smaragdóriás. ismét kifogyunk az időből. A hegyél legmagasabb pontján lapul az alacsony. bizonyára nagyszerűen meg is ugranának a víz tükrén. afganisztáni rablóhadjáratáról mesebeli ékszerekkel. melyik illik jobban a hajam színéhez. Vagy tán elfogyott a levélpapírja? . legalábbis azok. Durva felületükön írásjelek vésése. valamelyik nagymogul szemet vetett az akkori jaipuri maharánik egyikére.mit szólsz hozzá. A fejedelem ősi örökségeit! A tiszteletet parancsoló. bástyafalak szürkülnek a tetején. a rubinos vagy a zafíros? Felháborító. Sajnos. néhány gyönyörű szőnyeg kivételével. azt. És sehogy sem tudom megérteni házigazdánk észjárását.

szinte bocsánatkérőleg húzódunk meg. pedig nem bánnék a múltkorihoz hasonló mentséget. gyöngynyakláncos mesefigurája. keresztbe vetett lábbal ül a háromtagú zenekar: egyikük kezében ócska dob. . a katonatisztek csillámló egyenruhája s vérvörös turbánja közt. kik csak a helyszínen. Rengeteg ékszer csillámlik rajtuk. A palota egyik termében széksorok. egyikük határozottan szépnek mondható. Reményekkel telve fordulunk be a City Palace kapuján. Sehogy sem illünk az óriás üvegcsillárok alatt még tarkábbra kivirágzó színorgia pazar csillogásába. A színházi széksor. látogatásának emlékére. Idelent állítólag senki sem tudja a kincseskamra pontos hollétét. Kopott verebek vagyunk. európai tucatszékek . Már délután híre ment. pengetik azt a néhány szál rozsdás húrt. Házigazdánk ez ideig még nem élt tigrisvári látogatásának jogával. hol bennszülött-tánc készül a vendégség szórakoztatására. A másik kettő kevésbé híres. pompás paradicsommadarak közt. fátyolos tekintetű. A két maharadzsa gyémántfűlbevalós. csillogó száriban. mandulaszemű. Este a jodhpuri vendégmaharadzsa tiszteletére ötvenszemélyes díszlakomára gyűlnek Jaipur előkelőségei. sudár termetű. Sőt. a szőnyeg szélén. kiknek viszont halálbüntetés terhe alatt tilos a várat elhagyni. A drágaságok megtekintése után. hatalmas szőnyeg borul a terem márványkövezetére. kerevetjeire telepítenének. a másik kettőében még ócskább. még maga a fejedelem sem. De minap megmutatta elődjének Nahar Garh-i emléktárgyát: negyven centi magas. hanem szép indus nőt még egyet se mutattak. karjukat alig bírják a sok aranyperectől. legszebb s legdrágább táncosnőit hozatta el a maharadzsa. egyedül Jaipur mindenkori ura tekintheti meg a Nahar Garh-ba zárt drágaságokat. jóllehet várakozásomnak megfelelően hosszadalmas és unalmas. a helybeli uraságok drága selyembrokátja s tarka fejkendője. Ezúttal nekem sem sikerül elmaradnom. kiközösített rablótörzs tagjai. mégis pompás. A maharadzsát. Kettőjük már meglehetősen testes. a maharadzsa válogathat közülük. tömör aranymadarat!. Meg India legjobb zenekarát. Modern. Hanem életében csak egyetlenegyszer. Halkan cincognak. ők azok a nagyon híresek. s modern villanycsillár egyetlen fogással kitekeri a velem hozott hangulatembrió nyakát. Az ebéd.bizonyára Rambagh Palace-ból valók -. bekötött szemmel adják át a sötét múltú várőröknek. hogy Delhi leghíresebb. Azt magával viheti. Vacsora után autókba rendeznek bennünket. gitárszerű alkotmány. Gyönyörű szövésű. A szőnyeg túlsó szélén. azokban helyezkedünk el. banális frakkosok. ahelyett hogy a palota régi pamlagjaira. A maharadzsa intésére megszólal a banda. s kiszállítanak a már ismert City Palaceba. Hindu szépségeket látunk majd! Valóban itt az ideje: egy hónapja vagyunk Indiában. villogó fogú. tűzfényű rubinokkal gazdagon kirakott. ragyogó látványossággal kárpótol. Tejeskávé színű. tigriseket és pávákat ábrázoló. négy ijedt képű lány kuporog: a Delhiből importált. de fiatal és csinos. Oldalt. a kincseskamra titkos rejtekében távolítják el a fejedelem szemkendőjét. Csupán a tigrisvárat őrző. Azonban csak egyetlenegy darabot választhat. élete egyeden Nahar Garh-i látogatása alkalmával. jó egynéhány indiai tavaszt látott balerina. szépséges és rettentő drága táncosnők..A fukar maharadzsa végső akarata szerint.

naplóíráshoz látok. Nekünk tíz perc is elég lett volna. majdnem átlátszó. még ide a palotakertbe is beszemtelenkedik ez az orcátlan csavargó. a sunyi dzsungeltolvajnak. éjfélután két óra.hanem melódiának még csak nyomát sem csalják ki belőle. betipeg a szőnyeg közepére. Lám. Hiába is dicsérgetnők. még szebb volt az előzőnél. Alig várja. Keskeny. kimerül a táncosnők műsora. Közben dudorász is. Délután Bubbles-nek. Kifogyunk a dicséretből. De mikor már éjfélután egy órára jár . hosszú. 16. Eseménytelen. Végre. Ismét a korosodó kövérek következnek. hogy ez tetszett legjobban. Cocktailra pedig Kesri házába vagyunk hivatalosak. A harmadik is. Hanem aztán újra kezdik. Régi hőskölteményt ad elő. Ráfogjuk. Jan. Minden számot udvariasan megtapsolunk. Jaipur (Rajputana). a kis trónörökösnek számtani feladatát segítettem megfejteni. Annyit tudok csupán. Igyekszünk élvezetet vagy legalábbis érdeklődést színlelni. Pedig én ugyancsak kedvelem a zenét. Hazaérve. hogy ágyba kerülhessen. Ásítozva tápászkodik fel a hallgatóság. Jelentéktelen eltéréssel ugyanazt produkálja. És mialatt körmölök . Hanem ebben nemhogy dallamot. De csak egy helyben áll. Nem. jóllehet számomra érthetetlen nyelven regélnek. bámulatosan kifinomult kezek. mint Angliában a rókát.ismerős. s valamivel kényelmesebben folytathassa a táncestélyen megkezdett alvást. kezeit járatja csupán. még ütemet sem sikerült felfedeznem. érdektelen nap. Azok a nagyon híresek. Annyit azonban meg kell hagyni. Különösen kezük szép. Mi úgy érezzük. mélyen meghajlik s belekezd abba. hogy kezével s lábával méltán dicsekedhet mind a négy táncosnő. vékony. A két fiatalt mégcsak elnézem. aztán meghajtja magát. a negyedik is. A tegnap esti lakoma meg az utána való táncmulatság úgy megviselte a vendégeket hogy a délelőtt folyamán hírüket se hallottuk. Kesri a minap említette. Aztán a teniszlabdát verjük. bezzeg torkig vagyunk az indus zenével. élén a maharadzsákkal. hogy még folyik az előadás.tízkor kezdődött a mulatság -. Vajon mit kereshet itt? Érdekes. a sakálnak kaffogása. amit itt nyilván táncnak neveznek. Európai fül számára teljesen érthetetlen ez a zenének csúfolt hangzavar. vadonbeli hang üti meg fülemet: vékony. Rambagh Palace. néha kissé megrezegteti derekát s időnként egyet-egyet dobbant a lábával. Falkával vadásszák. Négy teljes óra hosszat szüntelenül járták ― azaz dehogy járták -. Jön a következő. újból kényelembe helyezkedik és tovább szundikál. Ismét sikerült becsapni a szigorú Forster kisasszonyt. visszacsücsül társai közé. Amilyen gyalázatos alvó vagyok. édesen elbóbiskolt székében. engem még az indus zene se tudott elálmosítani. ezt fehérember füle nem képes felfogni. siránkozó hangon. mintha ezek a gitárosok most gitároznának először. . Félóráig elvacakol a kövér asszony. hogy sakálok gyakran bejárnak a parkba. lóháton. Egy-egy keményebb dobütésre ugyan fel-felriad egyik-másik. de miután meggyőződik róla. nyafogó rókaugatás. állták a táncot. odakint a tigristáborban egyszer sem hallottam hangját. hogy ez holmi regösszerű táncos énekesnő. mert a hallgatóság nagy része. A táncosnők egyike felkel.

pantallós bársonyruhába. hanem valami pizsamaszerű. A maharáni halványzöld fogadószobáján kívül azonban semmit sem látunk a zenánából. mihelyt megtisztul a levegő. Asszonyt s gyermeket azonban egyet se látunk. Hanem európai. naponta megjelent a nyílvánosságban. Kesrivel tehát kiszaladunk a már többször ismertetett bozótosba. Ezt okvetlenül pótolnom kell. lábujjhegyen vezet el a zenánába. . Csakhogy Jaipurban ez mérhetetlen felháborodást keltene. főleg pedig az a néhány szárnysegéd. másiké mélyebben fekszik. lesz-e még alkalmam nilgait lőni. Hogy milyen unalmas itt lakat alatt tölteni az időt. A maharáni tudvalevőleg a zenána rabja. egyiknek padlója magasabban. Jaipur (Rajputana). vonuljunk vissza mi is szobáinkba. csinos fiatal dáma fogad.életemben nem volt ecset a kezemben. nagyon kedvesen és fesztelenül. És hogy neki bizony egyéb mulatság sem jut a vendégségből. Ami nyilván az előkelőség és elegancia feltétele. Azokat a természet festette. mint hogy ablakainak rácsozata mögül figyelgesse a kertben sétáló vagy autókba szálló idegeneket. mikor tudja. ő majd értünk jön. A falak teleaggatva a legfertelmesebb mázolmányokkal . ilyet még én is tudnék festeni. Így is történik. mikor a vendégség nagyobb része már aludni tért. pedig hallom. rendszeresen dézsmálja a nyájakat. apró lépcsőkön kell szobáról szobára közlekedni. Az ízlésnek leghalványabb derengése nélkül összeválogatott ócska. hol nemsokára sikerül is elég jó nilgai bikát terítékre hoznom. A szobák nem egy szinten sorakoznak egymás mellé. ha nem hisszük. a palota másik végében jókedvű társaság szórakozik. hogy be óhajt bennünket mutatni feleségének. szép számmal vannak. a maharáninak. Hajnalban is leütött egy szép fekete-tarka kecskebakot. Arra kér a maharadzsa.Eredeti épület Kesriék otthona: jókora kertben emeletes faház.Tűrhető európai ízléssel berendezett szalonban. amott fogyasztotta el a szikla tövében. ki tudja. Jan. Éjféltájban. Nevetve panaszkodik a szigorú zenana-regulák maradi felfogására. 17. hogy párduc garázdálkodik a környéken. Szerencsére néhány tigrisbőr is lóg a képek közt. Nem száriba. Rambagh Palace. szabad életmódot folytatott. családos emberek mind a hárman. Meglehetős angolsággal beszélget. Félórai várakozás után házigazdánk értünk lopakodik. Egy-két whisky s gramofonzene mellett még elég soká elbeszélgetünk. A dolog nem olyan egyszerű. hogy odaát. hogy a bombayi preparátornak leszállított trófea-küldeményből valahogy kimaradt a nilgai-antilop fejbőre. Meg kell várni. az odavetődő kecskepásztortól megtudjuk. Kisül. hol teljesen normális. míg a vendégség többi része. A maharáni azonban már járt Európában. de ha fejemnek szegeznék a revolvert. Miközben fejbőrét nyúzzuk. selejtes holmi. számunkra eddigelé ismeretlen átjárókon keresztül. oda pedig a maharadzsán kívül férfinak nincs belépése. A bútorzat hajmeresztő. Tehát rendkívül óvatosan kell eljárni. a hindu nők szokásos viseletebe öltözött. az legalább ért hozzá. a maharadzsa félrehív és megsúgja. Kesri három fivérével lakik itt. és a sötét folyosókon. A maharánik közül a legfiatalabbhoz van szerncsénk. meg a palotai személyzet nyugovóra tér. húszév körüli. Tehát itt is szívesen elbeszélgetne férjének európai vendégeivel.

Halk zümmögése is utána hal. Nem is tudtam. belelátni lehetetlenség. Nem a város irányából. a síkság felől peng. De mi ez a sajátságos suhogás? Óvatosan emelkedem fel. hanem a nyomában füstölgő sárgásvörös porcsóva csak nehezen ülepedik. Most már látom. Körülöttünk kefesűrű a terep. bizonyára csak azért szólongatják egymást. Estefelé kiülhetünk párduclesre. magamra hagy F-el. a domb lábánál. lefekvés előtti ivásra.távoli harangszó üti meg fülünket. pávák ereszkednek le a vízgödörhöz. bizonyára sikerülne megpillantani. oly bizalmasok. Azzal leginkább be lehet csapni az ilyen házi jószágra szokott ragadozót. az égtenger feneketlen kékjében. hanem úgy. Délután négykor már kint is vagyunk. mire véljem a szokatlan neszt . Kesri visszamegy a völgybe. ültünkben is felláthassunk. sokat keli keresgélnünk. Azt megtanultam már a minapi tigrisvadászaton. az ide látszó tehénitató-gödör mellett. Hazatérő gulya egy-egy bődülése. Eminnét. a dombtetőn vörösödő kockaforma sziklára szokott kiülni. távoli autó-zümmögés! Ha otthon ülnék. Kár. Így biztatott a kecskepásztor. falusi estharang.vagy párducáruló hangjukon. különben teljes a csend s a mozdulatlanság. tüskebozót. mint az alacsony őszi köd. a kecskefej most is ott hever. Ha ma nem sikerül meglátni a párducot.nézzük meg. alkonyati harangszó. mire alkalmas lesőhelyre találunk. Meredek a kapaszkodó. onnét szemeli ki a nyájtól félretévelygő áldozatát. hamar eltűnik a városszéli hegy mögött. Sajnos azonban nem a veszélyt jelző.. apró fekete pontok úszkálnak: csak távcsövem segítségével ismerem fel a mozdulatlan szárnnyal kóválygó keselyűket. nyáresti őzbaklesen. ott egyhelyben lebeg. puha potrohukban szemlátomást lüktet az élet. néhány magányos fa áll: a hegyoldali pávák megszokott hálótanyája. nagyon halkan. Kinyújtott kezemmel akármelyiket elkaphatnám. Esténként oda legfelül.mily váratlan meglepetés . amellett leskelődöm. Hanem párducleshez valahogy mégsem illenek. megszokott tényezői a falusi napszállta hangulatának. Szaporán öltögetik légyfogó cérnanyelvüket. hogy harangozni is tudnak Indiában. Szétterül az út kétoldalán. azt rögtön felismerném. F-el és Kesrivel hárman mászunk fel a tüskés. de nem magas. Ott helyénvaló hangok. mert közeleg az elülés ideje. sziklás oldalnak. indulunk Bhopalba. Ha alkonyatkor a szikla közelében lesbe ülnénk. Lent a síkságon. holnap este kecskét kötök ki. Pávák szólalnak körülöttünk. onnét tán ide se hallatszana. Téglavörös sziklafedezékünkön pedig smaragdszínű gyíkok kergetőznek. Lent az országúton most autó szalad.estharangszó mellett. Már csak a holnapi délutánt szánhatom rá. A völgyből kecskebégetés meg egy-egy álmos tehénbődülés hallatszik. nem tudom. negyedóra alatt felérünk. ha csakugyan kiülne arra a vörös szirtre. Idefent minden csupa szakadék. bizonyára ugyanezeket hallanám. nagyon messziről. . de még így is alig férünk leshelyünkbe. Takarásba kell húzódnunk. hogy csak ma értesültem a párduc viselt dolgairól. És Kesri ügyes közvetítésével meg is kapjuk az engedélyt. hogy arra a bizonyos. Most pedig . Felettünk. A dzsungel vérengző fenevadját várjuk . A helyzet nem túlságosan biztató. Békességes verőfényes délután aranyozza a tájat. Végig az egész hegyláncon felelgetnek egymásnak.. a párduc állítólagos figyelőhelyére. A párducot csakis abban az esetben láthatnók meg. Nem. tigris. vékony nyelvű. a köztünk levő hegylánc elfogná. holnapután itthagyjuk Jaipurt. pásztor mutatta vörös sziklára.

hogy többé-kevésbé éhesen maradunk. A vendég maharadzsa odaát étkezik nővérével. van idő kényelmes átöltözésre. szívesen tartom a hátam a magáé mellé. azt pedig európai gyomor nehezen veszi be. mintha tüzet nyelnél. hiábavaló a további várakozás. bizonyára valami istennőt . csak akkor hagyjuk abba az immár reménytelen leskelődést. Ennek megint én ihatom meg a levét. Kesri igen türelmetlenül fogad: . Zsíros mártásokban úszkáló. Vacsora után kedélyesen elkártyázunk a tisztekkel. azt azonban nem tudtam megjegyezni. a maharánival. denevér is. Semmi jele sem mutatkozik. kék pantallóba. Csak ezután. A kabócák is rázendítettek egyhangú nótájukra. az ezredvacsorán is ő a házigazda. Csak éppen párduc nincs. És éppen ma. Tehát itt. Hanem az ebédjüket. Kesri már nagyon integet odalentről. Utolsó fogás végeztével a legfiatalabb tiszt felugrik. korán belekezdtek az esti bogarászásba. Úgy égetik a torkodat. Sőt.Nem bánom én. Kesrikém. palotabeli vendégeken kívül. És amint ejtődik. A hölgyvendégek pedig külön esznek ma . tüzet rakott a távolban kéklő hegygerinc tetején. ezredünk „háziszentje". haptákba vágja. mintha ágyúgolyó szelné a levegőt. fehérbőrű frakkosok. kabóca is. hogy gyerünk. Bennünket meg a jaipuri házirend tisztikara lát vendégül a kaszárnya kaszinójában. . vérvörös tunikába. ha utána rálehelsz a gyufára. Egyre-másra ereszkednek a kis pocsolya köré. Jól festenek ezek a jaipuri gárdatisztek.világosít fel később szomszédom -. Messzelátón nézem őket: kék koszorúba rámázzák a dagonya víztükrét. mozdulatlan párduclesben! Már belépéskor megakadt a szemem a falon lógó nagy színes képen: csodálatos női szörnyalakot ábrázol. Kesri aggodalma hiábavalónak bizonyult. mikor fenséges vendég tartózkodik a palotában! . A maharadzsa. lángra lobbantod. Csak ne kéne hát mindennap frakkba bújnom! Párduclesről egyenesen frakkba! Ki hallott ilyet? A kaszinó nyitott pitvarában. aztán összekapják szárnyukat. s fejest siklanak a mélységbe. a jaipuri háziezred kifogástalan szabású egyenruhájába öltözött. magát az istennő képe előtt s „egészségére" üríti poharát! Erre a többiek példáját követve mi is felállunk. A Nap is hazatért.Nevét is említi. úgy suhog a nehéztestű madár. Indus kosztot adnak. És minthogy ott egy órával később tálalnak. mikor a párducos szikla körvonalait már sejtelemmé fátyolozza az estszállta. ki egyúttal gárdaezredének parancsnoka. Csak aztán. mint a palotában. az isteni pohárköszöntő végeztével szabad rágyújtanunk. Van itt minden. akárcsak a prédafogó sólyom. mintegy tizenöt főnyi tisztikar üli körül az asztalt. agyonfűszerezett felismerhetetlenségek. beillenének akármelyik európai udvar testőrségének. Nem csoda. Pedig mennyire megéheztem abban a hosszú. tisztikara élén a maharadzsa fogad bennünket. tisztjeivel egyetemben. A hegytetőkön porladó várromokból útra kelnek a kétaraszos szárnyú repülőkutyák meg sokféle kisebb denevérek. javában morze-jelezgetnek egymásnak.Úgy van . De ez egyszer nem engedünk. utána pedig apró kézinyilakkal . Páva is. azt már nehéz lenne megdicsérnem.„henparty"-t tartanak.Egyenként rebbennek fel a hegytetőről.Így még sosem késtünk el ebédről. Ez az est többet ért akárhány palotai díszlakománál. Egyre többen csaponganak a völgy felett. már kicsinyenként süllyed is mögéje. úgy iszunk az ezred védőszentjének egészségére. kivárjuk a napvilág teljes enyészetét. Rajtunk. kényestorkú.

szalonszerű váróhelyiség is csatlakozik. Szenvedélyes kertész a miniszter úr. elköszönünk házigazdánktól és távozó vendégtársainktól. Házigazdánk ma Jodhpurba repül. hogy ma kedvünkrevaló indus ételeket főzet. Holnapután már Bhopalban kell lennünk. melynek nagy ablakai ugyancsak kék üvegből valók. És nekiállunk a pakolásnak. Innét lépcső vezet fel az emeleti várószobába. Eddigi tapasztalataink után jogos kétkedéssel fogadtuk a miniszter ígéretét. hogy bárki megláthatná. egy jodhpuri meg két idevaló... Délben a végtelen nevű pénzügyminiszter vendégei vagyunk. . mióta Bombayban partra szálltunk. Még ide látszik. Jaipur (Rajputana). Az ilyenkor szokásos udvariassági banalitások. ilyen jóízűt még nem ettünk. Hogy ezt törvénysértés nélkül megtehesse. zárt bejáró alá hajt. a Himalája . Oda szeretnék eljutni! Pedig az idén sehogysem kerülhet rá sor. Jan. hanem egy napra igazán nem érdemes akkora kerülőt tennünk. sógorának. A várószoba bárjában. A miniszter azzal kecsegtetett tegnap. ismeretlen főzelékek. a kékablakos autó külön e célra készült.Ez kashmiri konyha . Gyanakvásunk azonban jogtalannak bizonyul. jól is lehet indusul főzni. s kölcsönös jókívánatok. Mondottam már. a maharánik váróterme. A repülőtér teljesen korszerű s a lehető legkényelmesebb. a narancs ugyancsak most érik. melynek ormáról levonták az ötnegyedes lobogót. Vagy tizenkét kis csöbröt raknak elénk egyszerre. zenánája kertjéből kékablakos autón hajt ki. a maharáni ellenben kiláthat. mi a jó. Haragoszöld fasorok valósággal roskadoznak a temérdek aranygolyóbistól. a vendég maharadzsának társaságában. Úgy látszik. nyilván rózsa. Délelőtt tizenegykor mindnyájan kivonulunk a repülőtérre. Mert kitűnően gondozott kertjében jóformán egyebet sem látni. hogy a törvény szerint a maharánit fenséges férjén kívül férfi nem láthatja. Apróra vágott húsok.és narancsspecialista.(darts) célba hajigálunk. Hátha most is onnét leskelődik? Hanem efelől nem illik érdeklődni. Csinos villában lakik. anélkül. Hogy mit eszünk? Bizony nem tudnám megmondani. minket is hívnak. de már alig hallatszik a Jodhpur felé szálló három nagy ezüstmadár. Rambagh Palace. furcsa kásák. bárpultján búcsúitalokkal kínálják a távozó vendéget. A rózsavirágzás most áll legteljesebb pompájában. A hangárhoz tágas.jelenti ki büszkén a miniszter .én odavaló vagyok! Kashmir! Az indiai császár koronájának legszebb gyöngye. érthetetlenné fulladnak a három nagy motor éktelen kattogásában. A kék üvegen nem láthat be senki. Mi pedig visszaautózunk a megüresedett és főleg megcsendesedett palotába. Legérdekesebb az emeleti helyiség. valóságos rózsatenger közepén. Egyik jobb a másiknál. Kashmir sokféle hegyivadja. Majd ő megmutatja. meglehetős hosszúra nyúló poharazás végeztével. Onnét a maharáni kényelmesen végignézheti férjének érkezését vagy távozását. 18. Az itteni vendégek nagy része velük tart. Három nagy utasgép áll indulásra készen. Pedig néha a maharáninak is kedve tartaná férjét kikísérni a repülőtérre. Kiérve a hangárhoz.

A pávák mind izgatottabban kiáltoznak egymásnak. az értem jövő Kesrivel... mint tegnap. tehetetlenül. Rövid. A hegygerinc különböző pontjain. De nem ám úgy. Három vén kakast látok innét. a nap nyugovóra hajlik. A gidamekegés bizonyára előcsalja majd a párducot.Csak lármázzunk tovább. F itt marad a miniszter villájában. azt majd odakötjük a dög mellé. előugrott a ragadozó. hogy leereszkedjenek a völgybe. Tegnap ilyenkor már javában siklottak az itatógödör felé. Ellenséget jeleznek. Bizonyára ilyeneket mondanak. Alig tűntek el a pásztorok. kiálló köbérc tetején csillogtatja zománcmellüket a lebukó nap. a tegnapi párducles színhelyére kocsizom. nem érti. két pásztor azóta is őrzi. Miért nem kerekedik hát kedve a vacsorára? Pedig szegény. sem pénzünkből nem futja. hanem az ismerős zöld gyíkokon kívül még semmi sem mutatkozott. mégjobban vágyódom Kashmirba.. ideges vakkantásszerű vészjeleket adnak. visszatelepszik társai közé. még őrizet alatt a kecskehús. A pávák minduntalan neszeznek. Karcsúra vékonyodott testtel. Ma nyilván elfelejtenek az órára nézni. a rémület torkán akasztaná a szót. Hat óra elmúlt. Csak nekem mutatnák meg! Mikor a biztos lövés lehetőségének határt vet a homály. de megpillantván bennünket. hogy napnyugtáig csendben leselkedhessünk. ahogy odalent. Soká ülünk mozdulatlanul. Tegnapi leshelyünktől kissé feljebb vezetnek a pásztorok. alattunk mintegy tíz méterre kis tisztás. halálra szánt gidánk szüntelenül mekeg.Én is. magasra tartott nyakkal figyelnek és minduntalan át-átszólnak egymásnak: . Ebéd után vendéglátónk narancsligetét dézsmálgatjuk. különben elhallgatna. Alkalmas szikla mögött a búvóhelyünk. A magasabb fákon meg kiálló sziklaormokon keselyűk gubbasztanak. nehogy a ragadozó vagy az éhes keselyűnépség jóllakhasson vele.Látom. a ragadozó itt settenkedik a közelben. Úgy állnak ott. Alighogy a nyáj a hegy alatti bozótosba széledt. hogy még nem szabad a vásár. Nem a szokásos miákoló panaszhangon..szebbnél-szebb vadkecskéi s vadjuhai csak hóolvadás után. Pedig ma gyanús a levegő. mint parádéba öltözött őrszemek. A kecskeölő párduccal még egyszer szerencsét próbálok. Ketten maradunk Kesrivel.. A kapálódzó fehér gidát odakötik. máris felszáll néhány dögmadár. pedig már itt az ideje. miért hagyta itt magára. Hírül viszi. Minthogy valamennyien . talpra állunk.Látod? . A pásztorok kiáltozása ugyan visszazavarta a sűrűbe. azt bármibe lefogadnám. Reményekkel telve kapaszkodok a hegyoldalnak. aztán sietve levonulnak a völgybe. mindkét lábam belezsibbad. Kényelmesen elhelyezkedünk. . Kecskegidáról is gondoskodtak. hadd bosszankodjon. hanem a kecskén már nem lehetett segíteni. elkapta áldozatát. azon fekszik az átharapott torkú kecske. a palotakertben szokták. Addig sajnos sem időnkből. hol időközben bridge-játékosok verődtek össze.. siralmas hangon hívja az anyját. . hogy nekik is jusson a kecskehúsból. A kecskepásztorok izgatott hangú magyarázattal fogadnak. ideköröz a préda fölé. Az odalent várakozó pásztorok pedig izgatott kiabálásba kezdenek. Mióta a miniszter megebédeztetett. Mert hogy ők szemmel tartják a párducot. A párducveszélyt aligha sejti. fához kötve. A párduc ma fényes délelőtt ütött le egy szép kecskét. torkát már átharapta a pettyesbőrű gyilkos. májusban közelíthetők meg. A kecskehullát felcipelték a dombtetőre. Magam pedig. mígcsak el nem jön a délutáni párducles ideje. Várják. suhogó szárnycsapással elperdül. Erős távcsövem csaknem kézzel foghatókká közelíti őket. Kétségtelen.Te is látod? .

Holnap elutazunk. Siessünk innét dohog mögöttem Kesri -. okvetlenül látnunk kell a ragadozót. hanem odébb. azt hitték. egy-egy szívszaggató bégetésre.mondják a pásztorok -. ahol tegnap délelőtt gyilkolt a párduc. Ki nem állhatom az ilyen halvaszülető napokat. Kesri sem érti. de mihaszna. vagy . hogy nem a megszokott sziklájára talált kiülni. Szeles. hogy az öregedő alkonyatban minél tovább láthassuk. vaddisznócsalád botorkál elő a sűrűből. szakadék. leshelyünktől beláthatatlan helyre. A balszerencse ellenben úgy akarta. A pásztorok azonban ébren vannak. Tegnapi utasításunk szerint még az este felszaladtak fáklyafénynél a leshelyhez. kisül. nem szeretném. Kellemeden szél támad. A pásztorok visszatérnek akolban bégető nyájukhoz. fáradtan. Ezt kiabálták felénk.. szabadítsuk ki szegény kipányvázott gidánkat. Jaipur Rambagh Falace. csak nehezen sikerül felvernünk az álmos kapuőröket. Tehát ismét felsültünk.ismét kötnek ki csalogató kecskét. Nagyon sajnálnám itthagyni a bundáját. váltig kiabálták. Tegnap este azért pányváztak ki hófehéret. ha egyszer pávanyelven nem értünk. Imitt-amott vékony sakálkaffogás hallatszik a hajnalodásból. ha a párduc éppen most gondolná meg a dolgot. A csillagok még javában pislogatnak. nehogy a párduc az éj folyamán jóllakhasson. Alig egy dobásnyira. a párduc tüstént leugrott a szikláról. majd meghalljuk odalent. Mihelyt felálltunk .a keleti ég alját zöldíti-fakítja már a derengés . hogy a pásztorok már félórája figyelik a párducot. lehozták a kecskedögöt. Előbb azonban gyerünk. Jan. De hiszen úgysem fontos már. itt várnak ránk a párduchegy lábánál. oda ült ki a sziklára. Most nem fent. alig negyven lépésre a leshelyünk mögé. fejét minduntalan kirántja Kesri markából. Két vén koca. Az itató-gödör körüli fákon.. elfojtja az ébredő dzsungel szavát. Barátom hiába igyekszik a gida száját befogni. suhogva zörgeti a tüskebozótos oldalt. Hátunkon végigszalad az álmosság borzongása. egymást eltakaró sziklatömb. Most pedig . Annyi ott a gödör. borús képű. szűkebbre húzzuk váltunkon a vékony malaclopót. hogy ott ül a hátunk mögött. (Rajputana). erős kis kecske. ránk alkonyodott. Virrad.egyszerre beszélnek. Kísérőink tanácsára lent a hegy tövében húzódunk meg. Hiszen csak ez a három pávakakas tudott volna magyarul! Ők kétségtelenül látták a párducot. a dombtetőn várakozunk. mogorva nap születik a világra. Meglehetős sötétben botladozunk lefelé. szokásos hajnali rikácsolásuk közben. mit kiáltoznak. ébredeznek a pávák. egy helyről valamennyit szemmel tartani lehetetlenség. nehogy elugrasszák. Fekete kecskénk kedvetlenül mekeg egyetegyet. mit akarnak. kelletlenül kibontakozó reggeleket. ezúttal koromfeketét. miért nem durran a puska. mikor Kesrivel autóba szállunk. 19. Kesri ölében a továbbra is kitartóan nyekergő kecskegida. Az emberek nem mertek felkiáltani. A városkapu is zárva van még. Amint leérünk. Hanem a hajnalt még rászánom a párducra. Nem értették.

Vagyis nemigen terem akkora dió. ígérem.Agráról. tájékozódjunk kissé. mégiscsak neki kell gyürkőznünk. 326-ban. hogy mire Agrába érünk. mi állítólag három óra alatt beautózunk. hogy mindezt néhány soros összefoglalásba tömöríteni jóformán lehetetlenség. a malacok játékosan oldalbadöfködik egymást. hogy néhány előzetes szót szóljak mai utunk céljáról. Visszaadjuk a dolgavégezetlen fekete kecskét s elballagunk az akolnál várakozó autóhoz. mintegy dióhéjban. Szeretném. a vidék poros és érdektelen. avagy urambocsá' netán üresség tátongana. Nagy . annyiféle dinasztia változott. Hanem. Sietni fogok. Jaipur. Beköltözik az emlékek galériájában lefoglalt öröklakásba. Párduc aligha lehet a közelben. oly szédítők a múlt ködébe visszanyúló távolságok. nyomában sárga porcsóvát kapkod el a szél. Kesri jó vadászember. Bégető nyájuk errefelé tart. Kesrit sajnálom itt hagyni. ha nagy vonásokban. nehogy Agra teljesen készületlenül érjen bennünket. Viktor és a poggyász persze nem fér az autóba. az egyedüli vadászember Jaipurban. mikor a testőrség csattogó fegyvertisztelgése közben kihajtunk Rambagh Palace vasrácsos kertkapuján. ráérek nyugodtan elbeszélgetni. ha esetleg mégis akadna. elkövetkezendő vadászataimra elkísérne. Meggyőződésem. India nevezetes történelmi városáról . Közel háromhetes itt-tartózkodásunk alatt összebarátkoztunk. Vonatra csak ott szállunk. Vegyük hát elő a tankönyvet. Habár ez nem valami egyszerű dolog. e. meg a többi jaipuri barátunktól. Ő csak estére ér oda. eggyel hátrább rukkol az események sorrendjében. megbízható naptári dátumaink csak a „közelmúltban". Elbúcsúzunk Kesritől.nyolcfőnyi gyermeksereggel. Mert India története és a dió héja nehezen öszeegyeztethető fogalmak. Jóllehet. talán mégsem kárbaveszett fáradság. HATODIK FEJEZET ALABÁSTROM AGRA Minthogy az út hosszú és unalmas. ha velünk jönne. melynek héjába Indiának bármely szűkre szabott múltját bele lehessen erőltetni. a kormánykeréknél pedig Kesri barátunk helyett megbízható udvari sofőr ül. Hazaérve ágyba bújok. Fel akarom tehát használni az alkalmat. Nemsokára a pásztorok is kihajtanak. kinek lelki szeme előtt bizonytalanság. A palota órája fél tizenkettőt mutat. vonaton küldjük Agrába. Ráérek még néhány órai alvásra. emlékébe idézzük India históriáját. Tizenegykor indulunk autón Agrába. különben a feketecsuhások sem lennének ilyen bizalmasak. Mondhatnám. Kr. túlessünk rajta. A jaipuri kecskegyilkos pettyes kabátja sosem fogja pesti házam falát díszíteni. hogy olvasóim egytől egyig tisztában vannak India történelmével. Gyanútlan turkálásba kezdenek. Annyi mindenféle történt. De minthogy az agrai látnivalókat enélkül aligha tudnók kellőképpen értékelni. Rajputana rózsaszín mesevárosa. évezredek folyamán annyiféle nép keveredett.

a mintegy ötezer év előtti középázsiai nagy megmozdulás idején széjjelválnak.leegyszerűsíti az ősi brahmanizmust. torzonborz szakállú indus vándorfakír közt. hogy nyakukba vegyék a világot. Tehát abban az ősrégi időben. Az ottani őslakókat. valami megmozdította. Pedig hát alapjában véve testvérek. s a dravida kultúra romjain építik fel sajátos műveltségüket. Alkalmasint holmi nagyszabású elemi csapás kerekítette fel őket. sokkal régibb a kereszténységnél. Az indiai kontinens nagy zsákutcájába szorulva. később az Indus folyón és elárasztják Punjabot. az észak-indiai Ötfolyó országát. melyekből mai napig sem hajlandó engedni! Kr. e. Végül is az indiai félsziget déli csúcsáig szorítja le őket. hol másik kerekedik felül. Hol egyik. mint Nabukodonozor újBabylonja á mi napjainktól. hova tudvalevőleg csak „nemrég". teszem. fel. Annyit azonban tudunk. kénytelenek feladni vándoréletüket. közt elterülő Babyloniának fénykorával eshetett össze. Hanem a régi Babyloniára. a Himalája alatti Nepál államban születik Buddha. Krisztus előtti évezredek misztikus messzeségében. Tanai oly termékeny talajra találnak. ugyanazon fészekből kiröppent árjafiókák. hogy . sőt kiváltságait is. az úgynevezett ind-árják délkeletnek fordulnak. e. Mennyi ideig tart az árja faj eme világrengető özönlése. magas kultúrfokon. Azt mondhatnók. E nagyműveltségű nép egyenes leszármazottjai India legdélibb részeiben még ma is élnek. az árják különböző dinasztiái közt is állandó háborúk dúlnak. műveletlen nomád pásztorok. A Punjab elfoglalása után fokozatosan terjed az árjahullám. Csakhogy a beözönlött árják. Valószínűleg hosszú évszázadokon át. Elözönli a Gangesz és Jumna folyók termékeny lapályát. A dravidák uralmának ideje nagyjában a Tigris és az Eufrátes.Sándor sikertelen indiai hadjáratával kezdődnek. mint fentebb említettem. hogy az. hogy hamarosan egész India behódol az új vallásnak. Vigyázzunk. a nagy vallásalapító. felszivárog a Himalája lábáig. hol aztán.némelyike Krisztus előtti évezredekre vezeti vissza családfáját. egészen a beludzsisztáni határig terjeszkedtek. Akkoriban kialakuló vallásuk. nagyon is magas kultúrfokon álló népek lakták Indiát. mai napig fennmaradnak. És közben folytonosan maga előtt hajtja a dravidákat. Időszámításunk elején már egész India buddhista.a buddha szó ezt jelenti . Kr. 560-ban. mely Nabukodonozortól nagyjában annyira esik vissza a feledésbe.maharadzsák . másika a Kaukázuson át Európának veszi útját A harmadik csoport pedig. erre még csak hozzávetőleges adataink sincsenek. annak az első Babyloniának kortársai lehettek Indiában a nagy kultúrájú dravidák. Megtelepednek. Az európai árják s az ind-árják útjai tehát már akkor. A dravidák . mintegy kétezerötszáz évvel ezelőtt hurcolta fogságba Juda népét a pervenü Nabukodonozor. átkelnek az afgán hegyláncon. Persze már nem a régi. A „Megvilágosult" . indus hercegek . hőskölteményekből. hogy már sokkal korábban. az ősi brahmanizmus tehát. építészeti maradványokból tudjuk. hogy ma már nehéz felismerni a rokonságot. hogy három főirányba hömpölyög a népáradat Egyik része Perzsiának. így aztán nem csoda. nem a „modern" Babylonra gondolok. A vallási harcokon kívül. alkalmasabb haza után nézzenek. a fehérbőrű árjákat. mintegy háromezer évvel a nagy közép-ázsiai fennsíkon hatalmas népvándorlás indul. leigázza a többit. melyet mostani népszerű formájában hinduizmusnak mondunk. sőt még az Indus folyón túl is.akkoriban egész Elő-Indiát benépesítették.így emlegetjük eme feketebőrű őslakókat . az ősi hagyományokból. az ősi dravidákhoz mérten. az előkelő angol lord s a meztelen. Ezért lehetséges aztán.

és hasonló közép-ázsiai harcos népek. mohamedán fejedelemségek keletkeznek. . ellene tüzeli a hindut. vissza kell vonulnia. az uralkodó hatalom szempontjából pedig felette praktikus. u. A mi szent Istvánunk idejében ismét félelmetes támadás éri Indiát. A két nagy ellentét közti viszálykodásról szólva. Az ifjú hódító egykori útja mentén mai napig fellelhető a görög befolyás. hogy Indiának kétszázötven millió hinduja ma sem bír felülkerekedni az alig hetvenmilliót számláló mohamedánságon. Kelet legfrissebb hatalmának. Tűzzel-vassal pusztít a Próféta tana. hogy az ősi villongás mennyire kedvez a későbbi angol impérium megerősödésének. az angolok. lassanként mégis beléjük olvadnak. ephtaliták. India örökös Achillesz-sarkán. Sikandar . És ezzel megkezdődik a mohamedanizmus örökös harca a hinduizmussal. a világhódítás nagyzási hóbortjától elvakult Nagy Sándor tör be Indiába. tehát másfél századdal Buddha halála után. rajongva lelkesedő muzulmán mindenkori összeférhetetlensége a misztikus tétlenségben tespedő hinduval. sőt állandóan gondoskodik róla. ráuszítja a mohamedánt. A Kr. 327-ben. a divide et impera1. hogy Indiának akkora részét hajtja uralma alá. e. Valamennyien az előző hódítók nyomában. kissé hadd nyúljak elébe a történelmi sorrendnek. alig harmincéves macedón ifjú. vagy százötven évvel az angolok hódítása előtt. A Kr. század idejét a sokféle harcon és nyugtalanságon kívül újabb vallási zavarok is jellemzik. teljesen hatalmába akarja keríteni Dárius egykori birodalmát. Azt akarom megemlíteni. A két vallás ezen jellemző tulajdonságainak tudható be. IV-V. hogy a szakadék valahogy át ne hidaltassék. Azóta viszonylagos csend borul az indusok harcban megöregedett földjére.mégis felejthetetlen nyomot hagy Indián.Vajon meddig? Kr. századtól kezdve a buddhizmus teljesen eltűnik Indiából. e. Ennél mi sem könnyebb. az afgán hegységbástya egyetlen átjáróján. s Tibetben rak fészket. a sikhek és a rádzsputok az ő leszármazottjaiknak tekinthetők. Habár hadjáratával csúnyán felsül.India hosszabb-rövidebb megszakításokkal állandó csatamezővé válik. A perzsákat megvervén. Eltereli sajátmagáról a veszekedők figyelmét. Ez az úr ugyanis arról nevezetes. A régi brahmin hinduizmus ismét fellendül. Krisztus születése idején és időszámításunk első évszázadai alatt újabb idegen törzsek özönlenek Indiába: tatárok. sorra hódítják az egymás közt is állandó háborúskodásban élő hindu maharadzsák országait. mint kétezer évvel későbben a félsziget mai urai. Buddha vallása átszorul a Himalája egetverő hegyláncán. helyét ismét a brahmanizmus (hinduizmus) foglalja el.itt így emlegetik Nagy Sándort . és az is marad napjainkig. vagyis az angol uralom mintegy kétszáz év előtti kezdetéig. Időközben csak egyetlen indiai császárnak sikerül hasonló nagyságú birodalmat alakítania: a nagymogul Aurangzebnek. rohamosan elfojtja a mintegy ezer éven keresztül uralkodó buddhizmust. . A X. A romantikus.-i utolsó század árja uralkodói közül említsük meg a Mauria dinasztiából való Asokát. hanem serege a Sutlej folyónál megtagadja az engedelmességet. a sokat emlegetett Khaiber hágón át érkeznek. az Izlámnak fanatikus seregeit okádja a Khaiber hágó. hunok. noha évszázadokon keresztül harcban állanak a már letelepedett árjákkal. az angolok legjobb katonái s rendőrei. Ha a hinduval baj van. Ezek a tatár-török eredetű népek. mely az Indus folyón túl is kiterjedt. A mai India legvitézebb harcostörzsei. Sikerül is legyőznie néhány indiai árja-fejedelmet. ügyesen kihasználja az izlám és hinduizmus közt tátongó szakadékot. A brit hódításmód jól bevált elve. ősi virtusukat azonban megőrzik. ha a mohamedánnal.

hanem törökök. Részben kibékülnek. Csupán Rajputana dzsungeljeivel nem bírnak. A poros. mint amilyen közel kétezer évvel ezelőtt. a mongol pedig félelemgerjesztő szó Indiában. India török szultánja nem dicsekedhet kollégájának. Most azonban azt ajánlom. Dzsebangir.mongol . pontosan 1001-ben. Rengeteg rabszolgával. Shahdzsehán és Aurangzeb 1550-től 1700-ig játssza India színpadán a főszerepet. A török hadvezér-nemzetségből származó Baber. Delhi és Agra építészeti műremekeinek nagy része a nagymoguli fénykornak maradványa. Asoka idejében volt. barátságtalan országút-mentén csak nehezen sikerül árnyékos . Utódai már véglegesen befészkelik magukat Punjabba és kicsinyenként egész Észak. mongol hadai élén.tulajdonképpen helytelen elnevezés. Rablóhadjáratait többször megismétli. mind több és több területet csatolnak birodalmukhoz.és Közép-Indiára kiterjedő. alaposan elbánik a delhi szultán seregével. Ez a balsors-esztendő nemcsak a magyar királyságot. tüskebozótos. trónja több ízben veszélyben forog. A mogul császárok Delhiből Agrába teszik át székhelyüket. A járhatatlan vadonokba húzódó rádzsput fejedelmeknek sikerül megőrizni viszonylagos önállóságukat. Akármennyit vadászik is Baber. Vadász-szenvedélyéről ismételten megemlékezik a történet. trónján dicsőséges mohamedán szultánok sora követi egymást. sikerül ismét visszafoglalni a két híres várost. Ghazni fejedelme. annál felejthetetlenebb dicsősége. Humayunnak. Ismét Afganisztán felől közeleg a sors keze. sőt végül ki is verik Delhiből és Agrából.a Próféta félholdas zászlaja látszólag legyőzhetetlenül lobog Indiaszerte. Baber dinasztiája a Mogul nevet választja. Szulejmánnak európai sikereivel. A mohamedán betörésnél hagytuk abba. a delhi szultánságot is gyászba borítja. Két óta elmúlt.a félsziget legdélibb csücskét kivéve . Akbar erősíti meg dinasztiájának indiai uralmát Az ő nevével kezdődik az örökemlékű Mogul-császárság aránylag rövid életű. bizonyos nevezetű Mahmud. Mogul . mert hiszen a nagymogulok nem mongolok. igen megéheztem a sok beszédben. pompa s dicsőség jellemzi ezt a másfél századot. a ferghanai Baber . Páratlan fény. Hanem különben . álljunk meg és harapjunk valamit.1 „Oszd meg és uralkodj!" Hanem gyerünk csak vissza az időrendhez. gyújtogatás jelzi. Aurangzeb idejében. vezeti a Próféta zöldzászlós seregeit India ellen. 1526-ig. A muzulmán császárság fővárosa Delhi. Azonban fiának. hogy Baber egész ármádiákkal hajtatta maga elé „India csíkos bundájú fenevadját". India ismét ugyanakkora császárság. mesebeli kincsekkel tér vissza hazájába.„Tigris" személyében. tartsunk rövid ebédszünetet. élete mégsem fenékig tejfel. Azt írja. a híres mongol hódítónak leszármazottja. Neki is sokat kell háborúskodnia. úgyhogy végül. a tigriseknek üldözéséhez. De minthogy Baber anyja Dzsingisz kánnak. részben pedig szövetkeznek a hindu fejedelmek százaival. Hanem véglegesen csak Humayun fia. Diadalútját öldöklés. Akkoriban. A mogul császárok négy legnagyobbika: Akbar. egészen a mohácsi vész esztendejéig. hatalmas muzulmán császárságot alapítanak. Elfoglalja fővárosát és saját fejébe nyomja az indiai szultánok koronáját Aztán nekilát névrokonainak. a viszálykodó maharadzsák mindig megkésnek az ellentámadással. különben aligha tudjuk Agra előtt befejezni a történelemórát. Mahmud mind mélyebbre küldi fosztogató hadait.

Tehenének még borjúkorában kitöri néhány farkcsigolyáját Ez nemigen forr össze többé. hogy szerencsétlen tulajdonosa a legkisebb rántásra is felhördül fájdalmában. évek óta Párizsban él. sőt. Homlokukon pedig gyöngyfüzért hordanak. Kapva e kínálkozó alkalmon. Meg kéne próbálni. égszínkék üveggyöngyből valót. Ami azonban nem akadályozza meg azt. rövid szarvuk színesre kifestve. Elkapja gyöngyfüzéres. a távolban kéklő dzsungeles hegység. Közben pedig fejezzük be gyorsan a történelemórát. nem kell odanyúlni érte. zöldre. ahogy imádandó szent állathoz illik. A tehén farka tehát hajcsárja orra előtt. a tehénfarok görbére korcsosodik s olyan érzékeny marad. Az igástehénke. hogy másmilyen. Ezt szabad. azért öltöztetik ilyen parádéba. És szép fényesre ki kell festeni a szarvát. afrikai safari-módra. Kékre. néhány legszükségesebb vacakkal. vezérek. Az országutat rovó kétkerekű talyigákat púpos. pirosra. mégis köztiszteletben álló. A nagymogulok korszakáról volt szó. No. de most visszaülünk a kocsiba.. Anglia fennhatósága alá. Amott. Es most. hatalma s dicsősége Keletet és Nyugatot egyformán megszédítette. Legalább ha rántani akar. A hindu talyigás közvetlenül a tehén fara mögött ül kordájában. hanem farkrángatással. Hiszen ez magában véve nem lenne kínzásnak nevezhető. állandóan markában tartja. Szétvetett lábát a tehene farát közrefogó rúdvilla ágain nyugtatja. kipakoljuk a jaipuri útravalós kosarat. mint jó kocsis az ostornyelet. Ha belémkötnének. legfeljebb azt mondanám. hogy az indiai tehén különösen érzékeny farkára.fát találnunk. néhány röpke évszázad az egész. Bennszülött hercegek. Vajon. Utunk felén túl vagyunk. A széteső birodalom helyén gombamódra ütik fel fejüket eddig elnyomott vagy újonnan keletkező kiskirályságok. Azaz el sem kapja. a tizenhetedik század körül éheztünk meg. Rajputana leghíresebb tigristanyája. De szeretnék odamenni! Egy szál sátorral. fehér tehénkék húzzák. A tizennyolcadik század elején azonban. húsát megenni tilos. a mogul császárok fényes csillaga is letűnik. hogy ezt a sokféle . Jaipur állam határát rég elhagytuk. ha nem tartozik is az említett templomi állatok közé. Felfelé hajló. hogy a fene se törődne velem. zöld szarvú szent tehene farkát. hogy a mai India mintegy hétszáz kisebb-nagyobb fejedelemsége más-másféle módon került az anyaország. folytatjuk utunkat. valósággal embertelen módon. Hanem akkorra biztos lenne már néhány nagy tigrisem. Az is lehel. Levágni és megenni nem szabad. talán időszerű azt is megemlítenem. a nagymogulok egykori fővárosában. a hindu kocsis nem ostorcsapással vagy holmi nógató szavakkal ösztökéli tehenét. helytartók önállósodnak. nem vagyok tisztában a helyi szokásokkal. vámsorompó jelezte. Aurangzeb halálával. mikor a bennszülött államoknak a mogul birodalom összeomlása utáni megerősödéséről beszélünk. Kesri szerint ide járnak át Jaipur felesszámú tigrisei. másfél óra múlva Agrában kéne lennünk. Levágni sohasem szabad. Most a szomszédos Alwar állam területén delelünk. nem hiszem. Alája heveredünk. ha ott nekiállnék egymagamban orvvadászgatni. s nekilátunk falatozni. Ha jól emlékszem. észrevenné-e valaki? Tán elfognának és bekísérnének a maharadzsához? Hallom. imádandó tehén. A környékbeli igástehenek tarka szarváról még tán meg sem emlékeztem. meg ne kínozzák. Sok már úgy sincs hátra.. hogy érzékeny legyen. nincs is itthon. Hanem a vallásos hindu tesz róla. annak kényelmes kezeügyében himbálódzik. és jó nagyot ránt rajta. Említettem annak idején. kiknek hírneve.

hogy a bennszülött fejedelmekkel egy-egy nagyobb üzletet. kalandvágyó hajósait. Később a franciák és csak azután az angolok. Az angolok mindenesetre nem voltak restek. Es ezzel megérkeztünk India történelmének utolsó stációjához. kellőképpen megerősödnie. az East India Company megalakulásától a hivatalos bekebelezésig mi minden történt. Hódításról vagy kolonizálásról azonban szó sincs még. sőt önként kérték a hódítók oltalmát. hanem gazdagodni. sok vérontással. kik az angolok megjelenésekor nem bocsátkoztak harcba. A Kelet titokzatos kincsei. ki a mogul császárok egyik alkirályának leszármazottja. az alaposabban berendezkedik. Eleinte csak saját vagy részvényeseinek szakállára. sok áldozat árán. a haiderabadi Nizam „magasztos őfensége". harmadfél évszázadig tartó térhódítása. Vasco da Gama köt ki elsőnek. hogy valamelyik. Hogy abban a harmadfél században. A másodikba a mogul uralom egykori hercegei vagy helytartói tartoznak. Másodiknak a hollandok érkeznek vagy száz évvel a portugálok után. csak visszahúzódtak országuk hozzáférhetetlen vadonjaiba. Akinek sikerül szereznie. Ezzel a szerény alappal kezdődik az indiai brit hatalomnak fokozatos. azon van. egyforma szorgalommal dolgoztak. kereskedést kezdenek a bennszülöttekkel. Már a mogul birodalom fénykorának idején megkezdődik a Nyugat kalandorkereskedőinek szállingózása az indiai partok felé. És kétszázötven év leforgása után arra eszmélt az emberiség. Jodhpur és Udaipur. náluknál hatalmasabb szomszéd-állam erőszakoskodásától mentesüljenek. 1877-ben Viktória királynét India császárnéjává koronázzák és ezzel a hatalmas napkeleti birodalom sokat zaklatott sorsa a napjainkig fennálló mederbe terelődik. esetleg kereskedelmi szerződést köthessen. kik a fényes birodalom széjjelomlása után magukhoz ragadták egyes területrészek uralmát. arról kötetekre valót lehetne beszélni. Hiszen az ideszivárgó idegenek nem katonák. Karddal és tollal. Ilyenek az észak-indiai Kashmir s a dél-indiai Mysore hatalmas államának dinasztiái. onnét verekedtek önállóságukért. A negyedikbe pedig azokat a fejedelmeket számláljuk. Befészkelik magukat a partvidéken. kitartóan. akkorát. sok bűnnel megbélyegzett. Így alakul meg 1600-ban az angolok híres East India Company-ja ― a Keletindiai Társaság. mely 1858-ban az angol ambíciókat csaknem rombadöntő sipoy-lázadás . hogy Anglia valóságos világrésznek beillő keleti birodalmat alapított. nem foglalni jönnek.kiskirályt. hanem pénzéhes kereskedők. később már szülőhazája nevében. az angoloknak megjelenéséhez. önfeláldozással járó.Mutiny leverésével fejeződik be. Ezek közé sorolódik a maharadzsák leggazdagabbja. az eszközök különösebb válogatása nélkül. kik még a moguloknak sem hódoltak be. kik tisztára az angoloknak köszönhetik uralmukat. főként azért. 1498-ban. nyíltan és suba alatt. arra most nincs idő kitérni. a legújabb hódítóknak. Az elsőbe az ősidők óta töretlenül uralkodó rádzsput fejedelmeket sorolják. A harmadik csoport tagjai a térhódító angolok által kinevezett vagy egykori trónjukra visszahelyezett fejedelmek. általában négy főcsoportra osztják. Mégpedig minél gyorsabban. amilyent előtte csak . Ezek közül való például Jaipur. A portugáloké a kezdeményezés. kiknek országa az alig ezerholdas földbirtoktól hazánk területének megfelelő nagyságig váltakozik. India nábobjainak mesébe illő gazdagsága mágnesként vonzza Európa vállalkozó szellemű. Keményen.

Időnk. Mert hiába. Este már indulnunk kell Bhopal felé. a helyzet kellő magasságára való emelkedésemnek hiányát.. amit utolsó este szervíroztak a Conte Verde búcsú-ebédjén! És meggyőződésem. hogy megnéztem. az emberi fantázia határtalan. amit mindenki agyon magasztal. mert hiszen hétköznapi laikusnak hogyan lehessen kritizálni azt. hogy a nagyképűség látszatát keltem. mindig övé az utolsó szó. Amiről túl sokat hallunk.Aurangzeb ind-árja császárnak sikerült. 2 Végzet.. sors Hogy is irta csaknem egy évezreddel ezelőtt az a vén részeges Omar Khajjam. Csak azt sajnálom.. az Indiát járó turista első számú csalétkéhez. biztosabban torkán akasztja az ámulat szavát. Akármilyen szépet alkosson is az ember keze. és jajszavát az éji szél süvölti rajta át. a költők „márványból faragott álmához" .a Taj Mahal-hoz. még sokkal jobban tetszene. Vajon az angol üstökös pályájának túlsó végét az eljövendő évek melyikére jegyezte elő a Kelet sorsát intéző Kismeth?2. amit a világ ítélőszékének minden fóruma tökéletesnek ismer el? De nem is kritika akar ez lenni. Négy óra elmúlt. mert hiszen a meglepetés engem is meghebegtet ― akárcsak az a tornyos citromfagylalt vár. Mint ahogy a világon minden átmenet. Az idegen üstökösök fel-felcsillanó és ismét lebukó sorozatánál. tisztára a Taj Mahal túlzott népszerűségének róhatom fel. Tudja. . csak pillanatokra villan ki közülük egy-egy hófehér kupolarész. azt tulajdonképpen kár megnézni. Láttuk. aminek képét minden képeskönyvben megtaláljuk s kiválóságait betéve tudjuk. ismét szűkre szabott. A valóság nem bírt a bennem felgyülemlett várakozással. túl magasra röptetett képzeletet a valóság csak nagy ritkán éri utol. csak a mai délután maradék órái.. Gyönyörű.Leírhatatlanul szép.. Kacérkodik velünk a Taj. hogy India sok-évezres históriája sem egyéb a változások egymásutánjánál. A város felől közeledve. hogy végül váratlan közelségből. a nishapuri csillagászköltő: .ki tudja.. mindegyiknek csak átmenetileg. hogy ezt a kijózanító hasonlatot. . hirtelen leplezze le magát. hogy ezzel a rajtaütéssel méginkább elbűvöli a csodájára járó idegent. mikor behajtunk Agra városába. Folytatjuk utunkat az Agrán mintegy két kilométerrel kívül fekvő világcsodájához. Rozzant szeráj a Föld. Persze. És a túlcsigázott. Mert ha nem láttam volna. Csak azt írom ide. amit abban a pillanatban érzek. Fasorok redőnyei takarják. sajnos. A Taj Mahalt vagy látni kell. Ebben a kijelentésben sok az igazság. Lehet. egyelőre nem sok látszik a híres mecsetből. mikor a világhírű márványtemplom szemem előtt terem: ― Ejha! ― hebegem. A városban meg sem állunk. hány szultán nyitotta ki és csukta már be korhadt ajtaját!. Szárnyai fáradhatatlanok. képzelete mindig felül tudja licitálni. Itt járt barátaim egyike valamikor így beszélt nekem a Taj Mahalról: .

vagy pedig hallani kell róla. a mögötte csillogó szűzfehér márványcsoda. Aurangzeb. Első pillanatra a három színnek bámulatos hatása ragadja meg tekintetemet. drágakővel kirakott alabástromkatafalk: Mumtaz Mahal sírköve. mikor feleségeinek számát a gyönyörűséges Arrhiman Banu kashmiri hercegnővel szaporítja. A kupola alatti csarnok félhomályában. a Taj mintájára. ugorjunk vissza háromszáz évvel. öregségének hétévi rabságán keresztül. négyszögletes márványtalapzatra. a százhuszonöt szem. tervezőjét és kőfaragóját. dupla sorának sötétzöldje.a Taj Mahal.. Mielőtt azonban közelebb lépnénk. szénfekete szakálla pedig rohamosan őszülésnek indul. noha időközben nyolc fiú. Most pedig.. A Taj Mahal elkészülte után saját sírhelyének felépítéséhez fogott. itt. A császár életrajzában szó szerint ezt olvasom: „Mumtaz Mahal halála annyira elkeseríti Shahdzsehánt. a szomorú végű Shahdzsehánnak: Még csak húszéves a korlátlan hatalmú mogulcsászár. nem régi alkotás a Taj. tarka ruháit és nem használ többé szagosítót. tejfehér kupolájú alabástromépítmény. hogy ott akarja hagyni aranyból készült. hogy valóban vadonatúj. Széles lépcsősorok vezetnek a száz-százméteres oldalú. A zenánából naponta zokogva látják kijönni. hogy a kőfaragók még tán ki sincsenek fizetve. Végül aztán odaparancsolja óriás birodalmának valamennyi jó-hírű építészét. gyerünk közelebb. csakhogy fekete márványból kellett volna készülnie. Világgá akar bujdosni. s a föléje boruló indiai égbolt búzavirágkékje. Shabdzsebán nagymogul építtette. hogy Mumtaz Mahal még harmincnyolc éves korában is kedvence a császárnak. agrai börtönének tornyából nézhette. szenteljünk néhány szót a szerelmes építtetőnek. márványának villogó fehérsége azonban azt hitetik a nézővel. síremléket építtet Mumtaz Mahalnak. lágyfényű rubinból való füzért. hogy ilyen szépet soha többé ne alkothassanak. Mind a kettőt nem győzi. Shahdzsehán csak onnét. Álmainak végleges kivitelében azonban megakadályozta lázadó fia s utódja. mintegy háromszáz évvel ezelőtt. csipkefinom márványrácsozat kerítése mögött. valamivel kisebb sírkő: a császáré. És mellette még egy. Az előtérben komorodó ciprusok hosszú. a Palota Szeme fényének. Indiai mértékkel mérve. A két mecset közé pedig ezüsthidat tervezett a fantasztikus császár. melynek a Jumna túlsó partján. Négy sarkán karcsú márványminaretek merednek az ég felé: négy hófehér ravatali gyertyaszál. Az ifjú hercegnő oly szép. nagy. Egyelőre csak innét. ezen nyugszik a muzulmánfélholdas. Meglepő sértetlensége. Fájdalmában leveti valamennyi ékszerét. rendkívüli dolog. vegyük szemügyre a csodamecsetet. hogy Mumtaz Mahalnak nevezik. Minthogy a nagymogulok harmincéven túli feleségeikről általában nem szoktak többé tudomást venni. ki fogságba vetette atyját és Agra várába záratta. Tizenegy évi munka után. Utolsó gyermekének születése azonban életébe kerül a szépséges hercegnőnek. a .. melynek középső köve százhuszonnyolc karátos. a halhatatlan szerelem cégére . noha szegény nem így tervezte. állítólag harmincötmillió rúpia árán. öt is idetemették. lótuszvirág borította vízmedence innenső végéből nézzük a kupolák égben fürdő márványbuborékait. Még mindennapos kedvenc nyakláncát is elzáratja. miután kellőképpen meghatódtunk. a ciprusok szegte. a Jumna folyó partján készül el a Palota Szeme fényének végső nyugvóhelye. A császár kiszúratja a tervező építészek szemét. drágakővel kirakott »páva-trónusát«.és hat leánygyermekkel ajándékozza meg.

Ötödfélmillió négyzetkilométert. hányadán áll. Sosem tudja. a házassággal járó nemesebb érzelmek megtagadásának hazájában. amint a langyos alkonyatban Agra felé kocsizunk sajátságos. lefüggönyzött lelkének rejtekeibe még csak lopva is belépillantani. Mert ilyen nincs. Mély. zafírok csillogtak.. Felkavarog a kupola tetejébe s mikor ott elhal. hol másikat fordítsa az idegen látogató felé. achát. Itt pedig mutogatják a bibliai szakállú templomőrök a sírkövek oldalában látható kis mélyedéseket itt pedig egykor gyémántok. türkiz. a körös-körül futó. Halála órájában pedig. félmillió helységet nem lehet „meglátogatni". A csarnok márványfalainak finomművű faragása.tűnődöm magamban. „Indiai látogatás" . itt csillog a szerelem harmincötmillió rupiás apoteózisa! Ismét újabb példája annak. És sosem feledkezik meg arról..meglepően szép. a szélsőségek birodalma. Ettől pedig megzavarodik az idegen látogató. karneol . Az idők során azonban lábuk kelt. úgy morajlik körülöttünk a visszhang. felejthetetlen fájdalmának hófehér templomát. legpatrialkálisabb hűbérisége s legmodernebb elvű nemzeti kongresszusa . hogy éppen itten.mind-mind belefér ebbe a nyolcezernyolcszáz méternyi nívókülönbözetbe. Végül még a csarnok akusztikáját is bemutatják az öreg szakállasok. a soknejűség országában. nefrit. a zenánák. Nemhogy néhány havi utazgatás. hogy megtörő tekintete búcsúpillantást vethessen a gyöngyfényben úszó Taj Mahalra. ezzel az öt betűvel szoktunk elintézni: INDIA HETEDIK FEJEZET . melyet iskolai földgömbünket forgatva. még tán sokévi tanulmány sem elégséges ahhoz. jászpisz. Ilyen csillagászati számokkal nem lehet megbarátkozni. hogy hasztalan igyekezett Indiának szemébe nézni. Még átvitt értelemben sem. amit itt járt turisták oly gyakran és könnyelműen hangoztatnak: ismerem Indiát! Hiszen a világ legmagasabb s legmélyebb pontja. lapislazuli. kikaparták az utóbbi három évszázad különböző hódítói. melynek minden szirma más-más árnyalatú: onyx. hogy szemrebbenés nélkül kimondhassuk. háromszázötvenmillió embert. legnagyobb gazdagsága s legsiralmasabb nyomorúsága. mintha száztagú kórus távoli szava ismételné az öreg müezzin imádságát. Sajátságos . amit eddig is lépten-nyomon tapasztalunk: India az ellentmondások. mely állítólag teliholdas éjszakán következett be. gránát. Úgy érzi. hogy sokféle arca közül hol egyiket. Ebbe a háromszög alakú félszigetbe.ezen csak mosolyogni lehet. rezgő gyomorhangon szólal meg egyikük: . rubinok. a női méltóság elnyomásának. a háremek.Allah akba-a-ar! Akár az orgonazúgás.távolban csillogó kupolákat. húszféle féldrágakőből kirakott virágdísz. a nagymogulok. ami a Mount Everestet az óceán színétől elválasztja. kivitette magát a vár erkélyére.

már fékez is a vonat. s hogy nem rendeztek számunkra nagyobbszerű fogadtatást. továbbhajtunk. Kavicsozott utak. Éppen kelőben a nap. indigó tükrén apró bárkák vitorlái fehérednek. Nagyhasú.az állomás kívül fekszik a városon -. A cifrára csipkézett. Aztán a vakító fehér fejedelmi rezidencia. Egyedül tanyázunk a kúriaszerű.. modern kényelemmel berendezett kastélyban. akár a flamingó szárnya. 20. csak két percig állunk! Éktelen kapkodás. Akárcsak múltkor Jaipurban. Nyakkendőmet autóbaszálláskor is kezemben szorongatom. Szerencse. a nagy park távolabbi részébe. karunkra akasztott. Szűken kanyargó. begombolatlanul. kodakokat Viktor nyakába. hogy majd nélküle is jól érezzük magunkat és sikeresen vadászunk. kifelejtett apróságokkal telerakott parafasisakkal . mikor Bhopal fehérre meszelt városába behajtunk. oszlopos. Végtelen gyepszőnyegek. hogy ez Mahmud. reméli. És már előttünk az őrség-strázsálta kertkapu. Itt lesz a szállásunk.mondja kísérőnk -. puskákat. . Bevezet barátságos szobáinkba. majd pedig meredek hegynek szaladunk. a fogadtatásunkra kiküldött gárdatiszt elmondja. dimbes-dombos utcákon suhan velünk az előkelő. Árnyékos park. hogy nélküle is otthon érezzük magunkat Bhopalban. Nem állunk meg előtte. The Palace Guest House . melyen kitűnő reggeli várakozik s pompás kilátás nyílik a hajnali napfényt fürdető tóra. a palotai vendégház. már kiabálnak is. Keresztülhajtunk rajta. Alighogy felocsúdunk. tornyocskával túldíszített hófehér épületekre sejtelemhalvány rózsaszínt lehel a hajnalpír. Sehogy se illik a régiesen zegzugos. Ezúttal még alaposan meg is késik. ilyenkor kosárnak használt.aligha lehetünk valami szépek.megírja mindazt. hatalmas. hogy a maharadzsa nincs itthon. csillogó tóra tekintünk le. maharadzsai Rolls Royce. reméli. ki tavaly ugyanitt lakott. harmatfényes virágágyak. temérdek apró erkéllyel. tarisznyákat. Mialatt befelé autózunk . Távozása előtt azonban elrendezte dolgunkat. Bhopal (Central India).HÓFEHÉR BHOPAL Jan. amiről már az állomáson értesültünk: el kellett utaznia. a többi vacak közé. papucsot a köpönyegbe. onnét is csak a tribün madártávlatából ismerünk . hogy még csak alig világosodik. fűzetlen cipővel kikecmergünk. mosolygós képű úr fogad. Megmutatja a szép nyitott teraszt. Amint felérünk. Rikító színű. hanem most már azt is a sisakba gyűröm. hanem első pillanatra is feltűnő tisztának látszó városkába. A maharadzsa levelét is átadja: szíves vendéglátónk . olyan színű most a város. maharadzsához csak hajnalban illik érkezni. a vendégek jólétéről gondoskodó udvarmester. ámbitusos kastély elé. Mert ahogy kócosan. Mahmud mindjárt Pálffy Pál barátom felől érdeklődik. hogy kifelé. Bombayba utazott pólóversenyre. Úgy látszik. itt is pitymallatkor ráz fel Viktor. mindenről gondoskodott. A többszörönkönt itt járt Viktortól tudjuk.kit egyébként még csak a calcuttai pólótérről. The Palace Guest House. földszintes. Pidzsámát a nadrágzsebbe.

maradjunk kint a táborban. hol az ünnepségeken részt vevő színpompás maharadzsák közt lepedőbeburkolt. hogy az a bhopali begum. ki ugyancsak beszédes embernek mutatkozik. szellemszerű jelenség mutatkozik. Bhopal utolsó nábobnője. máig sem felejtettem el. szünet nélkül magyaráz. hogy okvetlen lövessenek velem tigrist. félóra múlva indulhatunk is. Fiának. Bhopal kétszázéves életének utóbbi fele maharánik uralmának megszakítatlan sorozata. Kérdéseimre akkoriban azt a választ kaptam. köztiszteletnek örvendő személyiség. Megköszönjük Simpson nagyonis kedvünkre való hírmondását s legottan hozzálátunk vadászholmink összeválogatásához. parafasisakos indus. Hogy vajon ez akkor mit jelentett képzeletemben. a népesség nagy része hindu.Mindenekelőtt ágyba bújunk. ameddig kedvünk tartja. Meghagyta.gyermekkori emlékeim közt is szerepel.innét harmadfélórái autózásnyira. Bhopal nem ősrégi állam. Simpson ezredes. hogy a várost elhagytuk. Bhopal jelenlegi fejedelmének sokféle kiválósága közismert. vagy más mesebeli szörnyeteget. Különösen most emlékszem rá. könyvbe kötött évfolyamait. őfensége vadászmestere lesz a kísérőnk. hanem a politikai életben is feltűnő. a jelenlegi fejedelem anyja. mint Pest megye. Később. Ma is szemem előtt lebeg V. meg azt a titokzatos szót „bopalibegum". miközben jóízűen reggelizünk a napsütötte. egyszerű kis tanya . a maharadzsa katonai titkára. Nem kell biztatni. megérkezik calcuttai barátunk. embert-e. A vadásztábor is készen áll már . hogy Bhopal muzulmán fejedelemség. Aránylag rövid neve imígyen következik egymásután: Sikander Saulat Nawab Iftikharu-Mulk Mohamad Hamidullah Khan Bahadur őfensége. egyikbe mi kerülünk. hogy csak vajmi szerény. másikba Viktor a poggyásszal. És ha úgy tetszik. mégis kellemesen szellős verandán. boszorkányt-e. Elmondja.His Higbnesses Shikar Officer -. arcát azonban senki nem láthatta. Sőt. habár csak az uralkodócsalád mohamedán. Aurangzeb nagymogul egyik generálisa. negyven év körüli.kiváló. marcona képű. hogy történelmében rendkívüli szerep jutott a női fejedelmeknek. köztiszteletnek örvendő uralkodók. Kifogástalan országúton jöttünk eddig. mindig „talpig függönyben" járt. Sosem láttam a nábobnőt. A bhopali begumok . azt már nem tudnám megmondani. Nawab Sultan Jahan Begum csodálatosképpen . csak győzzük hallgatni. Két órakor már útban is vagyunk a Lothia nevű dzsungel felé. Hanem a ponyvával letakart alakot. tetőtől talpig lefüggönyzött valaki. Habib őrnagy . Közép-India tartomány .másfélszer akkora. Sardar Dost Mobammed Khan alapította. Ez az állam arról nevezetes. Félórája lehet.Bhopal ennek alkotja részét .igaz. Elmondja többek közt. hogy a nawab őfensége részletesen összeállította bhopali tartózkodásunk programját. hogy a begum többször megfordult Európában.nyilván . előrehaladottságát. Útközben sok mindent megtudunk Habibtól. Lothia nevű pagonyban. hullámzó búzavetések és terjedelmes gyapotültetvények közt. Két Ford kocsival jár a házunk elé. György koronázásának képe. hanem képeire ma is jól emlékszem. szigorúan ragaszkodott a purdahhoz. Nemsokára megjelenik Habib őrnagy is. mikor Habibtól hallom.fejedelemnők . kétszáz egynéhány éves csupán. Területe tizenhétezer négyzetkilométer . most azonban szűk dűlőúton kanyargunk. Gyermekkorom téli estéin gyakran forgattuk apámmal az angol Graphic régebbi. Nemcsak leghíresebb golyólövője és kitűnő pólójátékosa Indiának. Pótolnunk kell a megcsonkított éjszakai nyugalmat. az állam főleg nekik köszönheti mai fejlettségét.

ruhaszekrények. chin-kara-gazellán és sambhar-szarvason kívül még a karcsú. égővörös szirmú tulipánok nyílnak. melyekből otthon már csak agancshegye látszana ki a vörös őzbaknak. Lakósátrunkba négy-öt afrikai vadászsátor is beleférne.sokkal barátságosabb a tüskés. Ezek is lombtalanok. Mellette pedig Habib őrnagy valamivel kisebb. homokpusztás Rajputánánál. magasodnak a fák. Fél öt tájban érünk a mintegy másfélholdas tisztáson fehéredő szállásunkhoz. a maharadzsa levelében említett „egyszerű. finom porcelán. verőfényes. Akárcsak minálunk. ezüst tálak. kétkerekű kordé döcög a sátrunk elé. a jaipuri sátorváros túlsallangozott pompájához képest egyszerű. Sajnos. később azonban elfogynak a tisztások. tüskebozótos mezőséget érünk. barnára aszott. Virágvázákról sem feledkeztek meg. Az erdőállomány nagy részét a széleslevelű tékfa (Tectona grandis) alkotja. Itt teázunk. kárpitozott karosszékek. Vastag szőnyeggel leterített belsejében két nagy sárgaréz ágy. kandallós ebédlő s reggeli előtti tevegelés nélkül. miközben Viktor kikészíti különféle vadászszerszámaimat. Eleinte csak a jaipurihoz hasonló. a dohányéra emlékeztető nagy levelek vastag rétege borítja a talajt Zöldellést csak vajmi keveset látni. Ezekbe a fájdalmas hiányokba nem könnyű beletörődni. lehetetlen nesztelenül járni. vérvörösvirágú fák. tegnapi napját is letépték már. hogy bírjuk majd ki kavicsozott utak. black-buckon. az emberi beavatkozás nélkül tenyésző. A villanyvilágítást ezúttal nélkülöznünk kell.magyarázza Habib -. Az időjárás is olyanforma: felhőtlen. „erdőlángjának" mondja őket (Poinciana). zománcozott fürdőkáddal. A temérdek száraz lomb annyira ropog. Hiszen nem mondom. sziklás. gyalog ilyenkor hiába mennénk. egész takaros kis vászonfalu. fésületlen vadonság.szóval. Újabb óra eltelik. pontosan mutatja január 20-át. a közelgő kordét inkább bevárja. anélkül hogy melegsége terhünkre lenne. A sátor két végében egy-egy mosdófülke. a magyar nyárelő gabonaérlelő időszakát juttatják eszembe. pettyes bundájú chital-szarvas meg a kis négyszarvú antilop is előfordul . Habib barátunk Flame of the Forestnak. Hanem afrikai tanyáimhoz mérten még ez is a fényűzés netovábbja.Ez a barkácsoló szekerünk . ez is most szórja lombját. Habár képzeletünk „dzsungeljétől". Nem is tudom. vagy legfeljebb hullófélben levő lombruhájuk foszló maradványaiba takaródznak. A tábortér közepén terpeszkedő faóriás alá is szőnyeget terítettek. a tropikus őserdők buja növésű mesevilágától. Hófehér ponyvája tarkamintás vászonnal bélelt. a bhopali dzsungelek vadállománya meglehetős sokféle. a színtelen egyformaságból kilángoló virágcsokrok valóságos fáklyái a fakó erdőségnek. Csakugyan. Púpos szent tehénkék-húzta. kényelmes karosszékeket állítottak. Úgy hallom. A díszes tábori őrséget meg a színes szökőkutakat is. de csupasz ágaikon magnóliaszerű. kócos. A szekérzörgést kevésbé bánja a vad. itt is az alkonyati s a hajnali órák a legalkalmasabbak az efféle kocsis cserkészésre. A fák csaknem mind kopaszok. A Jaipurból ismerős nilgai-antilopon. íróasztal. de ugyancsak fürdőszobás sátra . Kissé odébb a négyszegletes étkezősátor. benne abroszos asztal. mire elfogy körülöttünk a művelt terület s helyébe a dzsungel lép. Annál feltűnőbbek a kopott színű erdőségből imitt-amott kirikító. míg végül valóságos erdőséggé tömörülnek. még ez a táj is távol jár. ha nem is jaipuri vászonváros. magányos kis vadásztáborhoz". A kalászthányó búzatáblák pedig. . sőt az ágy melletti szekrénykén leszakítható naptárt is látok.

vékony kappanhangon. És éppen ezért talán titokzatosabb is.. hanem odaki. Akkor is csak elvétve. Hanem mire hazaérünk. mely szerint ne állj. tücskök és cikádák szerenádját. amíg ülhetsz és ne járj. amíg kocsizhatsz. nem úgy. hogy lábát maga alá gyűrve. de mi ketten még soká kint ülünk a langyos. Hát hogyne! Két sakál csaholgat egymásnak. Nem tudja. titkolódzó állat. Akinek nem kenyere. Csendesebb.Igaz .. Szomorú. mitévő legyen hátsó végtagjaival. nesztelenebb az afrikai éjszakánál. hogy ez a Lothia nem a legjobb tigrises pagonyunk... mint nagyhangú afrikai rokona. s gyalog ballagok taligánk nyomában. Lopva járó. melyben ülni elég fortélyos dolog. hősiesen kitart a kordéban. Hanem olyankor is legfeljebb csak egy-egy rekedt sóhajtását hallani. hogy magam részéről hamarosan le is mondok a további kordézásról. azok a távoli hegyek. csillagos sötétben. ki néhány napig vendégünk volt. bársonytalpú. hol. Amott. A kilátások tehát felette biztatóak. minden csontját külön fájdítja. Lőtt is három tigrist Arrafelé egyelőre eleget lármáztunk.mondja Habib -. Habib az imént beszélte.errefelé. Hallgatjuk a lappantyúk. Habib hamarosan visszavonul. előkelő szerénységgel. ki szigorúan betartja az angol közmondást. A gidres-gödrös.legalábbis nekem . l „Halott hindu Hol.. köves erdei út oly irgalmatlanul zötyögteti a kényszeredett helyzetben szorongó áldozatot. azok a legjobb tigristanyáink. Vacsoránkat nem az ebédlősátorban. mint ilyen tiszta csillagfényben. még sosem hallottam. .De mi az? . ami után legjobban sóvárogtam. where. Végre némi ízelítő abból. Minap vadásztunk ott a kashmiri maharadzsával. Náhar. hogy sötét. A kordé belsejét borító vékony párnázat mit sem javít a rugótlan szekér pokoli rázásán. indusmódra kucorogjon.Mintha most afrikai beszéd ismerős szava ütötte volna meg fülemet. . where?1 A bhopali sakálok nyilván nem angolul beszélnek. csendben pipázgatva élvezzük a vadon éjszakájának suttogó szellemtörténeteit.. Végre egy kis meghitt barátkozás az ébren alvó dzsungel éjszakájával. Szerintük ugyanis a sakál ezt mondja: Dead Hin-doo! Where. ugyancsak otthonosak. A maharadzsa tehát azt szeretné. Ványadt kaffogásukhól azonban hiába próbálom megérteni az angol-indiai vadászok közismert állítását. borús éjszaka inkább megszólal. csak nagy ritkán hallatja szavát. a nagy fa alá teríttetjük.igen jólesett. Az erdei séta azonban . most néhány napig nem akarok ott zavarogni. Medvére és sambhar-szarvasra pedig ezt mondják a legjobb erdőrésznek. habár egy-két tigris állandóan tartózkodik benne. kerüli a lármát. Néhány főnyi black-buck-csapatnál meg egy-egy hirtelen elvillanó chital-szarvasnál egyebet nem látunk. a telitorokkal bömbölő oroszlán. a párduc s az ajakosmedve. hogy lehetőleg itt lőjem meg a magamét. zavarba jön az ilyen szekéren. F. a dzsungel csíkos királya. a tigris. A nagy ragadozók. Mindhárman felkapaszkodunk a kordéra. Lothiában azonban tavaly óta nem esett tigris. A vadonban portyázó tigris hangján sajnos. hol?" .

Ezúttal is világosan megütötte fülemet az éles csattanás. hogy bajba keveredjünk. Most ébredeznek.Jan. Izzadtra gyalogoltam magam. Erőltetni utóvégre mégsem kell azt a balszerencsét. Egyelőre csak annyit. Kétszer egymásután. körülötte szürcsöljük reggeli teánkat. ez pedig különösen . biztosabb a vad bármilyen jelzésénél. tollászkodnak. magunkra szakasztjuk a pávák átkát. nem engedte. S minthogy húsa kitűnő. mindig lemaradoztam a kordé mögött. fényes madárnak. két kocsi takarásában. ezüstszürke nilgai bika figyel a domboldali bokrosból. tovább tollászkodik. Javában hajnalodik. bizonyára kevesebb gyanút keltek. nem is túl messziről. Itt nyilván nem otthonos az indiai erdők jellegzetes madara. megőrzött bennünket Szent Hubertus. Mára két teheneskordét rendelt Habib a közeli faluból. Hajnal előtt kelünk. még Afrikában képzelem magam. mintegy nyolcvan lépésről.semmit se találunk. Hanem a golyó mégcsak tollahegyét sem éri a nagy. Fa mögé lépek. Az indiai vadászleírásokból közismert junglefowl ébresztő jelét. Még utóbb megszeretem ezt az idegen arcú Indiát. Az elsőbea Habib. Egyetlen csepp vér. látszólag a legjobb egészségben ugrik el. hogy az antilop megkapta a golyót. hogy a babonával mindig ujjat húzok. pillanatig sem kételkedem benne. ki konyhánk számára szeretné a pávakakast. már-már kacérkodni kezdek a kordéba-ülés fanyar gondolatával. hogy tisztára elhibáztatja velem a pávát. a fák alól csak lassanként takarodik ki a homály. Nagyobb tisztáson. vadpávát pedig úgysem lőttem még. az antilop azonban minden jelzés nélkül. ha a tehenek kissé meglódultak. Camp Lothia. Bhopal State. Minden fogamat meglazítja. hadd lássuk hát. mit tud az a babona. csak Rajputánában tisztelik annak. a házi baromfi vadonbeli őse. mintegy százötven lépésre. Ha így megy tovább. Így indulok hát. Bhopalban nem szent madár a páva. mikor végre megpillantjuk az első vadat. nyugodtan feltámasztva. rázzák ki magukból az álmot. lőni azonban nem lehetne még. Akár naphosszat is szívesen elkutyagolok. Jókora. csak erre a fene kordéra ne kelljen ülnöm. három pávakakas gubbaszt. Valakitől hallotta. egyik baj a másik után ér majd. Berzenkednek. a dzsungelkakas hajnali kukorékolását hiába várom. F azonban ellenzi a dolgot. Ilyenkor a vad azonnal észreveszi a gyalogost és elugrik. néhány különféle fa tetején. A nagy fa alatt már tábortűz is ropog. Oda se neki. egyetlen szál szőr . Lövésemre tisztán hallom a golyóütést. hogy csak azért is. a mögöttem jövőben F rázatja magát. Harmadszor már meg se próbálom. Hát ez meg mi lehet? A becsapódó golyó hangját mindig meghallom. hogy majd az egymás mögött haladó két kocsi közt járok.Látod. A kis flóbertpuskával lövök rá. Régi rossz szokásom. vadászhoz illő módon. Már vagy három órája szekerezünk. Mégcsak el sem repül. Ha azonban két szekér közé szorulok. az pedig csalhatatlan hír. Tegnap ugyanis. a kordék tovább döcögnek. egész utazásunkat elrontom vele. Összevissza keressük a rálövés helyét. 21. Holmi ellentmondási viszketeg. apróra lejárjuk a környéket .de mégcsak nyom se mutatkozik a száraz levélrétegen. F megkönnyebbülten sóhajt fel: . Az a tervem. Ráadásul még újfajta muníciót is használok. engedek Habib biztatásának. hogy pávát lőni szerencsétlenség.

alacsony emberke az öreg. tehenének farka alá szurkál vele. Belátom. isn't worth knowing2 . A vadászmester továbbmegy.magasleshez . Gyenge figyelmeztetés a hajnali merényletért. ott fekszik az antilop dermedten. fehér bajszú shikari a vezetőjük. hájas bőre eldugasztotta a sebszájat. hogy F-nél jobb nyomozót kívánni sem lehet. de ráncos. . bizalmat keltő szempár elszántsága csillog. Apját . a mintegy száz lépésre látszó szomszéd machanra. Még hegyes végű botot is szorongat kezében. F valósággal sugárzik a büszkeségtől. egyszerű lesállások. . kifogástalanul vérzett mindahány. még-csak észre sem vette. azért nem vérzett.Itt egy csepp vér. ő megtalálja. kinek rovásán annyi állatélet szerepel. csaknem gombot köt az agyongyötört farokra. számszerint vagy hetvenen. El kell ismernem. A hajtók. Vagy tán még a szándékomon is bosszút áll? . jó váll-lövéssel.bőséges vérnyomot szokott eredményezni. F azonban most sem enged abból. élettelenül lóg. azt nem is érdemes tudni. És mikor hazafelé menet még egy chinkaragazellát is elhibázok. vékony lombtakarássa1 bevont. mahagóni színű képéből. Másfélórás táborbeli pihenés után ismét útban vagyunk. Az oktalan állatkínzás mindennél jobban felháborít. Minthogy ennél az egy cseppnél nyilván nincs is több. a két kordésunk hajtási módszerét sehogy se veszi be a természetem.Már hallom is F szemrehányó szavát: . Ezek nem a jaipuriakhoz hasonló. Említettem már a múltkor. Csak tán nem az az élhetetlen páva kellemetlenkedik? Hiszen mégcsak hozzá sem értem a nyomorult madarához. F-el ketten felkapaszkodunk.aki ugyancsak udvari jáger volt . Meg sem mozdíthatja szegény pára.Nem megmondtam? Pávával nem lehet tréfálni. újból megszólal: . Vézna. A mi teheneink farka is görbére nyomorított. Csak amolyan fából összetákolt. még akkor sem emelheti meg. hogy ez már a pávák munkája. És alig megyünk vagy nyolcvan lépést." Macbanhoz . apróbb erdei hajtásokat tervez Habib. Csak gombostűfejnyi vér legyen. mint valami görcsös harangkötél. hogy kordé elé fogott tehenük annál érzékenyebb legyen a farkrángatásra. Vagy tán éppen ezért irtózom a kínlódó állattól? Akárhogy legyen is. ő pedig immár negyven éve folytatja a shikarik veszedelmes mesterségét.. csakúgy gondolom-formán indulunk az elugrás irányába. What he doesn't know about tigers. Öreg. hogy rálőttem. idekint a helyszínen várakoznak. vasból készült.mondja Habib. A golyó nem járta át. Jaipurban valamennyi vadamat ezzel a golyóval lőttem. Fegyvert nem látok nála.. tigris nem jelentkezett. matracos luxusmachanok. a maharadzsa a legrégibb s legkedvesebb vadásza. mikor a természet rendjének útjába esik. Vérebek iskolába járhatnának hozzá. És nem elég. hogy a lelketlen hajcsár szüntelenül csavargatja. hacsak tépett lepedőruhájának fodrai alatt nem rejteget valami gyilkot. 2 „Amit az öreg nem tud a tigrisről. hogy az igásjószág farkcsigolyáit eltöretik a bennszülöttek. hogy ez látszólag ellentmondó kijelentés részemről.tigris ölte meg. Páva átokelmélete immár megdönthetetlen. Minthogy az éjjelre kikötött csalétek-bivalyok épségben maradtak. így biztatja szaporább lépésre. De alighogy kimondta.vezet Habib. nem legyezhet vele a csípős bagócsok után.

csattan a puskám ― mordul a medve . hanem fényes. egész ElőIndiában honos. A következő pillanatban már kint is terem a nyiladékon -a medve! Koromfekete ördög. párduc is lopakodhat át a nyiladékon. A hajtók kiáltozása. Pedig a nagy ropogással felém csörtető sambhar-csapat ugyancsak szorongattatja velem a puskát Három tehén nyomában meglehetős agancsú bika iramodik. kinek állása felől közeledik a vad. Az efféle hajtásból viszont akármi előjöhet. hanem annál mérgesebb. nyiladékhosszat. India északi részeinek. Tapsol.. ő azonban jókor észrevette. hogy tigrist ver fel a hajtósereg. ezentúl csak így vadásztat minket Habib. Vajon mit láthattak? De nicsak! Most meg Habib integet a machanról. fehértorkú. Ezúttal sajnos. puhaszőrű galléros-medvével (Ursus tibertanus). elkanyarodik. Mikor vagy negyven lépésre ér. Habib vagy kétszáz lépéssel odébb helyezkedik el. Még kétszer utánalövök. Szabadjára engedett fantáziájának ugyancsak tág kalandozótere nyílik.torzonborz fekete szőrgolyó .. Meglehet. Szakadékos.hiszen errefelé tart. Pedig az előbb oly izgatott kiáltozás hallatszott a hajtók felől. oldalát mutatja .. koromfekete. főleg Kashmir erdőségeinek lakójával. Eme aránylag kistermetű. tigrisre bukkantak. durvaszőrű mackó (Melursus ursinus).. a pávák s majmok minduntalan felhangzó jelszava állandó készültségben. Útszerű. amint a ritkásabb domboldalnak igyekszik. de Habib. hiába képzelődöm. hogy kapitális sambhar-. jóval különb a Jaipurban ejtett sambharomnál. A mögöttünk emelkedő alacsony. Ez a dzsungelrész állítólag jó medvetanya. hogy valami felénk tart. Habibé is jól ide látszik. úgy érzem. már azt hittem. Pillanatokra kifeketedik még. Ismét machan tetején ülünk. A szóban forgó. hogy a bika gyenge. meredek dombot azonban kissé ritkább erdő borítja. fehér nyakékes ajakosmedvének. el is éri mindkét golyó ― aztán végleg eltűnik. Rendkívül élvezetes mulatság az ilyen őserdei hajtás. A következő hajtás a túlsó völgyben készül. kócos. a Himalájától Ceylon szigetéig. de nem értjük. Sőt az sem lehetetlen. alig pár méternyire láthatunk csupán... egyenes nyiladékon állnak a machanok. az angolok sloth bearjének egy példányával már Jaipurban megismerkedtünk. anélkül hogy lövésre kerülne sor.s beugrik a mögöttem levő erdőbe. Célozgatom is már. távoli zörej..Az első hajtáson elég gyorsan túlesünk. hogy a medve egyenest az ő állásának tartott. medve is mutatkozhat. anélkül. Vége felé közeledik a hajtás. ugyancsak koromfekete. sűrűbokros előttünk a dzsungel. hogy valamelyik hajtásból sikerül majd medvét kizavarni. Remélem. átkiált. feszült várakozásban tartja a vadászt. hadonászik . Hajnalhasadástól akár derékhasadásig rázathatjuk magunkat. Lemászunk a machanról.egy-egy újabb izgalom. Rákapom a puskát. Miközben átsétálunk. Szinte gurulva közeledik . Hiszen éppen ez az érdekes. .. Elmondja. Habib nagyon bízik. friss medvehulladék mutatkozik az erdei ösvényen. Így aztán a legkisebb nesz. mert azt a lármás szekerezést teljesen kárbaveszett fáradságnak tartom. nem lövésrevaló. ágroppanás . hogy annyiféle vad előbukkanását remélhetjük. tapsolni . vagy chital-bika csörtet felénk. Jelezgetéséből azonban nyilvánvaló. A hajtók kiérnek. mégse érünk vele célt. hogy egyetlen vad is mutatkozna.nyilván ijesztget valamit . de nem lövök még . számíthatunk az antilopok bármely fajtájára.kiáltoz is. Habib már szalad is felénk. Nem tévesztendő össze a nálánál még valamivel kisebb.

de visszaint. Ropogásuk mégcsak alighogy elcsendesedett. hol megint lejjebb roppan az ág. tarka kuvaszukat is rávezetik a csapásra. legjobb lövésre jön.Meglett a nagy disznó? . Az indiai vaddisznó (Sus cristatus). noha felesleges. s valósággal ide hessegette. Itt jóval világosabb előttünk a terep. onnét figyel hátrafelé. megáll. megugró vadnak csörtetése hallatszik a szemközti dombtetőn. sőt a feléje kaffogó kutyák láttára hátsólábára próbál emelkedni. valamivel kisebb termetű. kocogva indul a völgynek. Kiáll a tisztás szélére. rövidebb agyarú és hosszabb fejű a miénknél. borjak. elég rossz húsban levő. messze beláthatunk. tüskével. az elsőt oldalának közepe táján. Biztatom is F-et. A sebesültet már nem láthatjuk. Elég tetemes kanmedve. ki a csakhamar előbújt hajtósereg élén közeledik. gubancos szőrét telistele szedte bogánccsal. a másik kettőt kissé hátrább. Hol feljebb. csak végezzem el én. Néhányat még dob magán. Nem soká vizsgálódik. legjobb hangulatban teázunk a sátor . Csúnya. De mielőtt előre ugraszthatták volna. Első lövésem helyétől már bő vérnyom indul a dombnak. Fényképezés végeztével rudakból összekötött hordágyra fektetik. Tehenek. A vén fekete csuhás. egyikükkel csúnyán elbánt a vén kan. lehet vagy százharminc kilós. doboló-füttyögető zajongására. A shikarik két nyeszlett. próbálná meg. a hajtók lassan közeledő. Jókora darab. már meg is pillantjuk a medvét. mintegy hetvenkilós kan. Fültövön lövöm hát a kant. Ezúttal nagyon is alkalmasnak tetsző helyen áll a machanunk. Csak mellén világosodik az ékalakú rajz. A kuvaszok mérgesen tépdesik. oldalt. a flankon állt el valahol. aztán elnyújtózkodik. melynek aránylag rövid agyarán még meglátszik a kutya vére. Habibot most nem láthatjuk. könnyed eleganciával ugorják át a patak árkát. Eltelik vagy tíz perc.Akkor rendben van. Legfeljebb harminc lépés lehet köztünk a távolság. Habib. egy hajtás még hátra van. Mindhárom lövést megkapta. kanyargó erdei patak mentén. kócos. míg végre megpillantjuk a zörgés okozóját . akár a partravetett hal. Aztán előrelódul . Hosszú. De hiszen ebben a sűrűségben úgysem tudnák utolérni a disznót. hogy a disznó vissza akart törni a hajtók közt. világosan vöröslik előttünk a vérzés. Mellébe szalad a golyóm ahol fekete bundája közt az ékalakú rajz fehérlik. máris újabb jövevény áll ki a dombtetőre: magányos disznó. Allásunk mellett iramodnak el. már messziről kérdi: . A lovas-disznólándzsázók társasága most bizonyára elátkozna.egy nagyfülű sambhar-tehenet. Habib főként sambhar-szarvast remél ebben a hajtásban. Széles völgy alján. Mogorva remetének nézem. hogy az ebcsont Indiában is beforr. bizonyára vén kan. Mi pedig Habib után sietünk. Eleven még.s nyomában megreccsen az erdő: libasorban szökken elő tizennégy sambhar. azon viszik haza a táborba. könnyű lövés kínálkozik. Habib legottan hazaküldette. helyben összecsuklik. . Reméljük. nemsokára a hajtók indulása után. fekete sátán. meg két vékonyagancsú kamaszbika. mert egyik kutyánknak hasát felszabta! Kisül.Meg hát! Ahol fekszik a patakparton. Es valóban. a kutyák azonban útját állták. Igen meg vagyunk elégedve a mai eredménnyel. Hangtalanul összetottyan. mintha fehér nyakláncot hordana. És mihelyt a dombtetőre érünk.kezdett. körülöttünk is tágas a kilövés. nem szívesen hagyhatta el nappali vackát A patakszélhez leérve.

Gyűjteményem számára nincs már szükségem az amúgyis érdektelen rövidke nilgaiszarvra. Az oktalan szaladgálás persze a keresést is elrontja. A világszerte betartott vadászregulák legelemibbjét sem respektálja. félrehajított tetemén pedig javában győzkölődnek a dögkeselyűk. bhopali fogalmakhoz mérten még ez is gyatra. vagy 250-300 lépésre. Lövésemre a nilgai jó jelzéssel ugrik a sűrűbe. Bhopal State.sikerül csak kordéra emelnünk a szarvast. a gerinc magasságából láthatok oda -megkockáztatom a nagyon is bizonytalan lövést. de Habib nem engedi. Mondanom sem kell. Jó messze esik. hogy a hatágú agancs még a tíz kilót is megfölözi! Ennek tudatában méginkább elvékonyodik az előttem-fekvő bika különben is silány agancsa. Minthogy közelebb jutnom kilátástalan csak innét. Medvém cafrangos csuháját most nyúzzák a shikarik. Se vér. mint amilyennek fentről. nem hajlandók tudomásul venni ijesztgetésünket. A tegnapi bosszankodás ismétlődik. ide gallyaztak fel éjszakára. Jan. jó lesz a tigrisnek. nilgai bikával találkozunk. Lemászunk hozzá. A szerencse azonban kedvez. Miközben a nyekergő szekér mögött hazafelé ballagunk. a sok hajtónak húsra van szüksége. Vastagságát pedig könnyen hozzáképzelhetjük. Nagy erőfeszítés árán ― lehet vagy másfélmázsás . a hegytető magasságából néztük. lassan csipegetve vonul tova a bozótos. gyerünk tovább. minekutána jóllaktak a medvehúsból. tisztásokkal tarkított hajlatban. Vacsorázó asztalunkat majd odébb kell vitetnünk. Camp Lothia. a táborbeli nagy fára. 135 cm hosszú. se szőr. Most már. hogy eleresszem. néha mégis tekintélyes súlyt ér el. Hajnalban újra csak a kordés cserkészetre fanyalodunk. de a kordé csak sokkal későbben. hogy a sambhar-agancs. Elfelejtettük időben elzavarni az undorító népséget. A keselyűk. mert a felettünk gubbasztó keselyűk álmukban megfeledkeznek magukról. Akárcsak felpattanó nyúl után beugró.előtti nagy fa alatt. hogy eltaláltam az antilopot Habibbal csaknem összekapunk. Habár jaipuri sambharom-nál jóval különb. mert a beteg vadat nem . hajtásra csak délután van kilátás. Táborunk legalábbis részben . neveletlen vizsla. A rekordagancs. melynek viselője ugyancsak bhopali területen esett el. Ha aztán kifogy a szuflája. semmiféle jel. 22. Habib is fékezhetetlenül utánarohan a lövött vadnak. Pedig ismét kétségtelen. Már Jaipurban említettem. hogy magunkfajta vadászembert mennyire bosszantja az efféle „Aasjägerei". Így van ez rendjén.az afrikai vadásztanya rég óhajtott képébe öltözik. hogy sötétedik. A bika agancsa gyengébbnek bizonyul. keressünk másik vadat. a szarvas jól jelzi a golyót. alattunk a völgyben. Erdős hegyéi tetején kanyargó útról meglehetősnek látszó sambhar-bikát pillantunk meg. nagy kerülővel tud odaférkőzni. ha elgondoljuk. egyszerűen kijelenti: kár az időért. s néhány szökés után el is vágódik. noha rendszerint csak hatágúvá fejlődik.

Nagy sokára sikerül is néhány csepp vért találnom. hogy hiszen nem a tigrisnek. könnyen meglehet. haza kell sietnem. hogy lehetetlen rajta eligazodnom. A sebzett vad ― hacsak helyben nem marad .jól szemmel tarthatjuk. meg egy szép kék-sárga-tarka seregélyt. vörösbarna állatot pillantok meg. Ha azonban holnap reggelre sem lesz khabbar . A tegnapinál sokkal komolyabb erdőségbe érünk. Időnkből bőven futja. erdő sűrűsödik kőztünk. hogy rá merné sütni. eltakarja az előrehajló sziklafal. S minthogy a száraz levélszőnyegen a lábnyom is felismerhetetlen.lehet vagy háromszáz lépés széles .bivalyborjúk . Ez az érdekes tőrpeantilop immár hetedik indiai vadfajtám.tigrishír -. ez ugyanis első próbálkozása. közvetlen alattunk tehát nem látható a katlan feneke. különben lekésem a délutánra tervezett hajtást. holnapután másik erdőrészbe költözünk. Zsákmányára felette büszke. Ezúttal is egymagam keresgélek a nyom után. Pávára pedig nem hinném.Habib újra csak ezzel érvel. hogy tigris kerül a hajtásba. Sajnos. Miközben a táborbeli nagy fa alatt villásreggelinket fogyasztjuk. odalövök. sziklás. máris látunk vadat: Chital- . . sőt még hosszában is messze elláthatunk.Habibot nem érdekli többé. hanem tudtommal a hajtóknak akartunk ebédet lőni. de csak oly keveset. ezért hívják négyszarvú antilopnak (Tetracervus quadricornis). jóval rövidebb.hagyja megfeküdni. noha most szikkadt medrének alján csupán egy-egy maradék pocsolya csillámlik.Négy szarvú! Miután megállapítjuk. . kitűnő tigristanyának látszik. utóbb mégiscsak fel kell hagynom a további kereséssel. Az időből is kifogyok. . . Habib figyelmeztet is. F a flóbertpuskával innét. Úgy megjön tőle a kedve. a terített asztal mellől lő egy keselyűt. Mögötte ismét emelkedik a terep. nem is látjuk. Csak nagy kínnal sikerül Habibbal megígértetnem. a tigris elmúlt éjszaka sem jelentkezett A bódák . A völgyet . mikor a mellettünk húzódó ritkás oldalban őznagyságú. hogy bak.ezúttal is épségben érték meg a reggelt Habib még egy-két napot rá akar szánni. onnét a dombtetőn sűrűsödő dzsungel felöl várjuk a hajtást. sziklásszakadékos. kilövés hiányáról ezúttal valóban nem panaszkodhatunk. mindössze két-háromcentis szarvpárat növeszt ez a sajátságos kis állat. A völgy innenső partja azonban meredek. Ott is marad. Hegyes-völgyes. Én ugyan kész örömest itt maradnék még. Habib a tegnapiakhoz hasonló hajtásokat ígér. A sűrű lombsátor alatt kanyargó hűvös patakágy. ezek a tarkabarka erdei hajtások pedig rendkívül élvezetesek. Habib mindenáron itt akarja hagyni. néhány magasabb fa takarásában. valóban vadregényes tájék. Mocsarasnak látszó.mondja Habib. Attól tartok azonban.A tigris úgyis elintézi! Hiába erősködöm. Alig tízcentiméteres. Ismét útban vagyunk.Minek az? . sásos gazzal meg szórványos bokorcsoportokkal benőtt völgy szélesedik alattunk. hogy páván kívül másra aligha használhatja. Habib ezúttal igen messze. Alighogy elhangzott a meginduló hajtás távoli kürtjele. hogy a táborból majd visszaküld néhány embert a félbemaradt keresés folytatására. Alkalmas kilátást nyújtó dombszögleten áll a machanunk. tőlünk mintegy négyszáz lépésre helyezkedik el. ezentúl vadászatra is ki akarja hozni a flóbertjét. Már közel járunk a táborhoz.Fourhorned! . nyárs alakú szarva előtt még egy. legyek résen.

Néhány percig várok.ismét medve feketedik odaát! Jókora állat. Agancsa ennek is csak hatágúvá fejlődik. az ajakosmedve pedig .. Puskám csattanására maga alá kapja fejét. Mindjobban siet a mackó. már szinte gurulni látszik. Ott nem látjuk többé. hogy csakis az lehet . vissza-henteredett a völgyfenékbe. Minthogy azonban semmi sem mozdul. meg egy barkás-agancsú.úgy hallottam különösen hajlamos a lejtőn való ilyetén legurulásra. meggondolja magát s mégiscsak nekifordul a völgynek.. Előfordul ugyanis. a machan irányában akart felkapaszkodni. megvárom. s valami négyet is bukfencezik. nemhogy négy. Nyilván a szakadékos part alatti takarás mentén közeledett és éppen itt. nyugodtan lemászhatunk mi is. Habib állásától még messzebb lehet.. meg kell kísérelnem. A pettyes szarvascsapat elvonulása után nemsokára újból szemem elé kell kapnom a messzelátót: koromfekete gombóc mutatkozik a szemközti gerincen: medve! Sajnos azonban nem ereszkedik le a völgybe. ekkora távolságból pedig nem akarok bizonytalan lövöldözést kockáztatni. eltűnnek a mögöttünk sűrűsödő bozótosban. Összegömbölyödve gurul a hajlat aljáig . Hetyke szökkenésekkel keresztezi a völgyet. mely ― mint utólag kiderül ― el is intézi a medve további sorsát. hogy a völgynek menekülő medve. Négyszarvú antilop a következő jövevény. lelátni azonban az előrehajló sziklától nem tudunk. Ez tudtommal általános medvetulajdonság.. de ezt már mégsem ereszthetem át lövés nélkül.ott azonban ismét talprakap s egy-két ugrással eltűnik szemünk elől. A sambharnál jóval kisebb. A golyó bevágását ezúttal nem hallottam. Akkor hallottuk a morgását. akárcsak valami feketeszőrű ősember. Mielőtt még felérhetett volna.messze jár még a hajtósor zajongása aztán szép lassan átjönnek a völgyön. de mégcsak egy szarva sincs. sietve iramodik a sásos bokros gaz közt. itt tehát aligha találok gyűjteményem számára valót. borjak. míg arra felér. aztán kényelmesen fenekére ül. óvatosan lemászom a machanról. hogy nagyobb az előbbinél. Minthogy a hajtók is kiértek már. Tőlem ez is igen távol esik. Akkor hirtelen elhallgat. fehérpettyes szarvas a chital (Cervus axis). elfogyott az ereje. Medvénél pedig nem okvetlen találat jele a bukfencezés. ijedtében is bukfencet vág. olyanformán bakugrál. mint a dámvad. Odalent azonban rákapcsol.. Minthogy azonban suta. Jelenleg nyilván még barkás a chital-bikák agancsa. Néhány percig egy helyben szaglálódik. Bármily bizonytalan. Közeledik a zaj. Az európai s amerikai fajrokonság is megteszi... Mialatt F-el azon tűnődünk. És vagy tízpercnyi szünet után . különösen ha rálőnek. gyenge bika. vizsgálja a széljárást. Már-már azt várom.. mert úgy látom. legalább kétszáz lépésre. de kisvártatva már csattan Habib duplázása. kilopódzom az előreálló sziklára. Egy darabig elálldogálnak odafent . a túloldal mentén távolodik. . vagy csak „szimulált" közvetlen lesállásunk alatt hörgésszerű morgás hallatszik. első pillantásra látszik. Aztán hirtelen megáll. keze-lába elnyújtva. vajon eltaláltam-e a medvét. hogy a felkapaszkodó medve ― mert sejtettem. Es amint a szakadékba tekintek ― ott fekszik a medve alattam ! Hanyatt terül a száraz patakmeder köves ágyában. Lehet vagy négyszáz lépésre. mind hangosabb. A völgy közepén valamelyes emelkedés púposodik.. úgy ereszkedik le a völgybe.közvetlen a machan alatt jelenjék meg.csapat jelenik meg a szemközti dombélen .tehenek. onnét tán tisztábban ide látszik ..

sosem fogja megtudni. csak a pipámat. Halálra ítélt. hallatta rekedt macskaszavát! Szegény. Legjobb helyen. A gyertyát nem gyújtom meg többé. lemaradt malac totyog a konda nyomában. mikor a csillagnyáj legapróbb bárányait is kihajtják az égi legelőre. ezzel könnyen meglőhetném. Mégis jól tudom. Estére bőven akad dolga az udvari nyúzómesternek. nem bírja az iramot. többek közt azt hallom. Pedig mondom. Elsőnek borjas sambhar-tehén. Néhány perccel később magányos. fához kötött bivalyborjúink. Becslésem szerint vagy százhatvan kilós lehet. De csak egyetlenegyszer. Az angolok statisztikai kimutatása szerint. Észak-amerikai hét-nyolcmázsás Kodiak-medvémhez viszonyítva. az utóbbi nyolc év leforgása alatt mintegy ezer ember esett az ajakos-medvék áldozatául. Ékszerként sziporkázik felettem a csillagokkal agyontűzdelt indiai égbolt. Az utolsó hajtásban az előbbiekhez hasonló tágas völgy előtt állunk. Hiába fülelek. minek örüljek jobban . milyen aljas szándékom volt ellene.még napnyugta előtt elzavartattam a keselyűket. Megdöbbentő. válla mögött érte a golyó. De F kegyelmet kér a kis nyeszlett késlekedőnek . mindenki lepihent már.tizenháromezerre tehető a nyolc év alatt lőtt medvék száma.Bara bhalu! . ...bólogatják a hajtók . hanem ajakosmedvék közt valóságos óriás.nagy medve! Hamarjában kibaltázott husángokra fektetik a nagy feketekócos bhalut és dalolva indulunk vele a tábor felé. Ez lenne ám a konyhánkra való falat ―-szól bennem a ragadozóember -és már kapom is a flóbertpuskát. mikor meglepő hang üti meg fülemet. később vagy tízfőnyi disznókonda veszi felénk útját. gondosan kiverem belőle a bagót. majd pedig a tábori asztal lábához koppantva. mézkeresőt -gyakran megtámadja. hangosan röfögve poroszkál családja után.Jókora kanmedve.folytatja mellét verve a kimutatás . hogy az erdőtjáró bennszülöttet .. Nem is tudom. Minthogy azonban süldők meg gyengébb malacok mindannyian. majdnem szellemszerűen … Áooong!.. sajátságosan. a dzsungel fekete-sárga ura. türelmes tekintetű „bódáink"! Valamelyiktek számára alighanem ütött az óra. Éjfélre jár. . az indiai dzsungel ajakosmedvéjéről. Még néhány csillogó pávakakas suhog el felettünk.favágót. eddig még egyszer sem volt hozzá szerencsém: Náhar ―. melyről . Bbalutól. kár lenne lövésemmel esetleges komolyabb vadat elriasztanom. Ezzel szemben .a ritka lövésnek vagy a valóban kiváló trófeának. Éppen szedelőzködöm. nem hallom többé. egymagam körmölgetek a nagy fa alatt. üvegburás gyertyámat el is fújtam már.a tegnapi tapasztalatokon okulva . Egyike azon tökéletes éjszakáknak. persze legfeljebb bocsnak mondhatnám. mélyenhörgő. Türelmesen végigszívom. Messziről hallatszik. Még csak nyúlnagyságú az istenadta. Habib szerint a legnagyobbak közül való. elnyújtott sóhajtás. ki szólott. Visszatelepszem a nagy fa alá. a tábort leső keselyűk betegre falhatják magukat medvehúson. Viselt dolgairól hivatalos adatot is sikerült szereznem. Ezt nem lehet félreismerni. ezzel be is fejeződik a mai vadászat.

Az éjszakai tigrishang arra késztet.hasonlóképpen nyilatkozna. ezek a legalkalmasabb állások. A tigris többé nem jelentkezik. napnyugta előtt majd újból kikötik a vesztőhelyre. Sikerül is eltalálnia egy szép tarka kékvarjút. F-a tegnapi eredménytől vérszemet kapva . Ismét völgy mélyül előttünk. friss vizet készítenek melléje. Újból és újból kikötik a nyomorultat. ha egy szép nagy tigrissel lepném meg magam. Sőt. Sok baj van itt a kéktollú madarakkal. leöblítjük számtalan pohár vízzel és már sietünk is tovább. Ma nem megyünk ki hajnalban. Vissza is helyezték őket nappali aklukba. Egyikre Habib kerül. töretlen. míg csak el nem éri a végzet. másikra mi kapaszkodunk. A két machan pedig alig két-három méter széles nyiladékon áll. embertelennek tűnhetik a tigriscsalogató bivalyborjú sorsa. Nemsokára a hajtás megindulása után két gyenge sambhar-bika vált át a völgyön. éppen csak a farkatolla hosszabb egy kissé. 23. Bhopal State. jól érzi magát. hogy különösképpen érdekelné az olvasót. mint a mi Somogy megyei „zöldkányánk". Vajon holnap rájuk hajnalodik-e még? . Hiszen bő takarmányt. Miközben hazafelé döcögünk. hogy mindenekelőtt bevárjuk a bódákat végigjáró shikarik jelentését. Az olvasó előtt méltán kegyetlennek. hogy beesteledjék s odabéklyózzák megszokott fájához. Habib szerint a bóda alig várja. az gyorsabban és emberségesebb módon végez vele a legügyesebb mészárosnál. A délelőtt eredménytelen hajtással telik. Eddig ismeretlen részben vadásztunk. mintegy két óra járásnyira a tábortól. Ezúttal a völgyben sem világosodik tisztás. Ott tartják estig. ezúttal sem hozzák. Camp Lothia. . Újabb hajtás készül. könnyebben beleláthatunk a sűrűbe. lőtávolságnyira egymáshoz. Jan. Ami pedig a tigrist illeti. hanem visszatörtek . hiába várok. Legjobb egészségben találták mindhárom bódát. Egyébként ma lettem negyvenéves. sokkal különben tartják. viszont nekem igen jólesne. miért kötik oda. A hajtók állítása szerint két medve. hanem ez a balszerencsét hozó madár. a tigrishirt..a sok szakadék közt nem sikerült útjukat állni. Hazaérve. Szakasztott olyan.. Nyolc órára bejönnek a shikarik. s F most nem meri kalapjához tűzni a szép kék tollat. ugyancsak megelégedtünk az ötórás kapaszkodással. hogy a bóda ― ha alkalma nyílna rá . sőt párduc is került a hajtásba. éjjelenként végig kell szenvednie a halálfélelem minden borzalmát. szerencsére nem valami magas. Nem hinném. sietve harapunk valamit.De hiába húzom az időt. Szarvasnagyságú állat még kilátszana belőle. a hőség is kellemetlenkedett.madarakra lövöldöz az ökröskordéból. Azonban nem egészen így áll a dolog. vígan rágták a melléjük készített szénanyalábot. Meredek hegy-völgy egymást éri arrafelé. azonban a várva várt kbabbart. Szakértők állítása szerint a bivaly nem is sejti. Kötve hiszem. legfeljebb százötven lépés. A völgy jóval keskenyebb a tegnapinál. Habib szerint azonban nem is a páva. egyforma bozót borítja. mint otthon.

Az egész családot mégsem kellett volna kiirtani. Egyikük Habib felé. másikuk ellenkező irányba. visszatérünk Bhopalba. Remélem. a magamé kétszer .. míg a machanok keskeny nyiladékára kilépnek. Immár negyedik medvémet lövöm három nap alatt... Nyilván anyamedve.. ott tisztábban láthatom. Puskám célgombjának ezüsthegye nyugodtan kíséri a sűrűből ki-kivillanó szarvasvállat. Mindkettőnk puskája megszólal. Ha az öreg nem állna előttünk... Mozdulatlanul figyelnek a túlsó völgyparton. ahogy az imént a gyenge bikák jöttek.. tán észre sem vennők. Olvasásukra rámegy a fél éjszaka. meg néha a nyakuk. két tavalyi bocsával. koromfekete agancs . Ilyen szép sambhart nem láttunk még. akár három lövésre is ráértem volna.. ha ismét nem hallunk tigrisről. Meg is dobbantja szívemet a hosszú ágú. Hajnalban a tábor környékén szekerezünk. magasra tartott orral szimatol. hiszen ma úgyis felbomlik a tábor.. Igaz. Jan. inkább majd a nyiladékon lövök rá. Lövésemre az anyamedve hangtalanul összecsuklik. Nekem ugyan egyik sem kell. Csakhogy nem úgy jön ám. És amint átveti magát – elhibázom! Ezt ugyan alaposan elszamárkodtam. Viszont a kölykek úgyszólván anyányiak már. hanem várok. Holnap azonban. 24. És mire a lövések sustorgó visszhangja elhal. Hatalmas szökésekkel robajlik át a völgyön. De hát miért nem lőttem korábban? Mialatt a völgyön átnyargalt. Kimondjuk rá a szentenciát. két sambhar-tehén ugrik ki a szemközti dombélre. a hegyéi mentén menekül. Camp Lothia. nyomukban pedig csörtetve iramodik az ugyancsak jókora agancsú bika . Éppen csak agancsos fejük látszik ki a tüskés gaz közül.. újságot. hogy nem volt könnyű dolog. Suttogva tárgyaljuk F-fel. Habib talán a hajtókat akarja vadhússal . Bhopal State. a két bocs is anyjuk sorsában osztozik. hol a beígért tigrist állítólag könnyebben puskavégre kaphatom. Az öreg most néhány lépést tesz előre. egész nyalábravaló hazai levelet. csupán fényképezőgépeinket sütögetjük feléjük. Hanem ennek valahogy nem tudok igazán örülni... nem sokallja meg a maharadzsa.. Az álmában beszélő dzsungel tanulmányozása ezúttal elmarad. Onnét majd másik erdőrészbe küldenek. hiszen csakúgy repült át a keskeny nyíláson. Egyik nagy.. kettő valamivel gyengébb.. hogy süldők. konyhánknak sincs szüksége húsra. Estefelé futár érkezik a városból. meg kéne várni. Postát hoz. így vajmi bizonytalan lenne rájuk lőni. A bocsok pedig széjjelugranak. Negyvenéves korában máris hülyülni kezd a vadász? Bosszankodásomat azonban hamarosan félbe kell szakítanom: Három medve fekete figurája jelenik meg odaát!.kettőnk állása között.. Habib unszolására lövök egy nilgait meg egy gyenge chinkara-bakot. vajon odalőjek-e? Anyamedvét nem szokás ellőni a bocsok mellől. Habibé háromszor. Alighogy eltűntek. Minthogy azonban silány fejdíszük nem kívánatos trófea.

Viktor ismét kicsomagolhat. aztán váratlanul kiböki: . Olyankor nem szívesen mozdul. hová cipelte be a bivalyt.” Nem lehet ezeken eligazodni. hogy magányos hímtigrissel lesz dolgunk. Habibot persze kérdések özönével ostromoljuk: . végre eléri a fél tizenegyet. hacsak fekhelyéből fel nem lármázzák. s csak később szánta rá magát a tigrishajtásra? Érthetetlen. Alig várjuk. hogy bent maradt a hajtásban? Milyen ott a terep? Könnyen meghajtható? Habib szerint minden a legnagyobb rendben van. hol feküdt meg? Biztos. már bottal ütheti nyomunkat. Akármilyen nehezen cammog. könnyen neszét veszi a készülődő bekerítésnek. Vagy tán valami baljóslatú égi jelet látott? 3 „Nem indulhatunk. miért habozott ennyi ideig. Jóidéig szótlanul tömi a fejét. Hanem korábban. Pontosan tudják. Minden bizonnyal megjön a lőálláshoz. De vajon Habib miért nem közölte velünk a várvavárt újságot? Miért hagyta. flóberttal való lövöldözéssel siettetjük az időt s közben ötpercenként nézzük az óramutatót. Ez aztán a meglepetés! A legutolsó pillanatban. hiszen induláskor még egyeden felhőrongy sem mutatkozott. Kétségtelen tehát. Habib vissza akar fordulni kabátokért.Messze megyünk? Magányos tigris ütötte le a bivalyt. Déltájban biztosan elhevert már a tigris. hogy aki otthonfelejtett holmiért visszafordul. Naplóírással. alkalmasabb helyre nem is vihette volna. Tehát lefújjuk az indulást.kifizetni? Nyolc óra után már a táborban reggelizünk. mikor a trópusokon közismert váratlansággal megdördül az ég s perceken belül locsogó felhőszakadás zúdul hegyibénk. a tigris ölt az éjjel. hogy Viktor folytassa a pakolást. Ledobáljuk a már autóra pakolt poggyászt. vagy többnek nyomáról szól a jelentés? Tudják. legalábbis minket aligha érdekelhet. tbe tiger has killed last night.We can't leave this morning. minthogy Habib nem is említi. idő előtt megszökhet.akkorra mondja Habib az indulást. A hazai vadászhit ugyanis azt tartja. mikor esetleg talpon van még. Vadászszerencséjét aznapra . ha mindjárt otthon is marad. A déli órák előtt ugyanis nem tanácsos megkezdeni a hajtást. Kilátásaink tehát a lehető legrózsásabbak. hogy visszafordulni sosem szabad. Futár érkezik. a tigris jóformán ki sem szökhet. Közismert jágerbabona. Egyszál ingbe öltöztünk. Egyetlen nagy tigrisnyom mutatkozik a leölt bivaly helyén. mielőtt kinyögte a jó hírt? Talán mégis haza akart menni. a nap legmelegebb óráit rendszerint átalussza. Nyakatekert eszükjárását hiába is igyekezném kibogozni. legjobb. Nyilván nem fontos a hír. de nem engedjük. elkezd falatozni. a bhopali autók is megérkeztek már. hogy teljék az idő s eljöjjön a fél tizenegy . Javában folyik a pakolás. ha netán puska vagy töltény hiányzana.5 És hogy már el is küldött a hajtókért. Kivéve. Tizenkettőre tűzte ki a hajtást. Alig félórája szekerezünk. Előjár a tehenes-kordé. Hangulatunk is megfelelő. Beküldjük Habib sátorába. olvasással. félórán belül indulni szándékszunk. Olyan kedvező ott a terep. Ha félórával később jön a futár. Mellénk telepszik a reggelizőasztalhoz. mert most viszont rajtunk a sor babonáskodni. valami jelentést hoz.

egy-kettőre megszáradunk. ki sem látszanak a levéltető alól. dzsungelbeli esőköpenyt. Felkerekedik a lepedőruhás hajtók vagy száztagú csapata. A csomóban szorongó hajtókat alig vesszük észre. állásunk s a tópart közti nyiladékrészen kéne a tigrisnek átváltania. hanem a machanunk alatt kereszteződő nyiladékon mégis jól végigláthatunk. homlokával érinti a lapos sziklatömböt. csak negyedórányira áll a machanunk. Két nyiladék keresztezésén áll a machanunk. lótuszvirágos erdei tóhoz. fodros lombköpenyt. Aztán oldalt furakodnak bele a sűrűbe. Hanem szűnőben már az eső. hallom. F pedig előre s balfelé figyel.eljátszotta. Nekik is jólesik. Előttünk sűrű dzsungel. buja lombszínben zöldül az erdő. Úgy érzem. megállnak. bizisten meg is tenném. Habib kiadja a végső utasításokat. És utóvégre . továbbmegy. Félkezükkel fejük tetejéhez szorítják a hátukra boruló. Amelyikük odaér. hatalmas pálmalevelek. Mikor közeledtünkre felugrálnak.It's the Jungle Goddess. . az innét láthatatlan szomszéd machanra. Kezemben a felajzott puska. Én tehát ezt az oldalt tartom szemmel. Tehát inkább bőrig ázva. mióta Indiát járjuk.meg átszőtt lombsátrak közt. verőfényesre tisztult az idő. Nagy pálma-leveleket terítettek magukra. tisztulóban az ég . hosszú. Feltett szándéka.csak a nap bújjon elő. Jobb kéz felől kissé lejt a terep. Tanakodva csoportosulnak a keskeny erdei ösvényen. És már fordul is vissza az ösvényre. hogy ma okvetlen lekapja a tigrist . A hajtóseregnek nagy kerülővel kell az indulás helyére jutnia nekünk viszont sokkal rövidebb utunk lesz. Négyféle irányban tehát bátran lőhetek.ha ugyan előjön.miért ne osztozhassam én is az istennő kegyeiben? Énrám is fér egy kis protekció. Habib magunkra hagy. Valóságos paradicsom ez. szürkésfehér kőszál előtt. Afrikában mindig részt veszek a bennszülöttek ilyetén hókusz-pókuszában. Elhelyezkedünk. csúfot űzök a hitükből. itt úgy látszik. .kérdem Habibtól. Alig mennek száz lépést máris. sötétkékre az égbolt.nyirkos gúnyánkon . Csillog-villog az esőmosdatta dzsungel. A különben jóleső zivatarnak egyetlen hátrányos következménye . Ha nem látná senki. mintha nekem is illenék felmászni s homlokomat nekinyomni annak a fehér sziklának. már elfoglalták állásaikat. Hanem így még azt hihetnék. . Nyilván az a szép nagy tó vagy annak földalatti vízvezetéke tartja ezt az erdőrészt ilyen frissen zöldellő állapotban. Egymás után borulnak le a jelentéktelennek tetsző. míg csak le nem ér a mintegy százötven lépésnyire csillogó. lepipálja valamennyi maharadzsa ékszerdíszét. És csodálatos. Ennél szebb helyet még nem is láttunk. F-ében az ugyancsak felajzott fényképezőgép. lekuporodik. halkan fütyülő papagájgalambok surrannak a folyondárfüzérrel át. A stopok. Keskeny ülőkét találunk a meglehetős alacsony s elég rogyadozó állapotban levő „Hochstand"-on.Az a kő a dzsungel istennője! Tigrishajtás előtt mindig segítségül hívják. mintha maga az erdő lombozata öltene emberi formákat. egyenként kapaszkodnak a magas partoldalban fehérlő sziklához.Mit csinálnak? . Smaragd mellű. még nem fonnyasztott a szárazság. Amint távolodnak: barna pipaszárlábon mozgó. ha a fehérember igyekszik velük érezni. a jaipuri tígrishajtásból ismert „terelők". A zivatarnak nyoma sincs már. Bizonyára méltányolná a dzsungel-istennő. Indigószín vitorlán soha nem látott pompás pillangó libben végig a nyiladékon. Habib állítása szerint jobb kéz felől. lucskos ingben érünk a helyszínre.

. Óvatosan fordítom feléje puskámat. Hiszen egy tigrisre hívtak meg. És miközben így kételkedünk. De ez sem nagyobb a két elsőnél. tévedhettem.Dehogy. . . . . Az átázott erdő azonban meg se moccan körülöttünk....... Már visszacsendesedőben a felgyorsult szívverés. hogy nem kellett volna lőnöm! Mert bizony. mikor ott.Look! . Nyilván nem is valami hosszú. eltűnik. Hangtalanul hasraterül... szorosabbra fogom a puskát. Pisszentek is F-nek. Bársonytalpa alatt némává puhult a félórája még ropogó levélszőnyeg. .Hanem most ― mintha nagyon halk. Miért nem néztem hát meg jobban! Miért engedtem a kísértésnek! Ezt ugyan alaposan elkontárkodtam.Nagynak nézted? . Kényelmesen sompolyog át a napsütötte lénián. De nincs benne köszönet. arra úgysem mernék már rálőni. Csupán a fákról hulló.. Lövésem csattanására .mint a tarkónlőtt nyúl. Íme odagyújtottam.. Látó.. Úgy látszik.. Ha még néhányat lép.. Mégis észreveszi mozdulatomat.Ahol ni! Még egy! Állásunktól vagy tizenöt lépésre. hogy a felázott avar nem zörög. ugyanazon alombeli.... csak imitt-amott aranylik ki a levélzet közül.. jóformán merőlegesen lövöm kupán.. mert ha jön.Lefényképezted? . inkább nagyonis kicsinek. gyújtsak oda... mihelyt megpillantom. Pedig éreztem ám.Nekem ís gyanü|| ez aligha lehetett Habib nagy tigrise.Nem én.... Egyetlen ág sem rezdül. nem látni tisztán.leheli ―ide nézz! Hát uramfia! Közvetlen előttünk.súgja F. elég jól idehallik már a hajtók kiáltozása..kívül ―. most bizony zajtalanul jön a tigris. levélről levélre koppanó esőcseppek sugdolódznak. kettőnek is.. hogy „késő bánat ebgondolat" .. Bátran ide ülhetne a machan alá.. F elkapja kaomat: . ahol a zörejt hallani véltem . hogy csak egyeden nagy tigris lesz a hajtásban? És hogy ne sokat vizsgálódjam.s hallószerveinket fokozott élességre kell fennünk.. . Jól tudom. . lassú léptekkel elindul. alig kivehető ágpattanás ütötte volna meg fülemet.. egyetlen zördülését se hallottuk. nem háromra! Bárcsak.... Most pedig mi lesz? Valóban lenne még a hajtásban nagy tigris is? Hiába lenne. Dehát miért állította az a bolond Habib. nem volt időm. .... süldőtigris.Lődd meg! .. Tarkarajzú arca vicsorgó vigyorgásra torzul. Kíváncsi tekintetét felém emeli.. merően figyeljük a tó felé lejtő nyiladékrészt. olyan bukfencet vág. .kérdem F-től. Valósággál ragyog csíkos aranykabátja. Kimutatja szügyének hófehér céltábláját. Várakozásra azonban nincs idő.. Vagy tíz perce megindult a hajtás. jóformán már a machan alatt áll egy tigris! Szellemlábon jöhetett. ez is csak gyenge.megjelenik a tigris! Lassan ballag át a nyiladékon . És amint fejét ismét lehajtva.

fényképezőgépével kétszer is oldalbacsettenti a gyanútlan macskát . méltán számíthattam volna az anyatigris megjelenésére...... akkor is szemrehányást kapok érte. hogy baj van. éltért a többitől.. Én is ráfogom a puskát könnyen felhömpölyíthetném de nem akarok visszaélni a vendégszeretettel. . miről van szó. Hanem F ezúttal nem rest. Meg-meg-áll. Amint átér a lénián. a bemondott egy helyett.Miért nem figyelmeztetett hát . hátra-hátratekinget Mintha elmaradozott családját várná. tekintélyesebb zsákmány ám a tigrisbőrnél! . Milyen könnyen meglőhettem volna! Fiait pedig megkímélhetem. másik nőstény. ismeri a puskalövés értelmét. vagy csupán fiait szólítgatja? . a fényképek sikerültében nagyon bízunk. Ismerem én már az eszük járását .. A rávetődő árnyékrajzok és fényvirágok úgy összekeverednek bundájának tarka mintázatával. Sunyítva csúszik át a tisztáson.. doromboló morgást hallat. eltűnik. ahogy fiai..kérdem Habibtól hogy egész tigris-család kerül a hajtásba? Lehetetlen. majd másképp vélekedne.. És öt közül a két legkisebbet sikerült kiválogatnom! Mégiscsak jó lett volna fellátogatnom ahhoz a csodatevő sziklához! A dzsungel istennője bizonyára másképp irányította volna a hajtást. hogy erről ne tudtak volna! De hiába kérdem.. Most már könnyen beszél ez a Habib. Egyik hím.Pedig .az anyatigris! Kissé odább keresztezi a nyiladékot. de nagy kár volt elereszteni az anyatigrist! Azt is meg kellett volna lőni! Mégcsak éppen ez hiányzott. talán csak lesz jó tigrisképünk.. Álltában csaknem láthatatlan. Kétéves süldők. Most nagyon halk. . mintha valami átlátszó szellemtünemény volna. Aztán így vigasztal: ..Hej. mint valami jókora komondor... Akkorák. Egyszer akarok szerény lenni. Ha az anyatigrist eleresztettük is. Mindez azonban: eső után köpönyeg.... Ott sétált át az én machanom mellett! Ezzel aztán végképp leforráz. Egymás mellé cipelik két tigrisemet. jóformán eltüntetik a hatalmas állatot. elsőnek lőtt kölyke teteme mellett. Hiszen csak lőttem volna meg az öreg nőstényt is... Bizonyára sejti. Szinte vártam ezt a megjegyzést.. mintha árny-alak osonna. sem az anyatigrist meglőni nincs immár módomban. Csak azzal nincs tisztában.. hiszen ott lopakodik át.. Miért nem türelmeskedtem hát kissé! Ha felismerem a süldőket. Nem győzök átkozódni kapzsiságomon. nagyságra azonban egyformák. félkörben kerül a machanunk mögé . És ha megindul. Hanem néhány másodperc múlva újból" meglátjuk..a vén hímtigris is köztük volt ám! Hanem mikor meghallotta a puskalövést. F mégis lekapja . Amint lassan távolodik. könnyen megélnének saját lábukon is . A vérszagot is megérezhette. honnét fenyegeti veszély. Érzi. Sem a kölykeket feltámasztani.Lövésre persze nem gondolok már. nyomában kilép .. a világításra sem panaszkodhattunk. Vajon a méreg kavarog-e benne. És alighogy eltűnt. Ezek szerint tehát öt tigris volt a hajtásban. akárcsak valami riporterében.. Sebesen jár kezében a gép. F szép nyugodtan csettegetett. Az pedig. Elég erősek már. különösen így hajtás közben.. Csak titokzatosan ravasz mosoly a válasz. sajnos éppen árnyéksáv közepén. nem gyanútlanul ballag.folytatja mézédes hangon ..

A táborban élősködő keselyűtársaság. Habib igen jól érzi magát földbirtokos komájával. hogy ingét elfelejtette nadrágjába tűrni. Akár bottal is dobhatnék az egymás hátán viaskodó dögmadarak közül. közben elhagyjuk Camp Lothiat. szüntelen fel-felcsillanó kékes fényerek hasogatják az éjszakát. nagyhasú udvarmester.meg banánföldecskéi előtt sorakozó hajlékokat mégcsak kunyhóknak sem mondhatnám.. Módfelett élveztük ezt a kedvünkre való kirándulást . A narghile-pipás vízvezetéki zavarhoz hasonló. Az éjjeli vihar azonban járhatatlanná áztatta a vidéket. Elszívása sok vesződséggel. Mi azalatt ülünk a diadalkapu alatt. onnét szép . Levél. Sok időbe telik. a nemzeti divatnak megfelelően kívül lógatja. nem vehetünk részt az indus vitában.ágbólfont diadalkaput állíttatott tiszteletünkre.. Még most is szemetel az eső. Ekkora vihar még tán finom maharadzsai sátrunkat is szárnyára kapta volna. Szerencse. fákat döntögetett az úttestre. Alighogy szokásos vacsora utáni kártyapartinkat befejeztük. mire kibeszélgetik magukat s végigszortyogtatják pipájukat. irtózatos ítéletidő kerekedik.várfal övezi. sisteregve cikázó. pokoli tűzjáték. négy felejthetetlen vadásznap színhelyét. Skinnerünk legottan nekiáll a nyúzásnak. parafasisakba. Igaz. Amilyen csakis trópusi éghajlattól telik ki.a dzsungel magánéletébe való. cifra narghilet hozat ki falujából. A bőrökből lefejtett húscafatokat jóformán kezéből kapkodják ki. az örökké mosolygó. Szépen összehajtogatva. Nyolc óra tájban érkezünk bhopali kúriánkba. zakókabátba. Itthon kell maradnunk.és naplóírással telik a délelőtt. Habib számára pedig hatalmas.csakúgy. mint Jaipurét .Két órakor ismét a táborban vagyunk. Hazafelé egy-két falun hajtunk keresztül. Aztán a hajtósereg hajbókoló salaamozása. akárcsak valami cirkusz nézőközönsége. The Palace Guest House. Bhopal városát is . Ugyancsak beleéheztünk a délelőtti izgalmakba. Vadul csattogó. Mi pedig az ebédnek. A nagy tó felé felséges a kilátás.ennyiből áll a nyomorult falusiak szellős kalibája. most azonban ünneplőbe öltözött: khaki-jodhpurba. bugyogó röfögést hallat. 25. körös-körül üli a nyúzót. balzsamosra szagosodott a levegő. Felhajtunk a dombtetőn épült citadellaszerű erődítményhez. Kellemesen lehűlt. hol jó vacsorával s újabb hazai postával vár bennünket Mahmud.Habib legalábbis annak mondja . Mára is vadászatot terveztek. A szélvész recsegve tördeli a kert fáit. Jan. most már a tigrisbőrök is autóra kerülnek.az angolok találóan nevezik „hubble-bubble"-nak ― felette bonyodalmas módja a dohányzásnak. A bennszülöttek bételdió-. még több szortyogással jár. egyeden szavát sem értjük. Ebédután újabb szárnysegéd jön értünk. Máskor bizonyára ő is lepedőruhában jár. hogy hazajöttünk. sajnos csak felületes beleszagolást. Egyre sűrűbben villámlik. Őmlik az eső. Meleg teával is megkínál. Körülkocsikáztat. Négy dorong közé kötözött nádtákolmány . Szépen felköszönt bennünket. A helybeli „földbirtokos" . cukornád. a történelmi nevezetességű Bhopal-Forthoz. a többi poggyász tetejébe. A narghile . megmutogatja a látványosságokat. Bhopal (Central India).

Végül körülautózzuk a nagy tavat. A villa halljában pedig hatalmas termetű. néhány biciklis és egy-egy elvétett autó forgalmát esernyős rendőrök irányítják.kilátás nyílik a hófehér városra. bivaly. A városnak sajátságos. Rosszabbul kitömött állatot talán még a Nemzeti Múzeumban sem láttam. Kísérőnk azonban nyilván azt hiszi. rengeteg gyalogos. a kancsalszemű karikatúrára mutatok. hogy kölcsön kérték a hercegtől.s párkányok-díszítette hófehér épületeiről. Úgy bizony! . Behajtunk a kertkapun. fejedelmi palotára. főldig lógó hasat és görbe lőcslábakat szerkesztett neki kontár kitömője. Érthetetlen az ősi palotáknak ilyen semmibevevése.nagy vadász. Túlsó oldalán villaszerű épület fehéredik. csipkefinom erkélyek-. A feltűnő szép.Meghiszem. olyan ócska a lakóház. És a sambhar-agancsok közt valóban csodálatos példányok díszlenek. ő is Bombayban pólózik. ott fényképezgették. hiszen a sambhar – amint már ismételten mondottam ― csak hatágú fejdíszt szokott növeszteni. Néhányon meg fantasztikus formájú. Aránytalan méretei ellenére is látszik azonban. mert a herceg . de szép nagy tigris! Persze csakis a nagyságára értem. Bitangjába hagyott. teve. (Ott pedig van ám!) Idétlen nagy vízfejet. Kísérőnk lelkiismeretesen elmagyarázza a bhopali bástyafalak alatt vívott harcok históriáját. gazdátlan termei: szegény kézművesek. európai filléres áruházak szobrocskái meg hasonló fertelmek. Udvarát gaz lepi. Hajlott hátú. pusztulásra ítélése. a begumoknak régi palotáját is. tornyocskák.kivel Calcuttában találkoztunk . Ez utóbbiak azonban rendellenes agancsok. csillogó tótükörre. bandzsító tekintetet. az államalapító Sardar Dost Mohammed Khan mogulvezér idejétől. szólván: . És minthogy egyéb dicsérnivaló úgysem igen akad. A herceg nincs itthon. ami főképpen azért érdekes. fehér szakállú. mint ezé a dúsgazdag nábobé. azúrkék plüssbútorok. koldusok és denevérek pókhálós ingyen-kvártélya. Teherautón szállították ki a dzsungelba. melyeknek alagútszerű átjáróin. Amilyen szép a park. hogy eleven korában kivételes nagyságú tigris lehetett. Aranyrojtos. egészen az angol uralom kezdetéig. hogy szép! Ilyet nem is egyhamar látni. A sok ló. kivételes ritkaságok. sehol sem tudom átfogni. teljes egészében kitömött tigrist esznek a molyok. hogy a kitömés művészi voltát dicsérem. Helyeslő bólogatás közben válaszol: . boltíves kapuin átfurakodnak . hogy irányjelzés közben mindkét kezükkel szabadon hadonászhassanak. a maharadzsa unokaöccsének otthona. Nálunk a falusi doktor várószobájának berendezése sokkal különb. szablyák. Berendezése pedig minden eddig látott ízléstelenséget felülmúl.Ej. Kísérőnk mégis megmutatja a házat. Hát a falon lógó képeket vajon ki követhette el? Ilyet is lehet büntetlenül festeni? Annál szebbek a szőnyegek. turbános aggastyánok őrzik a várudvarban felhalmozott ósdi fegyverek. az utcák . tőrök gazdag gyűjteményét Megtekintjük Bhopal egykori fejedelemnőinek. sokágú korona ékeskedik. tekintélyes trófeagyűjteményre tett szert Különösen sambhar-agancsait hallottam dicsérni. Bármelyikért bízvást oda lehetne adni az egész házat mindenestől. Némelyiknek olyan vastag a szára. a jelenlegi fejedelem palotájánál sokkalta különb kastéllyal senki sem törődik.már érkezésünkkor szólottam. Fekete parapléjuk nyelét derékszíjukhoz erősítik. Még a múltkor itt járt külföldi uraknak is úgy megtetszett.

Mialatt a domboldalba kikötött kecske bégetve várja a halált azalatt a toronyba bújt vadász. ablakából jól belátni a dzsungelos völgybe. hogy velünk együtt szenvedélyes bridgejátékos. Valamelyik erdőrészben napok óta erős tigrist észlelünk. kiről kisül. Bástyaszerű kőépítmény magasodik itt magányos őrtorony. hogy bizony nincs az a kincs. Magyarosra pedert. hogy ez a herceg párducleső tornya. Sport? Attól függ. különben nincs az a jóhiszemű rokon.mondja lehet. Habib már kora reggel telefonhoz kéret: . Azt hittem. Sietünk hát felkészülni.Első pillanatban tréfának vélem kísérőnk megjegyzését. egyszerűbbek az előkelősködő jaipuriaknál. Remélem. The Palace Guest House. Ez a derék Habib most nyilván ki akarja velem javíttatni minapi tévedésemet: még nagy tigrist is akar velem lövetni. Ha az éj folyamán ismét leütötte volna a bivalyt. hogy hamarosan indulnunk kell. Ha a figyelő shikari észreveszi a kecskeölő párducot felrázza gazdáját s megnyomja a tragédia színhelyére beállított reflektor gombját. Vacsora után nagyhasú Mahmud. ki mit nevez annak. még mindig nem kapott jelentést. Ágy is van benne. csakúgy durran az asztal. Délfelé jár. Jan. Ha mi talán nem verjük is szó szerint. A villakerten kívül dzsungel bélelte völgy mélyül. annál keményebben odakoppantják. mire a vadászmester végre beállít. minden pillanatban befuthat. akkor aztán igazán szép tigris lehet! A derék külföldiek nyilván az otthonmaradt rokonságot akarták elképeszteni a dzsungel királyáról készült. sokkal természetesebbek. számunkra befejeződött a bhopali tigrisvadászat. Itt már vége a kultúrának. hogy nagyonis komolyan érti. Kitűnő hangulatban verjük a kártyát éjfél után két óráig. fekete bajszú szárnysegédet hoz negyediknek. mint az a tegnapi kitömött! Fél tízkor Habib újból telefonál: majd csak tizenegykor jön értünk. aki észre ne vegye a huncutságot. fényképezés előtt sűrűség közé állíttatták a szörnyszülöttet. körös-körül a falban pedig lőrések. Megtudjuk. ki csak indusul beszél. amiért rálőjek arra a tigrisre . vadonbeli felvételekkel. Bhopal (Central India). Mikor ásszal ütnek királyt. Hanem aztán látom. Fogadkozom F-nek. Ha még a külföldi urak is ennyire megbecsülték. ágyán bóbiskolva várja a jószerencsét.hacsak akkora nem lesz. kártyapartit rendez számunkra. odamegyünk meghajtani. Reményeink alábbszállnak. A vakmerő „vadász" pedig. hol remélhetőleg puhább az ágy. Most várom a hírnököt. Barátságos. Aztán kiülünk a ház elé. És utána visszafekhet ágyába. Vagy akár haza is sétálhat öt percnyire várakozó villájába. kezdetét veszi a vadonság. vérmes reményekkel telve várakozunk. Az ilyesmihez indiai vadászgusztus kell. 26. a lőrésen keresztül bátran odagyújt a ragadozónak. két barátunk bezzeg veri: minél nagyobb kártyával ütnek. mint a lestoronyban.Készüljenek . Ez bizony meglepetés. Ráérünk ― mondja csak ebédeljünk . kedélyes emberek ezek a bhopaliak. mégis igen jól kártyázik.

Két órakor előjár az autó. hogy még a pókhálókba akadt rovarok tűvékony hegedülését is hallom … De ismét helyreállt a csend. .. Lelki szemeim előtt rohamosan homályosodik a nagy tigris képe.. elfogja a hajtók zaját.. iszapos terület Habib megvárja. jókor adja ki majmainak a félreállási parancsot. Míg csak ki nem érünk. két szép langur mozdulatlan tetemét nyeli el a tovarohanó messzeség. . . Szinte meglepődünk. Tigris volna?. fenyegető majmok pillanatképe.. szerecsenképű langur-majmok csapata szórakozik előttünk az országúti pocsolyában. szép nagy fák árnyékolta dzsungelben. lápos. pedig rikácsoló. hisz a fakoronák boltozata töretlen egyformaságban borul föléje. összenézünk F-fel. Az autót magára hagyjuk. A tigrisről semmit sem hallott. Egy másodperc töredékével megkésik. Mindinkább szűkölő.. A Lothia-tábor szárazlevelű tékfáit és kopasz bábuljait (Acacia arabica) itt jóformán nem is látjuk.. Mögöttünk állítólag förtést4 takargat a sűrű. Ilyen szerencsés megmenekülésre nem is számítottunk.na . Utána majd kimegyünk.vajon megbírja-e őket a rogyadozó... Körülöttünk. öreg machan? . A mindenfelől idetorkolló vadváltók is emellett szólnak.Köhögésforma böffenés. Nesztelenül nyeli el a sűrű. A szokásos madárhangokon kívül egyéb nem jelentkezik. Balsejtelmünk csakhamar keserű bizonysággá válik: Habib hajtása még Kesrién is túltesz. Eddigi tapasztalataink után méltán idegenkedünk az indus úrvezetőktől. csak az aljnövényzet ritkult ki innét. hátunk pillanatra sem szűnik meg borsódzni. Gazdag lombú sbal (Shorea robusta). húsz-harminc lépésre körös-körül belátunk. Soká ülünk mozdulatlanul. Elővigyázatos főmajom a langurcsapat kapitánya. Hanem Habib tempójával ő sem számol.. rendezünk egy-két kisebb hajtást. tún (Cedrela toona) és hatalmas mowba-fák fonják egymásba ágas-bogas koronáikat. Most ismét halljuk. egyetlen ág roppanását se halljuk a tegnapi zivatartól felázott talajon. Annyira erőltetem fülemet. aligha sambhar. Nem is tisztás ez. míg csak el nem érjük parányi tisztáson álló machanunkat. magas domb lehet előttünk. Hanem szegény majmok nem ússzák meg ilyen könnyen. És amint visszatekintek. Dupla koppanás az autó alatt. Sambharok riasztanak ilyenféleképpen. s vagy félórát gyalogolunk mindinkább sűrűsödő.meg nyugodtan. hűvös mennyezetet feszítenek az aljnövényzet burjánzó kuszasága fölé. messziről látja a közelgő veszedelmet és azt hiszi. míg felkapaszkodunk . 4 ismertebb nevén dagonya. mikor a szédítő kanyarulatokat s egyéb akadályokat kutyába se vevő hajsza végeztével épkézláb szállunk ki a kocsiból. Úgy látszik.gondolja .Aztán megnyugodva távozik... utóbb már vadváltóvá szoruló ösvényen vezet Habib. mert egyelőre még az sem hallik ide... Hörgésszerű hang.Hát ez mi volt?. Szürketestű.. Habib ül a kormányhoz.

Azt is tudjuk. Az a furcsa hörgés pedig nagyonis párducosan hangzott. mintha csak akadályversenyt futna. néhány halk koppanás hallatszik. akár párduc. hogy lélegzik-g még. . Habib felől most lövés csattan. Majomcsapat vette felénk útját.sambhar-bika jár ott! Mégpedig. Még egy. . Próbára tesszük. Még nem láthatók..mondja Habib. Bőrét... Azok láthatnak valamit. egyszeribe megtölti a machan körüli fákat..Alighanem látjuk már . Éles messzelátómmal hamarosan megállapíthatom. Sarkomban követ. Hanem. Előttünk erdős hegyoldal. Igaz. de felette izgatottan makog egymással a majomnép és igen sietős a dolga. Csak idelent.Most azonban ágak suhognak az iménti hörgés irányából. Valami megijeszthette a társaságot. hogy lehetetlen belelátni. csak a puskás jöjjön! Hanem óvatosan közeledjék! Párducot sebeztem! Ide bújt a bokorba. milyen szörnyűséget látott. Hasán fekszik. Amelyikünk éppen fölénk kerül. Jól ismerjük már ezt az idegvillanyozó neszt. még mielőtt a hajtók neszezését észrevette. Hatalmas ugrásokkal vetődik ágról ágra. Nyugodtan leereszthetem a puskát. Egy két halk roppanást is hallunk. nem is gyenge legény. akár tigris.. . koromfekete képe körül ijedten borzolódik fel a fehér szőrkoszorú. hogy aligha saját jószántából. de Habib nyilván meghallotta közeledésünket. Nem mozdul. azt nem tudom kivenni. Velük együtt indulunk Habib állása felé. Pedig ez felesleges kockázat. Felmászom melléje. A dzsungelbeli falvak kuvaszain kívül majomhús a párducok legkedvesebb csemegéje. A hajtókat sebtében hátraküldöm.. minthogy szemközt. Ide is ér már. mint az oroszlántól. Es már lódul is tovább. mert nála nincs távcső. Most már mi is halljuk a vad közeledését. Megroppant egy-egy ágat. F-et is. Mert habár halkan. ő azonban erre nem hajlandó. Sejtjük is. csörtetéséről ítélve. meghökkenve pillant be a machanba. hogy valóban ott a párduc a szakadék alján. vagy legalábbis ijesztgeti. Bátran megközelítjük. mikor bal kéz felől. Valami közeledik. az erdős oldalban vonul végig... melyet sajnos megszaggatott a két nagykaliberű Cordite-golyó. mint a harkály kopácsolása. de szép bundájú nősténypárducot. habár odalátni sehogy sem tudunk. nyilván erre tart. de hangjuk immár elárulj az érkezőket. csend. hogy még eleven! Sebzett párduc nem tréfadolog. Következik az ilyenkor szokásos óvintézkedés. Kőzáport zúdíttatunk a párduc felé. Még nem látunk oda. kopogtatásukkal erre akarják fordítani.mondom F-nek -. És még egy. mégpedig olyan sűrű. a dagonya felé . Már jó ideje áll a hajtás. A következő hajtásban keskeny völgy mélyén áll a machanunk. hogy ott „terelők" védik a flankot. völgyhosszat világosodik néhány apróbb tisztás a bozóttenger közt. mert így kiált felénk: . Végre előbújnak a hajtók. amivel jobban beláthatna a gizgazos gödörbe.Ezeket kergeti valami . ugrásközben magyarázza társainak. Egyforma. Három shikari húzza elő a meglehetős kistermetű.. F-nek ajándékozza Nyilván ennek a párducnak hörgését hallottuk. fent a hegyoldalban. Valószínűleg majmot akart fogni.. mi lehet. Afrikai tapasztalataim után jobban tartok tőle. lehet. agancsát neki-nekikoppántja a fának . Utána hosszú. ki harmadmagával fára kapaszkodott onnét vizsgálgatja az előtte mélyülő gödröt.Vigyázat! A hajtók álljanak meg.

Csörtetését azonban még mindig halljuk. Sőt.Hosszú agancs villog a fején. hogy elesett. A túlsó flank stopjai nyilván visszaijeszthették. lakomás gyülekezőre.. de bezzeg sietett.. Alighogy a hajtók köréje sereglenek. mindössze vagy negyven lépésre. Mind közelebb ér. Tudjuk. Jóleső nyugalomban autózunk haza. . A kijövet elütött két langur-majom most is ott fekszik. Autóval még úgyse szeretném elütni. mindenféle igénynek megfelelő.mindjárt kilép a ritkásba . kénytelen hátratelepedni. de elég vékony fejdíszét Mindhárom golyóm a vállába vágott.. Négyet sikerül lelőnöm. F pedig hátra.. felhőkben keringő. azt ne firtassuk. Mégpedig levesestányér-nyi körzetbe . Eltűnik .. minthogy nemigen ültetheti a sofőrt F mellé. Hamarosan meg is találom a világos. Magam ülök a sofőr mellé. Valahogy most is úgy érzem. hanem oldalt. Mialatt a shikarik a szarvasfejet nyúzzák. Messze ugyan nem volt.. onnét dirigálja az irányt. . Hanem azért megadjuk a módját Előírásosan megkeresem az első rálövés helyét. hogy jó hírt mondhat a nagy tigrisről! Hát mégis? . De már nem az út közepén. Mintha most ismét közeledne. Sötétbarna oldala ki-kimutatkozik az apró réseken . Hogy hány patronnal. Elég jó agancsú. Biztosra reméli. Emberi érzékeink számára megfoghatatlan riadó hívja a sokféle dögmadarat.ami tagadhatatlan büszkeséggel dagasztja vadászmellemet. ellepik a kimúlt szarvas körül álló fákat. Nyomukban ereszkednek a rekedt károgású dzsungelvarjak meg az éleset rikkantó fecskefarkú milánok. vagy ember nyúlhatott hozzájuk? Majomra sosem tudnék puskát fogni. azzal csettegetek a fejünk felett köröző rengeteg ragadozómadárra.. idelent a sűrűben nehéz lenne eligazodnom. a völgyfenéken számít keresztültörni. Habib azzal búcsúzik. egyenest lefelé tart. Inkább majomhalottak. Úgy látszik. F fentmarad a machanon. Hazaérve. Hanem a bika továbbiramodik... Hanem a híres.. látom is már. hogy reggel kilenckor majd telefonál. Legfeljebb ötkilósra becsülöm meglehetősen hosszú. A kosár kiürül.. Van köztük alacsonyan járó. az ellenkező hajtószárny felé veszi útját. habos tüdővért. Csattan a Mauserom. földre heverve falatozunk a bőtartalmú uzsonnáskosárból. hogy ezek nem döglött majmok. Vajon majmok húzták-e félre halott társaikat.Távolodik. . az árok szélén.Kapott! . sokkal különb eddigi két sambharomnál.kiáltja F. Megvárom F-et. Aztán nagyot reccsen. hol mozgatja a bozótost ... így aztán Habib. Aztán előveszem a flóbertkarabélyt.ahol ni! . És alig öt percnyi bujkálás után már meg is pillantjuk a dermedten fekvő bikát.... Még kétszer utánalövök. Néhány perc múltán azonban újból meghalljuk... karvastagságú Bhopal-bikáktól bizony még ez is messze jár. gyomrunk megtelik. Habibnak megy. már a dögkeselyűk is érkeznek! Suhogva hullanak az égből..Csend. Persze csak a legalacsonyabbak közül. és elég rosszul látszott.. együtt követjük a bőven vörösödő vérnyomot. Mind hangosabban csörtet. Induláskor ravaszul elcselezzük Habibot a kormánykeréktől. Kisvártatva el is csendesedik. bizonyára itt.

hiszen mióta tart .Utánuk a szalonba! Hol a sötétség leple alatt javában folytatódik a csatazaj.uccu ki a sötétbe! Az inas botja nagyot üt utánuk . Csak annyit.. F néha hangosan álmodik. Sziszegés. Berontok F szobájába.. Egy darabig szótlanul nézi a játékot. Az új vendéget sosem pillantottuk meg. miért nem jött hát előbb. Bizonyára -. Hanem aztán váratlanul feláll s kiböki. A póruljárt menekülő visszazuhan.üvölti F .Én is hallom. merre keresse a szalonbeli kapcsolót. hogy nem én nyávogok! . Párnákkal hadonászik. Mindkettőnk szobájának kertre nyíló ajtaját tárva hagyjuk. A harmadik ébresztő már nem nyávogás ám! Szörnyű hangzavar F szobájában. Hamarosan el is altat. az inas lába közt . Reccsen az ablakrámába feszített szúnyogrács. visonganak. Titokzatos Indiában ez így szokás. nekiugrik az ablaknak. Mintha a szomszédszobából hallatszott volna. Minthogy azonban nem mozdul. rikácsolás! F felvisít: . újra csak elalszunk. nekikészülődünk az éjszakai nyugalomnak. Marakodnak. neki az ajtónak. Így aztán elég szellősen forgolódhat lakásunkban az enyhe éjszakai levegő. Hogy kicsodát. . Nemsokára azonban nyávogás-szerű. sűrű szúnyoghálót nem sikerül eltávolítanunk. Füllesztően melegek a szobák. felgyullad a villany. üldözője eléri. A két macska pedig megiramodik. Leselkedünk. Egyikünk se tudja. Aztán nyílik a szalonajtó. hogy még egyszer jelentkezzék. Egyik macska. Beleálmosodván a kártyázásba. A „mi" tigrisünket. siralmas hangra riadok fel. Ezzel végleg megbukik nagy tigrisünk ügye. hogy az új vendéggel nagy tigrist kell lövetni.Mondtam már. makulátlan fehér ruhában. szolga jelenik meg. Pokoli sivalkodásuktól harsog az éjszaka. világoskék övvel és turbánnal. hogy ő bizony búcsúzni jött.aludj inkább! .. pedig az is útját állja a levegőjárásnak. Holnapi kötelessége másfelé szólítja. Fejedelmi parancs. Motyog is valamit válaszképpen. Rá is szólok. melynek töksötétjében láthatatlan szörnyetegek kergetőznek. Kérdezzük..jön a méltatlankodó válasz. Itt valami állat jár a szobáiban. fülelünk. . hogy holnap újabb vendéget várnak.mondom ― most is tigrist vagy párducot hajszol álmában. Most halljuk Mahmudtól. nem hallotta a szörnyű ribilliót. azt hisszük. Így aztán szabadba nyíló ajtóink kitárásával igyekszünk huzatot rendezni.Ne nyávogj már . én is ismét elbóbiskolok Hanem rövidesen újból csak felriaszt a sajátságos nesz.Megint itt van az ágyamon . kibicelni jött. . És minthogy utána csendben marad. Az ablakokba feszített. bizonyára unatkozik otthon. valamint a köztünk levő átjárót is. azt nem árulja el. annak hangját utánozza. Vérfagyasztó hangjuk elárulja: macskacsata folyik körülöttünk! . Hatalmas bottal a kezében. Sem a gyufámat. egymásba kapaszkodnak. Habibot sem láttuk többé. prüszkölés. Habib újból megjelenik.szólok át a szomszédba . Felgyullad a villany. nyilván az üldözött.de csak a márványpadlót találja. várjuk.üsd agyon! Kapkodva tapogató kezem végre rátalál a fali kapcsolóra.Itt vannak az ágyamban! Kiugrom. Csak pillanatra látom a szomszédos szalonba átsurranó két nagy fekete kandúrt F kócos hajjal táncol az ágyán.De alighogy nekiülünk vacsorautáni kártyapartinknak. . de izgalmamban nem találom a villanykapcsolót.

már! - Dehogynem hallottam - feleli. ― Csak addig nem mertem, míg teljesen fel nem öltöztem. A turbánt is meg kellett előbb szép rendesen kötni. Az éjszakai nyugalomról egyelőre lemondhatunk. Pirkad már, mire felzaklatott kedélyeink kellőképpen lecsillapodnak. Hanem F-et még aztán is borzalmas álmok gyötrik. Fekete párducok, sőt végül már tigrisek marakszanak ágyában. Jan. 27. The Palace Guest House, Bhopal (Central India). Csak most látjuk az éjjeli macskaviadal pusztító nyomait. Két asztal feldőlj három virágváza eltört, az állólámpa erősen megrongálódott, sorba rakott cipőim szanaszét hevernek. Az egyik ablak szúnyográcsa pedig összevissza görbült. Talán emlékszik még az olvasó, hogy annak idején Patiala és Bikanir maharadzsáitól is kaptunk meghívást. Azt is említettem már, hogy a patialai fejedelem súlyosan megbetegedett. Állapota sajnos, azóta sem javul, sőt napról napra rosszabbodik. A mai újságban olvasom, hogy immár hat európai orvostanárt hívtak a fejedelem betegágyához. Repülőgépen étkeztek, Londonból, Berlinből, Párizsból, Stockholmból... Félek tehát, hogy patialai látogatásunknak, az ottani, dzsungelben kilátásba helyezett nagyszerű vadászatoknak befellegzett. Bikanir maharadzsája pedig világhírű sandgrouse (homokityúk) vadászatára invitált. A tervezett vadászat pontos idejét akkoriban - Bombayba érkezésünk idején - még nem tudták, csak annyit mondtak, hogy február elejére számítsunk. Az imént újabb sürgöny érkezett Bikanirból: 29-ére várnak. Tehát már csomagolunk is. Este indul a vonatunk Delhi felé. Déltájban megjelenik az udvari nyúzó, Lothia-táborbeli ismerősünk. Hozza a szép rendesen elpakolt trófeáimat: két tigris és négy medve bőrét, agancsokat, szarvakat Ráadásul még jó zsíros számlát is. Sejtem, hogy huncutkodik, erről bizonyára nem tud a fejedelem, udvari alkalmazott aligha állíthat ki számlát a vendégnek. Két szép párducbőrt is mutat a nyúzó, megvételre kínálja. F bundáravalónak szeretné. A nyúzó 80 rúpiát kér értük. F könnyelműen 40-et ajánl, meg is kapja a bőröket szó nélkül. Bizonyára 20-ért is megkaphatta volna. Lothia-táborbeli személyzetünk nyilván neszét vette elutazásunknak. Most aztán sorra látogat bennünket Szakács, sofőrök, inasok, shikarik, egymásután érkeznek. Állítólag búcsúzni jönnek és csak „chit"-et, bizonyítványt óhajtanak. Holott pedig kizárólag a borravaló reménye csalja ide őket. Minthogy sokkal többen jelentkeznek, mint ahányan odakint a táborban segédkeztek, kissé meg vagyok akadva. A kitűnő Mahmud azonban szétoszlatja a ravasz társaságot. Mialatt eszünk, váradanul betoppan barátunk, Simpson ezredes. Azt hittük, még Bombayban tartózkodik a maharadzsával. Igen megörülünk Simpsonnak, mindkettőnk kedvence. Még jobban örülünk az általa hozott hírnek: a maharadzsa még a délután folyamán hazaérkezik. Elutazásunk előtt meg óhajt velünk ismerkedni. Így legalább alkalmunk lesz személyesen is megköszönni az élvezetes bhopali vendéglátást.

Simpsonnak apróra elreferáljuk egyheti vadászatunk minden részletét, ö is bosszankodik a lothiai tigrisekkel történt tévedésemen. Hiszen csak ne kellett volna Bombayba utaznia - mondja - ő jött volna velünk. Bizonyára kézre került volna a nagy tigris! Simpson minden szavából a hozzáértő vadászember beszél. Süldőtigriseim bőrének láttára igen felháborodik: - Szégyen gyalázat! Ilyen silány tigrisbőrrel nem szabad Bhopalt elhagynia. Ezt okvetlen jóvá kell tétetnem őfenségével. - Csak rajta - mondom magamban. - Én is szíves-örömest jóváteszem hibámat. Csak alkalmat kapjak rá. - Öt órakor Simpson felkísér a palotába. A nagy, fehér kastély egyik teraszán fogad bennünket a fejedelem. Negyven év körüli, borotvált arcú, szikár termetű férfi. Halk modorú, kevés szavú, mégis rendkívül megnyerő, barátságos ember. Öltözete is a lehető legegyszerűbb: fehér paidzsám, fekete atchkan, meztelen lábán vörös papucs. Mialatt teázunk, drágakővel kirakott, ezüstből vert narghilét cipelnek a maharadzsa elé. Élvezettel szortyolgatja, miközben először bhopali tapasztalatainkat, majd pedig a magyarországi vadászat különféle fajtáit mondatja el velünk. Szakértő megjegyzéseiből látszik, hogy ő is vérbeli nimród. Régi terve - úgymond - Magyarországon vadászni. Előbb-utóbb okvetlen eljön. Mikor elbúcsúzunk - sietnünk kell már az állomásra - megígérteti velünk, hogy még egyszer felkeressük, mielőtt Indiát elhagyjuk: - You must get your big Bhopal tiger, before you leave the country!5
5 „Meg kell lőnie nagy bhopali tigrisét, mielőtt elhagyja Indiát!”

Ezzel válunk el. A kitűnő Simpson - sejtem, hogy az ő közbenjárásának köszönhetjük az újabb meghívást - kikísér az állomásra. Lefoglalt fülkénk oldalán ott lóg már névtáblánk. A maharadzsa élelmiszert, sőt még szakácsot is küld velünk, hogy útközben megfőzhesse vonatbeli vacsoránkat! Itt a fülkében, gyorsforralón dolgozik a szakács. Viktor szépen megterít - asztalt, széket koffereinkből állítunk össze - aztán jó étvággyal fogyasztjuk a valóban ízletes ételeket. Vacsora után összepakol a szakács. A következő állomáson kiszáll, megvárja a szemközt jövő vonatot. Mi pedig nyugovóra térünk. Bhopalt nagyon megszerettük. Örömmel gondolunk arra, hogy rövidesen újból visszatérhetünk ide.

NYOLCADIK FEJEZET

KÁPRÁZATOS BIKANIR

Jan. 28. Delhi, The Maiden Hotel.

Délelőtt tízkor, másfélórás késéssel érkezünk Delhibe. Látom már, a tervezett sight
seeing1 ismét elmarad. Majd talán Bikanirból visszajövet. De ma még sok az elintéznivalónk, délután pedig már indulunk tovább. Az állomásról egyenest az ismerős Maiden-hotelba sietünk. Mire tisztálkodással, reggelivel s a mindkettőnknél már nagyonis esedékes hajnyírással végzünk, elmúlt a délelőtt. Most sül ki, Bikanirba utazni, jóllehet mindössze 350 kilométernyire esik, valóságos rejtvény. Választékban ugyan nincs hiány, négyféle módon is utazhatunk, hanem egyik nyakatekertebb a másiknál. Fővonal nincs arrafelé, csak körmönfont átszállások, cifra vargabetűk árán lehet odaérni. Végül is a következő leegyszerűsített megoldást választjuk: Autót bérelünk, azon megyünk majd az ide százhatvan kilométerre eső Hissarba, ott érjük a Bikanir felé tartó vicinális vasutat. Az éj folyamán még kétszer át kell majd szállnunk s másnap kora délelőtt állítólag célhoz érünk. Viktor, ki a poggyásszal persze nem fér a mi kocsinkba, most indul autóbuszon, hogy Sivá-nak s számtalan istentársának egyesített segítségével estére Hissarba érhessen. Vegyes érzelmekkel búcsúzom tőle, főképpen pedig kofferjeinktől. Vajon lesz-e valami a mai viszontlátásból? Miután aránylag egyszerűen oldottuk meg az utazás módjának bonyolult problémáját, beszaladunk az innét meglehetős távoleső belvárosba. Calcutta óta, tehát közel egy hónapja nem jártunk nagyvárosban. Hanem az időközben összegyülemlett bevásárlandók listáját mégis kissé hosszallom.
1 látnivalók megtekintése

Engem most elsősorban a patronkérdés izgat. Itt kell ugyanis a bikaniri vadászathoz szükséges kétezer sörétes patront beszereznem. Ismerőseim Buksh Elaheet ajánlották, mint Delhi legjobb fegyverkereskedőjét. Akkoriban - még Jaipurból - meg is rendeltem a töltényeket. Szerencsére mindent a legnagyobb rendben találok. Patronjaimat be is csomagolták már. Angliában készült, jófajta töltényekkel lep meg Buksh Elahee úr, ki egyébként is kiváló alak. Elmondja, .hogy minap már húszezer töltényt szállított Bikanirba, ha tudta volna, hogy odakészülök, ezeket is elküldhette volna. Aláíratok vele holmi ünnepélyes nyilatkozatot, hogy a netán fennmaradó töltényeket ugyanilyen árért visszaveszi, aztán sietünk tovább - szappant venni. Meg olvasnivalót. Meg filmtekercset. Meg meleg alsóruhát, mert állítólag hidegek a bikaniri hajnalok. És így tovább. Boltról boltra. És persze - a kétezer patronon kívül - megannyi papírcsomagban vihetjük a bevásárolt holmit, mert hiszen a kofferokba egyetlen darab sem férne és különben is utaznak már, elvitte őket az autóbusz. Vajon hova vihette? Valahogy semmiképp sem bízom a ma esti viszontlátásban. Indulás előtt felkeressük a szállodával szemben lakó hazánkfiát, Schwaiger Imrét, a múltkori ittlétünkkor már említett régiségkereskedőt. Schwaiger közismert indiai műértő,

nemcsak itt, Londonban is előkelő üzletet tart. Szép kertben álló delhi villája inkább múzeumnak, mintsem kereskedésnek mondható. Üvegszekrényeiben indiai régiségek és sokféle egyéb műérték szebbnél szebb gyűjteménye lepi meg a látogatót. Schwaiger, noha hibátlanul beszél még magyarul, már évek óta angol állampolgár. Rendkívül szívesen fogad, sőt távozásunkkor F-et még csinos emléktárggyal is megajándékozza. Bármennyire folyik is a nyálunk a sok szép holmi láttára, sajnos, egy fillér árát sem vásárolhatunk. Nekünk patronra kell a pénz, Schwaiger úr pedig egyébként is maharadzsazsebekre méretezi árait. Négy órakor hagyjuk el Delhit. A sok patrondoboztól meg egyéb apró csomagtól alig férünk a szűk autóba. Fél lábomat ki kell lógatnom. Düledező, szürke romok, egykori paloták, kupolás mecsetek, síremlékek maradványai mutatkoznak a gödrös országút két oldalán: letűnt királyságok porladó hírmondói. Ezektől eltekintve egyhangú, unalmas a vidék. Hét óra tájban érünk a Hissar nevű, barátságtalan porfészekbe. Beesteledett már, csaknem elszaladunk a kofferok tetején búsuló, pepita sapkás alak mellett: valóban ő az, derék Viktorunk, itt a sötét falutéren várja a jószerencsét! A megkönnyebbülés malomköve esik le szívemről. - Hát maga mikor érkezett? - Félórája. Itt szállítottak le az autóbuszról. De nem merek innét elmozdulni, nehogy ellopjanak valamit. - Okosan. Maradjon csak itt, majd az állomásról visszaküldjük az autót. Töksötét a hissari állomás. Csak egy-két pislákoló mécses körül rajzik az indiai éjszaka temérdek rovarja-pilléje. Tehát inkább csak sejtjük, mintsem látjuk az állomást elözönlő rengeteg népet. Hova utazik ez az irtózatos tömeg? Búcsújárók? Kivándorlók? összevissza henteregnek, alszanak, tüzet raknak, vacsorát főznek, minden tenyérnyi helyet ellepnek. Nemcsak az állomás sínek felőli oldala, emez is koromsötét, hol a poggyászunkkal visszatérő autóból kirakodunk. Viktort ez azonban legkevésbé sem zavarja. Eltűnik az éjszakában, s csakhamar a szokásos kuli-had elén bukkanik elő ismét. Autónk lámpáit nekífordítjuk a rossz szagú emberözönnek, hogy rajta átnyomakodó hordáraink libasorát némileg szemmel tarthassuk. Viktor parancsához híven, egyelőre itt várakozunk az autóban. Szívesen szótfogadunk, semmi kedvünk a sötét, szennyes forgatagba keveredni. Rá is érünk, másfélórát kell türelmeskednünk vonatindulásig. Viktor azonban hamarosan visszatér. Kiszállít a kocsiból: tessék utánam jönni. Vasutaslámpával világítja előttünk a rést, amit hadonászó karjai a tömegen törnek. - Kinyittattam már az első-osztályú éttermet - magyarázza a poggyászt is odavitettem, ott békességben megvárhatjuk a vonatot. Piciny kis szobácskába lépünk. Csak félakkora, mint amilyen a Lothia-táborbeli sátorszobánk volt. A plafonról lógó olajlámpást most gyújtották meg, gyengén pislog, még várni kell a felcsavarással, nehogy füstöljön. Viaszosvászonnal borított asztal körül négy szék, a sarokban söntésforma bárpult. A falon Viktória királyné s V. György ócskanyomatú képe. Szemközt pedig Gandhié, már valamivel jobb minőségű. Bármilyen igénytelen az elsőosztályú étterem, mégis tiszta és rendes. Az öreg kocsmáros gyolcsruhája, turbánja makulátlan fehér. Bizonyára most vehette fel, Viktor

rendelésére. A vacsora ugyan sovány kissé, nem állíthatom, hogy jóllaknék tőle, hanem amit adnak, ízletes. Teát kapunk, fejenként két lágytojást, feketekávét meg whiskyt. Az étel tehát nincs arányban az innivalókkal. A vendéglős és Viktor között nézeteltérés támad a felszolgálás jogát illetőleg. Odakint az ajtó előtt fegyveres őrök posztolnak. Kisül, hogy azokat is Viktor parancsára állította ide - az állomásfőnök! Nehogy avatatlan bámészkodók megzavarhassák a külföldi vendégek vacsoráját. Az elébb, mikor kimentem, az ajtó előtti strázsák fegyverfogással tisztelegtek. És mikor másfél perc múlva visszatértem, újból haptákba vágták magukat. Akárcsak a jaipuri Rambagh Palace-ban! Vacsora után elővesszük a kártyát. Olajmécses fényénél römizünk, fegyveres silbakok biztonságában - a töksötét hissari állomás üres restijében. Kilenc óra tájban bejön a főnök, s tiszteletteljesen tudtunkra adja, hogy ha nekünk is úgy tetszik, indulhatnánk. És hogy természetesen külön kocsit kapunk, útközben majd átkapcsolgatják, nehogy éjszakai nyugalmunkat átszállások megzavarják. Aludjunk csak nyugodtan Bikanirig, senki sem fog háborgatni. Ez már igen! Eddig csak külön fülkével dicsekedhettünk, most mát külön kocsink is van. Ezután már csak különvonat következhet. Pedig egy árva szót sem szóltunk, senkitől semmit nem kértünk. Viktor csak annyit mondott a főnöknek, hogy Bikanirba igyekszünk, a maharadzsa vendégei vagyunk. És már kapcsolták is a külön kocsit. Ez aztán a finom világ! Csak legalább még egy lágy tojást is adtak volna! De csak négy tojásból állt az éttermi készlet. Jan. 29. Bikanir, Gajner PaIace. Reggeli hétkor azzal ébreszt Viktor, hogy itt a bikaniri reggeli meg a posta. Hamarjában nem értjük, mit beszél, azt hisszük, megérkeztünk, ismét megkésett a keltéssel, mint múltkor Bhopalban. Ki is ugrom az ágyból, káromkodásra készen. Kisül azonban, hogy semmi ok az izgalomra. Viktornak tökéletesen igaza van: itt a bikaniri reggeli meg a posta. Pedig csak egy óra múlva érkezünk Bikanirba! Hanem imént szál lt be az elénk küldött bikaniri futár, kosárba pakolt reggelit hozott, meleg teát termoszban. Meg a Bombayból Bikanirba továbbított hazai postát! Meg a maharadzsa titkári hivatalának értesítését, melyben a mai nap pontos programját tudatja. A bikaniri állomásról - mondja a levél - majd egyenest a Lallgarh Palace-ba hajtunk, délután récevadászaton veszünk részt, az éjszakát pedig Gajner Palace-ban töltjük. Szóval, palotából palotába. Hej, bárcsak még lothiai sátrunkban lehetnénk! Milyen szép békesség volt ott. Ami azonban itt vár ránk, ehhez képest, úgy érzem, még a jaipurí flanc is kismiska. Különösen a tegnapi két kis tojásra való tekintettel. Amint kinézek a vonatablakból, akár a Szaharában is lehetnénk. Végtelen sivatag terpeszkedik körülöttünk, mozdulatlan homoktenger. Szürkéssárga tükrét aranyosra fényesíti a felvirradó nap pufók lángarca. Hellyel-közzel egy-két kopott tüskebozót. Amott meg gazellák! Hátuk úgyszólván egyszínű a homokvidékkel, csupán hasukalja fehérlik. A sínek mentén teveháton poroszkáló magányos utas. Később tevekaraván. Még

válogatott példány. a palota körül álló „vendégkastélyok" egyikébe. Szobánk asztalán aranycímer es. Márványrácsos ablaksorok. hogy jelenlegi házigazdánk valamennyi tigrisét vendégségben lőtte. a tarkaruhás személyzet légióján kívül senki sincs ébren. Angol szokás szerint. . délibábszerű tünemény a sivatagi kietlenségben: tornyok.meg világhírű állatfestők mesterművei. végeláthatatlan reggeliző asztalhoz. feltett szándéka. tornyocskák. mezétlábas szolgák tömege hajlong az oszlopos márványcsarnokban. kupolák gyöngyfényű látomása. Ide-oda kanyargunk a mintaszerűen kezelt kastélykertben s csakhamar a hatalmas. ugyanebben az épületben elszállásolt vendégtársunkkal együtt. hogy az ezredik előtt nem hagyja abba. széles aranyöves. Csak a szokásos udvari szárnysegéd siet elénk. vicsorgató fejű tigrisbunda verseng itt egymással. attól halljuk. kupolák. kettesben ülünk a kilencven teritékes ezüstdísztől valósággal roskadozó asztalhoz. Nagy. Meg kell jegyeznem. Fehér város lebeg a rózsaszín hajnalködben: Bikanir! A szép nagy állomásépület – lobogódíszben! Bejáratától a sínekig széles. egyenest az ebédlőbe vezetnek. kőfaragványok tékozló szaracénpompája kápráztatja szemünket. Karmazsinpiros-taláros.és sambhar-szarvasok elsőrendű agancsai lógnak a tigrisbőrök közt . Chital. Csak nem bennünket várnak ekkora hűhóval? De nem. Még másfél óra hátra van.meg elefántképét. Tornyos mennyezet alatt álló hófehér márványszobor mellett hajtunk el . ide az ebédlőbe csak a huszonnégy legnagyobb kerül. hol a délután folyamán vadrécevadászatban lesz részünk. Figyelmemet azonban sehogy sem sikerűl az elém tálalt ételekre koncentrálnom. csupa kivételes nagyságú. Díszőrség strázsálta. nyomtatott napiprogramot találunk. sötétvörös b ársonyszőnyeg. s hallom. meggyszínű Rolls Royce-ba szállunk. Igaz viszont. átöltözni. az ő fogadtatására készülődnek. Wilhelm Kuhnertnek is megismerem néhány gyönyörű tigris. Hanem korán van még. Nem nekünk szól a parádé. pagodaszerű tornyok. hogy még vagy tíz. Fejedelmi termek sorozatán kerresztül. templomsz erű bejáraton fordulunk be a parkba. Megtudjuk. minthogy Bikanir államban nincsen tigris. erkélyek. ki-ki akkor reggelizik.világosit fel a Tegethoff-szakállú aggastyán komornyik -. Vigyázva elkerüljük a piros szőnyeget. Huszonnégy hatalmas. Képzelődni azért mégsem kell. hogy az alkirályt várják. Lallgarh Palace-ba. hogy kilencven egynéhány főnyi vendégsereg tartózkodik a palotában. hatszáz tigrisen felül lőtt már. tizenegy órakor indulunk autókon Gajnerba. S mialatt . fiatalkora óta szenvedélyes vadász. ki mindössze harmincöt éves. szerintem egyedülálló német vadászfestőnek. hófehér r adzsputszakállas. patyolat-turbános. És minthogy mi vagyunk a legelsők. Holott például Rewa államának maharadzsája. azon hajtunk a fejedelmi kastélyba.néhány gazella csapat. eperszínű palota elé érkezünk. A korán elhunyt. mert az óriási ebédlőterem valamennyi falán tigrisbőrök terpeszkednek. melyből megtudjuk. A fejedelem immár ötvenhét esztendős.a jelenlegi fejedelem elődjenek képmása.Őfensége százhetvenkét tigrist lőtt életében . Átvezetnek Jakosztályunkba. a közös reggeli itt sem „hivatalos" étkezés. Hátamat végigcsiklandozza a borzongás. a gazdagon terített. És amott a távolban. ráérünk kicsomagolni. amikor kedve tartja. hogy a maharadzsa által ejtett százhetvenkét tigris számát aránylag kevésnek tartom. holnap érkezik.

vagy a legtöbb elefánt.meséli az öregúr ― negyvenöt évvel ezelőtt. India határtalan vagyonú kényurainak legelsői közül való. berakodunk s ismét elhagyjuk a pompás Lallgarh palotát. kitűnő államférfi. melyből az ebédlőbeli tigrisbőrökön kívül nem sokat láttunk. úgyszólván aranykanállal eteti. Öt-hattagú kísérettel érkezett mindegyikük.Mikor első tigrisét lőtte a maharadzsa . Holnapra pedig az alkirályt is várják. a fejedelem egykori nevelője. majd gondnoka. nehogy valamiképp átvándoroljanak a szomszéd államba. . Hét vendégmaharadzsa is van köztük. Most már nem lakom Bikanirban.de nincs tigrise! Tizenegyre előjönnek a többiek is. hogy elég már a maharadzsázás-ból. mégiscsak követnem kell a történtek egymásutánját. visszatérek előbbi megjegyzésemre: Bikanir államban nincs tigris. két fiával. a tigrisnélküliséget rendkívül fájlalja. a cigány hegedű nélkül.nincs tigrise! Mintha ezen befejező megjegyzéssel valami jóvátehetetlen hibára. öreg vagyok. Ruling Princes -„uralkodó hercegek". Szerintem a maharadzsa tigris nélkül olyan. a vendégmaharadzsákat és kíséretük hercegi tagjait szállásolják el. Hatalmas országának azonban csak egyik félreeső sarkában fordul elő egy-két tigris. még ha olykor unalmassá válik is a kiskirályi udvartartások kissé túlzott rátartisága.angolok mindnyájan . Hanem folytatták elnéző mosollyal . tanácsadója s mindmáig testi-lelki jóbarátja a társunk. ismételten hallottunk hasonló megjegyzéseket: Bizony. elválaszthatatlan fogalmak. Igaz. Fehérbőrűek egyelőre csak tizenöten vagyunk. hogy a tigris és a maharadzsa egymáshoz tartozó. Szegény patialai maharadzsa. Megismerkedünk vendégbajtársaink ugyanide szállásolt tagjaival . bármily gazdag legyen is az a fejedelem. tehát a hét fejedelmi látogató már magában véve vagy negyventagú vendégséget képvisel. egyáltalán nem porzik. hogy már nem sok kárt teszek a puskámmal. övé a legnagyobb gyémánt.autósor áll a házunk elé. . Hanem ilyenkor. az utat azonban előzőleg felöntözhették. évekkel ezelőtt haza költöztem Angliába. féltve gondoztatja kedvenceit. kezdjük a puskázást. Calcuttai tartózkodásunk alatt. a Golden Jubilee-t. hol tudvalevőleg nagy volt a maharadzsaforgalom. vagy a legszebb palota. hogy a fejedelem valóságos vagyont költ rájuk.halványrózsaszin márványkádamban fetrengek. Sir Briantól halljuk. hogy a fejedelem idén ülte meg uralkodásának ötvenedik évfordulóját. a nagy grouse-vadászatra még minden évben megjövök. Bármily hatalmas. Min ekhíjják őfensége rendkívüli ember. az illető fejedelem sajnálatos fogyatékosságára céloztak volna. hogy a kilencv en-tagú vendégség nagyobb része indus. De ha már napló. mint a huszár ló nélkül. Tudom. kinek súlyos betegségét minap említettem. hogy mindez nem túlságosan érdekes. A helybeli és szomszéd államokbeli indus meghívottak vagy harmincan lehetnek. hanem az itt töltött: hosszú esztendők sok szép emléke mégis mindig visszahív. Mindig hallottam.) A két hétig szakadatlanul tartó jubileumi ünnepségek már a hónap elején lezajlottak. Hallom. Mert hiszen akkor róla is elterjedne a diffamáló hír: Maharadzsa . Barátságos öreg angollal kerültünk egy kocsiba: Sir Brian Egerto n. Különösen vadászolvasóim morognak majd. Kietlen homoksivatagban autózunk. egye tlen fa sem látszik. én már mellette voltam. két lányával és tizenkéttagú kíséretével! A tulajdonképpeni palotába csak az alkirályt. Mert valahogy úgy érzem. A többi meghívott a különböző vendégkastélyokban tanyázik. (Hétéves korában ültették Bikanir trónjára.

. csupán szalonok. Faóriások árnyékolta szigetecskék zöldülnek a tóban. oda igyekszünk. Oázisszerű facsoport. Fiát. megismétlik majd az ünnepségek néhány felvonását. A kelet-afrikai Nairobiban. még Károlyi Lajos bátyám világhírű tótmegyeri vadászatának legutóbbi eredménye felől is kérdezősködik. a „Safar iland" nevű ismert vadászügynökség irodájában szalasztott össze bennünket a sors. s azóta is minduntalan szállingóznak. Dungarpur. hogy nagyon elmaradna a Lallgarh-palota mögött. mindössze kétszázötven kilométerre Jaipurtól. Végül előhajt házigazdánk. csak ezen a néhány napon. teszem. melynek eget tükröző kékségét sokféle vadréce. rendkívül rokonszenves trónörökös herceget már régi ismerősömként üdvözölhetem. Tán nem is em lítettem még. a mogul-császárok uralkodása alatt sokszor említi a történelem Bikanir harcias maharadzsáit. Vendéglátónkkal. hanem azért nem mondhatnám.csak lakosztályokból áll. a maharadzsa is. Ú j ismerőseink társaságában átsétálunk az árnyas fák alatt épült „kerti pavilonhoz". fiával. a nagy hasú. Sőt. ötvenhét évét meghazudtoló daliás alakja éppoly internacionálisan ismert. Nawanagar és Kapurthala maharadzsáival. hogy újból Északnyugat-Indiában. A vendégség többi részét azonban még itt tartják. Pedig úgy látszik. biliárdozó. Mandi. ki már múltkor részt vett a nagy parádén. Ebben nincsenek lakószobák. A pavilon túloldalán nyíló teraszról hatalmas tóra tekintünk. hogy a maharadzsa milyen pontosan tudja a tótmegyeri rekordnapokon esett nyulak és fácánok számát. Jasdan. Később. öt évvel ezelőtt. pörge káplárbajszú. ki talán legismertebb és legnépszerűbb maharadzsája a londoni és párizsi társaságnak. a hét vendégmaharadzsa tiszteletére. Mind számosabbá válunk idekint a nagy teraszon. rengeteg szárcsa lepi. koromfekete szemöldökű. Oly közve tlen szívélyességgel üdvözöl bennünket. minden képeslapban fellelhető világmárka. Őszbe csavarodott. A tulajdonképpeni kastély nyilván . jobban mondva kisebb erdőség tűnik fel előttünk. Gajner2 csak amolyan kis vadászkastély. Pedig soha nem járt Magyarországon. mint Lallgarhban. Úgy látszik. 1465-ben alapította Rao Bikaji marwari fejedelem. már előttünk is érkezhetett néhány kocsiravaló vendég. hogy az ünnepségek megismétlését végignézhesse. most találkozom először. a trónörököss el. A kétnapos grouse-vadászat végeztével az alkirály. A mintegy száztagú vendégséget itt is könnyű szerrel el tudják helyezni. Abban bújik meg a gajneri palota. Rockefelleré. magyaros bajuszú. A nagy terasz beszögellik a tó fölé. 2 ejtsd: Gedzsnír Itt is vendégházban helyeznek el minket Valamivel kisebb s egyszerűbb szobákban. ebédlő. Meglep. ö is mindjárt Pálffy Pál után tudakozódik. dús. hogy Gajner sem holmi hétszilvafás kúria. ismét visszatér Delhibe. Rajputánának pedig második legnagyobb állama. mégis nagyon kényelm esen. a windsori hercegé vagy az öreg Gandhié. alját már víz mossa. Rajputanában vagyunk.Most azonban. valamint hét fejedelmi vendégével: Bhavnagar. ki tavaly szántén itt járt. Bikanir a hétszáz egynéhány indiai bennszülött államok hetedik. mint.és zeneterem. mintha rég nem látott jóbarátjai volnánk. róla nevezték el Bikanirnak. a grouse-vadászat ideje alatt lakják. kártyázó-. ez már magában véve bizonyítja. Mayurbhanj.

a tób eli szigetek némelyikén is lesállás bújik meg. kívülről szemlélvén a herceg kvártélyát. A lesállások belső falán írott magyarázat lóg. hogy személyesen is megláthassam tudományát. Márpedig. hogy az innét felriasztott kacsák a mintegy 8-10 kilométerre elterülő kisebb tóra húznak. egyiket a puskás. Annyi titkárt. csakhogy nem puskás i minőségben. hogy a herceg. én legalábbis nem találkoztam hasonlókkal. Az odakerülő puskásokat ladik szállítja be. Színte hihetetlennek tűnik. hogy a kövér maharadzs-kumárt (trónörököst) tartják India legjobb serétes puskásának. hozzáértő fickónak látszik. A récék persze máris az egekben csavarognak. nagy sokára bevonulunk az ebédlőbe. honnét a félkör alakú tó minden zegét-zugát beláthatja. Két kényelmes széket rejteget a bikaniri butt. hogy odavaló ismerőseimmel el-elsétálgattunk az öreg Norfolk Hotel felé. Vörös lobogó jelzi a lövöldözés megkezdését. Régen hallottam. ki kíséretével jóformán az egész fogadót megszállta. lobogtatja a különféle zászlókat. gajneri kastélyának teraszán. A kastélykertet övező nagy tó körül egy-egy alkalmas fa takarásában állanak a leshelyek. milyen sóváran mustrálgatta a Kitui őserdőből hozott agyaraimat. Saját sörétes fegyvereimet használom. skóciai grouse-vadászatokon használatos buttokba helyezkedünk. hogy ennyi hájjal olyan jól lehessen lőni. Színes zászlók egész nyalábját tartják odafent készenlétben. kénytelenek ide visszatérni: hiszen az egész környék sivatag. Felmászik kastélyának tornyába. inast. megszállni azonban nem tudnak. Csakhogy ilyen finom buttok Skóciában nemigen akadnak. csodájára járt Nairobi lakossága. most itt találkozunk ismét.Ugyanaznap érkeztünk vissza vadonbeli expedíciónkról. És íme. Mi lesz. a sárga a hajtóknak szól. bizony csak elég szórványosan kalimpál le imitt-amott egy-egy. Fél háromkor már autókban ülünk és háromra már elő is állították a puskásokat. A butt belső oldalába szerelt faliszekrényből pedig italok. A nagy gyakorlattal rendelkező bikaniri töltögetőkről már sok dicséretet hallottam. A maharadzsa nem vesz részt a récevadászaton. ha az étkezés is hasonló arányokat ölt? Mi lesz a récevadászattal? De semmi baj. A zöld lelőtt vad összeszedését hirdeti. aki Indiában legjobb puskás. hogy az efféle t ömeglödözésnél a töltögető ügyességén csaknem ugyanannyi múlik. Alig várom már. sehol nem tudnak repülővadat lőni. másikat az esetleges hölgykísérő számára. Ő a vadászat – karmestere! Nevezhetnők színigazgatónak is. Végnélküli cocktailozás után. Jól emlékszem. különféle cigaretták kínálkoznak. annak aligha akad párja a világon. Azaz részt vesz. Vagy hadvezérnek. Puskatöltőt azonban az udvari vadászszemélyzet közül utaltak ki számomra. a kék: tüzet szüntess. Arra is emlékszem. percre betartja az aranycímeres napiprogram időbeosztását. A maharadzsa szorgalmasan jelezget várkastélyának tornyából. dirigálja az előadást. kinek akkor nem sikerült elefántot lőnie. miegymást hozott Indiából. mint magán n pukásén. Kerek alakúra falazott lesállásokba. Itt járt barátaimtól akárhányszor hallottam: úgy. Öt-hatféle kacsát figyelek meg. Hallom. hanem a hazai ismerősök . Az enyém is talpraesett. Szól is a puska egyre-másra. mint Indiában. az idegen ebből tanulmányozhatja a zászlójelek értelmét. ott is ijesztgetik őket. szédületes magasságokból. a violaszín a shikariknak és így tovább. ezen a két tavon kívül nincs hol megpihenniük. a maharadzsa zászlójelekkel dirigálja a récevadászat minden mozzanatát. poharak. Sőt bent. Vadász olvasóimnak nem kell magyaráznom. A katonás képű maharadzsa nyilván rettentő pontos ember.

vagy háromszáz egynéhány kacsát. de valamennyit igen magasról. ― A terméketlen sivatagi homokban csak nagy nehezen fogamzik meg a fa. A maharadzsa. mint valami számadási könyv. Mielőtt azonban leérne. amint öles szárnyát kibontja. sőt rendszeresen öntözni is. Chínkara-gazellát. Villanyfényben úszik a kastély tóra nyíló terasza. mindnyájunkat lepipált. míg végre annyira felerősödik. Huszonhárom kac sát lőttem mindössze. gyönyörű produkció!Tapsolni szeretnék. hogy saját lábán megélhet. 3 „napnyugati italok" A terasz melletti tágas betontérségen pedig shikarik rakosgatják a „terítéket" . az igazi ritkaságok nevei mellett pedig alig egy-két méternyi férőhely mutatkozik. rubrikákra osztott. A mindvégig szórakoztató. Hazafelé ligetes-bozótos erdöcskén vezet át az út. A trópusok elmaradhatatlan szertartásává lett sundowner3-ek sokféleségét arany-piros ruhájú. Nyilván lövés érte. Bámulatos. mozdulatlan szárnyú siklással a tótükör felé. A maharadzsa valamelyik zászlaja a lövöldözés befejezését jelzi. utolsónak érkezik. ahogy röptében elkapta. Hosszú évek tapasztalatai nyomán készülhetett ez a névbeosztásos terítéktábla. aztán még évekig kell istápolni. s általában minden egyes fának vagy bokornak ültetése rendkívül v esződségbe. ez olyan felséges. udvari . úgy ereszkedik. A sas azonban. példátlanul vakmerő récerablásával. És amint elkapja. Alkonyodik.mint kazánszelepen kiszökkenő gőzsistergés.Ennek az erdőcskének meg a kastélykertnek. olyan impozáns mutatvány volt. akkor látjuk csak.vonalzott. fejedelmi látogatói kíséretében. összeszedik a puskásokat. ahogy mindnyájunkat bolonddá téve égnek szökött vele. A betonréteg ― ilyet sem láttam még . Estebéd előtt a teraszos pavilon szalonjaiban gyülekezik a nagyszámú vendégsereg. érdekes vadászatot főképpen a következő. nevének megfelelő rubrikákba sorozzák.közül csupán a kis csörgőrécét meg a szép fehérhasú kanalaskacsát látom. hihetetlen költségbe kerül errefelé magyarázza autóbeli társam. Mindenki feláll. hogy jókora sárgásbarna sas viszi a kacsát! Könnyen száll vele. Ahogy a körös-körül pufogó puskákat kutyába véve rábukott a récére. Az egyes sorközök végén a különféle récefajok neve olvasható. éljenezni annak a merész. nem bírja a tovasi ető csapat iramát. halált megvető sasnak. sőt még chital-szarvait is látunk az alig öt-hat-perces autózás közben. váratlan suhogás hallatszik . . ilyen valóban csak a levegő királyától telhet ki. A többi nem tud magyarul. felejthetetlen esemény teszi emlékezetessé: Valamelyik magasan húzó csapatból kiválik egy szál réce. A közönségesebb récefajoknak öt-hatsornyi térséget biztosítottak. mind feljebb kapaszkodik láthatatlan levegőlétráján. És mire egyre jobban táguló körpályán valamelyik puskás fölé csavarodik . nesztelen talpú turbánosok osztogatják. A zsákmányt tehát fajtánként osztályozva. nagy félkört kanyarít. a ritkábbaknak csak egy-egy sort. black-buckot. Autók járják körű l a tópartot. körözve emelkedik.sörét már nem érheti utol.

Hallóm. hogy ne lődözzék meg egymást? F-fel jót mulatunk az irományokon. nem is merőleges irányban. A hölgyeket . Nekünk már nem jut. hogy lehetőleg ne lőjek a grouse-csapatra. Háromszor is végigélvezzük. Pedig még csak alig hajnalodik. 4 Fontos tudnivalók a grouse-vadászaton Ilyen hasznos. hogy egymás föléis fé rhessen. Azt is írják. újra kezdhetem a szappanozást. Pedig tanácsos lesz ágyba takarodni annak. Az ebédlő falát . de máris hozzák szobámba az aranycím eres.. De sose búsuljunk. teljesen újszerű s valóban megszívlelendő tanácsokat kapok hajnali szórakozásul. hogy gyorsan repül ám az a fene grouse. hogy grouse-csapat közeledésekor húzzam le fejem a buttba. mert a madaraknak kitűnő a szemük. mert olyankor rendszerint cafatokra szakad. Felírásuk azonban egyforma: Important notes on sandgrouse sbooting!4 Mire végigolvasom. Gajner Palace. hanem ferdén. csillárfénynél reggelizünk. Álmos fejjel nehéz kivágni a rezet. Még töksötét az éjszaka. F-et éri a különös megtiszteltetés. nyomtatott napi programot.regulákat tartunk. összesen negyven-egynéhány a b uttok . . s még az éjfélutáni órákban is jó hangulatban kártyázik.karonfogva vezetik asztalhoz. Tigris tigris mellett feszül. Hajnali hat órára ismét reggelinél kell ülnünk. Bikanir State. harmincnyolcan leszünk puskások. a többiek már javában rágják az eggs and bacont. mert ettől viszont a szomszédpuskás testi épsége forog kockán. elfordulnak s a nálamnál ravaszabb puskásnak repülnek. Ebédután csakhamar bridge-négyesekre szakadozik a társaság. három különféle ívet. Továbbá. s a háziúr jobbján foglal helyet.. A hölgyek nagyobb részé ugyanis elérte azt a korhatárt. Hanem a tíz egynéhány hölgyvendég éppen csak a maharadzsa i s a hercegi karokra elég. meglátnak.valósággal kikárpitozták tigrisbőrrel. lámpafénynél borotválkozom.Így aztán csaknem szerencse páratlannak lenni. igen jól van ez így. a maharadzsa karján parádézik be az ebédlőbe. amennyiben tehát el akarom találni. És hogy túl messziről ne lőjek. leszárad arcomról a hab. Sőt. El is késünk kissé.akárcsak a Lallgarh palotában . aki a holnapi grouse-vadászaton nem akar szégyent vallani. A rengeteg stráfos bőr ákombákoma zavarosra nyugtalanítja a falat.Mi ez tulajdonképpen? Vadászati kisdedóvó? Miféle emberek járnak ide? Nyomtatásban kell őket figyelmeztetni. ki jobban lehúzódik. mert akkor nem esik le a madár. 3o. belefájdul az ember szeme. amikor már valóban rászorul a feléje nyújtott karra. Kárpótlásul azonban megtudom. Meg.mindössze valami tízen lehetnek . jól elébe kell fognom . Jan. Némelyiket úgy kell betámogatni az ebédlőbe. mert ezzel társaim életét veszélyeztetem. mikor a szomszéd butt éppen lövésem irányába esik. hogy töltött puskával nem való autóba szállni. mi már csak rendetlen falkában vonulunk a magas párok után. viszont túl közelről sem. egyéb udvari nyomtatványokat is hoznak. Ez már kissé sok a jóból.

különösen baccban. szomjas madarakat A grouse-ok azonban nem egykönnyen tágítanak. Kimentek az állomásra. kinek különvonata fél hétre esedékes. Amint mindnyájan tudjuk. anélkül azonban. Felkapaszkodnak hát jó magasra. hogy lelövessék magukat. csak egy-két pislákoló mécsest felejtett égve a sok közül. legalább megláthatom. sivatagi madár. sietünk tehát helyet foglalni a felsorakozó autókban.mint már neve is mutatja. Kellemetlenül hűvös hajnalszél szorosabbra gomboltatja velünk a felsőkabátot. reggeli ivóra.Exc ellenzstandok”. inni vágyik. A sandgrous e . ha eltalálják. egyeden puskalövés se hallatszik. A közeli tópart hat „díszállásába" az alkirályon kívül persze csak maharadzsák kerülnek. Az állomási bársonyszőnyeg. Itt az idő. hogy a tóparton sorakozó hat lesállás a legjobb. A többi harminc puskás . Inni akarnának szegények. Puskáimat. aztán lejjebb ereszkedve. csavaros szarvát minden lépésnél megbillen ti . patronjaimat szépen kikészítette. hogy mihelyt megszomjazik. a másik oldalamon levő tizennyolcas buttba most rakodik be valaki. Na. nem rossz kombináció . a beléjük kerülő kiváltságos puskások lövik a legtöbb madarat. a tó közepére nem szállhatnak. aki kifogástalan hozzáértésének már a récevadászat alatt tanújelét adta.. Minthogy pedig a sivatagban vizet nem talál. Enyém a tizenkilences.mintha magában bólogatna a fekete hátú. Különös tulajdonsága. az indulás ideje. a buttban fogad. hogy a mi tiszteletünkre piroslik. a csillaglámpa-oltogató végigjárta már az eget. az alkirályt fogadják. újból és újból megkísérlik a leszállást.homoki tyúk . Azt is mondják. Röviden ebből áll a sandgrouseles. Tegnapi puskatöltögetőnk. Néhány perc múltán itt is. Ezek az . mely a borzongós hajnalban ugyancsak kapóra jön. magányos black-buck tart a tó felé. vagy tíz tehát üresen marad. borús a reggeli égbolt.száma. sőt már kínál is a buttbeli szekrényke konyakjából. nyilván már az alkirály kísérete közül való. Nekünk azonban nagyobb utat kell megtennünk. A maharadzsa és kövér fia nem reggeliznek velünk. Emide pedig. Ők tehát még folytatják a reggelizést. ennek örülök. melyről tegnap reggel már azt hittük. a tó körül húzódó dombgerinc mentén helyezkedik el. most tölti be hivatását: alkirályi cipőtalpat óv a kopástól. Feltéve. Szürke. már mi is meglátjuk az első . Bikanir trónörökösének pörgebajszú képe sugárzik el ő. A húszas számú szomszéd buttból kövér afrikai ismerősömnek. mi tehát csak a vadászat végeztével járulhatunk magas színe elé. csak úgy füstöl nyomában a sivatag pora. A szép feketefehér bak sarkonperdül. Kül önvonatbeli ágyából egyenesen tóparti díszbuttjébe hajtat az alkirály. körbe-körbe repülnek.én is ezek közt vagyok . Minthogy azonban úszni nem tudnak. Mindenesetre nekik jön a legtöbb. de itt maradnak a tó felett. mindjobban erősödik a barátságtalan szél. sörétzáporral várják a vízre húzó. Alakjára nézve fogoly. Valahol azonban a szélső állások körül puska durran.odafent. hogyan dolgozik a világhírű puskás. Sőt. ott is pattan a puska. Tízes meg kilences. csak húsz perc múlva kell indulniok. galamb és császármadár keveréke. Hosszú. fehér hasú öregúr. A tizenkilences lesbástya előtt F-fel együtt kiszállunk. A sivatag felől. egyeden madár se látszik. kiszáradt gégével nincs kedvük visszarepülni a sivatagba. úgy vágtat visszafelé. Javában zöldül az égalja. Hanem a tó partját meg a tó mögötti dombvonalat gonosz puskások állják el. Egyelőre üres még a levegő. A címeres program minden puskással tudatja buttjének numeráját. T ízpercnyi autózás után már helyben is vagyunk. ide a gajneri tóra szorul szomjának oltására. csak a partjára.

Kissé már én is kezdek beletanulni.Kilőhettem volna az ezret is . a ma haradzskumár ugyancsak kitesz magáért. Amit a csörgőréce. Azt már mi is látjuk. k eringenek-csaponganak felettünk a grouse-csapatok.beszélte az este de abba kellett hagynom. kivel . hogy nagyon is jó ismerős. Már az én buttom körül is elég szép számmal hever a lelőtt grouse. de a maharadzskumárral mégsem versenyezhetek. Jönnek-mennek. a puskalövés határát többszörösen felülmúló magasságban közeleg a sivatag felől. Hanem most. egyetlen madár sem mutatkozik. Végkimerültem. Becslésem szerint csaknem kétszer annyit lelő. Mert az is jön ám. én pedig csak egy órája. Puskásokból csúfot űző. hogy ő már zsenge gyermekkora óta lődözi ezt a furfangos madarat. hogy a következő már valamivel közelebb kerül állásomhoz. szédületes légtornász. Ismeretlen szomszédomtól .a húzás megkezdődött! Akárcsak nálunk tavasszal. mint én. a hullámzó.. Oly hirtelen kanyarulatokkal. hogy bizonyára az alkirály kíséretéhez tartozik . hogy ugyancsak próbára teszik a puskást. Anélkül egy perc sem múlik el. És minthogy valamennyi leshelyet láthatjuk. földszint surrannak tova. Az 1929-i rekord évben pedig tizenegyezret lőttek két nap alatt! Azon emlékezetes esztendő első vadásznapján a maharadzskumár egymaga 917 homoki tyúkot lőtt! Minthogy mindössze három óra hosszat tart a húzás.. a seregély meg a bíbic tud. közelébe se ér a remélt mennyiségnek. A grouse-csapatok is hol égnek szöknek. Az első csapatból nemhogy madarat. egzotikus hangszerre emlékeztető szava onnét is világosan lehallatszik. Aznap mintegy százötvenezerre becsültük a vízre érkező madarak számát!5 Az idén tizedrésze s e lehet a kilenc év előtti mennyiségnek. azt a sandgrouse mind tudja. Kövér szomszédom bámulatos biztonsággal bánik el velük. Vagy a bíbicek csapongó játékát. Ritkulnak a csapatok s fél tizenegyre jóformán el is fogynak. de még egyetlen szál tollat sem lövök ki. szemem megszokja a körmönfont madár sokféle csalafintaságát. Lord Dundonald nevű skót. Élvezet nézni.grouse-csapatot . összeszedik a puskásokat. csakhogy jóval fokozottabb mértékben. csapatból kivált magányos tévelygő. Ördöngős madár. Szólnak már a fegyverek javában. de ismét üres az ég. Még üldögélünk vagy negyedóráig. Mégis nagyszerűen mulatunk. elég gyorsan kellett cserélgetnie a puskát. hogy valahol ne szóljon a puska. . hol meg visszabuknak. Szomszédom. Némelyik szinte a felhők közt. Már tegnap hallottuk. csapongó seregélyfelhői Első pillanatban erre emlékeztet a messziről feltűnő grouse-csapat. többnyire jó magasan. Jönnek a shikarik. egyszerűen nem bírtam tovább. A sandgrouse mindezt megteszi.kisül. Főképpen a jobb cső eldurranása után! Vagy a megpuskázott g erlecsapat légi akrobatikáját. Hanem melodikusan csicsergő. szédítő csapongásokkal cifrázzák amúgyis villámsebes röptüket. összeszedik a vadat. a vadgerle. Különösen pedig az egyes madarat lövi szépen. Vadász olvasóim bizonyára jól ismerik a késő őszi estén húzó cs örgőréce-csapat repülési taktikáját. Igaz viszont. Tíz óra után azonban hirtelen gyengül a húzás. hogy aránylag gyenge eredményre számítanak az idén. pillanatig sem unatkozunk. jönnek az autók.kiről reggel azt mondottam. Közepes átlagévben mintegy ötezer grouse szokott esni ezen a kétnapos lesen. hogy habár elég sok madár mutatkozik. inkább a honi tóságok felett keringő partfutók seregét juttatja eszembe. Váltott puskával néha hármat sőt négyet is leszed egy-egy csapatból.

valóságos cirkuszt formálnak belőlünk. A szárnyazott grouse ugyanis nem szalad el. Ez annak tudható be. Körbe állítanak bennünket. Legtöbbet az alkirály lőtt: százharmincat. a neveket összevissza zavarja. Ott is egymás mellett álltunk a fogolyhajtásban és íme most a véletlen furcsa játéka ismét egymás mellé vetett minket a világ túlsó oldalán. Szabója nem sokat kereshet. a mellettem álló maharadzskumár pedig százötöt. homokos-kavicsos sivatag. ott marad. minthogy azonban annyi vendég nevét mégsem tudhatja fejből. mint minap Cseszkóban!" A puskások által bemondott eredmény meglepő pontossággal egyezik a tényleg felszedett madarak számával. így aztán utolsó szálig kézre kerül minden lelőtt madár. Egy órára a már ismertetett tóparti teraszon gyülekezünk. Magam hatvanötöt szedtem össze. ahol leesett. kedélytelen embernek látszik. mint felém. Három 28as Purdey-puskával dolgozott a fiatalúr. udvari „cercle"-t tart. odalent a tóparti buttok valamelyikében. Mire hazaerünk . Sőt. Valamennyien pihenni tértek. ami még az á tlag évek eredményeinél is jóval kevesebb. hogy 1938 december havában. ki nyilván legkevésbé sem lepődik meg váratlan találkozásunkon. Igaz. Sorra járja a vendégkört. Teljesen mégsem zárják össze a vendégek karikáját.az alkirály. . A terep pedig teljesen nyílt. kérem. Legkevesebbet pedig egy Mackenzie nevű öreg angol: mindössze öt szemet.négy hónappal ezelőtt még Csehszlovákiában vadásztam közös barátunknál. Hacsak külön árakat nem szab számára. hogy jóformán egyeden darab sem vész el. egykét helybeli vendégen kívül már senkit se látunk. nyomtatott névlistáiból súg a háta mögött haladó szárnysegéd. a tulajdonképpeni húzás tehát nem tartott tovább három óránál.miénk az utolsó kocsi -. Még csak tizenegy óra. Károlyi Lajos világhírű tótmegyeri vadászatán. Skót barátom. hogy összesen 1500 grouse-t lőttünk. ahogy már az előbb is megjegyeztem. a tízenkét éves Karni Singhji herceg is résztvett a vadászaton. Cirkusz ez. Két és fél ruhára való kelmét felemészt az alkirályi kabát. a maharadzsa kíséretében Lord Linlithgow . A mellette lépkedő maharadzsa bemutogat minket. Hatalmas szál skót az alkirály. rést hagynak rajta. aki a maharadzskumár szavai szerint: legközelebb már túltesz az apján. A kövér maharadzskumár fia. Ruháját mintha nálánál még nagyobb óriástól örökölte volna: lötyög rajta. foglyot és nyulat) lőttünk – kilencen. 6 „Ma jóval több a madár.A damn' sight more birds this morning than the other day in Checho!6 Hazaérve megtudjuk. egymásután lekezel velünk. fajtáját jellemző száraz humorral jegyzi meg: . 5 Összehasonlítás céljából közlöm. Azon vonul be. Az uraságokat nyilván mégis kimerítette. hat nap alatt 20700 darab apróvadat (fácánt. tehát csaknem kétszer annyit. hogy feléje jobban is ment a madár. lehet vagy kétméteres. Zárkózott. bejárókaput. Nem a legjobban súg. hetven madarat lőtt. leül. Sternberg grófnál.

valóban felháborító. ezúttal nincs különösebb parádé.szól a mellettem ülő kedélyes nawanagari maharadzsa . azonban erősödik az eső is. miféle mosdatlan kezek törölgették? Hát mi tagadás. holnapra még kevesebb lesz a madár. raknak eléje vagy tizenötfélét is. a bennszülött urak ellenben hazait esznek. mint a nálunk használatos kézöblítő csészék. a következő inas már nyújtja is a . „ Napnyugati italokra" ismét a teraszon találkozunk. különböző ízű kotyvalék csiklandozza az indus ínyenc szájpadlását. Ami az öltözködést illeti. hogy lehetőleg valamennyi madár a gajneri t ó vizére kényszerüljön. Mi legalább tudjuk. Az ételek felszolgálása már kevésbé egyszerű. Evőeszköz azonban nem használatos. arany hasköt ős inasok ezüstből vert kézmosó felszereléssel járják körül az asztalt. De maga vajon honnét tudja. ebben van némi ráció. abbamarad a labdázás. azt állítják. Ellenkezőleg. olyanformák. A vörös taláros. hogy mindennek ellenére megázott az ország. a mezítlábas trénerrel ütjük a labdát. a barnabőrű úrnak egyszerre hozzák egész ebédjét. Aztán. is ráérnek: . A vendégek válogathatnak. Este fényes lakomához ülünk a falakról ránk vicsorgó tigris-fejek kereszttüzében. A kis ezüstcsöbrök mindegyikéből más-más színű .és remélem. Az európaiak tehát csak szmokingba. Jómagam a teniszpályát tüntetem ki jelenlétemmel. S közben még diskurálni. Tányér helyett azonban hatalmas ezüsttálcát tolnak elébe. hogy konyít hozzá valamit. Az indus ebédet pedig nem kell kínálni. Csappal ellátott ezüst víztartály. ki-ki saját tíz ujjával lát a falatozáshoz. hozzágyúr valamicskét a negyedikből s mikor ujjai közt összegyűlt egy pofára való. az ellen valóban senki sem szólhat. mivelhogy nem fogásokból áll. hogy a kezünk tiszta. Ezt a kétnapos nagyvadászatot mindig úgy rendezik. belegyömöszöli szájába. Az eső ugyan elállt. Úgyszólván percenként kezet mosnak. mégsem illeti meg a Lallgarh Palac e-nak kijáró pompa. Ilyenkor legnagyobb ritkaság a csapadék.Délutánra teniszt. sétalovaglást. mégis sokat rontott a holnapi grouse-vadászat esélyein. a maharadzsák pedig szokásos esti öltözetükbe bújtak. nincs igaza. golfot. És minthogy egyelőre nincs más érdeklődő. Nem mintha egyféle ételből jóllakna. A fehérbőrű vendégeket európai koszttal kínálják. Az aranycímeres program sem említett esőt. Később előjön még néhány amatőr. a grouse egyebütt is talál ivóra. s habár palotának titulálják. korántsem panaszkodhat kosztjának egyhangúságáról. hogy az a kés meg az a villa tiszta-e? Miféle paszták fényesítették.Nemde . az alkirály visszakontráz a maharadzsának. squash rack et-játékot és motorcsónakázást jelez az aranycímeres program. hiszen evés közben is minduntalan megöblítjük. Bámulatos sebesen csinálják. A háziurak bosszankodnak. a délutáni zápor teljesen váratlanul érte a fejedelmi udvart. A tálcán pedig 10-15 kis ezüstfazék szorong. amiről azt hiszi.bizonyára utálatosnak tartja a mi evési módszerünket? Pedig látja. mondhatnám. csöbörből vödörbe. Gajner ugyanis vadászlak. Először az alkirály mond pohárköszöntőt az angol királyra. belemártja a másikba. És ami az indus uraságok étkezés közbeni kéztisztaságát illeti. nagyobb ékszereiket a fiókban hagyták. ki-ki ahhoz fog. nem szorul ide a nagy tóra. Egyik csöbörből kikap valamit. alatta súlyos ezüsttáL Az ebédező kissé félrefordul székében. id e-odamártogatnak. Az eső feláztatta a kiszikkadt gödröket. maszatos ujját csap alá tartja. szitáló esőben. pocsolyákat. Aztán a maharadzsá az alkirályra. hanem úgy látszik.

És hogy mindez miképpen aránylik mindahhoz. Szegény F megfázott. Közepén a nagy tó. sajnos. vadászat előestéjen osztja be a puskásokat. 917 madaras rekord teljesítményét. idén feleannyi grouse-unk sincs. hatos a mayurbhanji fejedelem. Négyes a nawanagari. ha ma netán elunnánk magunkat a lesállásban? A kis füzet öt oldalon keresztül méltatja a maharadzskumár-nak emlékezetes. Vajon vigaszképpen küldik. Bizonyára a hajnali hideg szél lehetett ártalmára. másnap melyik számra kerül. de minekutána és mégiscsak. Ma is borús. a grouse-vadászat tervrajza. hanem a tegnapi szél már nem kellemetlenkedik. Lázas is valamelyest. Még a patronfogyasztást is lelkiismeretesen közli. hogy jól mulasson. . hányat lélegzett percenként a maharadzskumár és hány szárnycsapást végeztek percenként a grouse-ok. elvezet a térképhez: . 31. Éppen javában dolgozik az öregúr. álomittas fejjel. de mindazonáltal és úgyszólván. a naplóm lapjain is külön köszönetet mondok. Beleszédül az ember a hajszálhasogató kimutatásba. újra kezdődhet a „tunkolás". Gajner Palace. csak hat állás sorakozik a tóparton. Ez bizony nagy megtiszteltetés! Amint említettem már. ide le. Házigazdám valóban kitüntető figyelméért itt. hűvös a hajnal. Azt akarom. A maharadzsa ilyenkor. minden buttot külön szám jelez. Az ötös buttbe dirigálnak. hány madárrész esett egy másodpercre. Különösen így. most már tudja az utat jövőre bizonyára különb húzásunk lesz. Gondűzőnek. barátságosan karonfog. Hanem okvetlenül vissza kell jönnie. Bikanir State. Az egyes lesállásokat is pontosan berajzolták. Egyík szalon sarkában állványra szerelt kétméteres térkép látható. évi rekord les pontos leírását. Részletes statisztika mutatja.Holnap maga is a jó állások egyikébe kerül . az 1929. Csakhogy itt az alkirály meg hét vendég maharadzsa! Vagyis nyolc nagyfejű a fennmaradó öt díszstandra. Holnap reggel semmiképp sem engedem kijönni. Marad öt. Ma ráérek kényelmesen reggelizni. A szokásos hajnali teával bekopogtató ébresztő újabb nyomtatványokat rak az ágyam mellé. Jan. A mai napiparancshoz vékony füzetecskét mellékeltek. És mégis nekem adják a kiváltságos buttok egyikét. Mert habár. feltette az ókulárét lelkiismeretesen körmölgeti a neveket. a tópartra. vőlgyhajlatok. húsz perccel később indulok a többieknél. Egyiket a fejedelem mindig saját magának tartja fenn. fáj a feje meg a torka. alatta pedig üres címke fehérlik. ta lajhullámok szakszerű vázlata. mint más esztendőkben.törölközőt. hány lövés esett egy percre. Tiszták az ujjaik. Később odajön hozzám. Nevüket saját-kezűleg írja a megfelelő címkébe. Tóparti állásba kerülvén. mindenki pontosan láthatja. habár. körülötte a dombok.mutatja -. hány töltény esett egy madárra.e az idei gyenge eredményért.

mind komoly játékos. Egyetlen grouse-csapatba gyakran három puskát is bele-sütnek. Magasan keringenek a tó felett. holott nekem ilyenkor legfeljebb két puskát sikerűlt kilőnöm. Végül is elszállnak a buttok felett. mint tegnap. A grouse-vadászat a mai nappal befejeződött. Ismét itthon vagyunk. jól megfigyelhettem. Főképpen boszorkányos gyorsaságukat bámulom. sehogy sem futja időnkből. hetvenötöt sikerült lelőnöm. a maharadzsa irányában. a sörétlövés legfelső határán. Mindössze 1oo-15o-re becsülik a kathiawari oroszlánok maradék számát. bármily kedveződen körülmények közt sem lőhetnék ily gyalázatos arányt. én szoktam-e meg a madarakat vagy a madarak engem? Elég az hozzá: ma sokkal szívesebben lepotyognak. láza elmúlt.8 töltényt fogyasztott madaranként Teniszezéssel telik a délután. Tőlem harmadiknak állt. A vendég fejedelmek. Ezzel jóformán ki is merül majd a rendelkezésünkre álló idő. Akárcsak fia. Március elején haza kell utaznunk. Most látom csak. Egész sereg újabb meghívásban részesültünk. Nem is esik több 820 darabnál.úgy leduplázza a két „toronykacsát". Igazuk lett a jővendőmondóknak: ma sokkal kevesebb a grouse.legalábbis a magasztaló emlékfüzetecske állítása szerint . Délutáni teniszpartneremnél. még valamivel feljebb kapaszkodnak. mikor már-már lőni lehetne. ebédre fel is kel. Rajta nem múlott. két vadrécét pillantok meg. ki az udaipuri maharadzsa nevében invitál bennünket. kilenc év előtti lesen . Sok patronom megmaradt. Rettentő előkelőnek érzem magam. ő is bámulatosan kezeli a puskát. hogy a maharadzskumár azon a sokat emlegetett. a . Nem tudom. Sajnos. F hálisten sokkal jobban érzi magát. úgyszintén a családostól itt vendégeskedő udaipuri angol „Resident" is. Ritka élvezet volt az öregurat nézni. mint előző reggel. Nekinyújtózkodik az öregúr és . hogy aránylag milyen rengeteg patront ellődöztem. hogy otthoni sörétvadászatainkon nagy átlagban két töltény esik az elejtett vad darabjára. hogy szebbet kívánni sem lehetne. De nem merészkednek a puskásvonal fölé. Mysora államba. Itt pedig. az ― hazudik. Mindnyájan tudjuk. hanem ezekhez foghatót aligha. különösen a fiatalabbja. egyik helyre sem tudunk már eljutni. Villanásszerűen cserélik a fegyvert. Csupán egyetlen puskás fölöz meg. Pedig Bhavnagarba ugyancsak örömest elmentem volna. Láttam néhány jó lövőt életemben. Legalábbis nekem ilyenformán alakul évi patronfogyasztásom. ki nyolcvanegy madarat szed össze. Ez az állam Kathiawarfélszigeten fekszik. Pólózni meg teniszezni nyilván valamennyi tud. Összehasonlításképpen itt jegyzem meg. éppen házigazdánk.Szóval akármerre fordulok is. Mikor a grouse-csapatok kissé megritkulnak. a két nap alatt lőtt száznegyven grouse-ra hatszáznegyven lövést eldurrogtattam. mindig elkanyarodnak. a házigazda. onnét pedig még egyszer Bhopalba. a közbenső hónapot pedig beosztottuk már: innét Dél-Indiába igyekszünk. A vendég fejedelmek jóformán mind meghívtak. Pedig töltögetőmre valóban nem panaszkodhattam. fizethet majd Delhiben a nagyszakállú Buksh Elahee. Aki ezeknél jobban lő. Hanem a sandgrouse-nál nehezebb lövés nem is igen akad a szárnyasvadak közt. tehát csaknem öt tölténnyel lőttem egy madarat! Otthoni vadászatainkon. mindenütt a maharadzsa.mindössze 1. Én viszont ma szerencsésebb vagyok. az indiai oroszlán legutolsó mentsvárában.

sportkép valamennyi. ezekben könnyű eligazodni. tarka tigrisfejre. 1. A Pesten is ismételten járt. az Európát soha meg nem látogató udaipuri maharánának otthonát. Némelyikük bámulatos gyakorlatra tett szert az évek során. Az efféle primitivitások. Tigrisei legyenek. a bikaniri udvar sem válogatós. a vendégházak különálló. ha a galamb ejteni akar. hogy megláthassam világhírű tündérpalotáját. félig nyitott folyosók telistele vadásztrófeával: agancsok. arany övvel. Odakint pedig udvarról udvarra sétál a galambijesztő! Ez nagyonis kívánatos állás a lallgarhi kastélyban. a nagy. A folyosókból nyíló fülkékben pedig pirostaláros szolgák leselkednek. hogy övé a legjobb konyha Indiában. Az árkádos. Újból elfoglaltuk múltkori kvártélyunkat. ugyanolyan fontos tagja a palotai személyzetnek. Már ugrik is. akár a tükör. A kifestett vadászfényképek különösen népszerűek. Lallgarh Palace. Ráma napisten egyenes leszármazottjának. S a mögötte álló diadalmas maharadzsa amúgyis terebélyes bajuszának mindkét végét jócskán megtoldották. patyolat turbánnal. bőrök. hanem képekben. holnap mi is visszatérünk Bikanirba. Pedig a palota számtalan erkélyszögletében. Kapurthala őfenségéről ugyanis közismert. Értékes angol rézmetszetek közt ócska. lilavörös palota vendégtraktusában. odaugranak. harmonikus csokoládé árnyalatra mázolták a leterített tigrist.. Ezeregyéjszakai alak legyen. a rádzsput fejedelmek elsőjének. főként vadászatot ábrázoló. Kezében pedig hosszú bambuszrúd. kúriaszerű kiskastélyok. síkos. Kitűnő.bhavnagari maharadzsánál még évente lőnek néhányat. kitömött vadfejek. úgy látszik. tetején apró . tornyocskájában tanyázó házigalambok serege ugyancsak veszélyezteti a tükörpadlók makulátlanságát. melynek egymásba nyíló márványudvarai valóságos útvesztők. A belső udvarok mintás márványkövezete. Tigrise viszont nincs. Százával lógnak mindenfelé. ha minden maharadzsa arany-howdás elefánton járna. többnyire Párizsban élő kapurthalai fejedelem ís meghívott A barátságos öregúr modora. hanem a következő összeállításban. öltözködése. A trófeák szépek. Febr. Udaipurt is szívesen felkerestem volna. előre megérzi. eltakarítják. s mihelyt a galamb elejt valamit. szinte röptében kapja el a madár izenetét. újságból kivágott illusztráció. műértékeknek ócskaságokkal való gyermekes összekeverése nyilván még a legpompásabb. Az udvari galambijesztő is vörös talárban jár. Az alkirály. ne francia szakácsa. Bikanir. másikon halvány cinóberre. A nyitott folyosó-árkádok alatt is vígan repdesnek a galambok. s villogó ékszerek alatt roskadozna. Én ugyanis annak örülnék. Főképpen azért. földszintes. Annál nehezebb a tulajdonképpeni palotában. akár a jégpálya. a főszakács vagy a főkomornyik. meg-megszállnak egy-egy agancs ágra. Egyiken citrom-színűre. vadászképek végtelen sorozatával. Az indiai oroszlán pedig a trófeagyűjtemények legnagyobb ritkasága . mint teszem. tíztagú társaságával vadászat után hazautazott Delhibe. művészi állatfestmény alatt a maharadzsa lehetetlen színekkel kipingált tigrisvadász-fényképé. Témájuk megfelelő ugyan. leggazdagabb maharadzsapalotából sem hiányzik. ne világfi.. felfogása szerény véleményem szerint ― kissé már túlságosan európai. Amint már érkezésünk alkalmával említettem.

még több vezényszó kíséretében vonul el szemünk előtt Bikanir vagy ezerötszáz főnyi hadserege: gyalogság. A palotai galambok azonban okosak. végül pedig a két pártra oszló hadsereg csatát játszik. lándzsaszúrás. rezesbanda . a világháborúban is kitűnt bikaniri tevés ezredre. Eleinte Egyiptomban és Palesztinában harcolt testvéreivel. magam is kíváncsi vagyok. Csatásdit. a kövér trónörökösön skarlátszín. gátverseny s hasonló mulatságok következnek. részt vett a különféle Kerekasztal-konferenciákon. trónörökös fiával s két unokájával egyetemben. bolonddá tartják cifra ruhás háborgatójukat. hogy majd . Katonazene. Ha egyik udvarból kicsengeti őket. Közben hősihalált maszkírozva sokan porbahullnak. Vagyis katonai díszszemlét. Csillogó tarka egyenruhák.mert bizonyára ilyenkor ő is visszagondol szép regruta korára. egyéb katonaságával egyetemben. melynek erkélyéről nézzük végig a nagy parádét. ki három világrészben harcolt az angolok oldalán. Maharajah of Bikanir. A Canga Rizalát . Mindenik a maga háziezredének tarka uniformisába. A maharadzsán hófehér. hogy az újévkor lezajlott ünnepségek némelyikét megismétlik az itt tartózkodó vendégfejedelmek szórakoztatására. Az ágyúkat is tevék húzzák. Ázsiában. Egyik udvarból a másikba siet. a világháború kitörésekor az angol király rendelkezésére bocsátotta.államának immár huszonegyedik Rhatore-fejedelme . A fejedelem. illetve cseresznyepiros egyenruha feszül. rengeteg aranyzsínór. hordágyas szanitécek által félrecipeltetik magukat.harcedzett katonaelődök hosszú sorára tekint vissza.ezüstcsengettyűk zörögnek. sőt még akadályt is ugratnak a tevések! Lovasmutatványok. bízvást rámondhatjuk. Fenti adatokat már a nap folyamán belénk diktálták a különféle szárnysegédek. Megtudtuk továbbá azt is. Azt is mondottam. átszállnak a másikba.a közismert Bikanir Camel Corpst ―. Bikanir harcos maharadzsái a Rathore nevű rádzsput nemzetség tagjai. Lövöldöznek egymásra. A híres Ganga Rizalára. . sokféle kürtjei. Bikanir őfensége az egyedüli maharadzsa. szárnysegédei körében. hogy a maharadzsa képviselte India államait a genfi népszövetségben. a háttérben pedig láthatatlan ágyúk dörögnek. A jelenlegi uralkodó . hogy a maharadzsa ötvenéves uralkodásának jubileumát ünnepli az idén. Afrikában és Európában. turbékolva ejtenek egy-kettőt. később pedig az angol király személyes szárnysegédévé nevezték ki. Fejüket káprázatos turbán aranyszőttes göngyöléke borítja. Minap említettem. majd pedig harsány trombitaszó mellett rohamra indulnak. a két kis hercegen pedig sötétkék. teljes neve pedig imígyen hangzik: Maharajadhiraj Raj Rajeshwar Narendra Shiromani Sir Ganga Singhji Bahadur. Mindennek tudatában és mérlegelésével érkezünk a fényes Victoria Club elé. katonai díszruhába öltözött. Szinte várom.békebeli katona parádé. hogy annál nagyobb lelkesedéssel induljunk a katonai bemutatóra. paszomány s fényes rendjel csillogása alatt. tizenkilenc ágyúlövéses tisztelgés dukál neki. távcsövön kémleli a csata menetét. Délutánra Military Display in honour of the visit of their Higbnesses the Ruling Princest jelez az aranycímeres napi program.a nóta szavai szerint – belepök a markába . s mire a csengettyűs odaér. hogy őfensége sem esett messze fájától: Nagyhírű tevés ezredének élén már húszéves korában résztvett az angol-kínai háborúban. tüzérség s végül a mintegy ötszáz főnyi Ganga Rizala a gyönyörű tevés ezred. A fejedelem. már a harmadik udvarban kacagnak rajta. bambuszbotjával fenyegetően csilingel. És ha almához hasonlítjuk. lovasság.

Mert tizenkettőre már a palotának hármas számú márványudvarán gyülekezünk. széksorokat állványokat állítottak rá. A nálunk is közismert bengálfény.azaz inkább külvárosi vendéglő lampionos kerthelyisége. Közismert dolog. Hatalmas szőnyeget terítettek a fényes kövezetre. Bikanir State. Lallgarh Palace. A maharadzsa és családja tegnapi parádés uniformisukba öltöztek. Különösen. Lustálkodással. egyik része nyilván alszik még . pálmák koronái tarkára kivirágoztak . mikor a maharadzsa félrehív és sorra magyarázza a kiválóbb példányok történetét. Lesűtött szemmel hunyorgatnak. a vendég fejedelmek is ünnepi brokátba bújtak. Tovább azonban nem várunk. sokkal nagyobb örömöm telik. Színei karácsonyfaerdő lett a parkból . cifrára kilámpázott városon. Még egy utolsót peder nyalka bajuszán. ha fényképezik? Ötvennégyen azért valahogy összejövünk. Sorbaülünk. A klubház válogatott trófeagyűjteményében. Nekem csak az ezüstös szellemfényben úszó. mangók. Febr. piros. Javában sürög-forog már az udvari fényképész. Véget is vet a ceremóniának. majd pedig napnyugtai italra gyűlünk a Victoria Club pompás termeibe. húshagyókeddi maskara. Odafent. Mire hazaérünk. Sajátmaga ül a kormánynál. 2. be-bebújik fekete kendője alá. egyelőre mégcsak próbaképpen nyomkodja régimódi masinájának gumilabdáját. még a palotakertet is fellámpázták. Lassan gyülekezik a vendégség. Sejtem.Csata végeztével a különböző ezredek tisztikarát bemutatják a vendég fenségeknek. A hatalmas banyanfák. bengáli fáklya ugyancsak innét veszi eredetét. Világkiállításhoz jól illik az efféle vásári attrakció. aztán kiadja fényképészének a gombnyomási parancsot. sárga. melynek nagy részét a fejedelem személyesen zsákmányolta. Estebéd után autók serege jár a palota elé: a város jubileumi kivilágításának megtekintésére indulunk. pompás tűzijátékoknak.vagy tán nem szereti. a fekete bársony égbolt csillaggyémántjai mintha kissé elszégyellnék magukat. . régi.kék. mint előbb a harc-mezőben. festői csoportba rendeződünk. írás-olvasással telik a délelőtt Kiadós hazai postát is kapunk. hanem egy rádzsput fejedelem ősi székhelyében valóságos merénylet. A sokféle egyéb fényszín azonban komolytalan. immár lakatlan fejedelmi palota tetszik. F és jómagam a barátságos maharadzskumár Rolls-jába kerülünk. hogy a keleti fejedelmek ünnepségein mily fontos szerep jut a fantasztikus kivilágításoknak. hogy a maharadzsa is szívesen levetné már feszes dolmányát szűknek tetsző csizmáját. végig a chicagói világkiállítás módjára illuminált. lefényképeztetés céljából. sorba-állunk. Lassan gördül a hosszú autókaraván. így aztán kapóra jön az a néhány órás privátélet. zöld villanykörték nyíltak ágaikon. onnét magyarázza a számtalan apró villanykörte tarka füzéreivel káprázatosra díszített épületeket.

csupa misztikum. Nagy múltú. Egyre jobban nekivadulnak. A kikövezett udvar négy sarkában fáklya lobog. Rikoltozva hadonászó. de mégis izgató furulyák. melynek kényelmes pamlagjain helyt foglalunk. magányosan izzik a parázshatár tűzpiros óriásszeme. üresen kongó hosszú folyosói. . A ráhajított fadarab pedig egyszeribe lángra lobban. izzó szőnyeggé tiporják. Olyan hőséget áraszt. sistereg. Következik a látványosságok legérdekesebbike . mind vadabbat kurjantanak. amint szótlanul haladunk a palotaőrök kezében lóbálódó gyenge lámpafény után. sétálhatunk. pukkad a sok üstökös rakéta. Felkapnak egy-egy jókora zsarátnokot. győződjön meg. És mindinkább közelítenek egymáshoz. Hangszerek szólalnak meg. körültáncolják a parázshatárt. rikkantanak-sikoltoznak. bele-bele-ugranak a szikrázó parázstoronyba. s a páholyszerű. az erkély körül lobogók maradnak égve. Laposra táncolják. húrok egzotikus hangzavara. egyikmásik már bele is rúg a parázsba. friss tüzelőt hajítanak tetejébe.. Láthatatlan. tarka bengálfények. Miután ismét helyet foglaltunk az erkélyen. hogy meg nem pörkölődnek. régi épületnek látszik.. félhomályban titkolódzó márványoszlopos lépcsőháza. A nyitott udvar homályában. Rövid kocsizás után. árkádos erkélyre érünk. Eleinte csak módjával. Le is megyünk néhányan. Az odalent világító fáklyákat eloltják. A mindenütt kéznél levő vöröstaláros szolgák újabb feketekávét kínálgatnak. ide-oda hajlongó-vonagló mezítelen alakok groteszk ugrásokkal pattannak elő a palota sötét rejtekeibőL Egyenként ficánkolnak ki az udvarra. pislákoló izzó parázshatár körül: hosszú rúddal élesztgetik. a maharadzsa megkezdeti az előadást. De még ez sem elégíti ki ördögi szenvedélyüket. vonagló arany kobrák hullanak az égből. De nicsak. foguk közé fogják. mindjobban szűkül a parázs körül ugrabugráló embergyűrü. a feketekávét ott szolgálják fel. várszerű palota előtt szállunk ki. A parázs bezzeg nem szemfényvesztés. Már nemcsak rúgják.Délutánra a szokásos választékot hirdeti a program: lovagolhatunk. még közelébe lépve is majd megsülök. honnét körös-körül zárt. négyszögletes udvarra tekintünk le. Most már közvetlen a tűz szélén járják. mind nagyobbat ugranak. ki-ki szíve vágya szerint. Egyúttal a láthatatlan zenészek vad muzsikája is a hisztéria tetőfokára hág. széjjel rugdalják. Hátborzongató. meztelen lábával egész tűzkévét lódít a szemben levők képébe. érthetetlen. menjen le. szemlélje meg a parazsat közelről. Az ünnepi égiháború végeztével pedig ismét autókba ülünk. árkádos kőerkélyt. ékszercsóvás meteorok. dobok. Hatalmas vaskapuja. Az udvar közepén pedig hatalmas parázsdomb pirosodik! Néhány alak sürgölődik a mintegy méter magas. Estebéd után pedig a Victoria Club teraszára szállítanak bennünket. ugyancsak fáklyafény világítja. És miközben szürcsöljük. Hisztérikus sikolyok kíséretében csárdásoznak rajta. Nyitott. sejtelmes titokzatosság. melyekben csak lépteink kopogása hallatszik. pokoli módra ficánkolnak kezükben-szájukban cikázva sziporkázik az izzó parázs. durrog. érthetetlen. helyre seprik a szerte pattogó zsarátnokot. Eszeveszetten hadonásznak. ezüst niagarák tépik darabokra az éjszaka sötétségét. hogy itt nem holmi ócska hókusz-pókuszról van szó. aztán egymás kezét elkapva. állati hangokat hallatnak. kezükbe is parázscsomót markolnak. hogy akit érdekel. Tűzgolyók. A maharadzsa felszólít bennünket. csak idefent. melyet most halvány ezüstszálakkal sző be a holdfény. nagyszerű tűzijátékban gyönyörködünk. Csattog.a parázstánc. hanem aztán mind gyorsabban forognak. És már jönnek is a táncosok.

a rejtélyek világából is kaptunk némi ízelítőt. Az autó hátsó fele fegyverraktár.. egylövetű. hadonászva magyarázgatnak egymásnak. A sötét udvar mélyén már csak imitt-amott pislákol egy-egy maradék parázsszem. Lallgarh Palace. És miközben állt a tánc. Inkább elhisszük.Akkor hát háromnegyed kilenckor találkozunk a reggeliző-asztalnál? . fenség.Ha kedvük van s nem restellnek „hajnali" kilenckor felkelni . Az indus vendégeken ugyan nem látszik különösebb emóció. hanem mi európaiak zsebkendőnk után nyúlunk. A táncosok -mondja a maharadzsa -. Homlokunkat kiverte a verejték. én sem firtatom tovább a kérdést. 3. akkor is parázstáncot néztünk vendégeinkkel. Van itt a világon mindenféle fajta. Kedélyesen beszélgetnek. sörétes. Abban a pillanatban.Olyan vadászat még nemigen volt. lám kutyabajuk.kedves. Febr.jöjjenek ki velem holnap. elnémul a zene. Odalent kigyújtják a fáklyákat. Pedig hárman vagyunk mindössze: F. Majd ő bebizonyítja― úgymond hogy szemfényvesztés az egész. Vagy huszonöt félmeztelen cigány kuporog az udvar végében. És fejcsóválva.. kicsi-. meglepő váratlansággal. Inkább áttérünk a vadászatra. Négy autóból álló különítmény jár a palota elé. félig hitetlenül. Néma megdöbbenéssel tekintünk egymásra. És ide megyünk csupán a város határába.Hanem .. fel sem vették azt a kis parazsat. Egymás mellett ülünk a széles ülésen. Bikanir State. Abban otthonosabbnak érzem magam. Mégcsak meg sem pörkölődött! De egyikünk sem vizsgálja meg. Golyós.ajánlkozik a barátságos trónörökös .. jókedvű fickó egyébként ― alaposan megjárta. Nem fehérbőrű koponyának való problémák ezek. a herceg a kormánynál. Váratlanul félrekapta fátylát a mágusok Indiája. ledobta cipőjét. a táncosok is elégették lábukat. ártatlan gazellát keresni. Tessék megvizsgálni a bőrüket. . . eltűnnek a táncosok. . úgy sorakoztak az állványra erősített különféle puskák. Bűvös tekintetének delej-sugarát néhány percig rajtunk felejtette. Elhallgat a herceg. duplacsövű. A hitetlen közbelépése megtörte a varázskört. Sátánfiguráikat elnyeli a palota láthatatlan torka. hogy hetekig nem tudott cipőt húzni.. Egyik angol fiatalember . nevetgélnek. a herceg meg én. s jól belerúgott a parázsba.Aztán egyszerre.Ott leszünk. mi ketten mellette. mikor az angol belerúgott a tűzbe. Akárcsak valami városi kirakatban. amiért restelltünk volna felkelni! . közép.tette hozzá elgondolkozva a maharadzskumár . leszaladt. lövünk néhány chinkara-gazellát. Persze úgy elégette talpát.. Elhal a sikoltozás. Két töltögető meg egy fegyvermester is ül mellettük.egyéb baj is történt. nincs azon egyetlen égési seb. . ismétlő. A trónörökös személyes vadászautójába szállunk mindhárman. de teljesen tanácstalanul hagyjuk el a parázstánc félelmetesen titokzatos palotáját. Sehogy sem akart hitelt adni a fakírok produkciójának.és nagyméretű. Íme. Négy éve történt ― meséli hazakocsizás közben a maharadzskumár akkor is itt voltunk.

Lefékez.mondja F . . Remélem. hogy kinek. hogy ritkán háborgatják őket. hanem a céltáblát soha. A mögöttünk ülő fegyvermester háromféle kisméretű golyóspuskát tálal F elé. mikor menekülő gazellát üldöz. egy-egy pálmacsoporttal tarkított területre érünk. máskor is eljönnek. F próbálgatja.Na. A kíséret kilépi a szállépésnyi távolságot. F hosszasan céloz az autóból.Itthon mindig így szokott vadászni a herceg. tessék. Vajon a mögöttünk jövő három kocsi meg mirevaló? Azt látom. hogy a szaladó autóból csaknem úgy lövik a rohanó vadat. azért hoztam céltáblát előbb majd azon próbálkozunk. F célbaveszi a bakot . a herceggel ketten távcsövön figyeljük az eredményt Eldördül az első lövés. Hatvanhetven lépésre várják be a lassan közeledő autókaravánt.Annyi baj legyen . Köröskörül lövi a táblát csak éppen beléje nem talál. felállítja a saibát. Egyik golyó jobbra porzik a céltól. .biztatom F-et ―. Alighogy kiérünk a városból. .Sebaj . Végül F rászánja magát valamelyikre. .habár a bhopali zöld madárnál egyebet életemben nem lőttem. Nem is nagyon félénkek. ki a vadat mindig eltalálja. Itt a város közvetlen környékén nem szívesen üldözzük a vadat. Megállunk. Két „Zieler" kint marad. valamivel alacsonyabbra fogjad! Még kétszer odadurrant. hogy egyikre valami céltáblafélét pakoltak. A céltábla felett veri a homokot.Autóhajszát . itt meg különbenis veszedelmes volna a nyakló nélküli lövöldözés. még egyszer . nem is akarjuk világgá ijeszteni. És már nyújtja is F-nek a puskát. Mihelyt a nyílt sivatagból tüskebozótos.vigasztalja F-et akárhány puskást ismerek. Közben azért biztatgatom . meglátszik. mint álltukban a mozdulatlant. Mihelyt megpillantja a vadat. különösen. Állítólag olyan tökélyre vitték a vadászatnak ezen barbár s minden európai regulával ellenkező módját. . Keressünk gazellát! Nem is soká keresgélünk.Na . . akkor szívesen megmutatom. már nyújtják is hátulról a megfelelő fegyvert. nem szaladnak világgá.állapítja meg a herceg. vadabb részeiben rendezünk.nevet a herceg -.mondom magamban amíg F kezében lesz a puska. melyik felel meg leginkább. csakhamar ismét visszacsendesednek.Szívesen megpróbálom . úgy lövöldöz. Távcsövön válogatjuk a legjobb szarvú bakot. Megáll a kocsi. a gazellák nyugodtan alhatnak. a herceg kijelenti. A radzsputánai homokvidék fejedelmeinek autóhajszáiról sokat hallottam. Akkor. Nincs valami sok.csak államunk távolabb fekvő. a másik balra. A herceg azonban optimista. Gyakran le sem fékez. Soha nem száll ki a kocsiból. mint annak idején a jaipuriak. hasra fekszenek a homokba. Ilyenkor csak elengedi rohanó kocsijának kormányát. . Megtöltik. . a herceg méltatja mindenik puska kiválóságát.beszéli a herceg . elkapja a puskát és lő. célozgat velük.szólok magamban csak attól függ.Bal szélről a második jó lesz . -Nekünk ezúttal aligha. máris megpillantunk néhány kisebb gazellacsapatot. ha meg is ugranak. hogy F-fel is szeretne gazellát lövetni. tisztes távolba vonulnak.csak fél szemmel merek odanézni.Jónak jó lenne . válasszon.

szarvát leszabják. Vaktyúk is . hogy végül az ebek éppen előttünk defilíroznak. Bármennyire kínálgatnák is. Folytatjuk az autózást. hegy mindketten belevágjuk fejünket a védőüvegbe. A gazdátlanul bitangoló. Már-már sarkába érnek a gazella-csapat utoljának . A herceg biztatja F-et: . lassan félrevonulnak a gyanús kocsi útjából. még egyet! Ki is szemel számára egy hosszúszarvú vén bakot. soha életedben el nem találod! . Mialatt éppen fényképezünk. Azok már bizalmatlanabbak. bozótra.Ugye mondtam . sebesen iramodó gazella-csapat tűnik fel a láthatáron.. F már nyúl is a puska után. azokat közelítjük. Hanem a fegyvermester már nyújtja is előre a kis duplacsövű golyóspuskát. hogy még a boldogult Carvernak is becsületére válnék. Fogalmam sem volt mondja hogy ilyen könnyű dolog a golyólövés. A herceg is féltheti gazelláit mert minden egyébről megfeledkezve. két sutája kíséretében. Még sok gazellával találkozunk. legjobban azonban F csodálkozik. A hercegnek sem kell több: rákapcsol sebes kocsijára s már száguldunk is a távolban porzó hajsza felé. csak másfél hüvelykkel rövidebb a rekordszarvnál. s már indulunk is tovább. A kísérő autók sem restek.. felfordul. Kutyabarátnak ― magamat is annak vallom . Hárman is elkapják a gazellát. velem is kettőt meglövet a herceg. két suta közt áll. sebtiben lefejtik fejbőrét. meg nem próbálnám még egyszer! Nem én. elindul.mindig rosszulesik kutyára puskát emelni. Célba kapja a bakot.örvendez a pufók képű herceg az még semmit sem jelent. én még nálánál is büszkébb. Oly hirtelenül. mely azonban nem állja tovább az autót. hogy akárhányszor bizony erre a kellemetlen lövésre is rákényszerülünk. De otthoni vadásztársaimmal egyetemben jól tudjuk. Lehet vagy száz lépésre. útitársaira rá sem hederítve. . gödörre..Ha neked volnék .Az más! Azt nem is könnyű eltalálni. hogy valaki a céltáblát elhibázza! F irtózatos büszke. Több kárt tesz a vadorzónál. . Az egyik különösen erős. A lövést ők is meghallhatták. Távcsöveink hamarosan kiderítik a riadalom okát.. . Olyan ügyes számítással forgatja a kocsit. Nemsokára azonban újabbak tűnnek fel. Nem csodálkoznék. lógó nyelvű kuvaszok.. De F-et az efféle csekélység nem zavarja. .. Csattan a lövés. mert úgy oldalba lövi a mozgó gazellát.. vadat kergető kóborkuvasz valóságos réme a vadállománynak. Most látjuk csak. Hármat-négyet ugrik. Ilyen szerencséd nem egyhamar lesz. parancs nélkül is értik a herceg szándékát: oldalt iramodnak. A herceg lefékez. Hanem az ilyen vacak gazellát! F-nek nagyon megjött a vadászkedve.Hátha mégis eltalálja. be akarnák keríteni az orvvadász ebeket. A lövés zajára elszöktek a körülöttünk mutatkozó csapatok. Három kóborkutya üldözi a lóhalálban menekülő vadat. A bak kitűnően jelez. a többiektől kissé oldalvást.. sanda képű.De hiszen csak céltábla lett volna.magam: . Általános a meglepődés.Na. vagy hatvan-hetven lépésnyire.szólok hozzá magyarul -. Hátha véletlenül „belehibáz" . vérszemet kapott előző sikerétől. villogó szemmel száguld az ellenség felé. ha legközelebb már tigrisre pályázna. hogy egyik-másik kísérő-autó vadnyúzó shi-karikat szállít. Csúnya. Hiába volt óvó figyelmeztetésem.

Mindhárom kuvasz beleharapott a homokba. reménytelenül egymásba lakatolódott. négy golyólövéssel bukfencre lőni. Dolgozik is serényen. s hazafelé menet ismét közelébe kerülünk a három kóbor kuvasz vesztőhelyének. büszke lehet a tudományára. .7 7 A szóban forgó film. csak azt várja.Ezeket elintéztük ― állapítja meg a maharadzskumár. Gyorsan odahajt az autó. Harmadik puskára már nincs szükség. Ennek a ritka véletlennek még sokkal jobban örülünk. Újabb duplázás . hogy nem egészen úgy áll a dolog. . Négy felvételt sikerül ismételnie. hogy a két bak úgyszólván megkötözte egymást. helyükben csak három keselyűtársaság tülekedik. hogy már nem önszántukból folytatják a küzdelmet. Kiugrunk. Hanem a két viaskodó bak nyilván nem vesz észre bennünket. Mert a teljes iramban nyargaló három kuvaszt. egymásnak feszülő szarvuk hangosan nyekereg a birkózásban. És folyton újabbak érkeznek.akár a szélvész: futóra a többi után. ki szintén szenvedélyes vadfényképező. döfködik. Ilyen alkalom minden szökőévben egyszer kínálkozik. De a képen ez semmi esetre sem fog meglátszani. Úgy belemelegedtek a tusakodásba. Pedig a vadját féltő vadász szempontjából helyesen cselekedett. még sohasem sikerült verekedő gazellákat ilyen közelről lekapnia. egymást ideodarángató bakokra. széjjelugranak s .. Örömest menekülnének a többi után . körben forognak.. rikácsolva marakszanak. alattomos fényképezési szándékkal. mindenfelől ide gyülekeznek. Hiszen mi is csak közvetlen közelről. nekinekitérdelnek. Elhúzódik utunk irányából. akárcsak a grouse-vadászaton . Hiszen mi is csak annak a szerencsés véletlennek köszönhetjük a páratlan képet. Most vesszük észre.ha lehetne! Hanem a harc hevében összeakadt a szarvuk. vagy kétszáz lépésnyi távolságot tart előttünk. csak halálra rémült tekintetük láttára vettük észre. Lökődik.. Autóink közeledtére lassan félrekocog a társaság. bizony nem mindennapi mutatvány. Most lehet a párzási idejük. Még egyet fordulunk a határban.Csattan a két lövés . még előhívás előtt tönkrement. Sokan tán kegyetlenkedésnek minősítik a herceg eljárását. Mi pedig a lehetőség szerint zajtalanul közeledünk. Kettő elvégezte a munkát.. nem is magasan. Később ismét gazellacsapat közelébe kerülünk. mint az elejtett gazelláknak. Egymással tülekedő bakot is jó egynéhányat látunk. Akkor a kétségbeejtően lihegő állatok mégis rátalálnak a bilincs nyitjára: fejük kiszabadul szarvuk kalodájából. legszebb sörétlövésre. De már nem látszanak ám a kutyahullák. hanem kiváló ügyesen is. A párbajozok dehogyisnem vettek minket észre. A hercegnek. mert minduntalan kergetőznek. még társaik elvonulásáról sem vesznek tudomást. vagy tíz lépésről csetteget a rémülten tusakodó. sajnos. úgy győzkölődnek. Páratlan fényképezési alkalom. nem bírnak széjjelszakadni. akárcsak Dombayban a „Hallgatás tornyai" köréi Felettünk is szállnak. hogy még valamivel közelebb jussunk. Aki így kezeli a puskát. Földrehajló. ahogy véltük.sebes puskacsere. szurkálják egymást. hatvan lépésről. Vijjogva.Mehetünk tovább. Nem csak helyesen. A herceg azonban . gép csak F-nél van. F-nek már lövésre kész a Contax-gépe.

akkoriban. Észre sem veszi..akár hiszik. mintha parádés istállóba. hanem ez a rendszertelenség.Úgy lelövi. Később is. holott kétségtelenül a legpompásabb lehetett: az ünnepi körmenet Minthogy azonban színes a film. rendkívül rokonszenves ember. Két tigris közt egy oroszlán. Rendes vadászkarabéllyal azonban nem próbáltam még. szarvak. akkor is pantallósan. fehér parafasisakja ugyancsak hamupipőkésen hat ebben a káprázatos színpompában. Lám az öreg Nimród ma csodatevő kedvében van. a világrészek ilyen kíméletlen összezavarása felháborít engem. mire egy leesik. agyarak. A herceg az óriáspalotának egyik szárnyában lakozik. . A keselyűnek mégcsak egyenletes szárnycsapását sem zavarja meg lövésem. hanem eddig mindig közbejött valami. Ezt nem szabad. Hiszen jó részüket láttam. barátságos. melyet a valóságban ezúttal sajnos nem ismételnek meg. Afrikában kedvenc tábori szórakozásunk. drágakőtől valóban olyanok. A maharadzskumár vadásztrófeáit szeretném ugyanis megtekinteni. a valósághoz mégis elég közelálló kóstolót kapunk a szemkápráztató processzióból: Harminc díszelefánt cammog a menetben: csillogó sabrákba öltöztetett. A trófeák elrendezésének módján. Hármat elhibáz. Nem juttat. főleg az afrikaiakat. aranypántos agyarú. de még csak nyers. cilinderesen lovagolgat. Nagykudu a nilgai melletti Olyan ez.úgy fest azon az ékes díszelefánton. Hiszen nem mondom. valami idegen égitestről. suhogva hull lefelé s akkorát tottyan a homokba. hogy rálőttek. A jubileumi parádénak főleg az a része érdekel. legnagyobb s legcifrább elefánt lovasa nem csillog. egyet nekem is juttass. mint F. Délután mozielőadásra gyülekezünk a palota színháztermében. Olyan könnyelmű.leesik! Hasa alá kulcsolja azt a két ménkű nagy szárnyát. egymás hegyén-hátán. amint felemelem a puskát ha sosem tettél csodát. hanem a negyediket ismét lelövi. De nem is teszek több lövést. A rajtuk lógó temérdek kincstől.sóhajtok magamban. próbáljam meg én is. Megkérjük. életbevágó problémán egész délelőtt elvitatkozunk a kövér maharadzskumárral. Szürke ferencjózsef kabátja. Vadászzsákmányát három hatalmas teremben tartja. Két film szerepel a műsoron: a nemrég lezajlott jubileumi ünnepségek és a maharadzskumár tigrisvadászata. És szavamra! . Csakhogy húszat-harmincat is el szoktam hibázni. A hátukon himbálózó súlyos ezüsthowdahk mindegyikében egy-egy vendég-fejedelem pompázik.golyóspuskáért szól hátra. Már napok óta készülök erre a látogatásra. Kit egyébként valamennyi indiai ismerősünknél jobban kedvelünk. úgy . arany körmű óriások. Bőr bőr mellett. akár nem . kafferbivalyok közt indiai vadtulok. Ezzel felborul az egész hatás. Csak a sorban legelöl haladó. kidolgozatlan állapotban.. Afrika Ázsiával összevissza keverve. oly sűrűen borítják a különböző trófeák. mégsem vagyok. mintha véletlenül pottyant volna oda. A másodikkal ugyanígy járok. hátaslovak sora közé tarka borjút kötnék.Na . akárcsak magunkfajta lövő söréttel.mert hiszen ki volna más . Jókedvű. Hanem a harmadik . ismételje meg a produkciót. Nem fogyok ki a csodálkozásból. Biztat. mikor lóháton csapatszemlét tart. kitömött vadfejek. A termek falából egyetlen tenyérnyi sem látszik. Rengeteg gyönyörű vadászemlék. mennyei Nimród. Az alkirály . agancs agancs felett. Lefékezi a kocsit: fegyverét rákapja a fejünk fölé érő madárra. flóbertgolyóval már jó egynéhány keselyűt lőttem reptében. mint egy-egy óriásékszer. újabb reggelire. F-el az elébb már két csodát is tettél. Hazaérve a herceg saját lakosztályába hív. most az egyszer tégy kivételt. akár a liszteszsák. ezen a nagyfontosságú.

. Némán üríti a hódolat poharát. marcona képű alakja a legendás rádzsput-virtus daliás megtestesülése. . udvarnokok. még a fogam idegszálait is végigrezgeti. Szenvedés számomra az ünnepi bankett.. amint a fényárban úszó. hogy keresztülrebbent a csillogó termen . golyótól találva. Hajtóvadászat alkalmával készült a film. oly hirtelen hal el a zsibongás.King-Emperor!8 Akárcsak varázsütés jelére.. csillogó kárbunkulusos ujjuk közé bridgekártyát fognak s jazz-zenét keresnek a rádió hullámain … 8 Király – császár! Később azonban. Nem emlékszem. szárnysegédek. szabályos bukfencet is vág. Csak ebéd után gyengül a varázs ereje... Nem mai emberek. másikon nyargalvást mutatkozik a dzsungel fejedelme. a tengerentúl székelő angol királynak szól a felköszöntő. Shahdzsehánok... Meg a kíséretükben levő hercegek. Este parádés búcsúlakoma.hálát kell adnom jószerencsém csillagának. Ismét ülünk. Egyiken lassan. És mintha egyetlen villanyáram mozgatná. Pillanatfelvétel volt az egész. kiknek turbánján apróra vágott szivárványként tündöklik az ékszer. Meg képzeletemnek a múltba való visszaszállásával. ezeregyéjszakai varázs szállja meg a termet. Harsány hangon mondja el a lakoma egyetlen pohárköszöntőjét. ezt valóban kár lett volna elmulasztanom. hogy díszlakomáért valaha lelkesedtem volna.fogadja a felvonuló tevés ezred tisztelgését. mikor kétarasznyi havannákra gyújtanak a nagymogulok. Javítok: vétek lett volna! Ezzel a maival nem tudok betelni! Nem az ételekkel. Hanem a mait. vígan tovább szövődik a morajló társalgás fonala... És amint kitárulnak az ebédlő ajtószárnyai. azok nem sokat érnek. Megcsikordul rajta a kés. Pecsenye közben szólásra emelkedik a háziúr. újabb kirándulásra szállunk a múltba. Néhány valóban kiváló tigrisképben gyönyörködhetünk. A csodával. kiknek eddig ismertem őket. megállva. tizenegy óra felé. ki-ki szorgalmasan tovább tömi száját. Itt . Hanem az ilyesmi ma nem tud kijózanítani. Nem lehetett nehéz betanulni. tigrisbőrös nagyterembe átvonulunk . A jubileumi film után a kövér maharadzskumár tigris-felvételeit forgatják. machan-ról. India császárának. két szóból áll csupán: . Évszázadok vagy tán ezredek terjedelme semmivé zsugorodik. Fehér bőrű urának. éppencsak. A bikarini maharadzsa királyi toast-ja mégis felejthetetlen emléket ütött lelkembe. sőt később. Rég letűnt idők minden dicsősége megelevenedik a hosszú asztal körül falatozó álom alakokban. Díszruhába öltöznek a maharadzsák.. Bárcsak mi is hoztunk volna hát mozigépet! F is készíthetett volna hasonló felvételt.. Drágaköves. Tán fél percig sem tart az intermezzo. Kellemetlen evés esik az arany tányéron. Mert a körülöttem helyet foglaló alakok már nem azok ám. Egy-két órára ismét beletévedünk a nagymoguli Indiának varázsszálakból szőtt hálójába. Nem vadászó-utazó-teniszező világfik.. Csupa nagymogul ül itt ma este: Akbárok. úgy ugrik talpra a fényes gyülekezet. Hanem a látvánnyal.

. tán még külön vonatot is adnak. jókora fényképet hoz: a maharadzsa s a maharadzskumár parádés. aranycímeres. Ha ezt meglobogtatjuk az állomáson. Hanem ma szerencsére hölgyek a szereplők s nem is parazsat rugdalnak. kétélű pallosokat hoznak. Széles pengéjű. a tarka lánycsoport ritmikus karlejtése. Aki nincs beoltva. ősi táncos-regét adnak elő. Az ottani fejedelem fivére.. nem fogja a kard éle. nem kap jegyet. Nem látunk semmiféle huncutságot.vagyunk megint annak a régi. Valóságos rostélyt alkotnak az élükön álló fringiák. Kelet varázsának igéző tekintetével szótlanul nézek farkasszemet . Végül két szép bizonyítvánnyal is megajándékoz. Körutazásunk következő állomása a dél-indiai Mysore állam.a „meztelen kard-tánc". a fáklyafény misztikus lobogása. A mandulaszemű palota-táncosnők levonulnak a színtérről. A zongora tetején sorakozó maharadzsaképek . titokzatos palotának erkélyén. a doktor úr alig győz hajlongani. A körülöttünk helyet foglaló feldrágakövezett fejedelmek ismét visszatávolodnak a régi dicsőség rózsa-ködébe. Fejcsóválva térünk haza.. Bombayban és Calcuttában újabb feketehimlő-járvány ütött ki.. De meztelen talpukon nyilván rinocérosz páncélbőre feszül. Ezúttal ismét férfiak a táncosok. Minthogy pedig fejenként négy-négy oltást kapunk. Igen megörülünk a kedves emléknek. Habár a dallamtalan zene meg az éneknek mondott. Címeres ezüstrámába foglalt. Nagyokat ugranak. Bikanir. honnét tegnap a parázstáncot szemléltük. Rettentő udvarias ember. monoton dünnyögés európai dobhártyának semmitmondó. más-más színű pazar csillogású száriba öltözött hindu lányok. Lallgarh Palace. Holnap búcsút mondunk Bikanirnak. alkalmasint a tegnapi parázsrugdalók közül való fakírok. udvari okiratokkal. Alighogy a hajbókoló orvos kifarol a szobából. bájos ide-oda hullámzása. Most is táncelőadás folyik odalent a kőudvarban. súlyos vasrudakkal lerögzítik. a rücskös talpakon pedig egyeden karcolás sem mutatkozik. Kormányrendelet értelmében újraoltási bizonyítvány nélkül tilos vonatra szállni. Mindent a legnagyobb rendben találunk. Imént kopogtatott be az udvari főorvos. parádés szárnysegéd kéredzkedik be. Megszemléljük a pallosokat s a talpakat. a régi palota tömjénszagú atmoszférája mégis torkonragadja képzeletemet. Azokon járják. a mysore-i juvaradzsa meghívásának teszünk eleget. Mutatvány végeztével hitelesítjük a történteket. s eszembe jut Pálffy Pál barátom zongorája. sűrűn állnak a pallosok. a barbár ékszerek csillogó színjátéka. minden oltás előtt meghajtja magát s engedelmet kér. Mert a talpuk bőre. kutyába se veszi az éles kardpengéket. Vagy negyvenen lehetnek. sorba rakják a kövezetre. visszaejtődnek az élesre fent bárdokra. The naked sword dance következik . akárcsak a tegnapi tüzet. a gyönyörű ruhák. félre nem is léphetnének. egyenes. A pengék borotvaélesek. Febr. Élükre állítva. lábfej nem férne két pengéél közé. 4. autogramos képmását.

Tegnap azt a választ kaptuk. Indiában türelmes az utazóközönség. mégcsak rongyos különvonatra sem telik a gázsijából.vörös betűvel jelzi az útiprogram. A másikban hálófülkék sorakoznak a maharadzsa s öttagú kísérete számára. úgy szaladunk a vonat végére. Hat napig egyfolytában még nem vonatoztam. de háromnegyed ötkor még a sportpálya tribünjén ülünk -még csak az első félidőt játsszák. annak könnyű tigrist lőni. Egyszerűség. előre sejtjük. nincs szándékunkban lekésni.kimustrált étkezőkocsi lehet. Hja . vacsorázni. búcsúzni akarnánk. mindenkinek mindent szépen megköszönünk s kihajtunk az állomásra. A vonat azonban még itt áll. egy teljes órával elmúlt az indulás ideje. nézzük végig bátran a mérkőzést. Mire aztán mindenkitől elbúcsúzunk. A vendégfejedelmek egyike. Egyiknek szebb a rámája a másiknál s akkorák. részben pedig majd Delhiben bevásárlandó útravalóból fogyaszthatjuk . Bhavnagar maharadzsája. az pedig csaknem háromszor akkora távolság. csak maradjunk veszteg. ugyancsak most indul. zongorára való képem. Közben ötször kell átszállnunk s nemcsak vonatot. Minthogy pedig az indiai vasutak minden irányban szaladnak. kidolgozta. Nehogy valamelyikről megfeledkezzünk.nagyon helyesen . Lám.mondtam akkor akinek ennyi a maharadzsa barátja. illedelmesen megvárta a futball-mérközés végét. Repülőgép nélkül bajos Indiában vendégeskedni.. A fejedelmi kocsik berendezése egyáltalán nem fejedelmi. sőt avultság jellemzi a két ósdi vagont melyet tulajdonképpen csak az oldalára pingált hatalmas címer különböztet meg a többitől. odabent nincs átjárás. hogy a főudvarmesteri hivatal majd kidolgozza számunkra az útitervet. hatalmas okmányt nyújt át a szárnysegéd. Arany zsinórral összefűzött. Egyiket ebédlőnek használják . hanem még síntávot is kell cserélnünk. Megértjük belőle. Egyebet is hozott a szárnysegéd. Bikanir után következő állomáson már átizen értünk a szalonkocsiból: jöjjünk át teázni. Mysore csaknem túlsó végébe esik Indiának. Kiszállunk. hogy máshova nem is férnének. csak éppen légvonalban nem.gyűjteménye. Sokszor nézegettem őket irigykedve. a vonat miatt már intézkedett. már nekem is van két. Naponta négy. Délután még tornaversennyel egybekötött futballmérkőzést kell végignéznünk.. bridgezni. Tűkön ülve várjuk a játék végét. Rendkívül alapos az útiterv. mint innét Mysore. Bhavnagar őfensége a kisebbmódú fejedelmek közül való. összesen huszonnégy étkezést is említ. Két termeskocsiját vonatunk végére akasztották. Menetrend szerint öt órakor indul vonatunk Delhi felé. Tegnap ugyanis érdeklődtünk a Mysore-ba való utazás hogymikéntje felől. melyeket részben étkezőkocsiban. A maharadzsa azonban megnyugtat. Sőt. . Észak-Amerikát négy nap alatt keresztbe szeltük. Hol szélesebb. A programból látom. csak zongorára. a tervezett utazásnak részletes programját. hogy kisebb megszakításokkal hat napig vonatozhatunk. visszatelepszünk. csak két termeskocsiban utazik. Időnk tetemes részét különböző vasúttársaságok hizlalására fordítjuk. még csak meg sem lepődik az ilyesfélén. hol ismét keskenyebb vágányú vonatok „röpítenek" majd Mysore felé. hogy a mysorei út nem lesz gyerekjáték. Mit tehetünk egyebet. részben állomásokon. légvonalban is csekély ezernyolcszáz kilométerre. A lakomákat. hogy egyik-másik legfeljebb húsz kilométert repül óránként. Fészkelődünk. Hát mi tagadás.

The Cecil Hotel. . Itt is csak véletlenségből sikerült szobát kerítenünk. Az itt tapasztaltak után a Maidén szálló többé nem lát minket. olcsóbb.1 úgy bánik velünk. akárcsak valami kedves vidéki nagynéni. nem adtak szobát. 1 házvezetőnő Febr. Onnét továbbítottak a Cecil-hotelba. Delhi. hogy sajnos a Cecil is aligha. oda telepítik a szoba híján maradt igénylőket. Sajnos. Dörmögve bár. minduntalan be-bekopog. Aztán nyakunkba vesszük a várost. Fáradtak vagyunk. nem sokat aludtunk a léghuzatos. Éppen összeszaladtunk két távozó vendéggel. Igaz.Éjfélig vendégeskedünk a bhavnagari termeskocsiban és nyolc rúpia kártyanyereséggel térünk haza keménypadkás. mely egyszerűbb.s nyilván sokkal különb a konyhája. beesteledik. A kedves. Mire elhelyezkedünk. fehér hajú néni szobánkba küldi a kitűnő vacsorát. Csaknem huszonnégy óráig tartott a háromszáz kilométeres út végigdöcögése. A szálloda kertjében sátrak állnak sorjában. mert Delhibe már nemigen térünk vissza. ismét annak megállapításával kezdjük. most mi is a kertben táborozhatunk. Az ismerős Maiden-szálló zsúfolásig megtelt. Késő délután lett. kellemetlenül rázó vonatban. A megmaradt sörétespatront visszaviszem nagyszakállú Buksh Elahee-nak. Ezúttal nem kell átszállnunk. The Cecil Hotel. de visszafizeti az árát. Alhatunk Delhiig. mire ide értünk. minden jóval ellát. Az egyhetes bikaniri parádé is kimerített. Himlőoltott karunk is sajog kissé. csendesebb amannál . míg csak Mysoreba nem érünk. 6. 5. KILENCEDIK FEJEZET HALHATATLAN DELHI Febr. Delhi. Holnaptól kezdve úgysem látunk ágyat. Ha nem ügyeskedünk. Ránk fér a korai lefekvés. Rendkívül barátságos angol hölgy a house-keeper. menten meg is szálltuk kiürült kvártélyukat. poros fülkénkbe. törött ablakú.

hogy én mégiscsak a tigris miatt jöttem Indiába. Messze ugyan egyszer sem hurcolkodtak a régitől. Ha új fővárost nem is . Siessünk hát. Mert hindu fővárosok . Vagy tíz kilométert autózhattunk a szállodától.mert arra nem mindegyiknek tellenék . Delhi „hét városát" említettem az imént. aztán lihegve tovább utazunk azzal a megnyugtató tudattal. akárhányszor csak néhány dobásnyira a régi mellé . szebb várost tud építeni. Delhi viharos históriájában ugyancsak kitombolta magát az uralkodók városalapító szenvedélye. Estefelé már tovább kell utaznunk. mert hiszen földrajzilag alkalmasabb helyet úgysem találhattak volna. hogy lehetőleg lefőzze elődjét. főleg ásatások útján akadtak rájuk. . hol meg ismét lejjebb. Delhi városai közül itt állott az első.hanem új palotát jóformán valamennyiük épített. a Bengál-öböl felső csücskéig elhajózhatnak a delhiek. Kezdjük tán azzal. A XII. amennyi csak belefér. vadonatúj fővárost épített. karcsú mecsettorony. bizonyára megértik. hetvenkét méter magas Kuth Minár. az új városépítő ízlésének megfelelően.hogy időnk kevés. hogy a tizenkettedik század óta. használjuk ki ezt a néhány órát. gyömöszöljünk belé annyi látnivalót. Nekem tehát Mysore-ba kell sietnem. tehát csekély hétszáz év alatt. hanem négy évezred óta város áll. hogy a régi idők keleti császárjainak legkedveltebb szórakozásai közé tartozott a városalapítás. megmutassa a népnek. Ehhez kell néhány gyors magyarázó szót fűznöm. Mit ér az. mert ott tigrist ígértek. Még ha tigrissel . Más-más néven persze. legfeljebb néhány kilométerre. Minthogy azonban ők is valamennyien vadászemberek voltak. A történelem állítása szerint a mai Delhi körzetében azonban nemcsak hétszáz éve. És mi egyetlen nap alatt akarjuk megtekinteni.Háromszáznyolcvan lépcsőfokból álló csigagarádics vezet a torony tetejébe magyarázza vezetőnk. Helyesebben a mohamedán császárok első Delhije. Kelet régi uralkodóinak ezen közismert hiúsága a mai maharadzsák közt is változatlanul virágzik. században épült. hétszer egymás után felépítették fővárosukat a delhi császárok. egyes számú Delhinek legfeltűnőbb maradványa a messziről gyárkéményre emlékeztető. odébb hurcolkodott.de újat! Csak azért. ami itt négyezer év óta történt? Így nem szabadna utazni. Mindenáron fel akar csalni bennünket. hogy ő bizony különb legény. ha most lóhalálában körül-nyargalásszuk.már évezredekkel korábban is épültek ezen a tájon. Kőből faragott. Szégyellem magam az összes nagymogulok hazajáró szelleme előtt. A város alján hömpölygő Jumna-folyam évezredek óta hordozza a Punjab s a Gangesz-síkság közti forgalmat. Azokból ugyan már vajmi kevés látszik. A Jumnán s folytatólag a Gangeszen egész a tengerig. a „holdképű" Kuth-uddin-Aibuk muzulmán szultánnak nevét dicséri. Négyezer év! Ebbe beleszédül az ember. hogy az ilyesfélével Baedekerré unalmasodom.amint az imént említettem . Így történhetett. nekem az mégiscsak fontosabb a Kuth Minár-nál! Most ugyanis azt nézzük. Delhi „hét városának" megtekintésére pedig hét nap sem lenne elegendő. hol feljebb kissé. Hiába. hogy Delhit is láttuk! Bűnös felületesség. amott egy mecsettornyot. megnézünk itt egy romot. bordás oldalú. gyönyörű kilátással kecsegtet. noha attól tartok. Rendszerint nem sikerül különbre a réginél. Egykori építtetőjének. Az új uralkodó előszeretettel hagyta faképnél elődje otthonát.

Óriás méretű vöröskő várát. A negyedik Delhire . másik nevén Shahjehanabad. Az 1803-beli földrengés azonban ledobta a filagóriát. most idelent mutogatják. annyi kimondhatatlan nevű szultánt meg maharadzsát. Akad idelent egyéb magyaráznivaló is. Tughlak szultán építtette 1300 táján. az ő nevét örökíti meg ez a város. A vöröses színű hatalmas erőd (Delhi Fort) s a közvetlen mögéje épült császári palota a nagymoguli udvartartás pompájának talán legmeseszerűbb emléke.Jahan-pannah-ra . ami szerencsére elfelejteti vezetőnkkel a toronybamászás szédületes gondolatát. Hanem sokkal szívesebben elhiszem. melyben jóformán a város teljes számú angol kolóniája. Innét alulról nézve. mintsem meggyőződjem róla. Következő állomásunk a mai Delhi. meg nagymogult emleget. Alig nyolcvan évvel ezelőtt. Elég. férfiastól. hogy ilyen rövid idő alatt lehetetlen köztük eligazodni.csalogatna. már attól is szédülök. Vezetőnk úgy dobálódzik az évezredekkel. Ugyanezen mecset romjai közt álldogál egy hétméteres vasoszlop . a delhi várban játszódott le az a szörnyű vérfürdő. Kisül. mecset. számszerint a hetedik. ha feltekintek a szemmel láthatólag imbolygó gyárkémény tetejére. Az ugyancsak Kuth-uddin-Aibuk idejében épült. csaknem kilométernyi hosszúságban húzódó. A Maginot-vonal „betonfészkeire" emlékeztetnek ezek a négyméteres gránitkockából épült. Chandra-gupta Vikramaditya hindu császár győzelmi emléke s minthogy egyetlen darab tiszta vasból kovácsolták. hatalmas. Delhi hetedik városa. Visszafelé autózva. gyönyörű árnyas kertben. hatnapi kemény harc. A Jumna-folyó mentén. annyiféle korból valók. az angol uralomra csaknem végzetessé váló sipoy-lázadás (Indian Mutiny) kitörésekor itt. turistalábaink sehogy sem tudnak vele lépést tartani. a Khilji-dinasztia egykori városát időrövidség miatt kihagyjuk. csak futó szempillantást vethetünk. a rozsda nem fogja. Felháborodva száguldunk tovább. hogy mindössze kétszáz éves. háromkupolás templomot tekintünk meg: Nawab Sajdar Jang síremlékét. Eredetileg pavilonszerű kilátó-kalitka koronázta a torony tetejét. most helyőrségi kaszárnyának használják. melynek büszke ormán angol lobogót lenget a szél. síremlék mindenfelé. egész palotavárost alkotó épületek . név szerint Tughla-guabadot. felvirágzó s ismét rombadőlő birodalmakkal. . Építőszenvedélyét itt engedte szabadjára az agrai Taj Mahal szerencsétlen végű Shahdzsebanja. asszonyostól. hol néhány kilométernyi autózás után a hármas számú Delhit érjük. kelet felé.fennmaradt pompás faragású kőoszlop-sor. félig rombadőlt Kuwwat-ul-Islam-mecset különös érdekessége: a régi hindu időkből tehát még az első Delhi előtti korból . a felkelő bennszülött katonák áldozatául esett. Komor várfalak. nevetséges parvenü a többi közt. 1650 körül. A közbeesők meglátogatásáról idő híján le kell mondanunk. (A kettes számút. Annyi a rom.két kézzel fogom már szédülő fejemet. jóformán lehetetlennek tűnik. akkor sem másznám meg. hogy ebbe a gyertyaszál toronyba csigalépcsőt lehetett szorítani. Három hónappal később. a nagymogulok legtündöklőbb fénykorában épült. Már rohanunk is tovább. ahogy neve is mutatja. Oly gyorsan múlik az idő. széleskupolás erődök. valamint saját életének feláldozása árán ismét visszafoglalta Delhi várát. az Angol-India történetében halhatatlan John Nicholson generális.másfél évezred óta! De megrozsdásodni azóta sem ért rá.amely tulajdonképp az első s második város közös területén épült.) A harmadik Delhit.

melyek hellyel-közzel gazdag faragású fürdőmedencékbe torkollnak. fasorok. mesterséges csermelyek. A rengeteg drágakőnek . Innét szólította el őket a világforgató. Cecil-szállóbeli szobám falán lógó nagyított fénykép jut eszembe. ki a legcsillogóbb nagymogulnak is a mindnyájunkra szabott egyforma mértékkel mér. nagymogulja s maharadzsája szégyenkezve forgolódjék sírjában. mégis érdekes lenne találgatni. hogy nagyobbat még aligha látott India. vajon az angol után ki következhet a sors listáján? A japán? A német? Vagy tán valóra válik az öreg Gandhi álma s valamikor végre-valahára. a kormányhivatalok épületei. hanem Calcutta volt a császárság fővárosa. A csatornák. a kertek. tagadhatatlanul el is érték céljukat..sajnos már nyoma veszett. A napsütötte sivatag közepén emelkedő modern . A császár akkor tette le a megépítendő parlament alapkövét. az indus lehet saját hazájában „úr"? Hamarosan bekapott villásreggeli után ismét autóban ülünk. Minthogy azonban a világon . zománc.a keleti fényűzés valóságos ezeregyéjszakai csodái.. Itt mustrálgattákválogatták a hammám (fürdőterem) drágakővel kirakott márványmedencéiben lubickoló mandulaszemű hölgyeiket. itt van. Olyan székhelyet akartak építeni. V. Mikor huszonöt évvel ezelőtt indiai császárrá koronázták V. nagy pompával hajtanak ki a delhi vár kőelefántok strázsálta kapuján. foglalatuk üres gödrei azonban mindenütt láthatók.különösen pedig Delhi trónján .és aranydíszítményeinek csillogásától. Az angolok nyilván átvették az előző dinasztiák jelszavát: új székhelyet. De talán csúnyábbat sem.. Új-Delhinek még nyoma sem volt. ezekben a csillogó alabástrom-termekben ültek süppedő-párnás aranytrónusokon az ékszerek alatt roskadozó s bizonyára nagyhasú mogul császárok.. Soká azonban . valamint a víztartályok belseje is csupa mozaik. hogy Delhi örökvárosának vajon ki lesz a következő ura? Mert itt évezredek óta jönnek-mennek a dinasztiák. márványfaragás. És itt tört meg káprázatos uralmuk fényessége. nagyszerűbbet az előzőnél. New Delhibe igyekszünk. György angol királyt és Mária királynét ábrázolja 1911-ben. Györgyöt. utak. szélesek és túlméretezettek. Azóta. Az alkirályi palota. melyet immár nyolcadik Delhi néven könyvel el a história. Shahdzsehán álomkastélyának kijáróján. hogy ismét rohamlépésben száguldunk végig rajtuk. fényesebbet. amint császári megkoronáztatásuk után. akkor itt van. Kimondhatatlan munkaerő s felbecsülhetetlen költség árán. Új-Delhi palotáinak gigászi méretén első pillanatra meglátszik tervezőinek igyekezete. hiszen addig nem Delhi.még a fürdőmedencék feneke is azzal volt kirakva . melynek láttára a letűnt Indiának valamennyi császára. hogy városukkal az összes előző Delhiket lefőzzék. egytől egyik oly óriásnagyok. Csak az a baj. itt van! Itt.legalábbis eddig egyik sem maradt. rövid huszonöt év leforgása alatt. És ismét csak arra kell gondolnom. az eddigi Delhitől nyolc kilométerre. terek. Az arany és égszínkék mennyezetes Diwan-i-Khas csarnokának szaracén pompája elbizakodottan hirdeti a falán olvasható sorokat: Ha van földi mennyország. Berakott márványpadlók közepén nyitott vízfolyókák szaladnak. a parlament.semmi sem tart örökké. Szemünk valósággal káprázik a tarka pietradura-mozaikkal kirakott alabástrom-termek zománc. az angolok építette modern városba. kopasz homoksivatag közepén épült az új angol főváros. terméketlen. Ami a méreteket illeti.

Érdeklődésünk mindinkább fokozódván. nyíratlan hajú és szakállú. Aminek eredménye valószínűleg az lenne. hogy négy-ötszáz év múlva úgy megcsodálják majd az angolok Delhijét. Sadhuról eddig még nem is beszéltem. Csillogva repül a gyűrű. És kizártnak tartom. megpróbálunk vele szóba elegyedni. Ötszáz év múlva talán New Delhit sem merném már leszólni. megállítjuk a szent embert.szent ember. Delhi turistáskodásunk a következő élménnyel zárul. vagy kerti ünnepélyre. hogy udvari meghívást kapnánk ebédre vagy estélyre. körülnéz . Ötszáz éves palotára már nemigen merjük ráfogni. Hanem az ilyen huszonöt éves városkamaszt nyugodt lélekkel lekapom.palotaóriások nemhogy megkoronázzák Delhi dicsőséges múltját. csőrében a falevél! . hányas számú madárhoz szóljon. Koldusfakír. meg a sadhu öt kopott verebéről. további nógatással sikerül rábírnunk a sadhut. Egyik kezében hosszú vándorbot. lépten-nyomon látható jellegzetessége Indiának. hanem valósággal pofonütik. de még gyorsabban repül a négyes számú veréb . az út mentén találkozunk a sadhuval. Mégpedig ezúttal a kettes veréb mutassa meg. még a sadhunál is piszkosabb veréb üldögél. mit tud. ahogy mi a nagymogulok Delhijét megcsodáljuk. A sadhu valamit mormog a verebeknek. Még tán cilinderemre is sor kerülne. titokzatosan magyaráz. ezúttal is elmarad. Előre meg kell jegyeznem. ha velem volna. A feliratkozás. hanem rendkívül tartózkodó. mindegyik madárnak nyakába köt egyet. az a sátoros banyan-fa. vasútállomásokon egyaránt találkozunk vele. még ha talán nem is nagyon tetszik. akárcsak Calcuttában. A város közelébe érve kiszállunk. megszámozza verebeit Válasszunk . Holy man . A pálcikán pedig öt. hogy csúnya. hogy állítását bebizonyítsa.zsinóriránt a kiválasztott fára! S már siet is vissza társai közé. Aztán a kettes hátraperdül a pálcán. kissé sétálni készülünk. Félmeztelen. vajon melyik fáról hozasson levelet madarával s vajon hányas számút küldje el levélhordónak? -Ahol ni . A sadhu most azt kérdi. Pedig ugyancsak ismert. A négyest jelöljük meg. Az illendőség most ismét azt kívánná. többnyire behamuzott testű vándor-aszkéta a sadhu. Csakhogy voltam ám olyan ravasz és még Jaipurból visszaküldtem Bombayba. másikban pálcika. Büszkén fogja csőrében a kis rézkarikát. sehogy sem akarja elárulni. visszaszáll vele társai közé a pálcikára. hogy ő bizony beszélget a verebeivel. míg végre megpuhul az öreg s tudtunkra adja. csillogó egyenruhás lovas testőrök őrzik az alkirályi palotát. Ott. És különben is elutazunk.mondjuk attól a sárga virágútól jobbra a harmadik. hogy mélyebb benyomással volt rám a pompás New Delhinél. Makog a sadhu. feltűnően piszkos. addig-addig zörgetem nadrágzsebemben a rúpiát. önkéntelenül a Corvinok hollójára kell gondolnom. vidéken. röptében kapja el a gyűrűt.mondja -. Tud is néhány szót angolul. bármilyen nagyképű is. mi célból hordozza kopott kis madarait Addig-addig faggatom.nyílsebesen surran a magasba. országúton. megértik minden szavát. Habár ki tudja? Régi épületek irányában mindig bizonyos elfogult tisztelet nyilvánul meg. Pedig csak egy rongyos. arról hozasson levelet. előreküldjük az autót. Városban. Feltéve.és uccu . verebei figyelemmel hallgatják. hogy nevünket beírjuk az alkirályi vendégkönyvbe. A londoni Buckingham-palota receptje szerint. lehúzza rücskös ujjáról a nagy sárgaréz gyűrűt s magasra felhajítja. Rongyos tarisznyájából apró papírszámokat vesz elő. kócosszakállú sadhu-ról szól a történet. Érdekel a szokatlan látvány.

valóban szent életű vezeklő is. meghallja a lelkében lakozó isteni szikrának hívó szavát. Azt hallottuk. míg csak teljesen fel nem szabadítja a lelket. Ilyet aztán valóban nem láttam még. faképnél hagyná feleségét. S minthogy F-nek már régen szárira fáj a foga. hajában rovarokat tenyésztene? Bizonyára hamarosan elfognák s beszállítanák a Lipót mezőre. Következik az utolsó mutatvány. A pénzt is büszkén visszautasítja. Ennek pedig legelső akadálya: a test. Pedig Indiában ez mindennapos dolog. India szellemi világának kézzel fogható megnyilvánulása. Nem dohányzik. Eltűnt.mondja a sadhu . éhesen. Pedig azt hittem. hogy F velem van. eggyel több a faluról falura kujtorgó. torzonborz ismeretlenek száma.kérdi az öreg. Addig kell gyötörni azt a telhetetlen. hogy betanított madarak? Hogy türelem kérdése az egész? Nevezzük tán misztikumnak vagy emberfeletti erőnek? Azt hiszem. Hanem bőven akad köztük hamisítatlan. India százmillióinak hömpölygő forgatagában. hogy vásári papagáj közismert planétahúzásánál egyéb madárkunsztot valaha is láttam volna. Mert lám. És vándorolni kell vele.. gyökeret enne. A valódi sadhu pedig rendkívüli ember. ... a turisták zsebén élősködik. levetkőzne pucérra.Az egyest! Örülök. mindegyiknek . átszáll vele gazdája torzonborz szakállerdejébe s akárcsak fészek béli fiókáit etetné. amit velünk oly nehéz megértetni: a mulandó földi élet lényegtelenségét.Van cigarettája? . Előveszem a tárcámat. leghelyesebb: hallgatni és csodálkozni. hogy valahogy életben maradjon. megtagadni minden kívánságát. igényes testet. . félredob mindent.Majd a madár . Nem is emlékszem. csapot-papot.hamus képű.melyiket küldjem érte? . ápolni sem. Indulni készül. csonttá aszott. legalább tanúra is hivatkozhatom. ki csak pénzszerzés céljából áll be szent embernek. menni.nincs. sőt nagy műveltségű. meztelenül. csak éppen annyi ennivalót szabad neki adni. Sadhuk állítólag a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből kerülnek ki. ócska szemfényvesztő. meg kell róla feledkezni. Cirkuszainkban nemigen mutogatnak betanított madarat. senki se csodálkozik. ha teszem Kovács József miskolci ügyvéd megunná rosszul menő irodáját. Vajon nálunk mit szólnának.. elmegy sadhu-nak. nyakába veszi a világot. A visszakapott cigarettát még mindig kezemben tartom.Elragadtatásomat alig győzöm leplezni. a rúpiacsörgetés hozta meg madáridomító kedvét. Évezredek rengeteg háborúja. Tárcámba azonban nem teszem vissza. veresége. Még néhány szót a sadhuról. a vén koldus szájába tolja a cigarettát! A sadhu azonban tagadólag rázza kócos fejét. Hogy sok köztük a szélhámos. csőrével előcibál egy cigarettát. gyerekeit. megnövesztené szakállát. Akad mindenféle kasztbeli. Le kell gyűrni a test akaratoskodását. megkínálom. A sadhu életcélja a lélek kifinomítása. körülnéztünk. Valakit elfog a valóság utáni vágy. Álmélkodva nézünk a távozó sadhu után. kezébe fogná a vándorbotot s lelkének felszabadítása céljából világgá bujdosna? Árokban aludna. piszkosan. Senki se keresi. Volt . S valamerre. menni. Mit szóljunk? Fogjuk rá. Öltöztetni sem kell. mindig tovább. éhínsége és döghalála megértette India népével azt. tanult sadhu is. Három üzletben is jártunk. az egyes számú veréb rárebben nyitott tárcámra. Delhiben árulják a legszebb szárikat. Ittlétünk óta sokfélét hallottunk róla. le kell csigázni. míg csak végleg be nem fogja száját.

Érdekes . Itt nemigen meri majd felvenni. hogy legszebbek mégiscsak az első boltban kaphatók.végigmustráltuk teljes szári-készletét. a delhi Mogulok meg a pekingi Mandzsuk. négy lába nő mindegyiknek.egész Ázsiát hosszú évszázadokon át.húsz elefánt rejtőzik bennük! Az árus kihúzza a babszembe csavart szemernyi csontdugót. Lyukas babszemek. hogy a Mogulok hatalma már hatvan évvel korábban. Az arany hímzéses halványzöldre meg az ezüsttel kivarrott orgonaszínűre esett végső választásunk. F tehát újból nekiállt válogatni. Viktor már kihurcolkodott az állomásra. jóformán napjainkig. Két ismeretlen angollal teázunk.. ezt a kérdést még nem tisztáztuk. a vagonsorokat végigrikácsoló árusok mulatságos csecsebecséit nézegetjük. Hogy majd F milyen alkalomra viseli a szárit. Jó lesz majd maskarabálra.. Azaz. Delhiben nyilván sok a hamispénz. dehogy üres . Azt már előre elhatároztuk. ezüstös-e a csengése? Sőt. Négyet vissza is dobott Azokat puhállotta. ormánya. egyesek még meg is harapdálják. Kétszer-háromszor is asztalra koppantják. alatta formát öltenek a fehér szemetecskék. Három rúpiát kér egy babravaló elefántcsordáért! . zörgő csontú művész.Igaz . megpengetik. Míg végül rájöttünk. csillogó brokáttól. a sipoylázadás leverésével összeomlott. üres a belsejük. három ezüstrúpia közül legalább egyet visszaadnak azzal. be is pakoltattuk. Szemem még most is káprázik a temérdek tarka. Mert akárhol fizetek. Nagyítólencsét is ad hozzá: valóban.jegyzi meg az egyik . Delhi látványosságairól beszélgetünk. A sok közt azonban annyi a szép. meg sem tudott mozdulni. Viktor majd megmutatja. . Annyi baj legyen. Úgy látszik. Imént akarta felpróbálni. hogy nem jó. hamis. Késik a vonat. ismét hatálytalanítsam az üzletet. a teheráni Khadzsárok. sőt még agyara is! Micsoda türelembe.. Mialatt várakozunk. mert az annak idején Bombayban vettek keményebbek a deszkánál. A legelőkelőbb indiai vonatok egyike. hogy az előbbi boltossal. húsz mákszemnyi csontszilánkot. Utóbb már összehasonlítás céljából egyik boltból a másikba hurcoltuk a szárikat. valóban nehéz a választás. Mire a tíz méter kelmébe bepólyáztam.. rám pedig az a kellemes feladat hárult. Egyikük vörös babszemeket kínálgat. a boltosok érthető felháborodására. keménységéből következtetnek valódiságára. Hanem a többiek a világháború kitörésekor még szilárdan tartották hatalmukat . hatkor indul vonatunk Madras felé. A Cecil halljában ülünk. Négy színtiszta török dinasztia uralta a hatalmas ázsiai kontinenst. Hanem a másik kettő sötét indiai átkokat szórt utánunk. hol az előbb látottaknál még szebbeket mutattak. még nem értjük a módját. mennyi időbe kerülhet ez a munka! És milyen olcsón adja az éhes szemű. habár „Grand Trunk Express”-nek hívják. Két útimatracot vásároltunk imént. Hajbókolva búcsúztatott bennünket a sikeres boltos. hogy a két legjobban tetszőt megvesszük. mi is megyünk nemsokára. átnéztünk a szomszéd üzletbe.folytatja -. Bankó híján marékravaló ezüstpénzzel fizetek a matracokért A gyanakvó boltos valamennyit végigharapdálta. Ki is választottuk. a Csendes-óceántól a Boszporuszig: a konstantinápolyi Ottománok. tenyerünkbe rázza a babszem tartalmát. otthon meg úgyse. . Mialatt azonban csomagoltak. ki közben már szép rendesen be is kötözte a csomagot. csupa török uralkodóház kormányozta.

Mégpedig itt Indiában. Nagpurban azonban nincs sok kedvünk kiszállni. Az oroszlán. leszámolunk. csak a himlőoltás eredménye. Cigarettába megy. de örömest visszaköltöznék. Az utóbbi időben annyi szakértő tigrisvadásszal találkoztam. még étkezőkocsija is van. hogy vadászatról már elég régen nem volt szó. Ha majd hazakerülünk. Ez kivételes vonat. hogy az éj folyamán ismert nevű helyeken utazunk át: Agra. jaj. Hajnalfelé kirázott a hideg. A Bikanirból hozott címeres útitervből látjuk. Hanem afrikai tigris - . annyit nyerek F-től. nem pedig malária vagy hasonló disznóság. Kezdjük azon iskolapadi megállapítással. naponta játszunk. nem volna-e okosabb kiszállni s megvárni a fejleményeket. A Delhiben vásárolt útravalóval vigasztaljuk magunkat. Hátha mégsem az oltás kellemetlenkedik. most is 39 felett jár a lázam. Remélem. Igaz. Délután ötkor kéne Nagpurba érnünk. tőlem már akárhány művelt. útrakelésünk óta. És ki tudja. hogy a tigris kizárólag Ázsia lakója. por. a láz pedig kellemetlenebbé hevíti az amúgyis rohamosan erősödő kánikulát. Ebben az agyonmételyezett járványországban mindenre el kell készülni. TIZEDIK FEJEZET ÖSERDŐS MYSORE Febr. Azon tűnődünk. a múltkor már említett Kathiawar félszigeten tanyázik a nagyon is ritka ázsiai oroszlán. Dholpur. hogy meglehetősen el is ment az evő kedvünk. A delhi-madrasi vonatban. habár Afrika jellegzetes lakója. F is fájdítja a lábát. Mire beesteledik. piszok alkalmatlankodik a fülkében.. Gwalior. hogy hány tigrist lőttem . F oltása szerencsére nem annyira gyulladásos. persze csak hozomra. Karom úgy megdagadt. A tigrisről akarnék egyet-mást elmondani. Kivételesen rossz.Végre bejár az expresszvonat. Hanem a kártyázó kedvünk még nem. őt ugyanis combon oltották. intelligens ember kérdezte. hogy helyzete immár teljesen reménytelen. Karomon egyre dagadozik a bikaniri orvos himlőoltásának helye. habár ő is lázas kissé. Még egészségesen sem szerettük. F majd egész trafikot vehet számomra. 7. Gyalázatos éjszakát töltöttünk. Hiába mosolyognak. annyit hallottam a nagymacskák eme legszebbjéről. Ázsiában is előfordul. Kosztja ehetetlen. A vacsora is kivételes. Reggel hét óra tájban pedig Bhopalt érjük! Milyen szívesen kiszállnék! Lothia-táborba.Afrikában. Bikanir kellemes éjhajlatában teljesen elszoktunk már az izzadástól. Lefoglalt fülkénk ablakára kiakasztották már a szokásos névtáblát. Naplóm lapjait forgatva látom. Irtózatos hőség.. Az étkezőkocsit mellőzzük. kérem. Vagy tán valami piszkos késsel karcolt belénk az a hajbókoló bikaniri felcser . Két hónapja. hogy talán nem ártana az érdekesebbjét papírra vetni. Oszlassuk el hát a kételyeket. Ahogy most áll a dolog.hogy költözne a lelke sakálbőrbe. mikor lesz? Gyenge kárpótlásul elmélkedjünk hát kissé róla. Sajog is alaposan. elég felemelnem.

Oda ez ideig még nem sikerült átúsznia. Tudtak valamit. gyakori vízbejárásra alkalmas. mintha a fejedelem házirendjének nagykeresztjét akasztották volna nyakába. Szelídített vadfogásra idomított tigris különös büszkesége a hajdani Kelet fejedelmi udvarainak. hiszen Indián kívül Ázsiának sok egyéb részében is honos. A tigris. Leghatalmasabb a dús bundájú. Nagy kánikulában szívesen megfürdik . hűvös tanyájábóL Hacsak ki nem zavarják. mely hőség idején naphosszat a vízben fetrengett A dzsungelek fejedelme tehát még máig sem szokta meg a meleget.ilyen nincs a sifónérban. az Altai-hegységben. a borneóiaknak még nem alkalmatlankodik. Indiában emberemlékezet óta királyi vad a tigris . tömzsi testű bengál tigris. kinek tollbamondott írásaiból Európa legelőször nyer tudomást a Pamírfennsíkról. nyakig merül valamely dzsungeli tó hűsítő vizébe. Királytigris alatt rendszerint az indiai tigrist értjük. Legpompásabb a sötét aranysárga. Nevét bizonyára nemcsak fejedelmi megjelenésének köszönheti. Hosszú évszázadok folyamán valóságos tudománnyá. Dél-Szibériában. A maharadzsai dzsungelben tigrist lövő vendég olyanformán érzi magát. eredetileg nem trópusi állat. hanem annak a ténynek is. napnyugta előtt nem is bújik elő árnyékos. az a kétségtelenség. A delhi császárok. Hogy aztán sport-e. bundájának minősége vidékenként változik. az a biztonság. mellyel a kinyomozott tigrist odahajtják a kiválasztott „díszvendég” standja elé . a Góbi-sivatagról és Tibetről . amihez a mai maharadzsák nem értenek. Bundája szálkás. Mandzsúriában. Csak Borneóban nem. vegye elő Ázsia térképét Perzsiában. Jaipurban és Bhopalban tapasztalhattuk. Ezt az is bizonyítja. sőt még Korea félszigetén is előfordul a tigris. apró szőrű. hogy nem minden ország tigrise egyforma. színe. vadászatra idomított párducokon és . a dzsungelek királya. Jávában és Báliban található. Délen pedig. A Szumátrában és Jávában otthonos sziget-tigris . Testalkata. az mégiscsak művészet Ezt el kell ismerni. A tigris terjeszkedési körének hatalmas arányából következik. de halvány színű mandzsu tigris. Hanem a régi világ nagyurai még a maiaknál is többet értettek a tigrishez. hogy a tigris utálja a meleget.Marco Polo. Mert a régiek nemcsak vadászták a tigrist hanem vadásztattak is vele. Mert hiába.akárcsak mi -. kócos. a délszibériai és mongol fennsíkok jéghideg pusztaságainak lakója. hosszú szőrű. habár a trópusi dzsungelek lakója. a tigrishajtás megrendezésének az a bámulatos szakértelme. hogy a maharadzsák a tigrisvadászat nagymesterei. akárcsak mi. az persze megint más lapra tartozik.hiába. Mongóliában. hiszen a maharadzsák államaiban ma is csupán a fejedelem vagy annak kiváltságos vendégei vadászhatják. Olyan tigrisről is hallottam. Ez sem áll.Royal Game -. Akit érdekel. Turkesztánban. kínai és indiai csodák első megbízható hírülhordozója. hogy ősidők óta fejedelmi vadászok legkeresettebb zsákmánya. A közvélemény Indiát tartja a tigris egyedüli hazájának. ázsiai titkok legelső feltárója. fényes. szenved a hőségtől.mint a szigetlakó állatok általában gyengébb termetű. nehéz. a halhatatlan velencei felfedező kerek hétszáz esztendővel ezelőtt a következőket újságolja: „A tatárok khánjának kambului udvarában. Ősi hazája a mérsékelt klímájú közép-ázsiai fennsík. Marco Polo. a Káspi-tó déli partvidékén. onnét szorult le az idők folyamán a tropikus őserdőkbe. a káprázatos mogulok egytől egyig szenvedélyes tigrisvadászok voltak. fakóbb színű. a Hátsó-Indiát körülfogó szigetek közül Szumátrában. művészetté tökéletesítették a tigris vadászat mulatságát.

gyönyörű fényes bundájuk pedig feketén. csodálatos oroszlánokat is láttam. a tehénrablók csoportja. cattlelifter és maneater. hogy maláriába estem volna.hiúzokon kívül. megesik. A második. Vagy a postást. melyeknek rovásán évente mintegy kétezer indus élete szárad. fehéren s vörösen csíkozott. míg az öregasszony lejön a patakra vízért. Lázam ismét magasra szökött. az ehetetlen. tüstént elmenekül. azok közül válogatják mindennapi kenyerüket. de az ilyen öreg tigris kevéssel is beéri. szépen megvárni. vadszamarat. Hol ebből a faluból fog meg valakit. Pedig nem hiszem. el se szalad. mikor délfelé elnyomja az álom s leheveredik a fa alá. türelem. vaddisznó elfogásához kitartás kell. Az első csoportba a közönséges. s mialatt meríti a fazekat. melyek megelégszenek a körülöttük élő vadállatokkal. A Central Provinces ismert emberevő tigriseit tehát újságban hirdetik. Nincs egyéb hátra. tehénrablót és emberölőt. hirtelen el kell kapni. Gyenge gyomruk csak ezt bírja. medvét és szarvast fogat a tarkacsíkos oroszlánokkal. Csak oda kell lopódzni este a falu mellé. hétköznapi. fejem is zúg az imént belém erőszakolt dupla chinin-adagtól. hol amabból. azt részben megettük. Utolsó oldalán állandó rovat. Hogy pontosan melyik falu határában garázdálkodnak s hány vénasszonyt fogtak meg eddigelé. Napközben pedig nyoma vész. Vadbivaly. erdei tigrisek tartoznak. a következő felírással: Maneaters of the C. hát legfeljebb elsétál a szomszéd faluba másik vénasszonyért Vagy napközben meglesi a falusi gulyást. cipelni is könnyű. Az indiai angolok háromféle tigrist ismernek: gamekiller. Ők tehát diéta szerint osztályozzák. Hanem mára elég a tigrismeséből. Hogy pedig csíkos ázsiai „oroszlánja" csakis tigris lehet. Amit itt adnak a vonaton. Hallom. a lakosság rémei. A maneaterek.a legbutább és legkönnyebben elfogható állat. amit pedig magunkkal hoztunk. Az angol tigrisvadászok. kizárólag marhahússal élnek és kétháromnaponként elemeinek egy-egy kövér tehenet a falusi gulyából. A valódi ínyencek azonban a harmadik csoport tagjai. „saját Indiájukban" zsákmányolják. szarvas.hanem a vacsora körül mégis baj van. Vagyis vadölőt. mert ha az megérzi a ragadozó szagát. És ha nem tud jóllakni. aki faluról falura jár s minden másnap délután itt jön el a sűrű bozótos mellett. mint bús fejünket álomra hajtani. Erő. Az ember . Hanem emberfogáshoz mindez nem szükséges. Vigyázni kell azonban." Szóról szóra ezt mondja Marco Polo a tizenharmadik században. Szekerekre szerelt ketrecben szállítja ki csíkos oroszlánjait a khán. Ezek faluk közelében tanyázó tigrisek. ravaszság. többnyire kiöregedett. Nem is védekezik. hogy két-három évig is elgarázdálkodik egy-egy ravaszabb emberevő.P. mint a babyloni oroszlánok. Sokkal nagyobbak. antilop. éles szem. ahonnét könnyű nyakoncsípni. Étvágytalanságról sem panaszkodhatom . már valamivel finomabb ízlésű. vadbölényt. ehhez aligha fér kétség. mire sikerül kézre keríteni. kik tigriseiket többnyire otthon. gyorsaság. A Feinschmeckerek. Igaz. hogy a szekerek szél ellen közelítsék meg a kijelölt vadat. .tigrisszemmel nézve . rosszfogú állatok. A fejedelem vaddisznót. És hogy mennyi a kormány által a tigris fejére kitűzött vérdíj. Ezek emberhúson alul nem adják. Az összeg az illető tigris áldozatainak számától függ. az India-szerte félelmetes emberevő tigrisek. részben pedig megromlott a nagy hőségtől. már sokkal prózaibb állatnak kezelik Náhart. legyengült. hogy sok harapnivaló sincs rajta. Közismert angol-indiai lap: The Central Provinces Gazette. Az irtózatos erejű ragadozó támadása csodálatos látvány.

Kilenckor ismét a piszkos vonaton ülünk. karom mind tüzesebbre dagad. hogy ezúttal nem a maharadzsa vendégei leszünk. Mégpedig nem is abban. A délután nagy részét sikerült átaludnunk s mire felébredünk. A tervbe vett alvás nem sikerült. a . ezt valóban nehéz lenne eldönteni. Estefelé kéne Madrasba érnünk. már siethetünk is vissza az állomásra. hova holnap délelőtt tízkor kéne megérkeznünk. Mi pedig azon túl.Kashmir és Haiderabad után . hol két vonat közt négyórás tartózkodást ígér a Bikanirban kapott menetrend. amelyikben terv szerint ülnünk kéne. Pedig altatót is nyeltem a chinin tetejébe. Ez azonban csak Bangalore-ig közlekedik. hogy a közvetlen vonatban nem kapván helyet. nem foglaltatta le a fülkénket a Mysore1 felé induló gyorsvonatban. hogy lázunk csupán a himlőoltás következménye. A félmillió lakosú Madrasból nemigen láttunk egyebet a szép-emlékű Elphinstone-szállónál.Febr. Szép rendesen bekötözi mindkettőnk sebeit s megállapítja. Mysore állam fővárosáig. 8. tehát hazánk területét megközelítő nagyságú Mysore . egészségünket is megviseli az oltással járó láz. hogy oda majd autót küldenek értünk s megmenekülhetünk a hátralevő vonatozástól. még Viktornak sem sikerült fülkét kiverekednie. a mintegy kétszáz kilométerrel odébbfekvő Mysore városába igyekszünk. A nyolcvanezer négyzetkilométeres. Egyelőre se Viktor. Madrasból való indulásunk előtt tehát sürgönyöztünk Mysore-ba. csak Bangalore-ig mehetünk.harmadik helyen következik az indiai bennszülött államok sorában. És mire felöltözünk. A delhi-madrasi vonaton. forró vonattal. Tulajdonképpeni székhelye a háromszázezer lakosú Bangalore2 a maharadzsa azonban szívesebben tartózkodik a magasabb fekvésű. pedig a főnöktől kezdve az utolsó kuliig az egész madrasi állomást mozgósította. F sem tudott aludni. egyenest az Elphinstone szállóba sietünk. A kádból pedig az ágyba kényszerülünk. Végre berobog Viktor is a váltani való ruhával. Azt sem említettem még. Lázam most sem szűnik. kormos. Így aztán a félórával későbben induló személyvonatba kényszerültünk. Hogy fülkénkben mi nagyobb. A madrasi főnök nem kapta meg Bikanirból küldött sürgönyünket. Madrasban maródit jelentek s lefekszem. az Elphinstone szép tiszta fürdőszobájába. Egyszál kormos ingben izzadunk és szidjuk Indiát. Reméljük. megvacsorázunk. Viktort a poggyászgondokkal magára hagyva. Fivére. ruha híján nemigen mehetünk máshová. sőt még a szállodai orvos látogatását is ott fogadjuk. a hőség-e vagy a piszok. Hat óra tájban érünk a Bengál-tenger partján fekvő Madrasba. Kiadós uzsonnánkat is lepedők közt fogyasztjuk. Egyetlen hely sem maradt. Ha estére sem javulok. Itt Dél-Indiában már igen kellemetlen a hőség. India harmadik legnagyobb városába. se poggyász. hőmérséklete azonban ismét normális. tehát kellemesebb éghajlatú Mysore városában. torkig vagyunk ezzel a büdös. lényegesen jobban érezzük magunkat.

Márpedig ezeknek ismeretségével egyelőre nem túlságosan dicsekedhetünk. Holnap este már tiszta ágyban alhatunk! Ezzel a jóleső megállapítással hajtjuk kábult fejünket a rettenetesen zötyögő. A fürdőkád vizét pedig immár zavarosra festi az éjszaka folyamán ránk rakódott korom-réteg. 9. West End Hotel. a százszázalékos tisztelet hangján emlegetik. a világ különböző lóversenyterei meg a nagypénzű világfi egyéb hasonló csemegéi sokkal inkább érdeklik. Senki sem vár. szorgalmas. az ötnapos utazásba azonban már a tartalékhuzat is belebarnult. India-szerte a legnagyobb elismerés. Nyilván madrasi sürgönyünk sem érkezhetett meg. a maharadzsa mégis konzervatív. bele a bangalore-i állomás szennyes embertömegébe. kivel annak idején Calcuttában találkoztunk.mosolyog a rég nem hallott német szónak . ki soha el nem hagyja országát. a montecarlói roulette-asztal. kik elsősorban államuk szolgálatában és felvirágoztatásáért élnek. A maharadzsa rendkívül komoly. olvastam róla. Habár országa a legelőrehaladottabb. vallásos ember. Febr. Pedig hát ővele. mely már egy órával ezelőtt odaért. ő tehát egyike azon kivételes. egyetlen részvevő szempárt sem sikerül felfedeznünk. a juvaradzsa vendégei pedig sosem látják a maharadzsát. 1 ejtsd Mejszór 2 ejtsd Bangalór Fivére. ki életét kizárólag államának s hétmillió alattvalója ügyes-bajos dolgának szenteli. őshindu fejedelmeknek. a juvaradzsa viszont ellenkező oldaláról nézi az életet. A két fivér ennyire különböző természetének egyik következménye: a maharadzsa vendégei nemigen találkoznak a juvaradzsával. Akármerre nézünk is. a fejedelemmel szeretnék találkozni. mint sorsunkat a taxisra bízni. Azóta hallottuk. legmodernebbül felszerelt indiai államok egyike. Párizsi mulatók. mint Mysore népének számtalan gondja. Mire hosszas küzdelem árán poggyászostul elérjük a kijáratot. dől rólunk a verejték. Virágoskertre nyíló. alkalmasint Mysore-ban vártak a gyorsvonattal. Csak táplálkozzunk nyugodtan . Délelőtt tízkor kászálódunk ki kormos fülkénkből. hogy a két fivér nemigen fér meg egymással. Sok szépet hallottam. Bangalore. ősi hinduságát mindennél többre becsülő nagyúr. fülledt levegőjű vonat maszatos párnájára. kellemesen hűvös szobába kvártélyoz bennünket az előzékeny svájci szállodás. Nincs más választásunk. ki ide szállít minket a barátságos.juvaradzsa (trónörökös) hívott meg. legjobban kezelt. s akik előtt mélyen és őszintén meg lehet hajtani a hódolat zászlaját. tiszta West End hotelbe. Reggelizés közben elmagyarázzuk a vendéglősnek. Mysore State. hogy tulajdonképpen mi járatban volnánk. A párnahuzat ugyan sajátunk.

sárga villanykörték tarka özönében autózunk. értesült már érkezésünkről. nyílegyenes főútját is kétoldali. Időközben beesteledett. a mysore-i palotát. majd sürgönyöz a maharadzsának. jelenti munkájának eredményét: a juvaradzsa Mysore-ban vár bennünket. jelenleg itt tartózkodik Bangalore-ban. kirándultak valamerre. Ez a Government House2 . A szokásos udvari titkár. Reméli. Tudtunkra adja. Francia directoirestílusra emlékeztető. juvaradzsának. a fehér ruhát. Ajánlatát minden további biztatás nélkül elfogadjuk. Vakító fény tölti ki az út fölött összeboruló fakoronák labirintusát. vasútifülkét is rendel. arany haskötős szolgahad hajbókolása közben. Legfeljebb a sötétséget teszi láthatóvá. Titkára azonban. ki még mindig gennyező karomat frissen bekötözi. földszintes kastély áll a fényes út végében. utazzunk inkább vonaton Mysore-ba. piros. ő majd mindent elintéz. a fülkénkben pislogó olaj mécsesnek pedig vajmi kevés hasznát vesszük. Tolmácsolja vendéglátónk. ha első mysore-i éjszakájuk . elnyeli a sötétség. este hét órára érünk oda. miniszterelnöknek. Első benyomásom Mysore városáról: túl sok a lámpája. ki egyébként Conte Verde-i régi ismerősünk . az enyémek azonban még ötpengős nagyságú. Sőt még orvost is kerít. annyi finom német sört diktál belénk. ne törődjünk semmivel. a juvaradzsának üzenetét: Őfensége üdvözletét küldi az uraságoknak. Mindenképpen igyekszik segítségünkre lenni.őfensége ezt jelölte ki önöknek lakóhelyül. hogy rajtunk kívül csak két vendég lakik a kastélyban. ne törődjünk egyébbel. Ilyen bő villanykörte-termést meg egyetlen indiai városban sem láttunk. autót is hozat majd. csak az elénk tálalt reggelivel. pompás virágokkal díszített.mondja udvarias kísérőnk . csak a reggelivel. F oltásai már jóformán begyógyultak. fehér. Scindia úr. néhány perc múlva megérkezünk. már jön. Még a kastélykert hosszú. azt ajánlja. Újabb szárnysegéd jelenik meg. hogy az uraságok kellemesen utaztak s hogy kényelmük ezután nem fog hiányt szenvedni. jobbra-balra intézkedik. Délután háromkor indulhatunk. felhívja az állomásfőnököt. a svájci vendéglős. undok fekélyek. hanem a tetejére felkanyargó szerpentin út sűrű lámpasora olyan. Annál több villanylámpa mutatkozik odakint. ő is minduntalan telefonhoz szalad. s csak Viktor harsány ébresztőjére ocsúdunk fel. zöld. 2 kormányépület Hatalmas pálmákkal. Őfensége nyugodalmas jó éjszakát kíván az uraságoknak. mintha gyémántkígyó kapaszkodna a csillagos ég felé. És mire rágyújtunk. Kék. negyedórán belül itt lesz. pedig a maharadzsák ugyancsak kedvelik a színes kivilágítást. Fülkénket már meg is rendelték. sűrű villanylámpa sor szegi. Jókora hegy emelkedhet az előttünk sziporkázó lámpatenger mögött A hegy ugyan láthatatlan.jövet együtt utaztunk Port Saidtól Bombayig.is vissza a kitűnő szállodás. Csakhamar megérkezik a rokonszenves Scindia titkára is. hogy vonatba szállva menten elalszunk. Majd telefonál. Közeledünk.megörülő svájci -. és vagy három autó vár ránk az állomáson. jelenleg azonban nincsenek itthon. Indulás előtt olyan kiadós ebéddel traktál bennünket. akárcsak valami lampionos körmenetbe vagy városligeti angolparkba tévedtünk volna. télikertszerű előcsarnokba lépünk. Minthogy az utak most nem a legjobbak. Különös örömére szolgálna.

and other exeptionally important guests5 lakják. Hiszen nem mondom. Government House rendelkezésünkre áll. Végre-valahára visszavonulnak az udvarnokok. két kövér varangyot pillantok meg a nagy szalon pompás szőnyegén. Bokáig érő fehér ingben. vendégfejedelmek. szekrények alatt bottal kotorászunk. hanem ez tán mégis kissé több a kelleténél. Pedig lefekvés előtt F-fel és Viktorral még egyszer végigvadásszuk valamennyi szobánkat. mysore-í látogatásuk alkalmával". Az előcsarnok pálmaerdejének zsíros varangyai meg a kastélykert cikázva csapongó denevérei szabadon járnak-kelnek. Elalvás előtt. És ha az uraságoknak nincs ellenére. Sőt. őfensége a holnapi délelőtt folyamán tiszteletét tenné. röpke pillantást vet a kádba. hogy tilos ide bejönniük. személyzetestül.. két nagy szalonból. De inkább izzadok. meglehetős gyenge kvalitású vacsoránkat. Fejünk felett játszi denevérek kergetőznek. Pedig úgy látszik tudják. sajog a himlő-oltott karjuk. ablak tárva-nyitva. Két hálószobából. még egy kíváncsi varangyos is megjelenik a nyitott ajtó sarkában. Halkan duruzsoló villanypankák kavarják a fülledt egzotikus virágszaggal terhes levegőt. Végre egy jól értesült hely. míg csak nem békátlanították a lakást. magunkra maradunk. mintsem varangyosbékával háljak. Érdeklődéssel olvasom a kép alatti szöveget: „Ezt a kastélyt 1805-ben saját használatára építette Lord Wellesley angol ezredes. Érdekes. Minden ajtó. hogy nekem tüstént szedesse össze a szobákban tartózkodó valamennyi csúszómászót. Rálépni utóvégre mégsem akarok az undok hüllőire. Igaz. Ravaszul pislogat. Mert alighogy fényes lakosztályunkban széjjelnézünk. a szobámba készített „Picturesque Mysore"4 feliratú képes katalógust forgatom.. egy könyvtárból meg egy ebédlőből áll a rendelkezésünkre bocsátott kvártély. hogy eddig még én sem tudtam. Csupán az alkirály. Ez Indiának legnagyobb pillér nélküli terme. két fürdőből. melynek mennyezetét egyeden pillér sem támasztja alá. a későbbi Wellington herceg. Még ide is ― onyx-színű márvánnyal bélelt fürdőszobám primadonnakádjában áztatom fáradt tagjaimat -. Igaz. nesztelen léptű turbánosok különítménye szolgálja fel európai módra készült. hangtalan szárnyon. hogy az egész világon Mysore az egyedüli állam. hogy „kivételesen tekintélyes személyiség" vagyok. Az uraságok alig győzik kivárni a szárnysegéd udvarias mondókáját. a Government Housenak képét is megtalálom. Addig nem vagyok hajlandó kijönni a kádból. ahol tudják. Ágyak alá világítunk. konyhástól. Sietve ugrálnak a nyitott ajtó felé.máris meghozhatná a hosszú utazás alatt bizonyára nélkülözött pihenést. rémülten tovasurran. Mind egy szálig. Hanem varangyot egyet sem találunk már. szobáról szobára. állatbarátnak vallom magam. Nem is válogatósak. És nyilván varangyosbékástól. Aztán bezárjuk a télikertre nyíló ajtókat. Fáradtak az uraságok. A sokféle nevezetes látnivaló közt szép kastélyunknak. bántja az erős villanyfény. . Az épület nevezetessége a hatalmas bálterem. mindenestől. vissza az előcsarnok pálmadzsungeljébe. nincs egyéb kívánságuk a vacsoránál meg az ágynál. Ki is adom Viktornak a parancsot. de még ide is be-belibben egy-egy indiszkrét denevér. Az évszázados kastélyt huzamosabb idő óta vendégháznak használják. hogy ezzel véget vetünk a jóleső léghuzatnak és még fullasztóbbá sűrítjük az amúgyis tikkasztó levegőt.

Szóval én most Wellingtonnak, a híres Waterlooi Napóleonverőnek egykori kastélyában lakom, F-fel kettesben. Meg néhány varangyosbékával. Eddig minden a legnagyobb rendben volna. Csak aztán tigris is akadjon. Mert tigris nélkül mit érek kivételes tekintélyemmel?
4 festői Mysore 5 és egyéb kivételesen tekintélyes vendégek

Febr. 10. Mysore, Government House. Az ötnapos utazás után ugyancsak jólesett a kényelmes pihenés. Soká ellustálkodunk. Pongyolában reggelizünk még az előcsarnok árnyas pálmaligetében, mikor beállít Scindia, az olvasónak már tegnap, a bangalore-i szállodában bemutatott udvari titkár. Mondottam, hogy már régebben, a Conte Verdén megismerkedtünk Scindiával, sőt meg is kedveltük. Ha nem csalódom, Scindia lesz számunkra a mysore-i Kesril Habár ezt is ismételten említettem, tévedések elkerülése végett újból leszögezem, hogy mi nem a maharadzsának, hanem öccsének, a juvaradzsának vendégei vagyunk. Azt is mondottam, hogy a maharadzsa nemigen szokott tudomást venni a juvaradzsa vendégeiről. Márpedig a mi esetünkben ez különösen kínos. Ugyanis most hallom Scindiától, hogy noha a maharadzsa sosem fog puskát, a vadászat körébe tartozó mindennemű kérdést és engedélyezést sajátmagának rezervál. Scindia egy-egy elvetett szavából sejtem már, hogy puskámnak nem lesz valami könnyű dolga Mysore-ban. Agyafúrt diplomáciára lesz itt szükség. Pedig jól tudom, számtalanszor hallottam, hogy Mysore állama valóságos vadparadicsom. Nyolcvanezer négyzetkilométernyi óriás területén hatalmas méretű erdőségek terjeszkednek. A mysore-i dzsungelok nemcsak tigrisben bővelkednek, hanem India két ritka nagyvadjának, a vadon élő indiai elefántnak, valamint a gaur-nak, az indiai vadtuloknak, is állandó tanyái. A mysore-i vadonságnál különb területet tehát álmában sem találhat a vadász. De mi haszna, ha nem a maharadzsa, hanem a juvaradzsa vendége! Sietünk felöltözni, Scindia tizenegy órára jelzi a juvaradzsa „látogatását". Soká várakozunk. Dél is elmúlik, mire fenséges vendéglátónk végre becsoszog. Chiranjeevi Sri Jaya Chamarajendra Wadiyar Bahadur alacsony termetű, korosodó, suttogó hangon beszélő emberke. Európai ruhát visel, fejét azonban jókora, aranyos-lila turbán díszíti. A kölcsönös üdvözlés és ilyenkor szokásos udvariassági banalitások szóváltása után, télikertünk kényelmes karosszékeibe telepszünk. Vendéglátónk a vendég szerepét játssza. „Látogatását" komolyan veszi, úgy tesz, mintha saját házunkban fogadnók. Udvariasan érdeklődik, szabadna-e egy pohár whiskyszódát kérnie. Kérését háromszor is ismételtetnem kell, oly halkan dünnyög. Merev tekintete, feszes mozdulatai, nehezen forgó nyelve elárulja, hogy a juvaradzsa már otthon belekezdhetett a whiskyzésbe. Most itt, a „mi házunkban" folytatja. Vendégségben. Hanem a turbánja, az valóban becsületére válik. Ilyen praktikus turbánnal még nem találkoztunk. Kemény mű turbán. Gazdája úgy emeli le fejéről, akár a kalapot, maga

mellé helyezi a díványra. Felkötésére nem kell drága időt pazarolni, egyszerűen fejébe nyomja az ember. Indiai pendant-ja6 a nálunk már csak elvétve látható, készen vásárolt, bekapcsolható csokornyakkendőnek.
6 megfelelője

A beszélgetés hindu filozófiára terelődik. És tekintettel arra, hogy a juvaradzsa elelcsukló hangja immár a harmadik whiskyt követeli, az amúgyis nehezen kibogozható gondolatszövés még érthetetlenebbé válik. Hiába igyekszem ravasz átmenetek közbevetésével a lélekvándorlás útvesztőiből a számomra annyival könnyebben járható tigrisvadászat ösvényeire terelni a beszélgetés sötétbe tévedt fonalát. - Minden élet szent gügyögi két korty között a juvaradzsa -, emberé, állaté egyformán. Nem azért élünk, hogy egymást kiirtsuk. (Szegény puskám – aggódom -, most aligha hoztalak jó helyre ...) És mintha csak a fenséges kijelentés gyakorlati illusztrálására akarna alkalmat nyújtani, elhízott varangyot béka tottyan elő a körülöttünk sűrűsödő szoba-dzsungelből. Nehézkes mozdulatokkal halad a puhánzsíros hüllő. Hol ugrik, hol meg mászik, egyenest a juvaradzsa fényesre vikszolt cipőjének irányoz. Mintha csak tudná, merre kell mennie. Érdeklődéssel figyelem a varangy vánszorgását, vendégünk azonban észre sem veszi. Mégiscsak figyelmeztetni kéne... - Vigyázzon, fenség - mondom egy nagy béka mindjárt ráugrik a lábára! - Dehogy ugrik - hangzik a halkan dadogó válasz. - Bizonyára rossz időt érez szegényke, azért menekül be a tető alá. És a fényesre vikszolt cipő előzékenyen félrehúzódik a varangy útjából. Ez pedig egyenjogúságának biztos tudatában, lustán továbbhuppog. Végig a szép tigrismintás benáreszi szőnyegen, szőnyeg végén kezdődő pálmaotthonába. Amint már a békaeset is mutatja, vadászatra való kilátásaim egyelőre homályosak. Hanem a velünk érző Scindia, ki nyilván a vadászatot sem veti meg, biztatólag pislogat felém. A whiskyvel öblögetett hindu filozófiából tán csak kisül majd némi vadászat is. Fél háromra jár, mire Scindia ismételt figyelmeztetése eszébe juttatja gazdájának az étkezés idejét. Egészségünkre ürítvén negyedik whiskyjének utolsó kortyát, magas látogatónk távozásra emelkedik. Scindia gyakorlott keze ügyesen belesegíti az autóba. Mi pedig nekiülünk időközben kihűlt villásreggelinknek. Nemcsak saját palotánk, nemcsak háztartásunk, privát automobilunk is van, állandó készenlétben áll a kastély előtt. Nehogy túlságosan elunja magát, étkezésünk végeztével használatba vesszük. Mysore városának pompás épületei, gondosan kezelt nyilvános kertjei, csinos utcáinak rendezett forgalma kellemesen lepi meg az idegent, Úgy látszik, valóban helytálló a már ismételten hallott kijelentés: Mysore India legtisztább városa. Ügyesnek látszó, angolul is folyékonyan beszélő sofőrünk egyúttal gyakorlott idegenvezetőnek is bizonyul. Megszokhatta az udvari vendégek kocsikáztatását, köröskörül jár velünk a városban, minden előzetes felszólítás nélkül. És közben oly büszkén, öntudatosan magyarázza a látnivalókat, mintha valamennyit sajátkezűleg készítette volna. Egyelőre még semmit sem szemlélünk meg alaposan, hiszen ki se szállunk az autóból, csak amúgy nagyjában szaladunk végig a városon. Az indus-szaracén stílusban épült, hatalmas maharadzsái palotára is csak futó pillantást vetünk, a várkert valamelyik kapujának távlatából.

A nyilvános kert, melyet Curzon lord egykori alkirály látogatásának emlékére Curzon-Parkra kereszteltek, bármely nyugati város közparkjával felvehetné a versenyt. Árnyas pálmasorai, szakértelemmel gondozott virágszőnyegei a francia Riviéra civilizált ligeteire emlékeztetnek. A kert végében terpeszkedő téren, csillogó aranykupolás pagoda alatt, az előző maharadzsa márványszobra pompázik. A hamarosan összekapkodott látottak közül legjobban tán a lóversenytérre vezető széles út tetszik - kétkilométeres árnyékos lugas! Tarka virágú, sűrű kúszónövények kapaszkodnak az úttest fölé boruló pergolára. Mysore turfbarátai ezen a jószagú, hűvös virág-alagúton hajtanak ki a versenytérre. Első felületes impressziónk a kutyafuttában beautózott Mysore városáról: tisztaság, gondosság, megelégedettség - váratlanul magas színvonalú kultúra, Egyelőre csupán a hőséget kifogásolhatjuk. Pedig hát jelenleg az ország úgynevezett „hűvös" részében tartózkodunk. Palotánkba visszatérve jelentik, hogy a juvaradzsa hét órakor értünk jön, elvisz bennünket a Sports Cluban rendezett cocktail partyra. Pálmaerdős télikertünkben a mysore-i kórház barátságos amerikai főorvosa várakozik: őfensége parancsára, oltott karom sebeit jött bekötözni. Pontosan hét órakor előjár a juvaradzsa autója. Scindia társaságában, merev, falábú léptekkel, még merevebbre üvegesedett szemmel, elefántcsont nyelű ébenfabotjára támaszkodva állít be a kínos eleganciával öltözködött trónörökös. És alighogy galambszürke atchkánba gombolt alakja beleereszkedik a karosszékbe, halk, gügyögő hangon megszólal: - May I have a drink?7 S amint kérését teljesítendő fel akarnék kelni, a szolgák egyike máris a juvaradzsa elé állítja a harmatosra jegelt whisky-szódás poharat. Nyilván már abban a pillanatban elkészítették, mikor a herceg kocsija feljárt.
7 „Kaphatnék valami Italt?”

Csak ezután, csak az első, hosszan szürcsölő korty végeztével kerül sor a kényelmetlen fehér kesztyűk levetésére meg a babostarka mű turbánnak fejről az asztalra való áthelyezésére. Örömmel halljuk, hogy a Sports Club találkozóján a maharadzsával is alkalmunk lesz megismerkedni. Nyilván mégis alaptalan azon aggodalmunk, hogy a juvaradzsa vendégei lévén, a maharadzsával nem találkozhatunk. Tagadhatatlan, hogy a juvaradzsa, különösen mikor a huzamosabb beszélgetés kissé megoldja alkoholtól akadozó nyelvét, rendkívül megnyerő, szívélyes társalgó. Valóságos charmeur. Egyúttal azonban - valahogy úgy érzem - igen szerencsétlen ember lehet. Félig lehunyt, aránytalanul nagy, szeszfényes bársonyszemeiből őszinte jóság, de egyúttal végtelen szomorúság s valami megmagyarázhatatlan misztikus távolbalátás sugárzik. Scindiától hallottuk, hogy gazdája a hindu filozófiának komoly ismerője, a lelkiélet problémáiban mélyen szántó gondolkodó. Már amennyire szerencsétlen szenvedélyének, az italnak hatalma engedi. A whisky-mámor bú felejtő, agylágyító csapdájába nyilván menthetetlenül belelépett ez a sajnálatra méltó ember, a tropikus éghajlat gyakori, nagyon is jellegzetes áldozata. Nyolc órára jár, de még mindig itt ülünk palotánk télikert jében - a Sports Glub

társaságáról úgy látszik megfeledkeztünk. Erről-amarról, a világon mindenféléről folyik azaz dehogy folyik, inkább nagyonis akadozik - a társalgás, csak éppen vadászatról nincs szó. Ezt a témát óvatosan kikerüljük,- közélébe se merészkedünk, mintha valami halálthozó bacilussal fertőzött pocsolya volna. Eddigi vadászeredményeimet, jaipuri tigriseimet, bhopali medvéimet hiába igyekszem észrevétlenül beleszőni a konverzáció különben elég tarka fonalába. A mámoros juvaradzsa még mindig túl éles értelme tüstént észreveszi a csapdát, menten fordít egyet beszédhajójának kormánykerekén, ügyesen félrevitorlázik a vadásztéma vizeinek örvényes közeléből. Csak azt nem értem, tulajdonképpen miért idegenkedik hát ennyire tőle? Hiszen Calcuttában kimondottan vadászatra invitált bennünket, mégpedig teljesen félreérthetetlenül tigris vadászatra! Vagy tán időközben mégjobban összekapott fenséges fivérével, s azóta végleg tilos saját vendégeit megvadásztatnia? Ilyesfélére gyanakszom. Immár ismét negyedik whiskyjénél tart. De alighogy betöltik, már emelkedik is: ― Gyerünk ― suttogja ― különben lekéssük a cocktail-partyt. Magamban: kár a jó whiskyért, de legalább elindulunk végre. Kisül azonban, hogy a whisky dehogyis vész kárba. A kissé bizonytalanul talpra álló juvaradzsa intésére Scindia kötelességtudóan kézbe fogja a frissen töltött poharat, gazdája után viszi, beviszi utána a kocsiba. S amint mi is helyet foglalunk a tágas batárban, akkor látjuk, hogy a juvaradzsa ülése mellé pohártartó karikát szereltek. Scindia abba helyezi a tumblert, gazdája kényelmes keze ügyébe. Lám, ez aztán a whiskyzés magasabb rafinériája. A filozófus juvaradzsa még néhány percnyi autózás közben sem válik meg szeretett poharától. Valóban, útközben sem feledkezik meg róla. Mire a klubkert kapuján behajtunk, üres a pohár. Aki pedig azt hiszi, hogy tán a kocsimozgás lottyantotta ki belőle az italt, az téved. Mysore városának aszfaltja tükörsima, nem pesti aszfalt. A Rolls-Royce féderezése is kiváló. Az udvari sofőr pedig hétpróbás szakember, vigyáz a kocsijában ülőkre. Kocsijának poharában a whiskyre. A klub tágas verandáján sok nép sürög-forog - hölgyek, urak, bennszülött és fehér bőrű uraságok, vegyesen. Kíváncsi tekintetem azonban hiába keresi a maharadzsát, nyilván nem jött el a partyra. Csak utóbb hallom, hogy igenis eljött, hanem aztán hirtelen, közvetlen érkezésünk előtt, elhagyta a társaságot. Úgy látszik, időben neszét vette szeretett fivére közeledtének s kitért a találkozás elől. Vagy talán - s ez a valószínűbb eset - nekünk kellett megvárnunk a fejedelem távozását. Azért kellett oly sokáig filozofálnunk privátpalotánk télikertjében. Rengeteg új ismerősre teszünk szert, nevét azonban egynek sem sikerül megjegyeznem. Jót mulatunk a hófehér hajú, botra támaszkodó, kedves öreg hölgyön, valami magasrangú angol hivatalnok Mysore-ban ragadt özvegyén. A juvaradzsát nyilván régen, alkalmasint gyermekkora óta ismeri, mert úgy bánik vele, mint valami szigorú nevelőnő a rakoncátlan tanítvánnyal. Hogy, hogy nem, szóba elegyedem a barátságos öreg hölggyel s udvariasan felelgetek az ilyenkor szokásos kérdések sorozatára: Hová valók vagyunk, mi célból jöttünk Indiába, merre jártunk eddig, mi a tervünk ezután? Kisül, hogy az öreg dáma néhai férje nagy nimród volt valamikor. Nekem se kell több, legottan elsírom aggodalmaimat a mysore-i vadászatot illetőleg. Kedves hallgatóm menten magáévá teszi ügyemet. Egészén nekitüzesedik. Ezen majd segítünk - mondja - mit szeretne lőni? Tigrist? Rendben van. Hol az a juvaradzsa?

Azonnal beszélek vele. Őfensége ingatag alakja éppen akkor közeledik valamelyik szomszédos asztalhoz. Az öreg dáma már rikácsol is feléje, gumivégű botjával integet: - Do come here Juwaraj! l want to tell you something very important!8
8 Jöjjön ide, Juvaradzsa, nagyon fontos dolgot akarok mondani!"

És mihelyt őfenségének némi mozdulati nehézségek leküzdése után sikerül elfoglalnia az öreg hölgy melletti széket, energikus pártfogóm minden kertelés nélkül rátér a tárgyra: This man wants to shoot a tiger - az öreg mama törött-cserép hangja igyekszik túltenni az általános zsibongásban - do you hear me Juvaraj? A tiger and a bison! You must get this man a tiger and a bison, Juvaraj, you simply have to. - Minden szónál nagyot üt botjával a padlóra. - And dont forget about it, Juvaraj!9 Őfensége suttogó válaszát elnyeli az általános hangzavar. Bánatos szemű, lilaturbános feje azonban szófogadólag igent bólint az öreg dáma minden mondatára. Hogy aztán mennyire állja majd szavát s hogy egyáltalán módjában áll-e ígéretét betartani, azt majd meglátjuk.
9 ,,Ez az ember tigrist akar lőni, ért engem, juvaradzsa! Tigrist és gaurt. Ennek az embernek okvetlen szerezzen egy tigrist meg egy gaurt, juvaradzsa. Mindenáron. És nehogy megfeledkezzen róla, juvaradzsa!"

Tíz órára jár, mikor otthoni ebédlőnkben vacsorához ülünk. Négyen vagyunk, Scindia két barátságos vendéget szerzett, kik egyúttal bridgezni is szeretnek. Egyik angol, másik indus. Egyébként fogalmunk sincs, kicsodák. A körülöttünk cikázó denevérekkel immár szoros egyetértésben, csaknem hajnalig elkártyázunk. Febr. 11. Mysore, Government House. Nem tudom, kinek köszönhetjük. A kedves öreg hölgy pártfogásának vagy a juvaradzsa saját szorgalmának? Elég az hozzá, ma délelőtt azzal állít be Scindia, hogy őfensége tudni szeretné, vajon tigrist lőnék-e inkább, avagy bisont? Legszívesebben persze azt válaszolnám, hogy mind a kettőt. De ha már választanom kell, hát természetesen a bisonra. szavazok, minthogy ez számomra még ismeretlen vad. Bison angolul bölényt jelent, habár a szóbanforgó állatnak semmi köze a bölényhez. Mert az angolok Indian bison-ja, ismertebb nevén a gaur, tulajdonképpen a szarvasmarhának vadon élő őse. Vagyis vadmarha. A magyar természetrajz vadtulok néven említi (Bibos ganrus). A mintegy tizenkétmázsás,- csaknem két méter magasságú, termetre még az afrikai kafferbivalyt is jóval felülmúló gaur Indiának, Burmának, valamint a Maláji-félsziget hegyes őserdőségeinek lakója. Aránylag rövid, befelé s kissé hátrafelé kunkorodó szarva némileg a bölényszarvra emlékeztet, valószínűleg innét nyerte angol nevét. Minthogy tigris után gaur az indiai vadász legkívánatosabb zsákmánya s minthogy az általunk eddig felkeresett területek közül csakis itt, Mysore-ban nyílik alkalmam

ebéd előtti sétán a paradicsomkertben.Most pedig. hogy a maharadzsa évekkel ezelőtt ajándékba kapott valahonnét egy albínó bakot és egy sutát. mégpedig a kilenc. hogy némi fantáziával valóban Ádámnak képzelhetné magát a szemlélő.holnap hajnalban megpróbálkozhatunk a gaurral! Ez aztán örömhír! Az eddigi előzmények után ugyancsak nem számíthattam a helyzet ilyen gyors jóra fordulásával. erőteljes. Fődolog azonban. közben azonban mindenféle színű. szűzfehér antilopcsapat valóban tetszetős divatváltoztatás a black-buck eddigelé használatos kabátján. egész délelőtt az állatkertben kóborgunk. A múltkorában említett fogházi atmoszférát a mysore-i állatkert a lehetőség határáig redukálta. hivatalos alkalmakkor. Fehér black-buck fából vaskarika! Scindia beszéli. Ez az öt állam ugyanis közvetlenül tartozik az alkirály fennhatósága alá. Vasrácsot jóformán nem is látni. Hogy ezt kellőképpen méltányolhassuk.mondja Scindia . hogy elébe helyezem a tigrisnek. Már egészen jól belejöttünk házigazda szerepünkbe. A legelőkelőbb osztályba. virágágyak takarása. hogy puskáimat hiába hoztam Mysore-ba. Ha úgy tetszik . Hazai dzsungelokban fogott Mysore-tigrisek valamennyien. oly szép és eredeti az elrendezés. Ilyen pompás tigriseket még sohasem láttam. ez a legszebb állatgyűjteménye Indiának! Az agylágyító hőség ellenére. hogy valóban élvezet köztük tartózkodni. oly ápoltak. míg a többiek csak valamilyen közbeeső közegek . Az állatkert legérdekesebb ritkasága az albinó-black-buck-csapat. tudnunk kell. tizenkilenc és végül huszonegy díszlövéses fejedelmek csoportjába. csak azokat tartották meg. A szaporulat eleinte visza-visszaütött az eredeti színre. Míg aztán sikerült a makulátlan hófehér csapatot kitenyészteni. tágas helyen sétálgathatnak. . tigrisek hatalmas fák árnyékában heverésznek. Eme sajátságos jussuk szerint osztályozva. tizenhárom.vadászatára. A ragadozókat a közönségtől elválasztó mély árkot ügyesen leplezi a különféle bokrok. Pedig Mysore óriás kiterjedésű dzsungeljeit oly sok tigris járja. Bevallom. Gwalior és Kashmir. ha kedvük tartja. mintha csak hazulról hozott sajátunk volna. megmutatom az állatkertet -ajánlkozik Scindia érdemes megtekinteni.a „huszonegylövetű államok" . Főképpen a tigrisekben gyönyörködöm. hogy tegnap bizony lógott az orrom. Hanem ez a fekete szarvú. tiszták s aránylag elégedett képűek az állatok. csodaszép példányok. Mégcsak félszelíd. hogy az indiai államok bennszülött fejedelmeit. A tarkákat kikiselejtezték. bizonyos számú díszlövés illeti meg. Az indiai államokra terelődik a szó s vendégeink büszkén említik.sorában mindössze öten szerepelnek: Haiderabad. hogy Mysore második helyen áll az úgynevezett „huszonegy ágyúlöveses" államok sorában. Délben Scíndiát s annak egy barátját „látjuk vendégül". az úgynevezett „Twentyone Gun States" . hogy végre a vadászat kérdése is komolyabban megpendült. tizenöt. vadonbeli izomzattól duzzadó. tizenegy. tizenhét. Mysore. mint ahogy az erdei virágot is többre becsülöm a melegházban hajtatott öklömnyi szegfűnél. melyeken a fehér szín dominált. hét különböző csoportba tartoznak. Baroda. A calcuttait kivéve. érthető. Oroszlánok. Már valóban úgy látszott. méltán számíthattam volna arra is. Government House italjait és szívnivalóit már oly közvetlenséggel kínálgatjuk. kese-tarka borjak jöttek elő. Annyi a látnivaló. A természet rendjén elkövetett ilyetén erőszaknak alapjában véve nem vagyok barátja.

A juvaradzsa hét órára jelezte jövetelét. sűrű lámpasorral nagyszerűen világított szerpentinúton szaladunk a mintegy háromszáz méter magas hegynek. körülsétáljuk a hátborzongató templomot. Olyasfélét is hallottam . a város határában emelkedő. a szent hegyen épült templom titokzatos lakójáról kisül. batárszerű Rollsba. olykor egész éjszakáját a . a titokzatos komorságú Chamundishvari. de ez mintha még annál is pompásabb volna. hanem lámpája aligha kevesebb. kacskaringós lámpafüzérekkel apróra kipontozott épület. már szállunk is be a régimódi. szent hegy. Rengeteg. a jelenlegi bikaniri maharadzsának azonban tizenkilenc „személyes díszlövés" dukál. Bikanir állama például a tízenhét lövetű csoportba tartozik. a sofőr mellé kerülő Scindia lábánál pedig szódás-és whiskys üveget látok. vörös lámpagolyóbis ― tarka fénybogaraknak csodálatos raja sziporkázik odalent. Illatos tömjénszag. tilos. mert Scindia épp az imént töltött újabb adagot az „útipohárba".ennek hitelességéért azonban nem állok jót . Kiszállunk. A bhopali nawab-nak otthon huszonegy lövés jár.. A díszlövések kérdése nyilván rendkívül fontos. A templomajtó nyitva áll. ide érkezésünk estéjén már említett. hogy a maharadzsa gyakran fellátogat ide. Scindia beszéli. de ugyanolyan gőzösen érkezik. s a szentély titokzatos világításában csak bizonytalan körvonalait sejtjük az oroszlánháton lovagló Chamundi istennőnek. Káli sokféle megszemélyesítőinek egyike. Az ülés melletti tartóban azonban félig áll a whiskys pohár. a Calcuttában bemutatott nagyhasú. És ráadásul még szörnyű komplikált is. Pedig három óriáspanka szüntelenül kavargatja felettem a levegőt. le sem ül.. ügyes kis. a juvaradzsa azonban az autóban marad. a Mysore-ban honos szandálfa aromája csapja meg orrunkat. belépnünk azonban. veres nyelvű halálistennővel. sokfele színű villanyszem. „esti kocsikázásra" lát vendégül bennünket. A trópusokban szokásos délutáni sziesztából valóságos verejtékfürdőben ébredek. Igaz. Chamundiról. már csak tizenkilencet durrantanak a tiszteletére. Az alattunk kibontakozó kilátást legfeljebb tán a Svábhegy tetejéről nyíló éjjeli Budapest képéhez hasonlíthatnám. India császárának százegy díszlövés a konvenciós járandósága. ha azonban más államba érkezik vendégségbe. Kifogástalanul megépített. a kegyetlen istennő misztikus tanyája. Színes drágakővel tűzdelt óriás ékszer. A juvaradzsa pontosan. melynek emeletes gopuramját hatalmas aranyszarvak díszítik. Ezúttal nem kér italt. És ha már itt tartunk. mint tegnap. Illőképpen felkészülve indulunk a szent hegy megtekintésére. arra való kosárban. hogy megrövidítik egy-két díszlövéssel. a mysore-i uralkodóház házi istennőjéről. A másikat viszont jutalomképpen feljebb rukkoltatják a lövések táblázatán.hogy az angolok a netán kifogás alá eső fejedelmet azzal büntetik. hogy Mysore városa csak tizedrésze Pestnek. egzotikus faragású kőtemplom. Scindiától hallottuk.útján. azt is megemlítem. hogy az alkirálynak harmincegy. hogy ma esti célunk Chamundi Hill. idegen hitűek lévén. A mélységben villogó fényszőnyegnek váratlan ellentéte a hegytető sötétjéből kibontakozó. hogy régi ismerősünk. Chamundi ugyanis Kálival azonos. a maharadzsai palotát hirdető nagy.

csupán ujjukkal s tenyerük párnájával ütögetik a silány kis dobot. Beszélnek ezek a dobok. mintha nem is emberi zenét. csengettyűs nyakláncok sűrű sorával díszített állat: Siva főisten mitológiai paripája. Különösen. keresztbevetett lábbal várják fenséges karmesterük parancsát. hanem mennybeli harsonák varázsdallamát hallgatná. A pengető. Ebből aztán már egy kukkot sem értek. összefüggő történeteket zörgetnek ki a feszülő bőrhártyából. földöntúli lelkesedés árasztja el.mondta réveteg szemű vendéglátónk majd elhozom saját házizenekaromat Azt én képeztem ki. cingár kormos testüket pedig lenge dhoti.. akkor mondjanak véleményt az indus zenéről. A velünk való étkezést vallása nem engedélyezi . halk gügyögéssel kíséri a sajátos zenebonát. Ha ez még soká tart.templomban tölti. Hanem végül.. Melódiát ugyan még ebben is keveset hallok. le kell ülnöm kutyamódra. bármelyik hazai cigánybandánkba beillenének. ki kell mennem a kertbe.. Majdnem azt mondhatnám. csak várjanak . Fáradtan szomorú arcvonásait valami meglepő. minden befejezés nélkül hal el. dobol a zenekar. hol pattogó rohanással. A juvaradzsa átszellemült ábrázattal.legalábbis az idegen látogató felületes véleménye szerint .Na. Mert egyiknél hosszú. hol haragosan. A többi három pedig különféle alakú. mégpedig saját udvari zenekarának kíséretében! Zenészeinek bemutatását már ismételten kilátásba helyezte. magányos elmélkedésben. remegő ujjával taktust rajzolva a levegőbe. Dobverő nélkül. A fekvő helyzetben ábrázolt. némileg mandolinhoz hasonló pengetőt . A juvaradzsa ellenben . hogy az eddig hallott indus hangversenyek legfeljebb a macskazene hatását keltették tanulatlan fülünkben. Kivéve persze a hangszereiket.Lássák . összevissza penget. Először csak egy-egy szólót játszik mindegyik zenész sorjában. hegedül.sitaart a másiknál otromba vonóshangszert – sarengbit. Ha majd azt hallgatták. billentyűs ál-harmonikát látok. Lekuporodnak előttünk a télikert tigrismintás szőnyegére. . De rövidesen ismét megjelenik házunkban. mióta elpanaszoltuk neki. Az India-szerte heverésző Nandi-szobtok közül a legnagyobb. Bámulatos produkció. se vége a nótának . kis furcsa dobot szorongat. könnybe lábadt szemmel. megmagyarázhatatlan zenei élvezet lassan ébredő sejtelmét felfedeznem. hogy a három dobos külön-külön magánszáma tetszik legjobban. egyetlen koromfekete sziklakőből faragott. ismét becsukódik előttem az indiai zene lelkivilágába nyílott keskeny rés.már a mi fülünk ítélete szerint váratlanul indul s ugyanolyan hirtelen. a harmadiknál valami fújtatószerű. öt méter magas Nandi-bikát. Estebédjének elköltésére tehát saját palotájába tér.legfeljebb egy-egy pohár whisky-szódát ürít a családi istennő tiszteletére.suttogja a hangzavar megszűntével még mindig valami láthatatlan cél felé . Vacsorára ismét hazaszállít bennünket a juvaradzsa.folyadékokra nyilván felmentést kaphatott Chamunditól. hol hízelgő-halkan. s megugatnom a holdat. a vonós s a fújtatós magányos előadásában már valóban sikerül valami egészen különös. Hat tagból áll az együttes s ha nem fedné fejüket turbán. Útközben még megtekintjük a hegy oldalában éktelenkedő. hol ismét rezgő vontatottsággal. . Azonban se eleje. mikor a különös banda összjátékba kezd.. hanem az ütem csodálatosan megkapó.

csillagfényes éjszakában. Ezt a nevet minthogy bizonyára elég gyakran kell majd írnom. és végül mégiscsak a hallgatást választom. melyet vásárra igyekvő.. az indiai dzsungel számomra eddigelé ismeretlen. mert tudom.majd meglátjuk.. sőt akárhányszor feltűnően szellemes társalgó. különösen. hogy a juvaradzsát távozásra sikerült bírnunk. s nincs. falusi teheneskordék végtelen sorozata is hátráltat. hogy alapjában véve aranyszívű. tudom is én. a másikba Csiricsári fővadász a francia borügynökkel. már jött is a kegyetlen Viktor: .Három óra.-. A maguk füle csak a harmonikus melódiát tudja felfogni . nagyobbrészt átbóbiskoljuk. mikor fél hat tájban. langyos-meleg. Mégcsak alig fakul a sötétség. aránylag könnyűcske. nem engedi kibontani isteni szárnyát. huszonötöt verne a fenekére. ez az indus zene. melynek beszédét nem értvén. aki lenyúlna érte.teszem Csiricsárira. felszínre rántaná. Mysore. Febr. hiszen ezúttal gaurra megy a játék. ki tehetetlenül fulladozik. Mindinkább erősödik bennünk az a feltevés. háromszor is megköszörülöm a torkomat. hogy maguk ezt nem értik. két autó jár a házunk elé: Scindia az udvari vadászmesternek. .. Szóláshoz készülvén. Ennek az úrnak családneve betű szerint így szól: Vijayaraghavacharya. Az első kocsiba Scindiával hárman ülünk.habár akadozva s néha kissé zavarosan . s olyanformán érezzük magunkat. Mindinkább érezzük. és whisky helyett tejre kényszerítené... Maguk nem hallják a mi melódiánkat. ha összehasonlítom ezzel a névjeggyel. mint idegen ajkú társaságban. Erre nincs mit válaszolnunk. Még csak két órája. rövidítsük meg . udvarias fejbólogatással kell beérnünk. Sobriquet nevű francia borkereskedőt. Nem állíthatnám. falatkenyér-ember. vagyis inkább lelkileg alacsonyabbrendűnek érzem magam most a juvaradzsa mellett A mysore-i macskazene némi inferioritási komplexumot vált ki belőlem .még ilyenkor. Radzsagopalacsári úrnak társaságában érkezik. melyet tegnap küldött át címünkre valamelyik helybeli előkelőség. Tehetetlenül nézzük az égi magasságokból csakhamar ismét a whiskys-pohár földi gyönyöre mellé ereszkedő juvaradzsát. ö szállítja udvarunk számára a külföldi italokat. fél négykor indulás! A hideg fürdő egyszeriben életre szökteti Bikanir óta bilincsbe vert vadászkedvünket. Sajnálom magukat.merengő juvaradzsa -. hogy a váratlan borkereskedő különös lelkesedéssel töltene el. A juvaradzsa . A csaknem három óra hosszat húzódó éjszakai autózást. Sok jót nemigen várok tőle. mesterséges légzést alkalmazna rajta. őfensége a maharadzsa kívánságára Sobriquet úr is vadászni készül. Valahogy műveletlenebbnek. 12. Government House. szabályokba kényszeríti. whisky-áztatta lejtőre. hogy szegényt csakis valami felejthetetlen lelki megrázkódtatás teperhette erre a reménytelen. Hogyisne. Pedig tulajdonképp nem panaszkodhatom a vádászmester nevére.. tessék felkelni. a leírások szerint felette félelmetes vadtulkára! Pontosan fél négykor. mert hiányzik belőlük a harmónia. Pedig a harmónia gúzsba köti a melódiát.mondja Scindia. dehát . kétoldalt sűrűsödő bambuszerdő .Még egy vendéget viszünk magunkkal . Sok időnk nem maradt alvásra. hányadik whiskyje után is megnyerően kellemes.

A mysore-i őserdőt ugyanis gauron kívül nagyszámú vadelefánt is járja.leterítheti. Az erdei félhomályból szellemóriások bontakoznak elő: két vadászelefánt. házi kakasunk vadon élő másának éles kukorékolása. A mahout halk parancsszavára feltápászkodik Mainah (Seregély) névre hallgató elefántunk. százados faóriások. arra telepszünk. hogy felesleges mozdulattal. Aki pedig ezt a helyzetet megunja. földig lógó folyondárok.érintetlen ősvadon. s nesztelen léptekkel indul a homályos dzsungelösvénynek. ha a széljárást óvatosan tekintetbe veszi. akár egész hosszában is végigheveredhet a matracon. el nem téveszthető hang. jól ismert afrikai kürtjel hallatszik: vad elefánt sikító trombitálása .. Az elefántok hátán is betartjuk az autókon megkezdett elhelyezkedést: Az első ormányoson Scindia s mi ketten ölünk. Mikor az elefánt meredek hegynek kapaszkodik vagy hirtelen völgynek ereszkedik. akkor persze fogódzkodni kell. Dúsan zöldellő. mert hiszen veszélyes vadat veszélytelen módon elejteni nem vadászember szája íze szerint való mulatság. csak kivételes esetben kap egy-egy magas rangú vendég elefántlövési engedélyt. Sőt. Igen kényelmes ülés esik ezen a matracon.matracot . majd pedig kakarnak. nagyon távolról. melyre még csak alig-alig szűrődik be a hasadó hajnal első derengése. Pávák elnyújtott miákolása jelentkezik. A gyarapodó világosság csakhamar megszólaltatja az erdőség egyik-másik lakóját: innét-onnét hallatszik már a jungle cock ébresztője. Oldalvást ülünk. de a nappaléi még nem ébredtek fel. beszéddel vagy bármilyen egyéb zajjal el ne árulja emberi mivoltát. Még mindig ösvényen haladunk. gyanútlanul közelébe férkőzhet a gaurnak s könnyű szerrel . fakoronát fakoronához fűző iszalagok kusza összevisszasága. mint tigrist zsákmányolni. a padre fektetve hozzák haza. egymás hegyére-hátára hanyatlott fatetemek . különben lefordul a lovas.. csak elvétve hallatszik egy-egy ébredező madár álmos csippantása. Erről sem állíthatnám. a kis rövid szarvú ugató szarvasnak a kutyáéhoz hasonló. A gyöngyözött bundájú chital-szarvas jellegzetesen éles szavát is mintha felismertem volna az elébb most pedig. hogy valami nemes fajtája volna a sportnak. Így aztán a szelíd elefánt hátán közeledő vadász. Afrika . a gaur tehát hozzászokott az elefántszaghoz. puskáimat magam mellé készítem. Az elefántot itt nem vadásszák rendszeresen.ráadásul pedig minden veszély nélkül . hogy a gaurt elefántháton igyekszünk majd megközelíteni. s egyszersmind szigorúan ügyel arra is. itt csupán a tigrisvadász-könyvekből jól ismert padet . Elég sebesen bővül a látás határa. Itt nem a Jaipurban dívó acél-bowdah járja. a másodikra a vadászmester s a francia kerül. éles vakkantása. Scindiától már tegnap hallottuk. egymás mögött. mikor az éjszaka hangjai elhaltak már. előírásos dzsungel ám! Ilyenben eddigelé még egyszer sem jártunk. aranypárás hajnalfény fokozatosan költözik be a fák alá. a gaur s a vad elefánt állítólag jól megfér. lelógó lábunkat az elefánt oldalára erősített lábtartó deszkán nyugtatjuk. meg a vadonélő elefántcsorda fatőrdelő. Az elejtett tigrist rendszerint valamelyik elefánt hátán.mélyén kiszállunk. Ennek kijárását meg sem kíséreltem. Kényelmesen elhelyezkedünk a matracon.szíjazzák az elefánt hátára. sokkal kellemesebb a jaipuri howdahnál. szuszogótrombitáló lármájához. Ez már valóságos. Pad angolul párnát vagy „vattírozást" jelent. Csendes még a vadonság is körülöttünk. Ez az a bizonyos hajnal előtti néma negyedóra. nem érdekli egymást. Angol tigrisvadász nyelven to pad a tiger annyit tesz. kialakul körülöttünk az őserdő.

Három emberünk azonban érti a dolgát. Csak legalább eszembe ne jutna minduntalan: odalent a völgyben várakozik az udvari autó.Sobriquet úr nélkül. meg egyébként is kétes élvezet az olyan állat vadászata. Rendkívüli ügyességgel. Egy-egy hangosabb szavából úgy veszem ki. s már jelentenek is a vadászmesternek. ez tehát már csak holmi „utóbőgés" időszaka. ki a temérdek régibb-újabb csapás közt eligazodik. hogy a jelenlegi bikanyom is fiatalabb állat csapása. borai közt otthonosabb. hogy vadászathoz nem sokat tud Sobriquet úr.. Izgatott kis embernek látszik. hatalmas agyarú elefántbikáim után nem is túlságosan csábít a jelentéktelen agyarú. estére már Government House-ban kell vacsorázni. Tudós elefántjaink óvatosan ereszkednek a lemászó nyomozók után. mi is néma figyelemmel kapaszkodunk a matracba. Hol emide fordul elefántja hátán. Az elefánt előtt haladó három gyalogos .Kisebb gaur-csapat járt itt az éjjel. Bárcsak idekint maradhatnék hát néhány napig. A vén bikák már nemigen tartózkodnak a tehenek társaságában. főként mikor csapatban jár. félős tehát. szarvasé. sőt még elefánté is.vadonságaiban zsákmányolt. sőt. legújabb vadászcimborámat a francia borost csak most érek rá kissé szemügyre venni. nyomozó legyen a talpán. disznóé. néhány borjas tehén meg egy bika. ki alig győzi csitítgatni. . Egynéhány kivételes „nyomozóművésszel" találkoztam Afrikában. Gyerünk utánuk. Vagy öt percig tanulmányozzák a helyzetet. Csaknem órák hosszat elcsoszogunk a mindinkább szűkülő ösvényen. suttogó hangon vitatkoznak. ez a három semmiben sem marad el afrikai kollégái mögött. valóban dzsungelszerű dzsungelt. a különféle dzsungel vad megszokott förtése. azt ki sem tudom mondani. Scindia tolmácsolja a nyomozók véleményét: . Zajtalanul lopakodnak előttünk a nyomozók. a hajnal csak most húzta le őkelméről a leplet. ezt a fenséges őserdőt. hol amoda.. hanem bízvást állíthatom. ezt az első. Reméljük. melynek testvéreivel lépten-nyomon barátkozik az ember. bámulatos biztonsággal halad előttünk a három nyomkereső. Sokféle nyom mutatkozik a féligszikkadt dagonyában: gauré. Most azonban letérünk róla. vastag ormányukkal ügyesen félrehajlítják az akadékoskodó lombot. testre is jóval silányabb indiai elefánt. A gaurok párzási ideje a december-január hónapra esik. Leérünk a dagonyához. sátorban tanyázhatnék. az ilyen nehéz testű állat nyomát. komolyan vadászhatnék ezzel a három kontyos hajúval . Alaposan összetaposták-fürödték a pocsolyát. Csupán az elefántormányok előtt szétnyíló lombozat suhogása. Hogy mennyire élvezem ezt a kirándulást. Hiszen nem mondom. az aljnövényzet helyenként oly tömött. Indulásunk előtti meglepetésemet. méltatlankodó szerecsenpofájuk kikifehéredik a sűrű ágszövedék takarása közül.az alattunk mélyülő szakadék felé mutogat: fenekén holmi dagonyázó hely pocsolyás süppedéke csillámlik. kérdésekkel ostromolja a mellette ülő vadászmestert.hosszú hajú. A talaj azonban oly száraz. félmeztelen bennszülött nyomozó . utána valószínűleg holmi kétségbeejtő estélyen kellemeskedni. Nyilván majomtársaság hajnali ivását zavarhattuk meg: itt lóbálódnak még a fölénk boruló lombkárpit közt. hogy mégis alaposan próbára teszi a nyomkövető munkáját. meg vastagbőrű paripáink egy-egy fujtatószerű sóhajtása hallatszik . aránylag könnyű követni. Eddig sötét volt.

éppen szembe lengedez. hogy a vad megpillantásakor a nyomozók hasra vágódnak. gyújtsak oda bátran... Most látom csak. hogy lábuk szára térdig egészen világos. Mihelyt a gaur észreveszi tévedését. Óvatosan hátratekintek. menten elugrik. lehetőleg mozdulatlanul kucorgunk a matracon. nagyokat nyög-szuszog. nyilván közelébe értünk a csordának. Most azonban úgy látszik. mintha rajta kívül senki nem látná. Melegednek a „ tehénlepények".Hegyes-völgyes az erdőség. Legfeljebb negyven-ötven lépésre lehetünk a gauroktól. hogy a vadat közelítenők. A mögöttem ülő Scindia is ezt súgja: gyenge bika.. Jó másfél órája tartjuk már a nyomot. Jelbeszéddel magyarázzák. Mihelyt azt akarom. Mindjárt gondoltam: Csiricsári feje tagadólag int. hanem a jelek egyelőre még nem mutatják. ő majd lábának gyenge nyomásával lefékezi az elefántot. Habár eddig még csak állatkertben meg a maharadzsák falain tanulmányoztam gaurszarvakat. kétségtelenül megállapíthatom.. Amennyiben pedig a gaur érdemesnek mutatkozik. A szellő járása kifogástalan. melynek sűrű mennyezetet csak imitt-amott nyilazza át napfény. És alig néhány perc múltán. még mielőtt magas kilátóhelyünkről bármit is észrevettünk volna. Látjuk már mi is. hogy Mainah álljon meg. Közben pedig állandóan közelíti a gyanútlanul ballagó gaur-csapatot. A nyomozók. A mahout néma parancsára Mainah is megáll. Elfelé tartanak. Elefántunk. Scindia már előzőleg elmagyarázta. Észrevettek. három borjú meg egy bika. hogy mindnyájan a legnagyobb csendben maradjunk. Fektükben mutogatják. ott a vad előttünk.. majd ismét alacsonyabb lombsűrűk váltják fel. ellátni benne vagy száz lépésig. Most valamivel ritkásabb az erdő. lövésre nem érdemes. Az utasításnak megfelelően. csaknem fekete és jóval nagyobb a többinél. hogy az előttünk álló bika igen silány szarvú. mely ― amint már említettem ― hozzászokott az elefánttal való találkozáshoz. hogy csak tovább.. Ezt magam is könnyen felismerem: a tehenek meg a borjak csokoládébarnák. fokozott csendre intenek. korgatja gyomrát. A francia borászt azonban felzaklatja a gaurok megpillantása. Fődolog.. csak érintsem meg az előttem ülő mahout vállát. még elefántjainkat is jól megszuszogtatja. nyilván fiatal állat. a bika ellenben sokkal sötétebb. legelgetve vonulnak. hogy ahol vannak ni... hasra vágódnak előttünk a nyomozók. a hátsó elefánton ülő vadászmester véleményét lesem . 10 fesztelenül Kilencen vannak: öt tehén. Megálltak. mint az eddigiek voltak. komolyodik a helyzet. jelekkel mutogatja. a mahout azonban továbbhajtja elefántját a vad felé. egyelőre ránk se hederítenek. A hajnalban észlelt többféle állathang ellenére majmoknál meg néhány dzsungel tyúknál egyebet nem is láttunk még. tenyerükkel szájukat kopogtatva. kíváncsian tekintenek felénk. hogy a gaurnyomokban mutatkozó hulladék már nem oly hideg. mintha fehér harisnyában járnának. lassan. A szép lombos rengeteget. Az erdő mélyének félhomályában bivalyszerű. Mainah azonban továbbra is sans géne10 recsegteti az ágakat. s hirtelen mozdulattól a lehetőség szerint óvakodjunk. Hadonászva integet.. A . nagy fekete állatok mozgolódnak. hellyelközzel bambuszcsoportok.

Ez aztán váratlan meglepetés! Hiszen eddig mégcsak halvány reménysugara sem derengett a tigrisvadászatnak. anélkül hogy egyéb vaddal találkoznánk. Egy ideig onnét fentről. forró kövektől. biztonsággos magasságból évődnek rajtunk. kiderül. A vad észre is veszi. cigány képű langurmajom jelenik meg a fölénk boruló fakoronák közt. . de hamarosan ismét megáll. Sikerül is mindhármukat egy képre örökítenem: majmot. körülötte teljesen kopasz. hogy ilyenkor még a legkisebb sűrűből is nehéz kizaklatni a tigrist. otthagyjuk az ismét gyanútlan legelészésbe kezdő vadtulkokat.A szomszéd falu határában tigris tartózkodik . különféle kis machinációk. Akkor hát eddigelé miért igyekeztek tigris-reményeinket eloszlatni? A szóbanforgó falu határában kiszállunk. távolabbi erdőségek felkeresésére pedig ma már nincs idő. mind lejjebb ereszkednek. Elsőnek két ezüst szőrű. kényes talpát félti a fájdalmasan égető. két shikari-forma alak valamit jelent a vadászmesternek. Még csak fele útján sem járunk Mysore-nak. Jó egyórás kocsizás után tudom csak meg. Később valami csókaszerű madár meg egy szép zöld papagáj is fölénk telepszik. hogy ott már jó ideje napról napra kikötögették a tigriscsalogató bódát. .amit egyébként mar többször is hallottam ―. várnak minket. csókát. nincs messzebb negyedórai autózásnál. Aztán szép óvatosan elfordulunk. A vadászmester és Scindia egyhangúlag állítják . erdőségnek még csak nyoma sem mutatkozik.Ez a két hírnök nemrég jött el onnét. s lám most minden bevezetés nélkül. hirtelen előttünk terem. miért kellett oly hamarjában ott hagynunk a gyönyörű őserdőt. hogy puskám csövéhez alig merek nyúlni. pontosan tudják. Úgy Játszik. Oly pokoli a meleg. még megfeketedni sem ért rá teljesen. Minthogy a látottakon kívül állítólag nem tartózkodik ebben az erdőrészben gaur. melyben némi türelemmel bizonyára újabb gaur-csapatra akadhattunk volna. papagájt. hazafelé indulunk. köves lankák emelkednek. meg is ugrik kissé. A vadászmester és Scindia egyhangúlag kijelentik. leheveredünk. Nemigen hajlandó kilépni a naptűzte sziklás terepre. A meglett gaur-bika szőre ugyanis annyira megsötétedik. mindjárt meg is hajtjuk. Fiatal kamaszbika. nem tudván eldönteni a vitát. Gyalogosan indulunk a menedékes dombhajlatnak. amint a ritkás szálasból ki-kifeketedik.vadászmester hiába csendesíti. hogy erdőben tiszta koromfeketének látszik. titkolódzó fondorlatok. hanem aztán. hol feküdt meg a ragadozó. jóízű falatozáshoz látunk. A keleti kiskirályok udvartartásainak szinte már jellegzetességei az efféle előre nem látott fordulatok. Mélyedésben épült a község. Újból megközelítjük a csordát.újságolja Csiricsári. minthogy szelünket nem foghatja. sőt végül csaknem közibénk ülnek. sőt még a hátsó nadrágzsebben tartott cigarettatárcát is úgy megtüzesíti a nap. . tehát már régebben készülődtek erre a vadászatra. autóba ülünk. mikor valamelyik falurészen váratlanul megállunk. hanem elfogyasztani ismét felszaladnak a fatetőre. hogy kár lett volna a bikát bántani. hogy tulajdonképpen miért is oly sietős a dolgunk. Lemászunk az elefántról. Különféle látogatóink érkeznek reggeli közben. Miközben a helyszín felé autózunk. További másfél órás elefántozás után ismét az autókhoz érünk. A feléjük hajított ételmaradékot bátran elkapják. sőt néhány felvételt is sikerül róla készítenünk. előcipeljük autóbeli eleséges kosarunkat. át kell tennem másik zsebbe.

De ni csak. a borkufárból. jóllakott az éjjel bivalyhússal. Nekünk ebben a tigrishajtásban legfeljebb a néző szerepe jut. vigyázzon. Vagy másfél kilométer hosszú lehet. bántatlanul leugorhatnék róla.. a franciát azonban hárman is elkísérik: a vadászmester. ilyen hevenyészett machannal még nem is volt dolgunk.mondom F-nek ezek ugyan ellátták a bajunkat.Mihelyt felérünk a dombtetőre.. A lépteink alatt elpattanó száraz gally júdás-szava messze elhallatszik ebben a tikkadt csendben . De hát mirevaló volt akkor a ravasz Csiricsári bizalmas megjegyzése. A shikarik állítása szerint körülbelül a közepe táján hevert el a tigris. Utóvégre ők valóban nem tudják. csak helyezkedjünk el mielőbb. az éj folyamán oda hurcolta a bozótszélbe pányvázott bivalyt. Lehetőleg nesztelenül. Csak ezt a folytonos felelősséget. ha a létrát visszatámasztom . igen sűrű körülöttük a lomb. bizonyára álomra nyújtózkodott a nullah leghűvösebb rejtekében.Na . Nem kockáztathatom. hogy esetleg idő előtt lemásszanak s bajba keveredjenek.gondolhatják hátha csak pacsirtát lőttem vele? Belőlem nyilván mégis többet néz ki Csiricsári úr.Magát állítom a jó helyre. azonnal indulhat a hajtás. Azt is csak most halljuk. Igaz viszont. nem ülünk oly magasan. milyen váratlan helyen áll a francia machanja! Éppen felmászóban vannak. vajon volt-e már azelőtt is puska a kezemben. Ezt ugyan nem állítanám ilyen határozottan. machanjaink is elkészültek. keskeny. Unom már ezt az állandó babusgatást. a tigris bizonyára odamegy.. A bozótosból némileg kimagasló fa ágazata közé készítettek számomra leshelyet. azon súgja felfelé: . Így majd csak akkor jöhetnek le. Mi csak azon esetben beszélhetünk a tigrissel. lefekteti a fa mellé .Bocsánat.. Scindia meg egy shikari. Mert bennünket legalább magunkra hagy. hogy szükség esetén le ne ugorhatnék. meg testi épséget ne emlegetnék már ezek a különféle vadászmesterek. hanem az ágak mozgásából pontosan látom. Mondom.megszünteti összeköttetésünket az anyafölddel. Leereszkedünk hát a völgy béli berek innenső végéhez. szinte lábujjhegyen óvatoskodunk befelé. de száz méternél aligha szélesebb. ha a kollégák ott elöl netán mind a négyen elhibáznák. És ha volt is . de rajtam a felelősség. hogy a tigris aligha figyelmes ilyenkor. melyet a hajtás előtt a fülembe súgott: .! Egyszerre világos előttem a helyzet: . honnét keskeny gyalogösvény furakodik a sűrű tüskebozótba. sértetlenül juthasson a mi állásunkig. Mihelyt F-fel ketten felmásztunk s elhelyezkedtünk a két deszkán.. mint Jaipurban meg Bhopalban voltunk. Viszont az ő helyzetüket is megértem. világosan megértjük a helyzetet: Sűrű bozótossal benőtt. hogy a tigris. meg biztonságot. vasból készült szószéknél! Nem is valami magas. Elégeti köztünk a hidat. Ezúttal tehát a tigris számára sem leszünk oly elérhetetlen magasságban. mely csak itt a sűrűben. Így némileg komolyabb színezetet nyer a tigrisvadászat. Mindnyájan puskát szorongatnak. Csiricsári fogja a fához támasztott kis létrát. mint ide-oda kapkodó kollégámból. Kérdő tekintetemre tölcsért formál szája elé. hol a leshelyük: közvetlen előttem vagy ötven méternyire! Pontosan a tigris állítólagos pihenőhelyének irányában.. karéj alakú nullahba tekintünk le. .. Ők ugyan nem látszanak tisztán. mégis jobban tetszik a jaipuri matracos. völgyhosszat jöhet. Másképpen lehetetlenség. hogy a hajtók már el is állták a sűrű túlsó végét. Két keskeny ülődeszka csupán..

hosszan hörög.. Egy-két elfojtott hörgés .. Afrikában is gyakran találkoztunk ilyesféle fákkal. amennyi ebbe a völgybéli sűrűségbe belefér. . Nem is hallatszik egyéb néhány apró rovar zümmögésénél. az uborkafára nyilván mégis sikerült felkapaszkodnunk... csakhogy azokon még nagyobb.. Sortűz dörren franciáék machanján. A hajtók zajongása megkezdődött. Csak akkora. Puskánknak aligha... hosszasan rajtunk felejti nagy... a lehetőség szerint szemfüleskedjünk. hogy még a mi fülünket is eléri. Ezúttal tehát nem én vagyok a „díszvendég". a sűrűség. miféle fa lehet ez a miénk. Ezt pedig nem mindenki mondhatja el magáról..egyenest felénk tart .közvetlen előttünk.már látom is. hogy mi itt legfeljebb a díszlethez tartozunk. Ilyenkor a világ összezsugorodik. az orrom előtt akadékoskodó franciát.egy chinkaragazella szimatoló feje. hol mozog.ágak reccsenése nehéz test botladozó ugrása . Nem tudom. Akkora a hőség. Még egyszer megvizsgálom a puskát. Ilyenkor minden egyebet elfelejtek. Ha tehát nem lövünk is tigrist. Pillanatra még a szívverésem is eláll. És aztán . Négy lövés csaknem egyszerre. A gazella kilép. szemünknek. A láthatatlan közelgő azonban meglassul. Lelátásunk felette korlátolt. Leeresztem a puskát...a rögtönzőt megnyomom -. azon túl már összeszakad a sűrűség.halk ágroppanás . Ki-ki maga mellé rakta lelőtt hurkáit. egykét méteresek csupán. fülünknek azonban tán csak jut valami a mulatságból... hogy flóbertgolyóval a vastag hurkák vékony kocsányát igyekeztünk ellőni.. Most már azonban sejtjük a dolgok további állását is: A maharadzsai parancs nyilván így szólott: a magyar vendéggel gaurt. Aztán a kis tisztásra nagy óvatosan kitolódik . Aztán annál sebesebben pótolja a kihagyott taktust. az uborkafát. a lombozat némi árnyékában is dől rólunk a verejték. csillogó szemét – és meggyőződvén róla. F fényképlencséje is célozza már a kérdéses pontot.. Aztán nekilátok a figyelésnek.vagy tíz perccel a családi idill eltűnése után . Néhány parányi tisztás nyílik itt az uborkafa körül. Egy helyben szuszog .... . mintha hőguta ütötte volna. Anyjuk feltekint ránk. Mozdulatlan körülöttünk minden... sötétvörös gyümölcs lógott. és azzal szórakoztunk. a franciával pedig tigrist lövessenek. A hőséget... A tigris meg én. Egyszerre csak . töltényeket. nyomában két apró borja tolakszik. hogy még itt.közeledik a zaj . gyanútlanul továbbvonul. hogy csupán az uborkafa érdektelen tartozékai vagyunk. a szereplők ott ülnek előttünk a másik machanon.. Puskám csövét apránként fordítom . És csak ketten vagyunk a világon. az egész tájék. ki úgy „suttog" kíséretének. Ha tehát egyéb eredményre nem is számíthatunk..rekedten.. Végtelen másodpercek.Hát minek tart engem tulajdonképpen ez a huncut? Hisz minden gyerek láthatja. kezem fejével törölgetem a szemembe csurgott izzadságot. Madzagszerű kocsányon hosszúkás. Meg az előttem levő machanon a francia. a levegő. uborkaforma gyümölcsök lógnak rajta.. Így versenyeztünk.. Ott „hurkafának" hívtuk.

. Hanem midőn az arcátlan vadászmester kijelenti. hogy első tigrisét milyen szerencsésen sikerült elejtenie. Látni ugyan most sem látom. Most már hallunk ám egyebet is! A francia sógor nyelve megoldódott! Javában kiáltoz már felém. de a hallottak világosan beszéltek: a tigrisnek vége. . A vadászatról helyszíni közvetítést kap a maharadzsa. (Hogy milyen körülmények közt.aztán csend. csakhogy nekem nem tetszett.. a vadászmester is Scindia is. sehogy sem enged szóhozjutni. csak annál valamivel nagyobb. Husángokból hevenyészett saroglyára fektetik náhart. Hosszú hajú. a shikari is. Boros cimborám. hogy a mysore-i maharadzsa fővadászmestere tíz lépésről elhibázza a tigrist?.. Pedig hát négy lövés csattanását hallottam. Scindia és Csiricsári mahagóni arcának azonban egyetlen izma sem rándul. azt aligha jelentik. hiszen nem mondom. Máris tudomására jutott. alig tíz lépésre előttem. ők sem tagadják. És négyük közül éppen az én boros komám lőtte volna oldalba? No. ötfélét is kérdez. hogy leadó-rádióállomás rejtőzik benne. három pártfogójával. Egyeden számbavehető golyóét. olyanforma. a tigrise megvan. mint amilyet nálunk a fagylaltosok tologatnak.Én lőttem ám! . Megállítják a közeledő hajtósort. a juvaradzsát házunk télikertjében leljük. hogy én is meglőhettem volna a nekem szánt gaurt.) Mikor este hazaérünk. F és jómagam gondolkozva lépkedünk utána. nincsen lehetetlen a földtekén. a tarka bőrű dzsungelkirálynő szentmihálylovának nyomában.bezzeg csak egyeden golyó helyét találjuk csillogó bundájában... Lélegzetfojtva figyelünk .nem bírom magam tovább türtőztetni. Az autóhoz érve számtalan limonádé ürítésével ünnepeljük a büszke nimródot. hogy legyen nyugodt. Mert mikor a hosszas kődobálás és egyéb előzetes óvintézkedés végeztével.legalábbis egyelőre. Kisül. félig angolul.de csupán a rovarok zümmögése hallatszik. . Első szava amint megpillant: . mi az eredmény? ― kérdi whiskys poharát lengetve.Ebben nem is kételkedem .Még egy mély. itt szusszantott utolsót. .. hogy parancsának legalábbis egyik fele pontosan teljesíttetett: a francia vendég meglőtte a neki szánt tigrist.. Komolyságunkat csak nagy nehezen sikerül megőriznünk. gyengéllettem. Később azonban. furcsa. egyetlen jól irányzott lövéssel! Egymásra nézünk F-el. magyaráz is közben.Na..felelem lemásztomban . no.. Másrészt mégiscsak könnyelműség volna feltételeznem. Így aztán csak csillapodtával tudom vele megértetni. Furcsa alakú kordé áll az autók mellett. félig franciául. mind a négyen odagyújtottak: a francia is.. holott ő váltig lövésre bíztatott .Igyunk a vadászok egészségére! Boros franciánk sugárzó arccal kezd élményeinek szóáradatába. alabárdszerű lándzsával felszerelt hajtók vállukon cipelik le a faluba. Mert még egy második is érte: első lábát könyök alatt Attól azonban bátran világgá ment volna. a hajtók végre előhúzzák a szép nagy nősténytigrist . abban a nagy tüskebokorban. Szemrebbenés nélkül előadja. hosszas kerülővel uborkafánk alá érkezik. vontatott sóhaj .

vadpatakon. Government House. Hamarosan meg is érkezik egyikük: gaur-nyomra ugyan nem talált. Vagy másfél órát követjük a csorda nyomát.ezek emberi dolgok. Néhány chital-tehénnél egyéb vadat nem is látunk. 13. szagos. a szétküldött nyomozók hírhozását várjuk. Innét már nem messze esik Ootacamund. Mysore. Egyikben ketten ülünk F-el. nem volna-e okosabb egyszerűen odébbállni innét? Ez a sokféle huncutkodásármánykodás teljesen elkedvetlenít bennünket. hogy utánuk eredünk A vadászmester állítása szerint a többi gaurnyomozó még órákig késhet. Sobriquet úr babérain piheni ki fáradalmait. Egyelőre még nem indulunk. másikban Scindia és a fővadász. . meg így. igazam volt . hogy minden kijelentés mögött valami rejtett farkasvermet sejtsünk. hogy túl gyakran elfog. Másik erdőrészbe mehetünk. dzsungel-kakasok kukorékolása. És mire felocsúdunk. Hajnali háromra tűzzük ki Viktornak a keltést. Febr. A forró időszak agylágyító hősége elől az ootacamundi hegyi klíma kellemességébe menekülnek India uraságai. sokféle madárdal örvendeztet.Felháborodásom szavait a vadászmester s a francia aligha tűzik kalapjuk mellé. Hanem gyanakodni. Kettesben vacsorázunk F-el és azon tűnődünk. S minthogy leírás szerint nem is valami távol lehetnek az elefántok. indusok egyaránt. Ez ugyanis hegyvidék már. Pontosan elindulunk. Kényelmes kocsinkban jóformán azonnal elszundikálunk.Hogy aztán őszintén beszél-e.a juvaradzsa is helyesli.. azalatt talán sikerül megközelítenünk az elefántcsordát s néhány felvételt készítenünk. Ismét tegnapi elefántjainkra kapaszkodunk. hogy elefántlövésről nem lehet szó. közönséges. akkorákat ásít. . onnét ma kedvező jelentést kaptunk. Örömmel vesszük a jó hírt. Ezúttal is két kocsin. Nagyszerűen hűvös. hátha azóta érkezett hír gaurokról. Mainah nyilván igen álmos még. arra csak egészen kivételes esetekben ad engedélyt a maharadzsa. elhatározzuk. ki végtelenül restelli a vacsora előtti incidenst Jól tettem. Visszafordulunk tehát. bambuszrengetegen által.hajtogatja . hajnalban ismét megpróbálkozhatunk a gaurokkal. Pedig sokkal inkább csalódni vagy akár becsapódni kéne . mert érzem. . Hegynek-völgynek. gyönyörű ősrengeteg ébredezik körülöttünk. amit mondtam. javában hajnalodik. fél négykor. a várakozó autók irányába. Tegnap említettem már. trombitáló zajongásukat ismételten meghalljuk. Indiának Simla után legnevezetesebb hegyi üdülőhelye. angolok. arról már nem mernék jótállni. Habár fatördelő. Vajon az a kitűnő maharadzsa sejti-e. hanem vad elefántcsorda friss csapását újságolja. fűszeres erdei levegő. szakadékon.mondja Scindia -. a Nilgíri hegyláncának északi lejtője. Meglehetős kínos csendben oszlik szét a társaság. anélkül azonban. harmatcsillogás. Utálom a gyanakvást Talán éppen azért. Módfelett gyanakodóvá válik az ember Indiában.Ha nem restellnek felkelni . Lassanként hozzászokunk. hogy fényes országának milyen sötétlelkű a vadászmestere? Később még beállít a kedves Scindia. dómszerű őserdőn. meg úgy.. hogy a nyilván szaporán vonuló elefántokat utolérhetnők. majd beleszakad az állkapcsa.

A mahout. hogy néhány évvel ezelőtt még derék paripám. Ilyen módon fogdossák ki az akolba szorult állatokat. Mainah is saját szakállára járta a dzsungelt. Ezek a mahoutok saját. hol nyomban megkezdődik szelídítésük. az ilyen befogásnál egymást érik az izgalmasnál izgalmasabb jelenetek. Nemcsak India területéről. hogy két hónap leforgása múltán már a mahoutot is megtűrik hátukon és egy-két iskolaév végeztével szégyenkezve gondolnak vissza műveletlen. hogy Indiában jóformán sehol sem tenyésztenek elefántot A széltében látható házielefántok majdnem egytől egyig vadonban fogott. hogy a tenyésztett elefánt szerencsétlenséget hoz. . nem kell senkinek. összepréselik. a nézőközönség onnét figyeli az elefántfogás magas tudományában képzett mahoutok munkáját. külön e célra betanított házielefántjuk hátán lopakodnak be a karámba s az ott szorongó vad csapat minden arravaló tagját külön-külön .) Hallom. óriás testük egész súlyát nekidöntik. külföldről is sok vendég érkezik a híres látványosság megtekintésére. hogy erejük és érthető ingerültségük a lehetőség szerint lelohadjon. A mysore-i khedda rendkívül nevezetes esemény. Az ekképp megbéklyózott. ő is a vadelefántok tisztelendő társaságához tartozott. jóformán mozdulni sem tud. vagy nagy erejű szelíd elefántjaival legott ki is vonszoltatja a karámból. Ezt a pillanatot használja ki a mahout: lecsúszik elefántja hátáról és szempillantás alatt hurkot vet a közrefogott hátsó lábára. míg csak végül teljesen közre nem fogja a gyanútlan vadócot. Ilyenkor valóságos tribünt is építenek a karám köré. laposan fekszik szelíd állatja hátán. már csak emberekkel érintkezik. nehogy a szorongatott állatok összetörhessék a kerítést. immár tehetetlen foglyot fához láncolja.Most hallom Scindiától. India szelídített elefántjainak hova valóságáról még egyszer sem szólottam. Az ekképpen csapdába került foglyokat napokig éheztetik. A két szelíd elefánt aztán addig-addig mesterkedik-barátkozik a félrecsalt vad-rokonsággal. Nagyszabású elefántfogást . míg csak valamelyik tagját félre nem sikerül csalnia a többitől. azokat legkönnyebb civilizált életre szoktatni. A karámot éjjelnappal tüzelő. mindenki fél tőle. Ma azonban valószínűleg lenézi civilizálatlan rokonságát. A maharadzsáktól azt. Pedig bizonyára nem mindenki tudja. a többnapos éheztetés után kezdődik. Ez a két tudós ormányos addig-addig jár-kel a vad rokonság közelében. nehogy a vadak észrevegyék. A tulajdonképpeni előadás csak aztán. hallottam. Nepalban évente. A rabul ejtett állatokat aztán külön e célra készült másik akolba zárják. több napig eltartó. Ebbe szorítják. állítólag az elefánt színéhez hasonló öltözékben. A dzsungelnak valamely alkalmas részében hatalmas karámot építenek. vad elefánt korukra. lármátverő népség üli körül. s hogy a mahoutok bámulatos ügyességük ellenére is akárhányszor komoly bajba keverednek. szelídített állatok.megkötözik! Egy-egy mahout rendszerint két szelíd elefánttal merészkedik be. Leginkább fiatal tehenekre pályáznak. Mysore-ban azonban csak háromévenként.ma már csak két helyen tartanak rendszeresen: a Himalája alatti Nepál államban és itt Mysore-ban.kheddát . majd pedig fokozatos iskoláztatásuk. Mihelyt ez közéjük kerül. (Az eddig látott vadászelefántok is valamennyien tehenek voltak. Mondják. Legtanulékonyabbak. bámulatos ügyes és türelmes fondorlattal a vad elefántcsordát. az akol közepére tereli-zavarja a rabul ejtett csapatot. s lehetőleg befelé. addig-addig forgolódik körülötte.

mint Afrikából. Hátha sikerül kézre kerítenünk. Scindia elkíséri. A falu népe ízibe körülfogja kocsinkat. immár a harminchatodikat. hiszen az Indiából való szállításuk akkoriban keresztülvihetetlen volt.Messze nem megyünk . Valóságos agancs-erdő sűrűsödik a vörösbarna. Már sietünk is három helybeli atyafi nyomában.a közelben épült kis vadásztanya felé. ha netán valamire szüksége lenne útközben. Meglehetős csalódott hangulatban folytatjuk utunkat – egyelőre még elefántháton . eddigelé. helyette azonban mintegy százfőnyi c hital-csapatot. egyetlen friss gaurcsapatra sem akadtak. Azonban valamennyi Bastban van még. Az autókhoz érve megtudjuk az immár összegyűlt nyomozóktól. A hazatérő kecskenyájat éppen a szélső háznál érjük: hatalmas porfelhőben százféle mekegés. Vezetőink egyszeriben intézkednek. Sajnálom. Végül még egy kakar-bakkal . hogy nem lőhettem. most találkoztam először ezzel a furcsa kis szarvassal. úgy látszik. erre-arra terelik-fordítják a megzavarodott kecskéket. . a falu végén emelkedő sziklás domb felé.11 11 Az afrikai elefánt megszelídítésével évtizedek óta kísérleteznek.. a párduc kísértette községbe. hogy hiába jártak. a számára bizonyára félelmetes sziklahegy irányába.. Az indiai elefánt. fehérgyöngyös szarvasfalka felett. mind szaporább lépésre biztatjuk a gyanakodva . F-nek. Hátha mégis sikerül még gaurnyomra bukkannunk? . Magam pedig. hogy ha már egyszer itt vagyunk. minden perc drága. elnyeli a dzsungel.nehogy majd megkéssünk a hazakocsizássa l. A nap már nyugovóra hajlik. honnét tegnap párduc garázdálkodásról szóló hírt kaptam. hát próbáljuk meg.tolmácsolja a sokaság beszédét Csiricsári -. félelmetes rokonságának. Hanem akkor gyerünk egy-kettőre. Már vagy harminc kecskéjét levágta szegény falu-népének. Útközben még meg akarok állni valamelyik falunál. sokfelé érthetetlen kiabálás hallatszik. barkás agancsú. alkalmasint még a tegnapi hőségtől vagy tán a hiányos éjjeli nyugalom következtében annyira megfájdult a feje. Mire azonban puskámat felkapom. ide-oda ugrasztják a pásztorokat. Pedig Hannibál híres harci elefántjai nemigen kerülhettek elő máshonnét. teljesen jelentéktelen eredménnyel. Bármennyire sietünk is. ma is elvitte egyik tagját. valamennyien egyszerre magyaráznak a vadászmesternek.figyelmeztet a vadászmester . hamarosan elmenne kedvük az elefántfogástól. néhány csaholó kuvasz is segédkezik. tán félóra sincs hátra a teljes besötétedésig.Afrikai elefánttal próbálnának ilyen cirkuszt csinálni! Azt próbálnák belezavarni a khedda kerítésébe! Lábára béklyót verni! Azt hiszem. Immár ismét kifelé tart. Nagyobb részük bika. mégis késve érkezünk Chamarajanagarba.ugató szarvassal . Gaurcsapást ezúttal sem találunk. Ennek reményében nem is sokat időzünk. még vadkorában is csak amolyan szelíd lelkű. s alig öt perc múltán siker ül is hátraarcra kényszeríteni a nyájat. Mi pedig mögötte haladunk. Csiricsári társaságában. de az emberek erősködnek. reggeli után újból Maina h hátára kapok. jámborságra hajlamos oldalága az Afrikába szakadt. kénytelen autóba szállni s visszatérni Mysoreba. melyben megterített villásreggeli vár bennünket. Lövésre tehát nem kerülhet sor.A párduc naponta dézsmálja a falu kecskenyáját . csak alig egyórás kerülőt teszünk elefántháton.is találkozunk. Ugyan kissé későre jár.

hatalmas párducmacska hasal.nem lát meg . annyira fogytán a világosság..súgja szomszédom -. És amint a mindinkább homályosodó bokorrésen kitekintek . hogy távcső nélkül már alig tudom a gidát megcélozni. Az egész hadművelet célja. Körülöttünk még ide-oda kavarog. a pásztorok behajtottak. hogy van ott valami... ami az elébb még nem volt ott. ezzel néha Afrikában is sikerült becsapni a falánk párducot. Hamarosan kiérünk a domb lábához. hogy amögé bújjak takarásba.. míg rá nem veti magát a kecskére ... tüskebozót tövéhez kötözi..súgja válaszképpen.. Most éppen odalátunk a siralmasan bégető. Itt is vagyunk már ketten a vadászmesterrel.egyetlen hatalmas ugrással a közeli sziklatömbre szökken . Várok is vagy két-három percig. már csak legfeljebb negyedóráig láthatunk.mekegő kecskéket. Sajnos azonban.. Köztünk a bokor. Közben némi átlátszó rést metszettünk a nagyonis tömött tüskebozóton. Centiméterenként emelem puskám csövét a lőrés magasságá ba.... . . . mire a nyájverte porfelhő megülepedik.. kipányvázott kecskegidára... Indulnak a kecskék. A párduc meg sem mozdul.. Inkább csak sejtem. Gyakran célhoz vezető fortély... Uramfia! a gödölye mögött sötétedő bokrok alatt . jelekkel adják tudtomra. szívesen sietnek hazafelé.. Jól tudják ezt vezetőink is. a pásztorok azonban máris fordítják... . hogy a domboldalban netán leselkedő párduccal elhitessük: a fehér gödölye félretévedt a nyájtól. szinte tigrisnek nézhetném. de láthatatlanul iramodik felénk..... mintsem látom.... Hatalmas bestia. hurkot vet a lábára... Az idő azonban rohamosan fogy. Mozdulatlanul hasalunk. Félreug runk emez oldalára.kiáltja Csiricsári. nyilván megfeledkeztek a hiányzó gidáról.Itt a párduc ― lehelem társam felé. Legfeljebb tíz perc telhetett el a gida kikötése óta.kapásból utána lövök – eltűnik. Mereven figyeli a gyanútlanul mekegő gidát. kiáltozása. Meg a szegény gidát is megmenthetném még... tanácstalanul béget a nyáj......hiszen jóformán el sem hibázhatom. riadtan rugaszkodó. Mérges hörgés válaszol a durranásra. Feje azonban egyre jobban elmosódik a távcsőben. .Várjon! Ne lőjön addig.gyanús. oly közel esik.. Csak nagy.Ne lőjön még . majd ha ráugrik. vastag nyaka tövére . Nagy óvatosan emelem szemem elé a fényerős messzelátót. Felugortomban ismétlek. A céltávcső látókörében világosan megjelenik a párducfej.Look out! He is coming12 ... Még javában idehallik a betakarodó nyáj mekegése. a többiek pedig már mutatják is az alig nyolc-tíz lépéssel odébblevő bokrot.. . Akkor biztosabb.. Miért tétovázzak ... És szép nyugodtan megérintem a rögtönzött ravaszt. most a szügye is kimutatkozik. hasra lapulunk a sűrű tüskebozót tövében. világos folt kapja meg szememet..... gömbölyű fejét meg két első lábát látom. Pontosan álla alá helyezem a hajszálkeresztet. a pászt orok füttyögetése. egy-kettőre kész a haditerv: Egyikük hirtelen nyakoncsípi a hófehér gödölyék valamelyikét. Hörgő árnyék villan át amazon ... 12 „Vigyázat! Nekünk jön!" Rekedten hörögve. .

bármilyen fogadást álltam volna. A holnap reggeli folytatás körül eleinte nehézségek mutatkoznak. ezt bezzeg el nem engedem. Végre-valahára ígérkezik némi komolyabb mulatság. Lövésem talált. Mióta minapi huncutkodására kissé .. 14. Hiszen olyan nyugodt kézzel céloztam torkon. Különösebb izgalomra ugyan holnap sem igen kerülhet sor.se vége. A sebzett párduc pedig rosszabb a tüze s istennyilánál. az ilyenkor szokásos régi módszerhez folyamodom: két sarkánál fogott fehér zsebkendővel végigsimítom azt az egy-két négyzetméternyi területet.jól eltalálta! . És mikor gyufafénynél megvizsgáljuk. meg sem lehet kérdezni . azzal nem tanácsos ilyenkor ujjat húzni.. nagy felelősség. Veszélyes vállalkozás. Így legalább az esetleges megtagadást sem kockáztatjuk. hova? Egyelőre persze megáll a tudományunk. hogy jókor félreugrottunk s el nem kapta valamelyikünket. tisztára elhibáztam.töri meg társam a csendet . Még szerencse. Hálisten. hogy az ese tleges vért már lehetetlen meglátnunk. Második lövésemmel. ahova tetszik. Sötétségbe fulladt a világ. Csak azt nem értem. mire hazakeveredem. hol hasalt a párduc. hagyjuk a dolgot a shikarikra. melyen a lövést kaphatta. De a tücskök cirpelő hegedűszavánál egyebet nem hallunk. Mysore. A további keresést tehát holnapra halasztjuk. őfensége visszavonult már. melyet sziklára ugortában vetettem utána.. izgatottan érdeklődő népnek szigorúan m egparancsoljuk. hogy nem kérdezhetjük meg őfenségét. Igaza van. Miután azonban pontosan tudom. de szerencsére sikerül őket eloszlatnom. ágya mellett vacsorázva beszélem el izgalmas kalandomat. . F le is feküdt már..Néhány percig még mozdulatlanul fülelünk. a vadászmester és én. nem ment volna sehova. Csiricsári nem is védekezik tovább. Febr. A nyomkövetés azonban magában vév e is nagy mulatság. A vadászmester mindenáron le akar beszélni a hajnali kimenetelről: . Most már csak az a kérdés. Különben is késő van. annyira besötétedett. Leteszi a fegyvert. Government House. Nyakunk közt teremhetne. Néhányszor végighúzom a kendőt ide-oda. Ebben nem is kételkedtünk. szikrát vágott a golyó a kősziklán. Közvetlen a párduc alatt. miképpen vihette el? Mire a rálövés helyére közelítünk. reggelre bizonyára kimúlik a sebzett párduc.Dehogyis találtam el jól! Ha jól találom. Hiszen ez nem meglepetés.You bit him allright . Érthetetlen eset.Őfensége engedélye nélkül nem merem megkockáztatni. Későre jár. hogy visszatértünk előtt senki emberfia ne merészkedjék a sziklahegy közelébe. A faluszélen egybegyűlt. se hossza Csiricsári kifogásainak. Hajnali fél ötkor indulunk hárman: F. Hanem első lövésemet kétségtelenül megkapta. Csiricsárival újabban kezdünk megbarátkozni. F is mindenáron ki akar jönni. Van „saját" autónk. hogy helyben marasztom. mielőtt kimondhatnánk „jaj nekem". hiszen eddig úgysem látott még egyebet udvari díszvadászatnál. csupa vér. a jüvaradzsa szavai szerint oda hajthatunk vele.

vagy pedig parancsolja tisztes távolba.. Köveket gyűjtetünk a falusiakkal s alaposan megdobáltatjuk az átvizsgálandó bozótrészt. Mióta egymásra mordultunk. F-et két megbízható fegyveres shikari védelmében hátrahagyjuk. Kollégáik hátulról szállítják utánuk a friss muníciót. szakadékos sűrűség következik... hogy ezeket a lőszerszámosokat lehetőleg fegyverezze le. tüskés. asszonyostul. melyre a párducot felugorni láttuk. Csak imént. Akik helyett meg kell lőni a tigrist. Mögöttünk leselkedő kődobálóinkat legottan felparancsoljuk némi magasabb sziklák s girb e-görbe fácskák tetejére.. erősítik a kőbombázást.. Első dolgunk a tegnapi lövés helyének alapos megvizsgálása. És amint megadom a jelet a további kődobálásra . másikban meg ókori pisztolyt. gyerekestül. egészen megváltozott. egészen jól megférünk. honnét aránylagos biztonságban hajigálhatnak. Le kell szál lnunk kilátósziklánkról. Mert ha ezek netán lődözni kezdenének . jóformán járhatatlan hegyoldalnak. néhány lépéssel előbbre intjük a mögöttünk várakozó falusiakat s következő tíz-tizenöt lépésnyi területre zúdíttatjuk velük a kőzáport így haladunk fokról fokra. sikongatnak. F-nek nem győzök integetni. hogy immár vagy ötven lépésre befurakodtunk a lövés helyétől s a párducot még mindig nem leltük meg. a nyom immár felfelé irányoz. A sziklán túl azonban csúnya.. Szépen kihajnalodik. egy shikari meg jómagam. És amint kiálló sziklára kapaszkodva letekintek . A vérnyom még itt is kivehető. honnét világosabban átláthatjuk a helyzetet. ami természetesen sok időbe telik. A legkisebb vigyázatlanságnak komoly következménye lehet. óvatosan bemászunk a nyomon. Elég bő vérzés mutatkozik a kavicsos talajon. Úgy látom..mérges felhördülés válaszol a bozót közül. Hanem az efféle keresést sosem szabad elhamarkodni. friss vértócsában akad meg a szemem.én kereket oldok. Nagyokat rikkantanak. mi pedig: a vadászmester. messziről vöröslik a ráfröccsent vér. . Eszerint a párducnak mégsem lehet túlságosan komoly baja. S ami még aggasztóbb. Csak kissé túlságosan hozzászokott a Sobriquet-forma vadászvendégekhez. hogy a nyom tovább vezet. hogy maradjon lent. elöltöltő mordályt látok. Bármibe fogadtam volna. mire a párducos faluba érünk. habár már teljesen felszáradt. Még sánta aggastyánok ráncosra aszott marka is lándzsanyelet szorongat. A sziklatömbön is. Sehogy se m tetszik. Mikor a kövekkel megdobált részt aprólékos gondossággal átfürkésztük. s megállapítottuk.. Csiricsári jó vadászember. tüskés... A dobálókat erre elfogja a harcikedv.ráborítottam a v izeslepedőt.. Némelyik férfikézben azonban hosszú csövű. közeledésünk hallatára hagyta el betegágyát .. arcomnál a fegyver.fényes.. Csiricsáréval ketten még valamivel előbbre lopakodunk s ugyancsak sziklatömbre kapaszkodunk. hanem a lövést nem tudom leadni. neki a sziklás. Mindenáron utánunk akar mászni. A párduc még egynéhányszor megmordul s lassanként feljebb húzódik az oldalban. folytatnunk kell a nyomkövetést. Tenyérnyit sem sikerül megpillantanom a pettyes bundából. ahová állítottuk. hogy húsz-huszonöt lépésen belül dermedten találjuk. Most aztán nyitva legyen ám a szemünk! Minden pillanatban várhatjuk a támadást. A lakosság teljes számban kivonult. Kétszer meg is látom a bokor mozgását. felhúzott fegyverrel. Na hiszen! A párduc tehát eleven. Az ilyenkor kötelező óvatossággal látunk a dologhoz. Megkérem a vadászmestert.

.. Hasra fekszem a keskeny kövön. Nagy vigyázva helyet cserélünk. Ujjával int. Mielőtt ennek nekilátnék.mindhiába. Talpra állni ott sem lehet.s közvetlen alatta .. legfeljebb egyik-másik sziklahasadékba lépve kerülhető el a lecsúszás. A barlangot oldalról kell megközelítenünk. A friss vérnyom mind feljebb s feljebb vezet.. szikláról sziklára segítjük fel egymást. Ugyanis mind a kettőt sikeresen ellátni egyszerre nemigen lehet. Már csak egy-két méterre vagyunk a barlang nyílásától . a puskásnak tehát egyébbel nem szabad törődnie.ordítással.. szikladarabok és égő gazcsomók ledobálásával . hogy onnét kíséreljék meg az alattuk meghúzódó párducot valamiképp kiverni. Vagy félóra hosszat próbálkozunk . Az előttem kapaszkodó shikari macskaügyességgel kúszik. hogy szűk barlang szája ásítozik ott . nemhogy lőni. A shikarinak előbb vissza kell húzódnia. Közvetlenül mögötte kuporgok.. hogy hellyel-közzel már négykézláb kapaszkodunk.. A terep pedig annyira megromlik. Az embereket pedig nagy kerülővel felküldjük a barlang felett kissé kiálló bércre. centiméterenként hajol előbbre. Alatta s felette oly hirtelen meredek a szikla. A shikari mind előbbre kíváncsiskodó feje hirtelen visszarándul . Oda kell valahogy mászni a lyuk szájához és -amennyiben be lehet látni . hogy a résztvevők nem ragaszkodnak szigorúan a számukra kiosztott szerephez.mintegy tizenöt lépésnyi távolságból .. Megpillantotta a fenevadat . jóformán csak tenyérnyi helyen. nagyot iszom a jó hűvös kulacsból. Az ilyenkor előforduló balesetek legnagyobb része annak tudható be. óvatosan kukucskál be a fekete nyílásba. csak azután juthatok oda. dolgunk azonban nemigen halad előbbre.. Látom már.jól szemmel tarthatjuk. következő módon szoktunk eljárni: A legügyesebb nyomozó fegyvertelenül vagy legfeljebb lándzsával kezében követi a vérnyomot.. Onnét valahogy ki kell ugrasztanunk. Dől rólunk az izzadság. Közvetlen utána a puskás..de bezzeg semmit sem látok. Büdös ragadozószag csap szembe. c sakis a vaddal. kellemetlenre tüzesíti körülöttünk a kősziklát..ott a barlangban kell végezni a párduccal. Ilyenkor másodpercek töredékén múlhat a baj. A vadászmester és jómagam két különböző sziklán helyezkedünk el. a shikari mintegy harminc-negyven méterre látszó másik bércre mutat. másszam oda melléje. A nyomozónak kizárólag a vércsapásra.a bevezető vérnyom világosan piroslik. .vöröslik a fehéres sziklára kenődött vér! Nyilvánvaló tehát. Igen ám. mögöttem a vadászmester. a puskásnak pedig csakis a sebzett vadra legyen az esze. Töksötéten ásítozik előttem az émelyítő szagú nyílás . honnét a barlang száját .. negyediknek pedig a tartalékfegyveremet hozó atyafi. a párduc abba a kis barlangba húzódott. Javában süt már a gyilkos nap. hogy ott még megkapaszkodni sem lehetne. Ugyan kétoldalt is elég csiklandós a helyzet. kifüstöléssel.... melynek oldalában holmi nyílásféle sötétedik.. csakhogy ketten nem férünk el azon a kőperemen. mikor a sebzett vad megindul.. .. hogy ezzel a módszerrel nem is juthatunk dűlőre.. puskám csöve a barlangszájat célozza.Ilyenkor. Újabb kiálló szirtről széjjelnézve. Távcsövemet szememhez kapva világosan látom... állatkerti párducketrecek csípős lehelete. Sehogy sem sikerül kizaklatni. úgy hajolok lassan-lassan előbbre. Mind beljebb s beljebb ér fürkésző tekintetem . Így indulunk tehát most is: közvetlen előttem a nyomkövető shikari.

A barlangban lapuló párduc szemepárja.hiszen a két fénybogár éppen csak hogy belefért a távcső látókörébe ... Hátraadták..Ismét visszahúzom fejemet... Mihelyt a teleszkóp karikájában felvillan a két tüzes smaragd . nehogy akadékoskodjon. Nincs.. nyakbalövőm. nemesebb részét . távcső nélkül a történendőket.. A töksötét barlangban fénylő párducszemet azonban távcső nélkül lehetetlen megcéloznom... . És már jön is kifelé! Csakhogy nem ám lódulvást . Meg is mérjük íziben: orrától farkahegyéíg 240 centiméter... Pontosan ott. Le kell törölgetnem a szemembe csurgó verejtéket. de azt hiszem.. hogy amint a lövést leadom. szügye közepén érte.. Csakhogy ferdén szaladt át rajta. Legfeljebb három méterre lehet .. hogy minél tisztábban mutasson. nagyobb a bhopali süldőtigris eimnél.. Már ide is ért. kész puskával fogadhassam. hanem vérbe borult fejjel... részegen támolyogva . S amint fürkészgetek-keresgélek. balvál lán jött ki..két zöldfényű zsarátnok jelenik meg messzelátóm feketeségében. ott a párduc a barlangban. Végtelennek tűnő percek kínos türelempróbája. három másodperc múltán már a szomszéd kőről várom. Aztán megnyomom a rögtönzőt s óvatosan előre hajolok. a libasorban negyediknek következő shikarinak. már lódulok is vissza a szomszéd kőre s közben nemcsak ismétlek. A shikari suttogva biztat: csak nézzem meg még egyszer. Meg se nyikkan többé.. Önkéntelenül visszakapom a fejem...kényelmetlen helyzetemtől telhető nyugodtsággal . mégpedig pontosan a két zöld szem közé.. Mihelyt elejével kilép a világosra. És megérintem a ravaszt. Kíváncsian vizsgáljuk tegnapi esti lövésem helyét.. odalent hagytam Fnél. Most már nincs egyéb hátra: mielőbb odalőni.. mekkora. már F is ide kapaszkodott mellém. Szigorúan betartom feltett szándékomat. hosszú vörös vonalat rajzol a fehér kőszikla meredekségére .ahogy bizonyára jött volna. Összegörnyed. Most látjuk cs ak. Messzelátómat az imént leakasztottam nyakamról. míg utolsó cseppig ki nem szívom a tartalmát. mert kapásból való lövésnél akadék a távcső.. hanem a céltávcsövet is lerántom. Szűgyéből vékony piros erecske csurgadozik. aki órával ellenőrizné. Puskámról azonban már induláskor lekapcsoltam a céltávcsövet. A párduc mozdulatlanul nyújtózkodik barlangjának ajtajában....... egyszerre csak ..közéjük illesztem a bajszálkeresztet. ő jól látta. Nem telik belé öt perc.. Felejthete tlen kép! Felejthetetlen élmény! Első komoly vadászatom Indiában! Előhúzzák a gyönyörű pettyes macskát.. Ha lövésemre a párduc előugrana. Ismét előrehajolok s most már távcsövem segítségével igyekszem a barlang sötétjében eligazodni. Most azonban intek érte. Kézről kézre nyújtják ... Még ki is törlöm zsebkendőmmel.Ide azt a vizes kulacsot! Le se teszem. Végre felérkezik hozzám a céltávcső. Azt már előzőleg feltettem magamban. ahova céloztam. ha elhibázom -. Kivételes nagyságú hímpárduc. távcső nélkül. Rá csettentem a puskára.

Febr. Tárgyilagos hozzáértő legfeljebb indokolatlan fenegyerekeskedésnek bélyegezhetné. A lövés pillanatában tehát nem úgy feküdt. Ilyet legfeljebb fiatal házas. Meggondolt vadász soha. S ha mégis megteszi. így történhetett. eszeágába se jut a sebesült párduc után barlangba mászni. dalolnak. Párducomat még tegnap este átküldettem Van Ingenékhez. Azt mondottam imént: „rendkívüli ok híján". A kárvallott kecskésgazdák azonban válogatott szidalmakat vagdalnak a pettyes gyilkos megtört szemű. és ennek folytán ép bőrrel térhetett haza Mysore-ba. sikerült a mellette szóló tíz százaléknak egyikét kifognia. 15. bezzeg el nem eresztem magukat! Lám milyen jól tettük. Ezúttal szerencsés volt. csupán vállcsontját törte el. főleg azonban F elolvashassa. néhány igazoló sorral tartozom a fent leírt párduc-kalandért. Mysore. sosem vállal ilyen aránytalan kockázatot. a „rettenthetetlen vadölő" szerepében. Még le is köpdösik. magára vessen. Harminchat kecskéjük kiirtásával vádolják. nem teljesen szemközt. Mindenfélének elmondják. átmeneti elvakultságban szenvedő egyén kockáztat. . A maharadzsák palotáiban díszelgő tigrisbőrök s egyéb vadásztrófeák java a Hollandiából ide szakadt . Mert a vadász igyekezzünk ezt elnézni neki . hanem ferdén. Valóságos diadalmenetben visszük zsákmányunkat a falu felé. legelső állatpreparatóriuma. Mert józan vadászember. hogy nem sokat kérdezősködtünk. Govern ment House. Bizalmas sorok. A szóban forgó párduc leterítésénck módja: nem komoly vadászhoz illő eljárás volt. nyúzzák meg. persze ismét csak naplójának: ha a távcsővel figyelő F nincs a nézők sorában. „szerencsés vadászatom örömére" üríti délelőtti poharainak nagy részét.nem bántotta. Ázsia. Hiszen nem öngyilkossági szándékból vadászik. csakis naplómnak szólnak. A kocsi poggyásztartójában pihen a lombokba gondosan becsavart fahánccsal átkötött párduc. és nem sikerül. Ezt azonban a bizonytalan világításban nem láthattam. Vígan nótázgatva autózunk hazafelé. ahogy gondoltam.Hanem. Ú gy érzem. Ami korántsem igazolja eljárása helyességét S ezért most titokban bevallja. igenis rendkívüli ok forgott fenn.F-nek akart bemutató előadást nyújtani. szigorúan négyszemközt. mikor az esélyek kilencven százaléka ellene szól. A juvaradzsa pedig lelkendezve kap az alkalmon. de még halálában is kegye tlenül vicsorgató fejéhez.fenyegetőleg billegeti mutatóujját hogy sebzett párduc után mennek. szenvedélyes alkoholista vagy hasonló felelőtlen. rendkívüli ok híján. kurjongatnak a helybeliek. Ugrálnak. Csakhogy ebben az esetben ok. India-szerte közismert a mysore-i Van Ingen cég. következőleg a jövőben is vadászni remél. Nehogy bárki. mégsem tudott halálos sebet ütni. ha tudtam volna . hogy habár golyóm odavágott ahová szántam.

A Dasahara-parádé további folyamán a maharadzsa ünnepélyesen felszenteli legkedvesebb elefántját hófehér hátaslovát legszebb fehér tehenét kedvenc automobilját sőt még evőeszközét is . immár bátran borotválhatják. A maharadzsa olyankor vendégségbe költözik isteni kollégájának. tízpercnyi sétára. üvegtetős műteremben dolgozik a három fehérkabátos. ékességekkel megrakott udvari elefántja hátán tér vissza mesekastéllyá kivilágított palotájába. Bangalore-ba utazott. Tehát meg sem borotválhatják. ahogy minap egy rossznyelvű ismerősöm megjegyezte.három Van Ingen-fivér valóban művészi munkáját dicséri. A nagyszabású. magános ájtatoskodásban. Egyelőre azonban várok még néhány napig. gyöngyös trónszékén ülve. meg sem fésülhetik. a múlt század végén készült ez a fejedelmi rezidencia. Most jövök onnét egész délelőtt a kitöm ők műhelyében tartózkodtam. végleg lemondhatunk a remélt találkozásról. ami pedig különben megilletné fejedelmi mivoltát. fehér márványból faragott csarnokban Scindia elsorolja a minden év október havában lezajló. Ha az ö részéről nem látok különösebb jó szándékot. Úgy látom. melynek bejáratát művészkéz alkotta óriás bronztigrisek őrzik.Aurangzeb nagymogul állítólagos ajándékát. A maharadzsa az ünnepségek tartama alatt leveti földi halandóságát. ki nyilván nemcsak jó preparátor.. mosdathatják. cifrára kiöltöztethetik.fényes szimbóluma ez a nyolc napig egyfolytában tartó parádé. csillogó díszmenet közepén. Örömmel jelentem. A mysore-iak ilyenkor kedvükre megcsodálhatják „államuk gyémántjait maharadzsástól". tömör ezüstből vert nyereg-kasokat A mysore-i maharadzsa . nevezetes Dasahara ünnepség programját Mysore dicső múltjának . a Chamundi-h egy vöröses porfirkövéből meg ettől teljesen elütő kékeszöld kőzetből. A palotának nyitott galériájában a disz-howdah-k hosszú sorát bámulhatjuk. Nem kevésbé az arannyal-ezüsttel csillogó. a Dasahara-csarnok. majd másképp segítek magamon. hogy vendéglátónknak vannak-e további tervei a vadászat terén. azalatt majd kisül. hogy mysore-i tigrisem és gaurom ügye egyáltalán nem remény tele n. Kétféle színű anyagból. Van Ingenéktől különféle hasznos tippet kaptam. Tigrisbőrök s kitömött tigrisfejek százával tarkított. hanem szakértő vadászember is.mely évezredekre. Sok érdekes újságot tudtam meg tőlük. az udvari elefántok hátára kerülő. korszerűen berendezett. Végül a nyolcadik napon ismét visszaadja isteni tisztségét mennyei társainak. főleg pedig a mysore-i vadászat különféle lehetőségeiről tájékoztattak. a Ramayana s a Mahabharata legendás misztikumába nyúlik vissza . mégpedig valami régebbi palotának tűzvész-pusztította romjain. közel esik házunkhoz. A maharadzsai palota megtekintésével telik a délután. A pazar pompával díszített trónterem színezüstből vert s elefántcsont rajzokkal gazdagon kirakott ajtóit különösen megbámuljuk. Lobogó fáklyafény kíséretében. barátságos fiatalember. hogy itt. A fejedelem nincs itthon. valóságos istenséggé lép elő. részben pedig a nagy-moguli idők szaracénstílusában épült hatalmas palotán. Nyolc napig senki emberfia nem érintheti földöntúli alakját. újból halandóvá válik. Scindia kalauzol végig a részben indus. gyöngysorokkal körülaggatott trónszéket . szent Chamundinak helyére s napokat tölt a már ismertetett templomban. alattvalói hódolatát fogadhassa..

nagyrészt arabust. legpompásabb virágú s leg-hűvösebb árnyékú" fák alkotta kétszázéves parkban épült ez a kívülről némileg tán az agrai Taj Mahalra emlékeztető fehér kastély. a fent említett Tippu szultán ül az általunk tegnap megcsodált ezüst trónszékbe. holmi kis trónfosztások történnek. Napóleon segítségére számító Tippu hatalmának. Haider Ali . A rikító vöröskabátos. 1799-ben az angolok véget vetnek a franciákkal cimboráló. melynek szokatlan nevezetessége a falak külső felületére festett képek. maláriás klímájú szigeten épült. Tigris meg gaur nélkül nem szívesen hagynám itt Indiának leghíresebb vadparadicsomát. Febr. Részben udvari ünnepségeket. főbb jeleneteit azonnal lefestette házának falára.a Cauvery folyó két ága közt. mely azóta is zavartalanul ül az ezüst trónon. A képeken természetesen mindig az angolok szorulnak. hanem még az angolnak is rengeteg borsot tört az orra alá. s a híres Tippu szultán hajdani székhelyét. Az angolok pedig visszahelyezik Mysore hindu dinasztiáját. szoros glédában sorakozó angol gyalogságot többnyire négy oldalról támadják. A „legízletesebb gyümölcsű. s minden ellenállás nélkül rendre mészárolják a szultán hős lovasai. karddal a kezében. főként azonban csatajeleneteket. Később aztán . Maga a szultán is elesik. Nos. majd pedig ennek fia. hogy Mysore históriája ősrégi. Government Hous e. hogy „jobb egy évig tigris módján élni. Kitömő barátaim majd csak nyélbe ütnek számomra valami érdemes vadásztervet.uralkodásának nagy részét háborúskodással töltötte -. Vagy száz szebbnél szebb lovat látunk. mihelyt valamelyik csatáját befejezte . Ma Seringapatamot járjuk. A jelenlegi uralkodócsalád hatalmába azonban csak mintegy négyszáz évvel ezelőtt 1565-ben kerül. Tippu szultán fényes „nyári palotáját" említem. katonáinál mintegy háromszorta nagyobb. Holnap ismét ellátogatok Van Ing enékhez. Maga Tippu. darbárokat ábrázolnak ezek a meglehetős primitív freskók.a tizennyolcadik század második felében . Seringapatam . Mysore. ékszerektől villogó alak. A sokféle. angol telivért s délamerikai pólópónit. hadvezéri elefántjának díszes howdah-jából dirigálja a .Ranga-isten szent városa . Végül még az udvari istállókat is végigjárjuk. aki azt tartotta. mint ezer évig birka módján". ki tizenhét évi uralma alatt nemcsak a mysore-i maharadzsák trónját bitorolta. Rövid negyven évig tart az apa és fiú vendégszereplése. a romlásnak induló mogul uralom mohamedán generálisa. Tippu. És különös büszkeséggel mutatnak három hófehér lipicai csődört: Ferenc József istállójából ideszármazott udvari szürkét! Vadászatra ma egyáltalán nem fordul szó. A továbbiak megértéséhez a történelem néhány sorának közbeiktatása szükséges: Említettem már. váratlanul megszakad a hatalmon levő dinasztia egymásutánja. időszámításunk előtti évezredek legendás homályába nyúlik vissza. meg sem tudom őket mozdítani. 16. érdekesnél érdekesebb történelmi emlék közül elsőnek Darya-Daulatot. hát ennek a híres Tippunak egykori székhelyét látogatjuk meg. mintegy öt kilométer hosszú. rövid dicsőségű seringapatami várának fokán.„nyergeskamrája" meglehetős jómódról tanúskodik: a gazdag díszítésű ezüst-howdah-k oly súlyosak.különféle átmeneti zavarok.

gazdag elefántcsontberakással. A házban azóta sem lakott senki. A sziget keleti végében. legalábbis Scindia beavatása. A túlságosan elszaporodott ragadozók akkora kárt tesznek a lakosság lábasjószágában. Most már csak az a fő . az ezredes egymaga menekült meg. európai módra épült barátságos úrilak: Scott's Bungalow. csíkos lobogóját lengeti. őszinte embernek ismerjük. Alaposabb meggondolás után azonban mégis helyesebbnek tűnik. s végleg búcsút mondva Indiának. Újsághirdetést nyomnak kezembe. még óriásibb hétfejű szent kobra vonagló kígyótestén nyugszik. Kertje lehúzódik a sziklás medrű Cauvery folyó partjára . Váratlanul jó hírrel fogadnak.vagy tán csak azért. Alaposan kitanulták az udvari vadászhivatal megkörnyékezésének különféle kerülőútját. berendezése is teljesen érinteden. a mysore-i napilap mai számát. Estefelé ismét Van Ingenéket keresem fel. Két hétig bárki szabadon vadászhat rájuk. hogy a juvaradzsa megbetegedett. hogy fenséges vendéglátónk megkerülésével és tudta nélkül folytassuk mysore-i vadászatunkat. Sajnálattal halljuk. Ott aztán már senki sem törődik velünk. hogy a kormány elhatározta a bhadravati tigrisek garázdálkodásának megfékezését. ahogy Scott rövid százhúsz évvel ezelőtt itthagyta. gaur is tanyázik az ottani erdőkben. Scindiát igen becsületes. hazatért Angliába. Megemlíti majd a juvaradzsának is.figyelmeztetnek Van Ingenék -. hogy ne is említsük tervünket a juvaradzsának. kihez kell fordulni s kit hogyan kell „megfőzni". Már beszéltünk is Scindiával. kedvünkre vadászhatunk. s amennyiben . Scott egész családja néhány napon belül áldozatul esett a kolerajárványnak. A sziget istenségének cifrára kifaragott hajlékát. miközben tigrisbőr színű. 1817-ben. nehogy az udvar részéről valahogy elgáncsolják odamenetelünket.itt. búcsúzzunk el tőle. ma egész nap nem láttuk. a Lal-bagh kert komor ciprus-sorai közül valósággal kivillog a Gumbaznak. árnyas park közepén. gondosan ápolt. századbeli Hoysala-dinasztia építette. hírünket sem hallják többé a mysore-i udvarban. Van Ingenék valahogy majd eljuttatnak bennőnket Bhadravatiba. Bhadravati környékén nemcsak tigrist találunk. Ajtói ugyancsak fekete bazaltból valók. Scott angol ezredes az akkori maharadzsa jó barátja.így szól a hirdetés .az állam északnyugati részében fekvő Bhadravati környékén kétheti szabad tigrisvadászatot hirdet. Az angol csapatokat vezénylő generális ellenben. kezét szeme elé tartja szégyenében . a Ranganatha-templomot állítólag még a XII. rabszolgák hordta gyaloghintón ülő pici kis alak.rohamot. mintha végleges elutazásra készülnénk. Ezáltal valahogy mégis eltompul a tervnek kissé kellemetlen éle. azt is bizonyára sikerül kerítenünk. Haider Ali és Tippu szultán mauzóleumának hófehér kupolája. Ez aztán valóban égből pottyant alkalom. Váratlanul kedvezően vélekedik tervünkről. A csinos kis kastély százhúsz éves immár. Kissé odébb pedig. hogy óvatosan kezeljük a dolgot. Barátaim azt ajánlják. Vérbeli jáger ez a három hollandi. A mysore-i kormány . hogy ne lássa seregének pusztulását. ki semmi esetre sem fog visszaélni bizalmunkkal. tudják. tragikus körülmények közt hagyta itt gazdája. A mysore-i maharadzsák kegyelete azóta is úgy kezeli. Szentélyében óriási méretű Vishnuszobor. olyan gondozott állapotban tartja az épületet s a kertet. a vadászat további lehetőségeinek megbeszélése céljából. Hát ez valóban kecsegtető terv. semmi különösebb akadálya nem lesz. a vízparton teázunk a velünk hozott útravalós kosárból. azt hiszi. A pompás síremlék gazdag faragású fehér márvány erkélye fényes fekete bazaltoszlopokon nyugszik.

aki kellőképpen vigyázna reánk. állandóan kavargó. a Krishnarajasagar nevű hatalmas vízduzzasztó gátnak megtekintésére szenteljük.mely nagyságra nézve a világ összes vízduzzasztói közül a negyedik . kifogásait előre sejtettem: Bhadravatiban nincs rendes fürdőszoba. hogy holnap hajnalban már indulhatunk is. Autót bérelünk. sőt még a szobám küszöbén éppen bekapaszkodó kocsonyás varangyosra is jóakaratú nyájassággal tekintek. Százhúszezer hold terméketlen talajt sikerült ilyképpen termőfölddé nemesíteni. A szökőkutak. Minden várakozásunkat felülmúló könnyedséggel. Ügyes Scindiánknak azonban sikerült a juvaradzsa aggályait annyira eloszlatni. öt hatalmas teraszkertből áll a Bríndaván. harmatos vízporlasztók csodálatos gyűjteményénél. esetleg mindkettőnket felfal a tigris. nincs. Sorsunk ezen váratlan jobbrafordulása ismét fényesre deríti lankadófélbe borult kedélyemet. óriás gyerekjáték. A Cauvery-folyó vizét negyven méter mélységű hatalmas medencébe duzzasztják s bonyodalmas csatornahálózaton vezetik tovább a vízben szűkölködő vidékekre. A közepében olvasható varázsige pedig: Bhadravati! Febr. színes ködökben gomolygó. Scindia valahogy majd csak módját ejti a kirándulás nyélbeütésének. A még mindig kissé gyengélkedő juvaradzsa palotájának előcsarnokában fogadja búcsúlátogatásunkat. 17. vízesések. A két kilométernél is hosszabb. vicinális vonaton. a világviszonylatban is kiváló alkotásra. Lépcsőzetesen egymás alá sorakozó. A hőségre sem haragszom már. feltaszít a gaur és így tovább. mely nem egyéb a legkülönbözőbb formájú szökőkutak. Mysore. Hanem a nagy duzzasztógát mentén épült „tarka víz-kertre". a Brindavánra mintha még büszkébbek volnának. meglehetős fényesen ragyog. Terveink a lehető legkedvezőbben alakulnak. Kosztunk sem lesz megfelelő.Travellers Resthouse-ban kell laknunk. utasházban . bugyogó források. A legfelső terasz palotaszerű pavilonjából nézve. Itt várjuk meg a teljes besötétedést. Valamelyikünket. A mysore-iak méltán büszkélkednek erre. A vadászat reménycsillaga tehát ismét feltűnt. teljesen korszerűen épült hatalmas gátat . ki leszünk szolgáltatva a sokféle dzsungel-veszélynek.az netán ellenezné. források és vízesések százai alatt ugyanis tarkánál-tarkább villanyfények gyúlnak: minden szökőkút más-más színben sziporkázó ékszercsóvát okádik. csaknem végeláthatatlan perzsaszőnyegre emlékeztet a Brindaván . Government House. Viktor pedig a poggyásszal már ma délután elindul. mert a Brindaván csak éjszaka öltözik igazi pompájába. Sőt mondhatnám. A juvaradzsa eleinte ugyan kissé akadékoskodott. s legyen mindenképpen segítségünkre. Utolsó itteni délutánunkat a mysore-iak fő büszkeségének.a több milliós vagyon árán készült. Habár . Orvosai két nap óta szigorúan eltiltották mindennemű italtól. Bhadravati innét mintegy kétszáz kilométer. Sürgönyöztek is már a bhadravati erdőtisztnek: készítsen számunkra kvártélyt.helybeli indus mérnökök tervezték.

piros meg kék átvetője. A főbb közlekedési utak mentén országszerte találhatók ilyen állami csárdák. vagy a kocsi oldalának koppan. két asszony áll mellette a térdig érő vízben. Elrettentő szavaim nyilván a kelleténél mélyebben hatottak. öblös rézbödön . S mialatt valamely útmenti fa tövében reggelinket fogyasztjuk. hogy utóbb már serkentő biztatásomra sem meri szekerét gyorsítani. verandás. hosszadalmasan elmagyarázom neki egyéni stílusának hátrányát. (Mysore State). Rozzant helybeli taxin zakatolunk nagyreményű célunk felé. a fejük tetején csillogó. Bhadravati Resthouse. mert most. olyanformán hajt. Hajnali öt órakor. meztelenül ül a sekély patakból kiálló kövön. szürkéssárga hátterében. mysore-i privátpalotánkat.fetői színfoltok a környék kiszáradt. tizenegy óra tájban. . Csak azt sajnáljuk. Sofőrünk. mégis oly fájdalmas szenvedés önti el amúgy is mindig szomorú arcát.a népesség azonban mindenütt változatlanul sűrű. szerencsésen célhoz érünk. Csak olyankor eszmélünk fel. a négyszobás. hogy utunk felét átalusszuk. csillagos éjszaka hagyjuk el Government House-t. hogy ránk hajnalodott. Ez alatt a kétórás beszélgetés alatt valóban megszerettük. A hosszú hajú. hogy valóban megesik a szívünk rajta. 18. milyen életveszélyben foroghattunk indulás óta. mint mozivásznon a rendőrautók üldözte bankrabló. részben pedig vadregényes dzsungel közt vis z az út . művelt és gazdag lelkű emberrel. most látjuk csak. mert imént még ámok -sofőrünk azontúl oly kínos lassúsággal döcög. mikor imbolygó fejünk egymásnak. Szerencse.egyetlen szóval sem panaszkodik. vörös Canna-virágággyal körülvett Resthouse egymagában áll a dombtetőn. kivel ittlétünk alatt tán ma volt szerencsénk legelőször bortalan állapotban találkozni. A patakról vizet hordó asszonyok rikító. Álmosak vagyunk még. keresztbe vetett lábbal. Részben unalmas rizsföldek mentén. fehér szakállas aggastyán se mindennapi látvány. hogy fivérével. ki nyilván szakértelmét igyekszik ezzel illusztrálni.Vagy tán tetvezi? Néhány kisebb motorzavartól meg a rohamosan erősödő hőség kellemetlenségeitől eltekintve. Le is állítjuk. Még soká elbeszélgetünk ezzel az alapjában véve rendkívül szeretetre méltó. Barátságos szállásunk. a néhányezer lakosú Bhadravati község határában. az indiai fejedelmek általánosan elismert mintaképével sohasem találkozhattunk … TIZENEGYEDIK FEJEZET KEDVÜNKRE VALÓ BHADRAVATI Febr. Falu falut követ. hamarosan el is bóbiskolunk. gondosan fésülgeti az öregember hosszú szőrű fejét. .

legottan nekiláttam a készülődésnek. barátságos képű. mintha rövid tízperces beszélgetésünk alatt már meg is barátkoztunk volna. hozzáértő gyakorlott vadász beszél: . Itt maradhatunk. mert kellemes híreket újságol. Az este ki is köttettem őket az ismert tigristanyák közelébe. szíves emberek. Úgy látszik. District Forest Officer. Makulátlan lepedőkbe öltözött. Negyed négykor indulunk szállásunkról. hármat sértetlenül találtam. akárcsak annak idején Nagpurban. lelkesítőbb beszédet aligha kívánhat indiai vadász. míg csak kedvünk tartja. a negyediket azonban leütötte a tigris s a közeli bambuszsűrűbe vonszolta. nehogy a tigris időközben visszajöjjön zsákmányáért. jóakaratú ember. meg egy ebédlőből áll a számunkra lefoglalt egyszerű. mégis hamarosan megértjük egymást. Meg is találtam a bivaly hulláját. kétoldali banyan-óriások sora közt. de kifogástalanul tiszta kis kvártély. s a következő szövegű cédulát nyújtja át: Venkata Rao. félbeszakított lakomájának folytatására.Egynéhány tigris jár a „város" határában.jelenti Viktor. s ami a fő. gidres-gödrös kövesúton haladunk. Egyik sincs messze innét. Két parányi lakószobából. Csakhamar azonban sűrű bambuszdzsungelba fordulunk s alig tizenöt perces autózás után már helyben vagyunk. Ma reggel biciklin jártam végig mind a négyet.átutazó autósok éjjeli pihenőtanyái. Személyzetünk egy szakács meg egy mindenes szolga. bizonyára meghallotta közeledésemet és félrevonult. zavartalanul kibe szálldosnak a verebek. a lakosság békétlenkedését alig győzöm már hallgatni. A leütött szarvasmarhákról szóló panaszok jóformán napirenden vannak. Négy órára kint kell lennünk a helyszínen. Ennél biztatóbb. a tigrist azonban nem láttam. Négy bódát (bivalyborjút) vásároltam. Előírás szerint legfeljebb huszonnégy órai szállást adnak az utasnak. berendezkedni. . Hárman ülünk az autóban. Nemcsak azért. hogy kissé rájuk ijesszünk. Poros. vézna emberke lép a szobába. Ennek ablakain is. nekilátunk kipakolni. A szobák tisztára meszelt falain pedig apró. mérges-zöld gyíkok hűsölnek. helybeli kocsit pedig nem sikerül keríteni. Magyarosra pedert fekete bajuszú. végre-valahára valóban kedvünkre való helyre vetett bennünket a jószerencse … Minthogy a környékbeli utak nagy része autóval járható. a mi tartózkodásunk ideje azonban tetszésünkre bízatott. A tigris rendszerint napnyugta előtt szokott visszatérni. Már meg is alkudtam zöldturbános sofőrjével. s hevenyészett macbant szerkesztettek a dög közelében álló fára. Viktor is ideért már. Még csak egyik hátsó combját fogyasztotta el a bódának. elhatározzuk. Sőt úgy érzem. darabját hét rúpiáért (tizennégy pengő).Az állami erdőtiszt . félórán belül autón bármelyik elérhető. nagy pápaszemű Venkata Raóval. fekete csontkeretű ókulás. Venkata Rao sajnos csak gyengén töri az angolt. napi húsz rúpiában. Embereim azonnal nekiláttak. nagy bajuszú. Két shikarim azóta is ott őrködik.Mihelyt Mysore-ból megkaptam a sürgönyt. sőt az utóbbi tíz nap alatt két emberélet is szerepel a bhadravati tigrisek bűnlajstromán. . . Venkata úrból őszinte szemű. Legfőbb ideje. hogy rozoga taxinkat itt fogjuk. Röviden így hangzik Venkata Rao élénk jelmagyarázatokkal kísért előadásának összefoglalása. Angolul is értenek valamelyest. többi része egyelőre érintetlen.

Tigris? Vagy tán párduc. Vagy másfél óra hosszat mozdulatlanul hallgatózunk. Domboldalban áll a leshelyünk. S nyomában a másik!.. tompa homállyá keveredik. A tigris!. Kétségtelen. Jól ismerem már ezt a két dzsungelhangot. Vajon mit láthatott? . Míg csak lent a völgyben meg nem szólal a pávakakas: . azon igyekszünk libasorban: a shikari. s már meg is pillantjuk a bódát strázsáló két alakot. én a másikra. Mozdulat kapja meg szakadék felé leső szememet. F oldala felől. De a kakar most sem nyugszik. a bivalydög is tisztán látszik.Puskás shikari vár bennünket az út mellett..Miááó! Miááó!. Töltött puskám ölemben nyugszik. Majd hirtelen sarkon fordulnak. A bambusz sűrűjében kicsinyenként kibékül a fény az árnnyal... Áruló ugatása ide-oda visszhangzik a völgyben. csigavonalban surrannak vissza a fa törzsén. Lőni azért könnyen lehetne még. hogy valami nagy ragadozó jár odalent... Ezen mászunk fel ketten.. Alkonyodik. csaknem lábunk fejéig felszöknek. Venkata... magunkra hagynak kényelme tlen machanunkon. tikkasztó a meleg ebben a szellőtlen bambusz-sűrűben. Mozdulni nem merek. Pillanatra sárguló. csak szememmel pislantok a ...... Venkata barátunk jobbkezeinek valamelyike. . Elég sűrű körülöttünk a bambusz. hogy bármi is jelentkezne.. Alattunk. ha ujjammal három éleset füttyentek.töri meg a fülledt egyhangúságot. alig négy-öt méternyire fánktól. Negyedórás gyaloglás dimbes-dombos. melyet anyja ma zavart ki először a fészekből.sárga-barna stráfos pálmamókuí . Végre két kis burunduk .. Még néhány percnyi lopódzás.. Venkatával megegyeztünk.. Kergetődzésük pályájául éppen a mi fánk törzsét választják. Itt azonban megtorpannak. Ketten jönnek..közelébe érünk a leshelynek. meglehetősen kiaszott bambuszokkal benőtt terepen. veszélyt jelez mindegyik... kétkedő percek kergetik egymást. forgolódni nemigen merünk. Halkan pisszentek F-nek. Meglehetősen vékony fa ágvillájában két kis ülődeszka.. A fa törzséhez rozoga létra támaszkodik. A páva elhallgatott... Bal kézről közelednek. Venkata és társai sietve távoznak. Szorongó.. Csak a bivalyhullán rajzó döglegyek zümmögnek. hogy ők csak akkor térnek vissza. végsőkig feszíti figyelő érzékeinket.. Ilyenformán érezheti magát a madárfiók. F és jómagam. feketedik a kikezdett bivalydög. alattunk mély nullah (völgy) sötétedik. F az egyik deszkára telepszik.. Aztán nemsokára újabb riadó veri fel a vadonság csendjét: kakarnak a kis vörösbundás ugató szarvasnak kutyahanghoz hasonló riasztása. még könnyen végezhetnék vele. legfeljebb huszonöt-harminc lépésre látunk el.. fényes fekete cipőgomb-szemük pillanatokig ránk mered.két sárga szellemalak. anélkül. Nesztelenül mozognak . Négy órára jár az idő.. Újabb mozdulatlan félórát reménykedünk végig. Igen keskeny mindkettőnk ülése. Keskeny gyalogösvény vezet innét a sűrűbe. rögtön ismét eltűnő árny. Megállunk. A nap azonban még elég fényesen süt... Venkata úr csücsörített szája elé tartott mutatóujja fokozott óvatosságra int . Csend leselkedik körülöttünk. Ha hamarosan megjönne a vendég. A tigrist állítólag onnét lentről a szakadék felől várjuk.

Annál jobb.. észrevenné mozdulatomat. És amint odaérünk. hanem ahhoz balra kéne fordulnom. Nyakamba akasztom a puskát. Nagy.. Nyomban hallom a választ. Felajzott idegeinket néhány szippantás cigarettával csillapítjuk. Megállnak . Hatalmas hördüléssel hátuljára ágaskodik. többet nem szól...Vigyázzunk. lemászom gémberítő ülésemből.idegtépő hördülés ijeszt ránk. Most nagyot reccsen a bozót. Szerencsére rövid a távolság.. Hisz őt is könnyen meglőhetném. . Egyre jobban erőlködik.. húzni akarná az anyja felé.. most legalább a szügye is kifehéredik. . Rugdalódzva döglődik. Egyre bizonytalanabbá szürkül a világosság. Kisvártatva már ropog is a haraszt a közeledők lába alatt. Tán csak segítségére jön kölykének.. a melle tövébe.. Rekedt hörgés hallatszik.. A trópusok estéje sebesen sötétít.. Ropog a bambusz. maga körül perdül .. jön! .. Oda. Még tán meg is dobhatnám. Aztán leadom az erdőtiszttel megbeszélt füttyjelet.. F-et egyelőre nem engedem le... Tovább azonban nem várbatok. kissé előbbre merészkedünk. Nincs több huszonöt lépésnél.... Első lábát előrefeszíti. Félrecsavart.. Rohamosan alkonyodik. Biztosra veszem. Hátraugrunk.kiáltja Venkata. Mintha máris felfedezett volna. Mikor éppen érinteném a ravaszt.. Várok még vagy öt percet. ahonnét utolsó hörgése s fetrengése hallatszott.. Centiméterenként fordulok ültömben. Az öreg hasra fekszik. hogy a tigris ott múlt ki a sűrűségben. Még egy mélyet ránk hörög a sűrűből.... de mielőbb... csak alig-alig mozdít a bivalyon . szagolgatja. A hátsó jóval nagyobb az elsőnél. Archoz kapott fegyverrel várjuk .. Most tán csak kedvet kap az öreg is.. egyetlen ugrással eltűnik... közvetlen torka alá célozva sütöm el a lövést .. A tigris nyilván hánykolódik.. Néhány siető szóval megértetem Venkatával a történteket. S gyertyaszálegyenes farkkal. úgy figyel felénk. Fejüket ide-odafordítva figyelgetnek. a lapuló tigrisfej kissé emelkedik . Utolját járja.. A kölyök most belemar a dögbe.... Most aztán gyerünk ám innét... Minthogy valamelyest látunk is még. oly közel esik. Odafönt mindenesetre biztonságban van. már ide is ér a döghöz... Óvatosan körüljárja.. Persze. kényszeredett helyzetből kell lőnöm. Aztán visszanéz az anyja felé .. s attól tartok.. mint egeret leső macska... amint halkan beszélgetve. a dolog így is biztosnak látszik .. Valóban észrevehetett.. az öreget várom..... tekintete mintha egyenest ránk szegeződne . Anyatigris csaknem felnőtt kölykével. De az nem mozdul. vér után kutatva lehajolunk .jövevények irányába ... A süldőt játszva elintézhetném... Mégse mutatkozik. hogy legalább a rálövés helyét a sötétség beállta előtt megvizsgálhassuk. nagyot ránt rajta. Fokozatosan el is csendesedik. Lassan-lassan emelem arcomhoz a puskát. De nincs más választásom.. Sötét van már az efféle mulatsághoz. Kölyke azonban minden izgalom nélkül. cifra fejét első lábára sunyítja. Kölyke azonban gyanútlanul közeledik........ lassan kocogvást igyekszik utána . De bizony nem mozdul. De nem bírja.

Venkatának reggelre halaszthatatlan hivatalos dolga akadt. hogy ránk ijesztett! Sajnos. mire Venkata végre beállít. Venkata nem osztja. a holnapi keresést nem kezdhetjük akkor. a libasor közepébe fogjuk és sietve távozunk a kellemetlen szomszédságból. . most derül ki. macbanok készítéséről saját magunk gondoskodunk. A hajtók négy annát (mintegy ötven fillért) kapnak fejenként. elszikkad. Három puskás shikari várakozik itt ránk. És lám. Autóba ugrunk és húszperces hajsza után a tegnapi találkahelyen szállunk ki. hogy rossz hírt újságolnak. A tigris jelzése. Igaz. távozásunkkor. Ilyenkor azonban csigamódra halad az idő. Bhadravati Resthous e. hogy bódát (bivalyborjút) hét rúpiáért (tizennégy pengőért) adnak. ha pedig a tigris terítékre kerül. hogy a bungalowt ingyen lakjuk. különben elhullatja szőrét Miközben itt a bungalow verandáján várjuk az erdőtisztet. mereven felvágódó farka. Mentségül a nagy hőségre hivatkoznak. hogy az éj folyamán valószínűleg kimúló tigris bundája a nap hevétől megromolhat. melyről csak kilenc órára térhet vissza. Fél tizenegy. hogy nélküle semmi esetre se kezdjem meg a keresést. Tíz óra előtt tehát aligha láthatunk a dologhoz. hogy a helybeli árak meglepő alacsonyak. Kisül. Mégis teljesen biztos voltam a dolgomban. Ezt meg is ígértem.mindmegannyi megnyugtató jel. Leszólítjuk F-et a fáról. Ha nem csalódom. Élelmezésünkről azonban. félszeg helyzetből kellett lőnöm. Csak rá kell jönni a nyitjára. Febr. hogy vajmi kényelmetlen. gyermekkoromra emlékeztető. lépésről lépésre hátrálunk a machanig. legfeljebb annyiban. 19. a hőség szédítővé erősödött. hogy az a tigris még eleven. éreztem. Machan készítéséért két-három rúpia jár. Ekkora melegben egy-kettőre megromlik a bőr. eltűnik . hogy megvárom! Régen a helyszínen lehetnék s valószínűleg már meg is találtam volna a tigrist! M ost jöttem a falusi bazárból. hogy kimondott parancs om ellenére már utánanéztek a tigrisnek. nyolc anna a járandóságuk. utána pedig egy helyben való hörgése s kapálózása . hogy mire kiérünk. Említettem már. Kora reggel óta talpon vagyunk. még tán a hazai nyúlászásnál is olcsóbb itt a tigrisvadászat. hogy majd haladéktalanul nekiláthassunk a tigrisbőr besózásához. Azon aggályomat. meg a vadászat különféle szükségességeiről: hajt ókról. Itt ugyanis nem vagyunk már vendégek. Attól tartottak.Nagy vigyázva. Bárcsak ne ígértem volna meg Venkatának. Hanglejtésükből sejteni. hogy bennünket is csak a véletlen segített hozzá. Jókora szatyor konyhasót vásároltam. (Mysore State). büdös petróleumlámpa meghitt fényénél. A tigristől megkímélt. amikor szeretném: rögtön kihajnalodás után. Igaz. jó egészségben ismét hazaküldött bódáért pedig öt rúpiát visszatérít a tulajdonos. türelmetlenül várom az indulást. hogy maharadzsa nélkül is lehet tigrist lőni. Érthetetlen. Szerinte tizenegy óra előtt nem történhet baja. az elkövetkező vadásznapok várható költségeit kalkuláljuk. Lelkemre kötötte. hogy jó helyre lövök. Nyolc órakor már vacsorázva tárgyaljuk az izgalmas les részleteit. Örömmel látom. lepereg. Lám. bódákról. Holnap délelőtt tíz óráig tehát türelemmel kell lennünk. nyúzás után tüstént be kell dörgölni sóval. Valamit jelentenek Venkatának.

főképpen ilyen irgalmatlan hőségben. azt is hamarosan elhagyja. A sikertelen bivalykísérlet után tehát a legközelebbi vizet kerestem fel. de még így is alaposan kimerítette a mai herce-hurca. a tigrisnek nyomát ott sem leltem. hogy tizenegy órától késő délutánig szüntelenül kerestük anélkül. a helybeli bazárban pedig aligha árulnak töltőtollba valót. A bivalyok ugyanis. egy-két cseppet csupán. Rajtam ugyan nem segítettek. véreb gyanánt használják. sokadmagukkal. hogy a múltkori párduchoz hasonló eset történhetett. Oda is menesztettem két shikarit. nem félnek a tigristől. a lövés pillanatában szemközt feküdt. remélvén. Aztán végleg elkedvetlenedve. S ennek is ugyanoda céloztam : a torka közepébe. annál is inkább. Sebzett vad nyomozását mindig a lehető legnagyobb pesszimizmussal kezelem. pucér gulyásaik semmilyen nógatására sem voltak hajlandók tovább keresni..Venkata állítása szerint -csak kétórányi távolságban érheti a tigris. Nyilván ott fekhetett meg a tigris. hogy a sebzett vad. A vérszag mindinkább felbőszíti a bivalycsordát s ha ráakad a sebesült ragadozóra. Bhadravati Resthouse. Nem szeretek előre alkudni a medvebőrre. Ez a tigris is. Eleinte biztatónak is mutatkozott a vállalkozás. Febr. hogy az említett utolsó vércseppeken kívü l bármily további jelére akadtunk volna a sebesült tigrisnek. sőt a legbiztatóbb részeket még meg is hajtattam. Erre aztán valóban nem számítottam. minden eshetőségre készen. Minden vadász tudja. Apróra összecsúsztuk-másztuk az agylágyító forróságú dzsungelt. a szédítő hőségtől mérgesre forralva. A rálövés helyétől . A tócsától kezdve azonban már alig vérzik.a vérnyom. a szelíd bivalycsorda segítségéhez is folyamodtam. Hanem hogy ez a tigris megszökhessen. (Mysore State). Venkatával ketten. Amúgyis fogytán van. Lövött tigris felkutatására tehát gyakran segítségül hívják a szelíd bivalyokat.újságolják . Sőt. lemondtam a további keresésről. F szerencsére már jóval korábban hazajött. Vajon milyen lövést adhattam hát annak a szerencsétlen tigrisnek? Nagy a gyanúm.elég jó vérzés mutatkozik. Vagy ötven lépéssel odébb pedig bő vértócsa. mert morgásukkal. Elég az hozzá. Egy helyben forgolódtak. fújásukkal már előre jelzik a ragadozó közelségét s ezáltal a vadászt jó lövési alkalomhoz segítik. sőt Arany János is megírta annak idején. Lába nyomát pedig egyáltalán nem lehet a száraz nyomon felismerni. A legközelebb következő itatót . onnét hördült ránk az este. A továbbiakra nem kívánok túl sok tintát pazarolni. tömegese n összeszorulva nyomon követik a sűrűbe. békanyálas dagonyára találtam. akárcsak múltkor a kecskeölő párduc. rázavartattam a tigrisnyomra. mindig kevesebbet várok a jelek által ígért eredménynél. hogy ott majd csak tán nyomára akadok a seblázban gyötrődő tigrisnek. .. vért szimatolva törtettek előre. Végül pedig az ilyenkor szokásos indiai módszerhez. „fut hideg forrásnak enyhítő vizére". közvetlen a csorda előtt haladtunk. 20. ezt alig tartottam lehetségesnek. Most aztán szégyenszemre visszavihetem a konyhasót a bazárba. Odatereltem az erdő alatt legelő községi gulyát. a bivalyok mérgesen morogva. valósággal üldözőbe veszik. Csakhamar azonban megunták a dolgot. A „hideg forrás" helyett csupán áporodott vizű. körülfogja s halálra tapossa.

a tigris felénk tekintő fejtartásából pedig úgy látszik. mire foghatná balsikerének okát? Legbiztosabb természetesen az lett volna. Tán meg sem öli a tigrist. hogy ismét machanban ülhessünk.ennek a sahibnak gyenge a puskája. Ha valamennyi hajtó egyszerre csattogtatja bambuszkereplőjét.amire valószínű. Onnét közelebb érik a kérdéses dzsungelrészt. sikerül jóvátennem tegnapi baklövésemet és helyre szilárdíthatom Venkatának méltán megrendült bizalmát. A meghajtandó. A hajtósereg . Nagy részük éppen azzal foglalatoskodik. Félmeztelen. hogy a tegnapi sikertelenség emésztette kedélyünk egyszeriben napsugarasra derült. Vagy félórát elüldögélünk a kocsiút mellett. meglehetősen hosszú. Akárhogy történhetett volna is. már előttünk a .Jó lesz itt vigyázni -mondják bizonyára . Pedig a kitűzött százrúpiás jutalomdíj ugyancsak buzdította a helybelieket. mélyvízű kanális határolja. hogy miképpen kellett volna hát cselekedni? Miben tévedett.. Annál inkább is. akár a puska-ropogás. A tornatanár „ütem-jelzőjéhez" hasonlóan működő készülék. Venkata már át is biciklizett a szomszéd községbe hajtókért. mi pedig Venkatával s vagy tíz kiválasztott „terelő"-vel ellenkező irányba indulunk.. ezen tépelődni immár egy hajítófát sem ér. Erre a tigrisre immár bátran keresztet vethetünk. vagy harmadfél kilométeresnek látszó dzsungelrész egyik végét széles. .talán az anyatigris gyanakvása is eloszlik s ő is közelebb jön. Akkor pedig a teljes sötétség beállta előtt úgysem merészkedett volna fánk alá. Igen ám. még a tegnapinál is biztatóbb híradással: . Elkedvetleníti a kísérőket. A távolabbi dagonyához menesztett shikarik sem akadtak semmiféle jelére. Végül a shikarik vezérlete alatt felkerekedik a társaság. hogy felfedezte leshelyünket. hogy a helyszínen kivágott. Érthető. Vagy ötvenen is keresték. úgy szól. fekete hajuk kontyba kötött. aztán a másik végét megmarkolva suhintanak vele.A sebzett tigrisnek teljesen nyoma veszett. Nem is soká haladunk. míg mindenki végez a kereplőfaragással. alig negyedórányira a város határától. fülükben nagy rézkarika fityeg. Innét a kanális felől lopakodunk Venkata nyomában a sűrűbe. Ilyenkor persze nem győz a vadász azon rágódni. Meg kell várnunk. Ezáltal összecsattan a hasított rész. Felejtsük hát el. Pontosan délben számítja Venkata a hajtást elindítani. karvastagságú bambusz-szárból kereplőszerű zörgetőt faragjon. Háromnegyed tizenkettőre érünk a helyszínre. egyik végét behasítják. míg csak rájuk nem sötétedett. Remélem.még egy csomóban tanakodik. míg az anyatigris is hozzálát a lakmározáshoz. mert Venkata imént járt itt. A messziről jött vadász ilyen előnytelen bemutatkozása sosem téveszti el hatását. ha türelmesen kivárom... sajátságos alakok: zsíros. Sejtem. rövidesen sor került volna . hogy ha a kölyök egymagában lát a lakomához .vagy nyolcvanan lehetnek . s alig várjuk. bizalmukat gyengíti. Az is igaz. Mintegy méteres bambuszrudat vágnak. mennyire csóválják fejüket. alig ötven lépésre távolodunk a kanálisparttól. csakhogy rohamosan alkonyodott. élesen koppanó hangot ad.Az éj folyamán két bódánkat ütötték le a tigrisek! Mindkét eset a közelben történt.

A közvetlen fánk alatt elóvatoskodó rőtesszürke hiúzmacska. mondhatnám majdnem kezünk ügyébe libbenő paradicsomlégykapót ez a meglehetős ritka. hogy végrevalahára. Ezúttal hátunk mögött. hangos tereferélésüket azonban ugyancsak halljuk. lelógó lábunk még másfél méternyire sincs a földtől. gyönyörű farktollai közül pedig tízet kitépett.. különben azonban tiszta fehér kis madár. Venkata szótlanul felmutat. aligha jön erre. mégis fészkelődni kezdünk. azt is tigrisnek véljük. ha idefáradna. Venkata előre figyelmeztetett. füttyögetés. elállítja a stopokat. Balkéz felől legfeljebb csak hét-nyolc méterre láthatunk. Innét ugyan könnyen lehúzhatna bennünket a tigris. oly mozdulatlan a szélcsend. csaknem két órával Venkata távozása után .machan. vastag ágra: itt kényelmesebb ülés esik. még a legkisebb nesz is lármának tetszik. Végre aztán.Eredetileg ez volt a paradicsomkert leggyönyörűbb madara. hogy a hajtás igen hosszú. koromfekete fejű. Mint fegyvertűzzel közelgő raj vonal.éktelen kiáltozás. másfél órát is eltart. A közvetlen szomszédságunkba. Az avar közt rezdülő egér vagy apró madár is megkalapáltatja szívünket. Nem értem. F-el ketten felkapaszkodunk. néma szemfülelés.. A tigrisre tehát csak abban az esetben lőhetnék. Hanem ilyenkor persze. sőt örülünk. Oly száraz az erdő harasztja. egyébre nem lehet gondom . Még ágaskodnia se kéne. Első pillanatra látjuk. görcsös famatuzsálem legsűrűbb ágai közé kötözték a keskeny ülődeszkát. hogy a megindulásnak mégcsak jelét is vennők. Persze őket sem látjuk. Annál kevésbé tetszik azonban a körülöttünk sűrűsödő terep. . Ne türelmetlenkedjünk. farkában tizenkét szál hosszú hab-tollat viselt. jóformán a fa alá. Leshelyünkön pedig működésbe lép az élesre fent figyelem. mindössze kettőt hagyott meg. nem szószékben kell várnunk a tigrist. s panaszra ment Allahhoz. Oly alacsony a fa. a tátott szájjal való. miért járatják szájukat. A leshely alacsonysága ellen ugyan semmi kifogásunk. Ha a tigris meghallja. Mikor azonban eltelik a másfél óra anélkül. A dzsungel ezen két kis ragadozóját örömest soroznám gyűjteményembe. mikor a nagy csíkos macska fejére megy a játék. Allah pedig büntetésül befeketítette az irigy madár fejét. pehelyfinom tolluszály ékeskedik. kurjongatás kíséretében.megszólal a hajtósor kereplése. az beszélte nekem erről a pompás kis madártündérről: . néhány percre eltéríti figyelmemet. Tiszta hófehér ruhában járt. Venkata pedig eltűnik. az angolok jungle catje (Catolynx chaus) . s némileg tágasabb kilátás is nyílik. Vastag törzsű.. alig verébnagyságú. a kanális partját érintő félköralakban helyezi el Venkata a fatetőre kapaszkodó „terelőket".meg a kisvártatva nyomában következő pettyes-tarka civetmacska (Viverra zibetha) valósággal megcsordítják arcomról az amúgyis szüntelen szivárgó verejtéket. elszégyellte magát.. hogy kutya-alkalmatlan helyre kerültünk. emezfelől még annyira sem. Elégedetlen volt fehér ruhájával. Eszembe juttatja a bhopali öreg shikarit. úgy hangzik a bambusz-szerszámok ropogása . melynek farkában két szál. Mikor azonban először találkozott a paradicsommadárral. félméteres. alacsony. Át is telepszünk valamelyik vízszintes irányú.

az összeszoruló növényzettől félig takarva settenkedik keresztül. minden hájjal megkent bestiának kézrekerítésére néha valóban az éjjeli autócserkészet a legalkalmasabb. Meg egyébként is újabb rossz lövéssel végleg eljátszottam volna Venkata s a shikarik jóakaratát.. gyanútlanul bámul a közeledő fénybe.. A lámpák sugarában felcsillanó szempár hamar árulójává lesz a ragadozónak. Veszélytelen öldöklésnek.. Azok tán csak még visszatérítik. Köztudomású. Az esetleg rossz helyen talált tigris ilyen éktelen sűrűben egy-kettőre kárt tehet a hajtók közt. Nagyon halk.. hirtelen a vadra villantott reflektor segítségével operáló puskást. a vad ellen elkövetett léha alattomosságnak minősítik... Alig észrevehetően. Minden hiába.. Két tigris egymás után . Ilyen bizonytalan lövést már a hajtók miatt sem szabad kockáztatnom. sokkal elnézőbbek. Még szerencse. Visszafojtott lélegzettel várom a folytatást. autón kószál a vadász a tigris kísértette dzsungelutakon... méltatlan mesterség minden igaz vadász szemében... Mégis érzem. Ilyen közveszélyes. Az éjszaka legcsendesebb óráiban. könnyű mesterség. Hiszen a tigriseknek minden pillanatban el kell érniök a mögöttem leselkedő stopok vonalát. közeleg valami. A puskaagy arcomhoz szorul .. Már hallom is valamelyikük köhintését... Nehéz testű állat lopakodik errefelé.. hogy nem holmi apróság. emberjárta dzsungel tigrise éjjeli portyázása közben előszeretettel sétálgat a falvakat összekötő utakon. A bozótnyílás legvégén. Lihegő szuszogását is hallom. Hanem a két tigrist soha többé nem látom.. a hajtás fortélyait jól ismerő. Pillanatra kisárguló árnyakat láttam csupán.. nyilván a sűrű terep alkalmatlanságára. főképpen. valamint a tigris kártevéseire való tekintettel. bal kéz felől gyenge rezzenés .. Indiában azonban. Csalódottan térünk vissza szállásunkra. különösképpen pedig a maharadzsák udvarában oly népszerű „villanylámpa vadászat" meglehetős ócska. hogy még egyszer megpillanthatnám őket.. Az ilyen erdei utak porában néha kilométerszám követhető a friss tigrisnyom. hogy senkinek sem esik bántódása. Nem bánom.. És néhány perccel később már fel is harsan a hajtósor éktelen ordítása.. Az India-szerte divatos. És minthogy a tigris a vakító reflektorfényben fel sem ismerheti támadóját. mely ilyenkor többnyire megáll. A lövés persze. A tigrisek ismét kifogtak rajtunk.a golyó azonban kilövetlen marad.. lombot súroló susogása. sőt súlyosan meg is büntetik az éjjeli lesen. szinte szellemtalpon. anélkül azonban. A sport netáni elfajzására nagyon is ügyelő angolok afrikai gyarmataik területén szigorúan tiltják az efféle lámpázást.. meglehetős . Megkésett esti gyalogosnak vagy a hajnal sötétjébe túl korán kihajtó gulyásnak az efféle útonálló tigrissel szokott meggyűlni a baja. A tigrisek visszatörnek. hogy a sűrűn lakott. És néhány perc múltán. A shikarik ijesztgető lövöldözése.A fejünk felett átsuhanó dzsungelkakas elkapja szememet a paradicsomkerti csodamadárról. óvatos léptek lágy tapodása. Pedig visszaugranak a hajtásba. ha még forgatható oldallámpa is akad a kocsin. hogy nem lőttem rájuk.

hogy nem érdemes vele vesződni: a nyolc milliméteres Mauser-golyó szinte ronggyá tépte. kisebb erdei tó mellett vezet el az út. F pedig Venkata társaságában mögöttünk. A lappantyúk szeme még később is. hol ismét kigyúlnak. A késői óra ellenére elég nagy itt a sürgés-forgás. Ezek az „éjjeli fecskék" bogarászva repdesnek az erdei utak mentén. Egyelőre még nem használják. Halványzölden villogó szemét nyilván megigézte a lámpafény. De mondom.. s mihelyt az autó fénycsóvájába kerülnek. Mihelyt a falu határát szegélyező mezőségen áthaladva beérünk a dzsungelbe. s elmagyarázza a lámpavadászat taktikáját. Dagonyaszerű. Nem nagyobb a házi kandúrnál. hogy Venkata okvetlen ragaszkodik hozzá. nyomasztóan langyos éjszakának. halk nyelvcsettintéssel jelezze. Oldallámpás nincs a kocsiban. Venkata és F azonban egy-egy hosszú nyelű. csalódottan látjuk. Kézilámpájának fénykörében szürke kis macska mutatkozik: jungle cat. mert attól rögtön megugrik a vad. Gyanútlanul üldögél. Szemünkhöz kapjuk fényerős messzelátóinkat: Lappantyú lapul az út porában: lámpasugártól megszédült kecskefejő. az autólámpák sugárkévéjét tartsam szemmel. vagy ötven lépésre. hol magasabban.. annyira elterjedt. Legelsőnek én csettintek. Venkata megállítja a kocsit. vagy hat-nyolc szempár is felvillan benne. a helybeli bazárban vásárolt kézi villanylámpát szorongat. ráállunk Venkata ajánlatára: vacsora után autólámpással keresünk tigrist. Magam a sofőr mellett ülök. s egyúttal a motort is állítsa le. Hanem mikor Venkatávai odaérünk s ki akarjuk vinni a kocsihoz. Én pedig minduntalan fenevadat remélek a felcsillanó rubinszemek mögött. tehenek. Indiai vadmacskát úgysem lőttem még. mire a sofőr tüstént fékezzen.. . hol meg alacsonyabban. most hát megpróbálom. mert a messziről látható. másrészt pedig állítólag a minap említett „emberölő"-ről van szó. majd csak ha kiérünk a dzsungelbe. Ezek hol eltűnnek. Kocsi oldalára támasztott puskával ugyancsak könnyű lövés. A „városon" hajtunk keresztül. Már állunk is. Annak szeme fénylik. Most Venkata csettentése állítja le a kocsit. többszőrönként bolonddá tart. Ha bármelyikünk megpillant holmi felcsillanó szempárt. a motor is elnémul. Egyetlen tüzes rubin csillog előttünk az úton. Amint a pocsolya túlsó. Én csak előre figyeljek. akárcsak a zsarátnok.. Ezek a zöldessárga fénybogarak azonban nem mozdulatlanok. sőt távcsövön nézve a szempárokhoz tartozó halvány szellemalakok is bizonyítják: legelésző. És minthogy egyrészt tagadhatatlanul érdekes lehet. hogy hangos szó ne essék. vontatottan közelgő fényt inkább bevárja a vad. Tizenegy óra után indulunk neki a csillagfényes. Lámpáink fénycsóvája előtt lompos népség. ide-oda tekingető chitalszarvas csapat érkezett oda. megszállnak. oly általánosan használt módja a tigrisvadászatnak. éjjeli ivóra. Főképpen arra ügyeljünk. S ezzel rögtön elárulják. erdő felőli partjára vetődik a kocsink fénycsóvája. Az autó minél kevesebb zajjal. a céltávcsőben is tisztán látom. Nincs több harminc lépésnél. lehetőleg lassan haladjon. kecskék. mint imént a macska szeme. mint a hirtelen megjelenőt. Az ócska bazárok ajtajában még most is folyik az alkudozás. kutyák tarka egyvelege nyílik kétfelé. Venkata és F pedig kézilámpájuk fénycsóvájával a két oldalt pásztázzák.veszélytelen is. Helyben is marad.

. Mire azonban puskámat lövésre kapom. A párducot . utánanézünk. Bhadravati Resthouse.. De bizony ezt is elhibázom. Nálam a puska. hogy az út mentén kétoldalt vagy harminc méternyi szélességben kiirtatom a dzsungelt. A zöld tűzbogarak azonban nem mutatkoznak többé.. Alacsony kőrakás tűnik fel az útszélen. nehogy kételkednünk kelljen.súgja Venkata. Venkata és a sofőr egy-egy kézilámpát villogtatva közrefognak.A kis tarka rongylobogók figyelmeztetők: ezen az úton éjnek idején gyalogolni életveszélyes. puskámat készen tartom.Ezeket persze nem bántjuk.súgom Venkatának . Már segítjük is fel egymást. a néphit szerint ezáltal megkíméltetnek az emberrabló tigris haragjától. Aztán pedig. a szempár eltűnt.. . Most mindkét kézilámpánk csóvája a gazos irtásteret sepri. A bizonytalan lámpafényben amúgy sem lehetne megállapítani. Kétségtelen. legalább ötven lépésre.szemének színéről ítélve valóban az lehetett . Feltett szándékom. Kialszanak. így közeledünk a sűrűgazos vágásba leadott lövés irányába . A kövek közé tűzdelt pálcikákon színes rongyfoszlányok lógnak: . Ide-oda keresgélnek. a gyenge lámpafényben bajos eltalálni az öklömnyi macskafejet. Persze semmit sem találunk.sértetlenül nyelte el a dzsungel. Rendszerint közel lopódzik áldozatához. Hanem azért kiszállunk. Hiába.... Tán fel kéne rá kapaszkodni .Múlt hétén itt ütötte le a tigris a szomszéd faluba igyekvő embert . 21. erős szarvú bika. A tigris ugyanis nem szívesen támad nyílt területen. ami megállítson. hogy váratlan ugrással vethesse rá magát . . . de már jóval messzebb. Néhány lépésre a kocsitól alkalmasnak tetsző tuskót veszek észre. Egyetlen halk.. a tagadhatatlanul izgalmas dzsungeléjszakát mégis nagyon élveztük. megpróbálom fejbelőni.onnét jobban beláthatnánk . Bizonytalan helyzetemből jóformán csak véletlenül találhattam volna a két szem közé. S noha a hírhedt csíkos haramiával nem volt szerencsénk találkozni. Felkapom a fegyvert s meglehetős ingatag állásban lövök a két zöld csillag közé.magyarázza Venkata. puha elugrásnál egyebet nem hallunk. A napközben erre járók egy-egy követ hajítanak az emlékezetes helyre. Minthogy ez nincs messze . Éjfélután két órára jár.. Venkatánál a kézilámpa. van-e köztük golyót érdemlő.újból megcsillan a zöld szempár. amint éppen valami vágás-szerű erdei tisztásra érünk . hogy bundáját épségben megkaphassam. mikor bungalownk verandája előtt autónkból kiszállunk. (Mysore State)..smaragdzöld szempár foszforeszkál F ide-oda kutató lámpája fénykévéjében. Vagy félóráig nincs. hogy hibáztam.. S amint végigvillantja az előttünk sötétedő gazon ..tán harminc lépésre lehet -.Párduc! .. Aztán még néhány chitallal s végül még egy vadmacskával találkozunk.. Utóbbit szívesen megszerezném gyűjteményem számára. Febr.

bhopali leírásomban is említettem .emberek toborzását. Tizenkét bódánk közül bármelyikhez nyúljon is a tigris. egy-egy izmosra soványított. Ittlétünk első két napjának biztató bekezdése után. Mi tagadás. Addig örüljön a tigrisvadász. A napi csirkeebédet nem panaszképpen említem. horpadt mellű Mistkratzert. bármely nap jöhetünk. hogy a környék tigriseinek üzent háború útját alaposan megegyengettük. néhány óra múlva már a sarkában lehetünk. megvárják. Résen állunk . Délben. ki másfél rúpia napidíjért elvállalta a falujabeli bódák-ról szóló hírszolgálatot. Kissé ugyan távol esik innét a gauros dzsungel. Joggal remélhettük. azt sem tudjuk majd. mintegy hatvan kilométerre. Bhadravati közelében. Ezek a bizalmi biciklisták majd reggelenként készenlétben állnak. Már amennyiben húsra vágyik. mindennapi csirkeebédünkhöz ülünk. F ebr. amíg csirkét ehetik. melyikhez fogjunk. Mire szervező kőrutunkról hazatérünk.A mai nap a tétlenség jegyében telik. Venkata az imént gaur-vadászat lehetőségeit pengette. hogy faluról falura járva. mert a bhadravati tigrisvadász helyzete különleges. ez bizony kecsegtető ajánlat.vagy húsz kilométeres körzetben. Fődolog. hogy virradat előtt ottlegyünk. Mindegyik községben kineveztünk egy megbízható s ezenkívül biciklivel is rendelkező egyént. Versenyfutásra trenírozott. rágós baromfit fogyasztunk. Délelőtt folyamán hiába várunk khabbart (tigrishírt). A bhadravatiak ugyanis másmilyen húst nem ismernek. máris rosszra fordul szerencsénk kereke. még vadász-elefántot is kapunk. 22. Az éjszaka azonban nagyböjtjük lehetett a bhadravati tigriseknek.. Bhadravati R esthouse. Tulajdonosa reggelenként kimegy érte. machan felkötözését .a bóda nem tartózkodik kint a vesztőhelyen. Hogy annyi khabbart hoznak. gumicombú. hanem távolabbi szomszéd falvak határában is lesznek bódáink. Alapos latolgatás után el is határozzuk.. hogy a hajtáshoz szükséges előkészületeket . Ma éjjel már nemcsak itt. Nem is élhet egyébbel. változatlan egyformasággal. tágabb körzetben is megszervezzük a bódák kikötésének kérdését. hanem útja állítólag autóval járható. Venkata kollégájától. míg rokonaik bejönnek a bódaszemléről s amennyiben történt az éj folyamán kill (ölés). az ottani erdőtiszttől érkezett az üzenet. Fél kettőre jár. kikötött bódáink jó egészségben érték meg a reggelt. a vadász által kiszemelt helyre. De most legalább azzal a megnyugtató érzéssel térünk nyugovóra. hogy ma délelőtt versenyt futnak majd a biciklis hírnökök. Napközben . tüstént bepedáloznak hozzánk Bhadravatiba. este. kizárólag csirkével. másfél óra alatt odaérhetnénk. egy-két nap alatt biztosan számíthatok gaurbikára.haladéktalanul megindíthassuk. (Myso re State). hazavezeti. de öt falu határából még egyetlen kerékpáros sem érkezett. .ahogy azt már múltkor. Csak azért vagyok bátor felszólalni. beesteledik. gondosan megetetiitatja s alkonyat felé ismét kipányvázza. A délutánt azzal töltjük.

Venkata a sofőr mellett. meg is lövöm a flóbertpuskával. Megpróbálkozunk a guarral. 1 (Tragulus meminna) Óvatosan feláll ok.Ott a párduc előttünk . Febr. dudaszerű testét . Puskámat már indulás előtt megtöltöm. szakasztott olyat visított.. El-elcsukló. Legtalálóbban német neve illik rá: Hirschferkel . szopósmalac formájú. Hallom is már. mellém támasztom a kocsi sarkába. mi ketten hátul ülünk.a szarvasfajták családjába tartozó. Derék kandúr ez is. úgy cipeljük ki a kocsilámpák világába.. Gyűjteményem számára azonban újdonság. Ezzel a csodabogárral ma találkozom először. Nem is látunk egyebet néhány chitálnál meg egy kis kancsil-nál. alig nyúlnagyságú dzsungellakó. hogy jó helyen érte a golyó. hogy orromat beleütöm valamibe. Nem soká késlekedünk. Így közeledünk óvatosan. csakhogy ketten nem bírjuk. Alaposan megdobáljuk a kezünk ügyében heverő kövekkel. Vacsora után még bekocsizzuk az emberölő tigris járása tájékát. (Mysore State). habár kisebb a múltkori kecskegyilkosnál. Vagy negyven lépésre áll a párduc az útszélen. Mikor a kis flóbertgolyó oldalba vágta. alacsony lábai alig bírják túl nehéz. Aztán Venkatával kiszállunk. Hirtelen lefékezett a . mint az újévi malac...csúnya kis féreg szegényke. Érzem..szarvasmalac. Ő a kézilámpát.. A keresgélő lámpa fénykarikájában megjelenik egy darabka pettyes bunda. A kancsi l1 .. köhögésszerű hörgése csalhatatlan jel.angolul mouse deer . Ideszólítjuk a sofőrt. alig egy óra hosszat. csak úgy tudok az előttem ülők meg a védőüveg felett ellőni. Ceruzavékony. hiszen hajnali fél négykor már ismét indulhatunk. míg teljesen elhallgat. amint egy helyben rugdalódzik. Megvárjuk. Csak arra eszmélek fel. Megtört szemében még csillámlik ugyan a zöld parázs.. 23.hogy holnap szabadnapot engedünk a tigriseknek. a gaur után. pettyes bundájú. Örömmel álljuk körül a kimúlt macskát Húznánk is már kifelé az útra. az álmosítóan fülledt levegő meg a gödrös úton ide-oda ringató kocsi hamarosan elaltat. agancsot azonban sosem növesztő... . A dzsungel éjszakája: váratlan találkozások lehetősége. de az élet már elszállt belőle. Bhadravati Resthouse. én a felhúzott puska csövét fordítom az imént elhalt hörgés irányába. Sőt még F is segít. Nem mozdul. A hiányos pihenés. Lövésemre rekedt mordulással veti magát a dzsungel sűrűjébe . Hajnali fél négykor hagyjuk el tanyánkat.súgja Venkata lőjön oda gyorsan! Ez aztán az álmot is kiüti szememből. zöld szem bogarai lidércfénnyel égnek a lámpasugárban .

ennek visszavonuló nyomát fogjuk követni. oly puhán ereszkedik hasra. ki már ötven évvel ezelőtt felcserélte vadonbeli szabadságát a talán kényelmesebb. A verőfényes reggel ellenére is homályos még a lombkárpit árnyékolta vadonság. Hira-Lal . mohwa. Immár másfél órája követjük a dzsungel mélyébe vonuló öt-hat főnyi gaur-csapat nyomát. Bambusszal vegyes lomberdőbe vezetnek a nyomok.. A felettünk minduntalan ide-oda surranó karcsú kis smaragdpapagájok. vizslamódra. ébredő majmok vitatkoznak sűrű lombsátrak láthatatlan rejtekén. acél-kék meg ibolyaszín zománc-szárnyuk csaknem megsirattatja velem boldogult gyermekkorom lepkefogó hálóját.. Fél lábon figyelnek.. mintha mindene gumiból volna.. alig negyven lépésre feketedik a bambuszhajtások közül. Egyes csomókban. Venkata és erdésztársa messzelátón vizsgálják. akárcsak holmi apró. Az előttünk lopakodó nyomozók megtorpannak... várnunk kell kissé.. Apró erdei tavat is érünk.súgják . Gyönyörű pillangók libegik körül a mocsárszagú dagonyát . hamarosan odalövök. lámpafénynél lőtt párduc? Ez valahogy még sincs rendjén. Nincs messze. Nyomasztóan párás őserdő bontakozik ki körülöttünk. de bizonyára sokkal unalmasabb szolgaélettel.Lombok közé takarva kötjük fel a kocsi saroglyájára. Innét is. Venkata kollégája vár itt bennünket és Hira-Lal. bizonyára tudja. S miután most meglehetős tisztán kimutatkozik a gaur váll-lapja. Nyálkás víztükrén kárminvörös és elefántcsont színű lótuszszirmok nyílnak. Közben a két erdész halkan tárgyal a három félmeztelen. A világítás most sem a legjobb. Hira-Lal is szoborrá dermed. miről van szó. Százados tékfák. A fák alatt még homályos a világítás. Bandobastot . köztük zajtalanul csavarog a bölcs és mégis engedelmes Hira-Lal.előre! És gyengéden kupánszúrja az ankusz vashegyével. Lesipuskás szaga van a dolognak. Rövidesen meg is hozzák a határozatot: .bársonyfekete. nagy elefánt. a vadászember kissé mégiscsak lázadozik bennem. .Magányos bika . fáról lelőtt fácánhoz hasonlíthatnám. Csak homályosan látható. mohás süppedéken halad velünk az elefánt. Hira-Lal álltában imbolyog.megbeszélést . Aztán rágyújtunk s megelégedetten folytatjuk utunkat a dzsungel titokzatos sűrűjében.és pipál-óriások egymásba ölelő koronái alatt. a szép. Az erdő alatti cukornádültetvényt dézsmálta az éjjel gaur-csapat. szandálfák. magányos kévékben állnak a zászlós tetejű bambusztövek. Szürke ködszellemek gomolyognak titokzatos nullah-k mélyén. Némileg tán a holdvilágnál. De hiába. sebes röptű.ami Venkata állítása szerint „Rubintos gyémánt"-ot jelent .oly hangtalanul.tartanak. A szakértők véleményében nincs mit kételkednem. Már mi is látjuk a gaurt. Mégcsak alig szürkül a hajnal. A nyomozók néhány lépéssel előbbre kúsznak. zöld rakéták villódzása.tessék lőni!.Tshalo! .szól hozzá a mahout . Állami erdőtiszt. smaragd színű papagájok csicseregve kergetődznek felettünk. Hosszú farkú. „Rubintos gyémánt" óriás testének lágyan hintázó hajója nesztelen talpon indul el alattunk. onnét is felhangzik a jungle cock éles kukorékolása. A két erdőtiszt társaságában kapaszkodunk fel hátmatracára. Egyik oszloplábáról a másikra ringatja tekintélyes termetének tonnáit! .. aztán fektükben intenek: léptessünk közelebb . Autóból. kontyos hajú nyomozóval. mikor a megbeszélt találkozóhelyre érünk.

Gaur -tehén fekszik előttünk! Szó sincs róla. Látjuk is már az elesett gaurt. félig magukra húzták a párducbőr pettyes takaróját. Csenghet a füle annak a hajbókoló bikanirí doktornak. Az első két nap biztató kilátásai után ez szinte érthetetlen. Mert azzal tán mégsem vádolhatom magam túlságosan. az ing rászárad a sebre. nem győzök mérgelődni. A kötés persze minduntalan félrecsúszik. a holnapi hajnalt ismét gaur-vadászatra szánjuk. Hogy a gaur-tehén okozta szégyenletes csorbát mielőbb kiköszörülhessük. Hanem szerencsére a hajnalban lőtt párducmacska is itt utazik kocsink saroglyájában. Padlón. Csak mikor az ágyra téved valamelyikük. nem csodálnám. valamennyi bódánk hazalátogat nappali pihenésre. Kisvártatva pedig tompa zuhanás hallatszik. méltán azt hihetném. réz-fülbevalós emberke. amott feketedik. Bosszúságomban le sem vágatom a gaur-tehén silány szarvát. Guggolnak a verandán. A nyomokból ítélve. kapargatják a bőrön visszamaradt húsmaradványokat. elég sok gaur járja azt a szép .. hogy a két helybeli erdőtiszt szakértő véleményében nem kételkedtem. Mihelyt megérzi a vérszagot. mielőtt meg nem győződtem róla. falon. s mindenképpen igyekeznek segítségünkre lenni.. naponta kötöznöm kell. Azaz tehén. rozsdás gilette-penge a késük. tarka bundájának besózásával és tisztogatásával babrálunk egész délután.. Miért lőttem. A szobánkba zavartalanul ki-bejáró verebeket. Másodmagával érkezett. Rögtönzött fanyélbe erősített.a mi pártunkat fogják. Afrikában oly sokszor bevált „elefántpuskám" tizenkét milliméteres acéllövedéke nyilván könnyen elintézte a tíz-tizenkét mázsás vadbarmot.a tigrisek túlságos garázdálkodása következtében . Naponta egynéhányszor megemlegetem. Mintha valahogy a bútorzathoz tartoznának. el is felejteti velünk a sajnálatos baklövést. Most már én is látom. Pedig ki tudja. Ha nem győződtem volna meg arról. látok-e még valaha gaur-bikát? A szédítő hőségben való kétórás hazautazás aligha javítaná meg méltán dohogó hangulatomat. hatéves kislány a segédje.. És mire hazaérünk. de karom máig sem gyógyult be. hogy beoltottak bennünket. békákat és zöld gyíkokat jóformán észre sem vesszük már. rojtos szélű füleivel izgatottan legyezget. azzal tisztogatják. Hira-Lal recsegve törtet a hörgés irányába. fekete kontyos. Ismét nem jött k habbar.lövést. És nyomában akkora káromkodás szisszen ki összeszorított ajkuk rekeszén.Hatalmasat reccsen a bambusz a nehéz testű állat elugrásától. Ami pedig a tigriseket illeti. nagyokat horkant ormányának fújtatóján. ha foguk is kilyukadna tőle . szekrény tetején kedvük szerint szórakozhatnak. hogy félrevezetnek. ezen nincs mit szépíteni. az ilyen szégyenteljes felsülésért végeredményben mégiscsak a puskás felelős. hogy ma nem maradtunk itthon.Majd pedig a halállal vívódó bika fulladó hörgése . hogy a falusiak . mindenesetre jól tettük.. minek örülnek. Venkata a községből küldött ide állítólagos szakértő nyúzót és bőrcserzőt Vézna. s nem jelentik a leölt bódát. hogy valóban bikára lövök-e? Ez így van. Venkatáék füstös képén azonban elhal a mosoly. mindjárt odaérünk.. A párduc m egnyúzásával. Ma három hete. akkor szólunk közbe.

Koromfekete. recsegő-csörtető ugrás után már halljuk is.dzsungelt. hogy ezt az erdei utat keresztezte. Venkatáék minden kétséget kizáróan megállapítják. nincs több tíz percnyi járásnál. behúzódott a dzsungelbe.Éjfél óta lesem a bikát beszéli odalent. lekötelező udvariassággal nyújtja fel hozzám a fegyvert. enélkül esetleg elránthatnám a meglehetősen nehezen sülő fegyver lövését.ahogy kitanult vadász-elefánthoz illik .. be sem várom Venkatáék véleményét. hogy lövésre való. S miután a dzsungelben sosem tudni. A szerkezetnek szerencsére nem történt egyéb baja. Ezúttal távolabbi helyre tűzték ki Venkatáék a találkozót. melyre biztos lövést csak nagyméretű fegyverrel s ami legfontosabb . Utóbbit természetesen a vastagbőrű gaur kedvéért. Széles oldalát mutatja .rövid tapogatózás után megtalálja s ormánya végében fogva. Előre kell bocsátanom. Nagyot ugrik a bika s mielőtt eltűnne.már amennyiben sikerülne a vadat utolérnünk. hogy gyorsítóhoz lévén szokva. párducra viszont ez a kisebb. Ma aztán csaknem megjárom. hogy ilyen alkalomra mindkét Mauseromat viszem: az általában használt nyolc milliméterest. már dördül is a puskám. Ezúttal tehát nemigen tévedhetünk . Abba a behemót-vadbaromba azért tán csak beletalálok majd gyorsító nélkül is ... Mihelyt derengeni kezdett. ma nem találkozunk útonállóval. S minthogy az alvással meglehetős hátralékban vagyunk. máris érkezik valamelyik nyomozó magányos gaur-bika friss nyomának hírét hozza: ... amint hörögve . a tervezett lámpacserkészet ma elmarad. Az elefánt egy zökkenő mozdulatánál elejtem a mellém fektetett nagyobbik puskát. Azóta nyomon követem. Akkor hát gyerünk. Bhadravati Resthouse. mikor váratlanul megpillantjuk a mintegy harmincöt lépésről felénk figyelő gaur-bikát. előbb-utóbb majd csak sikerül bikára is akadnunk. Minthogy erről magam is látom. Mihelyt Hira-Lal megáll. Tigrisre. A leejtett puska helyétől legfeljebb félórát megyünk.. Febr. Sajnos. melyik pillanatban bukkan elő a nagymacskák valamelyike. Mehetünk is utána azonnal. Alig negyedórája. Legottan kiszedem belőle a töltényt s kifújom csövéből a netán beleszorult szemetet. púpos nyakú óriás . A megindulás ugyan nem a legszerencsésebb . így aztán a hosszadalmas kocsizás nagyobb részét át-alusszuk. de minél hamarabb! S negyedóra múlva valóban rajt' is vagyunk már a friss nyomon. A bölcs Hira-Lal azonban . ólomhegyű golyóra töltött karabélyom alkalmasabb. ott a friss nyom az út porában. a cukorföldek szélében.balesettel kezdjük. Néhány csetlő-botló. mindkét puskámnak kéznél kell lennie.. Ez csak annyiból kellemetlen. vagy nyolcvan kilométert autózunk. 24.. minthogy a gyorsító rugója eltört. Alighogy az elefánt hátán elhelyezkedünk. (Mysore State).csakis tömör acélgolyóval tehetek. hogy magányos bika csapásával van dolgunk. valamint a nagy tizenkét milliméteres „elefántpuskát". még egyet kap a bordái közé... Emez fegyveremhez nincs is acélgolyóm.

Azon vagyunk. hogy a nyitott ajtón valahogy kizavarnám őket. Gerincén. Irtózatos nagy állat. Marmagassága néhány centi híján két méter. hol cingár nyúzómesterünk és kócos kislánya már javában munkálkodnak. Bhadravati Resthouse (Mysore State). sűrű helyen talált elesni. vastag. kitördeli. Az elefántot azonban nem meri bántani. Kellemetlen lakótársaim. S mihelyt már-már elbóbiskolnék. helyenként kétujjnyi vastag nyakbőrét Rücskös szarvú koponyáját pedig immár átadták a dögkeselyűknek további . Ormányával kiszaggatja. rücskös. a nagy vadtulok már ki is szenvedett. hogy időben hazaérhessünk s a netán körülcsapázott tigrist még besötétedés előtt meghajthassuk. Kilépek a verandára. súlyát pedig tizenhárom mázsára becsülik . Sajnos azonban a világítás még így sem megfelelő. nyilván idegenkedik a vérszagtól. nagyokat fúj. Két rúd közé kötve cipelik az időközben ide sereglett kócos hajú. Febr. négy óra. Elefántháton tehát teljesen veszélytelen mulatsággá alacsonyodik a gaur-vadászat. Ki kell irtanunk körülötte a növényzetet. felrebbennek a mennyezet gerendáira. Hiába is siettünk volna: az elmúlt éjszaka sem jelentkezett tigris. valóban sikerült a tegnapi hibát jóvátennünk: koromfekete.összeesik. Úgy látszik. Lemászunk a matracról s élvezettel tapogatjuk az elejtett dzsungelóriás vastag. A gaur állítólag igen veszedelmes állat. Nem hagyom magam tovább bosszantani. Nemsokára el is készül az erdőirtással. Mahoutja parancsára körbe-körbe járja a gaurt. a verebek. a mintegy kétarasznyi. vén gaur-bika fekszik előttünk. könnyen megtámadja a vadászt. Fanyélbe szorított gilettepengéikkel faragcsálják-vékonyítják a gaur-bika súlyos. újból az ágy végében csúfolódnak. 25. csaknem feketebőrű bennszülöttek. Ezt azonban szívesen elvégzi helyettünk a mindig szolgálatra kész Hira-Lal. Két óra is elmúlt. végre elindulunk. Pedig szüntelenül nógattam az embereket. S mire elefántunk odatörekedik. ide már nem fér fel a gaur-fej. fehér gatyás. mire hazaérünk. élesen rikoltozó. kemény zsírpúp. Az elefánton a mahouttal együtt öten ülünk. apróra dagasztja az elesett körül akadékoskodó dzsungelt. immár bátran fényképezhetünk. A fakoronák sűrű mennyezetén a napfénynek még legvékonyabb arany-nyila sem igen talál bejárást. hajnal óta nem hagynak aludni. Erre azonban már sehogy sem kerülhetne sor.égszínkék! Olyan csúnya. onnét csiripelnek a fülembe. Szemének szivárványhártyája pedig . Hira-Lal izgatottan toporog. ott várják meg dührohamom csillapodtát. zöldessárga szarvát. mire a nehéz koponyát autónk hátuljára erősítve.tehát sokkal nagyobb az afrikai kafferbivalynál. marjától kezdve háta közepéig vonul a gaur-bikák különös ismertetőjele. indiai verébhangon. hogy egyelőre lehetetlen lefényképeznünk. A súlyos fej levágása s a várakozó autóhoz való leszállítása négy óra hosszat eltart. gőzhengertalpával laposra tiporja. Nem is igen bízom a kép sikerültében. Ágyam végére szállnak. Ha káromkodva felugróm. Bódáink még mindig sértetlenek. Csak ismételt ankuszbökések s mahoutjának választékos szidalmai bírják végre a lehasalásra.

de néhány barkás agancsú chital-szarvason meg idő előtt elugró vadmacskán kívül semmi sem kerül lámpánk fénykörébe. esetleg gyenge tehenet konyhánk számára. „ Sheik Farid! Sheik Farid!. Bhopalban ilyenkor már kitisztul a chital-agancs.hazafelé ismét azon megyünk . Egyik patience-ot a másik után rakja. Innét nem vagyok hajlandó üres kézzel tágítani. hogy ittlétem alatt ne mutatkozzanak. s a tigrishírt hiába várjuk. Néhány nap óta azonban a házijószágot is bántatlanul hagyják. Venkata urat is felháborította tigriseinek szokatlan viselkedése. A házunk előtt pirosodó Canna-virágágy mellett hever a nagy gaur-fej." Alvással s a gaur-fejjel való szöszmötöléssel töltjük a délutánt. hogy az első nap sebzett tigrisem figyelmeztette a többit.noha még most is hiányzik gyűjteményemből . Bhadravati keselyűnépsége vijjogva tülekszik rajta. hogy amennyiben elég tisztán megláthatnám. Olyasvalamit magyaráz. s a helybeliek állítása szerint ezt hajtogatja. Vagy két óra hosszat kószálunk a tekervényes dzsungelutakon. A közeli rizstáblában tartózkodó néhány fürj is elhallgatott. Még az árnyékok is összezsugorodnak a nagy melegtől.. Összevissza keressük az emberrabló tigris járásának tájékát. Partján valóságos fénybogárraj villog . A tigrissel vagy párduccal való találkozás lehetőségén kívül is szórakoztató az ilyen dzsungeli sétakocsizás..kezelésre. Irtózatos a hőség. a valamelyest megenyhült levegő pedig ugyancsak jólesik a nappali izzadás után. Idegesen tépdesi torzonborz bajuszát. bikát tehát ott remélek majd keríteni. Legtöbbje sikerül is. Közben meg Bhopalba is vissza kell térnünk a nawab-ígérte „nagy tigrisért" . A Conte Verde . két hét múlva ismét Bombayban kell lennünk. ezzel akarná kierőszakolni a jószerencsét. F kint ül a verandán s naphosszat a kártyát veti. Csakhogy az indiai fürj nem azt mondja ám: „pitypalatty"! Anyanyelvén beszél. Vacsoránk végeztével éjjeli autókörútra indulunk. Megfoghatatlan. Ugyanis az a tervem. Délfelé jár. ahol nemcsak hogy sok a tigris. Időnk azonban rohamosan fogy.. Végre-valahára felfedeztük ezt a kivételes helyet. Hallom. Az éjszaka állatvilágának minduntalan fel-felcsillanó szeme szüntelen izgalomban tartja a vadászt.. lőnék chitalborjút. a legkisebb húscafattól is megszabadítják. melynek partján majdnem mindig látunk ivóra jövő chitalokat. Torkig vagyunk már a rághatadan tyúkhússal. ilyenformán is kezünkre kerülhetnének. Pedig eddig napközben is meg-megszólaltak. mégha netán le is kéne mondanom második bhopali látogatásomat.. hanem még a vadászat is tetszésünk szerint való.március 15-én ér ide Shanghai felől. Ha legalább a falusi gulyák valamelyikéből választanának ebédre valót. De az nem hagyja magát. Pedig mai reményeink újból csak vízbe estek. hogy hazafelé menet még egyszer elhaladjunk a múltkor már említett erdei dagonya mellett. Chital-bikát .. A gaur-bika trófeáját megszereztük. mysore-i utunk céljának egyik felét elértük volna.barkás agancsa miatt nem akarok lőni.szomjukat csillapító chitalok . Ha ugyan odajutunk még. Utunkat úgy irányítjuk. Lassú óvatossággal és a lehetőség szerint letompított motorral közeledünk a kis dzsungelmocsárhoz. Tigris nélkül azonban Bhadravatit sem akarnám itt hagyni. Hátra van a másik: a tigris. Nemsokára tisztára csipkedik. Tizenkét szép bódánk közül egyik sem akar megtetszeni a kényes nagyuraknak. elkelne közben némi szarvaspecsenye.

melynek céltávcsöve. Valahogy azért mégis kiveszem benne az éppen oldalt forduló borjú halvány körvonalát s mihelyt a hajszálkereszt rátalál. Válla közepét járta át a golyó. Elsiettem a dolgot. . .Jól van . onnét is.. ez sikerült. oly hihetetlenül hangzik. De nicsak. nehogy a vadat rosszul találva oktalanul megsebezzem.. F-el rágyújtunk.Tessék? . s csak úgy kapásból durrantok a zöldes csillagpárra. Mialatt ők odavannak. Vagy ötven lépésre nyomulunk a többitől valamelyest idébb-álló két chitalhoz. Venkata kérem. S néhány pillanat múltán már halljuk is újból a fenyegető morgást-sziszegést... A megcélzott borjú pedig mozdulatlanul helyben marad.. Tudom. jóval gyengébb a nagy fényerejű kézi messzelátómnál.. Fogjuk a lelőtt macskát .. Venkata most a közeli bozótra irányítja lámpája sugarát: zöldfényű szempár csillan fel benne.. ki a kocsiból.. Rekedt mordulás a válasz. Minthogy közelebb már nem juthatunk. Archoz emelem puskámat. nincs több huszonöt lépésnél.képedek el... Már indul is a kocsi. this is a panther! . megérintem a ravaszt. Ezúttal azonban hiába járatjuk lámpáink fénykévéit a bozót tövén.. Már arcomnál a fegyver.. futóra az előttünk villogó kézilámpák felé..kissé odébb is megcsillant két szempár! Az út arrafelé kanyarodik... a párduc szemét nem sikerül többé felfedeznünk. Venkata s a sofőr kézilámpával tocsog végig az iszapos tóparton.szól F . azokat tán közelebb érhetnők ... Siettemben még mindig tréfától tartok.Ott a párja . inkább csak szellemszerűen sejthető szarvasteheneken.suttogja Venkata lőjön oda gyorsan. a sötét dzsungel mélyéből. s azt vitatjuk. nem szívesen mászom be a mocsárba. de mind beljebbről. Ebben a töksötétben bolondság is lenne minden további kísérletezés..Pedig úgy van! Párja most is itt leselkedik.szólok puskámat félretéve . Menjenek. hogy hibáztam. Mi pedig távcsöveink segítségével igyekszünk kiokoskodni a szemekhez tartozó. sajnos. Holnap szarvashúst ehetünk. ..Párducot lőttem.Tyüh. hasztalan világítunk be innét is. nem chital-borjút? Lehetetlen! .. Félcipő van a lábamon. Bizonytalan lövést pedig nem akarok kockáztatni. Hiába ujjong Venkata.Oda nézz ... hozzák ide a sofőrrel a borjút... itt fénylik a szeme a bokor alatt! Jöjjön csak gyorsan azzal a puskával!.kicipeljük az útra.kistermetű nősténypárduc . A dzsungel-csendet szétszakító puskadurranás nyomában tompa golyócsattanás. puskám céltávcsövében sehogy sem sikerül megtalálnom a kiszemelt állatot... azt a. lassan-lassan előbbre gurulunk . . Egyiket nagyobbnak. nyilván tehén a borjával. .szemevilága. A kocsi leáll. Egyszerre csak így kiáltanak fel: ... ha nem okvetlenül szükséges. megállítjuk a kocsit s távcsővel vesszük szemügyre a vadat.. Le is mondunk róla.! Kapom a puskát. hogy „megvan! Felfordult!.That's no chital fawn. másikat valamivel gyengébbnek nézzük. A távolság azonban túl nagy. miképpen készíttessük el holnap a szarvasgerincet. bele a térdig érő mocsárba.. való igaz! Venkata lámpája kimúlt párducra vetődik. . A szem eltűnt. Mérges morgását még egynéhányszor halljuk.

hogy elbeszéléseimben a szigorú valósághoz tartsam magam. azaz tyúkizommal kell beérnünk. Estefelé autós utaspár érkezik a bungalowba.eddig mindig azt hittem. se sofőrjük.újságolja .párducot lőttem! Febr. Ki is akasztottuk már száradni. hogy F. az emberek lelkiismeretesen végzik dolgukat. . Valóságos Münchhausen-kaland. Venkata és a sofőr velem voltak. mihelyt csak legkisebb gyanúját is érzem annak. Mert be kell vallanom. Kikészítésével naphosszat elvacakolunk. Attól tartok ugyanis. Mindent a legnagyobb rendben találok. Most végre végeztünk vele. se szolgájuk. már ő is „elszólja magát”. hogy az illető író lódít. S lám. Délután újból végigszemlélem valamennyi bódás-helyünket. Ezen okulva fokozott vigyázattal ügyelek arra. Arcáról látom. lám. ejnye. Pedig hát van ám errefelé tigris.. aki így vélekedik . hogy az olvasó eddigi bizalmát megrendítem ezzel a párduckalanddal. Aludni sem igen tudunk. A balsiker egyedül a tigriseknek tudható be. Még szerencse.feldobjuk a kocsira. kissé félve vetem papírra. irtózom mindenféle „Jágerlatein"-től. Hanem a kézilámpa gyenge fényében felvillanó szempár még ilyen rövid távolságról is vajmi bizonytalan kis célpont . mindenütt csak jóakaratot tapasztalok. habár kétségtelen. A történtek után ismét csak tyúkhússal. Nem is találom semmiféle nyomát. 26. Hanem ezt a mai esetet . Nem kedvelem a vadászkörökben eléggé elterjedt nagyotmondást. A párduc húsára mégsem vetemedhetünk. Türelmünket. csak turistáskodnak. sőt részben kissé koszos is. beállít Venkata.szavamra mondom. Szükség esetén tehát három tanút is felsorakoztathatok. Ejnye. Számomra bármilyen vadászleírás menten elveszti varázsát. Biztonság kedvéért kiszaladok az éjjeli kaland színhelyére s alaposan utánanézek az elszalasztott párducnak. hogy izgalmas hírrel érkezik. Különben tán magammal sem tudnám elhitetni. a verandán. forró szél teszi próbára. Reményeink gyengülnek. Nem vadásznak.most hozta a következő írásbeli jelentést: „Shimozd falu határában a kocsiúton (innét a harmadik község) még napnyugta előtt. Bhadravati Resthouse (Mysore State). magam is kétkedve vonogatnám a vállam. Ismét hiába várjuk a biciklis tigrishírnököt. hogy elhibáztam. És ha lesz.a legkisebb gyanakvás nélkül . hogy mindössze huszonnyolc lépésről lőttem rá. hogy ez a Széchenyi nem hazudik..nem vehetem tőle rossz néven. hogy konyhára való chital-borjú helyett . Mialatt kártyázunk. Valami Lord és Lady Chetwynd. a veranda korlátján lebegteti a szűnni nem akaró szél. Bőre egyébként meglehetősen selejtes. ha sietős a dolog.Egyik emberem . Utólag megállapítom. Mysore-ból jönnek s Poonába igyekeznek. Tyúkvacsoránkat ezúttal négyesben fogyasztjuk s utána kedélyesen elbridgezünk idekint. a jóformán állandóan dühöngő. hogy ha én olvasnám ezt a valóban elképesztő esetet.főképpen. Egymagukban utaznak. állapítja majd meg sajnálkozó fejcsóválással . . rengeteg poggyászukat az autó mögé csatolt pótkocsin szállítják. régebbi nyomukat léptennyomon észlelhetjük. fogytán levő időnkön s a rettentő hőségen kívül.

Nem mintha ezzel bármit változtathatnék is szegény kovácssegéd sorsán. Örömmel hallom. Ha úgy tetszik. Ha a falu felől állítanám neki a hajtókat. Erre azonban volt már példa. folyómentén sűrűsödő kisebb bambuszligetbe. Igen alkalmas helyre cipelte. Meg is menekült sértetlenül.. valószínűleg hajnaltájt üthette le: a vonszolás széles sávja meg a mellette mutatkozó tányérnyi tigrisnyomok jóformán frissek még. a tigris számításom szerint csakis előre. Nyolc óra tájban kint a verandán fogyasztom a tshota basrit. Később fokozatosan ritkul. minden számításukat kijátszva. a folyóba vetette magát. hangos vitatkozásukból. Venkata érkezik. hogy ezúttal végre jó hírt hoznak. ott teljesen nyílt rétség szegi a bambuszost. A tigris a falu melletti részbe húzódott áldozatával. míg csak valamelyik tigrisével el nem bánok. Izgatott kezükjárásából. kiszáguldott a helyszínre s még sikerült ott érnie a gyilkos bestiát. a folyóparti bambuszliget mentén vehetné útját.ide legfeljebb tíz kilométerre . Világosan látszik a nyom. Venkata beszéli. mindjárt ki is szaladhatunk. gyalogút melletti csekély tisztásra pányvázták ki az este a bódát. Bhadravati Resthouse (Mysore State). no meg Venkata messziről sugárzó képéről látom. A két mérnök tüstént autóba ugrott. hogy a ritkább állományon áthaladva. Bal felé pedig csak akkor menekülhetne. Már elő is jár az autó. Febr. A tigris csak nemrég. hogy a hírhedt emberrabló tigris járásába kerültünk . Tízpercnyi kocsizás után helyben vagyunk. előzetes helyszíni vizsgálatot tarthatunk. mielőbb elérhesse a következő sűrűséget.vajon valóbán vele lesz-e dolgunk? Néhány viskóból álló dzsungelfalu közvetlen határában. s a tigris. .A község határában kikötött bódáink egyikét . Jobbra se igen igyekezhet. már a túlsó parton kapaszkodott ki a vízből. ismét összesűrűsödjék.Rendben van. hiszen akkor egyenest a falunak szaladna. ha a meglehetős széles folyó átúszására határozná magát. úgyis feltett szándékom. Felháborodásomban azonban megfogadtam.nagy hímtigris ütötte le az éjjel. biciklit toló alak kíséretében. mintegy háromszáz lépéssel odébb. s minthogy kijáró nyoma sehol nem mutatkozik. . Az áldozat két társa menten átszaladt segítségért a szomszéd faluba. hogy harmadéve ugyanitt rendeztek hajtást. hogy aztán. hogy addig itt nem hagyom Bhadravatit. kikötött bódáinkhoz pedig nem nyúlnak. hogy ott jelenleg valami térképező mysore-i mérnökök tartózkodnak.hatalmas tigris ütötte le a falusi kovácssegédet s behurcolta a dzsungelbe. ugyancsak vén hím. Ez már mégiscsak hallatlan! A kovácsokat fényes nappal megfogják. Le is lőtték a félig felfalt kovácssegéd hulláján. a „kis reggelit". Hátrafelé nemigen törhet. 27. hogy a legközelebbi tigrishajtás elrendezését saját magam irányítom. Alig ötven lépésre esik a folyó partját szegélyező keskeny bambuszerdő. tudván. abba hurcolta a tigris a bivalyt. bizonyára most is bent fekszik a mintegy tíz-tizenkét holdas bambuszosban. . A bambuszligetnek csak a falu felé eső vége sűrű. Mire azonban észrevették. világosodik.

hogy kiszemelt fámtól kétoldalt. Közepe táján kiválasztott állásomból azonban csupán húsz-huszonöt lépésre láthatok le mindkét oldalt. Miután így alaposan megbeszéltünk s kikalkuláltunk minden eshetőséget lelkiismeretes bandobast-ot tartottunk -. mindössze száz méter széles. fél egykor már kezdődhet a hajtás. A hosszú erdősáv. de legalább mi is könnyen felkapaszkodhatunk majd.Állásomat tehát feltétlenül a bambuszerdő ritkásabb szakaszában kell kiszemelnem. A tigris tehát elszökhetne mellettem. miután egyébre most úgysem igen tudnék gondolni. hirtelen megijesztett . a neki legmegfelelőbbnek tetsző visszavonulási irányt válassza. létrára se lesz szükségünk. a hajtás hossza tehát mintegy másfél kilométer lenne. hogy machan-készítéssel zavarogni kéne. nehogy távollétünk alatt a tigris erdőhosszat megszökhessen. Noha felette valószínűtlen. még két és fél órát itthon kell türelmeskednünk. amerre véleményünk szerint legszívesebben menne. teljes szélességben állják el az erdősávot. ma nagyvásár készül a községben. Vagyis -amennyiben a hajtás elrendezése a kellő gonddal . Becslésünk szerint. Négy ügyes falusit már most itt hagyok. Ez a négy ember. hogy pont tizenkét órára itt lesz értünk autóval. Állásomtól szétnyíló ékalakban. hogy alacsony az ág. Venkata azonban biztosra ígéri. a tigrishajtásról mondok el egyet-mást ittlétem óta többféle hasznos tudnivalót tanultam Venkatától. Ezt néhány stoppal. könnyen felnyúlhatna értünk a tigris. Legsikeresebbek a nyolcszáz-ezer méteres hajtások. Legalsó. hajtókat keríteni. álmosan gyanakvó tigrissel mégcsak lehet „beszélni". anélkül. ötszáz méternél rövidebb azonban már nem ajánlatos. Hanem a feldühösített. hogy helyzetét nyugodtan megfontolva. hogy meglátnám. melyen a hajtott tigrisnek végig kéne vonulnia. Nem lesz könnyű feladat. A hajtott tigrisnek .nem hallgat többé a stopok szavára. Másfelé úgyis hiába igyekeznők szorítani. ide mintegy kilométernyi távolságra pihenhet most a tigris. jóformán az egész terepet beláthatja s a netán kiváltani készülő tigrist visszatérítheti. a legszebb reményekkel telve térünk haza. Most fél tízet mutat az óra. Óvatosan belopakodunk Venkatával s csakhamar találunk is alkalmas lesállásnak mutatkozó fát.ahogy ma is tervezzük újabb alkalmas búvóhely felé hajtsuk a tigrist. A közeledő zajra ébredő ragadozónak megfelelő időt és teret kell engedni ahhoz. A hajtás ne legyen hosszú. Venkata legottan továbbsiet az autóval. hogy napközben elhagyná sűrűbeli búvóhelyét. Ezalatt. mire a szükséges százegynéhány embert összetoborozza. A lustán ballagó.Venkata szavai szerint hogy a fekhelyéből felvert tigrist lassanként nyomjuk a puskás leshelye felé. ami a hajtás sikeréhez többnyire elengedhetetlen. Igaz. Ezekben már elég tág tere nyílik a felzaklatott tigris előzetes irányításának. mindenkinek azzal lesz dolga. Alkalmasint négy-öt falut is végig kell szaladnia.hacsak a folyót nem választja . másrészt a folyópartig számítok elhelyezni három-három stopot. menten visszatör. egyrészt az erdészéiig. sőt lehetőleg még egy-két hajtót is elintéz útközben. Hacsak lehet .okvetlen az erdősávon kéne végigmennie. fatetőn ülő „terelővel" reméljük megakadályozni. Onnét legfeljebb csak ötszáz méter az erdő falu felőli vége. csaknem vízszintes ágán elég kényelmesen elhelyezkedhetnénk anélkül. A jó hajtás titka . Mihelyt észreveszi az erőszakoskodást. tehát mindig olyan irányba. egymástól vagy harmincöt lépésre fatetőkőn kapaszkodik.

történt . Háromnegyed kettő s még most is itt várakozunk a verandán. csak hasznot hajt vele. tehát nem sokkal különb.jóformán kivétel nélkül a combot kezdi ki a tigris. Arra is ügyeljünk. könnyen meghajtható sűrűség mellé kössük ki a bódát. Hiába. Hanem ma valóban nem tudok mással foglalkozni. egész Indiát körülutazta. mintha magán a földön leselkednénk. Ezt is Venkatától tanultam minap: Ha valamely leölt állat helyén a nyomokból nem állapítható meg. pedig Venkata esküdözött. öreg embert sose állítsunk stopnak. s nem a puskás. A mai tigrishajtásra azonban kivisszük. Felhasítja a bóda hasát s addig vonszolja-húzkodja a dögöt. A dög mellett alvó tigris erre bizonyára felfülel. Ott akár megszakadásig krákoghat. ahonnét alkalmasnak mutatkozik a tigris kihajtása. Többnyire az ő ügyességükön múlik az eredmény. Fiatal gyereket még kevésbé engedjünk a stopok közé.. Idegcsillapítóul a kártyát választjuk.csak a jó friss hússal él. vajon tigris vagy párduc-e a gyilkos. s még a hajtók közeledése előtt megkezdi lassú előrevonulását. Műtőben fogja el a pácienst ilyesféle érzés. minthogy a tigris ugrási képességét általában öt méterre becsülik. Zsebben nem merjük hordani.bizonyára a vadász leshelyének irányát. míg végre Mysore-ban utolért. Vagyis előre kiszemelt. Soká kergetett bennünket ez a levél. ordítozzon. . menjen hajtónak. Az olvasót bizonyára fárasztja már ez a végnélküli tigrisvadász téma. A Hubertus-érem azóta F ékszerdobozában lakik. míg a kibuggyanó belek tisztára ki nem szakadnak a hasüregből. A kibelezés után . elvész. hiányos a hallása. Már a bóda kipányvázásának is a tervezett hajtásra való tekintettel kell történnie. Hanem az ok nélkül köhögő stop elfuserálja az egész hajtást. Könnyen megijed. Oda vonszoltassuk be. a kikezdett dögről ez könnyen felismerhető: A tigris mindenekelőtt előírásosan kibelezi áldozatát.. hogy tizenkettőre itt lesz... A bhadravati tigrisekkel eddig tapasztalt balsikereink méltán élesztgetik bennünk a gyanakvás és kételkedés ördögét: Venkata nem kap elegendő hajtót. Tigrisen járó eszünket most sehogy sem tudjuk jokerre kényszeríteni. A teljesen „tigrisbiztos" machannak legalább öt és fél méter magasnak kéne lenni. Doboljon. A stopok kiválasztása is rendkívül fontos. Már a gyomromra veti magát ez a türelmi próba. szükségtelen lármát csap. a tigris kiszökik. Időközben a tigris bizonyára kiszökik a hajtásból. mikor asztalon fekve figyeli a sebész „bemosakodását". attól tartunk.„tiszta étkű" állat . hogy kehes ember ne kerüljön a „terelők" sorába. He is a clean feeder . a közeledő tigrist nem veszi észre időben. későn szól rá. Mutassa meg. Gyenge a szeme. Fél egyre jár már. Hanem immár a harmadik renonce-on kapjuk rajta egymást. A mi leshelyünk tán másfél méter magas lehet. Aki köhög. Százféle hasonló kellemességgel emésztjük magunkat. Indulás előtt a hajtósor néhány percig egy helyben állva lármázzon. Édesanyám hazulról küldött levelében apró Szent Hubertus érmet mellékelt az újévi kívánatokhoz. hanem a hajtók felé fordítja a tigrist. A dögmaradványtól néhány lépésre félredobott bélrészek: a tigrismunka biztos jelei. ahelyett hogy az emberek váratlan rajtaütésén feldühödne. mit tud.

majd tenyerét tisztelettudóan homlokához emeli.. Venkata felnyújtja a puskámat. Két óra elmúlt.. előre pedig mintegy negyven-negyvenöt lépésre belátunk. végre-valahára megjelenik: Nehezen tudott hajtót kapni. halk léptek zaja üti meg a fülünket: ... A reggel óta fatetőn leselkedő négy megfigyelő állítása szerint a tigris nem hagyta el rejtekhelyét..sokféleképpen jöhet.„tisztátalan étkű".. Alig tízpercnyi feszült várakozás után. félóra múlva kezdődhet a hajtás. hogy vagy harminc lépésre mögöttünk a fatetőn ül.. Most a szürkeképű langur-majom jól ismert hangja jelentkezik: . Száz torkú ordítozás. Kétoldalt vagy harminc lépésre. A stopokat is kiválogatta. Az irgalmatlan hőséggel párosult izgalom patakokban ontja arcunkról a verejtéket. Elég ritka itt a bambuszerdő. hogy az általam netán megsebzett s tovább haladó tigris irányát megfigyelhesse. Először F-et toljuk fel az ágra.A párduc ellenben foul feeder . anélkül.. élvezettel habzsolja be a bélrészeket. Az is lehet viszont. farkasszemet nézünk a jószerencsével. És aztán felzúg a hajtók éktelen zenebonája.. Egymás mellett ülünk az ágon. Lakomáját rendszerint áldozata hasán kezdi. mikor Venkata verejtékes homlokát törölgetve. Az erdei madarak s majmok ismert tigrisjelző hangjai is erről tanúskodnak. Meg kell várnunk. dobpergés. sarkon fordul és eltűnik. hogy a dzsungel melyik részét figyeljem legjobban. A reggel említett kis faluban hagyjuk a kocsit.. még külön teherautót is kellett fogadnia.tapsolni kezd a mögöttem ülő figyelői .. kioktatta. Habár nem láthatjuk. hogy stopba ütköznék . Most azonban minden a legnagyobb rendben van. Gyerünk. gyalog lopakodunk a kiszemelt lesfához. onnét is jelezget egymásnak az óvatosságra intő majomhuhogás: Huuu! . mit kiabálnak . tudjuk. Inteni persze nem tudok. Célja. Ebbe negyedóra is beletelik. Kezének kaszáló mozdulatával még jelzi. F-é a Hubertus-érmet szorongatja. azzal szállította a különböző falubeli népet a helyszínre. A tigris . vagy a bozótos takarása közt lopakodva. És ekkor .Huuu! Csak érteném hát. dudálás. Venkata még hátunk mögé is helyezett stopot. előbb azonban valami furcsa hókuszpókusz-áldással látja el..Csup-csup-csup. Ezalatt halkan suttogva latolgatjuk a különféle lehetőségeket. Szorosabbra fogom a puskát. magam is utána mászom..rémületemre . Gyanútlanul bandukolva.. Ha oldalt tartana... mire kiérünk.. Rászólni még úgy se merek . el is helyezkednek már a kiszemelt fákon. a stopok jeladása számunkra is alkalmas figyelmeztető lenne.ha egyáltalán megjön . hogy egyenes vonalban halad végig az erdő közepén. míg Venkata hátrakerül a falu széléhez. . indulhatunk. Megőrült az a szerencsétlen? Visszaijeszteni a tigrist!. aztán Venkata törékeny vállára kapaszkodva. Jókora kerülővel. Az én kezem a puskát. Innét is. s elindítja a hajtást. F pedig a Hubertust.Huuu! A figyelmeztetőre többfelől hallatszik válasz. A ropogósra száradt bambusztörmeléken messziről halljuk az ismeretlen közeledőt. hiszen nem is látom. Néma figyelemmel. esetleg sebes nyargalvást is.

ennél többet nem adhat nekem .. Ez már igen! Ez aztán tigris! Ilyenre fájt a fogunk. reményeink százszázalékos beteljesülése ebben az elmúlt negyedórában játszódott le..Ahol jön . Pofaszakállas óriás fejét mélyen lógatva... s mit sem törődve a nyilván eszét vesztett stop tapsolásával... úgy felágaskodik . hatalmas ugrásokkal szökne át fánk mellett. Első pillanatokban úgy nyelvünkre nehezedik a nagy öröm. Cifra feje álmosan hátrafordul.. egyenest félénk tart.. Halkan hörgő unott ásítás: . a már összesűrűsödő bambusz közt sárgállik .... szólni sem igen tudunk.. Csak szorongatjuk egymás izzadt kezét. És aztán .. Aztán leadom Venkatának a megbeszélt füttyjelet.. ilyenről álmodtunk..Ááoo! És ismét megindul.hajtogatják az öregek -.. Itt fut el fánk alatt. Meg sem mozdul..Következő lövésem azonban nyaktövön vágja s karikára bukfencezteti. közelebbi szemügyre vehetjük felséges zsákmányunkat. Egyeden... . mikor lassan keresztbe fordul .Hálaisten! A megkönnyebbülés sóhaja. Mélyen bent.meg se mozdulj.. Könyököm gyengéden oldalba nyomja F-et: . De máris talpon van. A bárgyú figyelőnek azonban megjött a jobbik esze: abbahagyja a neszezést. Szörnyű hördüléssel hátsó lábára emelkedik. hófehér szügyét. közvetlen irányunkban. se száma azon közismert eseteknek. Venkata fekete okulás. De várok még.a kiszakadó élet végső feszítése..lehelem feléje .. A célgomb ezüst legye türelmesen kíséri széles.. se szeri...Ezt soha el ne mulassza megtenni . A gyönyörű csíkos bundának ezen felesleges átlyukasztását tehát nálamnál tapasztaltabb. Betartom a régi vadászoktól számtalanszor hallott óvatossági szabályt: még egy golyót lövők a mozdulatlanul heverő tigris tarkójába... Tíz lépésre lehet..megpillantom. Megáll... Ismét csend hallgat körülöttünk. hosszan hörgő sóhaj szakad fel belőle. nagy bajuszos feje. mintha zsinóron húznám. Látom már az érkezőt! Csupán egy kékmellű pávakakás trappol irányunkba. kimért léptekkel közeledik.... mikor az „agyonlőtt" tigris váratlanul életre kel s csúffá teszi a gyanútlanul közeledőt. . az irdatlan nagy hímtigris . Még csak nem is vergődik... . S köztük.. hiszen teljesen gyanútlanul közeleg .. siet ki a hajtásból. ilyen tigris bőréért jöttünk Indiába! Utazásunk valódi értelme. Megkaptam a nagy tigrist . Jön-jön. Válla közepébe küldöm a golyót.. lassú. Az ördög nem alszik. Hatalmas nagy állat.. Aztán kitárja villogó száját s megszólal. úgy figyel a közelgő lármázás felé. tigrisvadász-törvényt hozó nimródok számlájára írom. Mint valami szilaj csődör. Immár bátran lebocsájtkozhatunk.. sőt még másik tigris is kerülhetett a hajtásba .. Álmaink vágya.. A hajtás teljes befejezése előtt sosem tanácsos elhagyni a lesállást.. Párduc. Végre előbújik a hajtósor.. Óriás mancsának fenyegető mozdulata felejthetetlen.szabadra tárja izmos oldalát. Merevre feszült lábán pedig gyenge remegés fut végig . Csak a hajtók mindig jobban erősödő rivalgása közeledik.

Venkata zsebéből már előkerült a mérőszalag: Orra hegyétől a farka hegyéig 297 centiméter (9 láb. 2-án este. hogy kellő kitartással még egynéhány tigrissel el lehetne itt bánni. elhatároztuk. ő is végigdobolta a hajtást. Most végre sikerült. Ilyenformán még nyolc-tíz napot ott tölthetnénk. a második kissé előbbre. Mi pedig boldog megelégedéssel hajtunk haza. Tehenes-kordéra fektetik a tigrist. ő vezeti a zajongó-doboló díszmenetet.csak akkor érezhetjük teljes egészében. . Az örömet meg kell osztani . Némelyikük határozottan rá is ismer. Majd a bombayi Murray-fivérek szagtalanítják. gaurt is. vagyis három nap alatt kéne Bhopalba érnünk. minden mozdulatukat ellenőrizzük.nagyobb a helybeli ökröknél. hogy holnap odébbállunk. Ide telepedtünk mi is. Febt. s farkasétvággyal ülünk az ezúttal nagyszerűen ízlő tyúkebédhez. A hajtók közül sokan annak tartják. hogy ha netán még egyszer Indiába vetődnék. Nem fér a szekérre.mondja F -. normális farkkal tehát három méteren felül lenne. Teste azonban a legnagyobbak közül való . 5 hüvelyk) hosszú. azon szállítják be a bungalówba. végleges elutazásunk előtt. Bhadravati Resthouse (Mysore State). Javában fejtik már a bundáját. Hogy ketten örülhetünk. Akadnak azonban ellentmondók is. kötelek tartják. Eg ész délelőtt a trófeák elpakolásával vesződünk. Az elsőt sem vitte volna messze.. szorgalmasan pergetik ócska szerszámukat.. Farkát aránytalanul rövidnek mondja Venkata. Minthogy bhadravati kirándulásunk célját elértük. a másodikkal azonban megtakarítottuk a nagy hőségben való. mindig kissé csiklandós nyomkövetést. egyenest ide költözöm a bhadravati csárdába . Meggyőződésem. De még így is nyögdécselnekrogyadoznak a súlyos teher alatt. Hogy vajon a hírhedt bhadravati emberrabló került-e horogra. Előtte dobosok haladnak.Látod . tán még ez a mai tigris is megszökött volna. nyaktövön érte. jókora része kilóg. le is szögeztük. Rudakra kötve tizennégyen cipelik a falu felé. Venkatának meg is ígérem.. Hanem a valódi örömérzés kibontakozásához segítség kell. Számításunk szerint márc. Most nagy büszkén lépked... Ahhoz nem kell bajtárs.India! Ujjongó örömömet F jelenléte fokozza teljessé. Ha időnk nem volna ennyire fogytán.. Mert sorscsapást vagy bánatot önmagával intéz el az ember. Ha nem szorongatom annyira. tíz-tizenkét éves suhancot is látok köztük. körülüljük a nyúzókat. hanem az émelyítő dögszag még a láda deszkafalán is átszivárog.. ezt nem sikerült pontosan megállapítanunk.. szívesen itt maradnék még egy-két hétig. nehogy bármit is véthessenek a nagy. Egész fiatal. nagy tigrist is kerítettünk. mégiscsak a Hubertus-érem fordított a szerencsén ken. Venkata háromszáz kilósra becsli. 28. különben lefordulna. A gaur-koponya ládájának összetákolása a legnehezebb. Első lövésem válla közepén. csíkos takarón . Venkatával való elszámolás és érzékeny búcsúzkodás után it t hagyjuk a barátságos .

Ennek köszönhetjük. Ez főleg annak tudható be. hogy valahogy mégis ideérünk. a kedves juvaradzsának hálás búcsúlevelet írjunk. kultúrájának. hogy nincs az a pénz. feleslegesnek tartom írógépemet az elmúlt két nappal koptatni. egyetlen kígyóval sem találkoztunk. hogy ez nemcsak Indiára áll..még egyeden szót se m szenteltem. Éppen csak annyi időnk marad. mire sikerül Bangalore-ig elvergődnünk. százféle rokonával egyetemben. választékos magyar körmondatok s magas borravalók egyesült hatásának köszönhető. S minthogy az indiai vonatozás kellemetlenségeiről már ismételten megemlékeztem. rendkívüli szerep fut a kígyónak.a bombayi utca szófogadó kobráitól eltekintve . S nem csupán a dzsungeljeiben élő nagy számú. A paradicsomkert gonosztudás fájáról Ádám apánkat csintalanságra kísértő kígyótól kezdve. hogy India kígyóinak . az apacs-indiánok istenített csörgőkígyójára . Útban Madrastól Bhopalig. vallásának. Az indiai nép fantáziájában történelmének.bungalowt. Igaz viszont. Gondoljunk csak a görögök híres Aesculapjára.. Immár harmadik napja. Legkedvesebb emlékű indiai tanyánkat. TIZENKETTEDIK FEJEZET SZAVATARTÓ BHOPAL Márc. Többek közt két rugónk is eltörik útközben. Agylágyító hőségben hét óra hosszat autózunk. A kobra. az izraeliták jótékony „réz kígyójára". ez az ádáz hüllő állandóan izgatja az emberiség mondavilágát. l.földünknek jóformán valamennyi népe közt nyomára akadunk a kígyóimádásnak.se vége. hogy a szállodában hamarosan megvacsorázzunk s mysore-i vendéglátónknak.2. Pedig egyébként India valóban a kígyók országa. Az ősi kígyókultusz valódi bölcsője azonban mégiscsak India. ma este nyolc órára végre Bhopalba kéne érnünk. hogy szakadatlanul utazunk. hogy az utcai bűvölök szelídített állatjain kívül. A Mahabharata s a . Olvasóim méltán kifogásolhatnák. téli álomba merül. sokféle fajtájú mérges kígyó teszi azzá. Amennyiben vonatunk betartja menetrendbeli ígéretét. Hiszen Ausztráliát kivéve . hogy India ilyenkor jóformán kígyómentes.ahol tudvalevőleg nincs kígyó . amiért hajlandó volna az utat folytatni. Sofőrünk ismételten kijelenti. a perzsák szivárványba költözött „égi kígyójára"! Vagy a fáraók fejét díszítő tűzokádó kígyóra. mitológiájának keretében. rejtekében várja a novembertől márciusig tartó. cold weather-nek csúfolt indiai „tél" elmúlását s csak a „meleg idő" beálltával bújik elő ismét. se hossza a példáknak. Csak komoly fenyegetődzések. Kilenc órakor már a fülledt vonatban pöfögünk Madras felé.

ha találkozik vele. India istenei közt a megtestesülésnek közkedvelt formája a szemüveges kígyó s az égi tejút régi indiai elnevezése: kígyók ösvénye. s barátunk legújabb lakótársaival.ha jól tudom. testetlelket üdítő. hogy a fejedelem nincs itthon. Ott bizonyára lőttem volna még tigrist. hogy idejövetelünk idejét nem a legalkalmasabban választottuk. A meddőség rettenetes átka alatt görnyedő hindu nő még ma is a szent kobra segítségéhez fordul. Egyelőre persze még barátságosak. Anyjukat a minapi vadászaton ellőtték. két szép kis tigriskölyökkel szórakozunk. hűvös fürdővizet. Simpson ezredest „látjuk vendégül". Engesztelő áldozatát. Különféle bhopali előkelőségek is érkeznek holnap. Hanem a szoptatáshoz már vastag kesztyűt kel l húznia Simpsonnak. Ha ezt sejtjük. s a hajtók véletlenül akadtak a tehetetlen kölykökre. évente . Pihenünk. felkapaszkodnak rajta s ölünkbe vackolódva szundikálnak. a háromnapi vonatozás fáradtságával és szennyével terhesen. még néhány napig Bhadravatíban maradunk. két-három hetes. meg kell várnunk házigazdánkat s az ugyancsak holnapután esedékes újabb vendéget: Cutch államának hetvenéves maharadzsáját. a nagy tó túlsó partján. Hízelgő dorombolással dörgölődznek lábunk szárához. Egyelőre nem is vadászhatunk. Barátunk a bogaras agglegény pedáns alaposságával gondoskodik védenceiről. Vacsoratájt érkezünk meg Bhopalba. Magyarán: lopjuk a napot. valóságos nurse-nek öltözik. Holnaputánra várják. a derűs képű öreg Mahmudot s mindenekfelett a máris készen álló. 3. a friss tejjel töltött bögrét ma is lopva helyezi a jól ismert kobrafészek bejárója elé. Úgy hallom. Simpson pedig házába fogadta s azóta is gondosan nevelgeti az elárvult dzsungel-gyerekeket.még kígyóimádó ünnepnapot is tartanak. The Palace Guest House. olvasgatunk. Táplálkozás végeztével pedig gondosan megtörölgeti a tejharmatos pehelybajuszokat .. Vacsorára régi barátunkat. hódoló tisztelettel salaamol az isteni féregnek. nehogy kezét véresre hasogassák a borotvaéles karmocskák. Márc. rendkívül kedves jószágok.. sokkal több lesz az eszkimó a tigrisbőrbe bújt fókánál. Sőt. Még csak alig házimacska nagyságúak. rekedten nyávogó. A viszontlátás örömével üdvözöljük múltkori barátságos szállásunkat. odaát. augusztus havában . Kint heverészünk a jól gondozott virágoskert pázsitján.Ramayana hitregéiben emlegetett Kígyótörzs szelleme ma is él. azok is vadászatra hivatalosak. Ez a gyilkosmérgű kígyó mindmáig zavartalanul. Tőle halljuk. Simpson szavaiból kitűnik. sőt köztiszteletben él India-szerte. Az indiai nép lelke mélyén kiszakíthatatlanul gyökeredzik a kígyó imádása. hogy az örökbefogadásnak kitagadás lesz a vége. Uzsonnateánkat Simpson szép kis villájában fogyasztjuk. Bhopal (Central India). s a langyostejjel töltött Soxleth-üveg gumivégét minden tigrisanyán túltevő gyengédséggel igazítja az ölében viaskodó kölykök tűvékony fogai közé. Attól tartok azonban. A falusi nép a világért sem bántáná. Úgy látom. Hófehér orvosi kötényt vesz magára.

visszavonul házába. hogy a mára tervezett vadászat volt ránk gyógyító hatással. 4 -5. Tudjon az a doktor. másikat saját ölembe helyezve . mit etetett velünk a derék Mahmud. Házigazdánk. Kilenc óra tájban már odaát. ki magas kora ellenére elég fürge. mert hiszen Indiában rövidebb életűek az emberek. Házigazdánk hazaérkezett. az indoorei holkár. hogy a holnapra kitűzött vadászatra mégis kivonulhatunk. vérengző fenevaddá válik. mint mifelénk. Alig várja az indulást. falvak lakosságát rémületben tartó. jókedélyű öregúr. a gwaliori sindhia. Estefelé a nappali hőség valamelyest csillapodván. Praxis! Orvosi „gyakorlat"! A páciens szempontjából felháborító fogalom. a hetven éven felüli maharaónak.de turbános . Reméljük azonban. hanem maharao. Egész praxisom alatt nem találkoztam ehhez foghatóval. fel sem veszi az . The Palace Guest House. a barodai gaekwar. ne az enyémet. Ez a két nap sem érdemli meg. Keservemben s főleg egyéb téma híján. rendkívül szívélyességgel fogad s bemutat fenséges vendégének. a hetvenéves még maharadzsák közt is ritkaság. kellemetlen gyomorfájdalmakkal nyomjuk az ágyat. mondhatnám rendhagyó maharadzsa ismeretes: a haiderabadi nizam. sötétzöld patikaszerrel kezel bennünket. mezítlábas . S erről eszembe jut. hogy ez a selymes kis szőrcsomó majdan bivalybikát fél kézzel leütő. Bhopal (Central India).ennél kitűnőbb orvosságot nem ismerek gyomorrontás ellen. teát főzni. A zöld orvosságot az este Viktornak ajándékoztuk. két nap óta lázasan. The Palace Guest House. S amint itt ölembe csavarodva szuszog. hogy a cutch-i fejedelem címe nem maharadzsa. s a nawanagari dzsam. nagyot teniszezünk az ing nélküli. Ördög tudja. bezzeg nehéz elhinnem. s mára várják a cutch-i vendégmaharadzsát is. Márc. a nawab. a fejedelmi palota udvarában gyülekezünk. Az agg maharao nyilván szenvedélyes vadász.szabadkozik a doktor . Már mielőtt hozzám nyúl. hogy bővebben megemlékezzem róla. Márc.udvari tenisztrénerrel. hogy rajta kívül még néhány ilyen kivételes. Tréning céljából pedig tessék a tengeri nyúl gyomrát felhasználni. megemlítem. . Viszont az sem lehetetlen.Pedig . Ez annál is inkább feltűnő. Az udvari főorvos valami epeíz ű. a bhopali nawab. Bhopal (Central India). s ettől szépen meg is gyógyultunk. Főleg ettől vagyunk betegek. 6. Elég az hozzá. A két jóllakott tigrisgyermek perceken belül elalszik.s az immár megelégedetten ásítozó macskák egyikét F ölébe. Rajtam ugyan ne gyakorlatozzon senki.

. Ahol ni! Már lép is kifelé. ki a meder közepén.. Mégpedig a nawab az öregúr machanjával egy irányban. Aztán kiszállunk... fent a partoldalban leselkedő nawabot. libasorban folytatjuk utunkat a kiszikkadt. a nawab s jómagam. Közben bal szemem sarkából . A honk . legalább négyszáz lépésre. látni azonban mindent fogok.. Most ér bele az utolsó. Most azonban tudom már. csádés-zsombékos gazosok sűrűsödnek. hátratekinget a még elég távolról hallatszó neszezés felé .. Csak most tudjuk meg. F szeme viszont akár a sólyomé. hogy hogyan öreg. Igaz.. nem az a fontos. helyesebben az öreg maharao felé. Hiába.. amint egyik nádszigetből átcsúszik a következőbe. Lassan közeledik a következő nádashoz.. Vagy ötven kilométert autózunk gidres-gödrös utakon. nem lehet több hatvan-hetven lépésnél.eredménytelenül..s vesd el magad. melyikből várjam.. már nincs több takarás közte s a maharao leshelye közt ... látszólag a legjobb egészségben. Az öregúr pedig szorgalmasan tovább puskázza . hogy csak egy-két másodpercre. A maharao kissé nagyot hall. Én tehát csak az esetben juthatnék lövéshez. ide-oda kanyargó folyómederben hellyel-közzel nádligetek. Aztán előbukkan a nádasból.. Utánakapaszkodik F is. hogy bizony tigrishajtás van készülőben s hamarosan az is kitűnik. Meredten figyel. Nagyszerű kitekintésem nyílik innét. Ahá. A mintegy kétszáz méter széles.. Rajta kívül azonban csak ketten vagyunk puskások: házigazdánk.vagy négyet is utánaereszt . Közben megmegáll. A kinyomozott tigris ezen nádszigetek valamelyikére cipelte a mederpartra kikötött bódát. Ezért történik aztán. a mintegy öt méter magas part tetejéről. Vajon ők látták-e? Vagy tízpercnyi feszült várakozás . hogy a tigrist természetesen a díszvendégnek... A fontos az.jó ideje megkezdődött. gyengén is lát már. távcsövemet le sem veszem többé az illető zsombékosról. Ha lőni nem is. részben pedig szárazra aszott... a múltkori látogatásunkról ismerős vadászmesterrel s még néhány udvari mitugrásszal. homokos folyómederig.a tigris félreugrik . Szinte repülve nyargal. de egyformán poros erdőségben. de ugyancsak a partoldalon. .ugyancsak kellemetlen hőséget. hogy habár legmesszebb esem tőle. s gyalog.. A nawab s magam a folyómeder magas partján. ... Jól megfigyelhetem a tőlem vagy kétszázötven lépésre machanon ülő maharaót s a vele szemben. egy-egy alkalmas bokor takarásába húzódunk. az öregúr őt kérte fel kísérőjéül. kedvenc búvóhelyei a dzsungel ragadozóinak. A maharao machanján kívül nincs is mesterséges lesállás. ághatár takarásában álló machanra kapaszkodik. Csattan a lövés . magam pedig vagy százötven lépéssel hátrább. melynek kellős közepén machan álldogál. legkisebb nádcsoportba. bizonyára jó segítségére lesz az öregúrnak. Mederhosszat is messze belátok a hajtásba.a hajtás . Ha ezen is áthalad. a kedves öreg maharaónak szánták.. az öregúr célozza is ... neki a túlsó partnak. mégis elsőnek pillantom meg a tigrist.. Itt találkozunk Habib őrnaggyal. Csaknem félórája hallom már a mederhosszat lassan közelgő hajtósor kiáltozását. A hajtók tehát vagy két kilométernyi távolságból. a folyómeder mentén sietne tovább. milyen öreg valaki. Észrevette a machant? . a folyóágyat szorítják majd felénk. Legszebb lövésre áll. részben korommá égett. ha az öregúr által netán elhibázott tigris a machant elhagyva.

addig-addig kérleli az öregurat. hogy az öregúr kilődözze magát.. Puskáinkhoz kapunk . Hadd Örüljenek . A tigris pedig hörögve pörgölődík. . . F szokott néha ilyen váratlanokat mondani. amint közelébe érek . Derék nősténytigris. .s a maharao viszont csak azért fényképezted le magát a reá tukmált tigrissel. ügyesen csinálja. ki archoz emelt fegyverrel célozza a menekülő tigrist. én azonban habár vadászathoz igen . udvari díszebédre.. ... s nem azzal állít be a palotába. Remélem. Jól tudom. El kell vele hitetnünk. de közösen majd csak ráerőszakoljuk .figyelem a nawabot.. nyugodtan hazamehetünk. hogy ilyes formát gondol: bánomisén. hogy elhibáztam .. hogy ő lőtte. míg végre enged az erőszaknak.Dehogyis hibázta el Fenséged . Ha olyan nagyon akarják. hát odaállok. már F s a maharao is lemásztak. Tovább kapaszkodna . amint második lövésére felhördült.. Kétszáz méterről ilyen biztonsággal beleduplázni a hanyatt-homlok menekülő tigrisbe ezt kevesen tudnák utánozni.de pattan a Holland bal csöve.. A nawab addig-addig bizonyítgatja. hogy a maharaónak örömet szerezzen . anélkül azonban.. A nawab tehát csak azért hárítja el magától a tigrist. Mert mikor a tigris sértetlenül éri el a folyómeder túlsó szélét.. Vagy ötven lépésre közeledünk már. Megemelkedik a vicsorgó ábrázat. s a tigris hanyatt vágódva henteredik vissza a folyóágyba..méltatlankodik fejcsóválva az öregúr. hogy a tigrist nem ő lőtte.... Az öröm tehát általános. Kétségtelenül kapott. De hiába igyekszünk ám! Vadászember az öregúr. hogy puskáját elsütné .. mit csinál: várja. Három lövés szinte egyszerre durran . hogy férje azért nem jött el..bankettezéshez még nem érzem magam eléggé egészségesnek. F-et bízom meg.. kezével alig észrevehetően legyint..Szégyen-gyalázat. s hatalmas ugrással fellódul a partoldalba ... .figyelmeztet a nawab. jól tudja. mikor a part aljában mozdulatlanul heverő tigris meghördül. őt nem lehet becsapni. Bizonyára szabadkozni fog. hogy torkom szakadtából át ne bravózzak a nawabnak. hogy Bhopal fejedelme India legjobb golyólövője. Estére a palotába vagyunk hivatalosak.a tigrist okvetlen az öregúrnak kell ítélnünk. Mire leérünk a machanhoz. hogy a nawabnak örömet szerezzen. A cifra fej tehetetlenül visszahanyatlik. F fel is megy. mentene ki valahogy. vénember ne akarjon már tigrist lőni.Hiába. Nemhiába hallottam hát emlegetni.... Úgy is van.akkor pattan a nawab duplacsövű Hollandja. Csaknem nyolc láb (250 cm) hosszú.Nehogy elszólja magát . Megértem belőle... s odaáll a fényképezendő tigris mellé. s ravaszul felém pislant.. minden programszerűen történt. S mialatt lekapom. mi fán terem az ilyes beszéd.erősködünk mindnyájan hiszen jól láttuk. Ejha! Ez aztán a lövés! Nem is tudom megállni. mert irtózik a hosszú díszebédektől.

idő előtt észreveszik a széllengette pongyolát s hatalmas szárnyukat megbontva. mint odalent a forró városban. Kint vacsorázunk a tóra nyíló. Viktor az udvar-mesteri hivatal címeres levelét hozza: őfensége szívesen lát bennünket Chiklod nevű vadásztanyáján. Chiklod. Mi is nekivetkőzünk s módfelett élvezzük a kellemes. istállók . sajnos. Meghitt tartozékai az indiai szobának. Egyébként is sokkal enyhébb. a sírba szálló nap bíborarany processziója lángtengeren vonul végig. hogy az idő megromlik. házigazdánkkal s egyik szárnysegédével csaknem hajnalig elbridgezünk. önálló háztartással. Bhopal (Central India).. 7. akárcsak nálunk faluhelyen a nyári légy. Jókora erdei tó partján. garázs. Értünk négy órára jön autó. hűvösebb itt az alkonyat. A délelőtt folyamán állítólag khábbart várunk – tigrishírt.Márc. Márc. Porbafulladt. száraz dzsungelben való kétórás kocsikázás után. csinos virágoskert közepén. mereven. Bhopal State (Central India). szellős verandán. Nyugati alján pedig. Vörös teniszpályák közt kékülő modern úszómedencében magányos fürdőző lubickol: házigazdánk. üdítő úszkálást. nem tetszik a dolog. Hanem azoknak. villaszerű épületek csoportja. Kettesben reggelizünk külön kis vendégházunk teraszán. dallamos krúgatással odébb szállnak. a reggel óta való várakozásba s a kánikulai hőségbe beleálmosodván. Valóságos kis falu ez a chiklodi vadásztanya. Félős azonban. A nawab lakosztálya. The Palace Guest House. hogy ismét egyedül tanyázunk múltkori kis kastélyunkban. Őfensége a maharaó már délelőtt elindult. az ebédlő. Utána pedig. 8. a nagy darvak lefényképezésére indul. a nawab. A maharao és kísérete odafent lakik a palotában. de már nemigen törődünk velük. barátságos. a fejedelmi vadászházba. Később pedig. Tíz óra tájban átjön Simpson: . miután az agg vendégmaharadzsa nyugodni tért. Szobáink falán itt is jókedvűen kergetőznek a szép smaragd-színű gyíkok. Két hatalmas Antigone-daru (Antigone antigone) ereszkedett éppen a tópartra. Minthogy azonban délután két óráig hiába lessük. nekiülünk villásreggelizni. két szürke silbak. a vendégek szállása. konyha. Most mozdulatlanul állnak ott. személyzeti lakás. s közben távcsövön vizsgálgatjuk a napsütötte tavon mutatkozó többféle vízi madarat. estefelé érkezünk Chiklodba. Azonban csak negyedórányi pihenésre telik. Említettem már. F csak úgy papucsosan s lenge pongyolában.. csakhamar elbóbiskolunk. Szennyes felhőrongyok éktelenítik az ég tiszta üvegburáját.mind megannyi külön-külön épület.

hogy tigrist is vernek fel a hajtók.biztat Habib. hanem a túloldali dzsungelt szorítják ide a folyóra. . s csak úgy vaktában próbálunk néhány dzsungelhajtást. Hanem azt ajánlom. Valóban tigris került volna a hajtásba? Vagy tán pettyesbőrű ellenségüket. még mindig barkás. sajnos. kiszáradt folyómeder sokkal keskenyebb a tegnapelőttinél. tőle jobbra a nawabot. Ezúttal feltűnő szép. Két autón indulunk. Az előttem mélyülő. Ha tigris nem is... noha múlt héten nem esett bántódása az ide kötött bódának. Rövid várakozás után újabb ágpattanás hallatszik .. de meglehetős mélynek tetsző medencében. Egyórás kocsizás után félórás séta s már helyben is vagyunk. alig ötven-hatvan lépés. csakis kiváló agancsú bikára lőjön. Ha a hatalmas faóriások nagy része nem volna lombtalanná száradva.. F ezúttal a nawab machanjába kerül. Közepes agancsa. megvárja. Most azonban javában hántják már agancsuk bársonyát. Ismét kiszáradt folyóágy partján helyezkedünk el. . második személy legfeljebb akadékoskodna. miközben állásomhoz vezet -. Ideges gyanakvással vizsgálódik néhány percig.. Igen kedvenc tigristanya ez. Habib és jómagam. Csak aztán kapaszkodik fel az innenső partra s közvetlen machanom alatt tűnik el a dzsungelben. az elsőben F a két fenséggel. hogy szűkség szerint bármelyikhez nyúlhassak..Tigrishírt vártunk mostanáig . aztán óvatosan leereszkedik a folyómederbe . udvariasan meg is áll. Megfújják a hajtást indító trombitát.halkan közelgő vadcsapat zöreje. Egyébként is oly szűk a machanom. Nagyon is alkalmas. Simpson pedig az öregúréba. egymástól vagy százötven méternyi távolságra álló machanokra: középre az öreg maharaót. duplán köhögő hang is vegyül: a szürke légtornászok veszélyt jelző sürgönyzése.egyenest felém tart. balra pedig engem.újságolja -. hogy ezt a szép gyöngyös bundájú szarvast okvetlen kézre kerítem. minthogy azonban nem jött. félóra múlva kimegyünk. Chital-csapatok azonban állandóan tartózkodnak itt. sőt az erősebbje állítólag már ki is tisztult. Nekem ma nem jut kísérő. gömbölyűre csiszolt bazalt tömbök egymásra sodródott görgetege borítja. sőt tán egyedüli ivóhelye lehet a környező erdőség vadjának. A folyónak egyeden szemmel látható maradék vize itt csillog a fák árnyékolta innenső part alatt. a párducot szidalmazzák a majomsereg őrszemei? Készen tartott puskámat térdemre eresztem. s helyette a fényképezőgéphez nyúlok: magányos chital-bika jelent meg a szemközti partszélen . állásomtól vagy harminc lépésre. Ezenkívül semerre sem láttam víznek nyomát. Ugyanis még mindig nem lőttem chital-bikát. A puskásokat az innenső parton állítja fel Habib. nehogy érdemtelen lövéssel az esetleges tigrist visszaugrassza.Nincs kizárva . chitalszarvas bizonyára akad. Fenekét jókora kövek. Feltett szándékom tehát.. Golyóra tehát semmiképpen sem érdemes. A kőgörgeteg közepére érve. mintegy szobanagyságú. vadregényes tájon készül a hajtás. hogy kényelmesen lefényképezzem. azok bizonyára puskavégre kerülnek.. Csakhogy ezúttal nem a meder mentét hajtják majd. valóban tökéletes ősdzsungelnek mondhatnám a körülöttem terpeszkedő-burjánzó vadonságot. A langur-majmoknak eddig bizonyára csak a hajtók zajongásán méltatlankodó huuhuu-zásába most mérgesen izgatott. Eddig mégcsak barkással találkoztam. Fegyveremet s fényképezőgépemet úgy készítem magam mellé. a másodikban Simpson..

Hosszú ágú..... Utána pedig. Durran a maharao fegyvere .. mikor arcomnál a fegyver.hörögve hanyatt vágódik .Vigyázat! Mindenki fel a fára! Visszatört a sebzett tigris! A hajtósor pedig . egyenest átellenben ..vagy ötven főnyi társaság bújik ki a napfényre. egy-két gyenge bika.. Egyre számosabban lesznek. ezt már el nem engedem .. hogy a hajtók a nagy zajban nem hallják a fára mászás parancsát .gondolom .éktelen ordítozásba tör.. mikor még egy lemaradt bika lép ki a szemközti erdőből.még egy tigris hördül. annak szélén lövöm vállon...vicsorgatva hánykolódik az óriás-macska. hogy meglőjem... A machanokról most izgatott kiáltozás hallatszik.. vastag szárú agancsa világosan beszél.. sűrű libasorban. Itt nincs mit spekulálni. ezt a nagy bikát mindenesetre kézre kerítem..torka szakadtából igyekszik túlkiabálni az általános lármát. Ez aztán kapitális bika. Most azonban ismét a puskához nyúlok.. ismét csattan a maharao puskája. A fejedelem méltán gondolván... már hetven-nyolcvan főnyire becsülöm a csapatot. A maharao még egyet utánaereszt. A nawab és Habib felváltva használják a velük levő szócsövet. mert a leghátul következő négy-öt bika közt két teljesen tiszta agancsú is lépked . hol imént a bika. fényképezésre kissé messze esnek.. S puskám csattanására . Egyikük különösen hosszú szarvú . Az eleje már bele is ereszkedett a folyómederbe. azon harsogják a hajtók felé: .. hogy csakis ő lehet a csapat valódi gazdája. S most. Ezt mégsem kéne elereszteni. Vajon hová? Csak nem hibáztam el? Amint javában nyújtogatom nyakam a vízmedence irányába... . Ennek úgyis vége . a legnagyobb zűrzavar közepette. A túlsó part fakoronái közt. Sajnos elfordulnak. nagyfejű chita-tehén bukkan elő. hiszen azt sem tudom.villan át agyamon -.. egy helyben rugdalódik .onnét hallatszott a hörgés... visszaugrik a hajtásba. mi lett vele . éppen a vízmedencéhez közeledik... A látszólag elintézett tigris pedig bömbölve lábra kap s farkát égnek billentve.s szemem ismét a chital-bikát keresi... Eltűnt. Első pillanatra látom. Mit láthatnak azok . akármit látnak. ismét hallom a langur-majmok köhögésszerű kerregését. Félti embereit a feldühödött tigristől. az erdő azonban még mindig ontja a chitalt. Már azon vagyok.. .. Mégpedig jóval közelebb ....szomszédom újból lő ..a tigris hátsó lábára ágaskodik .. S most... valóban csak a chitalokon izgulnának ? Bánom is én. már-már átér a folyómedren. Bikáról a túlsó partra villan a szemem .alig kétszáz lépésre lehet már a folyóparttól . sőt még a nawab puskája is pattan.. sőt annak közepe felé jár.S ugyanazon váltón. ismét tehenek . a nagyszámú rokonság: tehenek. az imént említett vízmedence túlsó sarka felé tartanak.ijesztő hördülés a válasz.. borjak.. S már látom is az erdőszél árnyékában sárguló tigrist...Lassan ballag eltünedező csapata után.

érdekes és tanulságos nyomkövetés után akadunk a már . Egyelőre elég ritka az erdő. futárok végezte izenetváltással még sok idő múlik. Minden bozótot. a gyanús sűrűket pedig a nyomunkban jövő shikarikkal megdobáltatjuk. hogy holmi beláthatatlan mélyedést vagy szakadékot a magasból jobban kifürkészhessen. Négyen indulunk el a meglehetős bő vérnyomon: a nawab. Ez azért is előnyös. A halálra sebzett bika . de egyetlen csepp vért sem találok többé.bosszús hörgéssel irányomba nyargal. eddigi tapasztalataim után ezt valóban nem vártam. Habib meg én. olyankor nincs más mód az egyenként való behatolásnál. elsőrendű fejdísze teljesen tisztára fent. úgy véli. a többiek is gyülekeznek.fél méterre a tigris mögött vágja a követ Közvetlen utána leadott lövésem azonban megbuktatja náhart . elhelyezkedett a fák tetején. .. hogy csak egy emberrel van dolga s rendszerint azonnal támad. inkább kitér előle. Bhopaiban.kérdi a fejedelem. annak fenekén. amint éppen ahhoz a vízmedencéhez közeledett! Azóta se láttam.. Szól a maharao fegyvere . persze. Nyilván megértette a figyelmeztetést.elnyújtózkodik. hogy még agancsának hegye sem látszott ki a zavaros pocsolyából.hörgő-vicsorgó gomolyaggá görnyeszti. Gömbölyű sziklatömbre hajlott feje azonban hörög-morog még. s ott úgy elsüllyedt. Valóban kapitális. Körös-körül járom a medencét. Óvatosan nyomulunk befelé. centiméterenként csúszik le a kőről. második fültövön érte.jelenti ki a nawab . .. Újra visszatérek hát a rálövés helyére s onnét a medencébe tekintve. Lemászom a machanról. Simpson.... esetleges búvóhelyet alaposan megvizsgálunk. bajos egymás mellett haladni.egyetlen hatalmas ugrással a folyómederbe . Csaknem óra hosszat eltartó. 260 centis nőstény. Tigris és erős chital-bika rövid néhány perc alatt! A bhopali dzsungel ma ugyancsak kegyes volt hozzám. Hamarosan meg is találjuk kőre freccsent vérnyomát. mert az ilyen sűrű embercsoportot nem szívesen támadja meg a tigris. érett agancs. Hanem ide-oda jelezgetéssel.. F-fel együtt sietünk a köves folyómeder alján fekvő tigrisemhez. rajzolata valamennyi eddig lőtt tigrisemnél pompásabb. Ilyen esetben sem volt még részem. De egyre halkabban. Első golyóm szügyön. Végre-valahára az emberek is előbújnak. Követni azonban nem sikerül. mert a sebzett tigris az első alakot megpillantván. egymás mellett haladhatunk. immár veszélyes részét. Aztán lassan. Sűrű helyen.. Most a hajtósereg is elcsendesedik. fogalmam sincs.. Szép nagy. A libasorban való nyomkövetés azért veszélyesebb. hogy elhibáztam . mégis komolyan veszik a dolgot.Erős chital-bikára. csak egy helyben mutatkozik. Még egyszer nyakba segítem . Hellyel-közzel fára is mászatjuk valamelyiket. . Nem hinném. végigvizsgálom a folyópart oldalát is. hová lehetett.Hát még mire lőtt? .S már repül is kifelé . Csillogó aranybundájának fénye.Most pedig ..gyerünk a maharao sebzett tigrise után! Örömmel hallom a szokatlan jó hírt.miközben a tigrisre figyeltem .az éppen útjába cső vízbe vetette magát. a víz alatt pillantom meg a chital pettyes bundáját! Agancsánál fogva húzzák elő a hajtók a csaknem kötésig érő vízből. Oldalt szöktek ki a hajtásból s nagy vargabetűben kerülték meg annak még hátralevő. úgy látszik. A nawab se m szócsövez többé.

Aztán sarkon perdül s szerinte kitűnő tréfája feletti örömében trombitálva. Vacsora után az öreg cutch-i maharao elutazik. tintát. . Négy napunk van még hátra. Tenisszel. hogy nagy hímtigris. hamar elharapódznak. Ilyenkor szép nyugodtan áll. vékony tűz-kígyók a láthatatlan hegyoldalban. ormányának egyeden suhintásával lesepri asztalunkról a könyveket. annál szebben kizöldül . Hiányosan elfojtott pásztortűz vagy csupán vigyázatlanul félredobott gyufaszál is könnyen lángra lobbantja a szárazra aszott dzsungelt. s főként mikor a lövés után ágaskodva hanyatt vágta magát. odább áll. olvasással szórakozunk. Nőstény ez is. biztosra vettem. Így hát váratlanul jól sikerült ez a nagyon is bizonytalannak mondott hajtás.. hogy kimúlhatott. melyben tulajdonképpen csak chitalra számítottunk. Házi nevelőjének. még elevenen érjük a tigrist s bizonyára némi izgalomban is lett volna részünk. verandánkra is fel-fellátogat.F egész hajtás alatt szorongatta . Ha kútba ugrott chital-bikám nem tartóztat bennünket. csaknem hanyatt esünk tőle. 11-én térünk vissza Bombayba. Amott pedig. úgy látszik. Hadd égjen .hosszan vonagló. házigazdánk pedig szemleútra indul. Pedig csak azt várja a gonosz.. a púpos kis öreg mahoutnak parancsait egyelőre kutyába se veszi.kimúlt tigrisre. Tisztelegni is csak úgy hajlandó.. A levélben érkezett Hubertus-érem . Bhopal State (Central India). honnét 14-én indul velünk hazafelé a Conte Verde. shambar-szarvasok öblös hangú riasztása hallatszik. Légvonalban mindössze vagy kétszáz méterre fekszik sebesülése helyétől. Meg a kedves kis elefántkőlyökkel. udvariasan salaamol.majd ha a monszun meghozza a nagy esőt. csak aztán feküdt el végleg. a mai gyönyörű vadászat boldog emlékével vetjük magunkat a jólesőn hűvös uszodába. mindent szanaszét hány. Ilyenkor napirenden vannak a kisebb-nagyobb erdőtüzek. Rózsás hangulatban érünk vissza Chiklodba. hogy magasra tartott harsonáját pillanatra eleresszük. Sakálok ugatják a holdat. Ki sem hűlt még. írópapírt. Chíklod. Még csak alig kétéves.mondják . habár nagyobb az enyémnél. Még sokáig elpipázgatunk csendes házikónk verandáján. habár ennél sokkal hosszabb utat tett meg. azért tudott ismét életre kelni. alig néhány perce. Ez azonban. senkit sem izgat. forgolódott. a fejedelem nemrég kapta ajándékba. 9.. így aztán Simpsonnal magunkra maradunk a barátságos chiklodi vadásztanyán. Ide-oda járt-kelt. Márc. úgy mellbe trafál. ha szófogadatlan ormánykáját segítünk feltartani. fürdéssel. Akkor hirtelen előrevágja s ha nem vigyázunk. Itt jár-kel a ház körül. Pedig mikor ott a folyóparton először megpillantottam. A maharao mindkét lövése kissé hátul. az olvasztott ezüst módjára csillogó nagy tavon túl. távoli erdőtüzek lobognak . gyomortájon érte. országának valamely távoleső kerületébe.ismét kitett magáért. s egykét whisky mellett emlékünkbe idézzük végét járó kirándulásunk sok felejthetetlen eseményét.

Most azonban nemigen tudunk már visszatáncolni. megátkozzuk India valamennyi medvéjét. Azzal a különbséggel. Érdekes. Mindazonáltal kitűnően mulatunk. hogy itt sokkal kevesebb a grouse s puskások is csak ketten vagyunk a nawabbal. Szürkésbarna tollazatuk bámulatos módon egyezik a köves terep fakó színével. mintha a föld nyelte volna el. a másikon pedig felelőtlen nyelőcsőnél. fátyolos szemükön látszik. Tejes-kék. máig sem szokott le a bételrágásról. hogy a nawab. De máris igen mérgesek. Mindenesetre örülnék. A kezdetben érkező csapatok még nem a vízpartra. állkapcsai pihenés nélkül őrölnek. visítva marják-cibálják egymást. Hiszen az efféle újszülött nem egyéb egyik végén lármázó. Csúnya. ki nemcsak rokonszenves. kócos kis ördögök. Inkább nagyobb pocsolyának. Chiklod. mert a kicsinyeket árván találta a shikari. The Palace Guest House. minő feladatot szakasztottunk nyakunkba.Márc. minduntalan összekapaszkodnak. Egész délelőtt megszoptatásukkal vesződünk. 11. Ha már vállunkra vettük a medvekeresztet. hanem minden tekintetben európai műveltségű úr. Délután visszaérkezik körútjáról a fejedelem. megszakítás nélkül kérődzi a bételbagót. Bhopal (Central India). Kora reggel sandgrouse-vadászatra indulok a fejedelemmel. úgy tudom. Márc. amíg végre nagy nehezen sikerül is . mert Állatkertünkben. Attól tartok. összesen vagy hetven madarat szedünk össze. miután szobánkba vonulva alaposabb fontolóra vettük az ajándék jelentőségét. hiányzik az ajakosmedve. mintsem tónak nevezhető.a töltőtollhoz szükséges „szemcsepegtető" segítségével. most látjuk csak. A sandgrouse reggeli húzását bikaniri tartózkodásom alkalmával részletesen ismertettem. mire ezekkel hazaérünk. Valamelyik shikari két parányi medvebocsot hozott. mennyi baj lesz velük a hajón. akárcsak az . nekünk ajándékozza a medvebocsokat! Csak most. Reggeltől estig. útitársaink körében közutálat tárgyává válunk majd rendetlenkedő medvéink miatt. hogy csak nemrég nyílhatott ki. hanem a tavat környező sziklás pusztaságra ereszkednek. A teljesen nyílt sziklatéren megszálló csapat úgy eltűnik. Anyjukat nyilván baj érte. áporodott szagú vízgödör két végében állnak gallyból készült leshelyeink. végig kell cipelnünk. megnyerő modorú. Vacsora után pedig ládába zárt bocsaink társaságában autózunk Bhopalba. panaszos nyöszörgésükről akadt rájuk. 10. ha sikerülne Pestre szállítanunk az istenadtákat. Tapasztalatból sejtem. s szívesen teljesíti könnyelmű kérésünket. alkalmasint ellőhették. A mindvégig élvezetes húzás elmúltával. Itt ugyanaz történik. Utána pedig az árnyékban megterített bőséges reggelihez látunk. Estefelé nagyot teniszezünk a nawabbal. Bhopal State (Central India).

. estig veszteg marad. 14. ezüst köpőcsöbröt szorongat.hálaisten utoljára. ezüst köpőbödönyökkel járnak körül. titokzatos Murray-fivérek állatpreparáló műhelyét. nagyobb szállítmányt visz különféle európai állatkertek számára. Nagyszerű . de ugyancsak díszesen vésett.s anélkül.. négy-öt percenként előrenyújtja kormánykeréknél ülő fenséges gazdájának. előkelő dzsungeltársaságban utazhatnak. Tegnap felkerestük a már többször említett. Mondanom sem kell. hogy majd annak idején küldenének le Nápolyba a medvékért. . Eleven tigriseket. szemét le sem véve a szemberepülő útvonalról. azokba gyűjtik a bételrágók nyálmirigyeinek vérvörös váladékát. hogy ez a talján állatszelídítő valóságos isten ajándéka. Remélem. s minden felszólítás nélkül. a rágás magában véve senkit sem izgat. Hanem a bételrágással járó szüntelen köpködés már inkább. Ez pedig. A Vörös-tengert szegélyező egyiptomi hegyek köszáli-kecskéjét. a százkilométeres tempó ellenére is biztos szájjal sercint a meglehetős szűknyakú edénybe. a núbiai ibexet (Capra nubiana) óhajtanánk kézre keríteni. Szuez közelében várakozik ránk a nyolc tevéből álló karaván. Rajongva ölelte keblére görényszagú bocsainkat s lelke üdvösségére fogadta. „Taj Mahal" Hotel. valamivel kisebb. kócos fogadott gyermekeink a nawab jóvoltából majd csak holnapután érkeznek Bombayba. hol a terep erre mégsem alkalmas. Utolsó indiai reggelünkön nem Viktor ébreszt fel.mondom -. hálatelt szívvel hagyjuk el Bhopalt. hogy holnapután valami olasz állatkereskedő indul hazafelé. Márc. Szuezig utazunk csupán. hova tudvalevőleg trófeáinkat előzetes kezelés céljából küldözgettük. meg is egyeztem vele. minthogy mellette ülök. Hiszen ez volna a legkevesebb. Látatlanul is mindig beletalál. Tegnap véletlenül megtudtam. hanem . Meg is tettük már a szükséges előkészületeket. Így legalább a „Taj Mahal" szállóban való medve-szelídítéstől megmenekültünk. Autózás közben pedig a nawab mögött ülő sofőr. valamint Simpson barátunktól való szívélyes búcsúzkodás után. hol valóban felejthetetlen napokat tölthettünk. Fekete. Onnét még rövid kéthetes afrikai expedíciót tervezünk. elefántokat s hasonló csekélységeket. én örülök legjobban. a szolgák. Medvéink hazaszállításának kétes vállalkozása váratlanul szerencsésen megoldódott. Kedves háziurunktól. Vacsora után átköltözünk a Conte Verde kabinjába. hogy az indiai vasutakat bármiképp is sérteni akarnám . bocsaink így legalább magukhoz illő. Sürgönyöztem is már a pesti Állatkert igazgatóságának. mert hiszen mi egyelőre még nem Európába készülünk. Bombay... Aztán miattam már rugdalódhat. Szobában. Csaknem úgy megörültem neki.amerikai rágógumisoké. Menten elő is kerítettem a kereskedőt. mint ő a medvéimnek. Este nyolckor rakodunk be a vonatba . Ennek. Már csak azért is.földrengés! Szerencsére egyet lök csupán. A vizespoharat mégis ledönti éjjeliszekrényemről s ágy alá rejtett koffereimet kicsúsztatja a szoba közepére. hogy sértetlenül elszállítja őket Nápolyig.

buja illattal. Sőt. Ö sszes holmink megérkezett. A távozó vendég pedig zavarában értelmetlenségeket makog. hódoló mosollyal .idegen! Idegen és érthetetlen. Jaipur. Mintha valahogy dugdosnák. hogy ez mindig így volt s előreláthatólag soha nem lesz másképp. Összesen tizenhét tigrist láttunk. hogy való igazat mondott: mindent a legnagyobb rendben találtunk.Csak nagy sokára találtunk rá valahol a világ végén.A Murray-cég rég megszűnt . hogy indiai vadászatunkat a legteljesebb siker jegyében fejezzük be. Megvesztegető ékszerrel.. mikor a Conte Verde fedélzetén kezet szorítunk búcsúkönnyeket hullató derék Viktorunkkal. Legott el is nyelte őket a Conte Verde feneketlen vasgyomra. ismeretlen korában volt . örömmel és megkönnyebbüléssel állapíthattam meg. vajon Viktor könnyei. megszámozta s megfelelő ládákba gondosan elpakolta Murrayék derék utódja. Megvallom. melyet Murray fivérek helyett öreg hindu nő nyitott ki.. nehogy meglássuk... akárcsak május elsején a kisbíró szamarát. Amint keleti szokás szerint hosszú champak-füzért. Utolsó poharunkat tehát az őszinte hála meleg érzetével ürítjük nemes vendéglátóinknak. két gaurt. Jöjjenek csak át a raktárba. Bikanir és Mysore fenséges fejedelmeinek egészségére. mégis alig várja a megváltó pillanatot. avagy csupán a szokásos búcsúztatás alkalmi könnyei-e? Négyhavi ittlétem után azzal a sajátságos érzéssel távozom. S mikor émelyítő tőmjénezés közben mesterségesen illatosított koszorút akaszt nyakadba s hajlongó salaamozással égig magasztal . a borravaló feletti öröm. hogy a magamfajta idegen vendégnek nehéz itt őszinteségre találni. mint amilyen azelőtt. Köztük hat tigrist. Bbopal. rendben van minden.kifürkészhetetlen lelke mélyén . Hiszen még azt sem tudom megállapítani. hogy India csaknem ugyanolyan maradt számomra. Mintha azonban egész másutt. Később azonban.. amint fehérbőrű vendégeiket búcsúztató bennszülötteket látok. Jelenleg ugyan nincs itthon.. a bánat. hogy Indiában nem őszinték az emberek. Tizenkétféle nagy vadat zsákmányoltunk. Amint megkoszorúzzák. Mert jóllehet meghatódik a vendégszeretet eme befejező külsőségein. S habár a néni első megpillantása után a legrosszabbra készültem. Emberemlékezet óta így fogadja s búcsúztatja Kelet a Nyugatot. . mikor kabinja ablakából titkon tengerbe hajíthatja a nevetséges virágboát. émelyítőre illatosított virágláncot akasztanak a távozó vendég nyakába.magyarázta rémületemre férjem vette át az üzemet. azonnal megmutatom.. három párducot. ez azonban mit sem zavar. S most ismét itt ülünk a „Taj Mahal" szellős éttermében s a villanymotollákkal telitűzdelt mennyezet alatt fogyasztjuk utolsó indiai vacsoránkat. S ezt még inkább érzem most. már ma reggel az öt nagy ládát ki is szállította a kikötőbe. kiknek példátlan vendégszeretetén élősködtünk négy hosszú hónapon keresztül. Syon nevű külváros bokorba rejtett házacskájában. a miénknél sokkal rejtettebb helyen viselnék szívüket.. Tudom. Ezzel korántsem akarnám azt állítani. négy medvét. kissé szorongó szívvel zörgettem a lakatra zárt ajtót. valamennyit alaposan megtisztította. mégis úgy érzem. Elgondolkozva szürcsöljük a búcsú tiszteletére bontatott lrroy Brut gyöngyöző borát s boldog megelégedettséggel állapítjuk meg.

s méltán pokol fenekére kíván téged . Itt aztán lassan kanyarodik.purna swaradzs-ról . rekedt torkát meg-megbődítve farol ki nyílt vízre a Conte Verde..ÉS KÖTÉSTERV RUDAS KLÁRA MUNKÁJA MEG JELENT 41 600 PÉLDÁNYBAN. 29. fehér füstzsebkendője mégis hálás búcsút int az éjszakába vesző Indiának … Vége FELELŐS KIADÓ A SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADÓ IGAZGATÓJA FELELŐS SZERKESZTŐ SZÁSZ IMRE MŰSZAKI VEZETŐ JÁNOSA ISTVÁN MŰSZAKI SZERKESZTŐ PÓLYA LAJ OSNÉ A BURKOLÓ.25 (A/ 5) ÍV TERJEDELEMBEN 4 ÍVMÜMELLÉKLETTEL KÉSZÜLT AZ MSZ 5601-59 ÉS 5602-5 5 SZABVÁNYOK SZERINT SZ 724―-b ― 6768 66. BUDAPEST . Büszkén nekiszegzi Nyugatnak. Tompa dobogással.. kényes orrát fintorgatva fordítja el a bombayi kikötő fülledt gőzétől. Kéményének hosszú.álmodik..felszabadulásról.. önkormányzatról .vérén élősködő fehérbőrű „vendégét".1718 ― KOSSUTH NYOMDA.