You are on page 1of 3

Hermetik Düzen

Tüm Gelenekler büyük ve antik bir tarihi olduğunu söyler ancak çok azı Hermetik
Düzen kadar ciddi ve zengin bir tarih öne sürebilir. Yüksek Mit Çağı’nın Hermetik
Evleri’nin mirasçıları – yada sağ kalanları – olan bu kibirli büyücüler klasik
sihirbazı tanımlar: Mistik kodların üzerine eğilmiş, ezoterik numeroloji ve kutsal
şeyleri evrenin anahtarlarına çevirirler.

Bir zamanlar bu Gelenek bir çok ve daha ufak mistik Ev’den oluşurdu, mikro-
Gelenekler ortak bir fikir, onur ve büyüsel yaklaşımla birleşmişlerdi. Hermetiklere
göre, büyü – yada sanat – sayısallaştırılabilir bir çalışma alanıydı, bilim ve gramer
gibi belli teorem ve kurallara oturtulabilirdi. Yeteri kadar adanmışlık ve çalışma ile
gerçeklik bilgi ve yetenek sayesinde yönlendirilebilir bir hal alırdı. Ana öğretileri
İbrani ve Mısır öğretilerinden gelse de Avrupa’nın Karanlık Çağ’ında oradaki
etkinliklerini artırırken yöreden aldıkları ile daha da zenginleştiler.

Hermetikler paylaşılan ortak bir paradigmanın koşula göre büyüyü daha kolay
veya zor hale getirdiğini keşfeden ilk büyücülerdir. Bu bilgi ile Hermetikler büyük
gelişimlerine başladılar: halkın arasında yaşayıp işleyerek kendi büyülerine olan
inancı genişletmeye başladılar – Uyuyanların inançlarını kitlesel anlamda
yönlendirmeye çalışan ilk büyük hareket. Ne yazık ki, Mantık Düzeni adı altındaki
rakipleri de bu dersi oldukça iyi öğrenmişti. Evler birbirleri ile savaşırken, Wyck’ın
mirasçıları ve Kilise yolu ile Teknotratlar ortak gerçekliği Hermetik’lerin burnunun
altından çalmıştı.

Çoğu kaynak Konsey’in kuruluş çabasının bir Hermetik büyücü tarafından
başlatıldığını söyler. Ne yazık ki dünyanın büyüsel gruplarıyla karşılaştığında kendi
birliklerinin soluk kaldığını gördüler. Yabancı gruplar kısa sürede Evleri tek bir
Hermetik Gelenek altında bir araya gelmeye ikna ettiler, Hermetiklerin asla
unutmadığı bir “nezaket”.

Hermetik Düzen, “düşüşünde” oynadığı rol sebebiyle Teknokrasi’den nefret eder
ve savaşı tüm cephelere taşır. Entellektüel çekicilik, politik ve sosyal kontrol ve
Yeni Çağ basını ile Düzen Teknokratik paradigmasının dibini kazmayı ve Teker’i
kendi tarafına yeniden çekmeyi ummaktadır. Üzücü ki, bu eforlar Düzen’in uzun
süren ritüeller, gizlilik ve bağlılık gerektiren bir çalışmaya olan ısrarı sebebiyle
yarıda kesilmektedir. Çok az modern mistik Hermetik Sanatlarda uzmanlaşacak
kadar vakte sahiptir.

Hermetik resmiyeti züppelikten fazlasıdır; bir onur, disiplin ve farklılık işaretidir.
Bu büyücüler diğer çok az büyücünün kendi kararlılıklarına eşit olabileceğinin
farkındadır ve hak ettikleri saygıyı kazandıklarını hissederler. Bu büyücüler için
öğrenmek küçük bir iş değildir – bilgi için olan bir arzudur, evrenin sırlarına karşı
bitmez bir meraktır. Gizlilik de aynı şekilde gerekli bir özelliktir; Düzen sırlarını bir
çok kişinin kişisel çıkarları için çalmak istediğini bilmektedir. Teknokrasi’nin
yükselişi gerçekliğin anahtarının aç gözlü kişilerin ellerine düşmemesi gerektiğini
göstermiştir.
Azimli büyücüler büyük ödüller kazanırlar. Hermetik büyüsü elemental güçleri
çeker ve Umbrood Lordları ile olan büyük anlaşmaları içerir. Düzen’in çalışma
etikleri bu kişilerin devasa kütüphaneler, Umbra bahçeleri, uzun ömür büyüleri ve
var olan en büyük chantry olan Doissetep gibi yerlere erişimini sağlar. Diğer hiçbir
Gelenek Hermetik Düzen kadar saf bir kontrol gücüne sahip değildir. Bedel ise,
hayli fazladır: uzun yıllar süren çıraklık, bitmeyen politikalar, adanmış bir çalışma
ve yüzyıllardır yaşayan büyücülere boyun eğme. Özetlemek gerekirse, diğer bir
çok Gelenek Hermetiklere güvenmez, belki de doğru bir şekilde, korkarak bir gün
Yükseliş Savaşı kazanıldığında – yada kazanılırsa – bu kişilerin kontrolü ele
geçireceğini düşünür.

Felsefe: Öğretilerimiz zayıf-akıllı kişilerin anlayabilmesi için fazla derindir. Bu
sebepten dolayı onları metaforlar içerisinde gizlemeli ve analoji ile öğretmeliyiz.
Uyuyanları ve kardeş Gelenekleri Yükseliş’e götürmek hala görevimizken,
bildiğimiz gerçekler o kadar güçlüdür ki sadece en bilge büyücüler bunlara
erişmelidir.

Stil: Hermetik büyücüler mükemmel alimlerdir, antik bilgileri araştırır ve saygı
gösterilen bilgileri tutarlar. Düzen gizliliğinin içinde eğlenir ve büyüsel çalışma ve
sosyeteye gizli bir dil sunar. Hermetik büyüsü elemental akışı ritüellerden,
işaretlerden, mühürlerden, gizli isimlerden ve diğer klasik teçhizatlardan çeker.
Bu tür büyü kullanması zor ve karmaşıktır ancak etkili sonuçlar doğurur.

Küre: Forces

Genel Odak: Çemberler ve işaretler, diller ve sayılar, mücevher ve mücevherat,
zengin ritüeller, tılsımlar, formüller ve diğer ritüel objeleri.

Organizasyon: Hermetik Düzen gizliliğini korumak için hiyerarşi ve disipline
güvenir. Derin bir şekilde resmi olan bu Gelenek, uygun davranışlar için sıkı bir
düzenleme getirmiştir. Düzen’in şemsiyesi altında, hala bir çok Ev hala birimler
olarak yer alır, diğer Gelenek büyücülerinin bilmediği bir şey. En güçlüleri Mit
Çağlarından kalma olsa da – Tytalus, Ex Miscellanea, Quaesitor, Bonisagus ve
Flambeu – yeni evler – Janissary, Thig, Shaea ve Fortunae – de Konsey
başladığından beri yükselmiştir.

Üye Kabulü: Akademilerden gelecek görülen öğrenciler alınır ve büyük bir
özenle testten geçirilir, bazen yıllar sürer bu. Yeni çıraklar Eğitim Chantry’lerine
gönderilir ve bundan sonra da Üstadlarına(genelde “Mater” yada “Pater” diye
hitap edilir) uzun süreli bir çıraklık için verilir. Üyelik kabulü astrolojik okumalarla
oldukça resmi ve ritüelleştirilmiştir. Bazı çömez sınıfları diğerlerine göre daha
önemli görülebilir, eğer ki o yılın astrolojik yönelimleri öyle hitap ediyorsa.

Yardımcılar: Matematikçiler, gizli organizasyon üyeleri(CIA, mistik düzenler,
Arcanum), bilim adamları, alimler, yayımcılar

Konsept: Alim, astrolojist, simyacı, dil bilimci, büyücü

Diğer Gelenekler Hakkında Düşündükleri
Akaşik Kardeşlik: Bilgelik ararlarken ve huzur bulmuşken, bilgi eksiklikleri
devam ediyor.

Kutsal Koro: Kendi korkularının ve inançlarının hizmetkarları, kaderdeki
rolümüzü kendimizin belirlediğini anlamayan dogmatistler.

Esrik Kült: Gerçeği kuralları kırarak bulabileceklerine inanıyorlar ve bu aptalca.
Başarısızlıktan başka şansları yok.

Rüyakonuşanlar: Tehlikeliler, ancak Teknokrasiye karşı savaştıkları sürece bizle
çalışmalarına izin vereceğiz.

Ether’in Oğulları: Aradıkları şeylerin kendi bebek “bilim”leri tarafından değil de
Sanat tarafından elde edilebileceğini keşfetseler çok ilerilere gidebilirler.

Verbena: Onlarınki ilkel ve rafine edilmemiş bir Sanat. Bitki bahçelerinde dans
etmelerine izin verin, ama onlara güvenmeyin.

Sanal Üstadlar: Teknokrasi’nin kokusu hala üstlerinde. Kullanışlılar ama
güvenmeyin.

Boş Olanlar: Sadece “özgürlük” talep ederek milenyumlar süren büyüsel bilgiyi
elde edebileceklerini sanan çocuksu ve anarşik piçler. Birilerinin kıçlarına şaplak
atması gerekiyor.