Konsep Teater Pembaca: 1. Melibatkan b*eberapa orang murid yang membaca skrip sesebuah cerita di hadapan 2.

Membantu penonton (murid) memahami, menghayati dan merasakan cerita itu seolah-olah sedang berlaku di hadapan mereka. 3. Sesuai dalam melatih ketrampilan berbahasa, ia melibatkan gaya pengucapan dan penyampaian yang bersahaja serta bersesuaian dengan situasi dan watak yang dilakonkan.
• Mengutamakan penggunaan suara, sebutan, gerak badan dan mimik muka sahaja. • Pelajar lain boleh mencatat maklumat penting berdasarkan aktiviti yang dijalankan. • Teknik ini sesuai untuk genre drama, cerpen, dan prosa klasik.

Prosedur Pelaksanaan Teater Pembaca: 1. Beberapa orang pelajar dipilih berdasarkan kehendak skrip. 2. Pelakon yang tiba gilirannya akan bergerak selangkah ke hadapan dan membaca dialog dengan penuh perasaan. 3. Setelah selesai membaca dialognya, dia akan berundur ke belakang. Ia akan dikuti dengan pelakon berilkutnya, begitulah seterusnya.

TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA - TEATER PEMBACA

Teater pembaca melibatkan pembaca membaca secara individu daripada skrip pendek. Teater pembaca dikenali sebagai ‘teater minda’ kerana audiens dibiar untuk membayangkan babak dan aksi daripada suara dan gerak isyarat yang simbolik daripada pembaca.

• •

Skrip boleh berupa prosa naratif atau puisi. Suara-suara dalam teks ditugaskan kepada pembaca yang berbeza.

membaca skrip sambil berjalan ke arah pelakon yang wataknya sedang dibacakan. kadar. • Pencerita yang berada dalam kelompok cerita. • • • • • Aktiviti teater pembaca memerlukan skrip pendek yang sesuai dan mengandungi dialog. Melalui teknik teater pembaca. manakala pelakon membaca cerita masing-masing. gerak badan dan mimik muka. intonasi. Ketika murid-murid membaca. Pelakon pula hanya akan bertindak balas dengan berdiri dan berlakon apabila skrip tentang wataknya dibacakan oleh pencerita. iaitu (a) pencerita berada dalam kelompok cerita dan (ii) pencerita berada di luar kelompok cerita.• • Penekanan dilakukan pada suara. sebutan. Murid-murid juga menggunakan nada dan intonasi yang betul berdasarkan cerita di samping melakukan gerakan yang sesuai dengan isi dan tema cerita. Pencerita pula berada di sebelah kanan penonton. wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran dalam dimensi yang luas. • • • Terdapat dua cara untuk menjalankan teknik teater pembaca seperti yang dikemukakan oleh Kamaruddin Hj. Pencerita yang berada di luar kelompok cerita pula hanya membaca cerita dari suatu tempat lain. menghayati dan merasakan seolah-olah cerita yang disampaikan berlaku di hadapan mereka. Pemilihan seorang murid sebagai pencerita untuk memulakan cerita dan menyambung jalan cerita adalah diperlukan hingga cerita tamat. gerak badan dan mimik muka membantu muridmurid yang menjadi penonton memahami. hentian dan tekanan. sebutan. • • • . Pelakon tersebut akan berdiri apabila wataknya dibacakan. nada. Penggunaan suara. murid-murid membaca cerita dengan lancar.Husin & Siti Hajar Abdul Aziz (1998). Murid-murid yang mengambil bahagian dikehendaki duduk atau berdiri dalam separuh bulatan di hadapan penonton. Aktiviti ini mengutamakan penggunaan suara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful