TEKNIK KARANGAN CERITA

APA? Kemalangan jalan raya, kebakaran, dll BILA? Pagi, petang, senja, pukul 3.00 petang dll MANA? Di persimpangan, hujung kampung, Jalan……. SIAPA? Orang yang terlibat sama dengan kejadian dll BAGAIMANA? PERASAAN MENGAPA? TINDAKAN Urutan peristiwa/cara berlaku peristiwa itu Sedih, pilu, ngeri, takut, bimbang, dll Punca, sebab berlaku Kerja-kerja/peranan petugas dll

KESAN/KESUDAHAN Kerosakan, kerugian, berjaya/sebaliknya PENGAJARAN Teladan/nilai yang baik patut dicontohi

Format LAPORAN T, TT dan T Peristiwa sebelum Peristiwa semasa Peristiwa selepas

FORMAT SYARAHAN Yang di hormat Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, para hakim yang arif lagi bijaksana, guruguru serta rakan sekalian. Tajuk syarahan saya pada pagi ini ialah…… Hadirin yang dimuliakan, ISI SEPERTI KARANGAN FAKTA Sebelum saya mengakhiri syarahan ini, sekali saya menegaskan ….. Sekian terima kasih.

UCAPAN Untuk majlis perasmian, perpisahan, meraikan seseorang, atau mengingati hari tertentu Yang di hormat Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru penolong kanan, guru-guru serta rakan sekalian. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana diberi peluang untuk berucap dalam majlis ………….. yang gilang-gemilang ini. Hadirin yang dimuliakan, ISI SEPERTI KARANGAN FAKTA Sekian sahaja ucapan saya, terima kasih.

FORMAT BERITA AMPANG, 15 Mac 1. Perlu memahami betul-betul soalan. 2. Isi - seperti karangan cerita. Contohnya: • • • • • • Apa – peristiwa yang berlaku Siapa – Nama yang terlibat, gelaran, usia dll. Bila – masa berlaku, tarikh tepat, sertakan hari. Mengapa – sebab berlaku. Jika belum diketahui, nyatakan. Belum mendapat bukti. Di mana – tempat kejadian, daerah dan negeri. Bagaimana – cara peristiwa itu berlaku dan urutan perkembangannya.

KARANGAN FAKTA FAEDAH / KEBAIKAN / KELEBIHAN / KEPENTINGAN / MANFAAT Membaca buku / Membaca majalah / Membaca surat khabar Menonton televisyen Penggunaan komputer Mengumpul setem Lawatan sambil belajar Kegiatan kokurikulum Bersenam/bersukan Menyimpan wang Mendengar radio Perpustakaan Kelab dan Persatuan Kelas Tambahan Melancong Membeli barangan buatan Malaysia .

kepentingan Isi-isi Meningkatkan ilmu pengetahuan Menambahkan maklumat dan informasi Mengisi masa lapang Hiburan dan Kegembiraan Meningkatkan Kemahiran Mengasah Bakat* Fakta/ syarahan : ICK/IKC . kelebihan. kebaikan.Teknik Mengajar karangan yang sama isi ( Fakta/syarahan ) FAEDAH / KEBAIKAN / KELEBIHAN / KEPENTINGAN / MANFAAT Faedah Membaca Faedah Perpustakaan Faedah Berpersatuan Faedah Lawatan Faedah Menonton / mendengar radio FaedahBersukan FaedahKomputer / Faedah Melayari Internet FaedahBermainMuzik Faedah.

Contohnya ialah seperti bermain permainan video. marilah sama-sama kita membaca akhbar.ruangan cerita dan ruangan sukan. Dengan membaca akhbar kita akan memperoleh berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Contohnya ialah ilmu Sejarah. Hal ini akan memberi ketenangan kepada kita melalui bahan-bahan berbentuk hiburan dan menyeronokkan. Masa terluang yang berguna ini dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. membaca akhbar juga dapat menambahkan maklumat dan informasi yang berguna kepada kita. Akhir sekali kepentingan membaca akhbar ialah dapat memberi hiburan dan kegembiraan. Sebagai kesimpulannya. Banyak faedah yang dapat kita peroleh dengan membaca akhbar.kita akan mendapat pelbagai jenis ilmu yang berguna kepada kita. Utusan Malaysia dan Utusan Borneo. Apabila membaca akhbar. Membaca akhbar sangat penting kepada murid-murid. politik dan geografi. Antaranya ialah berita tentang peperangan. Sains. Faedah membaca akhbar juga dapat memenuhi masa lapang yang terluang.FAEDAH MEMBACA AKHBAR Terdapat pelbagai jenis akhbar di pasaran seperti BeritaHarian. Antaranya ruangan hiburan. politik dan sukan. Antara faedah membaca akhbar ialah kita akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. . Selain itu. ekonomi.

Apabila menonton televisyen.Antaranya ialah berita tentang peperangan.kita akan mendapat pelbagai.Masa terluang yang berguna ini dapat mengelakkan kita daripada perkaraperkara yang tidak berfaedah. Contohnya ialah seperti melepak dan bermain permainan video. Antara faedah menonton televisyen ialah kita akan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan. Akhir sekali kepentingan menonton televisyen ialah dapat memberi hiburan dan kegembiraan. . Menonton televisyen sangat penting kepada murid-murid.Hal ini akan memberi ketenangan kepada kita melalui bahanbahan berbentuk hiburan dan menyeronokkan. Antaranya ialah rancangan hiburan. .ekonomi.politik dan geografi.FAEDAH MENONTON TELEVISYEN Terdapat pelbagai jenama televisyen di pasaran seperti Toshiba.ilmu sains. Panasonic. Sony dan Sharp.Banyak faedah yang dapat kita peroleh dengan menonton televisyen. Selain itu.cerita dan iklan. kita akan memperoleh berita dalam dan luar negara. Contohnya ialah sejarah. Dengan menonton televisyen juga. Sebagai kesimpulannya marilah sama-sama kita menonton televisyen. menonton televisyen juga dapat menambahkan maklumat dan informasi yang berguna kepada kita.politik dan sukan Faedah menonton televisyen juga dapat memenuhi masa lapang yang terluang.

Faedahmenyertaiaktivitikokurikulum jugadapatmemenuhimasalapangyangterlu ang.Haliniakanmemberiketenangan kepada kita melalui aktiviti yang mencabar danmenyeronokkan. Antaranya ialah bermainvideogame.Masaterluang yangbergunainidapatmengelakkankitadaripada perkara-perkara yang tidak berfaedah.berceritadanberkawat Sebagai kesimpulannya marilah sama-sama kitamenyertai aktiviti kokurikulum. Contohnya ialah seperti melepakdanbermain permainan video. Masa terluang yang berguna ini dapat mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah.mendirikankhemahdanmenjadipemimpin Selain itu.Contohnyacaraberkawad.FAEDAH MENYERTAI KO-KURIKULUM Terdapatpelbagaiaktivitikokurikulumdisekolahsepertiperkhemahandanberkawa d. Apabilamenyertaiaktivitikokurikulum.Aktiviti kokurikulum sangat penting kepada murid-murid. Antarafaedahmenyertaiaktivitikokurikulumialahkitaakandapatmeningkatkanil mupengetahuan.Antaranyaaktivitikembara. Akhirsekalikepentinganmenyertaiaktivitikokurikulumialahdapatmemberihibura ndankegembiraan. .kitaakan mendapat pelbagai jenis ilmu yang berguna kepada kita. menyertai ko-kurikulum juga dapat memenuhi masa lapang yang terluang. Banyak faedah yangdapat kita peroleh denganmenyertai aktiviti.

Amalan membaca memberikan banyak faedah kepada seseorang itu sepanjang hidupnya sama ada disedari atau tidak oleh diri individu tersebut. Tambahan pula. Manfaat yang jelas diberikan oleh sikap membaca ialah ilmu pengetahuan seseorang itu dalam pelbagai bidang akan bertambah.Kebaikan Menabung Wang Menabung merupakan satu amalan yang baik.Hal ini berlaku demikian kerana apabila kita menghadapi masalah kewangan atau dalam kesusahan.'Pepatah ini amat sesuai digunakan sebagai galakan kepada kanak-kanak untuk menabung.amalan ini memberi banyak kebaikan kepada seseorang.lama-lama jadi bukit.Anggaplah amalan menabung ini satu kepentingan dan perkara yang menguntungkan. Justeru. sikap membaca boleh menjadi satu cara yang paling mudah dan murah untuk menghabiskan masa lapang.Walaupun menabung mengambil masa yang agak lama untuk menjadi banyak namun ia mendidik seseorang itu bersikap sabar dan sentiasa berusaha.Kita hendaklah bijak dalam merancang perbelanjaan seharian bagi menjamin masa hadapan yang lebih terjamin. Oleh itu. akhbar atau buku dan duduk membaca di mana-mana yang sesuai buat mereka berjam-jam lamanya tanpa sebarang gangguan. Pemilikan pengetahuan ini memudahkan seseorang itu untuk menyesuaiakan diri dalam kehidupan era moden yang penuh cabaran ini. Menabung membolehkan seseorang belajar merancang masa depannya dengan baik.kita dapat mengeluarkan simpanan kita untuk digunakan. Seseorang itu hanya perlu membeli majalah.Ibaratnya 'sediakan payung sebelum hujan'. Tulis karangan yang bertajuk. Amalan menabung ini akan memberi manfaat kepada diri sendiri dan keluarga. Amalan menabung ini seharusnya diteruskan sepanjang hayat.Bak kata pepatah Melayu 'sedikit-sedikit. “Faedah Membaca” Semua orang tanpa mengira usia perlulah menyemai minat membaca dalam sanubari mereka.ibu bapa harus memberi galakan kepada anak-anak mereka supaya mengamalkan amalan ini. .

Bahan bacaan juga boleh menjadi satu cara untuk menghiburkan seseorang itu terutama ketika keseorangan. cerpen dan puisi kepada pembacanya dengan mudah. Minat ini kemudiannya akan berkembang apabila mereka menjadi dewasa lalu amalan ini akan terus wujud dalam diri seseorang itu. Kita juga hendaklah menyedari dan tugas berat yang terpaksa dipikul oleh ibu ita untuk membesarkan kita sehingga menjadi manusia yang berguna. Hidup kita tidak akan selamat sekiranya kita mereka. tabiat suka membaca perlu dipupuk sejak kecil. Kita juga mestilah menunjukkan rasa kasih sayang kita terhadap ibu. Sebagai seorang anak yang mengenang jasa.sudah pastinya kita tidak akan hidup di muka bumi ini. Segala jasa dan pengorbanan yang dicurahkan kepada kita tidak bernilai harganya dan tidak dapat diukur dengan anak ringgit dan emas sekalipun. Oleh itu. Semakin banyak buku yang dibaca semakin besarlah peluang pelajar itu untuk lulus dengan cemerlang kerana semua soalan peperiksaan berdasarkan bahan bacaan yang diberikan oleh pihak sekolah.sebagai seorang anak kita hendaklah menghormati.Tanpa kehadiran mereka. Hanya kasih sayang .Walaupun ibu tidak pernah meminta dan menagih sebarang balasan. Kita hendaklah menghormati ibu dan jangan sesekali menyakiti hati perasaan ibu. Ada banyak bahan bacaan yang mampu memberikan pelbagai bentuk hiburan seperti novel.menghargai dan menyayangi seorang ibu kita.kita mestilah berusaha untuk membalas jasa ibu kita. membaca juga boleh membantu seseorang itu terutama pelajar untuk lulus dengan baik dalam peperiksaannya. Malah mereka amat menyayangi kita dan sanggu berkorban apa-apa sahaja untuk kebahagian kita.mustahil kita dapat mencari gantinya semula. Harta benda yang banyak dan wang ringgit yang berjuta-juta belum tentu dapat membalas jasa ibu kita.apalah lagi di saat usia ibu yang sudah meningkat dan memerlukan perhatian. Mereka tidak pernah merungut atau menyesal dengan kehadiran kita.namun ini kita sendiri patut sedar dan insaf atas pengorbanan inu selama ini. Bagaimanakah kita mengenang jasa ibu? Ibu kita ialah insan yang bertanggungjawab melahirkan dan membesarkan kita. Konklusinya. Malah.

konsep gotong-royong membawa maksud mengerjakan atau mengusahakan sesuatu secara bersama-sama. Tulis karangan tentang cara-cara menjaga kesihatan diri. Memandangkan masa tidak mengizinkan saya untuk terus berkata-kata. Penjagaan kesihatan diri sangat penting kepada kita. Guru Besar. sebarang aktiviti kerja yang dilaksanakan secara bersama-sama bolehlah dianggap sebagai bergotong-royong. guru-guru. . Oleh itu. Ringkasnya. Hadirin sekalian. Berdasarkan makna ini. sikap mementingkan diri dapat dihindarkan menerusi amalan yang murni ini. Di kampung-kampung. Amalan bergotong-royong memastikan semua kerja dapat dilaksanakan dengan cepat. kita bukan sahaja dapat menjimatkan kos dan masa tetapi mengeratkan perpaduan sesama ahli masyarakat setempat kerana berlakunya interaksi ketika amaln bergotong-royong ini dilakukan. Ada pagi yang mulia ini. Menurut Kamus Dewan 2009. mudah dan menjimatkan kos serta meriah. Tulis sebuah syarahan yang bertajuk “Faedah Bergoyong-royong:. Dengan amalan ini. majlis perkahwinan menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan jika semua ahli masyarakat bekerjasama melaksanakannya selain menjimatkan kos untuk mengupah orang datang memasak atau membina pelamin buat pasangan pengantin. dan para hadirin. saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk “Faedah Bergotongroyong”. amalan ini merupakan satu tradisi mulia yang perlu dikekalkan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis. barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Kita sebagai rakyat di negara ini yang terdiri daripada pelbagai kaum perlu mengekalkan amalan murni ini supaya satu masyarakat yang bersatu-padu mampu dihasilkan dengan mudah. amalan ini masih lagi boleh dilihat dan berlaku sehingga hari ini. Sebagai contoh. biarlah saya mengundurkan diri dahulu.yang abadi dapay mengukur sejauh mana kita sanggup membalas jasa dan pengorbanan ibu terhadap kita. Perpaduan yang selama ini wujud banyak bergantung kepada kekerapan aktiviti bergotong-royong ini dilakukan.

Kewujudan teknologi dan sains telah menyebabkan banyak kerja manusia menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Pemeriksaan yang berjadual sebegini mampu mengesan penyakit ketika di peringkat awal lalu mudah menyembuhkannya dan nasihat doktor hendaklah dipatuhi selalu. Lihat sahaja ciptaan seperti kereta. Kesimpulannya. Cara yang laing mudah ialah seseorang itu perlu menjaga kebersihan diri. memang banyak sumbangan yang wujud. Selain itu. Kerja mengemas yang mudah ini menjadikan kehidupan manusia lebih produktif. pemakanan yang seimbang amat penting terutama makanan yang berzat. Aktiviti mandi dan memakain pakaian yang bersih serta memastikan kawasan sekeliling rumah bersih merupakan langkah yang paling praktikal untuk dilakukan oleh sesiapa sahaja. Manusia boleh bergerak ke satu . Jadi.Semua individu perlu menjaga kesihatan mereka sendiri supaya mereka dalam keadaan yang sihat dalam hidup mereka. Bayangkan kerja mengemas rumah tanpa alat pembersih habuk atau mesin pembasuh pakaian yang menyenangkan kerja membasuh baju kita. teknologi dan sains juga mampu menjimatkan masa perjalanan seseorang dengan terciptalah system pengangkutan moden. Kesihatan yang baik bukan sahaja menijmatkan kos perubatan seseorang itu tetapi memberikan satu kehidupan yang penuh ceria kepada diri dan keluarga jua. Senaman memastikan peluh dikeluarkan bersama-sama toksik badan yang mampu memberikan seseorang itu tahap imunisasi yang tinggi terhadap sebarang serangan penyakit. Ada banyak cara untuk memastikan kesihatan seseorang itu dalam keadaan baik. Makanan segera perlulah dijauhkan tetapi air hendaklah diambil dalam kuantiti yang banyak dalam sehari untuk menjamin kesihatan yang baik. aktiviti bersenam juga mampu mengekalkan kadar kesihatan yang baik. menjaga kesihatan merupakan satu tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh amanah. rumah dan komputer yang begitu lumrah dalam kehidupan manusia kini. Sumbangan Sains dan Teknologi Dalam Kehidupan Manusia. Selain itu. Bincangkan Kehidupan manusia memang banyak dipengaruhi oleh sains dan teknologi. Seseorang itu juga perlulah bertemu dengan doktor mengikut jadual berkala. Malah.

Manusia menjadi semakin mengetahui keadaan sekeliling mereka dengan kemunculan teknologi dan sains ini.Hari Kanak-kanak . kapal terbang dan kapal laut serta kereta api. kita harus menghargai semua ciptaan sains dan teknologi ini.Hari Kantin .Hari guru. Keperihalan. Surat Tak Rasmi .tempat yang lain dengan mudah melalui kereta. Kalau dahulu perjalanan memakan masa sebulan atau setahun kini perjalanan itu hanya memerlukan beberapa jam atau minit sahaja. Mungkin ada hasil ciptaan itu membawa keburukan tetapi semua kesan buruk itu ditimbulkan oleh sikap manusia sendiri. Oleh itu.Hari Kecemerlanan . Kesimpulannya.Hari Kemerdekaan . Malahan.Hari Pusat Sumber . Kalau dahulu manusia terpaksa bekerja keras untuk melakukan sesuatu kini sudah berubah. Berita.Hari Kokurikulum . Teknik mengajar karangan yangsama isi selain karangan fakta Laporan. . Hasil teknologi dan sains menjadikan wujudnya pelbagai peralatan yang menjadikan manusia lebih baik kehidupannya. manusia juga memperoleh banyak ilmu pengetahuan menerusi teknologi dan sains ini. teknologi dan sains memang memberi sumbangan yang ketara terhadap kehidupan kita semua. Sebenarnya. semua hasil ciptaan sains dan teknologi menjadikan kehidupan manusia lebih selesa. Kini sudah wujud buku secara elektronik dan internet pula memudahkan manusia untuk memperoleh pelbagai informasi dengan hanya menekan papan kekunci komputer mereka sahaja.

ucapanperasmian 3. Lemah. Acara atau aktiviti 4. atau GARUK (Untuk rakan-rakan guru Bahasa Melayu terutamanya guru-guru SMKBBST) Oleh: Cikgu Mohd. Bersurai/perasaan Karangan Cerita P1 –Pancaindera P2 –Menyiasat P3 -Minta bantuan P4 -Beri bantuan (sebelum bantuan tiba) P5 –Bantuan sampai P6 –Nilai murni/ Ucap terima kasih/perasaan Kaedah Pengajaran Murid Sederhana dan Lemah Kaedah Pengajaran Murid Berpencapaian Sederhana. ucapan aluan. Penyampaian hadiah 6. Majlis dimulakan –Doa. Khir Kassim Pengenalan .Isi-isi karangan 1. Kedatangan Tetamu 2. Berhenti rehat – jamuan 5. GALUS.

Sering kali juga kita mendengar bahawa guru-guru akan melabel murid-murid tersebut dengan berbagai-bagai label atau panggilan yang negatif. Selain itu apabila kita mengajar murid lemah. otak kita sentiasa bergerak cergas kerana kita memaksanya berfikir untuk mencari kaedah yang menarik dan sesuai untuk menangani pelbagai masalah di dalam kelas murid lemah ini. Tidak kira kita berada di mana pun. Jika mereka menguasai silibus minimum ini pun . tidak menguasai kemahiran bahasa yang baik dan sering dikaitkan dengan masalah disiplin. Perkara ini perlulah dielakkan jika kita benar-benar hendak membantu murid yang lemah ini. Apabila kelas sudah dapat dikawal. terangkan kepada mereka sebab atau faktor yang menyebabkan guru mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana murid yang tidak mendengar arahan guru. Perkara yang sudah pasti ialah pelajar yang lemah juga. namun ada juga yang lambat untuk memahami isi pengajaran yang diajarkan oleh guru. barulah guru memulakan pelajaran. Selain itu. jadikan cabaran itu sebagai peluang untuk berbakti kepada anak bangsa. malahan di rumah pun ada peraturan yang perlu dipatuhi. Namun demikian. Biasanya bagi kelas murid lemah ini. Jadi. Penulis cuma akan menyentuh cara atau kaedah untuk mengajar murid yang sederhana dan lemah sahaja dalam perbincangan kali ini. Di jalan raya. Oleh hal yang demikian. Guru perlu mengawal kelas agar disiplin murid di dalam kelas murid lemah itu terkawal. sudah pasti ada peraturan atau undang-undang yang perlu dipatuhi. kita perlu mengikut peraturan. Ada yang cepat faham akan isi kandungan pelajaran yang diajarkan oleh guru.Memang sudah menjadi lumrah alam bahawa murid-murid yang kita ajar mempunyai tahap pencapaian yang berbeza-beza. guru-guru perlu menggunakan silibus minimum kerana tahap pencapaian mereka memang rendah. ketika berada di dalam kelas sudah tentu murid-murid perlu mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh guru dan pihak sekolah. cabaran yang terpaksa dihadapi oleh guru yang mengajar murid kelas lemah berbanding dengan kelas pandai adalah lebih hebat. terdapat pelbagai cara atau kaedah yang boleh digunakan untuk mengajar murid sama ada yang cerdik dan pintar ataupun yang sederhana ataupun lemah. Cabaran dan Tanggungjawab Guru Oleh hal yang demikian. Kaedah yang digunakan perlu dipelbagaikan kerana kelemahan murid pun berbeza-beza. Satu aspek yang paling penting dan perlu diberikan penekanan ialah kemahiran dalam kawalan kelas. bahawa kita hidup memang dikawal oleh peraturan. Terangkan kepada murid.

baik hati. Pelajar akan menganggap guru mudah dihampiri dan guru juga perlulah menyelitkan unsur humor atau jenaka di dalam kelas agar tidak membosankan murid. kerana mereka kurang bermotivasi untuk mencapai tahap yang lebih tinggi seperti murid-murid pintar yang lain. tertarik dan lebih yakin untuk belajar dalam keadaan yang sedemikian. Oleh hal yang demikian. Elakkan sikap merendah-rendahkan kebolehan atau pencapaian mereka kerana perkara itu akan mematikan semangat mereka dan yang lebih buruk lagi akan menyebabkan mereka benci kepada guru dan mata pelajaran yang diajarkan oleh guru itu. Pengajaran berkesan atau efektif juga sebenarnya merupakan pengajaran yang digemari oleh pelajar. iaitu menarik. harapan dan mereka juga perlulah berfikir secara positif. emosi. kita perlu menekankan pembelajaran yang berkesan di dalam kelas. Guru juga seharusnya mempunyai personaliti dinamik. Selain itu. dan stabil emosinya. bertanggungjawab. sikap dan objektif yang telah ditetapkan. pelajar tidak akan berasa takut untuk bertanya soalan atau berkomunikasi dengan guru. Namun begitu kita perlu memotivasikan mereka dengan memberikan peluang. guru juga perlu memberikan contoh teladan yang baik serta memakai pakaian yang kemas dan sesuai untuk menggambarkan imej sebagai seorang pendidik yang cemerlang. dan intelek akibat penerimaan pengetahuan atau kepercayaan baharu. Perkara ini akan memberikan keyakinan kepada mereka untuk menjawab soalan yang lain pada masa akan datang. bertimbang rasa. guru yang efektif mempunyai sikap yang adil dan tidak pilih kasih. rohani.sudah bolehlah dibanggakan. pengetahuan. Menurut Wan Zah Wan Ali (2000). Guru juga perlu mengamalkan sikap peramah dan mudah didekati. aktif. Pakar-pakar pendidikan juga mengatakan bahawa pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang menarik. Perkara ini penting kerana mereka berasa selesa. banyak bersabar dalam melayani kerenah pelajar. demokratik dan bersemangat. pengajaran yang efektif dapat ditakrifkan sebagai suatu aktiviti yang berupaya meningkatkan hasil pembelajaran dalam suasana yang sihat. Pengajaran yang berkesan merupakan pengajaran yang membolehkan pelajar memperoleh kemahiran. suka menolong individu yang lain. Hasil pembelajaran yang dimaksudkan ialah perubahan tingkah laku pelajar dari segi jasmani. Seterusnya. guru perlulah memberikan pujian walaupun jawapan mereka kurang tepat dan jangan sekali-kali menghina atau memandang rendah terhadap mereka walaupun jawapan yang diberikan oleh mereka itu tidak tepat atau salah. Hal ini juga akan menimbulkan tanggapan positif pelajar terhadap guru. Sebagai guru. Kajian Tindakan . tenang. dan bersungguh-sungguh semasa mengajar murid. Dengan cara yang demikian.

Selain secara lisan. Murid-murid tersebut hendaklah diberikan aktiviti yang berbentuk "hands on" dan perkara ini tidak membosankan mereka. Sekurang-kurangnya guru perlu memikirkan cara atau teknik untuk membantu murid-muridnya dalam mata pelajaran yang diajarnya itu. guru harus mengubah teknik tersebut. guru-guru perlulah mencari cara atau teknik yang sesuai untuk mengatasi kelemahan murid-muridnya itu. Guru perlu mencuba pelbagai cara atau teknik. walaupun beberapa kali sehinggalah bertemu dengan cara atau kaedah yang berkesan. Sekiranya cara atau teknik yang digunakan itu kurang berkesan untuk mengatasi kelemahan muridnya itu. Guru boleh bertanya kepada murid-murid dan berbincang dengan mereka tentang cara-cara atau teknik-teknik yang disukai oleh mereka semasa di dalam kelas. Kajian tindakan perlu dijalankan kerana guru dapat mengenal pasti kelemahan murid di dalam kelasnya sendiri dan cuba untuk membimbing atau merawat murid-murid yang lemah. Guru juga perlu mendapatkan komen atau pandangan murid tentang perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka terhadap guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Perkara yang lebih penting ialah semangat guru itu untuk mencari cara atau teknik yang berkesan perlulah diberikan pujian dan mereka tidak seharusnya mudah berputus asa jika gagal buat kali pertama. guru juga boleh mengedarkan soal selidik yang ringkas ataupun murid-murid menulis sebarang komen tentang cara guru mengajar murid. Selain itu guru boleh mendapatkan pandangan murid tentang cara yang digunakan oleh guru sebelum ini. Guru bolehlah menggunakan cara yang disukai oleh murid agar pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan berkesan. Tambahan pula murid-murid yang lemah ini lebih berminat terhadap pengajaran guru jika mereka dilibatkan sama dengan aktiviti yang disukai oleh mereka. sudah tentu kaedah pengajaran mesti menarik perhatian mereka.Guru-guru seharusnya menjalankan kajian tindakan di dalam kelas. Jika jawapannya negatif. sama ada cara itu membosankan atau menarik perhatian mereka. Sudah tentu guru-guru yang mengajar murid-murid di dalam kelasnya sendiri yang mengetahui kelemahan yang dihadapi oleh murid-muridnya. Teknik Pengajaran yang Berkesan Guru-guru seharusnya peka dengan tuntutan Kementerian Pelajaran yang mahu kaedah pengajaran guru mestilah berpusatkan pelajar dan tidak berpusatkan guru. guru-guru perlulah menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan bahan bantu belajar (BBB). Guru-guru boleh berbincang dengan rakan-rakan sejawatan untuk mencari cara dan teknik yang berkesan itu. Oleh hal yang demikian. Oleh yang demikian sudah . maka guru bolehlah mencuba cara atau teknik yang lain. Untuk menarik perhatian murid. Dengan menggunakan kaedah tersebut.

tentulah memerlukan BBB yang digunakan untuk menarik perhatian murid selain faktor guru yang mesra dan tidak terlalu serius semasa pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian kerana muridmurid tidak suka akan guru-guru yang bersikap sedemikian. Selain itu. Pakar-pakar dalam bidang pendidikan juga sering mengaitkan bahawa pengajaran yang berkesan ialah pengajaran yang menarik. murid-murid perlu diberikan penerangan tentang sebab-sebab guru perlu bertindak dengan tegas semasa pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Pastikan murid membuat pembetulan bagi setiap kesalahan yang ditandakan. Sebagai contohnya. Guru-guru perlulah memberikan harapan dan sokongan moral kepada pelajar untuk berjaya atau lulus dalam peperiksaan. Guru-guru juga harus kreatif dan mencipta kaedah sendiri yang berkesan dan biasanya berbentuk formula yang memudahkan murid mengingat sesuatu fakta. minta mereka melukis perkara yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu di dalam kelas. Oleh itu guru-guru perlu menghormati murid-muridnya dan insyaallah. Biasanya murid-murid yang selalunya biadap terhadap guru juga akan tunduk kepada guru yang menghormati mereka dan meningkatkan harga diri mereka. Oleh itu guru-guru perlu mendampingi murid-murid dan bimbinglah mereka kerana mereka sebenarnya memerlukan bimbingan. Kesan dan Contoh) untuk menghurai isi karangan dalam satu perenggan. guru-guru perlu memberi latihan kepada murid mengikut tahap dan kemampuan mereka. Di samping itu guru-guru juga perlu melatih pelajar untuk membuat pembetulan terhadap kesalahan yang dilakukan dan guru perlu menyemak latihan murid dengan teliti. Selain itu guru juga tidak seharusnya bersikap prejudis dan pilih kasih semasa mengajar murid di dalam kelas. Beri latihan yang mudah kepada pelajar lemah atau permudahkan latihan itu dengan memberikan latihan terarah atau mengisi tempat kosong. murid-murid juga akan hormat kepada guru. Perkara ini sudah menjadi lumrah iaitu murid-murid ini juga manusia biasa dan perlu dihormati untuk meningkatkan harga diri mereka. gunakan formula ”IniKah Cinta” (Isi. Selain itu cari perkara disukai oleh mereka dalam pengajaran dan pembelajaran. Hal ini demikian kerana. guru perlulah bersikap tegas terhadap murid tetapi bukannya garang. Selalu ingatkan mereka agar berfikir secara positif dan yakinkan mereka bahawa mereka boleh lulus dalam peperiksaan tetapi mestilah diikuti dengan usaha gigih dan berterusan tanpa mengenal putus asa. Guruguru hendaklah selalu memberikan pujian dan kata-kata semangat terhadap murid sebagai dorongan untuk mereka belajar dan lulus dalam peperiksaan. Dalam mengendalikan kelas yang lemah dan bermasalah ini. Sekiranya ada murid yang pandai melukis. Seterusnya langkah yang akhir ialah teknik latih tubi atau teknik hafalan perlulah dilakukan dan kalau perlu .

Selain itu elakkan sikap mengajar murid cuma setakat menjalankan tugas semata-mata. beliau mencadangkan beberapa teknik P&P Bahasa Melayu (Penulisan) yang berkesan berdasarkan pengalaman dan aplikasi oleh guru-guru. Jangan lupa bahawa kerja itu juga sebagai ibadah dengan syarat kerja itu dilakukan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Penutup Kesimpulannya. Terasa jelas masih banyak yang perlu saya pelajari.. Perlu diingat bahawa mendidik murid juga merupakan satu perjuangan. Di samping itu.lengkapkan murid dengan fakta-fakta penting yang mungkin ditanya dalam peperiksaan. guru-guru mesti memiliki komitmen yang tinggi terhadap murid dan sanggup membuat kerja lebih demi membantu murid. Oleh hal yang demikian. Berikut adalah beberapa strategi atau cara mengajar karangan Bahasa Melayu bagi pelajar lemah dan GaLus. Hal ini boleh membantu mereka sekurang-kurangnya untuk lulus dalam peperiksaan. Hasil dari perbincangan dengan rakan guru dalam mengajar Bahasa Melayu. guru-guru perlulah bersemangat dan bermotivasi tinggi semasa berada di dalam kelas untuk menggalakkan murid-murid bersemangat dan bermotivasi semasa belajar. Cikgu Mohd Khir Kassim Teknik mengajar penulisan bagi pelajar lemah/GaLus " Guru 1 : Macam mana mengajar kelas hujung? Saya : Boleh la.. sama seperti berjuang di medan jihad. anggaplah masalah yang dihadapi di dalam kelas itu sebagai cabaran dan peluang untuk memberikan sumbangan dan bukannya masalah atau halangan. Dengan perkataan lain. (tersengih-sengih) " Saya menghadapi cabaran yang hebat untuk mengajar pelajar yang lemah. guru-guru yang mengajar murid-murid yang lemah memang berhadapan dengan cabaran yang hebat. Oleh. gemilang dan terbilang mengikut kemampuan masing-masing.. Diharapkan usaha kita diberkati dan mendapat hasil seperti yang diharapkan iaitu untuk melahirkan modal insan yang cemerlang. .

catat di papan kapur Guru/murid .dalam bentuk isi tempat kosong sebagai latihan Teknik 2 Beri gambar tunggal/bersiri Bina ayat berdasarkan gambar Berikan kosa kata yang dominan dengan gambar Mula mengarang Semak karangan/kesan tanda baca dan ejaan Teknik 3 Edar karangan lengkap Cari perkataan sukar.murid mengeja Perbetulkan ejaan Ambil isi karangan dalam perenggan 1 sahaja Tuliskan di papan kapur Bina ayat daripada isi karangan Beri penekanan kepada pemerengganan dan tanda baca Teknik 4 Salin contoh karangan Mengambil imlak .Teknik 1 Edar contoh karangan lengkap kepada murid Guru baca bersama murid Menyalin perenggan demi perenggan Semak ejaan/tanda bacaan Edar karangan yang sama .sebut/baca/ulang/terangkan makna perkataan tersebut Guru menyebut .

saya seorang guru di sebuah sekolah Orang Asli. Harap memberi manfaat. NAK MANIS. MARCH 4. TERUSKAN NIAT MURNI KERNA BILA KITA BUAT ANALISIS SENDIRI KITA AKAN MEMOTIVASIKAN DIRI KITA DISAMPING MEMANTAPKAN ILMU SAUDARA. 2010 11:37:00 PM GMT+08:00 gee said.. APAPUN.. murid masih malas untuk berfikir sendiri.. rasanya boleh diaplikasikan di semua peringkat. Namun. Teknik yang sangat baik. Sekadar berkongsi ... INGIN BELAJAR. :) POSTED BY ADZFAR AT 12:05 AM 3 COMMENTS: Ah said. NAK MASIN TAMBAH GARAM. RASA LA NAK YANG MACAM MANA. 2010 10:27:00 PM GMT+08:00 MYVI said.. Saya uji di peringkat peperiksaan Alhamdulillah pelajar mampu mengingat kembali karangan tersebut. HIDUP NIE MACAM-MACAM ADER..Latihan mengarang/banyak salah buat semula Baca contoh-contoh karangan Tampal contoh karangan dalam bilik darjah Apa yang saya bincangkan.. JADI BILA MASAK 2.saya telah pun mempraktikkan salah satu teknik tersebut... BRO. bolehlah kongsi teknik-teknik yang mungkin anda telah cuba.. Jikalau sudi. FEBRUARY 5. Bagi pecutan akhir biasanya untuk kelas Galus saya galakkan pelajar menyalin contoh karangan cemerlang kerana pelajar akan ingat format dan binaan karangan... teknik di atas diamalkan oleh guru sekolah rendah..tetapi...hanya 2~5 orang sahaja yang dilihat cuba untuk berusaha... TAMBAH GULA. ANDA SEORANG YANG AMAT TELITI. dengan sedikit ubahsuai.malah menunggu untuk 'disuap' sahaja.

JULY 19. 201 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful