You are on page 1of 2

POPRAWNO FLEKSYJNA - ODMIANA NAZWISK

I. PROSZ OCENI PRAWDZIWO PONISZYCH TEZ ROSZ TEZ.


prawda odmieniaj si tylko nazwiska polskie odmieniaj si wszystkie nazwiska eskie nazwiska analogiczne do rzeczownikw pospolitych zawsze bd si odmieniay tak samo, np. wiatr pan Wiatr szczeglna tendencja do nieodmiennoci panuje wrd nazwisk mskich zakoczonych na samogoski i, y, e nazwiska w liczbie mnogiej powinny pozosta nieodmienione, np. pastwo Piwowarczyk nazwiska odmieniaj si jak rzeczowniki lub przymiotniki podstaw wyboru odpowiedniego wzoru fleksyjnego jest, zarwno dla nazwisk rodzimych, jak i obcych, ich posta graficzna (ostatnia litera) fasz (wersja poprawna poprawna)

PROSZ UZUPENI PONISZE TABELKI, ZAZNACZAJC KRZYYKIEM PRAWIDOW ROSZ ODPOWIED. odmieniaj si jak przym. odmieniaj si jak rzecz. r.. na NAZWISKA KOBIET (lp. i lm.)
r.., (np. maa). z przyrostkami -ska, -cka, -dzka, -na oraz owa pozostae zakoczone na -a (w tym odojcowskie na -wna, -anka i odmowskie na -ina/-yna) a, (np. ona)

II.

NAZWISKA MCZYZN (lp.)


polskie i obce zakocz. na spgosk francuskie zakocz. na samogosk, po ktrej wystpuje oddawana wycznie w pimie spgoska niesowiaskie zakocz. na -o poprzedzon spgosk tward polskie i obce zakocz. na -o poprzedzone o spgosk mikk zakocz. na a sowiaskie na o poprzedzone spgosk o tward zakoczone na i zakoczone na y zakoczone na e

odmieniaj si jak rzeczowniki mskoosobowe

odmieniaj si jak rzeczowniki r..

odmieniaj si jak przymiotniki

NAZWISKA MCZYZN (lm.)


zakocz. w M. lp na spgosk lub - -e, -o -a, z przyrostkiem -ski, -cki, dzki, -owy a take owy majce posta przymiotnikw, zakocz. w M. lp na -i bez poprzedzajcego przyrostka oraz na -y rne od przymiotnikw

jak rzeczowniki mskoosobowe

odmieniaj si jak przymiotniki

odmieniaj si jak przymiotniki, ale w M. lm. -owie

PODANE W NAWIASACH NAZWISKA POLSKIE (CZASEM TAKE IMIONA) PROSZ WPISA W ODANE ODPOWIEDNICH FORMACH, ZGODNIE Z ZALECENIAMI DOTYCZCYMI POLSZCYZNY WZORCOWEJ. 1. Sklep braci (Tlako)i warsztat pana (Mokro) polecaj swoje klep produkty. Najlepsze wakacje z firm Jana (Ko)..i (Bruno Mecha) (Ko)..i Mecha). a najtasze zakupy u Tomasza (Kdzio).oraz Stanisawa (Tekili) oraz (Tekili). 2. Panu Marianowi (Mokrzyca) wyrazy najgbszego wspczucia z Mokrzyca) powodu mierci kuzynki (Anna Bielwna). skadaj Anna i Jerzy Bielwna). (Grudka)oraz pastwo (Bojko) oraz (Bojko).. i (Sodowy) (Sodowy). 3. Udzielam nagany Adamowi (Renke), (Renke), a Janowi (To)

III.

. skadam gratulacje z okazji pidziesiciolecia pracy twrczej. 4. Kocham skrycie Zenka (Kope) a cae biuro plotkuje o (Emilia Latocha , iuro LatochaMarczak), Marczak) Piotrze (Biega) i Bartku (Bieg) (Bieg).. 5. Jestemy pogreni w blu po stracie Anastazego (Cyzio)i estemy Anastazego jego ony Ewy

(Wonica).Trudno si nie zgodzi z (Lange)..., e to by godny Trudno nastpca dyrektorw (Okrzeja) (Okrzeja).. i (Wakow) ).. 6. Referat radnego (Db-Kocio) Kocio) dotyczy zwaszcza rzdw poprzedniego burmistrza Leopolda (Ryszka)a Ryszka)a take udziau w tej sprawie Anny

(Ciepy)Zofii (Biaa).. sistr (Tlakwna) Zofii (Biaa)..i (Tlakwna) 7. Na wakacje zwykle wyjedam z przyjacimi je (Staszek Ozimek, Jurek Kdzia, Lucek Surdel, Ry

Daleczko).. 8. Na spotkanie z premierem Grzegorz Grzegorzem (Koodko) zaproszono Andrzeja (OstojaOwsiany)Romana (Bachnio) ,Mariana ( Owsiany) a (Pika). oraz Teres (Szlagowa) i Ann (Puzynina) (Puzynina)

IV. W PONISZYCH ZDANIACH PROSZ POPRAWI BDNIE ODMIENIONE NAZWISKA OBCE. 1. C, spotkaem si dzi z panem Cole i wiem, kto dostanie wiksz cz dochodw Philipa Boyes zi Boyes. 2. 3. Film Sydneya Pollacka to remake filmu zrealizowanego przez genialnego Billy Wilder enialnego Wilder. Przedstawiciele ambasady odbyli rozmow telefoniczn z wiceministrem spraw zagranicznych Siergiejem Kryowowem. 4. 5. V. Obraz Boticelliego jest niezwyky. Uwielbiam dziea Rabelaisa, Manet i Boccaciego. Manetgo

JAK NALEY WYMWI PODANE PONIEJ NAZWISKA (w. M i Ms.)? PROSZ ZWRCI UWAG NA AK ? WYMOW PODWJNYCH GOSEK. Beckett Tasso Gambetta