KEPENTINGAN PENTAKSIRAN

Orang dengan kecacatan memerlukan bantuan dari segi : Intervensi awal Pengajaran / pendidikan khas Rawatan / terapi Peralatan Perkhidmatan-perkhidmatan yang sesuai

Bantuan-bantuan yang disediakan mesti bersesuaian dengan keperluan-keperluan spesifik individu dengan kecacatan. Bagaimanakah boleh mengenal pasti keperluan-keperluan spesifik supaya bantuan yang wajar perlu disediakan? Pentaksiran dalam pelbagai bidang akan menghasilkan maklumat yang menyeluruh berkaitan masalah dan kekuatan murid. Berpandukan maklumat yang telah dikumpul ini, keputusan tentang tindakan-tindakan yang wajar dilaksanakan boleh dibuat.

Antara bidang-bidang di mana pentaksiran boleh dilaksanakan ialah : Akademik Kognitif Emosi Tingkah laku Sensori Bahasa Tingkah laku Adaptif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful