You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

11 III 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Zwykle znak oczyszczenia wityni jest odczytywany jako symbol wyrzucenia z naszego sumienia bawochwalstwa, ktre zawiera si w wielkiej chciwoci. To prawda, ale gdyby przyjrza si swojemu yciu, zobaczyby, e zbudowane jest ze strachu, lku, ambicji, chciwoci, dzy i dumy. W takiej budowli nie da si zdrowo oddycha, jej ciany s toksycznie zagrzybione i dlatego potrzeba wszystko zburzy. Bronisz swego planu ycia, ale nie jeste w nim szczliwy. Co musi by zburzone, by mogo by na nowo odbudowane. Czy pozwalasz Chrystusowi burzy i wygania z ciebie handel ze wiatem? Czy pozwalasz Mu zburzy w sobie twoje narcystyczne przekonania o tym, e wszystko ci si naley, i e kady powinien ci suy, i wszystko powinno by wedug twoich architektonicznych planw, nakrelonych egocentrycznymi pragnieniami? Skarymy si, e ycie nam si rozwala, rozsypuje, nie idzie nam tak, jak zamierzylimy, e nie realizuje si nasza egocentryczna architektura. Ale jeli co si rozsypuje, to tylko dlatego, e ma bawochwalczy fundament. Jeli twoje ycie jest w rozsypce, to dobrze, bo wreszcie mona odda budow w rce Syna cieli. Rozsypka to skutek faszywego fundamentu przekona. Co bowiem mylisz tak naprawd o mioci? Czy nie wyobraae sobie, e mio to nieustanne wymuszanie na innych ubstwiania ciebie i zapewnie, e jeste najcudowniejsz osob na wiecie? Czy nie jest tak, e bardziej liczysz si z opiniami innych ludzi ni z Bibli? Czy nie wmwie sobie, e trzeba kierowa si sercem, czyli lepymi afektami, ktre zapdziy ci w puapk nienawici, zalenoci oraz zazdroci? A twoja faszywa skromno, czy nie bya tak naprawd lkiem przed podejmowaniem decyzji i ogldaniem si na innych? A twoje pojcie o doskonaoci? Co ono naprawd ma wsplnego z doskonaoci ewangeliczn, a moe o wiele wicej z perfekcyjn i znerwicowan wol podporzdkowania sobie dzieci i wspmaonka, psa oraz rybek akwariowych? Czy twoja szlachetno nie jest tak naprawd trosk o pozory? Albo czy pod pozorem oszczdnoci nie ukrywaj si wykorzystywanie innych i zwyke oszustwa? A twoje modlitwy, czy nie s rozkazami? Czy nie mylisz bycia dobrym z tym, by tobie tylko byo dobrze? Wydaje ci si, e jeste wyjtkowo dobry i uczciwy, ale to moe istnie tylko w twojej wyobrani. To, za kogo si uwaasz, musi run, bo nie jest prawd, tylko parawanem, za ktrym ukrywaj si lk, nienawi do siebie i skrywanie bezsilnoci. Jest wiele pyta, ktre powoduj, e nasz gmach yciowy pka, smagany biczami prawdy. Jest jeszcze wicej odpowiedzi, ktre daj nam szans na odbudow. Wszystkie jednak s w Chrystusie. Jeli z Nim umierasz, to i y bdziesz w nowym przybytku Ducha. Nowy gmach istnienia ma by zbudowany na sowach Boga, na dziesiciu przykazaniach. One nigdy si nie zdezaktualizuj. Augustyn Pelanowski OSPPE

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 10 MARCA

9:00 O Boe bog. dla Michaa w dniu 1 urodzin 4:00 + Antoni Pustelnik w 5 rocz. mierci - crka 5:30 + Zygmunt Niemyjski - Zofia Garnczarski
III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 11 MARCA

8:00 W intencji Bogu wiadomej 9:30 + Stanisawa Winiarska - rodzina 11:15 + Magorzata Kronicki 1:00 O Boe bog. dla Wioletty Zawada z ok. urodzin 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O udan operacj 1:00 + Adolfa Wojnar - z okazji urodzin - m 1:00 + Bronisaw i Bronisawa Wicek 1:00 + Emilia Haber w 9 rocz. mierci - syn i crka z rodzin 1:00 + Edward Cutnik, Micha, Jadwiga Katnik, Marta i John Skotak 7:00 + Aleksandra, Marian i Jzef Wyszyscy - rodzina
PONIEDZIAEK - 12 MARCA

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 17/18 marca 4:00 - Celina Basta 5:30 - Victoria Wystpek, Alexander Wystpek 8:00 - Anna Szklarska, Jola Lewczuk 9:30 - Magorzata Purzycka, Maria Grot, Renata Lisiak 11:15 - kl. 4 1:00 - Jzef Majcher, Monika Majcher, Mariola Vanderest 7:00 - Agnieszka Bryczkowska, Maria Mikho KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 17/18 marca 4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - J. Chryczyk, E. Filip 9:30 - S. Dutka, A. Nytko, Z. Wolan, Z. Ziarnowski 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, K. Zadrony 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, J. Wolkowicz 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

9:00 + Ryszard Zathey


WTOREK - 13 MARCA

- rodzina

9:00 Za parafian 10:00 + Halina Koczuch


RODA - 14 MARCA

9:00 + Josephine Ciccone 7:00 + Stefania i Jacenty Filip


CZWARTEK - 15 MARCA

- G. Grusiecki - syn z rodzin

9:00 + Cecylia Wawrzyniak


PITEK - 16 MARCA

- m i crka

9:00 + Bronisaw Kulpa - Maria i Stanisaw Krzyanowscy 7:00 + Tadeusz Paluszek i zmarli z rodz. Paluszek, Makuch i Mio - Bogdan Michalczak
SOBOTA - 17 MARCA

9:00 + Zygmunt Niemyjski - Waldemar Zmudzyski 4:00 + Elizabeth Herman - rodzice 5:30 + Jzef, Jzefa, Stanisawa, Jzef - crka Maria
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18 MARCA

8:00 + Tadeusz Chouj - ona i dzieci z rodzinami 9:30 + Roman Maciejowski - E.Z. Paluszek 11:15 + Maria Duniec - crka z rodzin 1:00 O Boe bog., zdrowie, opiek Matki Boej i cierpliwo dla Marianny Bikowskiej 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O powrt do zdrowia 1:00 + Jzef Cepiski 1:00 + Zygmunt Niemyjski - Marianna Czartoryska 1:00 + Irena Wesoowska w 40 rocz. mierci 7:00 + Jzef Modzelewski - crka

Przeywamy Wielki Post. Niech bdzie on dla nas, ludzi wierzcych, okazj do przemiany i nawrcenia. Jake niewiele nieraz potrzeba, aby powag tego witego czasu pokuty i modlitwy zakci. Miejmy wic wyczulone sumienia na gos Boga. Dzisiejsza modlitwa dnia przypomniaa nam najwaniejsze elementy wielkopostnych uczynkw: post, modlitw i jamun. Post jest ograniczeniem nie tylko jedzenia, ale take wszelkich przyjemnoci. Rezygnujc z nich, moemy bardziej odda si modlitwie, ktra w Wielkim Pocie powinna by intensywniejsza. Jamuna to skuteczny sposb ulenia czyjej niedoli oraz wynagrodzenia za nasze grzechy. Niech dzisiejsze przypomnienie tych uczynkw pobudzi nas do jeszcze wikszej gorliwoci w ich spenianiu. Pamitajmy o dobrym przeyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystpienie do niego w tym czasie jest naszym obowizkiem.

NABOESTWA WIELKOPOSTNE
Naboestwa Drogi Krzyowej dla dzieci w rody o godz. 6:45pm dla dorosych w pitki o godz. 6:30pm Naboestwo Gorzkich ali z kazaniem pasyjnym w niedziel godz. 6:00pm

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


SAKRAMENT CHRZTU WITEGO 11 marca do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu witego zostanie wczony Adrian Norbert Frcz. yczymy wielu ask Boych! MSZE POGRZEBOWE W minionym tygodniu do Pana odeszli: .p. Irene Rykala, lat 78, pogrzeb odby si w poniedziaek 5 marca; .p. Zenon Szymaski, lat 88, pogrzeb odby si we wtorek 6 marca; .p. Ks. Leszek Wedziuk, chrystusowiec, lat 53, ktrego Msza w. pogrzebowa zostaa odprawiona w czwartek w parafii Matki Boskiej Racowej w Baltimore; .p. Kazimierz Sadlo, lat 94, pogrzeb odby si w sobot 10 marca. Promy o rado wieczn dla zmarych: Wieczny odpoczynek racz im da Panie. ROZWAANIA MODLITEWNE W okresie trwania Wielkiego Postu Grupa Ruchu Rodzin Nazaretaskich serdecznie zaprasza wszystkich chtnych na rozwaania modlitewne zatytuowane "Skrucha Serca". Spotkania odbywaj si w kady poniedziaek o godzinie 7:30 pm w Domu pod Anioami. SPOTKANIE KOA SENIORW Zota Ra odbdzie si we wtorek 13 marca. Po Mszy w. wsplne spotkanie w sali Jana Pawa II oraz wykad dr Arnolda Somiskiego. Solenizantw miesica prosimy o przyniesienie ciasta na deser. WARSZTAT KOMUNIKACJI Zapraszamy na Warsztat Komunikacji dla maestw, ktry poprowadzi dr Aleksandra Kulczyska, psycholog i teolog z Poznania. Spotkanie odbdzie si we wtorek 13 marca o godz. 7:30 pm w naszym kociele. LECTIO DIVINA Wszystkich chtnych zapraszamy na wykad o metodzie Lectio Divina modlitwa Sowem Boym, ktre poprowadzi ks. ukasz Kleczka salwatorianin, superior wsplnoty w Merrillville, IN. Spotkanie odbdzie si w rod 14 marca po wieczornej Mszy w. w sali Jana Pawa II. ROZMOWY O PIMIE WITYM 25 marca o godz. 2:15 pm zapraszamy wszystkich do Caf Prowincja na rozmowy o Pimie witym z okazji 100-lecia wydania naszego egzemplarza Biblii. DUCHOWA ADOPCJA W niedziel, 25 marca, przypada uroczysto Zwiastowania Paskiego, ktra jest Dniem witoci ycia. Tego dnia na Mszy w. o godz. 1:00 pm bdzie miao miejsce uroczyste zaprzysienie kandydatw Duchowej Adopcji. Duchowa Adopcja Dziecka Pocztego jest modlitw w intencji dziecka zagroonego zabiciem w onie matki. Trwa dziewi miesicy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy raca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodzicw. Do modlitwy moemy doczy dodatkowe postanowienie. Zachcamy wszystkich, ktrzy chcieliby ocali cho jedno ludzkie ycie. DROGA KRZYOWA 30 marca droga krzyowa, ktr przygotowuje grupa modzieowa z naszej parafii, odbdzie si wyjtkowo po Mszy w. wieczornej. Serdecznie zapraszamy do wzicia udziau.
NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

PARADA MODYCH TALENTW Szkoa Jzyka Polskiego organizuje 18 marca o godz. 2:30pm w Sali Jana Pawa II doroczn Parad Modych Talentw dla dzieci do lat 10 pod hasem Podr po Polsce. Do 14 marca zgoszenia przyjmuj: p. Elbieta Wolska 586-270-6116 i p. Grayna Sandel 586-286-0892. SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKAMI W niedziel 18 marca w Cafe Prowincja o godz. 4:00 pm bdzie moliwo spotkania z uczestniczkami misji na Jamajce, ktre modlitw i prac wspieray Misjonarzy Ubogich zajmujcych si na co dzie biednymi i potrzebujcymi. W czasie spotkania podziel si wraeniami, dowiadczeniami oraz zaprezentuj slajdy z pobytu w orodkach dla najuboszych. Zapraszamy.

POLISH HISTORY AND CULTURE TOUR of Detroit and Hamtramck is held in conjunction with the St. Hyacinth Parish and Tour Guide Stewart McMillin. It takes place on March 18, 2012 (11:00-6:45). For the schedule and more details: www.mcmillintours.com or contact Stewart McMillin (313-922-1990; 313-626-4082). MUSICAL CONCERT IN ST. ATHANASIUS St. Athanasius Church (18720 13 Mile Rd, Roseville) invites everyone on Sunday, March 25th at 4:00 p.m. for a story in song about the last days of Christ here on earth: His Last Days - Words and Music by Dallas Holm. Please join us for this inspiring musical concert presented free by members of various Archdiocesan parishes. Freewill offerings will be accepted and appreciated. After Concert there will be a dinner at 5:30p.m. ($7.00 per person). NUN RUN? Every weekend in March 2012 Sisters invite single women aged 18-40 to spend time with Sisters who are ministering in the Detroit area. You can learn first hand how each Community is making a difference for the people in the Detroit area and beyond. Transportation provided. No fee for the weekend. The Nun Run is scheduled for March 3031, 2012. The event will begin at 6:00 p.m. on Friday the 30th and conclude at 8:30 p.m. on Saturday the 31st. Contact: sr. Theresa Sullivan, DC - 812-963-7563.
DRUGA KOLEKTA Dzi zostanie zebrana II kolekta na kwiaty do Grobu Paskiego oraz na witeczn dekoracj kocioa. W przyszym tygodniu zostanie zebrana kolekta diecezjalna: Catholic Relief Services.
Ofiary niedzielne z 4 marca: Ofiary z kopert: $5,955.00 Ofiary bez kopert: $929.00 Ofiara na remont: $100.00 Skadka na pokrycie kosztw rekolekcji:$2,701.00 Kolekta diecezjalna (Central Europe): $2,705.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba ....................................................................... Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne