You are on page 1of 5

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

18 III 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Kto uwierzy jest zbawiony! Jest to chyba jeden z najbardziej brzemiennych treci fragmentw Ewangelii. Jezus bowiem wprost objawia na czym polega zbawienie, a na czym potpienie. Ot decyduje o tym wiara, czyli nasza odpowied na zbawcz inicjatyw Boga. Nie przypadkiem Chrystus odsoni to wanie podczas dialogu z Nikodemem, ktry jako faryzeusz, reprezentowa legalistyczne mylenie, wyrose z niepenego odczytania i zrozumienia Starego Testamentu. ydzi mocno przeakcentowali znaczenie Prawa Mojeszowego; do tego stopnia, e zatracili jego sens: zamiast traktowa je jako rodek prowadzcy do Boga, uczynili z niego cel sam dla siebie. W ten sposb wypenienie prawa stao si waniejsze ni Bg i Jego wola. Bg sta si wrcz niepotrzebny, gdy do zbawienia wystarczyo samo Prawo! Jezus chcia te wszystkie bdy sprostowa. To nie Prawo daje zbawienie, lecz Syn Czowieczy, wywyszony na krzyu. Ale eby to zbawienie przyj, trzeba z wiar spojrze na Krzy, czyli zaufa Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi, Synowi Boemu. Starotestamentalna figura miedzianego wa, ktrego widok ratowa przed mierci od jadowitego ukszenia, pozwala zrozumie dobrze zadanie Jezusa i rol wiary. Wanie wiara pozwala przyj ratunek przyniesiony przez Jezusa. Ratunek jest dany kademu, ale nie kady potrafi go przyj i ze skorzysta, bo nie kady ma wiar. Bg chce zbawi kadego czowieka, bo kadego kocha. Jego mio nie jest teori przybraa ona konkretne ksztaty: Syna Boego wywyszonego na krzyu. Jest to mio trudna, mio przebaczajca i ofiarna. Ale trzeba t mio przyj i z zaufaniem odpowiedzie na ni i to si wanie nazywa wiara. A wic nie: wierz, e Bg istnieje, lecz: wierz, e Bg mnie kocha! A skoro tak, to nie mog wobec tej mioci pozosta obojtny, musz na ni odpowiedzie przez swoj mio. Jeli to zrozumiemy i zaakceptujemy, nie bdziemy mieli problemw, czy mona by wierzcym i nie praktykujcym, czy aborcja jest dopuszczalna i wielu, wielu innych. Wtedy nasza wiara natychmiast znajdzie praktyczne potwierdzenie w naszych uczynkach i yciu. Jest to wiara ywa, w przeciwiestwie do wiary martwej, ktra z yciem i dziaaniem nie ma nic wsplnego, jest tylko pust, teoretyczn spekulacj, suc mydleniu oczu i pozornemu samouspokojeniu si. Ot ta wanie wiara decyduje o zbawieniu i potpieniu, i to aktualnie, a nie dopiero w przyszoci, po mierci. mier stanowi dla nas tak odleg i nierzeczywist perspektyw, e nie robi na nas wikszego wraenia. Dlatego powinnimy sobie uwiadomi, e to wanie teraz rozstrzyga si mj aktualny los: czy jestem z Bogiem czy przeciw Niemu, czy chc y w wietle, czy chowa si w mroku. Poniewa lkamy si wiata i tego, co moemy w nim u siebie zobaczy, dlatego warto sobie uwiadomi, e jest to wiato przebaczajcej mioci, mioci, ktra nie chce nas upokarza ani kara, lecz podnosi i leczy. eby si o tym przekona, potrzeba troch ryzyka, ale c to jest wobec ogromu mioci i akceptacji, ktre ogarniaj kadego, kto zdobdzie si na wiar! Bardzo wielu zdobyo si na to ryzyko i dao wiadectwo, e nie auje, natomiast mao jest takich, ktrzy by si zawiedli. Wic moe i my sprbujemy? Ks. Mariusz Pohl

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 17 MARCA

9:00 + Zygmunt Niemyjski - Waldemar Zmudzyski 4:00 + Elizabeth Herman - rodzice 5:30 + Jzef, Jzefa, Stanisawa, Jzef - crka Maria
IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 18 MARCA

8:00 + Tadeusz Chouj - ona i dzieci z rodzinami 9:30 + Roman Maciejowski - E.Z. Paluszek 11:15 + Maria Duniec - crka z rodzin 1:00 O Boe bog., zdrowie, opiek Matki Boej i cierpliwo dla Marianny Bikowskiej 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O powrt do zdrowia 1:00 O powrt do zdrowia Barbary Dyczkowskiej 1:00 + Jzef Cepiski 1:00 + Zygmunt Niemyjski - Marianna Czartoryska 1:00 + Irena Wesoowska w 40 rocz. mierci 7:00 + Jzef Modzelewski - crka
PONIEDZIAEK - 19 MARCA

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 24/25 marca 4:00 - Olga Oko 5:30 - Maria Grot, Valerian Nita 8:00 - Weronika Kraska, Celina Pultanis 9:30 - Lucyna Malarz, Alina Zielonka, Zbigniew Purzycki 11:15 - kl. 5 1:00 - Renata Lisiak, Krystyna Szymczakowska Justyna Sobtka 7:00 - Malwina Mirowska, Nastasja Mirowska, Marek Marciniak KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 24/25 marca 4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - J. Wolski, Z. Ziarnowski 9:30 - A. Nytko, J. Szwakopf, M. Wach, Z. Wolan 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, K. Zadrony 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk 7:00 - J. Chagnon, chtni

9:00 O Boe bog. dla Ks. Jzefa w dniu imienin


WTOREK - 20 MARCA

9:00 Za parafian
RODA - 21 MARCA

9:00 O zdrowie i bog. dla Jzefa 10:30 Msza w. w Oakmount 7:00 O bog. dla Dominiki z ok. urodzin - m 7:00 + Marianna Banasik w 2 rocz. mierci i + Mieczysaw Kozakiewicz w 2 rocz. mierci, + Jan Banasik - dzieci
CZWARTEK - 22 MARCA

Niedziela dzisiejsza Niedziela Laetare pomaga bez rozpaczy, z rozwag spojrze na kolejny etap wielkopostnego skupienia. Przypominamy, e w kady pitek Wielkiego Postu za udzia w Drodze Krzyowej oraz za odmwienie modlitwy do Chrystusa ukrzyowanego:
Oto ja, dobry i najsodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z najwiksz gorliwoci ducha prosz Ci i bagam, aby wszczepi w moje serce najywsze uczucia wiary, nadziei i mioci oraz prawdziw skruch za moje grzechy i siln wol poprawy. Oto z sercem przepenionym wielkim uczuciem i z boleci ogldam w duchu Twoje pi ran i myl si w nich zatapiam, pamitajc o tym, dobry Jezu, co ju Dawid woy w Twoje usta: "Przebodli rce moje i nogi, policzyli wszystkie koci moje" (Ps. 22, 17).

9:00 + Jzef Parczak


PITEK - 23 MARCA

- siostra

9:00 + Stanisaw i Franciszka, +Franciszek i Anna 7:00 O Boe b. i potrzebne aski dla Agnieszki z ok. ur. - m 7:00 + Josephine Ciccone - Wanda Fleszer-Zych 7:00 + Henryk Madej w 1 rocz. mierci - crka 7:00 + Stanisaw Rusin 7:00 + Stanisaw Ogniewski w rocz. mierci - crka
SOBOTA - 24 MARCA

9:00 + Maria Dragan i + z rodz. Dragan i Dyrak - syn z rodz. 4:00 + Stanisaw Kretowicz w 3 rocz. mierci - crka z rodz. 5:30 + Raphael Dulemba w 1 rocz. mierci - mama i siostra
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25 MARCA

za pobony udzia w Gorzkich alach i Drodze Krzyowej odprawianych w kociele mona dostpi odpustu zupenego.

NABOESTWA WIELKOPOSTNE
Naboestwa Drogi Krzyowej dla dzieci w rody o godz. 6:45pm dla dorosych w pitki o godz. 6:30pm Naboestwo Gorzkich ali z kazaniem pasyjnym w niedziel godz. 6:00pm

8:00 + Henryk Madej w 1 rocz. mierci 9:30 + Gerard Ponka 11:15 + Stanisaw Ledzinski 1:00 W intencji Ojczyzny 1:00 O powrt do zdrowia 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Jerzy liwecki 1:00 + Wanda Piat w rocz. mierci 1:00 + Emil Szetela w 2 rocz. mierci 1:00 + Josephine Ciccone 1:00 + Wadysaw Warda 1:00 + Janina Rumin w 1 rocz. mierci 7:00 + Jzef Puawski

- ona - ona z crkami - syn z on

- ona - crka - Barbara Jaboski - rodzina - rodzina

DROGA KRZYOWA 30 marca droga krzyowa, ktr przygotowuje grupa modzieowa z naszej parafii, odbdzie si wyjtkowo po Mszy w. wieczornej. Serdecznie zapraszamy do wzicia udziau.

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


UROCZYSTO WITEGO JZEFA W poniedziaek 19 marca, Koci bdzie obchodzi uroczysto w. Jzefa, Oblubieca Najwitszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papie Pius IX w 1870 roku ogosi go patronem Kocioa powszechnego i rodzin chrzecijaskich. Podczas Mszy w. tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najwitszej Rodziny bdziemy si modli za mw i ojcw z naszej wsplnoty parafialnej i o godne wypenianie przez nich swojego powoania. Kiedy wok tyle trudnoci, codziennych kopotw, niepewnoci z powodu braku pracy i rodkw do godnego ycia, warto zwraca si o pomoc do witego Jzefa nie tylko w dniu Jego wita, ale take w kady wtorek szczeglnie jemu powicony. wity Jzef jest te patronem dobrej mierci. Wedug tradycji odszed z tego wiata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu bdziemy zatem poleca wszystkich konajcych. YCZENIA IMIENINOWE w. Jzef jest patronem Ks. Jzefa Siedlarza, dlatego skadamy mu najserdeczniejsze yczenia: obfitoci Boego bogosawiestwa, wewntrznej radoci, postpu w yciu duchowym oraz Darw Ducha witego w yciu kapaskim i zakonnym. Msza w. w intencji Ksidza Solenizanta zostanie odprawiona 19 marca o godz. 9:00 rano. Zapraszamy do wsplnej modlitwy. ROZWAANIA MODLITEWNE W okresie trwania Wielkiego Postu Grupa Ruchu Rodzin Nazaretaskich serdecznie zaprasza wszystkich chtnych na rozwaania modlitewne zatytuowane "Skrucha Serca". Spotkania odbywaj si w kady poniedziaek o godzinie 7:30 pm w Domu pod Anioami. ROZMOWY O PIMIE WITYM 25 marca o godz. 2:15 pm zapraszamy wszystkich do Caf Prowincja na rozmowy o Pimie witym z okazji 100-lecia wydania naszego egzemplarza Biblii. DUCHOWA ADOPCJA W niedziel, 25 marca, przypada uroczysto Zwiastowania Paskiego, ktra jest Dniem witoci ycia. Tego dnia na Mszy w. o godz. 1:00 pm bdzie miao miejsce uroczyste zaprzysienie kandydatw Duchowej Adopcji. Duchowa Adopcja Dziecka Pocztego jest modlitw w intencji dziecka zagroonego zabiciem w onie matki. Trwa dziewi miesicy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy raca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodzicw. Do modlitwy moemy doczy dodatkowe postanowienie. Zachcamy wszystkich, ktrzy chcieliby ocali cho jedno ludzkie ycie. WICONKA PARAFIALNA Tegoroczna wiconka Parafialna odbdzie si 15 kwietnia 2:00pm - Adoracja Najw. Sakramentu 2:30pm - koronka do Boego Miosierdzia Po koronce udamy si do Sali Jana Pawa II. Bilety mona rezerwowa i zakupywa w holu kocioa. Donacja wynosi $15.00 od osoby. Bilety bd sprzedawane tylko do Niedzieli Palmowej czyli do dnia 1 kwietnia br. Informacje tel. (586) 344-5850 (Krzysztof Wszedyby) lub w sekretariacie.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

SAKRAMENT CHRZTU WITEGO 18 marca do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu witego zostanie wczony Dominic Jacob Polmerski. yczymy wielu ask Boych! KAWIARENKA SISTR MISJONAREK Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy pomocy parafian organizuj w Niedziel Palmow (1 kwietnia) kawiarenk z obiadem, ciastem oraz sprzeda wielkanocnych ciast i palm. Siostry zwracaj si z prob do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na kawiarenk lub zoenie donacji. Cakowity dochd z obiadw, ciasta i palm przeznaczony bdzie dla sistr, na utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu. Ju dzi zapraszamy i dzikujemy za wszelk pomoc i poparcie!

MUSICAL CONCERT IN ST. ATHANASIUS St. Athanasius Church (18720 13 Mile Rd, Roseville) invites everyone on Sunday, March 25th at 4:00 p.m. for a story in song about the last days of Christ here on earth: His Last Days - Words and Music by Dallas Holm. Free-will offerings will be accepted and appreciated. After Concert there will be a dinner at 5:30pm ($7.00/person). NUN RUN? Every weekend in March 2012 Sisters invite single women aged 18-40 to spend time with Sisters who are ministering in the Detroit area. You can learn first hand how each Community is making a difference for the people in the Detroit area and beyond. Transportation provided. No fee for the weekend. The Nun Run is scheduled for March 3031, 2012. The event will begin at 6:00 p.m. on Friday the 30th and conclude at 8:30 p.m. on Saturday the 31st. Contact: sr. Theresa Sullivan, DC - 812-963-7563.
DRUGA KOLEKTA Dzi zostanie zebrana II kolekta diecezjalna: Catholic Relief Services. KAWIARENKA Kawiarenk przygotowywali rodzice dzieci bierzmowanych i komunijnych: p. Ewa Cykaa, p. Magorzata Warda z Claudi, p. Zofia Pirg z Andrzejem, p. Aneta Ogrek. Dochd z kawiarenki wynis $496.00. Bg zapa!
Ofiary niedzielne z 11 marca: Ofiary z kopert: $5,728.00 Ofiary bez kopert: $1,126.00 Ofiara na remont: $.00 Skadka na kwiaty do Grobu Paskiego:$3,992.00 Kolekta diecezjalna (Central Europe): $20.00 CSA: $50.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba ....................................................................... Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne

CHURCH NAME AND ADDRESS Our Lady of Czestochowa Chuch #304552 3100 18 Mile Road Sterling Heights, MI 48314 TELEPHONE 586 977-7267 CONTACT PERSON Sister Malgorzata Tomalka SOFTWARE MSPublisher 2003 Adobe Aprobat 8.0 Windows XP Home Edition PRINTER HP Laserjet 1100 TRANSMISSION TIME Wednesday 3:30 PM SUNDAY DATE OF PUBLICATION March 18th, 2012 NUMBER OF PAGES SENT 1 through 5 SPECIAL INSTRUCTIONS

Print 1,000 bulletins, please. Thank you.