You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

25 III 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziaku do pitku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


Ten, kto miuje swoje ycie, straci je Niesamowit prawd o ludzkiej kondycji gosi nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. On sam czuje zbliajc si godzin ostatecznej walki ze zem, ze mierci i szatanem. Wie, e tylko taka ofiara ostateczna i pena, ofiara z samego siebie jest w stanie by skuteczna. Bg daje czowiekowi siebie samego i do koca, nieodwoalnie. Jest to dar totalny i absolutny. Dar z siebie samego. I do zoenia takiego wanie daru zaprasza nas Chrystus. "A kto by chcia Mi suy, niech si zaprze samego siebie i niech idzie za Mn, a gdzie Ja jestem tam bdzie i mj suga." Czy nie jest w naszym yciu tak, e najczciej tracimy wanie to, do czego jestemy tak bardzo przywizani? Czy nie jest tak, e nasza ekonomia i filozofia yciowa, to filozofia posiadania, to ekonomia "jak najwicej mie, posiada, uywa?" A Chrystus proponuje nam przewartociowanie, zmian optyki. Nic z tego co masz, tak naprawd nie posiadasz, to raczej rzeczy posiadaj ciebie. Dlatego to, co tak bardzo miujesz STRACISZ! I na to nie ma rady, takie s koleje losu, takie jest ycie. "Jeli ziarno wrzucane w ziemi nie obumrze, samo pozostaje i nic z niego, nie przynosi adnego plonu." Dlatego, aby zyska trzeba umie straci, aby y trzeba umie umrze ... przede wszystkim sobie i swoim zachciankom. To jest ta dziwna ekonomia i filozofia Boga, ktry nie wybra innej drogi ratowania czowieka, jak wanie poprzez ofiar z samego siebie. W ten wanie sposb zapewni ycie wieczne czowiekowi, ktry chce i za Nim, naladowa Go, zapomnie o sobie, straci swoje ycie doczesne. To bardzo bolesne, ale czy utrata niedobrowolna tego, co tak bardzo miujemy nie jest rwnie bolesna? Tylko, e taka strata nie przynosi w zamian nic! A tu w zamian za doczesno i bl jest zapewnienie o yciu wiecznym. Czy sta mnie na to, aby straci swoje ycie? Ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

Suba Litugiczna
SOBOTA - 24 MARCA

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 31 marca/1 kwietnia


4:00 Czytania: Celina Basta, Olga Oko; Mka Paska: E Celina Basta, I- Olga Oko, T Justyna Pal 5:30 Czytania: Victoria Wystpek, Alexander Wystpek; Mka Paska: E Valerian Nita, I Tomasz Mikulski, T- Alexander Wystpek 8:00 Czytania: Celina Pultanis, Weronika Kraska, Edward Wajszczuk; Mka Paska: E Elbieta Wolska, I Anna Szklarska, T Justyna Pal z ludem 9:30 Czytania: Barbara Kawaek, Boena Dulemba, Teresa Pachyska; Mka Paska: E Zbigniew Purzycki, I Stanisaw Dobrzyski, T Justyna Pal z ludem 11:15 Czytania: ZHP; Mka Paska: E Jzef Ledziski, I George Frank, T Justyna Pal z ludem 1:00 Czytania: Jzefa Hoowiska, Renata Lisiak, Stanisaw Bis; Mka Paska: E Jzef Sroka, I Jzef Majcher, T Justyna Pal z ludem 7:00 Czytania: Klasa 8; Mka Paska: Klasa 8

9:00 + Maria Dragan i + z rodz. Dragan i Dyrak - syn z rodz. 4:00 + Stanisaw Kretowicz w 3 rocz. mierci - crka z rodz. 5:30 + Raphael Dulemba w 1 rocz. mierci - mama i siostra
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25 MARCA

8:00 + Henryk Madej w 1 rocz. mierci - ona 9:30 + Gerard Ponka - ona z crkami 11:15 + Stanisaw Ledzinski - syn z on 1:00 W intencji Ojczyzny 1:00 O powrt do zdrowia 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 O zdrowie i Boe bog. dla Edwarda Janiszewskiego 1:00 O zdrowie i Boe bog. dla Teresy Wyszyskiej 1:00 + Jerzy liwecki - ona 1:00 + Wanda Piat w rocz. mierci - crka 1:00 + Emil Szetela w 2 rocz. mierci 1:00 + Josephine Ciccone - Barbara Jaboski 1:00 + Wadysaw Warda - rodzina 1:00 + Janina Rumin w 1 rocz. mierci 1:00 + Ewa Szmajo 7:00 + Jzef Puawski - rodzina
PONIEDZIAEK - 26 MARCA

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 31 marca/1 kwietnia


4:00 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgaszanie si do zakrystii 8:00 - I. Szklarski, E. Szymanski 9:30 - A. Nytko, M. Wach, Z. Wolan, Z. Ziarnowski 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia, J. Put 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, S. Krlczyk 7:00 - A. Jasiski, K. Modzelewski

9:00 + Anna Szlachta w 15 r. mierci, + Jzef Kowalski - Magda


WTOREK - 27 MARCA

9:00 Za parafian
RODA - 28 MARCA

9:00 + Aleksandra w 8 rocz. m. 7:00 + Bronisaw Kulpa

- m z rodz. - Ala i Ryszard Maziarz - mama

CZWARTEK - 29 MARCA

9:00 O wypenienie woli Boej dla Jzefa


PITEK - 30 MARCA

9:00 + Zygmunt Niemyjski - Helena Bienkowski 7:00 O dalsze aski dla Edmunda Palmera z ok. urodzin 7:00 O zdrowie i Boe bog. dla mamy Magdy 7:00 O zdrowie i Boe bog. dla Antoniego Kuzia 7:00 + Marian Szewczuk w 5 rocz. mierci
SOBOTA - 31 MARCA

9:00 O Boe bog. i potrzebne aski dla Jolanty i Stanisawa w 62 rocz. lubu 4:00 + Andrzej Samul - rodzice 5:30 + Aniela Tysewska, Bronisawa Niesuchowski, Eugene Niesuchowski, Thaddeus Niesuchowski, Edward Marentette, Lydia Marentette, Ann Morre
NIEDZIELA PALMOWA - 1 KWIETNIA

8:00 O Boe bog. dla dk. Antoniego Brooksa 9:30 + Stanisaw Czaja w 100 rocz. urodzin - syn 11:15 + Aleksandra, Marian, Jzef Wyszyski - rodzina 1:00 O Boe bog. dla czonkw Wsplnoty Razem 1:00 W int. czonkw Koa ywego Raca 1:00 O powrt do zdrowia 1:00 + Za zm. rodzicw Ann i Franciszka Szymczak - rodzina 1:00 + Anna i Zdzisaw Szelle - crka 1:00 + Magorzata Makara 7:00 + Janina Rumin w 1 rocz. mierci - syn z rodzin

Przeywamy Wielki Post. Zblia si czas mierci Chrystusa. Ostatnie rozmowy, ostatnie wyjanienia, ostatnie zachty i ostrzeenia. Chrystus mwi o uwielbieniu, ale wie, e dla Niego oznacza to mier. Nie mwi jednak o niej wprost, ale jest peen lku. Chrystus z tych ostatnich dni przed mierci jest nam niezwykle bliski. y jak my, cierpia jak my i umiera jak my. Tylko dzieo, jakiego dokona, przekracza nasz miar. Za tydzie Niedziela Palmowa, rozpoczynajca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach witych bogosawiestwo palm. Na 26 marca przypada w Kociele polskim Dzie Modlitw za Winiw z okazji wspomnienia witego Dobrego otra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, ktrzy przedstawiali go jako patrona skazanych na mier. Patronuje on rwnie winiom, kapelanom wiziennym, przewonikom, proszcym o dobr mier, pokutujcym i nawrconym grzesznikom, a take skruszonym zodziejom. Wszyscy yciowo pogubieni zwracaj si do niego o pomoc i wstawiennictwo, poniewa jest on wzorem doskonaego alu za grzechy.

NABOESTWA WIELKOPOSTNE
Naboestwa Drogi Krzyowej dla dzieci w rod o godz. 6:45pm dla dorosych w pitek, 30 marca po Mszy w. wieczornej Naboestwo Gorzkich ali z kazaniem pasyjnym w niedziel o godz. 6:00pm

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


DUCHOWA ADOPCJA Uroczysto Zwiastowania Paskiego jest Dniem witoci ycia. Dzi, 25 marca na Mszy w. o godz. 1:00 pm bdzie miao miejsce uroczyste zaprzysienie kandydatw Duchowej Adopcji. Duchowa Adopcja Dziecka Pocztego jest modlitw w intencji dziecka zagroonego zabiciem w onie matki. Trwa dziewi miesicy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy raca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodzicw.
Modlitwa codzienna: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, ktra urodzia Ci z mioci, oraz za wstawiennictwem w. Jzefa, czowieka zawierzenia, ktry opiekowa si Tob po narodzeniu, prosz Ci w intencji tego nie narodzonego dziecka, ktre duchowo adoptowaem, a ktre znajduje si w niebezpieczestwie zagady. Prosz, daj rodzicom mio i odwag, aby swoje dziecko pozostawili przy yciu, ktre Ty sam mu przeznaczye. Amen.

NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Magorzat, Antoniego, Danut, Ew, Helen, Marka, Iren, Leszka, Franciszka, Jzefa, Zofi, Wand, Dan, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesawa i Floriana oraz dzieci ze Wsplnoty Razem.

KAWIARENKA SISTR MISJONAREK Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy pomocy parafian organizuj w Niedziel Palmow (1 kwietnia) kawiarenk z obiadem, ciastem oraz sprzeda wielkanocnych ciast i palm. Siostry zwracaj si z prob do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na kawiarenk lub zoenie donacji. Cakowity dochd z obiadw, ciasta i palm przeznaczony bdzie dla sistr, na utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu. Ju dzi zapraszamy i dzikujemy za wszelk pomoc i poparcie! MALOWANIE PISANEK Cafe Prowincja zaprasza wszystkich 1 kwietnia o godz. 12:30pm i 2:30pm na malowanie pisanek woskiem. Zapisy pod nr 586-739-1561. MSZE WITE U KSIY CHRYSTUSOWCW W tym roku piciu diakonw z Towarzystwa Chrystusowego przyjmie wicenia kapaskie. Z naszej parafii dk Anthony Brooks otrzyma wicenia kapaskie 12 maja o godz. 12:00pm w parafii w. Floriana w Hamtramck. Msza w. prymicyjna zostanie odprawiona w naszym kociele 13 maja o godz. 1:00 pm. Kady Neoprezbiter odprawi 15 Mszy witych Prymicyjnych. Intencje Mszy w. zbiorowych mona zamwi wypeniajc formularz, ktry znajdziemy na specjalnych kopertach, ktre wystawione s na stoliku w kociele. DAY OF REFLECTION AND PRAYER Sponsored by the Fr. Solanus Guild for all men and women (need not be Guild member). Thurs., March 29, 9 a.m. - 3 p.m. (check-in 8:30), $25 per person includes lunch, rosary, two conferences with Guest Speaker Fr. Larry Webber, OFM Cap, free time, and closing with Mass. Please register in advance! By mail with payment to: Attn: Mary, Fr. Solanus Guild, 1780 Mt. Elliott, Detroit MI 48207 (confirmation by email), or by phone with credit card: Mary (313) 579-2100, x169. KONFERENCJA DLA MODZIEY 2012 Zapraszamy modzie w wieku 14-18 lat do wzicia udziau w trzydniowym wyjedzie na Katolick Konferencj Modzieow. Koszt: $175 (nocleg, dojazd, wyywienie). Autokar z modzie wyjeda z parafii w. Cyryla i Metodego w Sterling Heights. Wicej informacji www.franciscanyouth.com oraz u Mrs. Evy Fleck (248-828 -8201) lub p. Magosi Purzyckiej (248-566-3468). Liczba miejsc ograniczona. Ofiary niedzielne z 18 marca: Ofiary z kopert: $5,879.00 Ofiary bez kopert: $1,057.00 Skadka na kwiaty do Grobu Paskiego:$546.00 Kolekta diecezjalna (Catholic Relief Services):$1,256.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

Do modlitwy moemy doczy dodatkowe postanowienie. Zachcamy wszystkich, ktrzy chcieliby ocali cho jedno ludzkie ycie. SAKRAMENT CHRZTU WITEGO 25 marca do wsplnoty Kocioa przez ask Sakramentu Chrztu witego zostanie wczona Layla Isabel Kosznicki. yczymy wielu ask Boych! ROZWAANIA MODLITEWNE W okresie trwania Wielkiego Postu Grupa Ruchu Rodzin Nazaretaskich serdecznie zaprasza wszystkich chtnych na rozwaania modlitewne zatytuowane "Skrucha Serca". Spotkania odbywaj si w kady poniedziaek o godzinie 7:30 pm w Domu pod Anioami. WICONKA PARAFIALNA Tegoroczna wiconka Parafialna odbdzie si 15 kwietnia 2:00pm - Adoracja Najw. Sakramentu 2:30pm - koronka do Boego Miosierdzia Po koronce udamy si do Sali Jana Pawa II. Bilety mona rezerwowa i zakupywa w holu kocioa. Donacja wynosi $15.00 od osoby. Bilety bd sprzedawane tylko do Niedzieli Palmowej - do dnia 1 kwietnia. Informacje : tel. (586) 344-5850 (Krzysztof Wszedyby). DZIE SKUPIENIA W sobot 31 marca zapraszamy na dzie skupienia rozpoczynajcy si Msz w. o godz. 9:00am, po Mszy konferencja na temat: Pokora i ufno jako droga do mioci Najwitszego Serca Jezusowego, ktr wygosi ks. Jarosaw Zaniewski z New Jersey. Po konferencji godzinna adoracja z rozwaaniami oraz moliwo spowiedzi w. SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI W Niedziel Palmow w godz. od 9:00 am do 2:00 pm w Sali Jana Pawa II zaprezentuj si nowe organizacje i Koa istniejce przy naszej parafii. Parafianie, ktrzy maj jakiekolwiek pytania lub ch przynaleenia do danej grupy, prosimy o rozmow. GRAFIK DLA LEKTORW W zakrystii jest do odebrania nowy grafik dla lektorw.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba ....................................................................... Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Jzyk Polski dla Amerykanw Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od poniedziaku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w rody i pitki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesica - o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 po poudniu Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 po poudniu w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Muzyczny Zesp Dziecicy Hosanna Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja:
Poniedziaek, roda i pitek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne