You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 Sala Parafialna (586) 977– 7379 www.ParafiaSterlingHts.org sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

25 III 2012

Biuro Parafialne czynne: od poniedziałku do piątku 10:00am 12:00pm 1:00pm- 5:00pm w soboty 10:00am - 2:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Józef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent, ks. Konrad Urbanowski - rezydent

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Ten, kto miłuje swoje życie, straci je Niesamowitą prawdę o ludzkiej kondycji głosi nam dzisiaj Jezus w Ewangelii. On sam czuje zbliżającą się godzinę ostatecznej walki ze złem, ze śmiercią i szatanem. Wie, że tylko taka ofiara ostateczna i pełna, ofiara z samego siebie jest w stanie być skuteczna. Bóg daje człowiekowi siebie samego i do końca, nieodwołalnie. Jest to dar totalny i absolutny. Dar z siebie samego. I do złożenia takiego właśnie daru zaprasza nas Chrystus. "A kto by chciał Mi służyć, niech się zaprze samego siebie i niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem tam będzie i mój sługa." Czyż nie jest w naszym życiu tak, że najczęściej tracimy właśnie to, do czego jesteśmy tak bardzo przywiązani? Czyż nie jest tak, że nasza ekonomia i filozofia życiowa, to filozofia posiadania, to ekonomia "jak najwięcej mieć, posiadać, używać?" A Chrystus proponuje nam przewartościowanie, zmianę optyki. Nic z tego co masz, tak naprawdę nie posiadasz, to raczej rzeczy posiadają ciebie. Dlatego to, co tak bardzo miłujesz STRACISZ! I na to nie ma rady, takie są koleje losu, takie jest życie. "Jeśli ziarno wrzucane w ziemię nie obumrze, samo pozostaje i nic z niego, nie przynosi żadnego plonu." Dlatego, aby zyskać trzeba umieć stracić, aby żyć trzeba umieć umrzeć ... przede wszystkim sobie i swoim zachciankom. To jest ta dziwna ekonomia i filozofia Boga, który nie wybrał innej drogi ratowania człowieka, jak właśnie poprzez ofiarę z samego siebie. W ten właśnie sposób zapewnił życie wieczne człowiekowi, który chce iść za Nim, naśladować Go, zapomnieć o sobie, stracić swoje życie doczesne. To bardzo bolesne, ale czyż utrata niedobrowolna tego, co tak bardzo miłujemy nie jest równie bolesna? Tylko, że taka strata nie przynosi w zamian nic! A tu w zamian za doczesność i ból jest zapewnienie o życiu wiecznym. Czy stać mnie na to, aby stracić swoje życie? Ks. Kazimierz Kubat SDS

2

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights

Służba Litugiczna
SOBOTA - 24 MARCA

LEKTORZY Sobota/ Niedziela - 31 marca/1 kwietnia
4:00 Czytania: Celina Basta, Olga Ośko; Męka Pańska: E – Celina Basta, I- Olga Ośko, T – Justyna Pal 5:30 Czytania: Victoria Występek, Alexander Występek; Męka Pańska: E – Valerian Nita, I – Tomasz Mikulski, T- Alexander Występek 8:00 Czytania: Celina Pultanis, Weronika Kraska, Edward Wajszczuk; Męka Pańska: E – Elżbieta Wolska, I – Anna Szklarska, T – Justyna Pal z ludem 9:30 Czytania: Barbara Kawałek, Bożena Dulemba, Teresa Płachyńska; Męka Pańska: E –Zbigniew Purzycki, I – Stanisław Dobrzyński, T – Justyna Pal z ludem 11:15 Czytania: ZHP; Męka Pańska: E – Józef Ledziński, I – George Frank, T – Justyna Pal z ludem 1:00 Czytania: Józefa Hołowińska, Renata Lisiak, Stanisław Bis; Męka Pańska: E – Józef Sroka, I – Józef Majcher, T – Justyna Pal z ludem 7:00 Czytania: Klasa 8; Męka Pańska: Klasa 8

9:00 + Maria Dragan i + z rodz. Dragan i Dyrak - syn z rodz. 4:00 + Stanisław Kretowicz w 3 rocz. śmierci - córka z rodz. 5:30 + Raphael Dulemba w 1 rocz. śmierci - mama i siostra
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 25 MARCA

8:00 + Henryk Madej w 1 rocz. śmierci - żona 9:30 + Gerard Płonka - żona z córkami 11:15 + Stanisław Ledzinski - syn z żoną 1:00 W intencji Ojczyzny 1:00 O powrót do zdrowia 1:00 Za Irenę w intencji Bogu wiadomej 1:00 O zdrowie i Boże błog. dla Edwarda Janiszewskiego 1:00 O zdrowie i Boże błog. dla Teresy Wyszyńskiej 1:00 + Jerzy Śliwecki - żona 1:00 + Wanda Piłat w rocz. śmierci - córka 1:00 + Emil Szetela w 2 rocz. śmierci 1:00 + Josephine Ciccone - Barbara Jabłoński 1:00 + Władysław Warda - rodzina 1:00 + Janina Rumin w 1 rocz. śmierci 1:00 + Ewa Szmajło 7:00 + Józef Puławski - rodzina
PONIEDZIAŁEK - 26 MARCA

KOLEKTORZY Sobota/ Niedziela - 31 marca/1 kwietnia
4:00 - chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii 5:30 - chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii 8:00 - I. Szklarski, E. Szymanski 9:30 - A. Nytko, M. Wach, Z. Wolan, Z. Ziarnowski 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydział, J. Put 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, S. Królczyk 7:00 - A. Jasiński, K. Modzelewski

9:00 + Anna Szlachta w 15 r. śmierci, + Józef Kowalski - Magda
WTOREK - 27 MARCA

9:00 Za parafian
ŚRODA - 28 MARCA

9:00 + Aleksandra w 8 rocz. śm. 7:00 + Bronisław Kulpa

- mąż z rodz. - Ala i Ryszard Maziarz - mama

CZWARTEK - 29 MARCA

9:00 O wypełnienie woli Bożej dla Józefa
PIĄTEK - 30 MARCA

9:00 + Zygmunt Niemyjski - Helena Bienkowski 7:00 O dalsze łaski dla Edmunda Palmera z ok. urodzin 7:00 O zdrowie i Boże błog. dla mamy Magdy 7:00 O zdrowie i Boże błog. dla Antoniego Kuzia 7:00 + Marian Szewczuk w 5 rocz. śmierci
SOBOTA - 31 MARCA

9:00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Jolanty i Stanisława w 62 rocz. ślubu 4:00 + Andrzej Samul - rodzice 5:30 + Aniela Tysewska, Bronisława Niesłuchowski, Eugene Niesłuchowski, Thaddeus Niesłuchowski, Edward Marentette, Lydia Marentette, Ann Morre
NIEDZIELA PALMOWA - 1 KWIETNIA

8:00 O Boże błog. dla dk. Antoniego Brooksa 9:30 + Stanisław Czaja w 100 rocz. urodzin - syn 11:15 + Aleksandra, Marian, Józef Wyszyński - rodzina 1:00 O Boże błog. dla członków Wspólnoty „Razem” 1:00 W int. członków Koła Żywego Różańca 1:00 O powrót do zdrowia 1:00 + Za zm. rodziców Annę i Franciszka Szymczak - rodzina 1:00 + Anna i Zdzisław Szelle - córka 1:00 + Małgorzata Makara 7:00 + Janina Rumin w 1 rocz. śmierci - syn z rodziną

Przeżywamy Wielki Post. Zbliża się czas śmierci Chrystusa. Ostatnie rozmowy, ostatnie wyjaśnienia, ostatnie zachęty i ostrzeżenia. Chrystus mówi o uwielbieniu, ale wie, że dla Niego oznacza to śmierć. Nie mówi jednak o niej wprost, ale jest pełen lęku. Chrystus z tych ostatnich dni przed śmiercią jest nam niezwykle bliski. Żył jak my, cierpiał jak my i umierał jak my. Tylko dzieło, jakiego dokonał, przekracza naszą miarę. Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo palm. Na 26 marca przypada w Kościele polskim Dzień Modlitw za Więźniów z okazji wspomnienia świętego Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy.

NABOŻEŃSTWA WIELKOPOSTNE
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci w środę o godz. 6:45pm dla dorosłych w piątek, 30 marca po Mszy św. wieczornej Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 6:00pm

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights
DUCHOWA ADOPCJA Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest Dniem Świętości Życia. Dziś, 25 marca na Mszy św. o godz. 1:00 pm będzie miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie kandydatów Duchowej Adopcji. Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.
Modlitwa codzienna: Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

3

NASZYM MODLITWOM POLECAMY CHORYCH: Ojca Konrada, s. Małgorzatę, Antoniego, Danutę, Ewę, Helenę, Marka, Irenę, Leszka, Franciszka, Józefa, Zofię, Wandę, Danę, Krzysztofa, Mariana, Marka, Czesława i Floriana oraz dzieci ze Wspólnoty „Razem”.

KAWIARENKA SIÓSTR MISJONAREK Tradycyjnie Siostry Misjonarki przy pomocy parafian organizują w Niedzielę Palmową (1 kwietnia) kawiarenkę z obiadem, ciastem oraz sprzedażą wielkanocnych ciast i palm. Siostry zwracają się z prośbą do parafian o pomoc w pieczeniu ciasta na kawiarenkę lub złożenie donacji. Całkowity dochód z obiadów, ciasta i palm przeznaczony będzie dla sióstr, na utrzymanie domu formacyjnego w Poznaniu. Już dziś zapraszamy i dziękujemy za wszelką pomoc i poparcie! MALOWANIE PISANEK Cafe Prowincja zaprasza wszystkich 1 kwietnia o godz. 12:30pm i 2:30pm na malowanie pisanek woskiem. Zapisy pod nr 586-739-1561. MSZE ŚWIĘTE U KSIĘŻY CHRYSTUSOWCÓW W tym roku pięciu diakonów z Towarzystwa Chrystusowego przyjmie święcenia kapłańskie. Z naszej parafii dk Anthony Brooks otrzyma święcenia kapłańskie 12 maja o godz. 12:00pm w parafii św. Floriana w Hamtramck. Msza św. prymicyjna zostanie odprawiona w naszym kościele 13 maja o godz. 1:00 pm. Każdy Neoprezbiter odprawi 15 Mszy Świętych Prymicyjnych. Intencje Mszy św. zbiorowych można zamówić wypełniając formularz, który znajdziemy na specjalnych kopertach, które wystawione są na stoliku w kościele. DAY OF REFLECTION AND PRAYER Sponsored by the Fr. Solanus Guild for all men and women (need not be Guild member). Thurs., March 29, 9 a.m. - 3 p.m. (check-in 8:30), $25 per person includes lunch, rosary, two conferences with Guest Speaker Fr. Larry Webber, OFM Cap, free time, and closing with Mass. Please register in advance! By mail with payment to: Attn: Mary, Fr. Solanus Guild, 1780 Mt. Elliott, Detroit MI 48207 (confirmation by email), or by phone with credit card: Mary (313) 579-2100, x169. KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY 2012 Zapraszamy młodzież w wieku 14-18 lat do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe na Katolicką Konferencję Młodzieżową. Koszt: $175 (nocleg, dojazd, wyżywienie). Autokar z młodzieżą wyjeżdża z parafii św. Cyryla i Metodego w Sterling Heights. Więcej informacji www.franciscanyouth.com oraz u Mrs. Evy Fleck (248-828 -8201) lub p. Małgosi Purzyckiej (248-566-3468). Liczba miejsc ograniczona. Ofiary niedzielne z 18 marca: Ofiary z kopert: $5,879.00 Ofiary bez kopert: $1,057.00 Składka na kwiaty do Grobu Pańskiego:$546.00 Kolekta diecezjalna (Catholic Relief Services):$1,256.00 Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.

Do modlitwy możemy dołączyć dodatkowe postanowienie. Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby ocalić choć jedno ludzkie życie. SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO 25 marca do wspólnoty Kościoła przez łaskę Sakramentu Chrztu świętego zostanie włączona Layla Isabel Kosznicki. Życzymy wielu łask Bożych! ROZWAŻANIA MODLITEWNE W okresie trwania Wielkiego Postu Grupa Ruchu Rodzin Nazaretańskich serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na rozważania modlitewne zatytułowane "Skrucha Serca". Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 7:30 pm w Domu pod Aniołami. ŚWIĘCONKA PARAFIALNA Tegoroczna Święconka Parafialna odbędzie się 15 kwietnia 2:00pm - Adoracja Najśw. Sakramentu 2:30pm - koronka do Bożego Miłosierdzia Po koronce udamy się do Sali Jana Pawła II. Bilety można rezerwować i zakupywać w holu kościoła. Donacja wynosi $15.00 od osoby. Bilety będą sprzedawane tylko do Niedzieli Palmowej - do dnia 1 kwietnia. Informacje : tel. (586) 344-5850 (Krzysztof Wszedybył). DZIEŃ SKUPIENIA W sobotę 31 marca zapraszamy na dzień skupienia rozpoczynający się Mszą św. o godz. 9:00am, po Mszy konferencja na temat: „Pokora i ufność jako droga do miłości Najświętszego Serca Jezusowego”, którą wygłosi ks. Jarosław Zaniewski z New Jersey. Po konferencji godzinna adoracja z rozważaniami oraz możliwość spowiedzi św. SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI W Niedzielę Palmową w godz. od 9:00 am do 2:00 pm w Sali Jana Pawła II zaprezentują się nowe organizacje i Koła istniejące przy naszej parafii. Parafianie, którzy mają jakiekolwiek pytania lub chęć przynależenia do danej grupy, prosimy o rozmowę. GRAFIK DLA LEKTORÓW W zakrystii jest do odebrania nowy grafik dla lektorów.

Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: s. Małgorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sióstr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Józefa Siedlarza, SChr
Rada Duszpasterska: Przewodnicząca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastępca: Krzysztof Wszędybył Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jędrzejczak, Łukasz Maciąg, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Słomińska Rada Finansowa: Przewodniczący: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastępca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogórek, Tadeusz Rusin, Władysław Szaflarski, Wojciech Urban

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Józef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Józef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Józef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretańskie Małgorzata Purzycka - (248) 566– 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Róże Różańcowe - ks. Józef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koło Seniorów „Złota Róża” Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba ....................................................................... Finanse - Celina Pultanis - (586) 731 - 0355 Koordynator do spraw Katechezy s. Małgorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Małgosia Purzycka - (248) 566– 3468 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Język Polski dla Amerykanów Antoni Walawender - (586) 751- 1224 Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344 Ping Pong - Eugeniusz Szamiel (248) 495 - 7517

Niedzielne Msze święte sobota - 4:00 po południu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziałem dzieci), 1:00 7:00 (z udziałem młodzieży) Codzienne Msze święte od poniedziałku do soboty - o godz. 9:00 AM; dodatkowo w środy i piątki o godz. 7:00 PM w I Czwartek miesiąca - o godz. 7:00 PM Adoracja Najświętszego Sakramentu od września do maja: w środy i piątki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Piątki miesiąca od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty o godz. 8:45 rano Sakramenty: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św. Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 1:00 po południu Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00 po południu w kaplicy św. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących młodzież w klasie ósmej Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu Chorych - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach nagłych o każdej porze

Grupy i Zespoły działające w parafii
Muzyczny Zespół Dziecięcy „Hosanna” Sobota - 11:00PM Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski Chór Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Dunajec” (13 - 18 lat) Grupa I środa - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawła II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Słomiński Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561 Café Prowincja:
Poniedziałek, środa i piątek: 5:30-8:30 Wtorek: 4:00 - 8:30 Sobota: 10:00-1:00 Czwartek: nieczynne