You are on page 1of 7

ETM DERS NOTU STHBARAT VE KK KONULARI

1. KOULLAR a. Komutanlk saatinde ilenecektir, b. Konu dershanede anlatlacaktr, c. Anlatmda aktif metot kullanlacaktr. 2. STANDARTLAR a. Haber ve istihbaratn tanmn, haber ve duyumlara yaplacak ileri bilir, b. Emarenin ne olduunu bilir ve rnek emareleri sayar, c. stihbarata kar koymann tanmn ve nemini bilir, . KK hizmetlerinde erba ve erlere den grevleri bilir, d. Koruyucu gvenliin tanmn bilir, e. Koruyucu gvenliin nemini ve deerini bilir, f. Koruyucu gvenlikle ilgili balca nlemlerini bilir, g. Propagandann ne olduunu, vasta ve tekniklerini ve insanlar nasl etkilediini bilir, h. Ykc ve blc faaliyetlerin neler olduunu, PKK ve dier terr rgtleri hakkndaki tm bilgileri bilir. 3. ETM HAZIRLII a. Konu ile ilgili varsa EYM ve EYL ler hazr edilir, b. Konu ile ilgili varsa video izlettirilir. 4. METN a. Muharebe stihbarat (1) Haber ve stihbarat Nedir? Haber ve Duyumlara Yaplacak ler (a) stihbarat: Haberlerin toplanmas, kaydedilmesi ve kymetlendirilerek birletirilmesi ve yorumlanmasndan karlan sonutur. (b) Haber: Kendisinden istihbarat elde edilen her trl bilgidir. Baka bir tanmla haber; gzetleme, rapor, sylenti, fotoraf ve dier kaynaklardan elde edilen her trl bilgidir. (c) Haber ve Duyumlarda Yaplacak lemler (I) Haber kayt formuna kayt edilir. (II) Haberin evveliyat mevcut kaynaklardan kontrol edilir ve karlatrlr. (III) Hangi makam ve birlii ilgilendirdii tespit edilir ve st makamlara bildirilir. (IV) Haberin kayna incelenir ve deerlendirilir. (V) Haberle ilgili eksik kalan bilgi varsa haber kaynaklarna sorulur ve haber olgunlatrlr.

(VI) (2)

Haber bir operasyon gerektiriyorsa operasyon yaplr.

Emare Nedir? rnekle Emareler stihbarat zde nceden bilmek olduuna gre gelecee ynelik istihbarat retilmesinin nemi byktr. Ancak, kar gcn faaliyetlerini, daima gizlilik, bulankllk ve aldatma temelinde yapaca dikkate alnrsa bu hizmetin gl kolaylkla anlalabilir. Bununla birlikte her oylayn yasad her faaliyetin mutlaka bir iaret brakaca da bir gerektir. Bu kar gcn en zayf yandr. Gvenlik kuvvetlerinin mesleki deneyim uyanklk ve zeka gibi kolluu zg nitelikleri ustaca uygulamalar halinde., baz olay ve yasad faaliyetlerin ipular yakalanabilir. Bu ie gelecee ynelik istihbarat retilmesinde en nemli ve ilk admdr. Bilindii gibi emareler: yasad unsularn imkn ve kabiliyetlerden hangisini yapp hangisini yapmayacan belirten olumlu yda olumsuz iaret ve bilgilerdir. b. stihbarata Kar Koyma (1) stihbarata Kar Koyma Tanm ve nemi (a) Tanm stihbarata kar koyma (KK) kendi ama ve faaliyetlerimizi dmandan gizlemek, dman istihbarat faaliyetlerinin etkilerini azaltmak veya ortadan kaldrmak amacyla alnan aktif ve pasif nlemlerdir. Baka bir ifade ile dman veya dman olmas muhtemel devletlerin veya yurt iindeki kii zmre ve kurulularn silahl kuvvetlere dorudan veya dolayl olarak yneltilebilecekleri eitli istihbarat faaliyetlerin ve ykc almalarn yntemli almalarla zararsz hale getirmek veya verimsiz klmak bylece silahl kuvvetlerin emniyetin salamak bu sonuca ulatrc kar nlemleri dnerek planlamak ve uygulamaktr. (b) KKnn nemi KK istihbarat faaliyetlerinin ayrlmaz bir parasdr. Elde edilecek istihbaratn etkili bir ekilde kullanlabilmesi ve grevlerinden istenilen sonularn alnabilmesi iin bu faaliyetlerin en az istihbarat elde etme faaliyetleri kadar iyi ve dzenli yrtlmesiyle mmkndr. nk kar gler de en az yasal gler kadar istihbarat toplama gayretlerinde bulunacak ve elde ettikleri bilgiler lsnde gerekli kar nlemleri almaya alacaklardr. Bilgilerin ilgili kiilerin bilmesi gerekenlerden ve bilmesi gerektii kadar verilmesi esas olmaldr. Ayrca ayrntl bir planlama yaplarak yanltma amacyla kar glere yanl bilgilerde verilir. Ancak bu faaliyetlerin tm ynleriyle iyi dnlmemesi planlanmamas ve uygulanmamas halinde geri tepen bir silah gibi kendimize zarar vereceini de daima gz nnde bulundurulmaldr. Dman ve yasa d unsurlarn istihbarat faaliyetlerinin kendi istihbarat faaliyetlerimiz kadar baarl olabilecei kabul edilmeli ve tm nlemler bu temel ilkeden yola klarak alnmaldr. Unutulmamaldr ki baarnn ana yntemlerinden biri olan baskn gvenilir bir istihbarata ve en az bu istihbarat kadar etkili bir istihbarata kar koyma faaliyetlerine baldr. KK Hizmetleri ,Erba ve Erlere Den Grevlerin Aklanmas (a) Kla ve askerlik hayat ile ilgili konular zerinde darda konumamak. (b) Bu konularda soru soran ve bilgi isteyen kiileri annda ilk amire bildirmek. (2)

(c) Kendisine teslim edilen her trl silah, dokman ve eyay kaybetmemek, terrist veya kt amal kiilerin eline gememesi iin tedbirli olmak. () Hassas askeri blgelerde kt ama ve niyet tayan kiileri tanmak. (d) Hassas askeri tesislerin yaknndan geen ve motorlu aralardaki kiilerin film ve fotoraf ekme gzetleme gibi pheli faaliyetlerine engel olmak, durumu ilk amire veya yetkililere iletmek. (e) Sabotaj ve basknlara kar koyma planna gre planl grevleri belirleyerek (f) renmek, byle bir olay durumunda renilenleri en iyi bir ekilde uygulamak. (g) Kla iinde sabotaj veya basknla ile ilgili bir durum sezinlediinde vakit ()geirmeden ilk amire veya yetkiliye bildirmek. () Askeri birlik, karargh ve kurumlarda ideolojik, ykc ve blc faaliyetleri toplant (e)ve propaganda mahiyetinde konuma yapanlar bu konular ierek kitap, mecmua, (f)bror okuyan ve bulunduranlar ilk amire bildirmek. (h) Mesai sonunda askeri birlik karargh ve kurumlarn idari ksmlarndaki masalar (h)stnde evrak brakmaya msvette ktlarnn yaklmasn takip etmek, yetkisiz (i-()kiilerin ellerine gemesine engel olmak. () Dolap ve ekmecelerin mesai bitiminde kilitli olmalarn salamak. Oday terk ederken oda gvenlik izelgesini imzalayarak kapy kilitlemek ve anahtar nbeti subaylarna teslim etmek. (i) Asker birlik, kurum ve kararghlarn idari ksmlarnda yazc olarak alyorsa allan yerdeki evrak ierikleri ile ilgili bilgileri kimselere vermemek. (j) Yetkisiz kiilerin izin almakszn grev alanna girmelerine engel olmak. (k) zinli olarak darda bulunduu srada tannmayan yabanc kiilerin ikram ve hediyelerini kabul etmemek. (l) Telefon konumalar ve mektuplamalarda greve ynelik konulara deinmemek. (m) Yabanc devlet mensuplar ile yaplacak mektuplamalarda askeri kurum, birlik ve karargh adreslerini kullanmamak. c. Koruyucu Gvenlik (1) Koruyucu Gvenliin Tanm Dman veya dman olmas muhtemel devletlerin veya her trl tehdit unsurlarna casusluk veya dier ykc faaliyetlerine kar Jandarma Genel Komutanl kurulularndaki personel dokman ve malzeme ile tesislerin korunmas amacyla alnan nlemlerdir. Koruyucu Gvenliin nemi ve Deeri Jandarma Genel Komutanlnda grevli btn erba ve erler alnan bu nlemlerle ilgili grev ve sorumluluklarn bilmek ve grdkleri ihmal ve kusurlar vakit geirmeksizin ilk amirlerine iletmek zorundadrlar. Aksi halde haklarnda yasal ilem yaplr. (3) Koruyucu Gvenlik ile lgili Balca nemler (a) Ariv aratrmas (b) Kiinin askere alnmadan nce genel kolluk kuvvetleri tarafndan halen aranp aranmadnn kolluk kuvvetleri ve istihbarat nitelerinde iliii ile sicil (2)

(d)

kaydnn bulunup bulunmadnn ve hakknda herhangi bir kstlama olup olmadnn mevcut kaynaklardan tespit edilmesidir. (c) Birlik, karargah ve kurumlar iindeki gvenlik kontrol hizmetleri (I) alma saatleri iinde gvenlik subaylar ve nbeti heyetleri vastasyla yrtlr. (II) Birlik, karargh ve kurumlarn i gvenlik kontrol hizmeti alma saatleri dnda nbeti amirlerinin sorumluluu altnda nbeti subay ve gvenlik ekipleri ile nbeti erler tarafndan yrtlr. Birlik, karargh ve kurumlara giriin kontrol (I) Giri kartlar (aa) Srekli giri kart. (bb) Geici giri kart. (cc) Misafir giri kart. () zel giri kart. (II) Ziyareti ve i izleme defteri (aa) Evrak gvenlii (bb) Anari terr gsteri ve karklklara kar gvenlik (cc) Kiisel koruyucu gvenlik nlemleri . Psikolojik Harekatlar (1) Propaganda Nedir? Vastalar ve Teknikleri Nelerdir? nsanlar Nasl Etkiler Psikolojik harekt, psikolojik sava da iine alan dman, tarafsz ve dost yabanc toplumlar etkileme amac gden, ulusal hedef ve karlar destekleyecek duygu, tutum ve davranlar oluturmak iin planlanarak uygulanan siyasal, ekonomik, askeri ve ideolojik faaliyetlerin propaganda ve dier aralarla desteklenmesidir. Propaganda, bilerli bir grubun (hedef toplum) duygu, dnce tutum ve davranlarn etkilemek amacyla hazrlanan mesajlarn, uygun haberleme aralaryla hedef topluma iletilmesidir. Daha ksa bir tanmla propaganda, insanlarn duygu, dnce, tutum ve davranlarn etkileme taktiidir. Taktik alana inildiinde yani Tb, Bl. Ve Tim seviyesinde psikolojik harekt Halkla ilikilere dnr. Bu da genelde mfik, babacan, gvenilir, mert bir karakterin altnda gz pek cesur ve kararl bir grnm gerekli klar, ne efkat ekingenlie; ne babacanlk, yumuakla; ne de gz peklik cesaret ve kararllk sertlik ve kabala dnecek boyutlarda olmamaldr, her seviyede ve her trl ortam ve durumlarda manevi deerlere sayg esastr. Taktik alanda halkla ilikilerin hedefi; onlar kazanmak iin giriler uzun vadeli uygulamalarda grev almak deil, taktik harekata yardmc olacak kii ve gruplarn miktarn arttrmaktr. Dier bir ifade ile hedef halk kazanmak ve mcadeleye ortak etmektir. gvenlik harektnda esas unsur halktr. Halk destei olmadan i gvenlik harektnda blc rgtnn tespiti, tehisi ve zararsz hale getirilmesi olduka gtr, terr rgtn varlnn eylemlerine ve her trl faaliyetlerine halkn ierisinde gndz klahl gece silahl olarak icra etmektedir. Bu nedenle halk unsuru; gerek gvenlik kuvvetleri ve gerekse blc terr rgt iin kazanlmas gereken en byk hedeftir. Bu mcadeleden her iki tarafn ortak hedefi halk kazanmaktr. Blgede grev yapan gvenlik kuvvetleri mensuplar, halka, blc terr rgtnden nce ulamaldrlar, onu tanmal motiflerini, hasletlerini, hassas ve duyarl taraflarn renmeli ve onu kazanmak iin zel gayret sarf etmelidir. Halkn kazanlmas halinde; blc terr rgt halktan tecrit edilecek yardm ve destek alamayacak, istihbarat temin edemeyecek, muhaberesi kesintiye

urayacak ve yaam ortam olan halk denizi kurtulacaktr. Kontrol ve emniyet tedbirleri uygulanrken; Mcadele azim ve kararln daima zinde tutunuz, zorluklara ve felaketlere kar dayankl olduunuzu aslarnza, stlerinize ve zellikle halka gstererek ispat ediniz. Olumsuzluklardan ylmaynz, astlarnzn ve halkn yannda menfi konumaynz. Mcadelede baarl olacanz ve inanl olduunuzu evreye hissettiriniz ve yaynz. Terristleri kendi oyunu ile yenmek esastr, terrist; ahlaki ynden gvenlik glerinden stn olduunun ve halkn haklarn savunduunu iddia ederek gvenlik gleri hakknda menfi propaganda yapar. Bu iddiay rtmek iin halka iyi davrannz efkat gsteriniz. Devletin tm imknlaryla halkn yannda olduunuzu gsteriniz. Trk silahl kuvvetlerinin terrle mcadeledeki hedefleri; Devletin niter yapsn bozmaya ve bamsz bir devlet kurmaya alan blc terr rgtdr, dier bir ifade ile blge halkn katleden katil srsdr. Devletine ve milletine gnlden bal yasalara saygl ve vatandalk vecibelerini yerine getiren blge halkn bu mcadelenin desteini kazanmaktr. Sosyal faaliyetlerde dikkat edilecek hususlar; Para, hediye ve dl adil ve ll kullannz. Hediye datan bir kii durumuna dmeyiniz, resmi ve zel ilikilerinizde vatandalara kar saygl ve nazik davrannz. Hareket etmeyiniz ve kt sz sylemeyiniz. Devlet dairelerinde de halkla kar gler yzl ve mfik davranlmas iin ilgililerle irtibat kurunuz ve gayret gsteriniz. Vatanda kedi bulunduunuz yere armaktansa onlarn bulunduu yere giderek iine girmeye alnz. Kahvehane gibi toplu oturma yerlerini periyodik olmayan zamanlarda ziyaret ederek kontrol elden brakmaynz. Sohbet toplantlarn dzenleyiniz. Salk ilerinde dikkat edilecek hususlar; Blge halknn kadn ve hocaya gitmek ve muska yazdrmakla salk problemlerini gidermeye altn, erkeklerin ise hastalandklarnda doktora gittiklerini biliniz ve salk personeliniz vastas ile halk bu konularda aydnlatnz. Kyllerin hastalklarn krte anlatmalarna izin veriniz. Bunlar Trke bilen ve bir kyl vastas ile salk personeline iletiniz. Dini ve ahlaki konularda dikkat edilecek hususlar; Kendi namus anlayna sayg duyunuz Akta ocuunu emziren kann yanl yorumlamaynz. Ramazan aylarnda oru tutmasanz bile halkn izinde gelii gzel davranmaynz. Dini inanlara sayg gsteriniz. Blgeler arasnda inan farkllklar olabileceini unutmaynz ve bunu problem haline getirmeyiniz. Cuma gnleri byklere, dzene ve devlete kar gelmenin anari ve terre karmann su ve gnah olduunu ileyen vaizlerin verilmesini salayannz. Ekonomik konularda dikkat edilecek hususlar; kmal maddelerini mahallinden temin etmek zorunda kaldnz taktirde mal ve hizmetin karln fazlasyla deyiniz ve asla pazarlk etmeyiniz. Elektrik ve suyu olmayan kylere birlikte mevcut olan ve bilerle nispette su, gazya ve mazot verilmesine msaade ediniz. Hayvan ve mahsuln veriminin arttrlmas iin ilgilerin blgenize gelmesini salamak iin giriimlerde bulununuz. (2) Ykc ve Blc Faaliyetler Nedir? PKK ve Dier Terr rgtleri Hakknda Bilgi PKK; ksa ad Partiye Karkeden Krdistan kelimelerin ba harflerini ihtiva eden "Krdistan i Partisi" isimli illegal bir rgttr. Bu partinin merkezinin am'da olduu sylenmektedir. 12 EYLL 1980'den sonra uzun sre uzun sre LBNAN, SURYE ve KUZEY IRAKTA, silahl faaliyetlerin teorik ve pratik hazrlklarn yapmtr. ERUH ve

EMDNN olaylar ile tekrar gndeme km ve bu gne kadar deiik taktik ve tekniklerle faaliyetlerini yurt iinde ve yurt dnda srdrmtr. Ykc ve Blc Terr rgt PKKnn Amac Marksist-Leninist esaslarna bal bamsz birleik krdistan kurmaktr. PKK Krdistann bugn TRKYE, IRAK ve RAN tarafndan paralanm durumda olduunu iddia etmektedir. Bu paralardan randaki blm; Dou Krdistan,Kuzey Iraktaki blm Gney Krdistan, Trkiye'deki blmnde; Kuzey Krdistan olarak adlandrlmaktadr. Ykc ve Blc Terr rgt PKKnn Stratejisi: Byk Krdistan' kurmak iin uzun sreli bir halk sava stratejisi benimsenmi ve parti, cephe, ordu rgtlenmesi ile stratejik savunma, stratejik denge ve stratejik saldr aamalarn gemeyi planlamtr. Stratejik savunma aamasna balangta silahl propaganda ile zor kullanarak girmeyi, yerel da kadrolar ve silahl gruplar oluturarak halk desteini salamay ve gerilla savana ulamay dlemektedir. PKK terr rgtnn arzu ettii hedefine ulamak iin izledii siyasi hedef stratejisi drt safhadan olumaktadr. (I) Birinci Safha: (II) Kltrel ve sosyal baz haklarn temin edilmesi safhas, (III) kinci Safha: (IV) zel veya otonom (Federasyon) tipi bir idarenin kurulmas (V) nc Safha : (VI) lkemiz topraklarnda ve dier lkelerde (IRAK-RAN) bamsz Krt devletlerinin kurulmas (VII) Drdnc Safha: Bamsz ve birleik szde Byk Krdistan devletinin kurulmas safhas 5. DEERLENDRME REHBER SONULAR GEER GEMEZ a. Haber ve istihbaratn ne olduunu biliyor mu? b. Haber ve duyumlara yaplacak ilemleri biliyor mu? c. Emarenin ne olduunu biliyor ve rnek emareleri sayabiliyor mu? d. stihbarata kar koymann tanmn ve nemini biliyor mu? e. KK hizmetlerinde erba ve erlere den grevleri aklayabiliyor mu? f. Koruyucu gvenliin tanmn, nemini ve bu konu ile ilgili alnabilecek balca nlemleri biliyor mu? g. Propagandann tanmn biliyor mu? h. Propagandann vasta ve teknikleri ile insanlar nasl etkilediini biliyor mu? I. Ykc ve blc faaliyetlerin ne olduunu biliyor mu? i. PKK ve dier terr rgtleri hakkndaki bilgileri syleyebiliyor mu? (b) (a)

6. MEHAZLAR MY 114-1A 7. GER BESLEME Dersin bitiminde konu ile ilgili sorular sorularak konunun erler tarafndan anlalmad tespit edilir. Anlalmayan noktalar yerine tekrar anlatlr. 8. ZEL TALMAT a. Anlatmda aktif metot kullanlarak erlerin konu hakknda dncelerini sylemeleri salanr. b. PKK ile ilgili rgt tantan video kaset mutlaka seyrettirilecektir. 9. EMNYET VE KAZA NLEME TALMATI Yoktur.